Givar - Förbundet Svensk Bridge

svenskbridge.se

Givar - Förbundet Svensk Bridge

Nationell simultantävling

Givsamling

2 juni 2009

– Kommentarer av Bertil G Johnson –


BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN.

[ 754

] 74

{ kn1096542

} K

[ ED6 [ K9832

] EK32 ] 1096

{ 87


{ D

} Dkn43


[ kn10

] Dkn85

{ EK3

} E876

} 10952

Väst Nord Öst Syd

pass pass 1NT

pass 2[* pass 3}

pass 3{ pass pass

D pass 3[ pass

pass pass

Visst är det ett vgspel att ge sig

in p 3-läget, men med mottag i

alla färger ska Väst inte oroa sig

alltför mycket.

Utspel: ruteress.

Öst har sina nio stick s snart

inte Syd hittar en lg klöver i utspel

– och hur skulle han kunna

komma p det?

Tv ronder ruter gör att trumfmatt

hotar. Öst kan parera hotet

genom att nöja sig med tv ronder

trumf innan han rör klövern,

men d finns i stället risken för en

klöverstöld.

Nu elimineras bda riskerna av

den aktuella sitsen, s det spelar

ingen roll vilken väg Öst väljer.

} { ] [

Nästa

simultantävling:

9 juli

BRICKA 2. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN.

[ 53

] 62

{ EK95

} D10543

[ K109864 [ kn2

] 75 ] ED10984

{ kn1064


{ 7

} E


[ ED7

] Kkn3

{ D832

} K97

} kn862

Väst Nord Öst Syd

2] 2NT

pass 3NT pass runt

Ett 2NT-inkliv p gränsen och

nära minimum för höjningen ger

ett skakigt slutbud.

Utspel: hjärtersju. Utspelet talar

klartext: hjärtern är ingenting

att satsa p. Därmed är det bara

att se sig om efter andra möjligheter.

Öst gr upp med hjärteress

och skiftar till spaderknekt.

Syd kan faktiskt g hem om han

gör allting rätt. Att Väst har spaderkung

och klöveress är nästan

helt säkert. Men den stora frgan

är vem som har klöverknekt. För

att g hem mste Syd placera den

hos Öst.

Med den förutsättningen gr

Syd upp med spaderess, spelar in

bordet i ruter och maskar i klöver

över Öst. Tv klöverstick och

hjärtermasken räcker för hemgng.

BRICKA 3. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.

[ 104

] kn32

{ kn7

} E109854

[ Kkn932 [ E5

] D987 ] EK106

{ 96


{ E53

} K2


[ D876

] 54

{ KD10842

} 6

} Dkn73

Väst Nord Öst Syd

pass

pass pass 1] 3{

3] pass 4] pass

pass pass

Risken att missa ett högt spaderkontrakt

minskar ju betydligt när

partnern passat, s Syd kan lugnt

spärra i ruter.

Utspel: ruterkung.

Utspelet sätter upp försvarets

andra stick och Öst fr inrikta sig

p att klara en övertrick. Med sitsen

lär det inte lyckas, för inte tar

väl Öst risken att maska i spader?

Klöverutspel kan se lyckat ut,

men är det sannerligen inte. Visst

fr Syd sin stöld, men Öst fr

extra ledtrdar om sitsen. Ruterförloraren

försvinner p klöver

och en spadermask ger sedan fem

trick.

BRICKA 4. VÄST GIV. ALLA I ZONEN.

[ K1085

] 3

{ D985

} EK52

[ 63 [ Dkn42

] KD1042 ] kn95

{ 42


{ kn76

} kn943


[ E97

] E876

{ EK103

} D6

} 1087

Väst Nord Öst Syd

pass 1} pass 1{

pass 1[ pass 2]*

pass 3{ pass 3NT

pass pass pass

Visst lter det som om Nord har

singelhjärter, men 3 sang behöver

inte för den skull vara ett dligt

kontrakt. Snarare är det nog s

att alternativet i partävling bara är

6 ruter.

