20.12.2022 Views

21 december

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

God Jul alla läsare

Nr. 46 Onsdag 21 december 2022 Nordvärmlands mest lästa tidning - sedan 1966

God Jul & Go t Nytt År

Välkomna till oss i jul

Julafton

Juldagen

Nyårsafton

Nyårsdagen

Alla andra dagar

08-14

10-16

08-19

11-22

08-22


Pastorsexp. tel. 0560-272 00

Öppet: må-ti 10-12, on-to 10-12, 13-15

Fryksände

Onsd. 21 dec. kl. 10.30

onsdagsträffen

Källaren, församlingshemmet

Vi sjunger, fikar och umgås

Lörd. 24 dec. kl. 11.00

julbön

Hans Öberg, Mia Stenmark, barnsång

Barnen hjälper till att bygga upp

julkrubban

kl. 23.30 midnattsmässa

Jonas Bodinger Larsson, Urban

Karlsson, Karin Lövestam Öberg,

Fryksände kyrkokör

Månd. 26 dec. kl. 11.00

ekumenisk gudstjänst

i Missionskyrkan. Se separat annons!

sönd. 1 jan. kl. 18.00

kvällsmässa

Jonas Bodinger Larsson, Urban Karlsson

Fred. 6 jan. kl. 18.00

musikmässa med katharina Hieke

Sänds i närradion. Se separat annons!

sönd. 8 jan. kl. 11.00

Högmässa

Karin Jansson, Mia Stenmark

Tisd. 10 jan. kl. 10.30

träffpunkten

(fd. Onsdagsträffen) Källaren,

församlingshemmet. Vi sjunger,

fikar och umgås

Torsd. 12 jan. kl. 17.00

maten är klar

Se separat annons!

LekVATTneT

sönd. 25 dec. kl. 07.00

julotta med levande julkrubba

Karin Jansson, Berit Johansson, solister

Julkaffe i Skoterstugan

Fred. 6 jan. kl. 15.00

gudstjänst med små & stora

Se separat annons!

VITsAnd

Lörd. 24 dec. kl. 23.30

midnattsmässa

Johan Bonander, Mia Stenmark,

Kör med solister

sönd. 8 jan. kl. 15.00

gudstjänst

Karin Jansson, Mia Stenmark

Sänds i närradion

ösTMArk

Lörd. 24 dec. kl. 11.00

julbön på gömmanberg

Johan Bonander, Halle Halvarsson

sönd. 25 dec. kl. 07.00

julotta

Johan Bonander, Mia Stenmark,

Halle Halvarsson, Gospelkören

Månd. 26 dec. kl. 18.00

julkonsert med Mona Nylin

och Sören Ågren. Se separat annons!

Fred. 6 jan. kl. 15.00

gudstjänst med små & stora

Se separat annons!

........................................................................

Vi sänder radio på: 100,6 och

104,1 MHz. www.radiofryksdalen.se

Torsd. 22 dec. kl. 18.00

närradio Tro & liv med hundpsykolog

som gäst

Tisd. 27 dec. kl. 17.00

närradio Tisdagsstudion

Torsd. 29 dec. kl. 18.00

närradio Kyrkans musikbyrå

Fred. 6 jan. kl. 18.00

musikmässa Direktsänd

sönd. 8 jan. kl. 15.00

radiogudstjänst Direktsänd

Tisd. 10 jan. kl. 17.00

närradio Tisdagsstudion

Torsd. 12 jan. kl. 18.00

närradio Kyrkans musikbyrå

........................................................................

Kollekt SwiSH: 1235068739

till Er alla som på olika

sätt hedrade minnet av

vår käre

Kjell-Åke Linder

vid hans bortgång med

blommor, hälsningar,

telefonsamtal samt gåvor

till olika minnesfonder.

Varmt tack även till Er som

gjorde vårt sista farväl till

ett ljust och vackert minne.

Ett stort tack till

Dalbygården för god

omvårdnad och gott

bemötande under

Kjell-Åkes sjukdomstid.

EVA

Maria och Anna

med familjer

Vår kära

Mayvor Johansson

* 24 april 1943

har idag stilla insomnat.

Sysslebäck

7 december 2022

Moster Iris

Kusiner med familjer

www.facebook.com/fryksande • www.instagram.com/fryksandepastorat

www.fryksandepastorat.se

Joakim Olsson

2 år sen du lämnade oss.

Sorgen, saknaden är stor. Du fattas oss.

Barnen och EvaLena, mamma och Håkan

Så stilla kom döden

den kom som en vän

Den tog Dig i handen

och förde Dig hem

Begravningsgudstjänsten

äger rum i kretsen av de

närmaste. Tänk gärna på

Diabetesfonden bg. 900-7741.

www.likenasbegravningsbyra.se


ÖVRE ÄLVDALS FÖRSAMLING

Julafton 24 december

”Inför Jesu födelse”

Dalby kyrka kl. 12.00

JULBÖN med julkrubba

Anders Rådström,

Britta Nordberg

Norra Finnskoga kyrka kl. 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST

Anders Rådström, Britta

Nordberg, Fredrik Jakobsson

Nyskoga kyrka kl. 23.00

JULNATTSGUDSTJÄNST

Annica Olsson,

LarsEmil Öjeberget

Juldagen 25 december

”Jesu födelse”

Södra Finnskoga kyrka kl. 06.00

JULOTTA Anders Rådström,

Britta Nordberg, Carmen Ludo

Norra Ny kyrka kl. 07.00

JULOTTA

Annica Olsson, Claes Ekberg,

kyrkokören

Dalby kyrka kl. 08.00

JULOTTA Anders Rådström,

Britta Nordberg, kyrkokören

Annandag Jul 26 december

”Martyrerna”

Dalby kyrksal kl. 16.00

STAFFANSGUDSTJÄNST

Annica Olsson, Britta Nordberg

Välkomna!

Nyårsafton 31 december

Dalby kyrksal kl. 18.00

NYÅRSBÖN Anders Rådström,

Britta Nordberg

Nyårsdagen 1 januari

”I Jesu namn”

Nyskoga kyrka kl. 16.00

MINNESGUDSTJÄNST

med ljuständning

Annica Olsson, Britta Nordberg

Norra Ny kyrka kl. 19.00

MINNESGUDSTJÄNST

med ljuständning

Annica Olsson, Britta Nordberg

Trettondedag jul 6 januari

”Guds härlighet i Kristus”

Norra Ny församlingshem

kl. 16.00

Julfest. Dopbarnens dag.

Utdelning av Barnens Bibel.

Dans kring granen

Annica Olsson, Claes Ekberg

Norra Finnskoga kyrka kl. 16.00

Julfest. Dopbarnens dag.

Utdelning av Barnens Bibel.

Dans kring granen.

Anders Rådström,

Britta Nordberg.

Söndag 8 januari

”Jesu dop”

Gudstjänst på Dalbygården

kl. 14.30 Anders Rådström,

Britta Nordberg, Dalby Blomsterfond

bjuder på kaffe och tårta.

Tel. pastorsex. 0564-410 62

Kyrkoherde Anders Rådström

tel. 0564/ 410 22

Swish för kollekt 123 162 9807

ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se

Vår älskade

Sven-Olof (Ola)

Olsson

* 11 december 1933

har lämnat oss

i stor sorg och saknad.

Torsby

11 december 2022

TOMAS och CHRISTINA

PETER och MONICA

HÅKAN

HELENA och JOHAN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Du var den starkaste

av oss alla

med en aldrig sinande ork.

Aldrig var ett problem för stort

eller smått för Dig

och även om Dina ord sa nej sa

Ditt hjärta alltid ja

Nu får Du vila Din trötta kropp

som tjänat Dig så väl

Vandra nu vidare

i tysta stora skogar

Bland höga furor

och mjuka mossar

I skogar där Du alltid

känt Dig som en kung

På ben som åter bär Dig

med din forna styrka

Vila nu finaste

Du kommer vara saknad

Begravningen äger rum i

Fryksände kyrka torsdag

29 december kl 11.00.

Akten upplöses vid graven.

Tänk gärna på Hjärnfonden,

och skänk en minnesgåva via

torsbybegravningsbyra.se eller

telefon 0560-71010.

www.torsbybladet.se

annonser@torsbybladet.se


• Lördag 24 december

JULAFTON

11.00 Samling kring krubban

Vi sjunger julens sånger

och tar del av julens budskap.

Servering av frukt och godis.

• Måndag 26 December

ANNANDAG JUL

11.00 Gemensam jul

Ekumenisk gudstjänst.

Lunch i form av knytisbuffé

Karin Jansson,

Karin Lövestam-Öberg

Curt Engström

Västanvikssångarna

• Söndag 1 januari

NYÅRSDAGEN

11.00 Gudstjänst

med nattvard

Åsa Walfridsson

• Fredag 6 januari

TRETTONDAGEN

11.00 Vi sjunger julens sånger

Bjälveruds Missionshus

Lennart Larsson, m. fl.

Välkomna!

Välkommen att fira

gemensam

jul

Annandag jul

måndag 26/12 kl. 11.00

i missionskyrkan Torsby

Kl. 11.00 ekumenisk gudstjänst

med Västanviksångarna, Curt Engström,

Karin Jansson och Karin Lövestam-Öberg.

efteråt:

Julknytis-buffé

Om du kan och orkar så ta gärna

med något ätbart, men det går också bra att

bara komma ändå.

