Stručný přehled produktů a cen elektřiny - E.ON

eon.cz

Stručný přehled produktů a cen elektřiny - E.ON

Základní informaceCelková platba za elektřinu se skládá ze tří částíCelková platba za elektřinuPlatba za dodávku elektřinySpotřeba elektřiny v odběrném místě.Ceny stanovuje dodavatel elektřinyceníkem dodávky elektřiny.Platba za distribuci elektřinyDistribuce elektřiny od výrobce do odběrného místa.Ceny stanovuje Energetický regulační úřadv cenových rozhodnutích.Platba za související službyPlatby za systémové služby, za činnost Operátora trhus elektřinou a na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ.Ceny stanovuje Energetický regulační úřadv cenových rozhodnutích.Základní podmínky přiznání sazeb distribucePodmínkou přiznání některých dvoutarifových sazebdistribuce je řádná instalace určitých typů elektrických spotřebičůa zajištění jejich blokování v době platnosti vysokého tarifu:D 25d Elektrický akumulační spotřebič pro vytápění budovy neboohřev vody.D 26d Elektrický akumulační spotřebič pro vytápění budovy.Součtový příkon všech el. akumulačních spotřebičů musíčinit minimálně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotěhlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě.D 35d Elektrický hybridní (smíšený) spotřebič. Součtovýinstalovaný příkon, včetně akumulačního spotřebiče proohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit minimálně50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe předelektroměrem v odběrném místě.D 45d Elektrický přímotopný spotřebič. Součtový instalovanýpříkon, včetně akumulačního spotřebiče pro ohřevužitkové vody, je-li instalován, musí činit minimálně40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističepřed elektroměrem v odběrném místě.D 55d, D 56d Systém vytápění tepelným čerpadlem.Sazba D 55d platí pouze pro odběrná místa, kde bylotepelné čerpadlo uvedeno do provozu do 31. 3. 2005.Pro sazbu D 56d platí, že tepelný výkon čerpadla musí krýtminimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.Výše jsou uvedeny pouze základní podmínky přiznání sazebdistribuce. Jejich plné znění naleznete v cenovém rozhodnutíERÚ č. 6/2011 na www.eru.cz nebo www.eon.cz.E.ON Energie, a.s.F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Stručný přehled produktů a cenwww.eon.czelektřiny společnosti E.ON Energie, a.s.pro zákazníky kategorieD – DomácnostiProduktová řada ElektřinaPlatnost od 1. 1. 2012


