08.06.2017 Views

OPOLAGRA 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

„W tym roku ponad 400 wystawców z kraju i z zagranicy na powierzchni ponad 40 ha zaprezentuje swoje produkty<br />

i najnowsze technologie. Obecnie jesteśmy największą wystawą organizowaną na terenie otwartym na południu Polski.”<br />

– mówi Ludwik Apolinarski, prezes DLG AgroFood Sp. z o.o., będącej organizatorem Opolagry (więcej s. 11)<br />

POLSKA / WAŁCZ<br />

www.targowa24.pl<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, www.targowa24.pl<br />

POLSKA / WAŁCZ<br />

Stoisko I 005<br />

Zapraszamy na stoisko B 039<br />

l.<br />

Więcej<br />

+48<br />

str.<br />

661<br />

2<br />

700 651, + 48 603 303 218<br />

www.brochard.pl<br />

www.agro-eko.com.pl Więcej str. 14-17<br />

Stoisko I 005<br />

Ponad<br />

18 lat 35 991<br />

doświadczenia<br />

okien w Waszych domach<br />

l. +48 661 700 651, + 48 603 303 218<br />

Liczby www.brochard.pl<br />

mówią same za siebie !!<br />

FASADY ALUMINIOWE,<br />

OGRODY ZIMOWE,<br />

KONSTRUKCJE CAŁOSZKLANE,<br />

DRZWI, ROLETY, OKNA<br />

Najlepsze okna w regionie!<br />

Chcesz spać spokojnie, dołącz do 6 387 zadowolonych klientów!<br />

Przyjdź, sprawdź! Oszczędź sobie nerwów!<br />

Zapraszamy do salonu. Opole, ul. 1 Maja 133,<br />

tel./fax 77 44 25 129, e-mail: biuro@mokna.pl<br />

Więcej str. 24-25<br />

Czytaj więcej - str. 3<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork<br />

tel. (77) 418 24 71<br />

mail: biuro@agro-kombi.pl<br />

www.agro-kombi.pl<br />

Internetowa giełda maszyn i urządzeń www.AleHit.pl


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO I005<br />

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki<br />

i transbordery w jednym francuskiego producenta firmy Brochard.<br />

Nasza gama maszyn jest dopasowana i pod rolnika indywidualnego<br />

i pod duże gospodarstwa, pragnące usprawnić sobie swoją pracę.<br />

Dragon 2001<br />

Rozrzutniki posiadają bardzo wiele opcji rozbudowy m.in. Adapter<br />

poziomy, Adapter do wysypu ziarna z hydrauliczną rurą wysypową,<br />

hydrauliczna zastawa, nadstawki burt itp. co pozwala zmienić nawet<br />

małą maszynę w bardzo sprawne i wielofunkcyjne narzędzie do pracy.<br />

Producent zastosował Szwedzką stal Domex, która pozwoliła stworzyć<br />

bardzo solidną konstrukcję wytrzymującą maksymalne obciążenia.<br />

Ponad to posiadamy agrowłóknine do przykrywania słomy, maszynę<br />

do czyszczenia dren oraz wozy asenizacyjne.<br />

SPRZEDAŻ • WYNAJEM<br />

Dragon Junior<br />

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów<br />

EV 2000,<br />

EV 2200<br />

Agrowłóknina<br />

10,4 m x 25 m – nadaje się do przykrycia 300 balotów<br />

15,6 m x 25 m – nadaje się do przykrycia 420 balotów<br />

15,6 m x 15,6 m- nadaje się do przykrycia 270 balotów<br />

10,4 m x 12,5 m – nadaje się do przykrycia 150 balotów<br />

Maszyna do czyszczenia drenów.<br />

Umów się na pokaz w Twoim<br />

gospodarstwie<br />

Dragon EV2200.<br />

Poziomy adapter rozrzucający<br />

Sprzedaż: 603 303 218 • Części Zamienne: 661 700 651<br />

Brochard Polska Sp. z o.o., ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz<br />

tel. 672 583 357, biuro@brochard.pl<br />

www.brochard.pl<br />

Partner na woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie:<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO B039<br />

STROH R.+P+K<br />

KARNER Düngerproduktion GmbH<br />

AUSTRIA<br />

Innowacyjny, austriacki preparat<br />

AKRA STROH R.+P+K z bakterią MEGATERIUM<br />

PHOSPHORICUM(P), bakterią FRATEURIA AURANTIA(K)<br />

- mineralizacja bez AZOTU!<br />

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych<br />

trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych<br />

wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszystkim<br />

mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w resztkach pożniwnych i słomie.<br />

Poniższa tabela przedstawia ilości składników pokarmowych<br />

jakie znajdują się w różnych rodzajach słomy.<br />

RODZAJ SŁOMY N K2O P2O5<br />

Słoma zbożowa<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma rzepaczana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Słoma kukurydziana<br />

( średnio na każdą<br />

1 tonę plonu )<br />

Liście buraczane cukrowe<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

Łęty ziemniaczane<br />

( średnio na każde<br />

10 ton plonu )<br />

7 kg 30 kg 3 kg<br />

16 kg 40 kg 6 kg<br />

16 kg 30 kg 7 kg<br />

33 kg 50 kg 9 kg<br />

20 kg 32 kg 4 kg<br />

Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci<br />

ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne i chemiczne<br />

gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest<br />

bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie<br />

w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy<br />

i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mniejsza<br />

niż obornika.<br />

W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksymalnego<br />

wykorzystania jej składników należy przestrzegać<br />

następujących zasad :<br />

• odpowiednio rozdrobnić – im krótsze fragmenty tym lepszy<br />

rozkład<br />

• odpowiednio wymieszać resztki pożniwne z glebą<br />

Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stosowanie<br />

fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład<br />

trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są<br />

bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona słoma<br />

absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody<br />

i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowanie<br />

środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek<br />

pożniwnych.<br />

Proponujemy Państwu nowy austriacki preparat o nazwie<br />

AKRA STROH R.+P+K z bakterią MEGATERIUM PHOSPHORI-<br />

CUM(P) i FRATEURIA AURANTIA(K) - mineralizacja bez AZOTU!<br />

Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK.<br />

Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który<br />

umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożniwnych.<br />

Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny<br />

na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już<br />

przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte<br />

w preparacie AKRA STROH R.+P+K miedź, mangan i cynk<br />

powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo<br />

i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia<br />

bakterie azotowe.<br />

Bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) może reagować<br />

z każdym rodzajem nawozów organicznych w glebie - rozszczepia<br />

organicznie związany fosforan i tym samym czyni go<br />

dostępnym dla roślin. Według naszych dotychczasowych<br />

badań, bakteria ta, w zależności od dostępnej substancji organicznej,<br />

mobilizuje do 30kg fosforu elementarnego (P) na<br />

hektar.<br />

FRATEURIA AURANTIA (K) bakteria poprawiająca zapotrzebowanie<br />

roślin w potas.<br />

Zastosowanie AKRA Stroh R.+P+K pozwala rozbić cząsteczki<br />

organiczne resztek pożniwnych tj celuloza i lignina, dlatego<br />

proces mineralizacji nie wymaga dodatkowego nawożenie<br />

N-azotem, w celu wyrównania stosunku C:N.<br />

Zalety preparatu to:<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) uaktywnia do<br />

30kg/ha fosforu elementarnego<br />

• bakteria MEGATERIUM PHOSPHORICUM (P) jest odporna na<br />

promieniowanie UV<br />

• bardzo szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych (mineralizacja)<br />

• odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych<br />

• pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby<br />

• duża skuteczność również w okresach suszy<br />

• nie wymaga uzupełniającego nawożenia azotem!<br />

• właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych<br />

poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia<br />

a tym samym poprawia opłacalność produkcji<br />

• szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym<br />

• pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby<br />

• w połączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe<br />

ZASTOSOWANIE:<br />

UPRAWA<br />

Słoma zbożowa<br />

Słoma kukurydziana<br />

DOZOWANIE NA ha<br />

1L AKRA Stroh R.+P+K<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

2L AKRA Stroh R.+P+K<br />

100-300L wody<br />

(w zależności od ilości słomy)<br />

Nie przekraczać zalecanych dawek!<br />

Wyłączny importer w Polsce:<br />

www.agro-kombi.pl<br />

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel./fax: +48 77 418 24 71 e-mail:biuro@agro-kombi.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 4<br />

u l . Pa r k o w a 7 , 4 9 - 3 1 8 Sk a r bi m i e r z O s i e dl e<br />

<br />

e - m a i l : a g r e m o@a g r e m o. p l<br />

.e.l<br />

• silosy z lejem zsypowym o poj. do 1000 ton<br />

• l ee . 5000 t<br />

• e e . 0 t<br />

• ele . 10 t<br />

• e e te t<br />

• e<br />

• le le<br />

tel. 77 416 6 8<br />

tel. 77 416 50<br />

UREIA AGAÓW W<br />

Zapraszamy na stoisko I 029<br />

Opole, ul. Budowlanych 54<br />

tel. 796 501 501<br />

AUTORYZOWANY PARTNER PRODUCENTA DREWBET<br />

SPRZEDAŻ:<br />

• kostki brukowej i granitowej<br />

• galanteria ogrodowa<br />

• kruszywa drogowe 1-25 ton<br />

• systemy ogrodzeniowe<br />

USŁUGI BRUKARSKIE<br />

www.kraw-bud.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 5<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO H001<br />

etll e et :<br />

• le el e EN GJL-200,250,300, EN-GJL-<br />

- N- JL- oraz eliwa seroialneo N JS -<br />

15, 400-18, 400- 18L, 500-7, 600-3, 700-2 z przeznaczeniem do<br />

przeysłu saocooweo i aszynoweo sekora rolniczeo<br />

budownictwa, robót publicznych i górnictwa.<br />

• l let j. kowa z eliwa seroialneo<br />

EN GJS-500-7<br />

• t e tj. zasuwy klinowe<br />

kołnierzowe z ikki uszczelnienie oraz zasuwy winowane<br />

z eliwa seroialneo yrany naziene poziene akcesoria<br />

o zasuw i yranw Kszałek kołnierzowyc z eliwa seroidalnego<br />

e et e <br />

e le e t<br />

e eet te el e t .<br />

We produce the following:<br />

• castings for the automotive and machine-making industries,<br />

agriculture, construction engineering, public roads and miningmade<br />

of grey cast iron EN-GJL-200,250,300 and spheroidal cast<br />

iron EN-GJS-400-15,400-18, 400-18LT, 500-7, 600-3, 700-2<br />

• goods for railway engineering<br />

• ane ae-ales o speroial cas iron reae ens ales<br />

under/above ground hydrants, accessories for gate-valves and<br />

hydrants<br />

• ane pipe ins o speroial cas iron ins ucile iron<br />

Gazeta TARGOWA<br />

tel. +48 33 86 41 801, fax +48 33 86 41 805<br />

etll l. le 6 450 e .etll.


Str. 7<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO H001<br />

Gazeta TARGOWA


VOLVO<br />

Str. 9<br />

Pierwsze Volvo XC60<br />

opuściło fabrykę Torslanda w Szwecji<br />

Zaprezentowany podczas targów w Genewie Volvo XC60 stanowi nowe wcielenie legendy marki Volvo.<br />

Samochód zaprojektowany absolutnie od podstaw, najnowsza platforma podwoziowa SPA,<br />

nowe silniki Drive-e, nowa architektura elektroniczna, design i systemy bezpieczeństwa.<br />

VOLVO. Słowo, które jednoznacznie<br />

kojarzy się z jakością, bezpieczeństwem,<br />

elegancją. Volvo skupia w sobie<br />

wiele pozytywnych emocji, nie tylko<br />

wśród fanów motoryzacji. Jest dziś<br />

synonimem wszystkiego, co w branży<br />

motoryzacyjnej najlepsze i stanowi<br />

spełnienie marzeń kierowców.<br />

Zaprezentowany podczas targów<br />

w Genewie Volvo XC60 stanowi nowe<br />

wcielenie legendy marki Volvo. Samochód<br />

zaprojektowany absolutnie od<br />

podstaw, najnowsza platforma podwoziowa<br />

SPA, nowe silniki Drive-e, nowa<br />

architektura elektroniczna, design<br />

i systemy bezpieczeństwa, szybko stał<br />

się jednym z najbardziej pożądanych<br />

samochodów na rynku i urzeczywistnieniem<br />

potrzeby komfortu, funkcjonalności<br />

i bezpieczeństwa.<br />

Przygotowania do seryjnej produkcji<br />

nowego modelu rozpoczęły<br />

się dokładnie w 90-te urodziny marki<br />

Volvo, a 25 kwietnia <strong>2017</strong> pierwszy<br />

zamówiony przez klienta samochodów<br />

opuścił fabrykę Torslanda koło<br />

Goeteborga. Był to XC60 T5 AWD<br />

Inscription w kolorze Crystal White.<br />

Zanim samochód wyjechał z fabryki,<br />

potrzebnych było kilka długich miesięcy<br />

poświęconych pracy nad dostosowaniem<br />

linii produkcyjnej do wymagań<br />

innowacyjnego XC60.<br />

Forma samochodu w wielu obszarach<br />

nawiązuje do poprzednich modeli.<br />

Przykładem są przednie reflektory<br />

z motywem a’la młot Thora, czy tylne<br />

lampy bezpośrednio związane z modelem<br />

V90. Jednak to XC60 otrzymało<br />

nowe, wielowahaczowe zawieszenie,<br />

a wnętrze kabiny przywodzi na myśl<br />

stępny będzie z silnikami Diesla D4<br />

o mocy 190 KM lub też silnikami D5<br />

z technologią PowerPulse o mocy 235<br />

KM. Wersja benzynowa to silnik T5<br />

o mocy 254 KM oraz silnik T6 i 320<br />

KM. Każdy z silników wyposażony<br />

będzie w turbosprężarkę, a jednostka<br />

T6 dodatkowo posiadać będzie kompresor<br />

mechaniczny.<br />

Luksusowa kabina, elegancki i funkcjonalny<br />

kokpit, to jedne z wyznaczników<br />

XC60. Warto zwrócić uwagę<br />

na jego wydajność i technologię, której<br />

celem jest między innymi dbałość<br />

o środowisko naturalne. Volvo XC60<br />

zaprojektowany został globalnie w tym<br />

luksusowe modele matki Volvo. Wielką<br />

zaletą tej wersji jest fakt, że wszystkie<br />

funkcje dostępne są z poziomu<br />

centralnego ekranu dotykowego. Atutem<br />

bezkonkurencyjnym jest poziom<br />

bezpieczeństwa. Model Volvo XC60<br />

to naszpikowany nowoczesną technologią<br />

prekursorski pojazd. O jego<br />

wyjątkowości decyduje między innymi<br />

układ przejęcia kontroli nad torem<br />

jazdy (Steer Assist), dodany do systemu<br />

City Safety. Co więcej, jeśli system<br />

oceni, że samo hamowanie nie wystarczy,<br />

by uniknąć zderzenia, wtedy<br />

samochód przejmie kontrolę nad kierownicą.<br />

W samochodzie tym opcjonalnie<br />

dostępny jest także system Pilot<br />

Assist, który jest wstępem do jazdy<br />

w pełni autonomicznej. System ten<br />

utrzymuje samochód na właściwym<br />

pasie ruchu np. na drogach ekspresowych<br />

i autostradach. Działa do prędkości<br />

130 km/h. Natomiast udoskonalony<br />

system BLIS nie pozwoli zmienić<br />

kierowcy pasa ruchu, jeśli uzna, że<br />

manewr nie jest w pełni bezpieczny<br />

i może skończyć się kolizją.<br />

Volvo XC60 dostępne jest z wielokrotnie<br />

nagradzanym napędem T8<br />

Twin Engine, hybrydowym typu<br />

plug-in o łącznej mocy 407 KM.<br />

Oznacza to osiąganie prędkości 100<br />

km/h w zaledwie 5,3 sekundy. Model<br />

ten, pojawiając się na rynku dowłaśnie<br />

nurcie. Również wewnątrz samochodu.<br />

Nowa, czterostrefowa klimatyzacja<br />

z systemem oczyszczania<br />

wnętrza Clean Zone sprawia, że powietrze<br />

w kabinie jest czyste i świeże, bez<br />

szkodliwych zanieczyszczeń i cząstek.<br />

Kierowcy Volvo XC60 do dyspozycji<br />

mają także usługi connected, nawigację<br />

Sensus z systemem Volvo On<br />

Call, z nową szatą graficzną i funkcjami.<br />

Samochód ten jest również wyposażony<br />

w system CarPlay i Android<br />

Auto, które to świetnie sprawdziły się<br />

w modelach serii 90.<br />

XC60 dostępny jest w kilku wersjach<br />

wyposażenia. Pierwsza z nich, Momentum,<br />

wyposażona będzie w osiemnastocalowe<br />

obręcze ze stopów lekkich,<br />

czujniki cofania, aluminiowe<br />

wykończenie wnętrza. O oświetlenie<br />

drogi zadbają reflektory wykorzystujące<br />

technologię LED. Radio High<br />

Performance z wyświetlaczem o przekątnej<br />

9 cali z Bluetooth i możliwością<br />

podłączenia do internetu. R-Design<br />

zachwyca natomiast sportową, luksusową<br />

linią, lekkością i dynamicznym<br />

wyglądem. Inscription cechuje innowacyjna<br />

stylizacja nadwozia, wygodne<br />

fotele ze skórzaną tapicerką, drewniane<br />

wykończenie wnętrza, automatycznie<br />

przyciemniane lusterko wsteczne.<br />

W Polsce pierwsze egzemplarze<br />

Volvo XC60 pojawią się w trzecim<br />

kwartale <strong>2017</strong> roku. O pierwsze samochody<br />

do jazd testowych można<br />

pytać w salonie Volvo w Opolu<br />

w Solaris Center końcem czerwca<br />

<strong>2017</strong> roku. Dostępne w bogato wyposażonych<br />

wersjach staną się obiektem<br />

pasji i realizacją marzeń o bezpiecznej,<br />

komfortowej jeździe. Każdy samochód<br />

serii XC60 realizuje indywidualne<br />

potrzeby użytkowników,<br />

wyzwala emocje i kreuje nowy standard<br />

prowadzenia pojazdów.<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 10<br />

