Αναλυτικό Πρόγραμμα - Megamed.gr

megamed.gr

Αναλυτικό Πρόγραμμα - Megamed.gr

Χαιρετισµός Οργανωτικής ΕπιτροπήςΑγαπητοί σύνεδροι,Το Παράρτηµα Πατρών της Επιστηµονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος(Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) έχει την χαρά και την τιµή να φιλοξενεί το 19ο Επιστηµονικό Συνέδριο ΦοιτητώνΙατρικής Ελλάδος (Ε.Σ.Φ.Ι.Ε) και 7ο ∆ιεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και ΝέωνΙατρών Ελλάδος, που πραγµατοποιείται από 19 έως 21 Απριλίου 2013 στο Συνεδριακόκαι Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Πατρών.Το Ε.Σ.Φ.Ι.Ε επί 18 συναπτά έτη διοργάνωσης αποτελεί το µεγαλύτερο φοιτητικό γεγονόςκαθώς και βήµα έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων επιστηµονικού περιεχο-µένου µεταξύ των φοιτητών των Σχολών Επιστηµών Υγείας. Πρόκειται για µιαπαγκόσµια πρωτοτυπία, σηµείο συνάντησης όλων των φορέων της χώρας που µπορούννα συµβάλλουν στην συνέχιση και εξέλιξη της ιατρικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητέςτων Ιατρικών Σχολών καθώς και όλων των Σχολών Επιστηµών Υγείας έχουν τηνδυνατότητα να αποκτήσουν σφαιρική άποψη για το γνωστικό τους πεδίο καθώς και τηνεµπειρία του να εκφράζουν τις απόψεις τους µπροστά σε µεγάλο ιατρικό ακροατήριο.Όλα αυτά πραγµατοποιούνται µέσω της συµµετοχής τους σε στρογγυλές τράπεζεςκαι κλινικά φροντιστήρια, της παρουσίασης ελεύθερων ή αναρτηµένωνανακοινώσεων καθώς και της παρακολούθησης διαλέξεων κορυφαίων Ελλήνων καιξένων οµιλητών. Παράλληλα µε το 19ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε θα πραγµατοποιηθεί και το 7ο ∆ιεθνέςForum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος. ∆ιακεκριµένοι στο χώροτης υγείας επιστήµονες από ιδρύµατα του εξωτερικού θα αναδείξουν τις ερευνητικέςτους δραστηριότητες ή αξιόλογα στην πορεία τους γεγονότα. Για άλλη µια χρονιά σταπλαίσια του συνεδρίου θα διεξαχθεί και η 17η Ολυµπιάδα Ιατρικής Γνώσης που στοχεύειµέσα από ένα πνεύµα ευγενούς συναγωνισµού να επιβραβεύσει εκείνους πουαξιοποιούν στο έπακρο την ευκαιρία που τους δίνεται στην γνώση.Στόχος µας είναι να αναδείξουµε το φοιτητικό δυναµικό που προσδίδει στο συνέδριοµια µοναδικότητα. Μέσα στον ορυµαγδό της κρίσης και στο κλίµα πανικού και συλλογικήςκατάθλιψης, σας προσκαλούµε όλους συµµετέχοντας ενεργά να αναδείξετετον χαρακτήρα και την νοοτροπία που πραγµατικά εκφράζουµε ως Φοιτητές Ιατρικήςαυτής της χώρας, δηλαδή να αναδείξουµε όλοι µαζί µια γενιά που χτίζει το µέλλον τηςέχοντας ως θεµέλια τις ελπίδες, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, την γνώση και τον ανθρωπισµό.Έπειτα από την πραγµατοποίηση 18 άρτιων συνεδρίων η Επιστηµονική Εταιρεία ΦοιτητώνΙατρικής Ελλάδος µέσω του Παραρτήµατος Πατρών προσβλέπει στην διοργάνωσηενός ακόµα καινοτόµου και άρτια οργανωµένου , σύµφωνα µε τα διεθνήπρότυπα συνεδρίου. Ελπίζοντας να φανούµε αντάξιοι των προσδοκιών σας, σας καλωσορίσουµεστο 19 o Ε.Σ.Φ.Ι.Ε και 7ο ∆ιεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων ΙατρώνΕλλάδος για πρώτη χρονιά στην Πάτρα!Εκ µέρους της Οργανωτικής ΕπιτροπήςΗ Πρόεδρος του ΣυνεδρίουΙωάννα Χ. ΠενταράΠρόεδρος Συ.Π. Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.Πανεπιστηµίου ΠατρώνΦοιτήτρια Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΟ Γενικός Γραµµατέας του ΣυνεδρίουΘεόδωρος ΜάραντοςΑντιπρόεδρος Συ.Π. Ε.Ε.Φ.Ι.ΕΠανεπιστηµίου ΠατρώνΦοιτητής Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Πατρών2


Welcome Letter By The Organizing CommitteeDear Participants,We are delighted to announce the organization of the 19th Scientific Congress ofHellenic Medical Students and the 7th International Forum of Hellenic Medical Studentsand Junior Doctors, which will be held in Patra, between the 19th and 21stof April.This annual event is an opportunity for Medical Students to exchange views and expresstheir creativity amongst the medical community. Students from a wide varietyof Health Sciences Schools have the opportunity to gain a comprehensive viewof the field of their studies and gain also the experience of expressing themselvesin front of a large audience.The scientific program is designed to enhance the experienceand skills of the participants and covers a wide range of subjects. The delegatesare given the chance to participate actively through round tables, lectures,free papers and posters.As part of our congress, we are pleased to welcome you in the 7th InternationalForum of Medical Students and junior doctors, where distinguished scientists frominstitutions abroad will give us an idea of their research activities and advice howyou could optimize your career pathways .What is more, via the 17th Olympic Medical Knowledge Competition we aim toprovide an interactive way of testing the basic science’s understanding, along withsome clinical based scenarios. The first 3 winners will be offered a honors diplomain the closing ceremony.Despite the difficult financial circumstances that our country runs, we have workedhard to design a unique event based on our previous experience. However, we havetried to apply our imagination and creativity in order to present a highly innovativeevent which meets the European standards.With great respect to the previous professionally executed conferences, ScientificSociety of Hellenic Medical Students is looking forward to welcome you in the cityof Patra. We hope that we will fulfill your expectations and you enjoy your stay inour city.On behalf of the Scientific & Organizing CommitteePentara IoannaPresident of the 19th Scientific Congressof Hellenic Medical Students& 7th International Forum of MedicalStudents and Junior Doctors GreeceMedical Student, University of PatrasTheodoros MarantosGeneral Secretary of the 19th ScientificCongress of Hellenic Medical Students& 7th International Forum of MedicalStudents and Junior Doctors GreeceMedical Student, University of Patras3


Χαιρετισµός Επίτιµου Προέδρου ΣυνεδρίουΑγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,Είναι αλήθεια ότι οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η χώρα µαςδυσκολεύουν κάθε συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη ενός υψηλού στόχουόπως του ΕΣΦΙΕ. Πριν από 2.5 χρόνια είχα τη χαρά να γνωρίσω 5 παιδιά που ήθελαννα κάνουν πραγµατικότητα την επανίδρυση ενός δυναµικού παραρτήµατος, αυτούτης Πάτρας.Μέσα από µεράκι και δουλειά πέρυσι το Μάιο, ανατέθηκε στο παράρτηµα της Πάτραςη υλοποίηση του 19ου ΕΣΦΙΕ και 7ου ∆ιεθνούς FORUM . Έχοντας ένα λόγο παραπάνωνα είµαι προσωπικά χαρούµενος, είµαι σίγουρος ότι η ΕΕΦΙΕ θα γιορτάσει τα 20 χρόνιατης µέσα από ένα συνέδριο γεµάτο καινοτοµίες και ενθουσιασµό για το διαφορετικό.Αν µη τι άλλο, η πρώτη φορά που αναλαµβάνεις ένα τόσο µεγάλο έργο, συνεπάγεταιανανέωση και όρεξη για κάτι το οποίο θα µείνει χαραγµένο στη µνήµη όλων µας.Μέσα από τη διατήρηση του κλασικού µοντέλου του ΕΣΦΙΕ και την εισαγωγήστοχεµεύνων, χρήσιµων και έξυπνων καινοτοµιών, θα στοχεύσουµε ναδιοργανώσουµε ένα ακόµα πιο ευρωπαϊκό συνέδριο στο οποίο ο ελληνικόςφοιτητικός ενθουσιασµός θα το συνοδεύει.Με ένα ολοκαίνουριο ∆ιεθνές FORUM και ποιοτικό ΕΣΦΙΕ ελπίζουµε η µεγάλη γιορτήτης ΕΕΦΙΕ να ανοίξει µε επιτυχία την τρίτη δεκαετία της ΕΕΦΙΕ.Η συνεργασία του συλλόγου µας µε την ETS και τις Επιστηµονικές εκδόσειςΠαρισιάνου είναι καταλυτική για τη βιωσιµότητα του συνεδρίου µας. Έπειτα από τρίαχρόνια δηµιουργικής συνεργασίας, ελπίζω και εύχοµαι η ΕTS να θεσµοτηθεί ωςφορέας διοργάνωσης για τα επόµενα ΕΣΦΙΕ και η κ. Μαργαρίτα Παρισιάνου ναπαραµείνει στο πλευρό µας.Αντί επιλόγου θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την Ιωάννα και τα υπόλοιπαπαιδιά που παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν µας κάνουν περήφανους µε τηδουλειά τους, και τον καθηγητή κ. Ζωγράφο Γ. για την πολυετή παρουσία και στήριξηγια τα δρώµενα του συλλόγου µας.Μέσα από τη διαδροµή µου στην ΕΕΦΙΕ απέκτησα εµπειρίες για τις οποίες αισθάνοµαιτυχερός, δηµιούργησα φίλους οι οποίοι ελπίζω να είναι πάντα δίπλα µου, γνώρισαεπιστήµονες οι οπoίοι αποτέλεσαν πρότυπο για µένα. Παρά όλες τις θυσίες και τηνπροσωπική ενέργεια που δαπάνησα, παρά τις φορές που στεναχώρησα ανθρώπουςγύρω µου, αισθάνοµαι τυχερός που εκπροσώπησα τη µεγάλη οικογένεια της ΕΕΦΙΕγια περίπου 3 + 2 χρόνια, και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα το έκανα ξανά µε τηνίδια και περισσότερη όρεξη.Καλή συνέχεια στo όµορφο έργο σας, θα είµαι πάντα δίπλα στην µεγάλη µαςοικογένεια.Ο Απελθών Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.4Μιχαήλ Χ. ΣιδερήςΕπίτιµος Πρόεδρος του Συνεδρίου


Welcome letter by the Scientific & Organizing Committee of the ForumDear Colleagues, dear friends,We are pleased to announce the organization of the 19th Scientific Congress ofHellenic Medical Students and the 7th International Forum of Hellenic MedicalStudents and Junior Doctors, which will be held between the 19 th and 21st of April,at Royal Olympic Hotel in Athens, Greece.This International FORUM, organized by both the European Society of HellenicJunior Doctor and the Scientific Society of Hellenic Medical Students (EEFIE) oncea year for the past 7 years, applies to Medical Students, Doctors and Researchersand to the new colleagues who desire to enrich their knowledge towards this importantsector. The scientific programme is designed to enhance the experienceand skills of the participants and covers a wide range of subjects.Through round tables, lectures, free papers, posters and workshops studentsparticipate in this unique event, exchange ideas and update themselves on noveltiesin Medicine.Since 2007, the International Forum of Hellenic Medical Students and JuniorDoctors has been taking place along with the congress and international invitedspeakers have been presenting recent achievements and progress in differentsections. This time, many distinguished guests such as doctors, consultants, registrarsand trainees from different countries have joined the faculty and will take partin the Forum by giving lectures or organizing round tables.We have gained valuable experience from previous congresses. Presented works,scientific sessions, distinguished guests and personal communications pose us adifficult task: to continue the idea of meetings, to bring together experts and youngcolleagues, to exchange and spread information on basic and clinical medicine, to encourageinvestigation, to arrange visits for education, to promote new technologies,to increase membership and to adapt to contemporary tasks and demands. It is withthis thought that we wish this Forumto be a successful one as well.The place and date of Forum were selected by the organizing committee. The cityof Patra represents a historical crossroad for centuries.We would like to express special thanks to our invited speakers for accepting ourinvitation as well as to our colleagues and friends for their help, support and advicein planning and arranging this meeting.We hope that you will enjoy the conference and that your interaction withcolleagues not only from all Greek medical schools but also from many differentcountries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding.We also hope and trust that you will enjoy your visit to the very beautifulcity of Patra, in April 2013.We are looking forward to welcoming you in Patra!Yours sincerely,On behalf of the Scientific & Organizing Committee of the ForumThe Honorary Presidents Τhe President of the Congress The President of the ForumMichael Ch. Sideris Ioanna Pentara Ioanna-Georgia MoschouNikolaos S. Lymperopoulos5


Welcome letter by Scientific Society of Hellenic Medical Studentsand the European Society of Hellenic Junior DoctorsDear friends and colleagues,We are delighted to announce the organisation of the 19th Scientific Congress ofHellenic Medical Students and the 7th International Forum of Hellenic MedicalStudents and Junior Doctors which takes place in Patra, one of the most beautifulcities of south and west.It is true that the difficult financial circumstances that our country runs, has made itmore challenging for us to successfully carry out this event. However, the power ofthe will, along with the team spirit and the organizing skills of these guys that orchestrateour society, has made it possible for us to come and participateeffectively as part of the International FORUM.At this point, I would like to thank all our participants for accepting our invitationto provide excellent teaching to the Hellenic Medical Students. Via three highly interactiveworkshops and numerous lectures, we aim to figure out how NHS worksand provide valuable clinical knowledge along with all fundamentalpractical skills.We hope that you will enjoy the conference and that your interaction withcolleagues from all over Europe will stimulate a creative exchange of ideas.We look forward to welcome you in Greece!On behalf of the Scientific Society of Hellenic Medical Students and the EuropeanSociety of Hellenic Junior DoctorsMichail Ch. SiderisHonorary President of the CongressNikolaos S. LymperopoulosHonorary President of the Congress6


Χαιρετισµός ΚοσµήτοροςΑγαπηµένοι Φοιτητές,Η σοβαρή, αναγνωρισµένη και αξιέπαινη πρωτοβουλία ς σας από ετών, οδήγησε σεΣυνέδριο - θεσµό των φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. Με υπερηφάνεια παρακολουθώχρόνια τώρα, την συγκροτηµένη σας προσπάθεια, οργάνωσης λίαν απαιτητικών συνεδρίωνυψηλού επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Κάθε χρόνο παρουσιάζεται εξελισσόµενηδυναµική που σχετίζεται άµεσα µε την ενεργό δική σας συµµετοχή και τηνπαρουσία των Καθηγητών σας που σας καθοδηγούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ολοένακαι µεγαλύτερη συµµετοχή και παρακολούθηση φοιτητών Ιατρικής στα συνέδριασας, αλλά και Ιατρών.Η οργάνωση του 19ου Συνεδρίου από τους Φοιτητές Ιατρικής Πάτρας, αξιολογείται ιδιαίτεραθετικά από την Σχολή µας και το Πανεπιστήµιο µας. Όλοι µαζί θα προσπαθήσουµε,και πιστεύω απόλυτα, ότι θα έχει την δυναµική που σας αξίζει και θασυµβάλλει σηµαντικά στην εκπαίδευση σας, και επιστηµονική ενηµέρωση.Στόχος όλων µας είναι το υψηλό επίπεδο γνώσης , η ακαδηµαϊκότητα και τα αισιόδοξαµηνύµατα για το µέλλον σαςΕύχοµαι από καρδιάς καλή επιτυχίαΒενετσάνα ΚυριαζοπούλουΚαθηγήτρια Παθολογίας-ΕνδοκρινολογίαςΚοσµήτωρ Σχολής Επιστηµών Υγείας7


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:∆ηµοβέλης ΓεώργιοςΚοσµοπούλου ΦωτεινήΒασιλοπούλου ΑναστασίαΚρόκος ΠαναγιώτηςΚοντοπούλου ΧριστίναΜαλατέστας ΜπατίσταςΜαντζούνη ΑικατερίνηΜαντζούνη ΒασιλικήΣακκελαροπούλου ΙωάνναΣιακαβέλλα ∆ήµητραΤσάµης ∆ηµήτριοςΠάππα ΜαρίαΠαπαγεωργίου ΕυαγγελίαΠενταρά Μαρία ΒασιλικήΜάραντος ΒασίλειοςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣΚυριακούλης ΚωνσταντίνοςΡαµποτάς ΑλέξανδροςΜητρούσιας ΒασίλειοςΑναστασόπουλος Ανδρέας ΝικόλαοςΣταίκογλου ΝικόλαοςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΥ:Μέντη ΑριάδνηΦερµελή ∆ιονυσίαΠαπανικολάου ΠαρασκευήΛυγκώνη ΣταυρούλαΚαραχάλιου ΜαρίαΑνδρεαδάκης ΓεώργιοςΓιάννου ΑλεξάνδραΨαρολόγος ΜιχαήλΚάκκου ΜαρίαΒόσσος ΒασίληςΒώρος Χαράλαµπος9


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.ΕΠρόεδρος:Γώγος Χαράλαµπος, Καθηγητής Παθολογίας-ΛοιµωξιολογίαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΑντιπρόεδρος: Κυριαζοπούλου Βενετσάνα, Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΓραµµατέας:Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος ΚαθηγητήςΦαρµακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνSCIENTIFIC COMMITTEE OF 7th INTERNATIONAL FORUM OFHELLENIC MEDICAL STUDENTS AND JUNIOR STUDENTSPresidentProfessor Dr George Zografos, Professor of Surgery, Head of the 1stPropaedeuticDepartment of Surgery, Hippokrateion Teaching Hospital, Athens Medical School,National & Kapodistrian University of Athens, GreeceVice PresidentsProf. Peter Whitfield, Consultant Neurosurgeon, Plymouth Hospitals, DerrifordTrauma Center, NHS UK, Peninsula Medical SchoolMr Malcolm Ian James , Consultant in Burns and Plastic Surgery, Mersey RegionalBurns Unit, Whiston Teaching Hospital, University of Liverpool, UKGeneral SecretaryDr. George Panayiotakopoulos, MD, PhD, DipHIVmed, Consultant in Internal Medicine& Infectious Diseases, Ass.Professor of Pharmacology, Patras Medical School, GreeceMembersMr. Azhar Iqbal, MSc, FRCS,Consultant Plastic, Reconstructive and Hand SurgeonWhiston Teaching Hospital, University of Liverpool, UKMr. David Courtney, Consultant in Oral and Maxillofacial Surgery, Plymouth Hospitals,honorary clinical lecturer, Peninsula Medical and Dental School.Mr. Jonathan Unsworth-White, Consultant in Cardiothoracics Surgery, PlymouthHospitals, NHS, UKMr. Apostolos Karkanevatos, Consultant in ENT Surgery , MPhil, FRCSEd (ORLHNS)Leighton Hospital ,Mid Cheshire Hospitals NHS Foundation TrustDr. Steven McNulty, MB ChD FRCP, Consultant Endocrinologist and Diabetologist,Honorary Clinical Lecturer, St. Helens &Whiston Teaching Hospitals, University ofLiverpool, UKDr. Simon Broughton, Paediatric Consultant at Kings College NHS Foundation Trust ,Demographic infoLondon, United KingdomMiss Leena Chagla, Consultant in General Surgery, Whiston Teaching Hospital NHS UKMr. Joannis Constantinides, Specialist Registrar in Plastic Surgery, St. Helens & WhistonTeaching Hospitals, University of Liverpool, UKDr. Themis Karmiris, Consultant ophthalmologist, Hellenic Air Force HospitalDr. Juliette Whitfield, General Practicionner, NHS UK10


Miss. Linda Atkinson-Lewis, Foundation Program Manager, Peninsula Deanery, NHS UKDr. Ioannis Dimitropoulos, Specialist Registrar in Diabetes and Endocrinology, PlymouthHospitals NHS UKDr. Ioannis Stasinos, Specialist Registrar in Gastroentrerology, Plymouth Hospitals NHSUKMr. Christopher Grocock, Specialist Registrar in General Surgery, Royal LiverpoolUniversity Hospital, NHS UKMr. Eustratios Sofos, Specialist Registrar in Plastic Surgery, Whiston Teaching Hospital,Liverpool, UKMr. Nikolaos Karmiris, Specialist Registrar in Plastic Surgery, Plymouth Hospitals, NHS UKDr Paraskevi Mandalou, Research Fellow in Hepatology, Plymouth Hospitals NHS UKHiridis S. K., Consultant in General Surgery, MD, MSC,FACS, Iatriko AthinonHiridis P. K., Consultant in laparoscopic Obstetrics and Gynaecology, Iatriko AthinonDELEGATE COMMITTEE OF 7th INTERNATIONAL FORUMPresidentKonstantinos M. Konstantinidis, MD, PhD, FACS Chairman, Dept of General,Bariatric, Laparoscopic & Robotic Surgery Athens Medical Center, Vice President,Greek Chapter of American College of Surgeons, President of Hellenic ScientificSociety of Robotic Surgery, President of South Eastern European Robotic SurgicalSociety ,Ass. Professor of Surgery, Ohio State University, USAORGANIZING COMMITTEE OF 7th INTERNATIONAL FORUMHonorary presidentsDr. Nikolaos Lymperopoulos, Core Surgical Trainee in Plastic Surgery, St Helens& Whiston Teaching Hospitals, University of Liverpool, UK, President of the EuropeanSociety of Hellenic Junior DoctorsDr. Michael Sideris, Foundation Year 2 Trainee, Derriford University Hospital, PeninsulaMedical School, NHS, UKSpecial CoordinatorDr. Aliki Bogiatzopoulou, Foundation Year 1 Doctor, Arrowe Park Hospital, WirralTeaching University Hospitals, NHS UKPresidentIoanna-Georgia Moschou, medical student, University of PatraMembersDr. Maria Koutsogianni, Foundation Year 2 Trainee, York Teaching Hospitals NHS, UKDr. Jenny Foteinopoulou, Core Medical Trainee Year 2, Plymouth Hospitals, NHS UKDr. Amrit Kundra, Foundation Year 2 Trainee, Kettering General Hospital, NHS Trust, UKDr. Ramez Ibrahim, Foundation Year 2 Trainee, Northampton General Hospital, NHS UKDr. David Saunders, Foundation Year 2 Trainee, University Hospital of Leicester, NHS UKDr. Kyriaki Psatha, Foundation Year 1 Doctor, Bronglais General Hospital, NHS UKDr. Georgios Tsokolas, Foundation Year 1 Doctor, North Cumbria Hospitals, NHS, UK11


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣΓώγος Χαράλαµπος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΚάκκος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού ΤµήµατοςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΚαρατζά – Λαµπροπούλου Χρυσούλα, Παθολόγος, Καθηγήτρια ΠαθολογίαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚαρκούλιας Κυριάκος, Λέκτορας Πνευµονολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρώνΚυριαζοπούλου Βενετσάνα, Καθηγήτρια Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας,Κοσµήτορας Ιατρικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Φαρµακολογίας,Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΣολωµού Έλενα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιµατολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΧάχαλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΖιµπής Αριστείδης, Επίκουρος καθηγητής Ανατοµίας Πανεπιστηµίου ΘεσσαλίαςΜπαλή Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενικής Χειρουργικής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνωνΛεβειδιώτου - Στεφάνου Σταµατίνα, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΠανεπιστηµίουΙωαννίνωνΓκαρτζονίκα Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΠανεπιστηµίουΙωαννίνωνΒαργεµέζης Βασίλειος, Καθηγητής Νεφρολογίας Ιατρικής ΣχολήςΑλεξανδρούποληςΚωστερίδης ∆ιαµαντής , Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής ΣχολήςΗρακλείου12


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝΓώγος Χαράλαµπος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΚυριαζοπούλου Βενετσάνα, Καθηγήτρια Παθολογίας- ΕνδοκρινολογίαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Φαρµακολογίας ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣολωµού Έλενα, Επίκουρος Καθηγήτρια Αιµατολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΖολώτα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθήγητρια Παθολογικής Ανατοµίας ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΧάχαλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΚαρατζά- Λαµπροπούλου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Πατρών∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΕπιστηµονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος-Παράρτηµα ΠατρώνΥπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣυ.Π. ΠΑΤΡΩΝ:Πρόεδρος:Πενταρά ΙωάνναΑντιπρόεδρος: Μάραντος ΘεόδωροςΓραµµατέας:Ταµίας:Μέλος:Μόσχου Ιωάννα ΓεωργίαΚατσαρού Άννα ΜαρίαΛιαράκος Αλέξανδρος Λεωνίδας13


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣΜάραντος Θεόδωρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠενταρά Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜόσχου Ιωάννα Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚατσαρού Άννα Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΛιαράκος Αλέξανδρος Λεωνίδας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΨαρολόγος Μιχαήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚάκκου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠιτσάβα Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠίσσα Μαρία Βασιλική , Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΤριανταφύλλου Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚαλύβα Νεκταρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜαδενλίδου Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών∆ηµοβέλης Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜέντη Αριάδνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚρόκος Παναγιώτης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚοντοπούλου Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΦερµελή ∆ιονυσία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπανικολάου Παρασκευή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΛυγκώνη Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚαραχάλιου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜαλατέστας Μπατίστας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣακκελαροπούλου Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΓιάννου Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣιακαβέλλα ∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠάππα Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠενταρά Μαρία Βασιλική, Φοιτήτρια Α.Τ.Ε.Ι Φυσικοθεραπείας ΠατρώνΑνδρεαδάκης Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΒασιλοπούλου Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΒόσσος Βασίλειος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΒώρος Χαράλαµπος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜαλατέστας Μπατίστας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚουλουριώτης Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜαρούλη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚοσµετάτου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚωτσελά Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚανελλοπούλου Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚωστάκης Παναγιώτης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΛαλουδάκης Μιχαήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΓκλίνος Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπαγιάννη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚοσµοπούλου Φωτεινή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπακωνσταντίνου Ευθυµία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΑµπντί Ρόζα , Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαλυβού Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΒίτσας Νικόλαος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΑργυριάδη Ραφαέλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚουκουµπάνης Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΜικρού Αγγελική, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπαγεωργίου Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΖαρκαβέλης Γεώργιος, Ιατρός Ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού ΓενικούΝοσοκοµείου Πατρών∆ηµητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ιατρός Ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού ΓενικούΝοσοκοµείου Πατρών14


Λαγκαδινού Μαρία, Ιατρός Ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού Γενικού ΝοσοκοµείουΠατρώνΨαροµυάλου Αικατερίνη, Ιατρός Ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού ΓενικούΝοσοκοµείου ΠατρώνΒίτσας Χαράλαµπος, Ιατρός Ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού Γενικού ΝοσοκοµείουΠατρώνΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ∆ηµήτριος Ντεντάκης: Αντιπρόεδρος 19 ου ΕΣΦΙΕ και 7 ου ∆ιεθνούς forumΑπό το ΣυΠ Αθηνών:Μπουρίκα ΒασιλικήΚαρατζάς ΚωνσταντίνοςΚυριακούλης Κωνσταντίνος,∆αβάκης ΣπυρίδωνΓεωργιάδη ΤερέζαΛάνδρου ΙωάννηςΜπαρλαµπά ∆ανάηΚαντή ΓεωργίαΤσιούρβα Ευαγγελία-ΙωάνναΓκουµά ∆ιονυσίαΛάλου ∆έσποιναΜπινιάρης ΙάσωνΗλιακόπουλος ΚωνσταντίνοςΚαραχάλιου Γεωργία-ΣοφίαΜαλτέζου Παναγιώτα-ΓεωργίαΚαραµπά ΠαρασκευήΚοζοµπόλη ∆ήµητραΜούσα ΧαγίγιαΓεωργάκη ΕλένηΓλύκας ΙωάννηςΜπουγιούκα ΒασιλικήΚαραµαρούδης ΣτέφανοςΜπακογιάννης ΚωνσταντίνοςΣπίνος ∆ηµήτρηςΜπάλλας ΧρήστοςΜπάλλα ΣταµατίαΣωτηριανάκου ΑνθήΝούλας ΙωάννηςΠατιάς ΠαρµενίωνΜαλτέζος ΚωνσταντίνοςΑποστολοπούλου ΆνναΨαρράκης ΧρήστοςΑλεξανδράτου ΙωάνναΜπέη ΕυαγγελίαΤσιγκούλη ΙωάνναΤσιούρβα Ευαγγελία – ΙωάνναΧαιρετάκη Βασιλική15


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ16Αγκαστινιώτου Ελένη, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Αθανασιάδης ∆ηµήτρης, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Αµανατίδου Ευρώπη, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Αµανατίδου Κατερίνα, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Γιαννούλη Ναταλία, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Γκαγκάνης Μιχαήλ-Φέλιξ, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.∆ασκαλέρου Μαρκέλλα, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.∆εµιρτζόγλου Γεώργιος, Φοιτητής 4 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Ηλιάδη-Μάνου Εµµανουέλα, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Θεοδοσίου Βίκυ, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Καπρινιώτης Κωνσταντίνος, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Καραµανή Παρασκευή, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Κελαΐδη Ναταλία, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Κολίτσας Απόστολος, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Κυριάκου Ανδρέας, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Κωνσταντινάκου Γεωργία, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Λεπτοκαρίδου Ειρήνη, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Λώλου Μαρία, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Μαυραντώνη Ευαγγελία, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Μητράγκας Παρασκευάς, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Μπαλτζή ∆ηµόκλεια, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Νασίκα Ελευθερία, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Νικολαΐδης Αρσένιος, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Νικολοπούλου Κατερίνα, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Οικονόµου Ηλίας – Μάριος, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παντελίδης Παντελεήµων, Φοιτητής 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παπαδηµητρίου Εύα, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παπαδηµητρίου Ιωάννης, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παπακωνσταντίνου Άννα, Φοιτήτρια 5 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παπανικολαόυ ∆ήµητρα, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παπαροϊδάµης Γεώργιος, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παπατζέλος Αθανάσιος, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παππά ∆άφνη, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Παράσχου-Λυµπερόπουλος Αντώνης, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Πάχτα Αθηνά, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Πουλουτίδου Αθανασία, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Πρίφτης ∆ηµήτρης, Φοιτητής 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Σηφάκη Φρειδερίκη, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Στάικογλου Νικόλαος, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Σταλίκας Νίκος, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Στεργίου Αναστάσιος, Φοιτητής 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Στογιαννίδου Έλενα, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Στοφοριάδη Ανατολή, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Τικούδη Ευαγγελία, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Τσαρουχάς Αναστάσιος, Φοιτητής 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Φαρµάκη Φιλίτσα, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Φλώρου Μαρία, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Φούζα Αριάδνη, Φοιτήτρια 1 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Χανταβαρίδου Σοφία, Φοιτήτρια 3 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.Χόρτη Αγγελική, Φοιτήτρια 2 ου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒασιλείου ΣτεφανίαΠούλιου ΠαναγιώταΒασιλειάδου ΣοφίαΠιέτα ΑντιγόνηΑναστασόπουλος Νικόλαος ΑνδρέαςΠαπακωνσταντίνου ΚωνσταντίνοςΠαναγιώτου ΠαναγιώταΛιόλιος ΕµµανουήλΣτρατής ΕυάγγελοςΜπέλλου Βανέσα ΒάιαΣιαράβας ΚωνσταντίνοςΖαµπέτας ∆ηµήτριοςΠαλιούρας ΑθανάσιοςΜπρούτας ∆ηµήτριοςΕυγενίδης ΙωάννηςΖιάβρου ΙουλίαΚεραµίδα ΆνναΙωαννίδη Λυδία ΕλένηΛέτσιου ΑικατερίνηΜητακίδου ΡαφαηλίαΛάγγας ΓεώργιοςΜπελµπάσης ΛάζαροςΝίτσα ΑλεξάνδραΚούστα ΜαρίαΧρήστου ΕυάγγελοςΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣΖαχαριουδάκη Μ.Κολόι Α.Οικονόµου ∆.Ξενάκη Σ.Σβερώνη Ε.Μαργαρίτη Κ.Γιαννοπούλου Ε.Ρόκας Κ.Νικολάου Π.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΚουλουκτσής ΑλέξανδροςΧαρατσίδου ΙζόλδηΜητρούσιας Βασίλειος ∆.Ζάχαρης ΚωνσταντίνοςΤσιώντση ΧριστίναΡάπτης ∆ηµήτριοςΖιούδας ΧρυσόστοµοςΧαλάτσης Γεώργιος17


