Karta techniczna dla INNOVENS MCA - De Dietrich

dedietrich.pl

Karta techniczna dla INNOVENS MCA - De Dietrich

INNOVENS MCA

NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

MCA… : od 3,4 do 25,5 kW, tylko do c.o.

MCA…/BS 60 i MCA…/BS 130 : od 3,4 do

25,5 kW, do c.o. i wytwarzania c.w.u.

w przyłączonym podgrzewaczu

MCA 25/28 MI : od 5,4 do 25,5 kW, do c.o.

i wytwarzania c.w.u. micro-akumulowanej przy

mocy 28,6 kW w trybie użytkowym

MCA

MCA 25/28 MI

MCA… :

tylko ogrzewanie

MCA…/BS… lub MI

ogrzewanie i c.w.u. w

niezależnym podgrzewaczu lub

micro-akumulowana

kondensacja

według RT 2005

MCA…/BS 60 MCA…/BS 130

Kotły całkowicie wyposażone fabrycznie, szczególnie w :

- modulującą pompę obiegową c.o.

- kompletną tylną ramę montażową z zamontowanym fabrycznie zespołem

zaworów wodnych i gazowych,

- konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem o nowym rozwiązaniu

ergonomicznym pozwalającym na pracę podłączonego wyposażenia

dodatkowego, sterowanie pogodowe i regulację do trzech obiegów oraz

obiegu c.w.u.. Umożliwia ona również optymizację sterowania systemów

dwufunkcyjnych, jak również sterowanie kaskady od 2 do 10 kotłów.

Możliwe są różne konfiguracje podłączenia powietrza/spalin:

proponujemy rozwiązania podłączenia do przewodu powietrznospalinowego

poziomego, pionowego, do komina, adaptera bi-flux lub do

przewodu zbiorczego (LAS).

wszystkie rodzaje gazu

ziemnego

propan

Nr identyfikacyjny CE :

0063BT3444

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Kocioł :

Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar

Maksymalna temperatura robocza: 90 °C

Termostat zabezpieczający: 110 °C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz

Stopień ochrony: IPX4D

Podgrzewacz c.w.u. :

Maksymalne ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

HOMOLOGACJA

B 23P - C 13x - C 33x - C 53 - C 43x - C 83

KATEGORIA URZĄDZENIA GAZOWEGO

II 2ELw3P , klasa NOx : 5

ADVANCE


PREZENTACJA SZEREGU KOTŁÓW

Kotły MCA…, MCA 25/28 MI są dostarczane zmontowane

i przetestowane w fabryce. Kotły wyposażono fabrycznie do pracy

z gazem ziemnym typu E ; praca z gazem ziemnym typu L w lub

propanem jest możliwa dzięki dostarczonym kryzom.

Kotły MCA 15/25 są wyposażone w fabryce w zawór

przełączający c.o./c.w.u. do podłączenia do podgrzewacza ciepłej

wody użytkowej: jako wyposażenie dodatkowe proponowane są

2 rodzaje podgrzewaczy :

– podgrzewacz o pojemności 60 litrów BS 60 wyposażony

w „Titan Active System” (anoda bez zużycia materiału),

umieszczany

z lewej lub z prawej strony kotła : wersja MCA…/BS 60,

– podgrzewacz o pojemności 100 litrów SR 100 wyposażony

w anodę magnezową, stawiany na podłodze pod kotłem :

wersja MCA…/BS 130.

W modelach MCA…/BS… przewody połączeniowe kociołpodgrzewacz

oraz czujnik c.w.u. wchodzą w zakres dostawy.

Kocioł MCA 25/28 MI jest kotłem dwufunkcyjnym,

wytwarzającym ciepłą wodę użytkową w wielkiej ilości (klasyfikacja

*** według normy EN 13203) dzięki nadwymiarowemu,

sterowanemu elektronicznie wymiennikowi płytowemu ze stali

nierdzewnej.

ZWIĘKSZONE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE KOTŁÓW :

- Sprawność roczna do 109 %

- Niska emisja zanieczyszczeń

- Klasa NOx : 5 według pr EN 15420

- Poziom hałasu zgodny z NRA

ZALETY KOTŁÓW :

– Kotły lekkie o szczególnie zwartej konstrukcji.

– Doskonałe dopasowanie mocy kotła do rzeczywistego

zapotrzebowania dzięki palnikowi gazowemu ze stali

nierdzewnej, z całkowitym wstępnym zmieszaniem,

modulującemu w zakresie od 22 do 100% mocy,

wyposażonemu w tłumik zasysania powietrza.

– Nowy wymiennik odlany ze stopu aluminiowokrzemowego,

kompaktowy o ultra szybkiej reakcji.

– Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia.

– Kotły dostarczane z tylną ramą montażową z zespołem

zaworów wodnych i gazowych zamontowanych fabrycznie

(włącznie z separatorem systemu), naczyniem wzbiorczym

o pojemności 12 litrów i odpowietrznikiem automatycznym.

– Pompa modulująca dla dodatkowej oszczędności energii

i obniżenia poziomu hałasu.

– Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem otwarta na

wszystkie przypadki instalacji, w tym bardzo złożone;

fabrycznie wyposażona pozwala na sterowanie i regulację

obiegu bezpośredniego.

– Po dołączeniu czujnika, konsola umożliwia sterowanie jednego

obiegu z zaworem mieszającym; po zamontowaniu płytki

z czujnikiem, może sterować dwoma obiegami z zaworami

mieszającymi. Zamontowanie czujnika c.w.u. pozwala na

regulację priorytetową obiegu c.w.u. Jest specjalnie stworzona

dla umożliwienia optymalizacji sterowania złożonych układów.

