Views
6 months ago

mavi ege koleji ic sayfalar

İLKOKUL yepyeni bir

İLKOKUL yepyeni bir anlayışla... Kulüp Faaliyetleri: Öğrencilerin eğitimi, zihin Check-Up, Görsel Matematik eğitimi gibi farklı eğitim programlarının yanı sıra kişisel yetenek ve ilgi alanlarının mimari, teknik olanaklar ve profesyonel rehberlik hizmetleriyle desteklendiği sosyal klüplerle de tamamlanıyor. Drama, müzik, resim gibi sosyal açılımlarla her açıdan gelişimleri sağlanıyor. proje tasarımları gibi aktivitelerle öğrencilerde bireysel ve toplumsal bilinç yaratılmasına çalışılıyor. Sosyal ve Sportif Faaliyetler: Yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle müzeler, sergiler ve sanatsal faaliyetler takip edilerek öğrencilerin sosyokültürel gelişimleri sağlanıyor. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Güncel problem ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak sergiler, yardım kampanyaları, sağlık etkinlikleri ve

ORTAOKUL daha sosyal, daha katılımcı... Akademik Gelişim: Mavi Ege Koleji’nin hazırlamış olduğu gelişim ve özgeçmiş raporu, hem veli ile değerlendiriliyor hem de öğrencinin sınıf öğretmeni ve diğer öğretmenleri ile paylaşılıyor. Öğrencinin zihin ve öğrenme stillerine göre öğretim yöntemleri geliştiriliyor, öğrenme ortamları hazırlanıyor. Aktif Öğrenme: Öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile karar alma fırsatının verildiği, öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya teşvik edildiği eğitim süreci oluyor. İşbirlikli Öğrenme: Değişik yetenek, cinsiyet ve sosyal beceri üzerinden gelen çocukların ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek, öğrenmelerine imkan tanınıyor. Keşfederek Öğrenme: Çocuklardaki merak duygusunu harekete geçirip gerekli teknolojik ve bilimsel destek sunularak öğrenmesi sağlanıyor.

Biyoteknolojik İlaçlar
30031754_timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu
ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÜRETİM YÖNERGESİ
rapor-okul_sosyal_hizmeti_c%CC%A7alis%CC%A7tay_raporu-1_mart_2017