Dags för en förändring? - Beckers

beckers.se

Dags för en förändring? - Beckers

Dags för

en förändring?

Det du behöver veta om

målning utomhus.


Dags för en förändring?

Det du behöver

veta om målning utomhus.


innehåll

rengöring och förberedelse 6–13

terrasstvätt, fasadtvätt, alg- och mögeltvätt

färgborttagning

målning av träfasader 14–35

akrylatfärg

täcklasyr

oljefärg

linoljefärg

trälasyr

falu rödfärg

målning av puts- och stenfasader 36–45

putsfärg och silikatfärg

sockelfärg

regnstopp

målning, oljning och lackering av snickerier 46–59

måla staket, altanräcken och trädgårdsmöbler

måla fönster

olja altangolv, utemöbler och bryggor

klarlackering

målning av plåt och metall 60 –67

måla järn och stål

plåttak och plåtfasad

Har du bestämt dig för att måla om i sommar? Då kan

den här broschyren om färg komma väl till pass.

Men märk väl att den inte handlar om färg i bemär­

kelsen kulörer och nyanser. Inte heller om trender

eller intressanta färgkombinationer. Det här går djupare än så.

Det här handlar om det som är själva grunden och förutsättningen

för allt måleri – målarfärgen.

I hundratals år har vi använt målarfärg. I början var syftet enbart

att skydda underlaget mot väder och vind. Och färgen bestod

endast av naturliga färgpigment uppblandat med mjöl och vatten.

Men ganska snart fick färg också ett estetiskt värde. När färg­

kulturer från andra delar av världen nådde oss i mitten av 1800­

talet stod vart och vartannat hus i sprakande färgskrud.

Visserligen finns det färger idag som är nära besläktade med

gamla tiders färg, till exempel Falu Rödfärg och linoljefärg.

Men dagens moderna färger har egenskaper som vida överträffar

föregångarna, både vad gäller hållbarhet och utseende. Idag kan

du skydda ett trähus mot fukt och väta i upp till 15 år. Det finns

speciellt utvecklade färger, oljor och lacker som skyddar effektivt

mot fukt, rost och föroreningar. Det finns en uppsjö av färgtyper

för trä, sten, puts, metall, plåt, snickerier, ja, i princip för allt.

Med den här broschyren vill vi på Beckers ge dig en hjälpande

hand. Så att du vet vilken färg du ska välja och hur du använder

den på bästa sätt. 64 sidor med produkter för utomhusbruk, tydliga

instruktioner och inspirerande bilder ska förhoppningsvis göra

livet lite lättare för dig den dagen du bestämmer dig för att måla om.

Om det så är hela huset, ett staket eller en liten trädgårdsstol.

Lycka till!


RENGÖRING OCH FÖRBEREDELSE

Som man sår får man skörda. Det är en sanning som i allra högsta grad gäller när det kommer till målning. Att ta bort gammal färg och rengöra är kanske inte den roligaste delen av arbetet, men rätt utfört är det väldigt

belönande. Att måla på en tvättad och väl förberedd yta är en ren fröjd och det bästa du kan göra för att färgen ska hålla ordentligt.


1. Kontrollera underlagets kondition. Känn med kniv

eller skruvmejsel på utsatta ställen på träet. Är det

mjukt kan det vara rötskador som måste åtgärdas.

Knacka på putsade ytor. Låter det ihåligt kan putsen

vara på väg att släppa.

3. Skölj ytan noga. Använd helst trädgårdsslang.

Mycket vatten är viktigare än högt tryck varför

högtryckstvätt bör användas med försiktighet.

Låt därefter ytan torka ordentligt.

5. Nu är ytan färdig för målning. Ett väl utfört förarbete

förlänger livslängden på den målade ytan

väsentligt.

2. Tvätta ytan med svamp eller borste. Är ytan bara

smutsig använder du Fasadtvätt. Vid mögelpåväxt

tar du Alg- och Mögeltvätt. Altangolv, ädelträytor etc.

tvättar du med Terrasstvätt. Se till att skydda ytor

som inte ska tvättas som t ex fönster.

4. Ska du måla om bör du skrapa bort löst sittande

eller flagande färg. Var särskilt noga vid skarvar och

ändträ på träfasader.

SÅ HÄR GÖR DU

Byt alltid ut rötskadade eller spruckna

bräder. Att måla över rötskadade partier

lönar sig aldrig.

Mindre sprickor kan lagas med fönsterkitt

eller flexibelt spackel.

Puts som släppt från underlaget ska

aldrig målas.

Glöm inte att rensa hängrännorna.

Det här behöver du: Pensel, svamp, borstar,

hink, vatten, mejsel/kniv, skrapor, skydds-

plast eller fiberduk, skyddsglasögon, gummihandskar,

oömma kläder eller overall.

