26.06.2019 Views

kult:Ung

Vad är en Kult:Ung? Visst ser det lite ut som en alternativ stavning för kulting, eller kanske en sekt för personer av ringa ålder, men inga av dessa gissningar är rätt. Kult:Ung är namnet på tidningen som du just nu håller i din hand, och detta namn är passande på fler vis än ett. För det första är denna tidning relativt nyfödd, den och dess redaktion har endast existerat i knappt ett halvår. Dock kommer inte tidningen att byta namn till Kult:Medelålders efter att den existerat i några år. Nej, tidningens fokus ligger nämligen endast på unga personer och deras kulturskapande. Med Kult:Ung vill vi ge personer från 12 till 25 år en helt egen plattform där de kan uttrycka sig i bild såväl som skrift, samt en försmak till hur det är att arbeta som frilansare eller liknande kreativa yrken. Idag är det lätt att sprida sitt skapande via exempelvis sociala medier, men fortfarande är det väldigt få unga som syns i mer professionella sammanhang såsom tidningar. Artiklarna, intervjuerna, bilderna och texterna i Kult:Ung är därför alla skapande för unga, av unga och om unga. Sju stycken ungdomar från världen över har varit med och skapat detta premiärnummer fullspäckat med artiklar och konst. Vi har välkomnat alla som vill att delta, och samma kommer gälla framtida nummer. Är du intresserad av att bidra till Kult:Ung med ditt skapande? Maila oss på: KultUng.Halmstad@gmail.com Hälsningar Kult:Ung-redaktionen

Vad är en Kult:Ung?
Visst ser det lite ut som en alternativ stavning för kulting, eller kanske en sekt för personer av ringa ålder, men inga av dessa gissningar är rätt. Kult:Ung är namnet på tidningen som du just nu håller i din hand, och detta namn är passande på fler vis än ett. För det första är denna tidning relativt nyfödd, den och dess redaktion har endast existerat i knappt ett halvår. Dock kommer inte tidningen att byta namn till Kult:Medelålders efter att den existerat i några år. Nej, tidningens fokus ligger
nämligen endast på unga personer och deras kulturskapande.
Med Kult:Ung vill vi ge personer från 12 till 25 år en helt egen plattform där de kan uttrycka sig i bild såväl som skrift, samt en försmak till hur det är att arbeta som frilansare eller liknande kreativa yrken. Idag är det lätt att sprida sitt skapande via exempelvis sociala medier, men fortfarande är det väldigt få unga som syns i mer professionella sammanhang såsom tidningar. Artiklarna, intervjuerna,
bilderna och texterna i Kult:Ung är därför alla skapande för unga, av unga och om unga.
Sju stycken ungdomar från världen över har varit med och skapat detta premiärnummer fullspäckat med artiklar och konst. Vi har välkomnat alla som vill att delta, och samma kommer gälla framtida
nummer.
Är du intresserad av att bidra till Kult:Ung med ditt skapande?
Maila oss på:
KultUng.Halmstad@gmail.com

Hälsningar
Kult:Ung-redaktionen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KULT:UNG<br />

FRÄSIG MS<br />

PAINT KONST<br />

MUSIKTIPS<br />

SERIE<br />

INTERVJUER MED<br />

KONSTNÄRER<br />

OCH MYCKET MER...<br />

Nr:1 Juni 2019


Vad är en Kult:<strong>Ung</strong>?<br />

Visst ser det lite ut som en alternativ stavning för <strong>kult</strong>ing, eller kanske<br />

en sekt för personer av ringa ålder, men inga av dessa gissningar är rätt.<br />

Kult:<strong>Ung</strong> är namnet på tidningen som du just nu håller i din hand, och detta<br />

namn är passande på fler vis än ett. För det första är denna tidning relativt<br />

nyfödd, den och dess redaktion har endast existerat i knappt ett halvår. Dock<br />

kommer inte tidningen att byta namn till Kult:Medelålders efter att den existerat<br />

i några år. Nej, tidningens fokus ligger nämligen endast på unga personer<br />

och deras <strong>kult</strong>urskapande.<br />

Med Kult:<strong>Ung</strong> vill vi ge personer från 12 till 25 år en helt egen plattform där<br />

de kan uttrycka sig i bild såväl som skrift, samt en försmak till hur det är att<br />

arbeta som frilansare eller liknande kreativa yrken. Idag är det lätt att sprida<br />

sitt skapande via exempelvis sociala medier, men fortfarande är det väldigt<br />

få unga som syns i mer professionella sammanhang såsom tidningar. Artiklarna,<br />

intervjuerna, bilderna och texterna i Kult:<strong>Ung</strong> är därför alla skapande<br />

för unga, av unga och om unga.<br />

Sju stycken ungdomar från världen över har varit med och skapat detta premiärnummer<br />

fullspäckat med artiklar och konst. Vi har välkomnat alla som<br />

vill att delta, och samma kommer gälla framtida nummer.<br />

Är du intresserad av att bidra till Kult:<strong>Ung</strong> med ditt skapande?<br />

