07.02.2021 Views

GelisimUniversitesiVeEpilepsi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

Farklı üniversitelerden, farklı öğrenci grupları ile epilepsi hakkında çalışmalar yapmaya devam

ediyoruz. Tek bir amacımız var: Herkese, epilepsi adayı olduğunu hatırlatarak; epilepsiyi ve

epilepsiliyi halka öğretmek! Görüştüğümüz öğrencilerin bölümü, Sosyal Hizmetler idi..

Her üniversite ile farklı konuları değerlendiriyorduk. Bu seferki konu: Epilepsi Tanısı Almış

Bireylerin Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Belirlenmesi idi. Yine en çok dokunulan nokta işsizlik

olacaktı.

Bazıları sadece anket yaparak, bazıları konu ile ilgili bilgi sahibi olmak için, 5 ay boyunca, her ay

yönetim kurulu toplantımıza katılarak, bazı anlatımları video kaydına alarak, bazıları kasete kayıt

yaparak, farklı üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz seminerimize katılarak, bu konuları bizlerden

öğrendiler. Sadece toplantıdaki kişilerle değil, sayfamıza yazdığım yazılarla ve sitemizdeki

epilepsilileri anketlerle ilgili bilgilendirip, öğrencilerimize yönlendirerek; yardımcı olmaya çalıştık.

Böylece epilepsililerden de isteyenlerin katılımı ile gönüllülük esasına göre bilgilendirme olmuş

oldu.

Gelişim Üniversitesinden Yeliz Korkmaz, Murat Aydın, Kemal Salman öncelikli olarak epilepsililerin

sorunlarını belirlediler. Daha sonra bu konu ile ilgili anketlerini hazırladılar. Bizler ‘Epilepsi ve

Yaşam’, ‘Ebru Öztürk’ adlı 2 ayrı siteden, anket duyuruları yaptık. Bu anketin sonunda üniversitede

anlatımlarını da yaptılar. Ünivesitedki diğer öğrencilerin de, epilepsi ile ilgili daha fazla

bilinçlenmesi için, Sevgili Yeliz, Gelişim Üniversitesi sosyal hizmet kulübü ile ilgilenen sevgili

Nesrin ile beni tanıştırdı. Üniversiteden konuşmacı olarak davet aldım.

Gelişim Üniversitesi’nde okuyan, geleceğimiz olan gençlerimizi de, Dünya Engelliler Günü için

davetimize istinaden geleceğimize dair bir video gönderdik, daha sonra da gönüllü olarak onları

bilgilendirdik.

Seminerde epilepsili bir genç kızımız vardı; anne olamayacağını sanıyormuş! Konuşmamdan

sonra yanıma geldi ve boynuma sarılıp; teşekkür etti. O anda tüm yorgunluğum gitmişti. En

azından bir gencimize daha yardım edebildiğimizi gözlemlemiştim. Üniversiteden aldığım plaket de


benim için yeterli idi. Belki öğrendikleri ilk yardım ile yarın çalışma hayatlarında, sosyal

hayatlarında bir kişiye daha yardımcı olacaklardı...

Yarınımız olan gençlerimiz, kısa bir süre sonra direksiyonu bizden alıp; onlar bizleri yönetecekler;

yönlendirecekler. Öğrettiğimiz her doğru bilgi, her olumlu gelişme, yarın bizlerin biraz daha

müreffeh olmasını sağlayacaktır! Epilepsiye karşı hassasiyetlerinden ve araştırmalarından dolayı

hepsini kutluyorum.

Hem bizden doğru yayınlattıkları anketi ve yorumladıkları anket sonuçlarını, hem de

üniversitelerinde epilepsi için gerçekleştirdiğimiz seminerle ilgili çalışma için... Gerçekleşen anket

verilerini sizlerle paylaşacağım ki; paylaştığım konuda da, anlattığımız konuda bilgimiz, bakış

açımız daha geniş olsun.

Sevgiyle kalın

Ebru ÖZTÜRK


Üniversitenin yayınladığı yazı


Farklı bir üniversiteye, Gelişim Üniversitesi için davete gittiğimiz zaman


Epilepsi Tanısı Almış Bireylerin Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Belirlenmesi İçin Yaptırılan Anket


Yaptırdığımız Anketten Sonra, Üniversitenin Konu İle İlgili Açıklaması


Araştırmadan sonra sözlü anlatım

https://www.dha.com.tr/saglikyasam/3-epilepsi-hastasindan-2si-is-bulmakta-zorlaniyor/haber-1644113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!