avatar

tolvutek

Tölvutek er einn stærsti dreifingar- og söluaðili á tölvum og tölvubúnaði til einstaklinga og smærri fyrirtækja á Íslandi með verslanir og þjónustusvið í Mörkinni 3 Reykjavík og Undirhlíð 2 Akureyri. Tölvutek sem er dótturfélag Origo hf er með öflugt


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!