Om slipning, lackering och polering Festool-systemet för målare

festool.se

Om slipning, lackering och polering Festool-systemet för målare

Om slipning, lackering och polering

Festool-systemet för målare

Verktyg för högsta anspråk


För perfekta resultat:

Elverktyg från Festool

Arbeta med Festool

Måleriarbeten utomhus

Måleriarbeten inomhus

Festool-systemet

Översikt slippapper

Mobila dammsugare

Översikt elverktyg

I 4

I 10

I 18

I 28

I 30

I 32

I

34

www.festool.se

3


Snabbare

Det är ingen tvekan om att maskiner är snabbare och kan arbeta

med mer kraft än vad man klarar för hand. Därför är Festool en

hjälp på vägen till det perfekta resultatet. Eftersom vi har rätt

maskiner för alla arbeten och det idealiska slippapperet för alla

underlag, blir arbetet snabbare och effektivare samtidigt som man

slipper onödigt efterarbete.

→ Det är systemet som sparar tid.

www.festool.se

5


Renare

När man arbetar med Festools mobila dammsugare sugs färg- och

trädamm upp omedelbart. På samma plats där det bildas. Luften

är ren, arbetsytan likaså och man ser arbetsobjektet ordentligt.

Det är bra för hälsan och omgivningen, och därmed inte bara din

hälsa utan även ekonomin. Alla kunder uppskattar dessutom att

arbetsplatsen lämnas ren och fin. Och allas lungor mår bra av den

rena luften.

→ Det är systemet som gör att hälsan påverkas minimalt.

www.festool.se

7


Bättre

Målet är ett perfekt preparerat underlag. Festool hjälper dig

genom ett helt system där alla är produkter exakt avpassade till

varandra – från maskin och tillbehör till förbrukningsmaterial.

För det kan bara bli perfekt om allt passar ihop.

→ Det är systemet som ger kvalitet.

www.festool.se

9


10

Måleriarbeten utomhus

1

Träfönster Metallräcken

2


3

Fönsterluckor

Utomhus | Introduktion

www.festool.se

11


12

1 | Renovering av träfönster

Problem: lack som spruckit

Vittrade träfönster förbereds snabbt och

lätt för grundning med den högeffektiva

transmissions-excenterslipen ROTEX

RO 125 FEQ och ett lämpligt slippapper.

Arbetsmoment 1

Gammal, sprucken lack slipas bort

effektivt med högt varvtal och slippapper

Cristal med kornstorlek P40–80. För hörn

och vinklar använder man deltaslipen

DTS 400.

Arbetsmoment 2

Beroende på hur väl den påföljande

grundningen täcker, efterslipar man sedan

med fint slippapper Brilliant 2 med

kornstorlek P120–220. Då är det viktigt att

övergångarna mellan träet och den gamla

lacken slipas ner helt.


Resultat

Fönsterramen är perfekt förberedd för grundningen. Om slippapperet

blir för igensatt, kan man undvika detta genom att minska varvtalet

eller använda ett grövre slippapper. För mellanslipning under

lackuppbyggnaden slipar man snabbt av med Vlies S800.

Alla slippapper hittar du på sidan 30.

Vi använde: transmissions-excenterslipen ROTEX RO 125 FEQ, deltaslipen

DTS 400, slippapper Cristal med kornstorlek P40–80, Brilliant 2 P120 och Vlies

S800.

Alternativa maskiner

Linjärslipmaskinen

DUPLEX LS 130

Rondellslipmaskinen

RAS 115

Utomhus | Träfönster

Festool tänker längre

Vi försöker att alltid tänka igenom

alla arbetsuppgifter från A till Ö. Så

skapades bland annat FastFix-systemet

för verktygslöst plattbyte och

Jetstream-principen för mindre

damm, reducerad värmeutveckling

och mindre igensättning av kardborre

och slippapper. Alltid med

samma mål: att göra arbetet snabbare,

enklare och lönsammare.

www.festool.se

13


14

2 | Renovering av metallräcken

Problem: Rostig metall

Med den effektiva rondellslipmaskinen

RAS 115 slipar man snabbt och utan större

efterarbete bort såväl rost och valshud

som tjocka lack- och färgskikt.