S ska Syd tro p slam? Tja, det

är p gränsen. I de tre längdfärgerna

saknar Syd 17 hp och om

Nord har 12-13 bör ett par vä-

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE • 2 JUNI 2009 • SIMULTANTÄVLING


sentliga honnörer saknas. Därtill

krävs förmodligen ett par hjärterstölder

för att det ska bli tolv

stick.

I partävling är det inte lönsamt

att bjuda tveksamma slammar. D

pendlar det mellan topp och botten,

medan 3-sangaren oftast ger

en bit över medel.

Utspel: hjärterkung.

Tio stick finns frn toppen och

därvid stannar det.

BRICKA 5. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN.

[ 52

] E10976

{ Dkn63

} 42

[ D43 [ EK97

] 854 ] 32


{ E95


{ K742

} Kkn105 } 763

[ kn1086

] KDkn

{ 108

} ED98

Väst Nord Öst Syd

pass pass 1}

pass 1] pass 1[

pass 1NT pass pass

pass

Utspel: ruterfyra.

Nord tycker sig säkert se tta

stick efter utspelet, men Öst-Väst

kan sätta pinnar i hjulet. Spaderskift

frn Väst och klöver tillbaka

ger Nord problem. Nu gr det

inte längre att undvika fem svarta

förlorare och det stannar vid

jämn hemgng.

Ett mindre utstuderat försvar

ger inte maximum och Syds tv

trick är ett faktum.

BRICKA 6. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.

[ kn8

] D972

{ K8

} EKDkn5

[ K7543 [ D962

] kn83 ] E5

{ 104


{ kn973

} 842


[ E10

] K1064

{ ED652

} 96

} 1073

Väst Nord Öst Syd

pass 1{

pass 2} pass 2{

pass 2] pass 3]

pass 4} pass 4{

pass 4] pass 4NT

pass 5{ pass 6]

pass pass pass

När Nord väl har gjort en slaminvit

kan Syd knappast nöja sig med

utgng. Visserligen har han bara

13 hp, men sidorutern och de

vassa honnörerna säger ngonting

annat.

Utspel: spadersex.

Det är ingen lysande slam och

utspelet hittar den ömma punkten.

Inte nog med att hjärterknekt

mste fngas; Nord mste ocks

bli av med spaderförloraren.

Ngondera lgfärgen mste

sitta 3-3, men vilken?

Lt säga att Nord först testar

rutern. Väst kan stjäla den tredje

ronden, men Nord stjäl över och

prövar klövern. Det gr bättre

och eftersom trumfen numera

sitter 2-2 är saken klar.

Kanske Väst ska lta bli att

stjäla? Utan tvekan gör det Nords

uppgift aningen svrare, men

slutsatsen bör bli att det är trumflängden

som Väst sparar.

BRICKA 7. SYD GIV. ALLA I ZONEN.

[ 84

] Ekn65

{ kn9643

} E4

[ Kkn952 [ E106

] 32 ] KD107

{ EK7


{ 108

} 1082


[ D73

] 984

{ D52

} D973

} Kkn65

Väst Nord Öst Syd

pass

pass pass 1] pass

1[ pass 2[ pass

3[ pass 4[ pass

pass pass

Gör det gärna till regel att stödja

partnerns färg med 3-stöd och en

sidodubbelton. Det gör det framför

allt lättare att värdera korten i

fortsättningen.

När Väst inviterar med 3[

och inte 2NT är det klart att det

handlar om 5-kortsfärg och d är

Östs hand lngt ifrn minimal.

Utspel: rutersex.

Väst har en del att bestyra och

förbindelserna är inte de bästa.

Annars är förutsättningarna rätt

enkla: Nord mste ha klöverdam

eller ocks är det nödvändigt att

hitta trumfdamen.

Ngra egentliga ledtrdar finns

inte. Däremot är det ju s att spaderdam

hos Nord trasslar till tillvaron,

eftersom spadermask med

tian, ruterstöld och spaderess

betyder att det inte finns ngon

ingng till handen för uttrumfning.

Därmed kanske försvaret kan arbeta

fram en klöverstöld.