TERRASSTVÄTT, FASADTVÄTT,

ALG- OCH MÖGELTVÄTT

Att hålla målade och oljade ytor rena och fräscha är inte bara viktigt

inför målning. En smutsig yta binder fukt till sig och har svårare att torka. Fukt befrämjar

påväxt av mikroorganismer som ger fulare ytor och i förlängningen ofta rötskador.

Så ta som regel att tvätta alla målade, oljade och lackade ytor utomhus minst vartannat år.

Och självklart är det mycket viktigt att se till att ytorna är rena innan du börjar måla.

Beckers har produkterna du behöver för rena snygga ytor som håller längre.


FÄRGBORTTAGNING

Att få bort gammal hårt sittande färg kan vara ett tidskrävande och slitsamt arbete.

Men varför göra det onödigt svårt för dig? Färgborttagning tränger igenom de

gamla färgskikten och får dem att släppa från underlaget. Den speciella konsistensen

gör också att den inte rinner på stående ytor, vilket underlättar arbetet.

Använd Färgborttagning på de flesta sorters färg. På trä- och putsfasader, plåttak, båtskrov,

möbler, dörrar och runt fönstren. Även på många plaster fungerar det bra.

1. Pensla på rikligt med Färgborttagning till ett tjockt

heltäckande skikt. Vid osäkerhet om underlaget tål

medlet, prova på en mindre undanskymd yta.

3. Skrapa bort färgskiktet med stålborste eller

stålspackel. Samla upp resterna för transport till

avfallsanläggning.

5. Efter ytan torkat är den klar för målning.

2. Låt Färgborttagningen verka i minst 20 minuter.

Beroende på färgtyp, skikttjocklek kan längre

verkningstid behövas. Finns risk för uttorkning kan

ytan täckas med t ex tunn plastfolie.

4. Tvätta rent noggrant med svamp eller rotborste.

Använd rikligt med vatten från slang eller högtryckstvätt

för att skölja bort de sista resterna.

SÅ HÄR GÖR DU

Färgborttagning är visserligen miljöanpassat,

men du bör ändå skydda dig själv

och dina växter för stänk.

Täck gärna marken med fiberduk under

arbetet, den släpper igenom vatten men

inte färgrester.

Aluminium kan missfärgas något av

medlet.

Det här behöver du: Kraftiga penslar, stålborste,

svamp, skrapa, vatten för avsköljning

och rengöring, skyddsplast eller fiberduk,

skyddsglasögon, handskar.

13


MÅLNING AV TRÄFASADER

Att måla om ett hus har två syften. Att skydda träet från yttre påfrestningar och att göra det vackert att se på. Vilken färgtyp du väljer påverkar inte bara utseendet på huset utan också hur ofta du behöver måla om.

Men en sak förenar all målning oavsett kulörer och färgtyper: tillfredställelsen när allt är klart. Den underbara känslan att kliva ner från stegen en sista gång och betrakta sitt skinande vackra hus.


16

1. Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Gammal flagnande färg skrapas bort. På ny omålad

fasad, börja med att borsta bort lösa fibrer med en

mjuk stålborste.

3. Efter ungefär en halvtimme kan du grundmåla med

Perfekt Grundfärg. Grundfärgen tränger ner i panelens

ytved och skyddar träet vid eventuella småskador.

Välj gärna en nyans nära täckfärgskulören. Alla trärena

ytor ska grundmålas, men även tidigare målade ytor

kan med fördel grundmålas.

5. Efter ett väl utfört arbete har du nu en vacker yta som

står emot vädrets påfrestningar många år framöver.

2. Stryk Perfekt Grundolja på främst ändträ, skarvar,

eventuella sprickor, spikhuvuden och andra utsatta

områden där fukt gärna tränger in. Grundoljan tränger

ner på djupet och minskar träfibrernas förmåga att

suga åt sig vatten. Vill du vara extra noga stryker du

alla trärena ytor.

4. Stryk flödigt med Perfekt Akrylatfärg två gånger.

Låt färgen torka mellan strykningarna.

SÅ HÄR GÖR DU

Osäker på vilken färgtyp ditt hus är målat

med tidigare? Gnugga ytan med T­röd.

Blir ytan kletig är det en latexfärg och

kan övermålas med en akrylatfärg.

Använd penslar anpassade för vattenburna

produkter och som tar upp mycket färg.

Snåla inte på verktygskvaliteten.

Vädret ska vara torrt och temperaturen

på minst +5 grader.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, maskeringstejp, vatten till

rengöring av verktyg.

