Views
5 years ago

Moderaterna Rimbo/Edsbro föreningen Styrelsen 2012 Bo ...

Moderaterna Rimbo/Edsbro föreningen Styrelsen 2012 Bo ...

Moderaterna Rimbo/Edsbro föreningen Styrelsen 2012 Bo

Bo Wetterström, ordf o kassör Dommars 2928 B 762 94 Rimbo Tel hem: 08-59082966 Mobil: 073-6401902 bo.wetterstrom@hotmail.com Kommunfullmäktige, ordinarie TioHundranämnden, ersättare Olle Bonesmo, Vice ordf Ragnar Vikings väg 13 762 71 Rimbo Tel/fax: 0175-71580 Mobil: 070-7435872 ole.bonesmo@swipnet.se Kommunfullmäktige, ersättare Socialnämnden, ordinarie Åsa Malmström, Sekretarare, medlemsansvariga Erikshill Liesta 5102 76291 Rimbo Tel: 0175-70094 Mobil: 0702-999665 asa@husiroslagen.se Bygg– och miljönämnden, ersättare Nina Österlind Persborg Liesta 5101 76291 Rimbo Mobil: 076-8285060 nina@junhager.se Moderaterna Rimbo/Edsbro föreningen Styrelsen 2012 Peter Hansen, utbildningsansv Segersbol 2962 76294 Rimbo Mobil: 0739-843279 peterbekatus@telia.com Kultur- och fritidsnämnden, ersättare Gail Watt Norrbyggeby 1429 76296 Rånäs Tel: 0175-65155 Mobil: 0730-661357 gail.watt@moderat.se Kommunfullmäktige, ersättare Utbildningsnämnden, ersättare Leif Fredriksson Smedjevägen 9 76231 Rimbo Tel: 0175-70415 lfredriksson@tele2.se Roland Ernston Tassebacken 530 76031 Edsbro Tel: 0175-91270 Alf Lalander Penningby Pl 7571 761 91 Norrtälje Tel: 0175-60129

Medborgaren 1 2012 - Moderaterna
Medborgaren 2 2012 - Moderaterna
BO ANDERSSON, GENERALSEkRETERARE I FöRENINGEN ... - NK
Nr. 1 2012 - Biodynamiska föreningen
2 2012 - Juridiska Föreningen i Uppsala
Bo i Askersund nr 1 2012.pdf - Bild & Kultur
Nr 1 2012 - Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Press Judicata nr 5 2012 - Juridiska Föreningen i Uppsala
Bo i Askersund nummer 2 2012.pdf - Askersunds kommun
Bo i Askersund nr 1 2012.pdf - Bild & Kultur
Vegetar nr 3-2012 - Svenska Vegetariska Föreningen
Nr 1 - 2012 - Föreningen DIS-Mitt
Juni 2012 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka
Press Judicata nr 4 2012 - Juridiska Föreningen i Uppsala
SNT 4 • 2012 - Svenska Numismatiska Föreningen
SMT 2-2012 - Sveriges Mykologiska Förening
Medborgaren 3 2012 - Moderaterna
HANDLINGAR - Moderaterna
Styrelsen - Entomologiska Föreningen i Uppland
Föreningen Styrelsen Bli medlem! - Föreningen Karin Bergöö ...
Sommarbrev från styrelsen - Föreningen Väderöarnas lotsutkik
bättre hälsa med sveriges dansband 2012 - Moderaterna
Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen - Surahammars ...
medlemmar styrelse styrelsens arbete under 2012 - Ergonomi och ...
verksamhetsberättelse för 2012 av epilepsiförbundets styrelse
Årsmöte 2013 - Moderaterna