Välkommen - till en aktuell och spännande utbildning!

mrs.lu.se

Välkommen - till en aktuell och spännande utbildning!

Välkommen -

till en aktuell och spännande utbildning!

Innehåll

Om oss

Alumniporträtt

Hur kan man läsa?

Program och kurser

Behörighet och ansökan

Frågor?

Kontakt

// Flera inhemska verksamheter börjar idag inse den

avsaknad av kompetens de har inom människorättsområdet.

Det är därför klart att närvaron av

personer med bred kompetens i mänskliga rättigheter

kommer att bidra till arbetslivets kvalitetsutveckling.//

Elisabeth Abiri,

ordförande i Delegation för mänskliga rättigheter i Sverige

Kunskap om mänskliga rättigheter finns det

ett högst aktuellt behov av i vårt samhälle.

I Sverige och i hela världen finns ett tydligt

behov av att kunna identifiera, beskriva och

förklara förekomsten av mänskliga rättigheter

i olika samhällen och kulturer. Det här är

frågor som blir allt viktigare för att bygga stabila

och hållbara samhällen där en mångfald

av mänskliga värden kan förverkligas.

Men vad är egentligen en mänsklig rättighet?

Begreppet ingår i det allmänna språkbruket

sedan Förenta Nationerna bildades för mer än

sextio år sedan. Ändå är inte mänskliga rättigheter

för alla en självklarhet.

Hur kommer det sig att världens ledare ofta

bortser från de mänskliga rättigheter som

finns stadgade i internationella överenskommelser?

Hur kan de till och med ibland hävda

att vissa rättigheter ska stå tillbaka för att

andra ska försvaras?

För att kunna arbeta med och diskutera

liknande frågor behöver man kunskap om vad

de mänskliga rättigheterna egentligen är, var

de kommer ifrån och varför de skapades.

Foto: Karin Zackari

More magazines by this user
Similar magazines