– Wentylator wyposażony w zawór zwrotny na zasysaniu

powietrza dla pracy z ciśnieniowymi systemami

odprowadzania spalin.

DOSTĘPNE MODELE

Kocioł

Model

tryb c.o.

przy 50/30 °C (kW)

Zakres mocy cieplnej

tryb c.w.u.

przy 80/60 °C (kW)

MCA_Q0001A

Tylko dla ogrzewania

MCA 15

MCA 25

3,4–15,8

5,4–25,5MCA_Q0006

MCA_Q0003A

Dla ogrzewania

i wytwarzania c.w.u.

w podgrzewaczu o poj.

60 litrów umieszczonym

z lewej lub z prawej

strony kotła

Dla ogrzewania

i wytwarzania c.w.u.

w podgrzewaczu

o poj. 100 litrów

umieszczonym

pod kotłem

MCA 15/BS 60

MCA 25/BS 60

MCA 15/BS 100

MCA 25/BS 100

3,4–15,8

5,4–25,5

3,4–15,8

5,4–25,5

3,0–14,5

5,0–24,1

3,0–14,5

5,0–24,1

MCA_Q0001A

Do ogrzewania i c.w.u.

mikroakumulowanej

MCA 25/28 MI 5,4–25,5 5,0–28,6

2


DANE TECHNICZNE KOTŁÓW

OPIS

Widok oświetlenia

wnętrza kotła

MCA 15, MCA 25

MCA 25/28 MI

MCA_Q0011

Podłączenie powietrza/

spalin Ø 60/100 mm

z króćcem pomiarowym

Odpowietrznik

automatyczny

Naczynie wzbiorcze

12 litrów (ciśnienie

początkowe : 1 bar)

Wymiennik/palnik

Elektroda zapłonowa

i jonizacyjna

Kaseta

DIEMATIC iSystem

zawierająca

elektroniczne karty

sterowania

Wymiennik płytowy

ze stali nierdzewnej

o dużych wymiarach

do wytwarzania c.w.u.

mikroakumulowanej

(tylko MCA 25/28 MI)

Zawór

bezpieczeństwa

c.o. 3 bar

Tłumik zasysania

Wymiennik odlany ze stopu

aluminiowo-krzemowego

z palnikiem ze stali nierdzewnej

z całkowitym wstępnym

zmieszaniem, modulującym

w zakresie od 22 do 100%

mocy

Wentylator

Gazowy zespół

bezpieczeństwa

Zbiornik rekuperacji

kondensatu

Zawór przełączający

c.o./c.w.u.

Pompa obiegowa c.o.

modulująca

Syfon

Tylna rama montażowa dostarczana z kotłem

MCA_Q0014

Konsola sterownicza

– patrz strona 6

Widok od spodu kotła

MCA_Q0007A

Odprowadzenie z

zaworu bezpieczeństwa i

kondensatu do podłączenia

syfonu kolektora kondensatu

(dostarczany wąż)

Zespół zaworów

wodnych

i gazowego

zamontowanych

fabrycznie wraz

z separatorem

systemu

MCA_Q0009

Miejsca podłączenia

zespołu zaworów wodnych

i gazu

MCA_Q0015

Zawór uzupełniania zładu

(separator).

Manometr

mechaniczny

3


DANE TECHNICZNE KOTŁÓW

WYMIARY (W MM I CALACH)

MCA 15, MCA 25

MCA 25/28 MI

450 450

= =

140

9

130

690

2 3 4 5 6

8 67

199

266

331

132

150

25

2

3

4

5

6

MCA_F0001D

MCA 15/BS 60, MCA 25/BS 60 MCA 15/BS 100, MCA 25/BS 100

450 450

= =

450

9

450

450

140

=

=

9

140

130

690

690

2 4 6

8 67

199

331

10

260

11

10

11

25

192

2

4

6

MCA_F0004B

130

8

2000

446

2 4 6

132 132 67

10 11

110

305

150

25

48

153

2

4

6

950

590

Ø 565

2 Zasilanie c.o. Ø 22 mm wewn.

3 MCA 15, MCA 25 : Zasilanie ob. pierw. podgrzewacza Ø 16 mm

wewn. (1)

MCA 25/28 MI : Wypływ c.w.u. Ø 16 mm wewn.

4 Zasilanie gazem Ø 18 mm wewn.

5 MCA 15, MCA 25 : Powrót z ob. pierw. podgrzewacza Ø 16 mm

wewn. (1)

MCA 25/28 : Wlot wody zimnej użytkowej Ø 16 mm wewn.

6 Powrót z c.o. Ø 22 mm wewn.

8 Odprowadzenie kondensatu (kolektor kondensatu w dostawie)

PVC Ø 32 mm

9 Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzający

powietrze do spalania Ø 60/100 mm

10 Wypływ c.w.u. R 3/4

11 Wlot wody zimnej użytkowej R 3/4

MCA_F0002B

(1) w przypadku podłączenia podgrzewacza c.w.u.

R = gwint zewn.

4


DANE TECHNICZNE KOTŁÓW

DANE TECHNICZNE I PARAMETRY WEDŁUG RT 2005

Kocioł

Typ kotła : kondensacyjny

Palnik : modulujący z całkowitym wstępnym

zmieszaniem

Stosowane paliwo : gaz ziemny lub propan

Odprowadzenie spalin : komin lub współosiowe

Min. temperatura zasilania : 15 °C

Min. temperatura powrotu: brak

Certyfikat CE : 0063BT3444

Model MCA 15 MCA 25

Typ generatora Tylko c.o. Tylko c.o.

