23.12.2012 Views

20 Brygga egen öl? - Industriell Ekonomi

20 Brygga egen öl? - Industriell Ekonomi

20 Brygga egen öl? - Industriell Ekonomi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CM<br />

ISLAND<br />

AFGHANISTAN<br />

TA EN TRIPPEL<br />

ipikuré 1 MAJ <strong>20</strong>08<br />

NOLLE-P<br />

FESTIVALER<br />

KONSPIRATIONER<br />

MAI fashion week<br />

Filmfestival<br />

Krig<br />

Ara<br />

april <strong>20</strong>05<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

TEMA<br />

Välkommen till Linköping<br />

GYMGUIDE GULDKORN<br />

Vi har testat de ipikuré visar<br />

bästa gymmen dig Linköpings<br />

smultronställen<br />

ipikuré 1<br />

alumniutskottet boktips börsgruppen föreningar i-arnas schema kalendarium styret utlandsutskottet<br />

TAIWAN<br />

VINPROVNING<br />

POJKBANDSTRÄSK<br />

Commodore 64<br />

Spelguide<br />

Gaturace<br />

Ångest<br />

A i<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

februari <strong>20</strong>03<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

MAGNUS HALL<br />

FRÅN I-LINJEN TILL VD<br />

INTERNSHIP<br />

ALLT DU BEHÖVER VETA<br />

INDIEN<br />

EN BLIVANDE SUPERMAKT?<br />

ipikuré 1<br />

KARTLÄGGNING<br />

UPPLSLAGSBOK<br />

I-CABARÉN<br />

CIVILINGENJÖRER UTAN GRÄNSER<br />

BATTLE OF THE CLUBS<br />

NOLLEPHESTEN<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

april <strong>20</strong>03<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

SEGLING<br />

HYR EN YACHT<br />

KREUGER<br />

FRÅN ARMERAD BETONG TILL TÄNDSTICKOR<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

april <strong>20</strong>04<br />

februari <strong>20</strong>04 i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

tema: rum<br />

tema: sverige<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

maj <strong>20</strong>04<br />

november <strong>20</strong>02<br />

WHISKY<br />

NYA CM<br />

ALUMNI-PUB<br />

1 0 å r m e d<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

��<br />

��<br />

��<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

STRESS, STRESS, SRESS<br />

�<br />

�<br />

HANS CHRUNAK<br />

COUNCIL MEETING<br />

IN I FRAMTIDEN PEPPARKAKSBUSET<br />

TINITUS<br />

�<br />

Nolle-P<br />

VilleValla V<br />

München en e Hoben<br />

Draget<br />

Tema: Ljus<br />

Hierarkin n på LiTH<br />

NOLLE-P<br />

FESTIVALER<br />

KONSPIRATIONER<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

�<br />

�<br />

��<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

� ��<br />

�<br />

� � �<br />

�<br />

� �<br />

� � �<br />

�<br />

STRESS, STRESS, SRESS<br />

�<br />

�<br />

������������<br />

HANS CHRUNAK<br />

COUNCIL MEETING<br />

MAI fashion week<br />

���������<br />

��������������<br />

Filmfestival<br />

��������<br />

CIVILINGENJÖRER UTAN GRÄNSER<br />

IN I FRAMTIDEN PEPPARKAKSBUSET<br />

�����������������<br />

Krig<br />

������<br />

BATTLE OF THE CLUBS<br />

TINITUS<br />

Ara<br />

� �<br />

���������<br />

NOLLEPHESTEN<br />

��<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

������<br />

�����������<br />

��������������<br />

april <strong>20</strong>04<br />

tema: sverige<br />

februari <strong>20</strong>04 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

tema: rum<br />

������� �������<br />

Utlandsspecial<br />

Utlandsspecial<br />

Skrytbyggen<br />

�������<br />

���������� ���������� �<br />

Gudrun<br />

Sprittest Gudrun<br />

������<br />

������������� �������� �<br />

Texas<br />

Radio Texas<br />

����<br />

������ ������<br />

Iris<br />

����������<br />

��� �������<br />

I-35 Iris<br />

����������<br />

��������� �� �� �� ���� ����<br />

�����<br />

�����������<br />

������������� ������������<br />

��������������������������<br />

�������� �������������<br />

december <strong>20</strong>0<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

�������������<br />

����������<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

�������<br />

�������<br />

��������������<br />

�������<br />

�����������������<br />

������������������<br />

������������<br />

����������<br />

���������<br />

������<br />

���������������<br />

t ju<br />

november <strong>20</strong>02<br />

������������<br />

������������<br />

���������<br />

�<br />

WHISKY<br />

NYA CM<br />

ALUMNI-PUB<br />

1 0 å r m e d<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

maj <strong>20</strong>04<br />

�������������<br />

�<br />

����� ��������<br />

�<br />

KULTUR<br />

DRAGET<br />

NOLLE-P<br />

�������������<br />

�<br />

�<br />

�<br />

�<br />

KULTUR<br />

UTLAND<br />

HEMMA HOS<br />

maj <strong>20</strong>03 november <strong>20</strong>03<br />

ipikuré 1<br />

KULTUR<br />

DRAGET<br />

NOLLE-P<br />

�<br />

Utlandsspecial<br />

Gudrun<br />

Texas<br />

Iris<br />

Tema: Ljus<br />

���<br />

��<br />

�����<br />

BRIAN E<br />

ROLAND SJÖ<br />

CAMPUSBOS<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

������ ��������<br />

� � � � � � � � � � � � � � � � � �<br />

�������������<br />

��� ���������<br />

����������<br />

�<br />

november <strong>20</strong>02<br />

KULTUR<br />

UTLAND<br />

HEMMA HOS<br />

DOLPH LUNDGREN<br />

STRAFFREGISTER 06<br />

I-CABARÉN<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

För-<br />

och efterspel<br />

Vi har alla festreportagen<br />

Styret<br />

på vift<br />

Vilse i Stockholm<br />

och Göteborg<br />

ipikuré<br />

”Kjoltyg i<br />

trollskogen”<br />

1<br />

I-CAB<br />

KALEN<br />

SOMMARJO<br />

BRIAN EDG<br />

ROLAND SJÖSTRÖ<br />

CAMPUSBOSTÄD<br />

Musikspeci<br />

Oljepeng<br />

I-Caba<br />

SO<br />

december <strong>20</strong>03<br />

Blodig ju<br />

Nyfikna nissar<br />

i klassisk juldikt<br />

Vill du ha<br />

hästkrafter<br />

Bocken<br />

Nu bränner vi den<br />

t jul<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m i<br />

september <strong>20</strong>02<br />

i n d u s t r i e l l e k o n o m<br />

november <strong>20</strong>02<br />

Tema: Bostad<br />

IPIKURÉ 1/00 121<br />

Utlandsspecial<br />

Skrytbyggen<br />

Sprittest Gudrun<br />

Radio Texas<br />

I-35 Iris<br />

Tema: Ljus<br />

ipikuré 3/00<br />

Tema: Ljus


LEDARE<br />

2 ipikuré<br />

Tack!<br />

Tionde året ipikuré kommer ut. Sista numret<br />

som ansvarig. Sista terminen med gänget.<br />

Det är väl som upplagt för en orgie i sentimentalitet<br />

och vad fan, jag kör.<br />

Det har varit ett privilegium att göra denna<br />

tidning i år och dessutom oförskämt lätt<br />

med den fantastiska redaktion jag har haft<br />

samt med all hjälp från alla ni andra som<br />

har bidragit. Det är med en övertygelse om<br />

att ipikuré kommer att bli ännu bättre och<br />

fortsätta på den banan i minst tio år till som<br />

jag nu lämnar över facklan till Peder Larsson<br />

och önskar honom all lycka.<br />

Utan att låta allt för ödmjuk är jag ständigt<br />

lika fascinerad över att vi I-are alltid är bäst<br />

på vad vi än tar tag i. För visst är det så?<br />

Somliga skulle nog säga att det snarare är<br />

en kombination av en del ambition, en del<br />

brist på självinsikt samt en så gott som<br />

obefintlig integrationspolitik när det gäller<br />

andra sektioner vilket ger en <strong>egen</strong>skapad<br />

illusion av denna världsmästarroll. Men de<br />

som säger detta går ju inte I och kan alltså<br />

inte ges något förtroende i frågan.<br />

Några av de många bra <strong>egen</strong>skaper ni<br />

besitter jag uppskattar mest, är att ni<br />

är så förbaskat jäkla trevliga, roliga och<br />

snygga. Detta har förvisso lett till att jag<br />

upplevt några av mina värsta stunder i<br />

livet under dessa år, men samtidigt även<br />

mina bästa stunder och dessa har varit så<br />

otroligt många fler.<br />

Om den framtida arbetsplatsen hade varit<br />

som Island, när det gäller kollegorna, hade<br />

det nog varit drömmen. Men tyvärr kommer<br />

det inte vara så. Faktum är att jag får vara<br />

glad om jag får några som är som ni. Jag<br />

skulle även önska att jag kommer att ha<br />

kontakt med fler av er än vad jag kommer.<br />

Men det är så det är. Det är dags för många<br />

av oss att ta nästa steg ut i världen, medan<br />

för andra av er har äventyret här just börjat.<br />

Av oss som är på väg, eller i alla fall snart är<br />

på väg, tror jag trots allt att de flesta känner<br />

sig rätt nöjda med det. Det bästa av vad<br />

som skapats här går alltid att ta med sig,<br />

och tillsammans med det nya skapa något<br />

ännu bättre.<br />

Nedan finns en samling av många av de<br />

bästa människor jag träffat i mitt liv. Det<br />

är flera som saknas, men det här är i alla<br />

fall mitt sätt att skriva in oss i historien<br />

och samtidigt säga tack till er, och till alla<br />

er andra, som förgyllt livet under vår tid<br />

här. Tack!<br />

Anders Fagerstedt, Chefredaktör<br />

foto Oskar Fagerfjäll


NUMMER 4<br />

<strong>20</strong>08-<strong>20</strong>09<br />

DETTA NUMMER<br />

4 10 år med ipikuré<br />

5 Ökar fusket?<br />

6-7 Var det bättre förr?<br />

8-10 Banken som försvann<br />

11 Exjobb<br />

12-13 Bildreportage<br />

14 Vägen genom I<br />

15 Bokrecensioner<br />

16-17 Linköpings svar på...<br />

18 Vault<br />

19 I-bibeln<br />

<strong>20</strong>-21 <strong>Brygga</strong> <strong>egen</strong> <strong>öl</strong>?<br />

