03.04.2018 Views

GHB Katalog 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BRAMY<br />

FURTKI<br />

PRZĘSŁA<br />

AKCESORIA<br />

Polecam<br />

Wiesiek Skiba<br />

SYSTEMY OGRODZENIOWE<br />

<strong>2018</strong>


Ogrodzenia tworzone z pasją...<br />

Firma Polbram Steel Group zajmuje się produkcją systemów ogrodzeniowych. Nowoczesne<br />

technologie oraz wykwalifikowany zespół to podstawa naszego sukcesu. Doświadczenie,<br />

zaangażowanie i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych sprawiają, że nasi Klienci<br />

otrzymują gwarancję najwyższej jakości.<br />

Produkty naszej firmy znajdują zwolenników nie tylko w Polsce, ale również za granicą.<br />

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta nieustannie podwyższamy standardy i szukamy<br />

jeszcze lepszych rozwiązań, by zapewnić produkty idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.<br />

Ocynk<br />

Malowanie<br />

proszkowe<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

ZALETY NASZYCH OGRODZEŃ<br />

Łatwy montaż<br />

Zawiasy w komplecie<br />

Atutem naszych ogrodzeń są ocynkowane zawiasy, dzięki którym istnieje możliwość swobodnego<br />

dopasowania odległości bramy lub furtki od słupka.<br />

Cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe<br />

Cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe - to obecnie najwłaściwszy i najskuteczniejszy sposób<br />

pokrywania stali. Wzajemne uzupełnianie się dwóch powłok - powłoka cynkowa zapobiega korozji<br />

podpowłokowej w przypadku uszkodzenia powłoki malarskiej, natomiast powłoka malarska chroni cynk<br />

przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych lub chemicznych. Dzięki takiej metodzie<br />

elementy ogrodzeniowe będą nie tylko trwałe i solidne, ale również estetyczne.<br />

Produkty posiadają certyfikat CE<br />

Wyroby oznaczone znakiem CE bez przeszkód mogą być wprowadzone do obrotu we wszystkich<br />

Państwach UE.<br />

Systemy z 10-letnią Gwarancją<br />

Zamek hakowy<br />

Zamek hakowy montowany w bramach przesuwnych, zamykający się na słupie najazdowym. Zamka<br />

hakowego nie montujemy do bram z automatem. Przy próbie otwarcia zablokowanej bramy automat<br />

napędowy mógłby ulec uszkodzeniu.<br />

Wspieramy


BRAMY<br />

FURTKI<br />

PRZĘSŁA<br />

AKCESORIA<br />

SPIS TREŚCI<br />

System Ogrodzeniowy LIZBONA II ..............................................................................04<br />

System Ogrodzeniowy TOKIO .....................................................................................05<br />

System Ogrodzeniowy BERNO....................................................................................06<br />

System Ogrodzeniowy SEUL .......................................................................................07<br />

System Ogrodzeniowy HAWANA ................................................................................08<br />

System Ogrodzeniowy MONAKO ................................................................................09<br />

System Ogrodzeniowy WENECJA................................................................................10<br />

System Ogrodzeniowy NIKOZJA ..................................................................................11<br />

System Ogrodzeniowy RYGA.......................................................................................12<br />

System Ogrodzeniowy P ECO II...................................................................................13<br />

System Ogrodzeniowy TUNIS .....................................................................................14<br />

System Ogrodzeniowy L..............................................................................................15<br />

System Ogrodzeniowy E .............................................................................................16<br />

System Ogrodzeniowy EZ............................................................................................17<br />

System Ogrodzeniowy K .............................................................................................18<br />

System Ogrodzeniowy KPZ .........................................................................................19<br />

System Ogrodzeniowy KŁ............................................................................................20<br />

System Ogrodzeniowy KŁZ..........................................................................................21<br />

Słupy do Systemów Ogrodzeniowych/ Akcesoria do Systemów Ogrodzeniowych ......22<br />

Łączniki i Obejmy do Systemów Ogrodzeniowych......................................................23<br />

Instrukcja Montażu Bramy Dwuskrzydłowej bez automatu i Furtki ...........................24<br />

Instrukcja Montażu Bramy Przesuwnej bez automatu ...............................................25<br />

System Ogrodzeniowy 3D OCYNK...............................................................................26<br />

System Ogrodzeniowy 3D OCYNK + RAL6005.............................................................27<br />

System Ogrodzeniowy 3D OCYNK + RAL7016 Struktura ............................................28<br />

Bramy i Furtki 3D (Komplety) .....................................................................................29<br />

Panele Ogrodzeniowe 3A ...........................................................................................30<br />

Panele Ogrodzeniowe STRONG/Słupy do Systemu Panelowego ................................31<br />

Akcesoria do Systemu Panelowego ............................................................................32<br />

Słupy i Akcesoria do Siatki ..........................................................................................33<br />

Automatyka ................................................................................................................34<br />

Akcesoria do automatyki ............................................................................................35<br />

Rusztowania ...............................................................................................................36<br />

Akcesoria do Rusztowań.............................................................................................37<br />

Aspekty prawne..........................................................................................................38


NOWOCZESNY DESIGN<br />

LIZBONA II<br />

Polecam<br />

Wiesiek Skiba<br />

ANTRACYT<br />

STRUKTURA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 7016<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276531439<br />

Lewa nr: 5902276531422<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276531415<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276531446<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276531460<br />

Lewa nr: 5902276531453<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5901891476804<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5901891476811<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

50x50<br />

nr: 5900652459872<br />

100x100<br />

nr: 5901891478068<br />

Łącznik typ „T”<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479508<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479492<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891476262<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

Początkowa<br />

nr: 5901891473537 50x50 nr: 5901891479034<br />

100x100 nr: 5902276539541<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5901891479041<br />

100x100 nr: 5902276539534<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5901891479058<br />

100x100 nr: 5901891478945<br />

4


NOWOCZESNY DESIGN<br />

TOKIO<br />

ANTRACYT<br />

STRUKTURA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 7016<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276531491<br />

Lewa nr: 5902276531507<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276531477<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276531484<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,45 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276531859<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276532795<br />

Lewa nr: 5902276531514<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 7016 Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

bramowy<br />

50x50<br />

70x70 nr: 5901891476125<br />

bramowo-furtkowy<br />

nr: 5900652459872<br />

70x70<br />

70x70 nr: 5901891476132<br />

nr: 5901891476156<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 7016 Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479508 nr: 5901891479492<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891476262<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891473537<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5901891479034<br />

