Harvia elektriska bastuaggregat

harvia.fi

Harvia elektriska bastuaggregat

Harvia elektriska bastuaggregat

Bastuaggregat • Styrenheter • Extra utrustning till bastun • Infraröda radiatorer • Produkter till ångrum

Naturligt välbehag.


Innehållsförteckning

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

Naturligt välbehag

Val av aggregat

Viktig information om bastustenar

Aggregat för mindre bastur

Compact & Vega Compact

Delta, Delta EE & Delta Combi

Aggregat för familjebruk

Globe – NYTT!

Kivi

Cilindro, Cilindro H & Cilindro F

Fuga

Figaro

Moderna

Sound

Vega

Topclass & Topclass Combi

Symphony

Forte

Aggregat för större och allmän bastu

Elegance

Senator & Senator Combi

Sauna Steamer

Club, Club Combi & Profi

Legend

Hidden Heater

Extra utrustning

Styrenheter

Infraröda radiatorer

Produkter till ångrum

NYTT FRÅN HARVIA!

Det bollformade bastuaggregatet Harvia Globe

erbjuder dig en behaglig bastuupplevelse inte

bara genom varma bastubad utan också tack

vare sin unika design och användbarhet. Läs mer

på s. 10–11.

Monterings- och bruksanvisningar finner

du på webbsidor på adressen

www.harviasauna.com/anvisningar.

Alla Harvias produkter planeras och tillverkas miljövänligt. Val

som är hållbara ur naturens synvinkel också är bra val för människan.

Märket Harvia Cares berättar om Harvias sätt att främja

hållbar utveckling.

Materialet i denna broschyr är också vald med respekt för naturen.

Det är tryckt på Maxi Satin-papper, vid vilkets tillverkning

har används trä från PEFC-certifierade skogar.


Naturligt välbehag.

Harvia är mer än en bastu. Den är en helhetsupplevelse

där du kan njuta av naturens närhet och välbefinnandet

av finska bastutraditioner. I Harvia-bastun förenas

naturelementen – trä, sten och vatten – harmoniskt till

en oas av välbehag.

Den behagliga bastuvärmen erbjuder många hälsofördelar:

ökad blodcirkulation och motståndskraft, lindrad

muskel- och huvudvärk, förminskad stress, samt fysiskt

och psykiskt avslappnande.

Ett perfekt bastubad är njutning i jämn och mjuk värme.

Aggregatet är hjärtat i din bastu – källan till den

stimulerande värmen. Harvias populära aggregatmodeller

har alltid varit föregångare – stilfulla, hållbara

och ekonomiska. I alla Harvia-aggregat finns också ett

effektivt, kontrollerat luftcirkulationssystem, som gör

att aggregatet och bastun snabbt värms upp.

Vi värderar naturen och dess mångsidighet. Vi vill därför

värna om den genom att utveckla så miljövänliga

produkter som möjligt. I Harvias mångsidiga urval av

elektriska bastuaggregat hittar du lätt ett aggregat

som passar dig.

Naturligt välbehag.

3


Val av aggregat

Val av aggregat beror på bastuns volym och strukturer. Det

behövs i genomsnitt 1 kW aggregateffekt per kubikmeter.

Större effekt behövs om det finns fönster i bastun eller värmelagrande

ytor, såsom tegel, betong eller oisolerat timmer.

När du bygger eller renoverar en bastu är det viktigt att komma

ihåg att bastuväggarna och framförallt taket bör isoleras

väl. En kvadratmeter oisolerad yta av sten, glasyta eller en

motsvarande oisolerad yta ökar aggregatets effektbehov lika

mycket som en ökning av bastuns volym med 1,2 kubikmeter

per kvadratmeter. Ifall bastuns interiör är av oisolerat timmer

ska du multiplicera kubikvolymen med 1,5. Tänk också

på bastuns luftkonditionering. Är luftcirkulationen god får

badarna njuta av en ren bastuluft, som är lätt att andas.

4

Dessutom bastuaggregat och -ugnar tillverkar Harvia bastulavar och -inredningar

som är skräddarsydda enligt måtten i bastun. Planera och rita din egen drömbastu

och be om en offert på adressen www.harvia.fi/designerSV.


Viktig information om bastustenar!

Äkta bastustenar från Harvia

Harvia-bastustenar är utvalda med respekt för gamla

traditioner, och i dem finns andan hos en äkta, rejäl

bastu. Harvia-bastustenarna avger en rejäl och mjuk

värme. De brutna bastustenarna är de enda rätta bastustenarna

för elektriska bastuaggregat och vedeldade

ugnar, eftersom de lagrar mycket värme och bastuvattnet

förångas effektivt av den stora brottytan på

stenarna. De kantiga blockstenarna kan radas luftigt,

vilket är det viktigaste kravet särskilt i elektriska

bastuaggregat för att värmen skall kunna ta sig ut i

bastun mellan de heta stenarna och värmeelementen.

Tack vare god ventilation i stenmagasinet håller

aggregatens värmeelement länge. Lätta (keramiska),

mjuka (täljsten) och jämna (runda) bastustenar ger

inte de önskade resultaten och kan medföra problem,

speciellt i elektriska aggregat. Därför ska de inte användas.

Harvia-bastustenar finns i två storlekar. Bastustenarna

som är mellan 10 och 15 cm lämpar sig för det

elektriska bastuaggregatet Legend, bastuaggregat

med värmelagringsförmåga (Symphony, Forte) samt

alla vedeldade bastuugnar. De mindre bastustenarna

som är mellan 5 och 10 cm lämpar sig för alla övriga

elektriska bastuaggregat.

AC3020, 20 kg

Stenstorlek ø 10–15 cm

AC3000, 20 kg

Stenstorlek ø 5–10 cm

5


Harvias badrumsbastu Sirius utrustad med

aggregatet Vega Compact.

Harvias aggregat för mindre bastur

Koppla av i bastuns mysiga dunkel; omgiven av en underbar stillhet. Värmen från aggregaten smeker lent din hud.

Även en liten bastu kan vara bra. Trots begränsat utrymme behöver du inte göra avkall på kvalitet och funktion. I Harvias

urval av elektriska bastuaggregat hittar du ett behändigt och stilfullt aggregat i rätt storlek för en mindre bastu. Gör din

bastu till en oas för välbefinnande.

6


Aggregat för mindre bastur

Compact

Jämn, mjuk värme.

Vega Compact

Kraftpaket för en liten bastu.

Harvia Compact är ett förstklassigt

elektriskt bastuaggregat i rostfritt stål.

Aggregatet, som planerats för mindre

1–2 personers bastur, är säkert och

behändigt att använda. På den ena sidan

av aggregatet finns en upplyst fast

styrpanel som gör det bekvämt att använda.

Ett vattenkärl medföljer som kan

placeras i aggregatets botten samt ett

skyddsräcke av trä, som ger aggregatet

ett personligt utseende. Compact är

symmetriskt och därför lätt att installera

i bastun.

Modellerna Compact JM20, JM25 och

JM30 har en fast styrpanel. Modellerna

JM20E, JM25E och JM30E kontrolleras

med en separat styrenhet (t.ex. Griffin

eller C90).

Harvia Vega Compact är ett kraftfullt

paket för en liten bastu. En styrpanel är

ergonomisk placerad på framsidan av

aggregatet vilket gör den lätt att använda.

Vega Compact kan monteras mycket

lågt på bastuväggen, så att värmen når

även de nedersta lavarna.

Harvia Vega Compact är lätt att installera.

Montera bara stödet i väggen, lyft

aggregatet på monteringsstödet och

fäst det vid stödet med en skruv. Aggregatets

ytterskal är i rostfritt stål.

Vega Compact modellerna BC23 och

BC35 har en fast styrpanel. Vega Compact

modellerna BC23E och BC35E styrs

med en separat styrenhet (t.ex. Griffin

eller C90).

Compact, säkerhetsavstånd (mm)

Vega Compact, säkerhetsavstånd (mm)

min. 700

min. 5

min. 15 min. 5

min. 80

B

min. 900

A

min. 10 min. 10

min. 20

A

min. 20

min. 150

min. 80

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 2N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm2

Anslutningskablar

mm 2

Säkring

A

JM20/JM20E 2,0 1,2–2 1500 10 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

JM25/JM25E 2,5 1,5–2,5 1500 10 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 13

JM30/JM30E 3,0 2–4 1500 10 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

BC23/BC23E 2,3 1,3–2,5 1700 12 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

BC35/BC35E 3,5 2–4,5 1700 12 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

Säkerhetsavstånd

A min. mm B min. mm

- -

- -

- -

10 20

20 30

Compact, aggregatets mått: bredd 300/245 (E) mm, djup 220 mm och höjd 540 mm, vikt 9 kg.

Vega Compact, aggregatets mått: bredd 280 mm, djup 295/270 (E) mm och höjd 505 mm, vikt 7 kg.

7


Delta

Delta EE

Delta Combi

En kombination

av ett bastuaggregat

och en

ånggenerator

Delta, Delta EE och Delta Combi

Det lilla, stora aggregatet.