Vi hjälps åt!

Välkommen!

ÖVRE ÄLVDALS FÖRSAMLING

Trettondagen

Fredag 6 januari

Östmarks kyrka kl. 15

Gudstjänst med sMÅ & stora

julgransdans, kyrkkaffe,

tomten kommer!

jonas Bodinger Larsson, Halle

Halvarsson, Eva Bonander

......................................

Lekvattnets kyrka kl. 15

Gudstjänst med sMÅ & stora

Kyrkkaffe, tomten kommer!

Hans Öberg, Mia stenmark

Vill du komplettera vårt team och jobba på en arbetsplats

som har fått certifieringen ”Great Place To Work”?

Vi söker:

• Kyrkvaktmästare, tillsvidareanställning på 100 %

Tillträde 2023-06-01

• Församlingsassistent, tillsvidareanställning på 100 %

Tillträde 2023-05-01

• Semestervikarie kyrkogårdsarbetare, vikariat på 100 %

Under tiden V 26-V 33

Sista ansökningsdag är 2023-01-08.

Är du intresserat så kan du läsa mer på

https://www.svenskakyrkan.se/OvreAlvdal.

VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!


VECKANS KLIPP

I TORSBY

V e ck s

MEDLEMSKLIPP

J

-

rit

J

-

rit

1 KG

15k/nät

MEDLEMSPRIS

10k/st

MAX 3 ST/MEDLEM.

CLEMENTINER I NÄT

Spanien/Coop. Klass 1. 1 kg.

MAX 3 ST/MEDLEM. MEDLEMSPRIS

SILL I GLAS

Abba. Kylda. Välj mellan olika sorter. 220-245 g.

Jfr-pris 40:82-45:45:-/kg utan sås/spad.

BLANDFÄRS

800 G

59)= /st

SKIVAD LAX

29)= /st

MEDLEMSPRIS

3 FÖR

30k

MEDLEMSPRIS

MAX 2 KÖP/MEDLEM.

JULMUST/LÄSK

Apotekarnes/Pepsi/7UP/Zingo/Pommac.

Välj mellan olika sorter. 140-150 cl.

Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BLANDFÄRS

Sverige/Coop. Kyld. 50/50 nöt/fläsk.

800 g. Jfr-pris 74:88/kg.

VECKANS

SHOP EXPRESS-

VARA!

MAX 2 ST/MEDLEM.

SKIVAD LAX

Coop. Kyld. Välj mellan kallrökt

och gravad. 150 g.Jfr-pris

199:33/kg. Latin: Salmo salar.

Muлl

Försäljn∈g

249k/kg

Priset gäller endast

Shop Express

8kS

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

STRÖBRÖD

Coop. 400 g. Jfr-pris 20:-/kg.

ÖPPETTIDER:

JULAFTON 8-14

JULDAGEN ,

ANNANDAG JUL

8-21

FÄRSK TORSKRYGG

Bröderna Hanssons.

Utan skinn. Norska havet.

Erbjudandena gäller t o m söndag 25/12 -22.

Reservation för ev. slutförsäljning.


HANTVERKARE

VI UTFÖR ALLT INOM EL

Jonas

Anders

Roland

Kristian

Stefan

070-344 28 89

070-344 28 18

070-344 28 36

070-344 28 39

070-594 26 89

VI SÄLJER, SERVAR OCH

REPARERAR VÄRMEPUMPAR

• info@hojdens.se

• 010-122 12 00

granholms.el@gamil.com Höjden 33, Gräsmark

Projekterar, utför &

samordnar allt inom

branschen Kontakta oss:

0565-130 50

MASKIN- OCH

ANLÄGGNINGSTJÄNSTER

Snöröjning • Sandning • Avlopp • Dikning

Husgrunder • Grustransporter • Maskintransporter

ROT-

AVDRAG

070-546 29 90 • www.hoshop.se

ALLT INOM VVS-INSTALLATION

lysviksvv@gmail.com

Pär Nilsson:

070-548 55 04

Per-Erik Lind:

072-538 41 01

Anders Westerberg:

070-695 33 58

• Schaktning

• Markarbete

• Dränering

• Husgrunder

• Parkeringar

Mobil. 070-670 97 82

Gräv

STÄDNING

FÖNSTERPUTS

FLYTTSTÄD

FLYTTHJÄLP

076-820 30 71

danielbrosius@hotmail.com

0563-803 04 • 070-211 59 28

www.ambjorbyror.se

076-801 47 05

070-554 87 76

Allt

inom

bygg!

GOLVSLIPNING

TRAPPSLIPNING

utföres med 34-årig yrkesvana

070-662 24 97

0560-801 50 Peter

Nils-Anders Fröman

Finsnickeri & bygg

Renovering av

fönster och dörrar

070-559 63 32

RÖR - EL - KYLA - VENTILATION

Din lokala installatör

med montörer i Sunne & Torsby

Staffan Ehrencrona 0565-71 12 27

SUNNE Strandv. 25 • TORSBY Lasarettsv. 8

Kontakta Torsbybladet om du vill boka

en annonsruta på Hantverkssidan

0560-138 05

annonser@torsbybladet.se


GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

önskar

Catherine, Anna, Pernilla,

Kent-Ove, Lotta, Johanna, Elinore

SUNNE

God Jul & Got Nyt År

Torsbybladet tar julledigt och

öppnar åter 4 januari 2023.

Vi vill tacka alla läsare och

annonsörer för det gångna

året och ser fram emot

ett nytt år tillsammans med er.

Petra, Hanna och Ulla


Julhälsningar

God Jul och Gott Nytt År

önskas släkt och vänner

Majny & Åke

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi alla vänner

och alla vi känner

Ingemar & Inga-Lill Berggren

Gräsmark

God Jul och Gott Nytt År

önskas släkt, vänner, grannar

och hemtjänsten

Kåre & Ellen

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Ewy & Rune Mattsson

Mejerskan

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Börje Bood

God Jul och Gott Nytt År

önskar jag allihopa på

Torsby Boule

Vi ses nästa år igen!

Håkan Nilsson

God Jul och Gott Nytt År

mamma och pappa

Jag älskar er!

Håkan Nilsson

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Gunilla & Rolf Classon

Vitsand

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi alla vänner

och bekanta

Gullan & Keinth

God Jul och Gott Nytt År

önskas släkt, vänner och

alla vi känner

Curt & Sonja Ottosson

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi er

Barn med familjer samt vänner

och bekanta

Ulla-Britt & Torbjörn

God Jul och Gott Nytt År

till Er alla

Karin Classon

God Jul och Gott Nytt År

tillönskas släkt, vänner

och grannar

Monica & Hasse

God Jul och Gott Nytt År

tillönskas familj, släkt

och vänner

Lisbeth & Kurt Jonsson

ANTAS LOPPIS

Sysslebäck

UTFÖRSÄLJNING

God Jul och Gott Nytt År!

Gråsiska

Foto: Irma Westh, Torsby

Tel. 070/ 371 48 31


Hej företagare!

Vilken beredskap har ditt företag

om det blir brist på el?

Många företag arbetar med åtgärder för energieffektivisering,

omläggning av produktion och förändrade

arbetssätt. Höga elpriser fortsätter att vara en stor utmaning

och det finns nu även en ökad riskbilden att det kan

komma bli akut brist på el i Europa och Sverige.

Om det uppstår en effektbrist i elnätet kan statliga

affärsverket Svenska Kraftnät komma att beordra en så

kallad ”manuell förbrukningsfrånkoppling”.

Detta kan jämföras med ett planerat strömavbrott.

Frånkopplingen innebär att Svenska Kraftnät beordrar

regionnätsföretag (Ellevio mfl) att koppla bort områden i

Sverige från elnätet. Alla medborgare och verksamheter

har ett eget ansvar för att klara en störning och det

är därför viktigt att alla företag ser över sin beredskap

och förmåga att hantera ett strömavbrott.

Mer information finns på Svenska Kraftnäts hemsida:

www.svk.se/om-kraftsystemet/bra-att-veta-for-allmanheten.

Stort grattis Mattila Natur- &

kulturförening

Vi vill gratulera Mattila natur- & kulturförening

som korats till värdiga vinnare av Värmlands Turismpris

2022. Motiveringen lyder:

”Mattila natur- & kulturförening för historien och kulturarvet

vidare genom digitala upplevelser och nytänkande

som samspelar med naturen, kulturen och historien. Genom

samverkan bidrar de till att utveckla besöksnäringen och att

göra Mattila till en del av en hållbar levande Finnskog

och ett hållbart samhälle för de som lever, verkar,

bor och besöker”.

Påminnelse Excel / PowerPoint-kurser

Vi påminner om Excel - och PowerPoint-kurser.

Läs mer på www.torsby.se/tuab

Upphandling - något för dej?

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan

innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

För att öka chansen att vinna offentliga upphandlingar

gäller det att vara ute i rätt tid. Det är också viktigt att

känna till hur du hittar aktuella upphandlingar och ha

en baskunskap om regelverket.

Måndagen den 23 januari mellan kl. 18-20 ger

kommunens inköpschef Mats Ågren tips om vad du

behöver ha koll på för att vara med när kommunen

upphandlar varor och tjänster.

