Magnat Style

hub30.com

Magnat Style

magnat style

Magnat Style - strona 1


Magnat Style - strona 2

stiuk wenecki


romantyzm i delikatna nuta melanchótii

ciepły blask wypełnia Twoje wnętrze

wrażliwość na piękno jest cudowną cechą

twój dom twoja dusza twoj świat

Prawdziwa uczta konesera

marmur klasyczny

Magnat Style - strona 3


Sposób aplikacji

F.TAP1

Gładką i równą powierzchnię malujemy jeden lub dw

Na wyschniętą po gruntowaniu powierzchnię zu pom

Następną warstwę Sliuku Weneckiego nakładamy po

Po wyschnięciu 2 warstwy lok. 6 godzin} nakładamy

Po 2 godzinach od zakończenia nakładania ostatniej

Po wyschnięciu .! warstwy Sliuku.

w celu dodatkowego zabezpieczenia i podkreślenia u

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

ETAP 5

ETAP 6

Stiuk Wenecki

Wyroby potrzebne do wykonania powłoki

Nazwa Charakterystyka Dostępne Pojemności Wy

Gritnl Akrylowy Bezbarwny preparat wzmctcniająco-

Stiuk Wenecki Cienkowarstwowa akrylowa farba str

działanie wody. a także lam. gdzie będzie on często

PigmentUarwiący Koncentrat pigmentowy o dużej s

—/ Wosk impregnujaco--zabezpieczający Pasta do

Sliak Wenecki MAGNAT STYLE to efekt dekoracyjny

ozdabiając ściany i detale architektoniczne wewnątrz

Magnat Style - strona 4


SW - Stiuk Wenecki, PB - Pigmeiu Banviqcy. Wzorce kolorów wykonano leclinikq drukarską, w związku z czym należy traktować je poglądowo.

.SH Us i I'll VlalmhilPJ HUI ml SW5kg + PB Olmin PS 100 ml SWS kg + Pit Cviryn P2 10(1 ml SW5kg+PBAgalP3100ml

\

Ml i ls • PB Rubin Pi: «'i ml SW 5 kg* PB Karneol PI I100 ml SW5kg + PIIKmmlPI 100 ml SWS kg* PB 1 lematy) PI6 300 ml

SW5kg*PB Kmrc P9 100 ml -.'i ; . ;';

vii'vi;.. - PBSodaliiPU WO ml

Magnat Style - strona 5


Magnat Style - strona 6

marmur klasyczny


klasyka rozbrzmiwa kompozycja zmysłów wypełnia całą przestrzeń

Cicha melodia płynąca wrost z serca+

wokółbudzi sie życie

Ty też jesteś jego cząstka-

Magnat Style - strona 7


Sposób aplikacji

ETAP 3

Abv uzyskać efekt dekoracyjny w kolorze wykonaną s

Marmur

Marmur Klasyczny MAGNAT STYLE to struktura dek

uzupełniając aranżacje zaprojektowane zarówno w d

Wyroby potrzebne do wykonania powłoki

Nazwa Charakterystyka Dostępne Pojemności Wyd

W Farba Podkładowa Akrylowa farba zmniejszająca

Marmur Klasyczny Matowa, drobnoziarnista akrylow

warstw: 1

Pigment Barwiący Koncentrat pigmentowy o dużej s

Lakier Rustykalny Lakier akrylowy stosowany jako śr

1-2

Klasyczny

F.TAPI

Przeinaczoną pud dekorowanie powierzchnię malujem

F.TAP2

Za pomocą pacy weneckiej nakładamy warstwę Marm

Magnat Style - strona 8


LR - Lakier Ritsnkatny, PB - Pigment Barwiący. Wzorce kolorów wykonano technika drukarską, w Miazku z tz)'tn należy traktowaćje poglądowo.

LRU+ PB Malachit P7 20 ml LRU+ PB Olmin PS 20 ml Utn + PBCylryaP220ml L ; ; i I'll \ta

LRIl + PBKakyiP420ml LRI1 + PB Onyks PS 20 ml LR II+ PBJamm P620ml

LRll+PBKmrcP920ml

"'»„ü

/ ( l'BSodaliiPIJ20ml

PU 20 ml

IMII-PI) Kämmt PU 20 ml

LR 11+ PS Kreaal PI 20 ml

LRII+PBllemaiylPlt>20ml

Magnat Style - strona 9


u Szczypta PIW***' Ma8>a zachodzącego słońca e

Kojący zapach wycisza wszystka -dystyngowany prom

f '"jemniczość drzemiąca w W1 *

Magnat Style - strona 10


marmur klasyczny

Magnat Style - strona 11


Sposób aplikacji

F.TAPI

Przeznaczoną pod tynk powierzchnię malujemy jeden lub awa razy Farba Podkładową MAGNAT STYLE.