21 Succén är ett faktum<br />

22 Utfl ykter<br />

23 Midsommar<br />

Medarbetare<br />

Alma Särneroth<br />

Anders Ellmo<br />

Anders Fagerstedt<br />

Camilla Dungner<br />

Daniel Engberg<br />

Frida Östh<br />

Håkan Henriksson<br />

Jacob Axelsson<br />

Johan Gunnarson<br />

Karin Preisler<br />

Tobias Diczfalusy<br />

ipikuré ges ut av I-sektionen,<br />

Linköping, 4 gånger per år i 1000<br />

exemplar per gång. Religiöst<br />

och politiskt obunden.<br />

Hemsida:<br />

www.island.liu.se/ipikure<br />

E-post:<br />

redaktionen@island.liu.se<br />

Nästa deadline:<br />

okänt<br />

ipikuré är en ordlek med epikuré. En epikuré är en anhängare av epikurismen, lyckoläran som skapades<br />

av Epikuros på 300-talet f. Kr. Epikuros menade att människan trots svårigheter kan uppnå lugn och lycka,<br />

han tog vara på ögonblicket, på det enkla, naturliga källor till lycka som fi nns runt omkring oss.<br />

14 Linköpings svar på...<br />

Gör dig själv en tjänst och upptäck Sverige i<br />

sommar, men framför allt: upptäck Linköping!<br />

Ansvarig utgivare:<br />

Anna Granudd<br />

Ordförande informationsutskottet<br />

tel: 076-319 21 22<br />

e-mail: info@island.liu.se<br />

Chefedaktör:<br />

Anders Fagerstedt<br />

e-mail: ipikure@island.liu.se<br />

<strong>20</strong> <strong>Brygga</strong> <strong>egen</strong> <strong>öl</strong>?<br />

ipikuré guidar dig till hur du skapar denna<br />

fantastiska brygd.<br />

Tryckeri:<br />

Strokirk-Landströms<br />

Teknisk fakta:<br />

Sidformat 215*280 mm<br />

Bildupplösning 300 dpi<br />

Framsida:<br />

Kollage av tidigare nummer<br />

INNEHÅLL<br />

ipikuré<br />

3


JUBILEUM<br />

4 ipikuré<br />

10 år med ipikuré<br />

text Johan Gunnarson<br />

Mikael Lahtinen, Ordförande Näringslivsutskottet, Ellinor Berg, Ordförande Informationsutskottet<br />

och Sigrid Norrman, I-lithösen inviger ipikuré en kall vårdag och försöker<br />

att inte se frusna ut.<br />

ipikuré går nu in på sitt 10:e år som<br />

I-arnas <strong>egen</strong> tidning. Det var när<br />

Ellinor Berg (dåvarande InfO) och<br />

Mikael Lahtinen (dåvarande NärO)<br />

<strong>20</strong>00 såg behov av en förändring av<br />

hur information spreds inom sektionen<br />

som den första idén till ipikuré<br />

föddes.<br />

Tanken var att skapa en tidning som för fram<br />

vad som händer i en I-ares liv, dels genom<br />

att sektionens medlemmar själva skulle<br />

kunna bidra med artiklar, dels genom att<br />

alumner skulle kunna rapportera om vad<br />

som kan hända efter I-linjen. Tidningen<br />

skulle även kunna skapa möjligheter för<br />

näringslivet att nå ut till I-are.<br />

Tidigare hade information förmedlats via<br />

de fack som fanns lokaliserade längs korridorerna.<br />

Alla studenter hade ett eget fack<br />

och i detta fick man bland annat informationsbladet<br />

Mitt-I och tidningen Lithanian.<br />

Mitt-I inneh<strong>öl</strong>l information som var bra<br />

att ha, både från I-styret och övriga. Som<br />

komplement till detta skickade Ellinor även<br />

ut mail via Island.<br />

– När jag försökte skicka ut massmail fick<br />

jag göra detta på tider då väldigt få var<br />

inloggade för annars kraschade Island,<br />

berättar Ellinor.<br />

Under 1999/<strong>20</strong>00 förändrades dock mycket<br />

av informationsvägarna inom I-sektionen.<br />

Informationsutskottet växte från att involvera<br />

en person med uppgiften att producera<br />

en fotokatalog och ett veckoblad till att<br />

även tillhandhålla en I-portal och en <strong>egen</strong><br />

tidning.<br />

– När den en nya webbportalen för I-are<br />

lanserades kunde jag kunde lägga ut information<br />

med väldigt kort varsel (vilket gjorde<br />

att Ellinors fikaraster försvann eftersom det<br />

alltid fanns något att lägga upp) och därmed<br />

hade Mitt-I spelat ut sin roll som informationsbärare.<br />

Istället började vi skissa på ett<br />

mer givande och fräscht koncept.<br />

Sektionen köpte in en ny digitalkamera och<br />

I-Lithösens Sigrid Norrman, skribent för<br />

Inancial Times, involverades i projektet med<br />

den nya tidningen. Det material som Sigrid<br />

skrev för ipikuré publicerades till en början<br />

även i Inancial Times men även sektionens<br />

medlemmar bidrog med material.<br />

– Jag gick runt och berättade om tidningen<br />

och försökte samla ihop en redaktion. Första<br />

numret fick vi slita hårt, men sedan fick<br />

vi ihop en heltäckande redaktion med alla<br />

funktioner. Tanken var att alla skulle kunna<br />

bidra med något intressant.<br />

Målet var att skapa en tidning med tydlig<br />

koppling till I som skulle kunna förmedla<br />

intressant information samtidigt som tidningen<br />

även skulle kunna rapportera om<br />

vad man faktiskt kunde jobba med som<br />

färdig student. Även på denna tid var det<br />

mycket snack om VD-linjen, men vad gjorde<br />

alla andra som inte ville bli VD? Denna<br />

information ville Ellinor försöka förmedla i<br />

ipikuré. Tidningen gjorde det även möjligt<br />

för Mikael i Näringslivsutskottet att kunna<br />

erbjuda sektionens sponsorer en möjlighet<br />

att nå ut till I-arna i Linköping. En helt klart<br />

lyckad symbios.<br />

Chefredaktörer har kommit och gått, men<br />

tidningen och dess innehåll har bestått.<br />

Från reportage om draget och cabarén till<br />

ESTIEM:s vision och IQ:s <strong>öl</strong>provning. <strong>20</strong>08<br />

bestämdes det även att en extra satsning<br />

skulle ske och från och med detta gick<br />

antalet utgåvor ner till fyra per år samtidigt<br />

som numret trycktes i färg och skickades ut<br />

till alla I-are på sektionen. Samtidigt kan<br />

alumner även ta del av sin <strong>egen</strong> version<br />

av ipikuré.<br />

– Jag får alumniversionen av ipikuré nu och<br />

det är jätteroligt att se tidningen lever kvar<br />

och att utvecklingen blev som vi hade tänkt<br />

oss från början, avslutar Ellinor.<br />

48 nummer av ipikuré, inklusive det du<br />

håller i handen just nu, har givits ut. Alla<br />

nummer utom den andra utgåvan finns att<br />

ladda ner på I-portalen. Ellinor lyckades<br />

dock hitta ett exemplar av nummer två och<br />

inom kort kommer även den att scannas in<br />

och läggas upp på I-portalen och därmed<br />

är samlingen komplett!<br />

12 <strong>20</strong> IPIKURÉ 1/00<br />

IPIKURÉ 1/00 121<br />

Fram- och baksidan till första numret<br />

av ipikuré. Telefonen på baksidan lades<br />

i scannern och det fi ck ske snabbt<br />

för annars slocknade displayen på<br />

telefonen.


