Views
1 week ago

UserManual

MY PASSPORT

MY PASSPORT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Tabulka 3. Popis funkcí karty Retrieve (Obnovení) (pokračování) Zobrazená součást Tlačítka Retrieve destination option (Vybrat cíl pro obnovení) Tlačítka Retrieve files option (Výběr souborů pro obnovení) Pole výběru Retrieve some files (Obnovit některé soubory) Popis Vyberte umístění na vnitřním pevném disku počítače, kam chcete zkopírovat obnovené soubory z vybraného disku My Passport: • To the Original Places (Do původních umístění) vytvoření kopie obnovených souborů do stejného umístění, ze kterého byla provedena jejich záloha. • To a Retrieved Content Folder (Do složky obnoveného obsahu) vytvoření kopie všech obnovených souborů do jedné složky. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Retrieve Some Files (Obnovit některé soubory). Pokud chcete vyhledat a obnovit pouze vybrané soubory a složky, můžete použít pole výběru Retrieve Some Files (Obnovit některé soubory), které jsou softwarem WD SmartWare zobrazeny. Výběrem možnosti Retrieve All Files (Obnovit všechny soubory) se pole Retrieve Some Files (Obnovit některé soubory) zavře a software WD SmartWare obnoví všechny soubory z vybraného záložního svazku na disku My Passport. Zobrazení všech souborů z vybraného záložního svazku na vybraném disku My Passport ve struktuře složek se zaškrtávacími políčky pro výběr jednotlivých souborů nebo složek: Přepínací tlačítko Start/Cancel Retrieving (Spustit/zrušit obnovení) Ovládání průběhu obnovení pomocí funkcí spuštění a zrušení obnovení. WD SMARTWARE PŘEHLED FUNKCÍ SOFTWARU – 23

Zobrazení karty Settings (Nastavení) softwaru MY PASSPORT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Stručný přehled funkcí zobrazení karty Settings (Nastavení) popisuje Obrázek 11 a Tabulka 4. Obrázek 11. Zobrazení karty Settings (Nastavení) softwaru Tabulka 4. Popis funkcí karty Settings (Nastavení) Zobrazená součást Tlačítko File History (Historie souborů) Tlačítko Retrieve Folder (Složka pro obnovení) Tlačítko Preferences (Předvolby) Popis Zobrazení dialogového okna Set File History (Nastavení historie souboru), ve kterém lze určit počet uložených verzí, které si přejete uchovat, pro jednotlivé soubory. Zobrazí se dialogové okno Set Retrieve Folder (Nastavit složku pro obnovení), kde lze určit jinou cílovou složku pro obnovené soubory. Zobrazení dialogového okna Set Preferences (Nastavit předvolby), ve kterém lze zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu softwarových aktualizací. WD SMARTWARE PŘEHLED FUNKCÍ SOFTWARU – 24

stáhnout příručku v PDF - Jak na počítač
Návod k obsluze - OPTEX
1 Instalace BlueFRITZ! USB - O2
Upravujeme digitální video - eReading
Návod k obsluze - OPTEX
Základné softwarové vybavenie - Fakulta špeciálneho inžinierstva
2004 / 24 prosinec - stulik.cz
04/2009 - ČERVEN - Webdispečink
manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám
stáhnout příručku v PDF
Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle - Cígler software, a.s.
Acronis® Disk Director Suite 10
BlackBerry Pearl 8100 Smartphone - Příručka Začínáme - O2
využití systému v Money S4 - Cígler software, a.s.
Návod pro uživatele 695 kB - T-Mobile
Řád učebny. Zásady správného chování ve školní počítačové síti
WD Red Product Brief - Western Digital
WD Red Distributor Sales Guide - Western Digital
2004 / 20 říjen - stulik.cz
PDF Návod k použití Download - GLOBAL Export-Import Kft.
2006 / 6 červen - stulik.cz
Zde - DISK Multimedia