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣΑλεξόπουλος ∆ηµήτριος, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών,∆ιευθυντής Καρδιολογικού Τµήµατος Π.Γ.Ν. ΡίουΑσηµακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΨυχιατρικήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΓεωργόπουλος Νεοκλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑναπαραγωγικήςΕνδοκρινολογίας, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Πατρών, Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΓιαννίτσας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογικής Κλινικής,Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΓούµενος ∆ηµήτριος, Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, ∆ιευθυντήςΝεφρολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΓουρζής Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, ∆ιευθυντής ΨυχιατρικήςΚλινικής Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΓώγος Χαράλαµπος, Παθολόγος – Λοιµωξιολόγος, Καθηγητής ΠαθολογίαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών, ∆ιευθυντής Πανεπιστηµιακής ΠαθολογικήςΚλινικής, Π.Γ.Ν.Π., Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας ∆υτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου(Ι.Ε.∆.Ε.Π.)Ελλούλ Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστηµίου ΠατρώνΖολώτα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο ΠαθολογικήςΑνατοµίας, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, ΡίοΘωµόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας καιΓαστρεντερολογίας, Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΚάκκος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού ΤµήµατοςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΚαλόφωνος Χαράλαµπος, Καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Πατρών, ∆ιευθυντής Ογκολογικού Τµήµατος Παθολογικής Κλινικής,Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΚαπώνης Απόστολος, Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας, ΠανεπιστήµιοΠατρώνΚαρατζά – Λαµπροπούλου Χρυσούλα, Παθολόγος, Καθηγήτρια ΠαθολογίαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚαρκούλιας Κυριάκος, Λέκτορας Πνευµονολογίας Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚούκουρας ∆ηµήτριος, Καθηγητής, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΚουράκλη Αλεξάνδρα, Αιµατολόγος, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ Αιµατολογικού Τµήµατος,Υπεύθυνη Κέντρου Θαλασσαιµίας & Αιµοσφαιρινοπαθειών, Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΚυριαζοπούλου Βενετσάνα, Καθηγήτρια Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας,Κοσµήτορας Ιατρικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου ΠατρώνΚωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής,Πανεπιστήµιο ΠατρώνΛιόσης Σταµάτιος-Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ρευµατολογίας,Πανεπιστήµιο ΠατρώνΜέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστηµίου Πατρών18


Νταβλούρος Περικλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΠανεπιστηµίουΠατρών, Καρδιολογικό Τµήµα Π.Γ.Ν. ΡίουΠαναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρµακολογίας,Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΠατρώνΠαπαδάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, ΙατρικόΤµήµα Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠεριµένης Πέτρος, Καθηγητής Ουρολογίας, ∆ιευθυντής Ουρολογικής ΚλινικήςΠ.Γ.Ν.Π., ΡίοΣολωµού Έλενα, Αιµατολόγος, Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογίας ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣπηλιώτη-Γκρέκα Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνητης Μονάδας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και ∆ιαβήτη, Π.Γ.Ν.Π., Ιατρική ΣχολήΠανεπιστηµίου ΠατρώνΣπυριδωνίδης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιµατολογίας –Μεταµόσχευσης Αιµοποιητικών Κυττάρων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣπυρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευµονολογίας, ∆ιευθυντήςΠνευµονολογικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου ΠατρώνΣταυρόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών , Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Π., ΡίοΣυµεωνίδης Ανάργυρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιµατολογίας, ΠανεπιστήµιοΠατρώνΦλωρδέλλης Χριστόδουλος, Καθηγητής Φαρµακολογίας, ∆ιευθυντήςΕργαστηρίου Φαρµακολογίας Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΧαµπαίος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας-Μεταβολικά Νοσήµατα Πανεπιστηµίου ΠατρώνΧάχαλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Πατρών, Καρδιολογικό Τµήµα Π.Γ.Ν. ΡίουΧρόνη Ελισάβετ, Καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΠατρώνΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣΑνάγνου Νικόλαος, Καθηγητής Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.Αναγνωστούλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικής ΣχολήςΕ.Κ.Π.Α.Βαβουρανάκης Εµµανουήλ, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΒαϊόπουλος Γεώργιος, Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α.Βολίκας Κίµων, Καθηγητής Γηριατρικής, St George’s, University of London MedicalSchool at the University of NicosiaΓεωργόπουλος Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Α’Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό19


∆εληγεώρογλου Ευθύµιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και ΓυναικολογίαςΙατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΥπεύθυνοςΤµήµατος Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής Β’Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και ΚαποδιστριακούΠανεπιστηµίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκοµείο. ∆ιευθυντής: Καθηγητής Γ.Κ.Κρεατσάς∆ηµόπουλος Μελέτιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,∆ιαµάντη-Κανδαράκη Ευανθία,Καθηγήτρια Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας,∆ιευθύντρια Γ΄ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου«Σωτηρία»Ζαβρας Νικόλαος, Παιδοχειρουργός, Λέκτορας Γ’ Πανεπιστηµιακής ΧειρουργικήςΚλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»Ζωγράφος Γεώργιος Κ., Καθηγητής Χειρουργικής , Α’ Προπαιδευτική ΧειρουργικήΚλινική, «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α.Καλαµπόκας Εµµανουήλ, Ειδικευόµενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας,∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου ΑθηνώνΚαριώρη Μαρία, Ιατρός, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΚαρούντζος Βασίλειος, Ειδικευόµενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας,Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιστηµίουΑθηνώνΚόσσυβα Λυδία,Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική ΚλινικήΠανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Μ., ∆ιευθυντής της Γενικής, Λαπαροσκοπικής,Βαριατρικής και Ροµποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών,Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, Πρόεδρος ΕλληνικήςΕπιστηµονικής Εταιρείας Ροµποτικής ΧειρουργικήςΛαδάς Σπύρος , Καθηγητής Παθολογίας, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ, ΑΠΠΚΛουκίδης Στέλιος, Επ. Καθηγητής Πνευµονολογίας Ε.Κ.Π.Α.Μαχαίρας Αναστάσιος,Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΑθηνών, ∆ιευθυντής Γ’ Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»Μέλλος Ελευθέριος Md, Ψυχίατρος – ΨυχοθεραπευτήςΜισιάκος Ευάγγελος, MD, FACS , Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΙατρικήςΣχολής ΑθηνώνΜπακάκος Πέτρος, Επ. Καθηγητής Πνευµονολογίας Ε.Κ.Π.Α.Μπακογιάννης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής,Α’ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. ΛαϊκόΜυλωνάς Αναστάσιος , ∆ιδάκτωρ Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικήςτης Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου ΑθηνώνΠαναγιωτίδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ ΠροπαιδευτικήΠαθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. ΛαïκόΠατσούρης Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.Σιαχανίδου Σουλτάνα, MD Assistant Professor in Pediatrics-Neonatology ,FirstDepartment of Pediatrics ,University of Athens Medical School ,”Aghia Sophia”20


Children’s HospitalTεντολούρης Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ ΠροπαιδευτικήΠαθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α.ΛαϊκόΤούτουζας Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΧειρίδης Πέτρος Κ., Μαιευτήρας-Γυναικολόγος-Λαπαροσκόπος, Συνεργάτης τηςΚλινικής Γενικής, Λαπαροσκοπικής & Ροµποτικής Χειρουργικής του ΙατρικούΚέντρου ΑθηνώνΧειρίδης Σάββας Κ., MD,MSC,FACS Γενικός ΧειρουργόςΧρυσοχέρης Περικλής Σ., Μ.D, FACS , Γενικός ΧειρουργόςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑγοραστός Θεόδωρος, Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Α.Π.Θ.Ανωγειανάκις Γεώργιος, Καθηγητής Φυσιολογίας Α.Π.Θ.Αποστολίδης Στυλιανός, Επ. Καθηγητής Ανατοµικής Α.Π.Θ.Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μαλαµατένια, Καθηγήτρια Υγιεινής και Κοινωνικής ΙατρικήςΑ.Π.Θ.Βασιλάκος ∆ηµήτριος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας Α.Π.Θ.Βλαϊκίδης Νικόλαος, Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ.Γαλλή Ασηµούλα, Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ.Γαρυφαλλος Αλέξανδρος-Αναστάσιος, Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,Καθηγητής Παθολογιάς Α.Π.Θ.Γκιβίσης Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.Γκίουλα Γεωργία, Επ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Α.Π.Θ.Γουλής ∆ηµήτριος, Επ. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Α.Π.Θ.∆αρδαβέσης Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Α.Π.Θ.∆εµίρη Ευτέρπη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.∆ίτσιος Κωνσταντίνος, Επ. Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.∆ρεβελέγκας Αντώνιος, Καθηγητής Ακτινολογίας Α.Π.Θ.Εξηντάρη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Α.Π.Θ.Ευστρατιάδης Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Α.Π.Θ.Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα, Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας- Γενετικής Α.Π.Θ.Καλλαράς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φυσιολογίας Α.Π.Θ.Καµπαρούδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής ΧειρουργικήςΚαπετάνος Γεώργιος, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.Καπουκρανίδου ∆ωροθέα, Επ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας Α.Π.Θ.Καραγιάννης Αστέριος, Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.21


Καρακιουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής Φαρµακολογίας Α.Π.Θ.Καραµπατάκης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Οφθαλµολογίας Α.Π.Θ.Κατσίκας Βασίλειος, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.Κονιδάρη-Παπά Άννα, Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Α.Π.Θ.Κούβελας ∆ηµήτριος, Καθηγητής Φαρµακολογίας Α.Π.Θ.Κουντουράς Ιωάννης, Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.Κουτσονικόλας ∆ηµήτριος, Αν. Καθηγητής Φυσιολογίας Α.Π.Θ.Κτενίδης Κυριάκος, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ.Κύρκος Ιωάννης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.Κώστα - Τσολάκη Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.Λαζαρίδης Χαράλαµπος, Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.Λαµπρόπουλος Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής Γεν. Βιολογίας- Γενετικής Α.Π.Θ.Λαυρεντιάδης Γρηγόριος, Επ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Π.Θ.Μαργάρη-Παπανικολάου Παρασκευή, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Α.Π.Θ.Μεταλλίδης Συµεών, Λέκτορας Παθολογίας Α.Π.Θ.Μολυβδά-Αθανασοπούλου Ελισσάβετ, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Α.Π.Θ.Μπεσλίκας Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.Μποσταντζοπούλου-Καµπούρογλου Σεβαστή, Καθηγήτρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μαρία, Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Α.Π.Θ.Νάτσης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Ανατοµικής Α.Π.Θ.Νικολαΐδης Παύλος ,Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Α.Π.Θ.Οικονόµου Ιππολύτη, Οµότιµη Καθηγήτρια Ακτινολογίας Α.Π.Θ.Παπαιωαννίδου Παρασκευή, Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Α.Π.Θ.Παπαχρήστου Φώτιος, Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.Παυλίδης Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.Παυλίδης Λεωνίδας, Λέκτορας Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.Πολυζωΐδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Α.Π.Θ.Ράικος Νικόλαος, Επ. Καθηγητής Τοξικολογίας Α.Π.Θ.Σακαντάµης Αθανάσιος, Kαθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.Σαρατζής Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.Σπυράτος ∆ιονύσιος, Λέκτορας Πνευµονολογίας Α.Π.Θ.Ταρλατζής Βασίλειος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ.Τέγος Θωµάς, Επ. Νευρολογίας Α.Π.Θ.Τσονίδης Xρήστος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Α.Π.Θ.Φουντουλάκης Κωνσταντίνος, Επ. Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.Χαριτάντη- Κουρίδου Αφροδίτη, Καθηγήτρια Ακτινολογίας Α.Π.Θ.22


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚαλλανταρίδου Σοφία, Καθηγήτρια Γυναικολογίας – Μαιευτικής µε έµφαση στηΓυναικολογική ΕνδοκρινολογίαΤσατσούλης Αγαθοκλής, Καθηγητής Παθολογίας – ΕνδοκρινολογίαςΣιαµόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παθολογίας – ΝεφρολογίαςΤσιάνος Επαµεινώνδας, Καθηγητής ΠαθολογίαςΛεβιδιώτου – Στεφάνου Σταµατίνα, Καθηγήτρια ΜικροβιολογίαςΛυκούδης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής ΧειρουργικήςΜήτσης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής - ΜεταµοσχεύσεωνΜπατιστάτου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής ΑνατοµίαςΚιτσούλης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµίας-Ιστολογίας-ΕµβρυολογίαςΓούσια Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής ΑνατοµίαςΧαρχαντή Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας-Ιστολογίας-Εµβρυολογίας µεέµφαση στην Ηλεκτρονική ΜικροσκοπίαΣκαπινάκης Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής ΨυχιατρικήςΜπαλή Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΧειρουργικήςΓκαρτζονίκα Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΜικροβιολογίαςΝτουνούση Ευαγγελία, Λέκτορας Νεφρολογίας µε έµφαση στις ΜεταµοσχεύσειςΠετρίκης Πέτρος, Λέκτορας ΨυχιατρικήςΚατσάνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας ΓαστρεντερολογίαςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΑσηµακόπουλος Βύρων, Επίκουρος Καθηγητής ΦυσιολογίαςΒαργεµέζης Βασίλειος, Καθηγητής Νεφρολογίας ∆ΠΘΒελετζά Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒιολογίαςΙατρού Χρήστος Α., Αναπληρωτής Καθηγητής,αναισθησιολογίαςΙωαννάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΟφθαλµολογίαςΚοζοµπόλης Βασίλειος, Καθηγητής ΟφθαλµολογίαςΚότσιου Σταµατία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠαθολογίαςΛυρατζόπουλος Νικόλαος ∆., Καθηγητής ΧειρουργικήςΜαλτέζος Ευστράτιος, Καθηγητής,παθολογίαςΜπουγιούκας Γεώργιος, Καθηγητής,καρδιοχειρουργικήςΜπουνόβας Α. Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΧειρουργικήςΜπούρος ∆ηµοσθένης, Καθηγητής ΠνευµονολογίαςΠασαδάκης Πλουµής, Καθηγητής Νεφρολογίας ∆ΠΘ23


Πολυχρονίδης Αλέξανδρος Χ., Καθηγητής Χειρουργικής - ∆ιευθυντής Κλινικής.Σιµόπουλος Κωνσταντίνος , Καθηγητής Χειρουργικής - ∆ιευθυντής ΚλινικήςΤσαρούχα Αλεξάνδρα, Μόνιµη Επίκουρος Καθηγήτρια ΧειρουργικήςΤσαταλάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΑιµατολογίαςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣΒάκης Α., Eπίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΚρήτηςΖώρας Ο.,Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΚρήτηςΚουρούµαλης Η., Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΚρήτηςΚοφτερίδης ∆., Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Παθολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΚρήτηςΚυµιωνής Γ., Λέκτορας Οφθαλµολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΚρήτηςΠαπαδάκη Ε., Καθηγήτρια Αιµατολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ΚρήτηςΡωµανός Ι., Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΚρήτηςΤσιλιµπάρης Μ., Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλµολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου ΚρήτηςΧαλκιαδάκης Γ., Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΚρήτηςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ19 ου Ε.Σ.Φ.Ι.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΒαµβακόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Βιολογίας Πανεπιστηµίου ΘεσσαλίαςΒαρυτιµίδης Σωκράτης, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίαςΓιαννούκας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑγγειοχειρουργικήςΠανεπιστηµίου ΘεσσαλίαςΖίµπης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανατοµίας Πανεπιστηµίου ΘεσσαλίαςΚουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίαςΚουτρόπουλος Χαράλαµπος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίαςΜεσσήνης Ιωάννης , Καθηγητής Γυναικολογίας Πανεπιστηµίου ΘεσσαλίαςΣακελλαρίδης Νικόλαος, Καθηγητής Φαρµακολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας24


Γενικές Πληροφορίες∆ιοργάνωση:Επιστηµονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)Παράρτηµα ΠατρώνΤο 7ο ∆ιεθνές Forum γίνεται µε τη συνεργασία της European Societyof Hellenic Junior DoctorsΧρόνος & Τόπος ∆ιεξαγωγής:19 - 21 Απριλίου 2013 (Παρασκευή - Κυριακή)Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου ΠατρώνΠανεπιστηµιούπολη265 04, Ρίο, ΠάτραΕπίσηµες γλώσσες Συνεδρίου:Ελληνική, Αγγλική (∆εν θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση)Γραµµατεία Συνεδρίου:E.T.S. Events & Travel Solutions Α.Ε.Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σµύρνη,Τηλ: 210 9880032, Fax: 210 9881303,Ε-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr,Website: www.events.gr25


Επιστηµονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ….Η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1993 και αποτελεί Αστική Εταιρεία µηΚερδοσκοπική, µη Κυβερνητική µε πολλαπλή δραστηριοποίηση στα πλαίσια τουεθελοντισµού. Σκοπός της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών ιατρικής καιη ενασχόλησή τους µε θέµατα επιστηµονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικούπροσανατολισµού, ενώ στόχος είναι η παραγωγή έργου επιστηµονικής και κοινωνικήςφύσεως µε άξονα την ανιδιοτελή προσφορά των φοιτητών και έµφαση στην ανάπτυξητου εθελοντισµού. Στην Επιστηµονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος µπορούννα συµµετάσχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές το επιθυµούν. ∆ιαθέτει παραρτήµατακαι στις 7 Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας και αριθµεί πάνω από 2.500 µέλη.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΙατρική Απόβαση στα Ακριτικά ΝησιάΤο πρόγραµµα Ιατρική Απόβαση στα Ακριτικά Νησιά διοργανώνεται από την Ε.Ε.Φ.Ι.Εµε τη συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και µε τη Συνεργασία των κατάτόπους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Καλοκαίρι του 1997. Είναι ένααπό τα καλύτερα προγράµµατα που γίνονται σε επίπεδο Ιατρικής Σχολής. Στοπρόγραµµα συµµετέχουν φοιτητές ιατρικής από όλες τις σχολές της χώρας- µέληΕ.Ε.Φ.Ι.Ε που έχουν ολοκληρώσει το 4ο έτος σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγονται µεκλήρωση, η οποία διενεργείται στα κατά τόπους παραρτήµατα της εταιρείας.Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση του έργου των ιατρών των Κέντρων Υγείας,Αυτοδύναµων Περιφερικών Ιατρείων και Αγροτικών Ιατρείων στα διάφορα νησιά τηςχώρας κατά τους θερινούς µήνες, οπότε παρουσιάζονται αυξηµένες ανάγκες λόγω τηςτουριστικής αιχµής και των κλιµατολογικών συνθηκών.Το καλοκαίρι του 2011 στο πρόγραµµα «Ιατρική Απόβαση στα Ακριτικά Νησιά 2011-apovasis 2011» συµµετείχαν 280 φοιτητές ιατρικής, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντικάτις υπηρεσίες τους σε 25 νησιά. Στόχος της ανανεωµένης µορφής του προγράµµατοςήταν η κάλυψη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος της νησιωτικής Ελλάδας καιη άριστη εκπαίδευση των φοιτητών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και τηναντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών υπό πραγµατικές συνθήκες, µε τηνπαρακολούθηση θεωρητικών µαθηµάτων αλλά και πρακτικών φροντιστηρίων, ταοποία θα συνεχιστούν και τα επόµενα χρόνια..ΕΚ∆ΟΣΕΙΣΠεριοδικό eefie: HSJM (Hellenic Students’ Journal of Medicine)Μετά από 17 χρόνια η Ε.Ε.Φ.Ι.Ε παρουσίασε το 2010 το πρώτο περιοδικό στη χώρακαι ένα από τα λίγα στον κόσµο- που δηµοσιεύει επιστηµονικά άρθρα φοιτητώνιατρικής. Το νέο περιοδικό eefie: HSJM (Hellenic Students’ Journal of Medicine)βασιζόµενο στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης επιστηµονικών περιοδικών καιαξιολόγησης εργασιών προς δηµοσίευση, ανοίγει νέους ορίζοντες στην φοιτητικήιατρική κοινότητα στοχεύοντας στην καλύτερη ενηµέρωση των φοιτητών για τανεότερα δεδοµένα της Ιατρικής Επιστήµης. Μέσα από τη συγγραφή επιστηµονικώνάρθρων ο φοιτητής ιατρικής αποκτά νέες εµπειρίες και δεξιότητες, απαραίτητες για τηµελλοντική του πορεία στον ιατρικό χώρο.Το περιοδικό εκδίδεται σε 3 τεύχη το χρόνο, µε την ευγενική χορηγία τωνεπιστηµονικών εκδόσεων ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., σε ένα εκ των οποίων δηµοσιεύονται οιβραβευµένες από το εκάστοτε συνέδριο εργασίες. Οι εργασίες των φοιτητών ιατρικήςπου δηµοσιεύονται αξιολογούνται από την κριτική επιτροπή του περιοδικού πουαποτελείται από καθηγητές των Πανεπιστηµίων Ιατρικής της Χώρας.26


∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤο ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος αποτελεί τησπουδαιότερη επιστηµονική εκδήλωση της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. και το µεγαλύτερο κοινωνικόθεσµό του φοιτητικού κόσµου. Συµµετέχουν σε αυτό φοιτητές από όλες τις ΙατρικέςΣχολές της Ελλάδας, από αντίστοιχες Σχολές του εξωτερικού, από µη ιατρικά αλλάπαρεµφερή τµήµατα, καθώς και καθηγητές από όλη την επικράτεια και επιστήµονεςτου εξωτερικού. Σηµαντική είναι επίσης και η διοργάνωση ηµερίδων σε τακτά χρονικάδιαστήµατα µε σκοπό την ενηµέρωση των φοιτητών ιατρικής για σύγχρονη ιατρικάζητήµατα.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝΤο Παράρτηµα Πατρών επανεισήχθει στην µεγάληοικογένεια της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε στις 17 Μαΐου του 2010και είναι σήµερα ένα από τα µεγαλύτεραπαραρτήµατα της Επιστηµονικής ΕταιρείαςΦοιτητών Ιατρικής Ελλάδος καθώς αριθµεί ένανπολύ ικανό αριθµό ενεργών µελών φοιτητώνιατρικής. Βασικό µέληµα του παραρτήµατος είναιη ενηµέρωση των φοιτητών µε άξονα τα νεότεραδεδοµένα της ιατρικής επιστήµης.Όσο αφορά στην δράση του ΠαραρτήµατοςΠατρών, αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτιτης καθηµερινότητας της Ιατρικής Σχολή Πατρών µέσω της πληθώρας τωνδραστηριοτήτων του και έχει αναπτύξει συνεργασία µε µεγάλο αριθµό ιατρικώνεπιστηµονικών οργανώσεων. Στην φαρέτρα των δραστηριοτήτων µαςσυµπεριλαµβάνονται η διεξαγωγή πληθώρας ηµερίδων µε θέµατα της τρέχουσαςιατρικής επικαιρότητας και κοινωνικού περιεχοµένου, η συµµετοχή σε διοργανώσειςΠανελληνίου χαρακτήρα καθώς και η συµµετοχή του Παραρτήµατος στις πανελλήνιες27


ΕυχαριστίεςΗ Οργανωτική Επιτροπή του 19 ου Επιστηµονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδαςκαι του 7 ου ∆ιεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδας, ευχαριστείτις κάτωθι εταιρείες για την ενεργό συµµετοχή τους και υποστήριξη στηνπραγµατοποιήσει του Συνεδρίου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣΚΑΙ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ28


ΣυνοπτικόΠρόγραµµα29


ΕπιστηµονικόΠρόγραµµαΠαρασκευή19 Απριλίου2013Friday19 April201333


ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαΠ Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΥ Γ Ε Ι Α09.00-10.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Πενταρά Ι., Τριανταφύλλου Χ.ΕΑ-001ΕΑ-002ΕΑ-003ΕΑ-004ΕΑ-005ΕΑ-006ΕΑ-007Επιλογή ασθενών για διαδερµική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδοςΑδαµοπούλου Κ., Οικονοµοπούλου Η., Βαβουρανάκης Ε., Στεφανάδης Χ.Στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς (-Ανατοµία, Παθήσεις, Συµπτώµατα,∆ιάγνωση και Αποκατάσταση-)Καραγκούνη Μ., Μουστάκης Η., Μυργιώτης Ε.Ο Ρόλος των Συµπαθητικών Νεύρων του Νεφρού στην Παθοφυσιολογίατης ανθεκτικής υπέρτασης και η µέθοδος της νεφρικής απονεύρωσης(RDN) στη θεραπεία τηςΒογιατζή Χρ., Μπαµπούρη Θ., Μπιρµπίλη Π.Ο ρόλος των λοιµώξεων στα Οξέα στεφανιαία ΣύνδροµαΜπαµπούρη Θ., Μπιρµπίλη Π., Βογιατζή Χρ.Καρδιακοί όγκοι: σπάνιοι αλλά υπαρκτοίΣιούτη Ι., Στρατής Ε., Τόλης Χ., Μιχάλης Λ., Νάκα Αικ.Επιπολασµός των συγγενών καρδιοπαθειών σε πληθυσµό ασθενώνεξειδικευµένου ιατρείου τριτοβάθµιου νοσοκοµείουΖτρίβα Ε., Κάππου Κ., Μουράτογλου Σ., Γιαννακούλας Γ., Καρβούνης Χ.Ανάγνωση Ηλεκτροκαρδιογρφήµατος: τα βασικά βήµατα κατανόησηςενός ηλεκτροκαρδιογραφήµατοςΠενταρά Ι.10.15-11.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΓυναικολογίαΠροεδρείο: Βίτσας Χ., Πενταρά Ι.ΕΑ-008ΕΑ-009ΕΑ-010ΕΑ-011Κυτταρολογική εξέταση τραχηλικού και κολπικού επιχρίσµατος κατάΠαπανικολάου ή Ανίχνευση ύπαρξης HPV ως πρωτογενής πρόληψη τωνπροκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της µήτρας; Η πιθανή κλινικήσηµασία τους και ο ρόλος τους στο οικονοµικό µοντέλο πρόληψης τουκαρκίνου του τραχήλου της µήτρας στο γενικό πληθυσµόΜυτταράκη Ε., Σγάντζου Ι.-Κ., Σωτηρίου Σ., Σάτρα Μ.Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού µε καθ’έξιν αποβολές καικύηση άγνωστης εντόπισηςΣαράντη Ν.-∆.Ιογενείς λοιµώξεις και τοξόπλασµα κατά τη διάρκεια της κύησης.Κακούρη Α., Παναγιώτου Α.Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και κύηση∆ιαµαντής Χ., Μπάλλας Χ., Τσίβου Μ.34


ΕΑ-012Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Παρουσίαση ενδιαφέρουσας κλινικής περίπτωσης µε Πρώιµη ωοθηκικήανεπάρκεια (ΠΩΑ) και κύησηΜίσσιου Α.ΕΑ-013ΕΑ-014Epithelial Ovarian Cancer – From clinical presentation to managementΝασιούδης ∆.Υπέρθερµη ενδοπεριτοναϊκή χηµειοθεραπεία και κυτταροµειωτικήχειρουργική στην περιτοναϊκή καρκινωµάτωση από επιθηλιακόκαρκίνωµα ωοθηκών.Πέρρος Π., Σερέτης Φ.11.30-12.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΚαρκίνος Παχέος ΕντέρουΘέµα: ΧειρουργικήΠροεδρείο: Σταυρόπουλος Μ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαΑνατοµία του Παχέος Εντέρου Μέντη Α.Επιδηµιολογία Καρκίνου Παχέος Εντέρου Ψαρολόγος Μ.Καρκίνος του Κόλου: Ερωτηµατικά και ∆ιλήµµατα Σερέτης Φ.Θεραπευτική Αντιµετώπιση Καρκίνου του Ορθού Μπιρµπίλη Π.Καρκίνος του Πρωκτού Βώρος Χ.Πρόληψη και Follow-up Καρκίνου του Παχέος Εντέρου Παπαδάς Α.12.45-14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΕνδονοσοκοµειακές λοιµώξειςΘέµα: ΛοιµωξιολογίαΠροεδρείο: Γώγος Χ.Επιδηµιολογικά δεδοµένα.Ορισµοί νοσοκοµειακώνλοιµώξεων: Σήψη και λοιµώξεις ουροκαθετήρων Γιαννακόπουλος Ν.Ορισµοι νοσοκοµειακών λοιµώξεων:Πνευµονία καιλοιµώξεις χειρουργικού πεδίου Αδάµου Κ.Θεραπεία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Αγγελινάς ∆.Πρόληψη νοσοκοµειακών λοιµώξεων Χαραλάµπους Α.14.00-14.30 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α14.30-15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΠυρετός αγνώστου αιτιολογίας: παρουσίαση κλινικού περιστατικούΘέµα: Παθολογία-ΛοιµωξιολογίαΠροεδρείο: Γώγος Χ.Παρουσίαση ιστορικού Σιακαβέλλα ∆.Απεικονιστικά ευρήµατα, διαφορική διάγνωση,διαγνωστικό πλάνο Μπουργανού Β.Παθολογοανατοµική διαφορική διάγνωση Νταρούτσου Ε.Πορεία νόσου και µετέπειτα διαγνωστικό πλάνο Μάραντος Θ.Συµπεράσµατα και ανοσοπαθογένεια νόσου Τσάκα Σ.35


ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαΠ Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 315.45-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΕπείγουσα ΕνδοκρινολογίαΘέµα: ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: Κυριαζοπούλου Β.Μυξοιδηµατικό κώµα Βίτσας Ν.∆ιαβητική κετοξέωση και υπερωσµωτικό κώµαΛυγκώνη Στ.Οξεία επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ηροδότου Μ.Θυρεοτοξίκωση και thyroid storm Αναγνωστόπουλος ∆.Μεταβολές των νευροενδοκρινικών αξόνων σεcritical illness Λιαράκος Α. Λ.17.00-18.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΡοµποτική «Φοιτητική» ΧειρουργικήΘέµα: Ροµποτική ΧειρουργικήΠροεδρείο: Κωνσταντινίδης Κ.Μ., Χειρίδης Σ.Κ., Ντεντάκης ∆.Π.Ροµποτική Χειρουργική ∆ιαφραγµατοκήλης, ΓΟΠ,Αχαλασίας Οισοφάγου Γκουµά ∆.Ροµποτική Βαριατρική – Μεταβολική Χειρουργική Παππέλης Κ.Ροµποτική Whipple και περιφερική παγκρεατεκτοµή Φραγκιαδάκη Β.Ροµποτική Χειρουργική Παχέος Εντέρου Μούτσος Ι.Ροµποτική Γυναικολογική Χειρουργική Γκόλφη Χ.Πρωτοποριακές εξελίξεις στη Ροµποτική Χειρουργικήµίας τοµής Ντεντάκης ∆.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ36


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΓ Α Λ Η Ν Ο Σ09.00-10.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΝευρολογίαΠροεδρείο: Μάραντος Θ., Λιαράκος Α.-Λ.ΕΑ-015ΕΑ-016ΕΑ-017Σύνδροµο Alice in WonderlandΚουκάκη Ε., Λαπατσάνη Μ., Οβσανιάν Σ.Εγκεφαλοπάθειες µεταβολικής αιτίαςΒαλτινός Χ., Μπουρίκα Β., Ψαρράκης Χ.Επιγενετικοί µηχανισµοί και νευρολογικές παθήσειςΚυροχρήστου Η.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΕΑ-018ΕΑ-019ΕΑ-020ΕΑ-021ΕΑ-022ΕΑ-023Σακχαρώδης ∆ιαβήτης και Νευρικό ΣύστηµαΣτυλιαρά Ι.Tα cancer stem cells στα γλοιβλαστώµατα: Μοριακή παθογένεια καιθεραπευτικές παρεµβάσειςΦέρµελη ∆.Εξελίξεις αιχµής στη θεραπεία των νοσηµάτων που σχετίζονται µε τα prionsΜαγουλιώτης ∆., Λεµπέσης Ι., Σιδηρόπουλος Γ., Τασιοπούλου Β.,Χατζηγεωργίου Γ., ∆αρδιώτης Ε.Πολλαπλή σκλήρυνση: Νέες και αναδυόµενες τροποποιητικές της νόσουθεραπείεςΜαδενλίδου Στ.Αιµάτωση εγκεφάλου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο(AEE)Νικολακόπουλος Η., Βέµµου Ε.Βαθειά εγκεφαλική ∆ιέγερση: Αποδεκτή Θεραπεία των ΚινητικώνΣυπµτωµάτων της Νόσου του ParkinsonΒλάχου Β., Γιαννοπούλου Α., Γιαννακόπουλος Ν.10.15-11.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: ∆ηµητρόπουλος Κ., Μάραντος Θ.ΕΑ-024ΕΑ-025ΕΑ-026ΕΑ-027Ο FGF23 και ο ρόλος του σε διάφορα νοσήµαταΚωτσελά Γ., Λιαράκος Α.- Λ.Μακροαγγειοπαθητικές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη: Συσχέτισητης ταχύτητας µετάδοσης του κύµατος σφυγµού στην αορτή µε κλινικές καιεργαστηριακές παραµέτρουςΛιαράκος Α.-Λ., Τεντολούρης Α., Τεντολούρης Ν.Φαρµακευτικοί στόχοι για τη θεραπεία της οστεοπόρωσηςΘεοδοσοπούλου Χ. Α.ΟστεοπόρωσηΘεοδοσοπούλου Χ. Α.37


ΕΑ-028Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Επίδραση της παχυσαρκίας στον οστικό µεταβολισµόΘεοδοσοπούλου Χ. Α.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΕΑ-029ΕΑ-030Παράγοντες κινδύνου εµφάνισης ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά καιεφήβουςΠαυλή Π.Η σοκολάτα και τα οφέλη τηςΚαψιώτη Ά.11.30-12.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣύγχρονη αντιµετώπιση του καρκίνου του παγκρέατοςΘέµα: Γενική ΧειρουργικήΠροεδρείο: Xαλκιαδάκης Γ.Επιδηµιολογία, είδη και κλινική εικόνα καρκίνου παγκρέατος Λιασίδης Π.Σταδιοποίηση- απεικόνιση και κριτήρια εξαιρεσιµότητας Κοτρογιάννης Ι.Χειρουργική αντιµετώπιση καρκίνου σώµατος και ουράςπαγκρέατος Μαργαρίτη Μ.Χειρουργική αντιµετώπιση καρκίνου κεφαλής παγκρέατος-Whipple Κορωνίδου Κ.Λαπαροσκοπική whipple Μωησέος Π.Εξειδικευµένες χειρουργικές τεχνικές στην αντιµετώπιση καρκίνουκεφαλής παγκρέατος. Γηριατρική καρκίνου παγκρέατος Ξενάκη Σ.12.45-14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΤΡΑΣΨυχιατρικήΘέµα: ΣχιζοφρένειαΠροεδρείο: Γουρζής Φ.Συµπτωµατολογία Γραµµατικάκης Α.Αιτιοπαθογένεια Παλυβού Μ.Κλινικές Μορφές/∆ιαφορική ∆ιάγνωση Αθανασιάδης Κ.Άλλες Ψυχωτικές ∆ιαταραχές Μαµαρέλη Β.Θεραπεία ∆ηµοβέλης Γ.14.00-14.30 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α14.30-15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΜοριακή Βιολογία του Κυττάρου:α) Βλαστικά κύτταρα στην οµοιόσταση και στη νόσοβ) ) Το puzzle της –ωµικήςΘέµα: Μοριακή ΒιολογίαΠροεδρείο: Ανάγνου Ν.α) Βλαστικά κύτταρα στην οµοιόσταση και στη νόσοΜηχανισµοί ολοδυναµίας Σωτηριανάκου Α., Καραµαρούδης Στ.Επαναπρογραµµατισµός και µοντελοποίησηνόσων Τόγκα Κ., Χαιρετάκη Β.Γήρανση και µηχανισµοί αυτοανανέωσης Κτενά ∆., Καψάλα Ν.β) Το puzzle της –ωµικήςΟι καθιερωµένες τεχνολογίες Τσιούρβα Ε.- Ι.Οι αναδεικνυόµενες τεχνολογίες Βαρθαλίτη Α., Τσιµπούκης Ι.Οι υποσχόµενες τεχνολογίεςΚατσιγιάννη Μ., Μίχα Στ.38


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 315.45-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΘεραπεία παθήσεων αορτικής βαλβίδαςΘέµα : ΚαρδιοθωρακοχειρουργικήΠροεδρείο : ∆ουγένης ∆.Παθήσεις αορτικής και µιτροειδούς Βαλβίδας Φλώρος Ν.Χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας Αποστόλου Μ.- Ι.TAVI :∆ιακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικήςΒαλβίδας – ∆ιαµηριαία, δι’ υποκλειδίου Προσπέλαση Αλεξόπουλος Α.TAVI : διακορυφαία και διαορτικήπροσπέλαση Ζιµπουνούµη- Κεράτσα Ν.Ιστοµηχανική αορτικής βαλβίδας Παπανικολάου Π.17.00-18.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΑνατοµίαΠροεδρείο: Λάππας ∆.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΕΑ-031ΕΑ-032ΕΑ-033ΕΑ-034Ανατοµικές παραλλαγές εγκάρσιου τρήµατος σε αυχενικό σπόνδυλο:ευρήµατα, εµβρυολογική βάση και κλινική σηµασίαΖιµπής Α., Μητρούσιας Β. ∆., Ντόλκερας Γ., Πολιτάκη Ε. Α., Αρβανίτης ∆.Έκφυση της κάτω χειλικής αρτηρίας µε κοινό στέλεχος µε την άνωχειλική. Παρουσίαση περίπτωσης και κλινική σηµασίαΝάτσης Κ., Τότλης Τρ., Παπαροϊδάµης Γ., Παντελίδης Π., Αποστολίδης Στ.Είδη Αποκλεισµού Οσφυϊκού Πλέγµατος και των Κύριων ΠεριφερικώνΝεύρων τουΓακόπουλος Α., Μουτάφη Μ.Κάταγµα στο πτέριοΓκουγκουστάµου Κ., Μπρούζου Κ.-Ο., Παπαγιαννοπούλου Ο.,Παπαντωνίου Α., Παππά Τ.∆ΙΑΛΕΞΗΤο Μουσείο Παπανικολάου και το Τµήµα Ανατοµίας του ΕΚΠΑ Λάππας ∆.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ39


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΙ Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η ΣΑΙΘΟΥΣΑ Ιπποκράτης09.00-10.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Βιολογίας-∆ερµατολογίας-ΠνεύµονεςΠροεδρείο: Πιτσάβα Γ., Πίσσα Μ.-Β.ΕΑ-035ΕΑ-036ΕΑ-037ΕΑ-038ΕΑ-039∆ερµατικού περιγεγραµµένου λεµφαγγειώµατος µε συνδυασµό pulseddyelaser και imiquimodΚωνσταντίνου Γ., Γαϊτάνης Γ., Παπούδου-Μπάη Α., Ζιώγα Αικ.,Μπασούκας ∆. Ι.Ανδρογενής Αλωπεκία & H Tέχνη της Μεταµόσχευσης Μαλλιών∆ηµονίτσας Ε., ∆ηµητρίου Φ., Βάλβης Π., Χασάπη Β., Αντωνίου Χ.Συµβολή των βλαστικών κυττάρων στην ανάπτυξη βρογχιολοκυψελιδικούκαρκινώµατος του πνεύµοναΜίχου Γ., Νίκα Φ.Μηχανισµοί µεταβίβασης (µεταγωγής) σηµάτων και καρκινογένεσηΙακωβίδου – Κρίτση Ζ., Ιωακειµίδης Ν., Σιάφης Σπ.Ψωρίαση και συσχέτισή της µε την αρτηριακή υπέρτασηΦαϊτατζιάδου Σ.-Μ., Φωτιάδου Χ., Ιωαννίδης ∆.ΕΑ-040 Η παρέµβαση µε µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι της IGE σε ασθενείς µεσοβαρό βρογχικό άσθµα: Εµπειρία από ειδικό ιατρείοΠατεράκης Γ., Γκάργκουλας Φ., Λουκίδης Στ.ΕΑ-041Χαρακτηριστικά ασθενών µε σοβαρό βρογχικό άσθµα: Εµπειρία απόειδικό ιατρείοΓούµενος Στ., Στεφάνου Ι.Υπεύθυνος καθηγητής: Λουκίδης Στ.10.15-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΧειρουργική αντιµετώπιση και κλινική αξιολόγηση Οξείας ΚοιλίαςΘέµα: ΧειρουργικήΠροεδρείο: Μαχαίρας Α., Μισιακός Ε., Ζάβρας Ν.Γενικά στοιχεία οξείας κοιλίας Πατιάς Π.Χειρουργικές επιπλοκές κατά την αντιµετώπιση οξείαςκοιλίας Σπίνος ∆.Οξεία παγκρεατίτιδα – µηχανικός ειλεόςΚαζανάς Σπ.Oξεία σκωληκοειδίτιδα – οξεία εκκολπωµατίτιδαΠαπαγεωργίου Σπ., Μπάγιας Γ.Γυναικολογικά αίτια οξείας κοιλίας και κολικός νεφρού Μεθυµάκη Α.-Α.Oξεία κοιλία αγγειακής αιτιολογίας Χαλούτσου Κ.∆ιάτρηση Έλκους και Οξεία χολοκυστίτιδα Ντεντάκης ∆.Οξεία κοιλία στην Παιδική Ηλικία Παπαδάτου Κ.40


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 311.30-12.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΑγγειίτιδες: Μια ετερογενής οµάδα νοσηµάτωνΘέµα: ΡευµατολογίαΠροεδρείο: Βαϊόπουλος Γ.Εισαγωγή Βαϊόπουλος Γ.Ταξινόµηση – ΕπιδηµιολογίαΜπινιάρης - Γεωργαλλής Ι.Σ.Κλινική εικόνα Φεύγα Χ.∆ιαγνωστική Προσπέλαση ασθενούς µε υποψίααγγείιτιδας Γιαννακόπουλος Θ.ΑιτιοπαθογένειαΛάλου ∆.Α.Θεραπεία Ηλιάκης Π.12.45-14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣ∆ιαβήτης: νέα δεδοµένα, επιπλοκές και θεραπείαΘέµα: ΠαθολογίαΠροεδρείο: Τεντολούρης Ν.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΟρισµός, ταξινόµηση, επιδηµιολογικά δεδοµένα και πρόληψητου διαβήτη ∆αβάκης Σ.Στόχοι ρύθµισης στο διαβήτη Στάµου Α.∆ιαβητική Αµφιβληστροειδοπάθεια και Νεφροπάθεια Αποστολοπούλου Ά.Νευροπάθεια και ∆ιαβητικό Πόδι ∆ιαµαντόπουλος Ά.Μακροαγγειοπαθητικές επιπλοκές Καλαιτζάκης Μ.Περιφερική αρτηριοπάθεια Βουλγαρέλη Η.Υπογλυκαιµία, κλινικά συµπτώµατα και εκδηλώσεις Ξανθοπούλου Ε.14.00-14.30 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α14.30-15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣH αιµατολογία πέρα από τα βιβλία: από τη απλή διαγνωστικήστις µοριακές τεχνολογίεςΘέµα: ΑιµατολογίαΠροεδρείο: Παναγιωτίδης Π.Αξιολόγηση της γενικής αίµατος Βαρβαρίδη Ι.Η συµβολή νέων τεχνολογιών στην κατανόησηαιµατολογικών νοσηµάτων Μπριστογιάννης Σ.Καινοτόµα φάρµακα στη θεραπεία αιµατολογικώννοσηµάτων Τσιλιµιδός Γ., Περλεπέ Χ.Αξιολόγηση στοιχείων κόστους-οφέλους στη θεραπείααιµατολογικών νοσηµάτων Κολοκυθάς Α.Η συµβολή των απεικονιστικών µεθόδων στηδιάγνωση-παρακολούθηση αιµατολογικών νοσηµάτων Ψαρράκης Χ.41


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 315.45-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤο νευρικό µονοπάτι του φόβουΘέµα: ΝευροανατοµίαΠροεδρείο: Χαρχαντή Α.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΟ φόβος ως συναίσθηµα Μητακίδου Ρ.Εµπειρία ή ένστικτο Ζούγλος Σ.Εγκέφαλος και εξέλιξη Εµµανουηλίδου-Φωτουλάκη Ε.Ερπετοειδής εγκέφαλος και φόβος Λάγγας Γ.Ανώτερα Θηλαστικά και φόβος Ιατροπούλου ∆.Απάντηση στο φόβο Μπεροπούλη Σ.17.00-18.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΌλοι οι διαβήτες δεν είναι ίδιοιΘέµα: ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: Χαµπαίος Ι.Σαγχαρώδης διαβήτης τύπου Ι Σκαρπάρη Μ.Σαγχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ Χαρίτου Θ.Άλλοι ειδικοί τύποι διαβήτη (λόγω γενετικών ανωµαλιών) Μυλωνά Μ.Νοσήµατα της εξωκρινούς µοίρας του παγκρέατος καιενδοκρινοπάθειες όπου εµφανίζεται διαβήτης Σουρούνη Μ.∆ιαβήτης που οφείλεται σε φλεγµονές, φάρµακα και άλλαγενετικά σύνδροµα Γαβριελάτου Ν.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ42


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΑ Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ09.00-10.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΟρθοπεδικήΠροεδρείο: Ψαρολόγος Μ., Κάκκου Μ.ΕΑ-042ΕΑ-043ΕΑ-044Φυσική ιατρική και αποκατάσταση: Χρήση και σηµασία των φυσικώνµέσωνΜητρούσιας Β. ∆., Σγάντζος Μ.Ακτινοθεραπεία για την πρόληψη της ετερότοπης οστεοποίησης τουαγκώνα: συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίαςΠλούµης Α., Μπελµπάσης Λ., Ντζάνη Ε., Τσέκερης Π., Ξενάκης Θ.Μικροχειρουργική αντιµετώπιση ακρωτηριασµών-κακώσεων ελκυσµούδακτύλων από δακτυλίδιΠαπαδέα Στ., Κοροµπίλιας Α., Μπερής Α.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςΕΑ-045ΕΑ-046ΕΑ-047Χρήσιµα ζωϊκά πρότυπα για την έρευνα της οστεορθρίτιδαςΚανάτα Στ., Λαµπροπούλου-Αδαµίδου Κ., Παπαϊωάννου Ν.Οστικές µεταστάσεις σε όγκους αγνώστου πρωτοπαθούς εστίαςΨωµιάδου Β., Γελαλής Ι.Μικροχειρουργική αντιµετώπιση ακρωτηριασµών-κακώσεων ελκυσµούδακτύλων από δακτυλίδιΠαπαδέα Στ., Κοροµπίλιας Α., Μπερής Α.10.15-11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΠαθήσεις µιτροειδούς κι αορτικής βαλβίδας. Από τη διάγνωση στηθεραπεία. Νεώτερα δεδοµένα.Θέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Βαβουρανάκης Ε., Καριώρη Μ.Ανατοµία µιτροειδούς κι αορτικής βαλβίδας Μαργέτης Ά.Παθοφυσιολογία και κλινική εικόνα στένωσηςµιτροειδούς βαλβίδας Αδαµοπούλου Κ.Παθοφυσιολογία και κλινική εικόνα ανεπάρκειαςµιτροειδούς βαλβίδας Βίτσας Ν.Παθοφυσιολογία και κλινική εικόνα στένωσης αορτικήςβαλβίδας Μπαρλαµπά ∆.Θεραπεία στένωσης κι ανεπάρκειας µιτροειδούς βαλβίδας Μπέη Ε.Θεραπεία στένωσης αορτικής βαλβίδας Εµµανουήλ Χ.Νεώτερα δεδοµένα στην επεµβατική καρδιολογία Βαβουρανάκης Μ.43


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 311.30-12.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΣυννοσηρότητα συναισθηµατικών διαταραχών µε άλλησυνοδό ψυχοπαθολογίαΘέµα: ΨυχιατρικήΠροεδρείο: Μέλλος Ε.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςΚλινικές µορφές κατάθλιψης Αλεξανδράτου Ι.∆ιπολική διαταραχή: κλινικά χαρακτηριστικά – επιδηµιολογία Παπαηλίου Ά.Συννοσηρότητα συναισθηµατικών και αγχωδών διαταραχών Βαλτινός Χ.Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κατάθλιψη Κωνσταντελάκη Μ.Συννοσηρότητα συναισθηµατικών διαταραχών καικατάχρηση οινοπνεύµατος Νούλας Ι.Θεραπεία συννοσηρότητας συναισθηµατικών διαταραχώνµε άλλες ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις Μελισσαράτου Α12.45-14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΣίδηρος: αρχές µεταβολισµού και ο ρόλος του στον ανθρώπινο οργανισµόΘέµα: ΠαιδιατρικήΠροεδρείο: Κόσσυβα Λ.Γενικές αρχές και νεώτερα δεδοµένα στο µεταβολισµότου σιδήρουΜαλτέζου Π.-Γ.Επίδραση της σιδηροπενίας στην ψυχοκινητική εξέλιξη καιτις γνωσιακές λειτουργίες του βρέφους-παιδιού-εφήβου Γεωργιάδη Τ.Εργαστηριακές παράµετροι µεταβολισµού σιδήρου Κυριακούλης Κ.Σιδηροπενία και σιδηροπενική αναιµία Καντή Γ.Νοσήµατα περίσσειας σιδήρουΚαραχάλιου Γ.-Σ.14.00-14.30 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α14.30-15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕγκέφαλος: Επεξεργαστής ή διαµορφωτής των αισθήσεωνΘέµα: ΦυσιολογίαΠροεδρείο: Καπουκρανίδου ∆.Η αντιληπτική ικανότητα του εγκεφάλου Λώλου Μ.Όραση: Μια µατιά, χίλιες σκέψεις Κελαϊδή Ν.Νιώσε το χώρο, άκου τη σιωπή Νικολοπούλου Κ.Αφή-Αισθητικότητα: Άµυνα και ερµηνεία Στοφοριάδη Α.Γεύση-Όσφρηση: ∆ύο αλληλένδετες αισθήσεις Τσεπαϊτίτε Ν.15.45-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣ∆ιάγνωση και Θεραπεία Οξέων Στεφανιαίων ΣυνδρόµωνΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Χάχαλης Γ.∆ιαφορική διάγνωση θωρακικού άλγους Αµεραλή Μ.∆ιάγνωση Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόµων και ταξινόµησηκινδύνου Μαλλιώρη Σ.Θεραπεία Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόµων εκτόςεπαναγγείωσης Μούγιου Β.Επαναγγείωση σε STEMI µε θροµβόλυση ή πρωτογενήPCΙ ή θροµβόλυση και δευτερογενή PCI Σιµοπούλου Χ.44


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 317.00-18.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΒρογχικό άσθµα: Από τη διάγνωση στους φαινότυπουςΘέµα: ΠνευµονολογίαΠροεδρείο: Λουκίδης Στ., Μπακάκος Π.Ορισµός-Επιδηµιολογία ∆ρογκάρης Σ.∆ιάγνωση Αρβανίτη Ε.Σταδιοποίηση-Θεραπεία Αργυροπούλου Μ.Αξιολόγηση-Θεραπεία Παρόξυνσης Τσίβου Μ.Σύνδροµο αλληλοεπικάλυψης ΒΑ/ΧΑΠ Μαστοράκη Ε.Σοβαρό Άσθµα ∆ιαµαντής Χ.Κύηση και Άσθµα Μπάλλας Χ.Άσθµα µετά από άσκηση Πιτσιγαβδάκη Σ.Παιδικό Άσθµα Κουτσάκη Α.ΑΙΘΟΥΣΑ Ασκληπιός18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ45


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΑ Ρ Ε Τ Α Ι Ο ΣΑΙΘΟΥΣΑ Αρεταίος09.00-10.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΓηριατρικήΠροεδρείο: Μόσχου Ι.Γ., Κατσαρού Α.Μ.ΕΑ-048ΕΑ-049ΕΑ-050ΕΑ-051ΕΑ-052ΕΑ-053ΕΑ-054ΕΑ-055ΕΑ-056ΕΑ-057Η σηµασία της διατροφής των ασθενών της τρίτης ηλικίαςΓεωργιόπουλος Χ., ∆ρακονταειδής Π., Βολίκας Κ.Πνευµονία στην τρίτη ηλικίαΜούσα Χ., Ζάχου Μ., Βολίκας Κ.Νόσος του Αlzheimer (ΝΑ): Κλινική εµφάνιση, εξέλιξη και θεραπείαΠαναγιώτου Α., Κακούρη Α., Βολίκας Κ.Αντιµετώπιση του εγχειρητικού γηριατρικού ασθενούςΚατσούλη Αικ., Βάσιλα Μ., Βολίκας Κ.Σύγχρονες θεραπείες για την αντιµετώπιση ανοϊκών ασθενών άνω των 65 ετώνΑραβαντινού-Φατώρου Κ., Βολίκας Κ., Μπαρλαµπά Αικ., Ηλιακόπουλος Κ.Γήρανση και στρεςΦραγκιαδάκη Β.∆ιάγνωση και δοκιµασίες διάγνωσης της νόσου AlzheimerΑργυροπούλου Μ., Αρφαράς-Μελαίνης Ά., Βολίκας Κ.Πολυφαρµακία και τρίτη ηλικίαΗλιακόπουλος Κ., Βολίκας Κ., Κούνα Κ.Σηµασία της γηριατρικής εκπαίδευσηςΒολίκας Κ., Ηλιακόπουλος Κ., Ντεντάκης ∆., Μπαρλαµπά ∆.Λοιµώξεις στην τρίτη ηλικίαΓουρνά Π., Βολίκας Κ.10.15-11.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΑιµατολογίαΠροεδρείο: Λιαράκος Α. Λ., Κοσµετάτου Μ.ΕΑ-058Επιδηµιολογική µελέτη για την εµφάνιση Hodgkin ή µη-Hodgkinλεµφώµατος στον πληθυσµό της ΘεσσαλίαςΓεωργακόπουλος ∆.ΕΑ-059 Νέες προοπτικές στην αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης µετη χρήση βλαστικών κυττάρωνΑποστολακοπούλου Λ.ΕΑ-060ΕΑ-061∆εξαµενές εθελοντών δοτών µυελού των οστών-Ιστορική αναδροµήΜόσχου Ι.-Γ., Κατσαρού Α.-Μ., Σακελλαροπούλου Ι., Καζά Μ.Πώς γίνεται σήµερα κάποιος δότης µυελου των οστών-ΕυαισθητοποίησηκοινούΚατσαρού Α.-Μ., Σακελλαροπούλου Ι., Καζά Μ., Μόσχου Ι.-Γ.46


ΕΑ-062ΕΑ-063Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Οµφαλοπλακουντιακές τράπεζεςΣακελλαροπούλου Ι., Καζά Μ., Μόσχου Ι.-Γ., Κατσαρού Α.-Μ.Επαγόµενα πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα (IPCs)Καζά Μ., Μόσχου Ι.-Γ., Κατσαρού Α.-Μ., Σακελλαροπούλου Ι.11.30-12.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΣύγχρονη προσέγγιση ιογενούς ηπατίτιδαςΘέµα: ΓαστρεντερολογίαΠροεδρείο: Θωµόπουλος Κ.Σύγχρονη επιδηµιολογία ηπατίτιδων Καλατζή Ε.Ιολογία και ορολογική διάγνωση ηπατίτιδων Λουριδά Θ.Φυσική πορεία ηπατίτιδων Ανδιανάκου Γ.Πρόληψη ηπατίτιδων και εκτίµηση της βαρύτητας τηςηπατικής νόσου Τσελεκούνη Π.Θεραπευτική αντιµετώπιση ηπατίτιδας Β Ανδριακοπούλου Ε.Θεραπευτική προσέγγιση ηπατίτιδας C Στυλιαρά Ι.ΑΙΘΟΥΣΑ Αρεταίος12.45-14.00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΟγκολογίαΠροεδρείο: Ζαρκαβέλης Γ., ∆ηµητρόπουλος Κ.ΕΑ-064ΕΑ-065ΕΑ-066ΕΑ-067ΕΑ-068ΕΑ-069ΕΑ-070ΕΑ-071HPV και καρκίνος πέουςΦράνκο Μ.Ο ρόλος της ασπιρίνης στον καρκίνο του παχέος εντέρουΦράνκο Μ.Η παρουσίαση του µονοπατιού mTOR στον καρκίνο του νεφρούΜπακογιάννης Κ.Αρχές διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του µαστούΜπρούτας ∆., Παλιούρας Α., Τσιολάκη Μ.-Γ., Λουτζίδου Λ., Τσέκερης Π.Τα φρούτα και τα λαχανικά ως µέτρο πρόληψης της καρκινογένεςσηςΓκούφα Αικ., ∆ηµονίτσας Ε., Nάσκα Α.Ο ρόλος της απορρύθµισης του συστήµατος ρενίνης-αγγειοτενσίνηςστην καρκινογένεση-Νέες θεραπευτικές προσεγγίσειςΒογιατζή Χ.Γνώση ή Άγνοια για τον ιο HPV; - Επιδηµιολογική µελέτηΚατσαβριά Αικ., Κατσούδα Α., Ανεστάκης ∆., Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.Καρκίνωµα εκ κυττάρων Merkel και MCV(merkel cell polyomavirus)Τσάκα Σ.14.00-14.30 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α47


Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 314.30-15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΠαθήσεις των περιφερικών νεύρων στην καθηµερινή ιατρική πρακτικήΘέµα: ΝευρολογίαΠροεδρείο: Χρόνη Ε.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑρεταίοςΠροσβολή νεύρων σε σακχαρώδη διαβήτη Μοναστηριώτη Ν.Τοξικές/ τροφικές πολυνευροπάθειεςΚουριδάκη Χ.-Π.Αυτο-άνοσες πολυνευροπάθειες Βόσσος Β.∆ιαταραχές κρανιακών συζυγιών Κουκουµπάνης Κ.Μηχανικές µονονευροπάθειεςΜαδενλίδου Στ.15.45-17.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΤο «ταξίδι» της Γυναίκας από τη γέννηση ως την ενηλικίωσηΘέµα: Μαιευτική-ΓυναικολογίαΠροεδρείο: ∆εληγεώρογλου Ε., Καλαµπόκας Ε., Καρούντζος Β.,Γιαννούλη Αικ.Συγγενείς διαµαρτίες του γεννητικού συστήµατος Γλύκας Ι.Ήβη και παθολογία της ενήβωσηςΓιαννούλη Αικ.Εµµηναρχή-∆ιαταραχές εµµήνου ρύσεως-PCOS Τρίµµη Κ.Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, HPV καικαρκινογένεση-Προληπτικός Εµβολιασµός Κατσιαµπούρα Π.Κυήσεις και εκτρώσεις στην Εφηβεία Μπερντάλη Σ.Ό,τι νεώτερο για την Αντισύλληψη στην ΕφηβείαΡέστα Α.-Χ.Πρώιµη Ωοθηκική Ανεπάρκεια και οι επιπτώσεις της Ασσούρ Α.17.00-18.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΕξελίξεις στην καρδιολογίαΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Τούτουζας K.Σύγχρονη αντιµετώπιση βραδυκαρδιών Οικονοµοπούλου Η.Σύγχρονη αντιµετώπιση βαλβιδοπαθειώνΓκούφα Αικ.Παθοφυσιολογία της αθηρωµατικής πλάκας Καρατζάς Κ.Σύγχρονη αντιµετώπιση οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου Μπουρίκα Β.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ48