Ökar fusket?<br />

text Jacob Axelsson<br />

När en undersökning publicerades<br />

som hävdar att fusket på landets<br />

universitet ökar kände jag mig misstänksam.<br />

Jag hävdar att undersökningen<br />

endast visar att det är en<br />

ökning av antalet studenter som blir<br />

avstängda för fusk. Om det beror på<br />

att kontrollsystemen förbättras, fusket<br />

ökar eller bara att antalet studenter<br />

har ökat tycker jag att någon<br />

annan kan dra slutsatser om.<br />

Tidigare i våras genomförde Sveriges Radio<br />

Östergötland en undersökning angående<br />

fusk på samtliga statliga universitet och<br />

lanserade resultaten under rubriken ”Fusket<br />

ökar på Linköpings universitet”. I granskningen<br />

framkommer att knappt 400 studenter<br />

stängts av på grund av fusk och detta<br />

ska motsvara en ökning med 28 procent.<br />

På Linköpings universitet hade, enligt undersökningen,<br />

”fusket fördubblats” från 13<br />

avstängda studenter <strong>20</strong>07 till 26 studenter<br />

<strong>20</strong>08 när det rapporterades i andra medier.<br />

Vidare visar det sig att det mesta fusket sker<br />

vid grupparbeten och hemtentor.<br />

HUVUDSPONSOR<br />

SAMARBETSPARTNERS<br />

Man kan ställa sig kritisk till rubriken om att<br />

fusket skulle ha fördubblats; rektor Mille<br />

Millnert säger bland annat till SR Östergötland<br />

att universitetet har blivit bättre<br />

på att upptäcka<br />

fusk. En metod<br />

som universitetet<br />

använder är<br />

att jämföra hemtentor och rapporter med<br />

kända texter i rapporter och på Internet<br />

genom systemet Urkund.<br />

“Man får alltså inte hur som helst använda<br />

sina gamla kunskaper...”<br />

Men vad är fusk <strong>egen</strong>tligen? Är det okej att<br />

diskutera en hemtenta med klasskompisarna<br />

eller någon annan? Kan man citera<br />

internetkällor? Universitetet har genomfört<br />

en undersökning där studenter och lärare<br />

har svarat på en enkät och svaren skiljer sig<br />

åt mellan grupperna. Studenterna tycker att<br />

det ska vara tillåtet att hjälpa varandra på<br />

hemtentor, medan lärarna tycker att det är<br />

okej att prata om uppgifterna och diskutera<br />

dem, men inte att hjälpa varandra. Det kan<br />

vara en hårfin skillnad och det är förmodligen<br />

oerhört svårt att i efterhand avgöra vad<br />

som är vad. Vidare räknas det som fusk att<br />

REFLEKTION<br />

skriva av ett annat verk, om så bara en mening<br />

eller två, om man glömmer att hänvisa<br />

till den i källhänvisningen. Ytterligare något<br />

som anses vara fusk är att skriva av ett eget<br />

redan examinerat arbete.<br />

Man får alltså<br />

inte hur som helst<br />

använda sina gamla<br />

kunskaper – man måste i så fall referera<br />

till sin gamla rapport precis som till vilket<br />

annat verk som helst och det känner inte<br />

alla studenter till. Motiveringen från lärarna<br />

är att man inte ska kunna få poäng igen på<br />

sådant man redan gjort, vilket ju innebär att<br />

lärarna <strong>egen</strong>tligen inte värdesätter kunskapen<br />

vi besitter utan snarare hur mycket tid<br />

vi lägger ner på kursen. Eller?<br />

ipikuré<br />

5


REPORTAGE<br />

6 ipikuré<br />

Var det bättre förr?<br />

text Anders Fagerstedt och Tobias Diczfalusy<br />

Vi är nu inne på ipikurés tionde utgivningsår,<br />

och detta får oundvikligen<br />

blickarna att riktas bakåt i tiden.<br />

Millenieskiftet känns nog för många<br />

som något som skedde häromdagen,<br />

men hur såg världen i allmänhet och<br />

I-sektionen i synnerhet <strong>egen</strong>tligen ut<br />

då? ipikuré har rest 10 år tillbaka i<br />

tiden för att ta en titt på hur det<br />

<strong>egen</strong>tligen var ställt.<br />

Politik<br />

Nyårsafton 1999 meddelade Boris Jeltsin<br />

i ett direktsänt tal till nationen att han<br />

avgick som landets president efter åtta år<br />

vid makten. Den kontroversiella makthavaren<br />

hade ett halvår innan utnämnt den<br />

före detta KGB-agenten Vladimir Putin till<br />

premiärminister. Detta föranledde till en<br />

början stor skepsis hos övriga världen, men<br />

ett Tjetjenienkrig och en rad svartmålningar<br />

av konkurrenter senare stod Putin till sist<br />

som folkvald president i mars <strong>20</strong>00.<br />

På ett inte riktigt lika dramatiskt sätt<br />

tackade I-sektionens dåvarande ordförande<br />

Boris Jeltsin i händelsernas centrum. Foto: NATO photos<br />

Erik Österlind för sig i nummer 3/00. Dock<br />

avslöjar han varför CM och Styret inte fick<br />

ansvarsfrihet på höstmötet vilket vi här<br />

lämnar som en liten cliffhanger.<br />

<strong>Ekonomi</strong><br />

Det gick bra för Sverige. Högkonjunkturen<br />

drevs på av den amerikanska ekonomin<br />

som gått mycket starkt sedan 1992 och tillväxten<br />

i Sverige låg strax under fyra procent<br />

men förväntades öka ytterligare. IT-företagen<br />

tillskrevs en stor del av uppgången<br />

och i Sverige talade man om ”den nya<br />

ekonomin”. Denna innebar i korta drag att<br />

bolagen värderades skyhögt efter påhittade<br />

framtida kassaflöden, trots att de ofta gjort<br />

katastrofala resultat och hade enorma skulder.<br />

Detta eftersom IT förmodades ta över<br />

all typ av affärsverksamhet inom kort. Men<br />

våren <strong>20</strong>00 såg det ut som om festen var<br />

över. Efter att Boo.com försatts i konkurs<br />

i maj började investerarna inse att många<br />

företag var mycket övervärderade och aktiekurserna<br />

för IT-företagen kom att störtdyka.<br />

Det efterf<strong>öl</strong>jande börsraset var rekordstort,<br />

och mellan mars <strong>20</strong>00 och slutet på <strong>20</strong>02<br />

gick börsen ner med omkring 65 procent.<br />

På I-sektionen återspeglade sig IT-bubblan i<br />

ett ökat intresse för den datainriktning som<br />

tillkommit några år tidigare. I ipikuré nummer<br />

1/00 får vi veta att TIMES-semifinalen<br />

år <strong>20</strong>00 behandlade case i eCommerce, och<br />

en E&Y-konsult som tidigare läst I berättar<br />

att han helt konverterat till att transformera<br />

företag till så kallade dot companies. Dåvarande<br />

intendent Christian Kowalkowski<br />

dementerar dock i ipikuré nummer 3/00<br />

uppgifterna om att I-butiken skulle ta steget<br />

in i cyberspace.


I-arnas draglag anno <strong>20</strong>00. Kan vissa likheter skönjas med dagens upplagor?<br />

Nöje<br />

Dokusåporna plågade landet, och serier<br />

som Baren, Big Brother, Robinson, Villa<br />

Medusa och Mullvaden gick att f<strong>öl</strong>ja i stort<br />

sett dygnet runt via tv och Internet. Samtidigt<br />

gjorde digital-tv sitt intåg men efter<br />

en trög start såg det ut som om det kunde<br />

bli ett lika stort fiasko som digitalradion.<br />

Idag vet vi hur det gick. På biodukarna gick<br />

den episka rullen Gladiator och de smått<br />

fantastiska filmerna Being John Malkovich<br />

och American Beauty bland många fler. Folk<br />

köpte fortfarande skivor och bland dem vi<br />

känner igen hittar vi på den svenska sidan<br />

Teddybears STHLM – Rock n´ Roll Highschool,<br />

Håkan Hellström – Känn ingen sorg<br />

för mig Göteborg och The Hives – Veni Vidi<br />

Vicious. Ska vi nämna något internationellt<br />

blir det nog Coldplay – Parachutes.<br />

Självklart skapade även I-sektionen underhållning<br />

för sina medlemmar med den<br />

alltid lika genomarbetade I-cabarén. Och<br />

ja, skämten låg nog på samma nivå som<br />

vanligt. Mats Neymark jämställdes med Gud<br />

och Monthy Python fick se sig vanäras i Den<br />

heliga integralen.<br />

Sport<br />

Sommaren år <strong>20</strong>00 var det återigen dags<br />

för ett stort fotbollsmästerskap i Belgien<br />

och Holland. Sverige deltog, men åkte på<br />

ett fiaskoartat sätt ut redan i gruppspelet<br />

efter bland annat en 0–0-match mot<br />

värdnationen Belgien. Inte gick det bättre<br />

i hockey-VM, där Sverige inte ens nådde<br />

topp 4. Något mer framgångsrika ur svensk<br />

synpunkt var de olympiska spelen i Sydney,<br />

där vi med fyra guldmedaljer slutade på en<br />

18:e plats i medaljligan.<br />

I-sektionen brydde sig dock inte nämnvärt<br />

om detta, utan fokuserade precis som idag<br />

på de allra ädlaste av sporter: caselösning<br />

och dragkamp. Den beryktade studenttävlingen<br />

Dra’t I Spat tillägnades hela fem<br />

sidor i ipikuré nummer 2/00, och I-laget från<br />

Linköping vann TIMES-semifinalen år <strong>20</strong>00<br />

i självaste Stockholm.<br />

REPORTAGE<br />

Och sen då?<br />

Händelserna i artikeln är bara ett urval av<br />

några av de mest ihågkomna händelserna<br />

från tiden omkring millenieskiftet. Vad kommer<br />

man då komma ihåg från idag om tio<br />

år? Finanskrisen som blev till den kraftigaste<br />

ekonomiska inbromsningen i mannaminne<br />

och Obamas tillträde på den amerikanska<br />

presidenttronen är två heta kandidater. Men<br />

kanske är det något som idag inte verkar så<br />

stort som visat sig bli en riktig revolution om<br />

tio år? En sådan sak skulle kunna vara Spotifys<br />

inträde i musikindustrin eller kanske den<br />

ack så omdiskuterade IPRED-lagen.<br />

Vad som kan konstateras är att oavsett omvärlden<br />

är I-sektionen i stort sett orubblig.<br />

Makthavare kan falla, nationer gå under<br />

och isarna smälta. Men I-sektionen kommer<br />

alltid finnas kvar, och av gamla nummer av<br />

ipikuré att döma tycks den inte förändras<br />

överhuvudtaget. Kanske kan det tyckas lite<br />

tråkigt att vi idag gör samma saker som<br />

I-are för tio år sedan: samma gamla kurser,<br />

samma gamla casetävlingar, samma gamla<br />

traditioner. Men å andra sidan: varför ändra<br />

på ett vinnande koncept?<br />

ipikuré<br />

7


REPORTAGE<br />

8 ipikuré<br />

Banken som försvann<br />

text Jacob Axelsson bild stock.xchng<br />

Finanskris och kreditförluster har dominerat ekonomirapporteringen i snart ett år och det är på tiden att även ipikuré drar<br />

sitt strå till stacken och rapporterar om det senaste i bankvärlden. Vi kommer här att göra några nedslag i de senaste 300<br />

årens utveckling i Barings Bank.<br />

Barings Bank grundades 1762, men<br />

familjen Baring hade varit framgångsrika<br />

inom långväga handel<br />

långt tidigare. Det var genom sin insikt<br />

i hur handeln gick till som man<br />

såg möjligheter att tjäna pengar på<br />

att bli en handelsbank.<br />

Vid handel över långa avstånd uppstod ett<br />

behov av en mellanhand som var beredd<br />

att lägga ut pengar till leverantören eftersom<br />

köparen ofta inte kunde betala för<br />

sig förrän denne sålt varorna och säljaren<br />

ville ha pengar i förskott. Francis Baring<br />

(1740–1810) var den som på allvar förde<br />

över företagets fokus från handel till att<br />

agera mellanhand. Företaget tog i och med<br />

denna roll på sig stora ekonomiska förpliktelser<br />

men så länge affärerna grundade sig<br />

på verkliga transaktioner utan överdrivna<br />

värden gick verksamheten mycket bra.<br />

Som så många affärsmän gjorde Francis<br />

Baring både klipp och misstag på den ekonomiska<br />

marknaden, men uppenbarligen<br />

fler klipp eftersom kapitalet och vinsterna<br />

ökade. En miss kan vara när han tackade<br />

nej till att investera i en maskin som skulle<br />

spinna ull...<br />

Tiden gick och banken bytte ledning flera<br />

gånger, men man lyckades alltid att hålla<br />

banken inom familjen. Ett problem vid<br />

generationsväxlingar i familjeföretag brukar<br />

annars vara att nästa generation inte<br />

är intresserad eller kompetent nog att ta<br />

över – något som man i Barings fall undvikit<br />

genom att varje generation fått många barn,<br />

så att någon alltid varit lämplig.<br />

Runt sekelskiftet 1700–1800 tog man enorma<br />

risker i samband med franska revolutionen<br />

och Napoleonkrigen genom att låna ut<br />

stora summor till den brittiska kronan för att<br />

finansiera krigsmaskineriet. En annan känslig<br />

fråga var när Barings Bank förmedlade<br />

den franska försäljningen av Louisiana till<br />

Förenta staterna. Nu skulle banken hantera<br />

årliga betalningar till Frankrike – Englands<br />

gamla fiende. Genom att i sin tur anlita en<br />

holländsk bank lyckades man undvika en<br />

nationell konflikt och kunde upprätthålla<br />

sitt anseende som en patriotisk bank. Alla<br />

dessa affärer gick dock bra och banken<br />

tjänade oerhörda mängder pengar och blev<br />

en maktfaktor i Europa – så mäktiga att<br />

Ludvig XVIII:s finansminister 1818 sade att<br />

det fanns sex europeiska stormakter: Storbritannien,<br />

Frankrike, Preussen, Österrike,<br />

Ryssland och Barings. Familjemedlemmarna<br />

blev rikare och rikare samtidigt som banken<br />

växte. Under andra halvan av 1800-talet<br />

gjorde man en del sämre investeringar men<br />

den största som nästan fick banken på fall<br />

kulminerade 1890.


