Ledarutbildningar hösten 2011 - Medborgarskolan

medborgarskolan.se

Ledarutbildningar hösten 2011 - Medborgarskolan

Det är något

speciellt med

våra kursledare

Ledarutbildningar hösten 2011

DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP


Utvecklas med Medborgarskolan

Stort grattis till dig som är kursledare hos Medborgarskolan!

Vi har fått bekräftelse på det vi länge har anat. Genom en undersökning bland våra kursdeltagare får du

högsta betyg både för din kunnighet och för din förmåga att inspirera och entusiasmera.

Vi erbjuder varje termin många bra utbildningar för dig som både underlättar ditt pedagogiska arbete och

stimulerar till personlig utveckling! De flesta utbildningarna hålls på Hagagatan 23, Stockholm.

Ta chansen att möta dina kollegor från hela länet under stimulerande former!

Vill du veta mera, kontakta Eva Levin på eva.levin@medborgarskolan.se eller tfn 08-457 57 37.

FÖR ALLA LEDARE

Ledarintroduktion

Medborgarskolan – LIM

Ledarintroduktion Medborgarskolan (LIM)

är ett led i Medborgarskolans kvalitetsarbete

och obligatorisk för alla nya ledare i

Medborgarskolan. LIM omfattar nio timmar

och genomförs i två steg.

Syftet med introduktionen är att ge dig

en bra grund att stå på inför arbetet som

kursledare. Du kommer också att få träffa

kollegor och några av oss som arbetar på

Medborgarskolan. Vi bjuder på en enklare

förtäring under kvällen.

Steg 1

• Vad är Medborgarskolan?

• Ledarens olika roller

• Ledare i praktiken

• Lokal information

Onsdag 5 oktober, kl 17.30–ca 21.00

Medborgarskolan, Hagagatan 23 A

Steg 2

• Presentationsteknik

• Kulturmöten och kulturkrockar

• Humanisten som pedagog

• Lärandet

Alt 1: Måndag 10 oktober, kl 17.30–ca 21.00

Alt 2: Fredag 21 oktober, kl 17.30–ca 21.00

Medborgarskolan, Hagagatan 23 A

Kommunicera, motivera,

reflektera

Konsten att leda grupplärande

Utbildningen ger dig pedagogisk fördjupning

i moment som du delvis bekantat dig med

i Ledarintroduktion Medborgarskolan, LIM.

Efter utbildningen ska du ha fått

• kännedom om individens lärande och

motivation

• kännedom om samspel och kommunikation

i en grupp

• medvetenhet om vad det innebär att ha

rollen som reflekterande praktiker

• insikt i vad det innebär att arbeta som

humanistisk pedagog i Medborgarskolan.

Målgrupp: Alla nya ledare som påbörjat sin

LIM-utbildning, ledare som gått Lokal

grundkurs eller endast Pedagogik 1.

Innehåll

• Cirkeln som pedagogisk miljö

• Kommunikation i grupp

• Motivation

• Erfarenhetsutbyte och reflektion

Lördag den 8 oktober 10.00–16.00

Ledarutbildare: Lisbeth Fryklund

Utveckla din kurs med IT-stöd

Som kursledare i Medborgarskolan har du

tillgång till en hel del IT-resurser.

På Folkbildningsnätet finns pedagogiska

resurssidor där du bland annat hittar kursmaterial,

övningar och förslag på webbsajter.

Med andra verktyg på Folkbildningsnätet

kan du t ex skapa enkla webbsidor, skicka

videomeddelanden till dina deltagare och

ladda upp egna filmer. Vi diskuterar hur ITstödet

ska integreras i kurserna så att det blir

just det pedagogiska stöd som är avsikten.

Innehåll

• Vad är Folkbildningsnätet?

• Folkbildningsnätets pedagogiska resurssidor

• Hitta kursmaterial på nätet.

• Att skapa en egen webbsida och länksamling.

• Spela in bildmeddelanden och gör kursmaterial

med hjälp av Videomaten.

• Ladda upp dina egna videofilmer på nätet

• Att använda röstmeddelanden och att

skapa en nätbaserad mötesplats för

deltagarna.

Lördag den 1 oktober 10.00–16.00

Ledarutbildare: Torsten Eliasson

Presentera, engagera,

inspirera

Konsten att fängsla deltagare

Den här fortbildningsdagen vänder sig till

dig som vill utveckla din förmåga att göra

presentationer engagerande och inspirerande.

Vi diskuterar retorikens grunder,

vad som är god kommunikation och hur vi

påverkar varandra. Vi genomför gruppvisa

presentationer som sedan diskuteras.

Utbildningens mål är att

• ge ökad färdighet i att göra presentationer

• öka medvetenheten om retorikens roll

• ge kännedom om faktorer som skapar

emotionell samhörighet.