Arbetsmoment 1

Man ställer in RAS 115 på ett högt varvtal

och använder ett grovt slippapper med

kornstorlek P24–80. Här är det temperaturbeständiga

Saphir mycket lämpligt.

Maskinens roterande sliprörelse slipar ner

materialet snabbt och kraftfullt.

Arbetsmoment 2

Till sist byter man till ett finare slippapper

av typen Brilliant 2 med kornstorlek

P100–220 eller Vlies A120/A280 och

efterslipar räcket. Det fina metalldammet

sugs upp direkt från arbetsytan av det

effektiva utsuget.


Resultat

Alla rostställen och ojämnheter på räcket har avlägsnats. Metallen är

blankslipad och förberedd för en ny grundning med korrosionsskydd.

Mer tips för bearbetning av profiler finns på Internet på

www.festool.se

Vi använde: Rondellslipmaskinen RAS 115, den mobila dammsugaren

CTL MIDI, slippapperen Saphir P24–80 och Brilliant 2 P100–220 samt Vlies

A120/A280.

Alternativa maskiner

Linjärslipmaskinen

DUPLEX LS 130

Excenterslipen

ETS 125 EQ

Transmissions-excenterslipen

ROTEX RO 125

Utomhus | Metallräcken

Festool är en garanti för

lång livslängd

Många av Festools elverktyg har

använts i 30 år eller längre, tack vare

den robusta konstruktionen. Det

betyder lägre servicekostnader och

minskad stilleståndstid, vilket gör att

du sparar tid och pengar från dag

ett. Och eftersom Festools verktyg är

så långlivade har vi dessutom även

en reservdelsgaranti på sju år.

www.festool.se

15


16

3 | Upprustning av gamla fönsterluckor

Problem: Lameller som vittrar

ROTEX RO 125 FEQ med lamellslipplatta

är idealisk för slipning av gamla

fönsterluckor. Hur enkelt som helst

förbereder man till och med de allra

smalaste mellanrum för målning.

Arbetsmoment 1

Man ställer in ROTEX på grovslipning och

slipar av den spruckna lacken på

lamellerna med ett slippapper av typen

Cristal med kornstorlek P40–80. Ett lågt

varvtal ger det bästa resultatet.

Arbetsmoment 2

Man ställer om ROTEX för finslipning och

byter till ett fint Brilliant 2-slippapper

med kornstorlek P100–220. För en jämn

bearbetning ända in i hörnen och

kanterna använder man med fördel

trekantsslipen DELTEX DX 93 med

lamellslipplatta (tillbehör).


Resultat

Allt lack mellan lamellerna är helt avslipat och fönsterluckan är

förberedd för nytt lack.

På fönsterluckor med intakt lasyr kan man använda Vlies

A120–S800 för mattslipning – då är det ingen risk att man slipar

igenom lasyren.

Vi använde: Transmissions-excenterslipen ROTEX RO 125 FEQ

med lamellslipplatta (tillbehör), trekantsslipen DELTEX DX 93,

slippapperen Cristal med kornstorlek P40-80 och Brilliant 2

P100–220, Vlies A120–S800 samt den mobila dammsugaren

CTL MIDI.

Alternativa maskiner

Planslip RUTSCHER

RS 300

Hos Festool får du

tre i en

Utomhus | Fönsterluckor

Ett verktyg för tre olika ändamål:

grovslipning, finslipning och polering.

Det sparar mycket tid när man

arbetar, för med ROTEX byter man inte

maskin, man ändrar bara sliprörelsen

genom ett knapptryck ovanpå maskinen.

Tre i en innebär också lägre

investeringskostnader. Det lönar sig!

Grovslipning Finslipning Polering

www.festool.se

17


18

Måleriarbeten inomhus

1

Värmeelement


2

3

Väggar och innertak

4

Trädörrar

Inomhus | Introduktion

www.festool.se

19


20

1 | Renovering av element

Problem: Skadade element

Att slipa element är oftast tidskrävande

och besvärligt, men med DUPLEX LS 130

går det mycket lättare och snabbare tack

vare den linjära sliprörelsen.