Harvia Delta är det högeffektiva aggregatet

för en liten bastu. Det lilla, effektiva

aggregatet har rejält med plats för

stenar. Aggregatets glansiga ytterskal

i rostfritt stål ger din bastu ett modern

utseende. Det triangelformade Delta

aggregatet kan med fördel placeras i

ett hörn, vilket ger mer plats för de badande.

Aggregatet kan lätt placeras i ett

väggställ som följer med leveransen.

Delta EE-modellen har en belyst digital

styrpanel som gör aggregatet lätt att

använda. Aggregatet kan ställas in på

2–8 timmar; fabriksinställningen är fyra

timmar. Den förvalda tiden ligger inom

intervallet 0 till 18 timmar. I urvalet av

Delta aggregat finns det också modell

med ånggenerator (Combi). Vattenbehållaren

rymmer 2 liter.

Delta-modellerna D23 och D36 har en

fast styrenhet. Modellerna D23E och

D36E kontrolleras med en separat styrenhet

(t.ex. Griffin eller C90).

Delta EE-modellerna D23EE,

D29EE och D36EE har en

särskild stänkvattenskyddad

styrpanel, som kan placeras inuti

eller utanför bastun. Datakabeln är 3 m

(som tillval 5 eller 10 m).

Delta Combi-modell D29SE styrs med

den separata styrenheten Griffin Combi

eller C105S Logix.

Säkerhetsavstånd (mm)

Monteringsplatta (mm)

min. 0

min. 50

min. 900

135

90°

135

min. 80

min. 10

420

210 210

420

290

min. 150

min. 280

175

175

min. 280

Tekniska uppgifter

8

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 2N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

2

mm Anslutningskablar

mm 2

Säkring

A

D23/D23E 2,3 1,3–2,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

D36/D36E 3,6 2–4,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

D23EE 2,3 1,3–2,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

D29EE 2,9 2–4 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 13

D36EE 3,6 2–4,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

D29SE 2,9 1,5–4 1700 11 - - 3 x 2,5 1 x 13 (1 x 16)

Aggregatets mått: bredd 340 mm, djup 200 mm och höjd 635 mm, vikt 8 kg.


Harvias aggregat för familjebruk

Njut av en glädjefylld stund i bastun tillsammans med din familj – eller ha en avkopplande stund för dig själv.

Planera bastun så att den motsvarar din familjs önskemål och välj ett lämpligt Harvia-aggregat. Harvias urval av aggregat för

hembastur är av pålitlig Harvia-kvalitet: elegant, praktiskt, hållbart och ekonomiskt.

9


Nytt!

Globe

Möjligheternas bastuaggregat i bollform.

Det bollformade bastuaggregatet Harvia

Globe erbjuder dig en behaglig bastuupplevelse

inte bara genom varma

bastubad utan också tack vare sin unika

design och användbarhet. Tänk fritt hur

aggregatet ska placeras i bastun. Harvia

Globe kan du fästa på väggen, ställa på

ett stativ eller hänga i taket. Valfriheten

lämnar också rum för fantasi vid planering

av bastulaven.

Effektivt utnyttjande av den högklassiga

råvaran – robust rostfritt stål – och

en kemikaliefri ytbehandlingsprocess

är några exempel på miljötänkandet

Harvia. Även aggregatets struktur

representerar nytänkande: den består

av noggrant laserskurna stålbågar och

-ringar. Antalet stenar i aggregatet har

optimerats: aggregatet värms upp tillräckligt

snabbt utan att påverka mjuka

bastubad.

Harvia Globebastuaggregaten

GL70 (Ø 430 mm)

och GL110 (Ø

500 mm) styrs med en styrpanel. Den

designade lätthanterliga styrpanelen

med touch screen ger möjligheten för

exact temperaturreglering. Den stiliga

men enkla stänkvattenskyddade styrpanelen

kan placeras inuti eller utanför

bastun. I aggregatet ingår en kompakt

strömförsörjningsenhet som matar

in el till motstånden. Aggregatet och

strömförsörjningsenheten kopplas ihop

med en kabel i pansarrör. Aggregatets

temperaturgivare monteras i taket och

kopplas till strömförsörjningsenheten

med en kabel.

Även E-modellerna GL70E och GL110E

finns tillgängliga. Dessa modeller styrs

med hjälp av en särskild styrenhet

(t.ex. Griffin eller C150). I E-modellerna

ingår en kopplingsdosa till vilken elinmatningen

förs via styrenheten. Aggregatet

och kopplingsdosan kopplas ihop

med en kabel i pansarrör.

Tekniska uppgifter

Säkerhetsavstånd (mm)

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

ca. kg

Diameter

mm

400 V 3N˜

Anslutningskablar

mm 2

Säkring

A

GL70/GL70E 6,9 6–10 1900 50 430 5 x 1,5 3 x 10

GL110/GL110E 10,5 9–15 1900 80 500 5 x 2,5 3 x 16

GL70 , aggregatets mått: bredd 430 mm, djup 430 mm och höjd 395 mm, vikt 10 kg

GL110, aggregatets mått: bredd 500 mm, djup 500 mm och höjd 475 mm, vikt 14 kg

10


Aggregat för familjebruk

Val av Globe-aggregat, fästanordning och tilläggsutrustning

Bastuaggregat Fästanordning Skyddsräcke

Tilläggsutrustning

Lavskyddsglas

Tilläggsutrustning

Takupphängningssats

HGL4

Skyddsräcke

HGL6 (Globe 6,9 kW)

HGL7 (Globe 10,5 kW)

Lavskyddsglas

HGL8

Harvia Globe GL70 (6,9 kW)

ø 430 mm

Stativ

teleskop

HGL3

Stativ

lågt

HGL5

Skyddsräcke

HGL6 (Globe 6,9 kW)

HGL7 (Globe 10,5 kW)

Lavskyddsglas

HGL8

Harvia Globe GL110 (10,5 kW)

ø 500 mm

Monteringsställning

HGL1 (Globe 6,9 kW)

HGL2 (Globe 10,5 kW)

Skyddsräcke

HGL6 (Globe 6,9 kW)

HGL7 (Globe 10,5 kW)

Fästalternativen:

Monteringsställning HGL1/HGL2 Stativ HGL3/HGL5 Takupphängningssats HGL4

Tilläggsutrustningar:

Skyddsräcke HGL6/HGL7

Lavskyddsglas HGL8

11


Kivi

Vitalitet från urkraft.

Registrerad design.

Bastuaggregatet Harvia Kivi erbjuder

en lyxigt stark bastuupplevelse. Bastubadet

kan regleras från mjukt till kraftigt

genom att rikta vattnet antingen

till sidan av bastuaggregatet eller rakt

på stenpelaren. Bastuaggregatet ger

ett behagligt fuktigt bad också i lägre

temperaturer och stenarna omfamnar

värmen länge.

Bastuaggregatet F

Harvia Kivi ger traditionellt

och mjukt bastubad på ett modernt

sätt. Bastuaggregatet av golvmodell

rymmer nära 100 kg bastustenar, vilket

enligt undersökningar är den rätta mängden

sten för att ge rikt bad på en rimlig

uppvärmningstid. Stenarna är i en tudelad

stålställning av triangulär form. Den

elegant finslipande formgivningen ger

utrymme för stenens naturliga krafter.

Harvia Kivi kan placeras nära laven eftersom

den har en relativt låg ytvärme.

Bastuaggregatet kan också elegant fällas

in i den nedre laven med hjälp av en

infällningsram i rostfritt stål som fås

som tilläggsutrustning.

Bastuaggregatet Harvia Kivi

(modell PI70 och PI90) är

försedda med en separat digital

styrpanel. Detta gör att aggregatet

är extremt enkelt att använda, t.ex. kan

du justera temperaturen exakt – även

om det bara gäller en grad. Styrpanelen

kan placeras i eller utanför bastun med

hjälp av en datakabel. Kabelns längd är

3 m (alternativt 5 eller 10 m).

Harvia Kivi modellerna PI70E och PI90E

styrs via en separat Harvia styrenhet

(t.ex. Griffin eller C150).

Säkerhetsavstånd (mm)

Tekniska uppgifter

min. 100

100

A

100

min.

100

C

A

min.

100

min. 680

D

min.

100

100

100

B

100

B

100

min.

100

C

min.

100

min. 680

min.

100

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

PI70/PI70E 6,9 6–10 1900 100 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

PI90/PI90E 9,0 8–14 1900 100 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Aggregatets mått: bredd 370 mm, djup 370 mm och höjd 1200 mm, vikt 15 kg.

A. Givare (takmontering)

B. Givare (väggmontering)

C. Lave eller skyddsräcke

D. Infällningsram HPI1

(tilläggsutrustning).

Bekanta dig med monteringsanvisningen

för

infällningsramen innan

du gör öppning i laven.

510 mm

Bastuns

höjd

min. mm

Tilläggsutrustningar

Infällningsram HPI1

505 mm

Skyddsräcke HPI2

Aggregatmodell

Stenmagasin

ca. kg

65 mm

Anslutningskablar

mm 2

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

570 mm

600 mm

Säkring

A

Aggregatsskydd SASPI231

Aggregatsskydd med led-belysning SASPI230

Skyddsräcke HPI4

min. 30

min. 30

”Kivi” är ett

finskt ord som

betyder ”sten”.

