Views
10 months ago

mavi ege koleji ic sayfalar

İÇİNDEKİLER MAVİ

İÇİNDEKİLER MAVİ EGE EĞİTİM KURUMLARI 02 DEĞERLER - ÖĞRETMENLER 04 MAVİ EGE KAMPÜS İMKANLARI 06 ANAOKULU 08 İLKOKUL 10 ORTAOKUL 12 ANADOLU LİSESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ETKİNLİKLER 14 16 18 MAVİ EGE EĞİTİM KURUMLARI eğitimin yeni gücü… MAVİ EGE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI 20 İnsanlık ve gelecek, ancak eğitimin gücü ve önderliği sayesinde geliştirildiği, modern yöntemlerin kullanıldığı yenilikçi bir eğitim kurum AKADEMİK BİRİMLER 22 ilerleyebilecektir. Bu anlayışın sonucu doğan Mavi Ege Eğitim Kurumları, Torbalı’daki kampüsünde, anaokulundan liseye kadar her aşamada olma özelliği taşıyor. Mavi Ege Koleji; öğrencilerinin gelecekte başarılı olması için, gerekli bilgi ve ETKİNLİKLER 24 ‘yaşayarak öğrenme’ felsefesi doğrultusunda ezberden bütünüyle uzak, dinamik bir eğitim veriyor. beceriler ile yaşam boyu sürecek yaratıcı düşünceye sahip, çevik öğrenme yolculuğunu sunabilen, iletişim araçlarını ve teknolojiyi kullanabilen, ARGE & DANIŞMANLIK 26 Milli eğitim temel kanununda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Atatürk etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, meraklı, eleştirel düşünen, teknoloji ve medya okuryazarı, işbirliği becerisi yüksek ve etik değerlere sahip bir nesil ilke ve inkılaplarına, gelişim ve öğrenme ilkelerine bağlı, bireysel yetiştiriyor. farklılıkların göz önünde tutulduğu, bireysel becerilerin bir bütün olarak

DEĞERLER ÖĞRETMENLER dün, bugün ve yarın... en büyük kaynak! Başarıyı rastlantılara bırakmayan, eğitimini değerler üzerine temellendiren Mavi Ege Koleji, MİSYON olarak, Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, Mavi Ege Koleji, öğrencilerine, ileri teknoloji ile donatılmış eğitim öğretim teknolojiyi etkili kullanarak öğrenme sürecine aktif katılması için proje Mavi Ege Koleji, sorumluluk alabilen, takım ruhuyla hareket edebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusaldan evrensele anadilini iyi ortamında, bilgili, aydın, vizyon sahibi, dinamik ve profesyonel eğitim çalışmaları yapıyor. üreten, paylaşmayı, sorgulamayı ve araştırmayı bilen, sağlıklı ve özgür kullanan, dünya dillerine hakim, daha iyi bir dünya hedefi olan bireyler kadrosu ile bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma konusunda rehberlik düşünebilen, doğru kararlar alabilen, sağduyulu, sosyal yönleri güçlü, yetiştirmeyi amaçlıyor. ediyor. Öğretmen-öğrenci dayanışmasına çok önem veriyor, aralarındaki E-mavi sistemi ile öğrenci ve öğretmene verilecek özel şifre vasıtasıyla insanlığını ve tabiatında var olan insani değerleri koruyup bilgiyle süsleyen, bağın güçlü olması öğrencilerin motivasyonuna olumlu katkılar sağlıyor, öğrenci-öğretmen iletişimi okul saatleriyle sınırlı kalmıyor. Elektronik mesleki ve akademik donanıma sahip mutlu bireyler yetiştiriyor. Son VİZYON’unda, ‘dünyanın en değerli varlığı insana hizmet etmek’ adına başarılarını artırıyor. Öğretmen – öğrenci arasındaki birebir iletişim, ortamda belirlenen program dahilinde her derse ait ilgili saatte destek eğitim teknolojilerini izleyerek, çağdaş ve bilimsel yöntemlerle eğitim Milli Eğitim temel kanununda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Atatürk özellikle öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerinin belirlenmesinde hizmeti sunuluyor. Uygulanacak soru-cevap yöntemiyle öğrencilerin veriyor. Ezberden uzak, deneye dayalı, pozitif bilimlerin ışığında eğitim ilke ve inkılaplarına bağlı, sağlık alanındaki bilimsel çalışmalara açık, insan önemli rol oynuyor. Tüm akademik derslerde, inovatif öğrenme teknikleri etkileşimli eğitim öğretimde eksiklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Ayrıca gören öğrenciler, burada yaşayarak öğreniyorlar. sevgisiyle dolu, kendine güvenen, dürüst, milli değerlerine bağlı çalışkan konusunda eğitim alan tecrübeli branş öğretmenleri, her bir öğrencinin öğrencilere önceden e-randevu oluşturarak birebir destek alıyorlar. bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

GENÇLİK EĞİTİM KURUMLARI EKİM BÜLTENİ 2018
Biyoteknolojik İlaçlar
İZÜ
f l & x i
futbol ve çocuk e dergi
ODE KSS RAPORU 2015
30031754_timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu
ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÜRETİM YÖNERGESİ
rapor-okul_sosyal_hizmeti_c%CC%A7alis%CC%A7tay_raporu-1_mart_2017