Vi träffas på Tingshuset , Torsby.

Det bjuds på fika, så kom med anmälan och eventuella

matavvikelser till tuab@torsby.se

Välkommen!

Pågående upphandling med

byggföretag

Torsby kommun upphandlar nu byggföretag som kan

hjälpa till med underhålls-, mindre om- och tillbyggnadsarbeten

på kommunens fastigheter.

Den som vill lämna anbud kan antingen göra det på

Torsbyområdet eller på Sysslebäcksområdet.

Du som är intresserad finner upphandlingsannonsen på:

www.e-avrop.com/torsby/e-upphandling.

Kontakta TUAB så visar de dig hur du skaffar konto

(gratis) på e-avrop.

Extrainsatt stöd att söka -

Regionalt energistöd

Företag kan nu söka ett kostnadsfritt stöd där en

energiexpert besöker din verksamhet och genomför

en utvärdering, följt av konkreta förslag för

hur du kan minska din energianvändning.

Stödet tilldelas löpande enligt principen först till

kvarn. Läs mer under Företagsjouren på

https://regionvarmland.se

GOD JUL

Vi står inför den mest ödesmättade vintern på decennier med stor oro i världen, skenande inflation,

räntehöjningar och skyhöga energipriser. Alla drabbas på olika sätt. Trots detta ser vi att många

företag i Torsby kommun går bra. Vi möter dagligen entreprenörer som med spännande utvecklingsplaner

stärker sitt företag och bygd. Torsby kommuns Näringslivs- och besöksnäringsavdelning och

Tuab tackar alla företag i Torsby kommun – stora som små - för ett mycket gott samarbete under

2022.

Vi önskar en

God Jul

och hoppas på ett

Gott Nytt

2023!

Detta är en informationssida från Torsby Kommuns näringslivsavdelning

i samarbete med Tuab, det lokala näringslivets och Torsby

kommuns gemensamma näringslivsbolag. Har du frågor eller

funderingar? Hör av dig till Eva eller Anna-Lena!

Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun

eva.larsson@torsby.se tel. 070-212 54 57

Anna-Lena Carlsson VD Tuab

anna-lena.carlsson@torsby se tel. 076-816 57 42


Julhälsningar

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi våra resenärer och vänner

PIONI-RESOR

Sven o Lena Emilsson

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

God Jul och

Gott Nytt År

önskar vi er alla!

God Jul &

Gott Nytt Blomsterår

önskar vi våra kunder och vänner!

Jonny & Gertrud

med personal

Tel. 070/ 839 11 82

070/ 63 15 195

God Jul och

Gott Nytt År

önskas kunder och vänner

FINNSKOGA

BILFRAKT AB

Berth-Ola, Stig och Jan

med familjer

Vi önskar alla våra kunder och vänner

God Jul och Gott Nytt År

ARNOLD I KIOSKEN

m. personal

Vägsjöfors tel. 070/ 547 29 44

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi alla kunder, läsare,

leverantörer, vänner och bekanta.

Stina, Katarina, Lena, Annika,

Linda och Sussie

STÄNGT 2 - 6 januari

God Jul och

Gott Nytt År!

www.sunnenytt.se/veckans-tidning


Vi önskar alla medlemmar,

funktionärer, sponsorer

och er alla andra en riktigt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Tävlingar 2023

14 januari Finnskogsvalsen

15 april Snösprinten

6-7 maj Folkrace

23 juni Trampbilsrally

16 september Guldratten

Vi hoppas att ni medlemmar vill fortsätta stötta klubben.

Det enklaste sättet att göra det är att betala in medlemsavgiften.

Bankgiro 376-3133 • Swish 1233631512 • Märk med namn

Vuxen 200kr, ungdom 50kr

www.mkratten.se


Julhälsningar

God Jul och Gott Nytt År

önskas alla kunder & vänner!

Marina H, Jenny, Kerstin, Solveig, Anders

Anna, Jörgen, Katrine, Marina E och Peter

Stängt från och med 23/12. Öppnar åter 2/1 2023.

God Jul och

Gott Nytt År!

önskar Malungsbladets redaktion

tidningen@malungsbladet.se

Tel. 0280-120 00

God Jul &

Gott Nytt År

önskas kunder och vänner

Johan, Anders, Mattias,

Roger, Gustaf, Hugo

och Marie

God Jul och

Gott Nytt År

önskar

Torsby Sotningsdistrikt AB

Jan, Kent, Roine, Viktor

Anna-Karin, Linda och Caroline

Vi vill tacka brukare & assistenter

för det gångna året och önskar

EN GOD JUL och

ETT GOTT NYTT ÅR

God Jul &

Gott Nytt År

önskar

Staffan, Bjarne, Jan, Nicklas,

Christian, Arne, Kristoffer

Olov, Lina, Bengt

Sunne: Strandv. 25

Torsby: Lasarettsv. 8

God Jul & Gott Nytt År

önskar K-G & Magnus

med personal

Vinkelv. 9, Torsby, 0560/ 68 99 60

www.torsbyugnen.se

God Jul och

Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

Industrivägen 13, Sysslebäck

Tel. 0564/ 102 80 www.motorshopen.com


Vi säljer, servar och reparerar

värmepumpar från

karlstad@enwell.se • 010-122 12 00

God Jul

& Gott Nytt År

tillönskas kunder

och vänner

God Jul & Gott Nytt År

till er alla

010-455 91 50

i Torsby kommun


Julhälsningar

Vi tackar alla våra kunder & vänner

för det gångna året och

önskar Er alla

God Jul &

Gott Nytt År

GOD JUL ÖNSKAR

Per Täppers

REPARATIONER & LÅS

Din lokala låssmed som hjälper

dig med lås och nyckelservice!

Nu även

återförsäljare för

Eskilstuna

Kulturbeslag AB

Sören och Christina 0560-147 80

Utterbyn 118

685 92 Torsby

pertappers@gmail.com

Mobil verkstad 070-521 05 50

VI ÖNSKAR VÅRA KUNDER OCH VÄNNER

God Jul &

Gott Nytt År

0560 - 109 32

God Jul &

Gott Nytt År

önskas vår personal samt vänner

och bekanta

BOÅSEN ÅKERI

Vi önskar våra kunder och anställda en

God Jul &

Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

Bergebyvägen 4, Torsby • Tel. 0560/ 109 30

God Jul och

Gott Nytt År

önskas kunder och vänner

KENNETH JONSSONS

ENTREPRENAD AB

Rinngården 0560/ 400 56, 070/597 90 43

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

RINNS MASKIN & TRAKTOR

Jörgen Kvarnlöf tel. 0560/ 401 42, 070/ 667 42 69


Julhälsningar

God Jul &

Gott Nytt År

önskas alla leverantörer för året som gått!

En fridefull jul och

Ett Gott Nytt År

önskar vi er alla som

vi haft kontakt med

under året.

Lorem ipsum dolor sit

L Lorem ipsum

FRYKSÄNDE / EKSHÄRADS

BEGRAVNINGSBYRÅ

Dan Isaksson

Johan Edin, Östmark

Tel. 072/ 228 77 55

Christer Sandberg, Torsby

Tel. 070/ 333 30 35

God Jul & Gott NyttÅr

tillönskas alla!

Tack till alla besökare och för alla

frivilliga insatser. Välkomna 2023

RIKKENBERGETS

HEMBYGDSFÖRENING

Vi önskar kunder och vänner

God Jul &

Gott Nytt År

070-546 29 90

Vi önskar alla

kunder, vänner och familj en riktigt

God Jul &

Gott Nytt År

För tidsbokning ring

0564/ 490 010

Vi ber att få tacka för det gångna året och önskar

våra kunder och vänner

God Hjul & Gott Nytt År

S.Industriga tan 6, 685 TORSBY 34

Karl-Johan

med personal


Julhälsningar

PETERS BIL

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi våra

kunder och vänner

Tack för det gångna året

God Jul &

Gott Nytt År

Sysslebäck

0564/ 100 82

önskar

kunder o vänner

God Jul &

Gott Nytt År

Kristina med personal

Vi önskar alla kunder och vänner!

God Jul och

Gott Nytt År

Telefon

070 548 55 04

Stängt

24-25

dec.

Järnvägsg. 12, Torsby 0560-711 80

God Jul och

Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

Bergkvist

Mur O Kakel AB

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas

kunder och vänner

Conny & Yvonne

070/573 40 05 • www.bmok.se

God Jul och

Gott Nytt År

önskas kunder

och vänner

God Jul &

Gott Nytt År

önskas kunder och vänner

Tel. 073/ 539 16 18


Leif Henriksson

Fryksdalen

0280-59 30 44, 070-687 15 20

leif.henriksson@fiskarheden.se

Carl-Henrik Öjeberget

Fryksdalen

0280-59 30 94, 076-831 51 46

carl-henrik.ojeberget@

fiskarheden.se

God

Jul

och Gott Nytt år!

Peter Leif Henriksson

Jonsson

Klarälvdalen

Fryksdalen

0280-59 30 43, 44, 070-658 070-687 01 15 57 20

peter.jonsson@fiskarheden.se

leif.henriksson@fiskarheden.se

Pär Carl-Henrik Johnsson Öjeberget

Klarälvdalen Fryksdalen

0280-59 30 53, 94, 072-222 076-831 51 6246

51

par.johnsson@fiskarheden.se

carl-henrik.ojeberget@

fiskarheden.se

God

Jul

och Gott Nytt år!

fiskarheden.se

Vi önskar dig en fin julhelg.

