Views
3 years ago

5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško

5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina Krško

5 - Proračun 2012 - spr - obrazložitve in priloga.pdf - Občina

II. DEL O B R A Z L O Ž I T V E in PRILOGA K REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2012

POROČILO LET O POROČILO 2010 ROČILO - Občina Krško
5 Proračun 2010 - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
OBRAZLOŽITVE PRILOGE - Občina Krško
Proračun 2010 - Obrazložitve in priloge - Občina Krško
ZR 2009 - Občina Krško
Proračun 2011 - opredelitve do pripomb - Občina Krško
odlok o proračunu občine krško za leto 2012 - Občina Krško
Proračun 2011 - NRP - Občina Krško
Informacija o poslovanju javnih zavodov - Občina Krško
v obdobju januar - junij 2012 - Občina Krško
OBRAZEC DD.pdf - Občina Krško
program - Občina Krško
JAVNI RAZPIS 2013.pdf - Občina Krško
Letni program gospodarskih javnih služb za leto ... - Občina Krško
OBRAZEC tehnična podpora.pdf - Občina Krško
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2013. - Občina Krško
Informacija o poslovanju javnih zavodov - Občina Krško
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ... - Občina Krško
posavska špajza - Občina Krško
Obrazložitve in priloge k sistemizaciji delovnih mest ... - Občina Krško
Športni pravilnik - Občina Krško
IP Premagovce - Občina Krško
Rebalans 2011 - NRP - Občina Krško
KAZALO - Občina Škofljica
HE Brežice - pripombe in predlogi - Občina Krško
Predlog odloka o proračunu Občine Krško za leto 2013 - Občina Krško
IZDELAVA KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE ... - Občina Krško