AKRYLATFÄRG

Målar du ditt hus med akrylatfärg (latex) får du en färg som håller glans och kulör

längre än andra färgtyper. Färgen bildar en sammanhängande film som

effektivt skyddar träet mot olika påfrestningar som fukt, sol, mögel och föroreningar.

Akrylatfärg har dessutom god elasticitet vilket gör att den följer träets

rörelser vid temperaturväxlingar utan att det uppstår sprickor som samlar fukt

och smuts. Beckers Perfekt Akrylat är ett komplett målningssystem

som håller färgen i upp till 15 år.


1 2

4

5

3

6

8

7

9

10


TÄCKLASYR

Är du ägare till ett trähus har du ett hus som är byggt

i ett fantastiskt material. Rätt skött är det pålitligt och hållbart, men också

vackert levande med sina ådringar och mönster. Målar du

ditt hus med täcklasyr får du det bästa av två världar. Dels får du en täckande

yta som ger ett effektivt skydd mot naturens påfrestningar

och dels framhäver du träets vackra struktur. Beckers Perfekt Täcklasyr är

ett komplett målningssystem baserad på alkyd/linolja och akrylat

som håller glans och kulör i upp till 10 år.

1. Se till att underlaget är rent, torrt och fast. Gammal

flagnande färg skrapas bort. Om ytan stått omålad ett

tag bör du borsta bort lösa fibrer med mjuk stålborste.

3. Normalt krävs inte grundmålning, men om träytan

är väldigt sliten och sugande kan du stryka på ett

lager med Perfekt Grundfärg ungefär en halvtimme

efter att du har oljat.

5. Njut av en vacker täckande yta som ger en härlig

träkänsla.

2. Därefter stryker du på Perfekt Grundolja på alla trärena

ytor. Var särskilt noga med ändträ, skarvar, eventuella

sprickor, spikhuvuden och andra utsatta områden

där fukt gärna tränger in. Grundoljan tränger ner på djupet

och minskar träfibrernas förmåga att suga åt sig vatten.

4. Måla två gånger med Perfekt Täcklasyr. Låt färgen

torka mellan gångerna.

SÅ HÄR GÖR DU

För bästa resultat: stryk mindre partier

ända uppifrån och ner. Målar du t ex

en våning i taget riskerar du att på sikt

en synlig skarv mellan övre och

nedre partiet.

Vädret ska vara torrt och temperaturen

på minst +5 grader.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, maskeringstejp, vatten till

rengöring av verktyg.

21


22

1. Se till att underlaget är rent, torrt och fast. Gammal

flagnande färg skrapas bort. Om ytan stått omålad ett

tag bör du borsta bort lösa fibrer med mjuk stålborste.

3. Normalt krävs inte grundmålning, men om träytan

är väldigt sliten och sugande kan du stryka på ett

lager med Beckers Trägrund.

5. Njut av en fyllig, blank yta med god hållbarhet.

2. Därefter stryker du Beckers Grundolja på ändträ,

skarvar, eventuella sprickor, spikhuvuden och andra

utsatta områden där fukt gärna tränger in. Grundoljan

tränger ner på djupet och minskar träfibrernas förmåga

att suga åt sig vatten. Vill du vara extra noggrann kan

du stryka alla trärena ytor.

4. Måla två gånger med Beckers Oljefärg. Låt färgen

torka mellan gångerna.

SÅ HÄR GÖR DU

Se till att du slutar måla minst tre timmar

innan kvällsdaggen kommer.

Stryk aldrig på solheta ytor.

Stryk inte för tjockt. Det finns då risk

för s.k. rynktork.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, maskeringstejp, Penseltvätt eller

Alifatnafta till rengöring av verktyg.

OLJEFÄRG

Har du bestämt dig för att måla om ditt hus med oljefärg

har du gjort ett klokt val. Oljefärgen tangerar linoljefärgens estetiska

egenskaper samtidigt som den håller glans och kulör under lång tid.

Hemligheten är ett speciellt bindemedel som står emot solljusets skadliga

UV-strålar mycket bra och skyddar mot regn och väta.

Dessutom tar det tre gånger längre tid för Beckers Oljefärg att börja

krita och tappa kulör än för vanlig oljefärg.


13

14

11 12

15

18

16 17

20

19


LINOLJEFÄRG

Ett hus målat med linoljefärg brukar väcka beundrande blickar.

Få färger har sådan glans och lyster. Och få färger

har så starka traditioner i vårt land. Idag har linoljefärgen fått lite av

en renässans, trots att den kan uppfattas som lite omständlig

att måla med. Beckers Linoljefärg är, som äkta linoljefärg ska vara,

baserad på svensk kokt linolja och ger en fyllig, halvblank yta.

Dessutom uppfyller den Riksantikvarieämbetets krav på äkta linoljefärg

för målning av bland annat K-märkta hus.