70x70 nr: 5901891476194<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5901891479041<br />

70x70 nr: 5901891476200<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5901891479058<br />

70x70 nr: 5901891476217<br />

5


NOWOCZESNY DESIGN<br />

BERNO<br />

NOWOŚĆ<br />

ANTRACYT<br />

STRUKTURA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 7016<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5900652451371<br />

Lewa nr: 5900652451364<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5900652451357<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5900652451388<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5900652451401<br />

Lewa nr: 5900652451395<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 7016 Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

bramowy<br />

50x50<br />

70x70 nr: 5901891476125<br />

bramowo-furtkowy<br />

nr: 5900652459872<br />

70x70<br />

70x70 nr: 5901891476132<br />

nr: 5901891476156<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 7016 Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479508 nr: 5901891479492<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891476262<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891473537<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5901891479034<br />

70x70 nr: 5901891476194<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5901891479041<br />

70x70 nr: 5901891476200<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5901891479058<br />

70x70 nr: 5901891476217<br />

6


NOWOŚĆ<br />

NOWOCZESNY DESIGN<br />

SEUL<br />

ANTRACYT<br />

STRUKTURA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 7016<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka uniwersalna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

nr: 5900652451425<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5900652451418<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5900652451432<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5900652451456<br />

Lewa nr: 5900652451449<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5901891476804<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5901891476811<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

50x50<br />

nr: 5900652459872<br />

100x100<br />

nr: 5901891478068<br />

Łącznik typ „T”<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479508<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479492<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891476262<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

Początkowa<br />

nr: 5901891473537 50x50 nr: 5901891479034<br />

100x100 nr: 5902276539541<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5901891479041<br />

100x100 nr: 5902276539534<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5901891479058<br />

100x100 nr: 5901891478945<br />

7


NOWOCZESNY DESIGN<br />

HAWANA<br />

Polecam<br />

Wiesiek Skiba<br />

ANTRACYT<br />

STRUKTURA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 7016<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276535895<br />

Lewa nr: 5902276535888<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276535871<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276535864<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276535901<br />

Lewa nr: 5902276535918<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 7016 Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

bramowy<br />

50x50<br />

70x70 nr: 5901891476125<br />

bramowo-furtkowy<br />

nr: 5900652459872<br />

70x70<br />

70x70 nr: 5901891476132<br />

nr: 5901891476156<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 7016 Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891479508 nr: 5901891479492<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891476262<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

nr: 5901891473537<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5901891479034<br />

70x70 nr: 5901891476194<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5901891479041<br />

70x70 nr: 5901891476200<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5901891479058<br />

70x70 nr: 5901891476217<br />

8


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

MONAKO<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276534324<br />

Lewa nr: 5902276534317<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276534300<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,10-1,28 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276531385<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276531408<br />

Lewa nr: 5902276531392<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5900652458349<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5900652458363<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

100x100<br />

nr: 5900652450329<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5900652453825<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

100x100 nr: 5901891476231<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

100x100 nr: 5900652454235<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

100x100 nr: 5900652454266<br />

9


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

WENECJA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka uniwersalna<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 1,04 m<br />

nr: 5900652451180<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,08 m<br />

nr: 5902276530005<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,10-1,30 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276530036<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276530050<br />

Lewa nr: 5902276530043<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5900652458349<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5900652458363<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

100x100<br />

nr: 5900652450329<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

100x100 nr: 5901891476231<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

100x100 nr: 5900652454235<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

100x100 nr: 5900652454266<br />

10


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

NIKOZJA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276535772<br />

Lewa nr: 5902276535765<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276535758<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,00-1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276535741<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276535789<br />

Lewa nr: 5902276535796<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5900652453825<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

11


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

RYGA<br />

10<br />

lat Gwarancji*<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Sztyft zaprawkowy<br />

w komplecie<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,20-1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276532894<br />

Lewa nr: 5902276532887<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,20-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276532870<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 0,90-1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276532900<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,20-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276532924<br />

Lewa nr: 5902276532917<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5900652453825<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

12


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

P ECO II<br />

5<br />

lat Gwarancji<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

RAL 9005<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,20-1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276532757<br />

Lewa nr: 5902276532627<br />

Wysokość: 0,90-1,20 m<br />

Szerokość: 1,80 m<br />

nr: 5902276532764<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,20-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276532610<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5900652453825<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

13


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

TUNIS<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276532122<br />

Lewa nr: 5902276532115<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 3,50 m<br />

nr: 5902276532788<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276531958<br />

Wysokość: 1,00-1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276532146<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,30-1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276532177<br />

Lewa nr: 5902276532160<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5900652453825<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

14


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

L<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276533969<br />

Lewa nr: 5902276533945<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276533938<br />

Wysokość: 1,10-1,28 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276533976<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276534034<br />

Lewa nr: 5902276533983<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5900652458349<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5900652458363<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

100x100<br />

nr: 5900652450329<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

100x100 nr: 5901891476231<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

100x100 nr: 5900652454235<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

100x100 nr: 5900652454266<br />

15


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

E<br />

Polecam<br />

Wiesiek Skiba<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276532375<br />

Lewa nr: 5902276532368<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276532344<br />

Wysokość: 1,10-1,28 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276532382<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276532443<br />

Lewa nr: 5902276532436<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5900652458349<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5900652458363<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

100x100<br />

nr: 5900652450329<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

100x100 nr: 5901891476231<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

100x100 nr: 5900652454235<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

100x100 nr: 5900652454266<br />

16


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

EZ<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276532573<br />

Lewa nr: 5902276532566<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276532542<br />

Wysokość: 1,10-1,28 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276532580<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,40-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276532641<br />

Lewa nr: 5902276532634<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

100x100 nr: 5900652458349<br />

bramowo-furtkowy<br />

100x100 nr: 5900652458363<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

100x100<br />

nr: 5900652450329<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

100x100 nr: 5901891476231<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

100x100 nr: 5900652454235<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

100x100 nr: 5900652454266<br />

17


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

K<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276532979<br />

Lewa nr: 5902276532962<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 3,50 m<br />

nr: 5902276532931<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276532948<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276532986<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276533044<br />

Lewa nr: 5902276533037<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr:5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

18


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

KPZ<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276533778<br />

Lewa nr: 5902276533761<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276533747<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276533785<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276533846<br />

Lewa nr: 5902276533839<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr:5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

19


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

KŁ<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,45-1,60 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276533372<br />

