Läns Alarm - Magasin #8

johancedervall

MAGASINNR 8

LÄNS ALARM - FÖR EFFEKTIVA SÄKERHETSLÖSNINGAR

2020

INBLICK SIDA 6-9

VÄLDIGT SÄKERT

HOS VERISURE

Verisure Innovation anlitade Läns Alarm för

att säkra upp kontoret på sex våningar

INBLICK SIDA 10-13

EN KLAR BILD ÖVER VAD

SOM HÄNDER

Ökad trygghet på och omkring Galleria

Center Syd med kameraövervakning

INBLICK SIDA 24-27

PASSAGESYSTEM &

PORTTELEFONI

Axema är ett framtidssäkert val för

kontor, industri och handel


VD:N HAR ORDET

Ingenting är sig likt, men ändå. Det vore väl underligt att inte nämna den

gångna delen av året och den pandemi vi drabbats av. Fortfarande är

COVID-19 högaktuellt och lär så vara en lång tid framöver.

Först vill vi beklaga den negativa påverkan som pandemin orsakat

såväl privatpersoner som företag, vissa djupt tragiskt med fruktansvärda

konsekvenser. Vi kommer alla beröras av dessa händelser och bära dem

med oss.

Säkerhetsbranschen har trots den tumult som skapats klarat sig relativt

väl utifrån den information vi fått ifrån våra kollegor i branschen – säkerhet

i sig är en trygghetsfaktor och borgar för stabilitet. De företag som klarat sig

bäst är de vilka snabbt har kunnat växla om och förstått sina kunders behov,

kunnat erbjuda flexibla lösningar anpassade efter en ”just nu”-verklighet.

Med mer än 30 år i branschen har vi på Läns Alarm förstått hur viktigt det

är att alltid utgå ifrån våra kunders behov och verklighet, oavsett hög- eller

lågkonjunktur och andra omvärldsfaktorer som påverkar företagandet. Vi

är oerhört glada för att fått möjligheten att kunna leverera högkvalitativa

säkerhetslösningar under en så lång tid. Vi har lärt oss otroligt mycket men

framför allt är vi tacksamma för det förtroende våra kunder gett oss.

Idag står vi starkare än någonsin med ett brett utbud där vi kan erbjuda

den mest prisvärda lösningen till det lilla företaget samtidigt som vi levererar

avancerade högteknologiska säkerhetssystem till kunder med extremt

höga krav. Detta gör att vi kan vara ett viktigt ”bollplank” till kunder i en

expansionsfas eller t.o.m tvärtom – vi förstår varje steg och vet vad som krävs.

I detta nummer av vårt Magasin träffar du några av våra kunder i av några

case där vi varit med och tagit fram säkerhetslösningar utifrån deras olika

krav, behov och problemformuleringar. Tack för att du läser detta Magasin

och vi hoppas på att få möjlighet till att vara din ”reskamrat” under din

säkerhetsresa.

Robert Streijffert, Läns Alarm Malmö

Magnus Jinstrand, Läns Alarm Göteborg och Linköping

2


BRANDLARM S. 14-15

KAMERAÖVERVAKNING S. 16-17

VERISURE INNOVATION:

VÄLDIGT SÄKERT S. 6-9

PASSAGESYSTEM S. 20-21

FÖRETAGSLARM S. 22-23

GALLERIA CENTER SYD:

EN KLAR BILD ÖVER VAD SOM HÄNDER S. 10-13

OMRÅDESSLARM S. 19

AXEMA – PARTNER INOM PASSAGESYSTEM OCH PORTTELEFONI S. 24-27

3


4


VI HAR LÖSNINGARNA FÖR ALLA

BEHOV, STORT SOM SMÅTT!

Vi är specialister på brand- och inbrottslarm, passagesystem samt kameraövervakning. Vi erbjuder

lösningar med ett brett produktsortiment inom varje område med tillgång till skräddarsydda

säkerhetslösningar. Läs mer om våra tjänster till ditt företag här under.

BRANDLARM

Läns Alarm levererar godkända brandlarm och utrymningslarm av högsta kvalitet med

snabb och säker installation, konstruktion, projektering och finansiering. Vi levererar

skräddarsydda lösningar till företag, kommuner och landsting.