1. Se till att träet är torrt och friskt och att ytan är rengjord

från smuts och mögel. Kontrollera att spruckna

och flagnande skikt är ordentligt bortskrapade.

3. Späd linoljefärgen med 15–20 % Alifatnafta eller

terpentin. Stryk ett tunt lager och låt torka i ett dygn.

5. Nu har du en vacker, hållbar yta med lyster.

2. Späd linoljefärgen med ca 25–30% Alifatnafta eller

terpentin. Stryk ett tunt lager och låt torka ett dygn.

4. Måla med outspädd linoljefärg en till två gånger

med ca ett dygns tork mellan strykningarna.

SÅ HÄR GÖR DU

Stryk tunna skikt. För mycket färg åt

gången kan resultera i en rynkig yta

efter tork.

Se till att nymålade ytor skyddas för

fukt under torkningen.

Vädret ska vara torrt och minst +5°C.

Kontrollera om gamla linoljeytor har

s. k. linoljeblåsor. I så fall måste dessa

skrapas bort till bart trä.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, maskeringstejp, Penseltvätt

eller Alifatnafta till rengöring av verktyg.

27


2

1. På nytt trä kan du för ett jämnare resultat först

stryka en gång med färglös lasyr. Vill du ha en mer

levande yta hoppar du över detta steg.

3. När färgen torkat har du en vacker levande fasad

med verklig träkänsla.

2. Stryk en eller två gånger lasyr i önskad kulör.

Låt färgen torka mellan strykningarna. Tänk på att

kulören blir starkare och genomsynligheten mindre

för varje strykning.

4. Efter några år kan speciellt utsatta ytor behöva

fräschas upp. I regel räcker det med en lätt tvättning

och en strykning med färglös eller svagt färgad lasyr.

SÅ HÄR GÖR DU

För bästa resultat: stryk mindre partier

ända uppifrån och ner. Målar du t ex

en våning i taget riskerar du att på sikt få

en synlig skarv mellan övre och nedre

partiet.

Bygger du nytt är det en fördel att lasera

brädorna före uppsättning.

Ändträ kan med fördel först behandlas

med Elit Grundolja.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, mjuk stålborste, maskerings-

tejp, vatten för rengöring av verktyg.

TRÄLASYR

Lasyr är en färg med låg halt av bindemedel och pigment,

vilket ger en yta som visar underlaget och ger en påtaglig träkänsla.

Att lasera en fasad är ganska enkelt, men å andra sidan

behöver en laserad yta ganska tätt underhåll, framförallt på solsidan.

Elit Trälasyr är lätt att stryka, utan rinn och stänk och

skyddar bra mot fukt och väta.


21

22

23

24

25

26


FALU RÖDFÄRG

Vart du än åker ser du den. På torpen i de

småländska skogarna, på villorna i städernas förorter, på pampiga herrgårdar

i Dalarna, på norrländska fäbodar. Falu Rödfärg är lika svenskt som

Tre kronor och sill till midsommar. Ingen annan färg används så mycket i vårt

land som Falu Rödfärg. Inte bara för den vackra färgens skull,

utan också för att den är lätt att underhålla. Falu Rödfärg uppfyller

Stora Kopparbergs normer gällande pigmenthalt och kvalitet

och finns i en mörkare och en ljusare röd nyans samt brun, grön och svart.

1. Borsta ner löst sittande färg med en stålborste från

den tidigare rengjorda ytan. Använd helst andningsskydd.

3. Stryk rikligt med Falu Rödfärg en eller två gånger.

Låt torka mellan strykningarna.

2. Skölj bort damm och färgrester. Låt ytan torka

ordentligt.

4. Nu har du en färdig yta med ett typiskt svenskt

utseende. Räkna med ett underhållsintervall på 3–5 år

på utsatta ytor.

SÅ HÄR GÖR DU

Om den tidigare ytan är mycket sliten

och du vill byta till en annan färgtyp

kan du borsta ner det mesta av den kvarvarande

rödfärgen och därefter applicera

det nya färgsystemet.

Använd en speciell rödfärgspensel som

tar upp mycket färg.

Det här behöver du: Rödfärgspenslar av hög

kvalitet, skyddsplast, stålborste, andningsskydd

och vatten till rengöring av verktyg.

33


27

28 29

30

32

33

34

31


MÅLNING AV PUTS- OCH STENFASA DER

Hus med puts- och stenfasader väcker känslor. De för tankarna till pittoreska skånelängor, pampigt sekelskifte och stilren funkis. Ett stenhus behöver kärlek och omsorg för att må bra. Och den största kärleksgåvan du kan

ge ditt hus är en ommålning. Dels skyddar det mot väder och vind många år framöver och dels lyfter det husets utseende och karaktär till den rätta känslan.


