05.12.2023 Views

Skellefteå FF Fotbollsmagasin 2023 #2

Varmt välkommen till ett nytt fotbollsmagasin från Skellefteå FF! LEDARE: Kära läsare, det är med stor glädje som jag välkomnar er till det senaste numret av Skellefteå FF:s fotbollsmagasin. Denna gång har vi förberett ett innehållsrikt nummer för att hålla er uppdaterade om det senaste inom vår älskade klubb. Magasinet innehåller bland annat en artikel om NET (Northern Elite Trophy), en turnering som inte bara utmanar våra spelare, utan även ger dem möjligheten att växa och utvecklas på med nationellt och internationellt motstånd. Följ sedan med oss in i sommarens roligaste turneringar när vi utforskar Skellefteå Outdoor Sports och hur detta initiativ inte bara främjar fysisk aktivitet utan också bidrar till fler meningsfulla evenemang i Skellefteå. Vi har även fått herrlagets tränare, Johan Karlsson, delar med sig av sina tankar och reflektioner i en gripande krönika. Det är ett tillfälle att komma närmare herrlaget och de värderingar som präglat laget under Johans ledning. I och med att Johan efter nyår börjat ett nytt uppdrag så blir det också en avskedskrönika. I detta nummer har vi även den äran att ha en exklusiv intervju med den före detta Skellefteå FF-spelaren, Ieltsin Camoes. Följ med oss när vi intervjuar honom om året i Superettan och IK Brage. Men det är inte allt – magasinet riktar även ljuset mot några av de förändringarna som har genomförts, håller på att genomföras eller kommer att genomföras inom vår akademi. Slutligen, låt oss hylla och erkänna prestationerna från årets pristagare i Skellefteå FF:s seniorlag. Två uppslag ägnas åt att belysa de individuella insatserna och bidragen som har gjort skillnad för vår klubb under året. Jag hoppas att ni kommer att hitta något av värde när ni följer med oss på denna resa genom Skellefteå FF:s fotbollsvärld. Tack för att ni är en del av vår fantastiska fotbollsfamilj! Jacob Stephenson, redaktör Skellefteå FF

Varmt välkommen till ett nytt fotbollsmagasin från Skellefteå FF!

LEDARE: Kära läsare, det är med stor glädje som jag välkomnar er till det senaste numret av Skellefteå FF:s fotbollsmagasin. Denna gång har vi förberett ett innehållsrikt nummer för att hålla er uppdaterade om det senaste inom vår älskade klubb.

Magasinet innehåller bland annat en artikel om NET (Northern Elite Trophy), en turnering som inte bara utmanar våra spelare, utan även ger dem möjligheten att växa och utvecklas på med nationellt och internationellt motstånd. Följ sedan med oss in i sommarens roligaste turneringar när vi utforskar Skellefteå Outdoor Sports och hur detta initiativ inte bara främjar fysisk aktivitet utan också bidrar till fler meningsfulla evenemang i Skellefteå.

Vi har även fått herrlagets tränare, Johan Karlsson, delar med sig av sina tankar och reflektioner i en gripande krönika. Det är ett tillfälle att komma närmare herrlaget och de värderingar som präglat laget under Johans ledning. I och med att Johan efter nyår börjat ett nytt uppdrag så blir det också en avskedskrönika.

I detta nummer har vi även den äran att ha en exklusiv intervju med den före detta Skellefteå FF-spelaren, Ieltsin Camoes. Följ med oss när vi intervjuar honom om året i Superettan och IK Brage. Men det är inte allt – magasinet riktar även ljuset mot några av de förändringarna som har genomförts, håller på att genomföras eller kommer att genomföras inom vår akademi.

Slutligen, låt oss hylla och erkänna prestationerna från årets pristagare i Skellefteå FF:s seniorlag. Två uppslag ägnas åt att belysa de individuella insatserna och bidragen som har gjort skillnad för vår klubb under året. Jag hoppas att ni kommer att hitta något av värde när ni följer med oss på denna resa genom Skellefteå FF:s fotbollsvärld. Tack för att ni är en del av vår fantastiska fotbollsfamilj!

Jacob Stephenson, redaktör Skellefteå FF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nummer 2 | november <strong>2023</strong><br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong><br />

FOTBOLLSMAGASIN<br />

Ett magasin för fotbollen av Skellefteå Fotbollsförening | www.skellefteaff.se<br />

NORTHERN ELITE TROPHY<br />

FORTSÄTTER<br />

UTVECKLAS<br />

LÄS MER<br />

S.<br />

10<br />

Det är sjätte året som Skellefteå <strong>FF</strong><br />

anordnar NET, cupen för fotbollsälskande<br />

barn och ungdomar.<br />

LÄS MER<br />

S.<br />

21<br />

COACHKRÖNIKA &<br />

PÅ ÅTERSEENDE<br />

JOHAN KARLSSON SUMMERAR<br />

SÄSONGEN OCH TACKAR FÖR SIG<br />

Förändringar i<br />

Akademin<br />

Läs om några av de<br />

nyheter vi har i akademin.<br />

Läs mer s. 4<br />

Pristagare i<br />

våra seniorlag<br />

Lisa Sundbom och<br />

Jonathan Käller.<br />

Läs mer s. 16 s. 18<br />

Intervju med<br />

Ieltsin Camoes<br />

Om sin första säsong i<br />

Svensk Elitfotboll.<br />

Läs mer s. 12


2<br />

Innehåll<br />

Kära läsare, det är med stor glädje som jag välkomnar er till det senaste numret<br />

av Skellefteå <strong>FF</strong>:s fotbollsmagasin. Denna gång har vi förberett ett innehållsrikt<br />

nummer för att hålla er uppdaterade om det senaste inom vår älskade klubb.<br />

Magasinet innehåller bland annat en artikel om<br />

NET (Northern Elite Trophy), en turnering som<br />

inte bara utmanar våra spelare, utan även ger dem<br />

möjligheten att växa och utvecklas på med nationellt<br />

och internationellt motstånd.<br />

Följ sedan med oss in i sommarens roligaste<br />

turneringar när vi utforskar Skellefteå Outdoor<br />

Sports och hur detta initiativ inte bara främjar fysisk<br />

aktivitet utan också bidrar till fler meningsfulla<br />

evenemang i Skellefteå.<br />

Vi har även fått herrlagets tränare, Johan Karlsson,<br />

delar med sig av sina tankar och reflektioner i en<br />

gripande krönika. Det är ett tillfälle att komma<br />

närmare herrlaget och de värderingar som präglat<br />

laget under Johans ledning. I och med att Johan<br />

efter nyår börjat ett nytt uppdrag så blir det också en<br />

avskedskrönika.<br />

I detta nummer har vi även den äran att ha en<br />

exklusiv intervju med den före detta Skellefteå<br />

LEDARE JACOB STEPHENSON<br />

<strong>FF</strong>-spelaren, Ieltsin Camoes. Följ med oss när vi<br />

intervjuar honom om året i Superettan och IK Brage.<br />

Men det är inte allt - magasinet riktar även<br />

ljuset mot några av de förändringarna som har<br />

genomförts, håller på att genomföras eller kommer<br />

att genomföras inom vår akademi.<br />

Slutligen, låt oss hylla och erkänna prestationerna<br />

från årets pristagare i Skellefteå <strong>FF</strong>:s seniorlag.<br />

Två uppslag ägnas åt att belysa de individuella<br />

insatserna och bidragen som har gjort skillnad för<br />

vår klubb under året.<br />

Jag hoppas att ni kommer att hitta något av värde<br />

när ni följer med oss på denna resa genom Skellefteå<br />

<strong>FF</strong>:s fotbollsvärld.<br />

TACK FÖR ATT NI ÄR EN DEL AV VÅR<br />

FANTASTISKA FOTBOLLSFAMILJ.<br />

Jacob Stephenson, redaktör<br />

Nytt upplägg akademin SIDA 4-7<br />

Northern Elite Trophy – cupen fortsätter att<br />

utvecklas SIDA 10-11<br />

Ieltsin Camoes – från Skellefteå <strong>FF</strong> till<br />

Svensk elitfotboll SIDA 12-13<br />

Projekt under året – Beach, Street,<br />

Nattfotboll SIDA 15<br />

Damlaget – årets pristagare SIDA 16-17<br />

Herrlaget – årets pristagare SIDA 18-19<br />

Krönika Johan Karlsson – coachkrönika och<br />

på återseende SIDA 20-21<br />

Solen sken på Skellefteå Outdoor Sports –<br />

Beach Soccer och Floorball SIDA 24-25<br />

Vinterakademi för fotbollstörstade tjejer och<br />

killar SIDA 28-29<br />

ANSVARIG UTGIVARE: Mattias Granström.<br />

UPPLAGA: Digital utgivning.<br />

TEXTER: Miranda Tikkanen, Jacob<br />

Stephenson, Skellefteå <strong>FF</strong>.<br />

KRÖNIKÖR: Johan Karlsson.<br />

FOTO: Jenny Karlsson, Tilde Bergsten, Jacob<br />

Stephenson, Miranda Tikkanen, Skellefteå <strong>FF</strong>.<br />

FOTO FRAMSIDA: Miranda Tikkanen.<br />

SÄTTNING: Olof Palm.<br />

HEMSIDA: www.skellefteaff.se<br />

E-POST: redaktion@skellefteaff.se<br />

TELEFON: 070-260 37 06<br />

Rekord i antalet deltagare på sommarläger<br />

och sommarproffs SIDA 31<br />

Hoppas vi ses vid Hemglassbilen?<br />

Hemglass.se<br />

SOM SOCIALT FÖRETAG SÅ BRINNER VI<br />

FÖR ATT SKAPA SAMHÄLLSNYTTA.<br />

MED SAMMA ENGAGEMANG LEVERERAR VI OCKSÅ<br />

TJÄNSTER ÅT VÅRA FÖRETAGSKUNDER!<br />

Kontakta oss på Urkraft<br />

– vi kan hjälpa ert företag med bl a...<br />

OMSTÄLLNING, ACT<br />

ARBETSLIVSREHAB<br />

PERSONALUTVECKLING<br />

WEBBPRODUKTION<br />

& IT-TJÄNSTER<br />

Urkraft ASF AB<br />

Laboratorgränd 9, Campus Skellefteå<br />

urkraft.se | info@urkraft.se | Vx 0910 – 579 00


3


4<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong>:S AKADEMI<br />

Följ vårt<br />

Akademijobb<br />

på!<br />

skellefteaff.se


5<br />

Matti Kilpelä utvecklingschef i Skellefteå <strong>FF</strong><br />

Skellefteå <strong>FF</strong> ska<br />

hylla arbetet<br />

TEXT JACOB STEPHENSSON<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> står inför en<br />

ny tid av fotbollsutbildning<br />

där träningsmängden<br />

ska upp och tydlighet i<br />

föreningens värderingar<br />

står i centrum. Det handlar<br />

om att hylla arbetsinsatsen<br />

och att skapa en miljö där<br />

fokus ligger på det dagliga<br />

arbetet och engagemanget,<br />

snarare än kortsiktiga<br />

resultatmål.<br />

En av de centrala tankarna som ska genomsyra<br />

verksamheten är ett långsiktigt perspektiv.<br />

– Vi ska ha fokus på det vi gör. Om vi långsiktigt<br />

gör bra saker ofta, med engagemang, så kommer det<br />

också bli resultat, säger Matti Kilpelä utvecklingschef<br />

i Skellefteå <strong>FF</strong>.<br />

Det handlar om att prioritera vilka beteenden<br />

hos spelare föreningen kan lufta snarare än att mäta<br />

framgångar i termer av vunna cuper eller matcher.<br />

»Om vi långsiktigt<br />

gör bra saker ofta,<br />

med engagemang,<br />

så kommer det<br />

också bli resultat«<br />

MATTI KILPELÄ UTVECKLINGSCHEF I SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong><br />

