Скачать PDF версию газеты Акцент за 2013 год №25

aktsent.com.ua

Скачать PDF версию газеты Акцент за 2013 год №25

2ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.00 Пiдсумки тижня09.50 Без цензури10.15 „Право на захист“10.35 Т/с „Царiвна“13.15 Т/с „Варiант Омега“14.35 Вiкно до Америки14.55 Euronews15.00 Життя на рiвних15.15 Темний силует15.30 Т/с „Передiл“17.50 Фестиваль пiснi вКоблево18.30 Агро-News18.45 Останнє попередження19.15 Концертна програмадо Дня Матерi20.55 Офiцiйна хронiка21.00 Пiдсумки дня21.30 Українська пiсня22.20 Фестиваль пiснi вКоблево22.55 Трiйка, Кено, Секундаудачi23.00 ТРК „Ера“01.20 Про головне01.45 ТелеАкадемiя02.45 Рояль в кущах (повтор)03.10 Як Ваше здоров’я?04.00 „Фронтовi хронiки“04.45 Хiт-парад05.30 Пiдсумки дня06.30 „ТСН“07.15 Х/ф „Вiй“09.00 Комедiя „У джазiтiльки дiвчата“11.40 Комедiя „Дванадцятьстiльцiв“15.00 Комедiя „Любов iголуби“17.10 Х/ф „Моя любов“19.30 „ТСН“20.00 Х/ф „Ляльки“00.05 Х/ф „Центурiон“ 01.50 Х/ф „Життя i доля“03.10 „ТСН“03.40 „Маша i моделi“04.45 Х/ф „Уроки виживання“06.10 „Подробицi тижня“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“07.30 „Новини“07.35 „Ранок з Iнтером“08.00 „Новини“08.10 „Ранок з Iнтером“08.30 „Новини“08.35 „Ранок з Iнтером“09.00 „Новини“09.10 Х/ф „Зойкина любов“11.20 Т/с „Не вiдрiкаютьсялюблячи“12.00 „Новини“12.20 Т/с „Не вiдрiкаютьсялюблячи“15.35 „Жди меня“18.00 „Новини“18.10 Т/с „Земський лiкар.Продовження“19.05 Т/с „Жiночийлiкар-2“20.00 „Подробицi“20.30 Т/с „Петрович“22.30 Т/с „Одного разу вРостовi“00.25 Х/ф „Максимальнийризик“ 02.10 „Подробицi“ — „Час“02.40 Д/ф „Висоцький.Останнiй рiк“03.25 Х/ф „Арифметикапiдступностi“ 05.10 М/с „Майстер Меннi“06.00 Х/ф „Арабськi пригоди“09.10 Х/ф „ЗапитайтеСiндi“11.05 Х/ф „Сутiнки“13.25 Х/ф „Сутiнки. Сага.Молодий мiсяць“16.10 Х/ф „Сутiнки. Сага.Затемнення“18.45 Х/ф „Сутiнки. Сага.Свiтанок: частина-1“21.00 Ревiзор 222.55 Т/с „Свiтлофор“00.00 Т/с „Купiдон“00.55 Т/с „Дружнасiмейка“02.40 „Служба розшукудiтей“02.45 Зона ночi02.50 ДжерелаБатькiвщини03.05 Братiя i дружина03.20 У литовський час03.35 Дике поле03.45 Зона ночi03.50 Хто лiкував раникозакам?04.05 Рiднi стiни04.20 Першi крокикримiналiстики04.35 Зона ночi. Культура04.40 Микола Лисенко05.05 Зона ночi. Культура05.10 „Свiтанок“06.15 „Дiловi факти“06.25 Т/с „Таксi“06.45 Т/с „Леся+Рома“07.15 „Дiловi факти“07.25 „Факти тижня“08.10 „Надзвичайнi новини“09.05 Т/с „У червнi 41-го“13.10 Т/с „Прокурорськаперевiрка“14.20 Т/с „Братза брата-2“16.15 Х/ф „Залiзнийлицар“18.45 „Факти. Вечiр“19.20 „Надзвичайнi новини“20.05 Т/с „Братза брата-2“21.55 Т/с „Прокурорськаперевiрка“23.05 Х/ф „Немислиме“ 01.00 Х/ф „Корольговорить!“ 02.55 Х/ф „КадилакРекордс“ 06.30 Голосверующего07.00 Сегодняо главном08.00 Гран-при08.30 Откровенно09.30 Частные новости10.00 Вокруг света11.30 Ювелирочка14.30 Мегаперевозки17.00 Вокруг света18.00 Время помнить18.30 „Сегодня“19.00 Частные новости19.30 Сегодняо главном20.30 „Сегодня“21.00 Знаквосклицания22.00 Частные новости22.30 Время помнить23.00 „Сегодня“23.30 Сегодняо главном00.30 Музыкас М. Бурмакой01.30 „Сегодня“02.00 Знак восклицания03.00 Частныеновости03.30 Музыкас М. Бурмакой04.30 Х/ф „Луцина — этодевушка“06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром, Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальнаяреволюция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальнаяреволюция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети03.00 История успеха04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор07.00 „Повнота радостіжиття“07.30 „Переможний голосвіруючого“08.00 „Студія-2“09.05 Т/с „Солдати-14“10.05 Х/ф „Кінг Конг“13.00 Х/ф „Кінг Конгживий“15.05 „Союзмультфільм“15.35 „SoundЧе“16.10 Х/ф „Портрет дружинихудожника“17.45 „Подаруй життя“18.00 „Незвичайнікультури“18.40 „Подаруй життя“19.00 „ВІККА“-НОВИНИ“19.40 „Відкритий діалог“20.00 „Феєрія мандрів“20.35 „Подаруй життя“21.00 „ВІККА“-НОВИНИ“21.30 „Незвичайнікультури“22.00 „Феєрія мандрів“22.30 „Справа мого життя“22.55 Т/с „Секретніматеріали-2“01.05 Х/ф „Дрейф“02.35 Х/ф „Чотири листифанери“03.55 Х/ф „Тримайся,козаче!“06.02 „Новини“06.35 „Храми Поділля“06.45 „РівненськаОДТРК“07.00 „Постфактум“09.15 „Влада і громада“09.35 „Відкритий урок“10.00 „Мистецькапалітра“11.00 Т/с „Життяяк життя“11.45 „Світ захоплень“13.15 „Культурнийпростір“15.30 „Програми спільноговиробництва“16.00 „ЧСН“16.15 „Казкова майстерня“16.28 Мультфільми16.50 „Неозой“17.20 „Цей загадковийсвіт“17.45 „Я знаю як“18.10 Т/с „Життяяк життя“19.00 „ЧСН“19.30 „Будьмо здорові“20.45 „Казкова майстерня“21.05 „Відверта розмова“21.40 „Я знаю як“22.00 „ЧСН“22.30 „Культурний простір“00.02 „ЧСН“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“07.30 „Новини“07.35 „Ранок з Iнтером“09.10 Х/ф „Подорож мiсiсШелтон“10.50 Т/с „Життя як життя“.„Жiнка в подарунок“11.35 Легенди бандитської Одеси12.00 „Новини“12.20 „Портрети дикої природи“12.40 Т/с „Янгол-охоронець“13.25 Т/с „Самозванцi-2“15.00 „Судовi справи“15.40 „Портрети дикої природи“16.05 Позаочi. Микита Джигурда16.50 „Голлiвудськi пари“17.40 Т/с „Життя як життя“.„Жiнка в подарунок“18.25 Т/с „Янгол-охоронець“19.10 Т/с „Таємний знак-3“20.00 Подробицi20.30 Т/с „Обручка“21.15 Т/с „Пiд полярною зiркою“22.10 Т/с „Темний iнстинкт“22.55 Легенди бандитської Одеси23.20 Т/с „Самозванцi-2“01.00 „Портрети дикої природи“01.25 Т/с „Життя як життя“.„Жiнка в подарунок“02.10 Т/с „Таємний знак-3“03.00 Подробицi03.30 Т/с „Пiд полярною зiркою“04.25 „Голлiвудськi пари“06.00 Єралаш06.30 Телепузики07.00 Малята-твiйнята07.30 М/с „Дашадослiдниця“07.55 Мультикз Лунтiком08.25 М/с „ШоуГарфiлда“09.00 Т/с „Ранетки“10.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“11.50 Т/с „Та, щоговоритьз привидами“12.50 Т/с „БеверлiГiлз-90210“13.50 Одна за всiх14.40 4 весiлля19.40 Королевабалу-321.00 Дайошмолодьож!21.35 ТЕТ-Iнтернет23.00 Дурнєв+123.35 Т/с „Секс i мiсто“00.35 Т/с „Ходячiмерцi“01.25 Т/с „Ворота“02.15 Твою маму!03.05 До свiтанку06.00 „Свiт за тиждень“06.30 „Україна-Європа“07.05 Ганна Герман. Всупереч долi08.00 „Свiт за тиждень“08.40 „Кумири“09.00 Таємницi стародавнiх iмперiй10.00 „Алло, лiкарю!“11.15 Д/ф „Щоденниквеликої кiшки“12.40 „Таке спортивнежиття“13.50 „Такi знайомiмелодiї...“14.50 Х/ф „Дещо з губернськогожиття“16.50 „Алло, лiкарю!“17.45 „П’ять дорiг доктораСивого“18.45 „Цивiлiзацiя Incognita“19.00 В гостях у Д. Гордона20.00 Великi битви21.00 Мiкаел Тарiвердiєв.17 миттєвостей долi23.50 Дивовижнi розповiдiпро тварин01.10 Амурнi мелодiї 02.00 Х/ф „Тiло i душа-2“03.40 „Будь у курсi!“04.10 „Щоденник длябатькiв“04.30 Х/ф „Поїзд iде наСхiд“05.50 „Чужi помилки.Грiховнапристрасть“06.35 „Усе буде добре!“08.25 „Неймовiрнаправдапро зiрок“10.05 Х/ф „Нiколи незабуду тебе“12.00 „Один за всiх“13.55 „Правила життя.Обережно!Шахрайство!“15.55 „Усе будедобре!“18.00 „Вiкна-новини“18.20 „Неймовiрнаправдапро зiрок“20.00 „Слiдство ведутьекстрасенси“21.00 „Мiстичнi iсторiї зПавломКостiцинiм“22.00 „Вiкна-новини“22.25 „Детектор брехнi“23.50 „Битваекстрасенсiв“01.45 Т/с „ДокторХаус“02.30 Х/ф „Любовземна“03.55 Нiчний ефiр05.05 Х/ф „Скарлетт“06.40 Т/с „Дочери МакЛеода“07.35 Т/с „Дамы семьи Гилмор“08.30 Т/с „Беременностьна каблуках“09.20 Х/ф „Нора Робертс:Проклятые воды“10.55 Т/с „Дочери МакЛеода“11.50 Х/ф „Скарлетт“13.25 Т/с „Дамы семьи Гилмор“14.20 Т/с „Хэйвен“15.10 Т/с „Беременностьна каблуках“16.00 Х/ф „Одноклассницы“17.40 Т/с „Ищейка“18.30 Т/с „Дамы семьи Гилмор“19.20 Т/с „Хэйвен“20.10 Т/с „Беременностьна каблуках“21.00 Т/с „Светская жизньсемейства Кардашьян“21.25 Т/с „Светская жизньсемейства Кардашьян“22.15 Т/с „Красотки изособняка“23.05 Правдивая голливудскаяистория00.20 Х/ф „Только дляженщин“01.50 Х/ф „В преддвериисвадьбы“03.25 Т/с „Ищейка“04.15 Т/с „ДочериМакЛеода“06.30 „Срiбний апельсин“07.00 „Подiї“07.10 Т/с „Глухар“09.20 Т/с „Слiд“10.00 Т/с „Росiйськаспадкоємиця“11.45 Х/ф „Подзвонив мої дверi“15.30 Т/с „Iнтерни“18.00 Т/с „Думай якжiнка“19.00 „Подiї“19.20 Т/с „Думай якжiнка“22.20 Х/ф „Вiдпустка заобмiном“ 01.00 Х/ф „Смерть їйличить“ 02.40 Щиросердне зiзнання03.20 „Подiї“03.40 Т/с „Зоннентау“07.00 Х/ф „Сладкая женщина“09.00 Х/ф „Палач“11.50 Х/ф „Марица“13.00 Х/ф „За Ветлугой-рекой“14.30 Т/с „Руины стреляют...“16.00 Х/ф „Казино“19.00 Х/ф „Трактористы“21.00 Х/ф „Звезда пленительногосчастья“23.50 Х/ф „Театральныйсезон“01.00 Х/ф „Ар-хи-ме-ды!“02.30 Т/с „Руиныстреляют...“04.00 Х/ф „Личная жизньдиректора“04.30 Т/с „ДокторТирса“06.00 Х/ф „Змiєлов“07.30 „Агенти впливу“08.25 Х/ф „Кохатипо-росiйськи-3“10.10 Т/с „Острiвнепотрiбнихлюдей“13.40 Т/с „Батькiвщиначекає“19.30 Т/с „Меч“21.30 Т/с „Тiло якдоказ“22.30 Т/с „CSI:Лас-Вегас-12“23.30 Т/с „Менталiст“00.30 Т/с „Декстер“01.35 „Легенди карногорозшуку“02.35 „Речовий доказ“03.10 „Агенти впливу“03.55 „Уроки тiтонькиСови“04.25 „Правда життя“05.00 Х/ф „Ключ от всехдверей“07.00 Х/ф „Клуб первых жен“09.00 Х/ф „Ларри Краун“11.00 Х/ф „Вечное сияниечистого разума“13.00 Х/ф „Карманныеденьги“15.00 Х/ф „Близость“17.00 Х/ф „Мисс Петтигрю“19.00 Х/ф „Мисс Никто“21.00 Х/ф „Конец романа“23.00 Х/ф „Особое мнение“01.40 Х/ф „Отступники“07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00, 23.00,01.00 „Час новин“07.25 „Автопiлот-новини“08.20,03.40 „Ранок iззiркою“08.40 „Трансмiсiя-новини“09.15,13.10,14.10 „5 елемент“10.10 „Велика полiтика“11.15 „Час“12.10 „Новинометр“15.15 „Мамина школа“16.45 „Мотор“17.25 „В кабiнетах“18.15 „Територiя закону“19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 „Час“22.15 „Податковийщоденник“22.45,04.15 „Хронiка дня“23.30 „Crime news“00.30 „Акцент“02.40 „Життя цiкаве“04.20 „Не перший погляд“04.40 „Кiно“06.00 Х/ф „Дон-Кихот“08.00 Х/ф „Без мужчин“10.00 Х/ф „Небо в алмазах“12.00 Х/ф „Голубые горы“14.00 Х/ф „День зверя“16.00 Х/ф „Классныеигры“18.00 Х/ф „Ненормальная“20.00 Х/ф „Домовой“22.00 Х/ф „Криминальныеобстоятельства“23.35 Х/ф „Челябумбия“01.40 Х/ф „Мишень“04.10 Х/ф „Стерва длячемпиона“06.00 М/ф06.20 Т/с „Солдати-13“07.05 Т/с „Солдати-14“10.05 Х/ф „Кiнг Конг“13.00 Х/ф „Кiнг Конг живий“15.10 Х/ф „Десятьзаповiдей“19.00 Т/с „Ментiвськiвiйни-2“21.00 Х/ф „Дрейф“ 22.55 Т/с „Секретнiматерiали-2“01.05 Х/ф „Дрейф“ 02.35 Х/ф „Чотири листифанери“03.55 Х/ф „Тримайся,козаче!“09.00 Х/ф „Ночь СвятогоЛаврентия“10.50 Х/ф „Лемминг“13.05 Х/ф „Про любоff“15.00 Х/ф „Певец“17.00 Х/ф „Ночь СвятогоЛаврентия“18.50 Х/ф „Лемминг“21.05 Х/ф „Про любоff“23.00 Х/ф „Певец“01.00 Х/ф „Ночь СвятогоЛаврентия“02.50 Х/ф „Лемминг“05.05 Х/ф „Про любоff“07.00 Х/ф „Певец“06.00 Футбол. Рубин —Анжи07.45 Футзал. ЛТК —Энергия10.00 Футбол11.30 Футзал.БарселонаАлуспорт —Эль Посо Мурсия13.15 Автогонки13.55 Теннис16.30 Футбол. Терек —ЦСКА18.15 Баскетбол. Калев —Красные Крылья20.00 Футзал. ЛТК —Энергия22.15 Футзал.БарселонаАлуспорт —Эль Посо Мурсия00.15 Футбол01.50 Теннис04.20 Футзал.БарселонаАлуспорт —Эль Посо Мурсия05.45 М/ф09.45 Х/ф „Трантi-вантi“11.10 Т/с „Дiти Арбата“13.00 Т/с „Головний калiбр“14.50 Х/ф „Iван та Мар’я“16.25 Х/ф „Тартюф“18.20 Х/ф „Женя, Женiчкаi „Катюша“20.00 Т/с „Олександрiвськийсад“22.20 Х/ф „Особливонебезпечнi“23.55 Х/ф „Порох“01.40 Х/ф „Тривожний вилiт“03.05 Х/ф „Одного прекрасногодня“06.00 Мультфильмы08.15 „Кiноiсторiї нашого часу“08.45 „Не перший погляд“09.15 Т/с „Сiм’я“10.35 Мультфильмы11.10 „Не перший погляд“11.35 Мультфильмы12.25 „Сад, город“12.45 Мультфильмы13.25 „Не перший погляд“14.00 „Ювелiр“16.45 Мультфильмы17.30 „Кримiнал“18.00 „Наодинцi з усiма“18.25 „Первiснi iнстинктиРiчарда Бренсона“19.25 „Не перший погляд“20.00 „Мешканцi будинкуВiнздорiв“20.30 Т/с „Сiм’я“22.25 „Не перший погляд“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 „Наодинцi з усiма“02.15 „Три кольори часу“07.00 М/ф09.25 Т/с „Маргоша“10.25 „Поробленов Українi“12.20 „Вечiрнiйквартал“14.15 Т/с „Пiтерськiканiкули“18.00 „Звана вечеря“19.00 „Орел i Решка“20.00 „Музичнапремiя„YUNA-2013“22.00 Х/ф „Якпозбутися хлопцяза-10 днiв“ 00.10 Х/ф „Сiмнадцятирiчнi“01.45 „Нiчне життя“06.00 Футбол News06.15 Чемпионат Англии07.45 Самые смешныефутбольныемоменты08.00 Шахтар — Арсенал10.00 Футбол News10.25 Нигерия — Испания12.25 Чемпионат Италии13.45 Севилья — Гетафе15.40 Футбол News16.00 Шахтар — Ворскла18.00 Чемпионат Испании19.20 Топ-матч19.30 „Один на одинс Гамулой“20.30 Италия — Бразилия22.30 Футбол News22.50 Нигерия — Испания00.50 Футбол News01.10 Португалия — Испания.Пляжный футбол02.20 Голы сезона03.25 Футбол News03.40 Италия — Бразилия05.20 Свiт зiрок06.05 М/ф08.20 Справа смаку09.30 Ранкова пошта10.00 Недiля зКварталом11.00 Попелюшка дляБаскова11.25 Смачна лiга12.15 Свати бiля плити13.15 Квадратнийметр14.25 „Модний вирок“15.30 Жiноча форма16.25 Глянець17.20 Концерт20.30 Глянець22.15 „Модний вирок“23.10 Жiноча форма00.10 Д/с „Таємницi долi“01.00 Колiр Ночi


#25 • 19 июня 2013 года ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня307.25 Дневники большой охоты08.20 Хищник неспортивно08.50 Плaнета рыбака09.20 Клевое место09.50 Экстремальная рыбалка10.35 Меткий выстрел11.00 Охотничьи собаки11.30 В мире рыбалки11.55 „Радзишевский и К“12.25 Рыболовное шоу12.50 Следопыт13.05 Один день на рыбалке13.30 Рыболовные уроки14.10 Охота14.40 Американская рыбалка15.05 Охота без оружия15.35 Хищник неспортивно16.05 Рыбалка — это просто16.35 Горная охота17.05 „Радзишевский и К“17.35 Рыболовное шоу18.00 Я и моя собака18.30 Нахлыст19.00 Мотолодки19.30 Фанаты Эбро20.00 Сезон охоты20.30 Трофеи21.00 Плaнета рыбака21.30 Клевое место22.25 Американская рыбалка22.55 В мире рыбалки23.20 С Чилли на карпа23.50 „Радзишевский и К“00.20 Планета охотника05.00 „Было Время“06.00 „Минута молчания“06.25 „Адрес: театр“07.50 „Номер один — Далида“09.00 Х/ф „Встреча передразлукой“10.25 „Автограф по субботам“11.00 „Памятные страницы кино“12.00 „Колба времени“13.00 „Вместе с Дунаевским“14.00 „Вас приглашаетМихаил Жванецкий“15.30 „Возьмемся за руки, друзья!“17.00 „Марафон-15“18.00 Х/ф „Равноправие“18.20 Х/ф „Люди и дельфины“19.40 М/ф „Огромноенебо“20.00 „Время“21.00 „Рожденные в СССР“22.00 „Вокруг смеха“23.00 „Под знаком „Пи“00.10 „Прыжок“00.30 „Зима тревогинашей“02.00 „Время“03.00 „Колба времени“04.00 „Кинопанорама“05.00 Новости05.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 Телеканал „Доброе утро!“09.05 „Контрольная закупка“09.30 „Жить здорово!“10.25 Т/с „Понять. Простить“11.00 Новости11.15 „Модный приговор“12.10 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 „Время обедать!“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.15 Т/с „Женский доктор“16.05 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 Т/с „Понять. Простить“18.10 „Давай поженимся!“19.00 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Лист ожидания“22.20 „Вечерний Ургант“22.55 „Познер“23.50 Ночные новости00.05 „Пусть говорят“01.00 „Давай поженимся!“01.50 „Я подаю на развод“02.35 „Вечерний Ургант“03.10 Т/с „Лист ожидания“04.00 Новости04.05 Т/с „Лист ожидания“06.00 Самогонщики06.55 Рукотворные чудеса07.50 Требуется сборка08.15 Интересно обо всем08.45 Сквозь кротовую нору09.40 Дело техники!10.35 Экстремальная рыбалка11.30 Самое страшное12.25 Рукотворные чудеса13.20 Разрушители легенд14.15 Top Gear15.10 Махинаторы16.05 Самогонщики17.00 Разрушители легенд18.00 Требуется сборка18.30 Интересно обо всем19.00 Top Gear20.00 Рыбалка голыми руками21.00 Золотая лихорадка22.00 Аляска23.00 Top Gear00.00 Авиакатастрофы00.55 Молниеносные катастрофы01.20 Дело техники!02.15 Рукотворные чудеса03.10 Разрушители легенд04.05 Интересно обо всем04.35 Экстремальная рыбалка04.00 Новости04.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 „Контрольная закупка“08.50 „Жить здорово!“09.55 „Модный приговор“11.00 Новости11.15 „Время обедать!“11.55 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 Т/с „Понять. Простить“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.10 Т/с „Женскийдоктор“16.00 Т/с „ПроспектБразилии“17.00 Вечерние новости17.40 „Давай поженимся!“18.55 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Листожидания“22.40 „Вечерний Ургант“23.15 „Познер“00.15 Ночные новости00.30 „Давай поженимся!“01.30 Т/с „Понять.Простить“02.00 Новости02.05 Т/с „Лист ожидания“05.00 Труднейший в миреремонт06.00 Битва за буйволов07.00 В поисках акул08.00 Кладоискатели09.00 Авто — SOS10.00 Битва за буйволов11.00 Тюремныетрудности12.00 Кладоискатели13.00 Авто — SOS14.00 Миссия по спасениютигров15.00 В поисках акул16.00 Кладоискатели17.00 Авто — SOS18.00 Апокалипсис: Втораямировая война19.00 Тюремные трудности21.00 Злоключения заграницей22.00 В погоне за НЛО00.00 Злоключения заграницей01.00 В погоне за НЛО02.00 Апокалипсис: Втораямировая война03.00 Тюремные трудности05.00 „Утро России“09.05 Т/с „Самара“10.00 „Вести“10.30 „1000 мелочей“11.15 „О самом главном“12.00 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.05 „Дело Х. Следствиепродолжается“15.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“16.00 „Вести“16.10 Местное время.Вести — Москва16.35 Т/с „Поцелуйте невесту!“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 Т/с „Королева бандитов“21.40 Т/с „Самара“22.35 „Один в поле воин.Подвиг 41-го“23.25 Т/с „Достоевский“00.35 „Вести +“00.55 Х/ф „Человек сдругой стороны“02.40 Вести.ru03.00 „Вся Россия“03.15 „Прямой эфир“07.00 Самое дикое шоу07.25 Адская кошка08.15 Введение в собаковедение09.10 Планета малышей10.05 В дебрях Африки11.00 Отдел защиты животных11.55 Дикие сиротки12.20 SOS дикой природы12.50 Укротитель по вызову13.45 Территория животных14.40 В дебрях Африки15.30 Царство гепардов16.00 Самое дикое шоу16.30 Введение в собаковедение17.25 Кошки Кло-Хилл18.20 Кошек не любить нельзя19.15 Остров орангутангов19.40 Ветеринар Бондай Бич20.10 Дикие сиротки20.35 Царство гепардов21.05 В дебрях Африки22.00 Мой питомец22.55 Адская кошка23.50 Отдел защиты животных00.45 Как прокормить льва01.35 Я живой02.25 В дебрях Африки03.15 Мой питомец04.00 „Утро России“08.00 „1000 мелочей“08.45 „О самом главном“09.30 Т/с „Кулагин и партнеры“10.00 „Вести“10.30 Местное время.Вести — Москва10.50 Вести. Дежурная часть11.00 Т/с „Тайны следствия“12.00 „Дело Х. Следствиепродолжается“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“15.00 Т/с „Поцелуйте невесту!“16.00 „Вести“16.15 Местное время.Вести — Москва16.30 Т/с „Каменская-4“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 „Спокойной ночи,малыши!“20.00 Т/с „Штрафбат“00.00 „Один в поле воин.Подвиг 41-го“01.00 „Вести +“01.25 Х/ф „Дикиебродяги“06.00 „Страна и люди“07.00 Х/ф „Юрка — сынкомандира“08.15 М/ф09.00 Х/ф „Седьмой день“11.00 Т/с „Врач“12.00 Т/с „Тонкая грань“13.00 Х/ф „Риск — благородноедело“14.30 „Русский акцент“ с Е.Мещеряковой. „Отбросыобщества“15.00 Т/с „Врач“16.00 „Сейчас в мире“16.08 „Особое мнение“17.00 „Песня года. Лучшее“17.15 Х/ф „Бой с тенью“19.00 „Сейчас в мире“19.08 „Особое мнение“20.00 Т/с „Врач“21.00 Т/с „Тонкая грань“22.00 „Сейчас в мире“23.00 Х/ф „Бой с тенью“01.00 „Особое мнение“02.00 Х/ф „Груз без маркировки“04.00 „Особое мнение“05.00 Т/с „Врач“05.00 „НТВ утром“07.10 Т/с „ВозвращениеМухтара-2“09.00 „Сегодня“09.25 Александр Журбин.Мелодии на память10.05 „Русские сенсации“11.05 „Ты не поверишь“12.00 „Сегодня“12.35 „До суда“13.35 Суд присяжных14.35 „Обзор. ЧП“15.00 „Сегодня“15.30 „Суд присяжных. Окончательныйвердикт“16.40 Т/с „Знаки судьбы“17.35 „Обзор. ЧП“18.00 „Сегодня“18.30 „Прокурорская проверка“19.35 „Говорими показываем“20.25 Т/с „Семин. Возмездие“22.15 „Сегодня. Итоги“22.40 Т/с „Чужой район-2“00.30 Т/с „Месть“02.25 „Прокурорскаяпроверка“03.35 „Говорими показываем“04.30 „Криминальная Россия.Современныехроники“. „Братья покрови“05.00 М/с07.00 Королева шоппинга07.30 Т/с „6 кадров“09.00 Т/с „Воронины“10.00 Т/с „Даешь молодежь!“11.00 Шоу „Уральских пельменей“.Шагом фарш!12.30 Т/с „Даешь молодежь!“13.00 Х/ф „Исходный код“14.45 Т/с „Даешь молодежь!“15.40 Шоу „Уральских пельменей“.По уши в ЕГЭ17.00 Т/с „Воронины“19.00 Т/с „Восьмидесятые“20.00 Т/с „Светофор“20.30 Х/ф „Мошенники“22.20 Т/с „6 кадров“23.00 Т/с „Даешьмолодежь!“23.30 „Люди-Хэ“00.00 Т/с „6 кадров“00.45 Х/ф „Нет мужчин —нет проблем“02.25 Анимац. фильм„Правдивая историяКрасной Шапки“03.55 Шоу доктора Оза04.40 Музыка на СТС06.00 М/с „Злобний“06.25 „Бадьорий ранок“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 „Обережно, Модерн!“08.35 Т/с „Конан“09.35 Х/ф „Якщо вiритиЛопотухiну“11.20 „Хвилинка для дитини“12.00 М/с „Скарби островачерепах“12.25 М/с „Галактичний футбол“13.00 „Сумка смiху“15.00 М/с „Злобний“15.30 „Хвилинка для дитини“16.00 М/с „Скарби островачерепах“16.30 Т/с „Вiдчайдушнi батьки“18.00 „33 квадратних метри“18.50 „Обережно, Модерн!“19.25 Т/с „Елен i друзі“20.25 Т/с „Конан“21.20 Х/ф „Комуналка“06.00 Руйнiвникимiфiв08.30 Top Gear10.10 Школавиживання12.00 Хрест у мистецтвi13.00 Морськiгiганти16.00 У пошуках пригод19.00 Мiстична Україна19.50 Фантастичнiiсторiї22.50 Д/ф „Жiночеобличчяреволюцiї“00.30 Покер01.20 Д/ф „Кухня“03.00 Смартшоу03.30 Т/с „Шпигуни“05.10 Мiстична Україна08.00 Х/ф „Рассказы о Кешкеи его друзьях“09.15 М/с „Приключенияпингвиненка Лоло“10.00 М/с „Последний измогикан“11.00 Х/ф „Всадник надгородом“12.30 М/с „Легенда о спящейкрасавице“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Рассказы о Кешкеи его друзьях“15.15 М/с „Приключенияпингвиненка Лоло“16.00 М/с „Последний измогикан“17.00 Х/ф „Всадник надгородом“05.00 „Очевидное-невероятное“06.00 „Этот фантастический мир“07.10 „Прощай, оружие“07.30 Х/ф „4 танкиста и собака“08.30 „Эта неделя в истории“09.00 Х/ф „Пианино“11.00 „МузОбоз“11.45 „Концерт Олега иРомана Газмановых“12.45 „МузОбоз“13.30 Х/ф „4 танкиста и собака“14.25 „Желаем счастья Вам“14.50 „Живая история“15.35 Х/ф „Женатый холостяк“17.00 „Монтаж“18.10 „Новости поп-музыки“19.30 Х/ф „4 танкиста и собака“20.40 „Эта неделя в истории“21.10 „Оркестр Поля Мориа“21.30 Х/ф „Не могу сказатьпрощай“23.00 „Клуб путешественников“00.00 „Песня года“07.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“08.00 „Команда времени“09.00 „Тайная война“10.00 „Затерянный мирАлександра Великого“11.00 „Древний Египет“12.00 „Древний Египет“13.00 „Охотники за мифами“14.00 „Тайная война“15.00 „Команда времени“16.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“17.00 „Ферма в годы войны“18.10 „Охотники за мифами“19.10 „Затерянный мирАлександра Великого“20.10 „Воссоздавая историю“21.10 „Орудия смерти“22.10 „Секретные операции“23.10 „Бойцовский клуб“00.00 „Тайная война“01.00 „Секретные операции“06.00 Мультфильмы06.55 Т/с „Счастливы вместе“08.00 Мультфильмы09.00 Т/с „Интерны“10.00 Х/ф „На крючке“12.30 Т/с „Реальные пацаны“13.00 Т/с „Универ“13.30 „Битва экстрасенсов“14.30 „Дом-2“16.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“16.30 Т/с „СашаТаня“17.00 Т/с „Реальные пацаны“18.00 Т/с „Интерны“19.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“19.30 Т/с „СашаТаня“20.00 Х/ф „Любовь вбольшом городе“22.00 „Дом-2“23.30 Х/ф „Новый свет“02.10 Т/с „Без следа“03.05 Т/с „Давай еще, Тэд“08.00 „Амазонка с Брюсом Пэрри“09.00 „Полярные летчики“09.50 „Береговая охрана Флориды“10.40 „Машины с того света“11.35 „Оружие, изменившее мир“12.30 „Самые опасные профессии“13.20 „Автомобильные баталии“14.15 „Черное золото“15.15 „Племя“16.10 „Крутые конструкции“17.05 „Полярные летчики“18.00 „Береговая охрана Флориды“19.00 „Спасение чилийскихшахтеров“20.00 „Автомобильные баталии“21.00 „Непобедимый воин“21.55 „Племя“22.50 „Непобедимый воин“23.45 „Полярные летчики“00.40 „Береговая охранаФлориды“01.35 „Машины с того света“02.30 „Эд к вылету готов!“07.00 Всемирный путешественник08.00 Мир женщины09.00 Спасатели Пиха-бич10.00 Берт Завоеватель10.30 Американские горки11.00 Лучшие в мире путешествия12.00 Вкусы Эден13.00 Карибская повареннаякнига14.00 Охотники за международнойнедвижимостью15.00 Роскошные путешествия16.00 Всемирный путешественник17.00 Берт Завоеватель17.30 Американские горки18.00 Необычная еда20.00 Время мужчин21.00 Берт Завоеватель22.00 Отель. Миссия невыполнима23.00 Роскошные путешествия00.00 Путешествие в „Трабанте“01.00 Спасатели Пиха-бич09.05 Особый вкус09.35 10 самых больших ошибок10.05 Покупки по всему свету10.55 Секреты стиля11.40 Райские сады12.05 Зеленая аптека12.35 Дом своими руками13.50 Нью-Йорк на крыше14.35 Огород без хлопот15.00 Антикварные превращения15.30 Особый вкус16.30 Скорая садовая помощь17.00 Мaстер18.00 В гармонии с природой18.30 Пруды19.00 Топ-1019.30 Чудеса, диковины и сокровища20.00 Усадьбы будущего20.30 Проект мечты №8521.25 Антикварные превращения21.55 Особый вкус22.40 Райские сады23.05 Огородные вредители23.35 10 самых больших ошибок00.05 Дачная экзотика04.00 „Под защитой“05.00 М/с „Бэтмен“05.30 Званый ужин06.30 „Документальный проект“07.30 Новости „24“08.00 „Документальный проект“11.00 „Экстренный вызов“11.30 Новости „24“12.00 Званый ужин13.00 „Засуди меня“14.00 „Семейные драмы“15.00 Не ври мне!17.00 „Верное средство“18.00 „Экстренный вызов“18.30 Новости „24“19.00 „Военная тайна“21.00 „Живая тема“22.00 „Экстренный вызов“22.30 Новости „24“22.50 Т/с „Солдаты“00.50 Т/с „Сверхъестественное“01.40 Т/с „Туристы“03.30 „Под защитой“Р екламаПП „Сталкерс-С“, що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 122/1,має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.ПП „Сталкерс-С“ займається виробництвом медичної техніки. Основними джереламивиділення забруднюючих речовин є: котельня, цеха по металообробці. В результатівиробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини, як:оксиди азоту, оксиди вуглецю, заліза та марганцю оксиди, метан, речовини у вигляді суспендованихтвердих частинок. Валовий викид складає 0,717 тонн на рік.Всі викиди знаходяться в межах норм, що підтверджено відповідними розрахунками.Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводитьсяпротягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформаціївідділом екології департаменту житлово-комунального комплексу Черкаського міськвиконкомуза адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 (тел. 45-23-81).Вітаємоз 93 Днем народженняШестуна ІванаДенисовичаМудріть Ваша сивочолаHам в пригоді у житті,Хоч нелегка була доля,Ви прожили роки тіМудро, чесно і достойно,Як вкраїнський наш нарoд,Щоб жили ми нині вольно -і Вітчизна, і Hаш рід.З святом Вас усі вітаєм,Многа літа Вам бажаєм!З вдячністюта найкращими побажаннями,Валентина Жуковська,бойові побратими, друзі.


4ВТОРНИК, 25 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.05 Пiдсумки дня09.40 Шеф-кухар країни10.40 Т/с „Царiвна“13.05 Дiловий свiт13.25 Свiтло13.45 Т/с „Варiант Омега“15.00 „Новини“15.15 Euronews15.40 Дiловий свiт. Агросектор15.55 Т/с „Передiл“18.20 „Новини“18.45 Дiловий свiт19.05 Про головне19.45 О. Пекун. „Життя неповторнийсюжет“20.55 Офiцiйна хронiка21.00 Пiдсумки дня21.10 Дiловий свiт21.15 „Адреналiн“22.55 Трiйка, Кено, Максима23.00 ТРК „Ера“01.20 „Новини“01.45 Про головне02.10 „Новини“02.25 ТелеАкадемiя03.25 „Вiра. Надiя. Любов“04.20 Свiтло04.40 Життя на рiвних04.55 Хiт-парад05.40 Пiдсумки дня05.50 Дiловий свiт. Агросектор06.05 „Служба розшуку дiтей“06.10 „ТСН“06.45 „Снiданок з 1+1“07.00 „ТСН“07.10 „Особистий рахунок“07.15 „Снiданок з 1+1“08.00 „ТСН“08.05 „Снiданок з 1+1“09.00 „ТСН“09.10 „Снiданок з 1+1“10.00 „Шiсть кадрiв“10.35 Х/ф „Ляльки“14.40 „Росiйськi сiмейнi драми“15.45 „Красуня за дванадцятьгодин“16.45 „ТСН. Особливе“17.10 Х/ф „Бережи мене, дощу“19.30 „ТСН“20.15 Т/с „Величне столiття.Роксолана-3“22.30 „Мiняю жiнку-7“23.50 „ТСН“00.05 Комедiя „Дванадцятьстiльцiв“02.55 „Росiйськi сiмейнi драми“03.45 „Маша i моделi“04.50 „Мiняю жiнку-7“05.30 Т/с „Земський лiкар.Продовження“06.15 Т/с „Жiночий лiкар-2“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“09.10 Т/с „Петрович“11.10 Д/с „Слiдство вели...“ зЛеонiдом Каневським“12.00 „Новини“12.20 Д/с „Слiдство вели...“ зЛеонiдом Каневським“13.20 „Судовi справи“15.00 „Сiмейний суд“15.55 „Давай одружимося!“18.00 „Новини“18.10 Т/с „Земський лiкар.Продовження“19.05 Т/с „Жiночий лiкар-2“20.00 „Подробицi“20.30 Т/с „Петрович“22.30 Т/с „Одного разу вРостовi“00.25 Х/ф „Iдеальний шторм“02.35 „Подробицi“ — „Час“03.05 Д/ф „МаргаритаТерехова. Хто багатобачив, мало плаче“05.20 Teen Time05.25 Т/с „Вперед — до успiху“06.15 Teen Time06.20 Т/с „Свiтлофор“06.40 Пiдйом06.45 Т/с „Свiтлофор“07.10 Пiдйом07.30 Репортер07.40 Пiдйом08.30 Репортер08.45 Пiдйом09.00 Т/с „Щасливi разом“11.05 Т/с „Татусевi доньки“13.25 Kids’ Time13.30 М/с „Качинi iсторiї“14.35 Kids’ Time14.50 Т/с „Друзi“15.50 Т/с „Кадетство“16.50 Т/с „Татусевi доньки“19.00 Репортер19.20 Т/с „Воронiни“22.00 Т/с „Свiтлофор“00.15 Репортер00.35 Т/с „Купiдон“01.35 Т/с „Дружна сiмейка“03.10 Зона ночi03.15 Благославляю i молюся03.40 Портрет, написанийглибиною04.05 Зона ночi04.10 Вище неба04.40 Софiя — дитя любовi04.55 Зона ночi. Культура05.00 Solo-Mea05.00 „Факти“05.30 „Свiтанок“06.35 „Дiловi факти“06.45 Т/с „Таксi“07.05 Т/с „Леся+Рома“07.45 „Дiловi факти“07.50 „Провокатор“08.45 „Факти. Ранок“09.15 „Надзвичайнiновини“10.10 Т/с „Далекобiйники“12.45 „Факти. День“13.00 Т/с „Прокурорськаперевiрка“14.45 Т/с „Братза брата-2“16.40 Т/с „Далекобiйники“18.45 „Факти. Вечiр“19.20 „Надзвичайнiновини“20.05 Т/с „Братза брата-2“21.55 Т/с „Прокурорськаперевiрка“23.05 Х/ф „Вiддiлспецрозслiдувань“ 00.50 „Стоп-10“01.45 Х/ф „Немислиме“ 03.20 Т/с „Дружинифутболiстiв.Додатковий час“04.05 Т/с „Офiс“06.30 Голос верующего07.00 Сегодняо главном08.00 „Сегодня“08.30 Знак восклицания09.30 Частныеновости10.00 Вокруг света11.30 Ювелирочка14.30 Мегаперевозки16.30 Здороваяжизнь17.00 Вокруг света18.00 Время помнить18.30 „Сегодня“19.00 Частные новости19.30 Сегодняо главном20.30 „Сегодня“21.00 „Ч/Б“22.00 Частные новости22.30 Время помнить23.00 „Сегодня“23.30 Сегодняо главном00.30 Музыкас М. Бурмакой01.30 „Сегодня“02.00 „Ч/Б“03.00 Частные новости03.30 Музыкас М. Бурмакой04.30 Х/ф „Молодойлес“06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром,Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальнаяреволюция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальнаяреволюция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор07.00 „ВІККА“-НОВИНИ“07.40 „Подаруй життя“08.00 „Повнота радостіжиття“08.30 „Переможний голосвіруючого“09.05 „Подаруй життя“09.25 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене відео поукраїнськи“13.50 „Облом.UA“14.50 „Найкращі матчіЛіги Європи“17.00 Т/с „Кодексчесті-2“18.00 „Незвичайнікультури“18.40 „Подаруй життя“19.00 „ВІККА“-НОВИНИ“19.40 „Відкритий діалог“20.00 „Sound Че“20.40 „Подаруй життя“21.00 „ВІККА“-НОВИНИ“21.40 „Дійові особи“22.10 „Незвичайнікультури“22.35 „Справа могожиття“23.00 „Подаруй життя“23.15 Х/ф „Дедлайн“01.15 Х/ф „Каратель“02.35 „Дорожні війни“03.05 Х/ф „Відьма“06.02 „Час країни“06.35 „ОдеськаОДТРК“07.00 „ЧСН“09.10 „Я знаю як“09.25 „Скарби роду“10.00 „Будьмо здорові“11.00 Т/с „Життяяк життя“11.45 „ЛегендиЗапоріжжя“12.10 Х/ф „Стара тема“15.30 „Програми спільноговиробництва“16.00 „ЧСН“16.15 „Казковамайстерня“16.28 Мультфільм16.50 „Львівська ОДТРК“17.20 „Цей загадковийсвіт“18.10 Т/с „Життяяк життя“19.00 „ЧСН“19.30 „Без бар’єрів“20.30 „Вухаті і хвостаті“20.45 „Казкова майстерня“21.00 „Литаври“21.15 „Пілігрим“22.00 „ЧСН“22.26 Х/ф „Нехай вінвиступить“00.02 „ЧСН“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“09.10 Легенди бандитського Києва09.35 Т/с „Пiд полярною зiркою“10.30 Т/с „Життя як життя“.„Вся моя любов“11.15 Т/с „Обручка“12.00 „Новини“12.20 „Портрети дикої природи“12.40 Т/с „Янгол-охоронець“13.25 Т/с „Самозванцi-2“15.00 „Судовi справи“15.40 „Портрети дикої природи“16.10 Т/с „Темний iнстинкт“16.55 Сiмейний суд17.40 Т/с „Життя як життя“.„Вся моя любов“18.25 Т/с „Янгол-охоронець“19.10 Т/с „Таємний знак-3“20.00 Подробицi20.30 Т/с „Обручка“21.15 Т/с „Пiд полярною зiркою“22.10 Т/с „Темний iнстинкт“22.55 Легенди бандитського Києва23.25 Т/с „Самозванцi-2“01.05 „Портрети дикої природи“01.25 Т/с „Життя як життя“.„Вся моя любов“02.10 Т/с „Таємний знак-3“03.00 Подробицi03.30 Т/с „Пiд полярною зiркою“04.25 Сiмейний суд05.10 Т/с „Янгол-охоронець“06.00 Т/с „Темний iнстинкт“06.00 Єралаш06.30 Телепузики07.00 Малята-твiйнята07.30 М/с „Дашадослiдниця“07.55 Мультикз Лунтiком08.25 М/с „ШоуГарфiлда“09.00 Т/с „Ранетки“10.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“11.50 Т/с „Та, що говоритьз привидами“12.50 Т/с „Беверлi Гiлз-90210“13.50 Т/с „Руда“14.55 Богиня шопiнгу17.15 УТЕТа пара18.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“19.00 Богиня шопiнгу19.35 М/ф „Чiп i Дейл— бурундучкирятiвнички“20.35 Дайош молодьож!21.35 ТЕТ-Iнтернет23.00 Шпiлiвiлi23.35 Т/с „Секс i мiсто“00.35 Т/с „Ходячi мерцi“01.25 Т/с „Ворота“02.15 Твою маму!03.05 До свiтанку06.00 Майстер подорожей06.30 „Соцiальний пульс“06.55 „Економiчний пульс“07.00 „Ранковий еспресо“08.30 „Соцiальний пульс“09.00 Великi битви10.00 „Алло, лiкарю!“11.15 „П’ять дорiг доктораСивого“12.35 Мiкаел Тарiвердiєв.17 миттєвостей долi15.00 „Соцiальний пульс“16.10 „Україна-Європа“16.50 „Алло, лiкарю!“17.45 „Соцiальний статус“18.30 „Соцiальний пульс“18.50 „Економiчний пульс“19.00 В гостяху Д. Гордона20.00 Великi битви21.00 „Соцiальний пульс“21.25 „Економiчний пульс“21.35 Вiчний Шурик. ОлександрДем’яненко22.40 Культурний шок23.40 Д/ф „Жителi глибин“00.45 Амурнi мелодiї 01.35 Х/ф „Правиласексу“ 03.15 Лаос — бальзам длядушi04.00 Д/ф „Жителi глибин“05.00 „Ранковий еспресо“05.45 „Чужi помилки.Батькiвськанаука“06.30 „Усе буде добре!“08.15 „Неймовiрнаправдапро зiрок“09.55 „Зоряне життя.Випробуваннясмертю“10.55 Х/ф „Сонцеворот“13.00 „Правила життя.Дiм-убивця“15.55 „Усе будедобре!“18.00 „Вiкна-новини“18.20 „Неймовiрнаправдапро зiрок“20.05 „Слiдство ведутьекстрасенси“21.00 „Мiстичнi iсторiї зПавломКостiциним“22.00 „Вiкна-новини“22.25 „Детекторбрехнi“23.20 „Битваекстрасенсiв“00.20 Т/с „ДокторХаус“01.15 Х/ф „Доля“02.55 Нiчний ефiр06.40 Т/с „Дочери МакЛеода“07.35 Т/с „Дамы семьи Гилмор“08.30 Т/с „Беременностьна каблуках“09.20 Х/ф „Медовый месяцс мамой“10.55 Т/с „Дочери МакЛеода“11.50 Х/ф „Скарлетт“13.25 Т/с „Дамы семьи Гилмор“14.20 Т/с „Хэйвен“15.10 Т/с „Беременностьна каблуках“16.00 Х/ф „Бетховен-5“17.35 Т/с „Ищейка“18.30 Т/с „Дамы семьи Гилмор“19.20 Т/с „Хэйвен“20.10 Т/с „Беременностьна каблуках“21.00 Под скальпелем21.50 Т/с „Красотки изособняка“22.40 Правдивая голливудскаяистория. Два облика Гарри23.05 Т/с „Светская жизньсемейства Кардашьян“23.30 Т/с „Светская жизньсемейства Кардашьян“00.20 Х/ф „Патриция Корнуэлл:Фактор риска“01.50 Х/ф „Медовый месяцс мамой“03.25 Т/с „Ищейка“04.15 Т/с „Дочери МакЛеода“06.10 Т/с „Зоннентау“07.00 „Подiї“07.10 Т/с „Глухар“09.00 „Подiї“09.20 Т/с „Слiд“10.00 Т/с „Росiйськаспадкоємиця“11.45 „Хай говорять.Останнiй концертВiтаса“12.50 Т/с „Слiд“15.25 Щиросерднезiзнання16.00 Критична точка17.00 „Подiї“17.20 Т/с „Слiд“18.00 Т/с „Подружжя“19.00 „Подiї“19.20 „ГоворитьУкраїна“20.00 Т/с „Думай якжiнка“21.40 Т/с „Слiд“23.15 Т/с „Глухар“02.00 Х/ф „Вiдпустка заобмiном“ 04.05 „Подiї“04.25 „Говорить Україна“05.00 Т/с „Зоннентау“07.00 Х/ф „Трактористы“09.00 Х/ф „Звезда пленительногосчастья“11.50 Х/ф „Театральный сезон“13.00 Х/ф „Ар-хи-ме-ды!“14.30 Т/с „Руины стреляют...“16.00 Х/ф „Личная жизньдиректора“19.00 Х/ф „Переправа“21.00 Х/ф „Гамбринус“23.00 Х/ф „Куда он денется!“01.00 Х/ф „Команда „33“02.30 Т/с „Руины стреляют...“04.00 Х/ф „Разбег“05.30 Х/ф „Гарантируюжизнь“05.20 Т/с „Доктор Тирса“06.50 Х/ф „...Напрiзвисько „Звiр“08.30 „Обережно, контроль!“09.00 „Кримiнальнi справи“10.00 „Речовий доказ“10.30 Т/с „Батькiвщиначекає“12.35 Т/с „Меч“14.50 Т/с „Спас пiд березами“16.45 „Свiдок“17.00 Т/с „Спас пiд березами“19.00 „Свiдок“19.30 Т/с „Меч“21.30 Т/с „Тiло як доказ“22.30 Т/с „CSI: Лас-Вегас-12“23.30 Т/с „Менталiст“00.30 Т/с „Декстер“01.35 „Свiдок“02.10 „Легенди карногорозшуку“02.40 „Речовий доказ“03.10 „Агенти впливу“03.55 „Свiдок“04.25 „Уроки тiтоньки Сови“04.50 „Правда життя“05.00 Х/ф „Карманные деньги“06.55 Х/ф „Особое мнение“09.25 Х/ф „Мисс Никто“11.10 Х/ф „Больше, чемдруг“13.00 Х/ф „Мисс Петтигрю“14.40 Х/ф „Улыбка МоныЛизы“16.50 Х/ф „Мальчики возвращаются“18.40 Х/ф „Леди“21.00 Х/ф „Отступники“23.35 Х/ф „Один день“01.30 Х/ф „Переводчица“07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 01.00 „Часновин“07.20 „Автопiлот-новини“07.30 „Зверни увагу“08.40 „Трансмiсiя-новини“09.15,13.35,14.10,15.15„5 елемент“10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 „Час“13.10 „Податковийщоденник“16.10 „Трансмiсiя“17.15 „Драйв-новини“17.25 „Особливий погляд“18.15,22.45,04.15„Хронiка дня“22.15 „Агроконтроль“23.30 „Crime news“00.30 „Територiя закону“02.40 „Акцент“03.40 „Ранок iз зiркою“04.20 „Життя цiкаве“04.40 „Феєрiя мандрiв“06.00 Х/ф „Голубые горы“08.00 Х/ф „Ненормальная“09.50 Х/ф „Челябумбия“12.00 Х/ф „Танго нашегодетства“14.00 Х/ф „Криминальныеобстоятельства“16.00 Х/ф „Стерва длячемпиона“18.00 Х/ф „Свидание“20.00 Х/ф „Духless“22.00 Х/ф „Мишень“00.40 Х/ф „Кто я?“02.30 Х/ф „Эйфория“04.00 Х/ф „Суходол“06.00 М/ф08.00 „Шалене вiдеопо-українськи“09.25 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене вiдеопо-українськи“13.50 „Облом.UA“14.50 Найкращi матчi ЛiгиЄвропи17.00 Т/с „Кодекс честi-2“19.00 Т/с „Ментiвськiвiйни-2“21.00 „Новини 2+2“21.25 Х/ф „Каратель“ 23.15 Х/ф „Дедлайн“ 01.15 Х/ф „Каратель“ 02.35 „Дорожнi вiйни“03.05 Х/ф „Вiдьма“09.00 Х/ф „Отверженные“10.10 Х/ф „Любовь. Инструкцияпо применению“12.20 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“13.20 Х/ф „Рейдер“15.00 Х/ф „И свет во тьмесветит“17.00 Х/ф „Отверженные“18.10 Х/ф „Любовь. Инструкцияпо применению“20.20 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“21.20 Х/ф „Рейдер“23.00 Х/ф „И свет во тьмесветит“01.00 Х/ф „Отверженные“06.05 Футбол. Терек —ЦСКА07.50 Баскетбол.Калев — КрасныеКрылья09.30 Формула-1на воде10.00 Футзал. БарселонаАлуспорт — ЭльПосо Мурсия12.00 Теннис13.35 Баскетбол.БК Будивельнык —БК Говерла15.05 Автогонки16.05 Футбол. Анжи —Терек17.50 Баскетбол.Летувос Ритас —БК Донецк20.00 Гольф21.00 Футбол. Уотфорд —Лестер22.55 Глори.Мировая сериякикбоксинга02.10 Автогонки03.10 Теннис04.35 Футбол05.45 М/ф09.05 Х/ф „Iван та Мар’я“10.35 Т/с „Дiти Арбата“12.25 Т/с „Олександрiвськийсад“14.45 Х/ф „Сто днiв пiслядитинства“16.35 Х/ф „Одного прекрасногодня“18.20 Х/ф „Скаженi грошi“20.00 Т/с „Олександрiвськийсад“22.05 Х/ф „Людина взеленому кiмоно“23.25 Х/ф „Ти повинен жити“01.15 Х/ф „Ми смертi дивилисяв обличчя“06.00 Мультфильмы08.15 „Кiноiсторiї нашого часу“08.45 „Не перший погляд“09.15 Т/с „Сiм’я“10.35 Мультфильмы12.25 „Сад, город“12.45 Мультфильмы14.00 „Ювелiр“16.25 „У пошуках легенд“16.45 Мультфильмы17.30 „Пiд знаком Нобеля“18.00 „Наодинцi з усiма“18.25 „Мешканцi будинкуВiнздорiв“18.55 „Архiви iсторiї“19.25 „Не перший погляд“20.00 „Мешканцi будинкуВiнздорiв“20.30 Т/с „Сiм’я“22.25 „Не перший погляд“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 „Наодинцi з усiма“02.15 „Пiд знаком Нобеля“02.40 „Акваскоп“07.00 М/ф08.50 „Три сестри“09.50 „Розсмiши комiка“10.50 „Сiмейний пес“12.05 „Орел i Решка“13.00 „Звана вечеря“14.00 Д/с „Вiйнастатей“15.00 Т/с „Маргоша“16.00 „Реальна любов“17.00 „Велика рiзниця“18.00 „Звана вечеря“19.00 „Орел i Решка“20.00 Т/с „Моя прекраснаняня“21.00 „Розсмiши комiка“22.00 Д/с „Мене не люблятьбатьки“23.00 Д/с „Вiйна статей“00.00 Х/ф „Провiнцiалка“ 01.40 „Нiчне життя“06.00 Футбол News06.15 Португалия — Испания.Пляжный футбол07.25 Самые смешныефутбольные моменты07.30 Д/с „Футбольные битвы“08.00 Металлург З — Днепр10.00 Футбол News10.25 Голы сезона11.35 Италия — Бразилия13.40 Реал — Валенсия15.40 Футбол News16.00 Черноморец — Шахтер18.00 Futbol Mundial18.30 Италия — Бразилия20.30 Реал — Валенсия22.30 Футбол News22.50 Черноморец —Шахтер00.50 Футбол News01.10 Нигерия — Испания03.10 Футбол News03.25 Испания — Франция.Пляжный футбол04.35 Futbol Mundial05.20 Лiкарi06.00 Дачнi iсторiї06.45 Телеторгiвля07.35 М/ф10.10 Школа доктораКомаровського11.20 Справа смаку12.20 Жiноча форма13.15 М/ф14.20 Т/с „Дорога МашаБерезiна“16.00 „Модний вирок“17.00 Жiноча форма18.00 Т/с „Тетянин день“19.00 Квадратний метр19.50 Веселi чоловiки20.45 Глянець21.40 Т/с „Тетянин день“22.40 „Модний вирок“23.40 Мiста свiту00.40 Глянець


