Views
8 months ago

mavi ege koleji ic sayfalar

İLKOKUL yepyeni bir

İLKOKUL yepyeni bir anlayışla... Kulüp Faaliyetleri: Öğrencilerin eğitimi, zihin Check-Up, Görsel Matematik eğitimi gibi farklı eğitim programlarının yanı sıra kişisel yetenek ve ilgi alanlarının mimari, teknik olanaklar ve profesyonel rehberlik hizmetleriyle desteklendiği sosyal klüplerle de tamamlanıyor. Drama, müzik, resim gibi sosyal açılımlarla her açıdan gelişimleri sağlanıyor. proje tasarımları gibi aktivitelerle öğrencilerde bireysel ve toplumsal bilinç yaratılmasına çalışılıyor. Sosyal ve Sportif Faaliyetler: Yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle müzeler, sergiler ve sanatsal faaliyetler takip edilerek öğrencilerin sosyokültürel gelişimleri sağlanıyor. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Güncel problem ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak sergiler, yardım kampanyaları, sağlık etkinlikleri ve

ORTAOKUL daha sosyal, daha katılımcı... Akademik Gelişim: Mavi Ege Koleji’nin hazırlamış olduğu gelişim ve özgeçmiş raporu, hem veli ile değerlendiriliyor hem de öğrencinin sınıf öğretmeni ve diğer öğretmenleri ile paylaşılıyor. Öğrencinin zihin ve öğrenme stillerine göre öğretim yöntemleri geliştiriliyor, öğrenme ortamları hazırlanıyor. Aktif Öğrenme: Öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile karar alma fırsatının verildiği, öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edildiği eğitim süreci oluyor. İşbirlikli Öğrenme: Değişik yetenek, cinsiyet ve sosyal beceri üzerinden gelen çocukların ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek, öğrenmelerine imkan tanınıyor. Keşfederek Öğrenme: Çocuklardaki merak duygusunu harekete geçirip gerekli teknolojik ve bilimsel destek sunularak öğrenmesi sağlanıyor.

RAM LİSELER
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖZEL BANKASINDA*
10090856_2017ygslysrehberi
İZÜ
201771883636976-inkilap Tarihi ve Atat.
f l & x i
38_Sayi
futbol ve çocuk e dergi
28123606_ozeltemellise_haftalik
ted_okuloncesi_egitim_ve_sorunlari_ocr
istihdamda 3i Sayı 22
elitedergisi
Biyoteknolojik İlaçlar
Creativita 34 Full Katalog
ODE KSS RAPORU 2015
yeni harf BAS2
BeyzaNurGungorMT2-SosyalMedya
YAPRAK-Dergisi-Sayı-15
092_095
Gençlik
2ntr(7)
ZEKİCE TASARIM DERGİ
edergielitedergisi
gelisimbasamaklari
gelisimbasamaklari
30031754_timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu
ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÜRETİM YÖNERGESİ
bulentbasar-satış-pazarlama
rapor-okul_sosyal_hizmeti_c%CC%A7alis%CC%A7tay_raporu-1_mart_2017