Målsättningen är tydlig: att om någon börjar i<br />

föreningen som femåring, ska de vara med hela<br />

vägen. Nycklarna till framgång ska inkludera att<br />

lära sig ta ansvar, samarbeta och anstränga sig för<br />

sina framsteg – grundläggande principer som är<br />

relevanta oavsett om man vill arbeta med fotboll<br />

eller något annat.<br />

»För oss<br />

innebär inte<br />

elitförberedande<br />

att det ska ske<br />

uttagningar«<br />

MATTI KILPELÄ UTVECKLINGSCHEF I SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong><br />

Förnyad spelarutbildningsplan<br />

För P13, P14, och P15 innebär den nya formen<br />

för Skellefteå <strong>FF</strong>:s akademi att träning sker året<br />

runt och verksamheten baseras på en förnyad<br />

spelarutbildningsplan som följer föreningens<br />

övergripande mål och riktlinjer. Det är inte bara<br />

ord på papper; implementeringen är påbörjad och<br />

kommer att vara en pågående process. Tränarträffar,<br />

interna utbildningar och regelbundna besök vid<br />

träningar ska säkerställa att den teoretiska grunden<br />

omsätts i praktiken.<br />

Statistiskt sett är chanserna att nå elitnivå små,<br />

men för Skellefteå <strong>FF</strong> handlar elitverksamhet inte<br />

bara om att nå toppen inom fotbollen utan att skapa<br />

en miljö där ansträngningar, arbete och individens<br />

framsteg hyllas.<br />

– För oss innebär inte elitförberedande att det<br />

ska ske uttagningar, eller att vi ska nå kortsiktiga<br />

resultat, eller att vi premierar tidigt utvecklade<br />

spelare. Det handlar om att försöka skapa en så<br />

bra miljö som möjligt för individernas utveckling,<br />

förklarar Matti Kilpelä.<br />

– I slutändan är det individen som sätter<br />

standarden, och vi i Skellefteå <strong>FF</strong> ska sträva efter att<br />

skapa en miljö som stöttar varje spelare på deras<br />

unika resa, säger Matti.


6<br />

Satsning på tjejfotboll i Skellefteå<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> ingår<br />

i samarbete med<br />

Skellefteå FC<br />

Ny huvudtränare i<br />

Obi<br />

TEXT JACOB STEPHENSSON<br />

TEXT JACOB STEPHENSSON<br />

I november hölls den<br />

första historiska träningen<br />

i Florahallen gemensamt<br />

mellan spelare från båda<br />

föreningarna som kommer<br />

matchas i F17.<br />

Avtalet innebär ett samarbete kring Division 2,<br />

Division 3, F17 och F16 där spelare kommer ha<br />

möjlighet att matchas i en lämplig miljö för att på<br />

bästa sätt stimulera deras utveckling.<br />

Det nyligen lanserade samarbetet mellan<br />

Skellefteå FC och Skellefteå <strong>FF</strong> har som sitt<br />

främsta mål att utveckla och stärka fotbollen på<br />

flicksidan i Skellefteå. Genom att kombinera båda<br />

föreningarnas resurser, tränare och infrastruktur<br />

är strävan att skapa en bättre fotbollsmiljö för<br />

spelarna. Det enande målet är att utveckla<br />

fotbollsspelare i Skellefteå.<br />

– Tillsammans med Skellefteå FC skapar vi nu en<br />

stark plattform och ett tydligt alternativ för tjejer<br />

som vill satsa på fotboll i Skellefteå. Vårt samarbete<br />

kring akademin och seniorlagen kommer ge ökad<br />

kvalitet på fotbollsutbildningen, säger Joakim<br />

Gustafsson, tränare i Skellefteå <strong>FF</strong> F17.<br />

»Tillsammans<br />

med Skellefteå FC<br />

skapar vi nu en<br />

stark plattform«<br />

JOAKIM GUSTAFSSON TRÄNARE I SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> F17<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> kan<br />

presentera Obi Okolo<br />

som ny huvudtränare<br />

för Skellefteå <strong>FF</strong> P17.<br />

Han kommer även att<br />

ha en roll i herrlagets<br />

tränarstab.<br />

Senast kommer Obi Okolo från uppdraget som<br />

huvudtränare i Morön BK:s division III-lag, där han<br />

gjort ett bra jobb, vilket har lett till att Skellefteå <strong>FF</strong><br />

fick upp ögonen för honom.<br />

– Obi har visat framfötterna med sitt stora<br />

engagemang och driv kring sitt tränarskap. Han vill<br />

utvecklas och är beredd att jobba hårt för det. Vi är<br />

väldigt nöjda med att ha lyckats rekrytera honom till<br />

oss, säger Mattias Granström, klubbchef i Skellefteå <strong>FF</strong>.<br />

– Vi var tidigt i kontakt med Obi då vi hört mycket<br />

gott om honom från folk som varit i hans närhet.<br />

Han är en av de mest intressanta tränarna som<br />

kommit fram i Skellefteå och trots att han bara har<br />

haft tränaruppdrag i ett år, så är det som attraherar<br />

hos honom hans stora engagemang och driv. Han tar<br />

ansvar över sin egenutveckling. I vår miljö hoppas<br />

vi att hans ska stimuleras, fortsätta utvecklas och<br />

bidra till att våra akademispelare också gör det, säger<br />

Mattias Granström, klubbchef i Skellefteå <strong>FF</strong>.<br />

Uppdraget börjar den 1 november. Men redan i<br />

veckan ska Obi tillsammans med utvecklingschefen<br />

Matti Kilpelä börja arbetet med att planera<br />

kommande säsong.<br />

– Det känns bra. S<strong>FF</strong> är en klubb vars ambitioner<br />

matchar mina. Det känns som helt rätt förening och<br />

miljö att komma till, säger Obi Okolo.<br />

Uppvuxen i Akalla<br />

Obi är uppvuxen i Akalla i norra Stockholm. Han<br />

började spela fotboll som femåring i Kista FC<br />

och fotbollen blev fort en central del av hans liv.<br />

Som 11-åring gick han till Vasalund IF där han<br />

spenderade hela tonåren. Hans lag var riktigt<br />

framgångsrikt, där höjdpunkterna var två segrar<br />

i St:Erikscupen samt när han blev uppflyttad och<br />

fick göra en säsong med två är äldre spelare i<br />

Pojkallsvenskan som 14-åring.<br />

– Det var min prime som fotbollsspelare, säger<br />

Obi Okolo och skrattar.<br />

I Vasalund fick han möta de flesta blivande<br />

elitspelare från Stockholmsområdet från sin<br />

generation. Så som Ludvig Augustinsson, Robin<br />

Quaison och Jesper Karlström. Men det han främst<br />

minns från den här tidsperioden är att det var då<br />

som skadorna började komma.<br />

– I tre år hade jag problem med ljumskarna. Jag<br />

fick operera båda. Jag spelade inte en match på tre<br />

år mellan 15-18 års ålder. Det var en tung period jag<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> + SKELLEFTEÅ FC = SANT FÖRSTA HISTORISKA F17-TRÄNINGEN TILLSAMMANS PÅ FLORAHALLEN.


SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong>:S AKADEMI<br />

7<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> P17<br />

Okolo<br />

gick igenom. Men det var också fantastiskt kul att<br />

komma tillbaka efter det, säger Obi Okolo.<br />

Det blev två år i Vasalunds U19, men även sista<br />

tiden i Vasalund kantades av skadebekymmer och<br />

skadorna har egentligen hängt med sen dess.<br />

– Om jag ska vara ärlig så är min karriär efter<br />

Vasalund U19 rätt medioker. Jag har varit skadad i<br />

princip hela tiden, berättar han.<br />

Under tiden i Vasalund började Obi även plugga<br />

till civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan i<br />

Stockholm. Och efter att par säsonger i diverse lag i<br />

division 2, 3 och 4 så var det just studierna som tog<br />

Obi till Skellefteå, där han skrev sitt examensarbete<br />

på Metso Outotec och Boliden Rönnskär. Första<br />

jobbet efter examen blev dock på BillerudKorsnäs<br />

pappersbruk i Kalix.<br />

– Jag trivdes väldigt bra i Skellefteå under<br />

examensarbetet. När jag fick möjligheten att flytta<br />

tillbaka till Skellefteå efter tiden i Kalix, så var det ett<br />

lätt beslut att ta, säger Obi Okolo.<br />

Började spela i Morön BK<br />

Obi fick jobb på Metso Outotec och började spela i<br />

Morön BK under 2022. Till säsongen <strong>2023</strong> fick Obi<br />

sedan frågan om det ärofyllda uppdraget att vara<br />

tränare för Moröns herrlag.<br />

– Det var en väldigt lärorik säsong med både<br />

toppar och dalar. Tyvärr så fick vi inte ut det vi ville<br />

resultatmässigt, säger Obi Okolo.<br />

Men nu är det Skellefteå <strong>FF</strong> som gäller.<br />

Vad hoppas du bidra med i din nya roll?<br />

– Först och främst så vill jag bidra med ett stort<br />

engagemang. Jag tror mycket på det här med<br />

"leading by example". Om det är så att jag ska kräva<br />

av spelarna att de ska arbeta hårt, så ska jag arbeta<br />

ännu hårdare själv, säger Obi Okolo.<br />

Vad är du för typ av tränare?<br />

– Jag är väldigt energisk vid sidlinjen, men i<br />

omklädningsrummet så är jag en tränare som vill<br />

komma nära mina spelare. Jag tror det är viktigt att<br />

känna sina spelare väl för att kunna bidra på bästa<br />

sätt till deras utveckling. När det gäller det taktiska<br />

så gillar jag att vara inne och fila i detaljerna. Det<br />

känns kul att det verkar finnas fler likasinnade ledare<br />

i föreningen som jag hoppas kunna bolla en hel del<br />

med, säger Obi Okolo.<br />

Vad har du för ambitioner med ditt tränarskap?<br />

– Under senaste säsongen har jag verkligen<br />

känt att tränarrollen är den perfekta rollen för mig<br />

då jag får jobba med två saker som jag är väldigt<br />

passionerad för, vilket är fotboll och ledarskap. Så<br />

just nu känner jag att jag vill lägga all min lediga tid<br />

på att träna fotbollslag och bli en så bra tränare som<br />

möjligt, säger Obi Okolo.<br />

Har du någon målsättning när du går in i ditt nya<br />

uppdrag?<br />

– Att få spelarna att utvecklas både som spelare<br />

och individer. Förhoppningsvis blir några av dem<br />

herrlagsspelare, men om de inte blir det så hoppas<br />

jag de blir bra spelare som kan gå vidare till andra<br />

föreningar i Skellefteå.<br />

Hur ser du på att det blir ett större fokus på<br />

utveckling än resultat när du nu går från<br />

seniorverksamhet till ungdomsverksamhet?<br />

– Fördelen med det är att vi kan arbeta mer<br />

långsiktigt. Som seniortränare handlar det till stor<br />

del om att vinna nästa match. Det blir kul, men vi<br />

ska såklart vinna fotbollsmatcher här också, säger<br />

Obi Okolo.<br />

»Jag tror mycket<br />

på det här med<br />

leading by<br />

example«<br />

OBI OKOLO TRÄNARE I SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> P17


8


9<br />

SPECIAL EDITION<br />

årets<br />

julkaffe<br />

<strong>2023</strong><br />

MÖRKROST MED TONER AV<br />

MANDARIN OCH FIKON<br />

Zoégas julkaffe <strong>2023</strong> är en unik blandning som<br />

varsamt har rostats och malts i begränsad upplaga.<br />

Mörkrostblandningen har en signaturböna från<br />

Rwenzori-regionen i Uganda och har blandats<br />

med bönor från Brasilien och Etiopien.<br />

Julkaffets hållbarhetsprojekt<br />

stöttar skolbarn till kaffeodlare<br />

i Rwenzori-regionen med en<br />

köksträdgård. Scanna koden<br />

för att se filmen och lär dig<br />

mer om projektet.<br />

● LUNCHBU<strong>FF</strong>É<br />

● TAKE AWAY<br />

● SMÖRGÅSTÅRTOR<br />

STATIONSGATAN 18<br />

0910-129 25<br />

info@arkenrestaurang.se


10<br />

IF BROMMAPOJKARNAS<br />

AKADEMILAG BLEV SEGRARE<br />

I FLICKOR 13.<br />

<strong>FF</strong> JARO VAR ETT AV DE<br />

INTERNATIONELLA LAGEN I<br />

NORTHERN ELITE TROPHY.<br />

NET-DOMARE DET VAR<br />

FOKUS PÅ ATT STÖTTA<br />

DOMARE UNDER NET.