Maila oss på:<br />

Kult<strong>Ung</strong>.Halmstad@gmail.com<br />

Hälsningar,<br />

Kult:<strong>Ung</strong>-redaktionen<br />

Innehåll:<br />

Mattias-<strong>Ung</strong> Halmstadkonstnär<br />

Vad händer när drömmen om att bli konstnär kollapsar?<br />

Musiktips med Mattias: 9 underskattade album<br />

Lovisas Microsoft Paint konstverk<br />

Grafittikonsten i Halmstad<br />

En tragikomisk dystopi of världens undergång<br />

Underground Landscapes: A Guide to Making What You Want<br />

<strong>Ung</strong>as skapande på UKM<br />

Mys serie<br />

Tack<br />

4-5<br />

6-9<br />

10-13<br />

14<br />

15-17<br />

18-19<br />

20-21<br />

22<br />

23-25<br />

26<br />

2<br />

Omslag Illustration: My Westerberg<br />

Omslag design: Alida Victor<br />

2 3


Mattias-<br />

Jag vet inte om jag kan ändra det<br />

men det hade varit trevligt med<br />

lite variation.”<br />

<strong>Ung</strong> Hlalmstadkonstnär<br />

Mattias Richter och jag sitter på<br />

Wayne´s och fikar. Han har en Joy<br />

Division tröja på sig. Vi diskuterar<br />

blivit glada av dem, det är trevligt”,<br />

berättar han.<br />

Mattias grej är konst. “konst ger<br />

mening. Utan konst, film, musik,<br />

böcker och tv-spel, skulle världen<br />

vara väldigt mycket tråki-<br />

underskattade artister, kontroversiella<br />

filmer, konst och memes. Det<br />

“Att få veta att andra har<br />

gått på min utställning, sett gare. Dessa saker gör livet mer<br />

är tydligt att Mattias är passionerad<br />

när det kommer till konst och<br />

intressant.”<br />

mina teckningar och blivit<br />

<strong>kult</strong>ur och han ger mig många tips glada av dem, det är trevligt”<br />

