Legniczanin nr 75

legniczanin.pl

Legniczanin nr 75

Nr 009 (00075) • www.legniczanin.pl • TV-M Press Media • 1 marzec 2011 UdokUmentowany nakład 16.000 egz. tygodnik legnicki

Krzakowski: nie żyjemy w krainie szczęśliwości.......................................str. 3

Legniczanin

Krajowa .info

Wydawca: TV-M Press Media, al.Piłsudskiego 62, Legnica, tel.604 739 819, tel.76 856 3580, fax 76 856 3584, info@legniczanin.pl, www.krajowa.info

Adriana Ferfecka

Nasza kandydatka do tytułu Legniczanin Roku

więcej str. 4

R E K L A M A

Tysiąc pięćset kobiet i tylko sześciu mężczyzn. W

Jury Mandaryna, Frytka i Aga Magerle. Przedstawiamy

zwycięzcę I Mistrzostw Polski Chippendales.

Więcej na str. 4

Uczniowie I LO w Legnicy przygotowują

musical Taniec Wampirów.

Premiera już 4 marca!

Więcej na str. 5

Po raz pierwszy od kilku lat

prezydentowi Krzakowskiemu

udało się przeforsować wysokość

górnej stawki za wywóz odpadów

komunalnych. Za to prawica nie

zdołała dojść do porozumienia.

Więcej na str. 3

R E K L A M A


wiadomości

Prawica podzielona, ceny śmieci idą w górę

po raz pierWSzY od kilkU lat prezYdentoWi krzakoWSkiemU UdaŁo SiĘ przeforSoWaĆ WYSokoŚĆ gÓrnej StaWki za WYWÓz odpadÓW

komUnalnYcH. za to praWica nie zdoŁaŁa dojŚĆ do porozUmienia.

O proponowanej przez

gospodarza miasta Tadeusza

Krzakowskiego podwyżce

górnej stawki za wywóz odpadów

komunalnych pisaliśmy

już przed kilkoma tygodniami.

Dziś stała się ona faktem. Nowa

granica wynosić będzie nie 50

zł/m3 jak to było dotychczas,

a o 90% więcej, czyli 95 zł/m3.

Uchwałę o takiej treści

poparło 14 radnych, 8 było

przeciw, a 3 wstrzymało się

od głosu. Co ciekawe, oprócz

radnych KWWTK i SLD wśród

zwolenników podwyżki znaleźli

się również radny PO

Włodzimierz Tulejko, oraz

radny Legnickiego Forum

Samorządowego – Krzysztof

Dybek.

– Od dawna zapowiadałem

koleżankom i kolegom,

że w tej sprawie mam nieco

inne zdanie niż oni. Uważam,

że ta podwyżka jest

potrzebna, skoro ma zostać

przeznaczona na nowe zakupy

i inwestycje oraz kolejne

miejsca pracy w procesie

segregacji odpadów. Sam

mieszkam w domku jednorodzinnym

więc i mnie dotknie

ta podwyżka – mówi

radny Tulejko.

– Z perspektywy czasu

uważam, że brak niewielkich

i stopniowych podwyżek

w ubiegłej kadencji rzeczywiście

był błędem. Dlatego

tym razem potrzebna była

bardziej stanowcza decyzja

– dodaje radny Dybek, również

mieszkający na osiedlu domków

jednorodzinnych.

Kwestia zamieszkania rad-

nych jest o tyle istotna, że to

właśnie właściciele domków

podwyżkę odczują najbardziej.

– Straty LPGK w związku

z obsługą domków jednorodzinnych

wzrosły w ostatnich

latach kilkakrotnie, do

850 tys. zł w roku 2010. Jak

już zaznaczaliśmy, ta uchwała

nie oznacza wzrostu cen,

bo o tych decyduje rynek, ale

jedynie dopuszczalnej przez

prawo granicy. Wprawdzie

ceny dla odbiorców z domków

jednorodzinnych wzrosną

na pewno, ale postaramy

się by nie osiągnęły poziomu

maksymalnego – deklaruje

Jadwiga Zienkiewicz, zastępczyni

prezydenta Tadeusza

Krzakowskiego.

Co ciekawe, lutowe posiedzenie

rady miejskiej jak na

dłoni ukazało rozbicie między

prawicowymi koalicjantami

z ubiegłej kadencji. I PiS, i PO

chciało bowiem przeforsować

własną maksymalną stawkę.

O ile jednak przewodniczący

klubu radnych PO Paweł Frost

mówił o poziomie 65 zł, o tyle

radna PiS Ewa Szymańska

chciała ten próg obniżyć do 52

zł/m3. Brak zgody wydał owoce

już chwilę później, ponieważ

radni żadnego z tych klubów

nie poparli stanowiska swoich

byłych sojuszników.

– Najwidoczniej koalicjanci,

czyli radni prezydenta,

SLD i PO podjęli taką

właśnie decyzję – komentuje

90% podwyżkę

radna Szymańska.

– Gdyby tak było, cały

klub PO poparłby propozycję

prezydenta…

a stało się inaczej – odbija

piłeczkę radny Frost.

To prawda, że lutowa

uchwała nie oznacza automatycznego

wzrostu cen

dla wszystkich producentów

śmieci, ponieważ te

zależą od gry rynkowej

dziewięciu firm obsługujących

Legnicę. Trudno się

jednak spodziewać, by tak

zdecydowany wzrost górnej

stawki nie znalazł swojego odzwierciedlenia

w rachunkach

mieszkańców. Jaka będzie

pointa tej sprawy dla każdego

z nas, czas pokaże…

Uchwała została przegłosowana

w wersji zaproponowanej

przez prezydenta.

Więcej szczegółów w artykule

poniżej.

Grzegorz Wala

Krzakowski: nie żyjemy w krainie szczęśliwości

podczaS przedSeSYjnej konferencji praSoWej prezYdent miaSta tadeUSz krzakoWSki tŁUmaczYŁ poWodY zWiĘkSzenia gÓrnej

StaWki za WYWÓz odpadÓW komUnalnYcH.

Gospodarz miasta, który jak już

informowaliśmy, zaproponował

wzrost górnej stawki z 50 do 95 zł/

metr sześcienny, tłumaczył we wtorek

(22.02) powody swojej decyzji.

Początek 2011 roku nie jest dla

Legniczan zbyt łaskawy. Wzrósł

podatek VAT, ceny paliwa oscylują

wokół kwot rekordowych,

więc jednocześnie drożeją też

kupowane na co dzień artykuły.

Ale do podwyżek na szczeblu

centralnym doliczyć należy również

te z płaszczyzny lokalnej,

a i tu jest się niestety czym „pochwalić”.

Wiele wskazuje na to, że

do wzrostu cen wody i ścieków

oraz podatku od nieruchomości

dołączy niedługo odbieranie odpadów

komunalnych.

Gospodarz miasta, który jak

już informowaliśmy, zaproponował

wzrost górnej stawki z 50 do

95 zł/metr sześcienny, tłumaczył

we wtorek (22.02) powody swojej

decyzji.

– Od 2007 roku wysokość

opłaty środowiskowej ustalanej

przez ministra środowiska

(którą muszą pokrywać

Trudno się spodziewać, by wzrost górnej stawki za wywóz śmieci nie

znalazł swojego odzwierciedlenia w rachunkach mieszkańców.

firmy składujące odpady

niesegregowane)

wzrosła prawie 7-krotnie,

z 15,71 zł za tonę do

107,85 zł. Z drugiej strony,

od 2009 roku górna

stawka ustalana przez

radnych została na tym

samym, 50-złotowym

poziomie. Nie żyjemy

w krainie szczęśliwości,

mlekiem i miodem

płynącej, że nie musimy

brać pod uwagę realiów.

Wzrost górnej stawki jest więc

uzasadniony. Tym bardziej, że

jest to jedynie górny pułap

a nie cena wywozu odpadów.

Cena zależy od negocjacji

między właścicielami nieruchomości

a firmami wywożącymi

odpady, których jest

w naszym mieście 9 – mówił

podczas konferencji prasowej

gospodarz miasta.

To prawda, górnej stawki nie

należy mylić z ceną wywozu odpadów,

choć oczywiście trudno

oczekiwać, by wzrost górnej

stawki nie spowodował w konsekwencji

wzrostu cen wywozu

śmieci. Jednak prezydent Krzakowski

przekonuje:

– Dopilnuję, by Legnickie

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej nie potraktowało

górnej stawki jako ceny – zapewnia

szef legnickiego ratusza.

Co ciekawe, to właśnie

Zapraszamy na www.legniczanin.pl.

Znajdziesz tam relację telewizyjną z sesji

kalkulacje tej komunalnej spółki

legły u podstaw pomysłu

90% podwyżki górnej stawki.

Zgodnie z szacunkami LPGK

wywóz odpadów z domków

jednorodzinnych (które najbardziej

odczują ewentualny wzrost

opłaty – red.) tylko w 2010 roku

spowodował stratę w wysokości

850 tys. zł. Jednak co jeszcze

ciekawsze, mimo apeli radnych,

którzy również chcieli poznać te

kalkulacje, prezydent Krzakowski

jak dotąd ich nie zaprezentował.

I raczej nie zaprezentuje, bo jak

twierdzi, nie chce szkodzić LPGK.

– Nie chcemy zdradzać innym

firmom wewnętrznych

informacji dotyczących ich

największego konkurenta.

Radni powinni się zastanowić,

w czyim interesie działają.

Byłbym chyba samobójcą,

gdybym proponował wzrost

opłat wyciągnięty z kapelusza

– kontynuuje prezydent.

Ręczne sterowanie? Ależ skąd.