Lewa nr: 5902276533365<br />

Wysokość: 1,45-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276533341<br />

Wysokość: 1,10-1,25 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276533389<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,45-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276533440<br />

Lewa nr: 5902276533433<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr:5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

20


KLASYCZNE WZORNICTWO<br />

KŁZ<br />

2<br />

lata Gwarancji<br />

RAL 9005<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Wymaga<br />

malowania<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Przęsło<br />

Wysokość: 1,45-1,60 m<br />

Szerokość: 0,90 m<br />

Prawa nr: 5902276533570<br />

Lewa nr: 5902276533563<br />

Wysokość: 1,45-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276533549<br />

Wysokość: 1,10-1,25 m<br />

Szerokość: 2,00 m<br />

nr: 5902276533587<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,45-1,60 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276533648<br />

Lewa nr: 5902276533631<br />

W komplecie:<br />

Słup najazdowy<br />

Słup prowadzący<br />

Zamek hakowy<br />

Rolka najazdowa<br />

Rolka prowadząca<br />

Wózek jezdny x2<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

bramowy<br />

70x70 nr: 5901891476101<br />

bramowo-furtkowy<br />

70x70 nr: 5901891476118<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

50x50<br />

nr: 5901891474039<br />

70x70<br />

nr: 5901891476149<br />

Łącznik typ „T”<br />

Łącznik typ „O”<br />

Ocynk + RAL 9005 Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473483<br />

nr: 5901891473445<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr:5900652456864<br />

Zestaw elementów<br />

do furtki<br />

z szeroką kasetą<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891474985<br />

Zamknięcie do furtki<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

nr: 5901891473520<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 9005<br />

Początkowa<br />

50x50 nr: 5900652453030<br />

70x70 nr: 5900652454754<br />

Pośrednia<br />

50x50 nr: 5900652453054<br />

70x70 nr: 5901891476385<br />

Narożna<br />

50x50 nr: 5900652453061<br />

70x70 nr: 5900652454273<br />

21


SŁUPY MONTAŻOWE DO SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH<br />

Hawana, Tokio, Lizbona II, Seul, Berno<br />

SŁUP PRZĘSŁOWY 50X50 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

L, E, Ez, Monako, Wenecja<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 100X100 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

SŁUP BRAMOWO-FURTKOWY Z NITONAKRĘTKĄ 100X100 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

SŁUP GŁADKI 100X100 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

Lizbona II<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 100X100 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP BRAMOWO-FURTKOWY Z NITONAKRĘTKĄ 100X100 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP GŁADKI 100X100 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

P Eco II, Ryga, K, Kpz, Kł, Kłz, Nikozja, Tunis<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

SŁUP BRAMOWO-FURTKOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

P Eco II, Ryga, K, Kpz, Kł, Kłz, System, L, E, Ez, Monako, Wenecja, Tunis<br />

SŁUP PRZĘSŁOWY 50X50 (2,00M) OCYNK + RAL 9005<br />

Hawana, Tokio, Berno<br />

SŁUP BRAMOWY 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP BRAMOWO-FURTKOWY 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP GŁADKI70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Kod Ean<br />

5900652459872<br />

Kod Ean<br />

5900652458349<br />

5900652458363<br />

5900652450329<br />

Kod Ean<br />

5901891476804<br />

5901891476811<br />

5901891478068<br />

Kod Ean<br />

5901891476101<br />

5901891476118<br />

5901891476149<br />

Kod Ean<br />

5901891474039<br />

Kod Ean<br />

5901891476125<br />

5901891476132<br />

5901891476156<br />

AKCESORIA KOMPATYBILNE DO SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH<br />

Nazwa Kod Ean Zdjęcie<br />

22<br />

Blacha z nakrętką 80x80mm fi 16,0 Ocynk<br />

Nakrętki zrywalne M8<br />

Klamka z szyldem Ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Klamka z szyldem Ocynk + RAL 9005<br />

Klamka mała bez szyldu do furtki<br />

Pochwyt<br />

Elektrozaczep<br />

Zestaw elementów do furtki Ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Zestaw elementów do furtki Ocynk + RAL 9005<br />

Zestaw elementów do furtki z elektrozaczepem<br />

Zestaw elementów do furtki z szeroką kasetą Ocynk + RAL 9005<br />

Blokada dolna do bramy ocynk<br />

Zamknięcie do furtki Ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Zamknięcie do furtki Ocynk + RAL 9005<br />

Zamknięcie dolne do bramy<br />

Zamknięcie górne do bramy<br />

Zamek wąski do furtki<br />

Zawias kolankowy M16 (PAKOWANE W KOMPLETY PO 2 SZTUKI)<br />

Zawias z kotwą<br />

Gałka stała<br />

Sztyft zaprawkowy RAL + 7016 STRUKTURA<br />

Sztyft zaprawkowy RAL + 9005<br />

Kapturki 70x70 RAL + 9005 (PAKOWANE W KOMPLETY PO 3 SZTUKI)<br />

Kapturki 50x50 RAL + 9005 (PAKOWANE W KOMPLETY PO 3 SZTUKI)<br />

5900652456864<br />

5902276530470<br />

5902276532771<br />

5902276539626<br />

5901891476248<br />

5902276530494<br />

5901721772113<br />

5901891476262<br />

5900652453825<br />

5902276530500<br />

5901891474985<br />

5902276530722<br />

5901891473537<br />

5901891473520<br />

5901891474923<br />

5901891474930<br />

5901891476255<br />

5901891473476<br />

5902276530920<br />

5901721772090<br />

5902276530944<br />

5902276531316<br />

5902276531323<br />

5902276531330


ŁĄCZNIKI I OBEJMY<br />

Nazwa Kod Ean Zdjęcie<br />

Obejma początkowa 100x100 ocynk + RAL 9005<br />

5901891476231<br />

Obejma pośrednia 100x100 ocynk + RAL 9005<br />

5900652454235<br />

Obejma narożna 100x100 ocynk + RAL 9005<br />

5900652454266<br />

Obejma początkowa 100x100 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891478945<br />

Obejma pośrednia 100x100 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5902276539534<br />

Obejma narożna 100x100 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5902276539541<br />

Obejma początkowa 70x70 ocynk + RAL 9005<br />

5900652454754<br />

Obejma pośrednia 70x70 ocynk + RAL 9005<br />

5901891476385<br />

Obejma narożna 70x70 ocynk+RAL 9005<br />

5900652454273<br />

Obejma początkowa 70x70 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891476194<br />