på film jag borde se och musik jag<br />

borde lyssna på (läs sidan 10-13 för<br />

Mattias musiktips).<br />

Mattias håller själv på med konst.<br />

Han studerar första året som estetelev<br />

på Sture och har gått på bild<br />

och form med <strong>kult</strong>urskolan under<br />

större delen av sitt liv.<br />

Vintern 2019 hade han en utställning<br />

på vallås bibliotek som hette<br />

“Skogsväsen” och bestod av tecknade<br />

figurer med naturtema som<br />

Mattias skrivit fyndiga rim till. För<br />

Mattias betydde den här utställningen<br />

mycket. “Att få veta att<br />

andra har gått på min utställning,<br />

sett mina teckningar och<br />

Han ser också utställningen som en<br />

möjlighet då han gärna vill fortsätta<br />

med konst i framtiden som yrke.<br />

Mattias kan tänka sig att jobba med<br />

barn och lära ut konst eller skriva<br />

böcker och rita illustrationer till.<br />

För Mattias är det viktigt att göra<br />

något han tycker om. “Det finns<br />

många ungdomar som inte gör så<br />

mycket, bara hänger. Självklart är<br />

det viktigt att hitta något man tycker<br />

om”, säger han. Han uppmanar<br />

ungdomar att pröva sig fram. “Jag<br />

har gjort många saker. Gå in någon<br />

sport, om det inte är din grej testa<br />

något annat. Bara hitta någonting<br />

man gillar”.<br />

Foto: Privat<br />

“konst ger mening. Utan<br />

konst, film, musik, böcker<br />

och tv-spel, skulle världen<br />

vara väldigt mycket<br />

tråkigare. Dessa saker gör<br />

livet mer intressant.”<br />

Helst vill Mattias teckna serier<br />

i framtiden. Hans favoritserietecknare<br />

är Bryan Lee O´Malley<br />

som skrivit och tecknat serien<br />

“Scott Pilgrim”. Jag frågar honom<br />

vad han vill förmedla med<br />

sina serier. “Just nu håller jag<br />

på att finna min röst. Men jag<br />

vill göra serier om människor,<br />

från olika perspektiv.” Ett vanligt<br />

tema som kommer upp när<br />

Mattias pratar om konst och<br />

<strong>kult</strong>ur är människor. För honom<br />

är det viktigt att man kan<br />

se människan bakom verket, att<br />

det som konstnären skapat är<br />

mänskligt. Mattias vill kunna<br />

relatera till det. ”Nu finns det ju<br />

så mycket sociala medier, eller<br />

‘osociala medier’ som några<br />

föräldrar skulle sagt, dem är bra<br />

men ibland kan det vara svårt<br />

att hitta konnektion och folk är<br />

ändå ‘distant’ från varandra. Jag<br />

tycker om mänskliga karaktärer<br />

för man kan ‘connecta’ med dem<br />

och relatera till dem.” Samtidigt<br />

vill Mattias att hans serier<br />

ska vara komiska och roa folk.<br />

”Många svenska serier är lite<br />

Mattias har en liten hörna hemma<br />

där han sitter och målar och<br />

ritar. “Om jag gör en stor tavla<br />

gillar jag att planera det i huvudet,<br />

sedan skissa och sedan fylla<br />

i. Men om jag på vägen kommer<br />

på att någonting skulle passa i<br />

tavlan så gör jag det. Jag gillar<br />

inte att planera för mycket.”<br />

Mattias säger att det inte alltid<br />

blir som man planerat, men att<br />

det ibland till och med kan bli<br />

bättre än vad man tänkt sig från<br />

början.<br />

Till sist har Mattias några tips till<br />

andra unga konstnärer “Öva öva.<br />

Jag vet att folk tjatar om det men<br />

det finns en anledning till varför<br />

de säger det.” Han uppmuntrar<br />

andra som vill syssla med konst<br />

att göra sådant man inte kan för<br />

att bli bättre. “Bli inte för bekväm,<br />

utmana dig själv. Det är<br />

bra att vara kritisk men man ska<br />

inte se ner på dig själv.” Något<br />

man kan göra är att jobba med<br />

sina misstag istället för att sudda<br />

bort dem.<br />

“Bli inte för bekväm, utmana<br />

dig själv. Det är bra att<br />

vara kritisk men man ska<br />

inte se ner på dig själv.”<br />

Mattias säger att det viktigaste<br />

är att man har kul när man<br />

ritar, även om det inte blir bra.<br />

“Vilken idiot som helst kan rita.<br />

Det behöver inte vara nåt bra,<br />

bara ha kul, det låter lite ‘ostigt’<br />

men det är viktigt att ha roligt.”,<br />

menar han.<br />

____________________<br />

Text & design: Alida Victor<br />

Foto: Alida Victor<br />

misär och depression.<br />

4 5<br />

4


VAD HÄNDER<br />

NÄR<br />

DRÖMMEN<br />

OM ATT<br />

BLI<br />

Det är en fråga 25-åriga Hannah var tvungen att svara på för några år sedan. Redan som<br />

barn började hon med att teckna hästar på sin familjs lilla gård. Att skapa realistiska bilder<br />

med blyertspenna och papper har fascinerat henne sedan dess. Motiven av hennes<br />

bilder består mestadels av djur såsom hästar, tigrar, lejon och afrikanska motiv.<br />

Hoppet var att tjäna pengar på det hon tyckte om att göra allra mest, och därför ville<br />

hon studera konst. Dock fick hon avslag på båda universiteten hon sökte in till. Snabbt<br />

var hon vungen att omorientera sina karriärsval, och började istället studera industriell<br />

arkeologi i Freiberg, Tyskland.<br />

Men dessa tillbakasteg hindrade<br />

inte henne från att fortsätta skapa.<br />

Hon frilansar numera och säljer sina<br />

bilder till både företag såväl som<br />

bekanta.<br />

Om hon har möjlighet, ritar hon<br />

varje dag. Hon föredrar att måla<br />

med blyerts och oljepasteller i olika<br />

grad av hårdhet. Hon har även börjat<br />

experimentera med olika kombinationer<br />

av tusch- och färgpennor.<br />

På bilder av större format brukar<br />

hon använda akryl- eller oljefärg.<br />

Generellt tycker hon om att prova<br />

nya tekniker.<br />

KONSTNÄR<br />

”Jag tycker om när det<br />

(konsten) talar till mig<br />

och har ett budskap”<br />

KOLLAPSAR?<br />

På frågan ”Vad är konst för dig?”<br />

svarade hon: ”Konst är för mig,<br />

när människor uttrycker sig i olika<br />

former. Jag tycker om det när det<br />

talar till mig och har ett budskap.<br />

Foto: Hannah Haake<br />

Jag tycker, i konst måste man känna igen något. Konst måste göras bra, vara vackert<br />

och passa in i ett rum.” Hennes egna verk är inte specifikt riktat till någon eller något.<br />

”Först och främst måste jag gilla det och om någon annan gillar det så som jag gör är<br />

jag glad”, säger hon.<br />

Det som driver henne mest i sin konstnärliga utveckling är sin egen ambition att bli<br />

bättre. Särskilt viktig för henne är uttrycket av bilderna. Djurögon får inte se likadana<br />

6 7<br />

6


ut på bilderna. Hon vill fånga<br />

vad som gör djuret.<br />

Till unga människor som också<br />

vill bli konstnärer rekommenderar<br />

hon att ifrågasätta<br />

önskan och att utforma en<br />

plan b. Hon tycker det är viktig<br />

att öppna folks ögon för<br />

att se hur hårt det här yrket<br />

är. Att arbeta som konstnär<br />

Foto: Hannah Haake<br />

utan ett känt namn är väldigt<br />

svårt, och många gallerier i<br />

Tyskland välkomnar inte konstnärer som är mindre kända eller som endast gör konst som<br />

en hobby. Men det finns andra alternativ ifall det första inte fungerar. Att jobba med konst<br />

som konstlärare exempelvis, eller att frilansa genom att sälja sina bilder online då det<br />

finns en stor marknad för konst där.<br />

Här finns en lista över Hannahs största förebilder:<br />

Renato Muccillo – för fotorealistiska landskap<br />

Carla Grace – en rollmodell för tekniker med akrylmålning<br />

Leon Fouche – fotorealistisk, alla teknika, fantastiska bilder<br />

David Filer – han är utan ord och det högsta jag kan förestella mig med blyertspenna<br />