11<br />

NORTHERN ELITE TROPHY<br />

CUPEN FORTSÄTTER<br />

ATT UTVECKLAS<br />

TEXT/FOTO MIRANDA TIKKANEN<br />

Det är sjätte året som<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> anordnar<br />

Northern Elite Trophy,<br />

cupen för fotbollsälskande<br />

barn och ungdomar. I år<br />

arrangerades cupen för<br />

både flickor och pojkar<br />

mellan åldrarna 12–17 år.<br />

Året kan sammanfattas<br />

som ännu en succé för NET<br />

(Northern Elite Trophy), där<br />

vi fick se flera olika lag från<br />

städer i Norrland, men även<br />

olika Stockholmslag och lag<br />

från Norge och Finland kom<br />

på besök för att delta.<br />

David Berthelsen som är huvudansvarig för NET<br />

tillsammans med Jacob Stephenson berättar om hur<br />

Northern Elite Trophy startades och hur utvecklingen<br />

sett ut genom åren.<br />

– Allting startade med att vi ville försöka hitta<br />

ett sätt att utöka antal matcher per år för våra äldre<br />

akademilag, därför började vi med att hitta olika<br />

samarbeten och samarbetspartners, säger David<br />

Berthelsen.<br />

Från början var tanken att NET skulle vara ett<br />

samarbete mellan Östersund, Skellefteå, Finland<br />

och Norge. Med turneringar på flera orter varje år.<br />

»Det är en<br />

utsatt position<br />

och vi har en<br />

stor domarbrist<br />

i staden«<br />

DAVID BERTHELSEN CUPGENERAL NET<br />

Det började i Skellefteå på sommaren och följdes<br />

upp med en cup i Jakobstad i Finland. Men efter det<br />

blev det bara i Skellefteå ett par år. Från början låg<br />

cupen på sommaren, men man insåg efter ett tag att<br />

den behövde flyttas då det började bli svårare och<br />

svårare att få lag som ville delta under sommaren.<br />

Cupen krockade med andra, större cuper samt med<br />

träningsuppehåll och<br />

semestrar. Det var då man<br />

tog beslutet att testa att<br />

flytta cupen till hösten<br />

istället, vilket visade sig vara<br />

minst sagt rätt beslut.<br />

– Vi gick från att vara 16<br />

anmälda lag till nu när vi<br />

har cirka 70 lag. Det visar<br />

verkligen den enorma<br />

utvecklingen som cupen<br />

har haft. Det visar också att<br />

vi tog det rätta beslutet att flytta turneringen, säger<br />

David Berthelsen.<br />

Många av de som medverkat under turneringen har<br />

själva uttryckt att hösten blivit en perfekt tid på året.<br />

Säsongen börjar nå sitt slut och man kan se fram emot<br />

cupen som en avslutning på säsongen, men också<br />

ett sätt att kunna förlänga spelarnas säsong och göra<br />

dem mer motiverade till att orka träna hela vägen in.<br />

En viktig föreningsfråga<br />

En annan stor utveckling har skett i organisationen<br />

kring NET. Man har gått från att vara två personer<br />

som gjort det mesta av jobbet runt cupen, till att få<br />

till en ordentlig organisation. Cupen har blivit en<br />

viktig föreningsfråga som engagerar många personer i<br />

föreningen.<br />

– Det var mycket jobb då också, men nu har vi<br />

gått från att ha varit två personer till att kunna bli<br />

uppemot tio personer som arbetar under helgen,<br />

dessutom har vi engagerat sex av våra egna lag under<br />

helgerna, så det känns jättepositivt, berättar David<br />

Berthelsen.<br />

NET har även utvecklats till att bli allt viktigare<br />

för Skellefteå som besöksmål. Sammanlagt deltar<br />

över 1100 spelare och ledare i turneringen, samt<br />

runt 1000 medresenärer som spenderar tre dagar i<br />

Skellefteå. De sover, äter och handlar i staden under<br />

cupen.<br />

Satsning på domarsidan<br />

I 9v9-klasserna har NET använt sig av ett<br />

tredomarsystem sen 2022. Med en huvuddomare<br />

och två assisterande domare på varje match. Detta<br />

för att stötta upp domarna och göra deras jobb<br />

så enkelt som möjligt. Ett ytterligare steg togs i<br />

år för att stötta upp domarna, då Skellefteå <strong>FF</strong><br />

tillsammans med Västerbottens Fotbollsförbund<br />

genomförde ett projekt med domarstödjare. Vilket<br />

innebar att en erfaren domare fanns vid sidan av<br />

planen i 9v9-klasserna som coach och stöd för<br />

domarna.<br />

– Satsningen på domarsidan växte fram i en<br />

diskussion om vad vi kan göra för att hjälpa våra<br />

domare. Det är en utsatt position och vi har en<br />

stor domarbrist i staden. Inom fotbollen måste vi<br />

fråga oss – “vad kan vi göra för att få behålla våra<br />

domare i Skellefteå?”. Så vi tog diskussionen med<br />

fotbollsförbundet där idén växte fram, berättar<br />

David Berthelsen.<br />

»Absolut, så vill vi<br />

kunna utveckla cupen<br />

och göra den större«<br />

DAVID BERTHELSEN CUPGENERAL NET<br />

Och utfallet blev bra. Domarstödjarna hjälpte<br />

domarna med coaching både i paus och efter<br />

matcherna. Uppstod det hetsiga situationer så fanns<br />

de där för att hjälpa till och lugna ner situationen.<br />

Det hade även en förebyggande effekt då de var<br />

placerade mellan lagens två avbytarbås och var<br />

tydligt synliga med en gul reflexväst.<br />

Framtidsplaner<br />

Hur ser framtidsplanen ut, hur skulle ni vilja utveckla<br />

cupen?<br />

– Absolut, så vill vi kunna utveckla cupen och<br />

göra den större. Huvudmålet är att erbjuda tuffa och<br />

jämna matcher för lagen som kommer. Vi har haft lag<br />

från Finland och Norge, exempelvis Bodø/Glimt FK<br />

som var här i år. Vi har också haft deltagande lag från<br />

stora föreningar i Sverige såsom GIF Sundsvall, IF<br />

Brommapojkarna, Djurgården och Hammarby med.<br />

Det vill vi fortsätta ha. Jag tycker att vi är på rätt väg<br />

och det viktiga är att vi fortsätter göra ett bra jobb och<br />

fortsätter med kontinuitet i arbetet med cupen.<br />

FAKTA NET<br />

DET HÄR ÄR NORTHERN ELITE TROPHY<br />

Turneringen grundades som ett samarrangemang<br />

mellan Skellefteå <strong>FF</strong>s och Östersunds FKs akademier<br />

för att utöka matchkalendern och skapa en bättre<br />

matchmiljö för spelare på norra breddgrader.<br />

Turneringen lockar lag från norra Sverige, Finland och<br />

Norge.<br />

I Northern Elite Trophy utses den Arktiska Mästaren i<br />

fotboll (inofficiellt).<br />

NORTHERNELITETROPHY.SE<br />

Mer information, resultat och massor mer hittar du på<br />

NET:s hemsida – northernelitetrophy.se.


12<br />

IELTSIN CAMOES<br />

IK BRAGE, SUPERETTAN<br />

FRÅN<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong><br />

TILL SVENSK<br />

ELITFOTBOLL<br />

TEXT MIRANDA TIKKANEN<br />

FOTO SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong>/IK BRAGE


13<br />

Ieltsin Camoes är en tidigare Skellefteå <strong>FF</strong> spelare<br />

som under åren 2021 och 2022 representerade<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>. Ieltsin spelade 1,5 säsong i<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> som forward och gjorde stor succé<br />

där han bland annat vann priset som mest<br />

värdefulla spelare 2 säsonger i rad. Sammanlagt<br />

blev det 37 mål för Camoes under sin tid i<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>. Under 2022 avslutades kontraktet<br />