#25 • 19 июня 2013 года ВТОРНИК, 25 июня507.30 Дневники большой охоты08.20 Оружейный клуб08.50 Африканская охота09.20 Карпфишинг09.50 Экстремальная рыбалка10.35 Меткий выстрел11.00 Рыбалка — это просто11.30 Горная охота12.00 „Радзишевский и К“12.30 Рыболовное шоу12.55 Я и моя собака13.25 Рыболовные уроки14.05 Охота14.35 Американская рыбалка15.05 Охота без оружия15.35 Оружейный клуб16.05 Нахлыст16.35 Мотолодки17.05 Фанаты Эбро17.35 Сезон охоты18.05 Трофеи18.35 В мире рыбалки19.00 С Чилли на карпа19.30 „Радзишевский и К“20.00 Планета охотника20.30 Рыболовный гид21.00 Африканская охота21.30 Карпфишинг22.00 Меткий выстрел22.25 Американская рыбалка22.55 Нахлыст23.25 Ловля карпа23.55 „Радзишевский и К“00.25 Рыболовное шоу05.00 „Памятные страницы кино“06.00 „Рожденные в СССР“07.00 „Вместе с Дунаевским“08.00 „Вас приглашаетМихаил Жванецкий“09.30 „Возьмемся за руки, друзья!“11.00 „Марафон-15“12.00 Х/ф „Равноправие“12.20 Х/ф „Люди и дельфины“13.40 М/ф „Огромное небо“14.00 „Время“15.00 „Рожденные в СССР“16.00 „Вокруг смеха“17.00 „Это вы можете“17.45 „Пережитое. Сигнал!“18.00 „Песни Матвея Блантераисполняет Иосиф Кобзон“18.15 Х/ф „Люди и дельфины“19.40 „Кубик“20.00 „Время“21.00 „Рожденные в СССР“22.00 „Вокруг смеха“23.00 „Было Время“00.00 „Минута молчания“00.25 „Адрес: театр“01.50 „Номер один — Далида“03.00 Х/ф „Встреча передразлукой“05.00 Новости05.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 Телеканал „Доброе утро!“09.05 „Контрольная закупка“09.30 „Жить здорово!“10.25 Т/с „Понять. Простить“11.00 Новости11.15 „Модный приговор“12.10 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 „Время обедать!“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.15 Т/с „Женский доктор“16.05 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 Т/с „Понять. Простить“18.10 „Давай поженимся!“19.00 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Лист ожидания“22.20 „Вечерний Ургант“23.00 „На ночь глядя“23.50 Ночные новости00.05 „Пусть говорят“00.55 Дневник 35-го Московскогомеждународногокинофестиваля01.05 „Давай поженимся!“01.55 „Я подаю на развод“02.35 „Вечерний Ургант“03.10 Т/с „Лист ожидания“06.00 Самогонщики06.55 Рукотворные чудеса07.50 Требуется сборка08.15 Интересно обо всем08.45 Аляска09.40 Дело техники!10.35 Экстремальная рыбалка11.30 Золотая лихорадка12.25 Рукотворные чудеса13.20 Разрушители легенд14.15 Top Gear15.10 Махинаторы16.05 Самогонщики17.00 Разрушители легенд18.00 Требуется сборка18.30 Интересно обо всем19.00 Top Gear20.00 Новая жизнь ретроавтомобилей21.00 Крутой тюнинг-201222.00 Автомобильныеторги в Техасе23.00 Top Gear00.00 Авиакатастрофы00.55 Молниеносные катастрофы01.20 Дело техники!02.15 Рукотворные чудеса03.10 Разрушители легенд04.00 Новости04.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 „Контрольная закупка“08.50 „Жить здорово!“09.55 „Модный приговор“11.00 Новости11.15 „Время обедать!“11.55 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 Т/с „Понять. Простить“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.10 Т/с „Женский доктор“16.00 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 „Давай поженимся!“18.55 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Лист ожидания“22.40 „Вечерний Ургант“23.15 „На ночь глядя“00.10 Ночные новости00.25 „Давай поженимся!“01.20 Дневник 35-гоМосковского международногокинофестиваля01.30 Т/с „Понять.Простить“02.00 Новости02.05 Т/с „Лист ожидания“05.00 Труднейший в мире ремонт06.00 Братья-гепарды07.00 В поисках акул09.00 Злоключения за границей10.00 Братья-гепарды11.00 Линии Наска13.00 Злоключения за границей14.00 В поисках синегокита15.00 В поисках акул17.00 Злоключения заграницей18.00 Апокалипсис: Втораямировая война19.00 Тюремные трудности20.00 Золото городапризрака21.00 Шоссе через ад22.00 В погоне за НЛО23.00 Золото городапризрака00.00 Шоссе через ад01.00 В погоне за НЛО02.00 Апокалипсис: Втораямировая война03.00 Тюремные трудности04.00 Золото городапризрака05.00 „Утро России“09.05 Т/с „Самара“10.00 „Вести“10.30 „1000 мелочей“11.15 „О самом главном“12.00 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.05 „Дело Х. Следствиепродолжается“15.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“16.00 „Вести“16.10 Местное время.Вести — Москва16.35 Т/с „Поцелуйте невесту!“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 Т/с „Королева бандитов“21.40 Т/с „Самара“22.35 „Трагедия Галицкой Руси“23.30 Т/с „Достоевский“00.40 „Вести +“00.55 Х/ф „Инспектор Лосев“02.15 Вести.ru02.30 „Трагедия Галицкой Руси“03.15 „Прямой эфир“04.10 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“07.00 Самое дикое шоу07.25 Кошек не любить нельзя08.15 Введение в собаковедение09.10 Кошки Кло-Хилл10.05 В дебрях Африки11.00 Отдел защиты животных11.55 Дикие сиротки12.20 SOS дикой природы12.50 Укротитель скунсов13.45 Территория животных14.40 В дебрях Африки15.30 Царство гепардов16.00 Самое дикое шоу16.30 Введение в собаковедение17.25 Ловкие побеги животных18.20 Мой питомец19.15 Остров орангутангов19.40 Ветеринар Бондай Бич20.10 Дикие сиротки20.35 Царство гепардов21.05 В дебрях Африки22.00 Укротители аллигаторов22.55 Ветеринар в дикой природе23.50 Отдел защиты животных00.45 Дикий Криминал01.35 Я живой02.25 В дебрях Африки03.15 Укротители аллигаторов04.00 „Утро России“08.00 „1000 мелочей“08.45 „О самом главном“09.30 Т/с „Кулагин и партнеры“10.00 „Вести“10.30 Местное время.Вести — Москва10.50 Вести. Дежурная часть11.00 Т/с „Тайны следствия“12.00 „Дело Х. Следствиепродолжается“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“15.00 Т/с „Поцелуйте невесту!“16.00 „Вести“16.15 Местное время.Вести — Москва16.30 Т/с „Каменская-4“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 „Спокойной ночи, малыши!“20.00 Т/с „Штрафбат“23.00 „Трагедия Галицкой Руси“23.55 „Вести +“00.20 „Честный детектив“01.00 Х/ф „В лесах подКовелем“02.20 Т/с „Большая любовь-5“06.00 „Экономическиеновости“07.00 М/ф08.00 „Вечерние новостииз Америки“09.00 Х/ф „Бой с тенью“11.00 Т/с „Врач“12.00 Т/с „Тонкая грань“13.00 Х/ф „Груз безмаркировки“15.00 Т/с „Врач“16.00 „Сейчас в мире“16.08 „Особое мнение“17.00 „Песня года.Лучшее“17.15 Х/ф „Бой с тенью“19.00 „Сейчас в мире“19.08 „Особое мнение“20.00 Т/с „Врач“21.00 Т/с „Тонкаягрань“22.00 „Сейчас в мире“23.00 Х/ф „Бой с тенью“01.00 „Особое мнение“02.00 Х/ф „Не могусказать „прощай“04.00 „Особое мнение“05.00 Т/с „Врач“05.00 „НТВ утром“07.10 Т/с „ВозвращениеМухтара-2“09.00 „Сегодня“09.25 „Кулинарный поединок“10.25 „Русская начинка“11.00 Т/с „Соло для пистолетас оркестром“12.00 „Сегодня“12.35 „До суда“13.35 Суд присяжных14.35 „Обзор. ЧП“15.00 „Сегодня“15.30 „Суд присяжных. Окончательныйвердикт“16.40 Т/с „Знаки судьбы“17.35 „Обзор. ЧП“18.00 „Сегодня“18.30 „Прокурорская проверка“19.35 „Говорими показываем“20.25 Т/с „Семин. Возмездие“22.15 „Сегодня. Итоги“22.40 Т/с „Чужой район-2“00.35 Т/с „Месть“02.30 „Прокурорскаяпроверка“03.40 „Говорими показываем“04.30 „Криминальная Россия.Современныехроники“. „Братья покрови“05.00 М/с „Великийчеловек-паук“06.00 М/с „Маленький принц“06.30 М/с „Клуб Винкс —школа волшебниц“07.00 Королева шоппинга07.30 Т/с „Светофор“08.00 Т/с „Восьмидесятые“09.00 Т/с „Воронины“11.00 Шоу „Уральских пельменей“.По уши в ЕГЭ12.20 Т/с „6 кадров“12.30 Т/с „Даешь молодежь!“13.00 Х/ф „Мошенники“14.50 Т/с „Даешь молодежь!“15.45 Шоу „Уральских пельменей“.Как я провел это17.00 Т/с „Воронины“19.00 Т/с „Восьмидесятые“20.00 Т/с „Светофор“20.30 Х/ф „Жирдяи“22.20 Т/с „6 кадров“23.00 Т/с „Даешь молодежь!“23.30 „Люди-Хэ“00.00 Х/ф „Шопоголик“02.00 Х/ф „Фантоцциуходит на пенсию“03.55 Шоу доктора Оза06.00 М/с „Злобний“06.25 „Бадьорий ранок“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 „Обережно, Модерн!“08.35 Т/с „Конан“09.35 Х/ф „Якщо вiритиЛопотухiну“11.20 „Хвилинка для дитини“12.00 М/с „Скарби островачерепах“12.25 М/с „Галактичний футбол“13.00 „Сумка смiху“15.00 М/с „Злобний“15.30 „Хвилинка для дитини“16.00 М/с „Скарби островачерепах“16.30 Т/с „Вiдчайдушнi батьки“18.00 „33 квадратних метри“18.50 „Обережно, Модерн!“19.25 Т/с „Елен i друзі“20.25 Т/с „Конан“21.20 Х/ф „Жiнка пiд дощем“09.10 Таємнi знаки10.00 У пошуках пригод10.50 Морськi гiганти11.40 Полювання на рибу-меч12.30 Руйнiвники мiфiв13.20 Великi тирани14.10 Загадки планети15.00 Загадки Всесвiту15.50 Погрози сучасного свiту16.20 Фантастичнi iсторiї17.20 Гучна справа18.10 Д/ф „Список Маргарити“19.00 Погрози сучасного свiту19.30 У пошуках пригод20.20 Фантастичнi iсторiї21.10 Гучна справа22.00 „Остання таємниця2-ї свiтової вiйни“22.50 Морськi гiганти23.40 Загадки Всесвiту08.00 Х/ф „Рассказы о Кешкеи его друзьях“09.15 М/с „Приключенияпингвиненка Лоло“10.00 М/с „Последний измогикан“11.00 Х/ф „Алеша Птицын вырабатываетхарактер“12.30 М/с „Легенда о спящейкрасавице“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Рассказы о Кешкеи его друзьях“15.15 М/с „Приключенияпингвиненка Лоло“16.00 М/с „Последний измогикан“17.00 Х/ф „Алеша Птицын вырабатываетхарактер“06.45 „МузОбоз“07.30 Х/ф „4 танкиста и собака“08.25 „Желаем счастья Вам“08.50 „Живая история“09.35 Х/ф „Женатый холостяк“11.00 „Монтаж“12.10 „Новости поп-музыки“13.30 Х/ф „4 танкиста и собака“14.40 „Эта неделя в истории“15.10 „Оркестр Поля Мориа“15.30 Х/ф „Не могу сказатьпрощай“17.00 „Клуб путешественников“18.00 „Песня года“18.30 „Телескоп“19.00 „Осторожно, Модерн!“19.30 „Дуракам везет“20.00 „Крещендо“20.15 Х/ф „Земля Обетованная“23.00 „Взгляд“00.35 „Телескоп“01.05 „Осторожно, Модерн!“01.35 „Дуракам везет“08.00 „Команда времени“09.00 „Тайная война“10.00 „Затерянный мирАлександра Великого“11.00 „Воссоздавая историю“12.00 „Тутанхамон“13.00 „Охотники за мифами“14.00 „Тайная война“15.00 „Команда времени“16.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“17.00 „Ферма в годы войны“18.10 „Охотники за мифами“19.10 „Затерянный мирАлександра Великого“20.10 „Париж“21.10 „Кен Фоллетт о темныхвеках Средневековья“23.10 „Бойцовский клуб“00.00 „Тайная война“01.00 „Затерянный мирАлександра Великого“02.00 „Охотники за мифами“06.00 Мультфильмы06.55 Т/с „Счастливы вместе“08.00 Мультфильмы09.00 Т/с „Интерны“10.00 Х/ф „Любовь вбольшом городе“12.00 Т/с „Реальные пацаны“13.00 Т/с „Универ“13.30 „Битва экстрасенсов“14.30 „Дом-2“16.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“16.30 Т/с „СашаТаня“17.00 Т/с „Реальные пацаны“18.00 Т/с „Интерны“19.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“19.30 Т/с „СашаТаня“20.00 Х/ф „Любовь вбольшом городе-2“22.00 „Дом-2“23.30 Х/ф „Держи ритм“01.45 Т/с „Без следа“08.00 „Племя“09.00 „Полярные летчики“09.50 „Береговая охрана Флориды“10.40 „Машины с того света“11.35 „Оружие, изменившее мир“12.30 „Самые опасные профессии“13.20 „Спасение чилийскихшахтеров“14.15 „Автомобильные баталии“15.15 „Племя“16.10 „Крутые конструкции“17.05 „Полярные летчики“18.00 „Береговая охрана Флориды“19.00 „Вперед в будущее“20.00 „Спасение чилийскихшахтеров“21.00 „Непобедимый воин“21.55 „Племя“22.50 „Непобедимый воин“23.45 „Полярные летчики“00.40 „Береговая охрана Флориды“01.35 „Машины с того света“02.30 „Эд к вылету готов!“07.00 Всемирный путешественник08.00 Запрещено09.00 Спасатели Пиха-бич10.00 Берт Завоеватель10.30 Американские горки11.00 Лучшие в мире путешествия12.00 Вкусы Эден13.00 Карибская повареннаякнига14.00 Охотники за международнойнедвижимостью15.00 Роскошные путешествия16.00 Всемирный путешественник17.00 Берт Завоеватель17.30 Американские горки18.00 Необычная еда20.00 Лучший мастер южноафриканскогошашлыка21.00 Экстремальный шеф-повар22.00 Необычная еда23.00 Роскошные путешествия00.00 Путешествие в „Трабанте“01.00 Спасатели Пиха-бич08.35 Пейзаж под окнами09.05 Сравнительный анализ09.35 10 самых больших ошибок10.05 Покупки по всему свету11.25 Скорая садовая помощь11.55 Мaстер12.55 В гармонии с природой13.50 Нью-Йорк на крыше14.35 Огород без хлопот15.00 Пейзаж под окнами15.30 Сравнительный анализ16.00 Пруды16.30 Топ-1017.00 Чудеса, диковины и сокровища17.30 Усадьбы будущего18.00 Проект мечты №8518.30 Огородные вредители19.00 10 самых большихошибок19.30 Дачная экзотика20.30 Старинные русскиеусадьбы21.25 Пейзаж под окнами21.55 Сравнительный анализ22.40 Райские сады23.35 Сравнительный анализ00.05 Ландшафтный дизайн04.00 „Под защитой“05.00 М/с „Бэтмен“05.30 Званый ужин06.30 „Документальный проект“07.30 Новости „24“08.00 „Документальный проект“11.00 „Экстренный вызов“11.30 Новости „24“12.00 Званый ужин13.00 „Засуди меня“14.00 „Семейные драмы“15.00 Не ври мне!17.00 „Верное средство“18.00 „Экстренный вызов“18.30 Новости „24“19.00 „Территория заблуждений“21.00 „Пища богов“22.00 „Экстренный вызов“22.30 Новости „24“22.50 Т/с „Солдаты“00.50 Т/с „Сверхъестественное“01.45 Т/с „Туристы“Р екламаОтдел рекламы т.: 54-04-35,32-06-54Арбітражний керуючий (ліквідатор) Голінний Андрій Михайлович діючи на підставіпостанови господарського суду Черкаської області від 15.11.2012 року у справі №10/5026/1335/2011, Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника абовизнання його банкрутом“ оголошує конкурс з визначення організатора аукціону з продажумайна банкрута товариства з обмеженою відповідальністю „Сміла-ресурси“ (20700,Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, буд. 12, код ЄДРПОУ 33515107).Умови проведення конкурсу: у відповідності до вимог ст. 49 Закону України „Провідновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ до участі вконкурсі допускаються фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів,достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів. Для участі в конкурсіпретендент подає арбітражному керуючому Голінному А.М. такі документи: заяву проучасть у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження,телефон, телефакс, електронну пошту, інші засоби зв’язку), форми власності та статусупідприємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельностіпрацівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі, атакож суму винагороди; копії установчого документа (статуту або засновницького договору),свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідченіпідписом керівника та печаткою учасника конкурсу; копію договору про організацію продажумайна; копію балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік, засвідченіпідписом та печаткою керівника; документ, що підтверджує наявність мережі філій поУкраїні, копія положення про філію (місцезнаходження, телефони, прізвище, ім’я, побатькові директора); інформацію про наявність власного видання загальнодержавногорозповсюдження. Організатором аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно боржника,кредиторів та замовника аукціону.Конкурс відбудеться об „11“ год. „04“ липня 2013 р. за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська,13. Конкурсні пропозиції приймаються до „03“ липня 2013 р. до 17 год. У випадкунаправлення конкурсних пропозицій засобами поштового зв’язку, то такі пропозиціїмають бути направлені за адресою для поштової кореспонденції: 18035, м. Черкаси, вул.Канівська, 7, кв. 66 до „01“ липня 2013 року. Телефон для довідок — 098-747-22-95.


6 СРЕДА, 26 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.05 Пiдсумки дня09.30 Уряд на зв’язку згромадянами10.15 Кордон держави10.40 Т/с „Царiвна“12.30 Книга.ua13.00 Дiловий свiт13.05 Українська пiсня13.45 Т/с „Варiант Омега“15.00 „Новини“15.15 Euronews15.25 Дiловий свiт. Агросектор15.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я15.55 Т/с „Передiл“18.20 „Новини“18.45 Дiловий свiт19.10 Фестиваль пiснi в Коблево19.40 Концертна програма В.Павлика „Я знаю все“20.50 Мегалот20.55 Офiцiйна хронiка21.00 Пiдсумки дня21.25 Дiловий свiт21.35 „Трембiтарукраїнської душi“21.55 Футбол. КубокКонфедерацiй. 1/2 фiналу00.00 ТРК „Ера“01.20 Суперлото, Трiйка, Кено01.25 „Новини“01.50 Про головне02.15 „Новини“02.30 ТелеАкадемiя06.00 „Служба розшуку дiтей“06.05 „ТСН“06.45 „Снiданок з 1+1“07.00 „ТСН“07.10 „Особистий рахунок“07.15 „Снiданок з 1+1“08.00 „ТСН“08.05 „Снiданок з 1+1“09.00 „ТСН“09.10 „Снiданок з 1+1“10.00 „Шiсть кадрiв“10.20 Х/ф „Бережи мене, дощу“12.30 „Не бреши менi-4“13.35 „Росiйськi сiмейнiдрами“15.45 „Красуня за дванадцятьгодин“16.45 „ТСН. Особливе“17.10 Т/с „Величнестолiття. Роксолана-3“19.30 „ТСН“20.15 Т/с „Величнестолiття. Роксолана-3“22.30 „Територiя обману-2“23.35 „ТСН“23.50 „Секс-мiсiя-2“00.55 Х/ф „Вiй“02.10 „Росiйськi сiмейнiдрами“03.00 „Маша i моделi“04.05 „Секс-мiсiя-2“05.00 „Територiя обману-2“05.30 Т/с „Земський лiкар.Продовження“06.15 Т/с „Жiночий лiкар-2“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“07.30 „Новини“07.35 „Ранок з Iнтером“08.00 „Новини“08.10 „Ранок з Iнтером“08.30 „Новини“08.35 „Ранок з Iнтером“09.00 „Новини“09.10 Т/с „Петрович“11.10 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“12.00 „Новини“12.20 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“13.20 „Судовi справи“15.00 „Сiмейний суд“15.55 „Давай одружимося!“18.00 „Новини“18.10 Т/с „Земський лiкар.Продовження“19.05 Т/с „Жiночий лiкар-2“20.00 „Подробицi“20.30 Т/с „Петрович“22.30 Х/ф „За тобою“ 00.10 Х/ф „Чудова афера“02.15 „Подробицi“ — „Час“02.45 Д/ф „Раймонд Паулс.Повернення маестро“03.35 Д/с „Слiдство вели...“ зЛеонiдом Каневським“05.20 Teen Time05.25 Т/с „Вперед — до успiху“06.15 Teen Time06.20 Т/с „Свiтлофор“06.40 Пiдйом06.45 Т/с „Свiтлофор“07.10 Пiдйом07.30 Репортер07.40 Пiдйом08.30 Репортер08.45 Пiдйом09.00 Т/с „Щасливi разом“11.05 Т/с „Татусевi доньки“13.25 Kids’ Time13.30 М/с „Качинi iсторiї“14.35 Kids’ Time14.50 Т/с „Друзi“15.50 Т/с „Кадетство“16.50 Т/с „Татусевi доньки“19.00 Репортер19.20 Т/с „Воронiни“22.00 Т/с „Свiтлофор“00.15 Репортер00.35 Т/с „Купiдон“01.35 Т/с „Дружна сiмейка“03.10 „Служба розшуку дiтей“03.15 Зона ночi03.20 Богдан Хмельницький04.15 Зона ночi04.20 Богдан Хмельницький04.50 Зона ночi. Культура04.55 Майстер музи05.05 Цiнуйте майстрiв змолоду05.15 Зона ночi. Культура04.55 „Факти“05.25 „Свiтанок“06.30 „Дiловi факти“06.40 Т/с „Таксi“07.00 Т/с „Леся+Рома“07.40 „Дiловi факти“07.45 „Нетаємнi файли“08.45 „Факти. Ранок“09.15 „Надзвичайнiновини“10.10 Т/с „Далекобiйники“12.45 „Факти. День“13.00 Т/с „Прокурорськаперевiрка“14.45 Т/с „Братза брата-2“16.45 Т/с „Далекобiйники“18.45 „Факти. Вечiр“19.20 „Надзвичайнiновини“20.05 Т/с „Братза брата-2“21.55 Т/с „Прокурорськаперевiрка“23.05 Х/ф „Пекельнийбункер“ 00.50 „Кримiнальнийоблом“01.45 Х/ф „Вiддiлспецрозслiдувань“ 03.10 Т/с „Дружинифутболiстiв.Додатковий час“03.55 Т/с „Офiс“06.30 Голосверующего07.00 Сегодняо главном08.00 „Сегодня“08.30 „Ч/Б“09.30 Частные новости10.00 Вокруг света11.30 Ювелирочка14.30 Мегаперевозки17.00 Вокруг света18.00 Время помнить18.30 „Сегодня“19.00 Частныеновости19.30 Сегодняо главном20.30 „Сегодня“21.00 Homo sapiens22.00 Частные новости22.30 Время помнить23.00 „Сегодня“23.30 Сегодняо главном00.30 Музыкас М. Бурмакой01.30 „Сегодня“02.00 Homo sapiens03.00 Частныеновости03.30 Музыкас М. Бурмакой04.30 Х/ф „ПанТвардовский“06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром, Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальная революция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальная революция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети03.00 История успеха04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор07.00 „ВІККА“-НОВИНИ“07.40 „Подаруйжиття“08.00 „Повнота радостіжиття“08.30 „Переможний голосвіруючого“09.00 „Новини 2+2“09.25 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене відео поукраїнськи“13.50 „Облом.UA“14.50 „Найкращі матчіЛіги Європи“17.00 Т/с „Кодексчесті-2“18.00 „Незвичайнікультури“18.40 „Подаруй життя“19.00 „ВІККА“-НОВИНИ“19.40 „Відкритийдіалог“20.00 „Подорожу світ СПА“20.40 „Подаруй життя“21.00 „ВІККА“-НОВИНИ“21.25 Х/ф „Повітряниймисливець“23.25 Х/ф „Третя світовавійна“01.30 Х/ф „Повітряниймисливець“03.00 Х/ф „Екстрасенс“06.02 „Час країни“06.35 „Вінницька ОДТРК“07.00 „ЧСН“09.13 „Я знаю як“09.25 „Пілігрим“10.00 „Без бар’єрів“11.00 Т/с „Життяяк життя“11.45 „Зовсім інше життя“12.10 „Чоловічий клуб“12.35 Х/ф „Здраствуйте,яваша тьотя“13.25 Казка „Дюймовочка“15.30 „Програми спільноговиробництва“16.00 „ЧСН“16.15 „Казкова майстерня“16.28 Мультфільм16.50 „Чудесний канал“17.15 „Цей загадковий світ“18.10 Т/с „Життяяк життя“19.00 „ЧСН“19.30 „Комунальний сектор“20.45 „Казкова майстерня“21.00 „Постаті“21.30 „Моє рідне село“22.00 „ЧСН“22.30 Х/ф „Здраствуйте,яваша тьотя“23.35 „Феномен України“00.02 „ЧСН“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“09.10 Легенди бандитського Києва09.35 Т/с „Пiд полярною зiркою“10.30 Т/с „Життя як життя“.„Кумедна головоломка“11.15 Т/с „Обручка“12.00 „Новини“12.20 „Портрети дикої природи“12.40 Т/с „Янгол-охоронець“13.25 Т/с „Самозванцi-2“15.00 „Судовi справи“15.40 „Портрети дикої природи“16.10 Т/с „Темний iнстинкт“16.55 Сiмейний суд17.40 Т/с „Життя як життя“.„Кумедна головоломка“18.25 Т/с „Янгол-охоронець“19.10 Т/с „Таємний знак-3“20.00 Подробицi20.30 Т/с „Обручка“21.15 Формула кохання. Таємницясерiалу „Обручка“22.05 Т/с „Темний iнстинкт“22.50 Легенди бандитського Києва23.25 Т/с „Самозванцi-2“01.00 „Портрети дикої природи“01.25 Т/с „Життя як життя“02.10 Т/с „Таємний знак-3“03.00 Подробицi04.20 Сiмейний суд05.10 Т/с „Янгол-охоронець“05.55 Т/с „Темний iнстинкт“06.40 Країна смiється06.00 Єралаш06.30 Телепузики07.00 Малята-твiйнята07.30 М/с „Дашадослiдниця“07.55 Мультикз Лунтiком08.25 М/с „ШоуГарфiлда“09.00 Т/с „Ранетки“10.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“11.50 Т/с „Та, що говоритьз привидами“12.50 Т/с „БеверлiГiлз-90210“13.50 Т/с „Руда“14.55 Богиня шопiнгу17.15 УТЕТа пара18.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“19.00 Богиня шопiнгу19.35 М/ф „Чiп i Дейл— бурундучкирятiвнички“20.35 Дайошмолодьож!21.35 ТЕТ-Iнтернет23.00 Шпiлiвiлi23.35 Т/с „Секс i мiсто“00.35 Х/ф „Смак ночi“ 02.30 Твою маму!02.55 До свiтанку06.00 Д/ф „Духовне життя зтваринами“06.30 „Соцiальний пульс“06.55 „Економiчний пульс“07.00 „Ранковий еспресо“08.30 „Соцiальний пульс“09.00 Великi битви10.00 „Алло, лiкарю!“11.15 Вiчний Шурик. ОлександрДем’яненко12.30 „Соцiальний статус“13.10 „Свiтськi хронiки“14.00 Культурний шок15.00 „Соцiальний пульс“16.00 Д/ф „Дикий молодняк“16.50 „Алло, лiкарю!“17.45 Секретнi матерiали18.30 „Соцiальний пульс“18.50 „Економiчний пульс“19.00 В гостях у Д. Гордона20.00 Великi битви21.00 „Соцiальний пульс“21.25 „Економiчний пульс“21.35 Борис Хмельницький.Стрiла в серцi Робiн Гуда22.40 Культурний шок23.40 Д/ф „Дикий молодняк“00.50 Амурнi мелодiї 01.40 Х/ф „Правила сексу“ 03.20 „Соцiальний пульс“03.50 „Ронiн“04.20 Останнi снiги Кiлiманджаро05.00 „Ранковий еспресо“05.55 „Чужi помилки.Амнезiя майораГромова“06.35 „Усе буде добре!“08.25 „Неймовiрна правдапро зiрок“10.10 „Зоряне життя. Бiднiродичi“11.05 „Зоряне життя.Зорянi власницi“12.05 Х/ф „Алiсаназавжди“14.05 „Правила життя.Солодощi: гiркаправда“15.00 „Правила життя.Дитячi iграшки.Iнструкцiяз виживання“15.55 „Усе буде добре!“18.00 „Вiкна-новини“18.20 „Неймовiрна правдапро зiрок“20.00 „Слiдство ведутьекстрасенси“21.00 „Мiстичнi iсторiї зПавлом Костiциним“22.00 „Вiкна-новини“22.25 „Детектор брехнi-2“23.25 „Битва екстрасенсiв“00.25 Т/с „Доктор Хаус“01.20 Х/ф „Доля“02.35 Нiчний ефiр05.05 Х/ф „Скарлетт“06.40 Т/с „Дочери МакЛеода“07.35 Т/с „Дамы семьи Гилмор“08.30 Т/с „Беременностьна каблуках“09.20 Х/ф „Одноклассницы“11.00 Т/с „Дочери МакЛеода“11.50 Х/ф „Скарлетт“13.25 Т/с „Дамы семьи Гилмор“14.20 Т/с „Хэйвен“15.10 Т/с „Беременностьна каблуках“16.00 Х/ф „Нора Робертс:Проклятые воды“17.35 Т/с „Ищейка“18.30 Т/с „Дамы семьи Гилмор“19.20 Т/с „Родители“20.10 Т/с „Беременностьна каблуках“21.00 Т/с „Ищу топ-модель!“21.50 Т/с „Красотки изособняка“22.40 Правдивая голливудскаяистория. Радикальнаямедицина Голливуда23.30 Под скальпелем.Пластические операциизнаменитостей00.20 Х/ф „Патриция Корнуэлл:Тень из прошлого“01.50 Х/ф „Доказательстволюбви“03.20 Т/с „Ищейка“04.10 Т/с „Дочери МакЛеода“06.10 Т/с „Зоннентау“07.00 „Подiї“07.10 Т/с „Глухар“09.00 „Подiї“09.20 Т/с „Слiд“10.00 Т/с „Росiйськаспадкоємиця“11.45 „Хай говорять.Iнтернат суворогорежиму“12.50 Т/с „Слiд“15.25 Щиросерднезiзнання16.00 Критична точка17.00 „Подiї“17.20 Т/с „Слiд“18.00 Т/с „Подружжя“19.00 „Подiї“19.20 „Говорить Україна“20.00 Т/с „Думай якжiнка“21.40 Т/с „Слiд“23.15 Т/с „Глухар“02.00 Т/с „Успiх“03.20 „Подiї“03.40 „Говорить Україна“04.15 Т/с „Вiйськоварозвiдка: першийудар“07.00 Х/ф „Переправа“09.00 Х/ф „Гамбринус“11.00 Х/ф „Куда он денется!“13.00 Х/ф „Команда „33“14.30 Т/с „Руины стреляют...“16.00 Х/ф „Разбег“17.30 Х/ф „Гарантирую жизнь“19.00 Х/ф „Переправа“21.00 Х/ф „Выстрел в гробу“23.20 Х/ф „Завещаниепрофессора Доуэля“01.00 Х/ф „Как поссорилсяИван Иванович с ИваномНикифоровичем“02.30 Т/с „Вход в лабиринт“04.00 Х/ф „Кафедра“05.40 Т/с „Каменська-6“07.10 Х/ф „Екiпажмашини бойової“08.30 „Свiдок“09.00 „Кримiнальнiсправи“10.00 „Правда життя“10.30 Т/с „Батькiвщиначекає“12.35 Т/с „Меч“14.50 Т/с „Каменська-6“16.45 „Свiдок“17.00 Т/с „Каменська-6“19.00 „Свiдок“19.30 Т/с „Меч“21.30 Т/с „Тiло як доказ“22.30 Т/с „CSI: Нью-Йорк-7“23.30 Т/с „Менталiст“00.30 Т/с „Декстер“01.30 „Свiдок“02.00 „Легенди карногорозшуку“03.00 „Речовий доказ“03.30 „Агенти впливу“04.05 „Свiдок“04.35 „Уроки тiтонькиСови“04.55 „Правда життя“05.00 Х/ф „Улыбка Моны Лизы“07.05 Х/ф „Больше, чемдруг“08.55 Х/ф „Мальчикивозвращаются“10.45 Х/ф „Множество“12.45 Х/ф „Леди“15.00 Х/ф „Один день“16.50 Х/ф „Слепота“19.00 Х/ф „Вавилон“21.15 Х/ф „Переводчица“23.30 Х/ф „Хорошийнемец“01.15 Х/ф „Телохранитель“03.00 Х/ф „Отважная“07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 01.00 „Часновин“07.20 „Автопiлотновини“07.30 „Зверни увагу“08.15,22.45,04.15 „Хронiкадня“08.30,03.40 „Ранок iззiркою“08.50 „Трансмiсiяновини“09.15,13.10,14.10,15.15„5 елемент“10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 „Час“16.15 „Драйв“17.25 „Арсенал“18.15 „Агроконтроль“22.15,04.40 „Акцент“23.30 „Crime news“00.30 „Новини Київщини“02.40 „Територiя закону“04.20 „Майстер-клас“06.00 Х/ф „Танго нашегодетства“08.00 Х/ф „Свидание“10.00 Х/ф „Эйфория“12.00 Х/ф „Дон-Кихот“13.50 Х/ф „Дом для богатых“16.00 Х/ф „Контракт“18.00 Х/ф „Письма к Эльзе“20.00 Х/ф „Кто я?“22.00 Х/ф „Самый лучшийфильм-2“23.40 Х/ф „Русскийтреугольник“02.00 Х/ф „Золушка 4х4“04.00 Х/ф „Люблюи точка“06.00 М/ф08.00 „Шалене вiдео поукраїнськи“09.00 „Новини 2+2“09.25 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене вiдео поукраїнськи“13.50 „Облом.UA“14.50 Найкращi матчi ЛiгиЄвропи17.00 Т/с „Кодекс честi-2“19.00 Т/с „Ментiвськiвiйни-2“21.00 „Новини 2+2“21.25 Х/ф „Повiтряниймисливець“ 23.25 Х/ф „Третя свiтовавiйна“ 01.30 Х/ф „Повiтряниймисливець“ 03.00 Х/ф „Екстрасенс“09.00 Х/ф „Отверженные“10.05 Х/ф „Бофор“12.20 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“13.15 Х/ф „Пылающая равнина“15.05 Х/ф „Волки“17.00 Х/ф „Отверженные“18.05 Х/ф „Бофор“20.20 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“21.15 Х/ф „Пылающая равнина“23.05 Х/ф „Волки“01.00 Х/ф „Отверженные“02.05 Х/ф „Бофор“04.20 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“06.05 Футбол. Анжи —Терек07.50 Гольф08.50 Баскетбол.Летувос Ритас —БК Донецк11.00 Футбол. Уотфорд —Лестер12.55 Теннис15.10 Гольф19.10 Футзал.БарселонаАлуспорт —Эль Посо Мурсия20.55 Футбол. ЦСКА —Локомотив22.45 Баскетбол.Спартак —БК Донецк00.25 Футбол. Уотфорд —Лестер02.15 Теннис04.25 Футзал.БарселонаАлуспорт —Эль Посо Мурсия09.00 Х/ф „Сто днiв пiслядитинства“10.40 Т/с „Дiти Арбата“11.35 Т/с „Столипiн.Невивченi уроки“12.30 Т/с „Олександрiвськийсад“14.40 Х/ф „Слiд сокола“16.40 Х/ф „Четвертий“18.05 Х/ф „Бомж“19.50 Т/с „Олександрiвськийсад“22.05 Х/ф „Тривожний вилiт“23.40 Х/ф „Далеко вiдБатькiвщини“01.15 Х/ф „Особливонебезпечнi“06.00 Мультфильмы08.15 „Кiноiсторiї нашого часу“08.45 „Не перший погляд“09.15 Т/с „Сiм’я“10.35 Мультфильмы11.25 „Не перший погляд“11.45 Мультфильмы13.25 „Свiт квiтiв“14.00 „Ювелiр“16.25 „У пошуках легенд“16.45 Мультфильмы17.30 „Пiд знаком Нобеля“18.00 „Наодинцi з усiма“18.25 „Мешканцi будинкуВiнздорiв“18.55 „Архiви iсторiї“19.25 „Не перший погляд“20.00 „Мешканцi будинкуВiнздорiв“20.30 Т/с „Сiм’я“22.25 „Не перший погляд“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 Х/ф „Горбоконик“03.05 „Винна карта“07.00 М/ф09.00 „Три сестри“10.00 Т/с „Маргоша“11.00 Т/с „Моя прекраснаняня“12.05 „Орел i Решка“13.00 „Звана вечеря“14.00 Д/с „Мене не люблятьбатьки“15.00 Т/с „Маргоша“16.00 „Реальна любов“17.00 „Велика рiзниця“18.00 „Звана вечеря“19.00 „Орел i Решка“20.00 Т/с „Моя прекраснаняня“21.00 „Розсмiши комiка“22.00 Д/с „Батьки-одинаки“23.00 Д/с „Вiйна статей“00.00 Х/ф „Нижча освiта“01.45 „Нiчне життя“06.00 Футбол News06.15 Франция — Швейцария.Пляжный футбол07.25 Топ-матч07.30 Futbol Mundial08.00 Ворскла — Карпати10.00 Футбол News10.25 Португалия — Испания.Пляжный футбол11.40 Франция — Швейцария.Пляжный футбол12.55 Самые смешныефутбольные моменты13.10 Д/с „Футбольные битвы“13.40 Барселона — Сосьєдад15.40 Футбол News16.00 Ильичевец — Говерла18.00 „Один на один с Гамулой“19.00 Топ-матч19.15 Д/с „Футбольные битвы“19.50 Нигерия — Испания21.55 Futbol Mundial22.30 Топ-матч23.05 Барселона — Сосьєдад01.05 Футбол News05.20 Лiкарi06.00 Дачнi iсторiї06.45 Телеторгiвля07.35 М/ф10.10 Школа доктора Комаровського11.20 Справа смаку12.20 Жiноча форма13.15 М/ф14.20 Т/с „Дорога МашаБерезiна“16.00 „Модний вирок“17.00 Жiноча форма18.00 Т/с „Тетянин день“19.00 Квадратний метр19.50 Веселi чоловiки20.45 Глянець21.40 Т/с „Тетянин день“22.40 „Модний вирок“23.40 Мiста свiту00.40 Глянець