Banken investerade stora summor pengar<br />

i Argentina mellan 1888 och 1890 i bland<br />

annat ett projekt som skulle bygga ett vatten-<br />

och avloppssystem i Buenos Aires.<br />

Runt 13,5 miljoner pund satsades, motsvarande<br />

ungefär 40 miljarder kronor i dagens<br />

penningvärde. Problemen uppstod dels på<br />

grund av den skenande inflationen i Argentina<br />

– 1887 var den 35 % och 1889 hade den<br />

stigit till 94 %, dels på grund av upplopp och<br />

en allmänt orolig situation i Sydamerika. Argentinas<br />

räntekostnader fördubblades under<br />

dessa år och man hade svårt att betala<br />

för sig och när bankens representant åkte<br />

för att se hur deras projekt framskred möttes<br />

han av tomma byggarbetsplatser. Den<br />

Argentinska staten kunde inte längre betala<br />

sina räntor och Barings fick allt svårare att<br />

sköta sina utbetalningar. För att lägga sten<br />

på börda krävde Ryssland i slutet av 1890<br />

att få ta ut tre miljoner pund, som man hade<br />

innestående, i månatliga utbetalningar om<br />

500 000. Banken lyckades betala ut den<br />

första månadens pengar men fick det allt<br />

svårare med likviditeten. Man blev garanterad<br />

ett lån på 800 000 pund från Glyn,<br />

Mills & Co. efter att ha skickat ett brev där<br />

banken förklarade att man behövde pengar<br />

men att man tyckte det var svårt att behöva<br />

vara den som lånade pengar.<br />

Trots lånet behövde banken mer pengar<br />

och det blev svårt att låna pengar från<br />

andra banker och finansiella institut. På<br />

den här tiden hade ägarna något som kallades<br />

obegränsat ansvar. Detta innebar just<br />

obegränsat ansvar för alla ansvariga. Alla<br />

som på något sätt var ansvariga för bankens<br />

verksamhet blev personligen skyldiga att<br />

skaffa fram pengar till bankens verksamhet.<br />

Man kan lätt inse vilken panik som spred<br />

sig i familjens grenar. Den brittiska staten<br />

gick ut och sade att man varken ville eller<br />

kunde hjälpa banken på fötter och det blev<br />

på så sätt finansmarknaden själv som fick<br />

samla sig.<br />

Ett syndikat bildades under ledning av<br />

Bank of England, med gamla vänner och<br />

företag, som ville hjälpa till och återgälda<br />

gamla tjänster. Familjemedlemmar runt om<br />

i världen var tvungna att hjälpa till och en<br />

av ättlingarna, Tom Baring, som bodde i<br />

New York skickade 250 000 pund (cirka 750<br />

miljoner kronor idag). Övriga vänner och<br />

anställda ställde upp med mindre belopp,<br />

men den största summan kom från Bank<br />

of Englands syndikat – till slut 17 miljoner<br />

pund (runt 50 miljarder<br />

kronor).<br />

Efter denna kris<br />

ombildades banken<br />

till Baring<br />

Brothers Co. Ltd,<br />

där man bland<br />

annat inte längre<br />

hade obegränsat<br />

ansvar för bankens<br />

affärer och<br />

privatbankernas<br />

förtroende hade<br />

allvarligt fått sig en<br />

törn. Ledningen<br />

byttes ut och på<br />

nittonhundratalet<br />

REPORTAGE<br />

togs ett antal externa ledare in till företaget.<br />

En av dessa ledare var Andrew Tuckey som<br />

var ordförande i affärsbanken. På 1980talet<br />

fick han återigen fart på företagets<br />

finansiella del genom att från Världsbanken<br />

få ett uppdrag att ge ut obligationer för <strong>20</strong>0<br />

miljoner pund. Det var också Tuckey som<br />

såg till att Baring Brothers etablerade sig i<br />

Japan och senare i bland annat Singapore<br />

och på så vis mitt i den asiatiska ekonomins<br />

uppgång.<br />

Det var den 1 juli 1992 som Barings Futures<br />

Singapore (BFS) började handla på<br />

Singapore International Monetary Exchange<br />

(SIMEX), en börs för terminskontrakt och<br />

den som var ansvarig för BFS var den<br />

numera välkände Nick Leeson. Han var<br />

ansvarig dels för att handla kontrakten, dels<br />

för bokföringen av dem. Man tyckte från<br />

ipikuré<br />

9


REPORTAGE<br />

10 ipikuré<br />

banken sida inte att man behövde separera<br />

dess funktioner då Leeson och personalen i<br />

Singapore bara skulle verkställa affärer som<br />

lades av bankens klienter. Förändringar i hur<br />

banken handlade på de olika marknaderna<br />

i Asien gjorde att Leeson blev ansvarig för<br />

handeln med terminskontrakt från Tokyobörsen<br />

(Nikkei) på SIMEX. Omsättningen<br />

av denna handel ökade och man upptäckte<br />

arbitragemöjligheter genom att handla med<br />

japanska terminer på SIMEX. Visserligen<br />

var vinsterna små på varje termin, men det<br />

kompenserades med att man handlade<br />

väldigt stora volymer och man ansåg att<br />

riskerna med affärerna var mycket små.<br />

Ett exempel på en affär kunde vara att en<br />

kund ville ha 1000 terminskontrakt på Nikkei<br />

och Baring köpte då motsvarande kontrakt<br />

på SIMEX om priset var lägre där, men man<br />

tog betalt av kunden som om man hade<br />

köpt kontrakt på Nikkei, vilket ledde till en<br />

ännu högre vinst för banken. Att välja den<br />

billigaste terminen på detta sätt kallades för<br />

switching. Detta sätt att agera på ledde till<br />

att Leesons avdelning 1994 visade en vinst<br />

som var fem gånger större än väntat och<br />

ingen inom ledningen för banken ifrågasatte<br />

siffrorna utan var snarare imponerade och<br />

på grund av den stora vinsten delades över<br />

hundra miljoner pund ut till aktieägarna.<br />

Det var dock redan på BFS:s andra dag på<br />

SIMEX som o<strong>egen</strong>tligheterna började när<br />

Leeson registrerade ett konto med nummer<br />

88888. I BFS:s system registrerades kontot<br />

som ett så kallat felkonto, där mäklarna<br />

registrerar små handelsmisstag. Men redan<br />

första månaden hade ett mycket stort antal<br />

transaktioner genomförts på kontot vilket<br />

visar på att det aldrig hade använts som ett<br />

felkonto utan som ett riktigt handelskonto.<br />

Det visade sig senare att Leeson hade givit<br />

instruktioner om att ändra datorsystemen<br />

så att kontot 88888 skulle undantas från<br />

all rapport om marknadsaktivitet.<br />

Kontot användes för att d<strong>öl</strong>ja spekulationsförluster<br />

gjorda av Nick Leeson<br />

själv och vid slutet av 1993 uppvisade<br />

kontot förluster på ungefär 36 miljoner<br />

amerikanska dollar.<br />

Förlusterna ledde till nya förluster och<br />

ju sämre det gick desto mer satsade<br />

Leeson för att försöka vinna tillbaka<br />

pengarna. Det sista misstaget blev när<br />

han satsade stort på att Tokyobörsen<br />

Nikkei skulle återhämta sig efter<br />

det stora fallet efter jordbävningen i<br />

Kobe 1995, något som inte hände så<br />

fort som han hade hoppats och plötsligt<br />

upptäcktes svindleriet.<br />

Fram till december 1994 hade Leesons affärer<br />

kostat banken <strong>20</strong>0 miljoner pund och<br />

man hade kanske kunnat överleva om man<br />

upptäckt förlusterna då, eftersom banken<br />

hade 350 miljoner pund i eget kapital. Den<br />

23 februari 1995 flydde Leeson och samtidigt<br />

upptäckte bankens revisorer fifflet med<br />

pengarna och bankens ordförande fick ett<br />

brev från Leeson där han erkände vad<br />

han gjort. Det visade sig att Nick Leesons<br />

handlande hade kostat banken<br />

827 miljoner pund – mer än dubbelt<br />

så mycket som bankens kapital.<br />

Banken vände sig återigen till Bank<br />

of England för att försöka få hjälp<br />

och den brittiska riksbanken var inte<br />

helt ointresserad först, men ingenting<br />

skulle visa sig vara genomförbart och<br />

till slut såldes banken för ett pund till<br />

den holländska banken ING. Banken<br />

ombildades först till ING Barings men<br />

gick senare in i resten av ING och<br />

namnet Baring används inte längre inom<br />

någon bankverksamhet.<br />

Nick Leeson dömdes till fängelse i sex<br />

och ett halvt år i Singapore, men släpptes<br />

tidigare på grund av att han diagnosticerats<br />

med cancer. Han har på senare tid givit ut<br />

två böcker med ganska talande titlar: Rouge<br />

Trader: How I brought down Barings Bank<br />

and shook the financial world och Back<br />

from the brink: Coping with stress. Leeson<br />

jobbar numera som vd för fotbollsklubben<br />

Galway United på Irland.<br />

Att banken inte räddades har <strong>egen</strong>tligen två<br />

olika orsaker. För det första hade ägarna<br />

ett begränsat ansvar och banken och dess<br />

fordringsägare kunde inte kräva in mer<br />

pengar än aktiekapitalet, vilket naturligtvis<br />

inte räckte särskilt långt. Den andra orsaken<br />

är att Bank of England och andra finansiella<br />

institut insåg att Barings Bank var en i sammanhanget<br />

relativt liten bank och att det<br />

ekonomiska systemet inte skulle kollapsa<br />

bara för att en bank gick under och det<br />

visade sig stämma. En annan situation har<br />

uppstått på senare tid när hela banksfären<br />

har ekonomiska problem och det är det vi<br />

ser runt oss nu.<br />

Källor<br />

Pacifi c-Basin Finance Journal 9-<strong>20</strong>01;<br />

Doubling: Nick Leeson’s trading strategy,<br />

Stephen J. Brown och Onno W.<br />

Steenbeek<br />

International Financial Markets, Institutions<br />

& Money 13-<strong>20</strong>03; The Baring<br />

crises of 1890 and 1995: causes, courses,<br />

consequences and the danger of<br />

domino eff ects, Jan Körnert<br />

Dynasties, David S. Landes


I-bibeln har har återupstått!<br />

text Studienämnden/Mikael Persson foto stock.xchng<br />

Efter en tids frånvaro då bland<br />

annat I-portalen gjorts om är I-biblarna<br />

äntligen tillbaka. Studienämnden<br />

hoppas nu att dessa dokument ska<br />

kunna göra lika mycket nytta för dagens<br />

studerande på I-sektionen som<br />

de gjort tidigare. På portalen under<br />

”Studier/I-biblar” är informationen<br />

bara ett knapptryck bort.<br />

Vad är <strong>egen</strong>tligen en I-bibel? Det är ett<br />

dokument skrivet av studenter för studenter<br />

och ska fungera som vägledning inför<br />

kursval likväl som under kursens gång. I en<br />

I-bibel kan man läsa om alltifrån huruvida<br />

kurslitteraturen är värd att köpa, hur man<br />

lämpligtvis förbereder sig inför kursens<br />

seminarier, till information om vilka labbar<br />

som är bäst. Dessutom finns lite tips och<br />

trix inför tentapluggandet och hur studenterna<br />

bör lägga upp arbetsbördan under<br />

läsperioden. Sammanfattningsvis kan sägas<br />

att I-bibeln är ett studietekniskt hjälpdokument<br />

som förhoppningsvis kan leda till bra<br />

studieresultat för studenten.<br />

Varför finns I-biblar? De finns till för att<br />

guida studenter i deras kursval och när<br />

de väl läser kurserna. De fungerar som ett<br />

komplement till kursutvärdering och finns<br />

