Views
1 year ago

Kui kõver on banaan?

Kogumikku on koondatud 24. aprillil 2015 Tallinnas KUMU auditooriumis toimunud konverentsi „Kui kõver on banaan? Foorum regulatsioonidest, bürokraatiast, piirangutest“ ettekanded. Selle sündmusega tähistati Pro Patria Instituudi 20. tegutsemisaastat. Ettevõtmist toetasid Konrad Adenaueri Fond, Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskus ja Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo. Materjalid toimetas kommunikatsioonibüroo Cloud Media, tõlked ja korrektuur Antenna Translations. Tunne Kelami sõnul ei ole bürokraatia ja üle reguleerimine nähtused, mis toimuvad ainult kuskil kaugel Brüsselis või on seotud euroraha taotlemisega. Kui me vaatame kodumaist asjaajamist, ükskõik kas mõnes riigiametis või vallamajas, siis selliseid näiteid leiab igalt poolt.

Kui kõver on

ong>Kuiong> ong>kõverong> on banaan? Regulatsioonid Bürokraatia Piirangud

ESTONIA: Almost extinguished, successfully reborn
Estonia: Almost extinguished, successfully reborn
Aru-P2he-suvi-2016-PM
Vaba-V2rk-jaan-2017-ML
Aru-P2he-juuni-2017-PM
ifri - Right of reply - en
wmces - Statement
ifri - Right of reply - fr
Karu lambanahas