Arbetsmoment 1

Först gör man med hjälp av profilbyggsatsen

en slipplatta som passar perfekt till

rören. Sedan sätter man den på DUPLEX

och slipar av lackränder eller gammalt

sprucket lack från elementet med ett

Cristal-slippapper med kornstorlek

P40–80. Festool har även färdiga

profilplattor för standarddiametrar.

Arbetsmoment 2

För finslipning eller slipning av lack som

inte spruckit använder man ett finkornigt

Brilliant 2-slippapper med kornstorlek

P100–220. Även här sparar den perfekt

anpassade slipplattan värdefull tid och

kraft.


Resultat

Elementet är förberett för grundning, snabbt och utan att man behövt

lägga ner så mycket detaljarbete för hand. Och man sparar lika

mycket tid på varje element som ska renoveras.

Allt om Festool-systemet fr o m sidan 28.

Vi använde: Linjärslipmaskinen DUPLEX LS 130, slippapperen Cristal i

kornstorlek P40-80 och Brilliant 2 i P100-220 samt en profilbyggsats.

Inomhus | Värmeelement

Festool utvecklar verktygssystem

för praktisk användning

Nya produkter från Festool utvecklas

med utgångspunkt från den praktiska

användningen – och de testas

också praktiskt. På det här sättet får

vi fram skräddarsydda lösningar för

hantverksarbeten som klarar av tuffa

arbetsvillkor. Ett exempel är profilbyggsatsen

nedan för framställning

av den perfekt anpassade slipplattan:

Den tar bara någon minut att

framställa och underlättar arbetet

enormt!

www.festool.se

21


22

2 | Slipa spacklade väggar och innertak

Problem: Högt i tak, stora ytor

Lösningen är långhalsslipen PLANEX

LHS 225, vars längd kan anpassas till alla

takhöjder. Och tack vare slipplattans stora

diameter arbetar man snabbt och effektivt

över stora ytor.

Arbetsmoment 1

Använd slippapper Cristal P120 resp

Brilliant 2 P150–220, ställ in varvtalssteg

4–6 och ställ in PLANEX på invändigt

utsug. Den anslutna mobila dammsugaren

gör att PLANEX suger sig fast lätt på

ytan och därför går mycket lättare att

arbeta med.

Arbetsmoment 2

Välj kornstorlek på slippapperet

beroende på vilka arbeten som sedan

ska utföras. Om tapeten är kraftig kan

man använda en grövre kornstorlek än

vid direkt efterbehandling, t ex med färg.


Resultat

Uppifrån och ner blir ytan perfekt förberedd för efterföljande arbeten.

Arbetsytan är fri från färg- och spackeldamm eftersom man använder

den anslutna mobila dammsugaren under arbetet.

Fler tips om arbete med PLANEX finns på www.festool.se

Vi använde: Långhalsslipen PLANEX LHS 225, den

mobila dammsugaren PLANEX SRM 45 E,

slippapperen Cristal P120 och Brilliant 2 P150-220.

Festool står för

ergonomi

Inomhus | Väggar och innertak

Festool utvecklar alla verktyg för

proffs som arbetar med dem hela

dagen. Därför är alla maskiner

konstruerade för snabbt arbete utan

ansträngning. Till exempel PLANEX

LHS 225. Och eftersom den är två

maskiner i en, nämligen både långoch

korthalsslip, är den också synnerligen

ekonomisk!

www.festool.se

23


24

3 | Polering av sprutspackel

Problem: Inte tillräckligt blankt

Med ROTEX RO 150 FEQ är det enkelt att

högglanspolera spacklade ytor. En

sådan yta är nästan omöjlig att

åstadkomma för hand.

Arbetsmoment 1

Fukta de spacklade ytorna med finishrengöringsmedlet

MPA-F, ställ in ROTEX på

finslipning och slipa utan tryck med en

extra mjuk slipplatta (tillbehör) och

slippapper Platin med kornstorlek S4000.