Innehåll

• Egopresentation

• Perception och påverkan

• Rösten, kroppsspråk, empatisk kommunikation,

stress och spegelnervceller

• Praktiska övningar

Lördag 22 oktober, kl 10.00–16.00

Ledarutbildare: Anette Nääs

Perspektiv på barns lärande

Utbildningen vänder sig till dig som leder

kurser för barn inom olika ämnesområden.

Den ger en inledning till pedagogiska

tankar i vår samtid och sätter dem i ett historiskt

perspektiv. Vi tar upp hur dessa tankar

och idéer kan omsättas i praktiken.

Vidare ges utrymme för diskussioner och

utbyte av erfarenheter och idéer.

Innehåll

• Barns lärande och utveckling

• Ledarskap – tydligt och klart

• Hur kommunicera med barn

• Lektionsplanering – variation, repetition

m.m.

• Hur skapa trygghet i gruppen

• Kursmaterial

• Föräldrarnas roll

• Praktiska övningar

Lördag 24 september, kl 10.00–16.00

Ledarutbildare: Filippa Ydstedt Book

Fler steg till hjärnkoll

– en spännande utbildning för

alla kursledare

Den här ledarutbildningen bygger vidare på

Tio steg till hjärnkoll. Tonvikten ligger på

hur du som pedagog kan dra nytta av

vissa rön inom hjärnforskningen. Med olika

tekniker kan vi styra hjärnan mot långsiktig

hälsa och medvetenhet (mindfulness) som

också får konsekvenser för hur snabbt och

effektivt vi lär oss.

Dagen ska ge

• en fördjupning av studiecirkelns pedagogik

• kännedom om olika sätt att ta till sig

kunskap

• tillfälle till övningar och diskussioner om

det sociala lärandet.

Innehåll

• Tillbakablick på Tio steg till hjärnkoll

• Förstärk den pedagogiska relationen

• Ta hjärnan till hjälp vid stress genom bland

annat mindfulness-övningar

• Se genom deltagarnas ögon

• Satsa på inre motivation och sammanhang

istället för faktainsamling och yttre

motivatorer

• Utveckla studiecirkeln utifrån ny hjärnforskning

Lördag 15 oktober kl 10.00–16.00

Ledarutbildare: Ingrid Persson-Zimmerman


Olikheter som resurs

Konsten att leda heterogena grupper

Utbildningen vänder sig till ledare i alla ämnen.

Som ledare konstaterar du ofta att skillnaderna

mellan deltagarna är stora, särskilt

inom de estetiska ämnena, till exempel vad

gäller ämneskunskaper, ålder, självförtroende,

studievana och förväntningar. Är skillnaderna

något som försvårar cirkelarbetet eller kan de

rentav vara en tillgång?

Den här utbildningen tar upp exempel på

hur olika heterogenitetsfaktorer kan utnyttjas

konstruktivt i cirkelarbetet så att resultatet

blir positivt för deltagarna.

Lördag 19 november, kl 10.00–16.00

Ledarutbildare: Ulf Levihn

Rabatt!

Du vet väl att du som ledare har 50%

rabatt på alla Medborgarskolans kurser

som kostar mellan 500 och 5 000 kronor.

Rabatten gäller i mån av plats.

L-ABC sjukvård första hjälpen

Vid ett allvarligt olycksfall eller insjuknande

i din närhet kan ditt agerande vara

livsavgörande. Vi varvar teori med praktiska

övningar, som ger dig kunskap och mod att

handla när det behövs.

Lördag 15 oktober, kl 10.00−14.00

Gunilla Högström

FÖR SPRÅKLEDARE

Språk inför resan

Den muntliga färdigheten står i fokus i

Språk inför resan-kurserna. En stor del av

lektionstiden ska deltagarna tillsammans öva

på ord och fraser.

Vi går igenom lärarhandledningen till

Språk inför resan och du får tillsammans med

andra ledare genomföra en lektion. Passet

avslutas med att varje grupp spelar upp ett

litet rollspel.

Allt sker under avspända former. Det ska

vara roligt!

Ledarutbildare: Ulf Levihn

Den dynamiska gruppen ¬

Konsten att leda grupplärande

Den här fortbildningsdagen ger dig några

väsentliga språkpedagogiska verktyg.

Du får exempel på många roliga övningar

och hur du kan variera arbetsformerna. Vi

funderar över hur vi lär oss språk och vilka

språkliga kompetenser som bör prioriteras.

Vi tar upp vilken syn Medborgarskolan har

på språklärande och hur vi önskar att det ska

gå till.

Du får rika möjligheter till erfarenhetsutbyte

eftersom en stor del av dagen ägnas åt

diskussioner i grupp eller plenum.