MCA 15/BS 60

MCA 15/BS 100

MCA 25/BS 60

MCA 25/BS 100

c.o. i c.w.u. w oddzielnym

podgrzewaczu

MCA 25/28 MI

c.o. i c.w.u. z

wymiennikiem

buforowym

ñ 10 litrów

zintegrowanym w

obiegu wtórnym

Moc cieplna przy 50/30 °C Pn (tryb c.o.) kW 3,4-15,8 5,4-25,5 3,4-15,8 5,4-25,5 5,4-25,5

Moc znamionowa przy 80/60 °C (tryb c.w.u.) kW - - 14,7 24,1 28,6

Sprawność w % Pci, 100 % Pn przy śr. temp. 70 °C % 96,5 96,4 96,5 96,4 96,4

przy obciąż... % Pn 100 % Pn przy temp. powr. 30 °C % 105,3 102,0 105,3 102,0 102,0

i temp. wody... °C 30 % Pn przy temp. powr. 30 °C % 108,5 108,0 108,5 108,0 108,0

Znamionowe natęż. przepływu przy Pn, Δt = 20 K m 3 /h 0,68 1,10 0,68 1,10 1,10

Moc cieplna przy 80/60 °C min/max kW 3,0-14,5 5,0-24,1 3,0-14,5 5,0-24,1 5,0-24,1

Wysokość manometryczna do dyspozycji obieg c.o. mbar 489 290 489 290 270

Pojemność wodna l 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Nat. przepł. gazu przy Pn - gaz E/L w m 3 /h 1,59-1,78 2,65-2,97 1,59-1,78 2,65-2,97 2,96-3,32

(15 °C, 1013 mbar) - propan kg/h 0,61 1,02 0,61 1,02 1,15

Średnia temperatura spalin przy 80/60 °C °C 59 74 59 74 81

Natężenie przepływu spalin max kg/h 25,1 41,8 25,1 41,8 42,7

Ciśnienie do dyspozycji na wyjściu kotła Pa 80 120 80 120 160

Natężenie hałasu

zgodnie z NRA, PV dostępne na żądanie

Ciężar netto kg 34 34 109 109 35

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

Model MCA 15/BS 60 MCA 15/BS 100 MCA 25/BS 60 MCA 25/BS 100 MCA 25/28 MI

Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 60 100 60 100 -

Moc wymiany kW 15 15 22 25 28,6

Wydajność pocz. w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K l/10 min 125 195 195 200 -

Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K l/h 370 370 540 615 -

Wydajność początkowa przy Δt = 30 K l/min 12,5 19,5 14,5 20,0 14

Min. ciśnienie przy przepływie 11 l/min bar - - - - 1,3

Stała schładzania kWh/24hl.K. nc 0,27 nc 0,27 -

Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia 20 °C, temp. wody zimnej 10 °C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym 85 °C .

5


KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSystem

KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSystem

Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem jest konsolą bardzo zmienioną,

o nowej ergonomii sterowania, posiadającą zintegrowaną

fabrycznie zaprogramowaną regulację elektroniczną, modulującą

temperaturę kotła poprzez oddziaływanie na palnik modulujący

w zależności od temperatury zewnętrznej i ewentualnie temperatury

pomieszczenia, o ile jest podłączone zdalne sterowanie

dialogowe CDI D.iSystem, CDR D.iSystem lub uproszczone

(dostarczane jako wyposażenie dodatkowe).

Fabrycznie, konsola DIEMATIC iSystem umożliwia automatyczną

pracę instalacji centralnego ogrzewania z obiegiem bezpośrednim

bez zaworu mieszającego i jednym obiegiem z zaworem

mieszającym (czujnik zasilania – pakiet AD 199, który należy

zamawiać oddzielnie).

Po podłączeniu jeszcze jednej opcjonalnej „płytki z czujnikiem

dla jednego obiegu mieszaczowego” (pakiet AD 249), możliwe

jest sterowanie do trzech obiegów ogółem, z których każdy może

być wyposażony w zdalne sterowanie CDI lub CDR D.iSystem

(opcja). Podłączenie czujnika c.w.u. pozwala na programowanie

i regulację obiegu c.w.u.

Regulacja ta została specjalnie rozwinięta, aby umożliwić optymalne

sterowanie systemu łączącego różne generatory grzewcze

(kocioł + pompa ciepła + system solarny ...). Pozwala ona instalatorowi

sparametryzować cała instalację grzewczą, niezależnie od

stopnia jej złożoności.

W instalacjach o większym znaczeniu możliwe jest również podłączenie

w kaskadzie od 2 do 10 kotłów.

Przycisk nastaw

temperatur

(c.o., c.w.u., basen)

Wyświetlacz cyfrowy

dużej wielkości

Przycisk wyboru trybu pracy

grzewczej i c.w.u. Lato, Zima,

Auto wg programu, Dzień,

Noc, Urlop, Ręcznie

Przycisk wymuszonego

ładowania przy wytwarzaniu

c.w.u.

Przyciski

- dostępu do różnych menu lub

parametrów,

- programowania, ponownej

inicjacji, zmienne w miarę

wyboru

MCA_Q0010

Pokrętło regulacji obrotowe i przyciskane :

- przy obracaniu, można rozwijać menu lub

zmieniać wartość

- przy naciskaniu, można potwierdzić wybór

lub zmienić wartość

Wyłącznik Zał/Wył

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZEJ DIEMATIC iSystem

8518Q022

Czujnik ciepłej wody użytkowej – pakiet AD 212

Umożliwia regulację z priorytetem temperatury

oraz programowanie wytwarzania c.w.u.

w podgrzewaczu akumulacyjnym.

GT220_Q0002

Czujnik zasilania za zaworem – pakiet AD24 AD 199

Czujnik ten jest wymagany do podłączenia

pierwszego obiegu z zaworem mieszającym

w kotle wyposażonym w konsolę sterowniczą

DIEMATIC-iSystem.

