Välkommen - till en aktuell och spännande utbildning!

mrs.lu.se

Välkommen - till en aktuell och spännande utbildning!

Program & kurser

Termin 1 på programmet

(Kan även sökas som fristående kurs)

Mänskliga rättighetsstudier, grundkurs 30 hp

Kursen ger en flervetenskaplig överblick och introduktion till huvudområdet mänskliga rättigheter

(MR). Genom flera perspektiv studeras de grundläggande förutsättningar som finns

för MR. Kursen ger en bild av hur MR-systemet fungerar och vad nationer, organisationer

och individer har för rättigheter och skyldigheter. Kursen är indelad i tre olika delkurser

som tematiskt behandlar problematik kring MR-frågor.

Den första delkursen inriktas på grundläggande kunskap och analytiska verktyg som ger en

bas för de fortsatta studierna. Kursen diskuterar varför mänskliga rättigheter finns och vilka

grunder systemet och idéerna om rättigheterna vilar på.

Delkurs två tar sin utgångspunkt i den moderna tiden, dvs de senaste 200 åren, och då diskuteras

uppkomsten av stat och nation och vad de i sin tur kommit att innebära för individuella

rättigheter och skyldigheter. Man diskuterar de stora världskrigen och de folkrättsliga konventioner

och internationella organ som kommit till som ett resultat av dessa.

För att sedan knyta samman ovanstående ger delkurs tre de juridiska ramverk som reglerar

när rättigheter och konflikter kommer på kollisionskurs. Delkursen har sin utgångspunkt i

nutid och förklarar vilka globala aktörer som finns och vilken roll de spelar när det kommer

till exempelvis upprätthållandet av fred och ansvarsutkrävande.

Undervisning: Föreläsningar och obligatoriska seminarium. Examination sker genom hemtentamen

under en arbetsvecka efter vardera delkurs.

Våra tidigare studenter arbetar idag

bland annat på...

svenska ambassader

Globla Human Rights Defense

Länsstyrelsen

Södra skogsägarna

Röda Korset

Svenska säkerhetspolisen

WHO

Amnesty

Svenska fred- och skiljedomsföreningen

Institutet för mänskliga rättigheter

Alumniverksamhet

dagstidningar

Lunds universitet

Fair trade organisationer

konsultbyårer

Väl ute i arbetslivet, eller om du fortsatt att studera, kan de vara bra att hålla kontakt med

både gamla studiekamrater men också med sin institution. Du är som student hos oss hjärtligt

välkommen till MR- nätverket, ett globalt nätverk av och för personer som arbetar med och är

intresserade av MR- frågor. Alumniverksamheten är en del av Lunds universitet.

www.lu.se/alumn

More magazines by this user
Similar magazines