Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW

hoval.rs

Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW

Hoval Max-3Tropromajni kotao koji odgovara Vašim zahtevima:Moderna komandna tabla sa HovalTopTronic ® T mikroprocesorskimregulatoromBradavičaste cevi dokazanoobezbeđuju stalnu izvanrednurazmenu toploteTermoizolovana kotlovska vrataotvaraju se na levu ili desnu stranudo 90°, omogućavajući lako čišćenjeložišta i dimovodnih kanala druge itreće promaje. Opciono sa toplotnoi zvučno izolovanim poklopcemgorionikaZa čisto sagorevanjeSa dokazanom tropromajnom tehnikomvreli dimni gasovi brzo napuštajuvisokotemperaturnu zonu. Temperaturaplamena se snižava kao i emisija štetnihmaterija. Zahvaljujući tropromajnojkonstrukciji, Hoval Max-3 lako ispunjavai najstrožije propise o emisiji zagađujućihmaterija u vazduh. Čisto sagorevanjeje zagarantovano ne samo kod novogpostrojenja već i posle nekoliko godinarada. Stepen iskorišćenja je do 95% premastandardu DIN 4702/8.3. promaja2. promaja1. promajaTehnički podaciMax-3 tip kapacitet [kW] vodena zapremina [l] širina [mm] dužina [mm] visina [mm]* masa [kg]**500 200 ÷ 500 552 1190 2178 1435 1093610 220 ÷ 610 520 1190 2178 1435 1150720 240 ÷ 720 969 1310 2452 1555 1770870 280 ÷ 870 938 1310 2452 1555 18001150 350 ÷ 1150 1528 1500 2739 1755 25001450 480 ÷ 1450 1478 1500 2739 1755 26001750 650 ÷ 1750 2343 1610 3030 1790 35002150 750 ÷ 2150 2750 1770 3400 1950 40002500 920 ÷ 2500 3050 1770 3700 1950 43003000 1030 ÷ 3000 3550 1800 4030 1980 5100* sa komandnom tablom; ** sa oplatom, bez vodeStandardni radni pritisak: 6 bar; opciono 8/10 bar.Pravo na izmene zadržano


Hoval Max-3: kotlarnica JuliusBlum GmbH, Gaissau (Austrija)Slobodan izbor gorionika - sa sigurnošću rezultata Hoval testovaNa Hoval Max-3 kotlovima mogu se koristiti svi modulisani i dvostepeni gorionici. Gorionici renomiranihproizvođača se redovno testiraju u našoj kompaniji, na osnovu kojih se daju preporuke za korišćenje ukombinaciji sa Hoval Max-3 kotlovima.Patentirane bradavičaste ceviPatentirana inovacija: Hoval-ov napredak za konstantno visoku efikasnostStepen iskorišćenja Hoval Max-3 kotla je rezultat konstrukcije grejnihpovršina, patentiranih od strane Hoval-a. Jedinstveni dizajn bradavičastihcevi garantovano obezbeđuje stalnu turbulenciju dimnih gasova, što rezultiraoptimizovanim prenosom toplote i konstantno visokim stepenom iskorišćenja.Specijalna osobina konstrukcije grejne površine treće promaje dimnih gasovaima sledeću prednost: dimni gasovi struje ravnomerno preko grejne površinečak i pri manjim opterećenjima. Zahvaljujući glatkoj unutrašnjoj površini iobliku bradavičastih cevi, nema potrebe za dodatnim turbulatorima i nijemoguće taloženje agresivne prljavštine u dimovodnim cevima. Postignutje konstantno visok stepen iskorišćenja, dok je opasnost od korozije značajno smanjena.ThermoCondensor aluFer ®za gasne kotloveThermoCondensor aluFer ® izmenjivač toplote za dimnegasoveDo 15% dodatne uštede energije. Za Max-3 seriju kotlovaHoval nudi rešenje za optimizaciju: Hoval ThermoCondensoraluFer ® . Sa dodatnim izmenjivačem toplote za dimne gasove,dobijate veće iskorišćenje energije. Hoval ThermoCondensoraluFer ® koristi savremenu kondenzacionu tehniku sa kojom jemoguće iskoristiti toplotnu energiju (latentnu toplotu vodenepare iz dimnih gasova) koja se kod konvencionalnih kotlovagubi kroz dimnjak i dimne gasove.Rezultat je povećanje stepena iskorišćenja Hoval Max-3 kotlaza dodatnih 15%. ThermoCondensor aluFer ® je posebansamostojeći uređaj koji se montira pored kotla. Svi priključci nakotlu i termokondenzoru su konstruisani za brzu i jednostavnumontažu.TopTronic ® Tmikroprocesorski regulatorPiše trend, Hoval TopTronic ® T regulatorHoval Max-3 kotlovi su po pravilu opremljeni sa digitalnimHoval TopTronic ® T regulatorom. Kaskadno vođenje 5paralelno povezanih kotlova. Pritisni-i-okreni (push-androll)dugme i 7 tastera služe za podešavanje željenetemperature i grejnog programa. LCD ekran pokazujevrednosti i nazive svih važnih radnih parametara. Koristećiopcioni BMS interfejs modul, Hoval TopTronic ® T regulatormože biti integrisan u moderne nadzorne sisteme zgrada(building management systems - BMS).


Hoval Max-3:kvalitet i neograničena tehnička veštinapri relativno niskoj ceniNaš Max-3 kotao ispunjava praktično sve zahteve zakomforom, zaštitom životne sredine, pouzdanošću itehničkom veštinom. Osim toga, iznenadiće Vas njegovarelativno niska cena. Hoval Max-3 nudi veoma vrednutehniku grejanja pri prihvatljivim radnim uslovima. Naročitopri zameni ili renoviranju postojećih grejnih sistema(slučajevima gde je veoma važna optimizacija troškova)Hoval Max-3 je idealno rešenje.Hoval Max-3 kotao ispunjava i najstrožije ekološkepropise o kontroli emisija zagađujućih materija u vazduh.Dokazana tropromajna, Low-NO x tehnika obezbeđujeekstremno niske emisije u svim fazama rada.Niski eksploatacioni troškovi Hoval Max-3 kotla mogu sesmatrati kao dobitak.Hoval Max-3 kotao pretvara hemijsku energiju sadržanuu lož-ulju ili gasu u dragocenu toplotu, i to sa impresivnomefikasnošću – ovo se predstavlja kroz stepen efikasnostikotla od čak 95% (prema DIN 4702-8). Vi ćete, kao investitor,imati koristi od ove visoke efikasnosti u vidu znatno nižiheksploatacionih troškova grejanja. Izvanredna termoizolacijakotla snižava toplotne gubitke pogonske pripravnosti(stand-by gubitke) i na taj način smanjuje potrošnju energijesistema.Dugotrajnost je zagarantovana!Zahvaljujući obrtnim vratima koja se otvaraju na dve šarke ilakoj pristupačnosti ložištu i dimovodnim cevima, servisiranjei čišćenje kotla postaje prava sitnica. Izvanredna mogućnostservisiranja Hoval Max-3 kotla, pored njegove robustnekonstrukcije, ključni je faktor pouzdanosti i dugotrajnostiVašeg sistema.Ugradnja gde god poželite!Kompaktne dimenzije Hoval Max-3 kotla omogućuju njegovuugradnju u kotlarnice s najnižim plafonom. U slučaju da nijemoguće njegovo unošenje u kotlarnicu, Hoval će obavitisastavljanje delova kotla na željenoj lokaciji.

More magazines by this user
Similar magazines