för att man ska få en annan students syn<br />

på kurserna. I-biblar fungerar alltså som<br />

ett informellt forum där tidigare års studenter<br />

berättar vad de verkligen tycker om<br />

kursen. Genom att komplettera de mer formella<br />

kursutvärderingarna med I-sektionens<br />

I-biblar finns det en otrolig möjlighet för<br />

studenterna attse kurser ur föregående<br />

läsårs studenters ögon.<br />

I-biblarna sammanställs av Studienämnden<br />

genom dess klassrepresentanter och<br />

uppdateras årligen. Tanken är att det ska<br />

finnas I-biblar till alla kurser, men i de högre<br />

årskurserna genomförs inte kursutvärderingar<br />

på samma sätt. Dock är behovet<br />

av utvärdering av kurser minst lika stort<br />

även här. Mängden valbara kurser i högre<br />

årskurs är otroligt stort och för att kunna<br />

ge examinatorer möjlighet att förbättra<br />

sina respektive kurser likväl som att kunna<br />

Bär den nära hjärtat...<br />

erbjuda studenter i högre årskurs en lika<br />

heltäckande möjlighet till information som<br />

i lägre årskurs behöver Studienämnden<br />

alltid din hjälp!<br />

Vill du vara med och påverka kursernas<br />

utformning och hjälpa I-sektionen att<br />

spetsa kursernas kvalitet ytterligare? Tveka<br />

inte utan hör av dig till Studienämnden så<br />

hjälper vi dig med information om kursutvärderingar<br />

och I-biblar. Speciellt ni studenter<br />

i högre årskurser är mer än välkomna att<br />

höra av er men självklart gäller det samtliga<br />

intresserade!<br />

SEKTION<br />

Ser du en I-bibel som är lite tunn informationsmässigt?<br />

Uppdatera den gärna!<br />

Skicka iväg ett mejl till oss i Studienämnden<br />

så hjälper vi dig att komma igång med det<br />

praktiska. I-biblarna är i allra högsta grad levande<br />

dokument som alltid ska förnyas, ett<br />

arbete som inte kan göras utan er hjälp!<br />

Så klicka er in på studier/I-biblar på<br />

I-portalen och börja bekanta er med våra<br />

I-biblar redan idag!<br />

Studienämnden genom Mikael Persson,<br />

ordförande VT-09.<br />

ipikuré<br />

11


Ett halvår i<br />

Lkpg<br />

foto Jacob Axelsson<br />

12 ipikuré


ipikuré<br />

13


14<br />

STUDIER<br />

ipikuré<br />

Vägen genom I<br />

text Daniel Engberg och Håkan Henriksson<br />

Vi i redaktionen som går högre årskurser<br />

har fått en förfrågan om att<br />

göra en artikel om vilka vägar genom<br />

I som kräver mest/minst arbete. Det<br />

kändes som ett kul tema som säkert<br />

många som håller på med sina val<br />

är intresserade av. Tyvärr är det så<br />

att vad som är lättast och svårast är<br />

relativt individuellt och därför kan<br />

detta skilja sig, ta inte detta som<br />

ett facit utan mer som personliga<br />

refl ektioner.<br />

Hur ska du då välja sin tekniska inriktning?<br />

Det vanligaste rådet brukar vara att ta det<br />

som verkar intressantast, det är en vettig<br />

lösning som säkert ger stimulans och kan<br />

få dig att prestera maximalt. Detta är dock<br />

inte det sättet att göra det på om du vill<br />

minimera arbetet för att få examen. Enligt<br />

vår subjektiva bedömning bör man läsa<br />

maskininriktningen och strategiskt välja<br />

produktdesign och/eller träteknik. Datainriktningen<br />

har ofta tagits upp som en lätt<br />

inriktning, vi kan hålla med om att den inte<br />

är speciellt svår däremot är det flera stora<br />

projekt och många stora labbar.<br />

Vi har dålig koll på både kommunikationssystem<br />

och bioteknik, dock brukar kommunikationssystem<br />

sägas vara den mest<br />

matematiska av inriktningarna och ryktena<br />

på Island säger att det är mycket läsplugg<br />

i bio-teknikinriktningen. Det är inte lätt att<br />

hitta den svåraste inriktningen men vill du<br />

ha en utmaning kan med fördel den inriktningen<br />

du är sämst på väljas, har du till<br />

exempel svårt för läsplugg kanske bioteknik<br />

är något för dig.<br />

När fyran kommer är det dags för de ”roliga”<br />

kursvalen. Då ska du klämma in dina sista<br />

tekniska poäng samtidigt som ekonomiska<br />

kurser skall väljas och samtliga krav för<br />

examen måste uppfyllas. Väljs en ekonomisk<br />

profil och alla kurser inom den körs<br />

är du oftast ganska safe, däremot är detta<br />

inte något vi rekommenderar för den late<br />

studenten.<br />

Har du en inneboende känsla av att du vill<br />

festa lika mycket under de första åren som Istudent<br />

finns det också en enkel men viktig<br />

tumregel. Läs aldrig extrapoäng även om du<br />

tycker att det skulle vara intressant. Försök<br />

också minimera antalet projektarbeten då<br />

de flesta 4:or har mycket att göra och risken<br />

är att dina framtida kollegor vill jobba både<br />

kvällar och helger. Det behöver väl knappast<br />

nämnas att detta kan få en negativ inverkan<br />

på den festsugnes livsstil. Dock ska inte<br />

glömmas att det även finns ett par bra (läs<br />

enkla) kurser som i huvudsak utgörs av projektarbete,<br />

så var noggrann med researchen<br />

innan kursvalen görs. Detta leder också till<br />

tumregel nummer två, att aldrig ha mer än<br />

en kurs med projektarbete under en och<br />

samma läsperiod. Om du däremot känner<br />

att du har för mycket tid över och inte vet<br />

hur du ska spendera din fritid rekommenderar<br />

vi att du läser dubbla ekonomiska<br />

inriktningar, till exempel marknadsföring<br />

och logistik. Detta bör leda till att även den<br />

flitigaste studenten kan fylla ut sitt schema<br />

och på så vis garanterat uppnå sjuttiotimmars<br />

arbetsvecka. Om du dessutom väljer<br />

att krydda sitt CV med engagemang i utskott<br />

och andra föreningar behöver du aldrig vara<br />

orolig för att få en lugn kväll hemma. Nedan<br />

visas ett schema för den typiska ambitiösa<br />

studenten.<br />

källa Peter Beckius


Boktips<br />

text Håkan Henriksson<br />

I halvtid<br />

Torsten Jansson<br />

I halvtid beskriver<br />

verkligheten för superentrepenören<br />

Torsten<br />

Jansson och den resa<br />

som han gjort med<br />

sitt företag New Wave<br />

Group. Boken börjar<br />

från början och beskriver<br />

hur Jansson startade<br />

med att trycka<br />

t-shirt i källaren hemma<br />

hos sina föräldrar i den lilla byn Dingle<br />

och fortsätter sedan med att beskriva hur<br />

företaget tog sig till börsen och det uppmärksammade<br />

uppköpet av glaskoncernen<br />

Orrefors KostaBoda. Intressant med boken<br />

är de små intervjuer som dyker upp där<br />

personer i Torsten Janssons närhet ger sin<br />

syn på hans entreprenörskap, ledarskap<br />

och drivkraft.<br />

I de olika kapitlen berättar Torsten Jansson<br />

även om hur man bygger ett börsbolag, hur<br />

det är att vara vd och hur det kändes att<br />

bli rikskändis efter uppköpet av Orrefors<br />

KostaBoda. Boken bjuder också på sköna<br />

minnen från slitsamma dagar som försäljare<br />

och från tidiga affärsresor i Kina. Lättsam<br />

och underhållande läsning som i enkla ord<br />

beskriver hur livet som entreprenör kan<br />

vara, utan att för den sakens skull tappa<br />

fokus på innehållet. En given bok i hängmattan<br />

för den tunna studentplånboken,<br />

då den i pocketformat endast kostar 39kr<br />

på adlibris.com.<br />

Framgång<br />

Mats Holm<br />

I boken Framgång<br />

porträtteras <strong>20</strong> svenska<br />

entrepenörer<br />

tillsammans med<br />

historien om deras<br />

företag och vägen<br />

till toppen. I varje<br />

kapitel berättas det<br />

om ett nytt företag<br />

och vad som ligger<br />

till grund för deras<br />

framgång och vad som kännetecknar deras<br />

företagande. Några av de företag som<br />

porträtteras är EF Education, Face Stockholm,<br />

Gina Tricot, Nordnet, Tradedoubler<br />

och Stadium. Att boken består av små, ej<br />

sammanhängande berättelser, om olika<br />

företag gör att man kan ha den liggandes på<br />

nattduksbordet för att sedan läsa om en ny<br />

framgångssaga när lusten faller på.<br />

RECENSION<br />

Visste du till exempel att Gina Tricot hade<br />

drygt <strong>20</strong> anställda på produktionsavdelningen<br />

innan man anställde en växeltelefonist,<br />

att Stadiums grundare Ulf Eklöf<br />

fick sin ledarskapsutbildning som reservofficer<br />

eller att hela ledningsgruppen på<br />

Face Stockholm består av kvinnor? Om<br />

inte så är denna boken något för dig!<br />

Boken ger också handfasta tips och<br />

råd samt innehåller 62 affärsideér som<br />

den drivne I-aren kan bygga vidare på.<br />

Boken är slut i handeln men kan lånas<br />

på stadsbiblioteket.<br />

ipikuré<br />

15


REPORTAGE<br />

16 ipikuré<br />

Linköpings svar på…<br />

text Camilla Dungner foto Maja Bjuring-Gerlich<br />

Som fattig student kan det ibland kännas lite bittert när bästa kompisen ska till Thailand i två veckor och du hävdar att du inte är<br />

ett DUGG avundsjuk, men misströsta inte. Sverige är fullt av gömda pärlor som bara väntar på att bli upptäckta. De må vara något<br />

oputsade ibland och kan kanske inte bjuda på 40 grader och sol varenda dag, men vad gör väl det. Hur kul är det <strong>egen</strong>tligen att<br />

sitta på ett svettigt fl yg ner till Mallorca, bara för att inse att hälften på hotellet är svenskar och ja, de har svenskt kaff e! Gör dig<br />

själv en tjänst och upptäck Sverige i sommar, men framför allt: upptäck Linköping!<br />

Stora torget, Linköpings svar på Times Square, tidigare Linköpings torg och platsen för Linköpings blodbad. År 1600 avrättades fyra riksrådsmän<br />

och en krigshövitsman genom halshuggning. Händelsen sägs vara en av Sveriges största rättsskandaler då Hertig Karl agerade<br />

åklagare såväl som domare. Torget har allt du kan önska dig inom mode och mat. Här hittar du även den stora och exklusiva gallerian<br />

Filbyter, ett måste för den inbitne modegurun. Passa även på att fylla på vätskedepåerna på en av de många uteserveringarna i sommar.<br />

Statyn av Folke Filbyter, Linköpings svar på Michelangelos David, belägen på Stora torget och skapad av Carl Milles. Folke Filbyter var<br />

enligt sägnen stamfar till Bjälboätten och därmed Folkungaätten, som lär härstamma från självaste Birger Jarl. Namnet Filbyter sägs<br />

komma från ordet f<strong>öl</strong>bitare, ett öknamn han påstås ha fått efter att ha kastrerat hästar med tänderna. Sant eller ej? Vem vet, men det<br />

viktigaste av allt är väl ändå att jobbet blir gjort?<br />

Stångån, Linköpings svar på Nilen, en underbar naturupplevelse för den äventyrlige resenären. Med sin längd på <strong>20</strong>2 km har den historiskt<br />

sett utgjort en gränslinje mellan Östergötlands södra halvor. Ett mycket populärt mål för såväl badsugna som fi skare samt de som vill<br />

paddla kanot eller ägna sig åt andra vattensporter.


