28.09.2018 Views

Stream Oktober 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

stream<br />

Nyheter &<br />

erbjudanden<br />

från jnt<br />

BREDBAND, TV, TELEFONI OCH IT-TJÄNSTER FÖR ÖSTERBOTTEN / OKTOBER <strong>2018</strong><br />

www.jnt.fi<br />

Med kunden<br />

i fokus<br />

Utveckling<br />

"molnet"<br />

finns nu i<br />

Jakobstad<br />

Nyhet<br />

Upprustade<br />

telefoner för en<br />

hållbar framtid<br />

tv-underhållning<br />

Populära<br />

kanalpaket<br />

i höst


LEDARE<br />

NYHETER<br />

Utgivare<br />

Jakobstadsnejdens<br />

Telefon Ab<br />

Texter<br />

Zuzette Lövgren<br />

JNT<br />

Alholmsgatan 3<br />

68600 Jakobstad<br />

Tel. (06) 786 81 11<br />

E-post: jnt@jnt.fi<br />

grafisk form<br />

Oh My!<br />

www.ohmy.se<br />

Kontakt<br />

Försäljning<br />

och kundtjänst<br />

Tel. 06-786 82 22<br />

kundbetjaning@jnt.fi<br />

Teknisk kundbetjäning<br />

Tel. 06-786 82 85<br />

helpdesk@jnt.fi<br />

Felanmälan 24 h<br />

Tel. 0800-306 719<br />

OMSLAGSBILD: UNSPLASH<br />

Perspektiv<br />

NU ÄR DET hög tid att lämna årets rekordsommar bakom oss.<br />

Jag hoppas att din sommar har varit minnesvärd och att du<br />

har kunnat njuta av det ovanligt varma vädret. Här på JNT<br />

har vi inte bara haft det varmt, utan också jobbat målmedvetet<br />

vidare med att förverkliga de projekt vi har på gång.<br />

EFTERFRÅGAN PÅ JNT:S tjänster och anslutningar växer och JNT<br />

Fiber byggs ut på allt fler ställen. Just nu bygger vi fibernät i<br />

bl.a. Vörå och Vasa. Även bland de österbottniska företagen<br />

är det många som väljer JNT som tjänsteleverantör. För att<br />

ytterligare stärka tjänsteutbudet till våra företagskunder<br />

har vi nu startat upp ett helt nytt bolag, North Shore Datacenter.<br />

Läs mer om detta inne i tidningen.<br />

ALLT ÄR INTE bara teknik, vi vill också stå till tjänst med högklassig<br />

och personlig betjäning när du behöver vår hjälp.<br />

För att möta efterfrågan på våra tjänster och ytterligare<br />

höja nivån, har vi förstärkt vår organisation och nyanställt.<br />

Vi ser fram emot att tillsammans, med både nya och rutinerade<br />

medarbetare, göra vårt bästa för att betjäna just dig.<br />

NU PÅ HÖSTEN jobbar vi dessutom vidare med att planera och<br />

skissa på följande steg i utvecklingen. Det är en stor inspiration<br />

och glädje att utveckla JNT till att bli ännu bättre! Vi ser<br />

med tillförsikt fram mot en givande och arbetsintensiv höst.<br />

MARIA HÖGLUND<br />

VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖR<br />

JNT säkrar barnen<br />

Under sommaren inledde vi fibergrävningar i Vörå och dessa<br />

grävningar leder till att vi under hösten kan börja erbjuda JNT<br />

Fiber även i Vörå. I och med detta tyckte vi att det passade<br />

ypperligt att välja ut Vörås daghem som mottagare av de reflexvästar<br />

som vi tagit för vana att dela ut på hösten. Därmed har vi<br />

i september donerat en hel drös med reflexvästar till daghemmen<br />

Liljekonvaljen och Elvigården i Vörå. Hoppas de kommer till<br />

användning!<br />

AKTIEÄGARE<br />

JNT har fullmakt att köpa egna aktier<br />

om de erbjuds till JNT. Ifall du har frågor<br />

eller vill sälja ditt JNT-aktiebrev är du<br />

välkommen att kontakta oss på tel. (06)<br />

786 8144 (vardagar kl. 8-16) eller via<br />