Carl- Albrecht<br />

Bartmer<br />

Prezydent DLG e.V.<br />

Drodzy Wystawcy!<br />

Drodzy Zwiedzający!<br />

Witam serdecznie na XIV<br />

edycji Wystawy Rolniczej<br />

Opolagra, która jest największą,<br />

wiodącą plenerową<br />

wystawą rolniczą na południu Polski.<br />

Opolagra to miejsce ważnych spotkań przedsiębiorców<br />

rolnych i całej branży rolniczej.<br />

Na ponad 40 hektarach powierzchni wystawienniczej,<br />

podczas trzech dni wystawy Zwiedzający będą mogli<br />

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i trendami<br />

związanymi z produkcją roślinną oraz hodowlą zwierząt.<br />

W 2016 odwiedziło ją 48.000 zwiedzających, którzy podziwiali<br />

stoiska ponad 450 wystawców.<br />

Z myślą o Zwiedzających zostały przygotowane pokazy<br />

maszyn „na żywo”, które będą jednocześnie okazją do bezpośredniego<br />

porównania maszyn różnych marek. Bardzo<br />

widowiskowo zapowiadają się takie pokazy, jak: Świat<br />

Deutz Fahr i Valtra Silesia SHOW.<br />

W ramach wystawy odbędzie się kolejna edycja Śląskiej<br />

Wystawy Bydła Hodowlanego, podczas której będą<br />

miały miejsce: wycena najpiękniejszych zwierząt, malowniczy<br />

konkurs młodych hodowców. W tym roku odbędzie<br />

się Europejskie Forum Mleczarskie COPA COGECA z udziałem<br />

wielu hodowców z całej Europy, poruszające aktualne<br />

problemy hodowców bydła mlecznego.<br />

Po raz drugi przewodnim tematem tegorocznej Opolagry<br />

będą ładowarki. Niewątpliwie dużą atrakcją będzie<br />

MANITOU CUP, czyli trzydniowy, niepowtarzalny i bardzo<br />

widowiskowy konkurs dla operatorów maszyn roboczych.<br />

Życzę wszystkim Wystawcom wielu udanych rozmów biznesowych<br />

oraz wzajemnej wymiany doświadczeń, nawiązania<br />

nowych kontaktów handlowych, a Zwiedzającym,<br />

aby ich pobyt na Opolagrze owocnie wpłynął na dalszy<br />

rozwój ich gospodarstw.<br />

•<br />

<strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2017</strong><br />

Największe atrakcje<br />

KONKURS OPOLAGRY<br />

MANITOU CUP<br />

Maciej<br />

Sonik<br />

Starosta krapkowicki<br />

Drodzy Wystawcy!<br />

Drodzy Zwiedzający!<br />

Obecność największych<br />

producentów i dystrybutorów<br />

maszyn, to najlepsza<br />

rekomendacja dla XIV<br />

już edycji Opolagry. Jeżeli dodamy do tego, że łączną liczba<br />

firm prezentujących się podczas wydarzenia przekroczy<br />

450, a wszystko to będzie działo się na 45 ha powierzchni<br />

wystawienniczej, rysuje nam się obraz największego rolniczego<br />

show w tej części Polski.<br />

Tym bardziej cieszy, że organizatorzy niezmiennie od<br />

lat na miejsce tego ogromnego przedsięwzięcia wybierają<br />

mający duże tradycje rolnicze i dynamicznie rozwijający<br />

się, leżący w sercu Opolszczyzny powiat krapkowicki,<br />

a dokładniej Kamień Śląski.<br />

Opolagra to święto i uczta dla pasjonatów techniki rolniczej,<br />

ale nie tylko. Zaawansowany technologie, ciekawe<br />

pokazy, flagowe produkty, a także zwierzęta, rośliny i wyroby<br />

spożywcze przyciągają również tysiące mieszkańców<br />

regionu. Za sprawą nowości, a tych nie brakuje z każdą<br />

kolejną edycją - wydarzenie stało się widowiskiem o niesłabnącej<br />

popularności.<br />

Oby tegoroczna edycja stała się znów przestrzenią do<br />

nawiązywania kontaktów i rozwijania współpracy. Tego<br />

życzę wystawcom, a wszystkim odwiedzającym, aby ich<br />

poszukiwania były owocne. Przy okazji zapraszam 1 października<br />

na coroczny Festiwal Dyni, na którym można<br />

zobaczyć nie tylko gigantyczne półtonowe okazy, ale też<br />

wziąć udział w smakowitym ustanawianiu Rekordu Polski.<br />

Do zobaczenia!<br />

•<br />

Po pierwsze: SKUTECZNY KOLPORTAŻ<br />

www.targowa24.pl<br />

Gazeta TARGOWA<br />

W tym roku nagrodą główną w konkursie Opolagra <strong>2017</strong> jest pojazd APS<br />

BIKE<br />

Wypełnij kupon, który znajdziesz u swojego lokalnego sprzedawcy maszyn<br />

lub innych firm i organizacji wystawiających się na Opolagrze!<br />

KONKURS<br />

„PRECYZYJNY GOSPODARZ”<br />

Portal rolniczy gospodarz.pl przygotowuje co roku cykl konkursów na najważniejszych<br />

imprezach targowych w Polsce. Precyzyjnym Gospodarzem<br />

zostawała osoba, która przejechała w jak najkrótszym czasie tor w kształcie<br />

łuku, podobny do tego jaki trzeba pokonać podczas egzaminu na prawo<br />

jazdy. Każdy zawodnik prowadził ciągnik z przyczepą.<br />

DEUTZ – FAHR LAND<br />

DEUTZ-FAHR LAND to pokazy nowej generacji ciągników DEUTZ-<br />

-FAHR z zakresu mocy 100-340 KM pod hasłem maksymalnej wydajności<br />

przy minimalnym zużyciu paliwa. Zwiedzający będą mogli osobiście zasiąść<br />

za kierownicą ciągników DEUTZ-FAHR i przekonać się o zaletach<br />

systemu precyzyjnego rolnictwa Agrosky, o sprawności integracji ciągnika<br />

z narzędziem dzięki zastosowanemu systemowi ISOBUS 11783 oraz innych<br />

systemów ułatwiających manewry i efektywną kontrolę pozycji ciągnika<br />

tj. EasySteer oraz Stop&Go. Wszystko to do sprawdzenia na polu<br />

i placach manewrowych z przeszkodami. Przyjdź, wsiądź, odpal silnik<br />

i poczuj moc DEUTZ-FAHR!<br />

POKAZ MYCIA MASZYN<br />

Marka HYPERIN zaprasza na bezpośrednie pokazy profesjonalnego<br />

czyszczenia maszyn rolniczych.<br />

W pełni wyposażone stanowisko do mycia maszyn rolniczych wraz<br />

z ciągłym, praktycznym pokazem bezpiecznego czyszczenia, a następnie<br />

zabezpieczania i konserwacji sprzętu rolniczego preparatami HYPERIN.<br />

AKADEMIA OPON GRASDORF<br />

• oznaczenia na oponach – nośność, ciśnienie montażowe a ciśnienie eksploatacyjne,<br />

• porównanie powierzchni styku opona-podłoże dla opony diagonalnej,<br />

radialnej i niskoprofilowej o tym samym obwodzie toczenia<br />

• różnice w szerokości opon tych samych rozmiarów, ale różnych producentów,<br />

• rozmiary felg, właściwy ich dobór i sposób wykonania,<br />

• nowości<br />

MANITOU CUP to trzydniowy, niepowtarzalny i bardzo widowiskowy konkurs<br />

dla operatorów maszyn roboczych, dziennikarzy i przede wszystkim dla<br />

klientów zainteresowanych produktami marki MANITOU i MUSTANG.<br />

Podczas tegorocznych targów <strong>OPOLAGRA</strong> wyznaczone zostaną tory<br />

z przeszkodami, które synchronicznie pokonywane będą przez uczestników<br />

konkursu. Emocje walczących o atrakcyjne nagrody operatorów na<br />

pewno udzielą się widzom tego niepowtarzalnego wydarzenia.<br />

PROGRAM<br />

FACHOWY<br />

9-11<br />

LEGENDA<br />

pokazy maszyn w polu<br />

czerwca <strong>2017</strong><br />

i aie li . la<br />

ie .06<br />

Uroczyste ortwarcie wystawy 10.00<br />

Pokazy pracy małych ładowarek – konkurs<br />

top agrar Polska<br />

11.00<br />

eie lezaie 11.00<br />

Valtra Silesia SHOW – pokazy zielonkowe 11.00<br />

Manitou CUP – konkurs dla dziennikarzy, pokazy 12.00<br />

Świat Deutz Fahr – pokazy i prezentacje 12.00<br />

Pokaz sabilizacji belki opryskiwaczy na torze<br />

przeszkód<br />

13.00<br />

Valtra Silesia SHOW – pokazy zielonkowe 13.00<br />

Kosiarki dolno- i górnonapędowe 13.25<br />

Przetrząsacze i zgrabiarki 13.45<br />

Prasy i prasoowijarki 13.55<br />

Owijarki 14.15<br />

Sieczkarnie samojezdne 14.25<br />

Świat Deutz Fahr – pokazy i prezentacje 14.30<br />

Pokaz mycia maszyn rolniczych 14.35


Andrzej Buła<br />

Marszałek<br />

Województwa<br />

Opolskiego<br />

Str. 11<br />

WYDARZENIE ROKU<br />

dla zwiedzających<br />

VALTRA SILESIA SHOW<br />

Dynamiczne pokazy ciągników marki Valtra wraz z maszynami zielonkowymi<br />

takimi jak: kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacze i przyczepy samozbierające.<br />

Osoby odwiedzające pokazy będą miały możliwość zapoznania się<br />

z najnowszymi modelami ciągników czwartej generacji, a także z rozwiązaniami<br />

stosowanymi przez fińskiego producenta. Valtra Silesia Show to<br />

idealne miejsce a zarazem dobra okazja do przetestowania ciągników by<br />

poczuć ich moc.<br />

PROGRAM<br />

9-11<br />

FACHOWY<br />

LEGENDA<br />

pokazy maszyn w polu<br />

czerwca <strong>2017</strong><br />

i aie li . la<br />

a 10.06<br />

Wycena ydła Mlecznego 10.00<br />

Valtra Silesia SHOW – pokazy zielonkowe 10.30<br />

Świat Deutz Fahr – pokazy i prezentacje 11.30<br />

Pokazy pracy małych ładowarek- konkurs<br />

top agrar Polska<br />

11.00<br />

Manitou CUP – konkurs dla operatorów, pokaz 12.00<br />

Precyzyjny Gospodarz – konkurs 12.00<br />

Valtra Silesia SHOW – pokazy zielonkowe 12.30<br />

Pokaz sabilizacji belki opryskiwaczy na torze<br />

przeszkód<br />

13.00<br />

Kosiarki dolno- i górnonapędowe 13.25<br />

Przetrząsacze i zgrabiarki 13.45<br />

Prasy i prasoowijarki 13.55<br />

Owijarki 14.15<br />

Sieczkarnie samojezdne 14.25<br />

„Moje gospodarstwo z lotu ptaka” konkurs<br />

top agrar Polska<br />

14.00<br />

Świat Deutz Fahr – pokazy i prezentacje 14.30<br />

Pokaz mycia maszyn rolniczych 14.35<br />

Akademia Opon Grasdorf- pokaz 15.00<br />

PROGRAM<br />

9-11<br />

FACHOWY<br />

PROGRAM FACHOWY<br />

POKAZ ŁADOWAREK<br />

„Wielki duch w małym sprzęcie”, czyli na co stać małe ładowarki rolnicze –<br />

prezentacja ok. 5 małych ładowarek różnych producentów.<br />

Do pokazu zaproszono kilka firm dystrybuujących małe ładowarki rolnicze,<br />

przegubowe bez wysięgnika teleskopowego. Prezentacja odbędzie<br />

się na placu przy polu pokazowym.<br />

Czytaj więcej<br />

na www.opolagra.pl<br />

LEGENDA<br />

pokazy maszyn w polu<br />

czerwca <strong>2017</strong><br />

i aie li . la<br />

Niedziela 11.06<br />

Valtra Silesia SHOW – pokazy zielonkowe 10.30<br />

Pokaz championów 11.00<br />

Pokazy pracy małych ładowarek – konkurs<br />

top agrar Polska<br />

11.00<br />

Świat Deutz Fahr – pokazy i prezentacje 11.30<br />

Manitou CUP – testy dla zwiedzających, pokaz 12.00<br />

Precyzyjny Gospodarz – konkurs 12.00<br />

Valtra Silesia SHOW – pokazy zielonkowe 12.30<br />

Pokaz sabilizacji belki opryskiwaczy na torze<br />

przeszkód<br />

13.00<br />

Kosiarki dolno- i górnonapędowe 13.25<br />

Pokaz młodych hodowców 13.30<br />

Przetrząsacze i zgrabiarki 13.45<br />

Prasy i prasoowijarki 13.55<br />

„Moje gospodarstwo z lotu ptaka”<br />

konkurs top agrar Polska<br />

14.00<br />

Owijarki 14.15<br />

Sieczkarnie samojezdne 14.25<br />

Świat Deutz Fahr – pokazy i prezentacje 14.30<br />

Pokaz mycia maszyn rolniczych 14.35<br />

Losowanie nagrody Opolagry <strong>2017</strong> 15.00<br />

Akademia Opon Grasdorf – pokaz 15.30<br />

Szanowni Państwo !<br />

Witam serdecznie na<br />

kolejnej już XIV edycji<br />

Wystawy Rolniczej OPO-<br />

LAGRA, jednej z najważniejszych<br />

i jednocześnie<br />

największych wystaw maszyn i urządzeń rolniczych w południowej<br />

Polsce, która z roku na rok cieszy się coraz większym<br />

zainteresowaniem wystawców i zwiedzających.<br />

Jak co roku, swoją ofertę zaprezentują tutaj specjaliści<br />

branży rolniczej oraz czołowi producenci maszyn i urządzeń<br />

rolniczych z kraju oraz zagranicy, co jest dowodem<br />

na to, że <strong>OPOLAGRA</strong> stała się ważnym miejscem spotkań<br />

inwestorów z branży rolniczej. Atrakcją Wystawy są także<br />

– cieszące się bardzo dużą popularnością – pokazy maszyn.<br />

Zwiedzający będą więc mieli możliwość samodzielnego<br />

przetestowania najnowocześniejszych urządzeń<br />

podczas ich pracy.<br />

Zachęcam Państwa również do udziału w imprezie towarzyszącej<br />

– kolejnej edycji Śląskiej Wystawy Bydła Hodowlanego,<br />

na której swój dorobek zaprezentują najlepsi<br />

hodowcy bydła mlecznego i mięsnego.<br />

Jestem przekonany, że tegoroczna <strong>OPOLAGRA</strong> stanie<br />

się dla naszych rolników okazją do zapoznania się z najnowszymi<br />

rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi<br />

w tej sferze gospodarki oraz przyczyni się do nawiązania<br />

wielu interesujących kontaktów.<br />

Życzę wszystkim Wystawcom wielu udanych rozmów<br />

biznesowych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń,<br />

a Gościom i Zwiedzającym satysfakcji z udziału<br />

w Wystawie.<br />

•<br />

Ludwik<br />

Apolinarski<br />

Organizator Wystawy.<br />

Zarząd DLG AgroFood<br />

Sp. z o.o.<br />

Szanowni Państwo,<br />

Zwiedzający<br />

i Wystawcy!<br />

Niezmiernie nam miło<br />

móc Państwa gościć już po raz ósmy na terenie lotniska<br />

w Kamieniu Śląskim.<br />

W tym roku po raz czternasty spotkamy się na Wystawie<br />

Opolagra, która kolejny raz ugruntowuje swoją<br />

pozycję największej wystawy rolniczej w południowej<br />

Polsce i drugiej największej wystawy na terenie otwartym<br />

w Polsce.<br />

W tym roku mija 13 lat akcesji Polski w Unii Europejskiej.<br />

Rozwój Wystawy Opolagra jest najlepszym dowodem<br />

na korzyści, jakie dała i nadal daje Unia Europejska<br />

polskiemu rolnictwu. W ciągu tych 13 lat polscy rolnicy<br />

w doskonały sposób wykorzystali szansę na rozwój technologiczny<br />

swoich gospodarstw, co jest widoczne gołym<br />

okiem.<br />

W tym roku gospodarka rolna stoi przed wieloma<br />

wyzwaniami. Wielu rolników krytycznie ocenia sytuację.<br />

Niskie ceny producenta, trudności z pozyskaniem subwencji<br />

unijnych w ramach PROW 2014-2020 i wysokie<br />

ryzyko polityczne nie napawają optymizmem na najbliższe<br />

miesiące.<br />

W tym roku ponad 400 wystawców z kraju i z zagranicy<br />

na powierzchni ponad 40 ha zaprezentuje swoje produkty,<br />

najnowsze technologie. Jak co roku celem organizatora<br />

Wystawy jest uatrakcyjnienie i przybliżenie Zwiedzającym<br />

najnowszych osiągnięć techniki rolniczej oraz postępu<br />

w hodowli bydła mlecznego. Rolnicy oczekują dalszych informacji,<br />

dlatego Opolagra przychodzi w porę. Jest najlepszą<br />

platformą skupiającą wiedzę, innowacje, jest warsztatem<br />

wymiany doświadczeń i sposobów na przetrwanie<br />

trudnego okresu, w jakim znalazła się branża rolnicza nie<br />

tylko w Polsce. Jest po prostu skarbnicą wiedzy, pomysłów<br />

i trendów w gospodarce i technice rolniczej.<br />

Kolejny raz proponujemy bogatą formułę pokazów<br />

maszyn rolniczych w pracy. Na powierzchni 10 ha odbędą<br />

się pokazy maszyn do zbioru zielonek. Na jedynym w<br />

Polsce profesjonalnym torze dla opryskiwaczy polowych<br />

(opracowanym przez DLG e.V.) zostanie przetestowanych<br />

każdego dnia kilka opryskiwaczy ciągnionych<br />

i samojezdnych.<br />

•<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 12<br />

WENTYLACJA<br />

PRZEMYSŁOWA<br />

NAPRAWA KOMINÓW<br />

CERAMICZNYCH<br />

BEZPIECZNE KOMINY<br />

Specjalnie na życzenie naszych czytelników otwieramy nową rubrykę w Gazecie Targowej, w której odpowiadamy na Państwa pytania<br />

związane z bezpieczeństwem w domu. Rozpoczynamy od sprawdzenia kominów.Telefon do eksperta - 666 666 368<br />

