Views
6 years ago

Aplenca - Občina Komenda

Aplenca - Občina Komenda

Aplenca - Občina

Aplenca Glasilo občine Komenda 5/2012 Leto 21 31. maja 2012 Številka 5 IZ VSEBINE: 2. in 3. stran: Zares lep in prazni~en ob~inski maj 4. stran: Bil je lep prazni~ni maj 6. stran: Leto{nji dobitniki priznanj 12. stran Marko o kartografu 13. stran Dokler se u~imo, živimo JUNIJA V APLENCI - Bosih nog tja gor - Bodo {le v Francijo? - Jubilej za 60 let po~itkov Naslovnica: Mažorete, pevci, konjeniki, plesalci, gasilci,… ~estitamo in NAPREJ V NOVE USPEHE KOMENDE. 1

Aplenca – Glasilo občine Komenda 12/2009 - Občina Komenda
december 2012 - Občina Trzin
IZ VSEBINE: - Občina Komenda
Februar 2012 - Občina Postojna
Januar 2013 - Občina Postojna
Januar 2013 - Občina Trzin
Februar 2013 - Občina Trzin
maj 2008 - Občina Trzin
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Aplenca – Glasilo občine Komenda 07/2008
Junij 2011 - Občina Postojna
Maj 2013 - Občina Trzin
marec 2010 - Občina Trzin
junij 2012 - Občina Trzin
September 2012 - Občina Postojna
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
maj 2012 - Občina Trzin
April 2013 - Občina Trzin
Suhokranjske poti, julij 2010 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 94, junij 2013 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka 60, 19.april 2007 - Občina Vojnik
OGLEDALO, Številka 70, maj 2009 - Občina Vojnik
Obcinski informator st. 85 - Občina Vransko
OGLEDALO 62.indd - Občina Vojnik
Obcinski informator st. 73 - Občina Vransko
OGLEDALO, Številka 68 - Občina Vojnik
November 2012 - Občina Postojna