aktiearenden@jnt.fi<br />

MÅNADENS<br />

BONUS-<br />

KANALER<br />

<strong>Oktober</strong> månads bonuskanal<br />

i IPTV är Sveriges<br />

TV10. Kanalen bjuder på<br />

maskulint tidsfördriv och<br />

adrenalinkickar varvat med<br />

underhållande fakta. Serier<br />

varvas med reality-program,<br />

filmer och dokumentärer.<br />

Kanalen riktar<br />

sig framförallt till manliga<br />

tittare. Bonuskanalen hittas<br />

på kanalplats 20.<br />

I kabel-TV är oktober<br />

månads bonuskanal<br />

den nya kanalen Class<br />

Horse TV. Kanalen sänder<br />

program om diverse<br />

olika hästsporter och från<br />

olika hästtävlingar. Du kan<br />

bland annat följa tävlingar<br />

i hästhoppning, dressyr<br />

och hästpolo. Bonuskanalen<br />

hittas på kanalplats 61.<br />

FÖLJ OSS PÅ<br />

FACEBOOK<br />

Genom att gå in och gilla<br />

vår Facebook-sida, får du<br />

ständigt aktuell information<br />

om bland annat bonuskanaler,<br />

erbjudanden<br />

och evenemang. Därtill<br />

annan viktig information<br />

om våra tjänster och<br />

verksamhet. Du hittar oss<br />

också på Instagram under<br />

namnet jnt.fi.<br />

www.jnt.fi<br />

STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong> 3


Roger Holm, vd Katternö, Robert Ståhl, vd North Shore Data-center,<br />

Maria Höglund, vd JNT, William Lindén, teknisk chef North Shore<br />

och Sven Wannäs, utvecklingschef North Shore.<br />

”Molnet” finns nu<br />

i Jakobstad<br />

North Shore Datacenter redo att ta hand om kundernas datalagring<br />

Det mångomtalade ”molnet”, med IT-tjänster som tillhandahålls<br />

över Internet, ligger nu tryggt parkerat i Jakobstad. North Shore<br />

Datacenter vill bli en växande tjänsteleverantör för datalagring<br />

och annat som kunderna behöver.<br />

MED DIGITALISERINGEN FÅR företag ett större ansvar.<br />

Det kan bli ödesdigert om data hamnar<br />

i fel händer. Likaså kan en kraschad server<br />

eller en överhettad hårdskiva innebära att<br />

viktiga data går upp i rök. Ofta saknas intern<br />

expertis som kan ansvara för företagets datahantering,<br />

och en backup brukar som bekant<br />

bli aktuell först när allt är raderat.<br />

”Efterfrågan på datatjänster ökar med en<br />

accelererande hastighet. Alla företag har inte<br />

möjlighet eller intresse av att investera i nya<br />

servrar eller hantera sina IT-resursbehov<br />

själva. Därför tar vi steget att börja erbjuda datacenterrelaterade<br />

tjänster”, säger Robert Ståhl,<br />

vd för det nya bolaget Oy North Shore Datacenter<br />

Ab, som är samägt av Herrfors och JNT.<br />

De två bolagen har goda erfarenheter av<br />

tidigare gemensamma projekt och började redan<br />

2015 skissa ett nytt center för datatjänster.<br />

FOTO: KAROLINA ISAKSSON<br />

”Vi såg att det var en växande bransch<br />

och började fundera på lämpliga platser att<br />

utveckla. På Alholmen hittade vi en tomt<br />

där det fanns tillgång till både kylning och<br />

säkra elleveranser, två viktiga komponenter.<br />

Planen som vi gjorde upp fick hög rankning<br />

både nationellt och internationellt, så därför<br />

ville vi köra vidare”, berättar Sven Wannäs,<br />

utvecklingschef på North Shore.<br />

SVALA ELSÄKRA FORT<br />

JNT erbjuder sedan tidigare datalagringstjänster<br />

och hade ett intresse för att, tillsammans<br />