MCA_Q0013

Karta z czujnikiem dlajednego zaworu mieszającego – pakiet AD 249

Karta umożliwia sterowanie zaworu mieszającego

z silnikiem elektrotermicznym lub elektromechanicznym.

Kartę umieszcza się w konsoli

DIEMATIC iSystem i podłącza przy pomocy

złączy wtykanych. W konsoli DIEMATIC iSystem

można zamontować jedną opcjonalną

„kartę z czujnikiem”, co pozwala sterować

jednym dodatkowym zaworem mieszającym.

6


KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSystem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZEJ DIEMATIC iSystem (c.d.)

AD 253/254

AD 252

8666Q172A CALENTA_Q0005

Zdalne sterowanie dialogowe CDI D. iSystem – pakiet AD 254

Dodatkowy moduł zdalnego sterowania dialogowego „radio” CDR D. iSsytem (bez nadajnika/

odbiornika kotłowego) – pakiet AD 253

Moduł kotła „bezprzewodowy” (nadajnik/odbiornik) – pakiet AD 252

Pozwalają z pomieszczenia, w którym są zainstalowane,

odstąpić od wszystkich instrukcji

konsoli DIEMATIC iSystem. Ponadto możliwe

jest automatyczne dopasowanie charakterystyki

grzewczej danego obiegu (jeden

CDI D.iSystem lub CDR D.iSystem na obieg).

W przypadku CDR D.iSystem dane są transmitowane

drogą radiową z miejsca zainstalowania

do urządzenia nadawczo-odbiorczego

(pakiet AD 252) umieszczonego w pobliżu

kotła.

8575Q037

8227Q020

Zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym – pakiet FM 52

Pozwala z pomieszczenia, w którym jest zainstalowane,

na odstąpienie od niektórych instrukcji

konsoli DIEMATIC iSystem: – od programu

i wartości zadanej temperatury pomieszczenia.

Kabel połączeniowy BUS (dł. 12 m) – pakiet AD 134

Kabel BUS pozwala na połączenie 2 kotłów

w kaskadzie, wyposażonych w konsole

DIEMATIC iSystem, jak również podłączenie

Z drugiej strony pozwala na automatyczne

dopasowanie charakterystyki grzewczej danego

obiegu (jedno zdalne sterowanie uproszczone

na obieg).

regulatora DIEMATIC VM, lub nadajnika sieci

zdalnego sterowania.

MCA_Q0012

Czujnik zasobnika buforowego – pakiet AD 250

Obejmuje jeden czujnik do sterowania zasobnika

buforowego przy pomocy kotła wyposażonego

w konsolę sterowniczą DIEMATIC

iSystem.

AD 251

AD 252

8666Q172A 8575Q034

Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy – pakiet AD 251

Moduł kotła bezprzewodowy (nadajnik radiowy) – pakiet AD 252

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny jest

dostarczany jako wyposażenie dodatkowe

do zainstalowania, lub zamiany za czujnik

zewnętrzny przewodowy dostarczany z konsolą

DIEMATIC iSystem, w instalacjach bardzo

złożonych. Jeżeli czujnik ten jest używany:

– ze zdalnym sterowaniem przewodowym (AD

254 lub FM 52), wymagany jest dodatkowy

„Moduł kotła bezprzewodowy”

– ze zdalnym sterowaniem bezprzewodowym

(AD 253), już połączonym z „Modułem

kotła bezprzewodowym” (AD 252), drugi

moduł kotłowy jeżeli jest dostępny, nie jest

potrzebny.

7


WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁA

MCA_F0015

Tylna rama montażowa dystansowa – pakiet HR 39

Rama ta zastępuje tylną ramę montażową dostarczaną

fabrycznie z kotłem MCA, ażeby umożliwić

przejście wodnych i gazowych przewodów podłączeniowych

z tyłu kotła (do góry). Z ramy dostarczonej

fabrycznie należy zdemontować zespół zaworów

i zamontować na ramie dystansowej.

MCX_F0005

Zestaw przewodów połączeniowych dla tylnej ramy montażowej dystansowej – pakiet HR 40

Zestaw ten zawiera 5 wodnych i jeden gazowy

przewód podłączeniowy, które podłącza się do

zespołu zaworów tylnej ramy montażowej kotła

MCA dla doprowadzenia do części tylnej górnej

kotła przez ramę dystansową (opcja powyżej).

Osłona przewodów – pakiet HR 42

Pozwala na staranne wykończenie spodu kotła.

MCA_F0015

MCA_F0015

MCA_F0015

Termostat spalin – pakiet HR 43

Wyłącza kocioł, gdy temperatura spalin przekroczy

110 °C.

MCA_F0015

Narzędzie do czyszczenia korpusu kotła – pakiet HR 45

Podłączany do odkurzacza pozwala łatwo

oczyścić korpus kotła.

Narzędzie do czyszczenia wymiennika płytowego – pakiet HR 44

(tylko dla MCA 25/28 MI)

8575Q026

8575Q025

Rozdzielacz hydrauliczny HWPlus 70 – pakiet HC 28

Zaleca się stosowanie rozdzielacza

hydraulicznego we wszystkich instalacjach z

kilkoma obiegami (jeden obieg bezpośredni +

jeden obieg mieszaczowy), lub w instalacjach

kaskadowych do 70 kW.

Moduł hydrauliczny

dla jednego obiegu bezpośredniego – pakiet EA 65

dla jednego obiegu mieszaczowego – pakiet EA 67

Moduły są całkowicie zmontowane,

zaizolowane i przetestowane, wyposażone w

pompę sterowaną elektronicznie, 3-drogowy

zawór mieszający z siłownikiem (tylko pakiet

Rozdzielacz HWPlus 70 dostarczany jest

z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem

spustowym. Można go podłączyć z lewej lub

prawej strony kotła. Rozdzielacze dostarcza

się zaizolowane i zaopatrzone we wspornik do

montażu na ścianie.