ΕπιστηµονικόΠρόγραµµαΣάββατο20 Απριλίου2013Saturday20 April201349


ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαΣ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΥ Γ Ε Ι Α09.30-10.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΟγκολογίαΠροεδρείο: Μάραντος Θ., Κατσαρού Α.-Μ.ΕΑ-072ΕΑ-073ΕΑ-074ΕΑ-075ΕΑ-076ΕΑ-077ΕΑ-078ΕΑ-079∆ιερεύνηση ανάπτυξης µελανωµάτων επί εδάφους προϋπάρχοντος σπίλουΙωαννίδη Λ. Ε., Ζιώγα Α., Μπατιστάτου Α.Ο ρόλος του HBV-HCV στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµαΦράνκο Μ.Σχέση ασβεστίου-VDR-CDX2 µε τον καρκίνο του προστάτηΦράνκο Μ.Φλεγµονώδης καρκίνος του µαστούΦράνκο Μ.Καρκίνος παχέος εντέρου-διάγνωση, κλινική εικόνα και ταξινόµησηΤσιολάκη Γ.-Μ., Παλιούρας Α., Μπρούτας ∆.Επιθηλική µεσεγχυµατική µετατροπή στα καρκινώµατα αγνώστουπρωτοπαθούς εστίαςΖωγράφου-Θεµελή Μ., Ζέρζη Κ., Γούσια A., Στογιάννη Α.,Πενθερουδάκης Γ., Παυλίδης Ν., Μαλάµου-Μήτση Β.TNF-α ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ∆έτσικα Α., Καλύβας Κ. Θ., Κοντοπούλου Α.Μ., Χρήστου Ε.Πρωτοπαθές λέµφωµα ωοθήκης: περιγραφή σπάνιας περίπτωσηςσε έφηβη και ανασκόπηση της βιβλιογραφίαςΛιάκου Μ., Μουλαζίµη Α., Γραβαλίδου Ι., Ματσουκά Π., Κουκούλης Γ.,∆απόντε Α.10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΚαρκίνος ΠνεύµοναΘέµα: ΟγκολογίαΠροεδρείο: Καλόφωνος Χ.Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση νόσου Τριανταφύλλου Χ.Ακτινολογική διαγνωστική προσέγγιση- Σταδιοποίηση Πίσσα Μ.-Β.Παθογένεια νόσου- Ιστολογικοί τύποι Σπιλιοπούλου Β.Χειρουργική Αντιµετώπιση Πιτσάβα Γ.Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση Καλύβα Ν.12.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΗ πλαστική χειρουργική στην εγκαυµατική νόσοΘέµα: Πλαστική ΧειρουργικήΠροεδρείο: Παυλίδης Λ.Αιτιολογία, παθοφυσιολογία, πρωιµη αντιµετώπιση Παυλίδης Λ.Πρώιµη και όψιµη χειρουργική αντιµετώπιση ∆εµίρη Χ.Αισθητική αποκατάσταση µετά το έγκαυµα Τσιφτσής Α.Υποκατάστατα ιστών στην χειρουργική θεραπεία τηςεγκαυµατικής νόσου Παπανικολάου Α.50


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 313.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΗ Βρουκέλλωση σήµεραΘέµα: ΛοιµωξιολογίαΠροεδρείο: Παναγιωτακόπουλος Γ.Αιτιολογικός παράγοντας και επιδηµιολογία τηςΒρουκέλλωσης Χουρπιλιάδης Χ.Ανοσολογικοί µηχανισµοί και παθογένεια Βρουκέλλωσης Τσόκολα Ε.Κλινική εικόνα Βρουκέλλωσης Κούτρα Ε.∆ιάγνωση και θεραπεία Βρουκέλλωσης Κοντοπούλου Χ.Επιπλοκές Βρουκέλλωσης- Σπονδυλοδισκίτιδα, Ενδοκαρδίτιδα Κρόκος Π.14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Υγεία15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΗ φαρµακολογική βάση της θεραπευτικής: Οξέα συµβάνταΘέµα: Φαρµακολογία και θεραπευτικήΠροεδρείο: Παναγιωτακόπουλος Γ.Οξεία ασθµατική κρίσηΜαλατέστας Μπ.Οξεία µηνιγγίτιδα Μάραντος Θ.Οξύ πνευµονικό οίδηµα Κάκκου Μ.Οξύ στεφανιαίο σύνδροµοΛιαράκος Α.-Λ.Αλλεργικό shock Μαρούλη Μ.Status epileticusΜόσχου Ι.-Γ.16.15-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜεταµόσχευση ΝεφρούΘέµα: Χειρουργική µεταµόσχευσης οργάνων και ιστώνΠροεδρείο: Ντουνούση Ε., Μήτσης Μ.Χρόνια Νεφρική Νόσος τελικού σταδίου - Θεραπευτικέςεπιλογές Παναγιώτου Π.Προµεταµοσχευτικός έλεγχος λήπτη - Αξιολόγηση δότη Ζαµπέτας ∆.Μεταµόσχευση νεφρού - Η προσέγγιση τουχειρουργού Αναστασόπουλος Ν. Α.Μεταµόσχευση νεφρού - Η προσέγγιση του νεφρολόγου Λιόλιος Ε.Άµεσες και απώτερες επιπλοκές της µεταµόσχευσης Σιαράβας Κ.17.30-18.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝευροχειρουργική ΟγκολογίαΘέµα : ΝευροχειρουργικήΠροεδρείο : Βάκης Α.Όγκοι επίφυσης Βασινιώτης-Καµαρινός N.Όγκοι τουρκικού εφιππίου Παγκάκη X.Όγκοι στελέχους Τσούµπα M.Όγκοι 4ης κοιλίας Αγγελή Μ.Μεταστατική νόσος εγκεφάλου Ρεντίφης Λ.Όγκοι γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας Γεωργής Π.51


ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαΣ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 318.45-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΛΑΡΙΣΑΣΙατρική βασισµένη σε αποδείξεις (evidence based medicine).Ένα πολύτιµο εργαλείο µάθησης και τεκµηρίωσης ιατρικής γνώσης.Θέµα: Ιατρική εκπαίδευσηΠροεδρείο: Παπαγόρας ∆., Καναρά Μ.Η έννοια, η σηµασία και η διαβάθµιση των ενδείξεων Κοντογιώργου Χ.Μεθοδολογία πρόσβασης και άντλησης των ενδείξεων Κουτής Α.Βασικές αρχές της ιατρικής βασισµένης σε αποδείξεις Μηλιάκης Β.Η έννοια και η σηµασία των κατευθυντήριων οδηγιών Μαµάης Ι.19.45-20.15 ∆ΙΑΛΕΞΗΘέµα: ΑθλητιατρικήΠροεδρείο: Πενταρά Ι.Αθλητικές κακώσεις : πρακτικές συµβουλές για επίδοξουςιατρούς αγώνων Κουτής Α.20.15-21.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΛΑΡΙΣΑΣΣύγχρονοι αλγόριθµοι χειρισµού ασθενών µε καλοήθεις καικακοήθεις παθήσεις µαστούΘέµα: ΧειρουργικήΠροεδρείο: Καναρά Μ. Παπαγόρας ∆.Αλγόριθµος προσέγγισης ασθενούς µε ψηλαφητό µόρφωµαµαστού ινοκυστικη µαστοπαθεια Πινιάρα Α.Αλγόριθµος προσέγγισης ασθενών µε µαστογραφική µηψηλαφητή αλλοίωση µαστού Βαρσάνης Γ.Θεραπευτική αντιµετώπιση καλοήθων παθήσεωνµαστού Τριανταφύλλου Σ.Θεραπευτική αντιµετώπιση ασθενών µε καρκίνο µαστού Τσερώνης Η.Κατευθυντήριες οδηγίες για χορήγηση neoadjuvant θεραπείας Κουτής Α.52


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΓ Α Λ Η Ν Ο Σ09.30-10.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΗ επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρµα του ανθρώπου-ΦωτογήρανσηΘέµα: Χειρουργική-∆ερµατολογίαΠροεδρείο: Μπουνόβας Α.Εισαγωγή-Φωτογήρανση Ερκοτίδου Ε.Φωτοευαισθησία-Φωτοδερµοπάθεια Αναστασούδης ∆.Φωτοδερµοπάθειες Καραµπάτσος Β.Ηλιοδερµατοπάθεια-Πορεία Λαζαρίδης Χ.Πρόληψη-Θεραπεία-Φωτοπροστασία Αλεξίου Κ.ΑΙΘΟΥΣΑ Γαληνός10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής: ένα σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιαςυγείας»Θέµα: ΨυχιατρικήΠροεδρείο: Σκαπινάκης Π. Α.Επιδηµιολογία, Κλινική Εικόνα και ∆ιάγνωση ΨυχογενούςΑνορεξίαςΜπατσίλα Αθ.Επιδηµιολογία, Κλινική Εικόνα και ∆ιάγνωση Βουλιµίας Λέτσιου Αικ.Αιτιολογία διαταραχών πρόσληψης τροφής Ζωγράφου-Θεµελή Μ.Φυσική Ιστορία, πρόγνωση, αντιµετώπιση διαταραχώνπρόσληψης τροφήςΚυριακίδου Άρ.Επιδηµιολογικά ∆εδοµένα για τη ∆ιαταραχή ΠρόσληψηςΤροφής σε Πανελλήνιο ∆είγµα Μαθητών Λυκείου Ιωαννίδη Λ.Παχυσαρκία και Ψυχικές ∆ιαταραχές: µια πολύπλοκη σχέση Ζέρζη Κ.12.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚίρρωση του ήπατος και επιπλοκέςΘέµα : ΓαστρεντερολογίαΠροεδρείο: Κουρούµαλης Η.Κίρρωση και ίνωση ήπατος Σπύρου Ζ.Πυλαία υπέρταση Θάνος Χ.Ασκίτης Ρόκας Κ.Ηπατονεφρικό σύνδροµο Αρβανίτης Κ.Ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα Ασκαλίδου Τ.Ηπατική εγκεφαλοπάθεια Χατζηβασιλείου Π.13.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΣύγχρονα δεδοµένα για τον καρκίνο του Παχέος ΕντέρουΘέµα: ΧειρουργικήΠροεδρείο: Ζωγράφος Γ., Ντεντάκης ∆.Από την επιδηµιολογία στην αντικειµενική εξέταση Πράπα Σ.Απεικονιστικά ευρήµατα καρκίνου παχέος εντέρου Λάνδρου Ι.Ενδοσκοπικά ευρήµατα καρκίνου παχέος εντέρου Φιλλιπίδης Π.Χειρουργική θεραπεία και follow up των ασθενώνκαρκίνο του Παχέος Εντέρου Ντεντάκης ∆.Επικουρική θεραπεία καρκίνου παχέος εντέρου Μαθιοπούλου Μ.53


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 314.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ ΑΑΙΘΟΥΣΑ Γαληνός15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΣύγχρονα θέµατα της ΑγγειοχειρουργικήςΘέµα: ΑγγειοχειρουργικήΠροεδρείο: Μπακογιάννης Χ. , Γεωργόπουλος Σ.Χειρουργική και ενδαγγειακή αντιµετώπιση ανευρυσµάτωνκοιλιακής αορτής ∆αβάκης Σ.Υβριδικές Τεχνικές στην αγγειοχειρουργική Μπακογιάννης Χ.∆ιαβητικό πόδι: από τη διάγνωση στη θεραπευτικήαντιµετώπιση Λιακόπουλος ∆.Σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση καρδιαγγειακής νόσου Μαλτέζος Κ.Σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση της πνευµονικήςεµβολήςΗλιακόπουλος Κ16.15-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΒρογχικό άσθµα και ΧΑΠ: ∆ύο χρόνιες αποφρακτικές νόσοιτων αεραγωγών.Θέµα: ΠνευµονολογίαΠροεδρείο: Σπυρόπουλος Κ.Βρογχικό Άσθµα (ορισµός-επιδηµιολογικά στοιχεία-παθογένειαπαθοφυσιολογία-κλινικήεικόνα-διάγγνωση) Βλάσση Λ.Θεραπεία του βρογχικού άσθµατος Λάγιου Ό.ΧΑΠ (ορισµός-επιδηµιολογικά στοιχεία-παθογένειαπαθοφυσιολογία-κλινικήεικόνα-διάγγνωση) Κάκκου Μ.Θεραπεία της ΧΑΠΓρυπάρη Ι.-Μ.Βρογχικό άσθµα – ΧΑΠ: Οµοιότητες και διαφορές Τσιµέκα Α.- Μ.17.30-18.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΣπληνοµεγάλια και σχετιζόµενες νόσοιΘέµα: Παθολογική ανατοµικήΠροεδρείο: Ζολώτα Β.Φυσιολογική ανατοµική και λειτουργία σπληνός Παλαιολόγος Κ.Λοιµώξεις σπληνός Φερνιαδάκη Ε.Σπληνοµεγαλια -λεµφικα νεοπλασµατα Βαλερά Κ.Υπερσπληνισµός -συµφορητικές καταστάσεις και αιµολυτικέςαναιµίες Μπίµπη Ε.Αυτοάνοσες - µεταβολικές νόσοι σχετιζόµενες µεσπληνοµεγάλια και νεοπλάσµατα σπληνός Βασιλοπούλου Α.18.45-21.15 WORKSHOP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣWorkshop εκµάθησης ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, δύο sessionsΕκπαιδευτής: Αβρανάς K.54


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΙ Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ09.30-10.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Πενταρά Ι., Μόσχου Ι.-Γ.ΕΑ-080ΕΑ-081ΕΑ-082Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια: Παθοφυσιoλογία & ΦαρµακολογικήΑντιµετώπισηΑθανασάκη Α., Μέλλιου Στ., Μουδατσάκη Μ.Μεταβολές στη µέση ηλικία των ασθενών που προσέρχονται µε οξύστεφανιαίο σύνδροµο την τελευταία πενταετίαΑλαµανή Ή., Μουλιανιτάκη Η., Σαµαρά Ι., Στάκος ∆.Ενδείξεις επεµβατικής έναντι χειρουργικής επαναιµάτωσης σε ασθενείςµε στεφανιαία νόσοΣιµοπούλου Χ., Τάτση Μ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΕΑ-083ΕΑ-084ΕΑ-085Ο παθοφυσιολογικός ρόλος της ενδοθηλίνης στις κοιλιακές αρρυθµίεςκατά την οξεία φάση του εµφράγµατος του µυοκαρδίουΑργυρίου Ε.- Ο., Κωλέττης Θ.Η διαχείρηση ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΠ µε πιθανή θλάσηµυοκαρδίουΑργυρίου Ε.- Ο., Τσιαµπούση Ε., Αποστολάκης Ε.Επιπολασµός της πνευµονικής αρτηριακής υπέρτασης σε πληθυσµόασθενών µε συγγενείς καρδιοπάθειες σε εξειδικευµένο ιατρείοτριτοβάθµιου νοσοκοµείουΖτρίβα Ε., Κάππου Κ., Μουράτογλου Σ., Γιαννακούλας Γ., Καρβούνης Χ.10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΆλγος: Τα όπλα µας κατά ενός συµµάχου, όταν γίνεται εχθρόςΘέµα: ΦαρµακολογίαΠροεδρείο: Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ.Παθοφυσιολογία του άλγους - Εισαγωγή στη Φαρµακολογία Στάικογλου Ν.Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Παντελίδης Π.Οπιοειδή Αναλγητικά Φαχουρίδης Θ.Μη φαρµακολογική αντιµετώπιση Τζιτζής Π.12.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣύνδροµα Υπέρχρησης σε ΑθλητέςΘέµα: Αθλητιατρική-ΑνατοµικήΠροεδρείο: Νάτσης Κ.Κατάγµατα κόποσης Ηλιάδη-Μάνου Ε.Επικονδυλοπάθειες του αγκώνα Χόρτη Α.Τενοντοπάθεια του Αχιλλείου τένοντα Γκαγκάνης Μ.Σύνδροµο υπακρωµιακής προστριβής Κωνσταντινάκου Γ.Περιοστίτιδα της κνηµιαίας ακρολοφίας Παπαροϊδάµης Γ.55


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 313.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΝευροχειρουργικήΘέµα: Νέες προοπτικές στη ΝευροχειρουργικήΠροεδρείο: Κωνσταντογιάννης Κ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΗ νευροχειρουργική αντιµετώπιση του φαρµακοανθεκτικούχρόνιου άλγους Φερµελή ∆.Τα καρκινικά βλαστοκύτταρα στους εγκεφαλικούς όγκους Μπούκας Λ.Η θέση του νευροχειρουργού στην αντιµετώπιση τουπολυτραυµατία Καραχάλιου Μ.Ελάχιστα επεµβατική χειρουργική σπονδυλικήςστήλης Σακελλαροπούλου Ι.Χειρουργική αντιµετώπιση αγγειακής εγκεφαλικήςνόσου Κουλουριώτης Γ.14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΠαιδιατρικήΠροεδρείο: Φερµελή ∆., Μέντη Α.ΕΑ-086ΕΑ-087ΕΑ-088ΕΑ-089ΕΑ-090Εργαστηριακή µελέτη πρώτου επεισοδίου ουρολοίµωξης στα παιδιάΒαρδάκα Π., Ιωαννίδης Ρ., Κουτσογιάννης Ε., Πολυχρόνη ∆.,Τσαλκίδης Ά.Είναι απαραίτητος ο απεικονιστικός έλεγχος σε παιδιά µε πρώτοεπεισόδιο ουρολοίµωξης;Βαρδάκα Π., Ιωαννίδης Ρ., Κουτσογιάννης Ε., Πολυχρόνη ∆.,Τσαλκίδης Ά.Θεραπευτική αντιµετώπιση της Κυστικής Ίνωσης∆ραµιτινού ∆.Αναιµίες σε παιδιάΝταρούτσου Ε.Σοβαρή ψυχοκινητική καθυστέρηση σε βρέφος µε µετάλλαξη τουγονιδίου του µονοκαρβοξυλικού µεταφορέα 8 (MCT8).∆ρόσος Χ.Ε., ∆ράκου Γ. Α., Παπαδόπουλος Ι., Παπαδηµητρίου Α.,Ντινόπουλος Α.16.15-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΌγκοι Μυοσκελετικού ΣυστήµατοςΘέµα: ΟρθοπαιδικήΠροεδρείο: Μέγας Π.Εισαγωγή Ζιώγου Σ.∆ιάγνωση Μεροπούλη Α.ΒιοψίαΜπαβέλου Αικ.Σταδιοποίηση Αργυριάδη Ρ.Καλοήθεις Όγκοι Μαραγκούλια Θ.Κακοήθεις Όγκοι Πάλλης Κ.56


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 317.30-18.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΙσχαιµικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ)Θέµα: ΝευρολογίαΠροεδρείο: Ελλούλ Ι.Ασθενής µε οξύ ΑΕΕ: Αντιµετώπιση Γιαννακοπούλου Η.Αίτια και διερεύνηση ισχαιµικών ΑΕΕ Πετρακόγιαννης ∆.Ο ρόλος της Θροµβόλυσης στα ΑΕΕ Μίκρου Α.Παροδικά Ισχαιµικά Επεισόδια Κανελλοπούλου Κ.∆ευτερογενής πρόληψη των ισχαιµικών ΑΕΕ Υφαντή Μ.18.45-20.00 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Παθολογία (εξειδικεύσεις)Προεδρείο: Λαγκαδινού Μ., Ζαρκαβέλης Γ., ∆ηµητρόπουλος Κ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΕΑ-091ΕΑ-092ΕΑ-093ΕΑ-094ΕΑ-095ΕΑ-096ΕΑ-097Οι συχνότερες λοιµώξεις σε ασθενείς µε κίρρωση του ήπατοςΛαγκαδινού Μ.Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός-απο τη διάγνωση εώς την αντιµετώπισηΛιαράκος Α.-Λ., Κανελλοπούλου Κ., Κοσµετάτου Μ., Κωστάκης Π.,Παπαγιάννη Κ.Σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις του καρκίνουτου προστάτηΠαλιούρας Α., Τσιολάκη Γ.-Μ., Μπρούτας ∆., Λουτζίδου Λ., Τσέκερης Π.Dr House, TV, and realityΠίσσα Μ.-Β., Πιτσάβα Γ.Μουκορµύκωση-µια αναδυόµενη λοίµωξηΝασιούδης ∆., Ανταχόπουλος Χ.Παθογενετική βάση των λοιµώξεων σε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς,συνήθη παθογόνα και µέτρα πρόληψής τουςΜάραντος Θ.Παθογενετική βάση, ταξινόµηση και θεραπευτική προσέγγιση τωνουρολοιµώξεωνΣιακαβέλλα ∆., Πάππα Μ., Μάραντος Θ.20.00-21.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΨυχιατρικήΠροεδρείο: Μαδενλίδου Στ., Καλύβα Ν.ΕΑ-098ΕΑ-099ΕΑ-100Νευροψυχανάλυση: Γέφυρα µεταξύ νευρώνων και ψυχοθεραπείαςΞανθάκη Ε. Ι.Η επίδραση της άσκησης στην ψυχολογική κατάστασηΣτούκας Β., Ζυγούρη Στ.Φαίνεσθαι και ΕίναιΞανθάκη Ε. Ι.57


ΕΑ-101Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Οπτικές παραισθήσειςΑργυροπούλου Μ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΕΑ-102ΕΑ-103ΕΑ-104ΕΑ-105ΕΑ-106Σύνδροµο PANDASΚατσούλη Αικ.∆ιαπολιτισµική διερεύνηση επιλόχειας κατάθλιψηςΕυαγόρου Ο., Aρβανίτη Αικ.Συνείδηση και Θεωρία Ολοκληρωµένης ΠληροφορίαςΜπούκας Λ.Σύγκριση του άγχους ασθενών και συνοδών πριν τη διενέργειαεπεµβατικής πράξης για καρκίνο του κατώτερου ουροποιητικούΠαπακωνσταντίνου Β. Ά., Κοµζιά Α. Π., Κορώνης Ν. Σπ., Σιδεράς Α.Λ., Σοκολάκης Ε. Ι., Ιωαννίδης Ι.-Ε.Επιλήψια και ψυχώσεις: Μια αµφίδροµη σχέσηΙωαννίδης Ρ., Αρβανίτη Αικ.58


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΑ Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ09.30-10.15 ROUND TABLESurgical emergencies: the acute abdomenChairmen: Karmiris N., Sideris M., Pentara I.Introduction to approaching the surgical acute abdomen Kundra A.Surgical emergencies part 1 Ramez I.Surgical emergencies part 2 Saunders D.10.15-10.45 ROUND TABLEChairman: McNulty St.Haemochromatosis: an interesting case Stasinos I., Dimitropoulos I.Ophthalmology in Art Karmiris T.ΑΙΘΟΥΣΑ Ασκληπιός10.45-12.00 ROUND TABLERobotic Surgery: state of the art - how far how soonChairman: Konstantinidis K.M.Robotic surgeryRobotic Surgery: state of the art – how far how soon Konstantinidis K.M.Future of Robotic SurgeryHirides S.KRobotics in Gynecology for benign and malignant indications Hiridis P.K.Robotic Surgery as a career choice for a medical student Ntentakis D.P.12.00-13.15 WORKSHOP 1How to get a successful career in the UKChairmen: Whitfield P., James M. I., Courtney D.Coordinators: Sideris M., Lymperopoulos N., Pentara I.Welcome lecture Unsworth-White J.Introduction: approaching graduation Sideris M.Foundation Program NHS - basic structure, the NHSe-portfolio, assessments, reflections and foundationcompetences Atkinson-Lewis L., Sideris M.10 tips to succeed in your interviews: Interview’s skillsworkshop Lymperopoulos N.How to be a good doctorJames M.I.Attending a career as a GP in the UK Whitfield J.(For delegate candidates)Attending a career as an ophthalmologist Karmiris T.(For delegate candidates)Mock interview session (For delegate candidates)10 min - a few candidates will have the opportunityto attend a mock FY1 interview, which will be the same as in reality59


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 313.15-14.30 WORKSHOP 2Burns WorkshopChairmen: James M.I.Coordinator: Lymperopoulos N.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςHow to understand and treat burn injuriesJames M.I.Trauma surgery: An insight into surgical training inSouth Africa Grockock C.Hand emergencies management Iqbal A.14.30-16.15 ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΠροεδρείο: Πενταρά Ι., Τριανταφύλλου Χ., Καλύβα Ν.∆ιαγωνισµός Ιατρικής Γνώσης16.15-17.30 FORUM 2Breast Surgery: Endocrinology, Plastic SurgeryChairmen: Zografos G., Chagla L.Sex HormonesMc Nulty St.Gynecomastia Chagla L.Breast cancer Zografos G.Breast Reconstruction Iqbal A., Lymperopoulos N.17.30-18.30 ROUND TABLEAdvances in SurgeryChairmen: Whitfield P., Unsworth-White J.Cerebrovascular Neurosurgery Whitfield P.Pathophysiology - Surgical treatment of aorticstenosis Unsworth-White J.Hand Emergencies ManagementKarmiris NChest Reconstruction Sofos E.18.30-19.15 ROUND TABLEChairmen: Courtney D., Karkanevatos A.Head and Neck Cancer - A surgeons Perspective Courtney D.Facial plastics series Karkanevatos A.Ear Reconstruction Sofos E.19.15-19.45 ROUND TABLEAPLS principles for foundation traineesChairman: Broughton S.High dependency care of children Broughton S.Management from a junior’s perspective Koutsogianni M.60


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 319.45-21.15 FORUMEssentials of Trauma life support - Suturing Skills workshopCoordinators: Sideris M., Lymperopoulos N.Student’s coordinator: Pentara I.An introduction to the ATLS algorithm Sideris M.Basic suturing skills Lymperopoulos N.Participating consultants:Prof. Peter Whitfield, Consultant Neurosurgeon, Plymouth Hospitals,Derriford Trauma Center, NHS UK, Peninsula Medical SchoolMr Malcolm Ian James, Consultant in Burns and Plastic Surgery,Mersey Regional Burns Unit, Whiston Teaching Hospital, University ofLiverpool, UKMrAzhar Iqbal, MSc, FRCS,Consultant Plastic, Reconstructive and HandSurgeon Whiston Teaching Hospital, University of Liverpool, UKMr David Courtney, Consultant in Oral and Maxillofacial Surgery,Plymouth Hospitals, honorary clinical lecturer, Peninsula Medical andDental School.Mr Apostolos Karkanevatos, Consultant in ENT Surgery, MPhil, FRCSEd(ORL-HNS)Leighton Hospital ,Mid Cheshire Hospitals NHS Foundation TrustMr Jonathan Unsworth-White, Consultant in Cardiothoracics Surgery,Plymouth Hospitals, NHS, UKMiss Leena Chagla, Consultant in General Surgery, Whiston TeachingHosital, NHS UKΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςParticipating SpR’s:Mr Christopher Grocock, Specialist Registrar in General Surgery,Royal Liverpool University Hospital , NHS UKMr Eustratios Sofos, Specialist Registrar in Plastic Surgery, WhistonTeaching Hospital, Liverpool, UKMr Nikolaos Karmiris, Specialist Registrar in Plastic Surgery, PlymouthHospitals, NHS UK61


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ρ Ε Τ Α Ι Ο ΣΑΙΘΟΥΣΑ Αρεταίος09.30-10.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Νευρολογία-ΝευροχειρουργικήΠροεδρείο: Πιτσάβα Γ., Πίσσα Μ.-Β.ΕΑ-107 Προοπτική µελέτη προγνωστικών παραγώντων σε ασθενείς µεγλοιοβλάστωµα.Ρόµπου Β.Α., Αλεξίου Γ., Βούλγαρης Σπ.ΕΑ-108ΕΑ-109ΕΑ-110ΕΑ-111ΕΑ-112ΕΑ-113ΕΑ-114Παράλυση του προσωπικού νεύρου: Τεχνικές για λειτουργική καιαισθητική αποκατάσταση∆ηµονίτσας Ε., Αθανασιάδης-Σισµάνης Α., Παπαδόπουλος Α. Ν.Ηµηκρανία και ίλιγγος: Σχέση αίτιου και αιτιατού ή αλληλένδετεςκλινικές οντότητες;Μπερντάλη Σ., Ρίζου ∆.Υποκινητική δυσαρθρία. Κλινικά χαρακτηριστικά και διαφοροδιάγνωσηΨυχάρη Π.Tα κέντρα του λόγου – Broca & WernickeΠαπαδοπούλου Α., ∆ηµονίτσας Ε., Αναγνωστοπούλου Σ.Current status of treatment options in patients with Alzheimer’sdisease /Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς µε νόσοAlzheimerΜπέλλου Β.Β., Μπελµπάσης Λ., Αντωνίου Αικ.Πολλαπλή σκλήρυνσηΧιονάτος Ρ. Α., Χόντα Ε.Η σηµασία της φυσικοθεραπείας και των σύγχρονων Φυσικοθεραπευτικώντεχνικών στην αντιµετώπιση νευρολογικών παθήσεωνΠενταρά Μ.Β., Πενταρά Ι.10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΣυγγενής ΒαρηκοΐαΘέµα: ΩΡΛΠροεδρείο: Παπαδάς Θ.Ανατοµία ωτός και φυσιολογία ακοής Κούρογλου Ε.Αίτια συγγενούς βαρηκοΐας Αβραµίδης ∆.∆ιάγνωση συγγενούς βαρηκοΐας Μιχελόγγονα Π.Αντιµετώπιση συγγενούς βαρηκοΐας- Κοχλιακά εµφυτεύµατα Αµπντί Α.12.00-12.40 ∆ΙΑΛΕΞΗΠροεδρείο: Μάραντος Θ., Ζαχαριουδάκη Μ.Αυχενικό Σύνδροµο: Ορισµός, Ταξινόµηση και Κλινικό Φάσµα Γουλές Ι.62


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 312.40-13.15 ∆ΙΑΛΕΞΗΠροεδρείο: Ντεντάκης ∆.Χειρουργική προσέγγιση των όγκων της Παρωτίδας Μυλωνάς Α.13.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΣκλήρυνση κατά Πλάκας ή Πολλαπλή ΣκλήρυνσηΘέµα: ΝευρολογίαΠροεδρείο: Αναγνωστούλη Μ.Επιδηµιολογία της ΣΚΠ-ΠΣ Κουκάκη Ε.Παθοφυσιολογία-Ανοσολογία της ΣΚΠ-ΠΣ Μούσα Χ.Γενετική-Ανοσογενετική της ΣΚΠ-ΠΣ Μαρκόγλου Ν.Κλινική Εικόνα της ΣΚΠ-ΠΣ Σιώτος Χ.Εργαστηριακός έλεγχος-∆ιαφοροδιάγνωση Μήτρου Μ., Αραβαντινού-Φατώρου Κ.Θεραπεία της ΣΚΠ-ΠΣ Γιάγκου Ε.ΑΙΘΟΥΣΑ Αρεταίος14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑλλαγή Φυσιολογικών Προτύπων στην ΑνατοµίαΘέµα: ΑνατοµικήΠροεδρείο: Αποστολίδης Σ.Έκφυση της µακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίουµυός Σιδηρόπουλος Θ.Έκφυση της άνω θυρεοειδούς αρτηρίας Οικονόµου Η.Έκφυση της εν τω βάθει παλαµιαίας αρτηρίαςαπό τηνωλένια αρτηρία Σκυργιάννη-Μανουσάκη Μ.Έκφυση βρογχικών αρτηριών Πάχτα Α.Πορεία του λαγονοβουβωνικού νεύρου Καραδαγλής Π.16.15-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑναγεννητική Ιατρική: Εφαρµογές των Αιµοποιητικών καιΜεσεγχυµατικών Στελεχιαίων ΚυττάρωνΘέµα: AιµατολογίαΠροεδρείο: Παπαδάκη Ε.Stem cells και αναγεννητικη ιατρική - όλα όσα πρέπει ναγνωρίζετε Χατζηπέρρου Κ.Εφαρµογές στην Αιµατολογία Τσαγκαράκη Ε.Εφαρµογές στην Ορθοπεδική Χατζηκαντή Α.Εφαρµογές στη Νευρολογία Μιλιλή Χ.Εφαρµογές στην Καρδιολογία Καµπούρη Μ.Εφαρµογές στη Χειρουργική Σταυράτης Σ.63