Innehåll

• Språklärande förr och nu

• Planering – kurs och sammankomster

• Färdigheter och övningar

• Språkliga kompetenser

• Europarådets nivåskala och Medborgarskolans

nivåplaceringstester

• Olika typer av kursmaterial

Lördag den 12 november 10.00–16.00

Ledarutbildare: Gunilla Taiba

Kursanmälan och info

Välkommen med din anmälan senast två veckor innan kursstart via denna blankett till:

Medborgarskolan, Eva Levin, Box 19193, 104 32 Stockholm eller maila dina uppgifter till eva.levin@medborgarskolan.se.

Bekräftelse skickas ut ca en vecka före kursstart.

Vid avanmälan 0–7 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift, 300 kr.

För alla ledare

Ledarintroduktion (LIM) steg 1, alt 1

Ledarintroduktion (LIM) steg 2, alt 1

Ledarintroduktion (LIM) steg 2, alt 2

Kommunicera, motivera,reflektera

Utveckla din kurs med IT-stöd

Presentera, engagera, inspirera

Perspektiv på barns lärande

Fler steg till hjärnkoll

Olikheter som resurs

L-ABC sjukvård första hjälpen

Namn (texta tydligt)......................................................................................................................................................................................

Gatuadress...................................................................................................................................................................................................

Postadress ...................................................................................................................................................................................................

Telefon dagtid........................................... Telefon kvällstid.........................................................................................................................

Jag undervisar i.............................................................................................................................................................................................

Jag arbetar på Medborgarskolans kontor i....................................................................................................................................................

Lättluncher serveras under dagkurs.

För språkledare

Språk inför resan

Den dynamiska

gruppen

Föreläsningar

Flow och kreativitet med Fredrik Ullén

Tala är guld! med Elizabeth Gummesson i Norrtälje

Retorik i tiden med Göran Hägg

Kursanmälan – ledarutbildning hösten 2011


Höstens kostnadsfria föreläsningar

Foto: Sara Appelgren

Fredrik Ullén

Flow och kreativitet − Fredrik Ullén

Hur uppnår man tillståndet av lycka och koncentration som vi människor kan uppleva när hjärnan

stimuleras av kreativitet, flow och inlärning? Fredrik Ullén hör till våra mest framstående hjärnforskare,

och han berättar inspirerande och lättillgängligt om sin forskning kring flow och kreativitet.

Fredriks forskning sker bland annat i samarbete med flow-begreppets skapare, Mihály Csíkszentmihályi.

Stockholm: Måndag 7 november, kl 18.30

Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet i Stockholm men

också internationellt framgångsrik konsertpianist och ledamot i Kungliga musikaliska Akademin.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Elizabeth Gummesson

Tala är guld! – Elizabeth Gummesson

God kommunikation är egentligen den främsta förutsättningen för att få människor att

fungera tillsammans, oavsett område i livet. Ändå ägnar vi förvånansvärt lite tid åt att lära oss

uttrycka oss tydligt, bli bra på att lyssna eller prata oss till bättre relationer. Och bättre resultat!

Framgångsrik kommunikation ger ett framgångsrikt sammanhang. I den här föreläsningen tar

Elizabeth Gummesson med oss på en inspirerande, rolig, intressant och tankeväckande resa. Att

tala är guld – när det görs på rätt sätt!

Norrtälje: Måndag 18 oktober, kl 18.30

Elizabeth Gummesson är professionell coach, krishanterare och en av Sveriges mest efterfrågade

föreläsare och författare.

Foto: Cato Lein

Göran Hägg

Retorik i tiden – Göran Hägg

Lär dig av historiens bästa talare – från Cicero till Obama. Göran Hägg ger oss underhållande och

användbara exempel från talare som använt retoriken för att göra skillnad. Allt från antiken, med

bland annat Ciceros försvar för en misstänkt giftmördare och Jesus Bergspredikan, över kung Carl XVI

Gustafs tsunamital och Barack Obamas accepterande av nomineringen till president. Urvalet styrs av

vad talen verkligen åstadkommit, hur de fungerat i verkligheten. Vi lär oss att själva utnyttja tricksen

på jobbet, på mötet eller som festtalare − så långt samvetet räcker. På vägen får vi också veta en hel

del om mediala förhållanden och hur villkoren för framförandet styrt anförandets utformning och vad

man kan lära av det.

Stockholm: Måndag 26 september, kl 18.30

Göran Hägg är uppmärksammad debattör, författare och litteraturvetare, och omnämns ofta som

Sveriges främste retorikexpert. I höst aktuell med boken ”Retorik i tiden”.

värme entusiasm glöd fart förverkliga spännande

närhet glädje leklust humor enkelhet kärlek skön äkta

inspiration passion kunskap skapande livfull fördjupning

rofylld livslust magisk möjlighet flöde tillsammans

retro energi äventyr skymning höstluft

DÄR INTRESSE BLIR KUNSKAP

Läs mer på www.medborgarskolan.se/stockholm

More magazines by this user
Similar magazines