Fernando Gracia Herrera – faszinerande stil, genial<br />

på med stora format<br />

Edward Waites – för skulpturer och skulpturell<br />

konst<br />

________________________<br />

Text: Clara Trojahn<br />

Design: Alida Victor<br />

”Först och främst måste jag gilla det och om någon annan gillar<br />

det så som jag är jag glad”<br />

Hannahs stora dröm är därför att öppna ett galleri för personer som annars har väldigt<br />

svårt att hitta ställen att ställa ut sin konst på. Hur stor andel av konst i hennes framtid<br />

kommer att vara vet hon inte än. Numera volonterar hon också ibland som teckningslärare<br />

på sitt universitet och trivs mycket bra med det. I år har hon ett projekt med ritningskursen:<br />

de utformar vykort för Humboldt-året (2019). Hennes personliga projekt är att rita<br />

en bild varje dag, något som kallas för ”A sketch every day” (#asketcheveryday). Man<br />

kan följa hennes progress på Instagram-kontot ”hannah_haake”.<br />

Foto: Hannah Haake<br />

”Det är bättre än att titta på tv”<br />

Hannah ser risken att misslyckas inte endast som något negativt, snarare tvärt om. Misslyckande<br />

ger chanser för personlig utveckling, då man är tvungen att bryta ny mark. Allt<br />

efter mottona: ”När en dörr<br />

stängs öppnas en ny” och<br />

”Allt har en anledning”.<br />

Teckning och målning kommer<br />

alltid att vara en daglig<br />

sak för Hannah. ”Det är<br />

bättre än att titta på tv”,säger<br />

hon.<br />

Foto: Hannah Haake<br />

Foto: Hannah Haake<br />

8 9<br />

8


MUSIKTIPSMED<br />

MUSIKTIPSMED<br />

MATTIAS<br />

9 underskattade album<br />

Popmusik är någonting folk kan ha starka åsikter om. Generellt tycker folk<br />

att pop är lätt, obetydligt och inte så viktigt, men det är fel. Det finns<br />

många fantastiska inspirerande popband och album. Popmusik kan vara lika<br />

livlig och känslofull som vad folk tycker rock är, vilket folk anser är<br />

"riktig" musik. (Vad nu det ska betyda.) Här är 9 album som jag tycker är<br />

underskattade och mer personer borde lyssna på, på grund av vad dem gör med<br />