FREZOWANIE<br />

KOMINÓW<br />

Dziś przedstawiamy pytanie pani<br />

Zofii z Opola, której odpowiedzi<br />

udziela ekspert z firmy Komin<br />

Czad, zajmującej się kompleksową<br />

renowacją kominów.<br />

Pani Zofia pyta:<br />

Boję się palić w piecu. Czuję dym<br />

w całym domu. I nie wiem, dlaczego.<br />

Co można zrobić z kominem?<br />

Odpowiedź eksperta<br />

Komin Czad:<br />

Zapach dymu rozchodzący się po<br />

mieszkaniu to niepokojący objaw.<br />

Najczęstszą przyczyną takiego stanu<br />

rzeczy jest nieszczelność przewodu<br />

kominowego. Rzecz w tym,<br />

by szybko reagować i usunąć usterkę,<br />

gdyż zaniedbanie może stanowić<br />

zagrożenie dla życia i zdrowia<br />

Pani rodziny. Przez nieszczelności<br />

przedostawać się może sadza a nawet<br />

iskry, a to już tylko o krok od<br />

pożaru. Szczególnie niebezpieczny<br />

jest czad, bezwonny i bezbarwny,<br />

zabójczy gaz. W takich sytuacjach<br />

należy jak najszybciej skontaktować<br />

się z firmą specjalizującą się w renowacji<br />

kominów i skorzystać z usługi<br />

uszczelnienia komina poprzez<br />

montażu wkładu kominowego oraz<br />

jeśli to konieczne z usługi frezowania<br />

komina, jest to bezinwazyjna<br />

technika poszerzania komina, czyli<br />

nie wymaga rozbiórki komina.<br />

Dzięki temu naprawa jest tańsza,<br />

szybsza i skuteczna.<br />

Zespół redakcyjny<br />

MONTAŻ WKŁADÓW<br />

KOMINOWYCH<br />

KOMINY<br />

PRZEMYSŁOWE<br />

ZMIANA WYSOKOŚCI<br />

PRZYŁĄCZA<br />

Frezowanie kominów. Maszynowe poszerzanie przekroju komina<br />

Montaż wkładów nierdzewnych żaro i kwasoodpornych. Montaż wewnątrz komina<br />

o dużej średnicy Bądź w kominie wcześniej wyfrezowanym<br />

Montaż Kominów dwuściennych, nierdzewnych, izolowanych.<br />

Montaż przy elewacji lub wewnątrz budynku<br />

Naprawa kominów ceramicznych typu schiedel. Wymiana wkładu ceramicznego<br />

lub popękanych elementów<br />

Zmiana wysokości przyłącz komina (trójnika) typu schiedel<br />

Montaż (budowa) Kominów systemowych, spalinowych i wentylacyjnych typu schiedel<br />

Budowa kominów dla wszystkich gałęzi przemysłu<br />

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo instalacji wentylacyjnej dla przemysłu<br />

Komin Czad<br />

Tel. 666 666 368, e-mail: kominczad@op.pl<br />

www.kominczad.pl<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO<br />

H003<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 13<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO<br />

D019<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 14<br />

Zapraszamy na stoisko nr I 005<br />

BUDOWA NOWEGO CENTRUM<br />

Witamy w nowej fabryce<br />

„Dzięki kompleksowi DEUTZ-FAHR ARENA możemy obsługiwać klientów w innowacyjny sposób - w miejscu funkcjonowania fabryki<br />

Lauingen”, wyjaśnia Rainer Morgenstern, Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu na Europę. „Jestem głęboko przekonany, że klienci,<br />

inwestujący swoje ciężko zarobione pieniądze chcą zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób produkowane są ciągniki DEUTZ-FAHR”.<br />

Od czerwca DEUTZ-FAHR ARE-<br />

NA będzie miejscem, w którym<br />

rolnicy i kontrahenci będą mieli okazję<br />

doświadczyć jakości produktów<br />

firmy DEUTZ FAHR: w rekordowo<br />

krótkim czasie 10 miesięcy wybudowano<br />

od podstaw centrum klienta<br />

na obszarze 3 800 metrów kwadratowych,<br />

pozwalające odwiedzającym<br />

na dokładne zapoznanie się z marką<br />

DEUTZ-FAHR.<br />

„Dzięki kompleksowi DEUTZ-<br />

-FAHR ARENA możemy obsługiwać<br />

klientów w innowacyjny sposób<br />

- w miejscu funkcjonowania<br />

fabryki Lauingen”, wyjaśnia Rainer<br />

Morgenstern, Dyrektor Wykonawczy<br />

ds. Handlu na Europę i członek<br />

zarządu DEUTZ-FAHR w Niemczech.<br />

„Jestem głęboko przekonany,<br />

że klienci, inwestujący swoje ciężko<br />

zarobione pieniądze i nie tylko, chcą<br />

zobaczyć na własne oczy, w jaki<br />

sposób produkowane są ciągniki<br />

DEUTZ-FAHR. Celem inwestycji<br />

jest pogłębienie i wzmocnienie<br />

zaufania klientów do marki dzięki<br />

możliwości zaobserwowania procesu<br />

produkcyjnego ciągników używanych<br />

przez nich na co dzień”, dodaje<br />

Rainer Morgenstern.<br />

Cały kompleks posiada kubaturę<br />

38 000 metrów sześciennych.<br />

Dwupiętrowy budynek mieści salon<br />

wystawowy ciągników, muzeum<br />

DEUTZFAHR, kino, sklep, kawiarnię<br />

a także sale konferencyjne i szkoleniowe.<br />

Dodatkowo, na rozległym torze<br />

próbnym odwiedzający będą mogli<br />

przetestować nowoczesne modele<br />

ciągników z Lauingen oraz poznać<br />

je z bliska. Jest też coś dla potencjalnych<br />

małych klientów - w centrum<br />

wydzielono specjalną strefę zabaw dla<br />

najmłodszych.<br />

Zdobywanie zaufania klienta nie<br />

jest wyłącznym powodem, dla którego<br />

wybudowano kompleks. Jest<br />

on także miejscem szkoleń dealerów<br />

sieci z całej Europy. W nowo-powstałym<br />

centrum szkoleniowym,<br />

w którym prowadzone będą kursy<br />

z zakresu usług i sprzedaży w ramach<br />

bieżącej działalności szkolić<br />

będzie się około 3000 dealerów i importerów<br />

rocznie.<br />

W Arenie znajduje się także<br />

miejsce, w którym klienci będą<br />

mieli okazję zapoznać się z tradycją<br />

i istotą marki DEUTZ-FAHR.<br />

Dedykowane muzeum przedstawia<br />

całą historię firmy, począwszy od<br />

produkcji ciągnika DEUTZ produkowanego<br />

seryjnie, modelu MTH<br />

222 z 1927 roku, poprzez model<br />

Deutz 11 z 1930 który zapoczątkował<br />

masową mechanizację sektora<br />

rolniczego aż po sławny powojenne<br />

modele serii D. W muzeum o powierzchni<br />

600 m2 można również<br />

obejrzeć modele serii 05 i 06 jak<br />

i pierwsze modele DX i Agro. Uzupełnieniem<br />

stałej ekspozycji są dwa<br />

modele ciągników Intrac oraz kombajn<br />

rolniczy Actor. W kąciku multimedialnym<br />

zainteresowani goście<br />

mogą wyszukać filmy i archiwa wideo<br />

marki DEUTZ-FAHR i obejrzeć<br />

najlepsze nagrania.<br />

Projekt wizualny DEUTZ-FAHR<br />

ARENA jest doskonałym uzupełnieniem<br />

nowej fabryki ciągników.<br />

Obydwa budynki są doskonałą wizytówką<br />

istoty marki DEUTZ-FAHR<br />

- zaawansowanej technologii „made<br />

in Germany”, mówi Rainer Morgenstern:<br />

„Ponadto dzięki nowej infrastrukturze<br />

kompleks oferuje nowoczesne<br />

obiekty służące prezentacji<br />

marki, prowadzenia konferencji oraz<br />

kawiarnię ze 120 miejscami, dzięki<br />

którym klienci oraz goście będą mieli<br />

okazję spędzić czas w miłej atmosferze.<br />

Przewidujemy, że w przyszłości<br />

będziemy przyjmować ponad 10 000<br />

odwiedzających rocznie”.<br />

Pięć faktów na temat DEUTZ-<br />

FAHR ARENA:<br />

• Nowe centrum klienta w Lauingen<br />

• Kubatura 38 000 metrów sześciennych<br />

i powierzchnia 3800 metrów<br />

kwadratowych<br />

• Muzeum DEUTZ-FAHR, hala<br />

wystawowa o powierzchni ponad<br />

1 100 m² mająca pomieścić modele<br />

z obecnej oferty ciągników i kombajnów<br />

rolniczych, wraz ze strefą<br />

restauracyjną, kinem, strefą dla<br />

dzieci, pomieszczeniami szkoleniowymi<br />

i salonem biznesowym<br />

• 10 000 odwiedzających rocznie<br />

• 3000 sesji szkoleniowych dealerów<br />

i importerów każdego roku<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 15<br />

Zapraszamy na stoisko nr I 005<br />

KLIENTA UKOŃCZONA<br />

DEUTZ-FAHR ARENA<br />

„Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, posiadamy najnowocześniejszy zakład<br />

produkcji ciągników” - mówi Andrea Paganelli, Dyrektor Zarządzający ds. Inżynierii Przemysłowej. Właściciel firmy Agro-eko<br />

Grzegorz Pilch dodaje - „Najnowsze modele będziemy prezentować na Opolagrze <strong>2017</strong>. Zapraszamy na nasze stoisko”.<br />

Najnowocześniejszy zakład<br />

produkcji ciągników<br />

Po około trzech latach projektowania<br />

i budowy, w styczniu <strong>2017</strong> r.<br />

w nowym zakładzie produkcyjnym<br />

„DEUTZ-FAHR Land” zgodnie<br />

z planem ruszyła produkcja wysoce<br />

wydajnych ciągników o mocy od 130<br />

KM. Ciągniki Serii 6, 7 i 9 są produkowane<br />

w zakładzie na skalę światową.<br />

DEUTZ-FAHR może obecnie<br />

poszczycić się najnowocześniejszą<br />

fabryką ciągników.<br />

Działka o powierzchni 150 000<br />

metrów kwadratowych przyległą do<br />

już istniejących obiektów zakupiono<br />

z myślą o tej właśnie inwestycji. Budynek<br />

w kształcie litery L, o powierzchni<br />

42 000 metrów kwadratowych<br />

zrewolucjonizował produkcję ciągników<br />

dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej<br />

technologii w obiektach<br />

montażowych i lakierni oraz dzięki<br />

testom hydraulicznym, elektronicznym<br />

i testom podwozia mającym na<br />

celu zapewnienie najwyższej jakości,<br />

ustanawiając tym samym nowe wzorce<br />

efektywności, produktywności i jakości<br />

produkcji.<br />

Wraz z centrum klienta DEUTZ-<br />

-FAHR Arena, całkowity nakład wyniósł<br />

90 milionów euro, stanowiąc<br />

największy jednostkowy projekt inwestycyjny<br />

w historii firmy.<br />

Precyzja w projektowaniu<br />

przed rozpoczęciem budowy<br />

Prace projektowe nad nowym zakładem<br />

produkcyjnym rozpoczęto<br />

w 2013 r. Prace przygotowawcze w całości<br />

skupiały się na projektowaniu<br />

i budowie nowego obiektu, trzymając<br />

się ram czasowych i optymalizując<br />

poszczególne kroki produkcji celem<br />

zapewnienia efektywnej, skutecznej<br />

produkcji wydajnych ciągników wysokiej<br />

jakości.<br />

Wsparcie ekspertów oraz powołanie<br />

członków zespołu projektowego<br />

było kluczem do sukcesu inwestycji.<br />

Grupa projektowa składająca się<br />

z pracowników i doradców poświęciła<br />

wiele czasu na dokładne wymierzenie<br />

obszaru pod budowę, zbieranie<br />

danych, dokonywanie istotnych<br />

obliczeń i rozważanie licznych alternatywnych<br />

rozwiązań.<br />

Wszystkie kroki podejmowane<br />

w ramach prac projektowych pod<br />

względem technologii rolniczej<br />

były skrupulatnie koordynowane<br />

przez wspomnianych ekspertów<br />

aż do czasu rozpoczęcia produkcji.<br />

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ<br />

O TOBIE. GWARANTUJE<br />

NAJLEPSZĄ WYDAJNOŚĆ.<br />

Stymulacja procesów produkcyjnych<br />

„na żywo” miała ogromne<br />

znaczenie dla przyszłego sukcesu.<br />

Także w tzw. Laboratorium Projektowym<br />

- obiekcie szkoleniowym<br />

stworzonym z myślą o inwestycji<br />

- każde stanowisko pracy opracowano<br />

z udziałem doświadczonych<br />

pracowników, przetestowano pod<br />

względem przyszłej produkcji a następnie<br />

sporządzono odpowiednią<br />

dokumentację, aby móc uruchomić<br />

je w nowym zakładzie. Działania te<br />

zaowocowały opracowaniem optymalnych<br />

rozwiązań i planu szkoleniowego<br />

cieszącym się szerokim<br />

uznaniem wśród pracowników,<br />

mających podjąć pracę na nowych<br />

stanowiskach.<br />

Mając na względzie budowę najnowocześniejszego<br />

zakładu produkcji<br />

ciągników, zastosowano następujące<br />

strategie planowania:<br />

• Zasada planowania wstecz: Linia<br />

produkcyjna stanowi punkt startowy<br />

procesu planowania - wszystkie<br />

procesy dostawy są planowane<br />

„wstecz” do punktu początkowego.<br />

Oznacza to, że wszystkie początkowe<br />

jednostki organizacyjne dostosowują<br />

swoje działania do planu<br />

produkcyjnego.<br />

• Filozofia ciągłego zapewniania jakości:<br />

Jakość produktu musi być zapewniana<br />

w trakcie całego procesu<br />

produkcyjnego. Wiąże się to z regularną<br />

kontrolą jakości zapewniającą<br />

jej najwyższy poziom na poszczególnych<br />

etapach produkcji.<br />

• Forma ma odzwierciedlenie w funkcji:<br />

Forma infrastruktury ma swe<br />

odbicie w funkcjach określonych<br />

przez konkretne procesy.<br />

• Inteligentna produkcja: Obszary<br />

organizacyjne produkcji i logistyki<br />

działają wspólnie dla zapewnienia<br />

procesu produkcji, który jest nie<br />

tylko prowadzony zgodnie z zasadą<br />

„just-in-time” (dokładnie na czas),<br />

ale i „just-in sequence” (w odpowiedniej<br />

kolejności).<br />

• Standaryzacja miejsca pracy: Standardy<br />

dla procesów i sprzętu (narzędzia,<br />

wyposażenie itd.) są podstawą<br />

do zapewnienia wydajnych procedur<br />

roboczych wysokiej jakości.<br />

SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH<br />

I CZĘŚCI ZAMIENNYCH<br />

Żerkowice, ul. Fredry 3, tel. 32 673 26 28<br />

Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 1b, tel. 34 373 42 80<br />

Siedziba:<br />

Kietrz, ul. Raciborska 109<br />

tel. 77 485 50 89<br />

www.agro-eko.com.pl<br />

Czytaj więcej na orn24.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 16<br />

Zapraszamy na stoisko nr I 005<br />

MIASTECZKA DEUTZ-FAHR<br />

Wiele nowych atrakcji<br />

Firma AGRO-EKO zaprasza Państwa do miasteczka Deutz-Fahr specjalnie przygotowanego na tegoroczną Opolagrę,<br />

gdzie będziecie można zobaczyć walory techniczne najnowszych modeli tego producenta.<br />

Miasteczko Deutz-Fahr znajduje się na terenie stoiska firmy Agro-EKO<br />

Miasteczko<br />

• Tor z balotów dla testowania systemów SDD i STOP&GO w ciągniku najnowszej serii 5125 T4F<br />

• Możliwe modele ciągników: Agrotron 9340 TTV, Agrotron 7250 TTV, Agrotron 6215 RCSHIFT,<br />

Agrotron 6168 RCSHIFT, Agrotron 6165 POWERSHIF, seria 5125 T4F<br />

• Poletko testowe do testowania najnowszej technologii w nowych ciągnikach serii 5,6,7,9 w oparciu<br />

o symulatory maszyn ISOBUS, system rolnictwa precyzyjnego DF AGROSKY, terminal Imonitor2<br />