Σ Α Β Β Α Τ Ο 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 317.30-18.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓενετική της Νόσου AlzheimerΘέµα: ΓενετικήΠροεδρείο: Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑρεταίοςΧαρακτηριστικά νευρικού κυττάρου Πιπιγκάκης Χ., Παπανικολοπούλου Σ.Κληρονοµικότητα Ν.Α. και ΤΑU πρωτείνες Χρύσογλου Χ., Τσαρουχάς Α.Πρόδροµη αµυλοειδής πρωτείνη (ΑΡΡ) και Ν.Α. Χρύσογλου Σ., Τζιτζή Ε.Απολιποπρωτείνη Ε ( ΑΡΟΕ) στη Ν.Α.Βιολάκης-Γεωργιλαδάκης Ε., Παυλίδης Α.Προδιαθεσικά γονίδια της Ν.Α. ∆εµιρτζόγλου Γ., Αθανασιάδης ∆.18.45-20.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΚληρονοµικές Παθήσεις των ΝεφρώνΘέµα: ΝεφρολογίαΠροεδρείο: Πασαδάκης Π.Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών, Αιτιοπαθογένεια και∆ιάγνωση Ραµπότας Α.Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών, Κλινική Εικόνα καιΘεραπεία Παρασχάκη Α.Σύνδροµο Alport, Αιτιοπαθογένεια και∆ιάγνωση Τρίγκα-Βασιλακοπούλου Α.Σύνδροµο Alport, Κλινική Εικόνα και Θεραπεία Μαυράκη Ε.20.00-21.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒλαστικά κύτταραΘέµα: ΓενετικήΠροεδρείο: Λαµπρόπουλος Α.Βλαστικά κύτταρα-σηµερινά δεδοµένα Κυζίρογλου Μ.Επαγόµενα πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα Καβαζίδη Κ.Βλαστικά κύτταρα και καρκίνος Καπρινιώτης Κ.Βλαστικά κύτταρα και αναγεννητική ιατρική Ανδριόπουλος ∆.Βλαστικά κύτταρα-ηθικά διλήµµατα Κεραµιδάς Α.64


ΕπιστηµονικόΠρόγραµµαΚυριακή21 Απριλίου2013Sunday21 April201365


ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαK Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΥ Γ Ε Ι Α08.15-09.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Γαστρεντερολογία-ΝεφρολογίαΠροεδρείο: Λιαράκος Α.-Λ., Μέντη Α.ΕΑ-115ΕΑ-116ΕΑ-117ΕΑ-118ΕΑ-119ΕΑ-120ΕΑ-121ΕΑ-122ΕΑ-123Ο Πεταλοειδής Νεφρός και η κλινική του σηµασίαΝάτσης Κ., Παπαδοπούλου Α., Πιάγκου Μ.Ουροποιητικό σύστηµα και περιβαλλοντική τοξικότηταΖαµπέτα Α., Σιούτη Ι., Τζιωρτζιώτη Ζ.Εστιακή τµηµατική σπειραµατοσκλήρυνση: Αιτιοπαθογένεια καιµορφολογικές αλλοιώσειςΑναστασόπουλος Ν., Ντουνούση Ε.Παθογενετικοί µηχανισµοί του οισοφάγου BarrettΠαναγιώτου Π., Αναστασόπουλος Ν. Α., Λιόλιος Ε., Στρατής Ε.,Κατσάνος Κ., Τσιάνος Ε.Νέες τάσεις στην επιδηµιολογία και τη µοριακή εξέλιξη του ιού τηςηπατίτιδας σε έναν καθορισµένο ηµιαστικό και αγροτικό πληθυσµό τηςΚρήτηςΚουρεµέτη Μ. , Κουρούµαλης Η.Η Γεωεπιδηµιολογία της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης στην Κρήτηαποκαλύπτει πολύ υψηλή συχνότηταΚουρεµέτη Μ., Κουρούµαλης Η.Μεταµόσχευση ήπατος: ενδείξεις και αντενδείξειςΠαναγιώτου Π., Λιόλιος Ε., Κατσάνος Κ., Τσιάνος Ε.Μελέτη της φυσικής εξέλιξης της µη αντιροπούµενης κίρρωσης:Μονοκεντρική µελέτηΝικολάου Π., Κουρούµαλης Η.Α.Έλεγχος για ΗΠΑ το πνευµονικό σύνδροµο στους κιρρωτικούς ασθενείς:∆ιαγνωστική προσέγγιση και κλινικό συσχετισµοίΝικολάου Π., Κουρούµαλης Η.Α.09.30-10.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Χειρουργική-Γναθοχειρουργική-ΟδοντριατρικήΠροεδρείο: Μάραντος Θ., Ψαρολόγος Μ.ΕΑ-124ΕΑ-125ΕΑ-126Περιεσφιγµένη οµφαλοκήλη στην παιδική ηλικία. Μία σπάνια επιπλοκήΑντωνίου Έ.Η περιοδοντική νόσος στην εγκυµοσύνη και την εµµηνόπαυσηΜπάλλα Στ., Τσίβου Μ., Μπάλλας Χ., ∆ιαµαντής Χ.Προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς µε HIV λοίµωξηΝασιούδης ∆., Παπαγεωργίου Α.66


ΕΑ-127ΕΑ-128ΕΑ-129ΕΑ-130ΕΑ-131K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Νεώτερα δεδοµένα στην αντιµετώπιση της νεκρωτικής παγκρεατίτιδαςΣερέτης Φ., Πέρρος Π.Στένωση ΚαρωτίδωνΜαλτέζος Κ.Σχιστίες χείλους - υπερώας και διαταραχές στη σίτισηΨυχάρη Π.Περί κλασικών και νεότερων τεχνικών χειρουργικής τουθυρεοειδούς αδέναΠαπαδάτου Κ., Παππέλης Κ.Αντιµετώπιση συστροφής σιγµοειδούς χωρίς χειρουργική εκτοµήΚατσικογιάννης Ν., Κατσικογιάννη Φ., Μπέσσα Π., Μπραζουκάκης Ν.ΑΙΘΟΥΣΑ Υγεία10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΠαθοφυσιολογία Καρδιακών ΣυµβαµάτωνΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Νταβλούρος Π., Γκίζας Β.Συστολική Καρδιακή Ανεπάρκεια Παθοφυσιολογία καιΘεραπευτικήΑντιµετώπιση βασιζόµενη σε αυτή Γιάννου Α.∆ιαστολική Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πώς η γνώση τηςπαθοφυσιολογίας συµβάλλει στη θεραπεία; Μπαµπούρη Θ.Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου: Πώς η γνώση τηςπαθοφυσιολογίας συµβάλλει στη θεραπεία; Πενταρά Ι.Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Παθοφυσιολογία καιΠρόληψη- Πώς οι τεχνικές της παθολογοανατοµίας καιτης µοριακής βιολογίας συµβάλλουν στη θεραπεία; Βογιατζή Χρ.12.00-13.15 ∆ΙΑΛΕΞΗΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Γώγος Χ., Κυριαζοπούλου Β.Τα αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα σε ασθενείς µεστεφανιαία νόσο Αλεξόπουλος ∆.67


ΑΙΘΟΥΣΑ ΥγείαK Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 313.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΘέµα: Νεότερα δεδοµένα στον καρκίνο του µαστούΠροεδρείο: Γώγος Χ., Κυριαζοπούλου Β.Σύγχρονη χειρουργική αντιµετώπιση του καρκίνουτου µαστού Κούκουρας ∆.Η µοριακή ταξινόµηση του καρκίνου του µαστού Ζολώτα Β.Νεότερα δεδοµένα στην θεραπευτική αντιµετώπισητου καρκίνου του µαστού Καλόφωνος Χ.14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΠολλαπλούν µυέλωµαΘέµα: ΑιµατολογίαΠροεδρείο: Συµεωνίδης Α.Πολλαπλό µυέλωµα: Η νόσος µε τα πολλά πρόσωπα Χαλκίδη Θ.Πρωτεάσωµα: Βιολογική δράση και ρόλος στο πολλαπλούνµυέλωµαΚουτρουµπή Μ.-Θ.Κλινική χρήση αναστολέων πρωτεασώµατος- Bortezomib Βλάχου Μ.Ανεπιθύµητες ενέργειες αναστολέων πρωτεασώµατος καιη αντιµετώπιση τους ∆ηµητρίου Μ.Νεότερες στοχευµένες θεραπείες στο πολλαπλούν µυέλωµα Ζούκη ∆.16.15-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΟ θρίαµβος του γονοτύπου: Σύγχρονη διαφορική διάγνωσηπεριστατικών φαινοτυπικής µεταµόρφωσης φύλου από τηΚλασσική Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα.Θέµα: Αναπαραγωγική ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: Γεωργόπουλος Ν.Εισαγωγή στο φιλοσοφικό, θρησκειολογικό και κοινωνικόιστορικό πλαίσιο ∆αµούλαρη Χ.Παρουσίαση περιστατικών Μανδραπύλια Α.∆ιαταραχές διαφοροποίησης φύλου Κοσµοπούλου Φ.∆ιαφορική διάγνωση περιστατικών Κεραµισάνου Β.∆ιαφορική διάγνωση ετεροφυλετικής ήβης Γεωργακοπούλου ∆.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ68


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΓ Α Λ Η Ν Ο Σ08.15-09.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Κοινωνική Ιατρική-Επείγουσα Ιατρική-Γενική ΙατρικήΠροεδρείο: Μάραντος Θ., Πενταρά Ι.ΕΑ-132ΕΑ-133Κοινωνικο-οικονοµικοί παράγοντες, ανεργία και ψυχική υγεία: µελέτη σεΠανελλήνιο, εθνικά αντιπροσωπευτικό, δείγµαΤζωρτζίνη Ν., Φουρίκου Μ.Η ψυχολογία του ογκολογικού ασθενούς από τη διάγνωση έως τηντελική έκβασηΜπελµπάσης Λ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΕΑ-134ΕΑ-135ΕΑ-136ΕΑ-137ΕΑ-138ΕΑ-139ΕΑ-140ΕΑ-141Βασική και εξειδικευµένη καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση σε παιδιά καιενήλικεςΓερογιάννη Μ., Γέρουλα Αικ., Τριανταφύλλου Αικ.Οξεία Μολυβδίαση – Παρουσίαση περιστατικού∆άλλα Β., Μιχελή Α., Κατσικογιάννη Φ., Μπραζουκάκης Ν., ΜπέσσαΠ., Καραχουσεΐν Φ., Τυρπανάκη Κ.Χρήση δηλητηρίων από τον Ύστερο Μεσαίωνα έως και τον 17ο αιώνα.Τρόποι δράσης και συµπτώµατα των δηλητηριάσεωνΤσιγκούλη Ι.ΛυκανθρωπίαΚαρπαθίου ∆., Καρπαθίου Χ.-Κ.Στάση των τριτοετών φοιτητών της ιατρικής σχολής Ιωαννίνων απέναντιστους οδηγούς µελέτης, στα εργαλεία αυτοαξιολογησης ΜΠΟΡΩ! και στιςµελέτες Φοιτητολόγιο και ΨυχογράφηµαΙωαννίδη Λ.-Ε., Αγιοργίτη Μ., ∆ηµολιάτης Ι.Προβλήµατα στην επικοινωνία µεταξύ φοιτητών ιατρικής και καθηγητών:µια ποιοτική µελέτηΜπελµπάσης Λ., Παναγοπούλου Ε., ∆αµίγος ∆., ∆ηµολιάτης Ι.Περιγραφή της εφαρµογής των αποτελεσµάτων των συστηµατικώνανασκοπήσεων της Cochrane στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείαςΜίσσιου Α., Τατσιώνη Α.Το φαινόµενο της αυθυποβολής στην ΙατρικήΤσαγιάννη Α., Τζαννίνης Στ.09.30-10.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣύγχρονοι προβληµατισµοί στην HIV λοίµωξηΘέµα : ΛοιµωξιολογίαΠροεδρείο: Κοφτερίδης ∆.Νεότερα επιδηµιολογικά δεδοµένα για την HIV λοίµωξηστην Ελλάδα και στον κόσµο Βασαρµίδης Ε.Σύγχρονοι προβληµατισµοί στην µετάδοση του HIV Χαραλάµπους Φ.∆ιάγνωση Καλλίτση Ε.Συνλοίµωξη HIV-TBC Ζαχαριουδάκη Μ.Συνλοίµωξη HIV –Σύφιλη Κούκου Γ.Προφύλαξη Κτενάς Α.69


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 310.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕνδοµήτριος προγραµµατισµός καρδιοµεταβολικών νοσηµάτωνΘέµα: ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: Τσατσούλης Α.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΗ υπόθεση του αποταµιευτικού φαινοτύπου (thriftyphenotype hypothesis) και η επιδηµιολογία τωνκαρδιοµεταβολικών νοσηµάτων στους ενήλικες Καλυβιώτη Χ.Ο ρόλος των γλυκοκορτικοειδών στον ενδοµήτριοπρογραµµατισµό των καρδιοµεταβολικώννοσηµάτων Άρσταδ-Καρυπίδου Μ.Ο ρόλος των ανδρογόνων στον ενδοµήτριοπρογραµµατισµό του Συνδρόµου των ΠολυκυστικώνΩοθηκών (PCOS) Μήτσογλου Ζ.Επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων και τηςδιατροφής στον ενδοµήτριο προγραµµατισµό τωνκαρδιοµεταβολικών νοσηµάτωνΖαµπέτα Αθ.Επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων και τηςδιατροφής στον ενδοµήτριο προγραµµατισµό τωνκαρδιοµεταβολικών νοσηµάτωνΛώλος Ηλ.Επιγενετικοί µηχασµοί και επίδραση αυτών στον ενδοµήτριοπρογραµµατισµό των καρδιοµεταβολικών νοσηµάτων Τζιωρτζιώτη Ζ.12.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΕνδοκρινοπάθειες στην κύησηΘέµα: ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: ∆ιαµάντη-Κανδαράκη Ε.Υποθυρεοειδισµός στην κύηση Παυλή Π.Υπερθυρεοειδισµός στην κύηση Χατζή Σ.∆ιαβήτης κατά την κύηση Μουτάφη Μ.∆ιαβήτης της κύησης Γεωργάκη Ε.∆ιαταραχές ασβεστίου στην κύηση Ρουµπάκη Α.Προλακτίνωµα στην κύηση Τερζόγλου Α.Επινεφριδιακή ανεπάρκεια στην κύηση Στάση Ε.13.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΤΡΑΣΘέµα: Αναιµία, µια συχνή εκδήλωση ποικίλων ασθενειώνΠροεδρείο: Σολωµού Ε.Αναιµία γενική επισκόπηση Καραγκούνη Α.Σιδηροπενική αναιµία ∆ωριώτη Ν.Μεγαλοβλαστική αναιµία Παναγούλη Κ.Αναιµία χρόνιας νόσου Μουλίτα Φ.Σχέση αναιµίας µε καρκίνο Μουλίτα Φ.70


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 314.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΣυστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (Σ.Ε.Λ.)Θέµα: ΡευµατολογίαΠροεδρείο: Λιόσης Στ.-Ν.Παρουσίαση Περιστατικού Χριστοδούλου Η.Γενετική βάση του Σ.Ε.Λ. και Επιδηµιολογία Πάππα Μ.Παθοφυσιολογία Σ.Ε.Λ.Μαρινοπούλου Σ.-Α.Κλινικη εικόνα ασθενούς µε Σ.Ε.Λ. Ντάλα Χ.Θεραπευτική Αντιµετώπιση Σ.Ε.Λ. Καλαντζή Μ.16.15-17.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Κυτταρική βιολογίαΠροεδρείο: Μάραντος Θ., ∆ηµοβέλης Γ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΕΑ-142ΕΑ-143ΕΑ-144ΕΑ-145ΕΑ-146ΕΑ-147ΕΑ-148∆ιατροφή και θερµιδικός περιορισµός: Αναζητώντας το ελιξίριο τηςµακροζωίαςΖωγράφου-Θεµελή Μ.Από τη διπλή στην τετραπλή έλικα του DNA∆εληγιάννη Α.-Η., Τσαρουχάς Γ., Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.Επιγενετική ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης µέσω της άσκησης.Ντάνασης-Σταθόπουλος Ι.Τα microRNAs και ο καρκίνοςΜαυροµανώλη Ά.,Χατζηκυριακίδου Α., Ιακωβίδου- Κρίτση Ζ.Anoikis, ένας διαφορετικός τύπος απόπτωσηςΠαπατζέλος Α., Στάικογλου Ν., Αθανασιάδης ∆., Νικολαΐδης Α.,Ιακωβίδου – Κρίτση Ζ.Σύνδροµο Turner:σωµατικά συµπτώµατα, ψυχολογικά συµπτώµατα καιαλληλεπιδράσεις σε άλλα συστήµαταΣτυλιαρά Ε.∆υνατότητα Αναγέννησης Νευρικού Ιστού Με Χρήση ΒλαστοκυττάρωνΜήλιογλου Ι., Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.17.30-18.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΕνδοκρινολογίαΠροεδρείο: Λιαράκος Α.-Λ., Φερµελή ∆.ΕΑ-149ΕΑ-150ΕΑ-151Οι µη µεταβολικές επιπτώσεις της παχυσαρκίαςΣιούτη Ι. Χρ., Τόλης Χ. Σ., Κιόρτσης ∆.-Ν.Νεανικός διαβήτης εφ όλης της ύληςΚαραχάλιου Γ.Σ., Μαλτέζου Π. Γ., Μέντη Α.Τεχνητό πάγκρεας (Artificial pancreas)Τσάκα Σ., Υφαντή Μ.71


ΕΑ-152K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Οι µη µεταβολικές επιπτώσεις της παχυσαρκίαςΣιούτη Ι. Χρ., Τόλης Χ. Σ., Κιόρτσης ∆.-Ν.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓαληνόςΕΑ-153ΕΑ-154Μέτρηση παραµέτρων µεταβολικού συνδρόµου σε δείγµα φοιτητών τηςΚρήτηςΚαραγιάννη Χ., Λιαδάκη Ε., Παπαδάκη Χ., Παπαθεοδώρου Π.,Σταθάκης Γ., Γιατρά Α.Βιταµίνη D και αυτοανοσία στο Σακχαρώδη ∆ιαβήτηΖτρίβα Ε., Κώτσα Κ.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ72


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΙ Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ08.15-09.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Παθολογική Ανατοµική-ΦυσιολογίαΠροεδρείο: Μαδενλίδου Στ., Καλύβα Ν.ΕΑ-155ΕΑ-156ΕΑ-157Αναγεννητική ιατρική – Το µέλλον των µεταµοσχεύσεωνΚοτορένη Γ., Φοροζίδου Ε., Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου Αικ.∆ιγλωσσία και ΕγκέφαλοςCepaityte Dainora, Χρηστίδη Θ.-Ν.∆είκτες φλεγµονής: Ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διάγνωση,σταδιοποίηση και παρακολούθηση της εξέλιξης νοσηµάτωνΚουτσονικόλα Π., Μαυραντώνη Ε., Παπανικολάου ∆., Χαρίσης Ν.,Κυριάκου Α.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΕΑ-158ΕΑ-159ΕΑ-160ΕΑ-161ΕΑ-162Η λειτουργία του ιππόκαµπου και οι βλάβες αυτού που οδηγούν στηνΠαλίνδροµη αµνησίαΧρηστίδη Θ.-Ν., Cepaityte D.Μοριακοί µηχανοισµοί αγγειογένεσης∆ήµου ∆., Ακρίβης ∆., Γαρούφης Μ., Γάτας Χ., Κούρτη Ά., ΤριβυζάΜ.-Στ., Φώτσης Θ.Φαρµακολογία του νευροπαθητικού πόνουΟικονόµου Η.-Μ., Πάχτα Α., Κουτσονικόλα Π., Σπάνδου Ε.Η παθοφυσιολογία του νευροπαθητικού πόνουΟικονόµου Η.-Μ., Μαρκάτη Θ., Κουτσονικόλα Π., Σπάνδου Ε.Έλκη Κατακλίσεως (Πιέσεως): Παθοφυσιολογία και Μορφολογική ΕικόναΑναστασόπουλος Ν.-Α., Μπατιστάτου Ά.09.30-10.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Πλαστική Χειρουργική-ΚαρδιοθωρακοχειρουργικήΠροεδρείο: Καρατζάς Κ., Αναστασόπουλος Α. Ν.ΕΑ-163ΕΑ-164ΕΑ-165ΕΑ-166ΕΑ-167Υβριδική επαναγγείωση στεφανιαίων αρτηριών: Σύγχρονες µέθοδοιΜπιρµπίλη Π., Βογιατζή Χ., Μπαµπούρη Θ.Χειρουργική Αντιµετώπιση Στεφανιαίας Αποφρακτικής Νόσου:Αορτοστεφανιαία ΠαράκαµψηΚατσούλη Αικ.Παθοφυσιολογική Προσέγγιση της Στεφανιαίας ΝόσουΗλιακόπουλος Κ., Αργυροπούλου Μ., Κατσούλη Αικ.Back to Basics: Αορτοστεφανιαία ΠαράκαµψηΑργυροπούλου Μ., Ηλιακόπουλος Κ., Κατσούλη Αικ.«Λιπογλυπτική» ή Μεταµόσχευση Αυτόλογου Λίπους∆ηµονίτσας Ε., Παπαδόπουλος Α. Ν.73


ΕΑ-168K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Χειρουργική θεραπεία ελκών κατακλίσεως προχωρηµένου σταδίουΑναστασόπουλος Ν.-Α., Λυκούδης Ε.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΕΑ-169ΕΑ-170Αποκατάσταση του µαστού µετά τη µαστεκτοµήΤζαγκαράκης Φ., ∆ιακογεωργίου Α., Σταµπέρνα Α., Καραθανάση Στ.Βιοπροθετικές καρδιακές βαλβίδεςΑργυρίου Ε.-Ο., Τσιαµπούση Ε. , Αποστολάκης Ε.10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΑυξητική ορµόνη: φυσιολογία, παθολογία, καινούρια πάθηση(GrowthHormone transduction defect) & Μελέτες λιποκυττάρων για ναµελετηθεί ο µηχανισµός της αντίστασης στην ινσουλίνη και ο κίνδυνος γιατη δηµιουργια Σ∆ ΙΙ κατα την εφηβεία σε παιδιά µε νοσογόνο παχυσαρκίακατα την εφηβεια.Θέµα: ΠαιδιατρικήΠροεδρείο: Γκρέκα-Σπηλιώτη Β. Ε.Φυσιολογία της Αυξητικής Ορµόνης (GH) από τον εγκέφαλοµέχρι το κύτταρο-Παθολογία λόγω έλλειψης της GH. Μόσχου Ι.Γ.Φυσιολογία της µεταγωγής του σήµατος της ΑυξητικήςΟρµόνης στο κυτταρο-παθολογικες καταστασεις Κατσαρού Α.Μ.Καινούρια πάθηση µε διαταραχή στο µοριακό επίπεδο:Growth Hormone transduction defect Κοσµετάτου Μ.Φυσιολογικές καµπύλες ανάπτυξης και δείκτης σωµατικήςµάζας (BMI & BMI%)-Παθολογία: παχυσαρκία σταπαιδιά-Παθολογικοί πίνακες ανάπτυξης και ΒΜΙ-Αίτια καιπαράγοντες κινδύνου στα παιδιά Μπέη Η.Φυσιολογία: Φαιός και λευκός λιπώδης ιστός και µονοπάτιινσουλίνης, αντιπονεκτίνης, ενδοκαναβινοειδών-Παθολογία:τι είναι γνωστό µέχρι σήµερα στα παχύσαρκα παιδιάκαι µελέτες µας από ιστοκαλλιέργειες λιποκυττάρων Μίχου Γ.12.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝεότερες εξελίξεις στην ΟφθαλµολογίαΘέµα : ΟφθαλµολογίαΠροεδρείο: Τσιλιµπάρης Μ.Μη επεµβατικό ελαστόµετρο: µια νέα συσκευή για τηνµέτρηση των µηχανικών ιδιοτήτων του βολβού Γιαννοπούλου Ε.∆ιασύνδεση κερατοειδικού κολλαγόνου σε ασθενείς µεκερατόκωνο Νέα θεραπεία Μιχαηλίδης Σ.Ενδοϋαλοειδική χορήγηση ΜΣΑΦ για το οίδηµα της ώχραςκηλίδας Εµµανουηλίδου Ε.Απεικόνιση αντιγλαυκωµατικών βαλβίδων µε υψίσυχνηυπερηχογραφία (UBM) Ανδρουλάκης Μ.Προκλητά δυναµική ινιακού λοβού Βερνίκου Α.Ποσοτικοποίηση του περιβοθριακού τριχοειδικού δικτύουσε διαβητικούς ασθενείς Βαρουχάκη ∆.74


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 313.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΤα πολλά πρόσωπα του «Συνδρόµου Πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)»Θέµα: ΓυναικολογίαΠροεδρείο: Καλανταρίδου Σ.Φαινότυποι και Αντιµετώπιση PCOS Χρήστου Π.PCOS και Μεταβολικό Σύνδροµο Ζώτου Μ.PCOS και Υπογονιµότητα Χαλικιά Ε.PCOS και Επιπλοκές στη ∆ιάρκεια της Κύησης Σαγώνα Θ.PCOS και Καθ’ έξιν αποβολές – Υπάρχει συσχέτιση; Νίτσα Α.14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΘΗΝΑΣΠρόωρα και λιποβαρή νεογνά: επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή τουςΘέµα: ΝεογνολογίαΠροεδρείο: Σιαχανίδου Σ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΠρόωρα νεογνά και πνευµονοπάθειες Καραµπά Π.Πρόωρα νεογνά και νεφροπάθειες Κοζοµπόλη ∆.Οι συνέπειες της πρόωροτητας στην ενήλικο ζωή - Μεταβολικοσύνδροµο Καραγιώργου Μ.Προβλήµατα ανάπτυξης του ΚΝΣ Μητροπούλου Π.Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία Τσιγκούλη Ι.16.15-17.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Ιατροδικαστική-Ανατοµία-ΤηλειατρικήΠροεδρείο: Λιαράκος Α.-Λ., Κοντοπούλου Χ.ΕΑ-171ΕΑ-172ΕΑ-173ΕΑ-174ΕΑ-175ΕΑ-176ΕΑ-177Ιστορική αναδροµή στην ανατοµική µελέτη του λεµφικού συστήµατοςΗλιακόπουλος Κ.Α., Λάππας ∆. Α.Ιατροδικαστική διερεύνηση των θανάτων οφειλόµενων σε κακώσειςαπό τέµνοντα ΑΜΑ και νυσσόντα όργαναΣτούκας Β., Τσιόλα Α.Τηλεϊατρική: ένας δρόµος...χίλια µονοπάτιαΚαρασµάνη Α., Αναστασόπουλος Γ.Μορφοµετρική ανατοµική µελέτη των τρηµάτων στο έσω κογχικό πέταλοτου ηθµοειδούς οστού στον Ελληνικό πληθυσµόΠιαγκου Μ., ∆αλάκα Α., Κανιούρα Ε., Κορεντζέλου Β., Σκοτσιµάρα Γ.,Τζόνσον Ε.- Ο.Οδοί µετάδοσης εξωκρανιακών λοιµώξεων προς το εσωτερικό του κρανίουΓρίβας Α.Κλινική Αξιολόγηση Κατάγµατος Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης∆ελαβόγια Ε.Αέριο δακρυγόνο CS: Η τοξικολογία πίσω από την κρατική καταστολήΤερζόγλου Α.75


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 317.30-18.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Ανοσολογία-ΜικροβιολογίαΠροεδρείο: Μάραντος Θ., Μόσχου Ι. Γ., Πενταρά Μ. Β.ΑΙΘΟΥΣΑ ΙπποκράτηςΕΑ-178ΕΑ-179ΕΑ-180ΕΑ-181ΕΑ-182ΕΑ-183Λοιµώξεις Χειρουργικού Πεδίου Από Gram Θετικά ΒακτήριαMουδατσάκη Μ., Χατζηκαντή Α.Παθοφυσιολογία και διαφοροδιάγνωση του λεµφοιδήµατοςΗλιακόπουλος Κ., Κούνα Κ., Λάζαρης Χ. Α.Έγκαυµα και µεταβολές στο ανοσιακό σύστηµαΝασιούδης ∆., Μπούρα Π.Επιδηµιολογία και ανοσολογικό σύστηµα. Υπάρχει επίδραση στονκίνδυνο εµφάνισης αυτοανοσίας;Ραµπότας Α., Σκένδρος Π.Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)Γκούµα ∆., Μιχελάκης Ι., Μπουγιούκα Π.-Μ., Σιώτος Χ.Παθοφυσιολογία και διαφοροδιάγνωση του λεµφοιδήµατοςΗλιακόπουλος Κ., Κούνα Κ., Λάζαρης Χ. Α.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ76


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΑ Σ Κ Λ Η Π Ι Ο Σ08.15-09.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΡευµατολογίαΠροεδρείο: Τριανταφύλλου Χ., Πιτσάβα Γ.ΕΑ-184ΕΑ-185ΕΑ-186Αιτιοπαθογενετική συσχέτιση της περιοδοντίτιδας και της ρευµατοειδούςαρθρίτιδας: Η κιτρουλλινοποίηση συνδετικός κρίκος των δύο νοσηµάτωνΓουλές Ι., Πασπάλα Α., Καµπιλαυκά Ε., Παναγούλη Ε.Αρτηρίτιδα TakayasuΒαρβαρίδη Ι., Κουκάκη Ε., Κωνσταντελάκη Μ., Λάλου ∆.-Α., Χαλούτσου Κ.Γιγαντοκυτταρική ΑρτηρίτιδαΒαρβαρίδη Ι., Κουκάκη Ε., Κωνσταντελάκη Μ., Λάλου ∆.-Α.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςΕΑ-187ΕΑ-188ΕΑ-189ΕΑ-190ΕΑ-191Ρευµατολογία της τρίτης ηλικίαςΚαραχάλιου Γ. Σ., Μαλτέζου Π. Γ., Βολίκας Κ.Συστηµατικό σκληρόδερµα-διάχυτο και περιορισµένοΜαρινοπούλου Σ.-Α.Case Report: Κροταφική ΑρτηρίτιδαΒαϊόπουλος Γ., Κυριακούλης Κ., Καραχάλιου Γ.-Σ.Κυτταροκίνες: Επικεντρώνοντας στον ΤΝFα και στην IL-17Πασπάλα Ά., Τσότσου Π., Καµπιλαυκά Ε., Γουλές Ι., Κόφφας Στ.Η IL-17 στη Ρευµατοειδή Αρθρίτιδα και την ΨωρίασηΤσότσου Π., Μα ση Ν., Κόφφας Στ., Πασπάλα Ά.09.30-10.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠλαστική Χειρουργική στον εγκαυµατία ασθενήΘέµα: Πλαστική Χειρουργική και ΕγκαύµαταΠροεδρείο: Λυκούδης Ε.Γενικά για το Έγκαυµα (ορισµός, παθοφυσιολογία, τύποι,αιτίες) Παχή Ά.Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Εγκαυµατία Ασθενούςστα ΤΕΠ Κεραµίδα Ά.Συντηρητική και Χειρουργική Αντιµετώπιση του ΕγκαυµατίαΑσθενούς Ευγενίδης Ι.Μετεγχειρητική Φροντίδα και Επιπλοκές του Εγκαύµατος Καραµπά Α.Αποκατάσταση του Εγκαυµατία – Απλά καθηµερινάεγκαύµατα και αντιµετώπιση αυτών Σαγώνα Θ.10.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚατάγµατα στην περιοχή του αγκώναΘέµα: ΟρθοπεδικήΠροεδρείο: ∆ίτσιος Κ.Κατάγµατα κεφαλής κερκίδας Μπέλεση Ι.Κατάγµατα ωλέκρανου Τζαµπαζίδου ∆.Υπερδιακονδύλια κατάγµατα βραχιόνιου οστού Ματενόγλου Ε.Σύνθετα κατάγµατα αγκώνα Παπαδόπουλος ∆.77