Vi önskar dig en fin julhelg.

Leif Henriksson

Fryksdalen

0280-59 30 44, 070-687 15 20

leif.henriksson@fiskarheden.se

Carl-Henrik Peter Jonsson Öjeberget

Fryksdalen Klarälvdalen

0280-59 30 94, 43, 076-831 070-65851 0146

57

carl-henrik.ojeberget@

peter.jonsson@fiskarheden.se

fiskarheden.se

Pär Johnsson

Klarälvdalen

0280-59 30 53, 072-222 62 51

par.johnsson@fiskarheden.se

God

fiskarheden.se

Jul

och Gott Nytt år!

Peter Jonsson

Klarälvdalen

0280-59 30 43, 070-658 01 57

peter.jonsson@fiskarheden.se

Ge bort ett

presentkort i jul!

Pär Johnsson

Klarälvdalen

0280-59 30 53, 072-222 62 51

par.johnsson@fiskarheden.se

Vi önskar dig en fin julhelg.

fiskarheden.se

Öppettider

Jul / Nyår / Trettonhelg

Fredag 23/12 07.00-15.00

Julafton

Stängt

Annandag Jul Stängt

27/12 07.00-17.00

28/12 07.00-17.00

29/12 Stängt inventering

30/12 Stängt inventering

31/12 Stängt

5/1 07.00-15.00

6/1 Stängt

www.xlbyggtorsby.se

God Jul &

Gott Nytt År


Julhälsningar

God Jul &

Gott Nytt År

önskar vi alla

i Torsby kommun

GOD JUL OCH

GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla våra kunder och vänner

Motorcenter i Ambjörby AB

Tel. 0563-801 20

God Jul och

Gott Nytt År

önskar vi våra

kunder och vänner

Tingshusgatan 5, 685 39 Torsby

Tel. 0560-134 23

Vi tackar för det

gångna året och

önskar våra kunder

och vänner

GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

GOD JUL

OCH GOTT NYTT ÅR

tillönskas kunder och vänner

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas alla kunder & vänner


P-O, Janne, Lisa

Per & Annica med personal

God Jul och Gott Nytt År

tillönskas alla våra

kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År

tillönskas alla våra kunder och vänner

070-249 97 31 • www.rinnssag.se


God Jul &

Gott Nytt År

önskas alla våra

medlemmar

Östmark

God jul &

gott nytt år

God Jul och

Gott Nytt År

önskas alla kunder

och vänner

Salong Eva-Lisa

Stöllet 070/ 667 60 29

God Jul &

Gott Nytt År

Vi utkommer onsdagar (med vissa undantag) över

Munkfors- och Hagfors kommuner med Ekshärad,

Stöllet och Lesjöfors i ca 13.000 ex.

Välkommen med din annons

Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

God Jul &

Gott Nytt År

önskar vi er alla!

önskas kunder

och vänner

Maria 070-694 43 38

PIGTITTAREN

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas kunder

och vänner

Karl.Leino@slutagrav.se 070-371 28 48

Tel. 070/ 572 91 09


9

Melodikrysset v.51 - 24 december

1 2

3 4 5

6 7

8

9

10 11 12

13 14

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Melodikrysset v.52 - 31 december

1 2 3 4 5

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

6

7

8 9

10 11

12 13 14 15

16

Melodikrysset v.51 - 24 december

1 2

10 11

24 dec

3 4 5

6

13 14

Lördag kl. 10.03 i P4.

Lösningen ska vara inne senast

8

onsdag i nästa vecka.

Adress: Melodikrysset Melodikrysset, lördag kl. 10.03 Sveriges i P4. radio Lösningen P4, ska vara inne senast onsda

109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

9

Namn:..........................................................................................................

Adress:.........................................................................................................

Postadress:..................................................................................................

10 11

SAMMAN-

DRABB-

NING

S T R I D BLIVIT

SPARKADE A V S A T T A

MELODI-

KRYSSET

MELODI-

KRYSSET

31 dec

13 14

Lördag kl. 10.03 i P4.

Lösningen ska vara inne senast

onsdag i nästa vecka.

Adress: Melodikrysset, Sveriges radio P4,

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsd

109 12 Stockholm

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:..........................................................................................................

Adress:........................................................................................................

Postadress:.................................................................................................

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Lösning av kryss 8 december

Adress:...................................................................................................................................................

L

P

H

K

GÖR

SKÅLANDE

GLAS

ROSA

HAR

HUGOS

PAPPA

L

KAN TAS

I KAR

V SKÖTSEL

26/6 FODER

M A L I G N

BÅT-

FRONT

HÖRS PÅ

N ZEELAND

OGIFT

DAM

BRONS-

PLATS

SOLEN

LÅNA

PENGAR

EN POR-

B FÖRR

TION A BYGGER

GÅR INTE

Postadress:...............................................................................................................................................

ATT NÅ

SKOR-

STENAR

M GÅR O

F

U N G M Ö

ÄR ELAK-

ARTAD

TUMÖR

R E G I S T R E R A R

GÖR NO-

TERINGAR N A I V

ÄR VÄL

DEN EN-

FALDIGE

SÄNDER

LJUS-

STRÅLAR

RIKTNING

ETER-

MEDIA

BRUKAR R A D I O TRÖJA

SLUT

P R O

L A S E R ÄLDRE-

FÖRENING

GRIS-

TRÄDET

KEMI I

SKOLAN

KÖR MED

BENSIN

Ä M N E FORMA T A N K B I L

KAN MAN

BLEV PLA-

ORÅD

CERADE

A O R T A KAKTUS- A N A EFTER L

GÅR FRÅN

HJÄRTAT

PSYKISK

CHOCK

SJUK-

BÄDD

LIK VÄXT

T R A U M A ÖRFIL o

FÅGEL

LÄGG-

B A D

MOT

HÖGRE

HÖJDER

K

NING

L Å R

KVALITET

O R R E

Å L L E S O M F Å R U T F O D R I N G

OFTA

VINTER-

TID

UPP-

FYLLDA

GRÖT-

FINNARE

BAKVERK

RÅVARA N LITE I N N O V A T Ö R

DISTRA-

OKLART HERA

H A V R E MUSIK-

TECKEN

SVAG

SKÖRDE- N O T VIND H O P

FÅR INTE

SKYTT

LITE

ANVÄND

TID FÖRR

D A R R A

ÄR UTE

OCH FAR

B E G A G N A D

R SAMLING

DÅLIGT I

LOTTERI

P A J E R HÄNDA

GÖR

HELT

AV

Ö

ÄR EN

REST AV

BRAND

LÅDA

R E S E N Ä R FINNS

MITT I

VISAN

I S A

SALA-

DJÄREN

STOR

SIMPA

HÖR-

SAMMA

SAM-

STÄM-

MIGT

U N I S O N T

U L K

BOXAREN

BLEV BE-

SPOTTAD

VILJE-

KRAFT

PARA-

GUAYTE

SAMMAN-

JÄNKA

STOR

BINGE

BOSKAPS-

HUS

A

EN ANING

PINSAMT

S K E

A S K A N

L Y D A

S K Å L E N

TAS I

SKOLAN

R A S T

© C4EKONOMEN - 722

Grattis

Stella Johansson, Torsby

Lotterna kommer

med posten.

Veckans

vinnare

Veckans

kryssvinnare


Julhälsningar

Jag tackar mina kunder för det

gångna året och önskar er alla

En God Jul

och ett riktigt

Gott Nytt År

Öppet 23 dec kl 10-15.

Jobbar även 28-29-30 dec.

Inga: 072-572 01 14

LENAS FOTVÅRD

Tack för det gångna året.

Vi önskar alla kunder & vänner

God Jul &

Gott Nytt År

FÄRG • TORSBY

God Jul &

Gott Nytt År

önskar vi alla

våra kunder

God Jul

& Gott Nytt År

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

TILLÖNSKAS KUNDER OCH VÄNNER

tillönskas alla

funktionärer, sponsorer,

spelare & publik

Gert 070-6011 740

Önskar Er som vi under

året haft kontakt med

och alla ni andra som

känner oss

En fröjdefull Jul och

ett bra år 2023

LIKENÄS BEGRAVNINGSBYRÅ

Inger och Per 0564/ 400 65

God Jul & Gott Nytt År

Tack för 2022

Vi önskar våra kunder

ett fint 2023

SUNNE Strandvägen 25 • TORSBY Alstigen 8 • ÅRJÄNG Kvarnåsg. 3, fr.o.m 1/1-23

010 470 63 00 • info@halsolanken.se • www.halsolanken.se


Handla varor för 300 kr!

Så får du köpa 5 kg fast potatis för 35:-

Vi samlar p

nöjda kunde

Gräd

5 dl

Skånem

36%

Jmf pr

60,00

Ord:

34.50

5 kg

35:-

st

Jmf pris 7 kr/kg.