#25 • 19 июня 2013 года СРЕДА, 26 июня707.25 Дневники большой охоты08.15 Оружие для охоты08.45 Охота09.15 Американская рыбалка09.45 Экстремальная рыбалка10.30 В мире рыбалки11.00 Нахлыст11.30 Мотолодки12.00 Фанаты Эбро12.30 Сезон охоты13.00 Трофеи13.30 Великие ружья14.00 Охота14.30 Американская рыбалка15.00 Особенности охоты на Руси15.30 Оружие для охоты16.00 В мире рыбалки16.25 С Чилли на карпа16.55 „Радзишевский и К“17.25 Планета охотника17.55 Рыболовный гид18.25 Нахлыст18.55 Ловля карпа19.25 „Радзишевский и К“19.55 Рыболовное шоу20.20 Охота с луком20.50 Охота21.20 Американская рыбалка21.50 В мире рыбалки22.20 Американская рыбалка22.50 Охотничьи собаки23.20 В мире рыбалки23.45 „Радзишевский и К“00.15 Рыболовное шоу05.00 „Марафон-15“06.00 Х/ф „Равноправие“06.20 Х/ф „Люди и дельфины“07.40 М/ф „Огромное небо“08.00 „Время“09.00 „Рожденные в СССР“10.00 „Вокруг смеха“11.00 „Это вы можете“11.45 „Пережитое. Сигнал!“12.00 „Песни Матвея Блантераисполняет Иосиф Кобзон“12.15 Х/ф „Люди и дельфины“13.40 „Кубик“14.00 „Время“15.00 „Рожденные в СССР“16.00 „Вокруг смеха“17.00 „На привязи у взлетнойполосы“18.10 „Сиди и смотри“18.30 Х/ф „Люди и дельфины“19.40 М/ф „Про МатвеяКузьмича“20.00 „Время“21.00 „Рожденные в СССР“22.00 „Шесть песен на бис“23.00 „Памятные страницы кино“00.00 „Рожденные в СССР“01.00 „Вместе с Дунаевским“05.00 Новости05.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 Телеканал „Доброе утро!“09.05 „Контрольная закупка“09.30 „Жить здорово!“10.25 Т/с „Понять. Простить“11.00 Новости11.15 „Модный приговор“12.10 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 „Время обедать!“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.15 Т/с „Женский доктор“16.05 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 Т/с „Понять. Простить“18.10 „Давай поженимся!“19.00 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Лист ожидания“22.20 „Вечерний Ургант“22.55 „Свобода и справедливость“с А. Макаровым23.50 Ночные новости00.05 „Пусть говорят“01.00 „Давай поженимся!“01.50 „Я подаю на развод“02.35 „Вечерний Ургант“03.10 Т/с „Лист ожидания“04.00 Новости04.05 Т/с „Лист ожидания“06.00 Самогонщики06.55 Рукотворные чудеса07.50 Требуется сборка08.15 Интересно обо всем08.45 Новая жизнь ретроавтомобилей09.40 Дело техники!10.35 Экстремальная рыбалка11.30 Автомобильныеторги в Техасе12.25 Рукотворные чудеса13.20 Разрушители легенд14.15 Top Gear15.10 Махинаторы16.05 Самогонщики17.00 Разрушители легенд18.00 Требуется сборка18.30 Интересно обо всем19.00 Top Gear20.00 Рыбацкие легенды21.00 Оголтелая рыбалка22.00 Экстремальная рыбалка23.00 Top Gear00.00 Авиакатастрофы00.55 Молниеносные катастрофы01.20 Дело техники!02.15 Рукотворные чудеса03.10 Разрушители легенд04.00 Новости04.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 „Контрольная закупка“08.50 „Жить здорово!“09.55 „Модный приговор“11.00 Новости11.15 „Время обедать!“11.55 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 Т/с „Понять. Простить“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.10 Т/с „Женский доктор“16.00 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 „Давай поженимся!“18.55 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Лист ожидания“22.40 „Вечерний Ургант“23.15 „Свобода и справедливость“с А. Макаровым00.15 Ночные новости00.30 „Давай поженимся!“01.30 Т/с „Понять. Простить“02.00 Новости02.05 Т/с „Лист ожидания“05.00 Труднейший в мире ремонт06.00 Клан сурикатов07.00 В поисках акул08.00 Золото города-призрака09.00 Шоссе через ад10.00 Клан сурикатов11.00 Тюремные трудности12.00 Золото города-призрака13.00 Шоссе через ад14.00 Людоед реки Конго15.00 В поисках акул16.00 Золото города-призрака17.00 Шоссе через ад18.00 Апокалипсис: восхождениеГитлера19.00 Тюремные трудности20.00 В ожидании конца света21.00 Спецотдел по выживанию22.00 НЛО над Европой23.00 В ожидании конца света00.00 Спецотдел по выживанию01.00 НЛО над Европой02.00 Апокалипсис: восхождениеГитлера03.00 Тюремные трудности04.00 В ожидании концасвета05.00 „Утро России“09.05 Т/с „Самара“10.00 „Вести“10.30 „1000 мелочей“11.15 „О самом главном“12.00 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.05 „Дело Х. Следствиепродолжается“15.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“16.00 „Вести“16.10 Местное время.Вести — Москва16.35 Т/с „Поцелуйте невесту!“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 Т/с „Королева бандитов“21.40 Т/с „Самара“22.35 „Ангелы с моря“23.30 Т/с „Достоевский“00.40 „Вести +“00.55 Х/ф „Инспектор Лосев“02.15 Вести.ru02.30 „Ангелы с моря“03.15 „Прямой эфир“04.10 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“07.00 Самое дикое шоу07.25 Мой питомец08.15 Введение в собаковедение09.10 Ловкие побеги животных10.05 В дебрях Африки11.00 Отдел защиты животных11.55 Дикие сиротки12.20 SOS дикой природы12.50 Шотландское обществозащиты животных13.45 Территория животных14.40 В дебрях Африки15.30 Царство гепардов16.00 Самое дикое шоу16.30 Введение в собаковедение17.25 Необычные животные18.20 Дело мастера боится19.15 Остров орангутангов19.40 Ветеринар Бондай Бич20.10 Дикие сиротки20.35 Стая21.05 В дебрях Африки22.00 Царство животных22.55 Планета мутантов23.50 Отдел защиты животных00.45 Суперзмея-людоед01.35 Я живой02.25 В дебрях Африки04.00 „Утро России“08.00 „1000 мелочей“08.45 „О самом главном“09.30 Т/с „Кулагин и партнеры“10.00 „Вести“10.30 Местное время.Вести — Москва10.50 Вести. Дежурная часть11.00 Т/с „Тайны следствия“12.00 „Дело Х. Следствиепродолжается“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“15.00 Т/с „Поцелуйте невесту!“16.00 „Вести“16.15 Местное время.Вести — Москва16.30 Т/с „Каменская-4“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 „Спокойной ночи, малыши!“20.00 Т/с „Штрафбат“22.05 Х/ф „Брат“00.05 „Вести +“00.30 Х/ф „В лесах подКовелем“01.50 Т/с „Большая любовь-5“03.00 „Комната смеха“06.00 „Экономическиеновости“07.00 М/ф08.00 „Вечерние новостииз Америки“09.00 Х/ф „Бой с тенью“11.00 Т/с „Врач“12.00 Т/с „Тонкая грань“13.00 Х/ф „Не могу сказать„прощай“15.00 Т/с „Врач“16.00 „Сейчас в мире“16.08 „Особое мнение“17.00 „Песня года.Лучшее“17.15 Х/ф „Патруль“19.00 „Сейчас в мире“19.08 „Особое мнение“20.00 Т/с „Врач“21.00 Т/с „Тонкаягрань“22.00 „Сейчас в мире“23.00 Х/ф „Патруль“01.00 „Особое мнение“02.00 Х/ф „Аты-баты,шли солдаты...“04.00 „Особое мнение“05.00 Т/с „Врач“05.00 „НТВ утром“07.10 Т/с „ВозвращениеМухтара-2“09.00 „Сегодня“09.25 „Квартирный вопрос“10.30 „Поедем, поедим!“11.05 Т/с „Соло для пистолетас оркестром“12.00 „Сегодня“12.30 „До суда“13.30 Суд присяжных14.35 „Обзор. ЧП“15.00 „Сегодня“15.30 „Суд присяжных. Окончательныйвердикт“16.40 Т/с „Знаки судьбы“17.35 „Обзор. ЧП“18.00 „Сегодня“18.30 „Прокурорская проверка“19.35 „Говорими показываем“20.25 Т/с „Семин. Возмездие“22.15 „Сегодня. Итоги“22.40 Т/с „Чужой район-2“00.35 Т/с „Месть“02.30 „Прокурорскаяпроверка“03.40 „Говорими показываем“04.30 „КриминальнаяРоссия. Современныехроники“. „Банданеудачников“05.00 М/с „Великийчеловек-паук“06.00 М/с „Маленький принц“06.30 М/с „Клуб Винкс —школа волшебниц“07.00 Королева шоппинга07.30 Т/с „Светофор“08.00 Т/с „Восьмидесятые“09.00 Т/с „Воронины“11.00 Шоу „Уральских пельменей“12.15 Т/с „6 кадров“12.30 Т/с „Даешь молодежь!“13.00 Т/с „6 кадров“13.10 Х/ф „Жирдяи“15.00 Т/с „Даешь молодежь!“16.00 Шоу „Уральских пельменей“17.00 Т/с „Воронины“19.00 Т/с „Восьмидесятые“20.00 Т/с „Светофор“20.30 Х/ф „Притворисьмоей женой“22.40 Т/с „6 кадров“23.00 Т/с „Даешь молодежь!“23.30 „Люди-Хэ“00.00 Х/ф „Повар, вор, егожена и ее любовник“02.25 Х/ф „Фантоцциберет реванш“06.00 М/с „Злобний“06.25 „Бадьорий ранок“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 „Обережно, Модерн!“08.35 Т/с „Конан“09.35 Х/ф „Сяюча молодь“11.20 „Хвилинка для дитини“12.00 М/с „Скарби островачерепах“12.25 М/с „Галактичний футбол“13.00 „Сумка смiху“15.00 М/с „Злобний“15.30 „Хвилинка для дитини“16.00 М/с „Скарби островачерепах“16.30 Т/с „Вiдчайдушнi батьки“18.00 „33 квадратних метри“18.50 „Обережно, Модерн!“19.25 Т/с „Елен i друзі“20.25 Т/с „Конан“21.20 Х/ф „Вiкенд з Бернi“09.10 Таємнi знаки10.00 У пошуках пригод10.50 Морськi гiганти11.40 Авiакатастрофи зблизька12.30 Руйнiвники мiфiв13.20 Великi тирани14.10 Загадки планети15.00 Загадки Всесвiту15.50 Погрози сучасного свiту16.20 Фантастичнi iсторiї17.20 Гучна справа18.10 Д/ф „По той бiк Стiни“19.00 Погрози сучасного свiту19.30 У пошуках пригод20.20 Фантастичнi iсторiї21.10 Гучна справа22.00 Д/ф „Холодна вiйна“22.50 Пiвдень Тихого океану23.40 Загадки Всесвiту00.30 Покер07.00 М/с „Уроки тетушки Совы“08.00 Х/ф „Рассказы о Кешкеи его друзьях“09.20 М/с „Приключенияпингвиненка Лоло“10.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“11.00 Х/ф „Тигры на льду“12.30 М/с „Легенда о спящейкрасавице“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Рассказы о Кешкеи его друзьях“15.20 М/с „Приключенияпингвиненка Лоло“16.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“17.00 Х/ф „Тигры на льду“08.40 „Эта неделя в истории“09.10 „Оркестр Поля Мориа“09.30 Х/ф „Не могу сказатьпрощай“11.00 „Клуб путешественников“12.00 „Песня года“12.30 „Телескоп“13.00 „Осторожно, Модерн!“13.30 „Дуракам везет“14.00 „Крещендо“14.15 Х/ф „Земля Обетованная“17.00 „Взгляд“18.35 „Телескоп“19.05 „Осторожно, Модерн!“19.35 „Дуракам везет“20.05 „Эта неделя в истории“20.35 Х/ф „Гангстеры ифилантропы“22.00 „Песня года“22.30 „The Lucy Show“23.00 „И никуда уже не деться...“00.00 „Песня года“00.30 „Тема“З наете ли вы...07.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“08.00 „Команда времени“09.00 „Тайная война“10.00 „Затерянный мирАлександра Великого“11.00 „Великие воины“12.00 „Орудия смерти“13.00 „Охотники за мифами“14.00 „Тайная война“15.00 „Команда времени“16.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“17.00 „Ферма в годы войны“18.10 „Охотники за мифами“19.10 „Затерянный мирАлександра Великого“20.10 „Мохаммед и Ларри“21.10 „Барак Обама“22.10 „История расизма“23.10 „Бойцовский клуб“00.00 „Тайная война“01.00 „Команда времени“Почему Канберра сталастолицей Австралии?При подготовке объединений английскихколоний в Австралийский Союздолго не могли решить, какой городстанет столицей. Самые большие городаСидней и Мельбурн претендовали наэто звание и нисколько не хотели уступатьдруг другу. Поэтому было приняторешение построить в качестве столицысовершенно новый город — Канберру— на значительном расстоянии как отСиднея, так и от Мельбурна.Где расположены дваострова, жители которыхмогут встретить Новый Годдва раза?06.00 Мультфильмы06.50 Т/с „Счастливы вместе“08.00 Мультфильмы09.00 Т/с „Интерны“10.00 Х/ф „Любовь вбольшом городе-2“12.00 Т/с „Реальные пацаны“13.00 Т/с „Универ“13.30 „Битва экстрасенсов“14.30 „Дом-2“16.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“16.30 Т/с „СашаТаня“17.00 Т/с „Реальные пацаны“18.00 Т/с „Интерны“19.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“19.30 Т/с „СашаТаня“20.00 Х/ф „Мисс Конгениальность“22.00 „Дом-2“23.30 Х/ф „Гордость и слава“02.05 Т/с „Без следа“В Беринговом проливе, посерединемежду Чукоткой и Аляской, расположеныОстрова Диомида. Большой Диомид(или остров Ратманова) принадлежитРоссии, а Малый Диомид (или островКрузенштерна) — США. Между островамипроходит не только государственнаяграница, но и линия перемены дат.Таким образом солдаты заставы на Большомострове могут встретить Новый Год,затем пройти 4 км до Малого и встретитьего еще раз, тем более сделать это можнобез всякой визы благодаря особому договорумежду странами.Где находится озеро,состоящее из чистогожидкого асфальта?08.00 „Племя“09.00 „Полярные летчики“09.50 „Береговая охрана Флориды“10.40 „Машины с того света“11.35 „Оружие, изменившее мир“12.30 „Самые опасные профессии“13.20 „Вперед в будущее“14.15 „Спасение чилийскихшахтеров“15.15 „Племя“16.10 „Крутые конструкции“17.05 „Полярные летчики“18.00 „Береговая охрана Флориды“19.00 „Экстремальная ЮжнаяАфрика“20.00 „Вперед в будущее“21.00 „Непобедимый воин“21.55 „Племя“22.50 „Непобедимый воин“23.45 „Полярные летчики“00.40 „Береговая охрана Флориды“01.35 „Машины с того света“02.30 „Эд к вылету готов!“На острове Тринидад есть озеро Пич-Лейк, состоящее из чистого жидкого асфальта.Это крупнейший в мире резервуарподобного рода. По прогнозам, при текущемуровне добычи озеро будет являтьсявозобновляемым источником асфальта07.00 Всемирный путешественник08.00 Запрещено09.00 Спасатели Пиха-бич10.00 Берт Завоеватель10.30 Американские горки11.00 Лучшие в мире путешествия12.00 Вкусы Эден13.00 Карибская повареннаякнига14.00 Охотники за международнойнедвижимостью15.00 Роскошные путешествия16.00 Всемирный путешественник17.00 Берт Завоеватель17.30 Американские горки18.00 Необычная еда20.00 Лучшие в мире путешествия21.00 Незапланированная поездка21.30 О главном22.00 Внезапный отъезд23.00 Роскошные путешествия00.00 Путешествие в „Трабанте“01.00 Спасатели Пиха-бична протяжении 400 лет. Другие подобныеозера есть в Венесуэле и Калифорнии.Какое государстворасположено сразу вСеверном, Южном, Западноми Восточном полушариях?На нашей планете есть только одногосударство, расположенное сразу в Северном,Южном, Западном и Восточномполушариях. Это Республика Кирибати,представляющая собой множество разбросанныхпо Тихому океану островов.Зачем в 19 веке англичанедокументально присвоилиострову статус корабля?В 1815 году англичане заняли необитаемыйОстров Вознесения в Атлантическомокеане и построили там военный09.35 10 самых больших ошибок10.05 Покупки по всему свету10.55 Пруды11.25 Топ-1011.55 Чудеса, диковины исокровища12.25 Усадьбы будущего12.55 Проект мечты №8513.50 Нью-Йорк на крыше14.35 Огород без хлопот15.00 Дома архитекторов16.00 Огородные вредители16.30 10 самых больших ошибок17.00 Дачная экзотика18.00 Старинные русские усадьбы19.00 Сравнительный анализ19.30 Ландшафтный дизайн20.00 Топ-1020.30 Сады и садовники21.25 Дома архитекторов22.40 Райские сады23.05 Секреты стиля23.50 Райские сады04.00 „Под защитой“05.00 М/с „Бэтмен“05.30 Званый ужин06.30 „Документальный проект“07.30 Новости „24“08.00 „Живая тема“09.00 „Пища богов“10.00 „Смотреть всем!“11.00 „Экстренный вызов“11.30 Новости „24“12.00 Званый ужин13.00 „Засуди меня“14.00 „Семейные драмы“15.00 Не ври мне!17.00 „Верное средство“18.00 „Экстренный вызов“18.30 Новости „24“19.00 „Нам и не снилось“22.00 „Экстренный вызов“22.30 Новости „24“22.50 Т/с „Солдаты“00.50 Т/с „Сверхъестественное“01.45 Т/с „Туристы“гарнизон. Однако в государственнойказне не нашлось денег для его содержания.Тогда остров переименовали в„Корабль Ее Величества „Вознесение“,стоящий на рейде“, а жителей гарнизонаперевели в матросы. Так как на содержаниефлота Англия никогда не скупилась,деньги были выделены.Какая „деревня“ занимаетпочти 10 миллионов кв. км?Когда одни из первых исследователейСеверной Америки спросили у местныхиндейцев дорогу к поселению, те указалиим направление, сказав: „канада“,что в переводе значит просто „деревня“.Чуть позже словом Канада исследователистали называть область, включающуюеще несколько деревень вокруг, затем ещебольший регион и все берега реки СвятогоЛаврентия. А в 1867 Канадой назвали всюстрану, образованную соединением Британскихвладений в Северной Америке.


8 ЧЕТВЕРГ, 27 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.00 Пiдсумки дня09.20 „Сiмдесятники.Тимофiй Левчук“09.50 Х/ф „Тiнь полiцейського“11.25 Т/с „Царiвна“12.45 Дiловий свiт12.50 Крок до зiрок13.40 Т/с „Варiант Омега“15.00 „Новини“15.15 Euronews15.25 Дiловий свiт. Агросектор15.40 Т/с „Передiл“18.20 „Новини“18.45 Дiловий свiт19.05 Про головне19.25 Останнє попередження19.55 Дорослi iгри20.55 Офiцiйна хронiка21.00 Пiдсумки дня21.25 Дiловий свiт21.35 „Трембiтарукраїнської душi“21.55 Футбол. КубокКонфедерацiй. 1/2 фiналу00.00 ТРК „Ера“01.20 Трiйка, Кено, Максима01.25 „Новини“01.50 Про головне02.15 „Новини“02.30 ТелеАкадемiя03.30 Театральнi сезони04.15 М/ф04.30 „Служба розшуку дiтей“06.05 „ТСН“06.45 „Снiданок з 1+1“07.00 „ТСН“07.10 „Особистий рахунок“07.15 „Снiданок з 1+1“08.00 „ТСН“08.05 „Снiданок з 1+1“09.00 „ТСН“09.10 „Снiданок з 1+1“10.00 „Шiсть кадрiв“10.20 Х/ф „Моя любов“12.35 „Не бреши менi-4“13.40 „Росiйськi сiмейнi драми“15.50 „Красуня за дванадцятьгодин“16.45 „ТСН. Особливе“17.10 Т/с „Величне столiття.Роксолана-3“19.30 „ТСН“20.15 Т/с „Величне столiття.Роксолана-3“22.30 „Пекельна кухня-3“00.15 „ТСН“00.30 Комедiя „Клуб щастя“ 02.20 „Росiйськi сiмейнi драми“03.10 „Маша i моделi“04.20 Комедiя „Клуб щастя“ 05.30 Т/с „Земськийлiкар.Продовження“06.15 Т/с „Жiночийлiкар-2“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“09.10 Т/с „Петрович“11.10 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“12.00 „Новини“12.20 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“13.20 „Судовi справи“15.00 „Сiмейний суд“15.55 „Давай одружимося!“18.00 „Новини“18.30 Футбол. „Спартак“(Москва) — „Динамо“(Київ)20.30 „Подробицi“ — „Час“21.00 Т/с „Петрович“22.55 Х/ф „Тарас Бульба“01.25 Х/ф „Злочинець“03.05 „Подробицi“ — „Час“03.35 Д/ф „Вера Сотникова.Втеча в любов“05.20 Teen Time05.25 Т/с „Вперед — до успiху“06.15 Teen Time06.20 Т/с „Свiтлофор“06.40 Пiдйом06.45 Т/с „Свiтлофор“07.10 Пiдйом07.30 Репортер07.40 Пiдйом08.30 Репортер08.45 Пiдйом09.00 Т/с „Щасливi разом“11.05 Т/с „Татусевi доньки“13.25 Kids’ Time13.30 М/с „Качинi iсторiї“14.35 Kids’ Time14.45 Т/с „Друзi“15.45 Т/с „Кадетство“16.45 Т/с „Татусевi доньки“19.00 Репортер19.20 Т/с „Воронiни“22.00 Т/с „Свiтлофор“00.10 Репортер00.35 Т/с „Купiдон“01.35 Т/с „Дружна сiмейка“03.10 „Служба розшуку дiтей“03.15 Зона ночi03.20 Богдан Хмельницький04.15 Зона ночi04.20 Моя адреса — Соловки.Навiщо перекладатиВергiлiя04.40 Соломон i Годеле04.50 Зона ночi. Культура05.00 „Факти“05.30 „Свiтанок“06.30 „Дiловi факти“06.40 Т/с „Таксi“07.05 Т/с „Леся+Рома“07.40 „Дiловi факти“07.45 „Провокатор“08.45 „Факти. Ранок“09.15 „Надзвичайнiновини“10.10 Т/с „Далекобiйники“12.45 „Факти. День“13.00 Т/с „Прокурорськаперевiрка“14.45 Т/с „Брат за брата-2“16.40 Т/с „Далекобiйники“18.45 „Факти. Вечiр“19.20 „Надзвичайнiновини“20.05 Т/с „Братза брата-2“21.55 Т/с „Прокурорськаперевiрка“23.05 Х/ф „Пекельнийбункер-2:Чорне сонце“ 01.05 „Нетаємнi файли“02.00 Х/ф „Пекельнийбункер“ 03.30 Т/с „Дружинифутболiстiв.Додатковий час“04.15 Т/с „Офiс“06.30 Голос верующего07.00 Сегодняо главном08.00 „Сегодня“08.30 Homo sapiens09.30 Частные новости10.00 Вокруг света11.30 Ювелирочка14.30 Мегаперевозки16.30 Здоровая жизнь17.00 Вокруг света18.00 Время помнить18.30 „Сегодня“19.00 Частные новости19.30 Сегодняо главном20.30 „Сегодня“21.00 Зеленая лампа22.00 Частныеновости22.30 Время помнить23.00 „Сегодня“23.30 Сегодняо главном00.30 Музыкас М. Бурмакой01.30 „Сегодня“02.00 Зеленая лампа03.00 Частныеновости03.30 Музыкас М. Бурмакой04.30 Х/ф „ПрофессорВилчур“06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром,Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальная революция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальная революция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор07.00 „ВІККА“-НОВИНИ“07.40 „Подаруй життя“08.00 „Повнота радості життя“08.30 „Переможний голосвіруючого“09.00 „Новини 2+2“09.25 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене відео поукраїнськи“13.50 „Облом.UA“14.50 „Найкращі матчі ЛігиЄвропи“17.00 Т/с „Кодекс честі-2“18.00 „Незвичайні культури“18.40 „Подаруй життя“19.00 „ВІККА“-НОВИНИ“19.40 „Відкритий діалог“20.00 „Маестро моди“20.30 „Щоденник нареченої“20.40 „Подаруй життя“21.00 „ВІККА“-НОВИНИ“21.40 „Дійові особи“22.10 „Незвичайні культури“22.40 „Феєрія мандрів“23.05 „Подаруй життя“23.20 Х/ф „Паніка на Рок-Айленді“01.20 Х/ф „Я прийшов змиром“02.45 „Новини 2+2“03.10 „Дорожні війни“03.35 Х/ф „Проект „Альфа“»“06.02 „Час країни“06.35 „Фабрика ідей“07.00 „ЧСН“09.30 „Постаті“10.00 „Комунальний сектор“11.00 Т/с „Життя як життя“11.45 „Скарби музеїі Полтавщини“12.10 „Долі загублені у часі“12.30 Х/ф „Здраствуйте, яваша тьотя“13.20 „Шевченко сьогодні“15.30 „Харківська ОДТРК“16.00 „ЧСН“16.15 „Казкова майстерня“16.28 Мультфільми16.55 „Чудесний канал“17.05 „Цей загадковий світ“17.30 „Кобзар єднаєУкраїну“18.15 Т/с „Життяяк життя“19.00 „ЧСН“19.30 „Країна, яка нампотрібна“20.45 „Казкова майстерня“21.15 „Акценти“21.40 „Кобзар єднаєУкраїну“22.00 „ЧСН“22.30 Х/ф „Здраствуйте,яваша тьотя“23.20 „Шевченко сьогодні“00.02 „ЧСН“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“09.10 Легенди бандитського Києва09.35 Формула кохання. Таємницясерiалу „Обручка“10.30 Т/с „Життя як життя“11.15 Т/с „Обручка“12.00 „Новини“12.20 „Портрети дикої природи“12.40 Т/с „Янгол-охоронець“13.25 Т/с „Самозванцi-2“15.00 „Судовi справи“15.40 „Портрети дикої природи“16.10 Т/с „Темний iнстинкт“16.55 Сiмейний суд17.40 Т/с „Життя як життя“18.25 Т/с „Янгол-охоронець“19.10 Т/с „Таємний знак-3“20.00 Подробицi20.25 Футбол. „Спартак“ (Москва)— „Динамо“ (Київ)22.30 „Шустер Live“23.30 Т/с „Темний iнстинкт“00.15 Т/с „Самозванцi-2“01.55 „Портрети дикої природи“02.15 Т/с „Життя як життя“03.00 Т/с „Таємний знак-3“03.50 Подробицi04.20 „А. Пугачова. ЧоловiкиЇї Величностi“05.15 Сiмейний суд06.00 Т/с „Янгол-охоронець“06.50 Т/с „Темний iнстинкт“06.55 Країна смiється06.00 Єралаш06.30 Телепузики07.00 Малята-твiйнята07.30 М/с „Дашадослiдниця“07.55 Мультик з Лунтiком08.25 М/с „ШоуГарфiлда“09.00 Т/с „Ранетки“10.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“11.50 Т/с „Та, що говоритьз привидами“12.50 Т/с „БеверлiГiлз-90210“13.50 Т/с „Руда“14.55 Богиня шопiнгу17.15 УТЕТа пара18.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“19.00 Богиня шопiнгу20.00 М/ф „Чiп i Дейл— бурундучкирятiвнички“20.35 Дайошмолодьож!21.35 ТЕТ-Iнтернет23.00 Шпiлiвiлi23.35 Т/с „Секс i мiсто“00.35 Х/ф „Пагорбимають очi“ 02.35 Твою маму!03.00 До свiтанку06.00 Д/ф „Духовне життя зтваринами“06.30 „Соцiальний пульс“06.55 „Економiчний пульс“07.00 „Ранковий еспресо“08.30 „Соцiальний пульс“09.00 Великi битви10.00 „Алло, лiкарю!“11.15 Борис Хмельницький.Стрiла в серцi Робiн Гуда12.40 Секретнi матерiали13.10 „Таке спортивне життя“14.00 Культурний шок15.00 „Соцiальний пульс“16.00 Д/ф „Дикий молодняк“16.50 „Алло, лiкарю!“17.45 „Соцiальний статус“18.30 „Соцiальний пульс“18.50 „Економiчний пульс“19.00 В гостях у Д. Гордона20.00 Великi битви21.00 „Соцiальний пульс“21.25 „Економiчний пульс“21.35 М. Жванецький. „Ретельнiшетреба, хлоп’ята“22.40 Культурний шок23.40 Д/ф „Дикий молодняк“00.50 Амурнi мелодiї 01.40 Х/ф „Венецiанськийкаприз“ 03.05 „Соцiальний пульс“03.30 Останнi снiги Кiлiманджаро04.05 „Будь у курсi!“05.45 „Чужi помилки.Змiїне прокляття“06.30 „Усе буде добре!“08.15 „Неймовiрна правдапро зiрок“09.55 „Зоряне життя.Зваженii нещаснi“11.00 „Зоряне життя.Пiвжиття за мрiю“12.00 Х/ф „На мосту“14.00 „Правила життя.Краса вимагаєжертв“15.00 „Правила життя.Шлаки: брехня прочищення органiзму“15.55 „Усе буде добре!“18.00 „Вiкна-новини“18.20 „Неймовiрна правдапро зiрок“20.00 „Слiдство ведутьекстрасенси“21.00 „Мiстичнi iсторiїз ПавломКостiциним“22.00 „Вiкна-новини“22.25 „Детектор брехнi-2“23.30 „Битва екстрасенсiв“00.30 Т/с „ДокторХаус“01.25 Х/ф „Дорослi дiти“02.40 Нiчний ефiр05.05 Х/ф „Скарлетт“06.40 Т/с „Дочери МакЛеода“07.35 Т/с „Дамы семьи Гилмор“08.30 Т/с „Беременностьна каблуках“09.20 Х/ф „Под тупым углом“10.55 Т/с „Дочери МакЛеода“11.50 Х/ф „Скарлетт“13.25 Т/с „Дамы семьи Гилмор“14.20 Т/с „Родители“15.10 Т/с „Беременностьна каблуках“16.00 Х/ф „Нора Робертс: Убийствопо наследству“17.35 Т/с „Ищейка“18.30 Т/с „Дамы семьи Гилмор“19.20 Т/с „Родители“20.10 Т/с „Беременностьна каблуках“21.00 Правдивая голливудскаяистория. Чарли Шин21.50 Т/с „Красотки изособняка“22.40 Правдивая голливудскаяистория. Бывшиеголливудские жены23.30 Т/с „Ищу топ-модель!“00.20 Х/ф „В преддвериисвадьбы“01.55 Х/ф „Нора Робертс:Проклятые воды“03.25 Т/с „Ищейка“04.15 Т/с „Дочери МакЛеода“07.00 „Подiї“07.10 Т/с „Глухар“09.00 „Подiї“09.20 Т/с „Слiд“10.00 Т/с „Росiйськаспадкоємиця“11.45 „Хай говорять. Новiгруди Анджелiни Джолi“12.50 Т/с „Слiд“15.25 Щиросердне зiзнання16.00 Критична точка17.00 „Подiї“17.20 Т/с „Слiд“18.00 Т/с „Подружжя“19.00 „Подiї“19.20 „Говорить Україна“20.00 Т/с „Iнтерни“20.30 Футбол. Об’єднанийтовариський турнiрпровiдних футбольнихкоманд Росiї i України.„Зенiт“ — „Шахтар“22.15 Т/с „Глухар“01.30 Т/с „Успiх“03.20 „Подiї“03.40 „Говорить Україна“04.15 Т/с „Вiйськоварозвiдка: першийудар“07.00 Х/ф „Переправа“09.00 Х/ф „Выстрел в гробу“11.20 Х/ф „Завещаниепрофессора Доуэля“13.00 Х/ф „Как поссорилсяИван Иванович с ИваномНикифоровичем“14.30 Т/с „Вход в лабиринт“16.00 Х/ф „Кафедра“19.00 Х/ф „Аллегро с огнем“21.00 Х/ф „Военнополевойроман“23.00 Х/ф „Баламут“01.00 Х/ф „Каждый вечерпосле работы“02.30 Т/с „Вход в лабиринт“05.20 Т/с „Каменська-6“06.50 Х/ф „Салонкраси“08.30 „Свiдок“09.00 „Кримiнальнiсправи“10.00 Д/с „Таємницiкримiнальногосвiту“10.30 Т/с „Батькiвщиначекає“12.35 Т/с „Меч“14.50 Т/с „Каменська-6“16.45 „Свiдок“17.00 Т/с „Каменська-6“19.00 „Свiдок“19.30 Т/с „Меч“22.30 Т/с „CSI: Нью-Йорк-7“23.30 Т/с „Менталiст“00.30 Т/с „Декстер“01.30 „Свiдок“02.00 „Легенди карногорозшуку“03.05 „Речовий доказ“04.10 „Свiдок“04.40 „Уроки тiтонькиСови“05.15 „Правда життя“05.00 Х/ф „Телохранитель“06.50 Х/ф „Множество“08.55 Х/ф „Отсчетубийств“11.05 Х/ф „Хороший немец“13.00 Х/ф „Слепота“15.05 Х/ф „Вавилон“17.20 Х/ф „Новый мир“19.40 Х/ф „На краю“21.15 Х/ф „Отважная“23.25 Х/ф „Любовь ипрочие обстоятельства“01.15 Х/ф „Готика“03.00 Х/ф „Морпехи“07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 01.00 „Часновин“07.20 „Автопiлотновини“07.30 „Зверни увагу“08.20 „Драйв-новини“08.30,03.40 „Ранок iззiркою“08.40 „Трансмiсiяновини“09.15,13.10,14.10,15.15„5 елемент“10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 „Час“16.10,00.30 „В кабiнетах“17.25 „Акцент“18.15 „Лiсовий патруль“22.10 „Реальний сектор“22.45,04.15 „Хронiка дня“23.30 „Crime news“02.40 „Зверни увагу“04.20 „Життя цiкаве“04.40 „Територiя закону“06.00 Х/ф „Шуб-баба Люба!“08.00 Х/ф „Письма к Эльзе“10.05 Х/ф „Золушка 4х4“12.00 Х/ф „Моя морячка“14.00 Х/ф „Люблю и точка“16.00 Х/ф „Самый лучшийфильм-2“18.00 Х/ф „На крючке!“20.00 Х/ф „Русский треугольник“22.10 Х/ф „Самый лучшийфильм 3-дэ“00.00 Х/ф „Человек-ветер“02.00 Х/ф „Золотая рыбкав городе n“04.00 Х/ф „Шуб-баба Люба!“06.00 М/ф08.00 „Шалене вiдеопо-українськи“09.00 „Новини 2+2“09.25 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене вiдеопо-українськи“13.50 „Облом.UA“14.50 Найкращi матчiЛiги Європи17.00 Т/с „Кодексчестi-2“19.00 Т/с „Ментiвськiвiйни-2“21.00 „Новини 2+2“21.25 Х/ф „Я прийшов змиром“ 23.20 Х/ф „Панiкана Рок-Айлендi“ 01.20 Х/ф „Я прийшовз миром“ 02.45 „Новини 2+2“03.10 „Дорожнiвiйни“03.35 Х/ф „Проект„Альфа“09.00 Х/ф „Век помрачения“10.50 Х/ф „Чат“12.35 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“13.35 Х/ф „Турне“15.30 Х/ф „Глава-27“17.00 Х/ф „Век помрачения“18.50 Х/ф „Чат“20.35 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“21.35 Х/ф „Турне“23.30 Х/ф „Глава-27“01.00 Х/ф „Век помрачения“02.50 Х/ф „Чат“04.35 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“06.15 Футбол. ЦСКА —Локомотив08.00 Баскетбол.Спартак —БК Донецк09.40 Футбол.Брентфорд —Йовил Таун11.30 Автогонки12.45 Баскетбол.БК Азовмаш —БК Донецк14.25 Футзал.БарселонаАлуспорт —Эль Посо Мурсия16.30 Формула-1 на воде17.00 Гольф20.00 Футбол21.30 Гольф22.00 Футбол. Кубань —ЦСКА23.45 ЧЕ по смешаннымвидам боевых искусствMMA03.00 Футбол. Брентфорд— Йовил Таун04.50 Экстра-футзал05.15 Автогонки05.45 М/ф10.15 Х/ф „Слiд сокола“11.30 Т/с „Столипiн.Невивченi уроки“13.20 Т/с „Олександрiвськийсад“15.10 Х/ф „Вождь Бiле Перо“16.25 Х/ф „Даурiя“19.50 Т/с „Олександрiвськийсад“21.40 Х/ф „Ми смертi дивилисяв обличчя“23.05 Х/ф „Два роки надпрiрвою“00.45 Х/ф „Людина взеленому кiмоно“06.00 Мультфильмы08.15 „Кiноiсторiї нашого часу“08.45 „Не перший погляд“09.15 Т/с „Сiм’я“10.35 Мультфильмы11.25 „Не перший погляд“11.45 Мультфильмы14.00 „Ювелiр“16.25 „У пошуках легенд“16.45 Мультфильмы17.30 „Пiд знаком Нобеля“18.00 „Наодинцi з усiма“18.25 „Мешканцi будинкуВiнздорiв“18.55 „Гудiнi“19.25 „Не перший погляд“20.00 „Архiви iсторiї“20.30 Т/с „Сiм’я“22.25 „Не перший погляд“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 „Три кольори часу“02.15 „Губернiя“02.45 „Честь маю запросити“03.25 „Крiзь призму часу“07.00 М/ф09.00 „Три сестри“10.00 Т/с „Маргоша“11.00 Т/с „Моя прекрасна няня“12.05 „Орел i Решка“13.00 „Звана вечеря“14.00 Д/с „Батьки-одинаки“15.00 Т/с „Маргоша“16.00 „Реальна любов“17.00 „Велика рiзниця“18.00 „Звана вечеря“19.00 „Орел i Решка“20.00 Т/с „Моя прекраснаняня“21.00 „Розсмiши комiка“22.00 Д/с „Як знайти нареченого“23.00 Д/с „Вiйна статей“00.00 Х/ф „Останнiй шансХарвi“01.35 „Нiчне життя“06.00 Футбол News06.15 Испания — Франция.Пляжный футбол07.25 Голы сезона08.00 Металург Д — Зоря10.00 Футбол News10.25 Швейцария — Испания.Пляжный футбол11.40 Futbol Mundial12.10 Самые смешныефутбольные моменты12.25 Испания — Франция.Пляжный футбол13.40 Малага — Мальорка15.40 Футбол News16.00 Ворскла — Днепр18.00 Д/с „Футбольные битвы“18.40 Малага — Мальорка20.40 Голы сезона21.50 Кубок Конфедераций22.45 Футбол News00.00 Futbol Mundial00.30 Футбол News00.50 Ворскла — Днепр02.50 Футбол News06.00 Дачнi iсторiї06.45 Телеторгiвля07.35 М/ф10.10 Школа доктора Комаровського11.20 Справа смаку12.20 Жiноча форма13.15 М/ф14.20 Т/с „Дорога МашаБерезiна“16.00 „Модний вирок“17.00 Жiноча форма18.00 Т/с „Тетянин день“19.00 Квадратний метр19.50 Веселi чоловiки20.45 Глянець21.40 Т/с „Тетянин день“22.40 „Модний вирок“23.40 Мiста свiту00.40 Глянець01.20 Колiр Ночi


№25• 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ9О чем говоритваше дыханиеПриложите ко рту ладонь, как маску, и выдохните.Принюхайтесь. Какой запах вы чувствуете?Надеемся, вы не услышали ничегоособенного, за исключением, может быть,аромата зубной пасты или запаха, напоминающегоо том, что вы съели на обед. Чем вашедыхание пахнет? Дело в том, что запах дыханиячасто может рассказать гораздо больше,чем просто о том, что вы съели.У вашего дыханиянеприятный запах?Обычно дыхание с неприятным запахом можетбыть классифицировано как дурной запахизо рта. Но даже это может раскрыть информациюо вашем здоровье. Если запах дыханияумеренно неприятный, скорее всего, виноватаплохая гигиена полости рта. В этом случаепозаботьтесь о более качественной процедуречистки зубов, как щеткой, так и нитью. Этодолжно помочь устранить частички еды, которыезастряли в промежутках между зубами ипод деснами, а жидкость для полоскания ртазавершит дело — освежит всю полость рта.Время от времени, легкий неприятный запахизо рта может свидетельствовать о зубномабсцессе, воспалительном процессе вгорле, пазухах или респираторных инфекциях,таких как бронхит. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь (ГЭРБ) может сделатьдыхание очень неприятным.У вашего дыханиязапах чеснока или лука?Просто пожуйте листочек мяты или жевательнуюрезинку, чтобы скрыть запах. Такиеароматы являются производными от эфирныхмасел, которые содержатся в некоторыхпродуктах с острым запахом, таких как чеснокили лук. Когда вы едите определенныеострые продукты, запахи с кровью оказываютсяв легких, откуда вы и выдыхаете их ввоздух. Такие запахи не имеют ничего общегос вашей личной гигиеной или состояниемздоровья. Вы не сможете избавиться от них,почистив зубы более тщательно — вы должныпросто подождать, когда организм освободитсяот эфирных масел.У вас скверный запахизо рта по утрам?У вас может быть ксеростомия. Не паникуйте— это просто означает „сухость ворту“. Запах „утреннего дыхания“ являетсярезультатом того, что слизистая вашего ртастала пересушенной, когда вы спали с приоткрытымртом. Но сухость во рту может возникнутьпо причине обезвоживания или какпобочный эффект приема некоторых лекарственныхпрепаратов, а также некоторых заболеваний.У людей с диабетом, анемией,высоким кровяным давлением и ревматоиднымартритом, например, может наблюдатьсясухость во рту.У вашего дыхания какой-тоопределенный запах?Некоторые заболевания и состояния вызываютвозникновение симптомов, одним из которыхявляется характерный запах дыхания:• „фруктовое“ дыхание может указывать надиабет или оздоровительное голодание, котороезашло слишком далеко. Фруктовое дыханиехарактерно для кетоацидоза — потенциальноопасного для жизни состояния, котороеможет возникнуть у людей с диабетом, когдауровень сахара в крови падает до настольконизкого уровня, что организм для полученияэнергии начинает расщеплять жиры;• „рыбное“ дыхание, которое некоторымможет напоминать запах аммиака или мочи,является признаком почечной или печеночнойнедостаточности. Этот запах также иногдаописывается как „мышиный“.Если вы обеспокоены какими-либо изменениямизапаха вашего дыхания, обратитеськ стоматологу или своему лечащему врачу.Клиника ЭстетическойСтоматологии „Калибра“г. Черкассы,бульв. Шевченко, 135, оф. 6.тел.: 32-09-83Лиц. МОЗУ АВ №3679-28 от 14.09.2008Папиллома — там, где ослаблен иммунитетКак выглядит папиллома, знает, наверное,каждый. Свисающая, похожая на бородавкувыпуклость на «ножке» или сшироким основанием до 1-2 см с неровнойповерхностью является проявлениемвирусной инфекции кожи. Чаще всеговирус папилломы человека поражаетрекламалюдей с ослабленной иммунной системой.Он также является признаком неблагополучияв организме и сигнализируето возможных нарушениях обменавеществ, гинекологических заболеваниях,болезнях почек, запущенных гастритахи колитах.При появлении бородавок и папилломнужно сразу обратиться к врачу,а не ждать увеличения их числа и размеров.Они требуют бережного отношенияи очень боятся случайного травмирования.Единственным радикальнымспособом «вывести» папилломы являетсяих удаление.Дерматологи медицинского центра«ДокторПРО» в Черкассах успешнопрактикуют радиоволновое удалениедоброкачественных новообразованийна коже, таких как папилломы, кондиломы,бородавки.Радиоволновое удаление — это уникальныйбесконтактный метод разрезаи коагуляции мягких тканей с помощьюрадиоволн высокой частоты (3,8-4,0МГц). В отличие от механического скальпеляи других рассекающих физическихприборов (электрокоагулятор, лазер,ультразвуковой скальпель), при применениирадиоволнового метода разрезделается без давления или иного мануальноговоздействия на ткани и не сопровождаетсямеханическим разрушениемклеток и некрозом окружающихслоев. После радиоволнового удаленияна коже рубцы не остаются!Вниманию любителей пожаритьсяна солнышке или в солярии! Маленькиебезобидные бородавки на тоненькойножке на Вашем теле под воздействиемультрафиолета могут с довольнобольшой вероятностью переродиться вмеланому — злокачественную опухолькожи. К сожалению, темп заболеваемостираком кожи в последние годы оченьвырос, а, кроме того, меланома сталачаще встречаться и у молодых людей.Поскольку папиллому на ножке можноспутать с меланомой, дерматологи призываютвсех, кто обнаружил у себя накоже непонятные новообразования, обратитьсяк врачу.Лиц. сер. АГ № 601724 от 20.06.2011САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ‘ЯКак помочь сердцу перенестилетнюю жаруВ жаркие летние дни нередко происходит обострение сердечнососудистыхзаболеваний. Особенно у людей страдающих ожирениеми не привыкшим к физическим нагрузкам.Происходит это из-за большойпотери организмом жидкостии перегрева. Начинаетскакать давление, перед глазамимелькают мушки, появляетсяголовная боль, головокружение,лицо бледнеет иликраснеет, ощущается боль загрудиной.Чтобы помочь своему сердцу,врачи рекомендуют придерживатьсянекоторых простыхправил:Не допускать дефицитажидкости в организме, питьслабый зеленый чай, минеральнуюводу без газа, кипяченуюводу с добавлениемсока лимона, клюквы, клубники,черной смородины. Хорошоутоляет жажду яблочныйчай. Приготовить егопросто — нарезать яблоко,залить его теплой кипяченойводой и дать немного настояться.При слабости сердечноймышцы перед едой полезновыпивать 0,5 стакана свежевыжатогояблочного сока.Питаться в жару следует нежирнымтворогом, ряженкой,кефиром, отварной рыбой,курицей, индюшкой и большеягод и овощей!На голову нужно надеватьширокополую шляпу из светлыхнатуральных тканей.Сердце хорошо укрепляетизюм. 3 ст. ложки изюма безкосточек промыть, залить 0,5стакана кипяченой воды и настаиватьночь. Утром натощаксъесть и выпить жидкость, вкоторой он замачивался.Очень полезны для сердцасвежие абрикосы и курага, атак же клубника, которую рекомендуетсясъедать по 1 стаканув день.При стенокардии и хроническоммиокардите поможет мед.Рекомендуется каждый деньупотреблять 0,5 стакана меда,который принимают в течениедня небольшими порциями,слизывая с чайной ложки.Курс лечения 2 месяца.Блузки и рубашки людям,имеющим проблемы с сердцем,врачи рекомендуют надеватьхлопчатобумажные и сдлинным рукавом.Естественно, что нужно отказатьсяот алкоголя и куренияи носить с собой лекарства,выписанные врачом.Загорать гипертоникам врачине советуют.Утром и вечером полезныпешие или велосипедныепрогулки.В обеденную жару лучшевсего находиться в помещениис кондиционером иливентилятором.В жару рекомендуется носитьс собой „волшебный“платочек“ — капнуть на платокнесколько капель эфирногомасла грейпфрута, мятыили лимона, положить в целлофановыймешочек и носитьс собой. Время от временивдыхая этот запах.Помочь сердцу пережитьжару помогут лекарственныетравы и травяные сборы1. 2 ст. ложки сухих цветовбоярышника кровавокрасногозалить 1 стаканомводы, довести до кипения икипятить на медленном огне15 минут, дать остыть, процедить,принимать по 1 ст. ложки4 раза в день до еды.2. 0,25 чайной ложки сухойизмельченной травы желтушникасерого залить 1 неполным(до каемки) стаканомводы, кипятить на водянойбане 15 минут, настаиватьоколо часа, процедить, приниматьпо 1 ст. ложке 4 раза вдень до еды.3. Настойка при ишемическойболезни сердца:Хорошо смешать в равнойпропорции траву вахты трехлистнойи адониса, взять 50г смеси, залить 2 стаканамиводки, настаивать 21 день втемном месте, периодическивстряхивая. Процедить, отжать,хранить в темной бутылке.Принимать по 10 капельна 0,25 стакана кипяченойводы комнатной температуры.4. Горсть лепестков шиповниказалить 2 стаканами кипятка,настоять, процедить ипить как чай в течение дня.5. Сбор. Взять по 2 ст. ложкикорня валерьяны лекарственной,семян тмина и фенхеляобыкновенных, травыпустырника, хорошо перемешать.2 ст. ложки смеси залить2 стаканами кипятка, настаиватьоколо часа, процедить,принимать по 0,5 стакана 4раза в день за полчаса до еды.Помогает при учащенномсердцебиении и нервном возбуждении.Говорят, что на сердце благоприятновоздействуютукрашения из золота с рубинамии гранатами. А серебро,жемчуг, лунный камень и изумрудуспокаивают сердце.Важны так же хорошее расположениедуха, умение находитьво всем маленькие радостии относиться с благодарностьюко всем проявлениямжизни, в том числе и к жаре,тогда и она проявит милость,и не так сильно будет тревожить.Наталья Алексеева


10Вездесущийи коварныйОказывается, возбудительстолбняка — это очень даже вездесущиймикроорганизм. Непричиняя вреда носителю, он являетсяобычным обитателем кишечникачеловека и животных,где живет и размножается. Наибольшаяобсемененность столбнячнойпалочкой наблюдается вБУДЬТЕ ЗДОРОВЫОсторожно — опасность: столбняк!Количество не привитых детей в Черкассахи области возросло до 20 — 25 %Более чем в ста странах мира люди не знают, что такое столбняк. Этопрямое следствие вакцинации против этого грозного заболевания. Авот у нас, к сожалению, он и сегодня регистрируется. Даже больше,чем раньше. И причину тут медики усматривают в одном: отказ от прививки.Что же такое столбняк и где он живет?сельскохозяйственных районахс достаточной влажностью, гдепалочка обнаруживается в почвахсадов, огородов, пастбищи других местах, загрязненныхфекалиями человека и животных.Там он более 10 лет живетв виде спор, устойчивых к внешнемувоздействию. Вся грозностьего в способности образовыватьстолбнячный экзотоксин — одиниз сильнейших бактериальныхядов, уступающий по силе лишьботулиническому токсину.Свои патогенные свойствавозбудитель приобретает толькопри попадании на поврежденныеткани живого организма,лишенные доступа кислорода.Заболевание столбняком можетразвиться при ранениях иповреждениях кожи и слизистыхоболочек, ожогах и обморожениях,при родах, у новорожденныхчерез пуповину, обрезаннуюнестерильным инструментом,а также при некоторых воспалительныхзаболеваниях, когдасоздается контакт очага воспаленияс окружающей средой (гангрена,абсцессы, язвы, пролежнии т.д.).Частой причиной заражениябывают микротравмы нижнихконечностей — ранения, уколыострыми предметами, колючками,даже занозы. Так, например,отец известного поэта В. В. Маяковскогозаразился столбнякомчерез царапину, оставленнуюиголкой.Кто и как болеетстолбняком?80 % случаев столбняка приходитсяна новорожденных, а такжена мальчиков до 15 лет из-за ихповышенного травматизма. Средивзрослых около 60% случаевстолбняка приходится на лиц пожилоговозраста. Причем, наибольшийпроцент заболевших иумерших наблюдается в сельскойместности.Смертность при заболеваниистолбняком очень высока (вышетолько у бешенства и у легочнойчумы). При применении современныхметодов лечения умираетдо 25 % заболевших, снизить этицифры в настоящее время не удаетсяиз-за развития осложнений,таких как пневмония, сепсис ипаралич сердца, вызываемыйтоксином бактерий. В регионах,где отсутствуют профилактическиепрививки и квалифицированнаямедпомощь — смертностьоколо 80 %, а смертность у новорожденныхдостигает 95 %.Каждый год в мире по официальнымданным от столбнякаумирает около 250 тысяч человек,подавляющее большинствоиз них — новорожденные. Однако,учитывая возможность большогоколичества незарегистрированныхслучаев и невыраженныхформ болезни (особенно уноворожденных), общие потериот столбняка на планете можнооценить в 350—400 тысяч человекежегодно.Как егоузнать в лицо?От момента заражения до началапроявлений болезни можетпройти от 5 до 14 дней, а иногдаи несколько месяцев. Чем раньшевозникают первые симптомы,тем тяжелее протекает заболевание.Предшествовать емумогут головная боль, раздражительность,потливость, напряжениеи подергивание мышц в районераны. Непосредственно передначалом болезни отмечаютсяозноб, бессонница, зевота, боли вгорле при глотании, боли в спине,потеря аппетита. Однако этисимптомы могут и отсутствовать.Наиболее ранний симптом инфицированиястолбняком — появлениетупых тянущих болей вобласти входных ворот инфекции,где к этому времени можетнаблюдаться полное заживлениераны. Практически одновременноили спустя 1 — 2 дня появляетсянапряжение и судорожноесокращение жевательных мышц,что затрудняет открывание рта,зубы крепко стиснуты и открытьрот невозможно.В период разгара болезни бываютболезненные судороги, которыедлятся от нескольких секунддо нескольких минут. В легкихслучаях судороги возникаютнесколько раз в сутки, в тяжелых— длятся почти непрерывно.Больной выгибается на постелидугой, опираясь только пяткамии затылком. Даже когда судорогиненадолго отпускают, расслаблениямышц не происходит.Возникает стойкая бессонница.Спазмы мышц приводят к затруднениюили полному прекращениюфункций дыхания, глотания,расстройству кровообращенияи развитию застойных явленийво внутренних органах, резкомуусилению обмена веществ,нарушению сердечной деятельности.Температура поднимаетсядо 41-42 °C.Лечение заболевания продолжительное— от 1 до 3-х месяцев.Прогноз часто неблагоприятный.Потому что наиболее частой причинойсмерти является асфиксиявследствие спазма дыхательныхмышц, а также — паралич сердечноймышцы. В отдельных случаяхпричиной смерти могут бытьинфаркт миокарда, пневмония,сепсис и другие болезни, связанныес осложнениями.Это важноВакцинация против столбнякаотносится к обязательной в Украинеи проводится детям в 3, 4, 5месяцев, затем проводятся ревакцинациив 18 месяцев, 6, 14, 18лет, взрослым — в 23, 28 лет и далеекаждые 10 лет. Так проводитсяплановая вакцинация. Не привитымдетям и взрослым в случаетравмы прививки проводятсяпо экстренной схеме с применением,кроме вакцины, противостолбнячногоиммуноглобулинаи сыворотки, которая переноситсяорганизмом гораздо тяжелее,чем вакцина. И результат такойпрофилактики не всегда успешный,поскольку зависит от сроковвведения сыворотки и иммуноглобулина.Поэтому, прежде чем отказатьсяот прививки, надо хорошенькоподумать. К сожалению, статистикалетальных исходов заболевания— не в пользу отказчиковот прививок.Елена БуевичЛилия Назаренко, областной детский иммунолог (Черкассы):— Эффективным и надежным методом профилактики являетсявакцинация, которая планово проводится всем детям, начиная с3-месячного возраста. Именно с этого возраста иммунитет ребенкаутрачивает материнские антитела против столбняка и очень важнозащитить его от этого опасного заболевания. Родители, которые думают,что детям раннего возраста столбняк не грозит — очень ошибаются.Никто не застрахован от травм, операций, ожогов. Начинаяползать, делая попытки ходить, дети травмируются. Первые игры впесочнице во дворе дома могут привести к травме — колотой или резанойране, ссадине, или безобидной царапине, результатом которойможет стать тяжелое заболевание с печальным исходом.За последние несколько лет в Черкассах и области количество непривитых детей возросло до 20-25 %, в основном за счет отказчиковот прививок. Среди населения распространяются слухи о якобы смертельныхслучаях после прививок, сочиняются небылицы о страшныхреакциях на прививки. Противниками вакцинации созданы диски свидеофильмами для „сомневающихся“ родителей. О необходимости вакцинации родители задумываютсялишь тогда, когда начинают оформлять ребенка в детский сад. Нередко ищут пути „раздобыть“ липовуюсправку о проведенных прививках.Медицинские работники области — педиатры, семейные врачи обеспокоены такой ситуацией. Угрозазаболеваний подступает к нам вплотную, а среди не привитых детей — она значительно выше.Последствия столбняка очень тяжелые. Единственным и надежным методом профилактики на сегодняшнийдень остается вакцинация.рекламаСамые лучшие прохладительныенапитки в жаруЛетом человеку нужно больше влаги, нежели зимой. Именно поэтому следует питьспециальные прохладительные напитки в жару, которые хорошо утоляют жажду и невредят здоровью. Что это за список летних напитков, предлагаю посмотреть.Вода с лимономКак правило, напиться обычной водой в жару достаточно сложно. Именно поэтомуможно смешать Н2О с лимоном (долька на стакан воды). Такой напиток повысит слюноотделение,утолит жажду и уменьшит ощущение сухости во рту.Пить воду с лимоном нужно охлажденной, а не ледяной, она является прекраснойальтернативой синтетическому лимонаду.Слабогазированная минеральная водаВода, в которой содержится небольшое количество газа, намного лучше утоляетжажду, нежели обычная и сильногазированная жидкость. Благодаря углекислому газу,находящемуся в воде, выделяется слюна, отступает жажда. Однако для ежедневногопотребления следует пить исключительно столовую, а не лечебную воду.КвасЭтот прохладительный напиток идеален в жару. Благодаря кислотам, содержащимсяв квасе, уходит жажда. Однако пить лучше домашний квас или бочковой, а не бутылочныйс массой различных добавок.Горячий чайГорячий чай расширяет сосуды, усиливает потоотделение и выводит избыток теплаиз тела, позволяя организму „остыть“.Теперь вы знаете о самых лучших прохладительных напитки в жару и их полезныхсвойствах. Пейте их на здоровье!