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 312.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣπάνια Σύνδροµα στην ΨυχιατρικήΘέµα: ΨυχιατρικήΠροεδρείο: Μαυρέας Β., Πετρίκης Π.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςΤο σύνδροµο Münchausen Ζιάβρου Ι.Το σύνδροµο του εραστή-φαντάσµατος – Μια παραλλαγήτης ερωτοµανίας Λιοδάκη Λ.Η ανακάλυψη των συνδρόµων Capgras και Fregoli Σαµαράς ∆.Τα σύνδροµα Capgras και Fregoli Κούρτη Ε.Η άνοδος και η πτώση της υστερίας Παπαδόπουλος Ι.Σύνδροµο Χρόνιας Κόπωσης: Μια σύγχρονη εκδοχή τηςνευρασθένειας; Πανίδης Π.13.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΣυναισθηµατικές ∆ιαταραχέςΘέµα: ΨυχιατρικήΠροεδρείο: Γουρζής Φ.Κλινικές µορφές:∆ιπολική διαταραχή και ∆υσθυµίαΚατλούρου Ι.Κ.Μείζων κατάθλιψη Σχοινή Π.Αιτιοπαθογένεια Τόλλος Ι.Οικονοµική κρίση-Κατάθλιψη-Αυτοκτονία Κακουλλής Λ.Θεραπείες Ξανθάκη Ι.14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΑκράτειαΘέµα: ΟυρολογίαΠροεδρείο: Γιαννίτσας Κ.Ανατοµία - Φυσιολογία - Συµπτωµατολογία Παχής Χ.Είδη ακράτειας - Επιδηµιολογία - ΠαθοφυσιολογίαΠαπακωνσταντίνου Ε.Ουροδυναµικός έλεγχος - Σύντοµη διαφοροδιάγνωση Γερµενή Α.Αντιµετώπιση ακράτειας από προσπάθεια Νικολακοπούλου Ε.Αντιµετώπιση υπερδραστήριας κύστης Λαλουδάκης Μ.16.15-17.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Ακτινολογία-Πυρηνική ΙατρικήΠροεδρείο: Πίσσα Μ.-Β., Κρόκος Π.ΕΑ-192ΕΑ-193Ακτινοπροστασία ασθενών και εργαζόµενων στις θεραπευτικέςπαρεµβάσεις της Πυρηνικής ΙατρικήςΜπέλλου Β.-Β., Μπελµπάσης Λ.Ο ρόλος της Επεµβατικής Ακτινολογίας στην αντιµετώπιση της ∆ιαβητικήςΑρτηριοπάθειας των κάτω άκρωνΓαλανάκης Ν., Αθανασόπουλος Ε., Τσέτης ∆.78


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3ΕΑ-194ΕΑ-195ΕΑ-196ΕΑ-197Effective doses in Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine.Conclusions of Annual Surveys.Κουλιεράκης Ε., Ανδρέου Μ., Ιµπριάλος Κ.Μαγνητικός τοµογράφος (MRI) και ασφάλειαΚαραγιάννη Μ., Τουρίκη Σ.-∆.Πυρηνική Ιατρική και Μέτρα ΠροστασίαςΣταυράτη Κ.Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας στην Πυρηνική ΙατρικήΜπελµπάσης Λ., Μπέλλου Β.-Β.17.30-18.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΠαιδιατρικήΠροεδρείο: Ψαροµυάλου Αικ., Ζαρκαβέλης Γ., ∆ηµητρόπουλος Κ.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑσκληπιόςΕΑ-198ΕΑ-199ΕΑ-200ΕΑ-201ΕΑ-202ΕΑ-203Έλλειψη ψευδαργύρου σε παιδιά-µια ιδιαίτερη πρόκληση(παρουσίαση κλινικού περιστατικού)Καλύβα Ν.Παράγοντες κινδύνου και πρόληψη HBV λοίµωξης σε νεογνό µητέραςµε ηπατίτιδα ΒΤσελεκούνη Π.∆ιαγνωστική προσέγγιση υποτονικού βρέφους∆ιαµαντής Χ., Μπάλλας Χ., Τσίβου Μ.Παρουσίαση περιστατικού µε οστεοµυελίτιδα και σηπτική αρθρίτιδα απόSalmonella spp.Γραβαλίδου Ι., Μουλαζίµη Α., Λιάκου Μ., Γριβέα Ι., Μιχούλα Α.,Συρογιαννόπουλος Γ.Παρουσίαση περιστατικού µε νόσο KawasakiΜουλαζίµη Α., Μπολγούρας Γ., Γραβαλίδου Ι., Λιάκου Μ., Γριβέα Ι.,Μιχούλα Α., Συρογιαννόπουλος Γ.Πνευµονικό εµφύσηµα, µια χρόνια αποφρακτική νόσοςΛιάσκας Α.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ79


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3Α Ι Θ Ο Υ Σ ΑΑ Ρ Ε Τ Α Ι Ο ΣΑΙΘΟΥΣΑ Αρεταίος08.15-09.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Φαρµακολογία-Βιοχηµεία-Ιστολογία-ΕµβρυολογίαΠροεδρείο: Μόσχου Ι.-Γ., Κατσαρού Α.-Μ.ΕΑ-204ΕΑ-205ΕΑ-206ΕΑ-207ΕΑ-208ΕΑ-209ΕΑ-210ΕΑ-211Φωλεές αιµοποιητικών stem κυττάρωνΚαίσαρη Ε., Λαϊνης Β.Τα mi-RNAs ως πιθανός θεραπευτικός παράγοντας. Το παράδειγµα τουAntamir-122 ως υποψήφιο φάρµακο για τη θεραπεία της ΧρόνιαςΗπατίτιδας C.Καµπουράκη Ε., Μαλάκης Χ., Στάµου Α.Η διακυτταρική επικοινωνία των βακτηρίων ως πιθανός φαρµακολογικόςστόχος στην αντιµετώπιση της αντοχής στα αντιβιοτικά.Καµπουράκη Ε., Μαλάκης Χ., Στάµου Α., Κολονίτσιου Φ.Νέοι και διευρυµένοι ρόλοι της βιταµίνης D στην ανθρώπινη υγείαΚίσσα Λ.Η συσχέτιση της δοµής των πρωτεινών µε τη δηµιουργία παθολογικώνκαταστάσεωνΑθανασιάδης ∆., Νταουντάκη Μ.Ανοσοϊστοχηµική εντόπιση HLA G σε υλικό καθ’έξιν αποβολώνΗλιάδη-Μάνου Ε., Καπρινιώτης Κ., Κυριάκου Α., Μπάτζιου Ν.,Σακελλαροπούλου Στ., σε συνεργασία µε την κα. ΠαπαµήτσουΘεοδώρα, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εµβρυολογίας Ιατρικής ΣχολήςΑ.Π.Θ.Ανοσοϊστοχηµική εντόπιση CD 25 στο υλικό αποβολώνΗλιάδη-Μάνου Ε., Καπρινιώτης Κ., Κυριάκου Α., Μπάτζιου Ν.,Σακελλαροπούλου Στ., σε συνεργασία µε την κα. ΠαπαµήτσουΘεοδώρα, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εµβρυολογίας Ιατρικής ΣχολήςΑ.Π.Θ.Τα νεότερα φάρµακα στην χρόνια καρδιακή ανεπάρκειαΚατσίνας Ν.09.30-10.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΗ παθοφυσιολογία της Κολπικής Μαρµαρυγής (K.M.)Θέµα: ΦυσιολογίαΠροεδρείο: Ανωγειανάκις Γ.Κολπική µαρµαρυγή και άλλοι αρρυθµογόνοι παράγοντες Κυριάκου Α.Κολπική µαρµαρυγή και κολπικός νατριουρητικόςπαράγοντας Παπαδηµητρίου Ι.Συµβολή ΑΝΣ στην εµφάνιση και εξέλιξη της Κ.Μ. Παπαδηµητρίου Γ.Συµβολή κολπικής µαρµαρυγής στην υπνική άπνοια Φυντανίδης Ν.Επίδραση των συναισθηµάτων στην ένταση και διαµόρφωσητης ΚΜ Παπακούλας Α.80


K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 310.45-12.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΣύγχρονα Θέµατα ΠνευµονολογίαςΘέµα: ΠνευµονολογίαΠροεδρείο: Μπούρος ∆.Οξυγονοθεραπεία Γιαννοπούλου Α.Η επιδηµία του καπνίσµατος τον 21 ο αιώνα Κοζανίδου Α.Σύνδροµο Υπνικής Άπνοιας Κουκλάκη Ι.AIDS και Φυµατίωση Κουρτίδου Σ.12.00-13.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣΕπείγουσες καταστάσεις πνευµονολογίαςΘέµα: ΠνευµονολογίαΠροεδρείο: Μπούρος ∆.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑρεταίοςΠαρόξυνση άσθµατος Καραµπιτσάκος Θ.Παρόξυνση ΧΑΠ Πρωτοπαπάς Α.Πνευµονική εµβολή Σισµανίδης Σ.Πνευµοθώρακας Νίκας Α.13.15-14.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ αξία της εθελοντικής προσφοράς αίµατοςΘέµα: Αιµοδοσία - ΜεταγγίσειςΠροεδρείο: Τζόλου Α.Αιµοδοσία και δωρεά αιµοπεταλίων Γερακάρης Σ.Η ασφάλεια στην αιµοδοσία: επεξεργασία και έλεγχος του αίµατος Λιβέρη Α.Η αιµοδοσία στην Ελλάδα : ανάγκες και τρέχουσα κατάσταση Βάσιος Ι.∆ωρεά µυελού των οστών – αιµοποιητικών κυττάρων Βλάχου Α.Φοιτητική Οµάδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων (ΦΟΕΑ): Προωθώντας την εθελοντική αιµοδοσία! Καλυβιώτη Χ.14.30-15.00 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α15.00-16.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: Νευρολογία-ΝευροεπιστήµεςΠροεδρείο: Πενταρά Ι., Μόσχου Ι.-Γ.ΕΑ-212ΕΑ-213ΕΑ-214ΕΑ-215Η ανατοµία του µηχανισµού της µνήµηςΒασιλάτου Α., Χαρχαντή Α.Εκλεκτική παράλυση κλάδου προσθίου µεσόστεου νεύρου: αυτόµατηκαθυστερηµένη ίασηΖιµπής Α., Βιτωράτου ∆.- Ή., Μαρίνου Μ., Μπάτσιου Α., Σαµαρά Α.,Αρβανίτης ∆.Η επίδραση της ρολιπράµης στην µνήµη : ένα πειραµατικό φάρµακο γιατην νόσο AlzheimerΜπέλλου Β. Β.Μελέτη προβολικών νευρώνων του άνω διδυµίου του επίµυοςΜαντάς Ι., Τζάνου Α., Θεοδώρου Ε., ∆αλέζιος Ι.81


ΕΑ-216K Y Ρ Ι Α Κ Η 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 3περιγραφική ανατοµική του αιθουσαίου συστήµατος, µοριακήπροσέγγιση της παθογένεσης του σβαννώµατος και οι σύγχρονοιτρόποι θεραπείας τουΧριστοφόρου Π., Χριστοφίδης Ά.ΑΙΘΟΥΣΑ ΑρεταίοςΕΑ-217ΕΑ-218ΕΑ-219∆ιαγνωστική προσέγγιση ενός ασθενή µε χορεία HuntingtonΓιαννάκης Α., Παππά Π., Κονιτσιώτης Σπ.Η πλαστικότητα στον ενήλικο εγκέφαλο: από τη σύναψη έως τουςεγκεφαλικούς χάρτεςΤσιούρβα Ε. Ι.∆υσλεξία: Ανατοµική προσέγγιση και γενεσιουργοί παράγοντεςΤσαντές Α., Χαρχαντή Α.16.15-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΤΡΑΣΕξωσωµατική ΓονιµοποίησηΘέµα: ΓυναικολογίαΠροεδρείο: Καπώνης Α.Αίτια Υπογονιµότητας Νίκα Φ.∆ιάγνωση Υπογονιµότητας και ∆ιερεύνηση ΥπογόνιµουΖευγαριούΠαπαγεωργίου Ευ.Μεθοδοι Ωοθηλακικής ∆ιέγερσηςΣούρα Στ.Μέθοδοι και Ενδείξεις Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Παπαγιάννη Κ.Εξωσωµατική γονιµοποίηση και χρωµοσωµικές ανωµαλίες Σκλεπάρη Ε.17.30-18.45 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝΘέµα: ΚαρδιολογίαΠροεδρείο: Λυγκώνη Στ., Παπανικολάου Π., Καραχάλιου Μ.ΕΑ-220ΕΑ-221ΕΑ-222ΕΑ-223ΕΑ-224ΕΑ-225Εξελίξεις στην Πνευµονική Αρτηριακή ΥπέρτασηΑρβανίτη Μ., Λεµπέσης Ι., Μαγουλιώτης ∆., Τασιοπούλου Β.,Τρυποσκιάδης Φ., Σκουλαρίγκης Ι.Εφαρµογή των βλαστικών κυττάρων στη επαναιµάτωση του µυοκαρδίουΤσιαµπούση Ε., Αργυρίου Ε.-Ο., υπεύθυνου καθηγητή Αποστολάκη Ε.Αρρυθµίες και νοσηλευτικές ευθύνεςΝτάφου Β., Καρκαλέτσος Γ.Εµµένουσα κολπική µαρµαρυγή σε παιδιατρικό ασθενή µε σύνδροµοµακρού QTΚούστα Μ., Βλάχος Α., Κωλέττης Θ.Μ.Περιφερική αρτηριακή νόσος (Peripheral Artery Disease , PAD) καινεότερες θεραπευτικές προσεγγίσειςΠαλιούρας Α., Παλατιανού Μ., Λουτζίδου Λ., Μπρούτας ∆.,Τσιολάκη Γ. Μ.Σχέση περιοδοντίτιδας µε αθηροσκλήρωση και στεφανιαία νόσοΖαρµακούπης Θ., Παχτά Α.18.45 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ82


ΑναρτηµένεςΑνακοινώσεις83


Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω ΝΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω ΝΑΑ-01ΑΑ-02ΑΑ-03ΑΑ-04ΑΑ-05ΑΑ-06ΑΑ-07ΑΑ-08ΑΑ-09ΑΑ-10ΑΑ-11ΑΑ-12ΑΑ-13ΑΑ-14ΑA-15Regional Treatment for In-transit Melanoma MetastasisKarmpalioti Μ.Η Χρήση των Αρχέγονων Μεσεγχυµατικών Κυττάρων στη θεραπεία τηςΟστεοαρθρίτιδας∆ηµητρέλλου Σ.-Ε., Σπηλιοπούλου Β., Στάµου Α., Παπαχρήστου ∆.ΟστεοαρθρίτιδαΚαίσαρη Ε., Λαϊνης Β.Ραγείσα εχινόκοκκος κύστη ήπατος-Συχνότητα εµφάνισης «σηµείου νούφαρου»Καραβοκυρός Ι. , Καραχάλιου Γ.-Σ.Εξ’ Αποστάσεως Εικονικό Σύστηµα Χειρουργικής Εκπαίδευσης και ∆ιδασκαλίαςΚεσόγλου Έ., Τζογανάκος Ι.∆ιανεµηµένο Σύστηµα Επαυξηµένης Πραγµατικότητας µε ∆υναµική 3DΑπεικόνιση ΠνευµόνωνΚεσόγλου Έ., Τζογανάκος Ι.A case of acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosisVasarmidi E., Fothiadaki I.R., Antoniou K.M., Tzortzaki E.G., Siafakas N.M.Το «αυτί του κολυµβητή» (Οξεία Εξωτερική Ωτίτιδα)Καραβελιά Α., Αµπντί Α.Οξεία νευροαισθητήριος βαρηκοΐαΑµπντί Α., Καραβελιά Α.Η σηµασία της διαιτολογικής εκτίµησης σε παχύσαρκους ασθενείς µε καρκίνοτου πνεύµονα και του ανώτερου γαστρεντερικούΜητρούσιας Β.∆., Μπουργανός Ν. Γ., Γκιουλµπασάνης I.Ταξίδι στο κέντρο ενός όγκουΛιαράκος Α.-Λ., Γιαννακόπουλος Ν.Κιρκάδιοι ρυθµοί και ο ρόλος τους στη λειτουργία της µνήµηςΜαντιός Ε., Λώλου Μ., Κοσµίδης Ε.Κ.Παραλλαγές µορφολογίας ισχύων στο γενικό πληθυσµό (µελέτη µε MDCT)Γαλανάκης Ν., Καραντάνας Α.Αντιµετώπιση Νεφραγγειακής Υπέρτασης µε τη βοήθεια της επεµβατικήςακτινολογίαςΓαλανάκης Ν., Αθανασόπουλος Ε., Τσέτης ∆.A case of multisystem Langerhans cell HistiocytosisDetta Α., Athanasopoulos E., Vasarmidi E., Fothiadaki I., Perdikogianni C.,Stiakaki E.84


Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω ΝΑΑ-16ΑΑ-17ΑΑ-18ΑΑ-19ΑΑ-20ΑΑ-21ΑΑ-22ΑΑ-23ΑΑ-24ΑΑ-25ΑΑ-26ΑΑ-27ΑΑ-28Η γνώση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνώνσχετικά µε τον HPV και τον προληπτικό anti-HPV εµβολιασµό (ΠρόδροµαΑποτελέσµατα)Μητσάκου Αικ., Καραγιώργη Στ.Συγκριτική µελέτη µακροσκοπικών δοµών των εγκεφάλων 3 θηλαστικώνΤσιολάκη Γ.-Μ., Ξάκης Α., Παλιούρας Α., Παλατιανού Μ.Childhood leismaniasis. A case report and review of the literatureAthanasopoulos E., Detta Α., Galanakis N., Katzilakis N., Perdikogianni C.,Stiakaki E.A case of haemoptysis and ovoid homogeneous opacity on chest x-ray:differential diagnosisFothiadaki I.R., Vasarmidi E., Giannadaki A., Antoniou K.M., Tzortzaki E.G.,Siafakas N.M.Οσφυική δισκοκήλη στους αθλούµενους, ανατοµική προσέγγιση καινευροχειρουργική αντιµετώπισηΣύρµος N., Μυλωνάς Α., Αρβανιτάκης ∆., Αβρανάς Κ., Ιµπριάλος Κ.,Κατερινοπούλου Π.Οσφυική στένωση στους αθλούµενους, ανατοµική προσέγγιση καινευροχειρουργική αντιµετώπισηΣύρµος N., Μυλωνάς Α.,Αρβανιτάκης ∆., Αβρανάς Κ., Ιµπριάλος Κ.,Κατερινοπούλου Π.Oι κακώσεις του ΆτλανταΠολυχρονόπουλος Γ., Παπακυρίτση ∆., Πίσσα Μ.-Β., Πιτσάβα Γ.Clinical incident of acute prostatitisPissa M.-V., Pitsava G.Are psychiatrists a necessity in this new era of medicine? A presentationbased on the United Kingdom’s Healthcare SystemDuffield J., Narain A., Kotronias R.A.Τεκµηριωµένη µελέτη στην ελληνική έκδοση της ∆οκιµασίας Εθισµούστο ∆ιαδίκτυοΤσαρουχάς Α., Τήκας Ι., Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ.Η µελέτη της αναστροφής της αντίστασης στην ενδοκρινική θεραπεία σεγυναίκες µε καρκίνο του µαστού µε τη χορήγηση Everolimus και ΑναστολέωνΑρωµατάσης (ΑΙs)Βερνίκου A., Καλλίτση E., Λούκας X., Μιλιλή X., Παγκάκη X.,Χαραλάµπους Μ.Φ.Το οστό ως ενδοκρινής αδέναςΒλάχου Β., Γιαννοπούλου Α., Γιαννακόπουλος Ν.Η µελέτη της αναστροφής της αντίστασης στην ενδοκρινική θεραπεία σεγυναίκες µε καρκίνο του µαστού µε τη χορήγηση Everolimus και ΑναστολέωνΑρωµατάσης (ΑΙs)Βερνίκου A., Καλλίτση E., Λούκας X., Μιλιλή X., Παγκάκη X.,Χαραλάµπους Μ.Φ.85


Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω ΝΑΑ-29ΑΑ-30ΑΑ-31ΑΑ-32ΑΑ-33ΑΑ-34ΑΑ-35ΑΑ-36ΑΑ-37ΑΑ-38ΑΑ-39ΑΑ-40ΑΑ-41ΑΑ-42ΑΑ-43ΑΑ-44Κακόηθες µελάνωµα µε συνοδό σύνδροµο απρόσφορης έκκρισηςαντιδιουρητικής ορµόνηςΓαβαλάκη Αικ.Ρετροτρανσποζόνιο L1 και ο ρόλος του στην εκδήλωση γενετικών νοσηµάτωνΧουρπιλιάδης Χ.Θροµβοπροφύλαξη στους ορθοπεδικούς ασθενείς και αντιθροµβωτικήθεραπείαΚαρµπαλιώτη Μ., Σβερώνη Ε., Βολοσυράκη Μ., Παρασκευοπούλου ∆.Προεγχειρητική Χηµειοπροφύλαξη κατά την διενέργεια ΧολοκυστεκτοµήςΜούτσος Ι., Τσολιάκος Ι.In silico ανάλυση του ιού της ηπατίτιδας C και συσχέτιση του µε τηναυτοάνοση ηπατίτιδαΡηγοπούλου Ε., Κελεσίδου Β., Μπόγδανος ∆.Π.Ώχρα σπειροχαίτη: Μία διαγνωστική πρόκληση για µικροβιολόγουςΜπερντάλη Σ., Ρίζου ∆.An interesting case: Acute promyelocytic leukemiaAthanasopoulos E., Fiste G., Galanakis N., Pontikoglou C., Papadaki H.A.Case report:σαρκοειδωσηςΚαραχάλιου Γ. –Σ.Το σύνδροµο Wiskott – AldrichΚουκάκη Ε., Λάλου ∆.-Α., Σταθουλοπούλου Μ.Ο συγγενής Υδροκέφαλος και η αντιµετώπιση τουΚουτσονικόλα Π., Κολιάκου Κ.Παραµονή ανοιχτού ωοειδούς τρήµατος: Συσχέτιση µε τα «κρυπτογενή»αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και νεότερα δεδοµένα αντιµετώπισης-Αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνώνΑρβανιτάκη Α. ,Καλαϊτζόπουλος ∆.-Ρ.Σπονδυλοβασική ανεπάρκεια και Αυχενική ΣπονδύλωσηΣυντήλα Α., Κουρνέτας Π., Πικάζης ∆., Γουλές ∆.Ανοσολογικά ευρήµατα στη Μείζονα ΚατάθλιψηΜαΐση Ν., Ν., Γουλές Ι., Παχή Β., Τσότσου Π., Λέκκος Β.Oι β-defensins ως δείκτες φλεγµονήςΓουλές Ι., Παχή Β., Λέκκος Β., Μαΐση Ν., Πικάζης ∆.Πρόληψη της οστεοπόρωσης σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκεςΜπουρίκα Β.Ψυχογενής πολυδιψίαΒαρβαρίδη Ι., Κουκάκη Ε., Κωνσταντελάκη Μ., Λάλου ∆.-Α., Χαλούτσου Κ.86


Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Α Ν Α Ρ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ω ΝΑΑ-45ΑΑ-46ΑΑ-47ΑΑ-48ΑΑ-49ΑΑ-50ΑΑ-51Το τριαδικό σύνδροµο της αθλήτριαςΓεωργακοπούλου ∆.Καφές: το θαυµατουργό φάρµακοΜούγιου Β., Ντάλα Χ., Ξανθάκη Ι., Τσελεκούνη Π.ΝτοπαµίνηΗλιοπούλου Σ., Καλατζής ∆., Παγώνη Α., Στυλιανοπούλου Λ., Τάλλιου Χ.Μελαγχρωµατική Ξηροδερµία, ένα κληρονοµικό Καρκινικό νόσηµα.Τριανταφύλλου Χ., Τσιπουριάρης Π.Νεώτερα στοιχεία για την παθογένεση της αλκοολικής παγκρεατίτιδαςΓιαννάκης Στ., Υπεύθυνος καθηγητής: Μουζάς Ι.Galvanotaxis in the presence of an electric field influences endothelial cellmigration – Its significance for wound healing.Kotronias R.A., Karpathiou Ch., Karaloulis S., Menti A.Toe to Hand Transplantation – A new era for reconstructive surgeryKotronias R.A., Karpathiou Ch., Menti A., Karaloulis S., Kyriakoulis K.,Davakis Sp.ΑΑ-52 Managing acute kidney injury in a septic patient as a junior doctor. "Sideris M, Brown M, Simonian S.ΑΑ-53Postpartum sepsis: an interesting case"Dimitropoulos I., Sideris M.87


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣAtkinson-Lewis Linda, Atkinson-Lewis Linda, Foundation Manager Peninsula Deanery, NHS UKWhietfield Juliette, Dr., General Practicionner NHS UK .................................................................. 59Broughton Simon, Dr., Paediatric Consultant at Kings College NHS Foundation TrustDemographic infoLondon, United Kingdom .................................................................................. 60Brown M., FY1 Plymouth Hospitals NHS UK .................................................................................. 87Cepaityte Dainora, 2ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ....................................................... 44, 73Chagla Leena, Consultant in General Surgery, Whiston Teaching Hospital ............................ 60, 61Courtney David, Consultant in Oral and Maxillofacial Surgery, Plymouth Hospitals, honoraryclinical lecturer, Peninsula Medical and Dental School ...................................................... 59, 60, 61Dimitropoulos Ioannis, Dr. Specialist Registrar in Diabetes and Endocrinology, PlymouthHospitals NHS UK ...................................................................................................................... 59, 87Duffield Joseph, Keele University Medical School, United Kingdom ............................................ 85Grocock Christopher, Specialist Registrar in General Surgery, Mersey Deanery, UK ............ 60, 61Iqbal Azhar, MSc, FRCS,Consultant Plastic, Reconstructive and Hand Surgeon Whiston TeachingHospital, University of Liverpool, UK ........................................................................................ 60, 61James Malcolm Ian, Consultant in Burns and Plastic Surgery, Mersey Regional Burns Unit,Whiston Teaching Hospital, University of Liverpool, UK .................................................... 59, 60, 61Karkanevatos Apostolos, Consultant in ENT Surgery , MPhil, FRCSEd (ORL-HNS)LeightonHospital ,Mid Cheshire Hospitals NHS Foundation Trust .......................................................... 60, 61Karmiris Nikolaos, Specialist Registrar in Plastic Surgery, Plymouth Hospitals, NHS UK ........ 60, 61Karmiris Themis, Dr. Consultant ophthalmologist, Hellenic Air Force Hospital ............................ 59Kotronias Rafail Angelos, Keele University Medical School, United Kingdom........................ 85, 87Koutsogianni Maria, Dr., Foundation Year 2 Trainee, York Teaching Hospitals NHS, UK ............ 60Kundra Amrit, Dr., Foundation Year 2 Trainee, Kettering General Hospital, NHS Trust, UK ........ 59Lymperopoulos Nikolaos, Core Surgical Trainee Year 2 .................................................... 59, 60, 61McNulty Steven, Dr., MB ChD FRCP, Consultant Endocrinologist and Diabetologist, HonoraryClinical Lecturer, St. Helens &Whiston Teaching Hospitals, University of Liverpool, UK .......... 59, 60Narain Aditya, Keele University Medical School, United Kingdom ................................................ 85Ramez Ibrahim , Dr., Foundation Year 2 Trainee, Northampton General Hospital , NHS UK ........ 59Saunders David, Dr., Foundation Year 2 Trainee, University Hospital of Leicester, NHS UK ........ 59Sideris Michael, Dr., Foundation Year 2 Trainee, Derriford Hospital, Peninsula Medical School ,UK, honorary president of the congress .................................................................................. 59, 61Simonian S., FY1 Plymouth Hospitals NHS UK ................................................................................ 87Sofos Eustratios, Specialist Registrar in Plastic Surgery, Whiston Teaching Hospital, Liverpool ,UK .............................................................................................................................................. 60, 61Stasinos Ioannis, Dr. Specialist Registrar in Gastroentrerology, Plymouth Hospitals NHS UK ...... 59Unsworth-White Jonathan, Consultant in Cardiothoracics Surgery, Plymouth Hospitals, NHS,UK ........................................................................................................................................ 59, 60, 61Whietfield Juliette, Dr. General Practicionner NHS UK .................................................................. 59Whitfield Peter, Prof., Consultant Neurosurgeon, Plymouth Hospitals, Derriford Trauma Center,NHS UK, Peninsula Medical School ...................................................................................... 59, 60, 61Αβραµίδης ∆ηµήτρης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 62Αβρανάς Κ., Φοιτητής έκτου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...................................................... 54, 85Αγγελή Μ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................... 51Αγγελινάς ∆ηµήτρης , Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 35Αγιοργίτη Μαρία, Τριτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................... 69Αδαµοπούλου Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ........................................ 34, 43Αδάµου Κωνσταντίνος , Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 35Αθανασάκη Αθανασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................. 5588