med en pålitlig partner, satsa på mer storskalig<br />

verksamhet. Elförsörjning är en viktig del i<br />

ett datacenter och därför föll det sig naturligt<br />

för Herrfors att sluta upp bredvid JNT.<br />

”I Herrfors söker vi aktivt nya affärsmodeller<br />

där en digital plattform är utgångspunkt<br />

för nya kundlösningar. Med tanke på JNT:s<br />

och Herrfors kunnande, kombinerat med<br />

Herrfors ägande i JNT, är datacentertjänster<br />

en naturlig satsning med stor utvecklingspotential”,<br />

säger Roger Holm, vd på Herrfors.<br />

Under våren har North Shore fått en konkretare<br />

verksamhet. I slutet av maj öppnades<br />

webbplatsen www.northshoredc.fi och North<br />

Shore har nu tre hallar, två i Jakobstad och<br />

en i Vasa, som är redo att inhysa gästande<br />

företags data. Samtliga hallar uppfyller kommunikationsverkets<br />

strikta säkerhetskrav<br />

och tillsammans har de en datakapacitet som<br />

motsvarar 3 500 fysiska servrar.<br />

”Det är viktigt att lokalerna har garanterad<br />

elförsörjning, dubblerade kylsystem,<br />

automatiska släckningssystem och begränsat<br />

tillträde”, förklarar Robert Ståhl.<br />

”Vi erbjuder utrymmen för fysiska servrar,<br />

tjänster för virtuella servrar och olika kombinationer<br />

mellan dem. Varje kund får en egen<br />

projektledare som ansvarar för att kundens<br />

data hanteras på rätt sätt hos oss”, tillägger<br />

William Lindén, teknisk chef på North Shore.<br />

KUNDEN BESTÄMMER<br />

Som tjänsteföretag har North Shore ett starkt<br />

kundfokus och riktar sig till alla sorters företag<br />

och organisationer som behöver datalagringstjänster.<br />

Behoven för datalagring avgörs i<br />

regel utifrån typen av verksamhet, snarare än<br />

storleken på företag.<br />

”Det finns till exempel ingenjörsbyråer,<br />

med bara några få anställda, som arbetar<br />

med dokument som kräver enorma datalagringsutrymmen.<br />

Samtidigt kan en industri<br />

med många anställda klara sig utan någon<br />

större datalagringskapacitet”, förklarar Maria<br />

Höglund, vd på JNT.<br />

Serviceavtalen med kundföretagen kan<br />

gälla tills vidare eller för en bestämd tid.<br />

”Vi vill inte binda kunderna vid långa avtal,<br />

varje kundrelation formas utifrån kundens<br />

önskemål och behov”, lovar Robert Ståhl.<br />

Han ser den lokala förankringen som ett<br />

starkt trumfkort för North Shore.<br />

”Vi har en viktig roll i vår företagstäta region.<br />

Datahantering är en känslig verksamhet<br />

MOLNTJÄNSTER<br />

och det ingår också i dataskyddsförordningen<br />

GDPR att företag ska veta var deras data ligger<br />

rent fysiskt. Företagen i vår region känner oss<br />

och vet att vi är pålitliga leverantörer.”<br />

I framtidsplanerna ingår att North Shore<br />

är ett lönsamt företag inom två år och inom<br />

fem år ett storskaligt datacenter med stora<br />

internationella kunder.<br />

”Om planerna blir verklighet, kommer det<br />

också att skapas tiotals nya arbetsplatser runt<br />

North Shore. Det skulle innebära ett väldigt<br />

fint lyft för hela regionen”, säger Robert Ståhl.<br />

text: johan svenlin<br />

MINIORDLISTA FÖR DATACENTER<br />

IT-världen har sin egen terminologi. Här några<br />

nyckeltermer som en liten hjälp på vägen:<br />

DATACENTER: Utrymme för placering av datateknisk<br />

utrustning med hög fysisk säkerhet<br />