№25• 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ11В темуТрехлетнего малыша привезлив новую Черкасскую областнуюбольницу из района. Самочувствиеего было настолькоплохим, что врачи затруднялисьпоставить диагноз. Даи не мудрено: тяжелой генерализованнойформы столбнякане видели воочию уже несколькопоколений медиков.Но кажется, пришло времявсем нам узнать о последствияхотказа от прививки…„Ребенок поступил к намоколо месяца назад, — рассказываетврач-реаниматолог, заведующийотделением анестезиологиии интенсивной терапиидетской областной больницыМаксим Босенко (на фото).— Родители не обратили вниманияна то, что ребенок поранился.А в данном случае хватилои царапины. Когда с ранойобращаются в травмпункт,на первичную обработку, таминтересуются, привит ли ребеноки, как правило, убеждаютродителей ввести противостолбнячнуюсыворотку,которая способна убить токсин.А здесь ребенок оказалсябезоружным перед опаснейшейинфекцией. У детей инкубационныйпериод столбнякадлится от 7 до 14 дней (поданным литературы он можетбыть и до 30 дней). Про самуцарапину уже забыли. Былитрудности диагностики, в районнойбольнице сначала думали,что у ребенка — неврология,потому что начало столбнякабыло нетипичное. Номальчика быстро доставилик нам. Консилиуму врачей собластным инфекционистом,невропатологом, реаниматологамибыстро удалось распознать,с чем мы имеем дело…“— При генерализованнойформе столбняка, с которыммы и столкнулись, судорогамисводит все тело, — отмечаетМаксим Анатольевич. —Эти судороги, как правило, ничемне купируются, посколькуидет непрерывное электрическоевозбуждение сократительноймускулатуры. ЧеловекЧеркасские врачи спасли малыша от столбнякаНу, чем бы казалось грозит отказ от прививки? Родители–отказникиобычно утешаются тем, что инфекции — редкость. Они простоне знают той статистики, которой обладают медики. 90% случаевсмертности при попадании возбудителя столбняка в рану не вакцинированногочеловека — это не шутка. Это — катастрофа. С нейпришлось столкнуться семье черкасщан, чей малыш оказался награни жизни и смерти из-за обычной царапины.не может нормально пить, естьи даже дышать. Все это вызываетсильные боли. Более того— постоянно находиться в состояниисудорог невозможно, аони провоцируются малейшимивнешними раздражителями— громким голосом, яркимсветом, даже дуновением ветра.В литературе описаны случаи,когда в таком состоянии учеловека ломались кости и позвоночник.От гипоксии страдаетголовной мозг, идет потерясознания, нарушение сердечнойдеятельности, человек,как правило, умирает. Поэтомумы действовали быстро и решительно…Чтобы не описывать всю схемулечения, коротко можносказать, что более трех недельребенок находился в глубокомнаркозе со специальными препаратами,которые убрали мышечноесокращение. Он былподключен к аппарату искусственнойвентиляции легких(ИВЛ), в трахею была вставленаспециальная трубка для дыхания.Кормили малыша тожечерез специальный зонд. Многобыло сделано и для того,чтобы предотвратить главнуюопасность такого долгого неподвижноголежания — сепсиси пневмонию. Для мальчикасобрали всю антистолбнячнуюсыворотку, которую толькоПервая помощь при порезахСлучайная бытовая травма — с кем не бывает? Порезаться на кухненожом или открывая консервную банку — обычное дело. А уж детиумудряются получать синяки и царапины регулярно, тем более летом.Правило №1: чембыстрее, тем лучшеВ идеале помощь пострадавшемупри порезах нужна сразу жепосле того, как произошла травма:надо осмотреть повреждениена предмет перелома и рискасильного кровотечения. Кровотечениепри обычном порезе длитсянесколько минут, и пугаться егоне надо — это естественный защитныймеханизм: кровь вымываетбактерии из раны.Если вы имеете дело с обычнойссадиной (то есть повреждениемкожного покрова) или с неглубокимпорезом (повреждение науровне подкожной клетчатки), тоследующий этап — промывание.Правило №2: выборжидкостиРану следует промыть кипяченойводой. Если дело происходитв походных условиях, не самыхблагоприятных с санитарнойточки зрения, то для промыванияран нужна 3% перекисьводорода (а вот из открытых водоемовводу брать нельзя ни вкоем случае, в ней могут бытьбактерии-паразиты).Правило №3:дезинфекцияКожу вокруг пореза тоже нужнопродезинфицировать. Традиционныепомощники — йод и зеленка.Правило №4: защитаМесто пореза необходимо защититьот дальнейшего загрязненияили неосторожных касаний.Делается это бинтом или пластырем.Обычный ленточный бинтиспользуют для маленьких ранок.Если порез большой, понадобятсябольшие стерильные марлевыеквадраты, которые сверху закрепляютсяленточным бинтом илипри помощи пластыря.Бинты должны прилегать плотно,но не перетягивать тело, чтобыне мешать циркуляции крови.Их лучше не менять слишкомчасто, чтобы не тревожить рану.Если они ослабляются или пачкаются,можно просто наложитьеще один бинт сверху. При этомследует ориентироваться по самочувствию:в первый день порезможет пульсировать и ныть, ноесли это продолжается дольше,можно было найти в Черкассах,и ее введение тоже спасложизнь.Сейчас самое страшное —позади. Черкасским врачамудалось сделать почти невероятное— спасти жизнь маленькогочеловека при генерализованнойформе столбняка.Мальчик находится навосстановительном лечениии уже чувствует себя неплохо:его сознание и самостоятельноедыхание восстановились,он адекватно реагируетна родных, общается. „Оченьрадостно, что наши усилияне пропали даром, — говоритМаксим Босенко. — В этом заслуганаших специалистов. Ноеще очень важно, что мы имеемтакую современную аппаратуру.Сейчас только в нашемотделении есть аппраты ИВЛсо всеми интеллектуальнымирежимами, которые способныбыстро реагировать на измененияв легких ребенка. Безадекватного и хорошего аппаратаочень сложно спасать детейименно из-за осложнений,связанных с легкими…“Сегодня Максим Анатольевичготовится писать статьюдля медицинского журнала —о черкасском опыте спасенияребенка от тяжелейшего случаястолбняка. Но все-таки,очень хочется, чтобы этотопыт пригодился теоретически,а не практически, чтобытаких рисков столбняка длясвоих детей родители не допускалив принципе.„Насмотревшись сомнительныхфильмов, начитавшись непрофессиональныхматериалов,родители, отказывающиесяот прививок, забывают, чтоиграют в русскую рулетку. Причем,на кону — не просто здоровье,а жизнь детей, — подчеркиваетврач. — Мы прилагалигромаднейшие усилия,чтобы этот ребенок выжил. Ксчастью, организм его оказалсядостаточно крепким, чтобыперенести все. Но родители недооцениваютопасность такихзаболеваний, которые регулируютсявакцинами. Я согласенс тем, что в чем-то могут бытьспорные вопросы, которые родителимогут обсудить с врачом.Какие-то новые прививки,рекомендованные. Все этоможно обсуждать. Но люди отказываютсяот вакцинации впринципе! Они забыли, что полиомиелит— тяжелейшая болезнь,приводящая к инвалидности.Не помнят о том, что существуетдифтерия, коклюш истолбняк. Поэтому и появилсятакой тяжелый случай. Хотя взападных странах столбняк сегоднявообще не встречается.Да и у нас долгие годы его небыло в принципе“.Елена БуевичКоманда спасения: реаниматологи черкасской детской облбольницыто в рану попала инфекция. Тогдабинты надо снять и, если вокруграны образовалось покраснениеили опухоль, идти к врачу.Следует обратитьсяк доктору, если:• в рану попала инфекция• края пореза раскрываются• в ране есть инородный предмет• порез в области лица, головы иливо рту• есть обильное пульсирующеекровотечение• порез очень глубокий.В двух последних случаях цельпервой помощи — спасение жизнипострадавшего, которого надоуспеть довезти до врача.Действовать надо быстро,главное — остановитькровь. Сначала нуженжгут. Его накладываюткак можно туже иразмещают выше раны.Уже потом ее можно обработатьраствором перекисиводорода и забинтовать,От бессонницыспасет кунжутКунжут — это масличная культура, котораяявляется одной из наиболее важных идревних. У нее несколько названий, средикоторых сезам или симсим. Но приготовлениемасла не является единственным,для чего используют эти семена, посколькуони являются еще и превосходнойприправой к различным блюдам или выпечке.Но кунжут — не просто добавка,но и лекарство от ряда расстройств, в томчисле и бессонницы.Особая польза кунжута в наличииэфирных масел — антиоксидантов, каксезамол и сезаминол. Эти вещества в составепрочих продуктов почти не встречаются,а если и присутствуют, то в крайненезначительном количестве. Интересно,что именно благодаря ним кунжутноемасло имеет столь длительный срок хранения.Сезам снижает „плохой“холестерин в кровиБогатый источник фитостеринов, кунжутпомогает блокировать поглощениехолестерина из пищи. А омега–кислотытакже помогают снизить уровень холестеринав крови. Мало того, уникальныевещества сезамолин и сезамин оказываюттакой же эффект.Семена кунжута обеспечивают надежнуюпрофилактику болезней сердца икровеносных сосудов.Снижает давлениеВ семечках кунжута содержится многомагния и кальция. Известно, что каждыйиз этих микроэлементов способен снизитьартериальное давление. Они такжеснижают частоту и интенсивность головныхболей напряжения и мигрени,помогают уменьшить спазмы дыхательныхпутей при астме, регулировать сон— особенно у женщин в менопаузе, которыечасто страдают расстройствамисна. Кальций важен для здоровья костейи играет важную роль в профилактикеостеопороза.Улучшит настроениеКунжут можно использовать в лечениидепрессии и бессонницы. Семенакунжута являются богатым источникомтриптофана — стимулятора серотонина.Триптофан, как было доказано, способствуетрасслаблению и улучшению настроения.Когда уровень серотонина низок,люди обычно испытывают уныние,депрессию, тревогу и трудности со сном.Триптофан также стимулирует синтезмелатонина в организме, который нуженчтобы вызвать сон.тоже туго.Жгут на теле дольше 2 часовоставлять нельзя, возникает угрозаомертвения тканей. Если заэтот срок больного не удалось доставитьк доктору, то жгут все равнонадо снять, а кровотечение будетчастично сдерживаться тугимибинтами. Также оно уменьшится,если раненую часть тела поднятьвыше остального туловища. Вату кране не прикладывать — хлопковыеволокна могут остаться внутрии спровоцировать воспаление.Оптимальный вариант — марлевыесалфетки.Если у вас простопорез или ссадинабез вышеперечисленных„отягчающих“обстоятельств, томожно не беспокоиться— простыхмер первой помощибудет достаточнодля того, чтобыранка зажила самостоятельно.


12 ЗАКУЛИСЬЕГлавные толстяки нашего шоу-бизаОт Семчева ушли жены, Писанка считает себя красоткой,а „кварталец“ ест все подрядЕсли вы никогда не считали себя худышкой, а общепринятые 90-60-90 давно осталисьнесбыточной мечтой, это еще не повод паниковать и ненавидеть себя. Красота ведь —понятие относительное. А вот то, что толстяки всегда ассоциировались у всех с самымидобрыми и искренними людьми, — это совершенно точно. Считают ли пышные актерысвой лишний вес недостатком? Например, как наша Руслана Писанка распрощалась сосвоими 20 кг, а кавээнщик Сергей Сивохо уменьшил свою талию на 7 см, почему Юзик из„Квартала“ не борется со своими 190 кг, и как актриса Наталья Крачковская не смоглаотказать будущему супругу, когда тот принес ей утром в постель... свежую булочку.Писанка: „Это чудо —вставать голодным“Гранд-дама украинского телеэкранасчитает себя первой красавицей. „Я красавица,второе — я красавица и третье — якрасавица. Это то, как я отношусь к своемутелу, — говорит теледива. — Когда чувствую,что мне тяжело подниматься, начинаюхудеть. Однажды за 30 месяцев сбросила20 кг, при этом ела только до двух часовдня. Ты говоришь себе: дорогая, я тебялюблю, сегодня накормила котлетой, кашей,борщом, ты съела конфету, выпилакофе с сахаром, но в два часа твой ротикзакрывается и открывается завтра в восемьутра. Какое это чудо — просыпатьсяутром в состоянии глубокого голода! Нетни одной силы, которая была бы в состояниименя остановить. Мое питание всегдасбалансировано, под полным запретомкартошка, йогурты и майонез, который ясчитаю настоящим ядом для организма“.Руслана также дает несколько советов,которые помогут похудеть: „Не стоит сразуначинать с диеты. Сначала подготовьтесвой организм к похудению. И самое главное:не слушайте „доброжелателей“, которыебудут твердить, что никакая диета непоможет вам похудеть“.Юзик: „Ем все, что хочу, нонемного“По словам Юзика, комплексов по поводуфигуры он никогда не испытывал, наособых диетах никогда не сидел, и до сихпор практически ни в чем себе не отказывает.„Ем все, что хочу, но не так много,как может показаться, — говорит Корявченков.— Просто у меня такая комплекция.Иногда сам могу что-то приготовитьна всю семью. Самое любимое блюдо— домашний борщ“. К слову, жена Юрияменьше его практически в три раза. „Ноэто нам не помешало родить и воспитыватьтроих наших малышей — 6-летнегоАндрея, 5-летнюю Маргариту и Марьяну,которой в июне исполнится 2 годика“, —говорит счастливый отец семейства.Семчев: страдает без женщинАлександр Семчев сыграл в кино и театресотни ролей, но большинство помнитего по рекламе пива. К 30 годам актервесил 150 кг. Гигантские габариты долгоевремя были его визитной карточкой,но при этом жизнь актера превратиласьв кошмар. После того как из-за лишнеговеса от Семчева ушла жена, он стал пользоватьсяуслугами ночных бабочек.„Мне очень хочется обычных житейскихрадостей. Но кому я нужен со своимвесом, болячками и комплексами? Всемженщинам нужна уверенность в завтрашнемдне, а я гарантировать этого не могу.На свете есть масса людей, которые лучшеи интереснее меня. Я обычный примитивныйчеловек, мечтающий о дочери. Иеще — очень не хочу умереть раньше времениили остаться без средств к существованию“,— говорит актер. И замечает, чтопоесть по-прежнему любит: „Мясо, рыбу,курицу, овощи — все, кроме каш. К сладкомуравнодушен. Хотя по моей комплекцииэтого не скажешь“.Сивохо: диета — мой образжизни„Знаю, что многие люди комплексуютиз-за своей полноты, а я всегда был видныммужчиной и считаю, что хорошегочеловека должно быть много, поэтому весникогда в жизни меня не беспокоил, — говорит44-летний бывший КВН-щик, актер,телеведущий и шоумен. — Но лишьдо поры до времени. Когда-то я решил серьезноизбавиться от своих пагубных привычек— бросил пить. И понял, что резконачинаю поправляться. Не успел оглянуться,как уже ремень на брюках застегнутьне мог. Прибавилось целых 7 сантиметровв талии. А с этим появилась и масса„прелестей“: одышка, боль в ногах. И японял, что так жить больше нельзя!Благо, друзья рассказали про знаменитуюКремлевскую диету (разрешается естьтолько продукты, которые содержат низкоеколичество углеводов), и я решил нанее сесть. Без особого фанатизма: для началаисключил из ежедневного рационасахар, соль и картошку. Результат не заставилсебя долго ждать — уже через два месяцаменя было не узнать. Улучшилось и самочувствие.В итоге мне так понравилосьмое состояние, что диету я решил не бросать— худею и сейчас. Правда, продвигаетсявсе медленно“.Крачковская: полюбиламужа за булочкиНеподражаемая Мадам Грицацуева из„12 стульев“ никогда не была худышкой,поскольку всю жизнь питала слабость кеде. Особенно к котлетам по утрам... да сосладким чаем! Вот и вес ее давно перевалилза сотню. „В детстве я была худенькой— дитя войны, выросла в послевоенныегоды, когда кусок хлеба с маслом, посыпанныйсахарным песком, считался пирожным,— рассказала нам актриса. — Тогдаполных людей было мало. Но потом мыстали жить лучше, появилось много продуктов,мясо, и люди стали поправляться.При этом я никогда не комплексовала иззаэтого и всегда нравилась мужчинам. Уменя даже был поклонник, который называлменя „100 килограмм мечты“.А будущий муж покорил меня тем, чтопринес в постель на завтрак творог, сметануи булочки. Он решил, что розы — это,конечно, хорошо, но меня этим не проймешь.А вот булочки на завтрак — это аргументпосильнее. В общем, как показаловремя, он оказался прав — я сдалась“.Крылов: „У толстяков всегдамного болячек“Хит этого обаятельного толстяка „Девочкамоя“ в начале 90-х пели все. А сейчасотец двоих детей от разных браков Крыловстал едва ли не затворником: после уходапоследней жены живет один в маленькомселе, редко выступает на концертах. Но приэтом уверяет, что давно не стесняется своих150 кг: „Мне не нужно сейчас давать двадцатьконцертов в месяц, достаточно и пяти.Не хочу жадничать. Все равно не буду сбольшими деньгами. Так зачем заниматьсябизнесом, лучше писать стихи и музыку. Амой вес... В юности он казался мне концомсвета. Хотя ел я всегда плохо. В детстве незнал, что колбаса — это мясо. Во взрослойжизни не могу сказать, что что-то у меня неполучилось из-за того, что я толстый. Самоенеприятное, что у человека с моимиформами не может не быть болезней. Приэтом в еде я не люблю понты. Моя пища —та, что не требует усилий в приготовлении:каши, колбаса, пирожки“.Толстяки, которыхуже нет с намиАнатолий ДяченкоАнатолий Николаевич (ведущий „Золотогогусака“) был воплощением украинского„гумора“: усатый, добродушныйи на „добру“ шутку под рюмку-другуюмастак. На проблемы с весом никогда нежаловался, наборот, Дяченко сделал своиформы фирменной фишкой.Евгений ЛеоновГлавный отечественный Винни Пух Леоноввсегда был кругленьким и ладненьким.„И мне это только на руку, — добродушноутверждал Евгений Павлович. —Актер в теле — актер с харизмой. Его наэкране видно: куда ни поставь — из любогоугла маячить будет. Кроме того, к пухлымвсегда дети тянутся — доверяют нам“.Евгений МоргуновЗвезда гайдаевских комедий в быту былтаким же мрачным, как его герой Бывалый.„Я стал известным благодаря своимгабаритам, — часто говорил актер. — Абудь я тощим — кому бы я был нужен?“.При этом он был еще и силачом. АлександрДовженко вспоминал: „Если в экспедициизастрянет машина, Моргунов тутже ее вытащит“.Самый габаритный участник „СтудииКвартал-95“, 38-летний Юрий Корявченков(в команде все его зовут Юзик), по поводусвоего лишнего веса не переживает.„А зачем? Я себя и при моих 190 килограммахвполне нормально чувствую, — рассказалнам юморист. — В детстве мне, каки всем склонным к полноте детям, даваликакие-то обидные клички, но я на нихникогда не обращал внимания. А теперь иподавно“.КстатиО толстяках снимают фильмы, для них делают конфеты, пекут торты и сочиняютпесни.В кинематографе насчитывается около сотни картин, посвященных толстякам. Самыйизвестный в нашей стране, пожалуй, советский художественный фильм-сказка„Три толстяка“, снятый в 1966 году Алексеем Баталовым по повести Юрия Олеши. Внем сам Баталов сыграл одну из главных ролей — гимнаста Тибула.Если говорить о музыке, то одну из своих песен посвятил полным людям АндрейМакаревич. Ее он незамысловато назвал „О толстяках“.Не забыли о тучных людях и кулинары: существуют конфеты „Толстун“, шоколадка„Толстяк“ и одноименный торт.


№25 • 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua ФАЗЕНДА13О городникПрирода никогда не баловала земледельцев своевременными осадками,поэтому без искусственного полива трудно рассчитывать накачественный, полноценный урожай. Но и эту операцию следует проводитьпредельно грамотно — ведь потребности во влаге у каждогорастения строго индивидуальные, что обусловлено их физиологическимиособенностями.Оказывается, некоторые знакомые с детстварастения могут с успехом использоватьсяне только в декоративных целях,но и служить неплохим средством борьбыс таким злостным вредителем как колорадскийжук.Полив: каждому растению — своя дозаОбщие положенияУ овощных растений наиболееактивная зона расположениякорней находится на глубине20-30 см. Поэтому первое важнейшеетребование: каждый поливдолжен обеспечить увлажнениеименно этого слоя почвы. Вто же время частые, но незначительныеполивы при сухой погодене только не приносят никакойпользы растениям, но в большинствеслучаев дают отрицательныйэффект. Во-первых, принедостатке влаги в зоне корневойсистемы провоцируется рост боковыхповерхностных корней, авглубь — где больше воды и естьзапас минеральных веществ —корни не растут. Следовательно,сокращается площадь питания иухудшается устойчивость растенийк стрессовым ситуациям. Вовторых,при поверхностном поливена земле образуется корка,которая еще больше усугубляетдефицит влаги.Наиболее требовательны квлажности почвы такие культуры,как огурец, все виды салата,капуста, редис — их корневая системаразвита слабо, а испаряющаяспособность листьев оченьвелика. Зато тыква, томат, кукуруза,морковь, фасоль — способныдобывать воду из глубокихслоев почвы и расходовать ееочень экономно.Очень важный момент при поливах— температура воды. Почемуговорят, что нельзя поливатьрастения студеной водой — прямоиз колодца или шлангом из скважины?Причин две, и первая изних — стресс. Именно так можноназвать то, что испытывает живойрастительный организм, когдаему устраивают ледяной душ.Обычная реакция при этом — существенноеторможение всех вегетационныхпроцессов. Особенноэто касается теплолюбивыхкультур (томат, перец, баклажани пр.). А если уже нет возможностиполивать теплой водой (нетнеобходимой тары или времени —чтобы подождать, пока нагреетсявода), то полив холодной водойнужно осуществлять в лунки илипо бороздам.Вторая причина связана с тем,что все полезные вещества (калий,азот, фосфор, магний и др.)растения всасывают в виде растворов,но в холодной воде онирастворяются гораздо хуже, чем втеплой. В результате даже при достаточномколичестве влаги растенияиспытывают „сухой голод“.Наконец, полив должен всегдасочетаться с рыхлением — до ипосле. Также после полива оченьжелательно замульчировать даннуюплощадь — хотя бы простосухой землей.В интернете дачники активно делятся услышаннымот бывалых огородников. Эти советымогут быть полезны и нашим читателям.„Прошлой весной покупала на рынке убабушки-огородницы семенной картофельдля посадки на дачном участке, — пишетодна из пользователей Валентина Афанасьева.— Взвесив мне 5 кг, бабушка посоветовалазащитить картофель от вредителяматтиолой. Это растение более известнопод названием ночная фиалка. Я послушалаее совета и в каждом картофельном рядупосадила по несколько кустов этого растения(в шахматном порядке). Всходы появилисьодновременно. Поверьте, жука небыло, и не пришлось искать другие средстваи способы борьбы с ним.В этом году повторю эксперимент нетолько на картофеле, но и на грядках с баклажанами.“Кстати, матиолу, как средствозащиты, можно сеять в рядках с огороднымикультурами вплоть до июля.Вот еще один опыт борьбы с другимивредителями. Капусту защищают, опрыскиваяее 3-4 раза за сезон соляным раствором.Для этого на 10 л воды берут 300г поваренной соли. Мало приятного, когдана растения нападает та же тля. Многиеприходят в ужас, когда видят, как эта гадостьоблепливает бутоны роз, хотя, еслибыстро приготовить соляной раствор иопрыскать им все кусты, то повторной обработкиобычно не нужно. А вот что пишето том же колорадском жуке известныйспециалист огородного дела И. Курдюмовв своей книге „Умный сад и хитрый огород“:„Колорадка“ — это пока везде проблема...На родине он выдерживает до десяткаобработок за сезон, почву может покрыватьслой мертвых жуков в два пальцатолщиной. Нам такое и не снилось. Ноамериканцы наконец нашли выход. Создалисорт „Волосистый“ : настолько мохнатый,что жуку никак яйца не отложить.Обещали раздать в полсотни стран мира. Апока будем бороться своими силами.Из яйца новый жук вырастает за месяц.За лето — три-четыре поколения. Но главное— первое задавить. Во время массовогопоявления первых личинок не ленитесь:регент — один раз, но качественно: исверху, и из-под кустов.Собирать личинок проще всего так, какэто делает В.Фокин: ведро, на дне — крепкийраствор соли, и веник. Увидал личинок,подставил ведро — и резче веникомпо кусту. Листики с яйцами — туда же.По данным Некрасова и моих клиентов,жука здорово отпугивают маттиола (ночнаяфиалка) и чистотел. Чистотел лучшепосадить по краям, а маттиолу подсеватьв рядки. Нам рассказывали: набивали ведрочистотелом, заваривали кипятком иостывшим настоем опрыскивали раз в неделю.Жука не было вообще“ .Татьяна БалякинаКорнеплодные овощиВсе корнеплоды (морковь,свекла и пр.) нуждаются в интенсивномувлажнении во времяпрорастания семян и в началероста, а также в период образованиясамих корнеплодов. Принедостатке влаги в почве корнеплодыразвиваются плохо, получаютсягрубыми, корявыми и деревянистыми.В то же время поливыдолжны быть регулярнымии достаточно умеренными, таккак и застой воды, и резкие колебаниявлажности приводят кухудшению качества корнеплодов— их загниванию, растрескиванию,деформации и плохомухранению.ТоматыПомидоры (особенно высаженныерассадой) характеризуютсянеглубоким расположениемкорней. Поэтому сразу после посадкинеобходима большая влажностьпочвы — это важное условиехорошей приживаемости. Доплодоношения влажность должнаоставаться умеренной, но затем,во время массового завязыванияплодов, потребность вовлаге резко возрастает. В периодмассового созревания нужнонесколько снизить объемы поливов,поддерживая умереннуювлажность — чтобы не допуститьснижения урожая и его качества,а также загнивания плодов и заболеванияфитофторой. Кстати,томаты предпочитают невысокуювлажность воздуха, поэтомуполив целесообразно производитьпо бороздам.ОгурцыОгурцы весьма требовательнык влаге, они предпочитают нетолько влажную почву, но и сильноувлажненные приземные слоиатмосферы. Они развивают весьмаслабые корни, которые расположеныв поверхностных слояхпочвы, поэтому очень плохопереносят резкие и сильные перепадывлажности. Как правило,на такие отрицательные воздействияони реагируют сбрасываниемцветков и завязей. При этомухудшается и качество оставшихсяплодов: они становятся горькимии быстро желтеют. В жаркиедни огурцы очень положительнореагируют на освежительные поливы(дождевание).Улитки и слизни во все времена былибольшой проблемой для дачных участков.Борьба с улитками и слизняками, которуюведут садоводы и огородники на своихдачах, часто заканчивается не в пользупоследних.ЛукЭтот овощ нуждается в сравнительнонебольшом объеме водыдля своего формирования, а еготребования в разные периодыроста различны. Высока потребностьлука во влаге в первые неделипосле посева и на протяжении2-3 недель после появлениявсходов, когда происходит образованиезеленой массы и отрастаниекорневой системы. Наиболеесильная „жажда“ приходитсяна период интенсивного росталистьев и образования луковицы.Но позднее дополнительноеувлажнение задерживает созреваниелуковиц и ухудшает их устойчивостьк хранению.Капуста белокочаннаяЭта „дама“ исключительно требовательнак влаге. После высадкирассады и до полной приживаемостирастений с помощью поливовподдерживают оптимальнуювлажность почвы. Раннююкапусту (в фазе налива кочана)поливают чаще и повышеннымидозами. Средние и позднеспелыесорта усиленно поливают в периодмассового образования листьеви кочанов. При этом позднююкапусту перестают поливатьза три недели до уборки.Картофель„Второй хлеб“ — одна из наиболееотзывчивых культур наорошение, особенно при возделываниина легких почвах, атакже в условиях жаркого сухоголета. Экспериментально доказано,что обеспечение необходимымиобъемами влаги дает оченьсущественную прибавку к урожаю— до 50-75%.Владимир МедведевС оветы бывалыхРастения против колорада Как бороться с улитками• Ручной сбор моллюсков. Этот способдействительно работает. При сборе улитокиспользуйте палочки для еды, пинцет иликакое-либо другое устройство, которое поможетВам выбрать слизняков. Скидывайтесобранных моллюсков в ведро с мыльнойводой или солевым раствором.• Использование приманок или ловушек.Для этого Вы можете использовать плоскуюдоску, перевернутые капустные листья,перевернутый апельсин или цитрусовыекорки, которые расположите вечеромна земле. Слизняки будут заползатьпод эти предметы, чтобы спрятаться отсвета и тепла. Утром Вы все производитепроверку и если вредители присутствуютна этих вещах, Вы их попросту выбрасываетевместе с улитками в мусор. После этогораскладываете новые ловушки.• Использование пива или смеси дрожжейи меда. Слизняков и улиток очень привлекаетзапах несвежего пива или смеси пиваи дрожжей. Заполните емкость в виде мисочкиодним из вышеуказанных веществ.Углубите емкость в землю таким образом,чтобы края были на уровне земли. Моллюскиподползут на заманчивый запах, попадутв смесь и утонут. Емкость должна бытьдостаточно глубокой, чтобы слизняки неимели возможности выбраться из посуды.Каждые 2-4 дня проверяйте ловушки,освобождайте от вредителей и наполняйтеновым раствором.• Использование меди. Улитки и слизнякине переносят медь, так как при контактес ней они получают небольшой удар током.Это не убивает их, но не допустит натерриторию, огороженную медным барьером,который должен иметь ширину не менее15-20 см. Размещение медного экранавокруг всего сада не является практичными целесообразным вариантом, однако этохороший способ для небольших площадей.Например, можно нанести медные кольцавокруг основания деревьев, вокруг цветочныхгоршков или высоких грядок. Для непрерывнойработы таких барьеров необходиморегулярно чистить их с уксусом.• Использование в качестве барьеровшершавых и царапающих предметов, например,дробленой яичной скорлупы, наждачнойбумаги, древесной золы. Этот методтакже не убивает улиток, но замедляетих передвижение.• Естественные хищники. На улиток охотятсякуры, утки, ежики, черепахи, змеи,некоторые птицы. У большинства людей,имеющих в своем хозяйстве уток или куриц,почти никогда не бывает проблем снашествием моллюсков.• Органические приманки. Одним из самыхэффективных средств, которые появилисьдля борьбы с улитками, являютсяприманки с фосфатом железа. Фосфатжелеза представляет собой органическоесоединение, которое также имеется в почве,и если приманку не съедят улитки, веществопросто распадается на удобрения.Они безопасны для домашних животных,людей, рыб, птиц и полезных насекомых.• Химические средства борьбы, к которымотносятся приманки, в составе которыхесть действующее вещество метальдегид.Однако, необходимо сразу предостеречьлюбителей химических препаратов —метальдегид опасен для домашних животных,является достаточно токсичным веществом,которое не рекомендуется применятьвозле съедобных овощей.


14 ХОЗЯЮШКАЛетнее менюЛетом, когда температура поднимается, то привычные котлеты не кажутся такими аппетитными.Летнее питание, как правило, существенно отличается от зимнего, преждевсего калорийностью. На помощь нам могут придти летние блюда, такие как холодныесупы, легкие салаты. Также, летом, желательно больше употреблять свежих овощейи фруктов. Из основных блюд преимущество имеют разнообразные холодные супы,борщи, окрошки. Порадуйте себя и близких блюдами, которые настроят вас на летнююлегкость и подарят прекрасное настроение!Свекольный мусс300 г запеченной свеклы, 200 г сливочногосыра, 2 ст. л. грецких орехов, 1 ст. л. нарезанногозеленого лука, 1 ст. л. нарезанного укропа,7 г желатина, 3 ст. л. сливок, половинка небольшойлуковицы (мелко нарезать), соль, перецпо вкусу, филе одной слабосоленой сельди.Желатин развести в горячих сливках. Свеклупочистить и пюрировать блендером. Добавитьв блендер сливочный сыр, укроп, зеленыйи репчатый лук, орехи и желатин, и нарежиме пульс сделать несколько оборотов,пока масса не станет однородной.Выложить смесь в прямоугольную форму,выстеленную пищевой пленкой (или порционныеформочки), разровнять поверхность,накрыть пленкой и поставить минимум на 6часов в холодильник.Вынуть мусс из формы и переложить на тарелку.Нарезать ломтиками или квадратиками.Можно формочками вырезать кружочкиили сердечки.В сезон молодой свеклы ижары — этот мусс очень кстати. Любителямселедки сверху положить по кусочку рыбки.Кабачки по-корейски3-4 маленьких кабачка, 1 морковь, 1сладкий перец, 1-2 репчатых луковицы,3-4 зубчика чеснока, 1 ст. л. соевого соуса,0,5-1 ст. л. кунжутных семян, 1 ч.л. уксусной эссенции, 3-4 ст. л. растительногомасла, 1-2 ст. л. кунжутногомасла, специи по вкусу: острый красныйперец, черный молотый перец, молотаясладкая паприка, соль, сахар, аджиномото(адиномото, глютомат натрия,усилитель вкуса и т.д.) — несколькокристаллов.Вымытые кабачки нарезать полукружкамиили четвертинками (зависитот размера кабачка) толщинойоколо 2 мм, слегка подсолить и оставитьна 2 часа под гнетом, периодическиперемешивая. В это время нашинковатьна корейской терке морковь,слегка посолить (щепотка соли),немного помять. Нарезать тонкой соломкойболгарский перец.Репчатый лук нарезать тоненькимиполукольцами и пассеровать на растительноммасле до прозрачности (незажаривать!).Из кабачков слить образовавшийсясок, слегка отжимая их руками. Добавитьв кабачки пассерованный лук,морковь, болгарский перец, мелко нарезанныйчеснок, поджаренные кунжутныесемена, красный острый перец,молотую паприку, соевый соус.Все хорошо перемешать, влить уксуснуюэссенцию (по вкусу), добавить сахарпо вкусу, кунжутное масло и хорошоперемешать. Попробовать и, принеобходимости, добавить соль, сахар,уксус и специи по вкусу. Поставить салатв холодильник, дав ему настоятьсяоколо 1 часа (на второй день салат ещевкуснее!). При подаче можно украситьзеленью петрушки, кинзы и т.д.В копилку советовЧистим духовые шкафы и СВЧ-печиЛюбишь кататься — люби и саночки возить, все знают эту поговорку, но ее можноперефразировать, любишь готовить — люби чистить духовку. У любой, уважающейсебя хозяйки, на кухне царит чистота, а вот сияет ли такой же чистотой, как снаружи,духовка внутри? Оседающий на стенках жир, желеобразные накопления и запекшиесяпятна очень тяжело удалить.Мусака500 г фарша, 600 г баклажан, 400 г кабачков, 3-4 ст. л. оливкового масла, 1 луковица,100 мл густого томатного сока, соль, перец.Для соуса: 200 г йогурта, 150 мл молока, в котором развести 2 ст. л. крахмала,3 яйца, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец, немного молотого мускатногоореха, 50 г тертого сыра для посыпки сверху.Нарезать кабачки и баклажаны вдоль, поместить их на противень, застеленныйпекарской бумагой. Смазать овощи с помощью кисточки маслом и запечьв духовке.Жаростойкую форму смазать маслом и выстелить сначала слой кабачков ипосолить, затем слой баклажанов и посолить.В сотейнике нагреть масло, добавить натертый лук, через 2-3 мин. фарш итоматный сок. Все хорошо размять вилкой, постоянно мешая, чтобы не былокомочков, тушить до полного испарения жидкости. Поместить готовый фаршсверху баклажанов ровным слоем, залить соусом, который приготовить, смешаввсе ингредиенты со слегка взбитыми яйцами.Запекать в прогретой до 180 о С духовке 40 мин. За 10 мин. до окончания выпеканияпосыпать тертым сыром.Салат с печенью и черешней300 г куриной печени, 1 ст. черешни, масло сливочное, красный бальзамический уксус длязаправки, черный молотый перец, соль морская, коньяк, 1 пучок листового салата, маслооливковое, несколько веточек базилика.Черешню помыть, обсушить. Разрезать на две части, удалить косточку. Заправитьоливковым маслом, красным бальзамиком, нарезать листики базилика. Слегка посолить,поперчить. Оставить мариноваться.Печень помыть, обсушить. Зачистить от пленок, удалить место, где находился желчныймешок. В сковороде нагреть оливковое масло со сливочным (50х50). Когда сковородабудет хорошо разогрета, выложить печень и обжарить ее с обеих сторон до золотистойкорочки (около 3 минут). Внутри печень должна остаться чуть розовой, еслипередержать, она станет горчить. Как только печень зарумянится, влить 2-3 ст. л. коньякаи поджечь его. Это придаст печени вкус и мягкость. После испарения алкоголя,переложить печень в пиалу и дать ей „отдохнуть“.Салатные листья выложить на блюдо. Затем выложить замаринованную черешню ипечень.К счастью, сейчас уже выпускаются моделидуховок с функцией самоочищения,но стоят они гораздо дороже обычных, дак тому же во многих квартирах осталисьстарые плиты.Моющие средства для духовок выпускаютсяв виде гелей и спреев без абразивноговоздействия. Они легко устраняютнагар и застарелые пятна, которыеудалить, казалось бы, невозможно. Приего использовании нет необходимостискоблить и тереть духовку, правильно подобранноесредство превращает пригоревшиеи липкие пятна в желеобразнуюмассу, которую легко можно вытереть.Специалисты советуют при покупкемоющего средства для духовых шкафовобратить внимание на его состав. В негоне должны входить фосфаты (например,едкий натр), обычно такие средства требуютнагрева духовки, а при нагреваниивыделяют вредные пары.Средство для чистки духовых шкафовдолжно содержать поверхностноактивныевещества и только натуральныекомпоненты, которые соответствуютфосфатам по эффективности, но безопасныдля здоровья человека. Тогда такое моющеесредство для духовки можно оставитьв ней для получения большего эффектана всю ночь без риска ее испортитьи навредить своему здоровью.Что же нужно помнить при работе с такимимоющими средствами?— обязательно нужно защитить глаза икожу лица и рук, если же средство все жепопало на кожу или в глаза, немедленнонадо промыть холодной водой;— беречь от детей, обычно флаконы открываютсятаким образом, что детям ихтрудно открыть;— не применять для алюминиевых,окрашенных и хромированных деталей,а так же для самоочищающихся духовок.Как правильно пользоваться моющимисредствами для духовок? Специалистысоветуют:— надеть перчатки и защитить кожулица и одежду;— хорошо встряхните флакон;— выньте из духовки противень и другиедетали;— возьмите небольшую емкость и установитеее в духовку и налейте в нее моющеесредство (если это не спрей);— с помощью кисточки или специальнойщетки нанесите средство сначала назаднюю стенку духовки, а затем на боковыеи только потом на верхнюю и нижнюю;— если необходимо, можно нанести чистящеесредство на противень и вернутьего в духовку;— оставить духовку и противень на 30минут;— образовавшиеся отложения удалитес помощью губки или тряпки, которыепредварительно смочите в горячей воде;— промойте стенки с помощью мягкойтряпки, смоченной в водном раствореуксуса, начиная сверху вниз.По уходу за конфорками и решеткамисуществуют специальные чистящие пасты,которые восстанавливают как чугунные,так и алюминиевые, латунные имедные детали, возвращая им первоначальныйметаллический блеск, обычноони экологически безопасны.Для микроволновых печей выпускаютсясредства по уходу, они обеспечиваютантибактериальный эффект и, конечно,удаляют жировые отложения, неимеют запаха и не оставляют следов наочищаемой поверхности, экологическибезопасны и имеют свойство разлагатьсяпри нагревании, что позволяет не боятьсяпопадания его остатков в пищу.Все эти моющие средства для духовыхшкафов и микроволновых печей сокращаютусилия и затраты времени причистке.Холодник с ботвой300-400 г куриного филе, 1 молодая свекла,6 куриных яиц, 4 свежих огурца, 400 мл натурального1,5% йогурта, 1 крупный лимон (отжатьсок), зеленый лук, укроп, петрушка — по1 небольшому пучку, 200-300 г свекольной ботвы,соль.Куриное филе отварить, бульон процедитьи охладить. Отварить или запечь свеклу. Отваренныеяйца, свежие огурцы нарезать мелкимикубиками, отварное куриное филе порубитьножом. Свеклу нарезать тонкой соломкой.Измельчить лук, укроп, петрушку исвекольную ботву.Все сложить в кастрюлю, залить охлажденнымбульоном, добавить йогурт, свежеотжатыйлимонный сок, соль. Если получилосьслишком густо на ваш взгляд — развести холоднойкипяченной водой.


№25• 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua ВАШ ДОСУГ15По горизонтали:3. Испанский сюрреалистСальвадор.5. Театральный художник.10. Положительныйэлектрод.15. Крейсер на Неве.18. Страна пирамид.19. Гуталин.20. Длинноногая болотнаяохотница долягушек.21. Острота глаз, которуюможно потупить.22. Ее наливают в чашкудо кипятка.26. Английский химик,установившийосновной принципхимического строениярибонуклеиновойкислоты.27. Волоски по краюглазного века.28. Марка американскогоавтомобиля.29. Летний загородныйдом.31. Зодиакальное созвездие.32. Сигнал тревоги водной из песен Расторгуева.34. Крытая легкая постройкав саду дляотдыха.36. Аэропорт в Киеве.37. Прозрачная твердаяконфета.41. Отпечаток чеголибона какойнибудьповерхности.43. Актриса по имениМэрилин.44. Разновидностькомнатной печи соткрытой топкой.45. Японцы считаютэто белым сухимвином и обижаются,когда кто-то называетэто водкой.47. К нему ведут венчаться.48. Ряд одинаковыхарок.51. Исчезающее мореозеро.52. Прошедший день.53. Единица измерениясилы электрическоготока.54. Под нее Дед Морозподарки кладет.56. Тот, кто находитсявне зоны или временнонедоступен.57. Соратник в работена двоих.А некдоты58. Изысканное, тонкоекушанье.62. Вершина Кавказа.66. Первый мужчина.69. Именем какогобога называюткрасивого, великолепносложенногомужчину?71. Плодово-ягодныйкустарник.73. Кому Красная Шапочканесла пирожки?74. Крупный шпингалет.75. Музыкальныйструнный инструмент,попавший внациональный гербИрландии.77. Мягкие зимние рукавицы.81. Мелкое место рекиили озера, удобноедля перехода.82. Корка апельсина.83. Чародейство белогои черного цвета.84. Марка российскогоавтомобиля.85. Государство, чьимсимволом являетсякленовый лист.86. Отдельный снимокна кинопленке.87. Геодезический инструментдля измерениярасстояний.88. Сосуд для цветов,фруктов.По вертикали:1. При ее падениинужно загадыватьжелание.2. Полуводное млекопитающееотрядагрызунов.3. Высокое у гипертоника.4. Масса снега, льда,низвергающаяся сгор.6. Ереванский автомобильныйзавод.7. Единица измерениядля зерна вРусской системемер.8. Узор, тонкая кружевнаяткань.9. Мама ягненка.11. Месяц года.12. Большой вырез вверхней части женскогоплатья.13. Марлевая лента изаптечки.14. Глубина, которая непод силу водолазу.16. Ее белые, душистыеJ J JНепобедимая женская логика.Не взял трубку, значит, с бабами!Не в сети, значит, с бабами!В сети, значит, козел, переписывается сбабами.J J JПауки — очень полезные членистоногие!Их паутина на оконной решетке недает тополиному пуху залететь ко мне вкомнату!J J JРазбитая рюмка — к счастью. Разбитоесчастье — к рюмке.J J JСекрет успешной вечеринки — усыпитьбдительность родителей.J J JБороться с лишним весом бесполезно,пока в списке покупок есть загадочнаястрока „... и что-нибудь к чаю“.J J JОкно в Европу прорубили не для того,чтобы туда ходить, а для того, чтобы подсматривать.Иначе прорубили бы дверь.J J JПосетитель сидит в приемном отделениибольницы и плачет. К нему подходитгроздья в романсесводили с ума.17. Учреждение, гдеизготавливаются ипродаются лекарства.23. Чье имя и фамилияна обложке книги?24. Лицевая сторонамонеты, медали,медальона.25. Затвердевшая жизненнаяпозиция.29. Метание дротиковв мишень.30. Офис напрокат.32. Неверующий человек.33. Взбитый десерт.35. Знак препинания ввиде „:“.38. Машина, приводящаяв движениекакие-либо механизмы.39. Клиентка врача.40. Старейшина, главарода на Востоке.другой посетитель и интересуется:— Простите, что у вас случилось? Неужеливсе так плохо?— Очень плохо: врач сказал, что моейтеще осталось две недели.— Ну не переживайте вы так, вот увидите:эти две недели пролетят незаметно!J J JСтоит в пробке на своем Мерене мужчина,и чтобы не скучать, решил поюзатьбортовой комп.И тут вдруг „Ока“ лупит его в зад!Голос бортового компа:— Обнаружено новое устройство!!! Установить???J J JПоймал как-то олигарх золотую рыбкуи говорит:— Хилинькая ты какая-то, отпущу-ка ятебя...А она ему:— А три желания?Олигарх:— Ну ладно, загадывай!J J JОдин чудак спрашивает у другого:— Вован, у тебя есть гитара, почему тына ней не играешь?42. Участник, идущийна первом месте.46. Стадион с ледовымпокрытием.49. Книга с фотографиями.50. Приспособления,вставляемые вслуховые проходыушей, защищающиеот шума, попаданияводы и постороннихпредметов.51. Крупная хищнаяморская рыба.:)55. Спутница кота Базилио.57. Соратник в работена двоих.59. Тонкие высушенныеполоски теста,полуфабрикат.60. Ожерелье с подвесками.61. „Удовл.“ постуденчески.63. Вид спортивнойлодки.64. „Панк“ среди попугаев.Ответы на кроссворд № 24По горизонтали: 2. Магнит. 5. Вагонетка. 10. Парфюм.15. Агра. 18. Арба. 19. Макушка. 20. Самолет. 21. Плие.22. Наемник. 24. Икра. 25. Мане. 26. Гипс. 27. Ален. 28.Угон. 29. Балу. 31. Вагон. 34. Овал. 36. Каир. 37. Дичь.38. Азимут. 40. Албания. 41. Евфрат. 45. Реал. 47. Комик.48. Время. 49. Иглу. 51. Адольф. 52. Корица. 55. Пари.56. Оноре. 57. Мидия. 58. Евро. 60. Червяк. 64. Арбалет.69. Аммиак. 71. Осло. 72. Дели. 73. Аква. 75. Баржа. 76.Лето. 77. Тайник. 78. Лжец. 79. Сват. 81. Бант. 82. Перу.83. Янко. 85. Равнина. 89. Рейс. 90. Бабушка. 91. Кавалер.92. Нани. 93. Ибис. 94. Яблоко. 95. Валентина. 96. Апатия.— Да понимаешь, засада, у гитары шестьструн, а у меня пальцев только пять.— Представляю, какие мутанты играютна пианино...J J JНе обижайте наших миллиардеров! Ониведь, как дети, живут за наш счет.J J JКрутой авторитет водит гостей, показываетсвой новый дом. Пришли в картиннуюгалерею. Хозяин хвастается:— Вот эту картинку Ростропович нарисовал.А вон ту — Хворостовский намалевал.А это вот Спиваков постарался, и ещевон ту в углу тоже.Один из гостей не понял:— Дык вроде они музыканты?— Вован, когда я говорю человеку „рисуй“,он рисует!J J JВ Чехии в магазине пропала игрушка,стали проверять, считать, пересчитывать...Зато у нас... пропало 100 гектар элитноголеса, в объяснительной всего одно слово:БОБРЫ!Идешь, значит, по берегу Днепра, а туттрехэтажная элитная плотина... А рядом65. Сахарная пальма.67. Англичанин, „превративший“обезьянув человека.68. Самоубийство.70. Открытое пространствопосреди леса.72. Металлическое изделиедля соединениядосок.76. Бог любви в древнеримскоймифологии.77. Материал, с которымлюбят сравниватьоблака и свежевыпавшийснег.78. Публичное выступление,котороедержат.79. Орган защиты и нападенияу насекомых.80. Имя венгерскогокомпозитора Кальмана.81. Крупноефинансовокредитноеучреждение.По вертикали: 1. Иголка. 2. Мадемуазель. 3. Гуманизм. 4.Инки. 6. Аванс. 7. Отче. 8. Едун. 9. Каска. 11. Алле! 12.Фотограф. 13. Маринование. 14. Оборка. 16. Ошейник.17. Амнезия. 23. Магма. 29. Багор. 30. Акт. 31. Вал. 32.НИИ. 33. Лье. 35. Лунду. 39. Уборочная. 42. Вампиризм.43. Бильярд. 44. Арборио. 46. Егоза. 50. Ликер. 53.Минералогия. 54. Металлургия. 55. Панда. 59. Озеро.61. Волейбол. 62. Кот. 63. Клавиша. 65. Раб. 66. Айран.67. Ева. 68. Жернова. 69. Аид. 70. Метеорит. 74. Канкан.77. Тайник. 80. Трава. 81. Бакен. 84. Абак. 86. Вече. 87.Ирит. 88. Кляп.шестисотый бобровоз!J J JСпорят три мужика по вопросу: что такоекайф по-нашему. Один говорит: —Кайф по-нашему, это когда сидишь в паркесобственного коттеджа, куришь сигару,потягиваешь виски, вокруг халдеи бегают,что-то приносят, что-то убирают. Супер!Второй говорит: — Не-а, кайф по-нашему,это когда ты, на собственной яхте, в Средиземномморе, на глазах у всех прогуливаешьмисс Америку. Третий отвечает: —Не-е, мужики. Кайф по-нашему, это когдасидишь на своей элитной дачке где-тона берегу Днепра, смотришь телик. Вдругврывается ОМОН в масках: „Руки за голову!Лицом к стене! Ноги на ширине плеч!Это Чехова, д.6?“ А ты так отвечаешь:„Не-е-ет, это Чехова четыре!“J J JУкрадешь один раз, но немного, — преступник.Крадешь понемногу, но несколько раз,— рецидивист.Крадешь помногу и часто — вор в законе.Крадешь очень много и очень часто —олигарх.


16 БАЛАГАНЧИКЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ...1. Попробуйте укусить себя за ухо. Если удалось — выспите. Спите дальше.2. Крикните „Ау!“ Hаберите воздух и крикните сначала„А“ потом „У“. Hе мешает потренироваться дома.Лучше всего ночью, в темноте. Если вы в коммунальнойквартире, продолжайте тренировки, пока в стенуне начнут стучать соседи, — это значит, что вас слышнона большом расстоянии. Если вы в комнате с мягкимистенами и решетками на окнах — вы перетренировались.Отдохните.3. Влезьте на ель. Если ничего не видно, значит, елькороткая. Hайдите другую ель. Если вы не можете нанее залезть, плюньте. Лезьте на березу.4. Попробуйте развести огонь. Если вы перестарались,переждите пожар в канаве с водой. Если водавскипела, можете дальше не читать. Если прилетелипожарные — помиритесь с ними и можете дальше нечитать.5. Определите стороны света. Встаньте лицом к северу,тогда сзади будет юг, справа — восток, а слева — запад.6. Если вы встретились с медведем, объясните ему,что вы не хотели есть его малину. Если медведь не понимает,объясните ему еще раз на доступном ему языке.Если доступный медведю язык вам недоступен —бегите.7. Теперь бегите быстрее. Чтобы правильно убежатьот медведя, нужно, чтобы медведь был сзади и уменьшался.Если он увеличивается — можете дальше не читать.8. Если вы проголодались, ешьте все. Если вы съедитечто-то не то — узнаете позже.9. Если вы встретили людей — ничего из здесь написанногоне читайте.:)Приятного отдыха!Отправляясь в отпуск, не забудьте о мерахпредосторожности, это увеличит вероятностьвернуться живым.Уезжая, сообщите родным и близкимадрес пункта прибытия. Попрощайтесь навсякий случай с соседями, раздайте долги,наденьте все чистое, напишите завещание.Железная дорога — быстрый и удобныйвид транспорта, но помните, что среди попутчиковмогут оказаться преступники.Куда спрятать деньги? В карманы, в кошелек— все равно что самому вручить наличностьграбителю. Есть надежные варианты.Можно зашить деньги в подкладкуодежды, причем частями и в разных местах.У вора не хватит терпения два часавспарывать вашу подкладку, он рассвирепеет,проломит вам голову, зато почти всясумма останется вам.Другой вариант: все деньги вложить вполиэтиленовый пакет, на огне сплавитьконцы, чтобы в пакетик не проникла слюна.Пакет запихивается в рот, прижимаетсяк щеке. Сидите и помалкивайте. В крайнемслучае, если воры доберутся до рта,пакет можно проглотить, тем самым сохранивденьги на случай крайней нужды.Наивные женщины, как в старые добрыевремена, прячут деньги в бюстгалтер. Ни вкоем случае! Сегодня это место, с которогоначинается грабеж.Некоторые сексуальные мужчины предпочитаютпрятать деньги в трусах, что негигиенично,зато вы все время чувствуетесебя при деньгах.Организуйте в купе круглосуточное дежурство.Часовой должен сидеть за столикомне сводя глаз с двери, для маскировкидержа в руках стакан чая или бутылочку сзажигательной смесью.Дверь купе по возможности держите закрытой.Прежде чем открыть, спросите:„Кто там?“ Если ответят: „Проводница“,попросите просунуть в щель документы.Скажут: „Водопроводчик“, — стреляйте!Ни на секунду не оставляйте вещи безприсмотра. Даже в туалет рекомендуемходить с чемоданом. Ежели чемодан настольковелик, что в туалете помещаетсялибо он, либо вы, придется оставить чемоданв купе, но тогда, находясь в туалете,примите такую позу, чтобы одним глазомвидеть купе с вещами, а вторым глазом —все остальное. Неудобства окупятся.Оказавшись в одном купе, люди, естественно,знакомятся. Ни в коем случае неназывайте свое настоящее имя, фамилию,адрес. Придумайте себе легенду. Например:я, Иванов Петр Петрович, безработный,бездомный, шесть раз грабили, поэтому денегпри себе нет, пятый год болен проказой.При этом чешитесь. Бандиты брезгливы,поэтому отдельное купе вам обеспечено.Принесенный проводницей чай незаметновылейте под стол, в нем может оказатьсяснотворное.Запоминайте лица попутчиков, это можетпригодиться при расследовании преступления.Хорошо, когда у пассажировесть характерные приметы: шрамы, увечья,физические недостатки. Если их нет,увечье всегда можно нанести. Скажем,прижмите как бы нечаянно пассажиру палецв дверях. А лучше голову — вот вам ихарактерная примета!Помните, лучший вид защиты от бандита— нападение на него. В тамбуре у васмогут попросить закурить. Не теряйтесь!Левую руку суньте в карман за спичками,правой проведите удар фалангами пальцевв горло неизвестного. Если он нанесетответный удар — вы не ошиблись, передвами профессиональный преступник.Если он упадет замертво, значит, это былобыкновенный пассажир.На станциях у поездов идет бойкая торговляовощами и фруктами. Кто знает, изчего они сделаны! Купите то, что хочется,но сразу не ешьте. Наверняка в вагоне будутпассажиры с детьми. Угостите их. Детишкивсегда лопают не подумавши. Еслис детками в течение двух часов ничего неМужчине в отпускенеобходимо:— две бутылки водки на первое время;— два коробка спичек (в одном спичкии соль, в другом спички и малинкадля рыбалки);— справку об освобождении.Женщине нужнообязательно взять:— юбку-парус и туфли-лодочки;— плечики (а то там будут не тогоразмера);— перекись водородика (обесцвечиватьволосики и усики);— горсть родной пудры;— крем с ошарашивающим эффектом,отшелушивающий крем (а вдругчто-нибудь пришелушится?), крем отзапора;— лейкопластырь телесного цвета(наклеивать на безымянный палецправой руки);— пилочку по металлу (вдруг придетсякольцо снимать?);— таблетки („Нестарин“, „Неболей“,„Антиувядай“, „Антиопростал“);— туфли с шипами (а вдруг пойдемв горы?), ласты на каблуке (на пляж);— свою фотографию (несколькоштук), чтобы там не фотографироваться;— шезлонг (не стоя же в аэропортуждать, да и на пляже чтобы не платить);— платье для таможни, платье длясамолета, платье для регистрации вотеле, платье для пляжа, платье длясауны, платье для лифта;— сеточку для груди (на ночь надевать,чтобы держалась, и чтоб не ходитьрастрепой);— сомбреро, резиновую шапочку,шапочку для душа, шляпу с розами,берет, платок, вуаль, кепку, шапку изгазеты (на случай, если в номере вдругпотребуется ремонт);— платок-парео (вдруг там подует теплыйнесильный ветер, а я без парео, инечему будет красиво развеваться и натягиваться,облепляя мою стройную,почти девическую фигуру?!);— прошлогодние билеты и чеки, чтобысравнить, как выросли цены за год;— игрушечный пистолет сына (оченьпохож на настоящий) для прогулок повечерам одной;— мольберт с набором уже готовыхпейзажей (чтобы выставить его демонстративнона балкон, и менять рисункиодин раз в в дня, а самой задумчивокурить на балконе в одном берете);— сборник стихов Бурумтурыгина(чтобы все спрашивали, что это я читаю,и что это за поэт,—в общем, цеплятьмужиков на загадочного Бурумтурыгина);случится — приступайте к еде.Если на свою беду вы привлекательнаяженщина с хорошей фигурой, ждите насильников!Ваши физические достоинства,в данном случае — недостатки, тем неменее можно скрыть. Швейное объединение„Щит“ на заказ по фигуре шьет мешковатыезакрытые платья из отталкивающейткани. Это поможет избежать групповогоизнасилования.Подобранная не по размеру обувь сделаетвашу походку идиотской. Опытные косметологипо борьбе с организованной преступностьюпроведут несложную пластическуюоперацию — в результате вас роднаямать не узнает!И вот, предположим, вы живым выйдетеиз поезда. До места отдыха вам предложатдобраться на такси. Ни в коем случаене садитесь в машину один. Это можетзакончиться трагически. Не менее опасноехать в такси с незнакомыми попутчиками.Пешком пробираться по неведомойместности тоже рискованно. Дождитеськолонны арестантов в сопровожденииконвоя. Пристройтесь к группе и под конвоемс песней двигайтесь к месту отдыха.По окончании отпуска не вздумайте вернутьсядомой свежим и отдохнувшим. Народи так раздражен, поэтому не дразнитезверя. Постарайтесь на пляже сгоретьтак, чтобы кожа висела клочьями. Возвращайтесьизмученным, грязным, больным.Рассказывая о проведенном отдыхе, придумайтепобольше ужасов: мол, избили,ограбили, отравили.Это расположит к вам окружающих.Хотя, с другой стороны, может, вам и непридется ничего придумывать. Сегодняглавное — вернуться живым!Желаем приятного отдыха!Семен Альтов, www.altov.ruВещи первой необходимости— черную простыню (для романтическоговечера), свечи, бутылку вина,цветы, вазу;— коробку конфет (чтобы была);— пустую бутылку из-под вина, котороепонравилось в прошлый раз,чтобы купить такую же;— меню из японского ресторана,чтобы выучить названия, да и просточтобы было что почитать в самолете;— детективчик на двадцать однустраницу (по числу дней отпуска);— „Войну и мир“ (все четыре тома)—чтобы прижимать углы полотенца напляже;— шторы (вдруг в номере не будетштор или они не понравятся или будутне в тон обоям?);— кстати, обои тоже надо взять;— основу для тортиков;— бутылку уксуса (вдруг в турецкомотеле на минутку под рукой окажетсяплита с духовкой, четыре яйца, стаканмуки, полстакана сахара, две чайныхложки какао, пищевая сода, а уксусанету?!);— совок или лопатку, если надо будетвыкопать какое-нибудь растениеили ямку;— килограмм яблок, килограммслив, килограмм черешни, килограммкартошки, килограмм кэшью, пакетикмороженой клубники (перекусить),„Фестал“, „Мезим“;— шаблон для лица (чтоб слишкомне поправляться);— напольные весы (потому что наюге все весы врут);— пять баночек по 0,75 с завинчивающейсякрышкой, потому что они такиеудобные;— карнавальную маску (вдруг изАнапы будет экскурсия в Венецию?)— и запасной багаж (на случай, еслиосновной багаж потеряется).