Ale sprawa ma jeszcze drugą

stronę medalu. Otóż ustawa

o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach daje radnym

możliwość ustalenia kilku górnych

stawek, w zależności od

gęstości zaludnienia i odległości

od miejsca unieszkodliwiania odpadów.

Teoretycznie więc jest

możliwe, by podwyżka górnej

stawki dotyczyła tylko niektórych

producentów śmieci, lub

by miasto było podzielone na

strefy o różnych limitach cen. To

rozwiązanie byłoby oczywiście

trudniejsze do skonstruowania,

ale problem w tym, że władze

Legnicy w ogóle nie biorą pod

uwagę takiej możliwości.

– To radni zdecydują o losie

tej uchwały. Jeśli nie przyjmą

podwyżki, świat się nie zawali.

Ja nie będę sterował ręcznie

górnymi stawkami, bo do tego

sprowadza się możliwość,

którą zostawił ustawodawca

– ucina jednoznacznie prezydent

Krzakowski, ten sam który chwilę

wcześniej zapewniał, że spowoduje

by LPGK nie traktowało

górnej stawki jako ceny.

Wygląda więc na to, że przynajmniej

jedno się po wyborach

nie zmieniło… wojny o śmieci.

Od lat prezydent Krzakowski

przedkłada projekty uchwał

zwiększające górną stawkę, i od

lat jego pomysły są odrzucane

przez prawicę. Radni narzekają,

że prezydent nie chce negocjować,

widząc tylko swoje racje,

gospodarza miasta irytuje zaś,

że radni chcą cokolwiek zmienić

w jego propozycji. Jakim wynikiem

zakończy się tegoroczna

batalia, przekonamy się podczas

lutowej sesji rady miejskiej. Ale

co do jednego szef legnickiego

ratusza się nie myli… w krainie

szczęśliwości niestety nie żyjemy.

Grzegorz Wala

kontakt z redakcją:

tel. 604 739 819

e-mail: info@legniczanin.pl 3

R E K L A M A

Kronika Policyjna

Wypadek na Rataja

W PONIEDZIAŁEK 28 LUTEGO OKOŁO GODZINY 10:00 NA SKRZY-

ŻOWANIU ULIC RATAJA I KOŚCIUSZKI DOSZŁO DO ZDERZENIA

DWÓCH SAMOCHODÓW MARKI OPEL.

Świadkowie zdarzenia twierdzą, że kierujący Oplem Corsa nie ustąpił

pierwszeństwa nadjeżdżającemu Oplowi Vectra. Vectra jechała droga

z pierwszeństwem przejazdu i uderzyła w wyjeżdżającą Corsę. Kierujący

Oplem Vectrą został przewieziony do szpitala. Na miejscu pojawiła

się policja, straż pożarna, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz

pogotowie. Policja ustala przyczyny zderzenia.

Policja szuka poszkodowanych w serii napadów z wyłudzeniem

POLICJA NADAL POSZUKUJE OFIAR GRZEGORZA WRÓŻ, KTÓRY

ZASTRASZAŁ DZIECI NOŻEM I WYŁUDZAŁ OD NICH PIENIĄDZE

I TELEFONY KOMÓRKOWE.

Za zgodą Prokuratury, publikujemy wizerunek oraz imię i nazwisko

przestępcy, który przebywa obecnie w zakładzie

karnym. Grzegorz Wróż zaczepiał dzieci

wracające ze szkół, zabierał im drobne kwoty

pieniędzy i grożąc nożem zabierał telefony

komórkowe. O ujęciu sprawcy pisaliśmy już

wcześniej. Wszyscy poszkodowani, którzy nie

zgłosili się jeszcze na komendę, proszeni są

o pilny kontakt pod nr tel. 997 lub 76 876 16

76. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet

15-tu lat pozbawienia wolności.

Szpital złodziejom nie wyszedł na zdrowie

MIESZKAŃCY UL. IWASZKIEWICZA ZAUWAŻYLI CZTERECH MĘŻ-

CZYZN, WYNOSZĄCYCH METALOWE ELEMENTY ZE SZPITALA.

SPRAWĘ ZGŁOSILI POLICJI.

Mężczyźni w wieku od 29 do 37 lat w środę 23 lutego, w samo południe,

usiłowali wynieść ze szpitalnej kotłowni metalowe elementy o wartości

łącznej 2000 zł. Funkcjonariuszom udało się udaremnić bezczelną

kradzież, a to dzięki mieszkańcom okolic szpitala, którzy zauważyli

zajście, trzeźwo zareagowali i zgłosili sprawę policji. Nietrzeźwi byli za

to dwaj z czterech zatrzymanych panów, którzy trafili prosto do Izby

Wytrzeźwień. Wszystkim czterem sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia

wolności. Zdrowiej byłoby dla nich nie igrać... ze służba zdrowia.

red.

R E K L A M A

KUPUJ TANIEJ z LEGNICZANINEM


4

kontakt z redakcją:

tel. 604 739 819

e-mail: info@legniczanin.pl

Ada we wcześniejszej rozmowie

telefonicznej wspomina,

że ma niewiele czasu, tym

bardziej, że umawiamy się z nią

w sobotni wieczór. Chwilę po

17.30 pojawia się atrakcyjna

dziewczyna o długich czarnych

włosach z grzywką, ubrana elegancko,

w ciemne kolory, ale

jednocześnie młodzieżowo,

modnie. Nie ma dumnie uniesionej

głowy, jak spodziewałam

się po śpiewaczce operowej,

którą prawdopodobnie czeka

wielka kariera. Spośród innych

19-latek przesadnie się nie wyróżnia

i może dzięki temu tak

spontanicznie i łatwo się z nią

rozmawia.

Magdalena Smok: Kiedy

zaczęłaś śpiewać?

Adrianna Ferfecka: Właściwie,

to zaczęłam od gry na

kultura/wiadomości

Adriana Ferfecka: stawiam na wykształcenie

z adą ferfecką, laUreatką miedzYnarodoWego konkUrSU Wokalnego im. giUlio-perottiego W UeckermÜnde, SpotYkamY SiĘ W klUBie cUBana W legnicY.

SIDNEY POLAK vs. Kowalski

przed koncertem, ktÓrY SidneY, a WŁaŚciWie jaroSŁaW polak zagraŁ W klUBie SpiŻarnia W legnicY,

artYSta UdzieliŁ WYWiadU Specjalnie dla naSzYcH czYtelnikÓW.

Bartłomiej Kowalski: „Cyfrowy

Styl Życia” to druga twoja

solowa płyta. Jest to osobista

płyta?

Sidney Polak: Zależy, o co

pytasz. Jeżeli chodzi o teksty,

są to moje autentyczne przeżycia

i staram się opowiadać

prawdziwe historie. A jeżeli

chodzi o ludzi, którzy mi pomagali

nagrać tę płytę, to nie

jest osobista płyta, bo wielu

kolegów uczestniczyło w nagraniu.

Tak więc w sensie produkcyjnym

nie jest osobista.

Nie jest to taka płyta, że gitara

i każdy dźwięk jest mój, ale też

są to moje kompozycje i Michała

Mareckiego, naszego klawiszowca

a jeżeli chodzi o teksty-

to tak, bardzo osobista.

B.K.: Skąd nazwa płyty?

S.P.: Miałem taki moment,

że się zastanawiałem i to hasło

wpadło mi do głowy. Chyba

z jakiejś reklamy Canona – nie

pamiętam dokładnie, „Cyfrowy

Styl Życia” po prostu tak

mi zabrzmiało, miałem taki

konceptualny pomysł na objęcie

tą klamrą tych wszystkich

tekstów. Nie wszystkie teksty

fortepianie. Później rodzice

zaprowadzili mnie do Beaty

Pazio-Grygiel, miałam wtedy

14 lat. Od pięciu lat pani Beata

jest moją nauczycielką śpiewu.

MS: Na swoim koncie masz

już wiele osiągnięć…

AF: Trochę tego było. Pierwszy

mój sukces to wyróżnienie

w Ogólnopolskim Konkursie

wokalnym w Olsztynie. Później

II miejsce w Krakowie i Warszawie,

I miejsce w Rzeszowie

i Bydgoszczy, niedawno kolejne

podium we Wrocławiu.

I oczywiście ostatni Konkurs

im. Giullio Perottiego w Ueckermüde

w Niemczech – międzynarodowy,

ale zajęłam I miejsce

w swojej kategorii wiekowej.

Wygrałam trochę gotówki,

no i będę uczestniczyć w kolejnych

koncertach. Jednak

najważniejsze są doświadczenia,

które zdobywam podczas

konkursów, spotkania z innymi

artystami…

MS: Śpiew, fortepian,

są o Internecie

i nowych

technologiach,

a więks

z o ś ć

n a w e t

r a c z e j

nie. Tym

słowem

chciałem

określić

s w o j e

ż y c i e ,

takiego

chłopaka,

faceta w średnio dużym

mieście jak Warszawa, z takim

lekkim wiejskim zabarwieniem

– w sensie prowincji Europy.

B.K.: Czy według ciebie

wszyscy żyjemy w takim cyfrowym

świecie?

S.P.: Raczej większość. To

znaczy ludzie, którzy dają się

porwać przez nurt takiego nowoczesnego

życia, to każdy

z nas jest w tych cyfrach jest

zanurzony.

B.K.: Która z piosenek z tej

płyty jest ci najbliższa?

S.P.: Dwie najbliższe to

„Wieżowce” i „Ostatni dźwięk”.

B.K.: W 1990 roku zostałeś

perkusistą zespołu T.LOVE. Jak

oceniasz współpracę z Muńkiem

Staszczykiem?