Stručný přehled produktů a cen elektřiny energetické společnosti E.ON pro zákazníky kategorie D - Domácnosti, produktová řada ElektřinaE.ONE.ONE.ON ElektřinaAku ElektřinaKombi E.ON ElektřinaPřímotopProdukt na dodávku elektřinyE.ON ElektřinaKlasikElektřinaVíkendCena za 8 h 16 h 20 h nebo 22 h Pá 12:00 až Ne 22:00dodávkuelektřinyve VT Kč/MWh 1 554 1 865 1 951 2 341 2 129 2 555 2 044 2 453 2 059 2 471 01v NT Kč/MWh – 1 129 1 355 1 444 1 733 1 526 1 831 1 310 1 572 02stálý měsíční plat Kč/měsíc 48 58 48 58 48 58 48 58 48 58 03Daň z elektřiny sazba daně z elektřiny Kč/MWh 28,30 33,96 28,30 33,96 28,30 33,96 28,30 33,96 28,30 33,96 04Sazba distribuce D 01d D 02d D 25d D 26d D 35d D 45d, D 56d D 55d D 61dCena za distribuované množství elektřinyve VT Kč/MWh 2 147,35 2 576,82 1 708,55 2 050,26 1 667,65 2 001,18 554,85 665,82 211,45 253,74 211,45 253,74 211,45 253,74 2 776,65 3 331,98 05v NT Kč/MWh – – 27,63 33,16 27,63 33,16 27,63 33,16 27,63 33,16 27,63 33,16 88,20 105,84 06Měsíční plat v Kč za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměremjistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně Kč/měsíc 3 4 24 29 39 47 84 101 87 104 96 115 40 48 12 14 07Cena zajistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně Kč/měsíc 5 6 38 46 62 74 134 161 139 167 154 185 63 76 19 23 08distribuci jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně Kč/měsíc 6 7 48 58 78 94 168 202 174 209 192 230 79 95 24 29 09elektřiny*jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně Kč/měsíc 8 10 60 72 98 118 210 252 218 262 240 288 99 119 30 36 10jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně Kč/měsíc 10 12 77 92 125 150 269 323 278 334 307 368 127 152 38 46 11jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně Kč/měsíc 12 14 96 115 156 187 336 403 348 418 384 461 158 190 48 58 12jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně Kč/měsíc 15 18 120 144 195 234 420 504 435 522 480 576 198 238 60 72 13jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně Kč/měsíc 19 23 151 181 246 295 529 635 548 658 605 726 249 299 76 91 14jistič nad 3x63 A za každou 1 A Kč za 1 A/měsíc 0,30 0,36 2,40 2,88 3,90 4,68 8,40 10,08 8,70 10,44 9,60 11,52 3,90 4,68 1,20 1,44 15jistič nad 1x25 A za každou 1 A Kč za 1 A/měsíc 0,10 0,12 0,80 0,96 1,30 1,56 2,80 3,36 2,90 3,48 3,20 3,84 1,30 1,56 0,40 0,48 16Cena za systémové služby Kč/MWh 144,00 172,80 144,00 172,80 144,00 172,80 144,00 172,80 144,00 172,80 144,00 172,80 144,00 172,80 144,00 172,80 17související podpora výkupu el. z OZE, KVET a DZ Kč/MWh 419,22 503,06 419,22 503,06 419,22 503,06 419,22 503,06 419,22 503,06 419,22 503,06 419,22 503,06 419,22 503,06 18službyčinnost OTE Kč/MWh 6,75 8,10 6,75 8,10 6,75 8,10 6,75 8,10 6,75 8,10 6,75 8,10 6,75 8,10 6,75 8,10 19Celková ve VT Kč/MWh 4 299,62 5 159,54 3 860,82 4 632,98 4 216,92 5 060,30 3 104,12 3 724,94 2 938,72 3 526,46 2 853,72 3 424,46 2 853,72 3 424,46 5 433,92 6 520,70 20jednotková v NT Kč/MWh – – 1 754,90 2 105,88 1 754,90 2 105,88 2 069,90 2 483,88 2 151,90 2 582,28 2 151,90 2 582,28 1 996,47 2 395,76 21cena elektřinyměsíční platy Kč/měsíc 48 + plat dle příslušné hodnoty jističe bez DPH (58 + plat dle příslušné hodnoty jističe s DPH) 22* Uvedené ceny jsou platné pro odběrná místa na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s.Výpočet celkové roční platby za elektřinu Vysvětlivky a poznámky Kdo stanovuje ceny elektřiny?Platba za spotřebu elektřiny ve VT (roční spotřeba MWh ve VT × cena z řádku č. 20) Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou s DPH 20 %Ceny za dodávku elektřiny stanovuje dodavatel - společnostE.ON Energie, a.s. - Ceníkem dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s. pro+ platba za spotřebu elektřiny v NT (roční spotřeba MWh v NT × cena z řádku č. 21) a jsou pouze orientační, protože vaše výsledná platba za elektřinuzákazníky kategorie D - Domácnosti. Daň z elektřiny je stanovena+ měsíční platy (počet měsíců × cena z řádku č. 22)bude vypočítána z cen bez DPH a až následně povýšenazákonem č. 261/2007 Sb. v platném znění. Ceny za distribuci elektřinyo příslušnou DPH.a související služby stanovuje Energetický regulační úřad v cenovýchVýpočet celkové jednotkové ceny (ř. 20 až 22)VT - vysoký tarif, NT - nízký tarif, A - Ampér, OZE - obnovitelné zdroje,rozhodnutích č. 5/2011 a č. 6/2011.- za spotřebu 1 MWh ve VT (ř. č. 20) = (ř. č. 01 + 04 + 05 + 17 + 18 + 19) KVET - kombinovaná výroba elektřiny a tepla, DZ - druhotné zdroje,OTE - Operátor trhu s elektřinou, a.s.,- za spotřebu 1 MWh v NT (ř. č. 21) = (ř. č. 02 + 04 + 06 + 17 + 18 + 19) Jaký produkt na dodávku si můžete zvolit?- výše měsíčních platů (ř. č. 22) = (ř. č. 03 + jeden z ř. 07 až 16 dle hodnoty jističe) MWh - Megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh)V případě jakýchkoli dotazů či nejasností vám rádi poradímena E.ON Zákaznické lince 840 111 333 nebo prostřednictvím info@eon.czči www.eon.cz.Pro přiznání sazby distribuce musí zákazník splnit příslušnépodmínky, které jsou uvedeny v Základních podmínkáchpřiznání sazeb distribuce tohoto přehledu.Délka platnosti NT během dne. Po zbývající dobu platí VT.Každý z produktů na dodávku elektřiny je vázán k určité sazbědistribuce. Abyste si mohli zvolit některý z produktů, musíte nejprvesplnit podmínky přiznání odpovídající sazby distribuce.

More magazines by this user
Similar magazines