3

1. Se till att putsen är av kalkcementtyp, fast och väl

förankrad i underlaget. Eventuella lagningar ska ha

torkat och härdat ordentligt.

3. Rulla eller stryk Putsfärg eller Silikatfärg två gånger.

Låt färgen torka mellan målningarna. Ytan får inte

vara kallare än +7 grader.

SÅ HÄR GÖR DU

Ska du måla på tegel eller måla kalkmurar,

välj Silikatfärg. Silikatfärg ska bara

användas till rena mineraliska underlag

(puts, betong, fibercement m m) eller

ytor tidigare målade med Silikatfärg.

Skydda glas, keramik, hud och ögon noga

eftersom Silikatfärg är starkt alkalisk.

Använd aldrig färger avsedda för trä eller

metall på putsade ytor.

Undvik att måla tjocka lager. Tunna lager

upprepade gånger ger bättre hållbarhet.

Följ instruktioner på förpackningar och

arbetsråd noggrant.

2. Grundmåla hela ytan med Putsfärg alternativt

Silikatfärg. På starkt sugande, eroderade och tidigare

omålade ytor använd Putsgrund eller Silikatbinder.

4. Ett noggrant arbete på ett väl förberett underlag

ger en vacker fasad och ett långt underhållsintervall.

Det här behöver du: Penslar eller rullar av hög

kvalitet, skyddsplast, maskeringstejp, skyddsglasögon,

skyddskläder (Silikatfärg), vatten

till spädning och rengöring av verktyg.

PUTSFÄRG OCH SILIKATFÄRG

Det är något speciellt med stenhus. De för tankarna till pittoreska skånelängor,

pampigt sekelskifte och stilren funkis. Är du ägare till ett hus med puts eller stenfasad är ditt

hus förmodligen inte bara vackert, utan också tåligt. Men även de tåligaste underlagen

behöver målas om ibland. Dels skyddar det mot väder och vind och dels lyfter det husets utseende

och karaktär. Beckers Putsfärg och Silikatfärg är lättarbetade snabbtorkande färger

som ger slitstarka, tåliga ytor som håller huset ungt och friskt år efter år.


35

36

37

38

41 42

39

40


SOCKELFÄRG

Vissa delar på huset är mer utsatta än andra. Hussockeln är just en

sådan som kräver en extra slitstark och hållbar färg.

Beckers Sockelfärg klarar såväl fukt och väta som påfrestningar från gräsklippare

och cyklar. Den är enkel att måla med och verktygen rengör du i vanligt vatten.

1. Se till att marken runt sockeln

är väl dränerad och att ytan är torr.

2. Måla två gånger med Sockelfärg.

Låt torka mellan strykningarna.

Är ytan tidigare omålad kan

du späda färgen en aning med

vatten inför första strykningen.

3. Nu har du en välskött och snygg

sockel som håller mot det mesta.

1. Tegel är känsligt och det suger

åt sig vatten i för stora mängder.

Vid snabbt fallande temperatur

under 0 grader kan teglet frysa

sönder.

REGNSTOPP

Mineraliska underlag har en tendens att suga upp vatten vid regn.

Impregnerar du ytan med Beckers Regnstopp V minskar vattenupptagningen

avsevärt och därmed också risken för skador som t ex frostsprängning.

Regnstopp V ger en helt osynlig behandling och kan övermålas vid önskemål.

2. Stryk, spruta eller skölj på

Regnstopp V i den mängd som

står anvisad på förpackningen.

3. En snygg, ren och skadefri yta.

Dessutom spar du energi.

Avdunstande vatten kyler nämligen

ner underlaget och även

rummet innanför.

42 43


43

44

46

45


MÅLNING, OLJNING OCH LACKERING AV SNICKERIER

Det är detaljerna som gör helheten. Ett vackert målat staket, ett altanräcke i samma färg som fönsterkarmarna eller den gamla träbänken som förvandlats till ett glimrande smycke. Att fräscha upp snickerier är ett tacksamt projekt

som inte kräver några större åthävor. En relativt liten insats som ger ett stort intryck.


MÅLA

STAKET, ALTANRÄCKEN OCH

TRÄDGÅRDSMÖBLER

Ett nymålat hus i all ära. Men ibland kan det räcka med

att fräscha upp bord, stolar, staket och andra mindre träytor för att skapa en ny känsla.

Dessutom behöver du inte ägna halva semestern åt målning och skrapning.

Solsken, en pensel i handen och lite kall dryck. Kan det bli mer sommar än så?

Vi har färgen du behöver för bästa resultat.

1. Skrapa noggrant bort löst sittande färg från den

rengjorda ytan. Ibland är det bäst att ta bort all

gammal färg. Använd Beckers Färgborttagning om

det sitter hårt.