S.P.: No, to jest całe moje

dorosłe życie. Gdy przyszedłem

do zespołu T.LOVE miałem

osiemnaście lat. Teraz

mam trzydzieści osiem, nie

chwaląc się - więc spędziłem

dwadzieścia lat na ciągłym

jeżdżeniu i uczestnictwie

w zespole rock’and roll’owym

który nagrywał płyty, żył

Trzecia płyta Sidneya tworzy się zamysłach. Na razie

powstaje projekt z Pezetem.

matura, konkursy – nadążasz

ze wszystkimi obowiązkami?

AF: Rzeczywiście jest to sporo

obowiązków, tym bardziej,

że w tym roku zdawać będę

maturę. Jednak duże wsparcie

mam w rodzicach, ponieważ

muzyka poważna od zawsze

gościła w moim domu. To co

robię, to moja pasja, śpiew daje

mi dużo przyjemności, w domu

często ćwiczę grę na fortepianie…

MS: Co na to sąsiedzi?

AF: Kiedy zdarza mi się nie

grać trochę dłużej niż zwykle,

potrafią wypytywać, co się

dzieje (śmiech). Więc raczej

nikomu nie przeszkadzam,

a wręcz przeciwnie, brak tych

„koncertów” budzi niepokój

mieszkańców mojego bloku.

MS: Wróćmy do rozplanowania

czasu. Spotykasz się z rówieśnikami?

AF: Moi znajomi to osoby

o podobnych zainteresowaniach

i tak jak ja, uczniowie

swoim życiem i to takim dość

intensywnym. Także trudno

w jednym słowie określić. Jestem

szczęśliwy z tego powodu,

że współtworzyłem ten

zespół i grałem na bębnach

do tekstów Muńka – jestem

z tego powodu dumny.

B.K.: Jakie są twoje najbliższe

plany muzyczne i kiedy

nowa płyta?

S.P.: Najbliższym planem

muzycznym jest nowa płyta

nie moja, a solowa płyta Pezeta

mojego kolegi rapera, którego

wszyscy znają. To z nim

nagrałem utwór „Otwieram

wino”. Ja jestem producentem

muzycznym tej płyty, część

kompozycji jest moich, część

bitów jest wziętych od innych

ludzi. Ja się zajmuję objęciem

całego tego projektu. Ta płyta

wyjdzie na jesieni tego roku

i z nią będą związane jakieś

działania promocyjne. Natomiast

jeżeli chodzi o moją

płytę to wydaje mi się że

w przyszłym roku powinna się

ukazać. Trzecia płyta Sidneya

zaczyna się powoli, powoli

tworzyć w zamysłach.

DO OBEJRZENIA WYWIADU

W WERSJI TV ZAPRASZAMY NA

WWW.LEGNICZANIN.PL.

KALENDARIUM

2.03, 9.30 – Moje małe

muzykowanie. Spotkanie

z Janem Plewczyńskim. Filia

Muzyczna LBP, ul. Heweliusza.

2.03, 12.00 – Odium Fidei.

Wykład Stanisława Bogaczewicza

nt. walki z kosciołem

Zespołu Szkół Muzycznych. To

liceum jest specyficzne. W klasie

maturalnej liczymy 8 osób,

w wokalnej 5, jesteśmy ze sobą

bardzo zżyci, jeździmy razem

na kursy mistrzowskie.

MS: Marzenia muzyczne…

AF: Najbliższe to studia na

Uniwersytecie Muzycznym

w Warszawie. Są one trudne,

jednak liczę na to, że moje

osiągnięcia pomogą w tych

planach. Głos trzeba ćwiczyć,

zdobywać wykształcenie muzyczne,

jeśli chce się zostać

profesjonalnym śpiewakiem

operowym. Nigdy nie przyszło

mi do głowy, aby wziąć udział

w programie typu Mam Talent

i zrobić szybką karierę. Stawiam

na gruntowne wykształcenie.

Mój sopran na pewno będę

intensywnie ćwiczyć do 25,

może 26 roku życia. Wtedy

będę mogła wziąć się do poważnej

pracy koncertowej. Marzę

o tym, aby zaśpiewać na

deskach O p e r y

Narodo- wej, ale

szczerzemówiąc,

jest

tego dużo

wię- cej. La Scala,

Me- tropolitan

Ope- ra, Paryż, Rosja…

naj- lepiej cała Europa,

jeszcze lepiej – nie tylko Europa.

Wiele osób nie zdaje sobie

sprawy, jak wielka konkurencja

istnieje w dziedzinie śpiewu

operowego…

MS: Jakiej muzyki słuchasz?

AF: Podziwiam sopranistki

Annę Netrebko i Marię Kallas,

ale również śpiewającą mezzosopranem

Elinę Garanzę.

Jeśli chodzi o opery, to przede

wszystkim Traviata Verdiego,

Cyganeria Pucciniego. Słucham

też muzyki rozrywkowej, jak

każda nastolatka. Lubię Perfect,

Celine Dion, Stinga… Największą

przyjemność sprawia mi

jednak muzyka poważna.

MS: A co, jeśli nie powiodą

się Twoje dalekosiężne plany?

AF: Będę nauczycielką śpiewu.

Zostanę wierna muzyce.

MS: Dziękuję za rozmowę.

AF: Również dziękuję.

Magdalena Smok

Mistrz Polski tańca erotycznego po raz pierwszy!

czY jeden mĘŻczYzna moŻe zadoWoliĆ 1500 koBiet jednoczeŚnie? podczaS i miStrzoStW polSki cHippendaleS We

WrocŁaWSkiej Hali StUlecia panoWie UdoWodnili, Że jeSt to moŻliWe, oczYWiŚcie przY SpeŁnieniU kilkU WarUnkÓW.

Półtorej tysiąca osób, w większości

kobiet, a na scenie sześciu

muskularnych, niesamowicie seksownych

i co najważniejsze, chętnie

zrzucających ciuszki mężczyzn.

Wrocławskie Regionalne Centrum

Turystyki Biznesowej w kompleksie

Hali Stulecia 26 lutego zamieniło

się w stolicę tańca erotycznego

w wykonaniu męskim. Spośród

50 kandydatów zgłoszonych do

udziału w mistrzostwach, eliminacje

przeszło sześciu i to oni przez

4 godziny rozgrzewali przybyłe

panie do czerwoności. Rozgrzewali

również jury, które ze względu

na charakter imprezy skład miało

w 100 procentach damski: Ewa Magerle,

Mandaryna i Maja Frykowska

w skali od 1 do 5 oceniały występy

Panów w tańcu w mundurze, tańcu

w garniturze oraz dowolnym, tzw.

Freestyle.

Chyba nigdy kobiet nie odczuły

takich emocji na widok policjanta,

lekarza, czy żołnierza. W pierwszej

rundzie spośród chippendalesów

umundurowanych najlepiej

ocenieni przez jury zostali Paweł

i Wojo, obaj wysocy, o niezwykle

przystojnych twarzach. Szczęśliwe

wybranki, wciągane na scenę spośród

rozentuzjazmowanych dziewczyn,

otrzymywały przywilej nie

tylko dotykania wzrokiem i widać

było, że z okazji chętnie korzystały.

Taniec w garniturze? Kolejna

katolickim w Polsce w latach

1945-1989. Czytelnia Naukowa

LBP, ul. Piastowska. 3.03, 19.00

– Spotkanie Dyskusyjnego

Klubu Książki Fantasy. Bar

Provincia, ul. Złotoryjska. 4.03,

18.00 – Alchemia Iluzji. Wernisaż

wystawy prac Bartłomieja

Otockiego. Galeria Ring. 7.03,

konkurencja przewidywała pokaz

w stroju eleganckim. Jest to kreacja

niezbyt wygodna, więc szybko

znikała z męskich ciał, a publiczność

znów krzyczała i piszczała na

widok obnażonych klatek piersiowych,

silnych ramion i mięsistych

pośladków. Panowie postawili tego

dnia na stringi, ku niezadowoleniu

widowni, gdyż regulamin ograniczał

rozbieranki, głosząc zakaz

ukazywania najintymniejszych

części ciała. Najodważniejszy pan

we freestylu pozostał w kapeluszu,

zasłaniając nim jedynie przepisowo

niedozwolone miejsce.

Poza konkursem zatańczył

Łukasz Skowron, sława wśród

tancerzy erotycznych oraz duet

16.30 – Babciu, pomóż mi

to zrobić. Spotkanie dla babć

i dziadków, muzykowanie

z Janem Plewczyńskim. Filia

DM, ul. Pomorska. 7.03, 18.00

– Warsztaty scenariuszowe.

Poprowadzi Robert Urbański.

Czytelnia Naukowa LBP, ul.

Piastowska.

Zapraszamy do ogladania

relacji telewizyjnej

z WRATISLAVIA MAN

dostępnęj tylko na www.

Legniczanin.Pl

dzięki uprzejmości TV-M.

SModels. Dla panów, którym po

krótkim czasie doskwierać zaczynała

nuda, przygotowana została

niespodzianka – pokaz koronkowej

bielizny. Był to jedyny moment,

kiedy mogli odegrać się na swoich

wiwatujących partnerkach. Imprezę

nakręcał showman, Krzysztof

Skiba.

Sześciu kandydatów do tytułu

Mistrza Polski Chippendales, trzy

miejsca na podium i tylko jeden

zwycięzca: Paweł z Łodzi, który

do euforii doprowadził kobiety

pchające się pod scenę iście… po

męsku. Pozostali: Pablo, Alex, Wojo,

Kamil, Wiktor- nie powinni czuć

zawodu – razem tworzą szóstkę

najlepszych tancerzy erotycznych

w Polsce.