540 mm

40 mm

570 mm

280 mm

12


Cilindro Cilindro H Cilindro F

Aggregat för familjebruk

PC-E

D

A A

Cilindro, Cilindro H och Cilindro F

Förmånligt aggregat med massiv stenmängd.

B

A

E

Harvia Cilindro-bastuaggregatets stora men även gör det möjligt att montera aggregatet

stenmängd erbjuder sköna bastubad.

i ett mindre utrymme. Cilindro

Du kan välja mellan tre olika Cilindro F har ett solitt ytterhölje. Höljet förminskar

aggregatmodeller. Pris-kvalitetsförhållandet

kraven på säkerhetsavstånd och

i detta golvmonterade aggregat därför kräver aggregatet mindre utrymme

är utmärkt.

och lavarna kan placeras nära det.

Detta Ager mera A friheter för kreativitetet

Cilindro har ett öppet ytterhölje som är när det gäller bastudesignen. Cilindro F

gjort av rostfritt stål. Bastubadet kan erbjuder ett skarpare bastubad jämfört

regleras från mjukt till kraftigt genom att med det mjukare bastubadet som de

3N~: min. 30

rikta vattnet antingen till sidan av bastuaggregatet

1N~: min. andra 50 två Cilindro modellerna erbjuder.

eller rakt på stenpelaren.

I Cilindro H och Cilindro F är stenmagasinet

Cilindro H har ett delvis öppet ytterhölje

gjort av rostfritt stål och ytterhöljet

på framsidan, vilket erbjuder bastubadaren

är gjort av svartmålat, zinkbelagt stål.

fördelarna av en stor stenmängd Aggregaten är utrustade med en

fast

C

styrenhet och manöverreglaget är placerat

nertill på aggregatets framsida.

Cilindro-modellerna PC70E och PC90E PC70/PC70E

styrs via en separat styrenhet (t. ex. PC70H/PC70E

Griffin eller C150). E-modellaggregatet PC70F/PC70E

kan infällas i nedre laven med hjälp av PC90/PC90E

6,8 kW 9,0 kW

en infällningsram (PC1) i rostfritt stål PC90H/PC90E

som fås A som 100tilläggsutrustning.

120

PC90F/PC90E

B 100 140

C 990 1190

D 500 540

E 500 560

Säkerhetsavstånd (mm)

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

ca. kg

Anslutningskablar

mm 2

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

Säkring

A

PC70/H/F 6,8 6–10 1900 80 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

C

F

PC70E 6,8 6–10 1900 90 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

PC90/H/F 9,0 8–14 1900, F: 2100 80 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

PC90E 9,0 8–14 1900 90 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

A

A

E

A

A

B

Säkerhetsavstånd

A min. mm

Aggregatmodell

A min. mm B min. mm C min. mm D min. mm

3 N˜

1 N˜

E min. mm

F min. mm

Infällningsram PC1

(tilläggsutrustning)

D

A

PC70/PC70E 100 100 950 30 50 520 520

PC70H 30 100 950 30 50 420 470

PC70F 30 30 950 30 50 420 420

PC90/PC90E 100 100 950 30 50 520 520

PC90H 30 100 950 30 50 420 470

PC90F 30 30 1150 30 50 420 420

Cilindro, aggregatets mått: bredd 320 mm, djup 320 mm och höjd 930 mm, vikt 10 kg.

Cilindro H, aggregatets mått: bredd 360 mm, djup 340 mm och höjd 930 mm, vikt 17 kg.

Cilindro F, aggregatets mått: bredd 360 mm, djup 360 mm och höjd 930 mm, vikt 17 kg.

3N~: min.

1N~: min.

13


Fuga

En unik avslappnande bastuupplevelse.

Bastuaggregatet Harvia Fuga med täljsten

erbjuder en unikt avslappnande

bastuupplevelse. Fuga genererar en

fuktig värme som fördelar sig jämnt och

räcker precis så länge som du vill. Med

sin stora stenyta och den behagliga,

uppåtriktade ångan värmer Fuga upp

dig och din familjebastu från topp till

tå, från översta till nedersta laven. Den

jämna värmefördelningen går att alla i

bastun kan njuta av sitt bastubad.

I Harvia Fuga kombineras modern design,

täljstenens unika yta och hållbar

kvalitet. Värme av högsta kvalitet garanteras

av det patenterade SteamFlowsystemet

som riktar vattnet mot baksidan

av stenarna och sedan tillbaka mot

framsidan igen, vilket skapar en fantastisk

ånga. Genom att rikta vattnet även

mot baksidan där täljstenen är som hetast,

skapas en mycket behaglig fuktig

värme.

Fuga är mer än bara ett vanligt bastuaggregat

med täljsten. Detta högkvalitativa,

designade bastuaggregat i rostfritt

stål levereras med en lättanvänd digital

styrpanel, samt med inbyggd belysningsutrustning

som förhöjer atmosfären

genom att lysa upp ångan som

stiger upp.

Fuga-modellerna FU60 och

FU90 har en särskild stänkvattenskyddad

styrpanel,

som kan placeras inuti eller

utanför bastun. Datakabeln är 3 m (som

tillval 5 eller 10 m).

Modellerna FU60E och FU90E kontrolleras

med en separat Harvia styrenhet

(t.ex. Griffin eller C150).

Säkerhetsavstånd (mm)

min. 1000

100

100

FU60E/

FU90E

FU60/

FU90

A

min. 30

B

SteamFlow© -avdunstningssystemet

garanterar en angenämt fuktig värme.

14

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m3

Bastuns

höjd

min. mm

Täljstenens

vikt kg

Aggregatmodell

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

Anslutningskablar

mm 2

FU60/FU60E 6,0 5–8 1900 30 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

FU90/FU90E 9,0 8–14 1900 30 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Aggregatets mått: bredd 480 mm, djup 235 mm och höjd 900 mm, vikt 20 kg.

Säkring

A

Säkerhetsavstånd

A min. mm B min. mm

50 230

70 290


Aggregat för familjebruk

Figaro

En fängslande bastuupplevelse.

Registrerad design.

Harvia Figaro för in något helt nytt i familjebastun.

Aggregatets design kombinerar

traditionella material, stål och

sten på ett modernt sätt. Aggregatets

stora mängd sten, upp till 90 kg, skapar

ett behagligt fuktigt bastubad. Det

höga stenmagasinet är öppet nerifrån

och upp, vilket gör det enkelt att kasta

bad och dessutom garanteras jämn och

behaglig värme i bastun, också på de

nedersta lavarna. Figaro är ett golvmonterat

aggregat vars baksida stöttas mot

väggen. Manöverreglaget är placerat

nertill på aggregatets framsida.

Aggregatets ytterhölje är målat glänsande

svart. Stålgallret som täcker

stenmagasinet är gjort av rostfritt stål.

Figaro modellerna FG70 och FG90 har en

fast styrenhet. Modellerna FG70E och

FG90E styrs med en separat styrenhet

(t.ex. Griffin eller C150).

Tekniska uppgifter

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd (mm)

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

Anslutningskablar

mm 2

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

Säkring

A

A min. mm

FG70E/

FG90E

FG70/FG70E 6,8 6–10 1900 90 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

FG90/FG90E 9,0 8–14 1900 90 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Aggregatets mått: bredd 480 mm, djup 260 mm och höjd 940 mm, vikt 20 kg.

100

150

A

min. 960

100

min.

30

15


Svart

Platina

Titan

Moderna

Digital design-aggregat.

Harvia Moderna är kungen av elektriska

aggregat. Moderna värmer din bastu till

önskad temperatur snabbt och ljudlöst.

Tack vare patenterad kontrollteknik, är

det enkelt att värma bastun till önskad

temperatur – med en grads precision.

En separat elektronisk givare håller

bastutemperaturen jämn under hela

den tid du badar.

Moderna levereras med en separat digital

styrpanel med upplysta kopplingar

samt numerisk display, som visar vald

temperatur och tidsinställning. Aggregatet

kan ställas in på 2–8 timmar; fabriksinställningen

är fyra timmar. Den

förvalda tiden ligger inom intervallet 0

till 18 timmar.

Välj den färg som bäst passar din bastu

från Modernas färgsortiment: glänsande

svart, lyxig platina eller modern titan

(borstat, rostfritt stål).

Moderna modellerna V45E, V60E och

V80E har en särskild stänkvattenskyddad

styrpanel, som kan placeras inuti

eller utanför bastun. Datakabeln är 3 m

(som tillval 5 eller 10 m).

Säkerhetsavstånd (mm)

Monteringsplatta (mm)

Givare

60

80

min. 1100

B

C 250

A

120

Vägg

min. 150

min. 20

min. 220

min. 290

Golv

A1

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad Bastuns

storlek på bastun höjd

min.-max. m3 min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

Anslutningskablar

mm 2

Säkring

A

V45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 2,5 1 x 20

V60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

V80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35

Aggregatets mått: bredd 410 mm, djup 310 mm och höjd 580 mm, vikt 15 kg.

