Filmen och staden..

filmresurscentrum.se

Filmen och staden..

INLEDNING: We´ll always have Paris? 8

EN BETRAKTELSE: As time goes by 10

TRE FALLSTUDIER 14

Rotterdam 16

Ile-de-France (Paris) 22

London 28

UTBLICK: New York “This is our offer” 32

UTBLICK: Organisationer i Europa 34

SAMMANFATTANDE ANALYS 36

Olika argument 36

Upplevelseindustrin, kreativa näringar och den kreativa klassen 39

Tydliga tendenser 40

APPENDIX: Organisationer bakom satsningarna 42

Similar magazines