och han fortsatte sin fotbollskarriär i IK Brage. Nu<br />

har han gjort sin första säsong i IK Brage, som<br />

spelar i Superettan. Där har han under säsongen<br />

spelat 29 matcher och gjort 9 mål.<br />

Hur trivs du i ditt nuvarande lag i IK Brage?<br />

– Hittills så tycker jag det har varit bra. Det har<br />

varit lite upp och ner under säsongens gång. Men<br />

individuellt så tycker jag att jag har spelat bra och<br />

presterat på en högre nivå jämfört med förra året.<br />

Så jag tycker att det överlag har varit bra.<br />

Du spelade 2 säsonger i Skellefteå <strong>FF</strong> i division<br />

II och spelar nu i Brage Superettan. Vad är den<br />

största skillnaden att spela i Skellefteå <strong>FF</strong> och IK<br />

Brage?<br />

– Jag skulle nog säga att det är främst är det<br />

fysiska och sen så naturligtvis så är det mer<br />

intensivt. Mer löpningar, fler dueller, starkare<br />

spelare man spelar mot. Jag tror inte att det är så<br />

stor teknisk skillnad, men jag tror att det främst är<br />

fysiskt sett mer krävande skulle jag säga.<br />

Vad tycker du att Skellefteå <strong>FF</strong> borde göra för att<br />

komma ett steg längre upp till division 1?<br />

– Jag tycker att Skellefteå <strong>FF</strong> har gjort det<br />

väldigt bra de senaste åren. Jag tillbringade två<br />

säsonger i S<strong>FF</strong> och då tycker jag vi spelade bra och<br />

även den här säsongen har de spelat bra. Även<br />

»Jag tror att<br />

det främst<br />

är fysiskt<br />

sett mer<br />

krävande«<br />

om jag inte kunnat vara där och spela med dem så<br />

har jag ändå följt dem under säsongens gång. Så<br />

om jag ska vara ärlig så tror jag att det enda som<br />

saknas är lite tur eftersom det kan vara så i fotboll.<br />

Resultaten visar ju ändå att klubben har gjort<br />

mycket bra så det är lite tråkigt att dom inte kunde<br />

klara av det i år men jag tror att dom är på rätt<br />

väg och måste bara fortsätta att göra de som dom<br />

har gjort och lita på processen, så småningom<br />

kommer dom att ta nästa steg uppåt.<br />

Du har startat över 20 matcher och gjort flest mål i<br />

laget, hur tycker du att din säsong har varit?<br />

– Den har varit väldigt bra. Det är min första<br />

säsong i klubben och min första säsong i denna<br />

serie. Det finns även många saker att justera. Men<br />

jag litar på mig själv och min förmåga så det är<br />

inte så stor överraskning för mig. Det kanske är en<br />

överraskning för andra men inte för mig. Jag har<br />

gjort det bra denna säsong men jag tycker att jag<br />

kan och borde göra det ännu bättre. Men överlag<br />

så har det varit bra.<br />

»Tråkigt att<br />

dom inte<br />

kunde klara<br />

av det i år«<br />

IK Brage är en gammal anrik förening som varit i<br />

Allsvenskan under många år, vad har ni för tankar<br />

och vad ska ni göra för att komma upp till den<br />

serien igen?<br />

– Jag tycker inte att det är något som vi spelare<br />

borde tänka på, speciellt en spelare som mig som<br />

är ny i laget och i klubben. Jag vet inte riktigt<br />

hur klubben har satsat eller haft för mål tidigare.<br />

Men jag vet att den här säsongen hade vi högre<br />

förväntningar, tyvärr lyckades vi inte nå hela vägen<br />

så det kommer bli intressant att se vilken riktning<br />

klubben ska ta oss.<br />

»Jag har<br />

bara gott<br />

att säga om<br />

Skellefteå <strong>FF</strong><br />

och staden«<br />

Vad har du för tankar kring nästa år?<br />

– Jag har 2 år kvar på mitt kontrakt här i<br />

IK Brage och hittills så har det gått bra, så<br />

planen är att stanna och göra mitt bästa för<br />

att hjälpa mitt lag som jag representerar.<br />

Något du vill tillägga?<br />

– Jag vill bara säga tack till Skellefteå <strong>FF</strong><br />

som alltid kommer ihåg mig och har mig i<br />

deras tankar. Jag har bara gott att säga om<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> och staden och jag tror de gör<br />

detsamma om mig. Så jag vill bara säga tack och<br />

önska dom ett stort lycka till i framtiden för jag<br />

fick med mig bra och fina vänner därifrån, så jag<br />

vill bara tacka dom för allting.


14


15<br />

PROJEKT<br />

<strong>2023</strong><br />

UNDER ÅRET<br />

TEXT/FOTO JACOB STEPHENSSON<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> har i sommar<br />

tagit fotbollen till asfalten<br />

och stranden, till skolorna och<br />

bollhallen, och gjort sporten mer<br />

lättillgänglig i Skellefteå. Genom<br />

att erbjuda gratis träning i<br />

Beach Soccer, köra Streetfotboll<br />

på skolornas idrottslektioner<br />

och nattfotboll i bollhallen under<br />

hösten, har klubben strävat<br />

efter att skapa en inkluderande<br />

och rolig fotbollsupplevelse för<br />

barn i alla åldrar.<br />

Beach Soccer<br />

SOMMARSOL, SAND OCH SPARKAR<br />

I sommar erbjöd Skellefteå <strong>FF</strong> gratis träning i Beach<br />

Soccer för barn. Den idylliska Bovikenstranden<br />

blev en arena för unga fotbollsentusiaster att prova<br />

på och utveckla sina färdigheter i en avkopplande<br />

strandmiljö. Genom att integrera lekfullhet med<br />

teknisk träning skapade klubben en plats där barn<br />

kunde växa som fotbollsspelare samtidigt som de njöt<br />

av sommarsolens värme. Man kunde träna från maj<br />

till augusti.<br />

Streetfotboll på Skolorna<br />

SPORT OCH KUL PÅ SKOLTID<br />

Under våren gick Skellefteå <strong>FF</strong> in i skolorna med<br />

streetfotboll som en del av idrottslektionerna. Att<br />

införa fotboll på ett mer urbant och avslappnat<br />

sätt gjorde att sporten blev tillgänglig för alla barn,<br />

oavsett nivå eller tidigare erfarenhet. Streetfotbollen,<br />

med dess fokus på snabbhet och teknik, blev snabbt<br />

en favorit bland de yngre spelarna och skapade en ny<br />

dimension av lekfullhet inom fotbollen.<br />

Nattfotboll i Bollhallen<br />

KVÄLLSSPARKAR FÖR KVÄLLSLIV<br />

När hösten gjorde sitt intåg övergick Skellefteå <strong>FF</strong><br />

till nattfotboll i bollhallen på Norrvalla på fredagar.<br />

Klubben skapade en atmosfär av spänning och<br />

gemenskap genom att erbjuda ungdomar och<br />

barn möjligheten att spela fotboll på kvällarna.<br />

Nattfotbollen är inte bara en möjlighet att förbättra<br />

färdigheterna utan också ett sätt att främja ett aktivt<br />

och positivt kvällsliv för barnen och stärka den<br />

gemenskap som fotbollen skapar.<br />

GRATIS TRÄNING I BOVIKEN I SOMMAR ERBJÖD<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> GRATIS TRÄNING I BEACH SOCCER FÖR<br />

UNGA FOTBOLLSENTUSIASTER.


16<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> DAM<br />

LISA SUNDBOM<br />

– ÅRETS MEST<br />

VÄRDEFULLA<br />

SPELARE


17<br />

TEXT/FOTO JACOB STEPHENSON<br />

Lisa Sundbom har<br />

inte bara varit en<br />

nyckelspelare för<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>:s damlag,<br />

utan hon har nu<br />

också hedrats med<br />

utmärkelsen Årets Mest<br />

Värdefulla Spelare. När<br />

vi intervjuade henne om<br />

den prestigefyllda titeln,<br />

var Lisa glad.<br />

– Det känns jätteroligt, säger hon.<br />

Säsongen har varit utmanande för laget, och Lisa<br />

erkänner att det har funnits visa utmaningar under<br />

året.<br />

– Den här säsongen har varit ganska tuff eftersom<br />

vi haft målvaktsbrist, men vi har kämpat på och gjort<br />

vårt bästa, berättar Lisa Sundbom.<br />

Trots utmaningarna har Lisa och hennes<br />

lagkamrater visat beslutsamhet och ihärdighet på<br />

planen. Lisa ser tillbaka på säsongen med stolthet.<br />

– Jag tycker jag gjort en bra säsong och tycker att<br />

jag kämpat på och gjort mitt bästa.<br />

Debuterade i Skellefteå <strong>FF</strong> som sexåring<br />

Fotboll har varit en konstant i Lisas liv sedan en ung<br />

ålder. Hon inledde sin fotbollskarriär i Skellefteå <strong>FF</strong><br />

vid blott sex års ålder innan hon efter ett år bytte<br />

till Morön BK. När hon var 14 år bytte hon igen och<br />

denna gång till Myckle IK. Där spelade hon under<br />

två säsonger innan hon kom tillbaka till Skellefteå <strong>FF</strong><br />

igen, där hon de senaste säsongerna har utvecklats<br />

»Den här<br />

säsongen har<br />

varit ganska<br />

tuff«<br />

LISA SUNDBOM SPELARE I S<strong>FF</strong> DAMLAG & ÅRETS MVP<br />

»Jag trivs<br />

jättebra i S<strong>FF</strong>,<br />

både föreningen<br />

och laget«<br />

LISA SUNDBOM SPELARE I S<strong>FF</strong> DAMLAG & ÅRETS MVP<br />

till en av lagets viktigaste spelare. I år kröner hon<br />

säsongen med att motta priset “Årets Mest Värdefulle<br />

Spelare.”<br />

I Skellefteå <strong>FF</strong> så har hon haft det bra.<br />

– Jag trivs jättebra i S<strong>FF</strong>, både föreningen och laget.<br />

Jag har många lagkompisar som jag spelat med förut<br />

så det är många som jag känner sen innan, vilket<br />

såklart gör det enklare att trivas, berättar hon.<br />

Snowboard och fotboll<br />

Utanför planen så arbetar Lisa. Hon börjar inom kort<br />

tid en anställning på Northvolt. Förutom fotboll och<br />

arbete älskar Lisa att spendera tid i fjällen med sin<br />

familj och åka snowboard. Fotbollen är viktig för Lisa.<br />

Det har den alltid varit.<br />

– Fotbollen har alltid betytt jättemycket för mig och<br />

är en stor del av mitt liv, säger hon.<br />

Övriga pristagare<br />

Utöver Lisa Sunbom så blev Jonna Lundgren<br />

framröstad till Årets Lagkamrat av sina lagkamrater<br />

och Ebba Kaupi blev utnämnd till Årets Utveckling.<br />

ÅRETS LAGKAMRAT<br />

JONNA LUNDGREN<br />

ÅRETS UTVECKLING<br />

EBBA KAUPI


18<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> HERR<br />

SNABBA FAKTA OM JONATHAN KÄLLER<br />

ÅLDER: 25.<br />

POSITION: BACK.<br />

ANTAL SÄSONGER I SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong>: 8.<br />

MODERKLUBB: KÅGEDALENS AIF.


19<br />

ÅRETS SPELARE PÅ HERRSIDAN<br />

M.V.P<br />

JONATHAN KÄLLER<br />

TEXT MIRANDA TIKKANEN<br />

FOTO JENNY KARLSSON & S<strong>FF</strong><br />

Jonathan Käller gjorde<br />

debut i Skellefteå<br />

<strong>FF</strong>:s herrlag 2015<br />

redan som 16-åring<br />

och har totalt spelat<br />

åtta säsonger för<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>.<br />

Under 2015, när Jonathan som 16-åring kom till<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>, hade han ett samarbetskontrakt<br />

som gjorde att han kunde representera både sin<br />

moderklubb Kågedalens AIF och Skellefteå <strong>FF</strong>. Han<br />

spelade i början av säsongen hos Kågedalens AIF och<br />

andra delen av säsongen hos Skellefteå <strong>FF</strong>. Det var<br />

under hösten som han gjorde sin debut i Skellefteå<br />

<strong>FF</strong>:s herrlag. Sen dess har Käller i princip spelat<br />

alla matcher som han har kunnat delta i (förutom<br />

en sejour i Team TG), vilket är mer än 100 matcher.<br />

Jonathan Käller har varit en värdefull spelare för<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> genom åren då han utvecklats i takt<br />