Säkerhetsavstånd

A min. mm B min. mm C min. mm

35 20 35

40 30 50

70 30 60

Monteringsplatta

A1 min. mm

110

115

145

16


Aggregat för familjebruk

Svart

Platina

Stål

Sound

Ny rytm i din bastu.

I serien Harvia Sound hittar du aggregatet

för just dina behov. Din blick fångas

av den lockande designen. Sound är ett

praktiskt och personligt alternativ för

din bastu. Sound är ett modernt och

pålitligt elektriskt bastuaggregat med

välplanerade detaljer som är tillverkat

av förstklassigt material. Manöverreglaget

sitter längst ner, vid installation

kan man välja vilken sida man vill ha

reglaget.

Välj den färg du tycker bäst om i Soundserien:

svart, platina eller rostfritt stål.

Sound-seriens modeller M45, M60 och

M80 har fast styrenhet. Modellerna

M45E, M60E, M80E och M90E styrs

med en separat styrenhet (t.ex. Griffin

eller C150).

Säkerhetsavstånd (mm)

Monteringsplatta (mm)

A

min. 1100

B

C

min. 150

A

max. 500

250

120

Vägg

min. 20

min. 265

min. 335

Golv

A1

min. 150

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad Bastuns

storlek på bastun höjd

min.-max. m3 min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

Anslutningskablar

mm 2

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

M45/M45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 2,5 1 x 25

M60/M60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

M80/M80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35

M90E 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 - -

Aggregatets mått: bredd 420 mm, djup 310 mm och höjd 620 mm, vikt 16 kg.

Säkring

A

Säkerhetsavstånd

Monteringsplatta

A min. mm B min. mm C min. mm A1 min. mm

35 20 35 115

50 30 50 130

100 30 80 180

120 40 100 200

17


Vega

Ett basbastuaggregat i toppklass.

Harvia Vega är ett elegant aggregat

som är enkelt att använda. Det rostfria

ytterhöljet på aggregatet ger din bastu

ett modernt utseende. En styrpanel är

ergonomiskt placerad upptill på sidan

av aggregatet, vilket gör det lätt att använda.

Vega kan mycket enkelt monteras på

ett separat väggställ. På grund av aggregatets

symmetriska design kan du

lätt välja på vilken sida du vill ha reglagen.

Elektriska anslutningar görs

från aggregatets sida, vilket gör det

enkelt att installera.

Vegas struktur gör det möjligt att

montera aggregatet långt ner på bastuväggen.

Det får värmen att sprida

sig jämt i hela bastun, så att också de

nedersta lavarna får mycket värme.

Vega modellerna BC45, BC60, BC80 och

BC90 har en fast styrpanel. Modellerna

BC45E, BC60E, BC80E och BC90E styrs

med en separat styrenhet (t.ex. Griffin

eller C150).

Säkerhetsavstånd (mm)

Monteringsplatta (mm)

min. 1100

C

A

200

A1

B

230

min. 20

min. 150

Vägg

150

100–200

max. 500

100–200

Golv

130

18

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad Bastuns

storlek på bastun höjd

min.-max. m3 min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 3N˜

Anslutningskablar

mm 2

Säkring

A

BC45/BC45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

BC60/BC60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

BC80/BC80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16

BC90/BC90E 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 3 x 16

Aggregatets mått: bredd 480/450 (E) mm, djup 310 mm och höjd 540 mm, vikt 11 kg.

Säkerhetsavstånd

A min. mm B min. mm C min. mm

35 20 35

50 30 50

100 30 80

120 40 100

Monteringsplatta

A1 min. mm

145

160

210

220


Aggregat för familjebruk

Topclass

Ett användarvänligt bastuaggregat.

Harvia Topclass är ett användarvänligt

aggregat. Aggregatets ytterskal och

stenmagasin är av rostfritt stål. Den

upplysta styrpanelen finns upptill på

sidan av aggregatet, vilket gör det lätt

att manövrera även i svag belysning.

Det går enkelt att placera bastuaggregatet

på plats i den separata väggställningen,

och styrpanelen kan placeras

till höger eller vänster om aggregatet

efter behov.

Topclass modellerna KV30, KV45, KV60

och KV80 har fast styrpanel. Modellerna

KV30E, KV45E, KV60E och KV80E styrs

med en separat styrenhet (t.ex. Griffin

eller C150).

Säkerhetsavstånd (mm)

min. 1100

C

min. 150

B

min. 40

Tekniska uppgifter

100

min. 30

Effekt Rekommenderad

kW storlek på bastun

min.-max. m 3

A

Givare

Bastuns

höjd

min. mm

A

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 3N˜ kablar mm 2 230 V 1N˜

A min. mm B min. mm C min. mm A1 min. mm A1* min. mm

En kombination

av ett bastuaggregat

och en

ånggenerator

Topclass Combi

En upplevelse för dina sinnen.

Harvia Topclass Combi aggregatet är Combi-aggregaten styrs med den separata

en kombination av ett bastuaggregat

styrenheten Griffin Combi eller

och en ånggenerator, som gör bastubadet

C105S Logix. Topclass Combi -model-

en ren njutning. Du kan välja lerna KV50SE, KV60SE, KV80SE och

traditionell bastu, ångbastu, örtbastu KV90SE.

eller doftbastu. Det här aggregatet är

som gjort för dig som tycker om mjuk, Fabriksinstallerad automatisk påfyllning

fuktig värme och stämningsfull väldoft.

av vattenbehållaren är standard

i modellerna KV50SEA, KV60SEA,

KV80SEA och KV90SEA. För automatiska

Topclass Combi är ett elektriskt bastuaggregat

modeller krävs det att kallvatten-

av väggmodell med ytmaterial

ledning till aggregat har avstängnings-

i förstklassigt rostfritt stål. ventiler.

Vattenbehållaren rymmer 5,5 liter.

Aggregatet har täljstenskoppar för

doftbad och ett rostfritt stålgaller för

påsdofter.

Monteringsplatta (mm)

265

120

min. 280

A1

A1* Kopplingsdosa på

Golv

A1 väggen (min.)

Säkerhetsavstånd

Monteringsplatta

Anslutningskablar

Säkring

Anslutnings-

Säkring

mm 2

A

kablar mm 2

A

Vägg

KV30/KV30E 3,0 2–4 1900 20 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

KV45/KV45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 4 1 x 25

KV60/KV60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

KV80/KV80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16 3 x 6 1 x 35

Till

styrenhet

Till kopplingsdosa

Se

monteringsoch

bruksanvisning.

Anslutningskabel

till aggregat

Kabel till

givare mm Säkring

2 A

KV50SE/KV50SEA 5,0 3–6 1900 20 5 x 1,5 7 x 1,5 7 x 1,5 4 x 0,25 3 x 10

KV60SE/KV60SEA 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 7 x 1,5 7 x 1,5 4 x 0,25 3 x 10

KV80SE/KV80SEA 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

KV90SE/KV90SEA 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

Topclass, aggregatets mått: bredd 450/410 (E) mm, djup 300 mm och höjd 650 mm, vikt 16 kg.

Topclass Combi, aggregatets mått: bredd 400 mm, djup 360 mm och höjd 640 mm, vikt 16 kg.

20 30 60

35 30 80

50 30 120

100 30 150

35 10 20

50 10 60

100 10 90

120 10 100

80 195

95 195

110 195

160 195

95 -

110 -

160 -

180 -


Symphony

Behändigt, ekonomiskt och alltid redo.

Harvia Symphony är alltid redo för användning,

utan förvärmning. Öppna aggregatets

lock, kliv upp på laven, släng

vatten på de heta stenarna – och njut.

Symphony garanterar att du får uppleva

den härligt fuktiga värmen utan att behöva

vänta. Bastutemperaturen ökar

om du låter aggregatet gå på maximieffekt

en stund, med öppet lock.

Förutom att vi i planeringen satsat på

ett aggregat som gör bastubad möjligt

genast utan uppvärmning, har vi gjort

det lätt att använda. Kopplingarna är

placerade på en upplyst styrpanel på

aggregatet, där det är lätt att justera

såväl aggregateffekten som luftcirkulationsventilen.

Symphony är ett ekonomiskt bastuaggregat

av hållbar Harvia-kvalitet; hela

stenmagasinet är i rostfritt stål. Tack

vare effektiv värmeisolering bibehålls

värmen i stenmagasinet, över 300 °C,

med den låga effekten 250 W. Mellan

bastubaden fungerar aggregatet som

ett värmeelement i bastun. Aggregatets

egenskaper är de bästa i bastur med

bra termisk isolering och utan massiva

material (t.ex. betong, timmer eller

glasblock). Bara stora bastustenar med

brutna ytor (mer än 10 cm i diameter)

ska användas i Symphony bastuaggregat.

För mer information om bastustenar,

se s. 5.

Symphony är lämpligt för familjer som

badar flera gånger i veckan och som

inte vill planera badandet så noga. Färg:

lyxig platina.