FÖRETAGSLARM

Behöver ditt företag inbrottslarm? Läns Alarm levererar inbrottslarm med installation,

konstruktion, projektering och finansiering. I de flesta av våra larmlösningar ingår bland

annat fri service, livstids materialgaranti och kostnadsfria väktarutryckningar.

KAMERAÖVERVAKNING

Kameraövervakning som streamas i realtid till avsedd plats utan obehörigas insyn?

Kamera eller CCTV-lösningar har med dagens teknik ett enormt stort verksamhetsområde

och faktum är att ett kamerasystem både kan agera nattvakt och produktionspersonal.

PASSAGESYSTEM

Ett passagesystem är en lösning där mekaniska nycklar ersatts av elektroniska. Läns

Alarm arbetar med flera olika leverantörer och vi kundanpassar våra passagesystem till

företag, kommuner och landsting.

OMRÅDESLARM

Ett områdeslarm är egentligen en kombination av ett antal säkerhetslösningar. Primärt

används ett områdeslarm utomhus med syftet att skydda utrustning eller egendom

utanför en fastighet.

5


6


VÄLDIGT SÄKERT

Läns Alarm har projekterat, installerat och driftsatt

ett omfattande säkerhetssystem på sex våningar hos

Verisure Innovation i Malmö

7


VERISURE INNOVATION MALMÖ

Verisure Innovation huserar i ett nybyggt kontor i Malmö

med 6 våningar samt källarlokal.

Läns Alarm har projekterat, installerat och driftsatt

inbrottslarm, överfallslarm, passagesystem, porttelefoni

& kameraövervakning på samtliga våningar. Styrningar

till väsentlig funktion samt Speedgates har även utförts.

Alla Verisure-produkter och tjänster, såväl som

stödsystem utvecklas på Verisures eget Innovation

Center. Deras forsknings- och utvecklingsteam

har breda kunskaper inom webb, databaser och

systemutveckling.

Innovation Center är beläget i Malmö och i Linköping,

men består av ett internationellt team med anställda

placerade vid våra kontor runt om i Europa.

Inbrottslarm,

överfallslarm,

passagesystem,

porttelefoni och

kameraövervakning

Symbolerna till höger symboliserar de områden inom vilka Läns Alarm

levererat effektiva säkerhetslösningar till Porsche Center Helsingborg.

8


9


10


EN KLAR BILD

ÖVER VAD SOM HÄNDER

Galleria Center Syd i Löddeköpinge mellan Malmö och Helsingborg hade

problem med bus på parkeringen nattetid samt inbrott och skadegörelse i bilar.

Läns Alarm ordnade kameraövervakning – och effekterna har blivit påtagliga.

11


”DET HÄNDE EN DEL SAKER”

Galleria Center Syd är ett köpcentrum i med ca 85

butiker i Löddeköpinge som ligger mellan Malmö och

Helsingborg. Köpcentret hade stora problem med

obehöriga som körde på parkeringen nattetid samt

inbrott och skadegörelse i bilar.

– Vi märkte att det hände en del saker på och runt

Galleria Center Syd, både på nätter och dagar och helger.

Vi hade känt under en längre tid att vi behövde någon

sorts övervakning, för att kunna följa upp incidenter. Vi

vill att våra kunder ska uppleva trygghet när de vistas

här, en trygg och fin miljö, säger Malick Moussa hos

fastighetsägaren Hestia.

DET HANDLAR OM FÖRTROENDE

Hestia tog kontakt med Läns Alarm som man haft

kontakt med tidigare.

– Läns Alarm är ett fristående bolag som inte är

knutet till något bevakningsbolag. Vi ville inte knyta

upp oss mot ett och samma bevakningsbolag, vill vi

byta ska vi kunna det. Det handlar också till stor del om

förtroende – det ger stort förtroende att ta in en annan

aktör. Jag upplever Läns Alarm som ett fristående och

mycket bra teknikföretag, säger Malick och fortsätter:

– Vi förklarade våra behov och önskemål för Läns

Alarm. Tillsammans med Ulf och Thomas gick vi igenom

centret snabbt och effektivt. De valde att inte ”slå på en

massa”, utan lyssnade och kom med ett bra anbud och

en bra lösning. Detta låg till grund för att vi valde att

gå vidare med dem. Allting handlar om förtroende och

kunskap, vilket vi tydligt kände hos Läns Alarm.