Cześć konkursowa zakończyła

się o godzinie pierwszej w nocy.

Widownia przeniosła się później

do Sali dyskotekowej, gdzie

przez cały wieczór winylami

obracał DJ Gomez, a po ogłoszeniu

wyników koncert zagrali

Free on Stage.

Magdalena Smok


Emeryci i renciści mają dosyć

jeSteŚmY oBUrzeni przerzUcaniem na naS koSztÓW zadŁUŻenia pańStWa – mÓWi zBignieW kUźniar,

przeWodniczącY regionalnej Sekcji emerYtÓW i renciStÓW nSzz SolidarnoŚĆ. Szef legnickicH

StrUktUr zapoWiada WioSenne demonStracje W StolicY.

Niełatwe jest życie emerytów

i rencistów. Zwłaszcza w Polsce,

gdzie wydolność systemu emerytalnego

gaśnie z roku na rok.

Pogarszająca się sytuacja życiowa

skłoniła emerytów i rencistów

zrzeszonych w „Solidarności”

by zabrać głos. We wtorek

w całej Polsce odbyły się konferencje

prasowe regionalnych

sekcji emerytów i rencistów, którzy

postanowili wyrazić swoje

oburzenie. W Legnicy również.

– Kiedy w 2002 roku przeszedłem

na emeryturę, jej wysokość

wynosiła 170% kwoty

bazowej. Dziś jest to 90%. Tak

dalej być nie może, że koszty

wyciągania państwa z kryzysu

ponosić będą emeryci i renciści

– mówi Zbigniew Kuźniar,

wiadomości

Chodniki przy Działkowej i Bobrowej? Nieprędko

Budowa chodników przy ul.

Działkowej i Bobrowej to temat, który

rokrocznie powraca podczas spotkań

mieszkańców z prezydentem

Legnicy Tadeuszem Krzakowskim.

Tym razem było podobnie. Trudno

się dziwić, ponieważ obecna sytuacja

jest dla pieszych szczególnie

niebezpieczna. Zwłaszcza, gdy ze

względu na błoto lub śnieg mieszkańcy

są zmuszeni do korzystania

z jezdni a nie pobocza. Przekonała

się o tym jedna z uczestniczek spotkania

z szefem legnickiego ratusza,

która nie kryła swojego oburzenia.

– Przejście ul. Bobrową

i Działkową graniczy dzisiaj z cudem.

Zwłaszcza, że w związku

Emeryci

zapowiadają, że

wyjdą na ulice,

jeśli rządzący

nie przyjmą ich

postulatów.

przewodnic

z ą c y

Regionalnej

S e k c j i

Emerytów

i Rencis

tów

N S Z Z

Solidarność.

C o

propon

u j e

związek zawodowy, by poprawić

sytuację tej grupy? Przede

wszystkim wprowadzenie tzw.

zdolności podatkowej, czyli

progu przychodów (18 tys. zł

rocznie), poniżej którego obywatel

byłby zwolniony z płacenia

podatków. Ale to nie wszystko.

Kolejny sposób na łatanie

dziury budżetowej to powrót

do trzech progów podatku od

osób fizycznych, a nawet dołożenie

czwartego. Związek domaga

się również zwiększenia

świadczenia minimalnego przy

jednoczesnym zmniejszeniu liczby

świadczeniobiorców, a także

przyznania najuboższym tzw.

„dodatku drożyźnianego”.

Na słowach jednak się nie

kończy. Emeryci zapowiadają,

z problemami na ul. Chojnowskiej

wielu kierowców woli jeździć

obok nas. Gdybym kiedyś

nie odskoczyła na pewno zostałabym

potrącona, a tak „jedynie”

złamałam rękę. Wystarczy nam

metr utwardzonego chodnika –

apelowała mieszkanka ul. Bobrowej.

– W związku z pracami na ul.

Chojnowskiej będziemy wyznaczać

objazdy. Zastanowimy się

też nad ograniczeniem prędkości

na tych ulicach, skoro 50 km/h to

zbyt dużo i zabronimy wjazdu tirom

– mówił prezydent Krzakowski.

Niestety w sprawie chodników

żadne deklaracje nie padły,

więc postanowiliśmy raz jeszcze

że jeśli rządzący nie przyjmą ich

postulatów, wyjdą na ulice. Już

zapowiadają wyjazd do Warszawy

na przełomie marca i kwietnia,

gdy aura będzie łaskawsza.

Co ciekawe, wiele wskazuje na

to, że na protestach w stolicy

się nie skończy. Zbigniew Kuźniar

nie wykluczył, że do demonstracjach

dojdzie również

przed urzędami wojewódzkimi

a nawet miejskimi, by i samorządowców

skłonić do poparcia ich

inicjatyw.

Jakie szanse mają emeryci

i renciści? W sytuacji kryzysu

finansów publicznych… niewielkie.

Tym bardziej, że nie

wszystkie ich postulaty dają się

jednocześnie zastosować. Bo

jeśli wzywa się rządzących do

zwiększenia obciążeń ciążących

na przedsiębiorcach, trudno jednocześnie

oczekiwać, że w dynamicznym

tempie przybędzie

miejsc pracy. A i takie postulaty

znaleźć można w proteście

oburzonych emerytów. Bez

względu jednak na to, już niedługo

możemy być świadkami

głośnych protestów, szczególnie

gdy na ulice wyjdą też inne grupy

społeczne, zrzeszone w „Solidarności”.

Grzegorz Wala

zapytać urzędników, czy władze

miasta planują ich budowę? A jeśli

tak, to kiedy możemy spodziewać

się rozpoczęcia robót? Odpowiedź

publikujemy w całości:

– Chodniki przy tych ulicach,

podobnie jak brakujące chodniki

w innych częściach miasta,

zostaną zbudowane po załatwieniu

innych, pilniejszych spraw

w mieście. Prezydent Miasta

jest w pełni świadom konieczności

ich zbudowania i są one

ujęte w planie potrzeb. Jednak

w chwili obecnej, ze względu na

ograniczone środki budżetowe,

nie jest możliwa realizacja tych

inwestycji. Ponadto budowa

kontakt z redakcją:

tel. 604 739 819

e-mail: info@legniczanin.pl

I LO zagra Polańskiego

Tempa nabierają próby do

premiery spektaklu Taniec

Wampirów. Pozostało

tylko kilka

dni, bo już 4 marca

uczniowie I LO pokażą

światu efekty

swojej półrocznej

pracy. Młodzież

jest dobrej myśli,

ich głowy są pełne

marzeń o sukcesie.

Dyrektor szkoły Halina

Tamioła równie

mocno wierzy

w powodzenie

projektu:

- M i a ł a m

wątpliwości,

czy uczniowie

p o d o ł a j ą

tak dużemu

przedsięwzięciu.

Teraz jednak

widzę, że ich

praca dała

niesamowite

e f e k t y ,

a spektakl, mam

nadzieję, zakończy się

sukcesem - powiedziała Legniczaninowi

Halina Tamioła.

Uczniowie skorzystali z pomocy

Komitetu Rodzicielskiego,

znaleźli również sponsorów.

Na tyłach sceny stoi już

drewniana, masywna trumna,

mieSzkańcY zacHodniej czĘŚci miaSta czekają na cHodniki przY WYjazdoWYcH UlicacH legnicY. ratUSz zapeWnia, Że icH BUdoWa rozpocznie SiĘ jak

tYlko zoStaną zaŁatWione pilniejSze SpraWY. datY nieStetY nie padają.

chodnika na ul. Działkowej wymaga

poszerzenia terenu pod

chodnik, a tym samym oznacza

konieczność pozyskania terenów

pod ten chodnik, wymaga także

podziemnego zabudowania potoku

Pawłówka – brzmi stanowisko

urzędu miasta.

Z jednej więc strony mieszkańcy

mogą czuć satysfakcję, że ratusz

bierze ich potrzeby pod uwagę,

jednak z drugiej – satysfakcja

byłaby bez porównania większa,

gdyby chodniki już powstały.

Niestety na te ostatnie będziemy

jeszcze musieli poczekać.

Grzegorz Wala

O G Ł O S Z E N I E P Ł A T N E

Kurator Wyższej Szkoły Technicznej

w Legnicy w likwidacji informuje, iż z dniem 28 lutego 2011 r.,

likwidacja Wyższej Szkoły Technicznej w Legnicy zostaje zakończona.

Dokumentacja Szkoły, w tym akta studenckie

zostały przekazane do Zakładu Archiwalnego-Składnica Akt Sp. z o. o.

50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 10

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (76)724-30-25

trWają gorące przYgotoWania do premierY mUSicalU taniec WampirÓW. UcznioWie i lo, ktÓrzY

Biorą UdziaŁ W projekcie- a jeSt to okoŁo 80-ciU oSÓB- ferie poŚWiĘciŁo prÓBom. jak na razie

pracUją, UŚmiecHają SiĘ i nie ŻaŁUją SWojego czaSU.

którą wykonali własnoręcznie.

Trumny - wampirze sypialnie,

Na motywach filmu Polańskiego powstaje musical

Taniec Wampirów. Premiera już 4 marca!

które są również rozstawione

w auli, efektownie prezentują

się nawet w świetle dziennym.

Młodzi aktorzy zgromadzili

wiele rekwizytów, zgromadzili

odpowiednie stroje. Pozostało

im tylko powtarzać i szlifować

scenę za sceną ...

5

Czy w cmentarnej scenerii

i z udziałem wampirów można

odegrać tylko horror?

Oczywiście,

ze nie, i wiedział

o tym już Roman

Polański, reżyser

między innymi filmu

Nieustraszeni

pogromcy wampirów.