EA 67), termometry zintegrowane w zaworach

odcinających oraz zawór zwrotny klapowy

zintegrowany w zaworze zasilania.

8


WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁA

125

500

8531Q068

Moduł kompaktowy dla jednego obiegu bezpośredniego i jednego obiegu mieszaczowego – pakiet EA 104

Moduł jest całkowicie zmontowany, zaizolowany,

przetestowany i wyposażony w 4 zawory

odcinające z termometrami, pompę 3-biegową

i 3-drogowy zawórmieszający z siłownikiem

(od strony obiegu mieszaczowego), jak również

jeden odpowietrznik ręczny na obieg.

Moduł podłącza się bezpośrednio pod kotłem

do hydraulicznego zespołu podłączeniowego;

w przypadku zamontowania podgrzewacza

c.w.u. pod kotłem, może być również umieszczony

z boku.

DTG130_Q0021

Zestaw podłączeniowy przejściowy z G na R (1” i 3/4”) – pakiet BH 84

Zestaw zawiera dwa podłączenia G 1-R1 i

jedno podłączenie G 3/4-R 3/4 z uszczelkami

i pozwala na przejście z podłączenia

z uszczelką płaską na podłączenie stożkowe

(uszczelnione w gwincie).

HC 33

HC 34

EA 59 EA 74 8575F047B

8531Q028A 8531Q027

Pojemnik neutralizacyjny kondensatu – pakiet HC 33

Wspornik naścienny dla pojemnika neutralizacyjnego kondensatu HC 33 – pakiet HC 34

Wkład granulatu dla dla pojemnika neutralizacyjnego HC 33 – pakiet HC 35 (2 kg)

Przewody odprowadzające kondensat muszą

być wykonane z odpowiedniego materiału. W

przeciwnym razie kondensat należy zneutralizować.

Konieczna jest coroczna kontrola systemu

neutralizacji, a szczególnie wydajności granulatu

poprzez pomiar wartości pH. W razie

potrzeby wymienić granulat.

Zasada : Kwaśny kondensat przed zrzutem

do sieci kanalizacyjnej przepuszcza się przez

zbiornik napełniony granulatem.

AKCESORIA DLA ODPROWADZENIA SPALIN SPECYFICZNE DLA KOTŁÓW INNOVENS MCA :

Kolektor dla dwóch modułów hydraulicznych – pakiet EA 59

Wspornik montażowy dla dwóch modułów hydraulicznych – pakiet EA 74

Adapter Ø 80/125 mm – pakiet HR 38

MCA_Q0004

Adapter montuje się zamiast końcówki podłączeniowej

Ø 60/100 mm dostarczanej

zmontowanej na kotle. Pozwala on na bezpośrednie

podłączenie pionowego przewodu

powietrzno-spalinowego Ø 80/125 mm, lub

zestawu podłączeniowego kotła w przypadku

podłączenia do przewodu 3 CE, patrz schemat

na następnej stronie.

Adapter bi-flux 2 x 80 mm – pakiet DY 868

MCA_F0015

Pełna oferta przewodów powietrzno-spalinowych jest zawarta w Katalogu produktów 2009; rozdział 20.

9


WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

ZALECENIA ODNOŚNIE INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Instalowanie i konserwacja kotła zarówno w budynkach

mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej

powinny być prowadzone przez osobę wykwalifikowaną,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA

Kotły kondensacyjne MCA można instalować w każdym

miejscu w mieszkaniu (zgodnym z miejscowymi

przepisami), pod warunkiem że jest to pomieszczenie

chronione przed zamarznięciem i jest wentylowane.

W żadnym wypadku nie należy kotła instalować

nad źródłem ciepła lub urządzeniem kuchennym.

Stopień ochrony IPX4D pozwala na instalowanie w

kuchni i w łazience, jednakże poza strefą ochrony 1

i 2. Ściana, na której kocioł jest powieszony musi przenieść

obciążenie od kotła napełnionego wodą. Dla

zapewnienia dobrego dostępu wokół kotła, zaleca się

uwzględnienie minimalnych wymiarów podanych na ilustracji

obok.

100

mini

550 mini

550 mini

250

mini

mini

50

250

mini

MCA_F0012

Wentylacja

(tylko przy podłączeniu do komina - type B 23P )

Przekrój otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu (gdy

z niego jest zasysane powietrze do spalania) musi być

zgodny z normą.

W kotłach podłączonych do koncentrycznego przewodu

powietrzno-spalinowego (podłączenie typu C 13x lub

C 33x ) wentylacja pomieszczenia, w którym zainstalowano

kocioł nie uwzględnia powietrza do spalania.

Patrz również zalecenia w rozdziale „Odprowadzanie

spalin”.

160

Przewód pow.-spal. poziomy :

Ø do wywiercenia 115 mm w przypadku

wyjścia bezpośredniego

Podłączenie

do przewodu LAS :

144

MCA_F0013A

Dla uniknięcia uszkodzenia kotłów, nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia powietrza do spalania

związkami chloru i/lub fluoru, które są szczególnie korozjogenne. Związki te są obecne, na przykład, w

aerozolach, farbach, rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, ługach, detergentach, klejach, soli używanej

do odśnieżania, itd.

Należy przestrzegać:

- unikać zasysania powietrza odprowadzanego z pomieszczeń, w których używane są takie produkty: salony fryzjerskie, magle,

pomieszczenia przemysłowe (rozpuszczalniki), chłodnie (ryzyko wycieku chłodziwa), itd…

- unikać gromadzenia takich produktów w pobliżu kotłów.