REPORTAGE<br />

Rydskogen, Linköpings svar på Sherwoodskogen, en plats för den sanne upptäckaren. Det fi nns inga som helst förbehåll för vad du kan<br />

tänkas hitta i denna mystiska skog. Mycket passerar in men likt Bermudatriangeln vet man aldrig vad som kommer ut. Tycker du att det<br />

är roligt att spela golf, kasta frisbee och irra runt i skogen? Då är Rydskogen the shit, med sin 18-håls frisbeegolfbana, men se upp för<br />

hackspetten i den döda granen på åttonde hålet.<br />

Linköpings domkyrka, Linköpings svar på Notre Dame, har stått stolt i snart ett millennium, men har endast sett ut som idag sedan 1500talet.<br />

För den vetgirige är huvudtornet 107 meter högt, men får tyvärr ej besökas på grund av försäkringsbestämmelser. Nu kan du även<br />

ta chansen och söka katedralvärd. Eller varför inte lära känna SKULD, Svenska kyrkans unga i Linköpings domförsamling?<br />

Ågatan, Linköpings svar på Magaluf, där du från torsdag till lördag kan iaktta det unika och djuriska beteende som kallas för Linköpings<br />

uteliv. Gatan är en av Sveriges farligaste, därför kan det vara praktiskt att komma förberedd med citat som ”Passa dig, jag kan karate”,<br />

”Vem vare som kasta?” och ”Vad ska jag göra med min fakkin skjorta?!” Regnställ är att rekommendera, då kvällen garanterat blir blöt.<br />

ipikuré<br />

17


KARRIÄR<br />

18 ipikuré<br />

The Vault Online Library<br />

text Håkan Henriksson<br />

I förra numret av ipikuré berättade vi att 300 I-studenter under våren skulle få tillgång till Vaults kända karriärsguider<br />

via The Vault Online Library, detta för att undersöka intresset och fördelarna med att eventuellt låta fl er<br />

sektionsmedlemmar få tillgång till webbiblioteket nästa höst. För att alla ska få en uppfattning om vad det handlar<br />

om har ipikuré undersökt vad Vault har att erbjuda och vad som kan vara extra intressant för oss I-are. Så om du<br />

inte fi ck chansen att prova på Vault i vår eller är en av dem som fått ett konto , men inte riktigt fått tummen ur att<br />

testa, så ges här en liten resumé av vad Vault har att erbjuda just dig!<br />

Vault Guides<br />

Vaults ”guideböcker” har publicerats sedan<br />

1997 och anses av många vara den främsta<br />

källan till insiderinformation som rör karriärsämnet.<br />

Här finner man bland annat ”The<br />

Vault Guide to the Top 25 Consulting Firms,<br />

European edition”, “Vault Guide to the Case<br />

Interview” och “Vault Guide to International<br />

Careers”. Dessa guider är överlag väldigt bra<br />

och innehåller mycket matnyttiginformation<br />

inom respektive ämne. Ett litet minus dock<br />

är att merparten av de guider som ej är av<br />

typen ”European edition” är väldigt inriktade<br />

på den amerikanska marknaden och<br />

kanske därför inte riktigt lika intressanta för<br />

den gängse I-aren.<br />

Karriärsråd<br />

En annan användbar del av The Vault Online<br />

Library hittar du under fliken ”Career advice”.<br />

Här finns exempel CV för olika branscher<br />

så som ”Consulting CV”, ”Engineering<br />

CV” och ”Retail CV”, samt exempel på personliga<br />

brev, ”A day in the life” berättelser<br />

och mycket, mycket mer. Den information<br />

som du hittar här känns faktiskt extra användbar,<br />

detta då mycket är generella tips<br />

som gäller oavsett vilken bransch och var i<br />

världen du vill arbeta.<br />

Källa: Skärmdump Vault Online Library<br />

Företag<br />

Under fliken ”Companies” finns information<br />

om 2500+ företag, de flesta multinationella<br />

storföretag med verksamheter runt om i<br />

världen. Här går det bland annat att ranka<br />

företag efter bransch eller söka i VAULTs<br />

företagsdatabas. Under tiden som denna<br />

artikel skrevs fungerade dock inte sökfunktionen<br />

och många av företagsprofilerna<br />

saknade information. Bättre är då att istället<br />

ladda hem någon av de guider som rör den<br />

bransch som du är intresserad av.<br />

Sammanfattningsvis så kan VAULT Online<br />

Library sägas vara en riktigt bra källa till<br />

karriärsinformation och vi är övertygade<br />

om att det kan gagna många av oss om<br />

det även i fortsättningen görs tillgängligt<br />

för sektionens medlemmar.