Ten właśnie

film zainspirował

Joannę Brylowska,

uczennicę II klasy

I LO i od września

ubiegłego roku

dziewczyna realizuje

swoje ambitne,

reżyserskie

plany. Krążą pogłoski,

że oprócz jej talentu

ujawniło się

jeszcze kilka osób,

uzdolnionych aktorsko,

wokalnie

lub tanecznie...

TV w internecie!

Oglądaj

kiedy chcesz zapowiedź

spektaklu Taniec

Wampirów tylko na www.

legniczanin.pl!

www.legniczanin.pl patronem

medialnym Tańca

Wampirów!

Magdalena Smok

Niebezpieczeństwa

Placu Słowiańskiego

plac SŁoWiańSki to tor przeSzkÓd! pomnik WdziĘcznoŚci nie

jeSt tam jedYnYm dYlematem.

Niedawno obchodziliśmy 66.

rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej

do Legnicy. Wcześniej na

placu Słowiańskim zorganizowane

zostało międzynarodowe przedstawienie

teatralne, wspierające

pomysł, aby znajdujący się tam,

kontrowersyjny pomnik otrzymał

przydomek Przyjaźni. Legniczanie

twierdzą, że pomnik nie przeszkadza,

są jednak również zwolennicy

przeniesienia go, przetopienia ...

Rzadziej słyszymy o samej powierzchni

placu. Sprawa jest to

przyziemna, jednak niesamowicie

istotna dla tysięcy każdego dnia

przechodzących tamtędy osób.

Plac straszy nierównościami, wyrwami,

miejscami brakiem płyt.

Lepiej nie spieszyć się - to dobra

rada dla legniczan, zmierzających

chociażby z przejścia podziemnego

do budynku starostwa,

do rynku. Zwolnijmy i spójrzmy

pod nogi, to jedyny sposób, by

oszczędzić sobie potknięcia czy

skręconej kostki, pomijając już bardziej

tragiczne skutki chodzenia

po terenie nierównym.

Pozwolę sobie przywołać własne

doświadczenia: osobiście

potknęłam się na Placu Słowiańskim

co najmniej trzykrotnie od

początku bieżącego roku. Podobny

wynik osiągnął z pewnością

niejeden mieszkaniec miasta. Na

łamach portalu www.legniczanin.

pl poruszaliśmy również problem

budowania przez rolkarzy, deskorolkowców,

przeszkód z ruchomych

kamiennych elementów

powierzchni placu i krawężników.

Wciąż tylko pomnik i jego niepewny

los - zostać powinien, czy nie

powinien? A może warto zwrócić

uwagę radnych najpierw na

sprawy dotykające ciała, potem

dopiero duszy?

Magdalena Smok


R E K L A M A

zdrowie i uroda

NASZYM KLIENTOM PROPONUJEMY KRE-

DYTY KONSOLIDACYJNE BEZ ZABEZPIE-

CZEŃ DO 150 TYS. NA OKRES DO 120 M-CY.

SŁUŻYMY PORADĄ ORAZ DOPASOWA-

NIEM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPO-

ŚRÓD WIODĄCYCH NA RYNKU BANKÓW.

Ruch to zdrowie – SUPLEMENT DIETY FLAVON

Joanna stenzel-choMIak

inStrUktor, trener fitneSS & WellneSS

tel. 606 311 995 email: Well_neSS@op.pl

źródło: "Super Antyoksydanty" James F.

Balch: Lekarze, biolodzy i genetycy, coraz

głośniej mówią,

że człowiek może żyć długo, ponad 100

lat i to w bardzo dobrej kondycji. Tajemnica

długowieczności, zdrowia i młodego wyglądu

tkwi przede wszystkim w naszej diecie

czyli w tym, czego dostarczymy swojemu

organizmowi. Na ten temat, a szczególnie na

temat zbawiennego wpływu flawonoidów

na nasz organizm, rozmawiamy z lekarzem

medycyny Karoliną Galikowska i Małgorzatą

Świątek, która prowadzi gabinet kosmetyki

i refleksologii terapeutycznej w Kielcach.

dr K. Galikowska: -Tempo, styl życia , stres,

zanieczyszczenie powietrza, wody i pożywienia

osiągnęły niespotykane dotąd rozmiary.

Staliśmy się ofiarami rozprzestrzeniających

się wolnych rodników. Nadmiar wolnych

rodników uszkadza tkanki naszego organizmu

rujnując zdrowie i przyczyniając się do

przedwczesnego starzenia. Mają one swój uzasadniony

udział w powstawaniu nowotworów,

miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej,

alergii, astmy, zaćmy, cukrzycy, reumatyzmu,

choroby Alzheimera i wielu innych.

dr K. Galikowska: - Ratunkiem są substancje

przeciwutleniające, które zmiatają

wolne rodniki tlenowe, przywracając w ten

sposób zachwianą równowagę naszego ustroju.

Najlepsze z nich to flawonoidy, których

R E K L A M A

KAŻDEMU POMOŻEMY - NAWET TOBIE!

największe bogactwo występuje w niektórych

ciemnych owocach i warzywach. Każdego

dnia potrzebujemy około 1-2 gramów flawonoidów,

aby ich dostarczyć musielibyśmy codziennie

spożywać minimum 1,5 kg świeżych

owoców i 2,1kg świeżych warzyw z czystych

ekologicznie upraw. Ponieważ dla większości

z nas jest to niemożliwe, jedynym skutecznym

wyjściem pozostaje suplementacja diety. Nie

jest jednak obojętne jaki suplement wybierzemy.

W Europie a także i w Polsce mamy dostęp

do preparatu o nazwie Flavon. Do opracowania

jego receptury korzystano z wyników

wieloletniej pracy badawczej prof. Alberta

Szent-Gyorgyi, Węgra, laureata Nagrody Nobla

za odkrycie wit. C i flawonoidów.

dr K. Galikowska: -Flawonoidy działają

na poziomie DNA jądra komórkowego

i mitochondriów, chronią błony komórkowe

i białka, zapobiegając uszkodzeniom zdrowych

komórek i naprawiają te już uszkodzone.

Działając na poziomie komórek, flawonoidy

są w stanie usunąć przyczynę dolegliwości,

a nie tylko jej objawy. Zregenerowany, pozbawiony

toksyn i odtruty organizm zaczyna

sam pokonywać chorobę. Mimo, iż Flavon jest

suplementem diety, jego działanie bardzo

Izabela MacIuszek

koSmetolog, tel. 508 088 640

email: izaBelamaciUSzek@Wp.pl

PUDRY- służą do wykończenia makijażu. Ich

zadaniem jest zmatowienie skóry, nadanie

satynowej struktury. Zawarte w nich mikrocząsteczki

optycznie wyrównują, zmiękczają

rysy, wysubtelniają owal twarzy, wygładzają

skórę. Powierzchnia skóry staje się gładka

często jest skuteczniejsze niż niejednego leku.

Flavon to niewątpliwie najlepsza, pozbawiona

działań ubocznych profilaktyka nękających

nas chorób cywilizacyjnych jak choroby układu

krążenia, nowotwory i alergie, co z reszta

potwierdzają badania kliniczne, sam wygląd

i zdrowie pacjentów.

M. Świątek: - Flavon jest to preparat do

radykalnego odmładzania organizmu od

wewnątrz. Właściwości odmładzające flawonoidów

są wykorzystywane w kosmetyce już

od wielu lat, ponieważ są niezwykle skuteczne

w walce z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi

za starzenie się skóry. Regularne spożywanie

Flavonu poprawia wygląd naszej cery,

włosów i paznokci. Skóra staje się świetlista,

promienna, wypełniają się zmarszczki, giną

starcze przebarwienia na dłoniach. Przykładów

można by mnożyć wiele.

M. Świątek: - Flawonoidy nie zastąpią

aktywnego trybu życia i właściwej diety,

na to nie liczmy. Przyspieszają natomiast

spalanie tłuszczów, regulują metabolizm oraz

pasaż jelitowy, a także oczyszczają organizm

z toksyn. Bez wielkiego wysiłku można zrzucić

kilka kilogramów nie obawiając się efektu jo-jo.

PUDRY - kosmetyki upiększające

i sucha. Pudry mają bardzo duże znaczenie

przy aplikacji kosmetyków kolorowych suchych.

Cienie nie rolują się, mają lepszą przyczepność,

lepiej się rozkładają, tak samo róże. Trwałość

pudrów do 5 lat.

Składniki pudrów:

sorbitol, gliceryna (odpowiedzialne za nawilżenie,

wilgotność skóry)

titanum dioxide (dwutlenek tytanu) o bardzo

dobrych właściwościach kryjących, chroni przed

promieniowaniem UVA i UVB. Biały proszek

przy ciemnych cerach może nadać cerze kolor

ziemisty

kaolin- wykazuje właściwości matujące, redukuje

nadmierny połysk

talk- jest podstawowym pigmentem pudrów

((należy do białych pigmentów, ni koloryzuje),

odpowiedzialny za połysk skóry

Rodzaje pudrów:

kontakt z redakcją:

tel. 604 739 819

e-mail: info@legniczanin.pl

7

Wady postawy w obrębie kręgosłupa

DAWID KRUSZYNA

mgr fizjoterapii, inStrUktor pŁYWania

tel. 510 122 670, email: biuro@lckwp.pl

PLECY OKRĄGŁE.