Ord pris 59.90 kr/st

13:- 9:- 20:-

hg

hg

st

Sill 3 sorter

Toria´s inlagda

Lingonsill

Rom & löksill

Egen tillverkning

Jmf pris 130.00 kr/kg

Ord. 15.00-17.00 kr/hg

Toria´s gubbröra

Egen tillverkning

Jmf pris 90.00 kr/kg

Ord. 14.00 kr/hg

Julcheesecake

80 g

Egen tillverkning

Jmf pris 250 kr/kg

Ord. 30 kr/st

Res. för ev. slutförs. Priserna gäller tom 26/12


å

r

de

jerier.

is:

kr/ liter

kr st

30:-

st

Handla varor för 300 kr!

Så får du köpa Alladin & Paradis

för 39 kr/st

39:-

Max 2 köp

/hushåll

st

Marabou

Jmf pris:

78.00-97.50 kr/kg

Ord: 73.90 kr/st

400-500 g

Max 1 köp

/hushåll

Julost

Thise mejeri

Dansk råvara

Jmf pris:

320,00 kr/kg

Ord: 39.00 kr/hg

hg

2 FÖR

25:-

20:-

+ 4 kr pant

Nyåkers pepparkakor

475 g

Jmf pris:

52,63 kr/kg

Ord:

29.50 kr/st

32:-

st

Julmust

Apotekarnes. 140 cl

Jmf pris 7,14 kr/ liter + pant

Ord. 14.90 kr/st


DAGS ATT FIRA PIZZANS DAG! söndag 1 januari

Öppet ALLA dagar 11-22

Risätersv. 9R Torsby

Vi önskar alla kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År!

AMIGOs

Hög kvalité Bra smak

RING OCH BESTÄLL

0560-125 05

Vi har hemkörning!

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi våra kunder och vänner

NYHET

Öppet alla dagar kl. 11 - 21

Järnvägsgatan 1 • Torsby • 0560-147 75

Vi önskar alla kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År

BESTÄLL DIREKT PÅ NÄTET

WEB: LASTRADATORSBY.SE

APP: LASTRADA TORSBY

eller

ANVÄND VÅR

QR-KOD

1

SWISH-TERMINAL

-KLICKA DIG TILL MAT & DRYCK

-GÅ TILL KUNDVAGNEN

-BETALA MED SWISH

Tel. 0560-6

SMS-BESKED

DU FÅR ETT BESKED NÄR DIN

MAT ÄR REDO ATT HÄMTAS.

KLICKA HÄR NÄR DU ÄR

REDO ATT PÅBÖRJA DIN

BESTÄLLNING.

3

KLICKA


DAGS ATT FIRA PIZZANS DAG! söndag 1 januari

Dagen efter nyårsafton så

är många sugna på pizza. Så

många så det blivit den dag på

året då det säljs överlägset

mest pizza.

En dag då det gäller att ladda

upp med deg och pålägg för

pizzabagarna.

Så poppis är pizzadagen efter

nyårsfesten att den fått namnet

Internationella pizzadagen.

Vi önskar alla kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År

0560-130 30

Hit är du alltid välkommen!

källa: https://receptfavoriter.se/internationellapizzadagen

Järnvägsgatan 18, Torsby

Öppet ALLA dagar kl. 10-22

Pizzans historia

997 - Ordet ”pizza”

Bröd med fyllning har framställts sedan urminnes tider men ordet “Pizza” nämns för första gången

år 997 i en latinsk text från staden Gaeta i Italien.

1830 - Den första pizzerian

Antica Pizzeria Port’Alba ligger i Neapel i Italien och sägs vara världens första pizzeria. Verksamheten

startade redan 1738 med gatuförsäljare som bakade pizza i vedeldade ugnar och sålde pizzan på gatan.

1889 - Den moderna pizzan

Den moderna pizzan påstås komma från Neapel i Italien. Enligt en legend ska Kung Umberto I och Drottning

Margherita varit på besök i Neapel 1889. De var trötta på mat från det franska köket och efterfrågade olika

pizzor att provsmaka. Raffaele Esposito fick äran att baka pizza till drottningen, av de varianter han tog fram

tyckte drottningen bäst om den pizza som hade den italienska flaggans färger. Den var toppad med tomat (röd),

basilika (grön) och mozzarella (vit), den kom sedan att kallas “Pizza Margherita”, döp efter drottningen.

1947 - När pizzan kom till Sverige

Mellan 1947 och 1949 kom hundratals italienska arbetare till Sverige efter andra världskriget då arbetslösheten

var hög. Men i Västerås fanns jobb på Asea och på Metallverken. De italienska arbetarna tog med sig nya smaker

och maträtter till Sverige, bl.a. pizzan. Intill deras boenden i Västerås började restaurang Sjöhagen att

servera pizza. Under 50-talet gjordes även försök att servera pizza på andra ställen i Sverige men svenskarna

var skeptiska till den nya, exotiska maträtten och pizzan försvann från

menyerna.

1968 - Från flopp till succé

Det dröjde ända till 1968 innan pizzan började slå igenom i Sverige. Kändiskrögaren Bengt Wedholm fick idén

att börja servera pizza på sin restaurang Östergök på Östermalm i Stockholm. Han installerade en pizzaugn

och lanserade en pizzadel i restaurangen, det blev succé direkt.

källa: https://quattrostagioni.se/historia


God Jul & Gott Nytt År

önskar vi alla våra kunder

Torsby

ISFISKE

PREMIÄR

Kvarntjärn

Måndag 26 dec kl. 09.00

Isfiske på regnbåge.

3 fiskar/kort/spö 150 kr.

Kort säljes på plats t.o.m.

kl. 12.00 på premiärdagen.

Välkomna! Velens FVOF

Ändring hos DigidelCenter

på biblioteken

Vid årsskiftet slutar Henrik Svensson som arbetat

vid DigidelCenter på biblioteken i Sysslebäck och

Torsby. DigidelCenter har nu julstängt och öppnar

nästa år med Lena Henriksson som hans efterträdare.

Nya öppettider publiceras i januari.

Henrik tackar för de gångna åren

och önskar alla en

God jul och ett Gott nytt år!


Dricker man inte

är

Julen

man

är

rädd för

att barnens folk sprider högtid.

det Tänk vidare. efter, hur Att

man är tråkig

ser din relation

och så.

Hjälp dina barn att säga nej. Köp inte ut

alkohol.

till alkohol ut?

”Hjälp dina barn att säga nej.

Köp inte ut alkohol.

Munkfors

Ransäter

Munkfors Kommun

Skinnpeter hälsar alla kunder

välkomna till torget i Torsby

onsdag 21 och torsdag 22 dec.

Massor med varma julklappstips

Beredda fårfällar samt renfällar.

Innetofflor i ull och fårskinn. Vantar i

fårskinn och älgläder. Alpackasockor.

Skosulor i ull och fårskinn.

Och mycket annat.

Alla kan göra något för

en säkrare trafik

ANVÄND

REFLEX!

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

Vi önskar alla en riktigt

God Jul

och ett

Gott nytt år!

www.kewab.se | tel. 010 228 13 00

Ett stort tack till alla kunder och

samarbetspartners för ett

fint 2022 tillsammans!

www.jhgr.se | tel. 070 210 54 12

Även i år väljer vi bort

julklappar till förmån

för en gåva

till Barncancerfonden.

Vi hjäler till att hålla cancer borta från barn

Julen 2022

SPELNÄS BERGTÄKT

Materialbeställning 070 210 54 12

Utlastningsansvarig 073 823 63 04


Grattis

MELKER

på 8-årsdagen 29/12

Många grattiskramar

från

Farmor och Farfar

GRATTIS

Världens bästa

EDWIN

blir tonåring 6/1 -23

Stora kramar från

Farmor och Farfar

Jocke och Magnus

Stella

Gammelmormor

TACK

Jag hade aldrig drömt om att det

skulle vara så trevligt att fylla 90 år.

VARMT TACK

till min kära familj och alla fina

vänner, ni lyser upp min tillvaro!

Önskar er alla en

God Jul och Ett Got Nytt År

MARIANNE EINARSSON

Vår lilla

CLARA

fyller 2 år 8/1 - 23

Stort grattis och kramar

från farmor & farfar,

Johan, Linda &

Marcus, Milla, Melvin,

Elis och Elton

Gammelfarmor

Stort grattis till vår

älskade solstråle

ALICIA

som fyller 6 år 25/12

önskar

Leija, Nella,

mamma och pappa

HJÄRTLIGT TACK

till Lövstaholms Bygdeförening

samt släkt och vänner för uppvaktningen

på min 70-årsdag.

SVEN-ERIK LARSSON

Mallbacken

Den 24/12 fyller

världens bästa och

goaste

ALBIN

4 år

Många grattiskramar

från mormor

Grattis vår goa

WILMER

som fyller

10 år 31/12

Många kramar från

familjen

UTHYRES

2 rum och kök

2:a våningen centralt i Ekshärad

ledig från 1/3 2023 eller

enligt uppgörelse.

INDIANBOSTÄDER AB

Tel. 0706/ 25 43 71

Grattis

CARL

5 år 18/12

Grattiskramar från

mamma, pappa,

Wiktor och Märta

EBBE Passin

22 dec.

Stort grattis på din

12-årsdag älskade

Ebbe!

Många grattispussar och

kramar önskar Rasmus,

Molly, Tyra, Lilja,

pappa och mamma

Lär dig flyga 2023!