Exjobb<br />

text Karin Preisler<br />

Fulltidsfesten är förbi för ännu ett<br />

gäng, vilket även innebär att exjobb<br />

närmar sig för många av oss. För att<br />

få lite klarhet i vad det innebär har<br />

ipikuré ställt frågor till ett antal Ialumner<br />

som delat med sig av sin<br />

erfarenhet.<br />

HUR HITTAR MAN EXJOBB?<br />

Många hittar sitt exjobb genom kontakter<br />

och genom tillfälligheter. I vilken utsträckning<br />

exjobbare själva är med och formulerar<br />

syfte och frågeställningar varierar. En väg att<br />

gå är att leta bland annonser där företag<br />

själva har identifierat ett behovsområde.<br />

Ett annat alternativ är att leta efter intressanta<br />

företag och sedan ta hjälp av<br />

exempelvis lärare vid den institution för<br />

vilken exjobbet ska utföras, för att formulera<br />

intressanta problemområden att föreslå<br />

för företagen. Om företagen tycker det är<br />

intressant sker normalt, efter diskussion,<br />

en revidering av förslaget. Uppgiften är<br />

alltid en kompromiss mellan företagens och<br />

universitetets intressen. Om man är osäker<br />

på hur ansökan ska vara utformad eller har<br />

vidare frågor ska man inte dra sig från att<br />

kontakta företaget och fråga. Exjobbet är<br />

ofta ett viktigt diskussionsämne under den<br />

första arbetsintervjun, och därför bör man<br />

som exjobbar ställa krav på att det ska vara<br />

intressant.<br />

VAD ÄR VÄRT ATT HA I ÅTANKE<br />

NÄR MAN BESTÄMMER EXJOBBSPARTNER?<br />

Exjobb genomförs normalt två och två. Att<br />

göra exjobb själv ställer krav på resurser<br />

och kräver därav särskilda skäl. Att arbeta<br />

med en person i ett projekt under <strong>20</strong> veckor<br />

kan lätt bli påfrestande och det är därför<br />

viktigt att hitta någon man fungerar bra ihop<br />

med. Ju mer man kan komplettera varandra<br />

desto bättre. En avvägning ligger i att välja<br />

att samarbeta med en person som tänker<br />

på ett annorlunda sätt, vilket förmodligen<br />

ger ett bättre resultat i slutändan men kan<br />

skapa fler konflikter under arbetets gång.<br />

Antalet kandidater är ju ofta ganska begränsat<br />

eftersom det ställer krav på samma<br />

intresseområde, samma ambitionsnivå och<br />

i de flesta fall samma inriktning. Det finns en<br />

fördel i att arbeta med någon man tidigare<br />

arbetat med eftersom att man då känner till<br />

varandras styrkor och svagheter och bättre<br />

kan dela upp arbetet därefter. Det finns tyvärr<br />

många exempel på vänskapsrelationer<br />

som blivit lidande i samband med att exjobb<br />

genomförs med bästa kompisen. Det kan<br />

vara bra att vara medveten om det och<br />

förbereda sig, genom att exempelvis vara<br />

noga med skriva kontrakt och sätta upp<br />

regler för hur arbetet ska skötas.<br />

HUR MYCKET GES I ERSÄTTNING?<br />

Ersättning varierar. Ett riktmärke är mellan<br />

<strong>20</strong>-40 000 kronor. Det finns företag som<br />

ger upp till 75 000 kronor. En del får inget<br />

alls. Att göra exjobb på institution behöver<br />

inte innebära att man inte får ersättning,<br />

utan beror helt och hållet på vilket intresse<br />

som finns i exjobbet. Stora företag har ofta<br />

ramar inom vilka de bestämmer ersättning<br />

med hänsyn till vad de får ut av arbetet.<br />

I mindre företag finns det ofta större utrymme<br />

för förhandlingar. Ibland betalas det<br />

ut som en klumpsumma efter genomfört<br />

arbete och ibland betalas det ut som en<br />

praktikantlön varje månad.<br />

HUR VIKTIG ÄR HANDLEDAREN?<br />

Vid exjobb på företag har man en handledare<br />

på företaget och en på universitetet.<br />

Beroende på den enskilda handledarens<br />

engagemang och intresse av resultatet<br />

varierar det hur frekvent man träffas.<br />

Exjobbarnas behov av att träffa en handledare<br />

varierar dessutom, ofta krävs det<br />

mer stöd i vissa perioder. Att välja ett<br />

exjobb med en engagerad uppdragsgivare<br />

är ett viktigt tips från flera alumner. Värt<br />

att ha i åtanke är även att den roligaste<br />

och skönaste professorn inte nödvändigtvis<br />

har handledning av exjobb på sin<br />

prioritetslista.<br />

Som ytterliggare bollplank har man opponenter<br />

till sin hjälp och således ingår<br />

även, som en del i det egna exjobbet, att<br />

opponera på en annan rapport. Enklast är<br />

att välja opponenter med samma inriktning<br />

eftersom att det kräver mindre tid att läsa<br />

in sig på ett nytt teoretiskt område.<br />

VILKEN TYP AV INFORMATIONSINSAMLING<br />

INGÅR OCH HUR SER UPPLÄGGET UT?<br />

Datainsamlingen i ett exjobb består alltid<br />

till en del av att finna lämpliga teorier för<br />

sin referensram. Ett tips är att söka iterativt,<br />

det vill säga att börja med en artikel<br />

och sedan hitta mer relevant information<br />

genom artikelns referenser. Ungefär sex<br />

till sju veckor in i exjobbet ska en planeringsrapport<br />

vara klar. Den innefattar den<br />

teoretiska referensramen samt bland annat<br />

syfte, frågeställningar, metod för hur frågeställningar<br />

ska besvaras och avgränsningar.<br />

Den som aldrig trodde sig få användning för<br />

det Wahlbinska U-et från kursen IMAN, men<br />

ändå kämpat för att begripa dess innebörd,<br />

har här ett försprång. Något som många<br />

gamla I-are understryker är vikten av att<br />

avgränsa sig. När det känns som att man<br />

avgränsat sig nog är det inte tillräckligt.<br />

Exjobbet ska vara en djupdykning. Den<br />

primära datainsamlingen utgörs ofta av<br />

intervjuer eller bearbetning och analys av<br />

olika typer av data. Exjobbet är tänkt att<br />

genomföras under <strong>20</strong> veckor à 40 timmar.<br />

De flesta anser att denna tid är tillräcklig.<br />

En del väljer att komprimera det.<br />

VAD BEHÖVER MAN TÄNKA PÅ<br />

NÄR EXJOBBSARBETET PLANERAS?<br />

Det är bra att lägga ned ganska mycket tid<br />

på planering och syfte. Innan arbetet drar<br />

igång är det viktigt att ha greppat uppgiften<br />

och att vara överens med uppdragsgivaren<br />

om detta samt om vilket resultat som ska<br />

uppnås. Syftet omformuleras ofta under<br />

resans gång vilket även innebär att man<br />

behöver vara beredd på att planera om.<br />

För att inte riskera att behöva sitta alltför<br />

många långa nätter för ett mindre bra<br />

resultat i slutändan, gäller det att vara<br />

disciplinerad. Det kan vara bra att arbeta<br />

under kontorstiderna på exjobbsföretaget<br />

eller på institutionen. Intervjupersoner bör<br />

bokas in så tidigt som möjligt, eftersom att<br />

människor ofta är väldigt upptagna. Mot<br />

slutet av exjobbet kan en del tid behövas<br />

för anställningsintervjuer, vilket också är<br />

bra att planera för.<br />

Även om de flesta börjar leta exjobb flera<br />

månader i förtid verkar det som att tillfälligheter,<br />

för många, avgör var man till sist<br />

hamnar. För den som inte har något exjobb<br />

klart kan det vara värt en sommarfunderare.<br />

Det är trots allt ett bra tillfälle att göra<br />

något man verkligen vill!<br />

Viktigt<br />

– Att ha en tydlig målsättning med sitt<br />

exjobb<br />

– Att uppdragsgivaren är engagerad i<br />

exjobbet<br />

– Att avgränsa uppgiften<br />

Mer Information och Tips<br />

www.xjobb.nu: Information om och<br />

annonsering av exjobb<br />

Alumnidatabasen: Användes för att kontakta<br />

alumner som svarat på frågor för<br />

denna artikel. Ett bra sätt att komma i<br />

kontakt med alumner och se var I-alumner<br />

arbetar; http://www.liu.se/alumni/<br />

MFS (Minor Field studies): Ex-jobb med<br />

fältstudie i ett utvecklingsland; www.<br />

student.liu.se/ut/studier/mfs<br />

KARRIÄR<br />

19


GÖR DET SJÄLV<br />

<strong>20</strong> ipikuré<br />

<strong>Brygga</strong> <strong>egen</strong> <strong>öl</strong>?<br />

text Anders Ellmo foto stock.xchng<br />

På Systembolagets hemsida fi nns att<br />

läsa att 23 av de 25 mest populära<br />

artiklarna i deras sortiment är <strong>öl</strong>, närmare<br />

bestämt ljus lager. Trots denna<br />

lagerns hegemoni så är den svenska<br />

mikrobryggarkulturen under stark tillväxt<br />

och det har aldrig stått så mycket<br />

ale, porter och stout puttrandes i de<br />

svenska stugorna som det gör idag.<br />

Enligt en definition är ett mikrobryggeri ett<br />

lokalt bryggeri som brygger <strong>öl</strong> med hantverksmässiga<br />

metoder och enligt gammal<br />

bryggeritradition. En mikrobryggarkultur<br />

har varit på stark framväxt i USA under de<br />

senaste decennierna och numera behöver<br />

man inte gå långt för att hitta en lokalt<br />

producerad ale i det land där Budweiser<br />

tidigare var synonymt med <strong>öl</strong>. Sedan 1995,<br />

då de första svenska mikrobryggerierna<br />

etablerades, har en ganska lång rad företag<br />

slutit sig till skaran. Numera kan man<br />

på Systembolagets hyllor hitta <strong>öl</strong> med<br />

namn som Slottskällans Imperial Stout,<br />

Nils Oscar India Ale och färsk<strong>öl</strong>et Hell från<br />

Jämtlands Bryggeri. För alla som gillar att<br />

dricka <strong>öl</strong> för andra orsaker än en snabb och<br />

ganska trevlig kemisk berusning så är detta<br />

trevliga nyheter, men tyvärr tär det hårt på<br />

en students kassa och det roliga tar slut<br />

ganska snabbt.<br />

För att få ut en längre stunds nöje av<br />

sitt <strong>öl</strong>intresse, och slippa promenera in<br />

till centrum när lusten faller på, kan man<br />

starta sitt eget lilla mikrobryggeri. Ska man<br />

vara exakt är kanske satsbryggning, som är<br />

lämpligt för en nybörjare, kanske inte riktigt<br />

hantverksmässiga metoder men som med<br />

alla intressen skenar det lätt iväg efter ett<br />

tag och aktar du dig inte kanske det snart<br />

står en rostfri maltkross i källarförrådet.<br />

Satsbryggning sträcker sig över ett spektrum<br />

från torrjäst – då du bara behöver slänga i<br />

jästblandningen i vattnet – till ganska avancerade<br />

kok efter recept du har fått av en kille<br />

på VilleValla en sen fredagkväll.<br />

Uppvuxen i Sverige, med vårt traditionellt<br />

ambivalenta och något skamfyllda förhållningssätt<br />

till alkohol, kan det kännas<br />

konstigt och kanske lite sunkigt att göra sitt<br />

eget <strong>öl</strong> i plasthinkar hemma. Men i motsats<br />

till de billiga vinsatserna som är ganska<br />

populära i studentkretsar är <strong>öl</strong>bryggning<br />

mer hantverksmässigt och ger mycket<br />

större chans till goda resultat. Ett <strong>öl</strong> gjort<br />

hemma kan mycket väl bli det godaste <strong>öl</strong> du<br />

någonsin har provat, och även om det inte<br />

blir mycket billigare än vad det hade varit<br />

på Systembolaget ger det mycket mer nöje<br />

att göra det själv.<br />

“För att få ut en längre stunds<br />

nöje av sitt <strong>öl</strong>intresse, och slippa<br />

promenera in till centrum när lusten<br />

faller på, kan man starta sitt eget<br />

lilla mikrobryggeri”<br />

Ditt eget mikrobryggeri:<br />

tre enkla steg<br />

1<br />

Köp utrustningen och<br />

koka jästkulturen<br />

Det är inte mycket utrustning, utöver vad ett<br />

kök normalt är utrustat med, som behövs för att<br />

brygga sin <strong>egen</strong> <strong>öl</strong>. I det första steget behövs en<br />

<strong>öl</strong>sats, en stor kastrull (10l), två jäshinkar samt<br />

jäsrör och hävert. Det är rekommenderat att<br />

köpa till en <strong>egen</strong> påse <strong>öl</strong>jäst då de som f<strong>öl</strong>jer<br />

med nybörjarpaketen inte är särskilt bra, det<br />

lättaste är att börja med Alejäst då den jäser<br />

i normal rumstemperatur. När allt är inköpt<br />

är det dags att starta spisplattan och f<strong>öl</strong>ja de<br />

medf<strong>öl</strong>jande instruktionerna för kokningen.<br />

2<br />

Häll över blandningen i<br />

en jäshink och vänta<br />

Fyll jäshinken med 25 liter kallt vatten och häll<br />

i jästkulturen under kraftig omrörning. Här<br />

är målet att syresätta blandningen maximalt,<br />

något man under senare stadier vill undvika<br />

till varje pris då det ger <strong>öl</strong>et sämre smak. Sätt<br />

sedan på locket med jäsröret i, och ställ hinken<br />

i det mörkaste hörnet av lägenheten. Efter<br />

ungefär två dagar bör <strong>öl</strong>et ha börjat jäsa och det<br />

ska bubbla ganska friskt i jäsröret. Bubblandet<br />

kommer att hålla på ett par dagar, och när hastigheten<br />

på det har sjunkit till nästan noll är det<br />

dags att göra en omtappning för att avskilja den<br />

döda jästen. Använd häverten för att hälla över<br />

<strong>öl</strong>et till nästa hink och undvik att få med bottensatsen.<br />

Efter en veckas sekundärjäsning är det<br />

sedan dags för steg tre.<br />

3<br />

Tappa på fl aska och<br />

starta efterjäsningen<br />

Nu bör <strong>öl</strong>et vara rent från föroreningar och smaka<br />

som den färdiga produkten, dock utan kolsyra.<br />

Den kommer att tillkomma under efterlagringen<br />

på fl aska. Under upptappningen är det<br />

viktigt att vara snabb med att sätta på kapsyler<br />

för att undvika syresättning. Tillsätt också en<br />

tesked socker per liter för att hjälpa efterjäsningen.<br />

Efter en veckas slutlagring i ett mörkt - och<br />

helst källarkallt - utrymme är det dags att korka<br />

upp och testa slutprodukten. Grattis, du har just<br />

bryggt ditt första <strong>öl</strong>. Det var väl inte så svårt?<br />

Det är mycket viktigt att rengöra och desinfi cera<br />

all utrustning och alla kärl som är i kontakt med<br />

<strong>öl</strong>et efter kokningen, annars är det risk att jästen<br />

dör i förtid.