3. Grundmåla hela ytan med Beckers Trägrund.

Glöm inte undersidor och kanter. Eventuella stålytor

grundmålas med t ex Rostskyddsgrund O.

5. Låt färgen torka ordentligt och njut av det fina

resultatet.

2. Mätta helst alla trärena ytor med Beckers Grundolja.

Viktigast är att du stryker på utsatta områden som

ändträ och skarvar.

4. Stryk hela ytan med Oljefärg eller Elegant Lackfärg

halvblank. Vågräta ytor och andra utsatta ytor bör du

stryka en extra gång.

SÅ HÄR GÖR DU

Försök att se till att överliggare på räcken

och dylikt är lite snedställda så att regnvatten

lätt kan rinna av.

Snedställ trädgårdsstolar när det regnar

så att det inte samlas vatten på sittytan.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, maskeringstejp, rakbladsskrapa,

Penseltvätt eller Alifatnafta för rengöring av

verktyg.

49


47 48

50

49

53

55

54

51

52

56


52

1. Ta gärna ner fönsterbågen och

lägg på bockar. Karmen målas på

samma sätt som bågen.

4. Stryk Beckers Trägrund på hela

ytan. Var extra noga vid hörnförband.

SÅ HÄR GÖR DU

Om mycket färg ska av­

lägsnas kan du värma bort

färgen med en speciell

värmelampa.

Om möjligt kan det vara

bra att ta bort glasen under

rengöringen.

2. Skrapa omsorgsfullt bort

flagande färg samt löst och

sprucket kitt. Slipa med lätt hand

av intakta färgytor. Kontrollera

att inga rötskadade partier finns.

Laga vid behov.

5. Kitta med Beckers Fönsterkitt.

Glöm inte att måla kanterna

på bågen, speciellt nertill.

Fönsterfärg går lika bra att

använda på ut­ och insida

av fönstret.

3. Behandla allt bart trä omsorgsfullt

med Beckers Grundolja.

Var speciellt noga vi hörnförband

och i kittfalsen.

6. Stryk hela ytan och ca två millimeter

in på glaset två gånger med

Beckers Fönsterfärg. Låt torka

mellan strykningarna. Stryk helst

en tredje gång på bågens och

karmens bottenstycken samt

10–20 cm upp på sidostyckena.

Det här behöver du:

Penslar av hög kvalitet

(helst också en rund

fönsterpensel), skyddsplast,

maskeringstejp,

rakbladsskrapa, Penseltvätt

eller Alifatnafta

för rengöring av verktyg.

MÅLA

FÖNSTER

Att måla fönster är ett pilligt arbete som tar sin lilla tid.

Men det är viktigt. Fönster tillhör de mest

utsatta detaljerna på ett hus och bör i vissa fall ses över varje år.

Om kittet spricker har fukten fritt inträde och rötskador

kan uppstå snabbt. Men se det från den ljusa sidan. Att stå i solen

med kompisar och måla fönster kan vara en riktigt

trevlig upplevelse. Och med Beckers Fönsterfärg får du lättarbetad

färg med snabb torktid som ger ett vackert resultat.


OLJA ALTANGOLV,

UTEMÖBLER OCH BRYGGOR

Att se folk olja altanen, utemöblerna eller bryggan är ett lika

säkert vårtecken som den första tussilagon. Att olja trä utomhus har två fördelar.

Det håller träet friskt och välmående samt ger en slående vacker yta.

Ta som regel att olja minst en gång varje år. Då är risken betydligt mindre att träet

suger åt sig fukt och drabbas av rötskador. Beckers Elit är en

serie oljor av högsta kvalitet. Dessutom är de vattenburna, vilket minskar

den skadliga inverkan på miljön.

1. Se till att ytan är ren, torr samt att allt löst trä och

fibrer borstats bort. Tryckimpregnerat trä bör vara

ca ett år gammalt före första oljning.

3. Låt ytan vara i ca 15–30 minuter. Torka därefter,

om det behövs, bort överskott i form av våta ”pölar”

med luddfri trasa eller trassel.

5. Elit Träolja och Elit Träskydd kan också brytas till

önskad nyans om du inte föredrar en ofärgad yta.

2. Stryk rikligt med olja eller träskydd med en pensel,

trasa eller svamp. Om oljan snabbt sugs in i träet,

stryk på ytterligare tills träet mättats.

4. Efter tork har du en snygg och fräsch yta som avvisar

vatten och därmed minskar sprickbildning och

nedbrytning av träet.

SÅ HÄR GÖR DU

Tänk på att trasor, trassel och andra

porösa och brännbara material kan självantända

om de är indränkta med olja.

Elda helst upp dessa under betryggande

former eller lägg i vatten.