popmusiken. Notera: Alla album framsidor är gjorde av Mattias och Alida i<br />

Microsoft Paint då vi inte var säkra på om vi fick använda de riktiga bil<br />

derna pga copyright skäl.<br />

2010: Ratatat - LP4<br />

LP4 är indie-troniska rockduon Ratatas fjärde<br />

album. Deras typiska stil av harmoniserad,<br />

slingrande gitarrpop är fortfarande kvar men på<br />

detta album drar det också inspiration av hip-hop,<br />

neo-classical och musik från mellanöstern. Men har<br />

fortfarande dom fantastiska grooves och rika<br />

instrumentation som man förväntar sig av duon, för<br />

att inte tala om dom fantastiskt söta synthljuden!<br />

Nyckellåtar: Drugs, Neck Brace, Alps<br />

2011: Holy Ghost! - Self titled<br />

Synthpop duon från New York: Holy Ghost!'s (med<br />

utropstecken) första album är en funking<br />

blandning som hoppar fram och tillbaka mellan live<br />

och elektronisk instrumentation. Holy Ghost!<br />

lyckas ta inspiration från klassisk synthpop, disco<br />

och dansmusik med en ny fräsch twist utan att<br />

verka för nostalgiska eller längta efter det<br />

förflutna. Med synthar fulla av detalj som studsar<br />

och lägger sig över varandra som en buffe av<br />

textur. Ett album som kommer att glädja.<br />

Nyckellåtar: Do it again. Jam for Jerry, Some<br />

Children<br />

2012: Hot Chip - In our Heads<br />

På kvintetten Hot Chips femte Album lyckas dem ta<br />

det bästa dragen från deras förra utgåvor och<br />

lyckas ge oss ett mycket bra och varierat album<br />

fullt med dansgrooves. House beats och pop<br />

refränger. Låtar som dominerar dans golvet men också<br />

långsammare "slow-burners"*. Med deras<br />

typiska blyga och nördiga sångstil och pittoreska<br />

texter. Även om man kanske är trött på kärlekslåtar<br />

så finns det inte ett band som gör dem bättre än Hot<br />

Chip. Bara så vackert universellt.<br />

Nyckellåtar: Motion Sickness, Look at where we are, Night and Day<br />

2013: The Octopus Project - Fever Forms<br />

The Octopus Project är ett kvinnligt frontat<br />

fyrmanna band som spelar en smutsig blandning av<br />

elektropop och neo-psykedelika med några post-rock*<br />

element inkastade. Glitchade synthar, elektronisk<br />

noise och till och med en theremin (sök upp det)<br />

utgör detta album men lyckas både vara mycket<br />

experimentellt och catchy genom starka melodier<br />

och refränger. Bra bakgrundsmusik men fortfarande<br />

fängslande och är riktigt "earcandy" för den som<br />

gillar intressanta texturer och experimentation i sin<br />

musik.<br />

Nyckellåtar: The Falls, Whitby, Man with the golden hand<br />

2014: Liars - Mess on a Mission<br />

Liars är en grupp som hela tiden utvecklar och<br />

ändras och är därför svåra att sätta ord på. Men<br />

detta är ett album som är en mix av Electro-pop,<br />

Techno, Ambient, Synthpunk och en obeskrivlig del som<br />

kan bara identifieras som "Liars". Nog det<br />

"svåraste" album på listan men Liars mest<br />

tillgängliga. Ett album som är färgrikt och dansigt<br />

men samtidigt väldigt mörkt med kompletterande<br />

monotont sjungande på dem flesta låtar. Låtar som<br />

slår hårt med en punkig energi men också väldigt<br />

kusliga ljudlandskap. Du kommer kanske inte gilla det, men Liars bryr sig inte<br />

vad du tycker.<br />

Nyckellåtar: Vox Tuned D.E.D, Mess on a Mission, Boyzone<br />

10<br />

10 11


2015: Everything everything - Get to Heaven<br />

Det brittiska Artpop bandet Everything Everything<br />

mixar pop, rock och elektronisk musik på ett sätt som<br />

bara de kan. Ett album som är lika tillgängligt som<br />

det är excentriskt. Fullt av udda vokaler som<br />

hoppar i stämma och styrka samt muskulöst spelande<br />

som visar sig i de starka rytmerna och det livliga<br />

trummandet (Riktigt bra polyrytmik.*) Sånger som kan<br />

vara glada men ha mörka teman och texter om man<br />

tittar noga (och det borde man.) Nästan överväldigan<br />

de om det inte vore så tight och produktionen så "punchy"*. Detta albumet är<br />

bra på det sättet som bara popmusik kan vara. Ett album som visar att pop<br />

fortfarande är bra.<br />

Nyckellåtar: Distant Past, Get to Heaven, Spring/Sun/Winter/Dread<br />

2016: Crooked Man - Self Titled<br />

The Crooked Man's musik blandar wonky<br />

elektroniska rytmer, tung bas och politiskt<br />

medvetna texter och skapar fantastisk dansmusik.<br />

Före detta DJ (som har en lång karriär som går<br />

ända tillbaks till 80-talet.) Crooked Man's första<br />

album lyckas ta klassisk Chicago-House och göra en<br />

modern mer "soulful" uppdatering av genren men<br />

lyckas ändå vara tyngre, "bullrigare" och<br />

"dubigare"* än hans influenser. Han kanske inte gör<br />

den mest smartaste musiken men den är kul och är<br />

det inte också viktigt.<br />

Nyckellåtar: The Girl with better clothes, Preset, Happiness.<br />

2018: Sink ya Teeth - Self Titled<br />

Tjejduon Sink ya Teeth's debut är en lovande början<br />

på ett härligt band. Genom en stark kombination av<br />

post-punk band som ESG och A Certain Ratio med tidig<br />

Chicago House. Utrustade med en basgitarr, trummaskin<br />

och några synthar lyckas duon göra otroligt<br />

catchiga danslåtar. Med deras uppfriskande simplicitet<br />

som ger låtarna en oemotståndligt rytm och slagverk.<br />

Med låttexter som lyckas vara relaterbara men<br />

mystiska, sjungna med förförisk ton. Något som får<br />

festerna att kännas som på 70-talet.<br />

NyckelLåtar: Petrol Blue, Friends, Pushin<br />

Jag hoppas ni gillade att läsa artikeln och att ni nu inser hur fantastisk<br />

popmusik kan vara och att det finns mer musik än det som spelas på radion.<br />

Och att ni blir inspirerade och hittar ny musik ni gillar.<br />

Ordlista<br />

Text: Mattias Richtr<br />

Design: Mattias Richtr & Alida Victor<br />

2017: Guerilla Toss - Gt Ultra<br />

New York kvinnligt frontade Art-Pop/Dance-Punk<br />

bandet Guerilla Toss lyckas ta deras punkiga och<br />

freakade energi och kombinera den med en zany*<br />

new-wave influens. Med mycket som påminner om<br />

grupper som DEVO, XTC, Tom Tom Club och Talking<br />

Heads samt en massa fantastiska kvinnligt<br />

frontade post-punk band från 70 och 80 talet som<br />

Delta 5 och X-Ray Spex. Men tro inte att detta är<br />

ett nostalgiskt album som låter som en gammal<br />

grupp ingen bryr sig om längre. Guerilla Toss tar<br />

deras influenser och byger sin egen stil som är väldigt vibrant och ganska<br />

experimentell.<br />

*Slowburner: Låt men långsammare tempo.<br />

*Post-rock: Termen postrock myntades av en musikjournalist<br />

för att beskriva en typ av musik som ”använder<br />

rock instrumentation för icke-rock-ändamål.”<br />

*Polyrytmik: När två olika rytmer spelas till varandra.<br />

*Punchy: Slagkraftig<br />

*Dubigare: Från ordet ”Dub”. Genre av elektronisk<br />

musik som växte ut av reggae på 1960-talet, och anses<br />

allmänt som en undergenre, även om den har utvecklats<br />

för att sträcka sig utanför till andra genrer som<br />

post-punk och hiphop.<br />

*Zany: Knasig<br />

Nyckellåtar: Betty Dreams of Green Men, Can I Get the Real stuff, Skull Pop<br />