KRONE RX<br />

Kombajn<br />

Seria C7000<br />

KRONE RX zastępuje poprzednią serie ZX 400 – 550. To kolejny konsekwentny<br />

krok KRONE w kierunku rozwoju i ulepszaniu techniki transportu. Spójrzmy<br />

na kilka atutów tego unowocześnionego modelu wozu zbierającego Krone RX:<br />

ZACZEP<br />

• seryjnie zaczep dolny z kulą K80<br />

• mocne siłowniki hydrauliczne z dużym zakresem dla pewnego unoszenia wozu<br />

• duży prześwit dla wjazdu na silos - pryzmę<br />

• serynie amortyzacja zaczepu dla komfortowej jazdy na polu i w transporcie<br />

• na życzenie klienta oś skrętna swobodna lub poprzez cięgno<br />

• wąska konstrukcja zaczepu dla komfortowej jazdy na uwrociach<br />

BUDOWA<br />

• rama główna z extra mocnej stali, profil–C 240x115x5mm<br />

• schowana rama główna i wąskie skośne błotniki – brak odkładania się paszy<br />

• ocynkowana i pomalowana proszkowo blacha trapezowa<br />

• w pełni stalowa budowa, ściany proste<br />

• maksymalnie stabilna konstrukcja dla wykorzystania dwuzadaniowego<br />

• na całej długości skrzyni górna belka(145 x 125 x 6 mm)<br />

• bardzo dobry podgląd na załadunek poprzez uchylną ścianę przednią<br />

• duże drzwi wejściowe po lewej stronie dla lepszego dostępu<br />

Rotar tnący<br />

• rama główna z extra mocnej stali, profil–C 240x115x5mm<br />

• schowana rama główna i wąskie skośne błotniki – brak odkładania się paszy<br />

• ocynkowana i pomalowana proszkowo blacha trapezowa<br />

• w pełni stalowa budowa, ściany proste<br />

• maksymalnie stabilna konstrukcja dla wykorzystania dwuzadaniowego<br />

• na całej długości skrzyni górna belka(145 x 125 x 6 mm)<br />

• bardzo dobry podgląd na załadunek poprzez uchylną ścianę przednią<br />

• duże drzwi wejściowe po lewej stronie dla lepszego dostępu<br />

Oświetlenie wnętrza skrzyni poprzez 4 LED-strefy<br />

• seryjne LED-owe oświetlenie wnętrza wozu<br />

• pewne oświetlenie całej skrzyni ładunkowej<br />

• komfortowa praca w ciemności<br />

• załączanie z terminala w kabinie<br />

DEUTZ-FAHR prezentuje ofertę<br />

kombajnów zbożowych: Serię C7000.<br />

Każdy, nawet najdrobniejszy podzespół<br />

kombajnów został opracowany<br />

z myślą o zapewnieniu najwyższej<br />

wydajności i uniwersalności – cech<br />

tak ważnych w maszynach tego rodzaju.<br />

Wszystkie komponenty zaprojektowano<br />

z myślą o niezawodności<br />

i trwałości.<br />

Gama obejmuje cztery modele do<br />

prac na płaskim terenie: pięcio-klawiszowe<br />

modele C7205 i C7205 TS oraz<br />

sześcio-klawiszowe C7206 i C7206<br />

TS. Jednocześnie dostępne są modele<br />

C7205 TSB i C7206 TSB, wyposażone<br />

w system automatycznej kompensacji<br />

nachylenia terenu, zaprojektowane<br />

do prac na pochyłym terenie. Kombajny<br />

w wersji Balance, gwarantują<br />

utrzymuje maszyny w poziomie na<br />

zboczach o nachyleniu poprzecznym<br />

do 20% i wzdłużnym do 6%. Układ<br />

współpracuje z funkcją automatycznego<br />

położeniem hedera, dzięki czemu<br />

zapewnia najwyższą wydajność<br />

w każdym terenie, całkowite bezpieczeństwo<br />

oraz dokonały komfort pracy<br />

operatora.<br />

Gama modeli C7000 została stworzona<br />

dla zwiększenia wydajności<br />

prac w gospodarstwach średnio-<br />

Gazeta TARGOWA<br />

i wielkoobszarowych. Zaawansowana<br />

technologia ma na celu maksymalizowanie<br />

wydajności przez minimalizowanie<br />

czasu przestojów związanych<br />

z obsługą. Najważniejsze cechy<br />

kombajnów Serii C7000 to klepisko<br />

segmentowe, niezależny, elektryczny<br />

układ sterowania klepiskiem, duży bęben<br />

młócący, turbo-separator i duża<br />

powierzchnia separacji.<br />

System młócący Maxi Crop z turbo<br />

separatorem pozwala na uzyskanie<br />

wysokich prędkości roboczych<br />

w trakcie prac polowych. Rozwiązanie<br />

to zapewnia doskonałą jakość i czystość<br />

ziarna oraz skuteczną separację<br />

słomy, nawet podczas zbiorów w trudnych<br />

warunkach.<br />

Zbiorniki na ziarno o pojemności<br />

9500 litrów w modelu C7206 i 8500<br />

litrów w modelu C7205, zwiększa<br />

wydajność kombajnu, nawet podczas<br />

prac z szerokimi hederami. Modele<br />

Serii C7000 dostępne są z hederami<br />

o szerokościach roboczych do 9 m.<br />

Oferta obejmuje także hedery Varicrop<br />

o szerokościach 5,5 - 6,5 m oraz<br />

7,5 m z regulowanym stołem w zakresie<br />

od 370 do 1070 mm.<br />

Konstrukcja podwozia oferuje dużą<br />

sztywność, co sprawia, że Seria C7000<br />

jest idealnym rozwiązaniem do pracy<br />

nawet w najcięższym terenie. Kombajny<br />

DEUTZ-FAHR wyposażono<br />

w przeprojektowaną oś tylną oraz<br />

możliwość zastosowania napędu na<br />

4 koła z systemem antypoślizgowym<br />

Anti-Skid.<br />

Modele C7000 mogą zostać wyposażone<br />

w napęd gąsienicowy o szerokości<br />

760 mm i długości całkowitej do<br />

3,5 m. Wersje z gąsienicami posiadają<br />

homologację zezwalającą na jazdę po<br />

drogach publicznych z prędkością 25<br />

km/h, dzięki czemu są gwarantują<br />

minimalne ugniatanie gleby, oferując<br />

jednocześnie szybkie przejazdy pomiędzy<br />

polami.<br />

Stylistyka opracowana we współpracy<br />

z biurem projektowym Giugiaro<br />

Design wyróżnia kombajny marki<br />

DEUTZ-FAHR na tle konkurentów.<br />

Dzięki nowoczesnej kabinie Commander<br />

Cab V operator może pracować<br />

z najwyższą wydajnością w trakcie<br />

długich dni w trakcie żniw. Otwierane<br />

do góry klapy (których konstrukcja<br />

nawiązuje do tych, zastosowanych we<br />

flagowym modelu C9000) to nie tylko<br />

wyjątkowy design, ale także dobry<br />

dostęp do przekładni i innych kluczowych<br />

podzespołów. Codzienne czynności<br />

obsługowe i konserwacyjne są<br />

szybkie i łatwe.<br />

Zapraszamy na stoisko nr I 005 firmy AGRO-EKO gdzie prezentujemy ten<br />

najnowszy model RX marki Krone.


Str. 17<br />

Zapraszamy na stoisko nr I 005<br />

MANITOU CUP NA OPOLAGRZE<br />

na stoisku AGRO-EKO<br />

Szczególnie polecamy atrakcyjne nagrody jakie przygotowano dla Państwa w trzydniowym konkursie<br />

Manitou Cup <strong>2017</strong> organizowany przez firmę AGRO-EKO. Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się<br />

z ofertą światowych marek na jednym stoisku.<br />

Manitou Cup<br />

Ważne marki w jednym miejscu<br />

MANITOU CUP to trzydniowy, niepowtarzalny<br />

i bardzo widowiskowy konkurs dla operatorów<br />

maszyn roboczych, dziennikarzy i przede<br />

wszystkim dla klientów zainteresowanych produktami<br />

marki MANITOU i MUSTANG.<br />

Podczas tegorocznych targów <strong>OPOLAGRA</strong> wyznaczone<br />

zostaną tory z przeszkodami, które<br />

synchronicznie pokonywane będą przez uczestników<br />

konkursu. Emocje walczących o atrakcyjne<br />

nagrody operatorów na pewno udzielą się<br />

widzom tego niepowtarzalnego wydarzenia.<br />

Po raz pierwszy w Polsce zorganizowany został<br />

konkurs umiejętności dla operatorów maszyn<br />

Manitou Cup na ubiegłorocznej Opolagrze.<br />

Operatorzy musieli przejechać slalom z włączoną<br />

funkcją „crab”, przenieść trzy baloty słomy,<br />

następnie zmienić osprzęt, wrzucić dwie piłki do<br />

kosza i przeturlać widłami beczułkę. Co ważne<br />

– przejazdy były prowadzone synchronicznie, co<br />

dodatkowo podniosło poziom emocji. Za każdy<br />

błąd operatorowi naliczane były karne sekundy<br />

– liczyło się nawet zapięcie pasów bezpieczeństwa.<br />

Najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Dawid<br />

Hoffmann, który w finałowym przejeździe<br />

Mustangiem 306 uzyskał czas 2 minut i 38 sekund.<br />

Drugie miejsce dla Grzegorza Kity, a trzecie<br />

dla Przemysława Zybera. Wszyscy otrzymali<br />

atrakcyjne nagrody i burzę braw od kibiców.<br />

Swoich sił na sprzęcie francuskiego producenta<br />

mogli spróbować także dziennikarze i widzowie.<br />

Wrażenia niezapomniane!<br />

Auoryzowany<br />

ealer arki<br />

Przyczepy Wielton<br />

Przyczepy rolnicze tego typu przeznaczone są<br />

głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze<br />

skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do<br />

minimum uszkodzenia produktów rolniczych<br />

podczas załadunku i rozładunku. Hydraulicznie<br />

podnoszona ściana tylnia pozwala na wygodne,<br />

sprawne i bezpieczne rozładowanie przewożonych<br />

produktów rolnych. Przyczepy są z powodzeniem<br />

wykorzystywane do przewozu zbóż i kukurydzy.<br />

Wysoka szczelność umożliwia transport materiałów<br />

sypkich bez dodatkowych uszczelnień. Atutem<br />

tych przyczep jest mocna i zwarta konstrukcja, co<br />

sprzyja pracom w trudnych warunkach polowych.<br />

Grupa Wielton<br />

W maju Grupa Wielton przejęła niemiecką grupę<br />

LANGENDORF za 5,3 mln €.<br />

Dzięki temu Wielton zwiększy swoje przychody<br />

o 200 mln PLN w skali roku.<br />

Langendorf z siedzibą w Waltrop jest rodzinną<br />

firmą z ponad 70-letnim doświadczeniem.<br />

Należy do czołowych europejskich producentów<br />

pojazdów oferujących szeroką gamę produktów:<br />

naczep, wywrotek, transporterów prefabrykatów<br />

budowlanych, naczep niskopodwoziowych,<br />

dwupoziomowych, transporterów szkła technicznego,<br />

pojazdów specjalnych.<br />

Siedziba: Kietrz, ul. Raciborska 109, tel. 77 485 50 89<br />

Oział erkowice ul. rery el. 6 6 8<br />

Oział Sierakw lski ul. Luliniecka el. 8<br />

www.agro-eko.com.pl<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO I005<br />

NOWOŚCI DELAVAL NA OPOLAGRZE<br />

Dojarnia typu bok w bok DeLaval P 2100<br />

DeLaval P2100 to bardzo wydajna dojarnia typu bok w bok. Charakteryzuje się niewielkimi odległościami, które musi pokonać dojarz<br />

w czasie doju. Szybki dój i sprawne zajmowanie stanowisk udojowych przez kolejne grupy krów zapewniają wysoką przepustowość<br />

dojarni. Zwarta konstrukcja pomaga utrzymać w ryzach koszty budowy i instalacji dojarni.<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO B124<br />

Leszek Tendaj Autoryzowany Dealer DeLaval<br />

Z.H.U. s.c. L. Tendaj, A. Walęciak, D. Tendaj<br />

Jak dużo czasu poświęcasz<br />

codziennie na dój? Jeśli<br />

prowadzisz gospodarstwo rodzinne<br />

bądź zamierzasz powiększyć<br />

swoje stado, dojarnia<br />

typu bok w bok P2100 jest harmonijnie<br />

funkcjonującym systemem,<br />

który sprawi, ze Twoje<br />

życie stanie się łatwiejsze.<br />

Jakie korzyści daje<br />

stosowanie tego<br />

produktu?<br />

■ Liczba stanowisk udojowych:<br />

1x3/3 do 2x40/80<br />

■ All Exit/All Index - system<br />

jednoczesnego wyjścia / ustawiania<br />

wszystkich krów<br />

■ Opcjonalnie - Gang Exit /<br />

Gang Index, system wyjścia<br />

/ ustawiania grup krów<br />

■ Szerokość wygrodzenia: 28”<br />

(711 mm)<br />

Optymalna wydajność<br />

DeLaval P2100 to bardzo wydajna<br />

dojarnia typu bok w bok.<br />

Charakteryzuje się niewielkimi<br />

odległościami, które musi<br />

pokonać dojarz w czasie doju.<br />

Szybki dój i sprawne zajmowanie<br />

stanowisk udojowych przez<br />

kolejne grupy krów zapewniają<br />

wysoką przepustowość dojarni.<br />

Zwarta konstrukcja pomaga<br />

utrzymać w ryzach koszty budowy<br />

i instalacji dojarni.<br />

DeLaval P2100 zapewnia profesjonalny<br />

dój do 12 godzin na<br />

dobę w nowocześnie zaprojektowanym<br />

i dobrze oświetlonym otoczeniu,<br />

zapewniającym wygodę<br />

obsłudze i dojonym tu krowom.<br />

Środki bezpieczeństwa obejmują<br />

barierę tylną z rynienką, która<br />

chroni przed kopnięciem, osłonę<br />

zadu, która zabezpiecza przed<br />

odchodami oraz gładką krawędź<br />

kanału. Krowy mają łatwy dostęp<br />

do stanowisk udojowych, gdzie<br />

zajmują wygodną, naturalną pozycję<br />

podczas doju. Pneumatyczny<br />

system indeksacji sprawnie<br />

steruje ich wchodzeniem i wychodzeniem<br />

z dojarni.<br />

Opcje automatyki<br />

DeLaval oferuje szeroki asortyment<br />

rozwiązań automatycznych,<br />

umożliwiający do-<br />

Autoryzowany Dealer DeLaval rejon: województwo śląskie - AGROMILK<br />

ul. Głowackiego 36/6, 48-130 Kietrz<br />

tel. 77 471 17 65, biuro@agromilk.com.pl<br />

stosowanie dojarni do potrzeb<br />

i posiadanego budżetu. Dodatkowe<br />

opcje obejmują szynę<br />

transportową do środków<br />

higieny doju, regulowaną podłogę<br />

hali udojowej i punktowe<br />

światła, doświetlające wymiona.<br />

Gładkie powierzchnie ze stali<br />

nierdzewnej, z której wykonane<br />

są górne szafki chroniące automatykę<br />

i podłączenia (opcja),<br />

dolne szafki na automatykę, zabudowa<br />

oświetlenia czy gładka<br />

krawędź kanału, umożliwiają<br />

szybkie mycie, podczas gdy<br />

elementy ruchome są szczelnie<br />

zabezpieczone w zamkniętych,<br />

lśniących obudowach.<br />

Delaval P2100 została zaprojektowana<br />

z myślą o prostej<br />

i szybkiej instalacji. Solidna,<br />

skręcana śrubami konstrukcja<br />

ułatwia transport i przyspiesza<br />

instalację. Projekt dojarni pozwala<br />

na jej późniejszą rozbudowę<br />

lub dodanie komponentów,<br />

które nie zostały uwzględnione<br />

na początku.<br />

Oferujemy:<br />

- dojarnie<br />

- hale udojowe<br />

Zapraszamy:<br />

sklep czynny<br />

od poniedziałku do piątku,<br />

od 7.30 do 15.30<br />

- zbiorniki chłodzące<br />

od 300 do 30000 l<br />

- środki do pielęgnacji wymion<br />

- części zamienna<br />

- środki higieny<br />

-zgarniacze obornika<br />

48-250 Głogówek, Mionów 60<br />

tel./fax 77 437 29 09<br />

tel. kom. 605 447 326, 601 084 024<br />

l.tendaj@op.pl, a.waleciak@op.pl<br />

Autoryzowany Dealer DeLaval<br />

Rejon: województwo opolskie<br />

Z.H.U. s.c. L. Tendaj, A. Walęciak, D. Tendaj<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO<br />