#25 • 19 июня 2013 года ЧЕТВЕРГ, 27 июня1707.30 Дневники большой охоты08.20 Подсекай, Семеныч09.20 Мировые рыбалки09.50 Экстремальная рыбалка10.35 Тропа рыбака11.05 В мире рыбалки11.30 С Чилли на карпа12.00 „Радзишевский и К“12.30 Планета охотника13.00 Рыболовный гид13.30 По рекам России14.00 Охота14.30 Американская рыбалка15.00 Особенности охоты на Руси15.30 Мировые рыбалки16.00 Нахлыст16.30 Ловля карпа17.00 „Радзишевский и К“17.30 Рыболовное шоу17.55 Охота с луком18.25 Охотничьи собаки18.55 В мире рыбалки19.20 Мотолодки19.50 Рыболовное шоу20.15 Следопыт20.30 Один день на рыбалке20.55 Подсекай, Семеныч21.55 Тропа рыбака22.25 Американская рыбалка22.55 Рыбалка — это просто23.25 Горная охота23.55 „Радзишевский и К“00.25 Рыболовное шоу00.50 Я и моя собака06.15 Х/ф „Люди и дельфины“07.40 „Кубик“08.00 „Время“09.00 „Рожденные в СССР“10.00 „Вокруг смеха“11.00 „На привязи у взлетнойполосы“12.10 „Сиди и смотри“12.30 Х/ф „Люди и дельфины“13.40 М/ф „Про МатвеяКузьмича“14.00 „Время“15.00 „Рожденные в СССР“16.00 „Шесть песен на бис“17.00 „86400 секунд работы дежурнойчасти милиции“18.00 „Утренняя почта“18.30 Х/ф „Люди и дельфины“19.40 М/ф „Эй, на том берегу!“20.00 „Время“21.00 „Рожденные в СССР“22.00 „Шесть песен на бис“23.00 „Марафон-15“00.00 Х/ф „Равноправие“00.20 Х/ф „Люди и дельфины“01.40 М/ф „Огромное небо“02.00 „Время“03.00 „Рожденные в СССР“05.00 Новости05.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 Телеканал „Доброе утро!“09.05 „Контрольная закупка“09.30 „Жить здорово!“10.25 Т/с „Понять. Простить“11.00 Новости11.15 „Модный приговор“12.10 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 „Время обедать!“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.15 Т/с „Женский доктор“16.05 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 Т/с „Понять. Простить“18.10 „Давай поженимся!“19.00 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Лист ожидания“22.20 „Вечерний Ургант“22.55 „Политика“23.50 Ночные новости00.05 „Пусть говорят“01.00 „Давай поженимся!“01.50 „Я подаю на развод“02.35 „Вечерний Ургант“03.05 Т/с „Лист ожидания“04.00 Новости04.05 Т/с „Лист ожидания“06.00 Самогонщики06.55 Рукотворные чудеса07.50 Требуется сборка08.15 Интересно обо всем08.45 Рыбацкие легенды09.40 Дело техники!10.35 Экстремальная рыбалка11.30 Оголтелая рыбалка12.25 Рукотворные чудеса13.20 Разрушители легенд14.15 Top Gear15.10 Махинаторы16.05 Самогонщики17.00 Разрушители легенд18.00 Требуется сборка18.30 Как работают машины19.00 Top Gear20.00 100 величайших гаджетов21.00 Ник Валленда22.00 Сквозь кротовую нору23.00 Top Gear00.00 Авиакатастрофы00.55 Молниеносные катастрофы01.20 Дело техники!02.15 Рукотворные чудеса03.10 Разрушители легенд04.05 Как работают машины04.35 Экстремальная рыбалка04.00 Новости04.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 „Контрольная закупка“08.50 „Жить здорово!“09.55 „Модный приговор“11.00 Новости11.15 „Время обедать!“11.55 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 Т/с „Понять.Простить“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.10 Т/с „Женскийдоктор“16.00 Т/с „ПроспектБразилии“17.00 Вечерние новости17.40 „Давай поженимся!“18.55 „Пусть говорят“20.00 „Время“20.30 Т/с „Листожидания“22.40 „Вечерний Ургант“23.15 „Политика“00.15 Ночные новости00.30 „Давай поженимся!“01.30 Т/с „Понять. Простить“02.00 Новости02.05 Т/с „Лист ожидания“05.00 Труднейший в мире ремонт06.00 Армия дельфинов07.00 В поисках акул08.00 В ожидании конца света09.00 Линии Наска10.00 Армия дельфинов11.00 Тюремные трудности12.00 В ожидании конца света13.00 Спецотдел по выживанию14.00 Неуловимаяросомаха15.00 В поисках акул16.00 В ожидании концасвета17.00 Спецотдел повыживанию18.00 Апокалипсис: восхождениеГитлера19.00 Тюремные трудности20.00 НЛО над Европой21.00 Тайны истории22.00 НЛО над Европой00.00 Тайны истории01.00 НЛО над Европой02.00 Апокалипсис: восхождениеГитлера03.00 Тюремные трудности04.00 НЛО над Европой05.00 „Утро России“09.05 Т/с „Самара“10.00 „Вести“10.30 „1000 мелочей“11.15 „О самом главном“12.00 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.05 „Дело Х. Следствиепродолжается“15.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“16.00 „Вести“16.10 Местное время16.35 Т/с „Поцелуйте невесту!“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 Т/с „Королева бандитов“21.40 Т/с „Самара“22.35 „Куда уходит память?“23.30 Т/с „Достоевский“00.40 „Вести +“00.55 Х/ф „Инспектор Лосев“02.20 Вести.ru02.35 „Городок“03.05 „Вся Россия“03.15 „Прямой эфир“04.10 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“07.00 Самое дикое шоу07.25 Дело мастера боится08.15 Введение в собаковедение09.10 Необычные животные10.05 В дебрях Африки11.00 Отдел защиты животных11.55 Дикие сиротки12.20 SOS дикой природы12.50 Скорая помощь дляживотных13.45 Территория животных14.40 В дебрях Африки15.30 Стая16.00 Самое дикое шоу16.30 Введение в собаковедение17.25 Мой питомец18.20 Плохой пес19.15 Остров орангутангов19.40 Ветеринар Бондай Бич20.10 Дикие сиротки20.35 Стая21.05 В дебрях Африки22.00 Доминик Монаган идикие существа22.55 Рууд и его жуки23.50 Отдел защиты животных00.45 Добыча — человек01.35 Я живой04.00 „Утро России“08.00 „1000 мелочей“08.45 „О самом главном“09.30 Т/с „Кулагин и партнеры“10.00 „Вести“10.30 Местное время.Вести — Москва10.50 Вести. Дежурная часть11.00 Т/с „Тайны следствия“12.00 „Дело Х. Следствиепродолжается“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“15.00 Т/с „Поцелуйте невесту!“16.00 „Вести“16.15 Местное время.Вести — Москва16.30 Т/с „Каменская-4“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 „Спокойной ночи, малыши!“20.00 Т/с „Штрафбат“22.05 Х/ф „Брат-2“00.45 „Вести +“01.10 Х/ф „В лесах подКовелем“02.35 Т/с „Большая любовь-5“03.45 Вести. Дежурная часть06.00 „Экономическиеновости“07.00 М/ф08.00 „Вечерние новости изАмерики“09.00 Х/ф „Патруль“11.00 Т/с „Врач“12.00 Т/с „Тонкая грань“13.00 Х/ф „Аты-баты, шлисолдаты...“15.00 Т/с „Врач“16.00 „Сейчас в мире“16.08 „Особое мнение“17.00 „Песня года. Лучшее“17.10 Х/ф „Крутые: смертельноешоу“19.00 „Сейчас в мире“19.08 „Особое мнение“20.00 Т/с „Врач“21.00 Т/с „Надежда“22.00 „Сейчас в мире“23.00 Х/ф „Крутые: смертельноешоу“01.00 „Особое мнение“02.00 Х/ф „Сон в руку,или Чемодан“04.00 „Особое мнение“05.00 Т/с „Врач“05.00 „НТВ утром“07.10 Т/с „ВозвращениеМухтара-2“09.00 „Сегодня“09.25 Дачный ответ10.30 „Медицинские тайны“11.05 Т/с „Соло для пистолетас оркестром“12.00 „Сегодня“12.35 „До суда“13.35 Суд присяжных14.35 „Обзор. ЧП“15.00 „Сегодня“15.30 „Суд присяжных. Окончательныйвердикт“16.40 Т/с „Знаки судьбы“17.35 „Обзор. ЧП“18.00 „Сегодня“18.30 „Прокурорская проверка“19.35 „Говорими показываем“20.25 Т/с „Семин. Возмездие“22.15 „Сегодня. Итоги“22.40 Т/с „Чужой район-2“00.35 Т/с „Месть“02.30 „Прокурорскаяпроверка“03.40 „Говорими показываем“04.30 „КриминальнаяРоссия. Современныехроники“. „Банданеудачников“05.00 М/с „Великийчеловек-паук“06.00 М/с „Маленький принц“06.30 М/с „Клуб Винкс —школа волшебниц“07.00 Королева шоппинга07.30 Т/с „Светофор“08.00 Т/с „Восьмидесятые“09.00 Т/с „Воронины“11.00 Шоу „Уральских пельменей“.Вялые паруса12.00 Т/с „Даешь молодежь!“13.00 Х/ф „Притворисьмоей женой“15.10 Т/с „Даешь молодежь!“16.00 Шоу „Уральских пельменей“.Вялые паруса17.00 Т/с „Воронины“19.00 Т/с „Восьмидесятые“20.00 Т/с „Светофор“20.30 Х/ф „Реальные кабаны“22.20 Т/с „6 кадров“23.00 Т/с „Даешь молодежь!“23.30 „Люди-Хэ“00.00 Х/ф „Пулбой. Спасайсякто может“01.40 Х/ф „Школа воров-2“03.30 Шоу доктора Оза06.00 М/с „Злобний“06.25 „Бадьорий ранок“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 „Обережно, Модерн!“08.35 Т/с „Конан“09.35 Х/ф „Два мiсiонери“11.20 „Хвилинка для дитини“12.00 М/с „Скарби островачерепах“12.25 М/с „Галактичний футбол“13.00 „Сумка смiху“15.00 М/с „Злобний“15.30 „Хвилинка для дитини“16.00 М/с „Скарби островачерепах“16.30 Т/с „Вiдчайдушнi батьки“18.00 „33 квадратних метри“18.50 „Обережно, Модерн!“19.25 Т/с „Елен i друзі“20.25 Т/с „Конан“21.20 Х/ф „Вiкенд з Бернi-2“09.10 Таємнi знаки10.00 У пошуках пригод10.50 Пiвдень Тихого океану11.40 Авiакатастрофи зблизька12.30 Руйнiвники мiфiв13.20 Великi тирани14.10 Загадки планети15.00 Загадки Всесвiту15.50 Погрози сучасного свiту16.20 Фантастичнi iсторiї17.20 Гучна справа18.10 „Холодна вiйна“19.00 Погрози сучасного свiту19.30 У пошуках пригод20.20 Фантастичнi iсторiї21.10 Гучна справа22.00 Д/ф „По той бiк Стiни“22.50 Пiвдень Тихого океану23.40 Загадки Всесвiту00.30 Знищений свiт07.00 М/с „Уроки тетушки Совы“08.00 Х/ф „Два дня чудес“09.05 М/с „Возвращениеблудного попугая“10.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“11.00 Х/ф „Как я былвундеркиндом“12.30 М/с „Легенда о спящейкрасавице“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Два дня чудес“15.05 М/с „Возвращениеблудного попугая“16.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“17.00 Х/ф „Как я былвундеркиндом“07.30 „Дуракам везет“08.00 „Крещендо“08.15 Х/ф „Земля Обетованная“11.00 „Взгляд“12.35 „Телескоп“13.05 „Осторожно, Модерн!“13.35 „Дуракам везет“14.05 „Эта неделя в истории“14.35 Х/ф „Гангстеры ифилантропы“16.00 „Песня года“16.30 „The Lucy Show“17.00 „И никуда уже не деться...“18.00 „Песня года“18.30 „Тема“19.10 „Осторожно, Модерн!“19.40 „Дуракам везет“20.35 Х/ф „Нежная кожа“22.30 „The Lucy Show“23.00 „Песня остается счеловеком“23.55 „Девушка с планеты „Туами“00.35 „Телескоп“09.00 „Животные, которыеперевернули историю“10.00 „Затерянный мирАлександра Великого“11.00 „Париж“12.00 „Барак Обама“13.00 „Охотники за мифами“14.00 „Животные, которыеперевернули историю“15.00 „Команда времени“16.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“17.00 „Ферма в годы войны“18.10 „Охотники за мифами“19.10 „Затерянный мирАлександра Великого“20.10 „Спасение Парфенона“21.10 „История науки“22.10 „Разгадка тайн Мачу Пикчу“23.10 „Бойцовский клуб“00.00 „Животные, которыеперевернули историю“01.00 „Команда времени“06.50 Т/с „Счастливы вместе“08.00 Мультфильмы09.00 Т/с „Интерны“10.00 Х/ф „Мисс Конгениальность“12.00 Т/с „Реальные пацаны“13.00 Т/с „Универ“13.30 „Битва экстрасенсов“14.30 „Дом-2“16.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“16.30 Т/с „СашаТаня“17.00 Т/с „Реальные пацаны“18.00 Т/с „Интерны“19.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“19.30 Т/с „СашаТаня“20.00 Х/ф „Мисс Конгениальность-2:Прекраснаи опасна“22.10 „Дом-2“23.40 Х/ф „Вампиранутые“01.15 Т/с „Без следа“08.00 „Племя“09.00 „Полярные летчики“09.50 „Береговая охрана Флориды“10.40 „Машины с того света“11.35 „Оружие, изменившее мир“12.30 „Самые опасные профессии“13.20 „Экстремальная ЮжнаяАфрика“14.15 „Вперед в будущее“15.15 „Племя“16.10 „Крутые конструкции“17.05 „Полярные летчики“18.00 „Береговая охрана Флориды“19.00 „Черное золото“20.00 „Экстремальная ЮжнаяАфрика“21.00 „Непобедимый воин“21.55 „Племя“22.50 „Непобедимый воин“23.45 „Полярные летчики“00.40 „Береговая охрана Флориды“01.35 „Машины с того света“02.30 „Эд к вылету готов!“07.00 Всемирный путешественник08.00 Запрещено09.00 Спасатели Пиха-бич10.00 Берт Завоеватель10.30 Американские горки11.00 Лучшие в мире путешествия12.00 Вкусы Эден13.00 Карибская повареннаякнига14.00 Охотники за международнойнедвижимостью15.00 Роскошные путешествия16.00 Всемирный путешественник17.00 Берт Завоеватель17.30 Американские горки18.00 Необычная еда20.00 Запрещено22.00 Голубой континент23.00 Роскошные путешествия00.00 Путешествие в „Трабанте“01.00 Спасатели Пиха-бич02.00 Запрещено03.00 Голубой континент08.35 Детская территория09.05 Огороды. Экзотика09.35 10 самых больших ошибок10.05 Покупки по всему свету10.55 Огородные вредители11.25 10 самых больших ошибок11.55 Дачная экзотика12.55 Старинные русские усадьбы13.50 Нью-Йорк на крыше14.35 Огород без хлопот15.00 Детская территория15.30 Огороды. Экзотика16.30 Сравнительный анализ17.00 Ландшафтный дизайн17.30 Топ-1018.00 Сады и садовники18.30 Секреты стиля19.15 Райские сады19.40 Зеленая аптека20.10 Дом своими руками21.25 Детская территория21.55 Огороды. Экзотика22.40 Райские сады23.35 Скорая садовая помощь05.00 М/с „Бэтмен“05.30 Званый ужин06.30 „Документальный проект“07.30 Новости „24“08.00 „Нам и не снилось“11.00 „Экстренный вызов“11.30 Новости „24“12.00 Званый ужин13.00 „Засуди меня“14.00 „Семейные драмы“15.00 Не ври мне!17.00 „Верное средство“18.00 „Экстренный вызов“18.30 Новости „24“19.00 „Тайны мира“20.00 „Эликсир молодости“21.00 „Какие люди!“22.00 „Экстренный вызов“22.30 „Что случилось?“22.50 Т/с „Солдаты“00.50 Т/с „Сверхъестественное“01.45 „Чистая работа“02.30 Т/с „Туристы“И нтересно снатьДобрые приметыВсе слышали о том, что черный котперебегает дорогу к несчастьям, что нестоит проходить под нависающей лестницей.И встретить женщину с пустымиведрами — это вообще из разряда кошмаров!Кто-то верит в эти знаки судьбы,кто-то смеется над ними.А вот китайцы верят в приметы, потомучто знают: большинство из происходящегоимеет свой скрытый смысл:1. Вам дарят собаку или вы находитебездомного щенка около своего дома.Не выгоняйте их! Собака, появляющаясяв доме — очень благоприятныйзнак. Это верный признак того, что увас появятся преданные и искренниедрузья, которые помогут преодолеть любыетрудности. Черная собака — символбогатства и защиты. Золотистая собакаприносит процветание и счастье, а белыесобаки — любовь и романтическиеотношения.2. У вас чешутся руки? Вам стоит обратитьвнимание на ваши финансы. Есличешется левая рука, то вам следует ожидатьбольшой приток денег. Если праваярука, то следует быть осторожным в финансовыхвопросах, так как деньги могутвас покинуть!3. Если вы видите падающую звезду,немедленно загадывайте желание! Вашежелание обязательно исполнится! Есливы одиноки, вы обязательно встретитесвою половинку, если вы что-то потеряли,обязательно найдете, если вам не везет,удача найдет вас! Падающие звездыявление довольно частое, поэтому, прогуливаясьлетним вечером, всегда имейтекакое-нибудь желание наготове. Ведьзвезды падают очень быстро, и временина раздумья может и не быть.4. У вас чешется ухо. Скорее всего, вэтот момент кто-то говорит или вспоминаето вас. Если чешется левое ухо,то кто-то говорит про вас очень хорошо,а вот если чешется правое, то вас явнообсуждают или сплетничают! Если у васзачесалось ухо, то можете подумать о человеке,друге, любимом, кто, вероятно,говорит о вас в данный момент. Если выпроизнесете его имя вслух, и покалываниепрекратится, то ваше предположениебыло верным!5. Солнечный дождь. Увидеть одновременнои дождь и солнце, действительно,очень хороший признак. Ещелучше, если при этом на небе есть радуга.Когда льет дождь и сияет солнце, все,что вы делаете в это время, будет обреченона успех! Вы обязательно получитеподдержку, и осуществите свои желания!6. Если вы найдете символ удачи, напримерподкову, монетку, клевер с четырьмялистьями, желудь и т.п., — этознак того, что удача идет к Вам! Никогдане выбрасывайте найденный символ, ведьвсе они обладают Энергией процветания.7. Одежда, надетая наизнанку, считаетсязнаком чрезвычайной удачи! Есливы случайно надели что-то наизнанку,ждите хороших вестей и получения прибыли!Если вам по какой-то причине невезет, то удача скоро обязательно к Вамвернется!8. Птичий помет упал вам на голову?Поздравляем! Вам повезло, ведь этоглавный знак богатства, прибывающегос небес.


18 ПЯТНИЦА, 28 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.05 Пiдсумки дня09.30 Контрольна робота09.50 „Вiра. Надiя. Любов“10.55 Концертна програма„Мелодiя двох сердець“12.25 М. Мозговий —майстер-клас „Жити...“14.25 Т/с „Варiант Омега“15.45 Концертна програмадо Дня Випускника16.50 Концертна програмаМ. Поплавського „Я— українець!“18.50 „Надвечiр’я“19.50 Концертна програмадо Дня КонституцiїУкраїни21.00 Пiдсумки дня21.30 Фольк-music22.55 Трiйка, Кено, Секундаудачi23.00 ТРК „Ера“01.20 Про головне01.45 ТелеАкадемiя02.45 „Вiра. Надiя. Любов“03.35 „Таємницi успiху“ з Н.Городенською04.05 Уряд на зв’язку згромадянами04.35 „Служба розшукудiтей“04.40 Хiт-парад05.30 Пiдсумки дня06.05 „ТСН“06.50 „Шiсть кадрiв“09.00 Комедiя „Китайськабабуся“10.50 Комедiя „I батьки, iдiти“19.30 „ТСН“20.15 „Вечiрнiй Київ —2013“22.05 Комедiя „Мамусi“00.15 Комедiя „Бiднiродичi“ 02.25 Х/ф „Дiаманти назавжди“04.20 Комедiя „Бiднiродичi“ 04.55 Х/ф „Тарас Бульба“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“07.30 „Новини“07.35 „Ранок з Iнтером“08.00 „Новини“08.10 „Ранок з Iнтером“08.30 „Новини“08.35 „Ранок з Iнтером“09.00 „Новини“09.10 Т/с „Петрович“11.05 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“12.00 „Новини“12.20 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“13.10 Х/ф „Огiркова любов“17.00 „Давайодружимося!“18.00 „Новини“18.10 Т/с „Жiночийлiкар-2“20.00 „Подробицi“20.30 „Шустер Live“00.40 Х/ф „Останнiйрейд“03.00 Д/ф „МуслiмМагомаєв. Серцена снiгу“03.50 Д/с „Слiдство вели...“з Л. Каневським“04.35 Т/с „Жiночийлiкар-2“05.20 „Служба розшукудiтей“05.25 М/с „МайстерМеннi“06.10 Х/ф „Джек i бобоведерево“09.40 Педан-Притула Шоу18.00 Т/с „Воронiни“22.00 Т/с „Свiтлофор“00.05 Т/с „Купiдон“01.05 Т/с „Дружнасiмейка“02.55 Зона ночi03.00 Втрачений рай03.50 Зона ночi03.55 Зiрка Вавiлова04.40 Врятований любов’ю04.55 Зона ночi. Культура05.00 Катерина Бiлокур.Послання05.15 „Факти“05.50 „Свiтанок“06.55 „Дiловi факти“07.05 Т/с „Таксi“07.25 Т/с „Леся+Рома“08.40 „Дiловi факти“08.45 „Стоп-10“09.45 „Надзвичайнiновини“10.40 Т/с „Далекобiйники“12.35 Т/с „Прокурорськаперевiрка“14.50 Т/с „Брат забрата-2“16.50 Т/с „Далекобiйники“18.45 „Факти. Вечiр“19.20 „Надзвичайнiновини“20.05 Т/с „Братза брата-2“21.55 Т/с „Прокурорськаперевiрка“23.05 „Максимумв Українi“00.00 Х/ф „Ромео повиненпомерти“ 02.10 Х/ф „Пекельнийбункер-2: Чорнесонце“ 03.50 Т/с „Дружинифутболiстiв.Додатковий час“04.15 Т/с „Офiс“06.30 Голос верующего07.00 Сегодняо главном08.00 „Сегодня“08.30 Зеленая лампа09.30 Частныеновости10.00 Вокруг света11.30 Ювелирочка14.30 Мегаперевозки17.00 Вокруг света18.00 Время помнить18.30 „Сегодня“19.00 Частные новости19.30 Сегодняо главном20.30 „Сегодня“21.00 Музыкадля взрослых22.00 Частные новости22.30 Время помнить23.00 „Сегодня“23.30 Сегодняо главном00.30 Музыкас М. Бурмакой01.30 „Сегодня“02.00 Музыка длявзрослых03.00 Частные новости03.30 Музыкас М. Бурмакой04.30 Х/ф „Роза“06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром, Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальнаяреволюция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальнаяреволюция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети03.00 История успеха04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор07.00 „ВІККА“-НОВИНИ“07.40 „Подаруйжиття“08.00 „Повнота радостіжиття“08.30 „Переможний голосвіруючого“09.05 „Подаруй життя“09.20 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене відео поукраїнськи“13.50 „Найкращі матчі ЛігиЄвропи. „Базель“ —„Тоттенгем“17.00 „Феєрія мандрів“17.40 „Подаруй життя“18.10 „Відкритий діалог“19.00 „ВІККА“-НОВИНИ“19.40 „Подаруй життя“20.00 „Незвичайнікультури“20.30 „Подорожу світ СПА“20.40 „Подаруй життя“21.00 „ВІККА“-НОВИНИ“21.30 „Бійцівська п'ятниця.Східні єдиноборства.Бушидо“23.40 Х/ф „Гоемон“01.50 „Профутбол“03.05 Х/ф „Фучжоу“04.35 Х/ф „Проект„Альфа“06.02 „Час країни“06.35 „Донецька ОДТРК“07.00 „ЧСН“09.15 „Кобзар єднає Україну“09.30 „Акценти“10.00 „Країна, яка нам потрібна“11.00 Т/с „Життя як життя“11.45 „Видатні люди України“12.10 „Цей загадковий світ“12.35 Х/ф „Марія Мірабелла“13.40 „Симфонія дерева“15.30 „Програми загальнодержавногозначення“16.00 „ЧСН“16.15 „Казкова майстерня“16.28 Мультфільм16.40 „Уряд на зв’язку згромадянами“17.05 „Цей загадковий світ“17.30 „Зірковий коктейль“17.43 „Уїкенд“18.10 Т/с „Життяяк життя“19.00 „ЧСН“19.30 „Мистецька палітра“20.30 „Зірковий коктейль“20.45 „Казкова майстерня“21.00 „Агенція теленовин“21.40 „Уїкенд“22.00 „ЧСН“22.30 Х/ф „Житейськеморе“00.02 „ЧСН“07.00 „Новини“07.10 „Ранок з Iнтером“07.30 „Новини“07.35 „Ранок з Iнтером“08.00 „Новини“08.10 „Ранок з Iнтером“08.30 „Новини“08.35 „Ранок з Iнтером“09.00 „Новини“09.10 „Феєрiя подорожей“09.30 Формула кохання. Таємницясерiалу „Обручка“10.25 „Голлiвудськi пари“11.15 „Зворотний бiк Мiсяця“12.00 „Новини“12.20 Позаочi. Леонiд Кравчук13.05 Т/с „Янгол-охоронець“13.50 Концерт Таїсiї Повалiй„Україна. Голос. Душа“16.00 Т/с „Темний iнстинкт“16.45 Сiмейний суд17.35 „Голлiвудськi пари“18.25 Т/с „Янгол-охоронець“19.15 „Легендарнi замки України“20.00 Подробицi20.30 „Шустер Live“00.50 Концерт Таїсiї Повалiй„Україна. Голос. Душа“03.00 Подробицi03.30 Смартшоу04.00 „Феєрiя подорожей“04.30 Сiмейний суд05.15 Т/с „Янгол-охоронець“06.00 Єралаш06.30 Телепузики07.00 Малята-твiйнята07.30 М/с „Дашадослiдниця“07.55 Мультикз Лунтiком08.25 М/с „ШоуГарфiлда“09.00 Т/с „Ранетки“10.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“11.50 Т/с „Та, що говоритьз привидами“12.50 Одна за всiх13.20 Х/ф „ДокторДулiттл-3“15.15 Х/ф „ДокторДулiттл-4“17.05 Х/ф „ДокторДулiттл-5“18.55 Х/ф „ДокторДулiттл“20.45 Х/ф „ДокторДулiттл-2“22.35 УТЕТа в Iнтернетi23.00 Шпiлiвiлi23.35 Т/с „Секс i мiсто“00.35 Х/ф „Пагорбимають очi-2“ 02.20 Х/ф „Золотийключик“ 04.10 До свiтанку06.00 Х/ф „Красень-чоловiк“08.35 „Щоденник длябатькiв“09.00 Великi битви10.00 „Алло, лiкарю!“11.15 М. Жванецький.„Ретельнiше треба,хлоп’ята!“12.30 „Соцiальний статус“13.15 Культурний шок14.10 „Художнi iсторiї“15.45 Д/ф „Дикий молодняк“16.50 „Алло, лiкарю!“17.45 Д/ф „Секретнiматерiали“18.30 Самобутнi культури19.00 В гостях у Д. Гордона20.00 Великi битви21.00 Дiти-актори22.10 Культурний шок23.10 Д/ф „Дикий молодняк“00.15 Амурнi мелодiї 01.10 Х/ф „Першi 9 1/2тижнi“02.45 „Художнi iсторiї“03.35 Центральна Америка04.25 „Будь у курсi!“04.50 „Кумири“05.05 „Цивiлiзацiя Incognita“05.20 Лаос — бальзам длядушi05.20 „Чужi помилки.Винахiдник“06.05 „Неймовiрнаправдапро зiрок“07.35 Х/ф „Я тебелюблю“18.00 „Вiкна-новини“18.20 „Неймовiрнаправдапро зiрок“20.00 „Моя правдаВiктор i IринаСалтикови.Розплатаза любов“21.00 „Моя правда.ОлександрБарикiн.Розiрване серце“22.00 „Вiкна-новини“22.25 „Зоряне життя.Батьки-одинаки“23.20 „Зоряне життя.Народженiв чужому тiлi“00.20 Х/ф „На мосту“02.15 Х/ф „Отрути,або Всесвiтняiсторiя отруєнь“ 03.55 Нiчний ефiр05.00 Х/ф „Одноклассницы“06.40 Т/с „Дочери МакЛеода“07.35 Т/с „Дамы семьи Гилмор“08.30 Т/с „Беременностьна каблуках“09.20 Х/ф „Нора Робертс: Убийствопо наследству“10.55 Т/с „Дочери МакЛеода“11.50 Х/ф „Бетховен-5“13.25 Т/с „Дамы семьи Гилмор“14.20 Т/с „Родители“15.10 Т/с „Беременностьна каблуках“15.55 Х/ф „Добейся успеха“.„Борись до конца!“17.40 Т/с „Ищейка“18.30 Т/с „Дамы семьи Гилмор“19.20 Т/с „Родители“20.10 Т/с „Беременностьна каблуках“21.00 Правдивая голливудскаяистория23.55 Т/с „Красотки изособняка“00.20 Х/ф „Нора Робертс:Убийство по наследству“01.50 Х/ф „Добейсяуспеха“. „Борись доконца!“03.35 Т/с „Ищейка“04.15 Т/с „Дочери МакЛеода“06.10 Т/с „Вiйськоварозвiдка: першийудар“07.00 „Подiї“07.10 Т/с „Глухар“09.20 Т/с „Слiд“12.00 Х/ф „Багата Маша“16.00 Х/ф „Щастя є“19.00 „Подiї“19.20 Х/ф „Щастя є“20.15 Т/с „Думай якжiнка“22.20 Т/с „Слiд“23.15 Т/с „Охоронець-3“02.40 Щиросердне зiзнання03.20 „Подiї“03.40 Х/ф „Євротур“05.00 „Срiбний апельсин“07.00 Х/ф „Аллегро с огнем“09.00 Х/ф „Военнополевойроман“11.00 Х/ф „Баламут“13.00 Х/ф „Каждый вечерпосле работы“14.30 Т/с „Вход в лабиринт“16.00 Х/ф „Затишье“19.00 Х/ф „Короткие встречи“21.00 Х/ф „Черный аист“23.00 Х/ф „Патриотическаякомедия“01.00 Х/ф „Прощайте,фараоны!“02.30 Т/с „Вход в лабиринт“04.00 Х/ф „Инспектор ГАИ“05.40 „Елiта спецназу.Краповi берети“05.50 „Правда життя“06.10 Х/ф „Трембiта“07.40 Т/с „Каменська-6“11.00 Х/ф „МаксимПерепелиця“12.45 Т/с „Меч“15.30 Т/с „Каменська-6“19.00 „Свiдок“19.30 Т/с „Полювання нагауляйтера“21.30 Х/ф „Грiм лютi“23.20 Х/ф „Вихiд“01.05 Х/ф „Захисник“ 02.35 „Свiдок“03.05 „Легенди карногорозшуку“04.10 „Речовий доказ“05.15 „Уроки тiтоньки Сови“05.00 Х/ф „Готика“07.00 Х/ф „Отсчет убийств“09.10 Х/ф „На краю“11.00 Х/ф „Любовь и прочиеобстоятельства“13.00 Х/ф „Новый мир“15.20 Х/ф „Пять моихбывших подружек“17.00 Х/ф „Мои черничныеночи“19.00 Х/ф „Рэй“21.35 Х/ф „Морпехи“23.45 Х/ф „8 миля“01.35 Х/ф „Радио“03.30 Х/ф „В последниймомент“07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 01.00 „Часновин“07.20 „Автопiлот-новини“07.30 „Зверни увагу“08.15,22.45,04.15„Хронiка дня“08.25 „Ранок iз зiркою“08.45 „Трансмiсiя-новини“09.15,13.10,14.10,15.15„5 елемент“10.30,11.10,12.10,19.30,20.10,21.10,01.15,05.00 „Час“16.15,04.40 „Лiсовийпатруль“17.15 „Мотор-новини“17.25 „Не першийпогляд“18.15 „Реальний сектор“22.15 „Особливий погляд“23.30 „Crime news“23.45,00.30,02.40„Хронiка тижня“03.40 „В кабiнетах“06.00 Х/ф „Моя морячка“08.00 Х/ф „На крючке!“10.00 Х/ф „Золотая рыбкав городе n“12.00 Х/ф „Шерлок Холмси доктор Ватсон“16.00 Х/ф „Самый лучшийфильм 3-дэ“18.00 Х/ф „Контракт на любовь“20.00 Х/ф „Криминальныеобстоятельства“21.40 Х/ф „Про любоff“23.40 Х/ф „Путь“01.40 Х/ф „Бабло“03.40 Х/ф „Снежныйчеловек“06.00 М/ф07.40 Т/с „Солдати-14“11.25 „Шалене вiдеопо-українськи“13.50 Найкращi матчi ЛiгиЄвропи. „Базель“ —„Тоттенгем“17.00 Т/с „Кодекс честi-2“19.00 Х/ф „Американбой“21.20 Бiйцiвська п’ятниця.Схiднi єдиноборства.Бушидо23.40 Х/ф „Гоемон“ 01.50 „Профутбол“03.05 Х/ф „Фучжоу“04.35 Х/ф „Проект„Альфа“09.00 Х/ф „Год, когда мои родителипоехали в отпуск“10.55 Х/ф „Кафе“12.45 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“13.45 Х/ф „Служители“15.20 Х/ф „Бульвар спасения“17.00 Х/ф „Год, когда мои родителипоехали в отпуск“18.55 Х/ф „Кафе“20.45 Х/ф „На пределе Группа„Антитеррор“ 2“21.45 Х/ф „Служители“23.20 Х/ф „Бульвар спасения“01.00 Х/ф „Год, когда мои родителипоехали в отпуск“06.15 Футбол. Кубань —ЦСКА08.00 Гольф08.30 Баскетбол.Туров —БК Донецк10.15 Экстра-футзал10.40 Футбол.Бредфорд Сити —Нортгемптон Таун12.30 Формула-1 на воде13.35 Баскетбол.БК Химик —БК Галычина15.15 Футбол. Эраклес —Фейенорд17.00 Гольф20.00 ЧМ по гонкам намоторных катерах20.30 Футбол. Кубань —ЦСКА22.15 Баскетбол.Азовмаш —Летувос Ритас00.00 Бои без правил03.35 Футбол.Бредфорд Сити —Нортгемптон Таун05.25 Бокс05.45 М/ф09.35 Х/ф „Вождь Бiле Перо“11.10 Т/с „Столипiн.Невивченi уроки“13.00 Т/с „Олександрiвськийсад“15.20 Х/ф „Оцеола“17.15 Х/ф „Зелений фургон“20.10 Т/с „Олександрiвськийсад“22.20 Х/ф „Де 042?“23.45 Х/ф „Особливоважливе завдання“02.20 Х/ф „Звинувачуєтьсявесiлля“03.35 Х/ф „Дрiбницi життя“06.00 Мультфильмы08.15 „Кiноiсторiї нашого часу“08.45 „Не перший погляд“09.15 Т/с „Сiм’я“10.35 Мультфильмы11.25 „Не перший погляд“11.45 Мультфильмы14.00 „Ювелiр“17.00 „Серце вiддаю дiтям“17.35 „Не перший погляд“18.05 „Кримiнал“18.25 „Все про їжу“19.25 „Не перший погляд“20.00 „Убивство Кеннедi“20.30 Т/с „Сiм’я“22.25 „Не перший погляд“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 „Серце вiддаю дiтям“02.20 Х/ф „Кутузов“03.55 „Честь маю запросити“04.40 „Кiноiсторiї нашогочасу“05.10 „Акваскоп“05.30 Мультфильмы07.00 М/ф09.00 „Три сестри“10.00 Т/с „Маргоша“11.00 Т/с „Моя прекраснаняня“12.00 Т/с „ЩасливчикПашка“23.50 Розсмiши комiка00.50 Нiчне життя06.00 Футбол News06.15 Швейцария — Испания.Пляжный футбол07.15 „Один на один с Гамулой“08.00 Чорноморець — Волинь10.00 Футбол News10.25 Кубок Конфедераций12.35 Топ-матч12.40 „Один на один с Гамулой“13.40 Гетафе — Реал15.40 Футбол News16.00 Шахтер — Динамо18.00 Futbol Mundial18.40 Италия — Испания. Финал20.40 „Один на один с Гамулой“21.40 Топ-матч21.55 Futbol Mundial22.30 Футбол News22.50 Шахтер — Динамо00.50 Футбол News01.10 Кубок Конфедераций03.10 Футбол News03.25 Франция — Швейцария.Пляжный футбол04.35 Futbol Mundial05.20 Свiт зiрок06.05 М/ф08.20 Справа смаку09.30 Ранкова пошта10.00 Недiля зКварталом11.00 Попелюшка дляБаскова11.25 Смачна лiга12.15 Свати бiля плити13.15 Квадратнийметр14.25 „Модний вирок“15.30 Жiноча форма16.25 Глянець17.20 Пiсня року21.25 Глянець22.15 „Модний вирок“23.10 Жiноча форма00.10 Веселi чоловiки01.00 Колiр Ночi


#25 • 19 июня 2013 года ПЯТНИЦА, 28 июня1907.25 Дневники большой охоты08.15 Оружие для охоты08.45 Записки великого охотника09.30 Охотничьи путешествия10.00 Экстремальная рыбалка10.45 В мире рыбалки11.10 Нахлыст11.40 Ловля карпа12.10 „Радзишевский и К“12.40 Рыболовное шоу13.05 Охота с луком13.35 Трофеи14.05 Охота14.35 Американская рыбалка15.05 Особенности охоты на Руси15.35 Оружие для охоты16.05 Охотничьи собаки16.35 В мире рыбалки17.00 Мотолодки17.30 Рыболовное шоу17.55 Следопыт18.10 Один день на рыбалке18.35 Рыбалка — это просто19.05 Горная охота19.35 Школа нахлыста Ника Харта20.05 Рыболовное шоу20.30 Я и моя собака21.00 Мировые рыбалки21.30 Охота в горах Алтая22.00 В мире рыбалки22.25 Американская рыбалка22.55 Нахлыст23.25 Мотолодки23.55 Фанаты Эбро06.30 Х/ф „Люди и дельфины“07.40 М/ф „Про МатвеяКузьмича“08.00 „Время“09.00 „Рожденные в СССР“10.00 „Шесть песен на бис“11.00 „86400 секунд работыдежурной части милиции“12.00 „Утренняя почта“12.30 Х/ф „Люди и дельфины“13.40 М/ф „Эй, на том берегу!“14.00 „Время“15.00 „Рожденные в СССР“16.00 „Шесть песен на бис“17.00 „Клуб кинопутешественников“18.05 „Будильник“18.40 Х/ф „Без году неделя“20.00 „Время“21.00 „Колба времени“22.00 „Кинопанорама“23.00 „Это вы можете“23.45 „Пережитое. Сигнал!“00.00 „Песни Матвея Блантераисполняет Иосиф Кобзон“00.15 Х/ф „Люди и дельфины“01.40 „Кубик“02.00 „Время“05.00 Новости05.05 Телеканал „Доброе утро!“08.00 Новости08.15 Телеканал „Доброе утро!“09.05 „Контрольная закупка“09.30 „Жить здорово!“10.25 Т/с „Понять. Простить“11.00 Новости11.15 „Модный приговор“12.10 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 „Время обедать!“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.15 Т/с „Женский доктор“16.05 Т/с „Проспект Бразилии“17.00 Вечерние новости17.40 Т/с „Понять. Простить“18.10 „Человек и закон“19.00 „Поле чудес“20.00 „Время“20.30 „Один в один!“ Набис!23.15 Х/ф „Выкуп“00.45 Дневник 35-го Московскогомеждународногокинофестиваля00.55 Х/ф „Восьмое чудосвета“02.15 Х/ф „Дорогое удовольствие“04.15 „Пока все дома“06.00 Самогонщики06.55 Рукотворные чудеса07.50 Требуется сборка08.15 Как работают машины08.45 100 величайших гаджетов09.40 Дело техники!10.35 Экстремальная рыбалка11.30 Ник Валленда12.25 Рукотворные чудеса13.20 Разрушители легенд14.15 Top Gear15.10 Махинаторы16.05 Самогонщики17.00 Разрушители легенд18.00 Требуется сборка18.30 Как работают машины19.00 Top Gear20.00 Самогонщики21.00 Наездники ада22.00 Империя вне закона23.00 Top Gear00.00 Авиакатастрофы00.55 Молниеносные катастрофы01.20 Дело техники!02.15 Рукотворные чудеса03.10 Разрушители легенд04.05 Как работают машины04.35 Экстремальная рыбалка04.00 Новости04.05 Телеканал „Доброе утро!“04.10 „Пока все дома“08.00 Новости08.15 „Контрольная закупка“08.50 „Жить здорово!“09.55 „Модный приговор“11.00 Новости11.15 „Время обедать!“11.55 „Доброго здоровьица!“с Г. Малаховым13.00 Другие новости13.20 Т/с „Понять. Простить“14.00 Новости14.15 „Я подаю на развод“15.10 Т/с „Женскийдоктор“16.00 Т/с „ПроспектБразилии“17.00 Вечерние новости17.40 „Человек и закон“18.55 „Поле чудес“20.00 „Время“20.30 „Один в один!“На бис!23.30 Х/ф „Киллеры“01.15 Дневник 35-гоМосковского международногокинофестиваля01.25 Х/ф „Восьмоечудо света“02.50 Х/ф „Дорогоеудовольствие“05.00 Труднейший в миреремонт06.00 В поисках гигантскогокальмара07.00 В поисках акул08.00 НЛО над Европой09.00 Тайны истории10.00 В поисках гигантскогокальмара11.00 Тюремные трудности12.00 НЛО над Европой13.00 Тайны истории14.00 Нашествие черныхкрыс15.00 В поисках акул16.00 НЛО над Европой17.00 Тайны истории18.00 Война генералов19.00 Тюремные трудности20.00 Дикий тунец21.00 Поймать сома22.00 НЛО над Европой23.00 Дикий тунец00.00 Поймать сома01.00 НЛО над Европой02.00 Война генералов03.00 Тюремные трудности04.00 Дикий тунец05.00 „Утро России“09.05 Т/с „Самара“10.00 „Вести“10.30 „1000 мелочей“11.15 „О самом главном“12.00 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.05 „Дело Х. Следствиепродолжается“15.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“16.00 „Вести“16.10 Местное время.Вести — Москва16.35 Т/с „Поцелуйте невесту!“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 „Юрмала“21.40 Т/с „Самара“22.35 Х/ф „Мама выходитзамуж“00.25 Х/ф „Домработница“02.15 Вести.ru. Пятница02.45 Х/ф „ЕкатеринаВоронина“04.15 Т/с „Ефросинья.Таежная любовь“07.00 Самое дикое шоу07.25 Плохой пес08.15 Введение в собаковедение09.10 Мой питомец10.05 В дебрях Африки11.00 Полиция Хьюстона11.55 Дикие сиротки12.20 SOS дикой природы12.50 Отдел по защите животных13.45 Территория животных14.40 В дебрях Африки15.30 Стая16.00 Самое дикое шоу16.30 Введение в собаковедение17.25 Планета малышей18.20 Адская кошка19.15 Остров орангутангов19.40 Ветеринар Бондай Бич20.10 Дикие сиротки20.35 Стая21.05 Львы и великаны22.00 Акула-Годзилла22.55 Китовые войны23.50 Отдел защиты животных00.45 Войны жуков-гигантов01.35 Я живой02.25 Львы и великаны03.15 Акула-Годзилла04.00 „Утро России“08.00 „1000 мелочей“08.45 „О самом главном“09.30 Т/с „Кулагин и партнеры“10.00 „Вести“10.30 Местное время.Вести — Москва10.50 Вести. Дежурная часть11.00 Т/с „Тайны следствия“12.00 „Дело Х. Следствиепродолжается“13.00 „Вести“13.30 Местное время.Вести — Москва13.50 Вести. Дежурная часть14.00 Т/с „Тайны институтаблагородных девиц“15.00 Т/с „Поцелуйте невесту!“16.00 „Вести“16.15 Местное время.Вести — Москва16.30 Т/с „Каменская-4“17.30 „Прямой эфир“18.40 Местное время.Вести — Москва19.00 „Вести“19.50 „Спокойной ночи,малыши!“20.00 „Юрмала“21.55 Х/ф „Карусель“23.55 Х/ф „ЛабиринтФавна“02.25 „Горячая десятка“06.00 „Экономическиеновости“07.00 М/ф08.00 „Вечерние новостииз Америки“09.00 Х/ф „Крутые:смертельное шоу“11.00 Т/с „Врач“12.00 Т/с „Надежда“13.00 Х/ф „Сон в руку,или Чемодан“15.00 Т/с „Врач“16.00 „Сейчас в мире“16.08 „Особое мнение“17.00 „Песня года.Лучшее“17.10 Х/ф „Час пик“19.00 „Сейчас в мире“19.08 „Особое мнение“20.00 Т/с „Врач“21.00 Т/с „Надежда“22.00 „Сейчас в мире“23.00 Х/ф „Час пик“01.00 „Особое мнение“02.00 Х/ф „Почтировесники“04.00 „Особое мнение“05.00 Т/с „Врач“05.00 „НТВ утром“07.10 Т/с „ВозвращениеМухтара-2“09.00 „Сегодня“09.25 „Очная ставка“10.25 „Спасатели“11.00 Т/с „Соло дляпистолетас оркестром“12.00 „Сегодня“12.35 „До суда“13.35 Суд присяжных14.35 „Обзор. ЧП“15.00 „Сегодня“15.30 „Суд присяжных.Окончательныйвердикт“16.40 Т/с „Знакисудьбы“17.35 „Обзор. ЧП“18.00 „Сегодня“18.35 „Прокурорскаяпроверка“19.45 „Говорими показываем“20.40 Т/с „Русскийкрест“00.30 Т/с „Месть“02.25 „Школа злословия“03.15 Т/с „Лебединыйрай“05.00 М/с „Великийчеловек-паук“06.00 М/с „Маленький принц“06.30 М/с „Клуб Винкс —школа волшебниц“07.00 Королева шоппинга07.30 Т/с „Светофор“08.00 Т/с „Восьмидесятые“09.00 Т/с „Воронины“11.00 Шоу „Уральских пельменей“.Вялые паруса12.00 Т/с „Даешь молодежь!“13.00 Т/с „6 кадров“13.05 Шоу „Уральских пельменей“17.30 Т/с „Даешьмолодежь!“18.00 Шоу „Уральскихпельменей“22.00 „Нереальная история“23.00 Х/ф „Добейсяуспеха“00.50 Х/ф „ДжиперсКриперс“02.35 Анимац. фильм„Правдивая историяКрасной Шапки“04.05 Шоу доктора Оза04.40 Музыка на СТС06.00 М/с „Злобний“06.25 „Бадьорий ранок“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 „Обережно, Модерн!“08.35 Т/с „Конан“09.35 Х/ф „Велика порожнеча“11.20 „Хвилинка для дитини“12.00 М/с „Скарби островачерепах“12.25 М/с „Галактичний футбол“13.00 „Сумка смiху“15.00 М/с „Злобний“15.30 „Хвилинка для дитини“16.00 М/с „Скарби островачерепах“16.30 Т/с „Вiдчайдушнi батьки“18.00 „33 квадратних метри“18.50 „Обережно, Модерн!“19.25 Т/с „Елен i друзі“20.25 Т/с „Конан“21.20 Х/ф „Любовi не купиш“06.00 Україна: забутаiсторiя07.40 Скарб.UA08.30 Руйнiвники мiфiв09.10 Таємнi знаки10.10 Top Gear12.00 Меч самурая13.00 ПiвденьТихого океану16.00 У пошуках пригод19.00 Мiстична Україна20.00 Фантастичнi iсторiї22.50 Д/ф „Битваза воду“00.30 Покер01.20 Д/ф „Циганськамагiя“03.00 Смартшоу03.30 Т/с „Шпигуни“05.10 Мiстична Україна07.00 М/с „Уроки тетушки Совы“08.00 Х/ф „Золотые рога“09.10 М/с „Возвращениеблудного попугая“10.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“11.00 Х/ф „Как я былвундеркиндом“12.30 М/с „Легенда о спящейкрасавице“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Золотые рога“15.10 М/с „Возвращениеблудного попугая“16.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“17.00 Х/ф „Как я былвундеркиндом“08.05 „Эта неделя в истории“08.35 Х/ф „Гангстеры и филантропы“10.00 „Песня года“10.30 „The Lucy Show“11.00 „И никуда уже не деться...“12.00 „Песня года“12.30 „Тема“13.10 „Осторожно, Модерн!“13.40 „Дуракам везет“14.10 „Песня года“14.35 Х/ф „Нежная кожа“16.30 „The Lucy Show“17.00 „Песня остается с человеком“17.55 „Девушка с планеты „Туами“18.35 „Телескоп“19.05 „Осторожно, Модерн!“19.35 „Дуракам везет“20.10 „Песня года“20.35 Х/ф „Черный тюльпан“22.30 „The Lucy Show“23.00 „В субботу вечером“00.30 „Телескоп“01.00 „Осторожно, Модерн!“01.30 „Дуракам везет“02.00 „Эта неделя в истории“02.30 Х/ф „Святое дело“09.00 „Животные, которыеперевернули историю“10.00 „Затерянный мирАлександра Великого“11.00 „Разгадка тайн Мачу Пикчу“12.00 „История науки“13.00 „Охотники за мифами“14.00 „Животные, которыеперевернули историю“15.00 „Команда времени“16.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“17.00 „Ферма в годы войны“18.10 „Охотники за мифами“19.10 „Затерянный мирАлександра Великого“20.10 „Древний Египет“21.20 „Воссоздавая историю“22.20 „Кен Фоллетт о темныхвеках Средневековья“23.20 „Бойцовский клуб“00.20 „Животные, которыеперевернули историю“06.00 Мультфильмы06.50 Т/с „Счастливы вместе“08.00 Мультфильмы09.00 Т/с „Интерны“10.00 Х/ф „Мисс Конгениальность-2:Прекраснаи опасна“12.30 Т/с „Реальные пацаны“13.00 Т/с „Универ“13.30 „Битва экстрасенсов“14.30 „Дом-2“16.00 Т/с „Универ. Новаяобщага“16.30 Т/с „СашаТаня“17.00 Т/с „Реальные пацаны“18.00 Т/с „Интерны“19.00 „Comedy Woman“20.00 „Комеди Клаб“21.00 „Comedy Баттл. Без границ“22.00 „ХБ“22.30 „Дом-2“00.00 Х/ф „Пока не сыгралв ящик“08.00 „Племя“09.00 „Полярные летчики“09.50 „Береговая охрана Флориды“10.40 „Машины с того света“11.35 „Оружие, изменившее мир“12.30 „Самые опасные профессии“13.20 „Черное золото“14.15 „Экстремальная ЮжнаяАфрика“15.15 „Племя“16.10 „Крутые конструкции“17.05 „Полярные летчики“18.00 „Береговая охрана Флориды“19.00 „Автомобильные баталии“20.00 „Черное золото“21.00 „Непобедимый воин“21.55 „Племя“22.50 „Непобедимый воин“23.45 „Полярные летчики“00.40 „Береговая охрана Флориды“01.35 „Машины с того света“02.30 „Эд к вылету готов!“03.00 „Автомобильные баталии“07.00 Всемирный путешественник08.00 Запрещено09.00 Спасатели Пиха-бич10.00 Берт Завоеватель10.30 Американские горки11.00 Лучшие в мире путешествия12.00 Вкусы Эден13.00 Карибская повареннаякнига14.00 Охотники за международнойнедвижимостью15.00 Роскошные путешествия16.00 Всемирный путешественник17.00 Берт Завоеватель17.30 Американские горки18.00 Необычная еда20.00 Отель. Миссия невыполнима21.00 Внезапный отъезд22.00 Всемирный путешественник23.00 Роскошные путешествия00.00 Путешествие в „Трабанте“01.00 Спасатели Пиха-бич09.25 10 самых больших ошибок09.55 Покупки по всему свету10.20 Лавки чудес11.20 Сравнительный анализ11.50 Ландшафтный дизайн12.20 Топ-1012.50 Сады и садовники13.45 Нью-Йорк на крыше14.30 Огород без хлопот14.55 Тихая охота15.25 Домик в Америкe15.55 Секреты стиля16.40 Райские сады17.05 Зеленая аптека17.35 Дом своими руками18.55 Скорая садовая помощь19.25 Мaстер20.25 В гармонии с природой21.20 Тихая охота21.50 Домик в Америкe22.35 Райские сады23.00 Пруды23.30 Топ-1005.00 М/с „Бэтмен“05.30 Званый ужин06.30 „Документальный проект“07.30 Новости „24“08.00 „Тайны мира“09.00 „Эликсир молодости“10.00 „Какие люди!“11.00 „Экстренный вызов“11.30 Новости „24“12.00 Званый ужин13.00 „Засуди меня“14.00 „Семейные драмы“15.00 Не ври мне!17.00 „Верное средство“18.00 „Экстренный вызов“18.30 Новости „24“19.00 „Тайны мира“20.00 „Странное дело“21.00 „Секретные территории“22.00 „Смотреть всем!“23.00 Х/ф „Ущерб“01.00 Х/ф „Доверие“03.00 Х/ф „Ущерб“А некдотыJ J J— Почему ты молчишь?— Боюсь показаться навязчивым...— А может, ты просто не знаешь ответа набилет?J J JРаньше я рассказывал людям о своих проблемах.Потом решил, что не стоит подниматьим настроение таким способом.J J J— Эй, слышь, в чужое счастье не лезь!— Что?— Руки, говорю, от моей шоколадки быстроубрала!J J JУборка — это перемещение всякого хламав более незаметные места.J J JКто рано встает, тот жалеет, что поздно лег.J J JЯ не хотел Вас обидеть... Но получилоськлассно!!!J J J— Девушка, вы поразительно похожи наодну французскую актрису!— Да?! И на какую?— На лошадь Д'Артаньяна.J J JСижу расстроенная, подходит дочка, даетконфетку. Я ей говорю:— У меня, доченька, взрослые проблемы,и этим их не решить.Она уходит, через пять минут возвращаетсяс бутылкой вискаря и спрашивает:— А так?J J JНочь. По темной улице идет женщина, заней шагает мужчина.Женщина не выдерживает, оборачиваетсяи говорит:— Мужчина, зачем вы за мной идете?— Когда вы обернулись, я задал себе тотже вопрос!!!J J JКогда я ем — я глух и нем.Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.J J JСидит мужик в трамвае. Заходитженщина-дворник с метлой.Мужик, ехидно улыбаясь:— Что, сломалась?J J J— Вам придется или бросить пить, илираспрощаться со зрением.— Эх, придется наливать на ощупь.J J J— В выходные халтурил — переводы длястудентов делал с немецкого.— Как?! Ты же английский учил!— Говорю же халтурил...J J JЯ понимаю, что дома должно быть убрано,и должно быть, что покушать.Я только не понимаю, а причем тут я?J J JРазговаривают двое музыкантов:— Я слышал, ты недавно женился?— Да.— Ну и как жена?— Каждый день концерты устраивает.— А теща?— Теща у нее на разогреве.J J J20 лет назад: „Сын у меня умница — с утрадо ночи не оторвешь от компьютера“.Сейчас: „Сын у меня полный балбес — сутра до ночи не оторвешь от компьютера“.J J JМальчик приходит к папе:— Папа, у меня к тебе два вопроса.— Да, дитя мое!— Первый: можно ли мне получать побольшекарманных денег? Второй: почему нет?J J J— Каждый должен знать свое место!— Чур, мое на диване!J J JСемилетний мальчик и его четырехлетняясестра кушают салат из капусты.Мальчик говорит:— Мы с тобой, как два козлика.Сестра:— Козел здесь один, а я зайка...J J J— Дети, и какое самое главное правилодля пешехода на светофоре?— Встать подальше от луж!!!J J JНе умеешь рисовать — стань фотографом,не умеешь играть на музыкальныхинструментах — стань диджеем, не умеешьпеть — стань рэпером, не умеешь писать —стань блогером, ничего не умеешь — станьполитиком.