och säkrad tillgång till el och kylning.<br />

HOSTINGTJÄNSTER: Samlingsnamn för att<br />

utlokalisera t.ex. serverfunktioner utanför<br />

det egna verksamhetsstället.<br />

CLOUD/MOLNTJÄNSTER: Engelsk hype-term för<br />

i princip samma sak som hosting. Ett citat<br />

från okänd: “There is no such thing as the<br />

cloud – it’s just someone else’s computer.”<br />

(Det finns inget sådant som ”molnet” – det är<br />

bara fråga om någon annans dator).<br />

CO-LOCATION: Tjänst för uthyrning av fysiskt<br />

utrymme/lokal för placering av servers.<br />

DEDICATED SERVER: En fysisk server som<br />

specifikt dedikerats till en kund att själv administrera.<br />

En form av hyra eller leasing som<br />

kan innefatta en viss nivå av service.<br />

VIRTUAL PRIVATE SERVER: En server lokaliserad<br />

på en virtualiseringsplattform (VMware/<br />

HyperV/etc.) med dedikerad eller delad kapacitet<br />

från den underliggande fysiska hårdvaran.<br />

Kan innefatta en viss nivå av service.<br />

REMOTE HANDS: En tjänst för utförande av<br />

fysiskt arbete med server eller annan utrustning<br />

placerad i ett Co-Location-utrymme.<br />

4 STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong><br />

STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong> 5


JUST NU<br />

JUST NU<br />

Multitronic | JNT<br />

XS fr.<br />

1 179€<br />

349€<br />

HONOR PLAY – MIDNIGHT<br />

BLACK, ULTRA VIOLET<br />

ELLER NAVY BLUE<br />

• Designad för ungdomligt<br />

användande<br />

• Perfekt för spelande samt<br />

fotograferande<br />

• Dubbla bakre kameror samt<br />

en främre kamera<br />

• Fingeravtrycksläsare<br />

Pris från<br />

439€<br />

APPLE WATCH SERIES 4<br />

• GPS<br />

• Över 30 % större skärm<br />

• Elektrisk och optisk hjärtsensor<br />

• Simtålig<br />

129€<br />

Specialpris<br />

i Butik<br />

BENQ GW2470HL – DATASKÄRM<br />

• 24” Full HD skärm<br />

• Passar både hemma och på kontoret<br />

• Utmärkt betraktningsvinkel. Flicker Free och<br />

Low Blue Light Plus-teknologin leder till att<br />

ögonen inte irriteras av skärmen<br />

LENOVO V110 – BÄRBAR DATOR<br />

• Lätt, tunn och snabb dator med fantastisk<br />

prestanda<br />

• Perfekt att bära med sig<br />

• 14” skärm<br />

• 128 GB SSD<br />

• Win 10<br />

VI HAR ÄVEN EN HEL DEL GAMINGPRODUKTER I BUTIKEN<br />

SAMT ETT STORT URVAL PÅ MULTITRONIC.FI/GAMING<br />

259€<br />

XS MAX fr.<br />

1 279€<br />

549€<br />

119€<br />

Specialpris<br />

i Butik<br />

149€<br />

Specialpris<br />

i Butik<br />

259€<br />

Specialpris<br />

i Butik<br />

IPHONE XS /<br />

IPHONE XS MAX<br />

• 64 GB<br />

• 5,8 / 6,5-tums Super Retina-skärm<br />

• Står emot vatten och damm<br />

• Dubbel 12 MP-kamera och 7 MP<br />

skärmkamera<br />

• Face ID för säker autentisering<br />

och Apple Pay<br />

• Trådlös laddning<br />

LENOVO V130 – BÄRBAR DATOR<br />

• För effektivt och kreativt arbete<br />

• Rik grafik och mycket bra ljud<br />

• Ergonomiskt och stänksäkert tangentbord<br />

• 15,6” skärm som kan öppnas 180 grader<br />

• 256 GB SSD<br />

• Win 10<br />

CORSAIR RAPIDFIRE<br />

BAKGRUNDSBELYST<br />

MEKANISKT SPEL-<br />

TANGENTBORD<br />

AROZZI MONZA<br />

SPELSTOL<br />

BENQ ZOWIE<br />

E-SPORT MONITOR<br />

ERBJUDANDENA I KRAFT TILL OCH MED 31.10.<strong>2018</strong>. BEGRÄNSAT PARTI.<br />