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑθανασιάδης ∆ηµήτριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................. 64, 71, 80Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................... 38Αθανασιάδης-Σισµάνης Αριστείδης, Καθηγητής ΩΡΛ, ∆ιευθυντής Α΄ΩΡΛ Κλινικής ΙπποκράτειοΝοσοκοµείο, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ................................................................................................ 62Αθανασόπουλος Εµµανουήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...... 78, 84, 85, 86Ακρίβης ∆ηµήτρης, ∆ευτεροετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............. 73Αλαµανή Ήρα, 5ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης ............................................ 55Αλεξανδράτου Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................ 44Αλεξίου Κατερίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ..................................................................... 53Αλεξίου Γεώργιος, Ειδικευόµενος Ιατρός Νευροχειρουργικής, Γενικό ΠανεπιστηµιακόΝοσοκοµείο Ιωαννίνων .................................................................................................................... 62Αλεξόπουλος Αλέξανδρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών............................ 39Αλεξόπουλος ∆ηµήτριος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Πατρών,∆ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν Πατρών ........................................................................ 67Αµεραλή Μαρίνα Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 44Αµπντί Αρεζού, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................................ 62, 84Ανάγνου Νικόλαος, Καθηγητής Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................ 38Αναγνωστόπουλος ∆ηµήτριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................... 36Αναγνωστοπούλου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιγραφικής Ανατοµικής, ΕργαστήριοΑνατοµίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................................................................................... 62Αναγνωστούλη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α................. 63Αναστασόπουλος Γεώργιος, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Πληροφορικής, Αν. Καθηγητής ΙατρικήςΣχολής ∆.Π.Θ. .................................................................................................................................. 75Αναστασόπουλος Νικόλαος – Ανδρέας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων........................................................................................................................ 51, 66, 73, 74Αναστασούδης ∆ηµήτρης, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. ...................................................... 53Ανδιανάκου Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 47Ανδρέου Μαρία, Υποψήφια ∆ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................ 79Ανδριακοπούλου Ευγενία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 47Ανδριόπουλος ∆ηµήτρης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 64Ανδρουλάκης Μ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ............................................ 74Ανεστάκης ∆οξάκης, Υποψήφιος διδάκτορας - Επιστηµονικός Συνεργάτης, Εργαστηρίου ΓενικήςΒιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ...................................................................................................... 47Ανταχόπουλος Χρήστος, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκοµείο ΙπποκράτειοΙατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη ............................................................ 57Αντωνίου Έλενα, Φοιτήτρια 6ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 66Αντωνίου Κ.Μ., Τµήµα Πνευµονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.................. 84, 85Αντωνίου Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 62Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια ∆ερµατολογίας, ∆ιευθύντρια του Νοσοκοµείου «ΑνδρέαςΣυγγρός» .......................................................................................................................................... 40Ανωγειανάκις Γ., Καθηγητής Φυσιολογίας ΑΠΘ ............................................................................ 80Αποστολάκης Ευστράτιος, Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.................................................................................................................................... 55, 74Αποστολακοπούλου Λουκία, Ε’ ετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................ 46Αποστολίδης Στυλιανός, Επ. Καθηγητής Ανατοµικής Α.Π.Θ. .................................................. 39, 63Αποστολοπούλου Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................... 41Αποστόλου Μαρία- Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................ 3989


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑραβαντινού-Φατώρου Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................... 46, 63Αρβανιτάκη Αλεξάνδρα, 4ης Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................. 86Αρβανιτάκης ∆., Νευροχειρουργική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκοµείο, Ηράκλειο Κρήτης .. 85Αρβανίτη Αικατερίνη, Λέκτορας Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής ∆ΠΘ.............................................. 58Αρβανίτη Ερατώ, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................................ 45Αρβανίτη Μαρία, Προπτυχιακή φοιτήτρια του Τµήµατος Ιατρικής, της Σχολής Επιστηµών Υγείας,του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.......................................................................................................... 82Αρβανίτης ∆ηµήτριος, Καθηγητής Ανατοµικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.............................. 39, 81Αρβανίτης Κ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................... 53Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ., Καθηγήτρια Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ...... 85Αργυριάδη Ραφαέλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 56Αργυρίου Ελευθέριος- Ορέστης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .. 55, 74, 82Αργυροπούλου Μαρία, 1ετης Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................ 45, 46, 58, 73Άρσταδ-Καρυπίδου Μικαέλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................. 70Αρφαράς-Μελαίνης Άγγελος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................ 46Ασκαλίδου Τ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.................................................. 53Ασσούρ Αµάνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α....................................................................... 48Βαβουρανάκης Εµµανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,Α’ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» .................................. 34, 43Βαβουρανάκης Μιχαήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 43Βαϊόπουλος Γεώργιος, Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................. 41, 77Βάκης Α., Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής...................................................................... 51Βάλβης Παντελής, Πλαστικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Κλινικής Μεταµόσχευσης Μαλλιών στοMetropolitan Hospital ...................................................................................................................... 40Βαλερά Κρισέλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................................... 54Βαλτινός Χρήστος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. - 5ο έτος.............................................. 37, 44Βαρβαρίδη Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................... 41,77, 86Βαρδάκα Παναγιώτα, 5ης φοιτήτρια Ιατρικής ∆.Π.Θ....................................................................... 56Βαρθαλίτη Αντωνία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................. 38Βαρουχάκη ∆., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .............................................. 74Βαρσάνης Γ., Ειδικευόµενος χειρουργικής ...................................................................................... 52Βασαρµίδη Ε., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης............................................ 69, 84Βάσιλα Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α......................................................................... 46Βασιλάτου Ανθούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................ 81Βασιλοπούλου Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 54Βασινιώτης-Καµαρινός N., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .............................. 51Βάσιος Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........................................ 81Βέµµου Ευαγγελία, ∆ευτεροετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών .................. 37Βερνίκου Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ........................................ 74, 85Βιολάκης-Γεωργιλαδάκης Εµµανουήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................... 64Βίτσας Νικόλαος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 36, 43Βίτσας Χαράλαµπος, Ιατρός ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών ...... 34Βιτωράτου ∆ήµητρα- Ήριννα, ∆ευτεροετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίας ........................................................................................................................................ 81Βλάσση Λαµπρινή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 54Βλάχος Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής/Παιδοκαρδιολογίας .................................. 82Βλάχου Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................. 8190


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΒλάχου Βικτώρια, 5ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πατρών...................................................... 37, 85Βλάχου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................................. 68Βογιατζή Χρυσούλα , Φοιτήτρια 6ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................. 34Βολίκας Κίµων, Καθηγητής Γηριατρικής, St George’s, University of London Medical School atthe University of Nicosia ............................................................................................................ 46, 77Βολοσυράκη Μαρία ,5ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ................................ 86Βόσσος Βασίλειος, Φοιτητής 5 ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 48Βουλγαρέλη Ηλέκτρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 41Βούλγαρης Σπύρος, Αναπληρωτής καθηγητής Νευροχειρουργικής Γενικό ΠανεπιστηµιακόΝοσοκοµείο Ιωαννίνων .................................................................................................................... 62Βώρος Χαράλαµπος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 35Γαβαλάκη Αικατερίνη, 5ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................... 86Γαβριελάτου Νίκη, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 42Γαϊτάνης Γεώργιος, Κλινική ∆ερµατικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 40Γακόπουλος Αθανάσιος, ∆ευτεροετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................... 39Γαλανάκης Νικόλαος, Φοιτητής Ιατρικού Τµήµατος, Σχολής Επιστηµών Υγείας, ΠανεπιστηµίουΚρήτης ............................................................................................................................ 78, 84, 85, 86Γαρούφης Μιχάλης, ∆ευτεροετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............. 73Γάτας Χαρίλαος, ∆ευτεροετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων...................... 73Γελαλής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 43Γερακάρης Στέφανος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................ 81Γερµενή Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 78Γερογιάννη Μαρία, 3οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 69Γέρουλα Αικατερίνη, 3οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 69Γεωργάκη Ελένη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 70Γεωργακόπουλος ∆ήµος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .......................... 46Γεωργακοπούλου ∆ανάη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................... 68, 87Γεωργής Π., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................... 51Γεωργιάδη Τερέζα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α................................................................... 44Γεωργιόπουλος Χρήστος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α......................................................... 46Γεωργόπουλος Νεοκλής, Καθηγητής Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας ΠανεπιστηµιακούΓενικού Νοσοκοµείου Πατρών .......................................................................................................... 68Γεωργόπουλος Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Α’ ΧειρουργικήΚλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό ................................................................................ 54Γιάγκου Ειρήνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α....................................................................... 63Γιανναδάκη Α., Τµήµα Πνευµονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................... 85Γιαννάκης Αλέξανδρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων .............................. 82Γιαννάκης Σταµάτιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης, 6ο έτος.......................... 87Γιαννακόπουλος Θ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................................................... 41Γιαννακόπουλος Νικόλαος, 4οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .. 35, 37, 84, 85Γιαννακοπούλου Ηρώ-Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................... 57Γιαννακούλας Γεώργιος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ...................................................... 34, 55Γιαννίτσας Κων/νος, Λέκτορας Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................. 78Γιαννούλη Αικατερίνη, Ιατρός ........................................................................................................ 48Γιαννοπούλου Αγγελική, 5ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πατρών.......................................... 37, 85Γιαννοπούλου Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. ...................................................... 8191


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓιαννοπούλου Ε., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ............................................ 74Γιάννου Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 67Γιατρά Αδαµαντία, 1ετης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ................................ 72Γκαγκάνης Μιχαήλ Φέλιξ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 55Γκάργκουλας Φώτης, 5ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ........................................................ 40Γκίζας Βασίλειος, Ιατρός Ειδικευόµενος Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστηµιακού ΓενικούΝοσοκοµείου Πατρών ...................................................................................................................... 67Γκιουλµπασάνης Ιωάννης, Ογκολόγος, Ογκολογική Κλινική Πανεπιστηµιακού ΝοσοκοµείουΛάρισας & Ογκολογική κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου .................... 84Γκόλφη Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 36Γκουγκουστάµου Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............. 39Γκούµα ∆ιονυσία, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ...................................................... 36, 76Γκούφα Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ................................ 47, 48Γλύκας Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................................... 48Γουλές ∆ηµήτριος, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Επιστηµονικός συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. .............................................................. 86Γουλές Ιωάννης, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Μεταπτυχιακός φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................... 62, 77, 86Γούµενος Σταύρος, 5ετής φοιτητής ιατρικής Σχολής Αθηνών ........................................................ 40Γουρζής Φ., Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, ∆ιευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π... 38, 78Γουρνά Παγώνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 46Γούσια A., Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής και Μοριακής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή,Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων .................................................................................................................. 50Γραβαλίδου Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .......................... 50, 79Γραµµατικάκης Απόστολος, φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 38Γρίβας Αλέξανδρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................................................... 75Γριβέα Ιωάννα, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................................................... 79Γρυπάρη Ιωάννα-Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 54Γώγος Χαράλαµπος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών,∆ιευθυντής Παν. Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών ...................................................... 35, 67, 68∆αβάκης Σπυρίδων, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................... 41, 54, 87∆αλάκα Ασπασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 75∆αλέζιος Ιωάννης, Υποψήφια ∆ιδάκτορας ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών «Εγκέφαλος & Νους»........................................................................................................ 81∆άλλα Βασιλική, Επικ. Καθηγητής Παθολογίας .............................................................................. 69∆αµίγος ∆ηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 69∆αµούλαρη Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 68∆απόντε Α., Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας...... 50∆αρδιώτης Ευθύµιος, Λέκτορας Νευρολογίας, του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.. 37∆ελαβόγια Ελένη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ...................................................................... 75∆εληγεώρογλου Ευθύµιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΙατρικήςΣχολής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Τµήµατος Παιδικής-Εφηβικής Γυναικολογίας & ΕπανορθωτικήςΧειρουργικής Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., «Αρεταίειον»Νοσοκοµείο. ∆ιευθυντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς........................................................................ 48∆εληγιάννη Αρετή-Ηλέκτρα, Πρωτοετής φοιτήτρια της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. .......... 71∆εµίρη Χαρίκλεια, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................... 50∆εµιρτζόγλου Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................................ 64∆έτσικα Αθανασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................... 5092


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∆έττα Α., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................... 84, 85∆ηµητρέλλου Σωτηρία-Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.............. 84∆ηµητρίου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................................ 68∆ηµητρίου Φλωρεντία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α........................................................... 40∆ηµητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ιατρός ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού Γενικού ΝοσοκοµείουΠατρών.................................................................................................................................. 47, 57, 79∆ηµοβέλης Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 38, 71∆ηµολιάτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδηµιολογίας, ΙατρικήΣχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων...................................................................................................... 69∆ηµονίτσας Εµµανουήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................... 40, 47, 62, 73∆ήµου ∆ήµητρα, ∆ευτεροετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................. 73∆ιακογεωργίου Αντώνης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .............................. 74∆ιαµάντη-Κανδαράκη Ευανθία, Καθηγήτρια Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας ∆ιευθύντριαΓ΄ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» .............................................. 70∆ιαµαντής Χρήστος, 6ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................... 34, 45, 66, 79∆ιαµαντόπουλος Αριστείδης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α .................................................. 41∆ουγένης ∆ηµήτρης, Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών, ∆ιευθυντής Παν. Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πάτρας .......................... 39∆ρακονταειδής Παύλος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α........................................................... 46∆ράκου Γ. Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 56∆ραµιτινού ∆ανάη, 6ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................ 56∆ρογκάρης Σωτήρης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................ 45∆ρόσος Χ. Ευάγγελος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................ 56∆ωριώτη Νικολίτσα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών...................................... 70Ελλούλ Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 57Εµµανουήλ Χρυσούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................ 43Εµµανουηλίδου Ε., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ........................................ 74Εµµανουηλίδου-Φωτουλάκη Ελπίδα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .... 42Ερκοτίδου Ελένη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ....................................................................... 53Ευαγόρου Ολυµπία, 5ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆ΠΘ .......................................................... 58Ευγενίδης Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.................................... 77Ζάβρας Νικόλαος, Παιδοχειρουργός, Λέκτορας Χειρουργικής Γ’ Πανεπιστηµιακής ΧειρουργικήςΚλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................................... 40Ζαµπέτα Αθανασία, 4ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................... 66, 70Ζαµπέτας ∆ηµήτριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................. 51Ζαρκαβέλης Γεώργιος, Ιατρός ειδικευόµενος Πανεπιστηµιακού Γενικού ΝοσοκοµείουΠατρών.................................................................................................................................. 47, 57, 79Ζαρµακούπης Θεοφάνης, Φοιτητής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ .................................................. 82Ζαχαριουδάκη Μ. Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................... 62, 69Ζάχου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 46Ζέρζη Καλλιόπη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.................................. 50, 53Ζιάβρου Ιουλία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........................................ 78Ζιµπής Αριστείδης, Λέκτορας Εργαστηρίου Ανατοµίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.................. 39, 81Ζιµπουνούµη- Κεράτσα Νανά, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών...................... 39Ζιώγα Αικατερίνη, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής, ΠανεπιστηµιακόΓενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων .................................................................................................... 40, 50Ζιώγου Σοφία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών................................................ 56Ζολώτα Β., Αναπληρώτρια Καθήγητρια Παθολογικής Ανατοµίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών ........................................................................................................................................ 54, 6893


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΖούγλος Σωτήρης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................................... 42Ζούκη ∆ιονυσία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................................ 68Ζτρίβα Ελευθερία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 34, 55, 72Ζυγούρη Σταυρούλα, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Αθηνών και Ολυµπιονίκης της Πάλης .. 57Ζωγράφος Γεώργιος Κ., Καθηγητής Χειρουργικής , Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική,«Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α. .................................................................................................................. 53, 60Ζωγράφου-Θεµελή Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......... 50, 53, 71Ζώτου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................................... 75Ηλιάδη-Μάνου Εµµανουέλα, 2ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ...................................... 55, 80Ηλιάκης Παναγιώτης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................. 41Ηλιακόπουλος Κωνσταντίνος Α., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................. 46, 54, 73, 75, 76Ηλιοπούλου Σωτηρία, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πατρών .................................................. 87Ηροδότου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................................... 36Θάνος Χ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................................................... 53Θεοδοσοπούλου Χρυσούλα Α., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............ 37, 38Θεοδώρου Ειρήνη, Μέλος Οµάδας Υπολογιστικών Νευροεπιστηµών, Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων& Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας .................................................. 81Θωµόπουλος Κ., Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας και Γαστρεντερολογίας, Π.Γ.Ν.Π. ................ 47Ιακωβίδου – Κρίτση Ζαφειρούλα, Καθηγήτρια Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας Ιατρικής ΣχολήςΑ.Π.Θ............................................................................................................................... 40, 47, 64, 71Ιατροπούλου ∆οµινίκη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ............................ 42Ιµπριάλος Κ., Φοιτητής έκτου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................... 79, 85Ιωακειµίδης Νικόλαος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................................. 40Ιωαννίδη Λυδία-Ελένη, Τριτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .... 50, 53, 69Ιωαννίδης ∆ηµήτριος, Καθηγητής ∆ερµατολογίας Α.Π.Θ, ∆ιευθυντής A΄ Πανεπιστηµιακής Κλινικής 40Ιωαννίδης Ισαάκ – Ευάγγελος, Καθηγητής Ουρολογίας, Β’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ................................................................................................................ 58Ιωαννίδης Ραφαήλ, 5ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ∆ΠΘ ...................................................... 56, 58Καβαζίδη Κυριακή Ραφαηλία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ................................................ 64Καζά Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................................ 46, 47Καζανάς Σπυρίδων, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................................. 40Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...................... 73Καίσαρη Ειρήνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 80, 84Κάκκου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 43, 51, 54Κακουλλής Λ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................................ 78Κακούρη Αγνή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 34, 46Καλαϊτζάκης Μανώλης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 41Καλαϊτζόπουλος ∆ηµήτριος-Ραφαήλ, 4ης Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ................................. 86Καλαµπόκας Εµµανουήλ, Ειδικευόµενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας, ∆ιδάκτωρ ΙατρικήςΣχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................................................................................ 48Καλανταρίδου Σοφία, Καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........ 75Καλαντζή Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 71Καλατζή Ευθυµία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 47Καλατζής ∆ηµήτριος, 2ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πατρών...................................................... 87Καλλίτση Επιστήµη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.................................. 69, 85Καλόφωνος Χαράλαµπος, Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .. 50, 68Καλύβα Νεκταρία, 5ετής Φοιτήτρια Τµήµατος Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών...................................................................................................................... 50, 57, 60, 73, 7994


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚαλύβας Κωνσταντίνος Θεόδωρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων .................................. 50Καλυβιώτη Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.......................... 70, 81Καµπιλαυκά Ελένη, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Μεταπτυχιακή Ιατρός Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................ 77Καµπουράκη Εµµανουέλα, Τµήµα Φαρµακευτικής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 80Καµπούρη Μ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ................................................ 63Καναρά Μ. Επιµελήτρια Χειρουργικής ............................................................................................ 52Κανάτα Στεφανία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 43Κανελλοπούλου Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρική Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................... 57Κανιούρα Ευτυχία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 75Καντή Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................................... 44Κάππου Καλλιόπη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ .............................................................. 34, 55Καπρινιώτης Κωνσταντίνος, 2ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ........................................ 64, 80Καπώνης Α., Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών .................................... 82Καραβελιά Ασπασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................... 84Καραβοκυρός Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητης Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............. 84Καραγιάννη Μαρία, 1ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ........................ 79Καραγιάννη Χρυσάνθη, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ........................72Καραγιώργη Στέλλα, 6ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ........................................................ 85Καραγιώργου Μαργαρίτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 75Καραγκούνη Αθηνά, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 70Καραγκούνη Μ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 34Καραδαγλής Πασχάλης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................................ 63Καραθανάση Στέλλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ .................................................................. 74Καραλούλης Στέφανος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 87Καραµαρούδης Στέφανος Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................... 38Καραµπά Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................ 77Καραµπά Παρασκεύη, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 75Καραµπάτσος Βασίλης, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ.............................................................. 53Καραµπιτσάκος Θεόδωρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ....................................................... 81Καραντάνας Απόστολος, Αναπλ. Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικού Τµήµατος, Σχολής ΕπιστηµώνΥγείας, Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................................................................................................... 84Καρασµάνη Αρετή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. .................................................................. 75Καρατζάς Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 73, 48Καραχάλιου Γεωργία –Σοφία, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α............... 44, 71, 77, 84, 86Καραχάλιου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 56, 82Καραχουσεΐν Φισούν, Ειδικευόµενος Παθολογίας ........................................................................ 69Καρβούνης Χαράλαµπος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ .................................................. 34, 55Καριώρη Μαρία, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Καρδιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιστηµίουΑθηνών.............................................................................................................................................. 43Καρκαλέτσος Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών .......................................................... 82Καρµπαλιώτη Μαρία, Φοιτήτρια 5 ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης................ 84, 86Καρούντζος Βασίλειος, Ειδικευόµενος Ιατρός Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρΙατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α..................................................................................................................... 48Καρπαθίου ∆αµιανός, 3ετής φοιτητής της θεολογικής Σχολής Αθηνών στο τµήµα ΘεολογίαςΕ.Κ.Π.Α. ............................................................................................................................................ 69Καρπαθίου Χαρίτων, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. .......................................................................... 69, 8795


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚατερινοπούλου Π., Φοιτήτρια έκτου έτους Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................ 85Κατζιλάκης Ν., MD, phD, consultant Pediatrician, Τµήµα Αιµατολογίας-Ογκολογίας ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ........................................................................................................ 85Κατλούρου Ι.Κ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 78Κατσαβριά Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ .............................................................. 47Κατσάνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 66Κατσαρού Άννα-Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών........ 46, 47, 50, 74, 80Κατσιαµπούρα Παναγιώτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 48Κατσιγιάννη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................. 38Κατσικογιάννη Φωτεινή, 3ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ...................................................... 67, 69Κατσικογιάννης Νικόλαος, Γενικός χειρουργός .............................................................................. 67Κατσίνας Νικόλαος, 4οετής φοιτητής Φαρµακευτικής ΕΚΠΑ .......................................................... 80Κατσούδα Αρετή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ........................................................................ 47Κατσούλη Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................. 46, 58, 73Καψάλα Νωεµίν, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 38Καψιώτη Άννα, Φοιτήτρια ∆ιαιτολογίας ∆ιατροφολογίας Α.ΤΕΙ Κρήτης ........................................ 38Κελαϊδή Ναταλία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................... 44Κελεσίδου Βέρα, 3ης Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ............................................ 86Κεραµίδα Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........................................ 77Κεραµιδάς Αλέξανδρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................................ 64Κεραµισάνου Βαρβάρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 68Κεσόγλου Έβιλη, Φοιτητική Οµάδα Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελµατιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ) .. 84Κιόρτσης ∆ηµήτριος-Νικηφόρος, Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.................................................................................................................................... 71, 72Κίσσα Λαµπρινή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ....................................................................... 80Κοζανίδου Ανδρεάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. ............................................................ 81Κοζοµπόλη ∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 75Κολιάκου Κ., Καθηγήτρια Ιστολογίας- Εµβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................... 86Κολοκυθάς Αργύριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................ 41Κολονίτσιου Φεβρονία, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .. 80Κοµζιά Α. Παρασκευή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................................................... 58Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΠανεπιστήµιοΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 82Κοντογιώργου Χ., Ειδικευόµενη Παιδιατρικής .............................................................................. 52Κοντοπούλου Αφροδίτη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων ...................................... 50Κοντοπούλου Χριστίνα, Ε’ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............. 51, 75Κορεντζέλου Βασιλική, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α........................................................... 75Κοροµπίλιας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπεδικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων ........................................................................................................................................ 43Κορώνης Ν. Σπυρίδων, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................................................... 58Κορωνίδου Κ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ................................................ 38Κοσµετάτου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρική Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 46, 57, 74Κοσµίδης Ευστράτιος Κ., Λέκτορας Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. ........................ 84Κοσµοπούλου Φωτεινή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 68Κόσσυβα Λυδία, Λέκτορας ΠαιδΙατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσ.Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» ............................................................................................................ 44Κοτορένη Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................. 73Κοτρογιάννης Ι., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου .......................................................... 3896


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚουκάκη Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α............................................. 37, 63, 77, 86Κουκλάκη Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ .................................................................... 81Κούκου Γ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................... 69Κουκούλης Γ., Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας .......................... 50Κουκουµπάνης Κωνσταντίνος, Φοιτητής 4 ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...... 48Κούκουρας ∆ηµήτριος, Καθηγητής, Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Π. .............................................. 68Κουλιεράκης Ελευθέριος, Φοιτητής στη Σχολή Θετικών Επιστηµών Ε.Κ.Π.Α., Τµήµα Φυσικής,Τοµέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων .............................................................. 79Κουλουριώτης Γιώργος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 56Κούνα Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α......................................................... 46, 76Κουρεµέτη Μαρία , 1ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης................................ 66Κουριδάκη Χριστίνα-Παρασκευή, Φοιτήτρια 4 ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών 48Κουρνέτας Παύλος, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της ΈνωσηςΕλευθεροεπαγγελµατιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Φοιτητής ΤΕΙ Αθηνών ........................................ 86Κούρογλου Ευγενία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 62Κουρούµαλης Ηλίας Α., MD PhD,∆ιευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠανεπιστηµιακούΝοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης, Kαθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΚρήτης ........................................................................................................................................ 53, 66Κούρτη Άννα, ∆ευτεροετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................... 73Κούρτη Ελένη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................................... 78Κουρτίδου Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. ............................................................ 81Κούστα Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................................... 82Κουτής Αθανάσιος, Ειδικευόµενος Χειρουργικής............................................................................ 52Κούτρα Ελένη, Ε’ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 51Κουτρουµπή Μαρία-Θεοδώρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................... 68Κουτσάκη Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................................... 45Κουτσογιάννης Ευστάθιος, 5ης φοιτητής Ιατρικής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ............ 56Κουτσονικόλα Παναγιώτα, Χειρουργός οδοντίατρος- Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...... 73, 86Κοφτερίδης ∆. , Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΚρήτης .................................................................................................................................................... 69Κόφφας Στέφανος, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Φοιτητής Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Πατρών......................................77Κρόκος Παναγιώτης, Ε’ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ......................51, 78Κτενά ∆ανάη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α........................................................................... 38Κτενάς Α., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................................................... 69Κυζίρογλου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................. 64Κυριαζοπούλου Β., Καθηγήτρια Παθολογίας- Ενδοκρινολογίας, Κοσµήτορας Ιατρικού ΤµήµατοςΠανεπιστηµίου Πατρών ........................................................................................................ 36, 67, 68Κυριακίδου Άρτεµις, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.................................. 53Κυριάκου Ανδρέας, 2ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ...................................................... 73, 80Κυριακούλης Κωνσταντίνος, 4ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ................................44, 77, 87Κυροχρήστου Ηλέκτρα, 2ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων .............................................. 37Κωλέττης Θεόφιλος M., Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .. 55, 82Κωνσταντελάκη Μυρτώ, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................... 44, 77, 86Κωνσταντινάκου Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...................................................... 55Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Μ., ∆ιευθυντής της Γενικής, Λαπαροσκοπικής, ΒαρΙατρικής καιΡοµποτικής ειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών ,Επίκουρος ΚαθηγητήςΧειρουργικής Ohio State University, Πρόεδρος Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας ΡοµποτικήςΧειρουργικής .............................................................................................................................. 36, 5997


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚωνσταντίνου Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ............................ 40Κωνσταντογιάννης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Πατρών, Υπεύθυνος Τµήµατος Λειτουργικής Νευροχειρουργικής .................................................. 56Κωστάκης Παναγιώτης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 57Κώτσα Καλλιόπη, Ενδοκρινολόγος, Λέκτορας Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. .............. 72Κωτσελά Γεωργία, 4ετείς φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 37Λάγγας Γιώργος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.......................................... 42Λάγιου Όλγα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................................ 54Λαγκαδινού Μαρία, Ιατρός Ειδικευόµενη Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών........ 57Λάζαρης Χ. Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................. 76Λαζαρίδης Χρήστος, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. ................................................................ 53Λαϊνης Βασίλης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................................ 80, 84Λάλου ∆έσποινα – Αφροδίτη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................. 41, 77, 86Λαλουδάκης Μιχαήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 78Λαµπρόπουλος Α., Αν. Καθηγητής Γεν. Βιολογίας- Γενετικής Α.Π.Θ............................................... 64Λαµπροπούλου-Αδαµίδου Καλλιόπη, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος«Θ. Γαροφαλίδης», ΓΝΑ ΚΑΤ.............................................................................................................. 43Λάνδρου Ιωάννης, 3 ο έτος, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 53Λαπατσάνη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 37Λάππας ∆ηµήτριος Α., Αν. Καθηγητής Ανατοµίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α............................. 39, 75Λέκκος Βασίλειος, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ),Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.................................................................. 86Λεµπέσης Ιωάννης, Προπτυχιακός φοιτητής του Τµήµατος Ιατρικής του ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίας .......................................................................................................................................... 37, 82Λέτσιου Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................. 53Λιαδάκη Ευαγγελία, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.............................. 72Λιακόπουλος ∆ηµήτρης, Ειδικευόµενος Αγγειοχειρουργικής, Α’ Χειρουργική ΚλινικήΠανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό .............................................................................................. 54Λιάκου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................................. 50, 79Λιαράκος Αλέξανδρος-Λεωνίδας, 4οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών ............................................................................................ 36, 37, 46, 51, 57, 66, 71, 75, 84Λιασίδης Π., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................... 38Λιάσκας Αθανάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α............................................................................. 79Λιβέρη Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................... 81Λιοδάκη Λυδία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........................................ 78Λιόλιος Εµµανουήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ............................ 51, 66Λιόσης Σταµάτης-Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Ρευµατολογίας .............................................. 71Λούκας Χρήστος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.............................................. 85Λουκίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής καθηγητής Πνευµονολογίας ΕΚΠΑ, Β’ ΠνευµονολογικήΚλινική «Αττικόν» ...................................................................................................................... 40, 45Λουριδά Θεώνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών............................................ 47Λουτζίδου Λυδία, 3ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................ 47, 57, 82Λυγκώνη Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 36, 82Λυκούδης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής και ΕγκαυµάτωνΠανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................................................................................................... 74, 77Λώλος Ηλίας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.ΙΝοσηλευτικής Ιωαννίνων .................................................................................................................. 70Λώλου Μαρία, 3ετης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .......................................................... 44, 8498


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΜαγουλιώτης ∆ηµήτριος, Προπτυχιακός φοιτητής του Τµήµατος Ιατρικής, της ΣχολήςΕπιστηµών Υγείας, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................................................................... 37, 82Μαδενλίδου Σταυρούλα, Φοιτήτρια 5 ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .. 37, 48, 57, 73Μαθιοπούλου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .............................................................. 53Μα ση Ναταλί, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α........................................................... 86Μαλάκης Χαρίλαος, Τµήµα Φαρµακευτικής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................................ 80Μαλάµου-Μήτση Β., Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής και Μοριακής Παθολογίας,Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων .......................................................................................... 50Μαλατέστας Μπατίστας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 51Μαλλιώρη Στυλιανή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 44Μαλτέζος Κωσταντίνος, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 54, 67Μαλτέζου Παναγιώτα Γεωργία, 3ετής φοιτήτρια ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .......................... 44, 71, 77Μαµάης Ι., Ειδικευόµενος ορθοπεδικής .......................................................................................... 52Μαµαρέλη Βασιλική, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 38Μανδραπύλια Αγγελίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 68Μαντάς Ιωάννης, 3ετής Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης, 2 Υποψήφια ∆ιδάκτοραςΤµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................................................... 81Μαντιός Ευάγγελος, 3ετης φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 84Μαραγκούλια Θεοδοσία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.............................. 56Μάραντος Θεόδωρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .... 35, 37, 50, 51, 57, 62,........................................................................................................................................ 66, 69, 71, 76Μαργαρίτη Μ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ................................................ 38Μαργέτης Άγγελος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 43Μαρινοπούλου Σοφία Αµαλία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............. 71, 77Μαρίνου Μαρία, ∆ευτεροετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................. 81Μαρκάτη Θεοδώρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 73Μαρκόγλου Νίκος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 63Μαρούλη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 51Μαστοράκη Ευανθία, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 45Ματενόγλου Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .......................................................... 77Ματσουκά Π., Καθηγήτρια Αιµατολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ............................................ 50Μαυράκη Ευγενία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ..................................................................... 64Μαυραντώνη Ευαγγελία, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .......................................................... 73Μαυρέας Βενετσάνος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,∆ιευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝΙ ............................................................................................ 78Μαυροµανώλη Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................................. 71Μαχαίρας Αναστάσιος ,Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών,∆ιευθυντής Γ’ Πανεπιστηµιακής Χειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» ...................................... 40Μέγας Παναγιώτης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής ∆.Π.Θ. .................................................................. 56Μεθυµάκη Αρετή-Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 40Μελισσαράτου Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 44Μέλλιου Σταµατούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................... 55Μέλλος Ελευθέριος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής ...................................................................... 44Μέντη Αριάδνη, 2ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......... 35, 56, 66, 71, 87Μεροπούλη Αντωνία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 56Μηλιάκης Β., Ειδικευόµενος ΩΡΛ .................................................................................................... 52Μήλιογλου Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ................................................................ 7199