20 СУББОТА, 29 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.00 Життя на рiвних09.20 Армiя09.30 Православний вiсник10.00 Розiграш „Пошторг“10.15 „Таємницi успiху“ з Н.Городенською10.45 Х/ф „Останнє лiтодитинства“14.20 Театральнi сезони15.20 В гостях у Д. Гордона16.30 Золотий гусак17.00 Концертна програма А. Демиденка„На вiдстанi душi“20.50 Мегалот20.55 „Служба розшуку дiтей“21.00 Пiдсумки дня21.20 Без цензури21.55 Кабмiн: подiя тижня22.05 Українська пiсня22.50 Суперлото, Трiйка,Кено23.05 ТРК „Ера“01.20 Пiдсумки дня01.40 Хiт-парад„Нацiональна двадцятка“02.50 ТелеАкадемiя03.50 Доки батьки сплять04.15 Свiт навколо нас04.30 Граємо до армiї05.00 „Служба розшукудiтей“05.10 Хiт-парад06.20 Комедiя „Китайськабабуся“08.00 „Свiтське життя“09.00 „Хто там?“10.15 М/ф „Енгрiбердс“10.20 М/с „Людина-павук.Щоденниксупергероя“11.05 „Свiт навиворiт-4:В’єтнам“12.10 „Пекельнакухня-3“14.30 Комедiя„Корпорацiямонстрiв“16.30 „Вечiрнiй Київ —2013“18.30 „Розсмiшикомiка-3“19.30 „ТСН“20.00 „Великi перегони“21.30 Х/ф „Царствонебесне“ 00.30 Х/ф „Дiамантиназавжди“ 02.40 Комедiя „I батьки, iдiти“05.50 „ТСН“05.20 Т/с „Жiночийлiкар-2“06.00 „Шустер Live“10.00 „Городок“11.05 Х/ф „Джентльмениудачi“12.55 Т/с „Сiмейнийдетектив“14.50 Т/с „Щасливийквиток“18.05 Т/с „Загадка дляВiри“20.00 „Подробицi“20.30 Т/с „Загадка дляВiри“22.25 Концерт „ФiлiпКiркоров. Iнший“01.45 Т/с „Щасливийквиток“04.25 Т/с „Загадка дляВiри“05.50 М/с „МайстерМеннi“06.35 Аферисти08.10 Ревiзор 211.55 Уральськiпельменi13.40 Люди ХЕ14.00 Нереальнаiсторiя14.40 Файна Юкрайна15.15 Т/с „Воронiни“18.20 Х/ф „Той щеКарлсон“20.10 Х/ф „Ржевськийпроти Наполеона“ 22.00 Хто зверху? 200.00 Х/ф „Весiльналихоманка“01.50 Т/с „Дружнасiмейка“03.20 Зона ночi03.25 Iван Мазепа04.25 Зона ночi04.30 Скiфи04.35 Скiфи (свiдоцтва iверсiї)04.55 Київ на рубежiсторiч05.20 Зона ночi05.25 Зона ночi.Культура05.30 Усмiшник05.40 Зона ночi.Культура04.45 „Факти“05.05 „Про-Ziкаве.ua“05.15 „Свiтанок“06.20 „Козирне життя“06.50 Х/ф „Поверненнямушкетерiв“08.50 „Зiрка YouTube“10.00 „Дача“10.40 „Квартирнепитання“11.35 „За кермом“12.05 „Розiграш“12.45 „Замочениє“13.55 „Веселi iсторiї“14.55 Х/ф „Полiцейськаакадемiя“16.55 Х/ф „Полiцейськаакадемiя-2:Їх першезавдання“18.45 „Факти. Вечiр“19.10 „Надзвичайнiновини.Пiдсумки“19.55 „Навчiть насжити!“21.55 Х/ф „Тримушкетери“00.25 Х/ф „Iдеальнавтеча“ 02.15 Х/ф „З чистоголиста“ 03.40 Х/ф „Поверненнямушкетерiв“06.30 Благая вестьс РикомРеннером07.00 Сегодняо главном08.00 „Сегодня“08.30 Шоу Фраяи Лори09.00 Звериная работа09.45 Здоровая жизнь10.30 Вокруг света11.30 Ювелирочка13.30 Шоу Фрая и Лори14.00 Историческиехроники15.00 Лекции и события17.00 Вокруг света18.00 „Ч/Б“19.00 Homo sapiens20.00 АВТТорскиепутешествия20.30 World Stories21.00 Знак восклицания22.00 Гран-при22.30 Музыкас М. Бурмакой23.00 Х/ф „Хребетдьявола“ 01.30 Историческиехроники02.30 Homo sapiens03.30 „Ч/Б“04.30 Музыка длявзрослых06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром, Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальная революция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальная революция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети03.00 История успеха04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор07.00 „ВІККА“-НОВИНИ“07.40 „Подаруй життя“08.05 „Подорожу світ СПА“08.15 „Відкритийдіалог“09.00 „Світ авто“10.00 „Шалене відеопо-українськи“12.40 „В бій ідутьмужики“13.05 „Шалене відеопо-українськи“13.45 „В бій ідутьмужики“14.00 Т/с „Хіромант“16.00 „Черкаськапанорама“16.30 „Студія-2“17.30 „Село і люди“18.00 „Черкаськапанорама“18.45 „Блага Вість з РікомРеннером“19.00 Т/с „Хіромант“22.00 Х/ф „Американ-Бой“00.20 Х/ф „Монстр накарнавалі“02.00 „Профутбол“03.35 „Дорожні війни“06.00 „Час країни“06.30 „Дніпропетровська ОДТРК“07.00 „ЧСН“07.45 „Чоловічий клуб“08.35 „Кулінарія від Андрія“08.50 „Неозой“09.15 Х/ф „Кража“10.25 „Ера Тарновських у Качанівці“10.50 „Мистецька палітра“11.40 „Версії“12.10 „Музичний калейдоскоп“12.35 „Уїкенд“12.50 „Уряд на зв’язку згромадянами“13.15 „Вухаті і хвостаті“13.30 Вистава „Трохи ніжності“14.40 „Чернігівська ОДТРК“15.10 „Про риболовлю серйозно“15.30 „Родом з України“16.00 „Казкова майстерня“16.15 Мультфільми16.30 „Країна талантів“17.00 „Світ захоплень“18.30 „Відкритий урок“19.30 „Моє рідне село“19.55 „Відверта розмова“20.20 „Зовсім інше життя“20.45 „Клуб’ОК“21.00 „Тясмин“21.25 „Влада і громада“21.45 „Історія однієї картини“22.00 Х/ф „Кража“23.10 „Ера Тарновських у Качанівці“00.10 „Неозой“06.00 „Шустер Live“09.25 Смартшоу09.55 „Легендарнi замкиУкраїни“10.40 Концерт ТаїсiїПовалiй „Україна.Голос. Душа“12.50 Х/ф „Тiнь, абоМожливо, всеобiйдеться“14.55 Х/ф „Дикесерце“16.30 Х/ф „На вiдкритiйводi“17.55 Х/ф „Приморськийбульвар“20.00 Подробицi20.30 Х/ф „КолгоспIнтертейнмент“22.15 Х/ф „Тi, щовальсуютьнапевно“23.30 Х/ф „На вiдкритiйводi“00.55 Х/ф „Тiнь, абоМожливо, всеобiйдеться“03.00 Подробицi03.30 Х/ф „Приморськийбульвар“05.40 Х/ф „Тi, щовальсуютьнапевно“06.00 Єралаш07.10 Малята-твiйнята08.00 Телепузики08.35 Байдикiвка09.00 Мультик з Лунтiком09.40 М/с „Лiло i Стiч“10.40 М/с „Смiшарики. Пiн-код“11.05 Х/ф „Забороненамiсiя“13.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“15.50 Королева балу 317.05 Х/ф „ДокторДулiттл“18.55 Х/ф „Щоденникипринцеси“21.10 Вiталька22.00 ТЕТ-Iнтернет23.00 Т/с „Ходячi мерцi“01.00 Х/ф „Муха“ 02.35 Х/ф „Скоро“ 04.00 До свiтанку06.00 Х/ф „Небезпечний вiк“07.40 Д/ф „Духовне життя зтваринами“08.00 „Таке спортивне життя.Олександр Усик“09.00 Дiти-актори10.00 „Свiтськi хронiки“10.35 Х/ф „Здрастуйте, яваша тiтка“13.20 За сiм морiв14.00 „Цивiлiзацiя Incognita“14.10 Культурний шок15.20 Д/ф „Щоденниквеликої кiшки“16.00 Д/ф „Iкони тваринного свiту“17.00 „Ронiн“17.50 „Щоденник для батькiв“18.20 „Цивiлiзацiя Incognita“18.30 „Соцiальний пульс вихiдних“19.00 Легенди Тауера20.00 Д/ф „Людина-ягуар“21.20 Х/ф „Вороги“23.15 Д/ф „Iкони тваринного свiту“00.20 Х/ф „Хрещений батькоiталiйського кварталу“02.05 Х/ф „Убивчийстриптиз“ 03.45 „Соцiальний пульсвихiдних“04.10 „Ронiн“04.40 Україна у вогнi05.40 Останнi снiгиКiлiманджаро05.40 М/ф „Бременськiмузиканти“06.20 Х/ф „Дамизапрошуютькавалерiв“07.45 „Караокена Майданi“08.40 „Їмо вдома“09.45 Х/ф „Оксамитовiручки“11.50 Х/ф „Бiнго-Бонго“14.00 „Зоряне життя.Батьки-одинаки“15.00 „Зоряне життя.Народженiв чужому тiлi“16.00 „Моя правдаВiктор i IринаСалтикови.Розплатаза любов“17.00 „Моя правда.Олександр Барикiн.Розiрване серце“18.00 Х/ф „Спадкоємиця“22.00 Х/ф „Павутинабабиного лiта“23.55 Х/ф „Оксамитовiручки“01.50 Х/ф „Дамизапрошуютькавалерiв“03.05 Нiчний ефiр05.05 Х/ф „Под тупымуглом“06.40 Т/с „Хэйвен“08.30 Т/с „Родители“11.00 Т/с „Танцуй до упаду“12.40 Т/с „Сплетница“14.25 Х/ф „Меня зовутРид Фиш“16.00 Х/ф „Медовый месяцс мамой“17.35 Т/с „Хэйвен“19.15 Х/ф „Одноклассницы-2“.„Легенда озолоте Фриттона“21.00 Т/с „Красотки изособняка“00.20 Т/с „Сестра Джеки“01.20 Т/с „Хэйвен“02.05 Х/ф „ПатрицияКорнуэлл: Тень изпрошлого“03.35 Х/ф „Нора Робертс:Убийство по наследству“06.00 Т/с „Вiйськоварозвiдка: першийудар“07.00 „Подiї“07.10 Т/с „Бiгль“09.00 Т/с „Iнтерни“10.00 Таємницi зiрок.Чоловiчi таємницi11.00 Х/ф „Щастя є“15.00 Т/с „Моя великасiм’я“19.00 „Подiї“19.20 Т/с „Моя великасiм’я“21.20 Х/ф „Пряники зкартоплi“23.35 Х/ф „Домовик“ 01.40 Т/с „Охоронець-3“03.45 „Подiї“07.00 Х/ф „Короткие встречи“09.00 Х/ф „Черный аист“11.00 Х/ф „Патриотическаякомедия“13.00 Х/ф „Прощайте,фараоны!“14.30 Т/с „Вход в лабиринт“16.00 Х/ф „Инспектор ГАИ“17.30 Х/ф „Светлая личность“19.00 Х/ф „Осенние сны“21.00 Х/ф „Наш человек вСан-Ремо“23.00 Х/ф „К Вам пришелангел...“01.00 Х/ф „Первый троллейбус“02.30 Т/с „Вход в лабиринт“06.15 Х/ф „Трембiта“07.45 Т/с „Каменська-6“11.30 „Речовий доказ“.Операцiя„Чорна iкра“12.00 „Головний свiдок“13.00 „Випадковийсвiдок“13.30 Х/ф „Вихiд“15.15 Т/с „Лiкар“19.00 Т/с „Таємницiслiдства“23.00 „Парк автомобiльногоперiоду“23.30 Т/с „Кримiналiсти:мислити якзлочинець“01.15 Х/ф „Вiфлеємськазiрка“02.55 „Легенди карногорозшуку“03.30 „Речовий доказ“04.00 „Агенти впливу“05.30 „Уроки тiтонькиСови“05.45 „Правда життя“05.00 Х/ф „Пять моихбывших подружек“06.35 Х/ф „8 миля“08.30 Х/ф „Мои черничныеночи“10.25 Х/ф „Радио“12.40 Х/ф „В последниймомент“14.30 Х/ф „Рэй“17.10 Х/ф „Дорогой Джон“19.05 Х/ф „Учитель на замену“20.50 Х/ф „Радио“22.50 Х/ф „Домино“01.05 Х/ф „Светлячки в саду“03.15 Х/ф „Prada и чувства“07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00, 01.00,02.00,04.00, 05.00, 06.00„Час новин“07.30 „180 градусiв“07.50,10.15,12.10,00.30, 02.15,06.25„Хронiка тижня“08.30 „Не перший погляд“09.25 „Укравтоконтинент“09.50 „Мотор-новини“10.10 „Новинометр“11.10 „Трансмiсiя“11.30 „Автопiлот-тест“12.15 „Зверни увагу“13.10 „Вперед на Олiмп!“13.30 „Драйв“14.10,23.50 „Iсторiя успiху“14.25 „Гра долi“15.15 „Кiно“16.15 „Арсенал“17.25 „Феєрiя мандрiв“18.15 „Особливий погляд“19.30 „Машина часу“20.10,01.15,05.15 „Портрети“21.10,03.40 „Велика полiтика“22.00,04.35 „В кабiнетах“22.30 „Майстер-клас“02.35 „Простiр iдей“06.00 Х/ф „Шерлок Холмси доктор Ватсон“08.00 Х/ф „Пустельга“10.00 Х/ф „Контракт на любовь“12.00 Х/ф „Шерлок Холмси доктор Ватсон“14.00 Х/ф „Про любоff“16.10 Х/ф „Криминальныеобстоятельства“18.00 Х/ф „Небесный суд“20.00 Х/ф „Путь“22.00 Х/ф „Бабло“23.40 Х/ф „Снежныйчеловек“01.40 Х/ф „Пощечина“04.00 Х/ф „Тушите свет!“06.00 М/ф08.00 „Маскi-шоу“10.00 „Шалене вiдеопо-українськи“12.40 „В бiй iдутьмужики“13.05 „Шалене вiдеопо-українськи“13.45 „В бiй iдутьмужики“14.00 Т/с „Хiромант“22.00 Х/ф „Американбой“00.20 Х/ф „Монстр накарнавалi“ 02.00 „Профутбол“03.35 „Дорожнi вiйни“09.00 Х/ф „Командор“09.55 Х/ф „Шери“11.35 Х/ф „Свидетель“13.20 Х/ф „Когда я был певцом“15.20 Х/ф „Старая добраяоргия“17.00 Х/ф „Командор“17.55 Х/ф „Шери“19.35 Х/ф „Свидетель“21.20 Х/ф „Когда я был певцом“23.20 Х/ф „Старая добраяоргия“01.00 Х/ф „Командор“01.55 Х/ф „Шери“03.35 Х/ф „Свидетель“05.20 Х/ф „Когда я был певцом“06.10 Футбол. Кубань —ЦСКА08.00 Формула-1 на воде09.05 Баскетбол.Азовмаш —Летувос Ритас10.50 ЧМ по гонкамна моторныхкатерах11.20 Футбол. Гронинген —ПСВ13.05 Футбол. Уотфорд —Лестер15.00 Автогонки16.00 Гольф19.00 Футбол. Локомотив— Анжи20.45 Баскетбол. Калев —БК Донецк22.25 ЧМ по гонкамна моторныхкатерах22.55 Бои без правил02.25 Автогонки03.05 Баскетбол. Калев —БК Донецк04.45 Вечер професиональногобокса05.45 М/ф07.30 Х/ф „Оцеола“09.25 Х/ф „Забутамелодiя дляфлейти“12.00 Х/ф „Даурiя“15.20 Х/ф „Долялюдини“17.15 Х/ф „Люди i звiрi“21.20 Х/ф „Зниклаекспедицiя“23.50 Х/ф „Золота рiчка“01.25 Х/ф „СЕР“02.40 Х/ф „Де 042?“03.55 Х/ф „Премiя“05.20 Саундтреки06.00 Мультфильмы06.40 „Для маленької компанiї“07.05 Мультфильмы08.05 „Не перший погляд“09.45 „Для маленької компанiї“10.55 „Походження стилю“11.35 Мультфильмы12.40 „Iов Многострадальний“13.20 „Все про їжу“14.00 „Ювелiр“16.25 Мультфильмы18.35 „Маестро моди“20.00 „Великi мандри“20.30 „Не перший погляд“20.50 „Архiви iсторiї“21.30 Х/ф „Пiдкидьок“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 Х/ф „Моя любов“03.05 „Три кольори часу“03.40 „Маю честь запросити“04.25 „Губернiя“04.50 „Винна карта“05.10 „Школа виживання“05.40 Мультфильмы07.00 М/ф09.15 М/с „Казки ГансаХрiстiана Андерсена“10.30 М/ф11.15 М/ф „Мулан“12.45 Х/ф „У пошукахскарбiв тамплiєрiв-2“14.15 „Три сестри“14.40 „Пороблено в Українi“15.50 „Музична премiя„YUNA-2013“17.50 „Розсмiши комiка“18.50 „Велика рiзниця“19.50 „Вечiрнiй квартал“21.40 Т/с „Надприродне“00.15 Х/ф „Пробач, яхочу одружитися зтобою“ 02.10 Х/ф „Довiрсячоловiковi“ 03.40 „Нiчне життя“06.00 Футбол News06.15 Голы сезона07.25 Топ-матч07.30 Futbol Mundial08.00 Зоря — Арсенал10.00 Футбол News10.25 Италия — Испания. Финал12.30 Голы сезона13.40 Осасуна —Барселона15.40 Футбол News16.00 Шахтер — Днепр18.00 Голы сезона19.25 Кубок Конфедераций21.30 „Один на одинс Гамулой“22.30 Футбол News22.50 Шахтер — Днепр00.50 Футбол News01.10 Осасуна —Барселона03.10 Футбол News03.25 Португалия — Испания.Пляжный футбол04.35 Голы сезона05.20 Свiт зiрок06.05 М/ф08.20 Справа смаку09.30 Ранкова пошта10.00 Недiля з Кварталом11.00 Попелюшка дляБаскова11.25 Смачна лiга12.15 Свати бiля плити13.15 Квадратнийметр14.25 „Модний вирок“15.30 Жiноча форма16.25 Глянець17.20 Концерт20.35 Пiсня року21.25 Глянець22.15 „Модний вирок“23.10 Жiноча форма00.10 Таємницi долi01.00 Колiр Ночi


#25 • 19 июня 2013 года СУББОТА, 29 июня2107.30 Хищник неспортивно08.00 Фанаты Эбро08.30 Сезон охоты09.00 Я и моя собака09.30 Рыболовное шоу09.55 В мире рыбалки10.20 С Чилли на карпа10.50 Один день на рыбалке11.15 Оружейный клуб11.45 Плaнета рыбака12.15 Оружие для охоты12.45 Охота13.15 В мире рыбалки13.45 Следопыт14.00 Меткий выстрел14.25 Рыболовный фестиваль-201315.10 „Радзишевский и К“15.40 Вкусная рыбалка16.30 Оружие для охоты17.00 Мировые рыбалки17.30 В мире рыбалки17.55 Подсекай, Семеныч19.00 Меткий выстрел19.40 „Радзишевский и К“20.10 Вкусная рыбалка21.00 Фанаты Эбро21.30 Сезон охоты22.00 Я и моя собака22.30 Рыболовное шоу22.55 В мире рыбалки23.20 С Чилли на карпа23.50 Один день на рыбалке00.15 Хищник неспортивно06.00 „Утренняя почта“06.30 Х/ф „Люди и дельфины“07.40 М/ф „Эй, на том берегу!“08.00 „Время“09.00 „Рожденные в СССР“10.00 „Шесть песен на бис“11.00 „Клуб кинопутешественников“12.05 „Будильник“12.40 Х/ф „Без году неделя“14.00 „Время“15.00 „Колба времени“16.00 „Кинопанорама“17.00 „Было Время“18.00 Х/ф „Тамбу-Ламбу“18.30 „Под знаком зодиака. Рак“20.00 „Песня-74“21.00 Х/ф „А человекиграет на трубе“22.10 „Иосиф Бродский.Поэт о поэтах“23.00 „На привязи у взлетнойполосы“00.10 „Сиди и смотри“00.30 Х/ф „Люди и дельфины“01.40 М/ф „Про МатвеяКузьмича“02.00 „Время“05.00 Новости05.10 „Татьяна Васильева. „Яумею держать удар“06.00 Х/ф „Испытаниеверности“08.10 „Играй, гармонь любимая!“08.45 „Слово пастыря“09.00 Новости09.15 „Смак“09.45 „Смешарики. Новыеприключения“10.00 „Алсу. „Я — не принцесса“11.00 Новости11.15 „Идеальный ремонт“12.00 „Абракадабра“14.10 „Жизнь как кино“15.05 Т/с „Наследство“17.00 Вечерние новости17.15 „Форт Боярд“18.30 „Угадай мелодию“19.00 „Звездная родня“20.00 „Время“20.20 „Сегодня вечером“21.55 Х/ф „Человек с бульвараКапуцинов“23.40 Церемония закрытия35-го Московского международногокинофестиваля00.25 Х/ф „Маленькийгигант большогосекса“01.45 Х/ф „Дело„Пестрых“04.05 „Поле чудес“06.00 Крутой тюнинг-201206.55 Рыбалка голыми руками07.50 Золотая лихорадка08.45 Рыбацкие легенды09.40 Отпетые риелторы10.35 Охотники за реликвиями11.30 Оголтелая рыбалка12.25 Разрушители легенд13.20 Самое страшное14.15 Новая жизнь ретроавтомобилей15.10 Крутой тюнинг-201216.05 Требуется сборка16.30 Интересно обо всем17.00 Самогонщики18.00 Золотая лихорадка19.00 Аляска20.00 Охотники за реликвиями21.00 Охотники за складами22.00 Отпетые риелторы23.00 Империя вне закона00.00 Наездники ада00.55 Самогонщики01.50 Аляска02.45 Оголтелая рыбалка03.40 Молниеносные катастрофы04.05 Интересно обо всем04.35 Охотники за складами05.00 Новости05.10 „Гении и злодеи“05.35 Х/ф „Испытаниеверности“07.45 „Смешарики. Новыеприключения“08.00 „Играй, гармонь любимая!“08.45 „Слово пастыря“09.00 Новости09.15 „Смак“09.55 „Алсу. „Я — не принцесса“11.00 Новости11.15 „Идеальный ремонт“12.10 „Абракадабра“14.10 Т/с „Наследство“16.15 „Угадай мелодию“17.00 Вечерние новости17.15 „Форт Боярд“18.50 „Невероятный Гудвин“20.00 „Время“20.20 „Сегодня вечером“22.10 „Звездная родня“23.15 Т/с „Элементарно“00.10 Церемония закрытия35-го Московского международногокинофестиваля01.00 Х/ф „Маленькийгигант большогосекса“02.20 Х/ф „Дело„Пестрых“04.00 „Инна Ульянова.Слабости сильнойженщины“05.00 Золото города-призрака06.00 Миссия по спасению тигров07.00 В поисках акул09.00 С точки зрения науки10.00 Королева тигров11.00 Шоссе через ад12.00 Золото города-призрака13.00 Делай ставки и взрывай14.00 Битва за буйволов15.00 В поисках акул16.00 Авто — SOS17.00 Колыбель богов18.00 Разрушительныйураган Сэнди19.00 Секунды до катастрофы20.00 Злоключения заграницей21.00 Аферисты и туристы22.00 Амиши: вне закона23.00 Злоключения заграницей00.00 Аферисты и туристы01.00 Шоссе через ад02.00 Злоключения заграницей03.00 Аферисты и туристы04.00 Шоссе через ад05.10 „Юрмала“06.40 Х/ф „Мама выходитзамуж“07.00 „Вести“07.15 Х/ф „Мама выходитзамуж“08.40 „Утренняя почта“09.15 „Субботник“10.00 „Вести“10.15 „Минутное дело“11.10 Х/ф „Медовыймесяц“13.00 „Вести“13.20 Местное время.Вести — Москва13.30 „Честный детектив“13.55 „Городок“14.25 „Пропавшаясубмарина. ТрагедияК-129“15.20 Х/ф „Белые розынадежды“17.05 „Субботнийвечер“19.00 „Вести в субботу“19.45 Х/ф „Мой любимыйгений“23.30 Х/ф „Варенька“01.25 „Proтуризм“01.40 „Субботнийвечер“03.20 Х/ф „Белые розынадежды“07.00 Поместье сурикатов07.25 Введение в собаковедение08.15 Охотник за крокодилами09.10 Волки10.05 Pай для шимпанзе10.30 Дик и Дом спешатна помощь11.00 ВетеринарБондай Бич11.25 Самое дикое шоу11.55 В дебрях Индии: Ганг12.50 Большие и страшные18.20 Львиный рык20.10 Жизнь в стае21.05 В дебрях Африки22.00 Адская кошка22.55 Мой питомец23.50 Дикие и опасные00.45 Жизнь в стае01.35 ПолицияФиладельфии02.25 В дебрях Африки03.15 Адская кошка04.05 Мой питомец04.55 ПолицияФиладельфии05.45 В дебрях Индии: Ганг06.35 SOS дикой природы03.50 Комедия„Соломеннаяшляпка“06.30 „Сельское утро“07.00 „Вести“07.10 Местное время.Вести — Москва07.20 „Минутное дело“08.25 „Субботник“09.05 „Погоня“10.00 „Вести“10.10 Местное время.Вести — Москва10.20 Вести. Дежурнаячасть10.55 „Честный детектив“11.25 Х/ф „Найденыш-3“13.00 „Вести“13.20 Местное время.Вести — Москва13.30 Х/ф „Найденыш-3“15.35 „Субботний вечер“17.30 Х/ф „Мой любимыйгений“19.00 „Вести в субботу“19.45 Х/ф „Мой любимыйгений“22.05 Х/ф „Все неслучайно“23.45 Х/ф „Метка“01.55 Боевик „Моисчастливыезвезды“03.45 „Комната смеха“06.00 Х/ф „Про КраснуюШапочку. Продолжениестарой сказки“08.00 „Вечерние новости изАмерики“09.00 М/ф10.00 Х/ф „Однажды летом“11.30 „Живое слово“12.00 „В Нью-Йоркс В. Топаллером“13.00 „Арт-навигатор“13.30 „Русский акцент“14.00 Х/ф „Одинокая женщинас ребенком“16.00 „Песня года. Лучшее“16.30 „Городские легенды“17.00 „Эхо недели“17.30 „Американский ликбез“18.00 „Мистификаторы“19.00 „Сейчас в мире“19.30 „Германия за неделю“20.00 „Израиль за неделю“21.00 Х/ф „Одинокая женщинас ребенком“23.00 „Русский акцент“23.30 „Феномен Ванги“00.30 „Песня года. Лучшее“01.00 „Городские легенды“07.00 „Сегодня“07.20 „Смотр“07.55 „Главная дорога“08.25 „Готовим с АлексеемЗиминым“09.00 „Сегодня“09.25 „Русская начинка“09.55 „Кулинарныйпоединок“10.55 „Квартирныйвопрос“12.00 „Сегодня“12.25 Своя игра13.10 „Наши“ со ЛьвомНовоженовым“14.00 Т/с„ВозвращениеМухтара-2“15.55 „Следствиевели...“16.50 Александр Журбин.Мелодии на память17.30 „Луч Света“18.00 „Сегодня“18.25 Т/с „Порохи дробь“22.10 „Русские сенсации“23.10 „Ты не поверишь!“00.05 Т/с „Ментв законе-5“02.00 „РеакцияВассермана“02.35 Т/с „Лебединыйрай“. „Старый муж,новый друг“05.00 М/ф „Бунт пернатых“06.30 М/ф „Малыш и Карлсон“,„Карлсон вернулся“,„Кот-рыболов“07.30 М/с „Маленький принц“08.00 М/с „ПриключенияВуди и его друзей“08.45 М/ф „Паутина Шарлотты-2.Невероятноеприключение Уилбера“10.15 Х/ф „Таймшер“12.00 Т/с „Воронины“15.00 Т/с „6 кадров“15.30 Шоу „Уральских пельменей“.Ура! Стипенсия17.00 Шоу „Уральских пельменей“.Очень страшное смешно18.30 Анимац. фильм „АлешаПопович и Тугарин Змей“20.00 Анимац. фильм „Трибогатыря и Шамаханскаяцарица“21.30 Шоу „Уральских пельменей“.Назад в булошную!22.30 „Из 15 в 30!“ Юбилейныйконцерт Алсу00.00 Х/ф „Дикость“02.05 Х/ф „Рыжий пес“06.30 Т/с „Конан“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 М/с „Скарби островачерепах“08.30 „Халi-галi“09.00 „Обережно, Модерн!“09.30 Х/ф „Маленькi пальчики“11.25 „33 квадратних метри“11.55 М/с „Галактичний футбол“12.25 „Хвилинкадля дитини“13.00 „Гуморини iз торбини“15.00 Т/с „Конан“16.00 Х/ф „12 стiльцiв“17.40 „Хвилинкадля дитини“18.00 Т/с „Вiдчайдушнiбатьки“19.00 „Обережно, Модерн!“19.35 Т/с „Елен i друзі“20.40 Х/ф „Амазонки“06.00 Руйнiвники мiфiв08.30 Top Gear10.10 Д/ф „Битва за воду“12.00 Камiнь за-400 мiльйонiв13.00 Пiвдень Тихого океану16.00 Д/ф „Хронiканеоголошеної вiйни“17.00 Д/ф „БандаСудакова“18.00 Д/ф „Чотири мiфипро здоровий спосiбжиття“19.00 Мiстична Україна20.00 Фантастичнi iсторiї23.00 Д/ф „Надприродне.Розплата“01.00 Удар у вiдповiдь04.50 Смартшоу05.20 Україна: забутаiсторiя07.00 М/с „Уроки тетушки Совы“08.00 Х/ф „Черная курица“09.10 М/с „Возвращениеблудного попугая“10.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“11.00 Х/ф „Что с тобойпроисходит?“12.30 М/с „Легенда о Зорро“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Черная курица“15.10 М/с „Возвращениеблудного попугая“16.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“17.00 Х/ф „Что с тобойпроисходит?“18.30 М/с „Легенда о Зорро“07.10 „Осторожно, Модерн!“07.40 „Дуракам везет“08.10 „Песня года“08.35 Х/ф „Нежная кожа“10.30 „The Lucy Show“11.00 „Песня остается с человеком“11.55 „Девушка с планеты „Туами“12.35 „Телескоп“13.05 „Осторожно, Модерн!“13.35 „Дуракам везет“14.10 „Песня года“14.35 Х/ф „Черный тюльпан“16.30 „The Lucy Show“17.00 „В субботу вечером“18.30 „Телескоп“19.00 „Осторожно, Модерн!“19.30 „Дуракам везет“20.00 „Эта неделя в истории“20.30 Х/ф „Святое дело“22.30 „The Lucy Show“23.00 Презентация нового диска„Ты меня любишь...“00.00 „Песня года“00.30 „Телескоп“01.00 „Осторожно, Модерн!“01.30 „Дуракам везет“02.05 „Песня года“07.00 „Герои, мифы и национальнаякухня“08.00 „Команда времени“09.00 „Охотники за мифами“11.00 „Орудия смерти“12.00 „Охотники за мифами“15.00 „Ферма в годы войны“17.20 „Древний Египет“18.30 „История науки“19.30 „Воссоздавая историю“20.30 „Великолепный Жак Тати“21.30 „Джек Кардифф“23.05 „Милош Форман“00.05 „Секретные операции“01.05 „Кен Фоллетт о темныхвеках Средневековья“03.00 „Джек Кардифф“04.30 „Животные, которыеперевернули историю“05.00 „Звезды голубогоэкрана“05.55 „ВеликолепныйЖак Тати“06.00 Т/с „Счастливы вместе“07.45 Мультфильмы08.45 Лотереи09.00 „Два с половиной повара“09.30 „Про декор“10.00 „Школа ремонта“11.00 „Дурнушек.net“11.30 „Холостяк“13.00 „Экстрасенсы ведутрасследование“14.00 „Комеди Клаб“15.00 „Comedy Баттл. Без границ“16.00 Т/с „СашаТаня“17.30 „Comedy Woman“18.30 „Comedy Club. Exclusive“19.00 Х/ф „Соломон Кейн“21.00 „Комеди Клаб“22.00 „Дом-2“23.35 Х/ф „Заражение“01.40 „Дом-2“02.40 Т/с „Счастливы вместе“04.05 Т/с „Саша+Маша“05.00 Мультфильмы05.00 „Эд к вылетуготов!“05.50 „Рыбакпутешественник“07.40 „Береговая охранаФлориды“12.15 „Крутые конструкции“17.00 „Черное золото“18.00 „Самые крутыедальнобойщики“18.55 „Северное море“19.50 „Мегаперевозчики“21.50 „Один на один сдикой природой“22.50 „ЭкстремальнаяЮжная Африка“23.45 „Супервулкан“01.40 „Наука об ураганах“02.30 „Эд к вылетуготов!“03.00 „Черное золото“04.00 „Самые крутыедальнобойщики“07.00 Дичайшие дороги Америки08.00 Президентские путешествия09.00 Поезда высшего класса10.00 Берт Завоеватель12.00 Вкусы Эден13.00 Карибская повареннаякнига13.30 Продуктовый фургончик14.00 Охотники за международнойнедвижимостью15.30 О главном16.00 Отель. Миссия невыполнима18.00 Экстремальный шеф-повар19.00 Лучший мастер южноафриканскогошашлыка20.00 Вкусы Эден21.00 Лучшие в мире путешествия22.00 Опасные земли00.00 Берт Завоеватель02.00 Лучшие в мире путешествия03.00 Всемирный путешественник04.00 Роскошные путешествия09.15 Детская территория09.45 Тихая охота10.15 Топ-1010.45 10 самых больших ошибок11.40 Чудеса, диковины исокровища12.40 Усадьбы будущего13.55 В гармонии с природой14.25 Топ-1014.55 Скорая садовая помощь15.25 В гармонии с природой15.55 Особый вкус16.25 Сравнительный анализ17.55 Домик в Америкe18.55 Хозяин19.25 Лавки чудес20.25 Проект мечты №8620.55 Пруды21.25 Огородные вредители21.55 Ландшафтный дизайн22.25 Райские сады22.50 Мaстер23.20 Старинные русские усадьбы23.50 Антикварные превращения00.20 Пейзаж под окнами04.00 Х/ф „Ущерб“05.00 Т/с „Туристы“08.45 „Чистая работа“09.30 „Территориязаблуждений“11.30 Новости „24“12.00 „Военная тайна“14.00 „Странное дело“15.00 „Секретныетерритории“16.00 „Тайны мира“17.00 „Представьтесебе“17.30 „Репортерскиеистории“18.00 „Неделя“19.00 Концерт „Записныекнижки“20.45 Т/с „Снайпер.Оружие возмездия“00.10 Х/ф „Взрослаядочь, или Тест на...“02.00 Х/ф „Миннесота“Ш евели извилиной1. Любопытное занятиеСократ занимался этим „в целях обострения мысли“.Так же поступал и Сенека. Горация таким способом вылечилиот тяжелой болезни. Большим любителем этогобыл Суворов. Любили заниматься этим и А.С.Пушкин иЛ.Н.Толстой. Чем же они занимались?2. РастениеНа Руси его ели повсеместно, римляне называли егосмрадным растением, а Пифагор называл королем пряностей.Назовите его.3. ФразеологизмКогда-то в русской армии служил офицер по фамилииСиверст-Меринг, прославившийся, подобно барону Мюнхгаузену, неуемной фантазией.Какой фразеологизм родился в связи с его именем?4. ЖивотноеКогда европейцы привезли ее на Таити, тоостровитяне, никогда прежде не видевшие ничегоподобного, окрестили ее свиньей с зубами на голове.Как называем ее мы?Ответы на вопросы из №241. Шприц.2. Рубанок.3. Черепаха.4. Однозубой.Р еклама„АкценTV“приложение к газете„Акцент“Издаетсяс октября 2003 годаСвидетельство орегистрации ЧС №361Основатель и издатель:ООО„МедиаМастер“Версткаи оформлениеявляется интеллектуальнойсобственностьюредакцииГазета отпечатана вООО „Пресс КорпорейшнЛимитед“г. Винница,ул. Чехова, 12а,тел: (0432) 55-63-97Подписано к печати18.06.2013 г.Зак. № 130525Индекс: 09461


22ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июняВ программах возможны изменения. Следите за анонсами!06.00 ТРК „Ера“09.05 Подорожуй свiтом зЮ. Акунiною09.30 Околиця10.00 Крок до зiрок11.00 Маю честь запросити11.45 Шеф-кухар країни12.35 Рояль в кущах13.15 Хто в домi хазяїн?13.35 Ближче до народу14.05 Золотий гусак14.45 В гостях у Д. Гордона15.35 Караоке для дорослих16.30 Як Ваше здоров’я?17.20 Не вiр худому кухарю17.55 Дiловий свiт. Тиждень18.30 Офiцiйна хронiка18.40 Головний аргумент18.55 Футбол. КубокКонфедерацiй. Матчза третє мiсце21.00 Пiдсумки тижня21.20 Церемонiя нагородженняпереможцiвВсеукраїнського рейтингу„Сумлiннi платникиподаткiв — 2012“22.55 Трiйка, Кено, Максима23.00 ТРК „Ера“00.55 Футбол. КубокКонфедерацiй. Фiнал03.00 Пiдсумки тижня03.20 ТелеАкадемiя04.20 Життя на рiвних06.20 „Великi перегони“07.50 М/ф08.10 „Ремонт +“09.00 „Лото-Забава“10.15 М/с „Людина-павук.Щоденниксупергероя“10.35 М/с „Тiмон i Пумба“11.00 „Недiляз Кварталом“12.00 „Смакуємо“12.35 „Шiсть кадрiв“13.10 „Сiмейнi мелодрами-3“17.25 Комедiя „Мамусi“19.30 „ТСН-Тиждень“20.15 Комедiя „Травневийдощ“22.15 „Свiтське життя“23.20 „Багатi теж плачуть“00.20 Х/ф „Артист“02.20 Комедiя „I батьки, iдiти“05.35 „Смакуємо“05.55 Т/с „Загадка дляВiри“07.25 Х/ф „Джентльмениудачi“09.20 „Школа доктораКомаровського“10.00 „Орел i Решка. Курортнийсезон“11.00 Х/ф „Операцiя „И“та iншi пригодиШурика“12.55 Т/с „Сiмейнийдетектив“14.50 Т/с „Щасливийквиток“20.00 „Подробицi“20.30 Футбол. „Зенiт“(Санкт-Петербург) —„Динамо“ (Київ)22.15 Т/с „Реквiєм длясвiдка“02.15 „Подробицi“ — „Час“02.55 Т/с „Щасливий квиток“05.45 М/с „МайстерМеннi“06.50 Аферисти07.45 Церква Христова08.00 Уральськiпельменi09.35 Хто зверху? 211.30 Педан-ПритулаШоу13.00 Т/с „Воронiни“16.20 Х/ф „Той щеКарлсон“18.10 Х/ф „РжевськийпротиНаполеона“ 20.00 Х/ф „Про щоговорятьчоловiки“22.00 Х/ф „Машиначасу“00.00 Х/ф „До бiсалюбов“02.00 Т/с „Дружнасiмейка“03.30 Зона ночi03.35 Драй Хмара: останнiсторiнки04.00 Мольфар04.35 Зона ночi.Культура04.40 Княгиня Ольга04.50 Сон АлiниКостомарової05.10 Зона ночi. Культура05.55 „Факти“06.15 „Свiтанок“07.15 „Квартирнепитання“08.05 „Анекдотипо-українськи“08.25 „Дача“09.10 „Основний iнстинкт“09.55 „Мульт особи“10.30 „Легкi грошi“11.00 „Козирне життя“11.30 „Максимумв Українi“12.25 „Навчiть нас жити!“14.25 Х/ф „Полiцейськаакадемiя-2:Їх першезавдання“16.15 Х/ф „Тримушкетери“18.45 „Факти тижня“19.30 „Замочениє“20.35 Х/ф „Подорождо центруЗемлi“22.45 Х/ф „Подорож-2:Таємничийострiв“00.40 Т/с „Таксi“01.35 Х/ф „Ромео повиненпомерти“ 03.25 Х/ф „З чистоголиста“ 04.50 „Про-Ziкаве.ua“07.00 Музыкадля взрослых08.00 Гран-при08.30 Шоу Фраяи Лори09.00 Зверинаяработа09.45 Здороваяжизнь10.30 Вокруг света11.30 Ювелирочка13.30 Шоу Фраяи Лори14.00 Историческиехроники15.00 Лекциии события17.00 Вокруг света18.00 World Stories18.30 Х/ф „Непокоренный“21.00 Откровенно22.00 Зеленая лампа23.00 Х/ф „Конформист“01.30 Историческиехроники02.30 Зеленая лампа03.30 Откровенно04.30 Музыка длявзрослых06.00 Советы ТДК06.25 Все лучшее, для Вас07.25 Ваш доктор07.48 Советы ТДК08.00 С добрым утром,Любимая!09.00 Все лучшее, для Вас10.00 Красотка11.00 Ваш личный психолог12.00 Ваш доктор13.00 Наши дети13.50 Советы ТДК14.00 Твой дом15.00 Все лучшее, для Вас16.00 Ваш личный психолог16.55 Советы ТДК17.00 Красотка17.49 Советы ТДК18.00 Ваш доктор18.49 Советы ТДК19.00 Зеркало жизни20.00 Ваш личный психолог21.00 Ваш доктор21.52 Советы ТДК22.00 Сексуальнаяреволюция22.52 Зеркало жизни23.40 Сексуальнаяреволюция00.30 Ваш личный психолог01.20 Твой дом02.08 Наши дети04.00 Зеркало жизни05.00 Ваш доктор09.10 „Подаруй життя“09.15 „Черкаськапанорама“10.10 „Ті, що змінюютьтвій світ“10.40 „Від серцядо серця“11.00 „Світ авто“12.00 Х/ф „Амулетземлемор'я“16.00 „Черкаськапанорама“16.40 „Подаруй життя“16.50 „Маестро моди“17.30 „Зміни свій світ“18.00 „Черкаськапанорама“18.40 „Подаруй життя“19.00 „Феєрія мандрів“19.35 Х/ф „Облога“21.55 Х/ф „Арахнія“23.45 Х/ф „Людинакомар“01.40 „Новини 2+2“02.05 Х/ф „Далекийпостріл“03.00 Х/ф „Зіркашерифу“06.02 „Новини Європи“06.30 „Запорізька ОДТРК“07.00 „Новини Європи“07.10 „Храми Поділля“07.35 „Зовсім інше життя“08.00 „Пілігрим“08.45 „Відкритий урок“09.10 Х/ф „Кража“10.20 „Країна талантів“10.55 „Моє рідне село“11.20 „Відверта розмова“11.45 „Влада і громада“12.05 „Постаті“12.30 „Родом з України“13.00 Вистава „Вишневий сад“15.10 „Акценти“16.00 „Клуб’ОК“16.15 „Вухаті і хвостаті“16.30 Мультфільми17.00 „Світ захоплень“18.30 „Неозой“19.05 „Версії“19.30 „Постфактум“20.00 „Чоловічий клуб“20.25 „Кулінарія від Андрія“20.45 „Казкова майстерня“21.13 „Зірковий коктейль“21.26 „Музичний калейдоскоп“21.50 „Про риболовлюсерйозно“22.10 Х/ф „Кража“23.20 „Храми Поділля“00.00 „ЧСН“07.00 Концерт Таїсiї Повалiй„Україна. Голос. Душа“09.05 „Феєрiя подорожей“09.30 Школа доктора Комаровського10.05 Х/ф „Дике серце“11.40 Орел i решка12.25 Країна смiється12.40 Х/ф „На вiдкритiй водi“14.00 Х/ф „Приморськийбульвар“16.10 Х/ф „КолгоспIнтертейнмент“17.55 Х/ф „Тiнь, або Можливо,все обiйдеться“20.00 Подробицi20.25 Футбол. „Динамо“(Київ) — „Зенiт“(Санкт-Петербург)22.30 Смачне побачення23.20 „Легендарнi замкиУкраїни“00.10 Х/ф „Тi, що вальсуютьнапевно“01.15 Х/ф „КолгоспIнтертейнмент“03.00 Подробицi03.20 Орел i решка04.05 Х/ф „Петя на шляхув Царство Небесне“05.45 „Зворотний бiкМiсяця“06.30 „Феєрiя подорожей“06.00 Єралаш07.10 Малята-твiйнята08.00 Телепузики08.35 Байдикiвка09.00 Мультикз Лунтiком09.40 М/с „Лiло i Стiч“10.40 М/с „Смiшарики.Пiн-код“11.20 М/ф „Сердитiпташки“11.40 М/ф „Покахонтас-2:подорожв Новий Свiт“13.00 Т/с „Всi жiнки —вiдьми“14.55 Х/ф „Любовзла“17.05 Х/ф „ДокторДулiттл-2“19.00 Королевабалу 320.15 БарДак 321.15 Вiталька22.00 ТЕТ-Iнтернет23.00 Т/с „Ходячiмерцi“01.00 Х/ф „Муха-2“ 02.45 Х/ф „Чоловiчийстриптиз“ 04.10 До свiтанку06.00 Х/ф „Здрастуйте, яваша тiтка“07.45 „Цивiлiзацiя Incognita“08.00 „Соцiальний пульс вихiдних“09.00 Легенди Тауера10.00 „Будь у курсi!“10.30 „Щоденник для батькiв“11.00 Х/ф „Небезпечний вiк“13.55 За сiм морiв14.30 Арт сiтi15.20 Д/ф „Щоденниквеликої кiшки“16.05 Д/ф „Iкони тваринного свiту“17.15 Д/ф „Самобутнi культури“18.00 Таке спортивне життя.Лариса Заспа18.30 „Свiт за тиждень“19.00 Д/ф „ЛегендиТауера“20.00 „Цивiлiзацiя Incognita“20.15 „Кумири“20.45 „Свiтськi хронiки“21.25 Х/ф „Хрещений батькоiталiйського кварталу“23.30 Д/с „Iкони тваринного свiту“00.30 Х/ф „Жити“02.00 Амурнi мелодiї 02.15 Х/ф „Небезпечнесекс-побачення“ 03.50 „Свiт за тиждень“04.15 „Свiтськi хронiки“04.40 Україна у вогнi05.05 Майстер подорожей06.10 М/ф „Дванадцятьмiсяцiв“07.05 Х/ф „ПригодиКвентiна Дорварда— стрiлкакоролiвськоїгвардiї“08.55 „Їмо вдома“10.05 „Караокена Майданi“11.00 Х/ф „Спадкоємиця“15.05 „Мiстичнi iсторiїз ПавломКостiциним“19.00 „Битваекстрасенсiв“20.00 Х/ф „Роза вiтрiвпрощальних“21.50 Х/ф „Пiд прицiломлюбовi“00.05 Х/ф „Бiнго-Бонго“02.05 Х/ф „ПригодиКвентiнаДорварда — стрiлкакоролiвськоїгвардiї“03.40 Нiчний ефiр05.00 Т/с „Танцуй до упаду“06.45 Т/с „Ищейка“11.00 Т/с „Танцуй до упаду“12.45 Х/ф „Под тупым углом“14.20 Т/с „Хэйвен“16.05 Х/ф „Рождество случшими друзьями“17.35 Т/с „Сплетница“21.00 Т/с „Светская жизньсемейства Кардашьян“21.25 Т/с „Светская жизньсемейства Кардашьян“22.15 Под скальпелем.Пластические операциизнаменитостей23.05 Т/с „Ищутоп-модель!“23.55 Правдивая голливудскаяистория.Айс-Ти и его женаКоко. Предыстория00.20 Т/с „Сестра Джеки“01.20 Т/с „Хэйвен“02.05 Х/ф „Рождество случшими друзьями“03.35 Х/ф „Под тупымуглом“06.30 „Подiї“06.50 Х/ф „Пряники зкартоплi“09.00 Ласкаво просимо.Валерiя i ЙосифПригожин10.00 Герої екрану. Сексзiрки11.00 Т/с „Подружжя“15.00 Т/с „Моя великасiм’я“17.00 Т/с „Моя великасiм’я“19.00 „Подiї тижня“20.00 Т/с „Моя великасiм’я“21.00 Т/с „Iнтерни“23.00 Comedy Woman00.00 Comedy Club01.00 Х/ф „Євротур“02.25 Герої екрану. Сексзiрки03.10 Т/с „Бiгль“03.55 „Подiї тижня“04.40 Т/с „Бiгль“05.25 „Срiбний апельсин“07.00 Х/ф „Осенние сны“09.00 Х/ф „Наш человек вСан-Ремо“11.00 Х/ф „К Вам пришелангел...“13.00 Х/ф „Первый троллейбус“14.30 Т/с „Вход в лабиринт“16.00 Х/ф „Комедия ошибок“19.00 Х/ф „Медовый месяц“21.00 Х/ф „Искусствожить в Одессе“23.00 Х/ф „Царевич Алексей“01.00 Х/ф „Случай в вулкане“02.30 Т/с „Вход в лабиринт“04.00 Х/ф „Комбаты“06.10 Х/ф „МаксимПерепелиця“07.40 Х/ф „Грiм лютi“09.30 Т/с „Полювання нагауляйтера“11.30 „Легенди карногорозшуку“.Зубодери12.00 „Агенти впливу“12.55 Х/ф „Джокер“15.20 Т/с „Таємницiслiдства“19.00 Т/с „Острiвнепотрiбнихлюдей“23.00 Д/с „Таємницiкримiнальногосвiту“23.30 Т/с „Кримiналiсти:мислити якзлочинець“01.15 Х/ф „Захисник“ 02.45 „Легенди карногорозшуку“03.50 „Речовий доказ“04.50 „Агенти впливу“05.20 „Уроки тiтонькиСови“05.35 „Правда життя“05.00 Х/ф „Prada и чувства“06.55 Х/ф „Домино“09.10 Х/ф „Учитель на замену“10.55 Х/ф „Роковое число-23“12.40 Х/ф „ДорогойДжон“14.45 Х/ф „Идеальныйнезнакомец“16.40 Х/ф „Один день“18.40 Х/ф „Девять“20.45 Х/ф „Светлячки всаду“22.55 Х/ф „Вавилон“01.10 Х/ф „Везунчик“03.20 Х/ф „Роковое число-23“07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,12.00, 13.00, 14.00, 15.00,16.00, 17.00, 18.00, 19.00,20.00, 23.00, 01.00, 02.00,05.00, 06.00 „Час новин“07.30 „180 градусiв“07.50, 20.35, 01.50, 02.15, 04.55,05.50, 06.25 „Хронiкатижня“08.30 „Феєрiя мандрiв“09.10 „Простiр iдей“09.35 „Вiкно до Америки“10.10 „Мамина школа“10.30 „Здоровi iсторiї“11.10 „Технопарк“11.30 „Трансмiсiя-тест“12.10,04.20 „Життя цiкаве“12.30 „Iнтелект.ua“13.15 „Мотор“14.20,04.40 „Гра долi“15.15 „Акцент“16.10 „Фактор безпеки“17.30 „Новини Київщини“18.10 „Вiкно в Європу“19.30,02.35 „Велика полiтика“20.10 „Дорогi депутати“21.00,01.15,05.15 „Час“22.00 „Територiя закону“22.35,03.40 „Кiно“23.40 „Зверни увагу“00.25 „Укравтоконтинент“06.00 Х/ф „Шерлок Холмси доктор Ватсон“08.00 М/ф „Иван царевичи Серый волк“10.00 Х/ф „Небесный суд“12.00 Х/ф „Пираты ХХ века“14.00 Х/ф „Суходол“16.00 Х/ф „All inclusive,или Все включено“18.00 Х/ф „Наша Russiа.Яйца Судьбы“20.00 Х/ф „Ржевский противНаполеона“21.40 Х/ф „Любовь с акцентом“23.30 Х/ф „Тушите свет!“01.30 М/ф „Иван царевичи Серый волк“06.00 М/ф08.00 „Маскi-шоу“10.00 Т/с „Мисливцi застаровиною“12.00 Х/ф „АмулетЗемлемор’я“15.50 Х/ф „Мерлiн. Першийлицар“19.35 Х/ф „Облога“ 21.55 Х/ф „Арахнiя“ 23.45 Х/ф „Людинакомар“01.40 „Новини 2+2“02.05 Х/ф „Далекийпострiл“03.00 Х/ф „Зiрка шерифа“09.00 Х/ф „Командор“10.00 Х/ф „Фильм со мнойв главной роли“11.35 Х/ф „Свидетель“13.15 Х/ф „Мой лучшийлюбовник“15.05 Х/ф „Убийства вОксфорде“17.00 Х/ф „Командор“18.00 Х/ф „Фильм со мнойв главной роли“19.35 Х/ф „Свидетель“21.15 Х/ф „Мой лучшийлюбовник“23.05 Х/ф „Убийства вОксфорде“01.00 Х/ф „Командор“07.45 Футбол. Локомотив — Анжи09.30 Формула-1 на воде10.00 Футбол. Витесс — Фейенорд11.45 Футзал. Барселона Алуспорт— Эль Посо Мурсия13.50 Баскетбол. Астана —Красные Крылья15.30 Гольф19.35 Футбол. Спартак —Динамо (М)21.25 Вечер професиональногобокса00.30 Футбол. Витесс —Фейенорд02.15 Футзал. Барселона Алуспорт— Эль Посо Мурсия03.55 Экстра-футзал04.15 Баскетбол. Азовмаш— Летувос Ритас05.45 М/ф08.05 Х/ф „Бiлi вовки“09.55 Х/ф „СЕР“11.20 Х/ф „Зниклаекспедицiя“13.50 Х/ф „Золотарiчка“15.40 Х/ф „Премiя“17.15 Х/ф „Зеленийфургон“20.15 Х/ф „Долялюдини“22.10 Х/ф „Очi чорнi“00.20 Х/ф „Люди i звiрi“03.55 Х/ф „Вiрiнея“05.35 Саундтреки06.00 Мультфильмы08.05 „Мандруємо свiтом“09.10 „Мiнi-подорожi“09.45 „Для маленької компанiї“10.05 Мультфильмы11.00 „Походження стилю“11.30 Мультфильмы12.40 „Князь-iнок МиколаСвятоша“13.20 „Все про їжу“14.00 „Ювелiр“16.25 Мультфильмы18.30 Х/ф „Весiлля“19.30 „Принц Вiльям“20.30 „Великi мандри“21.00 „Не перший погляд“21.35 „Архiви iсторiї“22.00 „Короткi зустрiчi“22.20 „Не перший погляд“22.45 „Ювелiр“00.45 „Телечат“01.45 Х/ф „Весiлля“02.45 Концерт04.05 „Маю честь запросити“04.50 „Акваскоп“07.00 М/ф08.30 М/ф „Мулан“10.00 М/ф10.45 Х/ф „У пошукахскарбiвтамплiєрiв-2“12.10 Х/ф „ОлiверТвiст“14.50 „Сiмейний пес“16.00 „Розкiшнежиття“16.50 „Красиво жити“17.50 „Вечiрнiйквартал“19.45 Х/ф „Казкина нiч“ 21.40 Т/с „Надприродне“00.15 Х/ф „Довiрсячоловiковi“ 02.00 „Нiчне життя“06.15 „Один на один с Гамулой“07.10 Futbol Mundial07.40 Самые смешныефутбольные моменты08.00 Металлург Д — Металлист10.00 Футбол News10.25 Д/с „Футбольные битвы“10.55 Futbol Mundial11.35 Д/ф „Евро-2012: наш опыт“12.55 Топ-матч13.05 Futbol Mundial13.40 Реал — Гранада15.40 Футбол News16.00 Металлург Д — Арсенал18.00 „Один на один с Гамулой“18.55 Шахтер — Спартак21.00 Д/с „Футбольные битвы“21.40 Голы сезона22.30 Футбол News22.50 Металлург Д — Металлист00.45 Финал01.45 Футбол News03.30 Голы сезона04.35 Самые смешныефутбольные моменты05.20 Свiт зiрок06.05 М/ф08.20 Справа смаку09.30 Ранкова пошта10.00 Недiля зКварталом11.00 Попелюшка дляБаскова11.25 Смачна лiга12.15 Свати бiля плити13.15 Квадратнийметр14.25 „Модний вирок“15.30 Жiноча форма16.25 Глянець17.20 Пiсня року21.25 Глянець22.15 „Модний вирок“23.10 Жiноча форма00.10 Д/с „Таємницi долi“01.00 Колiр Ночi


#25 • 19 июня 2013 года ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня2307.30 Оружие для охоты08.00 Рыболовное шоу08.25 В мире рыбалки08.50 Рыбалка —это просто09.20 Трофеи09.50 Горная охота10.20 Рыболовное шоу10.45 Ловля карпа11.15 Мировые рыбалки11.45 Клевое место12.15 Подсекай, Семеныч13.15 Американскаярыбалка13.45 Следопыт14.00 Рыболовный фестиваль-201315.10 „Радзишевский и К“15.40 Вкусная рыбалка16.30 Хищник неспортивно17.00 Плaнета рыбака17.40 Подсекай, Семеныч19.00 Меткий выстрел19.40 „Радзишевский и К“20.10 Вкусная рыбалка21.00 Рыболовное шоу21.25 В мире рыбалки21.50 Рыбалка —это просто22.20 Трофеи22.50 Горная охота23.20 Рыболовное шоу23.45 Ловля карпа00.15 Оружие для охоты05.00 „Клуб кинопутешественников“06.05 „Будильник“06.40 Х/ф „Без году неделя“08.00 „Время“09.00 „Колба времени“10.00 „Кинопанорама“11.00 „Было Время“12.00 Х/ф „Тамбу-Ламбу“12.30 „Под знаком зодиака. Рак“14.00 „Песня-74“15.00 Х/ф „А человекиграет на трубе“16.10 „Иосиф Бродский.Поэт о поэтах“17.00 „Брейн-ринг“18.00 „Рожденные в СССР“19.00 „Поле чудес“20.00 „Юрий Бондарев.Встреча с читателями“21.30 „Веселые ребята“23.00 „86400 секунд работыдежурной части милиции“00.00 „Утренняя почта“00.30 Х/ф „Люди и дельфины“01.40 М/ф „Эй, на том берегу!“02.00 „Время“03.00 „Рожденные в СССР“05.00 Новости05.10 „Инна Ульянова. Слабостисильной женщины“06.00 Х/ф „Молодая жена“07.35 „Армейский магазин“08.05 „Здоровье“09.00 Новости09.10 „Непутевые заметки“09.30 „Пока все дома“10.15 „Смешарики.ПИН-код“10.30 „Фазенда“11.00 Новости11.15 „Ералаш“12.25 „Шальные деньги“13.20 Т/с „Жизнь и приключенияМишкиЯпончика“16.00 „Клуб Веселыхи Находчивых“.Высшая лига18.05 „Вышка“20.00 Воскресное „Время“21.00 „Универсальныйартист“22.40 „Дети Третьегорейха“23.35 Х/ф „Валентин иВалентина“01.10 Х/ф „Пена“02.30 Х/ф „Молчаниедоктора Ивенса“04.20 „Играй, гармоньлюбимая!“06.00 Молниеносные катастрофы06.55 Изобрести будущее07.50 Разрушители легенд08.45 Требуется сборка09.10 Интересно обо всем09.40 Экстремальная рыбалка10.35 Золотая лихорадка11.30 Рыбалка голыми руками12.25 100 величайших гаджетов13.20 Сквозь кротовую нору14.15 Ник Валленда15.10 Top Gear18.00 Экстремальная рыбалка19.00 Отпетые риелторы20.00 Разрушители легенд21.00 Цель — Северный полюс22.00 Самое страшное23.00 Сквозь кротовую нору00.00 100 величайших гаджетов00.55 Ник Валленда01.50 Самое страшное02.45 Изобрести будущее03.40 Молниеносные катастрофы04.05 Как работаютмашины04.35 Автомобильныеторги в Техасе05.30 Махинаторы05.00 Новости05.10 „Гении и злодеи“05.35 Х/ф „Молодаяжена“07.10 „Армейскиймагазин“07.45 „Смешарики.ПИН-код“07.55 „Здоровье“09.00 Новости09.10 „Непутевыезаметки“09.30 „Пока все дома“10.25 „Фазенда“11.00 Новости11.15 „Ералаш“12.25 Т/с „Жизньи приключенияМишки Япончика“15.35 „Клуб Веселыхи Находчивых“.Высшая лига17.50 „Вышка“20.00 Воскресное„Время“21.00 „Универсальныйартист“22.55 „Дети Третьегорейха“00.00 Х/ф „Балконс видом на море“01.50 Х/ф „Пена“03.10 „Играй, гармоньлюбимая!“05.00 Шоссе через ад06.00 В поискахсинего кита07.00 В поисках акул09.00 С точки зрениянауки10.00 Анаконда11.00 Шоссе через ад12.00 Золотогородапризрака13.00 Покинутые14.00 Братья-гепарды15.00 В поисках акул16.00 Дикие животныеСевера19.00 Расследованияавиакатастроф20.00 Кладоискатели21.00 Авто — SOS22.00 Мегазаводы:суперавтомобили23.00 Кладоискатели00.00 Авто — SOS01.00 Шоссе через ад02.00 Кладоискатели03.00 Авто — SOS04.00 Шоссе через ад05.15 Х/ф „Мой любимыйгений“08.35 „Сам себережиссер“09.20 Местное время.Вести — Москва.Неделя в городе10.00 „Вести“10.15 „Смехопанорама“10.45 „В мире животных“11.15 Х/ф „Личное делосудьи Ивановой“13.00 „Вести“13.20 Местное время.Вести — Москва13.30 „Черные дыры.Белые пятна“14.15 „ЛюдмилаСавельева.После бала“15.10 Х/ф „Белые розынадежды“16.55 „Смеятьсяразрешается“19.00 Вести Недели20.30 Х/ф „Роднойчеловек“22.25 Х/ф „Красавица иЧудовище“00.30 Х/ф „Американка“02.15 Х/ф „Белые розынадежды“03.45 „Людмила Савельева.После бала“07.00 Поместье сурикатов07.25 Введение в собаковедение08.15 Охотник за крокодилами09.10 Первый год в жизни панды10.05 Pай для шимпанзе10.30 Дик и Дом спешат напомощь11.00 Ветеринар Бондай Бич11.25 Самое дикое шоу11.55 В дебрях Индии12.50 Царство животных14.40 Шамвари15.30 Ветеринар Бондай Бич16.30 Мой питомец17.25 Адская кошка18.20 Укротитель по вызову19.15 Как выжить животным?20.10 Последняя львица Лиувы21.05 В дебрях Африки22.00 Суровая Арктика: Исландия22.55 Львиный рык23.50 Дикие и опасные00.45 Последняя львица Лиувы01.35 Полиция Филадельфии02.25 В дебрях Африки03.15 Суровая Арктика: Исландия04.05 Львиный рык04.55 Полиция Филадельфии04.40 Х/ф „31 июня“07.20 „Сам себережиссер“08.10 „Смехопанорама“08.40 „Утренняяпочта“09.20 Местное время.Вести — Москва.Неделя в городе10.00 „Вести“10.10 Х/ф „Любовь довостребования“12.15 „Смеятьсяразрешается“13.00 „Вести“13.20 Местное время.Вести — Москва13.30 „Смеятьсяразрешается“14.55 Т/с „Сваты-5“19.00 Вести Недели20.30 Х/ф „Обратныйбилет“22.25 Х/ф „Сильнаяслабаяженщина“00.20 Х/ф „Американка“02.20 „Комната смеха“07.00 М/ф08.00 Х/ф „Про КраснуюШапочку. Продолжениестарой сказки“09.15 М/ф10.00 Х/ф „Волга-Волга“12.00 „Страна и люди“13.00 „Израиль за неделю“14.00 Х/ф „Старухи“16.00 „Песня года. Лучшее“16.30 „Городские легенды“17.00 „Американский ликбез“.„Космос“17.30 „Русский акцент“с Е. Мещеряковой.„Отбросы общества“18.00 „Феномен Ванги“19.00 „Сейчас в мире“.„Мегаполис“19.30 „Эхо недели“20.00 „В Нью-Йоркс В. Топаллером“21.00 Х/ф „Старухи“23.00 „Русский акцент“ с В. Ленским.„Фотоностальгия“23.30 „Ванга. Испытание даром“00.30 „Городские легенды“01.00 Х/ф „Волга-Волга“06.15 „Женский взгляд“07.00 „Сегодня“07.20 Сказки Баженова07.50 „Академия красоты“с Ляйсан Утяшевой08.20 „Их нравы“09.00 „Сегодня“09.25 „Первая передача“09.55 „Едим дома!“10.25 „Чудо техники“с С. Малоземовым11.00 Дачный ответ12.00 „Сегодня“12.30 Т/с „Дорожный патруль-4“16.20 „Очная ставка“17.20 Золотая пыль18.00 „Сегодня. Итоговая программа“с К. Поздняковым19.00 „Чистосердечное признание“19.40 „Центральное телевидение“с В. Такменевым20.35 „Дана Борисова и НиколайАгурбаш. Как на духу“21.40 Т/с „Стервы“23.30 Чрезвычайное происшествие.Обзор за неделю00.05 Т/с „Мент в законе-5“02.00 „Кремлевские дети“.„Дети Андропова. Двесемьи — две жизни“02.55 Т/с „Лебединыйрай“04.50 „Достопримечательности“05.00 М/ф „Конек-горбунок“,„Первая скрипка“,„Кошкин дом“07.30 М/с „Маленький принц“08.00 М/с „ПриключенияВуди и его друзей“09.05 Х/ф „101 далматинец“11.00 „Снимите это немедленно!“12.00 Шоу „Уральских пельменей“.Мужхитеры!14.00 Шоу „Уральских пельменей“.„Тень знаний“15.00 Т/с „6 кадров“16.30 Анимац. фильм„Алеша Попович иТугарин Змей“18.00 Анимац. фильм„Три богатыря иШамаханскаяцарица“19.30 Х/ф „Солт“21.20 Х/ф „Ангел илидемон“23.15 Х/ф „Чокнутаянянька“01.00 Х/ф „Резидент“02.45 Х/ф „Власть убийц“04.40 Музыка на СТС06.30 Т/с „Конан“07.25 „Хвилинка для дитини“08.00 М/с „Скарби островачерепах“08.30 „Халi-галi“09.00 „Обережно, Модерн!“09.30 Х/ф „Знову до школи“11.25 „33 квадратних метри“11.55 М/с „Галактичний футбол“12.25 „Хвилинкадля дитини“13.00 „Гуморини iз торбини“15.00 Т/с „Конан“16.00 Х/ф „12 стiльцiв“17.40 „Хвилинкадля дитини“18.00 Т/с „Вiдчайдушнiбатьки“19.00 „Обережно, Модерн!“19.35 Т/с „Елен i друзі“20.40 Х/ф „Два мiсiонери“06.00 Руйнiвники мiфiв08.30 Top Gear10.10 Школавиживання12.00 Куля для Кеннедi13.00 Полярнийведмiдь15.00 Формула-117.00 У пошукахпригод19.00 Мiстична Україна20.00 Зробленов СРСР23.00 Д/ф „Циганськамагiя“01.00 Удар у вiдповiдь04.50 Смартшоу05.20 Україна: забутаiсторiя07.00 М/с „Уроки тетушки Совы“08.00 Х/ф „Как Иванушкадурачокза чудом ходил“09.25 М/с „Утро попугая кеши“10.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“11.00 М/ф „Кошка, котораягуляла сама по себе“12.30 М/с „Легенда о Зорро“13.00 М/с „Уроки тетушки Совы“14.00 Х/ф „Как Иванушкадурачокза чудом ходил“15.25 М/с „Утро попугая кеши“16.00 М/с „Большая энциклопедияприроды“17.00 М/ф „Кошка, котораягуляла сама по себе“18.30 М/с „Легенда о Зорро“07.35 „Дуракам везет“08.10 „Песня года“08.35 Х/ф „Черный тюльпан“10.30 „The Lucy Show“11.00 „В субботу вечером“12.30 „Телескоп“13.00 „Осторожно, Модерн!“13.30 „Дуракам везет“14.00 „Эта неделя в истории“14.30 Х/ф „Святое дело“16.30 „The Lucy Show“18.00 „Песня года“18.30 „Телескоп“19.00 „Осторожно, Модерн!“19.30 „Дуракам везет“20.05 „Песня года“20.35 Х/ф „Первая встреча— последняя встреча“22.05 „Песня года“22.30 „The Lucy Show“23.00 „Поет М. Магомаев“00.00 „Песня года“00.30 „Тема“07.00 „Ферма в годы войны“08.10 „Затерянный мирАлександра Великого“11.05 „Древний Египет“12.15 „Животные, которыеперевернули историю“12.40 „Ферма в годы войны“15.00 „Затерянный мирАлександра Великого“17.00 „Спасение Парфенона“18.00 „Великие воины“19.00 „Париж“20.00 „Елена Прекрасная“21.00 „Храмовая гора“22.00 „Древний Египет“23.00 „Расследование тайныТунгусского метеорита“00.40 „Орудия смерти“01.40 „Секретные операции“02.40 „Животные, которыеперевернули историю“03.05 „Затерянный мирАлександра Великого“06.00 Т/с „Счастливы вместе“07.30 Мультфильмы07.55 Лотереи08.20 Мультфильмы08.45 Лотереи09.00 „Два с половиной повара“09.30 „Фитнес“. „Конный спорт“10.00 „Школа ремонта“11.00 Т/с „Деффчонки“12.30 „Перезагрузка“13.30 Т/с „Универ. Новаяобщага“15.35 Х/ф „Побег из Шоушенка“18.30 „ТНТ.Mix“19.00 Х/ф „Петля времени“21.30 Т/с „Наша Russia“22.00 „Дом-2“23.30 Х/ф „От колыбелидо могилы“01.25 „Дом-2“02.25 „Необъяснимо, но факт“03.25 Т/с „Счастливы вместе“04.55 Т/с „Саша+Маша“05.00 „Эд к вылету готов!“05.50 „Рыбак-путешественник“07.40 „Изобретатели-самоучки“10.00 „Честолюбивые замыслы“12.15 „Изобретатели-самоучки“13.10 „Крутые конструкции“14.10 „Секретные лабораторииСША15.00 „Изобретатели-самоучки“16.00 „Честолюбивые замыслы“17.00 „Один на одинс дикой природой“18.00 „ЭкстремальнаяЮжная Африка“18.55 „Ловцы времени“19.50 „Секретные лабораторииСША20.50 „Реактивная мечта“21.50 „Черное золото“22.50 „Самые крутые дальнобойщики“23.45 „Северное море“00.40 „Мегаперевозчики“07.00 Дичайшие дорогиАмерики09.00 Запрещено12.00 Необычнаяеда14.00 Охотникиза международнойнедвижимостью16.00 Берт Завоеватель18.00 Необычная еда21.00 Внезапныйотъезд22.00 Время мужчин23.00 Запрещено00.00 Внезапныйотъезд02.00 Опасные земли03.00 Всемирныйпутешественник04.00 Роскошныепутешествия05.00 Необычная еда09.45 Домик в Америкe10.15 Пруды10.45 Огородные вредители11.15 Ландшафтный дизайн11.45 Райские сады12.10 Мaстер12.40 Старинные русские усадьбы13.25 Лавки чудес14.25 Жизнь в деревне14.55 Дачная экзотика15.25 Хозяин15.55 Антикварные превращения16.25 Пейзаж под окнами16.55 Дома архитекторов17.25 Детская территория17.55 Тихая охота18.25 Жизнь в деревне18.55 Хозяин19.25 Недвижимость20.25 В гармонии с природой20.55 Топ-1021.25 10 самых больших ошибок22.20 Чудеса, диковины и сокровища23.20 Усадьбы будущего23.50 Особый вкус04.00 Х/ф „Путевойобходчик“05.30 Х/ф „Миннесота“07.30 Х/ф „Взрослаядочь,или Тест на...“09.20 Концерт„Записныекнижки“11.00 Т/с „Снайпер.Оружиевозмездия“14.20 Т/с „Миныв фарватере“22.45 „Неделя“23.50 „Репортерскиеистории“00.20 Х/ф „Городскиелегенды“02.20 Х/ф „Городскиелегенды-2“Э та неделя в истории24 июня1497 — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).1812 — Армия Наполеона, перейдя реку Неман,вторглась на территорию Российскойимперии. Началась Отечественная война1812 года.1901 — В Париже открылась первая выставка19-летнего художника из Барселоны ПаблоРуиса Пикассо.1934 — Столица Украины перенесена изХарькова в Киев.День Святого Духа.25 июня1503 — Корабль Христофора Колумба потерпелкрушение у берегов Ямайки.1630 — Губернатор Уинтроп впервые в историиСША применил вилку для еды.1852 — Родился Антонио Гауди, самый знаменитыйиспанский архитектор.1863 — Сегун Токугава повелел изгнать изЯпонии всех иностранцев.1946 — СССР вступает в Международнуюфутбольную федерацию.День дружбы и единения славян.День таможенной службы Украины.26 июня1817 — А. С. Пушкин зачислен на службу вКоллегию иностранных дел в чине коллежскогосекретаря.1831 — Началась крупнейшая в историиСанкт-Петербурга эпидемия холеры, унесшаяжизни более 4,7 тысячи человек.1866 — Родился Джордж Эдвард СтэнхоупМолино Герберт Карнарвон, английскийегиптолог, руководивший экспедицией, котораяоткрыла гробницу Тутанхамона.1884 — Вышел высочайший указ императораРоссийского Александра III об учреждениицерковно-приходских школ.27 июня1615 — Чай впервые импортирован в Европу.1667 — Родился Иоганн Бернулли, один извеличайших математиков своего времени.1709 — Петр I на военном совете решил датьбой шведам под Полтавой.1838 — Родился Пауль Маузер, немецкийконструктор-оружейник, младший из братьев.1905 — Начало восстания на броненосце„Потемкин“.1931 — В США изобретатель Игорь Сикорскийполучил патент на изобретение первоговертолета.Всемирный день рыболовства.28 июня1569 — Заключена Люблинская уния, объединившаяКоролевство Польское и Великоекняжество Литовское.1577 — Родился Питер Пауль Рубенс, знаменитыйфламандский живописец.1651 — Начало битвы под Берестечком междуукраинскими казаками Богдана Хмельницкогои польской армией короля Яна Казимира.1712 — Родился Жан Жак Руссо, французскийписатель и мыслитель эпохи Просвещения,музыковед, композитор и ботаник.1919 — Подписан Версальский мирный договор,завершивший Первую мировую войну.Визуальные обозначения классификации киновидеопродукции: категория 1 (зеленый круг) — без ограничения аудитории (общедоступна); категория 2 (желтый треугольник) — просмотр несовершеннолетним рекомендуется с ведома родителей; категория 3 (красный квадрат) — рекомендуется только для взрослых. * Где категория не указана — по умолчанию это 1 категория.День Конституции Украины.29 июня1174 — Полтава впервые упомянута в Ипатьевскойлетописи, под названием Лтава. НазваниеПолтава появилось в 1430 году.1855 — В Лондоне вышел в свет первый номергазеты „The Daily Telegraph“.1900 — Родился Антуан де Сент-Экзюпери,французский писатель.1911 — Спущен на воду первый русскийдредноут — линкор „Севастополь“.1916 — Первый полет самолета компанииБоинг.1964 — Создан пульт дистанционногоуправления телевизором.30 июня1853 — Родился Адольф Фюртванглер, немецкийархеолог, раскопавший остатки древнейОлимпии.1894 — Открыт самый знаменитый лондонскиймост — Тауэр бридж.1908 — На Землю упал Тунгусский метеорит.1905 — Альберт Эйнштейн в статье „Об электродинамикедвижущихся тел“ изложил основыСпециальной теории относительности.1913 — Начало Второй балканской войны.День молодежи в Украине и в Беларуси.


24 СТРОЙКАСистемиутеплення „Поліфасад“надійність, ощадливість, естетичністьВсе частіше в будівництві застосовуютьуніверсальні системи утеплення та обробкифасадів. Провідним рішенням у цій сфері поправу можна назвати продукцію виробничогопідприємства „Поліфасад“. Що ж таке система„Поліфасад“ і в чому полягає її відмінність віданалогічних „класичних“ систем і технологійутеплення та шумоізоляції фасадів будівель?Панель „Поліфасад“ — це готовий до установкина стіну виріб. Її конструкція дозволяєвиконувати монтаж у найкоротші терміни таза будь-яких погодних умов. Так звані „мокрі“процеси відсутні. При цьому виконуєтьсятакож утеплення фасаду та його зовнішня обробка.Панель складається з двох елементів:декоративно-захисного шару, що за ударноюміцністю в декілька разів перевищує керамічнуплитку, та термоізоляційного шару, роль якоговиконує листовий пінополістирол (пінопласт)або жорстка мінеральна (базальтова) плита.Декоративно-захисний шар імітує фактуруоздоблювального матеріалу (облицювальна цегла,рваний камінь, піщаник тощо) та монолітноз’єднується з термоізоляційним шаром заспеціальною технологією. Панелі „Поліфасад“можна суміщати з іншими фасадними елементами,що дозволяє надати стінам привабливоговигляду. Дотримання норм, які гарантують максимальнодовгий термін експлуатації, та бажаннязберегти при цьому первинний стан фасаду,зумовлюють використання при монтажі панелейанкерних кріплень. Вони дозволяють надійнозафіксувати фасадний матеріал на несучій стіні.Що стосується цінової політики компанії, томожна з упевненістю сказати, що застосуванняпанелей „Поліфасад“ дозволяє забудовникамзаощаджувати не тільки гроші, а й часпорівняно з іншими способами утеплення таобробки фасадів будівель.Кількість технологічних операцій привиконанні фасадних робіт „класичним“ способомбільш ніж удвічі перевищує кількістьоперацій при монтажі панелей „Поліфасад“.Таким чином вартість робіт і тимчасові витратипри встановленні системи в 1,5-2 разинижча, ніж при „класичному“ утепленніфасаду.Економія матеріалів — економія грошей.Унаслідок того, що панель „Поліфасад“повністю готова до застосування, значнозменшується потреба у витратних матеріалах(клей, дюбелі, сітка, штукатурка тощо), а відкількості використаних витратних матеріалівбезпосередньо залежать трудовитрати привиконанні робіт і фінансове благополуччяклієнта.Висока швидкість утеплення фасаду,відсутність простоїв через несприятливі погодніумови, висока міцність декоративно-захисногопокриття, довговічність і індивідуальність стінслугують переконливим доказом того, що застосуванняпанелей „Поліфасад“ є вигідним,як у економічному сенсі, так і з поглядуексплуатаційної надійності та дизайну фасадубудівлі в цілому.Детальна інформація:м. Черкаси, вул. Університетська, 39тел.: (0472) 50-05-83, 50-32-70моб. тел.: (093) 307-25-05,(050) 247-94-70www.polifasad-poliavto.com.uaВодосточныесистемыВодосточные системы защищаютстены, фундаменти цоколь здания от пагубноговоздействия воды,собирая и направляя ееот здания. Стекающая скрыши вода по желобамотводится к внешним водосточнымтрубам. Такжеводосточные системы могутиграть роль декоративногоэлемента наружногооформления.Форма труб и желобовможет быть прямоугольнойи круглой, на зданиеони монтируются с помощьюспециального крепежа.Выбор той или инойформы элементов водостокаопределяется архитектурнымитребованиями.Спектр размеров труб ижелобов водосточных системочень широк. Габаритыкаждого элемента определяютсяна основаниинормативных документов,однако есть возможностьварьирования размеровотдельных элементов, безизменения общих параметровсистемы. При расчетепараметров системыводостока учитывают площадьи уклон крыши, расположениеи количествомест стока воды. Материалкровли с техническойточки зрения не влияет напараметры водостока, онважен лишь с эстетическойточки зрения. Стоимостьводосточной системыопределяется площадью,высотой и сложностьюкровли, материаломэлементов водостока.Наиболее распространеннымиматериалами,используемыми при изготовленииводостоков, являютсяПВХ, оцинкованнаясталь покрытая полимероми медь (она применяетсятолько на медныхкровлях).Водосточные системыиз ПВХ хорошо устойчивык коррозии, неблагоприятнымприродным ихимическим воздействиям(углеводородов и кислот),ультрафиолетовым лучам.Монтаж элементов водосточныхсистем из пластикадостаточно прост,между собой они могутсоединяться с помощьюуплотнителей из резиныили клеем. В связи с тем,что ПВХ меняет линейныеразмеры при перепадахтемператур, при клеевыхсоединениях используютсярасширительныеэлементы, для соединенийс помощью резиновыхуплотнителей компенсаторыне требуются.Водосточные системыиз оцинкованной сталиизготавливают из металлатолщиной 0,5-0,7 мм.Полимерным покрытиемв них служит полимер пурал,который наносится наобе стороны листа горячеоцинкованнойстали. Благодаряэтой технологиисистема водослива можетвыдерживать любые перепадытемператур, обусловленныеклиматом, и обладаетвысокой коррозионнойстойкостью. Главнымпреимуществом водостокаиз стали является высокаяпрочность его элементов,что дает возможность использоватьего под нагрузкойльда и снега.рекламаз 01.05.13 до 31.07.13Розпродаждверних полотен (вир-во Польща)глухе 102 50 грнпід скло 205 70 грнм. Черкаси, вул. Орджонікідзе, 147т.: (0472) 711-033, 711-032


9реклама№25 • 19 июня 2013 годаОтдел рекламыт.: 54-04-35т.: 32-06-54В Украину ввозятсяевропейские „утопленники“Проливные дожди, которые выпали в Германии и Чехии, затопилибольшое количество автомобилей, от которых потом владельцыстараются быстрей избавиться. Первым делом таких утопленниковвывозят из страны для их дальнейшей реализации, в том числе ив Украине.Подобные масштабные потопы уже случались в мире в 2002 году,после чего в Украину начали завозиться поврежденные водой автомобили.Только вот продавцы таких машин не спешат озвучиватьдостоверную информацию о состоянии автомобиля, а именноо том, что он был „утоплен“. Наоборот, перед продажей автомобильтщательно подготавливается, чтоб не было видно никакихследов его недавнего затопления.После такой подготовки чрезвычайно сложно на глаз определитьавтомобиль-„утопленник“. Вовремя сделанные качественныевосстановительные работы сведут к нулю предварительные„купания“ машины. В Европе по этому вопросу никто не переживает,владельцы автомобилей-„утопленников“ просто получаютсвою страховку и продают машины по минимальной цене. Апотом у нас поврежденные водой автомобили продают почти какновые.


10 ТОЧКА ЗРЕНИЯВ ВК предложили ограничитьнеприкосновенность судейЭксперты Венецианской комиссии предлагают оставитьукраинским судьям только функциональный иммунитет— иммунитет относительно действий, совершенных впроцессе исполнения судебных функций.Об этом речь идет в заключении комиссии, подготовленномв результате экспертного анализа проекта закона„О внесении изменений в Конституцию Украины относительноусиления гарантий независимости судей“.Как констатируется в документе, „в целом законопроектотвечает многим рекомендациям, которыебыли даны Венецианской комиссией ранее“.Однако евроэксперты высказали и критические замечанияк проекту— речь идет о судейской неприкосновенности.ВК неоднократно отмечала, что судьидолжны иметь только функциональный иммунитет,„то есть иммунитет относительно действий, совершенныхв процессе исполнения судебных функций“.Поэтому комиссия хотя и положительно относитсяк предложению, что согласие на арест или задержаниеобладателя мантии должен давать Высший советюстиции, напомнила: неприкосновенность должнабыть функциональной.Другими словами, Венецианская комиссия предлагаетурезать гарантии защищенности судей.www.zib.com.uaТВ с привкусом скандалаНе успел утихнуть скандал вокруг телеканала ТВi, как в медиа-среде разгораетсяновый конфликт. Правда, участники его те же — бывшие журналистыТВi, которые решили создать Общественное интернет-телевидение.Жаль, но проект, который рекламировалсякак прозрачное и независимоеТВ, уже с самого началаимеет сомнительную репутацию.Недавно состоялась его презентация,однако общественность так ине услышала ответов на ключевыевопросы: какой же именно продуктбудет создавать этот канал, и за чьиконкретно средства он будет финансироваться?Ведь мы прекраснознаем, что правило „кто платит, тоти заказывает музыку“ еще никто неотменял.Группа журналистов ограничиласьлишь общими фразами и рассказалао том, что будет делать хорошиепрограммы. Правда, только с осени.Пока, мол, будет подготовительныйпериод. Но на самом деле, кажется,дело не в подготовке, а в деньгах —еще нужно их найти. Ведь одно делообъявить о создании телевидения, асовсем другое — запустить его в работу.Как сообщил один из инициаторовсоздания Общественного телевидения,известный в прошлом журналистРоман Скрыпин, проект будетфинансироваться за счет спонсоров,грантов и международныхструктур. Правда, существуют определенныесомнения в прозрачноститакого механизма. Согласитесь, немногоудивляет, что украинская независимаяжурналистика собираетсяработать на иностранные средства.Да и отечественные спонсоры, какизвестно, за свои деньги всегда требуютособого отношения. Поэтому,о какой честности Общественноготелевидения мы говорим? Тем болеечто спонсоров каналу понадобитсямного, ведь надо же как-то зарабатыватьна жизнь его руководителям.А потребности у них довольно немаленькие.Так, недавно коллеги РоманаСкрыпина выложили в интернет видео,где обычный „честный журналист“сидит за рулем собственногоджипа Infiniti. В среднем стоимостьтакой „куколки“ колеблется в районе600 тысяч гривен и выше. Даеще и обслуживание элитной машинывыливается в немалую копеечку!Но главный вопрос — за какие средствакуплен автомобиль? Ведь честнымжурналистам в Украине платятне так много. Хотя кто сказал, чточестным нужно быть всегда? Когданеобходимо создавать общественноетелевидение, то можно поговоритьо стандартах журналистики, а когданадо заработать на машину, то можноо них и забыть.Вероятно, такая логика нравитсяне всем коллегам Скрыпина. Можетпросто завидуют? Как бы там нибыло, но, очевидно, внутри самогоколлектива нет единства и взаимопонимания.Видимо, поэтому самижурналисты и выложили видео в интернет.Кстати, интересные факты всплылии относительно еще одной одиознойфигуры — журналиста МустафыНайема. О его деятельности мыузнали еще в программе „СвободаСавика Шустера“. Там он работалспецкорреспондентом, а затем ушел.Со скандалом. Как пояснил тогдасам Шустер, Найем искал себе враговс высоким рейтингом. Позже, онс таким же скандалом ушел и с телеканалаТВi.Но дело не в его скандальности,а в том, что человек, который говоритвысокие слова, публично признался,что получал на ТВi солиднуюзарплату — 20 тыс. гривен в месяц.Но самое главное, что получал он еев конверте, то есть — с нарушениемзакона. Где же тогда была его принципиальность?И таких вопросов, к сожалению,очень много. Нам показывают только„публичную“ вершину айсберга,а после этого еще и хотят, чтобы мыверили в честность и правдивостьотдельных журналистов. Но мы в которыйраз слышим лишь пустые обещания,не подкрепленные делом.А потом все сводится к очередномускандалу.Станислав ТимкевичПрезидент Янукович у Братиславі зробивще один крок до євроінтеграції УкраїниНа тлі складних геополітичних таекономічних процесів у світі, Українапослідовно йде шляхом євроінтеграції,відповідно до закону „Про засадизовнішньої і внутрішньої політики“.Та й взагалі євроінтеграція вигіднаУкраїні, тому що Європа — це колосальнийринок, це передові технології,це інвестиції, це досконалеправове поле і високі стандарти у всіхгалузях життєдіяльності.У цьому зв’язку, буде цікавим проаналізуватипідсумки 18-го самітуглав держав Центральної Європи уБратиславі, що щойно відбувся. Узаході взяв активну участь ПрезидентУкраїни Віктор Янукович.Отже, що дав Україні Братиславськийсаміт? Перш за все, це був обміндумками на вищому, в даномувипадку — регіональному рівні. Цевироблення або підтвердження політичноїпозиції. В першу чергу насцікавлять євроінтеграційні перспективиУкраїни.Віктор Янукович провів цілу низкудвосторонніх перемовин із європейськимиколегами, у яких заручивсяїх підтримкою щодо позиціїУкраїни. А у своєму виступі напленарному засіданні саміту він зазначив:„Європейський союз длянас і сьогодні залишається прикладомполітичного, економічного йсоціального успіху. І не лише прикладом,а каталізатором системнихсоціально-економічних реформ, щонаразі здійснюються в Україні“.Головний меседж, якій доніс ВікторЯнукович до західних колег,полягає в тому, що набагато простішерозмовляти, коли від абстрактнихрозмов перейти до конкретнихпроектів. Зокрема, це розвиток регіональногота прикордонного співробітництва,Дунай, Чорне море, Балтикаі Адріатика, енергетична безпека,від якої залежить благополуччявсієї Європи; транспортна інфраструктура,що зв’язує Захід і Схід,Північ і Південь нашого континенту.Це — освітні, наукові та культурніобміни; туризм і розвиток безпосередніхконтактів, дружніх відносинміж нашими громадянами і між нашиминародами.Підсумовуючи саміт, ПрезидентУкраїни заявив, що саміт представляєвідмінну можливість поспілкуватисяз багатьма політиками за короткийпроміжок часу. Звірити годинникив політиці. Що Україна незмінить курс на євроінтеграцію, і щосвоїм нинішнім завданням він, якглава держави, бачить збільшеннятоварообігу України з іншими країнами,захист вітчизняного товаровиробника,виведення його на новіринки.Відносно майбутнього саміту уВільнюсі, Янукович заявив, що до 29листопада 2013 треба зробити багаточого, і що це багато чого — в інтересахсамої України. Але 29 листопада2013 історія України не закінчуєтьсяі життя не закінчується, сказаввін. Нашій країні треба доробитибагато у виконанні вимог ЄвропейськогоСоюзу, імплементації європейськихстандартів, але це необхідноі самій Україні.Про те, що здійснювані, згідно допрограми Президента Януковича,реформи потрібні насамперед самійУкраїні, на саміті в Братиславі говорилаПрезидент Литви Даля Ґрібаускайте,яка прийматиме у Вільнюсі,ймовірно, доленосний для Українисаміт „Східного партнерства“.Чи справді стане вільнюський самітдоленосним для України — покажечас. Проте, в будь-якому разіактивність керівника держави у відстоюванністратегічних національнихінтересів країни заслуговує наповагу.Іван Чуєнко, журналістПрезидент вимагаєвід Уряду максимальнозабезпечити регіонимашинами швидкоїдопомогиПрезидент України Віктор Янукович вимагає від Урядувиконання зобов’язань щодо придбання машин швидкоїдопомоги для регіонів.— Я добре пам’ятаю, Микола Янович, коли Ви пообіцялитисячу медичних карет, — звертаючись допрем’єр-міністра наголосив Президент на засіданнікомітету з економічних реформ. — До кінця року требаце виконати. Щоб тисячу машин у цьому році Урядпридбав, і їх роздали в регіони.Серед причин, що заважають впровадженню новоїмоделі організації екстреної медичної допомоги, Президентназвав якість доріг. „Чого не вистачає в цій роботі?Гарних доріг. Сьогодні там, де ми встигли це зробити(організувати систему екстреної медичної допомоги),не вистачає гарних доріг. Тому на цей рік, наступнийрік — це робота номер один“, — сказав ВікторЯнукович.