Infoträff idag 21/12 kl. 18.00

Plats: Torsby Flygklubb

Mer info:

torsbyflygklubb.se/informationstraff

HJÄRTLIGT TACK

till Torsby Begravningsbyrå

för det fina julbordet.

BÄRARLAGET

UTHYRES

LÄGENHET CENTRALT I TORSBY

2 rum och kök på bottenplan.

Kallhyra. Ledig från 1/2.

Kreditupplysning.

TEL. 070/ 540 53 18,

070/ 623 79 79

LÄGENHET (varmhyra)

MILLMARK CENTER

Lägenhet på 48 kvm, två rum och

barkök. Öppen planlösning vid anslutning

av kök och allrum/

vardagsrum. Gott om förvaring i

sovrum och hall. Walk-in-closet samt

externa garderober. Rymligt badrum

med dusch. Spis och ugn kommer

bytas innan inflytt.

Gemensam tvättstuga finns

i byggnaden. Hyra 5.500kr/mån.

I hyran ingår följande

Värme, vatten/avlopp

fiber, sophämtning

TEL. 070/274 71 37


God jul och

gott nytt år!

Önskar Martin & Victoria

på Svensk Fastighetsförmedling

Hej!

Petra Johansson

heter jag och är

Torsbybladets nya

säljare och annonsadministratör.

Mig kontaktar ni

när ni vill diskutera

annonslösningar

och layout.

God Jul &

Gott Nytt År

önskar vi er alla

Tidigare jobbade jag

på Torsbybadet och

Wictors hörna. Jag

bytte badet mot

bladet. På fritiden är

träning och att vara

i skogen det som

ligger mig nära,

även ett och annat

surdegsbröd blir

bakat. Att umgås med

sambon och sönerna

är förstås nummer

ett på listan i livet.

Ha det så bra så

hörs vi!

Hälsningar Petra

petra@torsbybladet.se

www.skogsmaklarna.com

Kontakta oss gärna:

info@skogsmaklarna.com 0563-419 00


Sång & piano • Präst: Johan Bonander

Östmarks kyrka

Annandag jul 26 dec. kl. 18.00

SOPRAN Karolina Andersson

DIRIGENT Fredrik Burstedt

WERMLAND OPERA ORKESTER

med stöd av

med organist

Katharina Hieke

Orgelmusik kring julen - om herdar,

stjärntydare och Jesus, Guds Son

av JS Bach, Grigny, Duruflé m fl

Präst: Johan Bonander

Sänds i närradion 100,6 och

104,1 MHz. www.radiofryksdalen.se

Trettondagen

Fredag 6 januari kl. 18.00

Fryksände kyrka

Guld köpes

till högsta dagpris 14 k, 18 k, 23 k,

tandguld. Medtag legitimation!

Intresserad av trygghetsboende

för 65+?

Det finns idag lägenheter lediga i Torsby och i

Stöllet, välkommen att söka dem. De är till för dig

som är 65 år eller äldre.

Det finns tre trygghetsboenden; Valbergsgården i Torsby,

del av Klarastrand i Stöllet och del i fd. Finnskogahemmet

i Bograngen.

Lediga lägenheter i Torsby och Stöllet just nu

Läs mer om trygghetsboende och hur du söker dem på

torsby.se/trygghetsboende.

Där finner du också en länk till listan över de lägenheter

som är lediga just nu och du finner även vår blankett och

e-tjänst som du kan använda för att söka trygghetsboendet.

Du kan också kontakta Kicki Svensson på tekniska avdelningen

0560-160 10 eller kicki.svensson@torsby.se.

Välkommen med din ansökan till trygghetsboende!

Tingshusg. 5, Torsby 0560-102 29

Nästa Torsbyblad

utkommer 12 jan. -23


God Jul och

Gott Nytt År

Julhälsningar

GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

Önskas kunder och vänner

önskas kunder och vänner

Michaela & Maria

madebymm.se • 0560-148 40

070-670 97 82

GRÄV

Morgan

070-666 00 44

Vi önskar alla

En God Jul &

Ett Gott Nytt År

önskar kunder och vänner en riktigt

God Jul och Gott Nytt år!

God Jul & Gott Nytt År

till kunder och vänner

önskar Hampus

med personal,

Anders och Pia

God Jul & Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

Nya torget 7, Torsby • 070-310 64 75

God Jul & Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

Torsby MITSUBISHI- • Tel. TOYOTA-SERVICE

0560-121 10

Önneby, Torsby • 0560-121 10

mail@sjogrensbil.se

God Jul & Gott Nytt År

tillönskas kunder, vänner & arbetskamrater


ÅRSMÖTE

Bada Sätergårdens VSF

Söndag 15 jan. kl. 18.00

Bada Herrgård.

Välkomna!

Styrelsen

EXTRA ÅRSMÖTE

Kolleruds VSF

Säteråsens VSF

Jaktkojvägens VSF

14 jan. -23 kl. 10.00

vid LBC Wetab.

Antagande av nya stadgar.

Välkomna!

Styrelserna

Elarbeten

i Torsby AB

Installation • Service

Elmaterial

Byt elcentral till en ny med jordfelsbrytare,

höjd säkerhet, sänkt försäkringspremie

ANDERS JÖNSSON

073-873 64 22, 0560-422 86

ROT-jobb= anders@elarbetenitorsby.se

CHRISTER JÖNSSON

Värmepumpar

Avdrag 0560-422 86, 070-316 27 86

PANASONIC

med

• MITSUBISHI

30% av arbetskostnaden

Västra Vadje 22, 685 93 Torsby

Västra Vadje christer@elarbetenitorsby.se

22, 685 93 Torsby

GREE

i samarbete med Klimatteknik www.elarbetenitorsby.se

Hemsida: www.elarbetenitorsby.se

ROT-jobb=Avdrag med 30% av arbetskostnaden

God Jul och

Gott Nytt År

önskar

Torsby

HOCKEYBUSSEN

26/12 FBK - Rögle 400:-

28/12 FBK - Leksand 400:-

5/1 FBK - Växjö 300:-

14/1 FBK - HV71 350:-

Inkl. bussresa och sittplatsbiljett

Hjerpe Buss

0565-850 78

0565-850 78

Lennart Björklund

070-687 34 86

www.hjerpebuss.se

Avvikande öppettider över

jul-, nyår och trettonhelgen

23/12 STÄNGT

30/12 10.00 – 14.00

5/1 STÄNGT

God Jul och Gott Nytt År!

Tingshusgatan 8, Torsby 0560-135 60

Tack till

företag som skänkt priser till

storlotteriet.

Vi vill samtidigt passa på att önska alla

God Jul och Gott Nytt År!

Vitsand/Nyskoga PRO


Tur & retur två gånger varje vardag

Torsby - Hagfors - Arlanda

från

695:-

enkel resa

En nödvändighet för näringslivet och


en fin service för medborgaren

Linjeflyget

har jul- & nyårsuppehåll

24/12-8/1.

Sista flygdag innan uppehållet

är fredag 23 dec.

Första flygdag efter

uppehållet är

måndag 9 jan.


Tidtabell

måndag - fredag

(helgfria vardagar)

Torsby Hagfors Arlanda

06.05 06.40 07.30

16.30 17.00 17.50

Arlanda Hagfors Torsby

09.15 10.05 10.35

18.15 19.05 19.35

Snabb

och smidig resa!

Gratis parkering precis

vid flygplatserna i Torsby

och Hagfors.

God Jul

&

Gott

2023

Boka på

amapola.nu

eller

0770-790 700

Torsby kommun erbjuder

Söker du boende

utanför Torsby tätort?

Torsby kommun har lägenheter i Östmark, Stöllet,

Likenäs och Sysslebäck.

Just nu har vi ledigt i Östmark och Stöllet

Gömmanbergsvägen 1-15 och Klarastrandsvägen 4 a-f.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om lägenheterna på vår webbplats

torsby.se/ledigalagenheter. Där finner du även vår e-tjänst

som du kan använda för att söka lägenheten.

Du kan också kontakta Kicki Svensson på tekniska avdelningen

0560-160 10 eller kicki.svensson@torsby.se.

Välkommen med din ansökan!

TRÄDFÄLLNING

och rut & rot-tjänster

inom trädgård/bygg /städ

ANLITA

Ring Rolf Nilsson 072-151 18 31

HYR ALLT FÖR BYGGET:

Liftar • Ställningar • Grävmaskiner

Gjututrustning • Byggmaskiner

DIN LOKALA UTHYRARE!

Industrigatan 7, Sunne 0565-139 55


Sista chansen!

...att berätta hur du vill att Torsby tätort ska vara år 2040

Markera på kartan

• Vart du tycker att nya

bostäder ska byggas,

• platser du gillar och vill

bevara, eller

• platser du tycker ska

utvecklas och i så fall hur.

Digitalt formulär

Scanna QR-koden så kommer

du till ett formulär och kan

besvara frågorna.

Formuläret och

finns också på:

torsby.se/torsbytatort_fop.

Svara senast 9/1

Besvara formuläret och lämna

dina synpunkter senast 9

januari 2023.

Julklappstips

Visst låter det skönt

att sätta sig till

dukat bord en helt

vanlig vardag?