Glinkę Wenecką MAGNAT STYLE kolorujemy za pomocą Pigmentu Barwiącego MAGNAT STYLE, a następnie nakładamy simsohem krzyżowym, tak aby nie rozgnieść zawartych w wyrobie białych cząstek.

Po 1(1-15 miniaach plastikową pacą przecieramy całą powierzchnię, lak aby delikatnie rozgnieść białe cząstki zawarte w Glince.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy (min. 2 godzinyl sposobem jak w etapie 2 nakładamy drtt^ą warstwę Glinki.

Po 10-15 minutach plastikową pacą ponownie przecieramy całą powiaz-clmię. Rozgniatając białe cząstki farby uzyskujemy efekt „przelanego tynku ".

W celu uzyskania dodatkowego zabezpieczenia powłoki całość malujemy bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNATSTYLE.

ETAP 2

ETAP.i

'i)

Glinka Wenecka

Wyroby potrzebne do wykonania powłoki

NüZ)VÜ Charakterystyka Dostępne Pojemności Wydajność

,—/ Farba Podkładowa Akrylowa farba zmniejszająca chłonność podłoża. Zalecana do podkładowego malowania podłoży z pfyt gipsowo-karlonowych, tynków gipsowych, cementowych i cemenlowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. Zwiększa przyczepność i zapewnia prawidłowe warunki wysychania

wyrobów nawierzchniowych. 11 do 6 m'/l przy jednokrotnym malowaniu ilość warstw: 1-2

Glinka Wenecka Akrylowa farba strukturalna przeznaczona do barwienia Pigmentami MAGNAT STYLE. Polecana jest do stosowania na ścianach i detalach architektonicznych wewnątrz budynków. Produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji dekoracyjnych. 2.51 do

S m!/l przyjednej warstwie ilość warstw: 2

Pigment Barwiący Koncentrat pigmentowy o dużej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania tynków, farb dekoracyjnych i lakierów MAGNAT STYLE. Występuje w 16 wariantach kolorystycznych. 20 ml, 100 ml

Lakier Rustykalny Lakier akrylowy stosowany jako środek zabezpieczający powierzchnie wykonane Glinką Wenecką MAGNAT STYLE. Nadaje się także do wykonywania wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania ścian, tworzy! powłoki odporne na zmywanie. Występuje w wersji BEZBARWNE!

przeznaczonej do barwienia oraz trzech efektach metalicznych: ZŁOTYM. SREBRNYM. MIEDZIANYM. 11 dol2m2/l przy jednej warstwie ilość warstw: 1-2

Glinka wenecka MAGNAT STYLE to pokrycie imitujące „przetarty tynk", stanowiące doskonale i proste rozwiązania dla osób poszukujących nietypowych efektów dekoracyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń. Białe cząstki zawarte w Glince Weneckiej po roztarciu nadają wybranej powierzchni

wygląd starego tynku w szerokiej gamie kolorystycznej.

Magnat Style - strona 12


GW - Glinka Wenecka, PB ~ Pigment Barwiący. Wzorce kolorów wykonano teclmiką drukarska, w związku z czym należy traktować Je poglądowo.