I005<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 19<br />

Zgłoś swoją kandydaturę<br />

do systemu w 3 krokach!<br />

TO PROSTE!<br />

01. Wejdź na stronę www.franczyza-grene.pl<br />

02. Wypełnij Kartę Zgłoszenia Potencjalnego<br />

Franczyzobiorcy online<br />

03. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą<br />

CO OD NAS DOSTAJESZ?<br />

Logo znanej na rynku marki<br />

Sprawdzony pomysł na biznes<br />

Wyselekcjonowany asortyment<br />

Dostęp do 700 tys. produktów<br />

Silne wsparcie biznesowe<br />

Silne wsparcie marketingowe<br />

Pakiet intensywnych szkoleń<br />

Pełną obsługę informatyczną<br />

WYMAGANIA LOKALOWE:<br />

Powierzchnia punktu handlowego 200-400 m 2<br />

Lokalizacja w pobliżu stacji kontroli pojazdów,<br />

stacji paliw, sklepu budowlanego, myjni,<br />

innego otoczenia handlowego będzie<br />

dodatkowym atutem<br />

Preferowane lokale parterowe na jednej<br />

kondygnacji<br />

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:<br />

OTWÓRZ Z NAMI SKLEP<br />

ROLNICZO-TECHNICZNY<br />

Udzielimy wyczerpujących wyjaśnień odnośnie<br />

zagadnień związanych z przystąpieniem do systemu<br />

franczyzowego, a także poprowadzimy Ciebie dalej<br />

przez proces przygotowania dokumentów<br />

i informacji potrzebnych do podjęcia wspólnej<br />

decyzji o rozpoczęciu współpracy.<br />

Dział Rozwoju Sieci - tel. 783 947 333, 605 566 452<br />

e-mail: franczyza@grene.pl<br />

POSIADAMY PONAD<br />

140 SKLEPÓW<br />

W TYM<br />

50 FRANCZYZOWYCH<br />

DO 2020 r.<br />

POWSTANIE JESZCZE PONAD<br />

200 SKLEPÓW<br />

NIE CZEKAJ<br />

PRZYŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ!<br />

293<br />

NOWE PRODUKTY<br />

zobacz www.kellfri.pl<br />

KRAMP Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: info.pl@kramp.com, internet: www.kramp.com<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO I051<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO A113<br />

PRASZKA, 46-320 Praszka<br />

ul. Kopernika 15<br />

tel. 34 359 11 89, 34 359 11 79<br />

tel./fax 34 359 18 29<br />

www.flora-praszka.pl<br />

KUGA F1<br />

Ku galaktycznym<br />

plonom!<br />

Nr 1 w doświadczeniach<br />

porejestrowych COBORU 2016 r.<br />

46,3 dt/ha – 130% wzorca.<br />

Nr 1 w doświadczeniach<br />

porejestrowych COBORU 2015 r.<br />

56,7 dt/ha – 126% wzorca.<br />

Rekomendujemy !<br />

Wybitny potencjał<br />

plonowania<br />

Super mrozoodporność<br />

Do opóźnionych<br />

zasiewów<br />

ROHAN F1<br />

Idealny na<br />

polskie pola !<br />

Lider rynku odmian<br />

mieszańcowych rzepaku w Polsce<br />

Sprawdzone !<br />

Wysoka zimotrwałość<br />

Tolerancja na gleby lekkie<br />

i mozaikowe<br />

Wyjątkowa niezawodność<br />

plonowania<br />

wg badań rynkowych Kleffmann – największy<br />

udział w rynku odmian mieszańcowych rzepaku<br />

w zasiewach 2014 i 2015 roku<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 22<br />

NAJWIĘKSZE NA OPOLSZCZYŹNIE CENTRUM OGRODNICZO-ZOOLOGICZNE<br />

PRACUŚ<br />

U nas<br />

Znajdziesz<br />

wszystko<br />

www.pracus.com.pl<br />

Największe na<br />

Opolszczyźnie<br />

Centrum<br />

Ogrodniczo-<br />

Zoologiczno-<br />

Wędkarskie<br />

Schodnia (k. Ozimka)<br />

ul. Brzozowa 4a<br />

tel. 77 402 65 95<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO H050<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 24<br />

Zadzwoń w czasie trwania targów<br />

PRZYCZEPA ATV 1420 KG<br />

Z ZASILANYM ELEKTRYCZNIE<br />

WYWROTEM HYDRAULICZNYM<br />

Solidna przyczepa ATV z wywrotem, platformą<br />

z blachy oraz lakierowana proszkowo.<br />

Okablowanie i układ hydrauliczny są zabezpieczone<br />

pod platformą, a długi, trzystopniowy<br />

siłownik wywrotu zapewnia duży kąt<br />

przechylania, dzięki czemu platformę łatwo<br />

opróżniać. Zasilanie jest dostarczane przez<br />

gniazdo 12 V pojazdu ATV, a odchylaniem<br />

kieruje się za pomocą panelu sterującego.<br />

KOPARKA MODUŁOWA<br />

DO CIĄGNIKA 60 - 100 KM<br />

Koparka zawieszana do ciągnika, głębokość<br />

kopania 2,9 m, szerokość łyżki 40 cm.<br />

Agregat koparki Kellfri LW09 do montażu<br />

na zwykłym ciągniku rolniczym. Koparkę<br />

podłącza się na trójpunktowym układzie<br />

zawieszenia traktora i jest ona napędzana<br />

przez własny agregat hydrauliczny. Mocne<br />

podpory hydrauliczne, dwa siłowniki obracające<br />

wysięgnik, a w standardzie łyżka<br />

z zębami, 3-punktowy układ zawieszenia.<br />

RĘBAK 150 (13-WC15H)<br />

Rębak 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzymałą<br />

tarczę tnącą. W wydajny sposób rozdrabnia<br />

odpady drzewne, drewno małowymiarowe,<br />

gałęzie i konary, a także grubsze<br />

kloce do 15 cm średnicy. Rozdrobnione<br />

drewno można wykorzystać jako kompost,<br />

ściółkę, wyściółkę, podkład pod ścieżki biegowe<br />

czy opał. Lej podający i możliwość<br />

regulacji prędkości podawania w standardzie.<br />

W razie potrzeby dwa wałki podające<br />

mogą się obracać także do tyłu.<br />

KOSIARKA DO ROWÓW (SK 180)<br />

Odpowiednia do poboczy, parków, pastwisk<br />

i krzewów! Doskonale sprawdza<br />

się przy wielu pracach w trudnych warunkach.<br />

Dostępne w dwóch modelach,<br />

o szerokości roboczej 1,4 i 1,8 m. System<br />

regulacyjny pozwala na wykonywanie<br />

pracy za traktorem lub z boku ciągnika.<br />

Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi<br />

w skład wyposażenia standardowego.<br />

Dzięki systemowi hydraulicznemu kosiarka<br />

może także odchylać się w górę i w dół.<br />

BRONA DO MANEŻY,<br />

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA<br />

Brona do maneży do ciągnika, 220 cm<br />

szerokości roboczej. Wyposażona w rząd<br />

zębów sprężynowych i rząd zębów grabiących,<br />

walec kratowany ze spiralą i zgarniacz<br />

boczny do zagarniania materiału z<br />

bronowanego rowka. Zęby grabiące z tyłu,<br />

walec i zgarniacz boczny mają regulowaną<br />

wysokość. Zęby sprężynowe w przednim<br />

rzędzie, 20 sztuk, o długości 40 cm i średnicy<br />

10 mm. Tylne palce grabiące, 36 sztuk, o<br />

długości 20 cm i średnicy 8 mm.<br />

KOSIARKA PIONOWA<br />

Z BIJAKAMI MŁOTKOWYMI<br />

Kosiarka pionowa z kutymi bijakami młotkowymi.<br />

Dostępna w szerokościach 1,45 -<br />

1,75 m. Kosiarki pionowe Kellfri pozwalają<br />

na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo<br />

wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania<br />

łąk, poprzez karczowanie<br />

porośniętych krzewami nieużytków, aż po<br />

rozdrabnianie ścierni i słomy.<br />

Duże prędkości osiągane przez wirniki pozwalają<br />

kutym bijakom młotkowym szybko<br />

ciąć i kosić wszelkie rodzaje materiałów.<br />

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno<br />

tel. +48 24 722 11 50 • info@kellfri.pl<br />

50 lat<br />

w branży<br />

Przedstawiciel regionalny<br />

Zygmunt Borzęcki – 795 523 955<br />

www.kellfri.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 25<br />

a otrzymasz od firmy 10% rabatu!<br />

PRZETRZĄSACZ DO SIANA 3,0 M<br />

Przetrząsacz do siana Kellfri HKV300 3,0 m<br />

z funkcją zarówno odwracania, jak i zgrabiania,<br />

z WOM. To idealne rozwiązanie dla mniejszych<br />

gospodarstw rolnych, w których potrzebny<br />

jest prawdziwie uniwersalny produkt.<br />

Niskie zapotrzebowanie na moc pozwala na<br />

użycie małego traktora. Palce są odchylane<br />

dzięki działaniu siły odśrodkowej. Zmiana<br />

położenia przegubów pomiędzy zawleczkami<br />

sprężynowymi pozwala na przełączanie<br />

pomiędzy funkcją przewracania i zgrabiania.<br />

OKRĄGŁY PAŚNIK Z DUŻYMI<br />

SZCZEBLAMI UKOŚNYMI<br />

Okrągły o średnicy zewnętrznej 230 cm.<br />

Wysokość 1,4 m. 15 stanowisk paszowych.<br />

Rozmiar szczebla 42,4 mm. Górna rura zapewnia<br />

paśnikowi wymaganą stabilność,<br />

a dobrze dobrane rozmiary rur sprawiają,<br />

że ten paśnik jest szczególnie wytrzymały.<br />

Cały paśnik jest galwanizowany, co gwarantuje<br />

jego dużą żywotność. Zużywasz mniej<br />

paszy, podnosisz poziom higieny na stanowisku<br />

paszowym i zaoszczędzasz czas!<br />

PAŚNIK DLA KONI Z PRZYKRYTYMI<br />

PODPORAMI ŁUKOWYMI I ZADASZENIEM<br />

Galwanizowany paśnik dla koni z przykrytymi<br />

podporami łukowymi i zadaszeniem. Galwanizowany<br />

paśnik dla koni, 12 stanowisk paszowych.<br />

Poprawia higienę karmienia i zmniejsza<br />

straty paszowe. Paśnik został opracowany<br />

we współpracy z weterynarzami i stadninami,<br />

tak aby zapewnić koniom jak największe bezpieczeństwo.<br />

Wsporniki są przykryte, dlatego<br />

zwierzę nie może włożyć w nie nogi lub zakleszczyć<br />

się w nich w inny sposób.<br />

WIATA 6 X 6 W KOMPLECIE<br />

Z 6 BRAMKAMI<br />

Z plandeką z PVC 600g/m², przykrywającą<br />

konstrukcję z 3 stron. Prosta i niedroga. Dach<br />

jest rozpięty na solidnych łukach stalowych<br />

i można go połączyć z przenośnymi bramkami<br />

z podporami łukowymi Kellfri. Tkanina<br />

przykrywa konstrukcję od góry oraz z 3<br />

stron. Wiata jest kotwiona za pomocą dołączonych<br />

szpilek mocujących do gruntu. Jest<br />

dostarczana w postaci niezmontowanej.<br />

Sprzedajemy ją wraz z 6 bramkami z podporami<br />

łukowymi (25-300160).<br />

WBIJARKA DO PALI<br />

Wbijarka do pali z silnikiem benzynowym.<br />

Efektywna; delikatna dla końców pali; bezpieczny<br />

w eksploatacji silnik czterosuwowy;<br />

oszczędne zużycie paliwa; niski poziom<br />

emitowanego przez silnik hałasu. Niezwykle<br />

przydatny środek przy budowie ogrodzenia<br />

z palików. Maszyna daje się łatwo<br />

uruchomić i jest prosta w obsłudze. Masa<br />

własna maszyny wynosząca 18,4 kg oraz<br />

rozwijana przez silnik czterosuwowy moc<br />

umożliwiają proste wbijanie pali w sposób<br />

łagodny dla ich zakończeń.<br />

KOSIARKA ATV<br />

Wydajna kosiarka pionowa do ATV/quada<br />

z bijakami młotkowymi i silnikiem benzynowym<br />

o mocy 13 KM. Kosiarka pionowa do pojazdu<br />

ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową<br />

głowicą zaczepu kulowego 50 mm, część tnąca<br />

z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej<br />

115 cm. Koła montowane za urządzeniem pozwalają<br />

maksymalnie zbliżyć się do przeszkody<br />

lub z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne<br />

sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe<br />

(16–6,50 x 8), ściągacz pod dyszlem pozwalający<br />

na dopasowanie do różnych pojazdów.<br />

Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno<br />

tel. +48 24 722 11 50 • info@kellfri.pl<br />

Przedstawiciel regionalny<br />

Zygmunt Borzęcki – 795 523 955<br />

www.kellfri.pl<br />

50 lat<br />

w branży<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 26<br />

Firma BasenComplex przedstawia Państwu<br />

ofertę specjalną, profesjonalnych basenów<br />

Spectro, które cechują się ogromną trwałością<br />

i niezwykle krótkim czasem montażu.<br />

Stalowe baseny Spectro to najnowsza generacja basenów panelowych. Unikalna<br />

technologia produkcji umożliwia stworzenie najtrwalszych paneli ściennych dla<br />

basenów, dzięki czemu posiadają ponad 24 letnią gwarancję. Każdy panel tworzy<br />

2 milimetrowa blacha stalowa, pokryta podwójną warstwą galwaniczną cynku<br />

i aluminium. Dodatkowo konstrukcja pokrywana jest opatentowaną warstwą<br />

magnezu, dzięki czemu panele te cechuje bardzo wysoka odporność na korozję.<br />

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:<br />

• niecka basenu Spectro o wymiarach<br />

7,0 x 4,0 m i głębokości 1,4 m<br />

• gotowy wkład foliowy Alkorplan<br />

o grubości 0,75 mm, w kolorze niebieskim<br />

• skimmer<br />

• filtr piaskowy, wraz ze złożem piaskowym<br />

oraz zaworem 3-drożnym<br />

• pompa filtracyjna<br />

• dwie dysze dopływowe<br />

• czterostopniowa drabinka<br />

ze stali nierdzewnej<br />

ZALETY STALOWYCH BASENÓW SPECTRO:<br />

• posiada własną konstrukcję samonośną, dzięki<br />

czemu po montażu jego ściany osypywane są<br />

wyłącznie ziemią pozostałą z wykopu<br />

• konstrukcja nie wymaga dodatkowego<br />

wykonania murów oporowych<br />

• skręcane ze sobą panele wraz z podporami<br />

kotwionymi do betonowego podłoża tworzą<br />

niezwykle stabilną konstrukcję<br />

• istnieje możliwość dostosowania wymiarów i<br />

głębokości do życzenia klienta<br />

• krótki czas montażu (3-4 dni)<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 27<br />

WYNAJEM SAMOCHODÓW<br />

tel. 600 885 529<br />

Wynajem samochodów w miastach:<br />

WROCŁAW<br />

OPOLE<br />

GLIWICE<br />

KATOWICE<br />

WYNAJEM SAMOCHODÓW<br />

KRAKÓW<br />

REGINA TOUR<br />

Wynajem samochodów<br />

Siedziba firmy:<br />

Stawowa 9, 46-061 Folwark<br />

Biuro: tel. 664 490 720<br />

Opole: tel. 600 885 529<br />

Wrocław/Katowice: tel. 605 856 325<br />

www.reginatour.pl<br />

e-mail: info@reginatour.pl<br />

www.kornek.com.pl<br />

e-mail: info@kornek.com.pl<br />

/reginatour<br />

WROCŁAW - OPOLE - GLIWICE<br />

KATOWICE - KRAKÓW<br />

www.reginatour.pl<br />

www.kornek.com.pl<br />

11 lat doświadczenia Bezpłatne auto zastępcze z OC sprawcy<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 28<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 29<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 30<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent opryskiwaczy Tad-len<br />

Opryskiwacze polowe przyczepiane z komputerem MILLERA<br />

Nagroda<br />

Specjalna<br />

AGRO-TECH<br />

Minikowo<br />

od 200 - 5000 l<br />

INNOWACYJNY PRODUKT<br />

O STANDARDZIE EUROPEJSKIM<br />

od 200 - 1200 l<br />

Opryskiwacze polowe zawieszane<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL1015<br />

z belk hydraulicznie rozkładan<br />

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL412 wyk. 01 i 03<br />

z belk ręcznie rozkładan z tyłu<br />

Opryskiwacze sadownicze<br />

od 200 - 3000 l<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY PRZYCZEPIANY TL1000S<br />

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL600S, TL00S<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 31<br />

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe<br />

TAD-LEN Tadeusz Świtała<br />

63-900 Rawicz, Zielona Wieś 55<br />

Tel./fax 65 545 12 21, tel. 65 546 95 66, 65 545 12 03<br />

Wieczorem: 65 545 34 76. E-mail: info@tad-len.pl<br />

Producent maszyn rolniczych Tad-len<br />

Kosiarki rotacyjne<br />

Firma TAD-LEN<br />

laureatem<br />

WIELU TARGÓW<br />

Agregaty, rozdrabniacze, świdry<br />

AGREGAT UPRAWOWY AU 2.7<br />

ROZDRABNIACZ<br />

ŚWIDER ZIEMNY SZ-1<br />

Producent pomp przeponowych do opryskiwaczy Tad-len<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

