Visa utdrag (PDF) - Gehrmans Musikförlag

gehrmans.se

Visa utdrag (PDF) - Gehrmans Musikförlag

S

& b

Beställt av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad,Lions Ullsaxen och Svenska kyrkan i Borås

för Borås Luciaförenings 70 års jubileum

q = 92 – 96


Sakta nalkas gryningText: Elisabeth Asker

Musik: Anna Cederberg‐Orreteg


œ œ œ

4 3 4 3 4 3

S

& b


j

œ œ

œ


j

œ œ

œ


j

œ œ

œ


j

œ œ

œ

Sak

Vad

To
ta

bär

ner

j

œ œ

av

som

œ

A

& b

Di‐din

‐din

di‐din

‐din

di‐din

‐din

di‐din

‐din

di‐din

‐ din

œ . œ.

œ . œ.

œ . œ.

œ . œ.

œ . œ.

Din

din

din

din

din

din

din

din

din

din

6

& b

& b

& b

œ

nal

mörk

lyf


˙

‐ kas gry ‐ ning i grå ‐a

stun ‐den

trös ‐ tar sjä ‐

‐ rets vån ‐ da din vi ‐ta

dräkt du som nu lju ‐

‐ ter hop ‐ pet mot stjär‐nors

värld rös ‐ ter som fyl ‐

j

œ œ

œ

di‐din

‐ din di‐din

‐ din di‐din

‐ din di‐din

‐ din di‐din

‐ din

œ . œ.

din

din

œ œ œ


j

œ œ

œ . œ.

din

din

œ

œ œ œ


j

œ œ

œ . œ.

din

din

œ

œ

( œ ) œ œ

Œ


j

œ œ

œ . œ.

din

din

œ

œ œ œ


len,

set

ler

j

œ œ

œ . œ.

din

din

det

œ

11

& b

& b

& b

œ œ œ

vil

kla

sång


‐ sen, i mörk ‐ ret bun ‐

‐ ra å ‐ ter har

‐ en och stöd ‐ jer dess

j

œ œ œ

di ‐ din ‐ din di ‐ din ‐ din di ‐ din ‐ din di ‐ din ‐ din

œ . œ.

din

din

œ œ œ œ


j

œ œ œ

œ . œ.

din

din

œ


˙

den.

väckt.

färd.

j

œ œ œ

œ . œ.

din

din

˙


˙

din

œ

En

Likt

En

j

œ œ œ

œ

Lu

Lu

Lu
© Copyright 2011 by

Gehrmans Musikförlag, Stockholm

GE 11935

Kopiering förbjuden enligt lag!


2

15

& b

& b

& b

19

& b

& b

& b

œ

skäl

o

vär

œ

œ

‰ j œ œ œ

˙.

ci

ci

ci

Lu

Lu

Lu

œ œ œ

‰ j œ œ œ

‐ ci ‐ a, en a ‐ ning av fläm ‐ tan ‐de

lå ‐

‐ ci

‐ cia,

a,

av

att

ren

åhet

ter

du


ly

känser

na


och

skönt

vi ‐

˙

‐ ‐ ‐ a,

en a ‐ ‐ ‐a,

a,

av

att

ren

känœ

œ œ œ

‰ j œ œ œ œ

˙.

œ œ ˙

‐ van ‐ de a ‐ ning av fläm ‐ tan ‐ de lå ‐ gor,

‐ skul ‐ dens ren ‐ het du ly ‐ ser så skönt,

‐ me att å ‐ ter kän ‐ na och vi ‐ la i.

œ œ œ

väx

du,

Gläd

œ

œ.

˙.

ning

het,

na.

‐ er som vind

i ha ‐ vets glän ‐ san ‐

vars liv

i tro ‐ het med smär ‐ ta

‐ je för var ‐ hjär ‐ ta vår hög ‐ tid

œ

œ

väx ‐ er som vind

i ha ‐ vets glän ‐ san ‐

du,

Gläd ‐ je

vars

för

liv

var ‐

i

je

tro

hjärhet

ta

med

vår

smär

högta

tid

œ œ œ

œ œ œ œ

je

œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

väx ‐ er som vind

i ha ‐ vets glän ‐ san ‐ de

du

Gläd ‐ je

vars

för

liv

var ‐

i

je

tro

hjärhet

ta

med

vår

smär

högta

tid

blev


j

œ

la

œ œ œ

œ

gor,

i.

de

blev


œ œ œ

œ.

j

œ

de

blev


œ

23

& b

& b

& b

˙.


krönt.

bli.

œ


krönt.

bli.

˙


krönt.

bli.

˙

œ

˙

œ

‐ gor. Lu ‐ ci ‐ a, i din ljus ‐ kro ‐

Lu ‐ ci ‐ a, i din ljus ‐ kro ‐

Lu ‐ ci ‐ a, i din ljus ‐ kro ‐

˙

œ

‐ gor. Lu ‐ ci ‐ a, i din kro ‐

Lu ‐ ci ‐ a, i din kro ‐

Lu ‐ ci ‐ a, i din kro ‐

˙

œ

œ œ œ

œ œ # œ œ

˙

œ

‐ gor. Lu ‐ ci ‐ a, i din kro ‐

Lu ‐ ci ‐ a, i din kro ‐

Lu ‐ ci ‐ a, i din kro ‐

GE 11935

œ

# œ œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

#˙.

n˙.

nas

nas

nas

More magazines by this user
Similar magazines