6 STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong><br />

STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong> 7


UNDERHÅLLNING<br />

UNDERHÅLLNING<br />

Tid för TV<br />

För många symboliserar hösten återgång till rutiner och en mer<br />

inrutad vardag. Efter en fantastisk sommar, som bjöd på otaliga<br />

möjligheter till utomhusvistelse och aktivitet, kan vi nu med<br />

gott samvete kura ihop oss i soffan och njuta av de allt mörkare<br />

kvällarna med TV:n som sällskap. För visst är det väl skönt med<br />

rutiner och vardag igen? Tacka vet vi fredagsmys och tacokväll!<br />

FÖR FOTBOLLSFANTASTEN<br />

Fick du inte nog av fotboll under<br />

sommarens VM-turnering? I så<br />

fall är Viasat Jalkapallo-paketet<br />

något för dig. Med kanalpaketet<br />

kan du följa med Premier<br />

League, Bundesliga, Nations<br />

League, Ligue 1, FA Cup, Engelska<br />

ligacupen och Tyska cupen.<br />

Paketet innehåller totalt fem<br />

kanaler, två kanaler som helt<br />

och hållet fokuserar på fotboll<br />

och tre stycken sport-kanaler<br />

som förutom fotboll även sänder<br />

ishockey, motorsport, korgboll<br />

och amerikansk fotboll. Paketet<br />

bjuder också på studiosändningar<br />

med diskussion innan de mest<br />

intressanta matcherna.<br />

Paketet kräver HD-utrustning<br />

för att synas. Finns att tillgå i<br />

både kabel- och IPTV.<br />

Pris: 29,90€/månad.<br />

Fick du<br />

inte nog av<br />

fotboll under<br />

sommarens<br />

VM-turnering?<br />

I så fall<br />

är Viasat<br />

Jalkapallopaketet<br />

något<br />

för dig.<br />

HOCKEYSUPPORTERNS DRÖM<br />

Världens bästa ishockeyligor nu<br />

i ett och samma paket. Se NHLsäsongen<br />

från början och ända<br />

fram till Stanley Cup-finalerna,<br />

samt alla Jokerit-matcher och<br />

andra utvalda KHL-matcher. Paketet<br />

innehåller kanalerna Viasat<br />

Jääkiekko, Viasat Urheilu, Viasat<br />

Hockey, Viasat Sport samt Viasat<br />

NHL XTRA 1-8. Paketet bjuder<br />

förutom ishockey på bland annat<br />

fotboll, korgboll, motorsport<br />

samt amerikansk fotboll.<br />

Paketet kräver HD-utrustning<br />

för att synas. Finns att tillgå i<br />

både kabel- och IPTV.<br />

Pris: 29,90€/månad.<br />

DEN SPORTIGE ALLÄTAREN<br />

För de som gillar division 1<br />

fotboll rekommenderar vi Elisa<br />

Viihde Sport-paketet. Med detta<br />

Disney är alla<br />

barns favorit.<br />

Nu kan barnen<br />

njuta av<br />

Disneys barnprogram<br />

från<br />

tidig morgon<br />

till ca kl. 21.00<br />

på kvällen.<br />

paket kan du följa alla division 1<br />

matcher med Jaro och KPV i spetsen.<br />

Dessutom visas en del<br />

Allsvenska fotbollsmatcher samt<br />

en del övriga internationella<br />

fotbollsmatcher. Paketet visar<br />

också alla ishockeymatcher från<br />

Mesitis serien, motorsport från<br />

Indy-car serien, samt matcher<br />

från den spanska och inhemska<br />

korgbollsligan.<br />

Paketet kräver HD-utrustning<br />

för att synas. Finns i kabel-TV<br />

nätet.<br />

Pris: 7,90€/månad.<br />

FÖR HEMMAKVÄLLAR OCH FAMILJEMYS<br />

Om du inte kan tänka dig en<br />

höst utan mysiga hemmakvällar<br />

framför TV:n, rekommenderar vi<br />

kanalpaketet Viasat Viihde.<br />

Paketet bjuder på filmer, dokumentärer<br />

och barnens egna<br />

Disney- favoriter, något för alla<br />