PP60<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

ZEFIREK PPZ100<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT140<br />

POMPA PRZEPONOWA<br />

TORNADO PPT200<br />

Pompy przeponowe do opryskiwaczy o wydajności 60, 100, 140, 200 l/min.<br />

Części zamienne do pomp i opryskiwaczy.<br />

www.tad-len.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 32<br />

Rozmowa z Mariuszem Piechotą, właścicielem firmy Mario-Profil<br />

Rozwiązujemy problemy<br />

rolników z maszynami<br />

Mario-Profil to dobrze znana<br />

regionalnym rolnikom firma proponująca<br />

kompleksowe usługi w zakresie<br />

napraw wszelkiego rodzaju<br />

sprzętu rolniczego. O działalność<br />

i atuty firmy w krótkiej rozmowie<br />

zapytaliśmy jej właściciela Mariusza<br />

Piechotę.<br />

Co firma Mario-Profil ma do zaoferowania<br />

rolnikom?<br />

Mariusz Piechota: Rolnikom<br />

proponujemy profesjonalną naprawę<br />

maszyn i sprzętu rolniczego.<br />

Ostatnio coraz więcej zajmujemy<br />

się produkcją i naprawą siłowników<br />

oraz coraz więcej mamy zamówień<br />

na sworznie i tuleje do maszyn. Naszym<br />

partnerom oferujemy również<br />

naprawę zużytych elementów metalowych<br />

poprzez napawanie, tzn. pokrycie<br />

odpowiednią pod względem<br />

składu i grubości warstwą metalu.<br />

Nasz warsztat jest w pełni wyposażony<br />

w specjalistyczny sprzęt i maszyny<br />

do obróbki metalu.<br />

Czym jeszcze zajmuje się firma<br />

Mario-Profil?<br />

M.P.: Przygotowaliśmy specjalny<br />

fim informacyjny o naszym zakładzie,<br />

który w pełni pokaże nasze możliwości,<br />

można go znaleźć pod adresem<br />

www.marioprofil.infoopole.pl<br />

Mariusz Piechota<br />

tel. 502 643 347<br />

Ponadto warto dodać, że zajmujemy<br />

się spawaniem ogólnym i aluminium.<br />

Wykonujemy obróbkę metali<br />

– toczenie, frezowanie, szlifowanie<br />

wałków i płaszczyzn. Oprócz tego<br />

oferujemy wiercenie wiertarką promieniową<br />

oraz wytaczanie otworów<br />

wytaczarką mobilną. Wykonujemy<br />

też roboty mechaniczne oraz wszelkie<br />

prace ślusarskie: ogrodzenia,<br />

remonty, balustrady, bramy i wiele<br />

innych.<br />

Prowadzę nasz warsztat od wielu<br />

lat i jedno mogę zagwarantować:<br />

rzetelną obsługę oraz konkurencyjne<br />

ceny.<br />

NAPAWANIE<br />

NAPRAWA SPRZĘTU<br />

rolniczego i budowlanego<br />

NASZE REALIZACJE<br />

ŁUPARKA DO DREWNA<br />

• PRODUKCJA<br />

I NAPRAWA<br />

SIŁOWNIKÓW<br />

• PRODUKCJA SWORZNI<br />

I TULEJI DO MASZYN<br />

BUDOWLANYCH<br />

• NAPAWANIE<br />

NATRYSKOWE<br />

• USŁUGI SPAWALNICZE<br />

(aluminium,<br />

stal nierdzewna,<br />

żeliwo, lut mosiądzem)<br />

• USŁUGI ŚLUSARSKIE<br />

(tokarstwo, frezerstwo,<br />

wytaczanie, rozwiercanie<br />

otworów na maszynach)<br />

• USŁUGA CIĘCIA<br />

BLACH GILOTYNĄ<br />

Zobacz nasz film www.marioprofil.infoopole.pl<br />

Dziękujemy za zaufanie firmom, które przekonały się o naszej skuteczności:<br />

BRAAS SP. Z O. O., PAMET S.C., TAURON – Opole., MODENHATCH SZTUDER&WOCKA SP. Z O.O.,<br />

FERMY DROBIU WOCKA RAJMUND, ROSKOSZ, FADOME, ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ<br />

I MIESZKANIOWEJ (ZGKiM) W PRÓSZKOWIE, TASKOMONT, PROLICHT, PKD STALMONT SP.<br />

JAWNA, WIPAK, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ABM, GOSPODARSTWO ROLNE „PIO-<br />

TROWA”, WITT-POMP, USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE JAN PIECHACZEK, GHG GIZA,<br />

TARTAK ODELGA, IVECO SILTRUCK, IEM WROCŁAW, GREEN AGRO KATOWICE,DUOTECH<br />

ZABRZE, ANMAG, BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK, MW METALE KOLOROWE, AGRO-CZĘŚCI,<br />

POLBRUK, REMONDIS, KARIMEX, KOCIOK, STOL-TRAK, KSETRA<br />

NOWA KUŹNIA, ul. Prószkowska 8 • Tel. kom. 502 643 347<br />

marioprofil@op.pl • www.mario-profil.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 33<br />

Zapraszamy na targi <strong>OPOLAGRA</strong> <strong>2017</strong><br />

Przesiiorswo<br />

Wieloranowe<br />

ROLAS<br />

el. () • a () <br />

PRODUCENT SUCHYCH ZAPRAW I KLEJÓW<br />

ZAPRAWY TYNKARSKIE • ZAPRAWY MURARSKIE I PODKŁADY PODŁOGOWE • KLEJE<br />

Nasze zaprawy proukowane s na azie kruszywa<br />

ineralneo wysokiej jakoci ceenu oraz wapna.<br />

Sprawzeni osawcy kruszyw ineralnyc oraz sała<br />

konrola procesu suszenia i przesiewania waranuje<br />

opowienie uziarnienie i skła rakcyjny.<br />

Uznani osawcy ceii uowlanej waranuj wysok<br />

jako oakw uszlaceniajcyc.<br />

Roszowicki Las - Lipowina, 47-243 Cisek, e-mail: rolas78@wp.pl<br />

www.rolas.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 34<br />

AUTORYZOWANY PARTNER<br />

Firma Technika Grzewcza i Sanitarna INSTAL-<br />

-MNOCHY z siedzibą w Błotnicy Strzeleckiej jest<br />

Firmą rodzinną sięgającą swymi początkami<br />

roku 1976. W profilu naszej działalności oprócz<br />

klasycznych instalacji centralnego ogrzewania<br />

oraz wodno-kanalizacyjnych, stawiamy bardzo<br />

duży nacisk na innowacyjność w technice<br />

grzewczej a szczególnie na odnawialne źródła<br />

energii (OZE).<br />

Wykonujemy kompletne instalacje z pompami<br />

ciepła, instalacje solarne oraz układy fotowoltaniczne.<br />

Ponadto kompleksowo wykonujemy kotłownie<br />

gazowe, olejowe, na pellet i paliwa stałe<br />

oraz systemy wentylacyjne z rekuperacją i klimatyzacje.<br />

światowym liderem w dziedzinie techniki grzewczej.<br />

Od 6 lat służymy doradztwem, montażem oraz kompletnym<br />

serwisem wszelkich urządzeń z zakresu techniki<br />

grzewczej i sanitarnej marki Viessmann.<br />

Posiadana wiedza i profesjonalizm pozwoliły nam<br />

uzyskać status serwisu fabrycznego (VSG i TD24) dla<br />

pomp ciepła i kotłów grzewczych marki Viessmann.<br />

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmuje<br />

techniczna obsługa przemysłu. Wykonujemy instalacje<br />

i kotłownie przemysłowe, instalacje ze stali<br />

nierdzewnej i kwasoodpornej oraz instalacje z tworzyw<br />

sztucznych.<br />

Obecnie Firma posiada potencjał wykonawczy<br />

mogący sprostać najtrudniejszym wyzwaniom<br />

technicznym w zakresie usług instalacyjnych.<br />

-<br />

kurzacze centralne, roboty ziemne, przyłącza wodne,<br />

kanalizacyjne i gazowe, systemy drenażowe,<br />

odwodnienia terenów, przepompownie ścieków,<br />

przydomowe oczyszczalnie ścieków, itp.<br />

Dodatkowo zajmujemy się doborem i montażem<br />

stacji uzdatniania i zmiękczania wody.<br />

Stawiając na ciągły rozwój Firmy oraz podnosząc<br />

w kursach, szkoleniach i konferencjach zostaliśmy autoryzowanym<br />

partnerem marki Viessmann, która jest<br />

Technika Grzewcza i Sanitarna<br />

INSTAL-MNOCHY<br />

ul. Parkowa 1 b<br />

47-100 Błotnica Strzelecka<br />

Tel/ Fax: +48 77 4619065<br />

E-mail: biuro@instal-mnochy.pl<br />

www. instal-mnochy.pl<br />

JAKOŚĆ JEST NASZYM PRIORYTETEM<br />

Serdecznie zapraszamy do współpracy!<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 35<br />

PRODUCENT<br />

KONSTRUKCJI<br />

STALOWYCH<br />

tel. 502 030 197, tel. 539 954 996, e-mail: info@konstrukcje.opole.pl, www.konstrukcje.opole.pl<br />

NA TEMAT DACHÓW WIEMY WSZYSTKO<br />

www.frimark.pl<br />

Kompleksowe wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych • www.frimark.pl • www.dekarstwo.opole.pl • www.blacharstwo.opole.pl<br />

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW DO POKRYĆ<br />

DACHOWYCH<br />

tel. 603 346 185<br />

POLECAMY DACHÓWKI<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 36<br />

PODŁOGI DREWNIANE<br />

PARKIETY I DESKI<br />

Salon Podłóg<br />

Opole, ul. Ozimska 202<br />

tel. 77 307 08 70<br />

www.projektparkiet.pl<br />

Ponad<br />

18 lat 35 991<br />

doświadczenia<br />

okien w Waszych domach<br />

Gazeta TARGOWA<br />

Liczby mówią same za siebie !!<br />

FASADY ALUMINIOWE,<br />

OGRODY ZIMOWE,<br />

KONSTRUKCJE CAŁOSZKLANE,<br />

DRZWI, ROLETY, OKNA<br />

Najlepsze okna w regionie!<br />

Chcesz spać spokojnie, dołącz do 6 387 zadowolonych klientów!<br />

Przyjdź, sprawdź! Oszczędź sobie nerwów!<br />

Zapraszamy do salonu. Opole, ul. 1 Maja 133,<br />

tel./fax 77 44 25 129, e-mail: biuro@mokna.pl


Str. 37<br />

Mochnik SZKŁO I LUSTRA<br />

RUSZTOWANIA<br />

BEZPIECZEŃSTWO<br />

FUNKCJONALNOŚĆ<br />

NOWOCZESNOŚĆ<br />

RUSZTOWANIA<br />

SZALUNKI<br />

STEMPLE<br />

OGRODZENIA<br />

GRAND<br />

PRIX<br />

45. Opolskich Targów<br />

Budownictwa Mój Dom<br />

20 lat na rynku<br />

WYNAJEM<br />

SPRZEDAŻ<br />

tel./fax 77 48 24 607,<br />

kom. 784 919 694<br />

Biuro: ul. Piastowska 42,<br />

Magazyn: ul. Piastowska 40<br />

47-200 Kędzierzyn-Koźle<br />

biuro@bfn.pl<br />

www.bfn.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 38<br />

ZAPRASZAMY DO AKADEMII OPON<br />

MICHELIN EXELAGRI<br />

Akademia opon na Opolagrze<br />

Codziennie o godzinie 11.00 i 13.00 na stoisku firmy Grasdorf Koła Polska<br />

czekają na Państwa eksperci w zakresie opon rolniczych.<br />

<strong>OPOLAGRA</strong><br />

Akademia Opon GRASDORF<br />

na Opolagrze<br />

Zapraszamy Państwa w piątek, sobotę,<br />

niedzielę o godz. 11.00 oraz o godz.<br />

13.00 na stoisku firmy GRASDORF<br />

Eksperci odpowiedzą na wszystkie<br />

Państwa pytania oraz przybliżą następujące<br />

fakty:<br />

1. oznaczenia na oponach – nośność,<br />

ciśnienie montażowe a ciśnienie<br />

eksploatacyjne,<br />

2. porównanie powierzchni styku opona-podłoże<br />

dla opony diagonalnej,<br />

radialnej i niskoprofilowej o tym samym<br />

obwodzie toczenia<br />

3. różnice w szerokości opon tych samych<br />

rozmiarów, ale różnych producentów,<br />

4. rozmiary felg, właściwy ich dobór<br />

i sposób wykonania,<br />

5. nowości:<br />

– opony do upraw międzyrzędowych<br />

do dużych ciągników<br />

i opryskiwaczy<br />

– opony szerokie do bardzo dużych<br />

obciążeń IF, VF<br />

MICHELIN EXELAGRI<br />

MICHELIN Exelagri Certyfikat jakoś ci<br />

otrzymują sprzedawcy opon rolniczych,<br />

któ rzy spełniają wysokie standardy<br />

w wielu obszarach działalnoś ci<br />

i oferują uż ytkownikom koń cowym<br />

wyją tkową jakoś ć usług.<br />

Program partnerski MICHELIN<br />

Exelagri powstał w 2004 r. w celu<br />

wyró ż nienia sprzedawcó w opon do<br />

cią gnikó w i maszyn rolniczych,<br />

charakteryzują cych się wysokim profesjonalizmem<br />

działania i fachową<br />

znajomoś cią ró ż nych aspektó w<br />

rynkó w rolnych, bę dą cych w stanie<br />

zagwarantować najwyż szą jakoś ć<br />

usług ś wiadczonych uż ytkownikom<br />

koń cowym.<br />

Zapraszamy Państwa na stoisko firmy<br />

GRASDORF gdzie uzyskać można<br />

DORADZTWO W ZAKRESIE<br />

OPON ROLNICZYCH<br />

Zapraszamy<br />

na stoisko nr I 061<br />

GRASDORF KOŁA POLSKA Sp. z o.o., ul. Kamienna 9, 47-300 Krapkowice, www.kolagrasdorf.pl<br />

tel. 77 44 67 348 w. 14;<br />

Doradcy handlowi:<br />

Piotr Kaśków, tel. 534 024 677<br />

Karol Suchy, tel. 507 929 779<br />

ZDROWI I PIĘKNI<br />

w harmonii z naturą<br />

oreer reeo oskonały la wszyskic prancyc zacowa<br />

sprawno rucow. Piny isz aloesowy o elikany poaraczowy<br />

saku. Jeo nauralna zawaro zosała wzoacona lukoza-<br />

in i conroiyn wiea nauralnyi susancjai wcozcyi<br />

w skła kanki crzsnej i iorcyi uział w jej prawiłowy nawil-<br />

eniu oraz oywianiu. Napj osarcza kance crzsnej nieznyc<br />

susancji oywczyc łaozi ojawy oleliwoci sawowyc i zapo-<br />

iea ic nawroo croni prze konuzjai sawowyi wzacnia sawy<br />

krosłup oraz cina. Prepara zawiera rwnie wiain C oraz<br />

MSM susancj ec oay rłe ioakywnej siarki nieznej<br />

o urzyania w zrowiu kanki łcznej i crzsnej. Ponao napj<br />

wzacnia skr włosy i paznokcie poaa e zwalcza łojook skry.<br />

etel el . 606 677 4<br />

Gazeta TARGOWA


<strong>OPOLAGRA</strong><br />

Nasza firma to ciekawa i ważna dla<br />

regionu historia. Współpracują<br />

z nami całe rodziny, od kilkudziesięciu<br />

lat tworzymy miejsca pracy już<br />

kolejnym pokoleniom. Tworzymy<br />

własną tradycję. Kombinat Państwowych<br />

Gospodarstw Rolnych<br />

w Kietrzu rozpoczął swoją działalność<br />

17 lipca 1961 roku. Był to drugi<br />

w Polsce Kombinat o bardzo dużym<br />

potencjale gospodarczym, w skład<br />

którego weszło 8 zakładów rolnych<br />

o areale 5877 ha. W roku 1969 dołączone<br />

zostało kolejne gospodarstwo<br />

z Państwowego Funduszu ziemi.<br />

W następnych latach Kombinat<br />

przejmował grunty zarówno<br />

z funduszu ziemi oraz doko-<br />

Mariusz Sikora<br />

MARIUSZ SIKORA PREZES KOMBINATU ROLNEGO KIETRZ<br />

Kombinat Rolny Kietrz<br />

nywał zakupów od prywatnych<br />

właścicieli. Powiększany systematycznie<br />

majątek Kombinatu<br />

wymuszał wprowadzenie nowych,<br />

doskonalszych metod zarządzania<br />

i organizacji produkcji. Miało to<br />

decydujący wpływ na poziom uzyskiwanych<br />

wyników produkcyjnych<br />

i ekonomicznych, co w konsekwencji<br />

doprowadziło do przekształcenia<br />

przedsiębiorstwa w Kombinat Rolny.<br />

23 sierpnia 1993 roku utworzona<br />

została aktem założycielskim Spółka<br />

z ograniczoną odpowiedzialnością<br />

o tradycyjnej już nazwie Kombinat<br />

Rolny Kietrz. Obecnie gospodarujemy<br />

na areale ponad 9 000 ha,<br />

oprócz tego prowadzimy produkcję<br />

zwierzęcą krów mlecznych. Utrzymujemy<br />

ok. 3000 szt. krów dojnych<br />

+ młode, co daje ok. 6 500 szt. bydła.<br />

Str. 39<br />

STADNINA KONI „GŁADYSZÓW”<br />

Decyzję o budowie stadniny koni w Gładyszowie podjęto<br />

w 1984 roku, a rok później przeniesiono tam pierwszą partię<br />

koni. Stadnina koni huculskich „Gładyszów” od lat prowadzi<br />

hodowlę zachowawczą, celem utrzymania zanikających<br />

pierwotnych ras zwierząt. Jest jedynym właścicielem<br />

stada zachowawczego koni huculskich liczącego 315 koni,<br />

najlepszego stada tej rasy w Europie. Koń huculski oglądany<br />

i doceniany jest na pokazach, w tym tych najbardziej prestiżowych,<br />

jak Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach Parokonnych<br />

Poznań 1993. Ludzie związani z tym koniem<br />

zaczęli wyłącznie dla niego organizować święta<br />

i zawody. Do największych zaliczyć należy „Dni Huculskie”<br />

organizowane w Regietowie (SKH Gładyszów). Położenie<br />

stadniny „Gładyszów” - Beskid Niski - to miejsce<br />

stworzone do wędrówek, zwłaszcza wędrówek na<br />

końskim grzbiecie. Ten, kto odwiedzi Stadninę Koni Huculskich<br />

w Gładyszowie i w towarzystwie hucuła zagłębi się w to morze<br />

zieloności, z pewnością doceni jego piękno.<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO CP9<br />