12 13<br />

12


14<br />

Halmstad är som ett stort konstgalleri<br />

med skulpturer och konstverk vart man än<br />

går. En konstform som har fått mer plats i<br />

Halmstad den senaste tiden är graffitikonsten.<br />

Sommaren 2018 fick Halmstad fyra<br />

nya graffiti-konstverk på stadens väggar<br />

under projektet “West Coast Walls”, drivet<br />

av bland annat Daniel Norrman. Grafitti<br />

har spelat en stor roll i världens konsthistoria<br />

och har en stor påverkan på dagens<br />

samhälle, inte minst i Halmstad.<br />

Graffiti är en konstform som alltid har<br />

funnits. Stenåldersmänniskorna målade<br />

grottmålningar föreställande djur och<br />

människor, vikingarna ristade in sina<br />

namn på byggnader under vikingatågen<br />

och romare skrev dikter och kärleksförklaringar<br />

på väggar. Men modern graffiti tog<br />

fart under 60-70 talets Amerika, speciellt<br />

i Philadelphia och New York. <strong>Ung</strong>domar<br />

sprayade gängnamn på väggar och tåg för<br />

att märka sina territorium, tills staterna<br />

förbjöd det. Detta stoppade inte ungdomarna<br />

och de blev mer och mer kreativa.<br />

De började spraya i olika färger, olika stilar<br />

på bokstäverna, skuggor, och blänk. Graffiti<br />

var inte bara spraya namn på byggnader, så<br />

kallat “tagging” utan de hade ofta budskap.<br />

Grafittikonsten utvecklades till ett <strong>kult</strong>urellt<br />

fenomen och spred sig till England<br />

och resten av världen. Idag är grafitti en<br />

etablerad konstform.<br />

Daniel Norrman, 31, bor i Halmstad och<br />

driver restaurangen och baren Roots. Det<br />

som kännetecknar baren är att det läggs<br />

mycket fokus på <strong>kult</strong>ur, med till exempel livespelningar<br />

och konst. Men Daniel håller<br />

själv inte på med konst.<br />

” Om jag ska vara ärlig så finns det så<br />

mycket bättre representanter för att prata<br />

om själva konstformen än jag. Jag är bara<br />

den här groupin, den här hang-arounden<br />

som vill vara med de som verkligen kan<br />

det här”, berättar Daniel. “Jag försöker föra<br />

ihop olika människor och hitta sätt att<br />

samarbeta, det är mer min sak”, fortsätter<br />

han. Därför startade han och hans barndomskompis<br />

Jonas, projektet “West Coast<br />

Walls”, med hjälp av Halmstad Kommun.<br />

“Jag gjorde allt det tråkiga med formalia<br />

och sökte, och han [Jonas] höll hand om<br />

kontakt med konstnärer”.<br />

"Jag forsoker fora ihop olika manniskor<br />

och hitta satt att samarbeta, det ar mer<br />

min sak"<br />

Projektet höll på i tre veckor. Under den<br />

tiden målades fyra fantastiska konstverk<br />

av fyra fantastiska konstnärer. Sheep Chen<br />

från Kina målade den fantasifulla och<br />

färggranna väggmålningen “The Balance”<br />

vid Norreport. Den Engelska grafittikonstnären<br />

som kallar sig Fanakapan<br />

målade en fotorealistisk heliumballong i<br />

form av en dinosaurie. Dinosaurien som<br />

är målad på Skepparegatan 2, är en Scaniceratops,<br />

en art som sägs ha levt i södra<br />

Sverige för 100 miljoner år sedan. “Mellan<br />

Rum” av Elina Metso, placerad på en fasad<br />

vid Stenvinkelsgatan, är ett väldigt unikt<br />

konstverk. Det är ett platsspecifikt konstverk<br />

i det att det inte hade haft samma betydelse<br />

om den gjordes på en annan plats.<br />

Metso har inkorporerat omgivningen i sitt<br />

14 15<br />

15


konstverk. Samma med målningen<br />

vid Bryggaregatan, precis framför<br />

det gammal bryggeriet, av Frida<br />

Johansson och Amanda Karlsson.<br />

Det föreställer en kvinna i moderna<br />

kläder som målar delar av bryggeriet<br />

man använde på 1700-talet när<br />

man bryggde öl. ”Vi riktade in oss<br />

på väggar som folk inte tycker om<br />

eller som inte är så snygga”, berättar<br />

Daniel om placeringen.<br />

Jag frågar honom om det var viktigt<br />

att välja ett motiv som alla tycker<br />

om. “Det är givetvis inte viktigt, det<br />

är det som är själva konsten, betraktaren.<br />

Man gillar konsten för hur<br />

den utmanar en inombords, man<br />

behöver inte tycka det är snyggt,<br />

men jag uppskattar att någon skapar<br />

det för det ger mig något att<br />

reflektera över.” Daniel säger att det<br />

viktigaste inte är om alla tycker om<br />

det, det viktigaste är att strunta i vad<br />

andra tycker. “Det är en regel i livet,<br />

gör din sak, skit i vad andra tycker<br />

och tänker.” Dock är det inte alltid<br />

