Produktet Tona - Kosova Gati Per Eksport

Në këtë katalog prezantohen produktet dhe shërbimet MADE IN KOSOVA që janë vlerësuar si të gatshme për eksport. Katalogu është fokusuar në sektorët vendorë që kanë potencial për të gjeneruar të ardhura nëpërmjet eksportit. Shumë prej këtyre kompanive tanimë kanë filluar të eksportojnë produktet dhe shërbimet e tyre, në Evropë dhe vende tjera të botës. Bizneset e përzgjedhura janë kryesisht biznese partnere të projektit të USAID-it EMPOWER Sektori Privat, në partneritet me Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar. Ky projekt është angazhuar që nga korriku i vitit 2014 për të stimuluar krijimin e vendeve të reja të punës në shkallë të lartë, duke e ngritur aftësinë konkurruese të firmave kosovare në sektorët e gatshëm për zhvillim të veshmbathjeve, përpunimit të drurit, TIK-ut, energjisë së ripërtëritshme, turizmit dhe përpunimit të metaleve. Deri më sot, ky projekt ka krijuar mbi 2.400 vende të reja të punës në mbarë Kosovën, me plane për t’i krijuar gjithsej 5.000 vende të reja të punës deri në korrik të vitit 2019.

TË GJITHË NJERËZIT E MI
PINs për Brezin Bregdetar