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΜητακίδου Μαρία-Ραφαέλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.................... 42Μητροπούλου Παναγιώτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 75Μήτρου Μαρίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 63Μητρούσιας Βασίλειος ∆., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ............ 39, 43, 84Μητσάκου Αικατερίνη,6ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ........................ 85Μήτσης Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – ΜεταµοσχεύσεωνΠανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................................................................................................ 51Μήτσογλου Ζωή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................................... 70Μίκρου Αγγελική, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................................ 57Μιλιλή Χάρις, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ............................................ 63, 85Μισιακός Ευάγγελος, MD, FACS, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Γ’ ΠανεπιστηµιακήςΧειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α................................................. 40Μίσσιου Αριστέα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................ 35, 69Μίχα Στέλλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................................... 38Μιχαηλίδης Σ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.................................................. 74Μιχάλης Λάµπρος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......... 34Μιχελάκης Ιωάννης, 1ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .......................................................... 76Μιχελή Αναστασία, Λέκτορας Παθολογίας .................................................................................... 69Μιχελόγγονα Πασχαλιά, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 62Μίχου Γεωργία, 4ετης φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 40, 74Μιχούλα Ασπασία, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .............................................. 79Μοναστηριώτη Νικολέττα, Φοιτήτρια 6 ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............ 48Μόσχου Ιωάννα-Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.... 46, 47, 51, 55, 74,.............................................................................................................................................. 76, 80, 81Μούγιου Βασιλική, 6οετής, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................... 44, 87Μουδατσάκη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................... 55Μουζάς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστροεντερολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ .............. 87Μουλαζίµη Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................... 50, 79Μουλιανιτακη Ηλέκτρα, 5ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης.............................. 55Μουλίτα Φράνκο, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................................... 70Μουράτογλου Σοφία, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ ........................................................ 34, 55Μούσα Χαγίγια, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α................................................................. 46, 63Μουστάκης Η., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 34, 36Μουτάφη Μαρία, ∆ευτεροετείς Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α........................................... 39, 70Μούτσος Ιωάννης, 4οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................ 36, 86Μπαβέλου Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 56Μπάγιας Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................................. 40Μπακάκος Πέτρος, Επ. Καθηγητής Πνευµονολογίας Ε.Κ.Π.Α. ........................................................ 45Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Πρωτοετής Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ................ 47Μπακογιάννης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Α’ Χειρουργική ΚλινικήΠανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό .............................................................................................. 54Μπάλλα Σταµατία, 4ετής Φοιτήτρια Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α............................................... 66Μπάλλας Χρήστος, 6ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................... 34, 45, 66, 79Μπαµπούρη Θεοδώρα, Φοιτήτρια 6ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.... 36, 67, 73Μπαρλαµπά Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................... 46Μπαρλαµπά ∆ανάη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................ 43, 46Μπασούκας ∆. Ιωάννης, Κλινική ∆ερµατικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική ΣχολήΠανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................................................................................................ 40100


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΜπάτζιου Νικολέτα, 6ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ .......................................................... 80Μπατιστάτου Α., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................................................................................................... 50, 73Μπατσίλα Αθηνά, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................... 53Μπάτσιου Αναστασία, ∆ευτεροετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.......... 81Μπέη Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α..................................................................... 43Μπέη Ηλιάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................................. 74Μπέλεση Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................... 77Μπέλλου Βάια Βανέσα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......... 62, 78, 79, 81Μπελµπάσης Λάζαρος, 4οετής Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων........ 43, 62, 69, 78, 79Μπερής Αλέξανδρος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................................... 43Μπερντάλη Σοφιρέλα, Τεταρτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α......................................... 48, 62, 86Μπεροπούλη Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........................ 42Μπέσσα Πηνελόπη, 3ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής................................................................ 67, 69Μπίµπη Μαρίνα Ευφροσύνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................. 54Μπινιάρης –Γεωργαλλής Στυλιανός – Ιάσων, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α......................... 41Μπιρµπίλη Παναγιώτα, Φοιτήτρια 6ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.... 34, 35, 79Μπόγδανος ∆ηµήτριος Π., Επίκουρος Καθηγήτης Παθολογίας, Τοµέας Παθολογίας, ΤµήµαΙατρικής, Σχολές Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα ............................................................ 86Μπολγούρας Γρηγόριος, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .......................... 79Μπουγιούκα Παρασκευή-Μαρία, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.................................... 76Μπούκας Λέανδρος, Προπτυχιακός Φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών ............ 56, 58Μπουνόβας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ∆.Π.Θ. ........................ 53Μπούρα Π., Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Στρατιωτική ΣχολήΑξιωµατικών Σωµάτων, Β’ Παθολογική Κλινική ,Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου ΠανεπιστηµίουΘεσσαλονίκης .................................................................................................................................. 76Μπουργανός Νικόλαος Γ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ........................ 84Μπουργανού Βαγιάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών................................ 35Μπουρίκα Βασιλική, Φοιτήτρια Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., 5ο έτος ...................................... 37, 48, 86Μπούρος ∆ηµοσθένης, Καθηγητής Πνευµονολογίας ∆.Π.Θ., ∆ιευθυντής Παν. ΠνευµονολογικήςΚλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης .................................................................................................. 81Μπραζουκάκης Νικόλαος, 3ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής .................................................... 67, 69Μπριστογιάννης Σωτήρης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α....................................................... 41Μπρούζου Κάτια-Ουρανία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................... 39Μπρούτας ∆ηµήτριος, 4οετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .. 47, 50, 57, 82Μυλωνά Μαριάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 42Μυλωνάς Αναστάσιος , ∆ιδάκτωρ Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής τηςΟδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ...................................................................................................... 63, 85Μυργιώτης Ε., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................................... 34Μυτταράκη Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 2ο έτος .............. 34Μωησέος Π., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................... 38Νάκα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.... 34Νασιούδης ∆ηµήτριος, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΣτρατιωτικήΣχολή Αξιωµατικών Σωµάτων,A’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑριστοτελείουΠανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκοµείο ΙπποκράτειοΙατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης............................................ 35, 57, 66, 76Νάτσης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµίας Α.Π.Θ. ................................ 39, 55, 66Νίκα Φιγαλία, 4ετης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.................................. 40, 82101


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΝίκας Άγγελος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. .......................................................................... 81Νικολαΐδης Αρσένιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................................. 71Νικολακόπουλος Ηλίας, ∆ευτεροετείς Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών .......... 37Νικολακοπούλου Έλενα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 78Νικολάου Πηνελόπη, Φοιτήτρια 5ου έτους Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης................................ 66Νικολοπούλου Κατερίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 44Νίτσα Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................... 75Νούλας Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 44Νταβλούρος Περικλής, Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .... 67Ντάλα Χαρά, 6οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ................................ 71, 87Ντάνασης-Σταθόπουλος Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α . ........................................ 71Νταουντάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχηµείας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................. 80Νταρούτσου Ειρήνη, Φοιτήτρια 6ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............. 35, 56Ντάφου Βασιλική, Φοιτήτρια Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής Αθηνών .................................. 82Ντεντάκης ∆ηµήτριος , Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................ 36, 40, 46, 53, 59, 63Ντζάνη Ευαγγελία, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Ιατρική Σχολή ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 43Ντινόπουλος Αργύρης, Λέκτορας Παιδιατρικής Νευρολογίας Γ’ Παιδιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.«Αττικόν» .......................................................................................................................................... 56Ντόλκερας Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ................................ 39Ντουνούση Ευαγγελία, Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ............ 51, 66Ξάκης Αθανάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................................... 85Ξανθάκη Ε. Ιωάννα, 6οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............. 57, 78, 87Ξανθοπούλου Έλενα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................ 41Ξενάκη Σ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................... 38Ξενάκης Θεόδωρος, Κλινική Ορθοπεδικής και Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 43Οβσανιάν Σωτηρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ................................................................ 37Οικονοµοπούλου Ηλέκτρα, Φοιτήτρια 5 ου έτους Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................ 34, 48Οικονόµου Ηλίας-Μάριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................. 63, 73Παγκάκη Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................... 51,85Παγώνη Άννα, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πατρών .............................................................. 87Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................. 54Παλατιανού Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ............................ 82, 85Παλιούρας Αθανάσιος, 4οετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 47, 50, 57, 82, 85Πάλλης Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 56Παλυβού Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 38Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Φαρµακολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών –Λοιµωξιολόγος.................................................................................................................................. 51Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Προπαιδευτική ΠαθολογικήΚλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαïκό ................................................................................ 41Παναγιώτου Αννέζα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α......................................................... 34, 46Παναγιώτου Παναγιώτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................... 51, 66Παναγοπούλου Εύχαρις, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ...... 69Παναγούλη Ελένη, Επιστηµονικός συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α....................................... 77Παναγούλη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 70Πανίδης Παναγιώτης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.................................. 78102


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠαντελίδης Παντελεήµων, 3ης Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................................. 39, 55Παπαγεωργίου Α. Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Στρατιωτική ΣχολήΑξιωµατικών Σωµάτων,A’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑριστοτελείουΠανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ .......................................................................... 66Παπαγεωργίου Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 82Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 40Παπαγιάννη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρική Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................... 57, 82Παπαγιαννοπούλου Οφηλία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................. 39Παπαγόρας ∆., Επιµελητής Χειρουργικής ...................................................................................... 52Παπαδάκη Ε., Καθηγήτρια Κλινικής Αιµατολογίας .......................................................................... 63Παπαδάκη Χ.Α., MD, phD, Καθηγήτρια Αιµατολογίας , Τµήµα Αιµατολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................................................................................... 86Παπαδάκη Χάρις, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................. 72Παπαδάς Αθανάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................... 35Παπαδάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .... 62Παπαδάτου Kωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................. 40, 67Παπαδέα Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............................. 43Παπαδηµητρίου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Γ’ ΠαιδιατρικήΚλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» .................................................................................................................... 56Παπαδηµητρίου Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 80Παπαδηµητρίου Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ........................................................... 80Παπαδόπουλος Α. Νικόλαος, Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Μονάχου .... 62, 73Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...................................................... 77Παπαδόπουλος Ιορδάνης, Ειδικευόµενος Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν»» ................ 56Παπαδόπουλος Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................... 78Παπαδοπούλου Αργυρώ, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................. 62, 66Παπαηλίου Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................. 44Παπαθεοδώρου Παναγιώτης, 2ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης................ 72Παπαϊωάννου Νικόλαος, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος«Θ. Γαροφαλίδης», ΓΝΑ ΚΑΤ .......................................................................................................... 43Παπακούλας Απόστολος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .......................................................... 80Παπακυρίτση ∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................................................. 85Παπακωνσταντίνου Β. Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................. 58Παπακωνσταντίνου Ευθύµια, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................... 78Παπαµήτσου Θεοδώρα, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εµβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............ 80Παπανικολάου Αθανάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...................................................... 50Παπανικολάου ∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 73Παπανικολάου Παρασκευή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................. 39, 82Παπανικολοπούλου Σταυρούλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................................. 64Παπαντωνίου Αντιγόνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................... 39Παπαροϊδάµης Γεώργιος, 2ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .......................................... 39, 55Παπατζέλος Αθανάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................................ 71Παπαχρήστου ∆ιονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εµβρυολογίας ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................................................................................................ 84Παπούδου-Μπάη Αλεξάνδρα, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής, Πανεπιστηµιακό ΓενικόΝοσοκοµείο Ιωαννίνων .................................................................................................................... 40Πάππα Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................................... 57, 71Παππά Παναγιώτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων .................................... 82103


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠαππά Τατιανή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................................... 39Παππέλης Κωνσταντίνος Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α................................................... 36, 67Παρασκευοπούλου ∆ήµητρα, 5ης φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης.............................. 86Παρασχάκη Αφροδίτη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. ............................................................ 64Πασαδάκης Πλουµής, Καθηγητής Νεφρολογίας ∆.Π.Θ. ................................................................ 64Πασπάλα Άννα, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Φοιτήτρια Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης .............................. 77Πατεράκης Γιώργος, 5ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .......................................................... 40Πατιάς Παρµενίων, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................................ 40Παυλή Πωλίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................................ 38, 70Παυλίδης Λεωνίδας, Λέκτορας Πλαστικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. .......................... 50Παυλίδης Αναστάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................................. 64Παυλίδης Ν., Τµήµα Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ............ 50Παχή Άννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................................ 77Παχή Βασιλίνα, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Φοιτήτρια Χηµικού Ε.Κ.Π.Α. ...................................................................... 86Παχής Χρήστος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................................. 78Πάχτα Αθηνά, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ....................................................................... 63, 73Πενθερουδάκης Γ., Τµήµα Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων .. 50Πενταρά Ιωάννα , Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........ 34, 52, 55, 59, 60, 61, 62,................................................................................................................................................67, 69, 81Πενταρά Μαρία Βασιλική, Φοιτήτρια Α.Τ.Ε.Ι Φυσικοθεραπείας Πατρών,Φοιτήτρια ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................................................................................. 62, 76Περδικογιάννη Χ., MD, phD, consultant Pediatrician, Τµήµα Αιµατολογίας-Ογκολογίας ΙατρικήςΣχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ....................................................................................................84, 85Περλεπέ Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ..................................................................41Πέρρος Παρασκευάς, 4o έτος φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.................... 35, 67Πετρίκης Πέτρος, Λέκτορας ΨυχΙατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................. 78Πιάγκου Μάρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ε.Κ.Π.Α............................................................. 66Πικάζης ∆ηµήτριος, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της ΈνωσηςΕλευθεροεπαγγελµατιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Επίκουρος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. ........................ 86Πινιάρα Α., Ειδικευόµενη Χειρουργικής .......................................................................................... 52Πιπιγκάκης Χρυσάφης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................................. 64Πίσσα Μαρία Βασιλική, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών .............................................................................................................. 40, 50, 57, 62, 78, 85Πιτσάβα Γεωργία, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .. 40, 50, 57, 62, 77, 85Πιτσιγαβδάκη Σοφία, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 45Πλούµης Αβραάµ, Κλινική Ορθοπεδικής και Αποκατάστασης, Ιατρική Σχολή ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων.......................................................................................................................................... 43Πολιτάκη Ελένη Αίγλη, Φοιτητρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ............................ 39Πολυχρόνη ∆αµασκηνή, 5ης φοιτήτρια Ιατρικής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.............. 56Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................. 85Ποντικόγλου Χ.,MD, phD, consultant Hematologist, Τµήµα Αιµατολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................................................................................... 86Πράπα Σοφία, 3 ο έτος, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 53Πρωτοπαπάς Άδωνις, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. .............................................................. 81Ραµπότας Αλέξανδρος, Φοιτητής 5ου έτους Ιατρικής ∆.Π.Θ..................................................... 64, 76Ρεντίφης Λ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ...................................................... 51104


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΡέστα Αναστασία-Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 48Ρηγοπούλου Ειρήνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογίας, Τοµέας Παθολογίας, Τµήµα Ιατρικής,Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας .................................................................................................................. 86Ρίζου ∆ιονυσία, Τεταρτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................ 62, 86Ρόκας Κ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης............................................................ 53Ρόµπου Βαία Αλίκη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................. 62Ρουµπάκη Αναστασία, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................ 70Σαγώνα Θεοδώρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............................. 75, 77Σακελλαροπούλου Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............ 46, 47, 56Σακελλαροπούλου Στυλιανή, 2ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ .......................................... 80Σαµαρά Αθηνά, ∆ευτεροετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................... 81Σαµαρά Ιωάννα, 5ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης .......................................... 55Σαµαράς ∆ηµήτριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................. 78Σαράντη Νικόλ-∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........................ 34Σάτρα Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 2ο έτος .............................. 34Σβερώνη Ειρήνη, 5ης φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................. 86Σγάντζος Μάρκος, Επίκουρος καθηγητής ανατοµίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .......................... 43Σγάντζου Ιωάννα-Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 2ο έτος 34Σερέτης Φώτιος, 4o έτος φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 35, 67Σιακαβέλλα ∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 35, 57Σιαράβας Κωνσταντίνος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ............................ 51Σιαφάκας Ν.Μ., Καθηγητής Πνευµονολογίας, Τµήµα Πνευµονολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Κρήτης ................................................................................................................ 84, 85Σιάφης Σπυρίδων, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................... 40Σιαχανίδου Σουλτάνα, MD Assistant Professor in Pediatrics-Neonatology First Departmentof Pediatrics University of Athens Medical School “Aghia Sophia” Children’s Hospital ................ 75Σιδεράς Α. Λάζαρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................. 58Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Προπτυχιακός φοιτητής του Τµήµατος Ιατρικής του ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίας ........................................................................................................................................ 37Σιδηρόπουλος Θοδωρής, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ........................................................... 63Σιµοπούλου Χρυσαυγή, 5οετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............ 44, 55Σιούτη Ιωάννα Χρ., 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ........ 34, 66, 71, 72Σισµανίδης Στυλιανός, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. .............................................................. 81Σιώτος Χαράλαµπος, 4ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................................... 63, 76Σκαπινάκης Πέτρος Α., Επίκουρος Καθηγητής ΨυχΙατρικής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων .............. 53Σκαρπάρη Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 42Σκένδρος Παναγιώτης, Λέκτορας Παθολογίας ∆.Π.Θ..................................................................... 76Σκλεπάρη Ειρήνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................................... 82Σκοτσιµάρα Γεωργία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α............................................................... 75Σκουλαρίγκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, του Τµήµατος Ιατρικής, τηςΣχολής Επιστηµών Υγείας, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .............................................................. 82Σκυργιάννη-Μανουσάκη Μυρτώ-Αντωνία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................. 63Σοκολάκης Ε. Ιωάννης, Ειδικευόµενος Ουρολογίας, Β’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ.«Παπαγεωργίου» .............................................................................................................................. 58Σολωµού Ελένα, Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών............ 70Σούρα Σταυριέτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................................... 82Σουρούνη Μαρίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών........................................ 42105


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣπάνδου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Πειραµατικής ΦυσιολογίαςΙατρικής Σχολής ΑΠΘ ........................................................................................................................ 73Σπηλιοπουλου Βασιλική, 3 ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ........................ 84Σπίνος ∆ηµήτρης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 40Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευµονολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών.................... 54Σπύρου Ζ. Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.......................................................... 53Σταθάκης Γιώργος, 2ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.................................. 72Σταθουλοπούλου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α....................................................... 86Στάικογλου Νικόλαος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ........................................................ 55, 71Στάκος ∆ηµήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης .... 55Στάµου Αλίκη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 41, 80, 84Σταµπέρνα Αλεξάνδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆ΠΘ .............................................................. 74Στάση Ελίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ........................................................................................ 70Σταυράτη Καλλιόπη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ................................ 79Σταυράτης Σ., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................... 63Σταυρόπουλος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών.............................................................................................................................................. 35Στεφανάδης Χ. Καθηγητής Καρδιολογίας, ∆ιευθυντής Α’ Πανεπιστηµιακής ΚαρδιολογικήςΚλινικής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................................................................................. 34Στεφάνου Γιάννης, 5ετής φοιτητής ιατρικής Σχολής Αθηνών ........................................................ 40Στιακάκη Ε.,MD, phD, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας Ιατρικής ΣχολήςΠανεπιστηµίου Κρήτης ................................................................................................................ 84, 85Στογιάννη Α., Τµήµα Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων............ 50Στούκας Βασίλειος, Τελειόφοιτος Τµήµατος Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών .......................... 57, 75Στοφοριάδη Ανατολή, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ............................................................... 44Στρατής Ευάγγελος, 4ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................... 34, 66Στυλιανοπούλου Λυδία, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πατρών .............................................. 87Στυλιαρά Ευφροσύνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............................. 71Στυλιαρά Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 37, 47Συµεωνίδης Α., Αν. Καθηγητής Αιµατολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών................ 68Συντήλα Αγγελική, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Απόφοιτος Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............................. 86Σύρµος N., Περιγραφική Ανατοµία,ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ.., Νευροχειρουργική Κλινική, ΒενιζέλειοΓενικό Νοσοκοµείο,Ηράκλειο Κρήτης .............................................................................................. 85Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας............................ 79Σχοινή Π., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ...................................................... 78Σωτηριανάκου Μαρία-Ευανθία Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................ 38Σωτηρίου Σωτήριος, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 2ο έτος .................... 34Τάλλιου Χριστίνα, 2ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πατρών ........................................................ 87Τασιοπούλου Βασιλική, Προπτυχιακή φοιτήτρια του Τµήµατος Ιατρικής, της Σχολής ΕπιστηµώνΥγείας, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.......................................................................................... 37, 82Τάτση Μαρία, 5οετείς Φοιτήτριες Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 55Τατσιώνη Αθηνά, Λέκτορας Γενικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .............. 69Τεντολούρης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ........ 37, 41Τεντολούρης Αναστάσιος, Προπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................. 37Τερζόγλου Αλεξάνδρα, 3ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ................................................ 70, 75Τζαγκαράκης Φραγκίσκος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .............................. 74Τζαµπαζίδου ∆ήµητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................................ 77106


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΤζαννίνης Σταµάτιος, 5οετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ........................................................ 69Τζάνου Αθανασία, Υποψήφια ∆ιδάκτορας Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης, ΜέλοςΟµάδας Υπολογιστικών Νευροεπιστηµών, Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων & ΥπολογιστικώνΜαθηµατικών, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ............................................................................ 81Τζιτζή Ευανθία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ........................................................................... 64Τζιτζής Παναγιώτης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................................. 55Τζιωρτζιώτη Ζωή, 4ης φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .......................... 66, 70Τζογανάκος Ιωάννης, Τελειόφοιτος/η Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, ΠανεπιστήµιοΣτερεάς Ελλάδας .............................................................................................................................. 84Τζόλου Αθηνά, Επιµελήτρια Α’ Αιµοδοσίας Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων .... 81Τζόνσον Ελισάβετ- Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανατοµίας Ε.Κ.Π.Α. ............................ 75Τζωρτζάκη Ε.Γ., Τµήµα Πνευµονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................. 84, 85Τζωρτζίνη Νάνσυ, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων .............................................................. 69Τήκας Ιωάννης, Προπτυχιακός φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................. 85Τόγκα Κωνσταντίνα Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................. 38Τόλης Χαρίλαος Σ., 4ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................ 34, 71, 72Τόλλος Ι., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................................................... 78Τότλης Τρύφων, Μεταδιδακτoρικός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .......................................... 39Τουρίκη Σοφία-∆ιονυσία, 2ης Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .................. 79Τούτουζας Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .............. 48Τριανταφύλλου Αικατερίνη, 3οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.............. 69Τριανταφύλλου Σ., Ειδικευόµενος χειρουργικής ............................................................................ 52Τριανταφύλλου Χριστίνα, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών 34, 50, 60, 77, 87Τριβυζά Μαρία-Στυλιανή, ∆ευτεροετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .... 73Τρίγκα-Βασιλακοπούλου Αικατερίνη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ. .................................... 64Τρίµµη Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................ 48Τρυποσκιάδης Φίλιππος, Καθηγητής Καρδιολογίας του Τµήµατος Ιατρικής, της Σχολής ΕπιστηµώνΥγείας, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας .............................................................................................. 82Τσαγιάννη Αναστασία , 4οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................................. 69Τσαγκαράκη Ε., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης................................................ 63Τσάκα Σοφία, Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................................. 35, 47, 71Τσαλκίδης Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ...... 56Τσαντές Ανδρέας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων ...................................... 82Τσαρουχάς Αναστάσιος Στυλιανός, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................. 64, 85Τσαρουχάς Γεωργιος, Πρωτοετής φοιτητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ...................... 71Τσατσούλης Αγαθοκλής, Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΙωαννίνων .......................................................................................................................................... 70Τσέκερης Περικλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ∆ιευθυντήςΑκτινοθεραπευτικής Κλινικής Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων .................. 43, 47, 57Τσελεκούνη Παρασκευή, Φοιτήτρια 6ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.. 47, 79, 87Τσερώνης Η., Ειδικευόµενος χειρουργικής ...................................................................................... 52Τσέτης ∆ηµήτριος, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Ακτινολογίας/Επεµβ. Ακτινολογίας ΙατρικούΤµήµατος Σχολής ........................................................................................................................ 78, 84Τσιαµπούση Ειρήνη, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ...................... 55, 74, 82Τσιάνος Επαµεινώνδας Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων........ 66Τσίβου Μαρία, 4ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ................................................ 34, 45, 66, 79Τσιγκούλη Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .......................................................... 69, 75Τσιλιµιδός Γεράσιµος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................................ 41107


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΤσιλιµπάρης Μ., Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλµολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .. 74Τσιµέκα Ασηµίνα-Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 54Τσιµπούκης Ιωάννης, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .............................................................. 38Τσιόλα Αγγελική, Προϊσταµένη Ιατροδικαστικής Υπηρεσία Πατρών .............................................. 75Τσιολάκη Γεωργία Μαρίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.... 47, 50, 57, 82, 85Τσιούρβα Ευαγγελία – Ιωάννα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ...................................... 38, 82Τσιπουριάρης Παναγιώτης, 1ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................. 87Τσιφτσής Αναστάσιος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ................................................................. 50Τσόκολα Ελένη, Ε’ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................. 51Τσολιάκος Ιωάννης, 4οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................ 86Τσότσου Παναγιώτα, Φοιτητική Οµάδα και Οµάδα Νέων Ιατρών της Ένωσης ΕλευθεροεπαγγελµατιώνΙατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), Μεταπτυχιακός Βιολόγος ........................................................................ 77, 86Τσούµπα M., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................................... 51Τυρπανάκη Κωνσταντίνα, Ειδικευόµενη Παθολογίας .................................................................... 69Υφαντή Μαριάνθη, Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................................. 57, 71Φαϊτατζιάδου Σοφία-Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θες/νίκης (5ο έτος).. 40Φαχουρίδης Θεόδωρος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ............................................................ 55Φέρµελη ∆ιονυσία, 4ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 37Φερνιαδάκη Ευτέρπη Φοιτητρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .............................. 54Φεύγα Χριστίνα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................................... 41Φιλλιπίδης Παρασκευάς, 5 ο έτος, Φοιτητής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. ...................................................... 53Φιστέ Γ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................................................... 86Φλώρος Νικήτας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών ............................................ 39Φοροζίδου Ευρώπη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ................................................................ 73Φουρίκου Μαρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων .............................................................. 69Φραγκιαδάκη Βασιλική, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. .................................................. 36, 46Φράνκο Μουλίτα,3ο ετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................... 47, 50Φυντανίδης Νικόλαος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .............................................................. 80Φωθιαδάκη Ι.Ρ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ........................................ 84, 85Φωτιάδου Χριστίνα, ∆ερµατολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστηµονικός συνεργάτης Α΄ Πανεπιστηµιακής∆ερµατολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ........................................................................................................ 40Φώτσης Θεόδωρος, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας,Καθηγητής Βιολογικής Χηµείας ........................................................................................................ 73Χαιρετάκη Βάσω, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α..................................................................... 38Χαλικιά Ευαγγελία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.................................... 75Χαλκιαδάκης Γ., Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Κρήτης .................................. 38Χαλκίδη Θεοδώρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών........................................ 68Χαλούτσου Καλλιρρόη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. ............................................ 40, 77, 86Χαµπαίος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας-Μεταβολικά ΝοσήµαταΠανεπιστηµίου Πατρών ...................................................................................................................... 42Χαραλάµπους Ανδριανή , Φοιτήτριας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 35Χαραλάµπους Μαρία Φαίδρα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ................ 69, 85Χαρίσης Νεκτάριος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ..................................................................... 73Χαρίτου Θέκλα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.............................................. 42Χαρχαντή Αντωνία, Επίκουρη καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανατοµίας-Ιστολογίας- Εµβρυολογίας,Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων .................................................................................................... 42, 81, 82Χασάπη Βασιλική, Επιµελήτρια Α’, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Παθολογίας των108


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΤριχών................................................................................................................................................ 40Χατζή Σοφία, Φοιτήτρια Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α......................................................................................... 70Χατζηβασιλείου Π., Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης .......................................... 53Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Νευρολογίας του Τµήµατος Ιατρικής του ΠανεπιστηµίουΘεσσαλίας ........................................................................................................................................ 37Χατζηκαντή Αφροδίτη, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης ............................ 63, 76Χατζηκυριακίδου Ανθή, Επιστηµονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας και ΓενετικήςΑΠΘ .................................................................................................................................................. 71Χατζηπέρρου Κ., Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.............................................. 63Χάχαλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΠανεπιστηµίουΠατρών.............................................................................................................................................. 44Χειρίδης Σάββας Κ., MD, MSC,FACS Γενικός Χειρουργός ...................................................... 36, 59Χειρίδης Π.Κ., Laparoscopic Obstetrician, Iatriko Athinon ..............................................................59Χιονάτος Ραφαήλ Αναστάσιος, Πρωτοετήςς Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.... 62Χόντα Ερµής, Πρωτοετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.................................. 62Χόρτη Αγγελική, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ...................................................................... 55Χουρπιλιάδης Χαρίλαος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών.......................... 51, 86Χρηστίδη Θεοπίστη – Ναυσικά, 2ετης φοιτήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ. .................................................. 73Χρήστου Ευάγγελος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων .......................................................... 50Χρήστου Παναγιώτα, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................ 75Χριστοδούλου Ηλίας, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .................................... 71Χριστοφίδης Άνθος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ .................................................................... 82Χριστοφόρου Παρασκευή, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ........................................................ 82Χρόνη Ελισάβετ, MD, PhD, καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .. 48Χρύσογλου Σοφία-Ιφιγένεια, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. .................................................. 64Χρύσογλου Χαρίκλεια Λυδία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ................................................ 64Ψαρολόγος Μιχαήλ, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών .......................... 35, 43, 66Ψαροµυάλου Αικατερίνη, Ιατρός ειδικευόµενη Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών .... 79Ψαρράκης Χρήστος, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. - 5ο έτος .......................................... 37, 41Ψυχάρη Παναγιώτα, Φοιτήτρια Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας ........................................ 62, 67Ψωµιάδου Βικτωρία, Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ................................ 43109

More magazines by this user
Similar magazines