familjens medlemmar helt enkelt!<br />

Filmkanalerna bjuder på fyra<br />

olika teman: nyheter, action, hits<br />

och familjefilmer. Dokumentärkanalerna<br />

bjuder på program om<br />

historia, djur och natur. I paketet<br />

ingår även fem barnkanaler.<br />

Disney Channel, Disney XD och<br />

Disney Junior bjuder på Disney-äventyr<br />

för barn i alla åldrar<br />

medan kanalerna Boomerang<br />

och Cartoon Network sänder<br />

populära barnprogram från hela<br />

världen. I utbudet finns bland<br />

annat Looney Tunes, Tom & Jerry,<br />

Flintstones och Scooby Doo. Programmen<br />

på Boomerang och CN<br />

är i huvudsak engelskspråkiga.<br />

Paketet kräver HD-utrustning<br />

för att synas. Finns att tillgå i<br />

både kabel- och IPTV.<br />

Pris: 29,90€/månad.<br />

HÖGT ÄLSKADE DISNEY-FIGURER<br />

Disney är alla barns favorit.<br />

Till ett förmånligt månadspris<br />

kan barnen njuta av Disneys<br />

barnprogram från tidig morgon<br />

till ca kl. 21.00 på kvällen.<br />

Kanalerna och programmen<br />

passar för barn från två år och<br />

uppåt. I Disney-paketet ingår<br />

Disney Channel, Disney Junior<br />

och Disney XD.<br />

Finns att tillgå i både kabeloch<br />

IPTV.<br />

Pris: 4,95€/månad.<br />

FÖR FILM OCH SERIEÄLSKAREN<br />

Kanalerna i C More-paketet<br />

bjuder på över 300 filmpremiärer<br />

varje år, nya serier, spännande<br />

dokumentärer och populära<br />

barnprogram. Du kan både se<br />

nya internationella storfilmer,<br />

succéserier och skandinaviska<br />

serier av hög kvalitet. Paketet<br />

innehåller också barnens egen<br />

kanal C More Juniori samt<br />

SF-kanalen som bland annat<br />

visar Astrid Lindgrens älskade<br />

karaktärer.<br />

I kanalpaketet C More ingår<br />

följande kanaler: C More First,<br />

C More First HD, C More Series,<br />

C More Series HD, C More Stars,<br />

C More Hits, C More Hits HD, C<br />

More Juniori, C More Juniori HD<br />

och SF Kanalen.<br />

Paketet kräver HD-utrustning<br />

för att synas. Finns att tillgå i<br />

både kabel- och IPTV men små<br />

variationer i kanalutbudet kan<br />

finnas.<br />

Pris: 14,95€/månad.<br />

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.<br />

8 STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong><br />

STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong> 9


AKTUELLT<br />

Nu rullas JNT<br />

Fiber ut i Vörå<br />

Under våren och sommaren har vi påbörjat<br />

fiberutbyggnaden i Vörå.<br />

– VÄGEN FRÅN första kontakt med<br />

kunderna och till inkoppling är<br />

ofta lång men definitivt värt att<br />

vänta på säger fiberteamets projektchef<br />

Håkan Löfqvist. Hösten<br />

2016 hölls det första informationsmötet<br />

om JNT Fiber i Vörå,<br />

och nu, hösten <strong>2018</strong>, kopplas de<br />

första anslutningarna in.<br />

DET ÄR EN lång process som ligger<br />

bakom när vi påbörjar byggandet<br />

av JNT Fiber på ett nytt område.<br />

Vårt fiberteam har jobbat med<br />

många kundutskick och informationsbrev,<br />

träffat folk på plats,<br />

ordnat infotillfällen och knackat<br />

dörr för att få igång byggandet<br />

i Vörå.<br />

– Eftersom nya fiberprojekt leder<br />

till mycket stora investeringar<br />

behöver vi hitta ett kundunderlag<br />

innan byggbeslut kan tas.<br />

I Vörå hittade vi kund underlaget<br />