Szybkie tempo zmian zachodzących

w środowisku człowieka

odbija się na nim w sposób wysoce

niekorzystny. Deficyt ruchu spowodowany

długotrwałym przebywaniem

dzieci i dorosłych w pozycji

siedzącej, powoduje zmniejszenie

siły mięśniowej, co z kolei staje się

jedną z przyczyn powstawania wad

w obrębie kręgosłupa. Dbałość

o prawidłową sylwetkę powinna

trwać nieprzerwanie przez całą

dobę. Wymaga stałej czujności,

a w razie potrzeby interwencji ze

strony rodziców, nauczycieli, lekarza

i fizjoterapeuty.

Do najczęściej występujących

wad postawy w obrębie kręgosłupa

należą:

1. Plecy okrągłe

2. Plecy wklęsłe

3. Plecy okrągło - wklęsłe

4. Plecy płaskie

5. Skolioza (boczne skrzywienie

kręgosłupa) - uznana za chorobę

ogólnoustrojową.

PLECY OKRĄGŁE

Plecy okrągłe występują obecnie

u większości dzieci, a także

dorosłych. Potocznie nazywane są

„zgarbioną sylwetką”. Charakteryzują

się zwiększonym wygięciem

kręgosłupa w odcinku piersiowym.

Osoba posiadająca tą wadę ma

Pudry prasowane- tzw. pudry w kamieniu

zawierają więcej substancji oleistych (np. olej

parafinowy). Pudry w kamieniu służą do nanoszenia

poprawek, mogą być stosowane punktowo.

Aplikacja pędzlem, gąbką bądź puszkiem.

Pudry sypkie- nie zawierają składników natłuszczających.

Wykazują właściwości matujące,

utrwalają makijaż. Pudry sypkie stosuje się na

dużych powierzchniach, nie punktowo. Na skórze

mogą wyglądać jaśniej niż w opakowaniu.

aplikacja pędzlem- naturalny, subtelny efekt,

naturalna faktura

aplikacja puszkiem- całkowicie matowy efekt

(zakrywa fakturę skóry)

aplikacja zwilżoną gąbką (lateksową okrągłą)-

bardzo wysoka trwałość makijażu, mocne matowienie

skóry. Metoda polecana do stosowania

przy sesjach zdjęciowych, przy makijażach modowych.

Faktura skóry aksamitna. Po nałożeniu

pudru na twarz kolor może być ciemniejszy.

Właściwości pudrów:

pudry kryjące- bardzo dobrze kryją

pudry transparentne- przeźroczyste, matują,

wyrównują kolor, nie kryją

pudry transculentne- półprzeźroczyste, lekko

kryją, matują

głowę i barki wysunięte do przodu

(broda przed linią mostka), spłaszczoną

i zapadniętą klatkę piersiową

oraz odstające łopatki.

Osoba, u której zauważamy powyższe

cechy, powinna unikać:

Siedzenia na zapadających się

fotelach i kanapach

Siedzenia z zaokrąglonymi plecami

Pracy bądź odrabiania lekcji

siedząc na krześle, z siedziskiem

umieszczonym zbyt wysoko w stosunku

do blatu biurka

Noszenia tornistra ze zbyt długimi

paskami

Jazdy na rowerze z nisko ustawioną

kierownicą

Skłonów w przód

Skłonów tułowia leżąc tyłem -

„brzuszków”

Ćwiczeń wzmacniających mięśnie

piersiowe

Ćwiczeń rozciągających mięśnie

pleców

Stania na głowie

Nie korygowana wada może prowadzić

do:

- ograniczenia ruchomości klatki

piersiowej i utraty swobody oddychania,

- zwiększenia skłonności do schorzeń

dróg oddechowych,

- ograniczenia pracy serca, a co za

tym idzie zmniejszenia wydolności

fizycznej organizmu.

Chcąc przeciwdziałać powstawaniu

pleców okrągłych, bądź je

korygować, powinniśmy przede

wszystkim uświadomić sobie lub

dziecku obecność wady oraz wynikające

z niej zagrożenia. Musimy

zastosować odpowiednie ćwiczenia

korekcyjne wzmacniające mięśnie

osłabione oraz rozciągające mięśnie

nadmiernie napięte. Pod okiem

specjalisty powinniśmy nauczyć się

i wyrobić nawyk przyjmowania postawy

skorygowanej.

R E K L A M A

R E K L A M A


Miedź przebywała przez

dziesięć dnia w tureckiej Antalii.

Legniczanie podczas pobytu

Pierwsze minuty niedzielnego

spotkania były wyrównane.

W składzie juniorów starszych,

pojawili się zawodnicy

grający w zespole juniorów

młodszych. Pociecha, Kulikowski

i Pilarowski, to zawodnicy

rozegrali cztery

sparingi oraz dużą

wagę przykładali

do gry taktycznej.

Janusz Kudyba jest

zadowolony z pracy,

jaką wykonali

piłkarze.

- Ten obóz da

nam wiele korzyści

w kontekście

zbliżającego się

sezonu. Mieliśmy

komfortowe warunki

do treningu

i pobytu. Przeciwnicy z którymi

graliśmy byli na dobrym

Obie strony wymieniały się ciosami

ale żaden nie zakończył się

występujący

na

co dzień

w druż

y n i e

Krzysztofa

Spychals

k i e g o .

Bardzo

dobrze

zaprezentował

się

Pociecha.

W grze

Miedzi było dużo niedokładności.

Piłkarze trenera Morocha

bezsilnie próbowali rozegrać

piłkę, w czym przeszkadzało

poziomie. Uważam, że pod

względem szkoleniowym,

zakładany plan zrealizowaliśmy

praktycznie w pełni.

Warunki organizacyjne,

boiska i zaplecze takie jak

odnowa biologiczna były

znakomite. Nie mieliśmy żadnych

problemów. Zespół jest

przygotowany, nie ma żadnej

kontuzji, poza stłuczonym

palcem Laskowskiego.

Czekam z dużą nadzieją na

rozpoczęcie sezonu - mówi

w rozmowie z "Legniczaninem"

Janusz Kudyba.

Jak się okazało to jest jeden

bramką. Dopiero w 25 minucie

po szybkiej kontrze Orkan objął

prowadzenie. Po płaskim

dośrodkowaniu w pole karne,

Daniel Dudkiewicz z najbliższej

odległości skierował piłkę

do siatki. Ten sam zawodnik

dziesięć minut później pewnie

wykorzystał rzut karny i zrobiło

się 0-2. Jeszcze przed przerwą

Daniel Dudkiewicz sfinalizował

kontrę Orkana i zrobiło się 0-3.

W drugiej części Miedź częściej

gościła na połowie rywali.

Niestety, nie udało się jej zdobyć

choćby jednej bramki.

Warto dodać, że w składzie

legnickich rezerw, wystąpił

lewy obrońca Ikechukwu

im również śliskie boisko. Przy

takim stanie nawierzchni pojawiały

się też niezamierzone

faule. Przy jednym z nich doszło

do przepychanki, która zakończyła

się dość szybko. Miedź

stwarzała mało sytuacji bramkowych,

na domiar złego nie

wykorzystując tych, które udało

się wypracować. Dwie znakomite

okazje miał Szczudłowski,

ale strzały przeszły minimalnie

obok bramki. Również Szczoczarz

mógł powiększyć swoje

konto bramkowe o przynajmniej

dwa trafienia więcej.

Mecz zaczął się nieszczęśliwym,

samobójczym trafieniem

sport

Kudyba o obozie w Turcji

W czWartek piŁkarze miedzi legnica WrÓcili z 10 dnioWego oBozU przYgotoWaWczego. trener drUŻYnY janUSz kUdYBa, pozYtYWnie ocenia WYjazd. jak Sam mÓWi,

trzeBa teraz pracoWaĆ tYlko nad SkUtecznoŚcią. W dodatkU pozoStanie W miedzi darko BUlatoVicia Staje SiĘ coraz mniej peWne.

problem, z którym Miedź musi

sobie poradzić przed rozpoczęciem

wiosny.

- Musimy pracować nad

poprawą skuteczności.

Pierwszy sparing graliśmy

ze słabszą od nas drużyną

i wygraliśmy 6-0. Był to dobry

przeciwnik na zaaklimatyzowanie

się. Dwa pozostałe

mecze graliśmy z dobrymi

zespołami. Tam elementy

taktyczne dobrze wychodziły,

a brakowało wykończenia.

Mecz z Kazachami pokazał,

że wszystko idzie w dobrym

kierunku. Mankamentem

Rezerwy słabsze od Orkana

rezerWY miedzi legnica W niedziele zmierzYŁY SiĘ z orkanem SzczedrzYkoWice. katem legniczan okazaŁ SiĘ daniel dUdkieWicz,

ktÓrY zdoBYŁ trzY Bramki W tYm SpotkaniU.

Okeke. Nigeryjczyk występujący

ostatnio w barwach Iskry

Krasne pozostawił po sobie

całkiem przyzwoite wrażanie.

Miedź II Legnica 0-3(0-3)

Orkan Szczedrzykowice

Bramki: 25',35'(k),42' Dudkiewicz

Miedź II Legnica: Matuszak

- Lech, Miszczyk, Niewiadomski,

Okeke, - Wyżga, Kalicki,

Zieliński, Gałęza - Musiałowski,

Wasilewski.

Po przerwie zagrali: Lisowski

- Mockało, Kwaśniewski,

Janc, Dończyk, Sabat, Kulikowski,

Zagrodny, Wojtal.

BH

LDJ: Niewykorzystane sytuacje się mszczą

drUŻYna jUniorÓW StarSzYcH miedzi legnica podejmoWaŁa W piątek zeSpÓŁ kaczaWY BienioWice. mimo, Że BYŁ to mecz toWarzYSki, niektÓrzY nie

Umieli opanoWaĆ nerWÓW. W dodatkU oglądaliŚmY pokaz, jak nie poWinno SiĘ UderzaĆ na BramkĘ W WYkonaniU drUŻYnY WŁadYSŁaWa morocHa.