Utan annat att g p väljer Väst

den smidigare vägen: ruterstöld,

spaderess och spadermask. Därmed

är hemgngen klar.

www.svenskbridge.se } { ] [

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE • 2 JUNI 2009 • SIMULTANTÄVLING


BRICKA 8. VÄST GIV. INGEN I ZONEN.

[ 4

] kn63

{ E63

} EKDkn103

[ kn98632 [ EK7

] 9 ] 754

{ D2


{ K109875

} 9864


} 5

[ D105

] EKD1082

{ kn4

} 72

Väst Nord Öst Syd

pass 1} 2{ 3]

pass 4NT pass 5[

pass 6] pass pass

pass

Om man använder lägsta färgbud

som okrav, fordras ett hopp för

att kräva med en enfärgshand.

Nord ser en uppenbar slamchans

och kontrollerar direkt

essen. När de räcker till är det

bara att bjuda ut.

Utspel: spadertta.

Ngon chans att hota hemgngen

har försvaret ju inte.

Spaderutspelet räddar emellertid

en trick.

BRICKA 9. NORD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.

[ K2

] kn9873

{ D3

} EK84

[ Ekn [ 98543

] EK62 ] 104

{ 64


{ K1072

} 97652


[ D1076

] D5

{ Ekn985

} 103

} Dkn

Väst Nord Öst Syd

1] pass 1[

pass 2} pass 2]

pass pass pass

Utspel: spadernio.

Som s ofta i delkontrakt finns

det mnga vägar att välja mellan

för bde försvar och spelförare.

Ska Väst ta bort bordets klöverstölder

eller försöka utnyttja sin

trumflängd?

Som rutern ser ut att sitta behöver

Nord nog inte stjäla klöver

och det är för övrigt inte omöjligt

att stölder ger Öst-Väst ett extra

trumfstick. Mot den bakgrunden

är det nog bäst att lta Nord ange

tonen. Spaderknekt fr allts g

till Nords kung.

Nord har heller inte ngon

självklar linje. Att stjäla klöver lär

kosta ett trumfstick, s ruterdam

verkar vara det bästa. Kung och

ess följs lämpligen av spadertio

till Västs ess och den självklara

klövervändan.

För Nords del har siuationen

ljusnat en hel del. En klöver kan

stjälas och en kanske kan förvinna

p spaderdam. Klöveress och

klöver avslöjar den sitsen och

hjärterfem vinner. Även om spaderdam

inte ger önskad utdelning

kan Nord knappast undg att göra

tre trick.

BRICKA 10. ÖST GIV. ALLA I ZONEN.

[ 763

] K6

{ D104

} Ekn1082

[ E1052 [ Dkn984

] ED5 ] 87

{ EKkn82


{ 95

} K


[ K

] kn109432

{ 763

} 653

} D974

Väst Nord Öst Syd

pass pass

2} pass 2{ pass

2NT pass 3] pass

3[ pass 3NT pass

4} pass 4[ pass

pass pass

Väst har en otäck hand i den meningen

att det inte finns ngot

perfekt öppningsbud. Öppnar han

med 1{, riskerar han att Öst passar

p en hand som räcker för

utgng. En kravöppning är andra

sidan överord. Förmodligen är

det bästa att betrakta handen som

balanserad och värdera upp den

till 22 hp.

Utspel: spadersju.

Med spaderkung ur världen kan

Väst lätt ställa rutern och plocka

hem de tolv sticken.

BRICKA 11. SYD GIV. INGEN I ZONEN.

[ 983

] Kkn10

{ K105

} kn642

[ kn65 [ ED1074

] E73 ] 9842

{ E76


{ kn942

} ED108


[ K2

] D65

{ D83

} K9753

} ---

Väst Nord Öst Syd

pass

1NT pass 2} pass

2{ pass 2[ pass

2NT pass pass pass

Hur har ni det med fortsättningen

efter högfärgsfrgan? Vad betyder

2[ i detta läge?

Vill Öst bara spela spader p

lägsta niv, hade han väl överfört

dit direkt, eller hur? Allts bör

2[ vara rondkrav med minst fyrkortsfärg.

Utspel: hjärtertio.

I brist p bättre satsar Nord p

att hitta hjärterlängd hos partnern.