Olja dina trädgårdsmöbler redan på

hösten inför vinterförvaringen, så är det

bara att ställa ut dem på våren.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

förlängningsskaft, trasor och trassel, skyddsplast,

Penseltvätt eller vatten till rengöring

av verktyg.

55


5

1. Se till att ytan är ren och torr. Borsta bort löst trä

och fibrer.

3. Stryk alltid dragen i varje strykning i träets

längdriktning.

SÅ HÄR GÖR DU

Om träet suger mycket kan en första

strykning med en något utspädd lack

vara en god idé.

Vid klarlackering är det extra viktigt att

välja bra penslar.

På större ytor kan du rulla med filtrulle

och stryka efter med pensel.

Se till att varje skikt torkar ordentligt.

Slipa gärna varje skikt lätt med fint slippapper.

Tänk på att ha en så dammfri torkmiljö

som möjligt.

2. Stryk på klarlack i önskat antal gånger beroende

på vilken fyllighet eller djup du vill ha.

4. När dörren torkat blänker den som ny.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet

(eventuellt fin rulle), skyddsplast, maskeringstejp,

fint slippapper, Penseltvätt eller Alifatnafta

och vatten för rengöring av verktyg.

KLARLACKERING

Trä är vackert i sig, men med klarlackering tillförs

ytterligare en dimension. Tänk dig ett nylackerat teakbord i trädgården, eller en

ekdörr som fått en blank, levande yta med vackert djup. Men klarlackering

fyller inte bara ett estetiskt syfte. Det ger också en vattenavvisande yta som skyddar

träet mot fukt och rötskador, och det är nog så viktigt. Vi har högklassiga

produkter för bästa resultat i båda grenarna.


MÅLNING AV PLÅT OCH METALL

Om inte plåt, stål och järn skyddas mot fukt rostar det. Ofta kommer rosten punktvis, expanderar och bryter ner färgskiktet. Så småningom kan hål uppstå och i vissa fall kan skadorna var en fara för säkerheten. Därför bör

du se över sådant som kan rosta och skydda det med färg. Färg ger inte bara ett bra skydd utan också en blank fin yta som får stupröret, plåttaket eller trappräcket att kännas som nytt.


MÅLA

JÄRN OCH STÅL

Järn och stål rostar när det utsätts för väta,

det vet alla. Men att det går att skydda underlaget mot rost med hjälp

av färg är inte alla bekanta med. Som vanligt fordras ett

noggrant arbete och färg av hög kvalitet. Vi förser dig med produkter

av högsta klass. Arbetets utförande får du stå för själv.

Men kom ihåg: ju grundligare arbete desto effektivare skydd.

Och ju effektivare skydd, desto längre kan du njuta av en vacker yta.

1. Skrapa bort löst sittande färg från den rengjorda

ytan. Ibland är det bäst att ta bort all gammal färg

med hjälp av Beckers Färgborttagning. Rost ska

borstas och slipas bort så mycket som möjligt.

3. Måla minst två gånger med Oljefärg eller Elegant

Lackfärg. Låt torka mellan strykningarna.

2. Enklare föremål kan du nu färdigmåla med Metallgrund

& Täck. Du kan också välja att grundmåla

med Rostskyddsgrund O eller Metallprimer. Börja på

undersidan av t ex ett bord.

4. Låt färgen torka ordentligt. Njut av en kopp kaffe

i din ”nya” trädgårdssoffa.

SÅ HÄR GÖR DU

Ju mer rost du får bort före målning desto

bättre hållbarhet på den målade ytan.

Vänta inte mellan rostborttagningen

och grundmålningen.

För spännande effekt på metallen, måla

med Beckers Hammarlack.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

skyddsplast, maskeringstejp, färgskrapor,

stålborste, sandpapper, Penseltvätt eller

Alifatnafta för rengöring av verktyg.

63


57 58

59

60


66

1. Skrapa omsorgsfullt den rengjorda ytan från löst

sittande färg. Ibland kan det vara bäst att ta bort all

gammal färg. Använd då Beckers Färgborttagning

så går det lättare. Rost skall borstas och slipas bort

så mycket som möjligt.

3. Måla minst två gånger med Takfärg respektive

Plåtfasadfärg. Låt färgen torka mellan strykningarna.

2. Är plåten galvad räcker det med att nu måla med

täckfärg. Ytor som blivit angripna av rostfläckar helgrundas

med Rostskyddsgrund O eller Metallprimer.

4. Resultatet är slående och kommer bidra till att ditt

hus ser ut som nytt igen.

SÅ HÄR GÖR DU

Måla aldrig tak eller fasad vid risk för

regn eller dagg.