med laget genom åren. I år belönades Käller med<br />

utmärkelsen Årets MVP (Most valuable player).<br />

– Det känns kul – det är ju en ära att få priset. Sen<br />

så finns det många andra spelare i laget som har gjort<br />

det bra i år. Men det är alltid kul att få vinna ett sådant<br />

här pris, berättar Käller.<br />

Framgångsrikt år<br />

Det har varit ett framgångsrikt år för Skellefteå <strong>FF</strong>:s<br />

lagkapten då han i år vunnit: Unibets pris till Årets<br />

försvarare i Division II Norrland, fått flest S<strong>FF</strong>-märken<br />

av matchrapportörerna på hemmamatcherna och<br />

även vunnit årets MVP.<br />

– Det är roligt såklart, sen så vet jag väl inte riktigt<br />

om jag har lagt så mycket vikt i det egentligen. Men<br />

det är klart det är kul, men det är synd att det inte<br />

räckte längre för oss som lag så det är ju det helst av<br />

allt man hade velat. Men det är ändå roligt att få ett<br />

kvitto på att det har gått bra i år, säger Käller.<br />

En av drömmarna<br />

Jonathan Käller började hela sin fotbollsresa i<br />

Kågedalens AIF och spelade där ända till tonåren.<br />

Under gymnasiet gick Käller på den Nationella<br />

idrottsutbildningen fotboll (NIU). Jonathan Käller<br />

debuterade i Skellefteå <strong>FF</strong> herrlag som 16 åring då<br />

han under sin debutsäsong spelade 16 matcher.<br />

– När jag var ung så hade jag drömmar. Drömmar<br />

om att spela högre upp. Och så klart så när man<br />

yngre, så var ju en av drömmarna också att vinna<br />

årets MVP i Skellefteå <strong>FF</strong>. Man har ju ändå fått vara<br />

med på en del avslutningar och det är alltid bra<br />

spelare som fått vinna priset tidigare, så det är en<br />

grej som man ändå hoppats på att man skulle vinna,<br />

förklarar Käller.<br />

Det är där han trivs bäst<br />

Sammanlagt har han åtta säsonger i Skellefteå <strong>FF</strong>,<br />

men under 2020 spelade han även en säsong i Team<br />

ThorenGruppen <strong>FF</strong> där han gjorde över 20 matcher.<br />

Från början spelade Käller oftast på mittfältet, men<br />

fick ibland vikariera som mittback. Sen två år tillbaka<br />

är det nästan bara mittbacksplatsen han har huserat<br />

på. Det är där han trivs bäst och själv tycker att han<br />

har presterat bäst.<br />

»Kommer<br />

försöka hålla på<br />

med fotboll så<br />

länge kroppen<br />

håller«<br />

JONATHAN KÄLLER SPELARE I S<strong>FF</strong> HERRLAG<br />

Vad har fotbollen betytt för dig genom åren?<br />

– Fotbollen har betytt hur mycket som helst för<br />

mig. Alla kompisar och att träna fotboll seriöst. Det är<br />

något som jag kommer bära med mig resten av livet<br />

och jag kommer försöka hålla på med fotboll så länge<br />

kroppen håller oavsett vilken division det än må vara.<br />

Jag ska försöka hålla i gång med fotbollen så länge jag<br />

kan, säger Käller.<br />

»Det känns kul –<br />

det är ju en ära<br />

att få priset«<br />

JONATHAN KÄLLER SPELARE I S<strong>FF</strong> HERRLAG<br />

PRISTAGARE<strong>2023</strong> FRÅN VÄNSTER, ÅRETS LAGKAMRAT SAMUEL DEGERSTEDT, ÅRETS MVP JONATHAN KÄLLER, ÅRETS UTVECKLING<br />

TIM LINDFORS, ÅRETS KULTURBÄRARE HAMPUS JOHANSSON.


20<br />

SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> HERR<br />

KRÖNIKA / JOHAN KARLSSON<br />

COACHKRÖNIKA OCH PÅ ÅTERSEENDE<br />

En bra<br />

säsong, men<br />

till vilken<br />

nytta?<br />

Ja, det är<br />

en fullt rimlig<br />

frågeställning.<br />

Alla ni som har följt vår säsong vet<br />

att vi in i det sista var med i racet om<br />

uppflyttning till division 1, vilket också<br />

var vad vi strävade efter inför denna<br />

säsong.<br />

Och som ni alla vet räckte inte våra<br />

prestationer hela vägen.<br />

Vi siktade på förstaplatsen, men<br />

slutade på tredjeplats.<br />

Så är denna säsong ett misslyckande?<br />

Absolut inte.<br />

Så är vi nöjda med denna säsong?<br />

Absolut inte.<br />

Och något enkelt svar på dessa frågor<br />

finns inte. För det finns så mycket att<br />

ta in.<br />

Först och främst är det viktigt att<br />

klargöra en hel del saker.<br />

När vi går in i en säsong strävar vi<br />

alltid efter att vara bäst. Tiden vi i laget<br />

lägger ned gör vi inte för att komma<br />

trea, fyra, eller för den delen heller tvåa.<br />

Vi gör det på för att komma etta och<br />

gå upp till division 1.<br />

Vår<br />

skyldighet<br />

Det är vår skyldighet<br />

mot alla er fantastiska ideella krafter<br />

som gör att denna förening fungerar,<br />

utvecklas och växer varje dag.<br />

Det är vår skyldighet mot alla er<br />

som kommer och tittar på alla våra<br />

matcher, och stöttar oss i vått och torrt,<br />

oavsett om det regnar i sidled eller om<br />

solläktaren glänser.<br />

Det är vår skyldighet mot alla er barn<br />

och ungdomar som har samma dröm<br />

som jag själv hade i början av 2000-talet,<br />

att få representera Skellefteå <strong>FF</strong>:s<br />

seniorlag.<br />

“Bara” en tredjeplats<br />

I år räckte dock våra prestationer “bara”<br />

till en tredjeplats. Jag säger ”bara”,<br />

för det är faktiskt föreningens bästa<br />

placering på fem år. Så så ”bara” kanske<br />

det inte är.<br />

Men det intressanta i det långa<br />

loppet är resan dit.<br />

I år har vi haft en snittålder 21,5 år i<br />

spelartruppen.<br />

Vi har ökat träningsdosen ytterligare<br />

och förbättrat en redan stark<br />

träningskultur. Faktum är att vi faktiskt<br />

tränar mer än flera division 1-lag, och<br />

liknande<br />

som flera<br />

Superettanklubbar.<br />

Träning måndag till<br />

fredag, med dubbelpass på onsdagar,<br />

samt möjlighet att träna extra på<br />

morgnarna för den som vill och kan.<br />

Så har det sett ut från start till slut av<br />

denna säsong.<br />

Här är jag helt övertygad om att det är<br />

rätt väg framåt för denna förening, och<br />

med tiden kommer det att ge hållbara<br />

resultat som gör det möjligt för oss att<br />

etablera oss högre upp i seriesystemet.<br />

För det finns inga genvägar. Inte om<br />

man vill lyckas.<br />

Det krävs hårt arbete.<br />

Årets kulturbärare<br />

När vi påbörjade denna säsong, redan<br />

i slutet av november 2022, så var långt<br />

ifrån hela truppen spikad, men de som<br />

var på plats då var de som skulle få<br />

ansvaret att sätta an tonen för hur<br />

detta lag skulle bete sig <strong>2023</strong>.<br />

Vår identitet skulle synas varje<br />

dag; varje träning och match, och det<br />

var något som vi skulle uppskatta och<br />

hylla internt.<br />

”Hårt arbete” skulle vara rubriken<br />

för Skellefteå <strong>FF</strong>:s identitet, och det<br />

finns ingen som personifierar det bättre<br />

än Hampus Johansson. Vår hårdföre<br />

mittback som även har lyckats göra<br />

imponerande fyra mål i år.<br />

Från den första träningen 21/11-22<br />

till den sista 26/10-23 har Hampus inte<br />

missat en enda aktivitet med laget.<br />

INTE EN ENDA.<br />

Han har tränat varje träning, spelat<br />

varje träningsmatch, cup-match och<br />

seriematch.<br />

De flesta matcherna har han startat,<br />

men vissa har han fått börja på bänken.<br />

Oavsett vad har han alltid satt laget<br />

först. Alltid gjort sitt yttersta. Alltid stått<br />

upp för våra värderingar.<br />

Är det någon som inte ”tar jobbet”, så<br />

påpekar Hampus det. Är det någon som<br />

blockar ett skott, så hyllar Hampus det.<br />

Alltid med lagets bästa i fokus.<br />

Det är en grundfaktor till att vi som<br />

kollektiv har utvecklats i år.<br />

Så på så sätt var det inte så svårt att<br />

dela ut priset ”Årets kulturbärare” när<br />

vi hade vår avslutning efter säsongen.<br />

»Det finns ingen som<br />

personifierar det bättre än<br />

Hampus Johansson«<br />

JOHAN KARLSSON HUVUDTRÄNARE S<strong>FF</strong>


21<br />

SKELLEFTEA<strong>FF</strong>.SE<br />

Mer statistik<br />

och nyheter!<br />

En utnämning har nog aldrig varit mer<br />

självklar.<br />

Ifjol startade Hampus 3 matcher. I år<br />

startade han alla matcher utom 3.<br />

Hampus är ett livs levande exempel<br />

på att hårt arbete lönar sig.<br />

Kollektivet<br />

Ur ett kollektivt perspektiv så har<br />

utvecklingen som sagt varit stark och<br />

genomgående under hela säsongen.<br />

Likt förra året så var vi dessvärre<br />

återigen för svaga resultatmässigt mot<br />

de övriga topplagen, men om man<br />

jämför med 2022 så har det varit helt<br />

annorlunda matchbilder detta år. Ifjol<br />

hade vi svårt att hålla bollen i dessa<br />

matcher, i år har vi vågat vara oss själva<br />

och kunnat spela ”vår fotboll”, oavsett<br />

motstånd.<br />

Mot Team TG hemma var vi 10<br />

sekunder ifrån att vinna med 1-0,<br />

och mot Friska Viljor borta gjorde<br />

vi allting rätt utom mål. Det ger mig<br />

en trygghet inför framtiden att vi gör<br />

någonting rätt, och med de berömda<br />

”marginalerna” på vår sida så hade<br />

denna säsong kunnat sluta väldigt<br />

annorlunda.<br />

Jag brukar dock alltid säga att man får<br />

det man förtjänar i det långa loppet, och<br />

i år var vi bevisligen inte tillräckligt bra<br />

för att vinna serien.<br />

Men i år har vi visat vad vi kan<br />

åstadkomma, och vilken stabil grund vi<br />

står på.<br />

Det räcker inte bara att föra<br />

”toppmatcherna”, vi ska vinna dem också.<br />

Och det kommer vi att göra genom<br />

att bli lite bättre, varje dag. Våga pusha<br />

gränserna varje dag, vare sig det är<br />

tekniskt, taktiskt, fysiskt eller mentalt.<br />

Vi ska fortsätta hylla det hårda<br />

arbetet även 2024 och tids nog kommer<br />

vi att få det vi förtjänar.<br />

<strong>2023</strong> nådde vi inte riktigt hela vägen,<br />

men det finns så mycket att ta med sig<br />

för framtiden.<br />

Ett tufft beslut att fatta<br />

2024 kommer dock Skellefteå <strong>FF</strong> att<br />

ha en annan huvudtränare än mig vid<br />

rodret.<br />

Efter åtta säsonger i Skellefteå <strong>FF</strong> är<br />

det nu dags för mig att gå vidare i min<br />

karriär.<br />

Jag har valt att skriva på för Östers<br />

IF där jag har fått möjligheten att<br />

arbeta som akademitränare på heltid.<br />

Detta var ett tufft beslut att fatta, men<br />

samtidigt är det en fantastisk möjlighet<br />

för mig att få arbeta med fotboll på<br />

heltid, och det på elitnivå.<br />

Tack alla för säsongen <strong>2023</strong><br />

Jag vill ta tillfället i akt och tacka några<br />

människor som har betytt extra mycket<br />

för mig under dessa åtta säsonger.<br />

TACK KLAS NILSSON för att du<br />

ringde en medioker högerback i Myckle<br />

som fortfarande gick gymnasiet och<br />

frågade om han ville bli tränare.<br />

TACK ARNE OLOFSSON OCH<br />

MATTIAS GRANSTRÖM för förtroendet<br />

som ni har gett mig genom åren och<br />

ett extra tack till dig Mattias för alla<br />

samtal på kvällarna där vi har kunnat<br />

prata om allt mellan himmel och jord.<br />

Bland annat efter ”petningen” mot<br />

Djurgården. De som vet, de vet.<br />

TACK MATTI KILPELÄ för all tid<br />

och engagemang som du har lagt på<br />

mig. Tack för att du har fostrat mig som<br />

tränare, men framförallt tack för att du<br />

har blivit min mentor och vän.<br />

OCH TACK TILL ALLA ÖVRIGA I<br />

ORGANISATIONEN som dag in och dag<br />

ut, viger ert liv åt föreningen. Alltid<br />

»Efter åtta säsonger i<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> är det nu dags för<br />