Varvtalet ska vara inställt på steg 1.

Arbetsmoment 2

Låt ytan torka lite och rengör med

mikrofiberduk. Ställ in ROTEX på grovslipning

och slipa med Platin S4000 snabbt och

jämnt över ytan för att undvika uppvärmning,

tills ytan har fått önskad kvalitet.

Börja med varvtalssteg 1, öka sedan till

4–6.


Resultat

Med den dekorativa spacklingen på dispersionsbas når man snart

önskad glans utan kraftansträngning.

Fler exempel på polering av spackel finns på www.festool.se

Vi använde: Transmissions-excenterslipen ROTEX RO 150 FEQ, slippapperet

Platin S4000, finish-rengöringsmedlet MPA-F, mikrofiberduk MPA-Microfibre.

Festool ligger alltid

steget före

Inomhus | Spackelteknik

Speciella uppgifter kräver speciella

lösningar. På så vis uppstår nyskapande

lösningar som gör arbetet

snabbare, enklare och exaktare. Till

exempel vårt omfattande slippappersprogram,

som innehåller allt

som behövs för de mest varierande

uppgifter och sliptekniker. Eller

tapetperforeraren FAKIR som har en

helt ny arbetsprincip.

www.festool.se

25


26

4 | Renovering av trädörrar

Problem: Slipa stora ytor

Stora ytor, som exempelvis gamla dörrar,

renoverar man tids- och kostnadsbesparande

med excenterslipen ETS 150/5. Träoch

lackdammet sugs upp till nästan 100 %

med en CT-dammsugare.

Arbetsmoment 1

Slipa av lacken med ETS 150/5. I

kombination med en hård slipplatta

(tillbehör) och slippapperna Saphir och

Cristal med kornstorlek P36–80 får man

en kraftig slipverkan.

Arbetsmoment 2

Byt ut den hårda plattan mot en mjuk

standardplatta. Tillsammans med ett

Brilliant 2-slippapper med kornstorlek

P100–320 ser man tydligt fördelarna med

excenterslipens ”utsuddande slipning”.


Resultat

På kort tid och i en ren arbetsmiljö förbereds ytorna på dörrarna

perfekt för förlackering. Sliprörelsen gör att man slipper cirklar och

slipspår.

Fler användningsexempel, exempelvis slipning av profilfrästa ytor

eller avrundade dörrspeglar, finns på Internet på www.festool.se

Vi använde: Excenterslipen ETS 150/5 med en hård

slipplatta, en CT-mobil dammsugare, slippapperen Saphir

och Cristal med kornstorlek P36–80 samt Brilliant 2

P100–320.

Alternativa maskiner

Transmissions-excenterslipen

ROTEX RO 150

Festool tänker på

din hälsa

Inomhus | Trädörrar

Alla målare utsätts dagligen för

hälsofarliga material. Därför hjälper

Festool till att minska riskerna så

mycket som möjligt – med effektiva

utsugssystem som håller luften fri

från hälsofarligt damm, vare sig det

är trä-, gips-, spackel- eller mineraldamm.

Din hälsa tjänar på det!

www.festool.se

27


28

Hur får man perfekta ytor?

Med perfekta system

Festool utvecklar verktygssystem för högsta anspråk. Vi

försöker att alltid tänka igenom hela arbetsuppgiften, från

A till Ö. Det börjar med effektstarka maskiner, passande

tillbehör för att optimera arbetet med maskinerna och

avslutas med förbrukningsmaterial som är speciellt

utvecklat för maskinerna. Och eftersom professionellt

arbete också kräver ett välordnat system, har vi individuellt

anpassade transport-systainers och universellt

användbara mobila dammsugare för dammfritt och

hälsovänligt arbete. Så skapas ett system som är perfekt

anpassat till den aktuella arbetsuppgiften – och som

bygger på tanken att alltid göra arbetet lite bättre.

Slipplattssystemet

Slipplattorna är anpassade för

alla olika material, i olika

hårdhetsgrader från extra

mjuk till hård. Tack vare

FastFix-systemet byts de

blixtsnabbt och helt utan

verktyg, och med Jetstreamprincipen

bidrar de till ett

synnerligen effektivt utsug.

