Views
9 months ago

Divanü Lügatit Hileon

K E L I M E A N L A M I

K E L I M E A N L A M I Hastaların bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda "kardeş" anlamına da gelir. hemsire. F A N D O M D I L I N D E Sayesinde üç pansuman sahnesinin izlendiği, dizide Hilal’in mesleğidir. Fandom arasında insanların birbirine “hemşire” dediği görülür. Genellikle “teğmen” ile anılır.

F A N D O M D I L I N D E almak. Leon’un Hilal için istemeden olsa yaptığı eylemdir. Yaptığı bu işi Hilal’e sık sık hatırlatmaktan pek gocunmaz. ipten

Lakırtı Ekim 2017
PLAYFUL
Theangelis | Massage Therapies - Body Spa Treatments
Theangelis | Hair Spa Treatments - Manicure and Pedicure Spa Treatments
Lakırtı Eylül 2017