Obejma pośrednia 70x70 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891476200<br />

Obejma narożna 70x70 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891476217<br />

Obejma początkowa 50x50 ocynk + RAL 9005<br />

5900652453030<br />

Obejma pośrednia 50x50 ocynk + RAL 9005<br />

5900652453054<br />

Obejma narożna 50x50 ocynk + RAL 9005<br />

5900652453061<br />

Obejma początkowa 50x50 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891479034<br />

Obejma pośrednia 50x50 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891479041<br />

Obejma narożna 50x50 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

5901891479058<br />

Łącznik do przęsła T ocynk + RAL 9005 (PAKOWANE W KOMPLETY PO 4 SZTUKI)<br />

5901891473483<br />

Łącznik do przęsła T ocynk + RAL 7016 STRUKTURA (PAKOWANE W KOMPLETY PO 4 SZTUKI)<br />

5901891479508<br />

Łącznik do przęsła O ocynk + RAL 9005 (PAKOWANE W KOMPLETY PO 4 SZTUKI)<br />

5901891473445<br />

Łącznik do przęsła O ocynk + RAL 7016 STRUKTURA (PAKOWANE W KOMPLETY PO 4 SZTUKI)<br />

5901891479492<br />

23


POGLĄDOWA INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ BEZ AUTOMATU I FURTKI<br />

4,04m<br />

0,93m<br />

1<br />

Wyznacz położenie<br />

bramy i furtki w terenie<br />

4,00m (brama)<br />

4<br />

Wykonać zbrojenie<br />

wg pkt.5 umieścić<br />

deskowania.<br />

0,90m (furtka)<br />

2<br />

Zrobić wykopy na fundamenty<br />

pod słupki bramy i słupek furtki<br />

na zadaną głębokość.<br />

3<br />

Wykonać szalunki<br />

pod ławę fundamentową<br />

i słupki.<br />

5<br />

W fundamenty słupowe włożyć zbrojenie<br />

wykonane z 4 prętów zbrojonych ø12 mm<br />

o długości 110 cm powiązanych strzemionami<br />

z pręta gładkiego ø6 mm o wymiarach 30x30 cm<br />

rozłożonymi co 15 cm. W ławę fundamentową łączącą<br />

słupy zastosować zbrojenie wykonane z pręta żebrowanego ø 12 mm<br />

w ilości 4 szt. (długość zależna od szerokości bramy)<br />

powiązane strzemionami wykonanymi z pręta<br />

gładkiego ø6 mm (o wymiarze 20x30 cm)<br />

o rozstawie 25 cm.<br />

Bramę w pozycji<br />

6 poziomej należy<br />

złożyć łącznie ze<br />

słupkami zachowując<br />

liniowość położenia<br />

wszystkich elementów.<br />

7<br />

Tak złożoną<br />

bramę należy<br />

ustabilizować<br />

przy pomocy elementów<br />

drewnianych<br />

lub innych (np.: deski,<br />

kantówki, profile).<br />

8<br />

Złożony element<br />

umieścić w miejscu<br />

wbudowania z<br />

zachowaniem<br />

pionowości i ponownie<br />

sprawdzić położenie<br />

wszystkich części<br />

składowych oraz<br />

zabezpieczyć przed<br />

przechyleniem lub<br />

wywróceniem.<br />

11 Wylać<br />

betonowanie<br />

słupów<br />

10<br />

9 Położenie<br />

wysokościowe<br />

należy ustabilizować<br />

poprzez oparcie<br />

sworznia przy słupku<br />

na elemencie<br />

wsporczym.<br />

Zalecana<br />

klasa<br />

betonu<br />

B25-C30<br />

Wykonać betonowe<br />

ławy fundamentowe<br />

oraz cokoły na słupki.<br />

Wykonać deskowanie oraz betonowanie elementów<br />

12 uzupełniających między słupkami pamiętając o umieszczeniu<br />

elementów blokowania bram:<br />

- zamknięcie dolne bramy<br />

- blokada bramy<br />

- zamknięcie górne bramy<br />

MONTAŻ ZAWIASÓW<br />

ZAWIAS<br />

TULEJA<br />

Zalecany jest montaż odboju do bram w celu zabezpieczenia<br />

13 zawiasów przed ich uszkodzeniem.<br />

ZBROJENIE FUNDAMENTU<br />

SŁUPÓW<br />

ODLEGŁOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY<br />

I FURTKI OD PODŁOŻA<br />

MONTAŻ ZAMKA I WKŁADKI<br />

PIERŚCIEŃ<br />

OSADCZY<br />

MONTAŻ BLOKADY BRAMY<br />

ZAMKNIĘCIE<br />

DOLNE BRAMY<br />

1.20m<br />

4x ø12mm<br />

L=110cm<br />

ø6mm co 15cm<br />

BLOKADA<br />

BRAMY<br />

TULEJE<br />

WPUSZCZONE<br />

W BETON<br />

0.40m<br />

0.30m<br />

4-6cm<br />

BETON<br />

FURTKA LEWA<br />

WIDOK Z GÓRY<br />

FURTKA PRAWA<br />

WIDOK Z GÓRY<br />

podwórko<br />

podwórko<br />

ZAWIASY<br />

Z LEWEJ STRONY<br />

ulica<br />

ulica<br />

ZAWIASY<br />

Z PRAWEJ STRONY<br />

24


POGLĄDOWA INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ BEZ AUTOMATU<br />