Redaktor naczelny:

arkadiUSz maciUSzek

TYGODNIK LEGNICKI

Dziennikarze redakcyjni:

BartŁomiej HamanoWicz.

Stali WSpÓŁpracoWnicY:

magdalena Smok, micHaŁ gWozdoWSki,

grzegorz Wala, izaBela maciUSzek, joanna

Stenzel-cHomiak, BartŁomiej koWalSki.

drUk: polSkapreSSe.

nakŁad: 16.000 egz.

WYdaWca: tV-m preSS media legnica,

al. piŁSUdSkiego 62.

tel.76 856 35 80

fax 76 856 35 84

email: info@legniczanin.pl.

Http://WWW.legniczanin.pl.

redakcja zaStrzega SoBie praWo do SkrÓtÓW i adiUStacji

tekStÓW. materiaŁÓW nie zamÓWionYcH redakcja nie

zWraca. redakcja nie ponoSi odpoWiedzialnoŚci za

treŚĆ pUBlikoWanYcH reklam.

Kamińskiego, który wszedł na

wrzucona piłkę w pole karne

i odbił ją do własnej siatki. Była

to 11 minuta. W 28 minucie gry

wyrównał Szczoczarz, po dobrym

podaniu Szczudłowskiego.

Ten sam zawodnik dwie minuty

później podwyższył na 2-1. Jeśli

chodzi o bramki dla Miedzi, to by

było na tyle. Kolejne trafienia zaliczali

goście. Jeszcze przed przerwą

Kaczawa doprowadziła do

wyrównania po rzucie karnym.

W drugiej połowie, w 61 minucie,

z rzutu wolnego goście

podwyższają na 3-2. Miedź

próbuje stworzyć jakieś zagrożenie,

ale niema kto rozegrać

piłki. Podania od Kulikowskiego

wychodzą poza boisko, ślizgając

się po nawierzchni boiska.

Na sześć minut przed końcem,

Kaczawa podwyższa na 4-2 po

rzucie rożnym.

LDJS Miedź Legnica 2-4(2-2)

Kaczawa Bieniowice

Bramki dla Miedzi: 28'.30'

Szczoczarz

BH

jest jeszcze wykorzystywanie

sytuacji - mówi Janusz

Kudyba.

Dobrą wiadomością jest

powrót do gry Tomasza Jarzębowskiego.

Niestety, nie za

kolorowo rysuje się przyszłość

Patryka Spaczyńskiego.

- Jarza już grał normalnie

w sparingu. Natomiast jeśli

chodzi o Patryka, to sytuacja

się skomplikowała. Po

rezonansie magnetycznym

okazało się, że wiązadła krzyżowe

są lekko naruszone. Być

może będzie musiał poddać

się zabiegowi. W przyszłym

kontakt z redakcją:

tel. 604 739 819

e-mail: info@legniczanin.pl

9

tygodniu diagnoza będzie

bardziej ścisła - dodaje w rozmowie

z nami Janusz Kudyba.

Miedź nie będzie już grała

żadnego meczu kontrolnego

przed rozpoczęciem rundy wiosennej.

Do składu ma dołączyć

jeszcze jeden zawodnik. Będzie

nim bramkarz ze szkółki bramkarskiej

w Szamotułach.

BH

Prezentacja Miedzi

już w środę

prezentacja piŁkarzY miedzi legnica, przed zBliŻającYmi

SiĘ zmaganiami o aWanS, odBĘdzie SiĘ 2 marca o godz. 18.00

W legnickim HotelU QUBUS. Spotkanie Umili SWYm WYStĘpem

kaBaret neo-nÓWka.

Prezentacja drużyny to nie

tylko okazja do spotkania znanych

i lubianych zawodników

Miedzianki, ale także możliwość

poznania tych nowych, którzy

wzmocnili zespół. Podczas gali

przedstawiona zostanie także

kadra szkoleniowa oraz zespoły

dziecięce i młodzieżowe. Na

wszystkich fanów Miedzi Legnica

czekają konkursy z nagrodami,

pokazy i loteria. Imprezę

uświetni występ znanego kabaretu

Neo-nówka.

Prezentacja to jednocześnie

początek kampanii pod hasłem

„Musisz mieć swoją Miedź”. Jej

celem jest zachęcenie Legniczan

do kibicowania swojej

drużynie, do dopingowania

jej w trudnej walce o awans.

W związku z tym karnety na

mecze na najbliższą rundę mają

bardzo atrakcyjne ceny. Wprowadzono

także karnet rodzinny

z myślą o rodzinach z dziećmi,

które wiosenne popołudnia

chciałyby bezpiecznie spędzić

na legnickim stadionie. Akcja

ma także przywrócić Miedzi

Legnica należne jej miejsce w

świadomości mieszkańców w

40-lecie jej istnienia.

BH

LDJ: Młodsi pokonali Chojnowiankę

jUniorzY mŁodSi legnickiej miedzi pokonali W SparingoWYm

SpotkaniU cHojnoWiankĘ cHojnÓW 4-2. legniczanie o Wiele

lepiej prezentoWali SiĘ W pierWSzYcH 40 minUtacH grY.

Miedź w pierwszej części

dobrze grała piłką i stwarzała

sytuacje. Gorzej było ze skutecznością.

Dopiero w 17 minucie

gry Sobieraj po podaniu

Bębenka przymierzył idealnie

i z ponad16 metrów umieścił

piłkę w siatce. W 30 minucie gry

Patryk Murawski wyszedł zwycięsko

z sytuacji sam na sam

i zrobiło się 2-0. Jeszcze przed

przerwą padła trzecia bramka

dla juniorów Miedzi. Tym razem

patronat medialny

w 39 minucie gry, Tulik po

dośrodkowaniu Adacha głowa

pokonał bramkarza gości.

Po zmianie stron kontuzji

doznał Patryk Bębenek i gra

legniczan zmieniła się nie

do poznania. Sytuacji bramkowych

ze strony zespołu

Krzysztofa Spychalskiego

było niewiele. Skuteczna

była za to Chojnowianka.

Najpierw w 46 minucie z rzutu

karnego goście zdobyli

pierwsza bramkę, a 14 minut

później było już 3-2 po składnej

akcji juniorów z Chojnowa.

Ostatnia bramka meczu padła

w 79 minucie gry. Po podaniu

Murawskiego do pustej bramki

z pięciu metrów trafił Maziarz.

Mecz zakończył się wygraną

Miedzi 4-2.

Miedź Legnica 4-2(3-0)

Chojnowianka Chojnów

Bramki dla Miedzi: 17' Sobieraj,

30' Murawski, 39' Tulik,

79' Maziarz

BH


sport

kontakt z redakcją:

10 tel. 604 739 819

e-mail: info@legniczanin.pl

MMTS nie dał szans Miedzi

SzczYpiorniŚci reflex miedzi legnica nie SpraWili nieSpodzianki i nie pokonali mmtS kWidzYn W WYjazdoWYm meczU.

legniczanie zaliczYli drUgą z rzĘdU WYSoką poraŻkĘ.

Początek sobotniego spotkania

PGNiG Superligi był bardzo

zacięty. Kibice zgromadzeni

w hali MMTS po upływie 10

minut gry zobaczyli

siedem bramek.

Gospodarze

w tym momencie

prowadzili 4-3.

Po upływie kolejnych

pięciu minut,

Miedź zdołała

doprowadzić do

remisu 5-5. Gra

była równa i nic

nie wskazywało na

to, że legniczanie

przegrają ten mecz

wysoko. Na pięć minut

przed końcem

pierwszej połowy

MMTS odskoczył

Miedzi na trzy bramki.

Taką właśnie różnicą

zakończyła się

pierwsza połowa.

W drugiej odsłonie meczu,

rządził już tylko MMTS.

Gospodarze w ciągu pięciu

pierwszych minut gry zdołali

rzucić trzy bramki przy jednym

tra-

fieniu Miedzi. Przewaga

kwidzynian rosła z każdą akcją.

W 40 minucie wynosiła już

osiem bramek przy stanie 20-

12. Miedź nie mogła znaleźć

recepty na dobrze grających

w ofensywie przeciwników. Na

10 minut przed końcem różnica

bramek wyniosła dziewięć

gdy MMTS prowadził 26-17.

Gospodarze najwyższą przewagę

osiągnęli na

pięć minut przed

końcem meczu,

przy stanie 28-

18. W końcówce

Miedź zaatakowała

odważniej

i zmniejszyła

straty, ale tylko

do siedmiu trafień.

Legniczanie

przegrali z MMTS

Kwidzyn 30-23.

MMTS Kwidzyn

30-23(13-

1 0 ) R e f l e x

Miedź Legnica

Reflex Miedź:

Banisz, Kryński

- Chuziejew

4, Paluch 2,

Fabiszewski 1,

Szuszkiewicz 1, Skrabania 5,

Swat 1, Świątek 3, Buchwald 4,

Boneczko 2.

BH

Konfeks przegrywa w sparingu

konfekS legnica W SoBotni poranek zmierzYŁ SiĘ z drUŻYną kp Brzeg dolnY. legniczanie zagrali jeden z najSŁaBSzYcH meczY

kontrolnYcH W tYm rokU i przegrali 1-2.

W spotkaniu nie zagrał Marek

Serenda, narzekający na lekką

kontuzję. Wśród rezerwowych

znaleźli się Artur Lefek, Sebastian

Tamioła, Jarosław Moroch

i Paweł Wilczyński. Personalnie

wyjściowa jedenastka na którą

postawił w tym meczu Andrzej

Kisiel, wydawała się silna. Przed

meczem można było twierdzić,

że Konfeks bez większych problemów

wygra mecz kontrolny.