Väst tar hjärteress direkt för

att blockera färgen om den sitter

4-2. Spadermasken gr till

Syds kung och p det naturliga

klöverskiftet prövar Väst damen.

Därmed är tta stick klara. Om

Väst tar chansen att hjärtern sitter

3-3 hinner han ocks ordna

det nionde.

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE • 2 JUNI 2009 • SIMULTANTÄVLING


BRICKA 12. VÄST GIV. NORD-SYD I ZONEN.

[ 842

] KD95

{ 93

} D1092

[ K10973 [ D5

] 873 ] Ekn64

{ K652


{ D104

} 3


[ Ekn6

] 102

{ Ekn87

} kn876

} EK54

Väst Nord Öst Syd

pass pass 1NT pass

2] pass 2[ pass

pass pass

Utspel: klöversju.

Efter klöverkung gr Väst p

trumfen med damen till Syds ess.

Mer klöver följs av spader till

mask och uttrumfning.

Ruterknekt fel betyder att

Västs utdelning stannar vid tta

stick när försvaret vägrar att röra

hjärtern.

Denna gng hade det varit rätt

att saka ruter p andra klövern,

eftersom Väst d fr ett andra

hjärterstick. Men ruterknekt rätt

eller 3-3-sits ger ju lngt bättre

odds än kung-dam rätt i hjärter.

BRICKA 13. NORD GIV. ALLA I ZONEN.

[ 742

] KD8

{ 10972

} EK6

[ Ekn1063 [ D8

] kn63 ] 109752

{ 54 { 63

} D108 } kn754

[ K95

] E4

{ EKDkn8

} 932

Väst Nord Öst Syd

pass pass 1{

1[ D pass 2NT

pass 3NT pass runt

Utspel: spadertio.

Med spadern öppnad har Syd

bara att ta sina tio stick.

BRICKA 14. ÖST GIV. INGEN I ZONEN.

[ E1093

] D85

{ Dkn1074

} 9

[ Dkn75 [ 84


] 106


] K97432

{ 8652

{ EK9

} 852 } D6

[ K62

] Ekn

{ 3

} EKkn10743

Väst Nord Öst Syd

1] 2}

pass 2{ pass 3NT

pass pass pass

Utspel: hjärtertio.

Om inte försvaret gör ngot

stort misstag är detta fem trick,

varken mer eller mindre.

BRICKA 15. SYD GIV. NORD-SYD I ZONEN.

[ 632

] 104

{ 10843

} 10743

[ 74 [ EKD95

] Ekn87 ] 532

{ D7


{ K9

} EKkn96


[ kn108

] KD96

{ Ekn652

} D

} 852

Väst Nord Öst Syd

1{

2} pass 2[ pass

3] pass 3NT pass

pass pass

Utspel: ruterfem.

Tv ronder klöver klargör att

spadern mste sitta 3-3 och det

gör den.

BRICKA 16. VÄST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.

[ 9

] ED106

{ K4

} E97643

[ EKDkn43 [ 10765

] kn4 ] K732

{ 753


{ 862

} 108


[ 82

] 985

{ EDkn109

} D52

} Kkn

Väst Nord Öst Syd

1[ 2} 2[ 3{

3[ 5} pass pass

pass

Det kanske verkar naturligt för

Syd att höja klövern direkt, men

varför inte försöka förbättra underlaget

för partnerns bedömning?

Det är ganska klart att bda

sidor har ungefär lika honnörsstyrka.

Därmed lär Syd inte ge

sig ut p utflykt p 3-tricksnivn

utan en rimlig fallskärm i form av

klöveranpassning. Skillnaden mot

3} är att Nord ocks fr veta n

gonting mer.

Utspel: spadersex.

Hjärtervända frn Väst i andra

stick öppnar för straffen och

Nord har inget motmedel.

BRICKA 17. NORD GIV. INGEN I ZONEN.

[ K872

] ED98

{ D2

} E104

[ E109643 [ kn

] 64 ] K10753

{ 97


{ kn854

} 983


[ D5

] kn2

{ EK1063

} Dkn76

} K52

Väst Nord Öst Syd

1NT pass 3NT

pass pass pass

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE • 2 JUNI 2009 • SIMULTANTÄVLING


Utspel: hjärtertre.