Symphony modellerna AV4 och AV6.

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 3N˜ 230 V 1N˜

Säkring Anslutningskablar

A

mm 2

Anslutningskablar

mm 2

AV4 4,0 5–8 1900 100 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 20

AV6 6,0 7–12 1900 100 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

Aggregatets mått: bredd 505 mm, djup 430+60 mm och höjd 870 mm, vikt 50 kg.

Säkring

A

Säkerhetsavstånd (mm)

min. 100

min. 30 min. 20 min. 50 min. 20

min. 705

min. 30

max. 500

min. 1000

min. 50

min. 100 min. 100

20


Aggregat för familjebruk

Forte

Mjuk värme – med tillstånd till avkoppling.

Harvia Forte, aggregatet som alltid är

redo, är ett modernare elektriskt bastuaggregat

med värmelagringsförmåga.

De ekonomiska egenskaperna har bibehållits

i den stilfulla designen. Fortes

unika design och teknik gör den till det

bästa värmelagrande aggregatet på

marknaden.

Forte med sin typiska låga bastutemperatur

garanterar behagligt fuktiga och

rikliga bastubad. Aggregatets egenskaper

kommer bäst till sin rätt i bastur med bra

värmeisolering, i vilka inte har använts

massivt byggmaterial (t.ex. betong, timmer

eller glastegel). Den effektiva värmeisolering

gör aggregatet till energisnål

alternativ.

Harvia Forte har en upplyst digital styrpanel

som är placerad framtill på aggregatet,

där det är lätt att justera temperatur

och välja uppvärmningseffekt. Tack

vare en revolutionerande teknik är Forte

aggregatet klart för ett bastubad snabbare

än andra motsvarande aggregatmodeller.

Som aggregat med värmelagringsförmåga

är Forte lågt med en höjd

på endast 830 mm – värmen räcker väl

till också för de nedre lavarna. Aggregatets

stenmagasin är i rostfritt stål. Bara

stora bastustenar med brutna ytor (mer

än 10 cm i diameter) ska användas i

Forte bastuaggregat. För mer information

om bastustenar, se s. 5.

Fortes mjuka värme passar bra för familjebastur.

Forte finns i färgen glänsande

svart eller i rostfritt stål. Välj din

favorit.

Forte modellerna AF4, AF6 och AF9.

Tekniska uppgifter

Säkerhetsavstånd (mm)

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

400 V 3N˜

Anslutningskablar

mm 2

AF4 4,0 5–8 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

AF6 6,0 7–12 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

AF9 9,0 10–15 1900 100 5 x 2,5 3 x 16

Aggregatets mått: bredd 500 mm, djup 535 mm och höjd 830 mm,

vikt 30 kg.

Säkring

A

min. 1000

min. 30

min. 100

min. 50

min. 20 min. 50 min. 20

min. 30

min. 700

max. 500

min. 100 min. 100

21


Harvias aggregat för större och allmän bastu

Gemensam avkoppling i behaglig bastuvärme är delad njutning.

Av aggregat i större bastur och aggregat som används regelbundet krävs effektivitet och hållbarhet. Fukten och värmen i

bastun bör hålla sig jämn under en lång tid. Harvias aggregat för allmänna bastur är särskilt lämpliga i bastur i flervåningshus,

radhus, simhallar, badinrättningar och i stora representationsbastur.

22


Aggregat för större och allmän bastu

Elegance

Ett representativt kvalitetsaggregat.

Harvia Elegance är ett representativt

aggregat som fångar din uppmärksamhet.

Det har en elegant utformning och

kan till och med placeras mitt på golvet

i bastun och infällas i laven. Aggregatet

kommer bäst till sin rätt i allmänna bastur

och rymliga familjebastur.

Elegances yttre kan kompletteras med

ett vackert rödaktigt skyddsräcke, tillverkat

av al, som matchar det ytterskal

i rostfritt stål. Räcket kan också fås

med halogenbelysning, som ger din

bastu tillräcklig belysning för en mysig

stämning.

Elegance-aggregatet styrs med en separat

styrenhet (t.ex. Griffin, C150 eller

C260). Elegance modellerna F10,5, F15,

F16,5 och F18.

Extra utrustning:

Skyddsräcke, al:

yttermått 650 x 650 mm, höjd 50 mm.

Skyddsräcke med belysning, al

(visas på bilden):

yttermått 650 x 650 mm, höjd 170 mm,

4 x 10 W halogen.

Säkerhetsavstånd (mm)

min. 1400

C A C C

C C C C C C

A

Givare

min. 1400

A

Givare

min. 1400

max. 200

min. 100

Givare

max. 700

min. 30 min. 30 min. 30

min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

Till

styrenhet

400 V 3N˜ kablar mm 2

Till kopplingsdosa

Anslutningskabel

till

aggregat

F10,5 10,5 9–18 2100 60 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

F15 15,0 14–26 2100 60 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 25

Till aggregat grupp 1 och 2

F16,5 16,5 16–30 2100 60 5 x 6,0 5 x 2,5 2 x 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 25

F18 18,0 20–35 2100 60 5 x 10 5 x 2,5 2 x 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 35

Aggregatets mått: bredd 500 mm, djup 500 mm och höjd 700 mm, vikt 26 kg.

Kabel till

givare

mm 2

Säkring

A

Primärsäkring

A

Säkerhetsavstånd

A min. mm A max. mm C min. mm

100 200 50

150 250 100

150 250 100

150 250 100

23


24

Senator

Elegant aggregat i praktiskt format.

Harvia Senator är ett elektriskt bastuaggregat

av golvmodell, utvecklat särskilt

för dem som trivs med att sitta länge

på laven. Tack vare aggregatets rymliga

stenmagasin och sex värmeelement

värms bastun upp jämnt och effektivt. I

jämn behaglig värme orkar badarna vistas

längre.

Senator-aggregatet är så gott som helt

och hållet av rostfritt stål. Det passar

bra t.ex. i radhusens och flervåningshusens

ganska små bastur samt i familjebastur.

max. 650

min. 1250

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

En kombination

av ett bastuaggregat

och en

ånggenerator

Senator Combi

Lyxig njutning för dina sinnen.

Senator-aggregatet styrs med en separat

styrenhet (t.ex. Griffin eller C150).

Senator modellerna T9 och T10,5.

Harvia Senator Combi är ett kombinerad

elektriskt bastuaggregat och ånggenerator,

som erbjuder många olika typer av

bastubad. Din bastu kan vara en traditionell

finsk bastu, en ångbastu, en örtbastu

eller en doftbastu – alla bastumöjligheter

i samma paket.

Senator Combi är ett elektriskt bastuaggregat

av golvmodell med ytskikt i

förstklassigt rostfritt stål. Vattenbe-

Säkerhetsavstånd (mm)

max. 200

Givare

Givare

Givare

min. 100

C A C C C C C

C C C

A

A

B B B B B B B B B

Tekniska uppgifter

Säkerhetsavstånd

Aggregatmodell

kW

Effekt

400 V 3N˜ kablar mm 2 Säkring A min. mm A max. mm B min. mm C min. mm

A

Stenmagasin

max. kg

Till

styrenhet

T9 9,0 8–14 1900 40 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

T10,5 10,5 9–15 1900 40 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

T7C/T7CA 7,0 6–9 1900 35 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

T9C/T9CA 9,0 8–14 1900 35 5 x 2,5 7 x 2,5 7 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

Senator, aggregatets mått: bredd 465 mm, djup 345 mm och höjd 660 mm, vikt 19 kg.

Senator Combi, aggregatets mått: bredd 345 mm, djup 465 mm och höjd 660 mm, vikt 20 kg.

min. 1250

Till kopplingsdosa

Fabriksinstallerad automatisk påfyllning

av vattenbehållaren är standard i

modellerna T7CA och T9CA. För automatiska

modeller krävs det att kallvattenledning

till aggregat har avstängningsventiler.

Anslutningskabel

till aggregat

Kabel till

givare

mm 2

min. 1250

hållaren rymmer 5,5 liter. Aggregatet

har täljstenskoppar för doftbad och ett

rostfritt stålgaller för påsdofter.

Senator Combi-aggregaten styrs med

den separata styrenheten Griffin Combi

eller C105S Logix. Senator Combi modellerna

T7C och T9C.

120 150 50 80

150 180 50 100

80 120 35 60

120 150 50 80


Aggregat för större och allmän bastu

Sauna Steamer

Tillför bastun fukt.

Harvia Sauna Steamer är en extra apparat

med självständig funktion vid sidan av

det elektriska aggregatet. Med ånggeneratorn

får du ännu mjukare och fuktigare

bastuvärme än tidigare.

Sauna Steamer är säker och lätt att

använda. Ånggeneratorns vattenbehållare

fylls och ånggeneratorn kopplas

på. Efter ca. 10 minuter börjar

ånga bildas. Om du vill ha hög fukthalt

i bastun bör temperaturen hållas

låg. Ånggeneratorn kan installeras i bastun

i efterhand.