mig att gå vidare i min karriär«<br />

för att göra Skellefteå <strong>FF</strong> större och<br />

starkare.<br />

TILL SIST VILL JAG ÄVEN PASSA<br />

PÅ ATT TACKA ALLA SPELARE som<br />

jag har haft genom åren. Tack för ert<br />

engagemang och slit som ni har lagt ned<br />

i både solsken och snökaos. Ni har varit<br />

fantastiska och ni kommer för alltid att<br />

förbli mina vänner.<br />

JAG SÄGER INTE HEJDÅ, JAG SÄGER PÅ<br />

ÅTERSEENDE.<br />

FORZA <strong>FF</strong>!<br />

JOHAN KARLSSON HUVUDTRÄNARE S<strong>FF</strong><br />

Johan Karlsson<br />

Huvudtränare Skellefteå <strong>FF</strong><br />

INTRESSANT STATISTIK<br />

FRÅN SÄSONGEN<br />

OLIVER GRENHOLM sprang 2006 sprintmeter i<br />

bortamatchen mot Friska Viljor. Oliver var den som<br />

genomgående sprang mest i laget under både träning och<br />

match, och hade ett snitt på 1510 sprintmeter per match. På<br />

tal om hårt arbete.<br />

RUBEN SMITH sprang 2561 sprintmeter i träningsmatchen<br />

mot Team TG och det i sig är ju en helt sjuk siffra som kommer<br />

att bli svår att slå.<br />

TIM LINDFORS snittade drygt 800 sprintmeter per match i<br />

fjol. I år hade han över 1600 i sista seriematchen, vilket vittnar<br />

om vilka kliv han inte bara har tagit spelmässigt i år, utan även<br />

fysiskt. En fantastisk utveckling att följa, och ytterligare ett<br />

ypperligt bevis på att hårt arbete ger resultat.


22<br />

Ett helt vanligt jobb med<br />

ett ovanligt viktigt mål<br />

I Viaplayserien Högspänning<br />

kan du följa Skellefteå<br />

Krafts energihjältar som<br />

oavsett väder eller vind gör<br />

allt för att säkra att elen<br />

kommer hem till dig.<br />

Läs mer på<br />

skekraft.se/hogspanning


23<br />

Välkommen in!<br />

Skellefteå<br />

Kåge Anderstorp Bureå<br />

Enkelslipade glasögon fr. 1000 kr<br />

Progressiva glasögon fr. 3000 kr<br />

Läs mer om våra priser och boka tid för<br />

synundersökning på smarteyes.se/boka<br />

WWW.FRISKVARDSKOMPANIET.SE<br />

Skellefteå, Nygatan 58 | Tel: 0910-49 09 80<br />

Skellefteå!<br />

Varför stanna nu när ni kan<br />

fortsätta er framgångsresa?<br />

När behovet uppstår – då är vi redo att<br />

tillsammans ta ert företag till nästa nivå!<br />

Varje framgångsrik tillväxtresa kräver rätt stöd och vi förstår att företag<br />

behöver flexibilitet och tillförlitliga resurser för att blomstra. Låt oss vara er partner,<br />

bränslet till er tillväxtmotor, som är med och förverkligar er vision.<br />

Med skräddarsydd finansiering och lokal närvaro i Skellefteå är vi<br />

med och bidrar till morgondagens starka tillväxtföretag i Norrland.<br />

Besöksadress: Strömsörgatan 15, Skellefteå<br />

Åsa Kärr: 072-402 35 81 – asa.karr@serafimfinans.se<br />

Evelina Stenvall: 072-402 35 93 – evelina.stenvall@serafimfinans.se


HÄRLIG<br />

24<br />

FULLT Ö<br />

Anmäl er redan<br />

nu för 2024! Besök...<br />

skellefteaoutdoor.se


25<br />

STÄMNING,<br />

S & SOLSKEN<br />

TEXT SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong><br />

FOTO TILDE BERGSTEN<br />

I år bestod Skellefteå<br />

Outdoor Sports av<br />

Skellefteå Beach Soccer<br />

och Skellefteå Outdoor<br />

Floorball. Nyheten var att<br />

innebandyn utomhus hade<br />

flyttat till Summertime<br />

och att den spelades under<br />

festivalhelgen.<br />

Skellefteå Outdoor Floorball under<br />

Summertime Music & Life Festival<br />

Stämningen var på topp och det var fullt ös på<br />

festivalområdet när Skellefteå Outdoor Floorball gick<br />

av stapeln. Tyvärr i mindre omfattning än tidigare,<br />

men en herrklass och ett antal ungdomsmatcher<br />

spelades under lördagen på Norrvalla IP under<br />

Summertime Music & Life Festival. I herrklassen var<br />

det Norsjö som stod<br />

som slutsegrare efter<br />

en finalseger mot<br />

Vinst om ET räddar<br />

med 7-4.<br />

Beach Soccer<br />

i Boviken med<br />

upp emot 10<br />

000 besökare<br />

Beachfotbollen bjöd<br />

på bästa vädret på länge och upp emot 10 000 besökare.<br />

Sammanlagt 67 lag anmälda och över 700 deltagare<br />

deltog i årets turnering. Förutom Beachfotbollen så var<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>-nallen på plats och höll en rad tävlingar<br />

för barnen. Det var skattjakt, godisregn och fiskedamm.<br />

Det var även en 4-kamp med chans att vinna fina priser<br />

såsom en läsplatta från Elon Ljud och Bild, ett flak<br />

Latitude 65 och S<strong>FF</strong>-souvenirer.<br />

– Vi fortsätter att satsa på tävlingen under<br />

Beachfotbollen. Även i år hade vi Claes Malmekrans<br />

på plats från Stockholm som domaransvarig<br />

och stöd till domarna. Tillsammans med<br />

David Berthelsen var de ansvariga<br />

för tävlingsdelen, berättar<br />

arrangemangsansvarig Jacob<br />

Stephenson.<br />

Tanken är att<br />

strandfotbollen i Boviken<br />

ska bli mer lik hur Beach<br />

Soccer spelas ute i världen.<br />

Då krävs ett tydligt regelverk.<br />

– Jag tycker att vi tagit steg senaste två åren i hur<br />

regelverket efterföljs. Men det är en utbildningsfråga<br />

för både deltagare och domare. Vi vill komma bort<br />

från det klassiska brunkiga spelet som varit i Boviken,<br />

och röra oss mer mot hur det ska se ut med teknisk<br />

Beach Soccer där bollen oftare är i luften, berättar<br />

Jacob Stephenson.<br />

»Röra oss mer mot hur det ska<br />

se ut med teknisk Beach Soccer<br />

där bollen oftare är i luften «<br />

JACOB STEPHENSON<br />

PROJEKTLEDARE SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong><br />

Profilernas kamp<br />

På lördagen anordnades även profilernas kamp<br />

där nio profiler från Skellefteå gjorde upp i en<br />

straffturnering på stranden där herrlagets målvakter<br />

Ceasar Linblom och Lukas Löfbom stod i mål. Deltog<br />

gjorde Malin Christoffersson (ansvarig utgivare<br />

Norran), Erik Forsell (Skellefteå AIK), Måns Forsfjäll<br />

(Skellefteå AIK), Marie Bergslycka (Fritidsnämndens<br />

ordförande), Åza Meijer (SR P4 Västerbotten), Salih<br />

Oktay (Viking Pizzeria), Alexander Harpa (Latitude<br />

65), Claes Nilsson (Materialare Skellefteå <strong>FF</strong>) och<br />

Martin Pettersson (legendarisk domare). Dömde<br />

straffsparksläggningen gjorde Fardin Nazari. Segrare<br />

blev Alexander Harpa efter en tuff finalmatch mot<br />

Salih Oktay.<br />

Lördagkväll med underhållning<br />

Under lördagskvällen var Angelica Lindberg på plats<br />

vid Bovikens Havsbad och körde lite akustiska låtar för<br />

att sätta ton till den fantastiska sommarkvällen.<br />

SEGRARE I BEACH SOCCER:<br />

DAMER: FC<br />

F08/09: SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> ALLSTARS<br />

F10: TONÅRSDRÖMMARNA<br />

HERR: SOLDAN IK<br />

P04/05: BOLAGET<br />

P06/07: JÖNSSONLIGAN<br />

P08: LUSTIGS LÄRLJUNGAR


26<br />

Servicetjänster<br />

Flyttstädning<br />

Rivning, mm<br />

Lokalvård<br />

Köksmontering<br />

RUT-avdrag<br />

Ni kan även hyra denna bil<br />

www.abbesstad.se<br />

070-525 95 03<br />

KONDITORI<br />

PROVA VÅR GODA<br />

JULTALLRIK<br />

Med julens läckerheter, inklusive<br />

smör, bröd, dryck och kaffe.<br />

27 november - 22 december<br />

Vardagar kl. 11-14<br />

(23/12 och övrig tid endast förbeställning)<br />

198:-<br />

JULSMÖRGÅS<br />

Med julens läckerheter.<br />

Vid avhämtning<br />

93:-<br />

TÅRTOR!<br />

Ge bort en tårta till kunder, anställda,<br />

vänner eller köp med hem.<br />

103:-<br />

Finns i caféet<br />

från 27 november<br />

GOTT<br />

FRUKOSTFIKA<br />

Smörgås + kaffe/te<br />

Mån-lörd till kl. 10.00<br />

Officiell<br />

leverantör<br />

Mån-fre 06.45-20.00<br />

Lördag 09.00-17.00<br />

Söndag 10.00-18.00<br />

Sörböle centrum<br />

0910-103 02 . www.stigs.nu<br />

ÅRETS JULKLAPP!<br />

Presentkort på valfritt belopp<br />

PRESENTKORT


27<br />

SAMMA FÖRETAG — NYTT NAMN<br />

ETB är nu MVB<br />

Tipp tapp...<br />

VI LÄGGER FOKUS PÅ<br />

KUNDANPASSAT BYGGANDE<br />

FÖR FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER<br />

Nybyggnation och renovering<br />

av kommersiella fastigheter<br />

Nybyggnation av privata villor<br />

och fritidshus<br />

Tak- och fönsterbyte<br />

Garage<br />

KONTAKTA OSS!<br />

Vi förverkligar<br />

dina byggbehov<br />

kostnadseffektivt<br />

och med hög<br />

kvalitet.<br />

Företagsvägen 28, Skellefteå | 0910-72 30 27 | skelleftea@mvbab.se<br />

www.mvbab.se<br />

Chansen att vinna ökar<br />

som bekant när man<br />

spelar på hemmaplan.<br />

Norra Sverige är inte bara vårt vackra hem, det är också<br />

grunden för vår affärsidé. Vi kan den här marknaden<br />

utan och innan.<br />

I Skellefteå har NP3 cirka 230 000 kvadratmeter uthyrbar<br />

yta. Söker du lokal inom handel, industri, kontor eller<br />

logistik?<br />

Kontakta någon av våra affärsansvariga så hjälper vi dig.<br />

Fredrik Pettersson<br />

Tfn 0910-120 83<br />

För ytterligare information besök:<br />

www.np3fastigheter.se<br />

Niclas Wikman<br />

Tfn 0911-184 94<br />

29/11 Stort event! Representanter på plats!