Zwracamy uwagę, że w przypadku korozji kotła i/lub jego urządzeń zewnętrznych spowodowanej związkami chloru i/lub fluoru traci

ważność udzielona przez nas gwarancja.

PODŁĄCZENIE GAZU

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.We

wszystkich wypadkach zawór odcinający należy

umieścić możliwie jak najbliżej kotła. Zawór ten jest dostarczany

w zestawie przyłączy hydraulicznych dostarczanym

jako wyposażenie dodatkowe. Na wlocie kotła musi być

zamontowany filtr gazu. Średnice przewodów rurowych

powinny być określone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ciśnienie zasilania gazem:

– 20 mbar dla gazu ziemnego E, 25 mbar dla gazu ziemnego

Lw

– 37 mbar dla propanu

10


WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenia elektryczne muszą być zgodne z normą.

Kocioł musi być zasilany za pośrednictwem obwodu

elektrycznego z wyłącznikiem wielobiegunowym o

rozwarciu styków > 3 mm. Podłączenie do sieci zabezpieczyć

bezpiecznikiem 6A.

PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Uwaga : Zasadą działania kotłów kondensacyjnych jest

odzyskanie energii zawartej w parze wodnej w spalinach

(ciepło utajone parowania). W konsekwencji, dla zapewnienia

rocznej sprawności eksploatacyjnej rzędu 109%

Uwaga :

- przewody czujników należy układać oddzielnie od

przewodów 230 V w odległości minimum 10 cm,

- dla zapewnienia działania ochrony przeciwzamrożeniowej

i zapobiegania blokowaniu pomp, zaleca się, aby nie

wyłączać kotła wyłącznikiem sieciowym.

konieczne jest wymiarowanie powierzchni grzewczych

tak, aby uzyskać niskie temperatury powrotu, poniżej

punktu rosy (np. ogrzewanie podłogowe, grzejniki niskotemperaturowe,

itd.) w każdym okresie ogrzewania.

Podłączenie do obiegu c.o.

Kotły MCA powinny być używane tylko w instalacjach

grzewczych typu zamkniętego. Instalacje centralnego

ogrzewania powinny być przed uruchomieniem czyszczone,

aby wyeliminować zalegające pozostałości (miedź,

pakuły, lut), jak również osady, które mogą powodować

utrudnione działanie (szumy w instalacji, reakcje chemiczne

między metalami). Ponadto, szczególnie w przypadku

umieszczenia kotła w istniejącej instalacji, usilnie zaleca

się jej przepłukanie, aby uniknąć odkładania się szlamu

w nowym kotle. Z drugiej strony ważne jest, aby chronić

instalacje przed korozją, osadzaniem się kamienia kotłowego

i rozwojem mikroorganizmów stosując inhibitory

korozji przystosowane do wszystkich rodzajów instalacji

(grzejniki stalowe, żeliwne, ogrzewanie podłogowe).

Produkty do uzdatniania wody grzewczej muszą być

zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dysponowalna wysokość manometryczna dla obiegu c.o.

700

Wysokość manometryczna (mbar)

600

540

500

460

400

370

300

250

200

100

0

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

431 646 861 1077

Natężenie przepływu (l/h)

MCA_F0014

Odprowadzenie kondensatu

Dostarczony syfon należy podłączyć do systemu kanalizacji.

Podłączenie musi być demontowalne, a odprowadzenie

kondensatu widoczne. Złączki i przewody muszą

być wykonane z materiału odpornego na korozję. Jako

wyposażenie dodatkowe dostępne jest urządzenie do

neutralizacji kondensatu (pakiet HC 33 patrz strona 9).

P RZYKŁADY INSTALACJI

Przytoczone poniżej przykłady nie wyczerpują wszystkich

możliwości instalowania, jakie można spotkać i zastosować.

Mają one na celu jedynie zwrócenie uwagi na podstawowe

zasady, jakich należy przestrzegać. Pewne urządzenia

kontrolno-zabezpieczające (niektóre już zastosowane

fabrycznie w kotłach MCA) zostały tu przedstawione,

ostatecznie wszystko jednak zależy od projektantów i

inżynierów oraz doradców, a biura projektów decydują o

urządzeniach kontrolno-zabezpieczających, jakie należy

ostatecznie zastosować w ogrzewaniu, zależnie od jego

specyfiki. We wszystkich wypadkach należy przestrzegać

zasad techniki i obowiązujących norm.

Uwaga : Przy podłączeniu podgrzewacza ciepłej wody

użytkowej do przewodu miedzianego, pomiędzy wypływem

c.w.u. i tym przewodem należy zamontować złączkę

stalową, żeliwną, lub z materiału izolacyjnego, aby

uniknąć jakiejkolwiek korozji na przyłączach.

11


AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

∞C ∞C ∞C ∞C

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

Instalacja kotła MCA 15 lub MCA 25

z jednym bezpośrednim obiegiem ogrzewania podłogowego

Instalacja kotła MCA…/BS100 z jednym obiegiem grzejnikowym

CDI D.iSystem

FM52

21

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD254

21

16

67

46

11

46

11

50

3

9

27

4

1

2

44

230V

50Hz

65

3 27

230V

50Hz

50

9

4

1

2

64

29

9

28

33

68

30

29

9

28

MCA_F0011A

MCA_F0006

Instalacja kotła MCA 25/28 MI z jednym obiegiem bezpośrednim i jeden obieg ogrzewania podłogowego z zaworem mieszającym

(za pośrednictwem kompaktowego modułu hydraulicznego – pakiet EA 104)