Steamer modell SS20. Automatisk påfyllning

av vattenbehållaren är standard i

modell SS20A. För automatiska modeller

krävs det att kallvattenledning till aggregat

har avstängningsventiler.

Tekniska uppgifter

Modell

Effekt

kW

Vattenbehållarens

volym l

Förångningseffekt

l/h

230 V 1N˜

Anslutningskablar

mm2

Säkring

A

SS20/SS20A 2,0 5,5 ca. 2,5 3 x 1,5 1 x 10

Mått: bredd 340 mm, djup 95 mm och höjd 680 mm, vikt 6 kg.

25


En kombination

av ett bastuaggregat

och en

ånggenerator

Club, Club Combi och Profi

Superaggregat för intensivt bruk.

Harvia Club- och Profi-aggregaten är riktiga

superaggregat som bjuder på bastuvärme

från morgon till kväll till och

med åt en större skara.

Bastuaggregat i större bastur och aggregat

som används regelbundet bör

vara funktionsdugliga, effektiva samt

bekväma att använda. De elektriska

aggregaten Club och Profi av golvmodell

är av världsberömd Harvia-kvalitet.

Aggregaten är helt och hållet tillverkade

i rostfritt stål och de har den

styrka och hållbarhet som behövs för

intensivt bruk.

Club- och Profi-aggregaten passar utmärkt

i bastur i flervåningshus, hotell,

semestercenter, simhallar, i rymliga

familjebastur samt i andra bastur i intensivt

bruk. Du kan välja ett aggregat

som passar just i din bastu. Av aggregaten

finns två olika storlekar och flera

effektalternativ.

I urvalet av Club-aggregat finns det också

modeller med ånggenerator (Combi).

De har automatisk påfyllning av vattenbehållaren.

Det krävs att kallvattenledning

till aggregat har avstängningsventiler.

Club Combi modellerna K11GS,

K13,5GS och K15GS styrs med den separata

styrenheten Griffin Combi eller

C105S Logix.

Club- och Profi-aggregaten styrs med

en separat styrenhet (t.ex. Griffin,

C150VKK eller C260). Club modellerna

K11G, K13,5G och K15G. Profi modellerna

L20, L26, L30 och L33.

Säkerhetsavstånd (mm)

Givare

Givare

D

max. 200

min. 100

Givare

D

D

C A C C C C C C

A

A

C

C

max. 700

B B B B B B B B B

Tekniska uppgifter

Säkerhetsavstånd

PROFI CLUB COMBI CLUB

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

Till

styrenhet

400 V 3N˜ kablar mm2

Till kopplingsdosa

Anslutningskabel

till

aggregat

Kabel till

givare

mm 2

Säkring

A

K11G 11,0 9–16 1900 60 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

K13,5G 13,5 11–20 2100 60 5 x 4,0 5 x 4,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 20

K15G 15,0 14–24 2100 60 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 25

K11GS 11,0 9–16 1900 60 3 x 1,5 * 4 x 1,5 * 5x1,5+4x1,5 - 3 x 16 *

K13,5GS 13,5 11–20 2100 60 3 x 1,5 * 4 x 1,5 * 5x2,5+4x1,5 - 3 x 20 *

K15GS 15,0 14–24 2100 60 3 x 1,5 * 4 x 1,5 * 5x2,5+4x1,5 - 3 x 25 *

Till aggregat grupp

1 och 2

Primärsäkring

A

L20 20,0 18–30 2100 100 5 x 10 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 35

L26 26,0 30–46 2200 100 5 x 16 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 50

L30 30,0 40–56 2200 100 5 x 16 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 50

L33 33,0 46–66 2200 100 5 x 16 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 50

A min. mm A max. mm B min. mm C min. mm D min. mm

70 170 50 70 1200

100 200 50 100 1400

100 200 50 100 1400

70 170 50 70 1200

100 200 50 100 1400

100 200 50 100 1400

160 - 100 200 1400

160 - 100 200 1500

200 - 100 200 1500

200 - 100 200 1500

*) Club Combi

behöver en separat

driftspänning för

aggregat (3-fas

16/25 A) och för

styrenhet (1-fas 10 A).

26

Club, aggregatets mått: bredd 505 mm, djup 430 mm och höjd 700 mm, vikt 25 kg.

Club Combi, aggregatets mått: bredd 505 mm, djup 490 mm och höjd 700 mm, vikt 30 kg.

Profi, aggregatets mått: bredd 500 mm, djup 900 mm och höjd 730 mm, vikt 60 kg.


Aggregat för större och allmän bastu

Legend

Kraftaggregatet i det oändliga.

PO11

Registrerad design.

PO165

Harvia Legend erbjuder en badupplevelse

utan like. Detta stora bastuaggregat

för bastubadarna till eran när bastun

föddes – i sin mest genuina gestaltning.

Legends rustika stålställning rymmer

stor stenmängden som ger ett mäktigt

bad även i stora bastur. Stommens

öppna struktur gör att bastuaggregatets

hela yttre yta kan användas när man

öser på vatten. Värmen som den stora

stenmängden binder gör att man kan få

även rejälare bad i låga temperaturer, vilket

ger ett behagligt fuktigt bad.

Bastuaggregatet Harvia Legends runda

form gör att aggregatet kan monteras till

och med mitt i bastun och infällas i laven.

Aggregatet styrs via en separat styrenhet

(t.ex. Griffin, C150 eller C260).

Legend modellerna PO11 och PO165.

Fullända din bastus inredning med

produkter som till utseendet passar

ihop med Legend bastuaggregaten:

Legend glasdörr och bastulampa.

Legend glasdörrens karmar består av

svart tonat furu, och handtaget är av

svart målat lövträ. Färgalternativen för

dörrglaset är brons, rökgrå, klart glas

och satin. Legend glasdörren finns att

få i alla standardstorlekar 7 x 19, 8 x

19, 9 x 19, 8 x 21 och 9 x 21. Dörren kan

även fås med svartmålade aluminiumkarmar.

Legend bastulampans

färg är svart.

Mått 230 x 180 mm

(bredd x höjd). Inkluderar

armatur och

skärm. Skyddsklass

IP44, glödlampa E14

(max. 40 W) ingår ej

i leveransen.

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad

storlek på bastun

min.-max. m 3

Bastuns

höjd

min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg *

400 V 3N˜ kablar mm 2 Kabel till Säkring

Till kopplingsdoskabel

till

Anslutnings-

givare A

aggregat mm 2

Till

styrenhet

PO11 11,0 9–20 1900 120 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

PO165 16,5 16–35 2100 220 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 25

PO11, aggregatets mått: diameter 530 mm och höjd 740 mm, vikt 30 kg.

* Stenmängd 120 kg: 40 kg AC3000 stenar (stenstorlek ø 5–10 cm)

och 80 kg AC3020 stenar (stenstorlek ø 10–15 cm).

PO165, aggregatets mått: diameter 600 mm och höjd 830 mm, vikt 33 kg.

* Stenmängd 220 kg AC3020 stenar (stenstorlek ø 10–15 cm).

Säkerhetsavstånd (mm) och

placeringsalternativ för givare (A, B)

PO11:

min. 100, max. 150

PO165:

min. 200, max. 300

min. 100

PO11: min. 1100, PO165: min. 1250

PO11:

min. 100,

max. 200

PO165:

min. 150,

max. 300

Skyddsräcke

SASPO240 för PO165 och

SASPO241 för PO11

(tilläggsutrustning)

27


Hidden Heater

Aggregatet bakom bastulaven.

Harvia Hidden Heater är ett praktiskt

aggregat som inte tar så mycket plats.

Det installeras bakom laven, och passar

därför alldeles utmärkt i allmänna

bastur.

Som extra utrustning till Hidden Heater

finns en täljstensskål och ett böjligt rör.

Värmen hålls behagligt jämn, när vattnet

så småningom leds till aggregatet.

Skålen placeras på laven och fylls med

vatten, varvid vattnet rinner längs röret

till aggregatet.

Det här aggregatet är planerat att tåla

hårt bruk; det är helt och hållet tillverkat

i rostfritt stål.

Hidden Heater -aggregatet styrs med

en separat styrenhet (t.ex. Griffin eller

C150). Hidden Heater modellerna HH6,

HH9 och HH12.

Säkerhetsavstånd (mm)

min. 1320

B

min. 1270

min. 300

A

28

Tekniska uppgifter

Effekt

kW

Rekommenderad Bastuns

storlek på bastun höjd

min.-max. m3 min. mm

Aggregatmodell

Stenmagasin

max. kg

Till

styrenhet

400 V 3N˜ kablar mm 2 Kabel till Säkring

Till kopplingsdoskabel

till aggregat

Anslutnings-

givare

mm 2

A

HH6 6,0 6–10 2100 15 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 1,5 4 x 0,25 3 x 10

HH9 9,0 10–14 2100 15 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 16

HH12 12,0 12–17 2100 15 5 x 4,0 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25 3 x 20

Aggregatets mått: bredd 1175 mm, djup 290 mm och höjd 830 mm, vikt 33 kg.