HORTI-TECH 21-22 LISTOPADA KIELCE<br />

HORTI-TECH - technologie znanych firm i wiedza<br />

Trzecie targi dla producentów owoców i warzyw odbędą się w Targach Kielce już 21-22 listopada <strong>2017</strong>.<br />

Tuż po zbiorach, ale zanim sadownicy zaplanują przyszły sezon. O tym, dlaczego warto odwiedzić<br />

Kielce rozmawiamy z Kamilem Perzem, dyrektorem projektu HORTI-TECH w Targach Kielce.<br />

- Targi technologii sadowniczych<br />

i warzywniczych, kontynuują dobrą<br />

tradycję rolniczych wystaw w Kielcach?<br />

- Przeszło 20 lat doświadczenia<br />

zdobytego podczas AGROTECHU<br />

to gwarancja sprawnej organizacji,<br />

ciekawej ekspozycji światowych marek.<br />

Sam AGROTECH stał się dobrą<br />

marką w Polsce. Dlatego na tej bazie,<br />

wspólnie ze znaną na rolniczym rynku<br />

firmą Leaf Media, budujemy od 3<br />

lat nowe wydarzenie. Ponad 100 firm<br />

branży sadowniczej, które wystawiło<br />

się na ubiegłorocznych targach<br />

pozwala sądzić, że w tej części Polski<br />

brakowało wystawy dedykowanej<br />

producentom owoców i warzyw.<br />

Oprócz wystawców z Polski, w targach<br />

udział wzięły także firmy z Wielkiej<br />

Brytanii i Stanów Zjednoczonych.<br />

Zarówno wystawa jak i liczne<br />

spotkania z ekspertami i konferencje<br />

cieszyły się dużą popularnością.<br />

- Formuła targów HORTI-TECH<br />

została przygotowana z myślą<br />

o konkretnych potrzebach branży?<br />

- Taki cel sobie postawiliśmy: wystawa<br />

najnowszej techniki i technologii<br />

sadowniczych i atrakcyjny program<br />

merytoryczny, bogaty w bieżącą<br />

Kamil Perz<br />

dyrektor projektu HORTI-TECH<br />

w Targach Kielce<br />

wiedzę oraz odpowiadający na ważne<br />

pytania branży. Tak będzie również<br />

w edycji <strong>2017</strong>, 21-22 listopada, na którą<br />

już wszystkich zapraszam. W Kielcach<br />

można poznać najnowsze maszyny<br />

uprawowe i narzędzia używane<br />

w produkcji ogrodniczo-rolnej, mię-<br />

dzy innymi: opryskiwacze, kombajny,<br />

zamgławiacze, kosiarki. Podczas<br />

targów HORTI-TECH prezentują się<br />

znani na rynku rolnym gracze z branży<br />

sadowniczo-warzywniczej. Mogę<br />

śmiało powiedzieć, że to pierwsze<br />

w Polsce wydarzenie wystawienniczo-<br />

-edukacyjne, z dwiema ważnymi konferencjami:<br />

odmianową i sadowniczo-<br />

-warzywniczą. Mamy ambicję, by tak<br />

było również w roku <strong>2017</strong>. Do końca<br />

czerwca dla wystawców proponujemy<br />

specjalne oferty wynajmu powierzchni<br />

na targi HORTI-TECH.<br />

- Co będzie największym atutem<br />

targów HORTI-TECH <strong>2017</strong>?<br />

- Wiedza o przyszłych sezonach,<br />

szczególnie przydatna producentom.<br />

Dwa targowe dni wypełnimy cieka-<br />

wymi prelekcjami o kondycji, kierunkach<br />

rozwoju, problemach branży<br />

i ich możliwych rozwiązaniach.<br />

Mocnym punktem pierwszego<br />

dnia targów zawsze jest Konferencja<br />

Sadowniczo-Warzywnicza, którą organizuje<br />

Urząd Marszałkowski Województwa<br />

Świętokrzyskiego. Porusza<br />

ona między innymi takie zagadnienia<br />

jak przyszłość grup producenckich<br />

czy rolnictwo w Unii Europejskiej.<br />

Równie ważna dla producentów jest<br />

Konferencja Odmianowa, która mówi<br />

o nowych odmianach jabłoni, uprawie<br />

śliwy, gruszy, borówki wysokiej.<br />

Wśród prelegentów obu wydarzeń<br />

są uznani eksperci branży. Współpracujemy<br />

z Krajowym Związkiem Grup<br />

Producentów Owoców i Warzyw,<br />

ze Związkiem Sadowników RP, Stowarzyszeniem<br />

Polskich Szkółkarzy,<br />

Instytutem ogrodnictwa w Skierniewicach.<br />

Podczas targów odbywa się<br />

wiele spotkań z przedstawicielami instytucji<br />

rolniczych. Nie zapominamy<br />

o młodych rolnikach – specjalnie dla<br />

nich organizowany jest Konkurs Kalibracji<br />

Opryskiwaczy. W roku ubiegłym<br />

przystąpiło do niego aż 12 drużyn<br />

ze szkół rolniczych. W tej edycji<br />

chcemy, by kolejne szkoły, włączyły<br />

się w ten edukacyjny projekt.<br />

Zapraszamy zarówno sadowników<br />

i producentów warzyw, szkoły –<br />

HORTI-TECH startuje 21-22 listopada<br />

<strong>2017</strong> roku w Targach Kielce.<br />

- Dziękuję za rozmowę.<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO CP9<br />

LŚNIĄCE MASZYNY, PREMIERY BRANŻY, ATRAKCJE OD ŚWIATOWYCH MAREK<br />

AGROTECH – gigant wśród wystaw rolniczych<br />

Aż 71 250 rolników w <strong>2017</strong> roku odwiedziło największe w Polsce targi techniki rolniczej organizowane w halach, czyli AGROTECH<br />

w Targach Kielce. Właśnie w tym miejscu, od 23 lat zobaczyć można wiodące brandy rolnicze świata - ponad 750 wystawców<br />

z 20 krajów. Każdej wiosny zwiedzających przyciągają lśniące karoseriami najnowsze ciągniki oraz maszyny, urządzenia i akcesoria.<br />

- Dzięki tej kompleksowej ofercie<br />

największych firm świata AGRO-<br />

TECH stał się najważniejszym miejscem<br />

na mapie ponad 150 krajowych<br />

wystaw rolniczych, odbywających się<br />

w Polsce – mówi Kamil Perz, dyrektor<br />

projektu w Targach Kielce. - To także<br />

największe targi organizowane w halach,<br />

spośród wszystkich branż polskiej<br />

gospodarki. Wystawa od lat jest ulubionym<br />

miejscem polskich rolników,<br />

cieszy się akceptacją branży, jest wyznacznikiem<br />

trendów na polskim rynku.<br />

AGROTECH gości nie tylko tłumy<br />

rolników - jego międzynarodową rangę<br />

podkreślają wizyty ministrów i oficjalne<br />

delegacje. Tegoroczną wystawę<br />

odwiedził Krzysztof Jurgiel, Minister<br />

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 6 delegacji<br />

zagranicznych: z Serbii, Finlandii,<br />

Holandii, Konga, Ukrainy i Algierii<br />

– dodaje.<br />

W <strong>2017</strong> roku AGROTECH zajął<br />

rekordową powierzchnię 11 hal i ponad<br />

63 000 metrów kwadratowych.<br />

Zgromadził firmy nie tylko z Polski,<br />

ale również z Algierii, Austrii, Belgii,<br />

Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji,<br />

Kongo, Litwy, Irlandii, Niemiec,<br />

Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji,<br />

Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.<br />

AGROTECH to miejsce, gdzie<br />

rolnicy poszukują nie tylko nowości<br />

sprzętowych, ale wiedzy wprost<br />

od specjalistów. Najnowsze dotacje,<br />

ubezpieczenia, przepisy - na doradztwo<br />

w tym zakresie można co roku<br />

liczyć na stoiskach Ministerstwa Rolnictwa<br />

i Rozwoju Wsi oraz na wielu<br />

stanowiskach instytucji i organizacji<br />

rolniczych.<br />

Ekspozycja wystawy to nie tylko<br />

ciągniki, maszyny rolnicze, nawozy,<br />

nasiona, pasze, ale też wiele innych<br />

produktów potrzebnych w nowoczesnym<br />

gospodarstwie rolnym. W Kielcach<br />

nie brakuje liderów rynku rolniczego<br />

świata z ciekawymi stoiskami<br />

i wieloma atrakcjami dla zwiedzających.<br />

Przykładem mogą być firmy<br />

takie jak New Holland, Case IH, John<br />

Deere, Ursus, Kubota, Claas, Zetor<br />

i wielu, wielu innych przedstawicieli<br />

branży z najwyższej półki. Wystawę<br />

odwiedzają też znani blogerzy<br />

rolniczy, celebryci znani z ekranów<br />

telewizorów. Takie niespodzianki jak<br />

występy, konkursy, upominki zapewniają<br />

zwiedzającym znane marki.<br />

Co mówią o AGROTECHU<br />

wystawcy?<br />

- To nasza najważniejsza wystawa<br />

w Polsce - komentuje Marek Wasil<br />

z Ursus S.A - Tegoroczne targi na stoisku<br />

Ursusa uważamy za bardzo udane.<br />

Gościliśmy mnóstwo osób zwiedzających,<br />

którzy nie tylko oglądali<br />

maszyny, ale chcieli finalnie zakupić<br />

nasze wyroby.<br />

- W edycji <strong>2017</strong> targi AGROTECH<br />

były dla nas bardzo udane – mówi<br />

Piotr Stanek z Unia Group. - Wiedzieliśmy<br />

duże zainteresowanie maszynami.<br />

Odwiedziło nas wielu rolników,<br />

czasem mieliśmy nawet problem z obsłużeniem<br />

wszystkich, którzy chcieli<br />

porozmawiać o konkretach.<br />

- Co roku widzimy coraz wyższą<br />

grupę konkretnych klientów. AGRO-<br />

TECH to bardzo atrakcyjne narzędzie<br />

komunikacji z rolnikami– ocenia Piotr<br />

Dziamski z John Deere Polska, a Robert<br />

Szewczyk z firmy Zetor Polska<br />

dodaje jeszcze: -Targi cały czas rosną,<br />

rozwijają się. Widać, że wystawców jest<br />

coraz więcej. Tłum zwiedzających, jaki<br />

odwiedził tegoroczną edycję zaskoczył<br />

nas bardzo pozytywnie – 71 250 osób!<br />

Widać, że są to największe targi halowe<br />

w Polsce.<br />

AGROTECH 2018:<br />

zapraszamy 16-18 marca!<br />

– Do tak wielkiego przedsięwzięcia jak<br />

targi AGROTECH w Targach Kielce<br />

przygotowujemy się właściwie przez cały<br />

rok. Już teraz ruszyły pierwsze działania<br />

związane z edycją 2018, na którą zapraszam<br />

zarówno stałych bywalców, jak<br />

i rolników, którzy jeszcze Kielc nie mieli<br />

okazji odwiedzić. U nas po prostu trzeba<br />

być, by nowocześnie, efektywnie zarządzać<br />

własnymi gospodarstwami – mówi<br />

Kamil Perz, dyrektor projektu AGRO-<br />

TECH w Targach Kielce.<br />

– Jesienią natomiast, 21-22 listopada<br />

zapraszamy do Targów Kielce na HOR-<br />

TI-TECH – wystawę technologii sadowniczych<br />

i warzywniczych. Dysponując<br />

sprawdzonym scenariuszem i kierując<br />

się wieloletnimi doświadczeniami organizatora<br />

targów rolniczych, tak dużych<br />

jak AGROTECH, dwa lata temu stworzyliśmy<br />

wystawę najnowszych technologii<br />

i techniki, dedykowaną branży producentów<br />

owoców i warzyw. To również<br />

okazja dla miłośników techniki rolniczej,<br />

by zobaczyć najnowsze maszyny światowych<br />

brandów. Targi odbywają się na<br />

jesieni, aby jeszcze przed początkiem nowego<br />

sezonu wskazywać, jak nowocześnie<br />

i wydajnie prowadzić gospodarstwa.<br />

Gazeta TARGOWA


ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO I018<br />

Aby odpowiednio<br />

umyć maszynę<br />

rolniczą, nie wystarczy<br />

użyć samej<br />

wody – jest to nie<br />

tylko czasochłonne,<br />

ale także mało<br />

skuteczne. Skuteczne<br />

dbanie o wyposażenie<br />

gospodarcze,<br />

to przede wszystkim<br />

użycie odpowiednich<br />

produktów, które<br />

usuną zalegające<br />

na elementach maszyn<br />

substancje i ochronią je<br />

przed korozją. Do tego właśnie celu<br />

ZAPRASZAMY<br />

NA STOISKO E001<br />

MARKA HYPERIN ZAPRASZA NA BEZPOŚREDNIE POKAZY PROFESJONALNEGO CZYSZCZENIA MASZYN ROLNICZYCH<br />

Pokaz mycia maszyn<br />

W pełni wyposażone stanowisko do mycia maszyn rolniczych wraz z ciągłym, praktycznym pokazem bezpiecznego czyszczenia,<br />

a następnie zabezpieczania i konserwacji sprzętu rolniczego preparatami HYPERIN. Są to pierwsze na rynku preparaty<br />

ukierunkowane na potrzeby branży techniki rolniczej i zostaną zaprezentowane na tegorocznej Opolagrze.<br />

stworzona została linia<br />

produktowa Hyperin<br />

Agri – środki do zabezpieczania<br />

i konserwacji<br />

maszyn rolniczych. Są<br />

to pierwsze na rynku<br />

preparaty ukierunkowane<br />

na potrzeby branży<br />

techniki rolniczej.<br />

Środki powszechnie<br />

stosowane do mycia<br />

sprzętu rolniczego,<br />

działają bardzo agresywnie,<br />

bowiem są<br />

oparte na dużym stężeniu<br />

sody kaustycznej.<br />

Rozpuszczają one zabrudzenia,<br />

po czym są zmywane. Hyperin Agri<br />

działa inaczej: wnika w warstwę<br />

mytą a zabrudzenia, które przywarły<br />

do powierzchni, następnie<br />

powoduje ich szybkie i łatwe oderwanie<br />

się. Usuwa nie tylko smary,<br />

kurz, błoto, ale także pozostałości<br />

po środkach ochrony roślin.<br />

Co najważniejsze, produkt jest<br />

zupełnie bezpieczny zarówno dla<br />

sprzętu, ludzi, roślin i środowiska.<br />

Nie powoduje uszkodzeń lakieru,<br />

gum czy elektroniki. Nakładając<br />

środek znacznie ograniczamy zużycie<br />

wody, a więc obniżamy koszty<br />

i czas dzięki szybkości zmywania<br />

zabrudzeń.<br />

tel. 730 957 129, www.hyperin.pl<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 43<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 44<br />

BEDNARY 22-25 WRZEŚNIA <strong>2017</strong><br />

Agro Show - największa wystawa w Europie<br />

Wielkimi krokami zbliża się dziewiętnasta edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW. Tegoroczna impreza<br />

odbędzie się w dniach 22-25 września w Bednarach koło Poznania. Organizatorem wydarzenia<br />