GW 2.51 + PB Maluchu P7 20 ml

GW 2.51 + PB Kaky P4 20 ml

GW w i PBKimicPV 'Oml

mm

GW2.S I + PB Oliwin PS 20 ml

GW 2.51 + PB Onyks P5 20 ml

GW 2.51 + PB Karneol Pll 20 ml

GW 2.51 + PB Jaspis PIO 20 ml

GW2.51 + I'll Cyn-yn P2 20 ml

1 J

GW2.5I + PB Kryształ PI 20 ml

1W2.5I + PBAmetyst P1420ml

GW 2,51 + PB Attal PS 20 ml

GW 2.51 + PB Cyrkon PI5 20 ml

GW25I + PB Ilematy! PI0 20ml

GW 2.51 + PB Sodaiii PIJ 20 ml

Magnat Style - strona 13


Efekty niestandardowe

Każdy z trzech proponowanych efektów dekoracyjnyc

Marmur Klasyczny - połączenie dwóch kolorów

SPOSÓB WYKONANIA

Dwa opakowania masy Marmur Klasyczny MAGNATS

tuczyć „mokro na mokro". Tylko w ten sposób uzyskam

następnie wygładzić pacą. Po wyschnięciu (ok. 12 go

Glinka Wenecka - połączenie dwóch kolorów

SPOSÓB WYKONANIA

Glinkę Wenecką MAGNAT STYLE barwimy na dwa k

• Glinka Wenecka MAGNAT STYLE 2,51 + Pigment B

• Glinka Wenecka MAGNAT STYLE 2.51 + Pigment B

Glinkę Wenecką zabarwioną pigmentem Onyks P5 na

kolory przenikały się. Po około 10-15 minutach całość

Magnat Style - strona 14


Stiuk Wenecki - efekt metaliczny

SPOSÓB WYKONANIA

Slink Wenecki MAGNAT STYLE, zabarwiony Pigmentem Barwiącym Hemalyt PI6 (5kgStiuku + 300 ml Pigmentu), techniką szpachlowania nakładamy równomiernie na wybranej powierzchni. Następnie na jeszcze mokrą powlokę nakładamy folię malarską i wałkiem dociskamy ją do powierzchni, a polem

odkłęjamy. Zabieg ten powoduje powstanie nieregularnego wzoru. Po wyschnięciu (ok. 6 godzin) nakładamy kolejno trzy kolory Lakieru Rustykalnego w wersjach metalicznych: miedź, złoto, srebro. Należy pamiętać, że następne kolory Lakieru należy nakładać po wyschnięciu poprzednich warstw.

Stiuk Wenecki - efekt miedzi

SPOSÓB WYKONANIA

Stiuk Wenecki MAGNAT STYLE (opakowanie 5 kg) barwimy w systemie ŚNIEŻKA KOLOR SYSTEM na kolor NCS nr S 3030-Y70R (receptura taka jak na 51 emulsji wewnętrznej Acry-Śnieżka). Następnie pacą ..japonką " nakładamy nierównomiernie zabarwiony Stiuk Wenecki, kształtując „fantazyjne

zgrubienia". Należy pamiętać, aby ich grubość nie przekraczała Imm. Całość pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 12 godzin. Następnie nakładamy dwukrotnie Lakier Rustykalny w wersji metalicznej: miedź. Po wyschnięciu delikatnie przecieramy wybrane miejsca w okolicach ..zgrubień" Lakierami

Rustykalnymi, zabarwionymi Pigmentem Barwiącym w kolorze Oliwin PS i Ilematy! PI6 (II Lakieru + 20 ml Pigmentu).

Stiuk Wenecki - połączenie kolorów

SPOSÓB WYKONANIA

Cztery opakowania Stittku Weneckiego MAGNAT STYLE barwimy Pigmentem Barwiącym w następujący sposób:

• Stiuk Wenecki 5 kg + Pigment Barwiący Kalcyt P4 100 ml:

• Stiuk Wenecki 5 kg + Pigment Barwiący Onyks P5 100 ml:

• Stiuk Wenecki 5 kg + Pigment Barwiący Jaspis PIO 300 ml:

• Stiuk Wenecki 5 kg + Pigment Barwiący Ametyst PI4 300 ml.

Na prawidłowo przygotowane podłoże nakładamy dwie warstwy Stłukli Weneckiego zabarwionego Pigmentem Barwiącym Kalcyt P4. postępując zgodnie ze wskazówkami z opakowania. Następnie na płaskiej powierzchni, np. dekiel opakowania, nakładamy obok siebie cztery wcześniej przygotowane

kolory Sliiiku Weneckiego. Delikatnie mieszając łączymy je ze sobą. lak aby nie powstał nowy jednolity kobr. Następnie pacą wenecką nanosimy na ścianę powstałą mieszaninę Stiuków. nakładając ją poziomymi pasami (na szerokość pacy). Po każdym ruchu pacy należy usunąć nadmiar Stiukit pozostały

nu narzędziu. Najlepszy efekt osiągamy wówczas, gdy pierwszy pas wielobarwnego Sliiiku nakładamy zaczynając prowadzić pacę od strony prawej do lewej, a następnie z lewej do prawej. Takim sposobem pokrywamy całą dekorowaną powierzchnię.

Magnat Style - strona 15


Stiuk Wenecki MAGNAT STYLE to efekt dekoracyjn

Marmur Klasyczny MAGNAT STYLE to struktura dek

Glinka Wenecka MAGNAT STYLE to pokrycie imitują

www.magnatfarby.pl

Magnat Style - strona 16

More magazines by this user
Similar magazines