długość<br />

przeciwwagi<br />

1<br />

Wyznacz położenie<br />

bramy w terenie<br />

wysokość<br />

bramy od<br />

strony zamka<br />

hakowego<br />

+ 4-6 cm<br />

światło bramy + 1cm<br />

2<br />

Zrobić wykopy<br />

na fundamenty<br />

pod słupki<br />

i pod wózki.<br />

4<br />

rolka<br />

Zamontować na<br />

słupku prowadzącym<br />

rolkę prowadzącą<br />

prowadząca<br />

słup prowadzący<br />

brama<br />

przesuwna<br />

beton<br />

wózki<br />

ZBROJENIE FUNDAMENTU<br />

SŁUPÓW<br />

ODLEGŁOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY<br />

I FURTKI OD PODŁOŻA<br />

śruby fund.<br />

M16 kl. 5.6<br />

L=500mm+2N+2P<br />

słup najazdowy<br />

Zalecana<br />

klasa<br />

betonu<br />

C20/25<br />

słup prowadzący<br />

3<br />

bramę<br />

Założyć<br />

na wózki<br />

1.20m<br />

0.40m<br />

4x ø12mm<br />

L=110cm<br />

ø6mm co 15cm<br />

0.30m<br />

4-6cm<br />

ROLKA PROWADZĄCA<br />

ZAMEK HAKOWY<br />

WÓZKI<br />

ROLKA NAJAZDOWA<br />

80mm<br />

400mm<br />

200mm<br />

200mm<br />

oś bramy<br />

115mm<br />

250mm<br />

250mm<br />

500mm<br />

Światło bramy + 10mm<br />

250mm<br />

Rozmieszczenie śrub<br />

na fundamencie<br />

250mm<br />

RZUT FUNDAMENTÓW<br />

zalecana głębokość ławy - 120cm<br />

165mm<br />

50mm<br />

165mm<br />

50mm<br />

Połowa światła wjazdu<br />

BRAMA LEWA<br />

WIDOK Z GÓRY<br />

podwórko<br />

ulica<br />

BRAMA PRAWA<br />

WIDOK Z GÓRY<br />

podwórko<br />

ulica<br />

PRZECIWWAGA<br />

Z LEWEJ STRONY<br />

OTWIERANIE<br />

W LEWĄ STRONĘ<br />

OTWIERANIE<br />

W PRAWĄ STRONĘ<br />

PRZECIWWAGA<br />

Z PRAWEJ STRONY<br />

25


3D OCYNK<br />

Polecam<br />

Wiesiek Skiba<br />

5<br />

lat Gwarancji<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Furtka<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5901891473841<br />

Lewa nr: 5901891473834<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5902276538100<br />

Lewa nr: 5902276537745<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5901721776074<br />

Lewa nr: 5901721776067<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5901891473681<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276537660<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5901721776098<br />

Brama przesuwna<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5901721778801<br />

Lewa nr: 5901721776081<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276538186<br />

Lewa nr: 5902276537820<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5901721778825<br />

Lewa nr: 5901721776104<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk<br />

bramowy<br />

70x70 mm (2,00 m)<br />

nr: 5900652453887<br />

70x70 m (2,40 m)<br />

nr: 5901721774643<br />

furtkowy<br />

60x40 mm (2,00 m)<br />

nr: 5901891478198<br />

60x40 mm (2,20 m)<br />

nr: 5902276530265<br />

Słup gładki<br />

Ocynk<br />

70x70 mm (2,00 m)<br />

nr: 5901721770119<br />

70x70 mm (2,40 m)<br />

nr: 5901721774636<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zamknięcie<br />

Zamknięcie<br />

do bramy górne<br />

Ocynk<br />

do bramy dolne<br />

Ocynk<br />

nr: 5901891474930 nr: 5901891474923<br />

Zamknięcie<br />

do furtki<br />

Ocynk<br />

nr: 5900652458806<br />

Obejmy:<br />

Ocynk<br />

Początkowa<br />

60x40 nr: 5901891474138<br />

Pośrednia<br />

60x40 nr: 5901891474114<br />

Narożna<br />

60x40 nr: 5901891474121<br />

26


3D OCYNK + RAL 6005<br />

5<br />

lat Gwarancji<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

RAL 6005<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5901721774506<br />

Lewa nr: 5901721774490<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5901721770423<br />

Lewa nr: 5901721770096<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5901721774520<br />

Lewa nr: 5901721774513<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5901721776111<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5901721770089<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5901721776746<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5901721778832<br />

Lewa nr: 5901721774537<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5901721778849<br />

Lewa nr: 5901721770102<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5901721778856<br />

Lewa nr: 5901721774544<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 6005<br />

bramowy<br />

70x70 mm (2,00 m)<br />

nr: 5900652453894<br />

70x70 mm (2,40 m)<br />

nr: 5901721776142<br />

furtkowy<br />

60x40 mm (2,00 m)<br />

nr: 5901891478204<br />

60x40 mm (2,20 m)<br />

nr: 5902276530258<br />

Słup gładki<br />

Ocynk + RAL 6005<br />

70x70 mm (2,00 m)<br />

nr: 5901721770133<br />

70x70 mm (2,40 m)<br />

nr: 5901721776135<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Zamknięcie<br />

Zamknięcie<br />

do bramy górne<br />

do bramy dolne<br />

Ocynk<br />

Ocynk<br />

nr: 5901891474930 nr: 5901891474923<br />

Zamknięcie<br />

do furtki<br />

Ocynk + RAL 6005<br />

nr: 5901891474633<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 6005<br />

Początkowa<br />

60x40 nr: 5901891474169<br />

Pośrednia<br />

60x40 nr: 5901891474145<br />

Narożna<br />

60x40 nr: 5901891474152<br />

27


3D OCYNK + RAL 7016<br />

ANTRACYT<br />

STRUKTURA<br />

5<br />

lat Gwarancji<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

RAL 7016<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

Produkt posiada<br />

certyfikat CE<br />

Zawiasy<br />

w komplecie<br />

Brama przystosowana<br />

do automatu<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5900652451043<br />

Lewa nr: 5900652451036<br />

zamek hakowy<br />

w komplecie<br />

Furtka<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5902276533204<br />

Lewa nr: 5902276533198<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 1,00 m<br />

Prawa nr: 5900652451067<br />

Lewa nr: 5900652451050<br />

Wysokość: 1,20 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5900652451142<br />

Brama dwuskrzydłowa<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5902276533211<br />

Wysokość: 1,70 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

nr: 5900652451159<br />

Brama przesuwna<br />

Wysokość: 1,50 m<br />

Szerokość: 4,00 m<br />

Prawa nr: 5902276531637<br />

Lewa nr: 5902276531583<br />

NIE ZAPOMNIJ O:<br />

Słupy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

bramowy<br />

70x70 mm (2,00 m)<br />

nr: 5901891476125<br />

70x70 mm (2,40 m)<br />

nr: 5900652451012<br />

furtkowy<br />

60x40 mm (2,00 m)<br />

nr: 5901891478211<br />

60x40 mm (2,20 m)<br />

nr: 5900652451029<br />

Słup gładki<br />

Zamknięcie<br />

Zamknięcie<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

do bramy górne<br />

do bramy dolne<br />

STRUKTURA<br />

Ocynk<br />

Ocynk<br />

70x70 mm (2,00 m) nr: 5901891474930 nr: 5901891474923<br />

nr: 5901891476156<br />

70x70 mm (2,40 m)<br />

nr: 5900652451166<br />

Blacha z nakrętką<br />

Ocynk<br />

80x80 nr: 5900652456864<br />

Obejmy:<br />

Ocynk + RAL 7016<br />

STRUKTURA<br />

Początkowa<br />

60x40 nr: 5901891470147<br />

Pośrednia<br />

60x40 nr: 5901891470154<br />

Narożna<br />

60x40 nr: 5901891470161<br />

28


BRAMY I FURTKI 3D (KOMPLETY)<br />

NOWOŚĆ<br />

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE 3D<br />

W ZESTAWIE<br />

OCYNK<br />

OCYNK<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

Słupy<br />

bramowe<br />

70x70<br />

BRAMA 4,00 x 1,20 1<br />

ZAMKNIĘCIE GÓRNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE DOLNE 1<br />