VÄLPANERAD INSTALLATION

Läns Alarm fick förtroende att projektera, installera och

driftsätta ett kamerasystem med 21 stycken kameror

samt server från Axis.

– Själva installationen var väldigt välplanerad och

flöt på otroligt smidigt. Det var knappt man märkte att

de var där, berömmer Malick.

”VI FICK VÄLDIGT STORA EFFEKTER”

Insatserna gav märkbara resultat.

– Vi fick väldigt stora effekter väldigt snabbt. Vi kunde

skapa oss en klar bild över vad som händer på området

under kvällar och nätter. Dessutom är det mycket annat

som klarats upp tack vare kameralösningen. Vi har haft

jättemycket nytta av Läns Alarms insatser på Galleria

Center Syd, avslutar Malick Moussa.

”Vi fick väldigt stora effekter väldigt snabbt.

Vi kunde skapa oss en klar bild över vad som

händer på området under kvällar och nätter.

Dessutom är det mycket annat som klarats upp

tack vare kameralösningen.”

Symbolen till höger symboliserar det område inom vilket Läns Alarm

levererat effektiva säkerhetslösningar till Galleria Center Syd.

12


4

5

13


BRANDLARM

Ett bra brandskydd och en säker arbetsmiljö ökar förtroendet för ett

företag. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm ska upptäcka en

brand så pass tidigt att man ska hinna ta till åtgärder för att släcka branden

och skydda människor, miljö och egendom. Vi är certifierad anläggarfirma

för brandlarm enligt SBF 1008:2.

Ett automatiskt brandlarm utgör den tekniska delen av ett systematiskt

brandskyddsarbete. Vi erbjuder även förebyggande åtgärder såsom

egenkontroller, underhåll av brandsläckare och utbildningar för

personalen, etc.

KOMPLETTA FUNKTIONSLÖSNINGAR FÖR BRANDLARM, DETTA INGÅR:

• Våra behöriga brandingenjörer utformar anläggningens funktion

och omfattning tillsammans med dig och eventuella kravställare.

• Upphandling av godkänd brand- och utrymningslarmanläggning

som sedan tillhanda hålls i vårt avtal.

• Skötsel med månads- och kvartalsprov av utbildade anläggningsskötare.

• Samordning av återkommande revisionsbesiktning av opartisk behörig

besiktningsfirma.

• Råd och samordning vid ut- eller ombyggnad av anläggningen.

• Service och reparationsarbeten.

”Ett bra brandskydd

och en säker arbetsmiljö ökar

förtroendet för ett företag”

14


BASPAKET

Brandlarmspaketet innehåller allt du behöver för ett

professionellt brandlarmsystem. Centralapparaten

indikerar då någon detektor är smutsig och behöver

bytas. Detektorns kammare byts lätt på plats vilket ger

såväl miljövänlig som billig service.

BRANDLARMSPAKETET INNEHÅLLER:

• 1 st Brandlarmcentral 4 sektioner

• 2 st Rökdetektorer

• 2 st Detektorsocklar

• 1 st Larmtryckknapp

• 1 st Siren

• 2 st Batterier

• 1 st Skylt Brandlarm/Utrymningslarm

12 900KR

Priset avser Läns Alarms std Grundpaket, ev. låsanordning tillkommer.

Installation / driftsättning ingår, ev. lifthyra tillkommer.

Priset är angivet exklusive moms (25%).

Brandlarmcentralen är godkänd enligt svenska

brandskyddsnormer, SBF 110:6.

15


KAMERAÖVERVAKNING

Kameraövervakning i preventivt syfte eller som hjälp i din dagliga verksamhet?

Vi har lösningar för allt från den lilla butiken i behov av ett preventivt

skydd mot rån och snatteri, till det stora företaget i behov av övergripande

bevakning, identifiering av fordon och personal, eller kanske en

hel produktionslinje.

FÖRDELAR MED KAMERAÖVERVAKNING:

• Du har ständig uppkoppling.

• Se och spara filmer i HD-upplösning.

• Dubbel lagring vid larm.

• Funktionskontroll.

• Åtkomst till ”Mina Sidor”.

• Se händelsen i realtid, när det händer.

• Budgeterbart pris för ditt företags budget.

• Många olika kameraalternativ.

• Du kan söka bakåt i tiden.