Varmt välkommen föräldrar

med barn till församlingshemmet

i Torsby. Vi lagar maten

till er och ni får tid att umgås

med varandra. Middagsbön.

När: Torsdag 12 januari

Tid: Maten serveras kl. 17.00

Pris: Vuxen 20:- barn gratis

Anmälan: SMS:a Anna-Karin

073-054 45 92 eller mejla: annakarin.jonsson@svenskakyrkan.se

och berätta hur många som

kommer samt ev. allergier senast

den 10 januari. (Begränsat antal)

Kl. 18.30 säger vi hej då!

ClaudioMarullo.se

Luvlisa

liggande

GLAS • PORSLIN • PRESENTER • KÖK• LEKSAKER • VÄSKOR

Kvarngatan 19, Sunne • Tel. 0565 - 106 19

Mandolin

ord. 499:-

249:- 299:-

God Jul till er alla önskar Vestlund med personal

Segelmakare

RepaRation av

• segel och kapell för båt

• solskydd

• dynor och bilstolar

+46(0)72-216 41 55

Öppettider:

Månd-fred. 10.00-18.00

Lördag 10.00-14.00

Nästa TorsbyBlad

utkommer 12 jan.

annonser@torsbybladet


ÖPPETTIDER UNDER

JUL & NYÅR

24/12-26/12:

Stängt

31/12:

Kl 11-19

1/1:

Stängt

Beställ enkelt

med vår Qr-kod

God Jul &

Gott Nytt År

önskas alla

kunder och vänner

Järnvägsg. 2 Torsby • www.zolboosushi.se

Go’ Jul-kväll

Min tômt ä modern

en vikti’ faktor

Han kommer se gärn’

mä sin a-traktor

-Finns här snälla onger?

han fråger se tôrrt.

Trots all’ elak’ tonger

- Ja’ ha ha’tt nô hôrt

Se tômten ja’ bjö’

på brö’ å skink

lutfest ’frå nôn sjö

Sen ’tå’n ja’ vink

Ja’ lejd’en tilet

se ja’n int’ tapper

Han kommer stil’et

bar’ han får klapper

Ja’ sop’ fell ’tå trappa

å ställd’ sen ut gröt

Mä resurser knappa

nu sjôlv gröten tröt

När ja släppt in katta

va grötfat slecka’ slätt

Ja’ tror nu ja’ fatta’

- Katta va rektit mätt

Gunnlög Maskhög

På jakt efter en rolig jullek som hela familjen kan delta i?

Varför inte testa Skoleken

Ni behöver: En sko. Gör så här:

Deltagarna sitter i en ring på golvet, förutom en person som sitter i mitten.

De som sitter i ringen skickar runt en sko bakom ryggarna och läser

följande vers: Denna skon den ska vandra, från den ena till den andra,

låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå.

På ordet “stå” upphör deltagarna att skicka runt skon. Nu får den som sitter

i mitten av ringen försöka gissa var skon finns. Om den lyckas får den

byta plats med deltagaren som hade skon.

Källa: metromode.se


Vi har stängt i mellandagarna då vi inventerar och öppnar åter den 2/1 2023

Vi vill önska alla en riktigt

God Jul & ett Gott Nytt År!

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

God Jul &

Gott Nytt År

önskas alla våra kunder

Veronica och Berit

070/ 233 26 26

BERIT AXELSSON REDOVISNING AB

Torsby Tel. 0560/ 138 10

God Jul &

Gott Nytt År

Tillönskas gamla

och nya kunder

STÄD&

KAMINER

076-820 30 71

God Jul &

Gott Nytt År

önskas alla våra

resenärer & vänner

Hjerpe Buss

0565/ 0565-850 78

God Jul & Gott Nytt År

tillönskas kunder och vänner

God Jul och

Gott Nytt År

tillönskas medlemmar,

funktionärer och sponsorer!

Tingshusg. 5 Torsby • 0560-102 29


Julhälsningar

GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

önskas kunder och vänner

GOD JUL OCH

GOTT NYTT ÅR

önskas kunder

och vänner

F:A LEIF LARSSON

Östmark 070-511 86 61

0560-689 010

info@wtab.se

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskar vi

alla kunder

och vänner

God Jul och

Gott Nytt år!

/Anneli & Lina

m. personal

tillönskar vi

våra kunder

Vallerås Alltjänst AB

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas kunder

och vänner

GUMMIVERKSTAN

Klarälvsv. 77 i Sysslebäck 0564-101 90

Torsby IF Fotboll

God Jul

& Gott Nytt År

tillönskas alla

funktionärer, sponsorer,

spelare & publik

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas alla lyssnare

God Jul &

Gott Nytt År

tillönskas våra kunder

EMMAS BLOMBO

Ändrar öppettiderna jan, feb, mars:

mån-fre 10-17 Lunchstängt 13-14. Lörd 10-13 0564 - 410 60


Skåla in det nya året med snittar

och tilltugg till champagnen!

Oavsett om du firar in det nya året med en

lugnare middag eller med en stor baluns,

är det alltid gott med bubbel och småplock!

Snittar med

fetaostcreme

och jordgubbar

Cirka 18 stycken

150g fetaost

3 msk hackad, färsk citronmeliss

salt, peppar

2 dl creme fraiche

6 skivor bröd, ex Lingongrova

9 jordgubbar

Smula ner fetaosten i en skål och

blanda med finhackad citronmeliss,

salt, och peppar samt creme fraiche.

Ha ner cremen i en sprits och

lägg i kylen.

Stansa ut runda plattor på cirka 3-4

centimeter i diameter ut brödet.

Spritsa på cremen på varje brödskiva

och toppa med en halverad jordgubbe

och en kvist slätbladig persilja.

recept.se

Brie med päronoch

nöttopping

300 g brieost

Nöttopping:

1 msk rapsolja

1 dl valnötter

3/4 dl strösocker

1 tsk havssalt

Pärontopping:

1 päron

2 msk smör

1 msk rörsocker

1 msk pressad citronsaft

Ingredienser till 10 stycken

Nöttopping: Hetta upp oljan i en

stekpanna och lägg i nötterna. Rosta

ett par minuter. Strö över socker och

salt och låt det smälta. Häll upp

nötterna på bakplåtspapper och

separera dem. Låt svalna.

Pärontopping: Dela, kärna ur och tärna

päronet, och stek dem lätt i en

stekpanna med smör. Strö över

rörsocker och citronsaft.

Dela osten i kuber och lägg på päron

och toppa med nötter.

vinston.se

Bakad fetaost

Ingredienser till 12 pers

1 paket Fetaost, á 150 g

Honung

Extra jungfruolivolja Classico

1 citron, rivet skal

Färsk timjan, plockade blad

2 st Crostini Naturella, krossade

Till servering:

Tandpetare

Skär fetaosten i tärningar och lägg på

ett ugnsfast fat.

Värm osten i 100 grader i 15 minuter

tills osten är ljummen.

Ringla över flytande honung och

olivolja och strö över finrivet citronskal,

timjan och krossad Crostini.

Krydda med nymalen svartpeppar

och stick tandpetare i ostbitarna.

zeta.nu


JULAFTON 2022

Vi serverar

JUBORD Kl. 13.00

Vår butik är öppen från kl. 10.00

i Lysvik för sista minuten klappar,

delikorgar eller kanske

ett presentkort.

Boka bord på 0565-80407

Årets JULLANDGÅNG

Ät den hos oss eller beställ

för Take away.

PRIS 185:-

VI KAN LEVERERA BÅDE TILL SUNNE

OCH TORSBY FÖR AVHÄMTNING!

NYÅRSAFTON

Nu kan ni boka in er på

Nyårsmiddag!

4-rätters 495:-

kl. 19.00

Meny hittar ni på vår hemsida

www.frykensparla.se

Vill ni ha catering på julbord

eller nyårsmiddag?

Ring oss för frågor och bokningar!

WEBB

AUKTION

Annandag Jul 26/12

START KL 17.00

Söndag 8/1

START KL 17.00

Auktionsgods mottages till

kommande veckoauktioner.

Vi ombesörjer även

gårdsauktioner.

0563-409 93, 070-340 00 22

info@danielssonsauktioner.se

Vilkor, info och bilder

hittar du på hemsidan

danielssonsauktioner.se

Beställ JULKORGAR!

Våra deli/jul-korgar är

fyllda med roliga

produkter

Dryck, choklad, godis,

matprodukter, våra egna

produkter mm.

Olika storlekar i olika prisklasser finns.

Bilder hittar ni på

frykensparla.se

Beställ via vår webshop,

ring eller maila.

VÅR BUTIK I SUNNE

ÄR ÖPPEN DAGLIGEN!

Shoppa inredning, delivaror,

beställ julkorgar eller take away

för avhämtning.

Handla online på

www.nodesign.se

Deli-korgar • Julkorgar • Julklappar

Inredning • Deli-varor mm.

Välj att hämta i butik eller för leverans.

Du betalar lätt med Klarna!

Välkomna!

0565-804 07 • info@frykensparla.se

JULGRANS-

DANS

Fredag 6 jan.

kl. 15.00

Vi dansar ut julen till levande musik

i Ordenshuset,Vitsand.

Tomten kommer på besök.

Vi dansar, fikar och har trevligt.