SŁUPY BRAMOWE 2<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 6005<br />

ASORTYMENT ILOŚĆ<br />

BRAMA 4,00 x 1,20 1<br />

ZAMKNIĘCIE GÓRNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE DOLNE 1<br />

SŁUPY BRAMOWE 2<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 7016<br />

BRAMA 4,00 x 1,50 1<br />

ZAMKNIĘCIE GÓRNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE DOLNE 1<br />

SŁUPY BRAMOWE 2<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 6005<br />

ASORTYMENT ILOŚĆ<br />

BRAMA 4,00 x 1,50 1<br />

ZAMKNIĘCIE GÓRNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE DOLNE 1<br />

SŁUPY BRAMOWE 2<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 7016<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

BRAMA 4,00 x 1,20 1<br />

BRAMA 4,00 x 1,50 1<br />

ZAMKNIĘCIE GÓRNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE GÓRNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE DOLNE 1<br />

ZAMKNIĘCIE DOLNE 1<br />

Zawiasy<br />

Zamknięcie górne<br />

bramy<br />

Zamknięcie dolne<br />

bramy<br />

SŁUPY BRAMOWE 2<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

SŁUPY BRAMOWE 2<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

FURTKI 3D<br />

W ZESTAWIE<br />

OCYNK<br />

OCYNK<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

FURTKA 1,00 x 1,20 1<br />

ZESTAW FURTKOWY 1<br />

ZAMKNIĘCIE 1<br />

SŁUP FURTK. 60X40 1<br />

SŁUP GŁADKI 60x40 1<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 6005<br />

FURTKA 1,00 x 1,50 1<br />

ZESTAW FURTKOWY 1<br />

ZAMKNIĘCIE 1<br />

SŁUP FURTK. 60X40 1<br />

SŁUP GŁADKI 60x40 1<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 6005<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

Zamknięcie<br />

furtki<br />

FURTKA 1,00 x 1,20 1<br />

ZESTAW FURTKOWY 1<br />

ZAMKNIĘCIE 1<br />

SŁUP FURTK. 60X40 1<br />

SŁUP GŁADKI 60x40 1<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 7016<br />

FURTKA 1,00 x 1,50 1<br />

ZESTAW FURTKOWY 1<br />

ZAMKNIĘCIE 1<br />

SŁUP FURTK. 60X40 1<br />

SŁUP GŁADKI 60x40 1<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

OCYNK + RAL 7016<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

ASORTYMENT<br />

ILOŚĆ<br />

FURTKA 1,00 x 1,20 1<br />

FURTKA 1,00 x 1,50 1<br />

ZESTAW FURTKOWY 1<br />

ZESTAW FURTKOWY 1<br />

ZAMKNIĘCIE 1<br />

ZAMKNIĘCIE 1<br />

SŁUP FURTK. 60X40 1<br />

SŁUP FURTK. 60X40 1<br />

Zawiasy<br />

Zestaw<br />

furtkowy<br />

Słup<br />

furtkowy<br />

60x40<br />

Słup<br />

gładki<br />

60x40<br />

SŁUP GŁADKI 60x40 1<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

SŁUP GŁADKI 60x40 1<br />

ZAWIASY W KOMPLECIE<br />

29


PANELE OGRODZENIOWE 3A<br />

PANEL OGRDZENIOWY 3A MAX<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

RAL 6005<br />

Wysokość: 1,23 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891478013<br />

Wysokość: 1,23 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891478020<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

RAL 6005<br />

Wysokość: 1,52 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891475357<br />

Wysokość: 1,52 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891475364<br />

75mm<br />

3,2mm<br />

200mm<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 7016<br />

Wysokość: 1,23 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891479232<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 7016<br />

Wysokość: 1,52 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891479249<br />

PANEL OGRDZENIOWY 3A LUX<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

Wysokość: 1,23 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891478150<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

Wysokość: 1,52 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891470062<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

Wysokość: 1,72 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891478006<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

Wysokość: 2,00 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901721772267<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 6005<br />

Wysokość: 1,23 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891470055<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 6005<br />

Wysokość: 1,52 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891470079<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 6005<br />

Wysokość: 1,72 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891470109<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 6005<br />

Wysokość: 2,00 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901721772274<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 7016<br />

Wysokość: 1,23 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891479416<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 7016<br />

Wysokość: 1,52 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891470086<br />

30


PANELE STRONG 5/4/5<br />

5<br />

lat Gwarancji<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PRODUKT<br />

OCYNKOWANY<br />

Malowane<br />

proszkowo<br />

PANEL STRONG OCYNK<br />

Wysokość: 1,43 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891479355<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

PANEL STRONG OCYNK + RAL 6005<br />

Wysokość: 1,43 m<br />

Szerokość: 2,50 m<br />

nr: 5901891479362<br />

Zn<br />

OCYNK<br />

+<br />

RAL 6005<br />

SŁUPY DO SYSTEMU PANELOWEGO<br />

Asortyment<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,00M) OCYNK<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,40M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 6005<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,40M) OCYNK<br />

SŁUP BRAMOWY Z NITONAKRĘTKĄ 70X70 (2,40M) OCYNK + RAL 6005<br />

SŁUP FURTKOWY 60X40 (2,20M) OCYNK<br />

SŁUP FURTKOWY 60X40 (2,20M) OCYNK + RAL 6005<br />

SŁUP FURTKOWY 60X40 (2,20M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP FURTKOWY 60X40 (2,00M) OCYNK<br />