”Vi erbjuder preventivt skydd

mot rån och snatteri, bevakning,

identifiering av fordon och personal

eller bevakning av en hel

produktionslinje.”

16


BASPAKET

Securitas Direct Observer Trygg innehåller det du

behöver för ett professionellt och skräddarsytt system

för kameraövervakning. Bildkvalitén är hög och

tillämpningsområdena många.

GRUNDPAKETET INNEHÅLLER:

• 1 st Kamera M1145-L (1080p med IR-belysning)

• 1 st SD-kort 64 GB

• 1 st PoE switch strömförsörjning för 4 kameror

• 1 st Trygghetsknapp

• 1 st Kablage max 30 m

• 1 st Installation och driftsättning av grundpaket

• 1 st Anslutning till Securitas Directs kameracentral

• 1 st Resekostnad för grundinstallation ≤ 50 km körväg

FR.6 990KR

Priset avser Läns Alarms std Grundpaket (Observer Direct), ev.

låsanordning tillkommer. Installation / driftsättning ingår, ev. lifthyra

tillkommer. Priset är angivet exklusive moms (25%).

17


LIVEÖVERVAKNING

SOM GÖR SKILLNAD

Aldrig tidigare har väktare och polis fått snabbare och mer exakt information

om incidenter och gärningsmän. Läns Alarm presenterar Observer Direct

– företagsmarknadens främsta koncept för liveövervakning med kamera.

Kameraövervakning är ett effektivt sätt att motverka

bland annat inbrott, stöld och skadegörelse. Ett larm med

kameraövervakning är det bästa verktyget för att motverka

inbrott, stöld och skadegörelse samtidigt som det kan minska

risken för brand, hot och våld. Inspelningen lagras även i HDkvalitet,

hos både dig och oss, vilket blir viktigt bevismaterial

för identifiering och kartläggning av händelseförlopp.

Att larmet och kamerorna är uppkopplade till larmcentral

innebär snabb och korrekt åtgärd vid en incident men även

en trygghet för personal som jobbar i utsatt miljö eller är

ensamma när de öppnar och stänger. Larmcentralen finns

alltid där om det händer något.

Kameraövervakning är också ett effektivt sätt för företag att

skydda sina tillgångar utomhus och motverka inbrott, stöld

och skadegörelse.

Med kameraövervakning finns larmcentralen alltid på

plats och kan agera i realtid dygnet runt och snabbt sätta in

rätt åtgärd om larmet går. Larmoperatörerna kan exempelvis

använda sig av högtalarutrop för att avvärja en pågående

situation eller tillkalla väktare och polis. Aldrig tidigare har

väktare och polis fått snabbare och mer exakt information

om incidenter och gärningsmän.

Företag som valt att uppgradera till Observer Direct ser

en markant förbättring i antalet lösta fall – både när det

handlar om att stoppa ett pågående brott och att i efterhand

utreda vad som hänt. I många fall har långvariga problem

med stölder och inbrott upphört helt.

o

”Företag som valt att uppgradera till Observer Direct

ser en markant förbättring i antalet lösta fall”

18


OMRÅDESLARM

Ett områdeslarm kan fungera som en första barriär till en fastighet. Kameraövervakning

och olika typer av larmsensorer i mark eller på fasader är den

vanligaste kombinationen.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FRÅN LÄNS ALARM

Det finns inga standardsystem utan som regel blir alla kamerasystem unika

eftersom de baseras på kundens behov, syfte och de fysiska förhållanden

som råder där systemet skall verka och installeras. Som kund hos Läns

Alarm får du en skräddarsydd lösning där alla parametrar vägs in och

därmed får du det bästa för just ditt behov. Till rätt pris, dessutom.

Vi jobbar med marknadens mest moderna kameror och programvaror

som ger dig trygghet och förhindrar incidenter, optimerar väktartiden och

minskar dina kostnader.

”Som kund hos Läns Alarm

får du en skräddarsydd lösning

där alla parametrar vägs in och

därmed får du det bästa

för just ditt behov.”

19


PASSAGESYSTEM

Olika typer av fastigheter kräver olika nivåer av säkerhet och typ av säkerhetssystem.

Även inom en och samma fastighet kan behoven variera och

för att kunna erbjuda största möjliga valfrihet har vi därför marknadens

bredaste program av passagesystem.

FÖRDELAR MED ETT PASSAGESYSTEM:

• Full kontroll över access till fastigheten/lokalen dygnet runt.