Säkerhetsavstånd

A min. mm B min. mm

75 75

75 90

90 120


Extra utrustning till bastun

Harvia kan också erbjuda tilläggsutrustning till bastun. Det spelar ingen roll om din bastu

är ny eller gammal, du kan ändå öka din njutning i bastun med utrustningen nedan.

Harvias färgbelysning

Enligt undersökningar har färger en viktig inverkan på människans hälsa och

sinnestillstånd. Med Harvias färgbelysning ger du din bastuinredning en finish och

skapar den stämning du önskar.

Harvias färgbelysningssystem består av färgbelysningsenhet och styrenheten Griffin

Colour Light. Ljusanordningen har fyra halogenljus i olika färger: gul, röd, blå och grön.

Produkten är mycket säker att använda: lamporna har en effekt på endast 50W/12VDC.

Du kan använda färgbelysningens styrenhet för att välja färg, justera ljusstyrkan

och hastigheten med vilken färgerna skiftar. Det finns två olika modeller: Harvia

färgbelysning och Harvia Futura färgbelysning.

Harvias högtalare

Bastuhögtalarna förstärker din upplevelse av bastun; behaglig musik är avstressande

för dig. Koppla högtalarna till din musikanläggning, så hör du musiken med den volym

du valt i bastun och omklädningsrummet.

Skyddsklassen för Harvias bastuhögtalare är IP65, vilket gör dem lämpliga för fuktiga

utrymmen. Färg vit, ström 80 W, impedans 4 ohm, frekvensgång (–10 dB) 60–15 000 Hz,

känslighet 86 dB (1W/1 m), 6,5-tums högtalare, djup för infällt montage 50 mm och

diameter 142 mm.

Harvia dekorativ stenvägg

Harvias dekorativa stenvägg är ett enkelt och ekonomiskt sätt

att skapa en stilfull bastu. Harvias dekorativa stenvägg kan t.ex.

monteras bakom aggregatet. Stenväggen kan enkelt fästas direkt

på panelerna.

Den keramiska väggen som är gjord av högkvalitativ imiterad

sten kan installeras i både nya och gamla bastur. I stenväggens

nedre del i det borstade stålet fäster du lätt och snyggt bastuaggregat

med väggfästning. Aluminiumlisten runt stenväggen

ger den en framträdande roll. Stenväggen har detaljer som drar

blickarna till sig.

Leveransen innehåller nödvändiga fästenheter och borr för

montering av stenvägg och väggmodellens bastuaggregat.

Den dekorativa stenväggen finns i två storlekar: 534 x 1870

och 534 x 2040 mm, djup 15 mm.

Harvias bastuprodukter

Harvia har ett brett utbud av produkter som

inkluderar bland annat ett högkvalitativt bastuproduktsset

i stål, stävor, skopor, bastudofter,

bastukuddar och bastukvastar.

534 x 1870 mm 534 x 2040 mm

Färgbelysning

Futura färgbelysning

29


Harvia-styrenheter

Styrenheterna underlättar användningen av bastun. Välj en

typ av aggregat som styrs med en separat styrenhet, varefter

du kan besluta, vilken styrenhet som är lämpligast för din

bastu. I Harvias mångsidiga sortiment finns särskilda styrenheter

för hem och offentliga lokaler. Harvia-styrenheten

skall installeras på en torr plats utanför bastun. Styrenheten

fungerar med modern processorteknik och dess givare har

ett återställbart överhettningsskydd.

Harvia Griffin är en elegant digital styrenhet av den nya generationen.

Produktfamiljen Griffin består av fyra styrenheter

för styrning av olika enheter. Harvia Griffin (CG170) för att

styra bastuaggregat; Harvia Griffin Combi (CG170C) för att

styra Combi-aggregat eller en kombination av bastuaggregat

och ånggenerator, och Harvia Griffin Infra (CG170I) för styrning

av infraröd enhet. Harvia Griffin Colour Light styrenhet

(CG170T) är för styrning av Harvia färgbelysningsenhet.

Det finns ytterligare strömförsörjningsenheter till Griffinstyrenheterna

CG170, CG170I och CG170T. Upp till 8 strömförsörjningsenheter

kan seriekopplas så att de delar på samma

styrpanel. Detta möjliggör manövrering av upp till 8 bastuaggregat,

64 infraröda radiatorer eller 16 färgbelysningsenheter

beroende på styrenheten.

C-serien består av grundläggande styrenheter som beroende

på modell kan användas för att kontrollera aggregat av olika

typer och effektnivåer.

30


SACF150, SACF165S

350

66

Typ

Funktioner

Tidsinställning

205

Mått

250 7

Griffin

Styrpanel, strömförsörjningsenhet

och givaren ingår i leveransen.

400 V 3N˜

SACF100

321

Styrpanel

CG170

94

66

113

223

CG170, Griffin

Styrenhet för styrning av elektrisk

bastuaggregat.

Max. 17 kW

Digital styrenhet

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- Styrning av belysning och fläkt

- En extra temperaturgivare kan installeras

(extra utrustning)

- Multidrive (max. 8

CG170

strömförsörjningsenheter) 94

145

- Justeringsintervall för

bastubad 1–12 h

- Förhandsinställningstid

0–12 h

Strömförsörjningsenhet

Tehoyksikkö

270

80

CG170C, Griffin Combi

Styrenhet för styrning av Combibastuaggregat

och kombinerad

bastuaggregat och ånggenerator.

Maxbelastning från styrpanel direkt

till aggregat 11 kW, till med egna

kontaktorer utrustade Combi-aggregat

17 kW.

CG170T, Griffin Colour Light

Styrenhet för styrning av

färgbelysningsenheter.

Maxbelastning/effektenhet 2 x 50 W

färgbelysning.

Digital styrenhet

113

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- Styrning av aggregat

- Styrning av ånggenerator, RH 20–95%

- Styrning av aggregat och ånggenerator

- Styrning av belysning och fläkt

Digital styrenhet

- Intervall för färgväxlingshastighet 5–120 s

- Intervall för ljusstyrka 20–100 %

- Multidrive (max. 8

strömförsörjningsenheter)

- Justeringsintervall för

bastubad 1–12 h

- Förhandsinställningstid

0–12 h

Givare

Anturi

51

27 73

201

CG170I, Griffin Infra

Styrenhet för styrning av infraröd

enhet. Maxbelastning/effektenhet

3,6 kW.

Digital styrenhet

- Inställd temperatur +(25–50) °C

- Styrning av belysning

- Multidrive (max. 8

strömförsörjningsenheter)

- Justeringsintervall för påtid

1–12 h

223

250 250 70

223

350

C80/1

Givaren ingår i leveransen

230 V 1N˜

max. 8 kW

C90

Givaren ingår i leveransen

400 V 3 N˜

max. 9 kW

Digital styrenhet

- Numerisk temperaturvisning max. +125 °C

- Inställd temperatur +(40–110) °C

Digital styrenhet

- Numerisk temperaturvisning max. +125 °C

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- På 4 h

(alternativt 1–12 h)

- Förhandsinställningstid

0–12 h

- På 4 h

(alternativt 1–12 h)

- Förhandsinställningstid

0–12 h

280 112

C80/1, C90, C150, C150VKK,

C260, C105S Logix

223

250 70

C150

Givaren ingår i leveransen

400 V 3N˜

max. 17 kW

Digital styrenhet

- Numerisk temperaturvisning max. +125 °C

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- På 4 h

(alternativt 1–12 h)

- Förhandsinställningstid

0–12 250 h 70

Anturi

51

Givare

Anturi

51

205

C150VKK

Givaren ingår i leveransen

400 V 3N˜

max. 17 kW

Digital styrenhet

- Numerisk temperaturvisning max. +125 °C

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- Veckour och fjärrstyrningsfunktion

223

- På 12 h

(alternativt 6 eller 18 h)

- Användningstid vid

manuellt bruk 0–12 h med

en halvtimmes intervaller

27 73

27 73

Strömförsörjningsenhet (C260)

145

SACF100

C260

Styrenhet, 2-grupps effektenhet och

givaren ingår i leveransen

400 V 3N˜

C260-20: max. 22 kW

C260-34: max. 34 kW

Digital styrenhet, 2-grupps effektenhet

- Numerisk temperaturvisning max. +125 °C

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- Veckour och fjärrstyrningsfunktion

- På 12 h

(alternativt 6 eller 18 h)

- Användningstid vid

manuellt bruk 0–12 h med

en halvtimmes intervaller

CG170

94

113

Anturi

51

350

27 73

350

350

280 280 112

112

SACF10

Anturi

51

102

27 73

KA3

(extra utrustning)

C105S Logix

400 V 3N˜

Styrenhet för styrning av Combi-bastuaggregat

och kombinerad bastuaggregat

och ånggenerator. Maxbelastning

från styrpanel direkt till aggregat 10,5

kW, till med egna kontaktorer utrustade

Combi-aggregat 17 kW.

Låsbart lock till styrenheterna C150,

C150VKK och C260.