SŁUP FURTKOWY 60X40 (2,00M) OCYNK + RAL 6005<br />

SŁUP FURTKOWY 60X40 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,00M) OCYNK<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 6005<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,00M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,40M) OCYNK<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,40M) OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA<br />

SŁUP GŁADKI 70X70 (2,40M) OCYNK + RAL 6005<br />

Kod EAN<br />

5900652453887<br />

5900652451012<br />

5900652453894<br />

5901891476125<br />

5901721774643<br />

5901721776142<br />

5902276530265<br />

5902276530258<br />

5900652451029<br />

5901891478198<br />

5901891478204<br />

5901891478211<br />

5901721770119<br />

5901721770133<br />

5901891476156<br />

5901721774636<br />

5900652451166<br />

5901721776135<br />

31


AKCESORIA DO SYSTEMU PANELOWEGO<br />

Asortyment<br />

Obejma początkowa 60x40 ocynk<br />

Obejma pośrednia 60x40 ocynk<br />

Obejma narożna 60x40 ocynk<br />

Obejma początkowa 60x40 ocynk + RAL 6005<br />

Obejma pośrednia 60x40 ocynk + RAL 6005<br />

Obejma narożna 60x40 ocynk + RAL 6005<br />

Obejma początkowa 60x40 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Obejma pośrednia 60x40 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Obejma narożna 60x40 ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Obejma trzemienna ocynk<br />

Avoclip ocynk<br />

Avoclip ocynk + RAL 6005<br />

Avoclip ocynk + RAL 9005<br />

Avoclip ocynk + RAL 7016 STRUKTURA<br />

Kapturki 60x40 szare<br />

Kapturki 60x40 zielone<br />

Spinki do paneli 50 szt ocynk<br />

Podstawa do słupka panelowego<br />

Mocowanie do podmurówek<br />

Zamknięcie do furtki ocynk<br />

Zamknięcie do furtki ocynk + RAL 6005<br />

Kod EAN<br />

5901891474138<br />

5901891474114<br />

5901891474121<br />

5901891474169<br />

5901891474145<br />

5901891474152<br />

5901891470147<br />

5901891470154<br />

5901891470161<br />

5902276530272<br />

5901721772335<br />

5901721772342<br />

5901721774186<br />

5902276530319<br />

5902276530333<br />

5902276530340<br />

5902276530357<br />

5901891478280<br />

5902276530364<br />

5900652458806<br />

5901891474633<br />

Zdjęcie<br />

32


SŁUPY DO SIATKI I AKCESORIA<br />

Nazwa Opis Kod EAN<br />

SŁUP FI 42,0 (2,00M) CZARNY PCV<br />

SŁUP FI 42,0 (2,20M) CZARNY PCV<br />

SŁUP FI 42,0 (2,00M) OCYNK + PCV<br />

SŁUP FI 42,0 (2,20M) OCYNK + PCV<br />

SŁUP FI 42,4 (2,00M) GŁADKI, PODKŁAD<br />

SŁUP FI 42,4 (2,20M) GŁADKI, PODKŁAD<br />

Wysokość 2,00m, Daszek, Powłoka PCV<br />

Wysokość 2,20m, Daszek, Powłoka PCV<br />

Wysokość 2,00m, Daszek, Ocynk i Powłoka PCV<br />

Wysokość 2,20m, Daszek, Ocynk i Powłoka PCV<br />

Wysokość 2,00m, Daszek, Farba podkładowa<br />

Wysokość 2,20m, Daszek, Farba podkładowa<br />

5908282470137<br />

5902276531194<br />

5902276531200<br />

5902276531217<br />

5908282470144<br />

5902276531125<br />

Zdjęcie<br />

Opis<br />

PRZELOTKA<br />

Mocuje drut naciągowy do słupka. Wyposażona w stalowy, ocynkowany trzpień.<br />

Kod EAN<br />

5901721772137<br />

NAPINACZ<br />

Element napina drut naciągowy. Rolka napinacza wykonana jako odlew staliwny,<br />

całość ocynkowana i pomalowana.<br />

NASADKA FI 42,0<br />

Element gwarantujący solidne i estetyczne połączenie słupków podporowych<br />

z pośrednimi i narożnymi.<br />

OBEJMA FI 42,0<br />

Element łączący napinacz i nasadkę ze słupkiem pośrednim i narożnym w szybki i prosty sposób.<br />

5901721772144<br />

5901721772151<br />

5901721772168<br />

CZĘŚĆ POMOCNICZA<br />

Umożliwia skuteczny montaż dwustronnego słupa i napinacza na jednej obejmie.<br />

5901721772175<br />

ŚRUBA MOCUJĄCA<br />

Śruba mocująca pręt sprężający. Całość wykonana jest ze stali ocynkowanej.<br />

Wyposażona w dwie nakrętki kontrujące i podkładkę<br />

5901721772182<br />

PRĘT SPRĘŻAJĄCY<br />

Służy do mocowania siatki za pomocą śrub oraz gwarantuje pionowe ustawienie siatki<br />

i jej równomierne naprężenie.<br />

5901721772199<br />

33


AUTOMATYKA<br />

Zestaw do bram dwuskrzydłowych<br />

Zestaw do automatyzacji dwuskrzydłowych bram posesyjnych o szerokości skrzydła do 2,00 m<br />

1 WT1SC Siłownik<br />

elektromechaniczny<br />

z wbudowaną centralą sterującą<br />

i odbiornikiem radiowym<br />

z kodem dynamicznie<br />

zmiennym 433,92 MHz.<br />

Zestaw do bram przesuwnych<br />

Zestaw do automatyzacji posesyjnych bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg i 5m.<br />

1 SL1SC Siłownik elektromechaniczny<br />

z wbudowaną centralą sterującą<br />

i odbiornikiem radiowym z kodem<br />

dynamicznie zmiennym 433,92 MHz.<br />

Trzy kluczyki do wysprzęglania Mhouse<br />

i płyta montażowa w zestawie.<br />

34


AUTOMATYKA<br />

Precyzyjny: dzięki mechanicznemu ogranicznikowi zamykania z zintegrowanym ramieniem (przy instalacji z pełną długością ramion).<br />

Bezpieczny: dzięki samohamownej przekładni i specjalnemu kształtowi ramion.<br />

Praktyczny: przegubowe ramiona pozwalają na instalację w nietypowych warunkach, jak na przykład w pobliżu ściany<br />

lub innych obiektów znajdujących się w okolicy słupka.<br />

Wygodny w montażu: uchwyt siłownika można obrócić, aby wzmocnić połączenie z mniej wytrzymałym podłożem, takim jak np. ceglany słupek.<br />