• Enligt ett förutbestämt schema anges vem som har tillträde och under

vilka tider på dygnet passager får ske.

• Enkelt att lägga till nya användare respektive ta bort ur systemet.

• Tillfälliga passagekort/taggar kan utfärdas för unika passager.

• Alla passager lagras och kan i efterhand analyseras per individ.

• Eliminerar nyckelförluster och dyra låsbyten.

• Svinn minskar med övervakning som ser till att endast behöriga personer

får tillträde.

• Förbättrad säkerhet efter stängning, till exempel för leveranser och

städpersonal.

• Besökare (till exempel leverantörer och inspektörer) kan släppas in

och få åtkomst utan att det behövs personlig eskort.

• Dokumenterad bevisning förenklar uppföljningen av incidenter vid

eventuella juridiska processer/försäkringsärenden.

• Tillgång till avancerad teknik utan stora nyinvesteringar.

• Fjärrstyrd in- och utpassering ingår som del i ett omfattande utbud av

tjänster (tillval).

• Incidenter förhindras när programvara analyserar bilder i realtid (tillval).

”Vi har marknadens bredaste

program av passagesystem”

20


BASPAKET

Passagesystempaketet Nyckelfritt företag innehåller

allt du behöver för ett professionellt passagesystem. Du

har full kontroll över behörigheter och passager. Bäst av

allt är kanske att det är mycket enkelt att använda, både

som administratör och som användare. Det bara funkar.

PAKETET NYCKELFRITT FÖRETAG INNEHÅLLER:

• 1 st Installation (max 20m kabel)

• 1 st Axema Dörrcentral B27

• 1 st Axema Läsare A63

• 1 st Switch PoE C561 4 portar

• 1 st Öppnaknapp

22 900KR

Priset avser Läns Alarms std Grundpaket, ev. låsanordning tillkommer.

Installation / driftsättning ingår, ev. lifthyra tillkommer.

Priset är angivet exklusive moms (25%).

21


FÖRETAGSLARM

Ett företagslarm ska vara en trygg och unik säkerhetslösning. Läns Alarm

erbjuder en trygg och flexibel säkerhetslösning med installation, övervakning,

utryckning och service i ett och samma avtal.

FÖRDELAR MED FÖRETAGSLARM FRÅN LÄNS ALARM

UPPKOPPLADE MOT SECURITAS DIRECT:

• En leverantör för hela kedjan – installation,

övervakning, larmmottagning och åtgärd.

• Kvalificerad och godkänd installatör.

• Framtidssäkrad teknik och installation.

• Enkelt att uppgradera och utöka.

• Modern teknik – enkel att hantera.

• Förberedd för framtida kravställare.

• Olika lösningar för fjärrsupport.

• Skalbart – anpassat efter dina behov.

• Fria utryckningar av våra väktare.

• Fri service och garanti.

• Enkelt att komma igång.

”Läns Alarm erbjuder en trygg

och flexibel säkerhetslösning

med installation, övervakning,

utryckning och service

i ett och samma avtal”

22


GRUNDPAKET

GRUNDPAKET FÖR FÖRETAGSLARM INNEHÅLLER:

• 1 st Larminstallation (max 100 m kabel)

• 1 st Fotodetektor

• 1 st Dörrkontakt (monteras alltid på entrédörren)

• 1 st Inomhussirén

• 1 st Anslutning till Securitas Directs larmcentral

• 1 st Resekostnad vid installation

av köpobjekt ≤ 50 km

FR.7 960KR

Priset avser Läns Alarms std Grundpaket (Securitas Direct F16),

ev. låsanordning tillkommer. Installation / driftsättning ingår,

ev. lifthyra tillkommer. Priset är angivet exklusive moms (25%).

23


24


AXEMA

– PARTNER INOM

PASSAGESYSTEM OCH

PORTTELEFONI

Axema är ett framtidssäkert val för kontor, industri och handel

25


AXEMA VAKA TM PASSERSYSTEM

ETT FLEXIBELT OCH MODERNT PASSERSYSTEM

Passersystemet är byggt på en modern plattform och

är utformat att enkelt byggas ut med plug-in-moduler

för funktioner som t.ex. porttelefoni, larmstyrning och

larmaktivering med röstmeddelande.