Är ytan tidigare fabriksmålad med s k

Plastisolfärg som börjat flagna måste

all gammal färg avlägsnas. Använd med

fördel Färgborttagning.

Var rädd om dig när du målar tak.

Använd livlina.

Det här behöver du: Penslar av hög kvalitet,

rulle, förlängningsskaft, skyddsplast, färgskrapor,

stålborste, sandpapper, Penseltvätt

eller Alifatnafta alternativt vatten (Plåtfasadfärg)

till rengöring av verktyg.

PLÅTTAK

OCH PLÅTFASAD

Plåt är ett tåligt material.

Men plåt behöver också underhållas för att stå emot väder och vind.

Det bästa underhållet är en bra, skyddande färg.

Rätt färg skyddar plåten mot rost och andra skador. Dessutom lyfts

husets utseende med en nymålad fasad eller ett nymålat tak.

Beckers Plåttakfärg och Plåtfasadfärg är smidiga att använda och ger

ett effektivt skydd mot regn och väta.


7 311230 392821

Bild 1: Fasad Trollhättan 1916, fönster/dörr Plommon 2090. Bild 2: Fasad Salt 2126.

Bild 3: Fasad Plommon 2090. Bild 4: Fasad Sjö 2026. Bild 5: Fasad Solvind 445, dörr Blåbär 2115.

Bild 6: Dörr Gurka 2112. Bild 7: Fasad Salvia 2064, fönster Plommon 2090,

foder Sten 2020. Bild 8: Fasad Mineral 2070. Bild 9: Fasad Honung 2017, fönster Solbär 2110, foder Faluröd.

Bild 10: Fasad Melon 2120, dörr Druva 2106, foder/knutar Utevit. Bild 11: Foder Ljung 2123.

Bild 12: Fasad Alva 39, snickerier Hilda 181. Bild 13: Fasad Kalle 281, dörr Druva 2106, staket Kalle 281.

Bild 14: Fasad Ljung 2123, foder/snickerier Platina 2071. Bild 15: Fasad Vass 2001,

snickerier Utevit. Bild 16: Fasad Utevit, foder/knutar/vindskivor/snickerier Gran 2029. Bild 17: Fönsterluckor

Klargrön 436. Bild 18: Dörr Åska 2118. Bild 19: Fasad Parmesan 2045, dörr Plomman 2090, snickerier

Utevit. Bild 20: Fasad Sparris 2125. Bild 21: Fasad Mandel 9111, foder/knutar/vindskivor/snickerier Utevit.

Bild 22: Fasad Svart 8025, foder Citron 2080. Bild 23: Fasad Gnejs 9129. Bild 24: Fönster Purjo 2105.

Bild 25: Fasad Valnöt 9120. Bild 26: Fasad Svart 8025, foder/fönsterluckor Curaco 2102,

sockel Vit. Bild 27–34: Fasad Faluröd, foder/knutar, vindskivor Utevit. Bild 35: Fasad Tortellini 2050,

snickerier Utevit. Bild 36: Fasad Västerås 1225, fönster Äpple 2089. Bild 37: Fasad Solvind 445.

Bild 38: Fasad Växjö 1342. Bild 39: Fasad Vit, fönster Klarröd 205, sockel Grafit 531. Bild 40: Fasad Vit

och Svart. Bild 41: Fasad Växjö 1342. Bild 42: Fasad Vit, fönster Molde 1742. Bild 43: Fasad Vit,

sockel Grafit 531. Bild 44: Sockel Naturgrå 547. Bild 45: Fönster Enbär 2107. Bild 46: Fönster Gurka 2112,

sockel Svart 10. Bild 47: Fasad Ljung 2123, fönster Miranda 463, foder Platina 2071.

Bild 48: Fasad Salvia 2064, fönster Plommon 2090, foder Sten 2020. Bild 49: Snickerier Utevit.

Bild 50: Fasad Sjö 2026, fönster Plommon 2090, foder Utevit. Bild 51: Snickerier Vit. Bild 52: Fasad Faluröd.

Bild 53: Fönster Eucalyptus 2100, foder Torshälla 1317. Bild 54: Fasad Utevit, foder Platina 2071.

Bild 55: Foder/snickerier Faluröd. Bild 56: Snickerier Vit. Bild 57: Brevlåda Hammarlack

Silver. Bild 58: Fasad Fagersta 1943. Bild 59: Fasad Växjö 1342. Bild 60: Brevlåda Klarröd 205.

039282/2007

Beckers Färg, 117 83 Stockholm

NR

Tel 0200­21 22 22, fax 08­726 99 15. www.beckers.se ART

Av trycktekniska skäl kan vissa kulöravvikelser förekomma. Lokala avvikelser vad gäller sortiment kan förekomma i olika butiker.

More magazines by this user
Similar magazines