i centrum och Rejpelt, därav är<br />

det i första hand dessa områden<br />

som förverkligas. Men det finns<br />

På JNT<br />

jobbar vi för<br />

en levande<br />

landsbygd<br />

och är<br />

speciellt<br />

glada när<br />

vi får vara<br />

med och<br />

förverkliga<br />

detta.<br />

absolut möjlighet att utvidga<br />

fiberområdet ytterligare om<br />

intresse finns, berättar Löfqvist.<br />

FÖRUTOM DE ANSTRÄNGNINGAR vi har<br />

gjort för att kunna påbörja detta<br />

projekt vill vi även berömma<br />

Vöråbornas kämpaglöd. Många<br />

privatpersoner i Vörå har<br />

engagerat sig i projektet genom<br />

att prata med grannar, samla<br />

ihop intresserade och ordna<br />

diskussioner. Detta är vi mycket<br />

tacksamma för och det är en<br />

stor bidragande faktor till att vi<br />

kunde ta ett positivt byggbeslut.<br />

Det är alltså inte bara i tätbebyggelse<br />

man kan få JNT Fiber.<br />

På JNT jobbar vi för en levande<br />

landsbygd och är speciellt glada<br />

när vi får vara med och förverkliga<br />

detta. I skrivande stund för<br />

vi diskussioner i bland annat<br />

Lotlax. Ytterligare intresseanmälningar<br />

behövs dock innan vi kan<br />

ta byggbeslut där.<br />

Upprustade enheter för en hållbar framtid<br />

Vad är Renewed iPhone?<br />

Det här är en fullt funktionell renoverad telefon. Alla Renewed enheter har nytt batteri,<br />

nytt yttre skal och ny skärm. Telefonen levereras i en vit OEM-låda, med ny laddare, Lightningkabel<br />

och öppnare för simkortsluckan. Alla Renewed produkter har 1 års garanti.<br />

Okej, så hur hjälper det här mig?<br />

Priset är den största fördelen. Om vi tar ett exempel. En ny iPhone 7 kostar kring 630€,<br />

priset på en begagnad iPhone 7 är kring 400€. När du köper en begagnad iPhone får<br />

du ingen garanti, det finns repor och kan finnas tekniska problem. En Renewed iPhone 7<br />

32GB kostar 499€, du får ett års garanti och helt nytt yttre skal, så inga repor. Enheterna<br />

kontrolleras också, så du slipper tekniska problem<br />

Kundtjänst Multitronic 06 319 77 00, vard. 9-17 | Butiken öppen 09.30-17.30, lör. 10-14<br />

Alholmsgatan 3, Jakobstad | Hovrättsesplanaden 18, Vasa<br />

10 STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong><br />

STREAM / OKTOBER <strong>2018</strong> 11


Surfa trådlöst<br />

i hela hemmet<br />

Om du bor i ett stort hus med flera våningar, eller<br />

i en större lägenhet med stadiga betongväggar, har<br />

du kanske problem med att få en bra trådlös täckning i<br />

alla rum. Om du vill surfa trådlöst i hela hemmet har du<br />

nu möjlighet att köpa våra högklassiga AirTies Mesh<br />

trådlösa Wi-Fi-basstationer, som dessutom är enkla<br />

att installera på egen hand.<br />

Beroende på din bostads storlek och planlösning kan<br />

du behöva en eller flera Wi-Fi-basstationer.<br />

AirTies AIR 4920 Single: 119€ eller på delbetalning<br />

4,99€/månad i 24 månader.<br />

AirTies AIR 4920 Dual: 230€ eller på delbetalning<br />

9,60€/månad i 24 månader.<br />

Vid behov hjälper vi dig med installationen. Pris från 55€.<br />

Kontakta gärna JNT Fiberteam för mer information.<br />

JNT Fiberteam<br />

Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad<br />

Tel. 06 786 8210<br />

Fiberteam@jnt.fi<br />

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!