Views
3 years ago

slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)

slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)

slovenský manuál (pdf, 2.46

Nokia E72: Návod na použitie2. Vydanie

 • Page 2 and 3: © 2009 Nokia. Všetky práva vyhra
 • Page 4 and 5: ObsahObsahBezpečnosť.............
 • Page 6 and 7: ObsahO licenciách.................
 • Page 8 and 9: Bezpečnosť8BezpečnosťPrečítaj
 • Page 10 and 11: Bezpečnosťmail, si vyžadujú aby
 • Page 12 and 13: Vyhľadávanie pomoci12používate
 • Page 14 and 15: Vyhľadávanie pomoci14• Kód PUK
 • Page 16 and 17: ZačínameZačínameVloženie SIM k
 • Page 18 and 19: Začíname2. Ak si zariadenie vyži
 • Page 20 and 21: Začíname20Upozornenie: Povrch toh
 • Page 22 and 23: Začíname22Synchronizovať, preber
 • Page 24 and 25: Váš prístroj Nokia E7224Zašifru
 • Page 26 and 27: Váš prístroj Nokia E7226posúvaj
 • Page 28 and 29: Váš prístroj Nokia E7228Môžete
 • Page 30 and 31: Váš prístroj Nokia E7230• Kont
 • Page 32 and 33: Uskutočňovanie hovorov32Uskutoč
 • Page 34 and 35: Uskutočňovanie hovorov34Menu > Ov
 • Page 36 and 37: Uskutočňovanie hovorov36Vyberte s
 • Page 38 and 39: Uskutočňovanie hovorov38Možnosti
 • Page 40 and 41: Uskutočňovanie hovorov40Ak nepozn
 • Page 42 and 43: Uskutočňovanie hovorov42Trvanie h
 • Page 44 and 45: Správy44Spravovanie správVyberte
 • Page 46 and 47: Správy46Načítanie prílohVyberte
 • Page 48 and 49: Správy48Čítač správPomocou Č
 • Page 50 and 51: Správy505. Ak chcete prijať medi
 • Page 52 and 53:

  Správy52Zobrazovanie prezentácií

 • Page 54 and 55:

  Správy54• Centrá správ — Zob

 • Page 56 and 57:

  Správy56• Počet uložených spr

 • Page 58 and 59:

  Správy58• Kontakty off-line —

 • Page 60 and 61:

  Správy• ID užívateľa — Iden

 • Page 62 and 63:

  Pripojenie62sieťou stratí, zaznie

 • Page 64 and 65:

  Pripojenie64žiadať potvrdenie ale

 • Page 66 and 67:

  Pripojenie66heslo poslať zašifrov

 • Page 68 and 69:

  Pripojenie68Ak chcete spravovať sy

 • Page 70 and 71:

  Pripojenie70Párovanie zariadeníAk

 • Page 72 and 73:

  Pripojenie72systéme Microsoft Wind

 • Page 74 and 75:

  Pripojenievám definovať nastaveni

 • Page 76 and 77:

  Pripojenie76vzd. zar. alebo Presun

 • Page 78 and 79:

  Internet78InternetPomocou webového

 • Page 80 and 81:

  Internet80Webové zdroje ablogyVybe

 • Page 82 and 83:

  Internet82Webové nastaveniaVyberte

 • Page 84 and 85:

  Nástroje Nokia Pracovňa84Tip: Ak

 • Page 86 and 87:

  Nástroje Nokia Pracovňa86PowerPoi

 • Page 88 and 89:

  Nástroje Nokia Pracovňa88• Uká

 • Page 90 and 91:

  Určovanie polohy (GPS)90Určovanie

 • Page 92 and 93:

  Určovanie polohy (GPS)92Spočiatku

 • Page 94 and 95:

  Určovanie polohy (GPS)94okrem toho

 • Page 96 and 97:

  Mapy96nemali bezvýhradne spolieha

 • Page 98 and 99:

  Mapy98Ak chcete vytvoriť zbierku o

 • Page 100 and 101:

  Mapy100Jazda autom do cieľaMôžet

 • Page 102 and 103:

  Mapy102Plynulým pohybom otočte pr

 • Page 104 and 105:

  Mapy104NastaveniasynchronizácieAk

 • Page 106 and 107:

  Personalizácia106PersonalizáciaV

 • Page 108 and 109:

  Personalizácia108Ak chcete prepnú

 • Page 110 and 111:

  Médiá110MédiáVáš prístroj ob

 • Page 112 and 113:

  Médiá1124. Na zastavenie nahráva

 • Page 114 and 115:

  Médiá114Ak chcete počúvať zvuk

 • Page 116 and 117:

  Médiá116• Názov — Zobraziť

 • Page 118 and 119:

  Médiá118• Hudba — Pridať zvu

 • Page 120 and 121:

  Médiá120Ak chcete zmeniť predvol

 • Page 122 and 123:

  Médiá122Zoznam menoviekVyberte po

 • Page 124 and 125:

  Médiá124Prehrajte pieseňVyberte

 • Page 126 and 127:

  Médiá126Ak chcete prehrávať obs

 • Page 128 and 129:

  Médiá128• Manuálne ladenie —

 • Page 130 and 131:

  Ochrana a spravovanie údajov130Ods

 • Page 132 and 133:

  Ochrana a spravovanie údajovAk si

 • Page 134 and 135:

  Ochrana a spravovanie údajov134•

 • Page 136 and 137:

  Ochrana a spravovanie údajov136Po

 • Page 138 and 139:

  Ochrana a spravovanie údajov138Lic

 • Page 140 and 141:

  Ochrana a spravovanie údajov140•

 • Page 142 and 143:

  Nastavenia142NastaveniaVyberte polo

 • Page 144 and 145:

  Nastavenia144Nastavenia jednodotyko

 • Page 146 and 147:

  Nastavenia146Nastavenia určenia po

 • Page 148 and 149:

  Nastavenia148• Cieľové lokality

 • Page 150 and 151:

  Nastavenia150• Heslo — Heslo m

 • Page 152 and 153:

  Nastavenia152internetu > Spustiť a

 • Page 154 and 155:

  Nastavenia154vyberte položku Vypnu

 • Page 156 and 157:

  Nastavenia156Nastavenia konfigurác

 • Page 158 and 159:

  Skratky1584 Uloženie aktuálnej we

 • Page 160 and 161:

  Slovník160SlovníkSlovník3GPrevá

 • Page 162 and 163:

  Slovník162PIN2PIN2 kód sa dodáva

 • Page 164 and 165:

  Ak niečo nefunguje164Ak niečo nef

 • Page 166 and 167:

  Ak niečo nefunguje166Ot.: Ako mô

 • Page 168 and 169:

  PríslušenstvoPríslušenstvoVýst

 • Page 170 and 171:

  Batériaz batérie s pokožkou aleb

 • Page 172 and 173:

  Starostlivosť o váš prístrojna

 • Page 174 and 175:

  Ďalšie bezpečnostné informácie

 • Page 176 and 177:

  Ďalšie bezpečnostné informácie

 • Page 178 and 179:

  Register178používanie plug-in mod

 • Page 180 and 181:

  Register180domáca sieť 73FM rádi

 • Page 182 and 183:

  Register182softvéraktualizácia 11

slovenský manuál (pdf, 2.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.22 MB)
slovenský manuál (pdf, 1.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.49 MB)
slovenský manuál (pdf, 9.36 MB)
slovenský manuál (pdf, 2.33 MB)
slovenský manuál (pdf, 3.31 MB) - Orange Slovensko, as
Návod na používanie pre prístroje s OS Android 2.1 (pdf, 4.71 MB)
Pouūívateåská príručka - Nokia
Nokia E90 Communicator: Návod na použitie
Stiahni (2.3 MB - pdf)
pdf - 1.21 MB - Mesto Šaľa
na stiahnutie (pdf - 1.79 MB) - Mesto Šaľa
na stiahnutie (pdf - 1.7 MB) - Mesto Šaľa
PDF, 3,8 MB - Javys, as
Stiahni (2.5 MB - pdf)
prevziať dokument (PDF | 4 MB) - Hagleitner
Stiahni (1.4 MB - pdf) - ŠOP SR
prevziaÃ…Â¥ dokument (PDF | 10 MB) - Hagleitner
Hronský Beňadik (pdf, 2 MB) - Slovnaft
Stiahni (1.9 MB - pdf)
PDF, 7,2 MB - Javys, as
Download 10.5 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
Download 12 MB, PDF-Datei - AL-KO Garten + Hobby
na stiahnutie (pdf - 1.83 MB) - Mesto Šaľa