12 b plan bjorknas 1 52 mfl bilaga - Nacka kommun

infobank.nacka.se

12 b plan bjorknas 1 52 mfl bilaga - Nacka kommun

Björknäs 1:52 Nacka

2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Beskrivning


Detaljplan
Data


2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka


2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Möjlighet att inreda vind

Påverkan detaljplan


Beskrivning
Data
2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Förslag

Påverkan detaljplanBeskrivning


Data1

3

2


2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

3D-visualisering


2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Fotomontage


2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Solstudie

2012-01-20 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

2012-10-30 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Karta över Sverige - hitta.se

Page 1 of 1

Foton av befintlig fastighet

2012-10-30 Analys - Fastighetsutveckling http://www.hitta.se/LargeMap.aspxgatubild&gvX=1638028&gvY=6579962

Björknäs 1:52 Nacka

2011-12-06


Björknäs 1:52 Nacka

Förslag

Påverkan detaljplan

Nybyggnad av punkthus (1), samt påbyggnad på

befintlig byggnad (2) kräver en ny detaljplan.

Beskrivning

Ett nytt hus i 3-5 våningar placeras norr om befintlig

bebyggelse längs Talludsvägen.

Huset ligger på en platå och kommer att få en

vacker utsikt mot söder och naturområdet mot

norr.

Huset ansluter i höjd till befintlig bebyggelse.

I söder ansluter den till det högre bostadshuset

samt i norr mot lägre bebyggelse uppe på berget.

En passage öppnar upp bostadslängan mellan

gata och den inre gården.

Gavlar på bostdashuset är delvis slutna mot den

omkringliggande bebyggelsen.

Avstånd mellan det nya och det befintliga

bostadshuset är 9.6 meter.

Huset placeras 7 meter från tomtgräns längs Talludsvägen.

Bostadshuset består av 3st trespännare med totalt

15 st 2:or på 50 m² samt 22 st 3:or på 80 m².

De nya bostadshusen utföres med träfasad samt

lätta träbalkonger mot berg / öster för att ansluta

till den fina natur tomten.

Angöring till bostadshuset sker längs Talludsvägen

med två enkelriktade in/utfarter.

De 13 parkeringsplatser i entreplan kompletteras

med ett nytt parkeringsdäck ovanpå parkering

framför befintligt bostadshus.

Nytt bostadshus

P

Data

1. Nybyggnad utanför fastighet

BTA Tillkommande 3660 m 2

Tillkommande lägenheter

37 st.

Ljus BTA 3200 m 2

Ny markparkering

Tillkommande parkering

31 st.

Tagen parkeringsnorm:

0,8p / 100 kvm ljus BTA = 26 st P platser

2012-10-30 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

2012-10-30 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

3D-visualisering

1

2

Nytt bostadshus

Nytt P-däck

2012-10-30 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka


Björknäs 1:52 Nacka

Solstudie

Solstudie av befintlig situation

21 mars 09.00

21 mars 12.00

21 mars 15.00

Solstudie av förslaget

21 mars 09.00

21 mars 12.00

21 mars 15.00

2012-10-30 Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka

More magazines by this user
Similar magazines