möjligt att göra precis som man vill,<br />

speciellt i projekt som “West Coast<br />

Walls” där väggmålningarna måste<br />

passa i Halmstad. Dock betonar Daniel<br />

hur viktigt det är att konst inte<br />

kontrolleras. ”Kreativitet behöver<br />

vara så otyglad som möjligt. Ingen<br />

ska säga att man ska göra ‘såhär och<br />

såhär’, för då dödar man den här<br />

typen av själar som vill göra sitt.”<br />

”Mellan Rum”, Elina Metso, 2017<br />

Plats: Fasad på Stenvinkelsgatan<br />

Foto: Alida Victor<br />

”Scaniceratops”, Fanakapan, 2018<br />

Plats: Skepparegatan 2<br />

Foto: Alida Victor<br />

Daniel säger att något som är bra<br />

med konstformen graffiti är att alla<br />

kan ta del av den och det inte är så<br />

dyrt att hålla på med det, men det<br />

främsta syftet med graffiti är ofta<br />

att förmedla ett budskap. Under<br />

den moderna grafittins uppkomst<br />

på 70-talet kände många<br />

människor att de inte blev lyssnade<br />

på. “Det har blivit att många<br />

olika grupper i samhället lättare<br />

har kunnat anamma den typen av<br />

konstform, många gånger grupper<br />

som är lite utanför samhället och<br />

vill göra sin röst hör och synas.”,<br />

menar Daniel. Debatten om graffiti<br />

och om det för med sig förödelse<br />

eller förskönar byggnader pågår än<br />

idag, men det är just den debatten<br />

och publiciteten som tvingade folk<br />

att uppmärksamma konstformen<br />

och dess budskap. Grafitti kan<br />

ha politiska budskap, uttrycka<br />

en identitet eller orättvisor som<br />

rasism eller klasskillnader i samhället.<br />

“Det är alltid intressant och<br />

ta del av konst som handlar om<br />

människors situationer[...] alla har<br />

någon typ av förflutet””, berättar<br />

Daniel. “Människor som klarat sig<br />

ur dessa situationer, sådana situationer<br />

som för med sig rätt mycket<br />

lidande, brukar ha väldigt mycket<br />

att säga, nästan alltid för en positiv<br />

förändring. De har sett saker, hört<br />

saker som inte fungerar i samhället.”<br />

"Kreativitet behover vara sa otyglad<br />

som mojligt"<br />

"De har sett saker, hort saker<br />

som inte fungerar i samhallet."<br />

Daniel menar att det kan bli underbart<br />

om man låter folk släppa kreativiteten<br />

lös, men att det inte är många<br />

som tror på det. Förutom folk som<br />

säger hur konst borde vara, var det<br />

också mycket pappersarbete för att<br />

få genomföra projektet, men Daniel<br />

såg det en spännande utmaning.<br />

”The Balance”, Sheep Chen, 2018<br />

Plats: Norreport<br />

Foto: Maja Morén<br />

Utan titel, Frida Johansson, Amanda Karlsson, 2018<br />

Plats: Karl XI:s väg/Bryggaregatan<br />

Foto: Alida Victor<br />

Enligt Daniel kan det bli fler street<br />

art konstverk i framtiden och<br />

Halmstad kan sättas på kartan som<br />

en konststad. Utmaningen blir att<br />

få dem som sätter reglerna i Halmstad<br />

att våga.<br />

___________________________<br />

Text & design: Alida Victor<br />

16 17<br />

16


18 19<br />

18


20 21


<strong>Ung</strong>as skapande på UKM<br />

Det är en solig dag i början på april. Efter sin långa<br />

vinterdvala tycks människor återigen ha hittat ut på<br />

gator och torg, och de sitter nu i klungor på de soliga<br />

gräsplättarna. Dock är det långt ifrån alla som har tid<br />

för att lapa sol. Det är inte många utanför ungdomshuset<br />

NollTreFem kl. 16.40, men inuti händer det<br />

saker. Idag är det nämligen dags för UKM, en festival<br />

med fokus på ungas kreativa<br />

skapande. Sammanlagt 40 ungdomar kommer att delta<br />

i eventet, varav två har konstutställningar<br />

och resten uppträder på scen. 150 människor kommer<br />

att vara i publiken. Detta förklarar Linnéa Thunberg,<br />

en av de personer som organiserar UKM för mig<br />

när hon släpper in mig vid entrén. Jag kommer mitt<br />

i middagen, liksom utomhus sitter människor i små<br />

grupper och äter. Pianot går varmt under fingrarna på<br />

en ung flicka, och det luktar mat.<br />

På en av pelarna i entrén hänger det drömfångare I<br />

alla möjliga storlekar och färger. Jag blir mött av<br />

Ekram Moustafa, konstnären bakom verken. Hon är<br />

19 år, och detta är inte första gången hon visar<br />

upp sin konst. 25 gånger tidigare har hon ställt ut sina<br />

verk i Jordanien, men detta är första gången i Sverige.<br />

Jag frågar henne vad hon förväntar sig av utställningen.<br />

”Jag vill inspirera andra och visa upp vad jag kan<br />