AD 251

21

230V

50Hz

CDR D.iSystem

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD253

16

51

50

3

46

11

27

9

4

BUS

AD252

64

27

27

65

44

AD199

28

30

9 29

4

8

72

10

11b

9 9 9

68

EA 104

MCA_F0009

Legenda: patrz strona 14

12


C

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

C

C

C

TS

N

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

∞C ∞C ∞C ∞C ∞C ∞C

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

Instalacja kotła MCA…/BS 60 z jednym obiegiem bezpośrednim i dwoma obiegami z zaworem mieszającym, wszystko za

rozdzielaczem hydraulicznym

CDR D.iSystem CDR D.iSystem

AD 251

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD253

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD253

21

65

65

16

64

27

67

AD199

27

44

4

27

44

23

4

46

3

50

50

11

27

9

4

BUS

AD252

7

8

9

9

9

11a

11b

10

EA65

EA67

9

9

EA67

9

11b

10

EA60

BH84

BH84

35

AUX

L L

1x AD249

HC28

30

9

29

9

28 13

MCA_F0008

Instalacja kotła MCA 15 lub MCA 25 z jednym obiegiem grzejnikowym i obiegiem z zaworem mieszającym, za rozdzielaczem

hydraulicznym + system solarny DIETRISOL TRIO do wytwarzania c.w.u.

21

CDI D.iSystem

112a

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD254

51

65

115 64

44

AD199

27

27

129

9 9

11b

9

11b

9

16

EA67

4

10

BH84

EA65

EA59

7 50

8

HC28

46

3

9

11

27

4

230V

50Hz

90 7

109

24

33

25

81

130

84

46

87

4

61

85

16

13

35

68

29 9

28 29

28

30

112b

88

114

TRIO DT 350/3

126

230V

50Hz

89

MCA_F0007

Legenda : patrz strona 14

13


∞C

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

∞C

∞C

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

∞C

∞C

AUTO

MODE

1 2 3 4 5 6 7

∞C

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

Instalacja 2 kotłów MCA… w kaskadzie, z jednym obiegiem bezpośrednim, dwoma obiegami z zaworem mieszającym i jednym

obiegiem c.w.u., wszystkie 4 za rozdzielaczem hydraulicznym

CDR D.iSystem

CDR D.iSystem

CDR D.iSystem

AD 251

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD253

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD253

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

13:42

AD253

21

65

65

16

46 11

46

230V 3 27

3

50Hz

50 BUS 50

9

4

AD252

29

9

BUS

28

AUX

L L

1x AD249

16

11

9

29

9

28

27

4

230V

50Hz

7

8

123

9

67

64

27

9

11a

EA65

BH84

9

AD199

27

9

11b

EA67 10

44

4

9

EA67

44

23

27

9

11b

10

EA60

9

4

9

7

9

32

27

9

230V/50Hz

35

26

24

33

68

13

9

27

25

30

29 9

28

MCA_F0010

Legenda

1 Zasilanie c.o.

2 Powrót z c.o.

3 Zawór bezpieczeństwa 3 bar

4 Manometr

7 Odpowietrznik automatyczny

8 Odpowietrznik ręczny

9 Zawór odcinający

10 3-drogowy zawór mieszający

11 Pompa grzewcza sterowana elektronicznie

11a Pompa grzewcza sterowana elektronicznie

dla obiegu bezpośredniego

11b Pompa grzewcza sterowana elektronicznie

dla obiegu z zaworem

mieszającym

13 Zawór spustowy szlamu

16 Naczynie wzbiorcze

21 Czujnik zewnętrzny

23 Czujnik temperatury zasilania za

zaworem mieszającym

(1) obowiązkowo odpowiednio do zasad bezpieczeństwa.

24 Wlot główny wymiennika pod

grzewacza c.w.u.

25 Wylot główny wymiennika podgrzewacza

c.w.u.

26 Pompa ładująca

27 Zawór zwrotny

28 wlot wody zimnej użytkowej

29 Reduktor ciśnienia

30 Grupa bezpieczeństwa zaplombowana

i wytarowana na 7 bar (1)

32 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (dowolnie)

33 Czujnik temperatury c.w.u.

35 Rozdzielacz hydrauliczny

(dostarczany jako wyposażenie

dodatkowe - patrz strona 8)

44 Termostat zabezpieczający 65 °C

z odblokowaniem ręcznym, dla

ogrzewania podłogowego

46 3-drogowy zawór przełączający

z silnikiem nawrotnym

50 Separator systemu

51 Zawór termostatyczny

61 Termometr

64 Obieg grzejnikowy

(np. grzejniki niskotemperaturowe)

65 Obieg niskotemperaturowy

(np. ogrzewanie podłogowe)

67 Zawór ręczny

68 Układ neutralizacji kondensatu

72 Obejście hydrauliczne

79 Wylot główny wymiennika solarnego

80 Wlot główny wymiennika solarnego

81 Grzałka elektryczna

84 Zawór odcinający z odblokowywanym

zaworem zwrotnym

85 Pompa obiegu solarnego

86 Regulator przepływu

87 Zawór bezpieczeństwa zaplombowany

i wytarowany na 6 bar

88 Naczynie wzbiorcze

89 Zbiornik płynu solarnego

90 Pętla antytermosyfonu

(i10 x Ø przewodu)

109 Mieszacz termostatyczny

112a Czujnik kolektora słonecznego

112b Czujnik podgrzewacza solarnego

114 Zawór spustowy obiegu solarnego

(uwaga : propylenoglikol)

115 Termostatyczny zawór strefowy

123 Czujnik zasilania kaskady

(podłączany do kotła

podrzędnego)

126 Regulator solarny

129 Przewody rurowe DUO

130 Separator powietrza z odpowietrznikiem

ręcznym (Airstop)

14


WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

Lmax = L1+L2

L1

Lmax

L1

Lmax =

L1+L2

C 13x

1

C 53

L2

L2

Lmax

1m

max

B 23P

C 33x

2

Lmax

C 43x

5 6

12

3

12

C 43x

12

C 43x

C 33x

2

Lmax

C 33x

Lmax

1m

max

1m

max

DOPROWADZENIE POWIETRZA/ODPROWADZENIE SPALIN

Odnośnie przygotowania podłączenia doprowadzenia

powietrza/odprowadzenia spalin oraz zasad instalowania,

patrz zeszyt „Systemy kominowe”. Odnośnie szczegółowych

informacji dotyczących różnych konfiguracji, patrz

zeszyt „Systemy kominowe” lub aktualny Katalog.