Nord gr upp med hjärterknekt

och slr klövermasken. Öst kryper

och tar en andra klöver för

att sl ifrn sig med en tredje.

Även om rutern bryter behövs

ett spaderstick för fem trick och

Nord godspelar det. När rutern

inte gr igenom verkar det stanna

vid jämn hemgng, men Nord kan

sl ifrn sig i ruter och f för hjärterdam.

BRICKA 18. ÖST GIV. NORD-SYD I ZONEN.

[ 962

] 874

{ kn4

} E7642

[ EKkn85 [ D74

] KD102 ] kn93

{ K107


{ E5

} 3


[ 103

] E65

{ D98632

} 109

} KDkn85

Väst Nord Öst Syd

1} pass

1[ pass 2[ pass

3{ pass 3[ pass

4[ pass pass pass

Väst gör formellt en utgngsinvit

men är försts ute efter att testa

slamchanserna. När Öst nöjer sig

med 3[, fr han sl de tankarna

ur sinnet.

Utspel: spadersex.

Försvaret har ingenting med

detta att göra. Väst tar sin ruterstöld

och fem trick är klara.

BRICKA 19. SYD GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.

[ K

] KDkn976

{ Kkn108

} kn5

[ D8 [ 107632

] 102 ] 8543

{ E92


{ 643

} ED10832


[ Ekn954

] E

{ D75

} K764

} 9

Väst Nord Öst Syd

1[

2} 3] pass 3NT

pass 4] pass pass

pass

Om Nord-Syd använder Nords

2-bud som okrav, fordras ngonting

annat för att skapa en kravsituation.

Den negativa dubblingen

klarar mnga situationer men

knappast denna.

Utspel: klövernio.

Nej, ngon klöverstöld blir det

inte för Öst, s hemgngen är

orubblig.

BRICKA 20. VÄST GIV. ALLA I ZONEN.

[ kn1092

] 2

{ 10642

} Kkn64

[ 8754 [ 63

] D953 ] K104

{ 9


{ Ekn873

} E983


[ EKD

] Ekn876

{ KD5

} D5

} 1072

Väst Nord Öst Syd

pass pass pass 2NT

pass 3} pass 3]

pass 3NT pass pass

pass

Utspel: spadertta.

När försvaret inte öppnar

ngon färg, har Syd en hopplös

uppgift.

Tre ronder spader och klöverdam

är den rimliga linjen. Väst

kan som det sitter inte göra fel.

Tar han med esset och slr ifrn

sig i klöver, fr Syd visserligen tre

svarta stick, men kommer änd

inte längre än till tta.

Kryper Väst och tar nästa klöver,

blir det inte fler svarta stick

oavsett vilken röd färg Väst vänder

med.

Om Väst slutligen kryper tv

gnger i klöver, uppstr samma

situation som i det första fallet.

BRICKA 21. NORD GIV. NORD-SYD I ZONEN.

[ 7

] 86

{ D1065

} Ekn10865

[ D54 [ Ekn9632

] E32 ] K1074

{ E432


{ kn

} KD7


[ K108

] Dkn95

{ K987

} 92

} 43

Väst Nord Öst Syd

pass pass pass

1NT pass 2} pass

2{ pass 4[ pass

pass pass

Utspel: klövernio.

Budgivningen ger ju klart besked

omen hjärterfärg hos Öst,

s den färgen aktar sig Syd att

öppna.

Nord bör hitta att krypa p

bordets honnör, eftersom Syd

knappast har singel.

Öst har försts klöversitsen

klar för sig. Det betyder att spadertian

kan orsaka problem. Det

gr emellertid inte att öppna

trumfen med tv tänkbara hjärterförlorare.

Bästa idén är nog att spela

ruter till esset och lg spader till

knekten. När det sitter som det

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE • 2 JUNI 2009 • SIMULTANTÄVLING


gör, hjälper emellertid ingenting.