Arr: IOGT-NTO Logen Fyren och NBV

Logen Fyren i Vitsand vill härmed

tacka och önska alla sponsorer,

besökare och medhjälpare ett

Gott Nytt År!

ICA Toria, Mac 45, Arnold i kiosken,

XL-bygg, Frykenhallen, Hedbergs

Skor, La rose, Slöjdboa Östmark, Coop

Stöllet, Gröna rummet, Wienerkonditoriet,

Vitsands Lax, Salong

Eva-Lisa, Lizz Tårtor & Bakverk,

Tarzans Loppis, Tempo Nordvärml.,

TorsbyBadet, Ninas Kakehjörne

m.fl privatpersoner


Julhälsningar

GOD JUL

OCH GOTT NYTT ÅR

önskar

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi på

God Jul &

Gott Nytt År

önskar

ABF Norra Värmland

Torsby 0560-127 07

Sysslebäck 0564-101 56

torsby@abf.se

syssleback@abf.se

www.abf.se/norravarmland

Vi tackar för det stöd vi fick i valet och

kan nu summera ihop så här:

1 ord. i Kommunstyrelsen,

1 ord. i Barn & Utbildningsnämnden,

1 ersättare i Socialnämnden

1 ord. i Miljö, Bygg & Räddningsnämnden,

1 ersättare i Torsby Bostäder,

1 ersättare i kollektivtrafiknämnden

i Regionen

Vi önskar alla

God Jul och Gott Nytt År

KRISTDEMOKRATERNA I TORSBY

God Jul och

Gott Nytt År

önskar vi

alla medlemmar.

God Jul och Gott Nytt År

tillönskas alla våra kunder och vänner!

Olle & Johan med personal

DALBY

NORRA

Din leverantör av

trycksaker sedan 1917


Vinn

TRISSLOTTER!

STATENS

SKOGS-

MARK

I DET

SAMMAN-

HANGET

RÄKNEORD

FÖRSTUGA

ÄR BÅDE

IKEA

SAAB

FINNS PÅ

TOAN

BLIR SÅLD

BE-

STÄMMA

SLÄKTFOR-

SKNING

UNGKO

HAR TER-

MINER

REJÄLA

LIKA-

LEDES

FÖRR

OMFAM-

NATS

LJUD-

VOLYM

FÅR PEN-

SIONÄRER

BERÄKNA

PAKETVIKT

BRUKAR

SLINGRA

SIG

SÄG SOM

DET ÄR !!

SA ÅKLAG-

AREN

BLEV

RIKTIGT

FÖRARGAD

SLAGGAR

I LITEN

VERSION

VÄL-

SMAKANDE

BESTÅR

AV FUKT

FÅGEL o

ÖRFIL

STOJ o

STIM

DO-

NERATS

ORGI-

NELLA

HYSER

OVÄN

HÄRSKAR

KUNG

ÖVER

I VECK

OFTA VID

GAMLA TE-

GELBRUK

NEDSMUT-

SADE

SOM EN

BERGART

SYNS MED

DUNDER-

KARLSSON

SLINGRA

SIG

KONFI-

SKERA

BROC-

COLI

FINNS I

KASKE-

LOTKROPP

PJÄS PÅ

BRÄDE

SKINN AV

SUMP-

BÄVER

KUNDE

BORG

STRAFF-

LINDRING

BLIR

KLÖSTA

FÖR-

TECKNAS

NYKLASS-

ISK STIL

GOLF

HANDI-

CAPSLUT

FRAM-

HÄVER

BETYD-

ELSEN

STÅR FÖR

FIOLERNA

BITER

CHOPPER

KORT

LEDARE

ÄR EN

ÄNGSLAN

GÅR ATT

TA BORT

STÅ PÅ

ÖRONEN

FINKÄNS-

LIGHET

RUBBET

FÖRSÄK-

RAD POST

KAN MAN

ODLA I

FÅGELBO

SJUKLIG

TRÖTTHET

HÖGST

UPP PÅ

KÅKEN

FOT-

BOLLS-

HENKE

STÄM-

NINGAR

FÖR VISS

PERIOD © C4EKONOMEN - 729

Namn………………………………………………………………............................................................

Skicka in korsordet till:

Adress………………………………………………………….........................................................…....

Postadress…………………..................................................................................................

”Kryss 21/12”, TorsbyBladet AB

Tingshusgatan 6, 685 30 Torsby.

Måste ha lösningen

senast fredag 5/1 -23


ÄNTLIGEN

ÖPPNAR VI

FÖR SÄSONGEN!

ÖPPET FROM 22 DECEMBER

KOM OCH FIRA JULDAGEN

OCH NYÅR PÅ FJÄLLET

JULDAGEN 25 DEC

Stor buffé och underhållning

av Per i Vråa. Pris 295 kr

RESTAURANG

NYÅRSAFTON 31 DEC

Stor buffé och underhållning

av Per i Vråa. Pris 345 kr

BORDSBOKNING 072-74 04 401

JULDAGEN

öppet 18.00-01.00

God Jul

& Gott Nytt År

önskas alla kunder och vänner

Järnvägsg. 6 Torsby

ön

Skoga Bygde

KOM OCH SE LBKs GAMLA STJÄRNOR!

Lekvattnets BKs 30-årsjubileum

Stjernehallen fredag 30 dec kl. 18.00

Utlottning av priser på

Damlag 30-årslag - Dagens damlag

entrébiljetten under kvällen

Herrlag 30-årslag - Dagens herrlag Välkommen till en trevlig kväll!

Entré

Kiosk


Kommande filmer:

13 jan Megan

15 jan A Man Called Otto

Mästerkatten 2

sön 25 dec kl. 12.00

mån 26 dec kl. 13.00

ons 28 dec kl. 16.00

fred 6 jan kl. 14.00

lörd 7 jan kl. 17.00

95 kr. 1,40 tim. Fr. 7 år

Håkan Bråkan

sön 25 dec kl. 15.00

mån 26 dec kl. 16.00

tors 29 dec kl. 16.00

fred 6 jan kl. 17.00

sön 8 jan kl. 15.00

85 kr. 1,27 tim Fr. 7 år

.

UFO Sweden

sön 25 dec kl. 18.00

tis 27 dec kl. 19.00

fre 30 dec kl. 20.00

tors 5 jan kl. 19.00

100 kr. 1,55 tim. Fr. 11 år

Boka eller förköp gärna biljetter via vår hemsida

www.stjarnan.se så är du garanterad en plats.

Kassan öppnar ca. 40 min. innan

varje föreställning. Presentkort finns att

köpa i kassan. Pensionärsrabatt: 20 kr på

ordinarie pris (lägsta biljettpris 80 kr).

Kontakt: frida@stjarnan.se

Telefonnr. kassa: 0560-103 33

28 jan Mumier På Äventyr

28 jan Babylon

God Jul &

Gott Nytt År

Avatar The Way Of Water

Visas i 3D:

tors 29 dec kl. 19.00

fred 6 jan kl. 20.00

150 kr. 3,12 tim. Fr. 11 år

Visas i 2D:

mån 26 dec kl. 19.00

ons 4 jan kl. 19.00

130 kr. 3,12 tim. Fr. 11 år

Länge Leve Bonusfamiljen

tis 27 dec kl. 16.00

fre 30 dec kl. 17.00

100 kr. 1,47 tim. Barntillåten

I Wanna Dance

With Somebody

ons 28 dec kl. 19.00

sön 1 jan kl. 18.00

110 kr. 2,26 tim. Fr. 11 år

Visas i 2D

Håkan Bråkan

Sön 25 dec kl 17.00

80 kr

1,29 tim. Från 7 år.

I Wanna Dance

With Somebody

Sön 25 dec kl 19.10

100 kr

2,24 tim. Från 7 år.

Mästerkatten 2

Mån 26 dec kl 17:00

80 kr

1.43 tim. Från 7 år

UFO Sweden

Mån 26 dec kl 19.10

100 kr

1.44 tim. Från 11 år

Avatar

The Way of Water

Fre 30 dec kl 19.00

100 kr

3.10 tim. Från 11 år

Förköp gärna biljetter på

bio.se/bio-nordvarmland

God Jul & Gott Nytt År

önskar

Skoga Bygdegårdsförening

Nästa dans är

på juldagen 25/12

Wikströmz

Kassan öppnar ca 30. min före

visning. Vi tar kort. Hörslinga finns.

Vi kan ta hem filmer på begäran

av företag, föreningar & sällskap.

Ambjörby Folkets Hus

Postadress:

Torsbybladet. Box 55,

686 22 Sunne

Besöksadress:

Tingshusgatan 6,

685 30 Torsby

Tel: 0560-138 05

E-post: annonser@torsbybladet.se

www.torsbybladet.se

Swish: 123 485 44 51

Kontoret öppnar åter

4 januari kl. 08.00

UTGIVNING

Ansvarig utgivare: Johan Ramström

Område: Torsby kommun, Ekshärad,

Lysvik, Gräsmark. 12.000 ex.

DISTIBUTÖR

NWT Direkt

TRYCKERI

Ramströms tryckeri, Sunne

God Jul

alla kunder och läsare

Vid utebliven tidning ring

Kundtjänst: 010-480 99 00

Johan Ramström: 070-31 28 004

Välj oss gärna på

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!