Systemet har stor flexibilitet och passage kan göras

på olika sätt; med kod, beröringsfritt med kort eller

bricka, eller bricka och kod i kombination. Axema VAKA

bygger på den senaste tekniken och administreras

enkelt på plats eller via internet – med andra ord ett

framtidssäkert val.

TRYGGT OCH ANPASSAT FÖR ALLA

Axema VAKA passersystem skyddar alla delar av

företaget såsom entréer, lastintag, lager, kontor och

serverrum. I t.ex. en kontorsfastighet är det många som

kommer och går. Alla som arbetar på platsen förstås

– men också kunder, bud och hantverkare. Axema

VAKA kan enkelt administrera användare och anpassa

systemet efter specifika behov. Det går till exempel att

förlänga inpasseringstiden för rörelsehindrade och

underlätta för synskadade genom talade instruktioner

från läsaren. Tillträde kan även begränsas för bl.a.

hantverkare och lokalvårdare till vissa dagar, tider och

dörrar.

ENKELT ATT ANVÄNDA,

ENKELT ATT LÄGGA TILL NYA FUNKTIONER OCH

INGA AVGIFTER ELLER LÖPANDE KOSTNADER

Utöver trygghetsaspekten är elimineringen av löpande

kostnader för licenser, externa servertjänster och

programuppdateringar väldigt uppskattat. En annan

uppskattad egenskap med Axema VAKA passersystem

är de inbyggda högtalarna i läsarna som pedagogiskt

vägleder användaren genom av- eller pålarmningen.

En enkelt påbyggnad med plug-in ljudmodul gör att

systemet kan förvarna om att larmet är på väg att

aktiveras genom röstmeddelande ut i högtalarna.

– När vi utvecklade Axema VAKA satte vi oss in på

djupet, i såväl installatörens som slutanvändarens

situation. Kraven från vår sida var högt ställda.

Vi ville verkligen underlätta genom att skapa ett

säkert passersystem som var lika enkelt för kunden

att använda som för återförsäljaren att installera,

oavsett om det är det är nybyggnation eller utbyte av

befintligt system, säger Richard Bergman på Axema.

Larmet aktiveras

om 5 minuter

26


AXEMA VAKA TM PORTTELEFONI

HÖG SÄKERHET, ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Ska hög säkerhet tillsammans med bra service och

tillgänglighet erbjudas i en entré, så är porttelefoni ett

mycket bra komplement. Med en porttelefon är det

enkelt och säkert att släppa in besökare, kunder eller

leverantörer.

Axema VAKA porttelefoni kräver inga abonnemang

eftersom besökaren ringer via den befintliga IPtelefonväxeln.

Det finns möjlighet att styra till

vilka svarsgrupper samtalen ska gå till, t.ex. en

prioriteringslista eller per individuell mobil eller

kontorstelefon.

Porttelefonin är enkelt och kostnadseffektivt att

installera då det befintliga växelsystemet används och

det ger också en smidig och ytterst liten administration.

Finns redan ett Axema VAKA passersystem så är det

väldigt enkelt att bygga ut för porttelefoni med plug-in

modul för funktioner.

Porttelefoni är en del av av Axema VAKA passersystem

så därför ingår den vid en nyinstallation av porttelefoni,

dubbel säkerhet med andra ord.

LÄNS ALARM ÄR EN TRYGG PARTNER FÖR OSS

– Läns Alarm är en välkänd aktör på marknaden

och en mycket kunnig återförsäljare av Axema VAKA

passersystem, säger Bergman. Han fortsätter:

– De kan vårt system och har god kunskap om våra

produkter. Många års framgångsrikt samarbete har

skapat fin erfarenhet som kommer väl till nytta i

installationsprojekt som t.ex. på Porsche Center i

Helsingborg.

”Läns Alarm är en

välkänd aktör på

marknaden och en

mycket kunnig

återförsäljare”

27


Kommunikationsplattform 1.2

2015 - 12 - 07

KONTAKTA LÄNS ALARM

SKÅNE

Desideriavägen 10

237 41 Bjärred

040-98 18 00

GÖTEBORG

Backa Bergögata 7

422 46 Hisingsbacka

031-23 10 27

LINKÖPING

Gillbergsgatan 26

582 73 Linköping

013-23 81 90

info@lansalarm.se

www.lansalarm.se

More magazines by this user
Similar magazines