Digital styrenhet

- Numerisk temperaturvisning max. +125 °C

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- Styrning av aggregat

- Styrning av ånggenerator, RH 10–95 %

- Styrning av aggregat och ånggenerator

- På 4 h (kan ställas in)

- Förhandsinställningstid

0–12 h

350

280 112

SACF10

280 112

145

205

SACF100

SACF10

SACF150, SACF165S

SACF150, SACF165S

350

102

145

205

321

350

155 39

SACF100

Styrpanel

Standard i modellerna

D23EE–D36EE (2,3–3,6 kW)

V45E–V80E (4,5–8 kW)

FU60–FU90 (6–9 kW)

PI70–PI90 (6,9–9 kW)

Inte tillgänglig i andra modeller.

Digital styrpanel

- Inställd temperatur +(40–110) °C

- Justeringsintervall för 102

bastubad 2–8 h

- Förhandsinställningstid

CG170

0–18 h

94

SACF150, SACF165S

350

155 39

113

CG170

94

113

66

155

22

205

70

SACF100

321

205

145

31

T

SACF100

CG170

2


Infraröda radiatorer

En skräddarsydd infrakabin till vänster och

en traditionell bastu till höger.

Det är enkelt att bygga en modern infrakabin i vilket torrutrymme

som helst. De infraröda radiatorerna producerar långvågig

värme som påverkar djupt inne i vävnaderna och har

flera positiva hälsoeffekter. Exempelvis lindrar det muskelspänning

och får dig att må bra.

Harvias infraröda system består av infraröda radiatorer och

Griffin Infra-styrenheten. Tre olika modeller av infraröda radiatorer

finns tillgängliga. Comfort-modellen är utrustad med

en belysning och dess flockbelagda yta är bekväm och säker.

Kärnan i den infraröda radiatorn är ett rörvärmeelement som

planerats särskilt för Harvias infraröd kabiner. Basic-modellen

liknar Comfort-modellen förutom att den inte har någon

belysning. Den infraröda radiatorn Carbon är ett tunt värmeelement

av kolfiber, som värms upp snabbt då strömmen

passerar genom det. Då det är endast 4 mm tjock kan det

installeras direkt på väggpaneler. Samtliga modeller är enkla

att installera.

En infrakabin är klar att använda nästan omedelbart. Sätt

bara igång den med styrpanelen Griffin Infra, och du kan

börja njuta av behaglig värme inom kort. Harvias infraröda

radiatorer är av testad Harvia-kvalitet, mycket tillförlitliga,

hållbara och tåliga.

Harvia designar och offererar infrakabiner för utvalda utrymmen

och enligt givna mått. Be gärna om en offert.

Comfort-infraröd radiator

Tekniska uppgifter:

Comfort-infraröd radiator

- Med belysning

- Mått 218 x 60 x 725 mm

(b x d x h)

- Effekt: 400 W

(+ belysning 35 W)

- Våglängdsområde:

ca. 4000–4500 nm

Basic-infraröd radiator

- Mått 218 x 60 x 725 mm (b x d x h)

- Effekt: 400 W

- Våglängdsområde: ca. 4000–4500 nm

Griffin Infra CG170I-styrenhet

- Justerbart temperaturintervall: 25–50 °C

- Justeringsintervall för på-tid: 1–12 h

- Styrning av belysning

- Max. last: 3,6 kW (230 V 1N~)

- Multidrive (max. 8 strömförsörjningsenheter)

Carbon-infraröd radiator

Carbon-infraröd radiator

- Mått 400 x 4 x 1000 mm

(b x d x h)

- Effekt: 380 W

- Våglängdsområde:

ca. 4000–17000 nm

32


Produkter till ångrum

Ångrum skiljer sig från den traditionella finska bastun

med en lägre temperatur och högre luftfuktigheten. Luftfuktigheten

stiger till 100 procent medan temperaturen

kvarstår vid 40−45 grader. Istället för ett traditionellt

bastuaggregat är värmekällan i ett ångrum en ånggenerator.

Med modern teknik kan ångrum enkelt installeras i

hemmiljöer. Observera dock att väggen, taket och bänkmaterialet

i ångrum måste vara fullständigt vattentätt.

Likt traditionella bastur verkar ångrum avslappnande på

muskler, stimulerar blodcirkulationen och lindrar flera

olika typer av värk och smärta. Inandning av ånga är ett

traditionellt botemedel för förkylningar, särskilt för täppta

näsor. En avslappnande stund i ett ångrum lindrar stress

och ökar välbefinnandet, vilket även kan hjälpa vid sömnproblem

genom att göra sömnen djupare och lugnare.

Harvia erbjuder produkterna du behöver för att utrusta ett

ångrum.

Harvia Steam -ånggenerator för Harvias kunskap om bastubad

vidare till ångrum. Harvia Steam är enkel att installera.

Inget separat monteringsstöd behövs och alla anslutningar

är av standardtyp. Harvia Steam är lätt att sköta genom

sin stänkskyddade konstruktion, automatiska rengöringsfunktion

som tillval och lättåtkomlighet till alla utbytbara

delar. Modellerna HGS45M, HGS60M, HGS90M och HGS11M.

Upp till fyra HGS11L extra strömförsörjningsenheter kan

kopplas samman med grundläggande ånggenerator, som

kontrolleras med samma styrpanel.

Harvia Steam styrs från en separat styrpanel – Harvia

Griffin Steam. Den digitala styrpanelen som ingår i leveransen

är enkel att arbeta med tack vare sin stora skärm

och lättanvända kontrollmeny. Kontrollerade funktioner

är ånggenerator, doftpump, belysning och fläkt till ångrummet.

Valbar utrustning för Harvia Steam:

• automatisk avtappningsventil

• doftpump

• eukalyptusdoft till ångrum (5 l)

• ångmunstycke (i standardleveransen ingår ett

ångmunstycke)

Harvias dörr med aluminiumkarm är en utmärkt dörr för

ångrum. Den fås som enkel- eller parglasdörr.

Mer information hittar du på www.harviasauna.com.

Automatisk

avtappningsventil

Doftpump Doft till ångrum Ångmunstycke Dörr med aluminiumkarm

Tekniska uppgifter

Modell Effekt Rekommenderad storlek på ångrummet (m3) Ånggene- 230 V 1N ~ 400 V 3N ~

kW Lättvägg (akryl osv.) Tegelbeklädd lättvägg Tegelbeklädd stenvägg osv. ratorns Anslut- Säkring Anslut- Säkring

effekt nings- A nings- A

Ventilerad Ej Ventilerad Ej Ventilerad Ej kg/h kabel kabel

ventilerad ventilerad ventilerad mm 2 mm 2

HGS45M 4,5 2,0–5,0 2,0–7,0 2,0–4,0 2,0–6,0 2,0–3,5 2,0–4,5 5,5 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGS60M 5,7 2,5–8,0 3,5–11,0 2,0–6,0 3,0–9,0 2,0–5,0 2,0–7,5 7,6 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGS90M 9,0 6,0–12,0 9,0–17,0 4,5–10,0 7,5–14,0 3,0–8,0 6,0–11,5 12,0 - - 5 x 2,5 3 x 16

HGS11M 10,8 10,0–14,5 15,0–21,0 8,0–12,0 12,0–17,0 6,0–10,0 10,0–14,0 14,6 - - 5 x 2,5 3 x 16

Mått: bredd 520 mm, djup 196 mm och höjd 411 mm. Vikt: 11 kg (vattenbehållare tom), 14 kg (vattenbehållare full).

33


Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Harvia – Bastun berättar många historier.

Bastuvärmen lockar oss av olika orsaker. I bastun kan man koppla av, tillbringa trevliga stunder

i gott sällskap eller bara ge sig själv tid. Man kan njuta av bastuns sköna värme på många olika

sätt – i en traditionell finsk vedeldad bastu, i stadsbostadens badrumsbastu eller i en modern

infrakabin. Vi kan bada bastu sommar och vinter, till vardags och till fest. Bastun berättar många

historier.

Även Harvias egen historia är unik. Företaget som grundades av Tapani Harvia (1920–1998) år

1950 har under årtiondernas lopp vuxit från ett litet konstsmideri till världens ledande tillverkare

av bastuaggregat och en ansenlig aktör inom bastubranschen. Bakom framgången finns en målmedveten

och skicklig uppfinnare som smidde sin affärsidé och sitt kunnande till en bastuugn.

Harvia har bevarats som ett finskt familjeföretag och idag sysselsätter Harvia företag 300 personer.

Man exporterar produkter till hela världen.

Harvia har utvecklat sitt bastuproduktsortiment med respekt för olika slags bastur. Från Harvia får

du allt som du behöver i din bastu. Utöver bastuugnar och bastuaggregat tillverkar Harvia bastur,

bastuinredningar, badrumsbastur, infrakabiner, ånggeneratorer och bastuprodukter. Harvia fortsätter

med ett målmedvetet arbete genom att satsa på framtiden och produktutveckling. Harvias

önskan är att alla ska få njuta av den avkopplande sköna bastuvärmen – i sin egen unika bastu.

Återförsäljare:

Naturligt välbehag.

Kontaktuppgifter:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND

Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090

harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

08/2012

More magazines by this user
Similar magazines