1... ...2... ... och 3!<br />

Succén är ett faktum<br />

text & foto I-garaget<br />

För att forsätta på vår provocerande och<br />

rebelliska linje bestämde vi i I-garaget oss<br />

för att recensera vårt eget framträdande på<br />

sektionsaktivas innan spelningen faktiskt<br />

ägt rum. Detta kan te sig något djärvt men<br />

vi, liksom Lotta och Fredrik, har svårt att se<br />

att det inte skulle bli en braksuccé – det har<br />

ju alltid gått skitbra hittills [den enda gången<br />

hittills, reds. anmärkning].<br />

När det gäller skivkontrakt och intäkter går<br />

det som vanligt; inte ett enda skivkontrakt<br />

och endast två sålda demon varav Lotta<br />

fortfarande inte betalat för sin tape. Istället<br />

för att göra som alla andra och skylla på<br />

finanskris och lågkonjunktur skyller vi på en<br />

skitfull och oengagerad manager. Fräsarn<br />

dyker upp i replokalen när det endast är<br />

några dagar kvar till konserten och under<br />

Från vänster: Gustav Bolin (Gitarr), Johan Albinsson (Bas), Henrik Ceder (Sång/Gitarr), Johan Gembäck (Manager/Fräsare),<br />

Liggande: Marcus Engström (Trummor)<br />

spelningen är han så VD-full att han tappar<br />

demon i golvet.<br />

Efter ett löjligt stort genomslag har nu<br />

bandet upplösts efter interna meningsskiljaktigheter,<br />

några försvinner utomlands<br />

och resterande medlemmar ska börja spela<br />

kristen rockmusik under Tomas Olssons<br />

taktfasta ledning.<br />

”Det är svårt att fi nna ord.<br />

Fabulöst” - Lotta Liljeberg<br />

”Instämmer” -<br />

Fredrik Johansson<br />

”Mr Brightside!” -<br />

Anders Fagerstedt<br />

ipikuré<br />

21


22 ipikuré<br />

Ut i friska luften<br />

text & foto Frida Östh<br />

Äntligen har våren kommit och vintern<br />

är ett minne blott, vårkänslorna<br />

spritter i kroppen på studenterna.<br />

Nu kan man vara utomhus igen utan<br />

att riskera att förfrysa tårna. Så vad<br />

ska du göra med din nyfunna frihet?<br />

Volleyboll är en klassiker som många<br />

uppskattar och av just det skälet kan<br />

det vara svårt att hitta en ledig plan.<br />

En promenad i solen med en av GBs<br />

nyheter för i år: Solero Berry Berry<br />

ska vara ett hett tips. Men inget slår<br />

att sträcka ut sig i gräset och bara<br />

njuta. Jo, kanske att få göra det på<br />

en vacker plats och inte mellan två<br />

hyreshus i Ryd eller på Irrblosset. Så<br />

packa picknick- korgen och passa på<br />

att se de fi na platser Linköping faktiskt<br />

har att erbjuda.<br />

Trädgårdsföreningen<br />

Centralt beläget ligger, som de flesta vet,<br />

Trädgårdföreningen som i år faktiskt firar<br />

150 år. Här finns gott om gräsytor perfekta<br />

för att breda ut picknickfilten med några<br />

vänner. Ni får dock vara beredda på att<br />

många andra har haft samma idé som ni<br />

så de bästa platserna ryker fort vissa dagar.<br />

Förutom att det är nära det mesta då det<br />

ligger precis vid centrum finns det även<br />

möjligheter att fika och äta inne i parken<br />

om du inte vill ta med eget. Här finns en<br />

boulebana för de som inte har åldersnoja<br />

och en volleybollplan som går att boka men<br />

framförallt finns vacker natur som gör att du<br />

nästan glömmer att du är mitt inne i en stad.<br />

Passa på att kika in på Trädgårdföreningens<br />

hemsida på www.linkoping.se för att få mer<br />

tips på vad parken har att erbjuda.<br />

Stångån<br />

Om du längtar efter lite porlande vatten men inte orkar lämna stadskärnan så finns alltid<br />

Stångån smidigt till hands, nackdelen är väl att gräsutrymmet är begränsat och även här<br />

kan det bli lite trångt. Ju längre bort från centrum du tar dig desto mindre folk blir det. Ta<br />

med lite gammalt bröd hemifrån så kan du tävla ikapp med pensionärerna om vem som<br />

är populärast hos gräsänderna. Om du inte känner för att göda fåglar så ta med en kortlek<br />

eller en bra bok, här finns nämligen inte mycket springyta men det är därför också mycket<br />

lugnare om man bortser från några cyklister och joggare på stigen längs med ån.<br />

Roxen<br />

Bergs slussar är sju sammankopplade slussar som ligger där Göta Kanal och Roxen möts ca<br />

tio kilometer norr om Linköping. Det går bra att ta sig hit på cykel, men har man bil skadar<br />

det inte att ta den. Förutom att det är ett alldeles perfekt tillfälle att se en liten bit av den<br />

190 km långa Göta Kanal med sina 58 slussar så är det också en trevlig plats med ett mysigt<br />

cafe som är öppet från maj till september och även möjligheten att spela lite minigolf. Har<br />

du bil och vill komma ännu längre bort från storstaden så ligger Sandviks camping ytterligare<br />

tio kilometer bort om du fortsätter på vägen förbi slussarna. Här finns möjlighet att bada<br />

och stora öppna gräsytor där man kan tillbringa en lugn skön dag i solen genom att springa<br />

av sig och spela lite boll, eller varför inte bara ligga och njuta av utsikten?


Midsommaridyllen är greppbart nära!<br />

text Alma Särneroth foto Ylva S<br />

Fira med släkten!<br />

Har du gått ut stenhårt några somrar i rad<br />

och kalasat ordentligt utan att riktigt reflektera<br />

över att man faktiskt inte behöver supa<br />

sig dyngrak? Varför inte avnjuta en härlig<br />

traditionell midsommar med släkten i år?<br />

Du slipper allt besvär med att samordna och<br />

fixa inför den stora dagen, så du behöver<br />

<strong>egen</strong>tligen bara ”glida med” och njuta av<br />

god mat och glatt umgänge.<br />

Fira smidigt och enkelt!<br />

Är du typen som tycker att midsommarens<br />

allt fixande är tidskrävande och jobbigt<br />

men hellre firar med vännerna än med<br />

familjen, så du måste trots allt dra i några<br />

trådar och fixa inför festen? Oroa dig inte.<br />

Bara man har lite framförhållning och kanske<br />

fått en liten spark i ändan så löser det<br />

sig galant! En spark i ändan får du här; Dra<br />

iväg till någons sommarstuga eller bara<br />

vistas i någons trädgård. Nedan finner du<br />

en mager uppsättning förslag på roliga<br />

snapsvisor och roliga lekar. På nätet är ju<br />

utbudet oändligt så kolla upp snapsvisor,<br />

lekar, enkla men goda recept och trevliga<br />

dekorationer så kommer du att kunna<br />

njuta av en härlig midsommar även i år,<br />

fast utan alltför mycket besvär.<br />

Fira som i<br />

Pripps Blå-reklamen!<br />

Är du typen som vill fira med de närmsta<br />

vännerna och gärna komma iväg från<br />

familjen? Ni har väl sett Pripps Blå -reklamen?<br />

Du åker förslagsvis till första<br />

bästa båtuthyrning, hyr en båt över ett<br />

dygn eller två och drar iväg till en härligt<br />

klippig ö med en brygga som är tillgänglig<br />

för allmänheten. Packa med dina närmsta<br />

vänner, några flak Pripps Blå (eller vad<br />

ni föredrar), gitarren och härligt smaklig<br />

midsommarmat. Under dagen kör ni lite<br />

lekar och spel, badar om så önskas och<br />

gör era kransar på plats (alternativt före<br />

avfärd). När tiden är inne dukar ni upp<br />

maten, kanske på färgglada filtar, på klipporna<br />

och bara njuter av sommarvädret.<br />

Fram emot kvällskvisten plockar ni fram<br />

gitarren och spelar och sjunger tills solen<br />

sakta avlägsnar sig bakom horisonten. Kan<br />

det bli mer idylliskt?<br />

SÅ HÄR GÖR DU DIN EGEN KRANS<br />

Ta dina favoritblommor och blanda dem<br />

med lite fina blad som du hittar i naturen.<br />

Varva dessa då du virar fast dem med en<br />

formbar tråd (förslagsvis grön metalltråd).<br />

När ”blom-längan” är lång nog att passa<br />

kring ditt huvud knyter du ihop de både<br />

ändarna. Enklare än enkelt!<br />

LEK: ”NUMMERLEKEN”<br />

Förbered en nummerskylt till 1..n deltagare<br />

per lag där du skriver ”1” på första skylten,<br />

på nästa skylt skriver du ”2” och så vidare<br />

upp till ”n” (matematik-termer får man aldrig<br />

nog av). Fäst sedan en skylt på varje<br />

deltagare i lagen. Det lag som först har fått<br />

sitt lag på led i nummerordning har vunnit.<br />

Tips: Om detta är för lätt så finns även varianten<br />

att lagmedlemmarna inte får prata<br />

med varandra.<br />

LEK: ”FOTBOLL I EN STRUT”<br />

Gör en strut av papper och tejp där ena<br />

änden ska täcka en yta stor som ett ansikte<br />

och i andra änden ska du lämna ett litet<br />

hål. Struten fästs med ett gummiband kring<br />

huvudet på spelaren som ska sparka en boll<br />

i en bana med struten över ansiktet, helst<br />

utan att använda händerna för att förhindra<br />

fusk. Svårighetsgraden bestäms i förväg<br />

genom att variera storleken på det lilla<br />

titthålet. Laguppdelning kan göras på olika<br />

sätt, antingen om man vill köra alla mot<br />

alla eller att man delar upp i några lag som<br />

till exempel tävlar om bäst totaltid ihop.<br />

En grymt rolig lek, speciellt för åskådarna!<br />

LEK: ”BLINDA RADEN”<br />

Dela upp deltagarna i minst två lag. Alla<br />

lagmedlemmar sätter en ögonbindel för<br />

ögonen. Det lag som först, utan att prata,<br />

lyckas placera sig i stigande ordning med<br />

den kortaste först och den längsta sist<br />

vinner.<br />

Sånghäfte<br />

SNAPSVISA: ”FULLMÅNE”<br />

Mel: Mors lilla Olle<br />

En gång i månan är månen full<br />

aldrig vi sett honom trilla omkull<br />

Stum av beundran hur mycket han tål<br />

höjer vi glaset och dricker hans SKÅL!<br />

SNAPSVISA: ”INTE NU”<br />

(Ska utföras med finskt uttal)<br />

Inte nu... (vänta fem sekunder)...<br />

inte nu heller... (vänta fem sekunder)......<br />

men NU!!!<br />

SNAPSVISA: ”BOTTEN UPP”<br />

Mel: Talkör<br />

En: Vad hette skeppet?<br />

Alla: WASA!<br />

En: Hur sjönk det?<br />

Alla: BOTTEN UPP!<br />

ipikuré<br />

23


24 ipikuré<br />

Posttidning B<br />

I-sektionen, Kårallen<br />

Tekniska Högskolan<br />

581 83 Linköping<br />

Tänk dig.<br />

Att en värld av möjligheter öppnar sig för dig.<br />

Vilket skulle bli ditt första steg?<br />

Vägarna till Scania för en ung akademiker som du, är många. När du tar steget in<br />

på Scania tar du också första steget på något som kan bli ditt livs resa. En upptäcktsfärd,<br />

fylld av ständigt nya utmaningar och ett livslångt lärande.<br />

På Scania finns det fler karriärvägar än du kan tänka dig. Både i Sverige och utomlands.<br />

Här kan du byta jobb och utvecklas, utan att byta arbetsgivare.<br />

www.scania.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!