Siódma drużyna wrocławskiej

klasy okręgowej wysoko postawiła

poprzeczkę przed legniczanami.

Mecz był twardy, pełen

walki o każdy centymetr boiska.

Obaj bramkarze nie mogli narzekać

na brak pracy. Pierwszą

bramkę zdobyli goście. W 11 minucie,

po składnej akcji, Wójcik

musiał wyciągnąć piłkę z siatki.

W 23 minucie było już 0-2. Jeden

z zawodników gości uderzył z 12

metrów, nie dając szans bramkarzowi

Konfeksu. W pierwszej

połowie goście zdobyli jeszcze

jedną bramkę, która nie została

uznana przez arbitrów ze

względu na pozycję spaloną.

Po wznowieniu gry w drugiej

części, Konfeks zaczął grać

odważniej i akcje konstruowane

przez zawodników trene-

ra Kisiela stawały się groźne.

Brakowało celnego wykończenia.

Szczególnie przekonał się

o tym Bartłomiej Ławkiel, który

trzykrotnie próbował zaskoczyć

bramkarza uderzeniami z rzutu

wolnego. Trzykrotnie piłka

mijała minimalnie bramkę.

W 75 minucie Lefek padł

faulowany w polu karnym

i Konfeks miał "jedenastkę".

Pewnym wykonawcą rzutu

karnego został Wojciech

Górski, którego notabene

można określić najlepszym

zawodnikiem w tym spotkaniu.

W ostatniej akcji

meczu znakomitej sytuacji

do wywalczenia remisu

nie wykorzystał Kaczmarek,

który po znakomitym

podaniu Górskiego, przestrzelił

w sytuacji sam na

sam. Mecz zakończył się

wynikiem 1-2.

Konfeks Legnica 1-2(0-2)

KP Brzeg Dolny

Bramka dla Konfeksu: 75'

Górski(k)

BH

Krzysztof Łacina kończy karierę ?

zaWodnik konfekSU legnica, krzYSztof Łacina, praWdopodoBnie zakończY karierĘ zaWodniczą i

W rUndzie WioSennej nie zagra W drUŻYnie andrzeja kiSiela.

Z nieoficjalnych informacji

wynika, że Krzysztof Łacina

podjął decyzję o zakończeniu

piłkarskiej kariery. Nic na ten temat

nie wie dyrektor Konfeksu

Legnica, Piotr Potycz.

- Rozmawialiśmy na temat

jego gry. Nie wiem nic na dziś

o zakończeniu przez niego

kariery. Wiem, że rozważał

taką decyzję - powiedział

"Legniczaninowi" Piotr Potycz.

Jak udało nam się

dowiedzieć, Krzysztof Łacina

prowadził w minionym tygodniu

rozmowy z Dąbem Siedliska,

gdzie miałby grać na

wiosnę. Rozmowy nie doszły

do finalizacji, a głównym powodem

takiego stanu rzeczy miała

być właśnie decyzja o powieszeniu

butów na kołku. Łacina

jest jeszcze zawodnikiem Konfeksu,

a Piotr Potycz nie zamyka

przed swoim piłkarzem drzwi.

- My bardzo byśmy chcieli,

żeby Krzysztof u nas grał.

Decyzja jednak należy do

niego. On nie przygotowuje

się z zespołem. Jednak to

nic nie zmienia w jego sytuacji,

ponieważ musi pauzować

przez trzy pierwsze

mecze za kartki. W związku

z tym mógłby zacząć przygotowania

miesiąc później.

Jeśli jednak podjął decyzję

o zakończeniu kariery, to na

pewno chcielibyśmy zorganizować

dla niego pożegnanie

i podziękować za tyle lat gry

- dodaje Piotr Potycz.

Krzysztof Łacina to wychowanek

Konfeksu Legnica. Następnie

piłkarz spędził cztery

sezony w GKS Katowice, później

przez 12 kolejnych lat występował

w Miedzi Legnica, z której

odszedł na rok do Górnika

Polkowice. Po powrocie z Polkowic,

Łacina ponowie grał

w Miedzi przez sezon, a cztery

ostatnie lata spędził w Konfeksie

Legnica. Piłkarz ma 39 lat.

BH

III Liga: UKS9 wygrywa

rzutem na taśmę

SzczYpiorniŚci trzecioligoWego UkS 9 legnica, podejmoWali W

SoBotĘ moS WrocŁaW. legniczanie WYgrali jedną Bramką. goŚcie

nie WYkorzYStali grY W przeWadze W końcÓWce Spotkania.

Początek meczu był

bardzo wyrównany. Gra

toczyła się pod obiema

bramkami, a różnice

punktowe wynosiły 1-2

oczka. W 16 minucie było

9-9, siedem minut później

12-12.W końcówce pierwszej

połowy, UKS 9 rzucił 7

bramek natomiast goście

tylko 4. Pierwsza część

zakończyła się prowadzeniem

legniczan 19-16.

W drugiej części podopieczni

Grzegorza Karnickiego

powiększyli prowadzenie

do sześciu bramek. Z upływem

czasu legniczanie zaczęli tracić

siły i grając w przewadze, nie

wykorzystali kilku dobrych sytuacji.

MOS zdołał doprowadzić

do remisu, po czym wyszedł

na prowadzenie 31-29. W końcówce

meczu UKS zdobył pięć

bramek przy dwóch trafieniach

gości. Warto dodać, że w ostatnich

minutach legnicka drużyna

grała w osłabieniu, czego

nie wykorzystali szczypiorniści

z Wrocławia. UKS 9 wygrał

34-33.

UKS 9 Legnica 34-33(19-16)

MOS Wrocław

BH

Łucznicy Strzelca walczyli w Rzeszowie

ŁUcznicY Strzelca legnica W minionY Weekend WalczYli

o medale HaloWYcH miStrzoStW polSki W rzeSzoWie.

Jedyny medal Halowych

Mistrzostw Polski rozegranych

w Rzeszowie wywalczył Jacek

Proć. Legniczanin zajął trzecie

miejsce i tym samym zapewnił

sobie brąz. Na pierwszym miejscu

zawody zakończył Maciej

Wiatr z Prudnika, a drugi był

Piotr Piątek z Żywca.

Katarzyna Szałańska

ostatecznie zajęła miejsca 5-8

i do Legnicy nie przywiozła

żadnego medalu. Nawet w kategorii

mikstów, gdzie legniczanka

startowała w parze z

klubowym kolegą Krzysztofem

Gorczycą, nie udało się zdobyć

medalu. Legniczanie zajęli piąte

miejsce.

BH

Śliwiński w Zagłębiu

daWid ŚliWińSki, leWY oBrońca konfekSU legnica rUndĘ

WioSenną SpĘdzi W lUBinie.

Dawid Śliwiński został wypożyczony

z Konfeksu Legnica do

Zagłębia Lubin. Piłkarz spędzi

w Lubinie najbliższe pół roku.

Wychowanek Kaczawy Bieniowie

będzie występował w drużynie

grającej w Młodej Ekstraklasie.

Piłkarz zwrócił na siebie uwagę

podczas sparingu Konfeksu

Legnica z Zagłębiem Lubin ME.

Po meczu piłkarz został zaproszony

przez lubińską drużynę na

obóz przygotowawczy. Śliwińskiego

chciał też przetestować

Janusz Kudyba, jednak do testów

nie doszło. Po powrocie Śliwińskiego

z obozu, lubinianie wyrazili

chęć pozyskania zawodnika.

BH

R E K L A M A


darmowe ogłoszenia na stronie

www.legniczanin.pl

R E K L A M A

ogłoszenia drobne

tłUmacz

przysięgły

języka

angielskiego

paweł Frost

tel.768506212

DEKARSTWO, CIESIELSTWO

MATERIAŁY BUDOWLANE FIRMA DECMO

TEL. 605 403 317

FIRANY*ZASŁONY*KARNISZE*ARANŻACJA

WNĘTRZ TKANINAMI*DORADZTWO* DLA

WYMAGAJĄCYCH , BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU.

POMOŻEMY WYDOBYć PIĘKNO UKRYTE

W TWOIM WNĘTRZU.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ DEKORATORA

606-718-278 DOJAZD GRATIS

PIĘKNE MIESZKANIE, 37 M.KW

NA PIEKARACH - 125 TYS - TEL.604 739 819

TANI WĘGIEL EKOGROSZEK

SUCHY-WORKOWANY 15ZŁ.WOREK/25KG ,

600ZŁ TONA + DREWNO PODPAŁKOWE

ZAPEWNIAMY: DOWÓZ*ROZŁADUNE-

K*CERTYFIKAT JAKOśCI*DORADZTWO W

REGULACJI PIECA

TEL. 606-718-051 LUB 695-462-089

do WYnajĘcia lokal 26 m.kW. parter,

dWa WejŚcia, parking, WYSoki Standard,

klimatYzacja, ogrzeWanie,

prąd W cenie najmU TEL.604 739 819

CENA: 1400ZŁ

komercyjne ogłoszenia w gazecie

1- moduł płatne 10zł

SKUP - AUT

ZA GOTÓWKĘ

TEL.664 200 250

KOREPETYCJE, KURSY

JĘZYKOWE ANGIELSKI

HISZPAŃSKI, WŁOSKI

UL.IZERSKA 5, TEL.0509 779 886

WWW.ESTUDIANTE.PL

R E K L A M A

R E K L A M A

More magazines by this user
Similar magazines