jest Polska Izba Gospodarcza Mas zyn i Urządzeń Rolniczych.<br />

Kompleksowa oferta<br />

i doskonałe warunki<br />

wystawiennicze<br />

AGRO SHOW to każdego roku<br />

najbardziej oczekiwana impreza<br />

branżowa, postrzegana jako<br />

doskonałe miejsce prezentacji<br />

najnowszych i najnowocześniejszych<br />

maszyn i urządzeń<br />

rolniczych polskich oraz zagranicznych<br />

marek, a także<br />

produktów i usług dla rolnictwa.<br />

Podczas 4 dni Wystawy<br />

rolnicy będą mogli zapoznać się<br />

z kompleksową ofertą niemal<br />

800 wystawców. Ponadto będą<br />

mieli możliwość spotkania się<br />

bezpośrednio z przedstawicielami<br />

wszystkich liczących się<br />

instytucji oraz agencji związanych<br />

z branżą rolniczą. Spośród<br />

innych wystaw branżowych<br />

AGRO SHOW wyróżnia przede<br />

wszystkim otwarta przestrzeń -<br />

120 ha na terenie lotniska Bednary,<br />

która daje niemal nieograniczone<br />

możliwości prezentacji<br />

maszyn. Do dyspozycji będziemy<br />

mieli ponownie aż 150 tys.<br />

m2 powierzchni wystawienniczej.<br />

Maszyny i urządzenia<br />

rolnicze będzie można zobaczyć<br />

nie tylko na tradycyjnych<br />

stoiskach, ale również podczas<br />

pracy na polu. Obserwujemy,<br />

że na przestrzeni lat AGRO<br />

SHOW stało się ważną platformą<br />

do poszerzania wiedzy,<br />

wymiany poglądów, kontaktów<br />

i doświadczeń. Jako organizator<br />

podczas każdej kolejnej edycji<br />

wprowadzamy ulepszenia<br />

i nowości. Bardzo zależy nam<br />

na tym, aby każdy zwiedzający<br />

mógł znaleźć tutaj coś dla siebie<br />

i produktywnie spędzić czas.<br />

Pokazy maszyn<br />

podczas pracy<br />

Najbardziej oczekiwanym<br />

i efektownym elementem Wystawy<br />

będą pokazy maszyn<br />

podczas pracy na wolnym powietrzu.<br />

Prezentacje odbędą się<br />

w dwóch częściach. Najpierw<br />

zgłoszone do pokazów maszyny<br />

zaprezentują się na ringu w dynamicznym<br />

show, przy profesjonalnym<br />

komentarzu zaproszonych<br />

ekspertów. Następnie<br />

wszystkie pojazdy przejadą na<br />

indywidualne poletka pokazowe<br />

i tam nastąpi dalsza ich prezentacja.<br />

Właśnie tutaj każdy<br />

z zainteresowanych rolników<br />

będzie mógł dopytać doradców<br />

o szczegóły dotyczące wybranej<br />

maszyny, zobaczyć ją z bliska,<br />

wypróbować zastosowane rozwiązania<br />

techniczne czy podczas<br />

jazdy próbnej z operatorem<br />

przekonać się jak pracuje.<br />

Konkursy, seminaria,<br />

agro debata<br />

Jako PIGMIUR od wielu lat<br />

kładziemy duży nacisk na<br />

edukację i szerzenie fachowej<br />

wiedzy branżowej. Podczas<br />

AGRO SHOW <strong>2017</strong> w Bednarach<br />

odbędą się finały organizowanych<br />

przez Izbę<br />

ogólnopolskich konkursów<br />

„Mechanik na Medal” (VI<br />

edycja), „Młody Mechanik na<br />

Medal” (V edycja), „Serwis<br />

na Medal” (V edycja), a także<br />

ciekawe seminaria branżowe<br />

i kolejna „Agro Debata”.<br />

Agro show -<br />

najważniejsze liczby:<br />

- Wystawa została zorganizowana<br />

po raz pierwszy<br />

w 1999 roku<br />

- co roku wystawia się tu ponad<br />

800 firm, w tym 700<br />

z Polski i 100 z zagranicy<br />

- każdego roku w ciągu 4 dni<br />

Wystawę odwiedza około<br />

150 tysięcy osób<br />

- co roku rejestrujemy 400 autokarów<br />

grup zorganizowanych<br />

- powierzchnia wystawiennicza<br />

wynosi ponad 150 tysięcy m 2<br />

- cały obszar wystawy przekracza<br />

120 ha<br />

Udogodnienia i atrakje<br />

dla zwiedzających<br />

AGRO SHOW cały czas się<br />

rozwija i staje się coraz bardziej<br />

przyjazne dla wystawców<br />

i odwiedzających. Również<br />

w tym roku dla wszystkich<br />

przygotowaliśmy wiele udogodnień<br />

i atrakcji, takich jak:<br />

- bezpłatny parking, wstęp<br />

i katalog Wystawy,<br />

- linie meleksowe kursujące po<br />

stałych trasach na terenie<br />

Wystawy,<br />

- punkty informacyjne,<br />

- mobilny bankomat,<br />

- bezprzewodowy dostęp do<br />

internetu,<br />

- AGRO SHOW Gra.<br />

AUTO-KOSMETYKA<br />

Renowacja tapicerki ze skóry<br />

Maszynowe odnawianie<br />

i konserwacja lakieru<br />

Czyszczenie tapicerki<br />

Drobne naprawy<br />

blacharsko-lakiernicze<br />

- POMPY WTRYSKOWE (naprawa)<br />

- KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA<br />

SILNIKÓW<br />

- WYMIANA PASKÓW ROZRZĄDU<br />

- WTRYSKIWACZE (regulacja)<br />

- KLIMATYZACJA (pełny serwis)<br />

- WYMIANA OLEJU<br />

- OLEJE, FILTRY<br />

Janusz Jurek jr.<br />

45-771 Opole,<br />

ul. Kwoczka 86 tel. 510 870 460<br />

Rok założenia<br />

1994<br />

Gazeta TARGOWA<br />

ul. Grodzka 13, Opole-Wróblin<br />

Tel. 77 4567-295<br />

www.kosmetykaaut.opole.pl


Str. 45<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 46<br />

Najlepsza w sieci<br />

AleHit.pl<br />

INTERNETOWA GIEŁDA<br />

MASZYN I URZĄDZEŃ<br />

SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!<br />

Maszyny rolnicze Maszyny budowlane kombajny<br />

ciężarowe części ładowarki teleskopowe<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 47<br />

Gazeta TARGOWA


Str. 48<br />

SKLEPY ROLNICZO-TECHNICZNE<br />

KUPUJ W SKLEPACH LUB W INTERNECIE WWW.GRENE.PL<br />

DOLNOŚLĄSKIE<br />

• Głogów: ul. Kamienna Droga 10, tel. 76 834 14 65,<br />

• Milicz: ul. Krotoszyńska 24, tel. 661 444 956,<br />

• Strzelin: Oławska 19, tel. 71 392 44 72,<br />

• Środa Śląska: Targowa 1H, tel. 71 317 45 24,<br />

• Świdnica: Westerplatte 57, tel. 575 519 666,<br />

KUJAWSKO-POMORSKIE<br />

• Brodnica: Podgórna 63, tel. 56 498 37 72,<br />

• Bydgoszcz: Towarowa 36, tel. 52 342 05 20,<br />

• Czernikowo: Kolejowa 15a, tel. 54 287 51 59,<br />

• Dobre: Fabryczna 2, tel. 54 285 08 45,<br />

• Inowrocław: Orłowska 43, tel. 52 352 76 56,<br />

• Kcynia: 22 Stycznia 6, tel. 52 384 73 47,<br />

• Kłódka: Kłódka 42a, tel. 56 468 86 63,<br />

• Kowal: Kołłątaja 26, tel. 54 284 17 65,<br />

• Kowalewo Pomorskie: Brodnicka 7, tel. 56 684 12 93,<br />

• Lipno: Jastrzębska 27, tel. 54 287 40 50,<br />

• Lisewo: Hallera 20a, tel. 56 676 86 71,<br />

• Lubraniec: Strażacka 1, tel. 54 286 23 18,<br />

• Mogilno: Padniewska 27E, tel. 52 315 22 54,<br />

• Mrocza: Kościuszki 55, tel. 52 344 74 65,<br />

• Pruszcz: Witosa 3, tel. 52 33 29 198,<br />

• Radzyń Chełmiński: Fijewo 6, tel. 56 688 64 50,<br />

• Rypin: Mławska 46G, tel. 54 280 00 12,<br />

• Sępólno Krajeńskie: T. Kościuszki 22, tel. 52 388 51 50,<br />

• Szubin: Jana Pawła II 56, tel. 52 384 88 20,<br />

• Świecie: Witosa 5, tel. 52 331 33 87,<br />

LUBELSKIE<br />

• Biała Podlaska: Sidorska 84-90, tel. 83 344 17 51,<br />

• Motycz: Kozubszczyzna 80, tel. 81 503 11 42,<br />

• Polichna: Polichna Druga 2, tel. 15 871 48 52,<br />

• Radzyń Podlaski: ul. Międzyrzecka 96, tel. 83 343 36 45,<br />

• Zamość: Lubelska 31 (budynek "BARTOSZA"), tel. 84 639 36 51,<br />

LUBUSKIE<br />

• Nowa Sól: ul. Długa 6, tel. 785 11 37 08,<br />

• Nowogród Bobrzański: ul. Żarska 7, tel. 785 113 702,<br />

• Sława: Przemysłowa 5, tel. 601 900 542,<br />

• Strzelce Krajeńskie: Wodociągowa 3, tel. 95 763 11 04,<br />

• Sulęcin: ul. Ignacego Daszyńskiego 47, tel. 95 755 20 60,<br />

• Szprotawa: ul. Przejazdowa 2a, tel. 697 995 881,<br />

• Świebodzin: Poznańska 16, tel. 68 382 20 18,<br />

• Wschowa: ul. Spokojna1, tel. 65 540 35 08 wew. 21,<br />

ŁÓDZKIE<br />

• Błaszki: Sieradzka 41, tel. 669 861 666,<br />

• Buczek: Spółdzielcza 3b, tel. 43 82 30 273,<br />

• Kocierzew: Kocierzew Południowy 104a, tel. 46 837 20 12,<br />

• Kutno: Juliusza Słowackiego 24, tel. 503 895 956,<br />

• Łęczyca: Borki 76c, tel. 24 285 00 20,<br />

• Rawa Mazowiecka: ul. Reymonta 5, tel. 882 145 935,<br />

• Radomsko/ Blok Dobryszyce, 40-lecia 3, tel. 44 680 12 35,<br />

• Uniejów: Dąbska 40, tel. 63 288 81 17,<br />

• Warta: Kościuszki 17, tel. 43 829 55 06,<br />

• Wieluń: Częstochowska 75, tel. 691 935 706,<br />

MAŁOPOLSKIE<br />

• Dąbrowa Tarnowska: ul. Jagiellońska 39a, tel. 14 642 32 42,<br />

• Tarnów: ul. Kochanowskiego 33, tel. 14 629 61 06,<br />

• Zofipole: Zofipole 144, tel. 12 287 03 90,<br />

MAZOWIECKIE<br />

• Ciechanów: Pułtuska 110, tel. 23 672 44 02,<br />

• Czerwińsk nad Wisłą: Władysława Jagiełły 12, tel. 24 506 50 60,<br />

• Latowicz: Siedlecka 20, tel. 25 752 10 24,<br />

• Lipsko: Spacerowa 14A, tel. 48 332 19 23,<br />

• Maków Mazowiecki: Mazowiecka 14, tel. 29 717 06 52,<br />

• Mława: Płocka 90B, tel. 23 654 94 05,<br />

• Myszyniec: Kolejowa 63, tel. 29 772 11 99,<br />

• Ostrów Mazowiecka: Lubiejewska 73, tel. 29 745 19 56,<br />

• Płońsk: Wyszogrodzka 59, tel. 23 661 32 78<br />

• Przasnysz: Szosa Ciechanowska 3, tel. 29 752 64 15,<br />

• Radom: Ofiar Firleja 7, tel. 48 300 97 85,<br />

• Siedlce: Mariana Ewalda Drabika 11, tel. 51 575 41 44,<br />

• Sierpc: Piastowska 71b, tel. 24 275 32 23,<br />

• Sokołów Podlaski: ul Lipowa 57, tel. 25 787 74 80,<br />

• Tchórzew Plewki: Tchórzew Plewki 35B, tel. 25 641 63 39,<br />

• Żuromin: Lidzbarska 37 A, tel. 23 657 40 97,<br />

OPOLSKIE<br />

• Głogówek: Powstańców 18b, tel. 77 406 66 60,<br />

• Głubczyce: Kołłątaja 3, tel. 77 485 24 87,<br />

• Kluczbork: Byczyńska 120, tel. 77 417 04 70,<br />

• Nysa: Grodkowska 46, tel. 77 433 04 43,<br />

• Opole: Budowlanych 50, tel. 77 454 54 86,<br />

PODKARPACKIE<br />

• Jarosław: ul. Książąt Czartoryskich 2, tel. 16 621 11 09,<br />

PODLASKIE<br />

• Białystok: ul. Elewatorska 9, tel. 85 675 27 22,<br />

• Bielsk Podlaski: Al J Piłsudskiego 11b, tel. 85 730 28 40,<br />

• Ciechanowiec: ul. Wojska Polskiego 23A, tel. 86 277 22 73,<br />

• Łomża: Poligonowa 1, tel. 86 216 90 23,<br />

• Sejny: Łąkowa 26 (P.O.M.), tel. 87 666 60 87,<br />

• Siemiatycze: Kościuszki 67, tel. 601 900 565,<br />

• Suwałki: Szkolna 8, tel. 87 567 05 71,<br />

• Śniadowo: Kościelna 10, tel. 501 846 705,<br />

• Wysokie Mazowieckie: Białostocka 4, tel. 86 275 01 54,<br />

• Zambrów: Mazowiecka 55, tel. 86 276 10 06,<br />

POMORSKIE<br />

• Bytów: Derdowskiego 6, tel. 59 822 36 93,<br />

• Człuchów: Batorego 18, tel. 59 834 37 84,<br />

• Dzierzgoń: Ogrodowa 13, tel. 55 276 25 65,<br />

• Kwidzyn: Malborska 134, tel. 55 279 50 79,<br />

• Lębork: Pionierów 14B, tel. 59 862 59 61,<br />

• Malbork: Koszykowa 38, tel. 55 272 27 27,<br />

• Nowy Dwór Gdański: Warszawska 2a, tel. 55 246 01 85,<br />

• Pruszcz Gdański: Sikorskiego 3B, tel. 58 682 05 15,<br />

• Starogard Gdański: płk. Stanisława Dąbka 42,<br />

(wjazd od ul. Skarszewskiej), tel. 58 532 15 41,<br />

• Stężyca: Juliana Tuwima 2, tel. 58 684 34 48,<br />

• Tczew: 30-go Stycznia 43, tel. 58 530 26 92,<br />

ŚLĄSKIE<br />

• Czechowice-Dziedzice: Legionów 20, tel. 512 137 035,<br />

• Pawłowice: Zjednoczenia 66, tel. 697 757 195,<br />

• Racibórz: Rudzka 14, tel. 32 441 63 89,<br />

WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br />

• Bartoszyce: Kętrzyńska 37b, tel. 89 762 14 70,<br />

• Braniewo: Królewiecka 61, tel. 55 243 20 81,<br />

• Giżycko: Białostocka 54 (Centerpasz), tel. 87 300 00 28,<br />

• Gołdap: Gumbińska 1, tel. 87 615 04 90,<br />

• Kętrzyn: Mazowiecka 17, tel. 89 752 53 98,<br />

• Lidzbark Warmiński: Olsztyńska 6, tel. 89 767 04 14,<br />

• Lubawa: Fijewo 69, tel. 89 645 25 20,<br />

• Mrągowo: Olsztyńska 13, tel. 89 741 86 61,<br />

• Nidzica: Działdowska 14A, tel. 89 519 02 57,<br />

• Olecko: Zamostowa 1, tel. 601 900 562,<br />

• Susz: Słowiańska 16, tel. 55 221 01 14,<br />

• Szczytno: Polna 1, tel. 89 623 15 50,<br />

• Węgorzewo: Zamkowa 59C, tel. 667 326 625,<br />

WIELKOPOLSKIE<br />

• Budzyń: Dworcowa 17, tel. 67 284 40 00,<br />

• Gniezno: Kłeckowska 32, tel. 61 425 44 71,<br />

• Gostyń: Poznańska 200, tel. 65 572 11 31,<br />

• Granowo: Poznańska 78, tel.61 447 20 15,<br />

• Kępno: Kwiatowa 2, tel. 62 782 37 38,<br />

• Kłodawa: Warszawska 7, tel. 63 273 08 79,<br />

• Koło: Towarowa 25, tel. 63 272 25 05,<br />

• Konin: Spółdzielców 6, tel. 63 2491581,<br />

• Krotoszyn: ROBSTAL Zamkowy Folwark 7, tel. 62 722 76 85,<br />

• Kościan: Zygmunta Sierakowskiego 63, tel. 601 900 540,<br />

(UWAGA! Sklep przeniesiony do NOWEJ lokalizacji!)<br />

• Leszno: Śniadeckich 1, tel. 65 529 94 55,<br />

• Łobżenica: Wyrzyska 29A, tel. 883 391 402,<br />

• Opatówek: Rogatka 7i, tel. 62 761 21 82,<br />

• Połajewo: Szamotulska 31, tel. 510 097 561,<br />

• Pyzdry: Wrzesińska 29, tel. 63 276 83 44,<br />

• Rawicz: Kamińskiego 21 A, tel. 65 546 41 58,<br />

• Słupca: Bielawska 5, tel. 63 275 49 62,<br />

• Szamotuły: Chrobrego 13, tel. 61 292 70 56,<br />

• Środa Wielkopolska: Harcerska 18, tel. 61 285 00 38,<br />

• Trzemeszno: Odzyskania Niepodległości 12, tel. 502 898 750<br />

• Turek: Kolska Szosa 28, tel. 63 278 88 79,<br />

• Wągrowiec: Janowiecka 94, tel. 67 262 44 08,<br />

• Września: Przemysłowa 2, tel. 61 437 99 30,<br />

• Złotów: Staszica 2a , tel.67 26 30 119,<br />

ZACHODNIOPOMORSKIE<br />

• Chojna: Jagiellońska 15, tel. 91 414 22 38,<br />

• Choszczno: Kwiatowa 7, tel. 95 765 77 97,<br />

• Czaplinek: Poznańska 22, tel. 94 715 28 05,<br />

• Gryfino: Czechosłowacka 2b, tel. 91 30 70 224,<br />

• Myślibórz: Lipowa 18, tel. 95 747 95 57,<br />

• Nowogard: 3 Maja 16, tel. 91 578 14 87,<br />

• Pyrzyce: Szczecińska 29, tel. 91 579 08 03,<br />

• Stargard Szczeciński : Usługowa 1a, tel. 91 573 85 35,<br />

• Szczecinek: Pilska 5, tel. 94 717 30 39,<br />

• Wałcz: Bydgoska 77, tel. 67 258 33 61,<br />

Lokalizator sklepów online:<br />

Zeskanuj kod QR<br />

i przejdź do lokalizatora<br />

sklepów GRENE<br />

www.grene.pl<br />

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY<br />

DO NASZYCH NAJNOWSZYCH<br />

SKLEPÓW<br />

Literą<br />

oznaczono sklepy, które świadczą usługi<br />

ZAKUWANIA WĘŻY<br />

HYDRAULICZNYCH<br />

W naszych sklepach oferujemy fachową usługę zakuwania<br />

węży hydraulicznych, zgodnie z życzeniem klienta oraz<br />

sprzedaż elementów układów hydraulicznych.<br />

GRENE Sp. z o.o. - 62-571 Stare Miasto, Modła Królewska, ul. Skandynawska 1, tel.: +48 63 240 91 00, fax: +48 63 240 91 01, e-mail: grene@grene.pl, internet: www.grene.pl<br />

Gazeta TARGOWA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!