Views
1 year ago

Divanü Lügatit Hileon

eklerken. F A N D O M D

eklerken. F A N D O M D I L I N D E barbarlari Kavafis’in yazdığı, Leon’un Hilal’e karşı kullandığı ilk silahtır. İlk defa Leon’un Hilal’i alt ettiği tartışmanın kapısını açan şiirdir.

K E L I M E A N L A M I Mutsuz, bahtsız, talihsiz anlamına gelir. bedbaht. F A N D O M D I L I N D E Dizi ilerlerken fandomun en çok Leon ve Cevdet’e, şu beş ay boyunca da en çok kendine yakıştırdığı sıfattır. Genellikle bu sıfata layık görülen kişinin veya kişilerin başına, pişmiş tavuğun başına gelmeyenler gelmiştir. (bknz: bedbaht fandom)

Lakırtı Ekim 2017
PLAYFUL