VINTERAK<br />

FÖR FOTBOLLSTÖRSTAD<br />

28<br />

TEXT/FOTO MIRANDA TIKKANEN<br />

Det är full fart inne i Bollhallen på Norvalla under hösten och vintern där<br />

Skellefteå <strong>FF</strong> håller i sin årliga Vinterakademi. Något som är nytt för i år, är<br />

att man startat Vinterakademin för flickor födda 2010/2011.<br />

Som tidigare år så finns vinterträningen även för<br />

pojkar. I år för pojkar födda 2012. Vinterakademin har<br />

startats för att träna på grunderna och tekniken inom<br />

fotbollen och oavsett vilken klubb du spelar för så är<br />

du välkommen.<br />

– Vi fick höra om Vinterakademin av kompisar och<br />

våra föräldrar som fått reda på det via Instagram eller<br />

Facebook berättar Kågedalens AIF-spelarna Signe,<br />

Sally och Emelie.<br />

Vinterakademin hålls igång från vecka 41<br />

till vecka 51. På flicksidan är det Jacob<br />

Stephenson och Mattias Granström<br />

som är tränare, med hjälptränarna<br />

Ville Holmquist Kontro och Adam<br />

Vidmark som båda spelar i Skellefteå<br />

<strong>FF</strong> P17-lag. På pojksidan är det David<br />

Berthelsen som håller i Vinterakademin (för<br />

5:e året) och Will Hoare som är assisterande tränare<br />

för Skellefteå <strong>FF</strong>:s herrlag (men som även varit spelare<br />

där under ett par säsonger). Som hjälp har de Lukas<br />

Löfbom som spelar i Skellefteå <strong>FF</strong>:s herrlag och<br />

Charlie Granström som spelar i Skellefteå <strong>FF</strong> P17 lag.<br />

Utveckla individuella färdigheter<br />

Varför är ni här?<br />

– Jag tänkte att det skulle kunna vara ett bra och kul<br />

sätt att kunna utvecklas och bli bättre. Och få träna på<br />

grunderna inom fotbollen. Sen så att få fortsätta och<br />

spela mer fotboll, säger Sally.<br />

Under dessa tio veckor så har ungdomarna två<br />

fotbollsträningar i bollhallen på Norrvalla samt ett<br />

fyspass i veckan i Kyokushin Karates lokaler. Även<br />

under höstlovet så var det full fart där spelarna körde<br />

dubbla fotbollspass under veckan, ett på förmiddagen<br />

och ett på eftermiddagen. Fokus på träningarna<br />

är att utveckla de individuella färdigheterna och<br />

»Ett bra och kul sätt att kunna<br />

utvecklas och bli bättre«<br />

SA L LY DELTAGARE PÅ VINTERAKADEMIN<br />

grundspelet inom fotbollen. Under träningarna jobbar<br />

ungdomarna mycket med sin teknik och de får även<br />

lära sig om det individuella grundspelet för att de ska<br />

bli klokare spelare och kunna ta kliv i sin utveckling.<br />

Hanna Bennison – en förebild<br />

Har ni någon förebild?<br />

– Ja, Hanna Bennison eftersom hon är så ung och<br />

blivit en så bra spelare, säger Signe och får medhåll av<br />

sina kompisar.<br />

Vinterakademin startades för att Skellefteå <strong>FF</strong> ska<br />

kunna erbjuda barn möjligheten att kunna spela och<br />

träna fotboll även under vintertid. Under vintern är det<br />

få träningstider i bollhallen då det är många lag som<br />

vill träna. Passen är då ett sätt att samträna mellan<br />

olika föreningar där de mest intresserade barnen får<br />

möjlighet till två bollpass i veckan under vintern. Att<br />

man i år startat upp även för tjejer beror på att det har<br />

varit efterfrågat under en längre period. Resultatet blev<br />

27 fotbollsälskande tjejer som passionerat<br />

tränar och utvecklas tillsammans fram<br />

till jul.<br />

Lite annars<br />

Är det någon skillnad jämfört med era<br />

vanliga träningar?<br />

– I vanliga fall så spelar vi i Kågedalens<br />

AIF (KAIF). Det är lite annorlunda jämfört med våra<br />

vanliga träningar. Det är lite olika övningar, säger<br />

Emelie.<br />

Signe flikar in.<br />

– På våra vanliga träningar gör vi mer som hela<br />

uppgifter med hela laget medan här är det lite mer<br />

kontroll-grejer, lite mer enskilt. Vi har bland annat<br />

fått lära oss tydliga finter och lite om själva spelet.<br />

Det är också lite olika uppvärmningar men båda är<br />

roliga, säger hon, medan Emelie och Sally nickar<br />

instämmande.<br />

SIGNE I VANLIGA FALL SPELAR SIGNE I KÅGEDALENS AIF.<br />

SALLY & EMELIE HANNA BENNISON ÄR EN FÖREBILD EFTERSOM HON ÄR SÅ UNG OCH BLIVIT EN SÅ BRA SPELARE.


ADEMIN<br />

E TJEJER OCH KILLAR<br />

29<br />

VINTERAKADEMIN FULL FART INNE I BOLLHALLEN PÅ NORVALLA<br />

UNDER HÖSTEN OCH VINTERN.<br />

HJÄLPTRÄNARE ÄR SPELARE FRÅN SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong>S<br />

VERKSAMHET. PÅ BILDEN LUKAS LÖFBOM FRÅN HERRLAGET.<br />

NYTT FÖR I ÅR ÄR ATT SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> KÖR VINTERAKADEMI<br />

ÄVEN FÖR TJEJER.<br />

SOM SOCIALT FÖRETAG SÅ<br />

BRINNER VI FÖR ATT<br />

SKAPA SAMHÄLLSNYTTA.<br />

Vi skär tid och<br />

kapar frustration.<br />

Repay levererar ditt stål i tid – och snabbare än så om det behövs.<br />

Vi är experter på att kapa och skära stål och stolta över vår höga<br />

service nivå. Nyckeln är att vara nära dig som kund, lyssna och förstå.<br />

Vi är snabbfotade och kan anpassa orderstorleken när ditt företag<br />

behöver det. Och när det blir lite extra bråttom har vi expressleveranser.<br />

Vi finns dessutom över hela Sverige – och jobbar nära tillsammans<br />

mellan enheterna. Det gör att du alltid kan ta del av vår samlade<br />

expertis, oavsett var i landet du befinner dig.<br />

Kontakta oss på Repay i Skellefteå<br />

om du vill arbeta med en pigg<br />

expert som alltid ger dig bästa<br />

möjliga service. repay.se<br />

MED SAMMA<br />

ENGAGEMANG LEVERERAR<br />

VI OCKSÅ TJÄNSTER ÅT<br />

VÅRA FÖRETAGSKUNDER!<br />

Kontakta oss på Urkraft – vi kan hjälpa ert företag med bl a...<br />

OMSTÄLLNING, ARBETSLIVSREHAB<br />

PERSONALUTVECKLING, ACT<br />

WEBBPRODUKTION & IT-TJÄNSTER<br />

Urkraft, Laboratorgränd 9, 931 62 Skellefteå (Campusområdet/Hus K)<br />

urkraft.se | info@urkraft.se | Vx 0910 – 579 00


Christina Backman är peppad.<br />

Läs Anna Nilssons premiär- ”Det ska vara enkelt att komma<br />

“Vi har alla chanser att utveckla<br />

krönika i Megafonen: ”Var till oss”, säger rådgivaren Liz<br />

verksamheten”, säger hon. SIDA 18 en otrolig besvikelse” SIDA 4 Bertholdsson-Lindfors. SIDA 35<br />

ANNONS<br />

ASTER<br />

49:-/ST<br />

CALLUNA<br />

LJUNG<br />

Vardagar 10-18<br />

Lördag 10-16<br />

Söndag 11-16<br />

Tel. 0910-45 26 80, bredvid Kvantum.<br />

ANNONS<br />

Gäller onsdagar för de som är 65 år eller äldre mellan 17.00-22.00, gäller ej dryck. Boka bord: hotelvictoria.se eller 0910-174 70<br />

ANNONS<br />

Gymnasievägen 14 | Mån-lör 10-22, sön 12-22<br />

BILDEXTRA | SIDA 22-23<br />

Maria Edström: ”Ett helt nytt<br />

Anna om tvättstugor, makt ”Vi hoppas att den starka<br />

läge där vi hela tiden måste<br />

och kultur: ”En känsla av trenden håller i sig”, säger<br />

avläsa behoven”. SIDA 21 att ha hittat hem” SIDA 4 kommunchefen. SIDA 7<br />

ANNONS<br />

Gäller onsdagar för de som är 65 år eller äldre mellan 17.00-22.00, gäller ej dryck.<br />

Öppettider: Onsdagar: 17-22<br />

Fredagar & lördagar 17-22<br />

Boka bord: hotelvictoria.se eller 0910-174 70<br />

I det anrika huset kommer<br />

Per Strömbro om bilkörning, ”Vi har landat i något vi<br />

nya lägenheter i 20-talsstil<br />

bromsklossar – och känslor kan ta vidare”, säger<br />

snart börja ta form. SIDA 18-19 som uppstår i trafiken. SIDA 4 Enar Nordvik. SIDA 34-35<br />

ANNONS<br />

Statistiken talar sitt tydliga språk. Vi har sålt mest i Skellefteå<br />

under det tredje kvartalet*. Ta ett steg upp du också och boka<br />

en kostnadsfri värdering med Skellefteås ledande mäklare.<br />

www.bjurfors.se/skelleftea<br />

*Källa: Hemnet alla bostadstyper (<strong>2023</strong>-07-01 – <strong>2023</strong>-09-30)<br />

Skaparen om arbetet bakom<br />

Om kampen mellan att hålla Julen närmar sig – vi<br />

dokumentärserien Stalker:<br />

hoppet uppe och inte helt har tagit en titt på årets<br />

”En smärre chock”. SIDA 20 dras in i mörkret. SIDA 4 lokala julkonserter. SIDA 9<br />