Antingen fr Syd för spadertio

eller ocks förlorar Öst tv hjärterstick.

BRICKA 22. ÖST GIV. ÖST-VÄST I ZONEN.

[ kn62

] E5

{ KD5

} kn10983

[ D874 [ EK105

] D83 ] K106

{ 743


{ E10986

} ED2


[ 93

] kn9742

{ kn2

} 7654

} K

Väst Nord Öst Syd

1{ pass

1[ pass 4[ pass

pass pass

Direkthöjningen till utgng brukar

vara baserad p en balanserad 19-

20-poängshand. Och visst är detta

egentligen en sdan? Under alla

förhllanden har Väst ingen anledning

att g vidare.

Utspel: klöverknekt.

Spelet är trivialt; Nord-Syd har

sina tre röda stick och därmed

punkt.

BRICKA 23. SYD GIV. ALLA I ZONEN.

[ K9652

] EK64

{ D7

} Ekn

[ E4 [ kn3

] D2 ] 10973

{ K1086532


{ E4

} KD


[ D1087

] kn85

{ kn9

} 9762

} 108543

Väst Nord Öst Syd

pass

1{ 1[ pass pass

pass

Den Syd som direkthöjer spadern

riskerar att orsaka en hopplös

utgng.

Bjuder Väst ännu en gng, är

det dags för Syd att visa stödet.

Utspel: ruteress.

Hela spelet handlar om spaderbehandlingen.

Om Nord satsar p

3-1-sits och t fel hll blir det tv

trick, annars tre.

BRICKA 24. VÄST GIV. INGEN I ZONEN.

[ K1065

] Dkn986

{ 7

} K85

[ ED97 [ kn43

] EK105 ] 742

{ E83


{ KD1092

} D10


[ 82

] 3

{ kn654

} Ekn9643

} 72

Väst Nord Öst Syd

1] pass 1NT pass

2NT pass pass pass

Utspel: hjärterdam.

Det som sg ut som tta lätta

stick visar sig vara en illusion när

Väst testar rutern.

Det gr ju inte att nöja sig med

sex stick, s Väst maskar i spader

efter andra rutern.

Nu gäller det för Nord att

räkna. Väst tycks ha 13 hp i högfärgerna

och ruteress. Ngot

klöveress finns det inte plats för.

Allts: klöverkung och klövertta.

Tv straff.

Vänder Nord inte i klöver, gr

Väst hem efter favören i endera

högfärgen.

Förbundets

hemsida:

svenskbridge.se

FACIT-

NY!

SPELKORT

– med kommentarer

Med Facit-Spelkort kan ni spela

hemmabridge och jämföra er med

andra resultat, precis som på klubben

eller andra större tävlingar.

Givarna är tidigare spelade i

riktiga tävlingar och det är resultatet

från dessa som ligger till grund

för de poäng (score) ni får.

Ett paket med Facit-Spelkort

innehåller en kortlek med 48 givar

samt tillhörande häfte med scorer.

Förutom scorer redovisas i häftet

även förslag till budgivning, rekommenderade

utspel samt idéer

kring spelföringen m m.

Givarna kan spelas om hur

många gånger som helst – och

kortleken kan givetvis även användas

till andra kortspel.

1 N 2 Ö 3 S 4 V 5 N 6 Ö

7 S 8 V 9 N 10 Ö 11 S 12 V

13 N 14 Ö 15 S 16 V 17 N 18 Ö

19 S 20 V 21 N 22 Ö 23 S 24 V

25 N 26 Ö 27 S 28 V 29 N 30 Ö

31 S 32 V 33 N 34 Ö 35 S 36 V

37 N 38 Ö 39 S 40 V 41 N 42 Ö

43 S 44 V 45 N 46 Ö 47 S 48 V

1

1

• Kortlek

med 48 givar

Pris:

69:—

• 52-sidigt häfte

med scorer och

förslag till budgivning

och spel.

1

Givsamling

– med kommentarerHANDLA DIREKT I VÅR

INTERNET-BUTIK!

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE


FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE • 2 JUNI 2009 • SIMULTANTÄVLING

More magazines by this user
Similar magazines