Slippapperssystemet

Festools slippapper är perfekt

anpassade för maskinerna,

plattorna och utsugssystemet.

Individuellt för alla uppgifter,

för grov- och finslipning. De

har hög hållfasthet, kraftig

slipverkan och byts snabbt och

enkelt med StickFixvidhäftningen.


Utsugssystemet

Allt passar ihop: Slipmaskin,

filtersystem, sugslangar med

eller utan integrerad strömkabel,

tillbehör för rengöring och

naturligtvis den mobila

dammsugaren själv. Det ger

ren luft och ett perfekt

resultat!

Förvaringssystemet

Med sina systainers och

sortainers har Festool tagit fram

ett unikt system för att hålla god

ordning: Maskinerna är väl

skyddade, går lätt att transportera

och är inte i vägen när de

inte används. Systainers passar

på varandra och på den mobila

dammsugaren. Man slipper gå

två gånger och gör samtidigt ett

gott intryck på kunden.

Mångfald av maskiner

Festool har rätt maskiner för

målare: Från olika slipmaskiner

för alla typer av arbeten

och mobila dammsugare,

skruvdragare, matt- och

tapetborttagare till omrörare.

Ytterligare information finner

du på www.festool.se

Festool | System

www.festool.se

29


30

Översikt över Festools slippapper:

Övertygar inte bara på papperet utan även i verkstaden.

Hos Festool är alla produkter anpassade till varandra, in i minsta

detalj. Ju bättre slippapperet passar verktyget, desto lättare och mer

ekonomiskt blir arbetet. Resultaten blir utmärkta och ytorna blir

perfekt förberedda för nästa arbetsmoment – vare sig det gäller grov-,

mellan- eller finslipning.

P24–120

• Ytbeläggningar +

gammal lack

• För hårda underlag

• Grov förslipning

• För maskiner med hög

värmeutveckling

P40–120

• Färger + lacker

• Spackelmassa

• Grövre, snabbare

förslipning

P24–180

• Trämaterial

• För- och

mellanslipning

P40–400

• Färger + lacker

• För-, mellan- och

slutslipning

P80–500, P800–F3000

• Spackel

• Filler

• Lacker

• För-, mellan- och

slutslipning


A120, A280, S800

Mattslipning

Uppruggning

Rengöring + avfettning

Mattering

Trämaterial

Färger + lacker

Metaller

Plastmaterial

S400 - S4000

Finishbearbetning av

Mineralmaterial

Högglanslack

Plast

Spackeltekniker

P500–P3000

Jämn slipbild

De ytterst homogena kornstorlekarna ligger inom FEPA-normen

och den jämna kornfördelningen ger en exakt slipbild.

Längre hållbarhet

Slipkornens kraftfulla bindning på ryggmaterialet, den kraftiga

sugeffekten och fördröjda igensättningen tack vare den

patenterade Jetstream-principen ger en märkbart längre

hållbarhet.

Snabbt byte – säker vidhäftning

StickFix-systemet garanterar att slippapperet sitter ordentligt

på slipplattan. Velouren är perfekt anpassad till kardborren på

plattan och slippapperet är helt slätt men ändå mycket lätt att

byta.

Flexibelt val av slippapper

Alltefter behov kan man välja mellan papper, bomulls- eller

skumgummiväv som ryggmaterial.

Finishbearbetning av hårda

ytor såsom

• Hårda mineralmaterial

• Glasfiberförstärkta

plastkompundmaterial

• Rostfritt stål och icke

järn-metaller

Slippapper | Översikt

www.festool.se

31


Festools mobila dammsugare:

Garanterar ett rent arbetsresultat

För ett riktigt gott resultat krävs en ren arbetsyta.

Festools mobila dammsugare suger upp slipdammet

direkt där det bildas. Man ser arbetsobjektet

ordentligt och får därför ett bättre slipresultat.