ANNONS<br />

Gymnasievägen 14 | Mån-lör 10-22, sön 12-22<br />

30<br />

Allt du behöver från en leverantör.<br />

Emballage, förbrukningsmaterial och kunskap till dig som vill bli bättre.<br />

pacson.se<br />

Nyheter, inspiration &<br />

reportage från Skellefteå<br />

MEGAFONEN<br />

100% LOKALT LÄSVÄRDE<br />

NR 12 | 24/8 <strong>2023</strong> | ÅRGÅNG 12<br />

”Jag är<br />

definitivt<br />

modig, men<br />

inte orädd<br />

När Elin Andersson var 12 år fick hon veta att hon med<br />

största sannolikhet kommer att bli blind. Sedan dess<br />

har synen stegvis försämrats – och i dag ser hon bara<br />

sex procent. Men hon är inte rädd för att bryta ny mark.<br />

”Jag bara gör. Och det har jag alltid gjort”, säger hon.<br />

SIDA 22-23<br />

Krogöppning och<br />

rekrytering – hon är<br />

ny folkparkschef<br />

TVÅ FÖR<br />

80:-<br />

Anna: “Det visade<br />

sig att jag ändå<br />

hade valt rätt”<br />

FRÅN<br />

34 90<br />

Startar nya grupper<br />

för föräldrar: ”Alla<br />

kan behöva stöd”<br />

SLOTTET<br />

MEGAFONEN<br />

100% LOKALT LÄSVÄRDE<br />

NR 13 | 13-14/9 <strong>2023</strong> | ÅRGÅNG 11<br />

RYSSLANDS KRIG I UKRAINA<br />

”VI FÅR INTE<br />

TITTA BORT<br />

SIDORNA 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25<br />

En av dem som sett Rysslands invasionskrig i Ukraina på nära håll<br />

är Kevin Stenberg från Jörn. ”Jag vill att människor ska förstå, på<br />

riktigt, vilket mänskligt lidande som pågår just nu”, säger han.<br />

Välkomna upp på 6:e våningen!<br />

Seniorerbjudande på restaurang Victoria i höst:<br />

20% rabatt på all mat i menyn<br />

VICTORIA<br />

RESTAURANG<br />

MEGAFONEN<br />

100% LOKALT LÄSVÄRDE<br />

NR 14 | 27-28/9 <strong>2023</strong> | ÅRGÅNG 12<br />

LÅGKONJUNKTUREN: KLARAR<br />

SIG SKELLEFTEÅ BÄTTRE<br />

ÄN ÖVRIGA SVERIGE?<br />

Lågkonjunkturen sveper in över Sverige med full kraft.<br />

Hur står sig Skellefteå i dessa tuffa tider?<br />

Sidorna 22-25<br />

Ca 600 sorter lösviktsgodis – och<br />

många andra spännande varor!<br />

Välkommen!<br />

MEGAFONEN<br />

100% LOKALT LÄSVÄRDE<br />

NR 15 | 11-12/10 <strong>2023</strong> | ÅRGÅNG 12<br />

”<br />

Anna Mård:<br />

Gillar att jobba<br />

med saker som<br />

inte finns än<br />

För Anna Mård, vd för Skellefteå Science City,<br />

handlar den gröna omställningen och samhällsomvandlingen<br />

om att våga testa nytt. Det är en<br />

inställning som även präglat hennes eget liv.<br />

De guidar inflyttare<br />

rätt i nya Welcome<br />

House: ”Smidigt”<br />

Anna Nilsson: “Man<br />

behöver knappt<br />

finnas på riktigt”<br />

Välkomna upp på 6:e våningen!<br />

Seniorerbjudande på restaurang Victoria i höst:<br />

20% rabatt på all mat i menyn<br />

Nytt rekord: Fler<br />

än någonsin bor<br />

i Skellefteå nu<br />

VICTORIA<br />

RESTAURANG<br />

MEGAFONEN<br />

100% LOKALT LÄSVÄRDE<br />

NR 16 | 25-26/10 <strong>2023</strong> | ÅRGÅNG 12<br />

TEMA: BOSTAD<br />

Så skapar de sitt<br />

drömhem i Kåge<br />

De bygger nytt i<br />

gammal stil – följ<br />

med in i bygget<br />

För 15 år sedan höll det över 100 år gamla huset på att förfalla.<br />

Men det stoppade inte Johannes och Maria Singh från att köpa det.<br />

”Man ska våga följa sin egen smak och känsla”, säger Maria.<br />

Per Strömbro:<br />

“Är en särskild<br />

form av ondska”<br />

Arbetet med<br />

Guldtorget går<br />

in i nästa steg<br />

Alla vill ha en 1:a!<br />

MEGAFONEN<br />

100% LOKALT LÄSVÄRDE<br />

NR 17 | 8-9/11 <strong>2023</strong> | ÅRGÅNG 12<br />

Producenten:<br />

”Få som döms för<br />

olaga förföljelse”<br />

Ca 600 sorter lösviktsgodis – och<br />

många andra spännande varor!<br />

Välkommen!<br />

Gittan Smedh:<br />

Vi människor<br />

behöver mötas,<br />

vi behöver prata<br />

med varandra<br />

Efter 15 år som kaféägare har det blivit dags för Gittan<br />

Smedh att lämna över nyckeln. ”Kanel har varit mitt<br />

liv, mitt andra barn och kundkretsen som en familj.<br />

Men när kroppen börjar säga ifrån så måste<br />

man lyssna, det är bara så”, säger Gittan.<br />

Cecilia Edström:<br />

“En värld av sorg,<br />

men också hopp”<br />

Lista: Mysiga<br />

julkonserter<br />

i Skellefteå<br />

Annonsera i Megafonen och på Megafonen.se du också!<br />

Kontakta oss via telefon, e-post eller kolla in megafonen.se/annons<br />

för att få veta mer om hur du och ditt företag kan nå ut.<br />

MEGAFONEN


31<br />

REKORD<br />

I ANTALET<br />

DELTAGARE<br />

PÅ SOMMARLÄGER & SOMMARPRO<strong>FF</strong>S<br />

TEXT J STEPHENSON FOTO T BERGSTEN & A KUKKONEN<br />

Fotboll, Gemenskap och<br />

Sommarminnen, i somras<br />

gick Skellefteå <strong>FF</strong>:s<br />

årliga Sommarläger och<br />

Sommarproffs av stapeln.<br />

Det blev ett rekordår med<br />

124 deltagare.<br />

Sommarläger kallas lägret för de lite yngre barnen<br />

mellan 7-11 år där huvudfokus är fotbollsglädje och<br />

gemenskap. Sommarproffs är lägerverksamheten för<br />

de lite äldre som är mellan 12-14 år.<br />

Sammanlagt deltog 61 barn och ungdomar på<br />

sommarlägret och 63 på sommarproffs.<br />

Skellefteå <strong>FF</strong>:s sommarläger <strong>2023</strong> blev en<br />

oförglömlig vecka för unga fotbollsentusiaster i<br />

regionen. Det blev en vecka fullpackad med fotboll,<br />

lekfulla aktiviteter och vänskapliga skratt.<br />

Expertis och passion i fokus på<br />

Sommarproffs<br />

Årets Sommarproffs leddes av Skellefteå <strong>FF</strong>:s<br />

utvecklingschef Matti Kilpelä med hjälp av bland<br />

annat herrlagets assisterande tränare Will Hoare, som<br />

delade med sig av sin expertis och brinnande passion<br />

för fotboll. Deltagarna fick möjlighet att finslipa sina<br />

färdigheter och uppleva glädjen och entusiasmen som<br />

kommer med att träna under duktiga ledare. Det stora<br />

temat för lägret var “egenträning” och hur man ska ta<br />

ansvar för sin egen utveckling.<br />

– Kidsen hade mycket glädje och fokus. De ville<br />

verkligen utmana sig själva, berömmer Matti Kilpelä.<br />

Träningarna på Sommarproffs kombinerades<br />

med teori och föreläsningar för att ge deltagarna<br />

en fördjupad kunskap inom bland annat kost,<br />

återhämtning och vad träning med kvalité innebär.<br />

På Sommarlägret är fokus gemenskap och<br />

fotbollsglädje. Tanken är att barnen ska få<br />

fina sommarminnen samtidigt som de får så<br />

många bollkontakter som möjligt under veckan.<br />

Huvudansvarig för sommarlägret var Elsa Sundbom.<br />

– Det var kul att se barnens engagemang. Det blir<br />

väldigt roligt och lätt som ledare. Så det skulle jag säga<br />

var veckans höjdpunkt, säger Elsa Sundbom.<br />

»Det var kul<br />

att se barnens<br />

engagemang«<br />

ELSA SUNDBOM<br />

HUVUDANSVARIG SOMMARLÄGRET


32 SKELLEFTEÅ <strong>FF</strong> FOTBOLLSMAGASIN – NUMMER 2 | NOVEMBER <strong>2023</strong><br />

Julklappstips till nära<br />

& kära i olika prisklasser<br />

Gör glass med<br />

Ankarsrum – perfekt<br />

till nyårsdesserten<br />

Prisad köksmaskin<br />

som assisterar dig i både<br />

baket & matlagningen<br />

JULKLIPP<br />

PÅ KÖPET<br />

Smidig glasstillsats på köpet<br />

vid köp av köksmaskinen.<br />

VÄRDE 1.299 KR<br />

Spara 400 kr<br />

DAMMSUGARE<br />

EB61C1OG<br />

1.690 kr<br />

Ord. pris 2.090 kr<br />

KÖKSMASKIN AKM6230<br />

6.990 kr<br />

Finns i flera färger<br />

Stor varmluftsugn<br />

för ett jämnare<br />

matlagningsresultat<br />

Spar<br />

60%<br />

JULKLAPPSTIPS<br />

rabatt<br />

JU LKL APPSTIPS<br />

PANNOR I LÄTT<br />

GJUTJÄRN<br />

fr. 449 kr<br />

Ord. pris fr. 749 kr<br />

Gjutjärnspannor som är<br />

lätta att hantera för alla<br />

Spara 300 kr<br />

Spara 400 kr<br />

DAMMSUGARE<br />

EB61C1OG<br />

1.690 kr<br />

Ord. pris 2.090 kr<br />

SPIS<br />

KKR6000SOW<br />

Spara 2.000 kr<br />

6.390 kr<br />

Ord. pris 8.390 kr<br />

SKAFTDA<br />

ES52<br />

1.99<br />

Ord. p<br />

Rekommenderas av det<br />

danska kocklandslaget<br />

Allkniv 13 cm ES13UK Ord. pris 599 kr 239 kr<br />

Brödkniv 20 cm ES20BK Ord. pris 899 kr 359 kr<br />

Filékniv 20 cm ES20FK Ord. pris 899 kr 359 kr<br />

Santokukniv 18 cm ES18SK Ord. pris 899 kr 359 kr<br />

Kockkniv 20 cm ES20CK Ord. pris 1.099 kr 439 kr<br />

STAVMIXER<br />

E5HB1-6SS<br />

490 kr<br />

Ord. pris 790 kr<br />

KA<strong>FF</strong>EBRYGGARE<br />

CM7T-125<br />

600 kr rabatt<br />

1.990 kr<br />

Ord. pris 2.590 kr<br />

MATBEREDARE<br />

FP1B-1000<br />

1.199 kr<br />

Ord. pris 1.799 kr<br />

Spara 600 kr<br />

Designad i bambu med<br />

antibakteriella egenskaper<br />

200 kr rabatt<br />

SKÄRBRÄDA<br />

ELVISP 1001391<br />

HM2W-350<br />

299 249 kr<br />

Ord. kr pris 499 kr<br />

Ord. pris 499 kr<br />

Spara 600 kr<br />

STEKPANNA I LÄTT-<br />

VIKTSGJUTJÄRN 28 CM<br />

SPANNA 28<br />

Ord. pris 849 kr<br />

Halva priset<br />

200 kr<br />

ÅNGSTR<br />

E7SI<br />

649<br />

Ord. pr<br />

SKELLEFTEÅ Nålvägen 1<br />

Tel 0910-73 30 70 | skelleftea@electroluxhome.com<br />

ORTNAMN Adress 0, 123 45<br />

Tel 0000–134 56 | email@electroluxhome.com<br />

500 kr rabatt Mån-fre 09.00–18.00 | Lör 10.00–15.00 1.300 kr rabatt/st | Sön stängt<br />

Mån-fre 00.00–00.00 | Lör 00.00–00.00 | Sön 00.00–00.00<br />

electroluxhome.se<br />

VATTENKOKARE<br />

electroluxhome.se<br />

VATTENKOKARE 0,8 LITER<br />

1,7 LITER<br />

Erbjudandet gäller till och med den 24 december <strong>2023</strong>. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.<br />

KLF03SSEU, krom<br />

KLF05RDEU<br />

995 kr<br />

Ord. pris 1.495 kr<br />

Erbjudandet gäller till och med den 24 december <strong>2023</strong>.<br />

BRÖDROST<br />

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.<br />

TSF01SSEU, krom

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!