göra” svarar hon. Hennes tips till jämnåriga kreatörer<br />

är att inte förlora hoppet, och att alltid<br />

fortsätta skapa. ”Jag kunde inte göra bra saker<br />

första gången jag provade heller, men jag fortsatte<br />

kämpa!” säger hon. Man kan hitta hennes<br />

verk på instagramsidan ”The_perfection_shop”<br />

Mitt andra möte med en ung konstnär har jag på<br />

övervåningen. Lirjon Behrami visar upp sin<br />

utställning av sex stycken färgglada tavlor. Alla har<br />

motiv av olika mänskliga rättigheter, varje tavla har<br />

ett eget färgtema och det är uppställda på så vis att<br />

de formar en regnbåge. När jag frågar om<br />

inspirationen bakom verken svarar han med att alla<br />

ska få vara vem de vill. ”Människor får mycket<br />

hat, med mina bilder vill jag ändra dessa hatiska<br />

människors tankar”. Det är hans första utställning,<br />

och han tycker att det känns bra. ”Jag har gjort konst<br />

i hela mitt liv, fick höra om detta och tänkte<br />

’varför inte’”. Hans tips till andra unga <strong>kult</strong>urskapare:<br />

”Bara att köra på. Det finns alltid någon som<br />

kan gilla det, bara att göra din grej”.<br />

Linnéa visar mig vidare till ett mörkt scenrum, stolar<br />

är uppställda i rader. Det är här showen kommer att<br />

vara om några timmar. Hon för mig vidare bakom<br />

scenen, ner för en trappa och in i en loge. Här är det<br />

genast mycket mer liv än på övervåningen. Guldgirlanger<br />

ligger på golvet, och när jag kliver in möts<br />

jag av ett tjugotal ungdomar som alla förbereder sin<br />

inför kvällens uppträdande. I ett hörn hörs ukulelemusik,<br />

och längre bort är det några som rappar. Jag<br />

hälsar på några unga tjejer. De förklarar att de tillhör<br />

en dansgrupp på åtta personer. ”Vi började som vänner,<br />

vi började dansa tillsammans på fritidsgården i<br />

Halmstad och det klickade” säger en av dem till mig.<br />

De har redan uppträtt på flera olika ställen, bland<br />

annat Andersbergsfestivalen och Halmstad Arena,<br />

samt hållit i workshops. ”Våga,<br />

lyssna inte på vad andra säger och var dig själv” är<br />

deras tips till de som själva vill göra något<br />

liknande.<br />

Efter dessa tre inspirerande möten är det dags för<br />

mig att bege mig hemåt. Konsensusen mellan dem<br />

verkar vara att våga skapa, och våga visa upp det<br />

man skapat. UKM är öppet för alla från åldern 13 till<br />

25 att delta i, men detta är inte det enda tillfället för<br />

unga personer att visa upp sin konst.<br />

Möjligheterna finns, och det handlar bara om att ta<br />

till vara på dem.<br />

___________________________________<br />

Text: Sonja Larsson<br />

Design: Alida Victor<br />

22 23<br />

Foto: Hamodi Albadry


24 25<br />

24


Om oss<br />

Alida Victor - Studerar grafisk design på Ljud och Bildskolan i Halmstad.<br />

Tycker om konst, musik, Minecraft och katter<br />

Mejl: astroalida@hotmail.com<br />

Sonja Larsson - Mångsysslande illustratör som har en förkärlek för udda<br />

animationer, gamla leksaker och katten Gustaf.<br />

Mejl: Sonjaro.larsson@gmail.com<br />

Lovisa Alberts - Acceptabel idiot som ’studerar’ på Estetiska programmet<br />

Bild på Aranäsgymnasiet. Använder relaterbara situationer och dålig humor<br />

för att anses som en lustig filur. Glöms bort lika snabbt som gårdagens skollunch.<br />

Mejl: aasivol@hotmail.com<br />

My Westerberg - Blivande (förhoppningsvis) serietecknare. Brinner för att<br />

rita och vill inget hellre än att skapa något som kan underhålla andra.<br />

Mejl: myllemuggen@gmail.com<br />

Tack till Linnea Thunberg som stöttat oss genom hela<br />

arbetets gång och även resten av personalen på<br />

Nolltrefem!<br />

Mattias Richtr - Blivande serietecknare och studerar Bild och formgivning<br />

på Sturegymnasiet. Mina intressen är bland annat konst, memes och serietidningar.<br />

Conner Japikse - Contributor from Ohio, USA. I am attending University of<br />

Cincinnati for Communication Design in the fall and enjoy illustration, animation<br />

and design!<br />

Most of my social media is @japikse and my contact email is<br />

conner.japikse@gmail.com<br />

Clara Trojahn - Studerar Industriearchäologie i Tyskland. Tycker om musik,<br />

konst, katter, sporter och gamla fabriker.<br />

Mejl: ct30be@gmail.com<br />

Kontakta Kult:<strong>Ung</strong> redaktionen på:<br />

Kult<strong>Ung</strong>.Halmstad@gmail.com<br />

26 27


I SAMARBETE MED...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!