Och eftersom hela arbetsmiljön blir renare gör

man ett bättre intryck när man arbetar hos

kunderna. Det finns även en hälsoaspekt:

Festools mobila dammsugare garanterar en

sugeffekt på upp till 99 procent i dammklass L

och till och med 99,9 procent i dammklass M. För

mer information om dammsugarna i CLEANTEXserien

se www.festool.se.

Speciella egenskaper för dammsugaren

Eluttag med till-/

frånkopplingsautomatik

Tryckluft till-/frånkopplingsautomatik

FlowDetect volymströmskontroll

Certifierad för hälsofarligt damm i

dammklass

Typiska användningsområden

Fint damm, som ligger under det allmänna

dammgränsvärdet på 3 mg/m³

Mineralmaterialdamm med

aluminiumhydroxid

Grafitdamm

Lackdamm

Trädamm

Gipsdamm

CTL

MINI/MIDI

L

CTL

26–55

L

CTL

36/44 LE

L

CTM

26–55

L + M

CTM

36/44 LE

L + M

SRM

45 E-PLANEX

L + M


lämpad under vissa

villkor

mycket väl lämpad

Säkerhet

Tack vare frånkopplingsfördröjning och smarta detaljer som

kabelvinda, skjutbygel, slangförvaring mm ger mobila

dammsugare från Festool högsta möjliga säkerhet på

arbetsplatsen.

Mobila dammsugare | Översikt

Lönsamhet

Festools mobila dammsugare har en lång livslängd och en hög

sugeffekt och utnyttjar dessutom filtersäcksvolymen optimalt.

För ett ekonomiskt och effektivt arbete.

Festool tänker i system

Festools utsugssystem erbjuder två modellserier, tre specialdammsugare

och sammanlagt 17 modeller samt omfattande

och perfekt anpassade tillbehör som löser alla uppgifter.

www.festool.se

33


34

Översikt över alla maskiner för målare

och huvudsakliga användningsområden.

Denna tabell är en hjälp vid valet av en optimal slipmaskin:

Välj de användningsområden som förekommer mest

i det dagliga arbetet och hitta det verktyg som bäst

passar just dina behov.

Ytor

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Rundningar

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Hörn

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

Profiler

Grovslipning

Mellanslipning

Finslipning

Extra fin slipning

lämpad under vissa

villkor

Slipeffekt Ytkvalitet

väl lämpad

mycket väl lämpad

RUTSCHER med

direktdrivning

RTS 400

DTS 400

RS 300

RS 200

Transmissionsexcenterslip

ROTEX RO 125

ROTEX RO 150

ETS 125

Excenterslip

ETS 150/3

ETS 150/5

WTS 150/7


Rondellslipmaskin

RAS 115

RAS 180

Linjärslipmaskin

DUPLEX LS 130

Långhalsslip

PLANEX

Tapetperforerare

FAKIR TP 220

T12+3

Skruvdragare

T15+3

Hos Festool passar allt ihop. Från

tillbehör och maskiner till det

idealiska utsugssystemet. Därför

är de mobila dammsugarna från

Festool perfekt anpassade till

slipmaskinerna, vilket garanterar

ett rent arbetsresultat.

Det kompletta sortimentet för

målaren finns på www.festool.se

Omrörare

RW 1000


Återförsäljare

Tre års garanti – det innebär framför allt tre års

säkerhet.

Mer information på www.festool.se

Officiell leverantör till Ericsson Racing Team i Volvo Ocean

Race 2008/2009.

Mer information på www.festool.net/ericssonracingteam

Festool

Best.-Nr. 60218

Verktyg för högsta anspråk

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstraße 20

D-73240 Wendlingen

Representerat av (i Sverige):

Tooltechnic Systems Sverige AB

Lev.adress

Sadelgatan 9

213 77 Malmö

Postadress

Box 9122

200 39 Malmö

Tel. 040-38 20 80

Fax 040-38 20 99

Email info-se@tts-festool.com

www.festool.se

Med förbehåll för ev ändringar och tryckfel. Alla bilder gäller med

reservation. Framställd för TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,

73240 Wendlingen, 04/2009

More magazines by this user
Similar magazines