Lmax

C 33x

C 33x

4 2

Tabela maksymalnych dopuszczalnych długości przewodów powietrzno-spalinowych w zależności od typu kotła

Rodzaj podłączenia doprowadzenia

powietrza/odprowadzenia spalin

Przewody koncentryczne podłączane do wylotu

poziomego

Przewody koncentryczne podłączane do wylotu

pionowego

Przewody

– koncentryczne w kotłowni,

– pojedyncze w kominie

(powietrze do spalania jako ciąg zwrotny)

Przewody

– koncentryczne w kotłowni,

– „flex” w kominie (apowietrze do spalania jako

ciąg zwrotny)

Adapter bi-flux i przewody powietrzne/spalinowe

oddzielne pojedyncze (powietrze do spalania

pobierane z zewnątrz)

W kominie (sztywne lub elastyczne)

(powietrze do spalania pobierane w pomieszczeniu)

Lmax

MCR_F0011B

1 Konfiguracja C 13x : Podłączenie doprowadzenia

powietrza/odprowadzenia spalin za

pośrednictwem przewodu koncentrycznego do

wylotu poziomego.

2 Konfiguracja C 33x : Podłączenie doprowadzenia

powietrza/odprowadzenia spalin

za pośrednictwem przewodu koncentrycznego

do wylotu pionowego (wyjście dachowe)

lub

3 Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia

spalin za pośrednictwem przewodu

koncentrycznego w kotłowni, i pojedynczego w

kominie (powietrze do spalania jako ciąg zwrotny

w kominie)

lub

4 Podłączenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia

spalin za pośrednictwem przewodu koncentrycznego

w kotłowni, i pojedynczego “flex” w

kominie (powietrze do spalania jako ciąg zwrotny

w kominie)

5 Konfiguracja C 53 : Podłączenie doprowadzenia

powietrza i odprowadzenia spalin oddzielnie

za pośrednictwem adaptera bi-flux i przewodu

pojedynczego (powietrze do spalania pobierane

z zewnątrz)

6 Konfiguracja B 23P : Podłączenie do komina

(powietrze do spalania pobierane w kotłowni).

12 Konfiguracja C 43X : Podłączenie do przewodu

zbiorczego (LAS)

Lmax przewodów podłączeniowych w m

INNOVENS MCA

15 25 25/28 MI

C 13x Ø 60/100 mm 12 3,5 4,2

Ø 80/125 mm 12,3 23 25,7

C 33x Ø 60/100 mm 13 4,9 5,5

C 33x

C 33x

C 53

Ø 80/125 mm 10,7 21 23,6

Ø 60/100 mm

Ø 60 mm

Ø 60/100 mm

Ø 80 mm

Ø 80/125 mm

Ø 80 mm

Ø 60/100 mm

2x80 mm

15 8,1 9

9,9 20 22,7

11,1 22 25,4

50 50 50

B 23P

Ø 80 mm (sztywne) 50 50 50

Ø 80 mm (elast.) 45 45 45

Przewód zbiorowy dla kotła szczelnego (LAS) C 43x Odnośnie wymiarowania takiego systemu, zwrócić się do dostawcy przewodu LAS

15


De Dietrich w Polsce

Siedziba Zarządu

De Dietrich Technika Grzewcza

Dyrektor Regionu

Biuro techniczno-handlowe

Magazyn centralny

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław

sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064

dział sprzedaży tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065

serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057

dział szkoleń tel.: +48 71 3450062, 3450063

dział produktu tel.: +48 71 3450058

księgowość tel.: +48 71 3450073

e-mail: biuro@dedietrich.pl • www.dedietrich.pl

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220

Radom


infolinia 801 080 881

infolinia 801 080 881

Dostępny wyłącznie z telefonów stacjonarnych

Opłata za minutę połączenia – 35 groszy brutto

1 – lokalny Serwis Fabryczny

2 – reklamacje i naprawy gwarancyjne

3 – zakup części zamiennych

pauza – najbliższa placówka handlowa

Strefy sprzedaży:

Kraków, Kielce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.pl

Katowice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.pl

Rzeszów:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.pl

Warszawa, Białystok:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.pl

Bydgoszcz, Łódź:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail: bydgoszcz@dedietrich.pl

Gdańsk, Olsztyn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: gdansk@dedietrich.pl

Lublin, Radom, Siedlce, Sochaczew: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 500 051436, fax +48 22 8153038, e-mail: lublin@dedietrich.pl

Opole: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedietrich.pl

Poznań: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: poznan@dedietrich.pl

Szczecin, Gorzów Wlkp., Koszalin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mail: szczecin@dedietrich.pl

Wrocław, Zielona Góra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.pl

www.dedietrich.pl www.mcr24.pl

www.dietrisol.pl www.dedietrich-pompyciepla.pl

07/09 – 300020625-PL De Dietrich nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, instrukcjach, broszurach i innych materiałach drukowanych. De Dietrich zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

More magazines by this user
Similar magazines