provnummer - Martinus Institut

martinus.dk

provnummer - Martinus Institut

Hunger- och mättnadsprincipen

De drivande krafterna bakom all livsupplevelse

är begär, önskningar och längtan.

Utan begär skulle den tillvaroform som i

dag präglar mänskligheten, aldrig ha

kunnat uppstå, och likaså skulle det inte

finnas någon framtid för människorna,

om inte deras medvetande var uppfyllt

av önskningar och längtan. Att varje normal,

naturlig önskan blir uppfylld, tror

människorna förvisso inte, därför att de

inte känner till livets lagar och inte vet

att varje önskan orsakar ett kretslopp

som har sin början i en längtan efter ett

eller annat och inte upphör förrän denna

längtan har tillfredsställts. De känner

dock till det från sitt förhållande till födan,

de blir hungriga efter mat, och detta

begär blir tillfredsställt genom att de får

något att äta. De blir mätta, ja, kanske

ibland så övermätta att de rent av känner

vämjelse mot det som de tidigare

längtade så starkt efter. Hunger och

mättnad är emellertid inte något som

bara har med den fysiska födan att göra.

Alla former av begär, önskningar och

längtan är i princip exakt detsamma.

Liksom hungern efter mat inte kan upphöra

förrän den på ett eller annat sätt

blir tillfredsställd, så gäller detta också

MARTINUS

Längtan

av Martinus

Längtan efter fred är början på en helt ny epok

i mänsklighetens historia

alla övriga former av begär, längtan och

önskningar inom vårt medvetandeliv.

Önskningarnas kretslopp

Många människor torde protestera mot en

sådan tankegång med den motiveringen

att de har många önskningar och mången

längtan som de aldrig har fått uppfyllda.

De är besvikna och känner sig kanske till

och med bedragna av livet, därför att de

nu har blivit gamla utan att deras önskningar

har gått i uppfyllelse. Att människor

kan bli gamla utan att deras längtan

och önskningar går i uppfyllelse, passar ju

till synes inte heller in på den tanken att

alla önskningar och all längtan skall uppfyllas.

Men det är endast skenbart att det

är på det sättet. Det beror på att människorna

ännu endast ser sitt liv i ett litet lokalt

perspektiv som börjar med konceptionen

och födelsen och slutar med döden. De

tror att deras liv är som en rät linje med

en början och ett slut. Men denna “räta

linje” är som alla andra räta linjer endast

en illusion. Den räta linjen finns i verkligheten

inte. Vilken som helst linje är uttryck

för kraft eller energi, och all energi i

världsalltet går i kretslopp. En helt liten

del av en stor cirkelbåge uppfattar vi som

en rät linje; tänk bara på havets horisont-

Kosmos provnummer 3

More magazines by this user
Similar magazines