№25 • 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua ВЫ НАМ ПИСАЛИ11Льготы инвалидам c детства„Моя дочь является инвалидом сдетства 1-й группы. Проконсультируйте,пожалуйста, на какиельготы она имеет право согласно нашемузаконодательству, и предусмотрены лидля такой категории людей скидки нажилищно-коммунальные услуги?“Миколайчик А.И., СмелаВаша дочь имеет право на денежноепособие (предусмотрено Законом Украины„О государственной социальнойпомощи инвалидам с детства и детяминвалидам“),а также все льготы, обозначенныеЗаконом Украины „Об основахсоциальной защищенности инвалидов вУкраине“.Что касается пособия, то для инвалидовс детства 1-й группы его размер составляет10% прожиточного минимума (ПМ)для нетрудоспособных. Напомним, что с1 января этого года он равняется 894 гривнам,а с 1 декабря будет 949 гривен. Инвалидамс детства 2-й группы положено пособиев размере 80% ПМ (с 01.01.2013 —715,2 грн, с 01.12.2013 — 759,2 грн). Инвалидамс детства 3-й группы — 60% от ПМ(536,4 и 569,4 грн соответственно).Кроме того, для инвалидов с детствапредусмотрена надбавка по уходу. Она полагаетсяв следующих размерах:•Инвалидам с детства 1-й группы подгруппы„А“ — 670,5 грн (с января) и711,75 грн (с декабря)•Инвалидам с детства 1-й группы подгруппы„В“ — 447 и 474,5 грн соответственно•Одиноким инвалидам с детства 2-й и3-й групп, которые нуждаются в постоянномпостороннем уходе — 134,1 и 142,35грн соответственно.Данное пособие выплачивается ежемесячно.Обращаться за его назначениемнеобходимо в государственную администрациюпо месту жительства. Назначеннаяпомощь выплачивается инвалидус детства независимо от получаемого имзаработка, стипендии, алиментов и прочихдоходов.Теперь о льготах. Инвалиды с детства 1 и2 групп имеют право на 50%-ю скидку наприобретение лекарств по рецептам врачейпри амбулаторном лечении (постановлениеКабмина №1303 от 17.08.1998).Инвалиды и лица, сопровождающиеинвалида 1 группы (не более одного человека),имеют право на бесплатный проездв пассажирском городском транспорте(кроме такси и метро) и во всех видахпригородного транспорта, а такжена 50%-ю скидку стоимости проезда навнутренних линиях воздушного, железнодорожного,речного и автомобильноготранспорта в период с 1 октября по 15мая. При этом льготная перевозка инвалидовосуществляется всеми предприятиямитранспорта, независимо от формы ихсобственности.Кроме этого, инвалиды могут рассчитыватьна бесплатное или льготное предоставлениеуслуг по социально-бытовомуи медицинскому обслуживанию, техническихи других средств реабилитации,сурдотехнических средств и пр. Такжеполагается бесплатное обеспечениесанаторно-курортными путевками, а такжевыплата денежной компенсации вместопутевки и стоимости самостоятельногосанаторно-курортного лечения.Что же касается скидок при оплатежилищно-коммунальных услуг, то здесьвсе очень проблематично. С одной стороны,местные органы власти могут (ноне обязаны) устанавливать такие льготыинвалидам — это предусмотрено статьей34 закона „О местном самоуправлении вУкраине“. С другой стороны, посколькутакие льготы должны финансироватьсяиз местных бюджетов, то в подавляющембольшинстве случаев они существуюттолько на бумаге. Но Вы можете попробовать:для этого нужно отослать соответствующеезаявление в управление труда исоциальной защиты (собес) по месту жительствас приложением копии паспорта,справки о размере пенсии и заключенияМСЭК об установлении инвалидности.Александр ПолуяновКак передатьземельный пай„У меня естьсертификатн а з е м е л ь -ный пай. Регистрироватьэту землю насебя и пользоватьсяею я не собираюсь— нет для этого ниденег, ни здоровья.Поэтому пока жива,хочу передать пайсвоей внучке. Подскажите,пожалуйста,как это можносделать?“Коцюруба А.М.,Черкасский р-нУважаемая АнтонинаМакаровна!В настоящее времяв Украине действуетмораторий (временныйзапрет)на отчуждение земельсельскохозяйственногоназначения— в полноймере это касаетсяи земельных паев.Мораторий зафиксированв „Переходныхположениях“Земельного кодексаУкраины ибудет действоватькак минимум до 1января 2016 года.Иными словами,до указанного временипай нельзяни продать, ни подарить.Но выходесть: данный запретне касается наследования,поэтомупосле смерти владельцапая эта земляперейдет его наследникам.Но приэтом нужно учестьследующий нюанс:согласно части 1 ст.1266 Гражданскогокодекса Украины,внуки получают наследствопо законуот бабушек и дедушектолько в томслучае, если уженет в живых их родителей.Если у Васименно такая ситуация,то внучкаунаследует земельныйпай, однакоразделит его с прочимиживыми родственникамипервойочереди: Вашимимужем, родителями(если живы) идругими детьми.Если же Вы хотите,чтобы пайдостался исключительновнучке иникому больше, тонужно писать завещание.Для этогоследует обратитьсяк государственномуили частномунотариусу (из документовиметь паспорти справку оприсвоении идентификационногономера).Если Вы постояннопроживаете всельской местности,и там нет нигосударственнойнотариальной конторы,ни частногонотариуса, можетеобратиться за удостоверениемзавещанияв сельсовет.Ведь согласно статье37 закона „Онотариате“, должностныелица органовместного самоуправленияимеютправо оформитьзавещание вместонотариуса.АлександрПолуяновРаботать будем до смерти?„Мне недавно исполнилось 55 лет, на работедержусь всеми правдами и неправдами,так как сейчас работодатели предпочитаютмолодых и здоровых. По старой пенсионной системея бы уже сейчас вышла на пенсию, но после„гробовой“ пенсионной реформы придется ждатьеще два года. А недавно услышала, что наши „дорогие“власти планируют очередное повышениепенсионного возраста для женщин — аж до 64 лет.Неужели это правда?“Науменко В.В., УманьСудя по всему, Вы слышали о докладе Национальногоинститута стратегических исследованийпри Президенте Украины. В нем действительносказано, что пенсионный возраст для женщин имужчин к 2025 году может увеличиться до 64 лет,а к 2035 году – до 68 лет. Но пока все это – толькопрогнозы развития, и к 2025 году Вы в любом случаеуже успеете выйти на пенсию.А вот у граждан, родившихся в 1965 году и позже,есть все основания для беспокойства. В этой связипредставляет интерес мнение специалистов: наскольковообще целесообразно повышение пенсионноговозраста?По мнению большинства экспертов, в условияхстарения нации и превышения числа пенсионеровнад количеством работающих, вариантов можетбыть только два: либо сокращать и без того мизерныепенсии, либо повышать пенсионный возраст.Они обращают внимание на то, что демографическаяситуация принимает катастрофические масштабыдля многих стран мира, и Украину еще немногоспасает тот факт, что у нас довольно низкаяпродолжительность жизни – 63 года для мужчини 75 – для женщин. Соответственно, не так высоки удельный вес пенсионеров в структуре населения.„Люди не понимают, почему солидарнаяпенсионная система достаточно хорошо работалав СССР, когда шло увеличение численности населения,а рождаемость уверенно опережала смертность.И почему, когда теперь все стало наоборот,она оказалась неудовлетворительной. Другого выхода,кроме повышения пенсионного возраста,просто нет, поэтому всем политикам — и тем, ктопри власти, и тем, кто в оппозиции — надо хорошоподумать, как это объяснить населению и каккомпенсировать подобное решение. Мало повыситьпенсионный возраст, надо с помощью специальнойпрограммы обеспечить работой людей, находящихсяв предпенсионном возрасте. У нас жес этим большие проблемы“, — считает политологВладимир Фесенко.Однако ряд экспертов выступают категорическипротив подобных инициатив и утверждают,что само по себе повышение пенсионного возрастаничего не решает ни для граждан, ни для пенсионнойсистемы в целом. „Я вижу, что ни одноговывода из провальной пенсионной реформы, котораядействует в Украине уже два года, власти несделали. Потому что если мы говорим о необходимостиповышения пенсий, то в расчете пенсий базойявляется зарплата работающих и соответствующиеотчисления. А фактор пенсионного возрастав расчете пенсий минимален. Но при мизерныхзарплатах у людей останутся и мизерные пенсии“,— уверен зам. главы парламентского комитета повопросам социальной политики Павел Розенко.Как известно, вводя в 2011 году ныне действующуюпенсионную реформу, власти надеялись сократитьдефицит Пенсионного фонда, которыйна то время достигал астрономической суммы в60 миллиардов гривен. Интересно, что спустя двагода этот дефицит не только не сократился, но ещеи увеличился – до 83 млрд гривен! Из этого можносделать вывод, что проблема не столько в пенсионномвозрасте, сколько в нищенских зарплатахтрудящихся, а также в огромной доле теневой экономики,где работники получают зарплаты в „конвертах“,а в Пенсионный фонд отчисляют либожалкие крохи, либо вообще ничего. Но для решенияэтих проблем у властей не хватает ни ума, нижелания.Александр Полуянов


12 СОВЕТОЛОГПоследние распоряженияСудя по редакционной почте,очень значительная часть писемнаших читателей касаетсявопросов наследства. Причем,большинство проблем возникаетиз-за отсутствия завещания отумерших наследодателей, котороеможет расставить „все точкинад „i“. В результате, очень частоблизкие родственники становятсянепримиримыми врагами,годами судятся между собой, затаивсмертельную обиду друг надруга на всю оставшуюся жизнь.Все под Богом ходимКонечно, думать о смерти неочень приятно, а в нашей странеэто, похоже, вообще не принято.Недавно министр юстицииАлександр Лавринович рассказал,что украинцы очень халатноотносятся к оформлению завещаний— по его словам, около70% наследства никак не оформлено.Например, в 2012 году нотариусамибыло выдано более903 тысяч свидетельств о правена наследство. При этом только279 тысяч свидетельств быловыдано по завещанию, остальные624 тысячи — по закону. Заэтими сухими цифрами прячетсямножество семейных трагедий,испорченных отношений, материальныхзатрат и т.д. Получается,что те же родители, поленившисьпри жизни составить справедливоезавещание, зачастуюобрекают своих детей на взаимнуювражду и ненависть.Но даже при наличии завещаниямогут возникать проблемы— опять же по причинехалатности наследодателей.Очень распространенный случай,когда они должным образомне оформляют документына недвижимость. Например,если человек построил дом надаче, то его собственником онстанет лишь после того, как получитсвидетельство о государственнойрегистрации. Раньшеэто делалось в БТИ, сейчас — вГосударственной регистрационнойслужбе. Люди этого не знают,не понимают, либо откладываютрешение вопроса „в долгийящик“. А расплачиваться за этоприходится их наследникам —приходится добиваться своегоправа на наследство в суде, доказывая,что умерший был собственникомнедвижимости, ноне успел ее зарегистрировать.Воля и законКак известно, если человекуходит в мир иной, не оставивзавещания, то все его имуществоделится между наследниками позакону, которым четко определенаочередность наследования:•Первая очередь: дети, зачатыепри жизни наследодателя иусыновленные; супруг, пережившийнаследодателя; родители, втом числе усыновившие наследодателя.Уполномочен заверитьНаписать завещание можно в любой момент и в любом возрасте.А заверить документ могут различные должностные лица — в зависимостиот того, где происходит его составление. Выглядит это так:человек пишет завещание, лично его подписывает, указывает времяи место составления и удостоверяет у уполномоченного закономлица. К ним относятся:•Нотариус•Должностное лицо сельского, поселкового, городского совета•Главврач лечебного заведения, его заместитель по медицинскойчасти, дежурный врач•Капитан корабля, на котором завещатель находится в дальнемплавании•Командир воинской части•Начальник в местах лишения свободы•Вторая очередь: родные братьяи сестры (не имеет значения— полнородные или нет, главное— родные, кровные); дедушки ибабушки.•Третья очередь: родные дядяи тетя.•Четвертая очередь: тот, ктопроживал с наследодателемодной семьей не менее пяти летдо его смерти и не был в зарегистрированномбраке с другим человеком.•Пятая очередь: другие родственникинаследодателя до шестогоколена, а также иждивенцы.Если же человек хочет как-тоизменить распределение своегоимущества после смерти, а такжеисключить конфликты междунаследниками, то лучше составитьзавещание, изложив тамсвою волю. „Завещатель можетназначить своим наследникомкого угодно — любого человекаи не обязательно родственника.В то же время, независимоот содержания завещания,закон предписывает выделениеобязательной доли в наследствемалолетним детям наследодателя,несовершеннолетним илинетрудоспособным совершеннолетнимдетям наследодателя,его нетрудоспособным родителям,а также нетрудоспособнымвдове или вдовцу. Размер обязательнойдоли в наследстве этихлиц составляет половину от тойдоли, которую они унаследовалибы в случае наследования по закону“,— говорит юрисконсультСтанислав Захарченко.Виды завещанийКак свидетельствует юридическаяпрактика, очень малолюдей знает о различных формахзавещаний, кроме обычного.Например, заслуживает вниманиязавещание супругов, котороемуж и жена составляютсовместно (раньше завещаниеможно было составлять от именитолько одного лица). Это ихобщее завещание относительнотого имущества, которое принадлежитим на праве общей совместнойсобственности. В случаесмерти одного из них доляв праве общей совместной собственностипереходит второмусупругу, который его пережил.При этом нотариус накладываетзапрет на отчуждение этого имущества.И только после смертивторого супруга право на наследованиеполучат лица, которыхсупруги определили в своем завещании(например, их дети).При этом изменять супружескоезавещание после смерти одногоиз супругов запрещено — чтобыне нарушалась воля покойного,выраженная в общем завещаниисупругов.Есть также завещания „с условием“— например, если человекхочет заставить своего непутевогоотпрыска после своей смертиокончить институт, жениться,обзавестись детьми или устроитьсяна работу. „В этом случаезавещатель определяет какое–тоусловие, и только после его выполнениянаследник получитнаследство. Условие, определенноев завещании, должно существоватьна момент открытиянаследства, а не на момент составлениязавещания. Это условиеможет быть как связано,так и не связано с наследникомили с его поведением. Например,рождение ребенка, получениеобразования, вступление вбрак, проживание в конкретном,определенном месте и т. д. Правда,следует помнить, что условиезавещателя не должно противоречитьзаконам или моральнымпринципам общества“, — объясняетСтанислав Захарченко.Среди видов завещаний можноупомянуть „секретное“, котороенотариус заверяет „не глядя“— без ознакомления с его содержанием.С такой формой мыбольше знакомы по кинофильмам.То есть, человек его составляети передает нотариусу в запечатанномконверте. На конвертеобязательно ставятся подписисоставителя и нотариуса.Последний кроме этого ставитпечать и в присутствии завещателявкладывает его в еще одинконверт, который также опечатывает.В таком виде секретноезавещание хранится у нотариуса— до момента открытия наследства.О дне объявления завещаниянотариус извещает всех членовсемьи и родственников наследодателя.В день оглашения секретногозавещания все заинтересованныелица собираютсяу нотариуса, где в присутствиидвух свидетелей он зачитываетсодержание документа.Александр МихайловС оветы юристаЧто нельзя делатьиз того, что вроде быможно делатьПоскольку незнание законов не освобождает отответственности, то мы расскажем о том, что унас в стране нельзя, и что будет за это нельзя.• Нельзя выгуливать собак без поводков и намордников.Если вы с этим не согласны, то заплативот 17 до 51 грн, можете продолжить прогулкубез лишних, на ваш взгляд, аксессуаров.• Продавцам нельзя обманывать покупателей.Такой обман может обойтись от 34 до 255грн.• Жечь траву и листья (особенно это актуальновесной, когда дебилы и уроды начинаютжечь прошлогоднюю траву). За это грозитштраф от 170 до 340 грн.• Держать птиц и жечь бенгальские огни возлеаэропорта – от 51 до 85 грн штрафа. А такжепререкаться и не слушаться командира самолета,на котором ты летишь – от 17 до 85 грн.• Рассказывать о приближающемся концесвета, если это ложь. Кстати, в этом случае чтобывас оштрафовать на 170-255 грн, нужно будетдоказать, что вы говорите неправду.Аренда квартирыСейчас многие семьи, особенно молодые,живут в арендуемых квартирах.При этом, в большинстве случаев, вседоговоренности между собственникомквартиры и жильцами ограничиваютсяустными соглашениями.Однако, как показывает практика,вероятность возникновения конфликтовпри договоре, основанном наустных договоренностях, очень велика.Поэтому мы рекомендуем составлятьписьменный договор арендыдаже тогда, когда вы имеете дело сознакомыми и родственниками.Также необходимо обратить вниманиена то, что договор вам нужнозаключать именно с собственникомквартиры, для чего проверьте документы,подтверждающие его правособственности.Такими документами могут быть„Свидетельство о праве собственностина жилье“ (в случае приватизации),или договор, подтверждающийправо собственности (договор куплипродажиили договор дарения).Если же квартира принадлежит несколькимсобственникам, необходимоприсутствие при подписании договораи согласие на аренду от всехсобственников.И обратите внимание на людей,прописанных (зарегистрированных)в квартире. Поскольку они имеютправо пользования помещением, тосогласие на аренду требуется и отних.Расторжение договорааренды квартирыАрендатор может расторгнуть договораренды квартиры в любоеудобное для него время, предварительнопредупредив хозяина квартирыоб этом. Срок, за который нужносделать такое предупреждение,обычно предусматривается самимдоговором. Как правило, этот сроксоставляет один месяц.Владелец квартиры вправе расторгнутьдоговор аренды, и выселитьарендатора, если он существеннонарушает условия договора. Такимнарушением может быть задолженностьпо арендным платежам.Испытательныйсрок без трудовогодоговораЧасто при приеме на работу возникаетситуация, когда работодатель говоритсоискателю на должность: „Мы вас берем.Если испытательный срок пройдетнормально, то после него и заключим свами трудовой договор“.Думаем, всем понятно, что это нарушениезаконодательства, и каким быни было объяснение этому работодателя,так делать нельзя.„Солидные“ компании не допускаютникого к работе, не заключив с этим лицомтрудового договора, в котором оговариваетсяи испытательный срок (егопродолжительность, оплата и т.д.).Хотя с другой стороны, согласно Кодексузаконов о труде, трудовой договорсчитается заключенным с моментадопуска работника к выполнению своихобязанностей. Поэтому если вам незаплатят за первый месяц, то зарплатуможно взыскать в судебном порядке(хотя это и будет непросто).


№25 • 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua СПОРТАРЕНА13Ф утболЛ юди делаПроект „Клич друзів — грайморазом!“ існує вже впродовж восьмироків. Його мета — залучатиукраїнських підлітків до активнихзанять спортом, відроджуватитрадиції здорового способужиття серед молоді, створюватиналежні умови для фізичноговиховання школярів шляхом побудовимережі сучасних дитячихспортивних майданчиків у містахі селах України.У 2005 році Фонд братів Кличків,який спрямовує свою діяльністьна сфери спорту та освіти,відкрив у Києві перші 10 дитячихспортивних майданчиків.Через рік до нього приєднавсяпотужний партнер — компанія„Кока-Кола Україна“ і проектнабув загальнонаціональногомасштабу. У 2009 році ініціативуФонду братів Кличків підтрималаФундація Кока-Кола, одниміз напрямків діяльності якої єпідтримка саме таких програмНевже це початок?„Шахтар“, „Динамо“, „Зеніт“ і „Спартак“ зіграють в Об'єднаному турніріРосійські футбольні клуби„Зеніт“ (Санкт-Петербург) і„Спартак“ (Москва), а такожукраїнські „Динамо“(Київ) і „Шахтар“ (Донецьк)візьмуть участь у серіїтовариських матчів, якіотримали назву Об'єднанийтурнір, повідомляється наофіційному сайті „Зеніту“.Турнір пройде з 27 червняпо 7 липня. Кожна командазіграє по два матчі з клубамиз іншої країни. Протягомгри команди зможуть робитипо вісім замін (по три вкожному таймі і решта міжтаймами).Скороченняне будеУ наступному сезонізіграють 16 командЦікава ситуація склалася вукраїнському футболі: командиприпиняють своє існування(„Кривбас“, „Кримтеплиця“) івідмовляються від участі в найсильнішомудивізіоні („Сталь“ і,можливо, „Олександрія“).Ситуацію прокоментувавпрес-аташе прем'єр-ліги АндрійПалаєв:„У цьому випадку, згідно регламенту,місце „Сталі“ у прем'єр-лізіповинна зайняти команда, яка завершилатурнір у першій лізі насходинку нижче алчевців. У даномувипадку це „Олександрія“, якатеж начебто вже заявила про неготовністьграти у прем'єр-лізі.Значить, місце „Сталі“ займе„Буковина“, яка зайняла4-е місце, ні — тоді „Нафтовик“(Охтирка), який фінішувавп'ятим. У регламенті прописанатільки така процедура. У будьякомувипадку, в наступному сезоніу прем'єр-лізі буде 16 команд.Календар зверстаний самепід таке число учасників“, — сказавПалаєв.М ежсезоньеЗахисник донецького „Шахтаря“ ізбірної України Ярослав Ракицькийпотрапив у поле зору мюнхенської„Баварії“ в ролі заміни травмованогоХольгера Бадштубера. Контракт Ракицькогоз „Шахтарем“ закінчуєтьсята проектів, що сприяють популяризаціїактивного способужиття та занять спортом середпідлітків та молоді.Проект проводився на конкурснійоснові. У попередні роки заотримання спортивного майданчиказмагалися заявки громад таініціативних груп, а майданчикивстановлювалися на прибудинковихтериторіях. А у 2013-му булооголошено конкурс серед шкілу зв’язку з численними зверненнямидо його організаторів безпосередньовід учителів фізкультурищодо потреби у додатковомуспортивному обладнанні дляшколярів. На адресу організаторівнадійшло понад 600 заявок зрізних куточків України. Однієюз них була заявка Шевченківськоїспеціалізованої загальноосвітньоїшколи-інтернату.Під час урочистого відкриттямайданчика директору школиінтернатуТерещенко Ліні Денисівнібув вручений сертифікат заперемогу у конкурсі.„Всього за попередні 8 роківіснування проекту „Клич друзів— граймо разом!“ ми встановили111 дитячих спортивних майданчиківу всіх регіонах України,сьогодні відкрили дев’ятий з 15цьогорічних. Таким чином в селіШевченкове ми відкрили 120-й,ювілейний, спортивний майданчик.Завдяки такому проекту мидаємо можливість дітям займатисяспортом та розвиватися фізичнона подвір‘ях своїх шкіл. Миочікуємо, що це суттєво зміцнитьїх здоров‘я та підвищить рівеньфізичної підготовки“, — переконанаАліна Носенко, виконавчийдиректор Фонду братів Кличків.Зацікавленість школярів спортомє не менш важливою і дляпартнера проекту — компанії„Кока-Кола Україна“.„Одним із стратегічних напрямківдіяльності компанії всвіті та Україні, зокрема, є підтримката широке залучення підростаючогопокоління до активногоспособу життя. Як свідчатьрезультати цьогорічного конкурсу,ми прикладаємо зусилля у вірномунапрямку“, — зазначилаОлеся Жулинська, директор зіОлександра Вілкула призначеноголовою Оргкомітету з підготовкизаявки на проведення в Українізимової Олімпіади-2022Указом Президента України Віце-прем’єр-міністра ОлександраВілкула призначено головою Організаційного комітетуз підготовки та супроводження заявки до Міжнародногоолімпійського комітету на проведення в 2022 році зимовихОлімпійських та Паралімпійських ігор в Україні. Цим же указомПрезидент постановив оновити весь склад Оргкомітету.Зимові Олімпійські ігри — найбільш масштабні і престижніміжнародні змагання з зимових видів спорту, що проводятьсяз 1924 р. раз на 4 роки.У рамках зимової Олімпіади протягом 16 днів проходить 17чемпіонатів світу з 15 видів спорту. Очікується близько мільйонаучасників, гостей і туристів. За перебігом Олімпіади спостерігаєбільше 3 мільярдів телеглядачів. Після основних змагань проходятьПаралімпійські ігри для людей з особливими потребами.У 2010 році зимові Олімпійські ігри пройшли в канадськомумісті Ванкувер. У 2014 р. зимова Олімпіада буде проходити вСочі. Право на проведення зимових Олімпійських ігор 2018 р.отримала Південна Корея (місто Пхенчхан). „Україна боротиметьсяза право проведення зимових олімпійських ігор 2022року. Я, як голова оргкомітету, прикладу максимум зусиль дляякісної підготовки заявки“, — сказав Олександр Вілкул.Спортивне свято на батьківщині КобзаряСправжнє свято спорту відбулося у Черкаській області, в селі Шевченкове,колишній Кирилівці, де народився Тарас Григорович Шевченко.На території Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньоїшколи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарноестетичногопрофілю у рамках проекту „Клич друзів — граймо разом!“було відкрито спортивний майданчик.Розклад турніру:27 червня„Спартак“ — „Динамо“ („Арена Хімки“);„Зеніт“ — „Шахтар“(„Стадіон ім. Лобановського“, Київ);30 червня„Зеніт“ — „Динамо“(„Олімпійський стадіон“, Київ);„Шахтар“ — „Спартак“(„Донбас-Арена“, Донецьк);3 липня„Спартак“ — „Шахтар“ („Арена Хімки“);„Динамо“ — „Зеніт“(„Олімпійський стадіон“, Київ);6 липня„Шахтар“ — „Зеніт“ („Донбас-Арена“, Донецьк);7 липня„Динамо“ — „Спартак“(„Олімпійський стадіон“, Київ).Ракицький потрапив у поле зору мюнхенської „Баварії“Львівські „Карпати“підсилилися трьома футболістами.Йдеться проВалерія Федорчука, МладенаБартуловіча та ЄвгенаБохашвілі, права наПісля розмов про те, що атакуючийзбірної України та „Дніпра“ ЄвгенКоноплянка може піти у „Шахтар“,з'явилася інформація про те, що Женяможе перейти у „Монако“, яке виступаєу футбольній лізі Франції. Про цеповідомляє sport-xl.net.в 2014 році, тому сума в 12 мільйонівєвро цілком може переконати донеччанрозлучитися з Ярославом. Додамо,що Пеп Гвардіола під час перебуваннятренером „Барселони“ виявляв інтересдо українського захисника.„Карпати“ орендували трьох футболістів „Дніпра“Коноплянка може піти в „Монако“Видання пише, що „Монако“ у цеміжсезоння може зміцнити свій складодним з провідних футболістів пострадянськогопростору. Перш за все — цепов'язано з тим, що власником клубує російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв.Мілевського сватають у китайський грандПро можливий трансферопального динамівцяАртема Мілевськогоу табір віцечемпіонівКНР „ЦзянсуСайнти“ повідомивTransfermarketweb, пишеСегодня.Однак у самому „Динамо“нічого про інтересазіатів невідомо. „Пропозиційпо Мілевськомуне було“, — кажутьтам. Більше того, заразАртем зайнятий відновленнямпісля травми.яких належать „Дніпру“,інформує прес-службадніпропетровського клубу.Всі гравці будуть виступатиу Львові на правахоренди до кінця першоїполовини сезону. Федорчуку свій час уже граву Львові, виступаючи заФК „Львів“ у сезоні 2008-2009.Граючи за „Динамо-2“на штучному покриттіманежу у Конча-Заспі,він пошкодив зв'язкигомілкостопа, і у ньогов суглобі зібралася рідина.На лікування підепару тижнів.О фициальноБ аскетболУ „Мавп“ поповненняАмериканський центровий Джейсон Уошбарн (1990 р.н.208 см, 110 кг) у наступному сезоні виступатиме за „ЧеркаськіМавпи“, йдеться на сайті баскетбольного клубу.Уже узгоджені всі умови переходу бігмена до черкаськоїкоманди. Свою кар’єру американець розпочав у2008-му році в „Юті Стейт“, за яку вдало виступав протягомостанніх п’яти років.У минулому сезоні в кожному матчі NCAA Уошбарнздобував у середньому 12 очок та виконував 6.8 підбирань.Відсоток реалізації кидків з середньої та ближньоїдистанції новачка „Мавп“ складав 54.7 %.зв’язків із громадськістю компанії„Кока-Кола Україна“.Саме відкриття майданчика організаториразом з керівництвомшколи-інтернату перетворили насправжнє спортивне свято дляучнів школи і жителів села. Діти зустрілисвято сяючими посмішкамита охоче брали участь у змаганнях,а дорослі всіляко вболівали за учасників.По завершенню ж переможціта учасники отримали не лишеспортивні, а й смачні призи.„Мені дуже, дуже сподобавсямайданчик. Тепер нашим діткамє де гратися і займатися фізкультурою.Я така рада, що саме нашашкола виграла конкурс. Подібніпроекти дають дітям дуже важливуріч, а саме вибір. Вибір — займатисьспортом, мати красивута струнку фігуру, здорове тіло.Як казали колись: „У здоровомутілі — здоровий дух!“ — розповіламама 13-річної Марічки.Андрій Виноградов


14 АКЦЕНТЫ ВРЕМЕНИ1974 рік: два в одномуЧеркаси — місто новобудов. 1974 рікІ бути б 1974-му роком нічим особливим не примітним, якби у Києві неподілили наше місто на два райони — Соснівський і Придніпровський.Згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 22 грудня 1973 року,це чекало також на Житомир, Кіровоград, Суми та Чернігів.Невдовзі виконком облрадиухвалив рішення про проведеннядо новоутворених Соснівськоїі Придніпровської рад депутатівтрудящих позачергових виборів.Також був визначений „кордон“між районами, який проліг вулицямиЕнгельса (Чорновола), Ватутіна,Комсомольська (Смілянська).І подобалося це комусь чині, але мешканці Придніпровкиопинилися у промзоні, а Соснівки,відповідно, в районі культури,освіти й відпочинку. Умовно,звісно. Депутатів обрали 13 січня1974 року, за твердженням преси— з великим піднесенням, причиниякого мені не дуже зрозумілі,адже ще зовсім недавно процей поділ ніхто — ні сном, ні духом,а так виходить, що про районнусамостійність черкащанимріяли роками. Тепер кожен містянинстарався не лише на благоміста, а з подвоєною енергією— ще й свого району, адже соціалістичнезмагання знайшло новуплощину реалізації. Більше того,може це й було однією з цілей реформи:знайти новий стимул длятрудового ентузіазму в межах порівняноневеликих територій.Задля загальної ерудиції повідомлюосновні дані про районивже в недалекому минулому. Матимемоуяву, у що в підсумку втілилася„знакова подія“ на межі1973 — 1974 років.Соснівський район. Територія— 52 квадратних кілометри. Тут138 вулиць, 95 провулків, одинбульвар, один проспект, дев’ятьспусків (узвозів) до Дніпра. Розміщено9868 будинків, з них 963багатоповерхівки, 8905 — садибноготипу. В районі мешкаєблизько 140 тисяч осіб. На йоготериторії розташовані Національнийуніверситет імені БогданаХмельницького, Академія пожежноїбезпеки імені Героїв Чорнобиля,19 загальноосвітніх шкіл,Черкаський академічний облмуздрамтеатр,обласна філармонія,обласний краєзнавчий музей, музейКобзаря, обласна наукова бібліотекаімені Тараса Шевченка,музичне училище, Будинокофіцерів, парки „Ювілейний“,„Перемога“, Дитячий парк, Зоопарк,Центральний стадіон, Палацспорту „Будівельник“. У межахрайону знаходяться такі державніустанови як обласна рада,облдержадміністрація, податковаадміністрація, УМВС Українив Черкаській області, обласнеуправління статистики, митниця,управління СБУ в Черкаськійобласті та інші. Першим керівникомрайону в 1974 — 1975 рокахбув Петро Маркович Попович.Придніпровський район. Територія— 33,5 квадратних кілометри,на якій знаходиться 54 вули-Увага!Книгу Бориса Юхна„Черкаські місторії“(видання друге, доповнене)Ви можете придбати у редакції тижневика„Акцент“.Ціна— 50 грн.Довідки за телефоном: (0472) 54-04-35ці і 68 провулків. Розміщено 6748будинків, з них 748 багатоповерхівок,6000 — садибного типу.Населення — близько 130 тисячосіб. На території району розташованіЧеркаський державнийтехнологічний університет, Східноєвропейськийуніверситет, Інститутбанківської справи, 19 загальноосвітніхшкіл, Черкаськийхудожній музей, ляльковий театр,Палац культури „Дружба народів“,Палац дитячої і юнацькоїтворчості, стадіон „Спартак“,спорткомплекси „Азоту“ і „Хімволокна“.В Придніпровськомурайоні „прописалися“ такі державніустанови як прокуратураЧеркаської області, обласне теруправлінняАнтимонопольногокомітету, обласний апеляційнийсуд, обласний господарський суд,головне відділення Пенсійногофонду України в Черкаській області,Державний архів Черкаськоїобласті та інші. Першим районочолив Петро ЛаврентійовичТелевний і керував ним упродовж1974 — 1977 років.Навіть мого, порівняно невеликогожиттєвого досвіду за часівСоюзу вистачить, аби безапеляційностверджувати: в тій країнібуло заведено постійно за щосьборотися. Щохвилини і на кожномукроці. За виконання і перевиконанняпланів п’ятирічок,мир в усьому світі, освоєння космосу,впровадження досягненьнауки, збереження врожаю, свободународів Африки і т.д і т.п.Прокинувся — починай боротися,інакше ти не будівничий комунізму,а щонайменше — безініціативнийелемент, а там вже й доантисоціального недалеко.Пригадую — завзято боролисяза культуру торгівлі. З переміннимуспіхом, щоправда, боколи продавцеві через раз доводилосьвідповідати „немає“, „незавезли“, „не знаю“, то вже десятийпокупець ризикував наразитисяна щось некультурне. СамоТериторія ЧЗТА сьогодніalexfoto.com.uaПеріодично на черкаські ринки навідувалося високе обласнеі міське начальство. Тут „базарує“ Іван Кіндратович Лутаксобою, що й йому, в свою чергу,було що сказати. Одначе, самімісця торгівлі — нехай хоч магазини,хоч ринки, в розрізі темитаки мали належний рівень. Єдинимвинятком у Черкасах був хібащо старий Казбетський базар наколишній Лісній вулиці, яка щераніше, наприкінці ХІХ століття,була крайньою в місті, то так і називалася— Крайня. До революції„коронкою“ цього торжища булариба, ну а вже після війни тамможна було купити що завгодно.І коли вже наприкінці 1970-х,йдучи на пляж, я з друзяками завантажувавсяна Казбеті насінням,в його рядах панував суцільнийтоварний хаос: комбікорм івелодеталі, сир і квіти, м’ясо й віники...Торгували абсолютно безсистемно,бо кожен дядько читітка з крамом намагалися втовпитися„на столи“, щоб не розкладатисяна землі. А столів булообмаль, як, власне, й площі базару.Тому Казбет вирував ще з вдосвітаі ближче до полудня там вжене було чого робити.Ну а щодо „культури торгівлі“— то з цим ділом він шкутильгавна обидві ноги увесь свій довгийвік. Найперше тому, що народ наКазбеті жив специфічний і не надтозважав на будь-які заборони.Тому саме з базаром влада довгомала клопіт. І якщо тутешні магазинипривели до ладу вже давно іпро це раніше йшлося, то за ньогосерйозно взялися лише тепер.У суботу, 14 вересня 1974 року,оновлений ринок (бо класичнийбазарний шарм він втратив), зустрівобидві сторони товарногрошовихвідносин стрункимиторговими рядами під навісами,що вишикувались на свіжовстеленомуасфальтному килимі. Натериторії був навіть невеликийкритий павільон, а ще — пунктз перевірки якості продукції, годинниковаі взуттєва майстерні,кафе. І все це зразкове господарство— в оточенні магазинів одягу,канцтоварів, продуктів. Не базар— нова копійка!Для мене залишається загадкою,чому вже у 1980-х магазинизалишилися, а ось ринок зновустав торжком, якому більше пасувалазабута нині назва „толкучка“:з порепаним асфальтом, безнавісів, кривими столами і повноютоварною свободою. Можетому, що такий антураж повнішевідтворює казбетську „автентику“,де порядок — стороннє тіло.Але як би не було — ще багато роківпо тому базар таки жив своїмколоритним життям. Сьогоднійого вже немає. І „шкода“ — найменше,що я можу сказати з цьогоприводу. Бо зник не базар, а цілийпласт малої історії Черкас.Ще один фронт повсякденноїмирної боротьби пролягав черезкультуру виробничого відпочинку.І оскільки про надплановевиробництво продукції вже знайомоговам Черкаського заводутелеграфної апаратури з оглядуна її оборонну специфіку не повідомлялося,ЗТА став взірцемдля пропаганди усього передовогопоза межами економічних показників.Принаймні, у підшивці„Черкаської правди“ за 1974 рікя знайшов сім заміток про підприємство(при тому, що спеціальноїх не шукав) і більшість зних присвячувалися темі організаціївідпочинку в межах робочогодня. Виявляється, викроїти часдля релаксу можна було навіть вобідню пору. А все тому, що працівникизаводу харчувалися найшвидшев місті, адже не втрачаличас в черзі ідальні. Там буливстановлені потокові лінії типу„Прогрес“ і „Ефект“ з комплектаціїта відпуску обідів і на трьохконвейєрних лініях кожні сім секундз’являвся комплекс із трьохстрав. Тож 2 червня у статті „В обіднюпору“ головна обласна газетаоприлюднила черговий прикладдля наслідування. Витяг з неїпропоную вашій увазі. „Дирекція,партійна і профспілкова організаціїЧЗТА багато роблять для того,щоб робітникам добре і працювалось,і відпочивалось. Зрештоювони, як кажуть, запалили іскру,подали ідею. Все інше виконалисамі робітники. У сквері на територіїпідприємства розбили великийрозарій, збудували естраду, влісосмузі обладнали баскетбольнуі волейбольну площадки. Тожперерви вистачає, щоб не тількипообідати, а й послухати виступзаводських колективів художньоїсамодіяльності або й пограти у волейбол.Після такої розрядки роботайде краще“.Можливо, в чомусь „масовийпропагандист і агітатор“ і перебільшував,на те він і пропагандист,та приклад був гідний наслідування.А квітники підприємстватаки й справді славилися:уявіть собі, що лише кущовихтроянд там росло понад 8 тисяч,ще й 500 штамбових. І якщо хтопам’ятає — був у СРСР такий антивоєннийплакат — у стволі автоматастирчить гвоздика. Варіаціюна цю тему ЗТА запросто мігби взяти собі за емблему.Борис Юхно(Закінченняу наступному номері)


№25 • 19 июня 2013 годаwww.aktsent.com.ua ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ15Д еятельность и услуги Р абота• срочный ремонт телевизоров, LCD, DVD, импортногои отечеств. производства. Гарантия 3 мес. Вызов бесплатно. 56-16-70, (096) 366-28-84.• срочный ремонт холодильников на дому с гарантией12 мес. 56-87-97, (063) 473-22-08.• ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Качество. 50-03-54, 50-03-71, (093) 788-89-54.• выполним все виды отделочных работ. Штукатурка,шпаклевка, монтаж гипсокартона любой сложности,вагонка, плитка, ламинат, обои, покраска, заменаэлектропроводки, сантехника. Отделка ванных комнатпод ключ. 50-37-20, (093) 756-46-64.• ремонт холодильников всех марок и типов любойсложности. Быстро. Качественно. Недорого. 56-31-95, (063) 796-58-38.• добросовісно, якість гарантую. Ремонт квартир і домівок,повністю або частково. (097) 309-26-01, 71-45-86.• ремонт квартир, будинків, офісів, ванн: сантехніка,плитка, стяжка, штукатурка, гіпсокартон, шпалери,вагонка, шпаклівка, відкоси, установка дверей.Гарантія. Якість. Доставка матеріалів. 56-66-76,(063) 640-96-28, (094) 984-76-76.• ремонт телевизоров, DVD, свч печей, стиральныхмашин, магнитофонов, фенов и др. быт. техники. 56-98-68, (093) 788-89-54.• ремонт холодильников, любой р-н в любое время.Гарантия 12 мес. (097) 291-47-15, 56-34-78,50-03-54.• ремонт телевізорів, LCD, моніторів, DVD, мікрохвильовихпечей, акустики, автомагнітол. 56-27-30, 56-56-21.• ремонт холодильников. Любой р-н. Гарантия 12 мес. (093) 788-89-54, 56-21-55.• продажи кондиционеров, цены ниже розничных.Заправка автокондиционеров. Установка, ТО. 56-Р азное• У зв’язку з втратою свідоцтва про право власностіна нерухоме майно від 09.08.2006 року серії ЯЯЯ №627209 виданого виконавчим комітетом Черкаськоїміської ради на підставі рішення від 02.08.2006 року№ 1053 товариству з обмеженою відповідальністю„Рена“ (код 22793834) вважати його недійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Золотоніської міськоїорганізації „Соціал-демократичного союзу“ від13.05.1999 року № 365 у зв’язку із втратою вважатинедійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Канівської міської організаціїпартії „Соціал-демократичний Союз“ від02.10.2003 року № 39 у зв’язку із втратою вважатинедійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Придніпровської районноїпартійної організації „Соціал-ДемократичнийСоюз“ від 22.09.1999 року № 311 у зв’язку із31-95, (093) 788-89-54.• фирма „Люси“: стирка ковров, паласов, дорожек,одеял, пуховиков. Доставка. 38-39-96, (096)468-04-14. StirkaKovrov.com.• ремонт и перетяжка мягкой мебели. Возможно надому заказчика. (096) 400-95-80, (068) 103-92-08.• аварийное вскрытие автомобилей, квартир, офисов,сейфов без повреждения (круглосуточно). (067)743-98-47, 50-69-97.• ремонт телевизоров на дому с гарантией. Куплюнеисправный LCD, LED телевизор. 50-36-85,71-57-32, (067) 473-23-55.• продається будинок у м. Звенигородка, по вул.Комінтерна, 104/А. Є всі присадибні споруди, газ,криниця, 4 сотки городу. Ціна 16 000 у.о. (096)980-06-27.• запчасти и ремонт стиральных машин, холодильников,пылесосов, СВЧ-печей, мясорубок, соковыжималок,хлебопечек, компьютеров и другойбытовой техники. Гарантия. Качество. Выезд надом. 56-82-63, (093) 971-26-55, (097) 765-60-82. ул. Горького, 29, вход с бул. Шевченко.• Массаж эффективный при остеохондрозе, боляхсердца, спины, поясницы, суставов, анемии рук, защемленийседалищного нерва, сколиозе, простатите.Антицеллюлитный. (093) 075-77-30, (097)524-04-96.• Сучасна англійська мова для спілкування та виїздуза кордон. Результативна підготовка до співбесід таподальшого працевлаштування. Можливе вивченнямови з нуля. Досвід роботи (більше 15 років).Практика у США. Англійська за літо — Ваш квиток умайбутнє! 76-89-16, (096) 334-39-72.втратою вважати недійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Соснівської районноїорганізації партії Соціал-Демократичний Союз від17.07.2003 року № 34 у зв’язку із втратою вважатинедійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Смілянської міської організаціїпартії „Соціал-демократичний союз“ від17.07.2003 року № 40 у зв’язку із втратою вважатинедійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Уманської міської організаціїПартії „Соціал-демократичний Союз“ від20.05.1999 року № 27 у зв’язку із втратою вважатинедійсним.• Свідоцтво про реєстрацію Черкаської міськоїорганізації Партії „Соціал-Демократичний союз“від 22.07.1999 року № 127 у зв’язку із втратоювважати недійсним.Размещение построчных объявленийна странице „Доска объявлений“• обычное — 20 грн• выделенное полужирным шрифтом — 40 грн• в рамочке — 60 грнр/с 260091652801 в ОПФ Банк „Фінанси та кредит“, г. Полтава, МФО 331832, код 2410705559. Получатель ЧП Билык• в Киев на производство и доставку м/п окон требуютсясотрудники. Предоставляется жилье. (095)045-37-10, (067) 577-83-81, (044) 383-09-24.• Фасовщики хлопьев „Вкусняшка“. Работа в г.Киев.М/ж без ор. Графики работы оговариваются. Возможнаявахта 7/7; 14/14; 21/7; Зарплата 3200грнза неделю. Оплата еженедельно. Общежитие предоставляем. (044) 383-12-40, (067) 929-87-98.• Продавцы на секонд-хенд. Работа в г.Киев. М/Ж.Без ОР. Работа вахтовая 7/7, 14/14. Оплата понедельная.2300грн в неделю + % от продаж. Предоставляемжилье. (044) 361-76-90, (068)718-59-34.• Охранников на проходную торгового предприятияг.Киев. М/Ж можно без ОР. График работы: 1/3; 1/2;(460грн за смену). Вахта(4500грн за две недели).Дневные смены(360грн за день). Жилье предоставляем. (044) 361-87-63, (067) 195-79-27.• Упаковщики киевских тортов в коробки. Работав г.Киев. М/ж, без ОР. График работы: 7/7 либо15/15. Оплата еженедельно: 3000грн за неделю.Жилье предоставляем, предоставляется бесплатноепитание. (044) 362-12-48, (067) 740-71-86.Если у Вас „выпал“ диск, грыжа в нем,остеохондроз, межреберная невралгия,сколиоз, онемение рук, боли в суставах(артрит, артроз) и др. — звоните! 63-12-00, (097) 889-23-72,(063)607-79-76 (запись с 9.00 до 13.00).3Е №001384 МОЗУ от 27.03.2004г.Металеві гаражіБудь-яких розмірівДоставка та встановлення.www.skelya.com.ua (097) 64-76-234, (093) 97-77-683Арбітражний керуючий (ліквідатор) Голінний АндрійМихайлович, діючи на підставі постанови господарськогосуду Черкаської області від 09.04.2013 рокуу справі № 10/01/5026/650/2011, Закону України „Провідновлення платоспроможності боржника або визнанняйого банкрутом“ оголошує конкурс з визначенняорганізатора аукціону з продажу майна банкрутатовариства з обмеженою відповідальністю „Рена“(18001, м. Черкаси, вул. Благовісна, 195, код ЄДРПОУ22793834).Умови проведення конкурсу: у відповідності до вимогст. 49 Закону України „Про відновлення платоспроможностіборжника або визнання його банкрутом“ доучасті в конкурсі допускаються фізична або юридичнаособа, що має ліцензію на проведення торгів, достатній,але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів.Для участі в конкурсі претендент подає арбітражномукеруючому Голінному А.М. такі документи: заявупро участь у конкурсі із зазначенням повного найменування,реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс,електронну пошту, інші засоби зв’язку), формивласності та статусу підприємства (організації), складукерівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельностіпрацівників, спеціалізації претендента, який виявивбажання брати участь у конкурсі, а також суму винагороди;копії установчого документа (статуту або засновницькогодоговору), свідоцтва про державну реєстрацію,довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідченіпідписом керівника та печаткою учасника конкурсу;копію договору про організацію продажу майна; копіюбалансу та звіту про фінансові результати за попереднійрік, засвідчені підписом та печаткою керівника; документ,що підтверджує наявність мережі філій по Україні,копія положення про філію (місцезнаходження, телефони,прізвище, ім’я, по батькові директора); інформаціюпро наявність власного видання загальнодержавногорозповсюдження. Організатором аукціону не можебути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторівта замовника аукціону.Конкурс відбудеться об „11“ год. „04“ липня 2013р. за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13.Конкурсні пропозиції приймаються до „03“ липня2013 р. до 17 год. У випадку направлення конкурснихпропозицій засобами поштового зв’язку, то такіпропозиції мають бути направлені за адресою дляпоштової кореспонденції:18035, м. Черкаси, вул. Канівська, 7, кв. 66до 01 липня 2013 року.Телефон для довідок — 098-747-22-95.А фишаВ кинотеатрах с 20 по 26 июняКинотеатр в ТРЦ „Любава“„Человек из стали“„Эффект колибри“„Большая свадьба“„Стажеры“„Земля после нашей эры“„Университет монстров“ (3D)Цена билета: 50-90 грн.т.: 59-98-99, автоответчик: 45-25-15„Украина“„Эпик“„Университет монстров“„Земля после нашей эры“Автоответчик: т.: 459281ТРЦ „Днепро-Плаза“„Университет монстров“„Человек из стали“„Эффект колибри“„Большая свадьба“„Стажеры“„Земля после нашей эры“т.: 72-43-13, автоответчик: 72-55-20МузейХудожественный музейПервый городской пленер „Черкассы –родной город мой“Выставка лучших работ областного конкурса„Украинская народная кукла“.Второй областной фестиваль аматорского искусства.Выставка живописи и графикинеформального объединенияпод руководством Аллы Мальцевой„Теория. Творчество. Театр“.Персональная выставка Василия Гелетко„Духовная Шевченкиниана“.Выставка „Безкінечник ремесла“.Мемориальный музей Д. Г. Нарбута.Тел. для справок: 45-24-27Краеведческий музейВыставка работ Черкасской школы дизайна.„Олимпийское созвездие Украины“Голограммы уникальных археологическихнаходок и мастерских творений„Призвание: журналист“„Твои люди, Черкасщина“„Они первыми спасли мир“Герой Украины Вячеслав Чорновил.Зал „Шанування пам’яті Тараса Шевченка“Тел. для справок: 37-20-91ТеатрыЧеркасский академическиймузыкально-драматическийтеатр им. Т. Г. Шевченко19 июня, среда, 18-30 И. Нечуй-Левицкий„Кайдашева семья“20 июня, четверг, 18-30 Г. Горин „Тевьемолочник“(Поминальная молитва).29 июня, суббота, 18-30 Уильям Шекспир,Юрий Андрухович, „Двенадцатая ночь, иличто захотите“Цена билетов: 20-30 грн.Тел. кассы 36-07-21,администратор 36-07-18.Театр кукол22, 23 июня, суббота, воскресенье 11-00„Под парусом на подсолнухе“Цена билета 15 грнТел. для справок: 45-94-83, 45-93-83Областная филармония26 июня, 18-30Закрытие 59 концертного сезонаЧеркасской областной филармонии.Тел. 45-01-61, 45-25-79.Основатель и издатель: ООО „МедиаМастер“Главный редактор: Т.А. ПАРХОМЕНКОГазета отпечатана в ООО „Пресс Корпорейшн Лимитед“г. Винница, ул. Чехова, 12а, тел: (0432) 55-63-97Заказ № 130525• Верстка и оформление является интелектуальной собственностью редакции.• Редакция имеет право печатать материалы, не разделяя точку зрения автора.• Материалы, не заказанные редакцией, гонораром не оплачиваются.• Рукописи не рецензируются и не возвращаются.• Переписка с читателями ведется только на страницах газеты.• Ответственность за содержание рекламных объявлений несет рекламодатель.• Материалы с отметкой ® публикуются на правах рекламы.• Материалы, помещенные под рубрикой „Наша марка“, являются рекламными.Для частных объявлений:р/с 260091652801в ОПФ Банк„Фінанси та кредит“,г. Полтава, МФО 331832,код 2410705559.Получатель ЧП БилыкЕженедельникГазета издается с января 1995 годаСвидетельство о регистрации ЧС №242 от 19.03.99 г.Подписной индекс 33830.Адрес редакции: 18002, г. Черкассы, ул. Смелянская, 2.Тел./факс: 540435, 544135.Адрес для писем: 18000, г. Черкассы, главпочтамт, а/я №180Email: reklama@aktsent.com.uaСХЕМА ПРОЕЗДА


16 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАМасяня: четыре кг счастья!Говорят, маленькой собачке прощевыжить на городской улице. Ее нетак боятся, как большую, ей нужноменьше еды, и можно прошмыгнутьнезаметно мимо какой-нибудь опасности.Все так. Но такой малышкесложно защитить себя от недоброжелателей,а еще, ее совершенно незамечают на дороге невнимательныеводители…Масяне повезло — машина уже почтизатормозила перед перекрестком, поэтомуее только лишь слегка зацепило. Но длясобачки весом в 4 кг этот удар оказалсяочень больным — Масяня заплакала и,прихрамывая, старалась уйти подальше отэтого страшного места.Ну и как после этого можно было пройтимимо малышки?Так Масяня, тогда еще просто маленькаясобачка без имени, попала под опеку волонтеров.Сейчас собачка совершенно здорова,уже стерилизована и привита (у нее естьветпаспорт). Временно живет на передержкеи полностью готова к переезду всвой новый дом.Масяня — очень умная, обаятельная изабавная собака. Это тот случай, когда собакаразве что не говорит в ответ — людейМасяня понимает буквально с полуслова.Несмотря на крохотный размер, эта собачка— отличный чуткий сторож-звоночек.Быстро понимает, кто свой, а кто чужой.Хорошо ладит с другими животными.А еще — очень любит кататься на качеляхво дворе передержки. Масяня запрыгиваетна сиденье и подолгу сидит там, глядя внебо и о чем-то мечтательно размышляя…Мы думаем, что она мечтает о своем доме илюбимом и заботливом хозяине. Не о васли, случайно?Тел. для связи: (096) 401-02-34.рекламаА стропрогнозс 24 по 30 июняОВЕНСерьезно относитесь к работе и тогда можете рассчитыватьна хорошие доходы уже к середине недели.Будьте максимально внимательны и ласковык близким и любимым людям.ТЕЛЕЦРабота должна вас увлечь. Самое трудное дело вам поплечу. Есть реальная возможность получить высокиедоходы и осуществить вымечтанные покупки. Проведитедосуг с семьей, а недоразумения улаживайтеспокойной беседой.БЛИЗНЕЦЫНа службе и в бизнесе смело осуществляйте новыепроекты. Даже если финансовые потери и затратынеизбежны, суммарные доходы должны их перекрыть.Не спорьте в семье из-за вопросов быта. Незабывайте о здоровье.РАКРабота не должна очень утомить. Будьте внимательныпри решении финансовых вопросов. Шансыполучить хорошую прибыль особенно высоки вконце недели. В семье вас ожидают комфорт и уют.ЛЕВДоходы и расходы будут соревноваться, но у последнихменьше шансов победить. Дома, если хотите,устройте мелкий ремонт. Вам должно повезти ив любви, и в деньгах. Не пренебрегайте прогулкамина свежем воздухе.ДЕВАОжидается бурная неделя — и в профессиональнойжизни, и в личной. Начало недели хорошо для карьерногороста. Финансовые возможности должнывозрасти. Не перегружайте нервную систему.ВЕСЫСпешите ухватить за хвост птицу счастья! Вам, возможно,будет не до работы. Доходы устойчивы, нонеобязательных трат лучше избежать. Неделя хорошадля развлечений. Бодрость духа сохранят здоровьенеуязвимым.СКОРПИОНСлужебное время будет заполнено деловыми контактами.Четкость и последовательность действийприведут к успеху. Доходы ожидаются хорошие.Самое время разрешить проблемы с близкими.СТРЕЛЕЦПриложив усилия, сможете неплохо заработать.Раскрывайте свои творческие способности. Каквсегда, вас будет тянуть из дома, но не пренебрегайтенуждами близких, они ведь тоже всегдаготовы вам помочь.КОЗЕРОГЗначительную часть сил потратьте на профессиональныедела и обязанности. Можно существенноукрепить свой статус и очень хорошо заработать.Экстраординарные события в личной жизни маловероятны.з 01.05.13 до 31.07.13Розпродаждверних полотен (вир-во Польща)глухе 102 50 грнпід скло 205 70 грнм. Черкаси, вул. Орджонікідзе, 147т.: (0472) 711-033, 711-032Г еомагнитная обстановка П рогноз погодыВОДОЛЕЙВозможны финансовые проблемы. Желательнопроявить четкость, расторопность и творческийподход к решению профессиональных проблем.Вашего внимания потребуют дети и родители.РЫБЫТрудовые обязанности вряд ли обременят. Начальствок вам благоволит, но не злоупотребляйте этим. Заработкидолжны быть пристойными. Уделите времясемье — и вы будете счастливы. Выходные — насвежем воздухе.

More magazines by this user
Similar magazines