Niewielkie gabaryty: idealny do furtek, pasuje do wąskich słupków (o szerokości 10cm)<br />

Auto-diagnostyka: pozwala zidentyfikować i natychmiast zasygnalizować jakiekolwiek błędy podłączenia lub usterki.<br />

Auto-programowanie: WT2S automatycznie określa najlepsze parametry funkcjonowania dla każdej bramy.<br />

AKCESORIA DO AUTOMATYKI<br />

Asortyment<br />

Automat do bram przesuwnych<br />

Automat do bram dwuskrzydłowych<br />

Lampa ostrzegawcza z anteną 433,92MHZ<br />

Pilot czterokanałowy<br />

Radioodbiornik uniwersalny<br />

Listwa zębata<br />

Listwa montażowa do bramy przesuwnej 4,00 m RAL 9005<br />

Listwa montażowa do bramy przesuwnej 4,00 m RAL 7016 STRUKTURA<br />

Komplet fotokomórek<br />

Klawiatura kodowa<br />

Centrala do sterowania oświetleniem<br />

Zestaw zasilania słonecznego<br />

Ładowarka sieciowa<br />

Zasilanie awaryjne do automatu do bram przesuwnych<br />

Zasilanie awaryjne do automatu do bram dwuskrzydłowych<br />

Zamek kluczykowy<br />

Kod EAN<br />

5901891478341<br />

5901891478334<br />

5902276536199<br />

5901891479065<br />

5901721772052<br />

5901721772069<br />

5902276531347<br />

5902276531354<br />

5902276531361<br />

5902276531378<br />

5902276531521<br />

5902276531538<br />

5902276531545<br />

5902276531552<br />

5902276531569<br />

5902276532184<br />

Zdjęcie<br />

35


RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE<br />

Rusztowania typu „Warszawskiego” od dziesiątek lat cieszą się niesłabnącą popularnością dzięki swojej prostocie i<br />

uniwersalności. Znajdują one zastosowanie w całym budownictwie poczynając od małych remontów prywatnych<br />

mieszkań, poprzez elewacje kończąc na budowie całych budynków i innych wymagających konstrukcji.<br />

Niekwestionowaną zaletą rusztowań typu „Warszawskiego” jest ich lekka, ale bardzo stabilna konstrukcja.<br />

Przegubowe połączenie ramek (tuleja i czop) umożliwiają błyskawiczny montaż nawet wysokich kolumn, a szeroki<br />

zakres dodatkowych elementów rozszerza możliwości rusztowania.<br />

Nazwa Szerokość<br />

Wysokość Kod EAN<br />

1,00 m<br />

0,82 m<br />

5900652456956<br />

RAMA KONSTRUKCYJNA<br />

1,60 m<br />

0,82 m<br />

5908226686976<br />

Rusztowania typu "Warszawskiego" produkowane przez firmę "Polbram Steel Group" posiadają Certyfikat Próby Wytrzymałościowej<br />

wystawiony przez niemieckie laboratorium TUV Rheinland Polska. Przeszły one badania zgodnie z polską normą PN-EN 1004:2005.<br />

Certyfikat, którym są objęte jest zgodny z systemem certyfikacji 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 i programem Certyfikacji PCWU.<br />

Jest to wyróżnienie dające bardzo ważną<br />

informację klientom o posiadaniu znaku<br />

zgodności Monitoring + Testing (M+T).<br />

Znak M+T gwarantuje, że procesy wytwarzania<br />

wyrobu monitorowane przez TÜV Rheinland<br />

Polska są realizowane na najwyższym poziomie<br />

techniczno-organizacyjnym.<br />

Montaż kolumn rusztowań typu<br />

"Warszawskiego" jest w pełni zgodny z<br />

Deklaracją Techniczno-Ruchową i zapewnia<br />

stworzenie bezpiecznego, wygodnego<br />

stanowiska prowadzenia wszelkich lekkich prac<br />

remontowo-budowlanych.<br />

36


AKCESORIA DO RUSZTOWAŃ<br />

Zdjęcie Nazwa Kod Ean Szerokość<br />

Poręcz<br />

Montowana jest na trzpieniach ramy. Zabezpiecza pracowników pracujących na<br />

5901721771888 1,00 m<br />

pomostach oraz częściowo usztywnia siatkę konstrukcyjną rusztowania.<br />

5901721771895 1,60 m<br />

Złącze krzyżowe stałe<br />

Umożliwia bezpieczny montaż rury odbojowej, dzięki której możliwe jest kotwienie<br />

kolumny do ściany.<br />

5901891470208<br />

-<br />

Złącze krzyżowe obrotowe<br />

Umożliwia montaż wysięgnika i zestawu podporowego<br />

5901891470192<br />

-<br />

Element kotwiący<br />

Umożliwia solidne mocowanie konstrukcji rusztowania do ściany obiektu.<br />

5901721771970<br />

-<br />

Balustrada<br />

Zapewnia dużo wyższy poziom bezpieczeństwa robotnikom pracującym na najwyższej<br />

kondygnacji rusztowania<br />

Pas spinający<br />

Zabezpiecza rusztowanie przed rozłączeniem się lub zsunięciem ram konstrukcyjnych.<br />

5901721771963<br />

5901721770881<br />

5901721771987<br />

1,00 m<br />

1,60 m<br />

-<br />

Drabinka<br />

Służy do komunikacji między różnymi poziomami konstrukcji.<br />

5901891470277<br />

-<br />

Pomost roboczy<br />

Sprawnie usztywnia poziomą płaszczyznę konstrukcji. Haki na końcach umożliwiają<br />

montaż między ramami stojakowymi.<br />

5901891470246<br />

-<br />

Pomost roboczy z włazem<br />

Zapewnia komunikację między poszczególnymi kondygnacjami rusztowania.<br />

Montowany za pomocą zaczepu zapadkowego.<br />

Element zabezpieczający<br />

Mocowany do rusztowania od wewnątrz zapobiega wygięciu, bądź rozłączeniu<br />

konstrukcji<br />

5901721771871<br />

5901721771932<br />

-<br />

-<br />

Stężenie<br />

Mocowane do trzpieni ram po przekątnej. Usztywnia pionowo siatkę konstrukcji<br />

rusztowania.<br />

Koło z hamulcem<br />

Umożliwia szybkie i bezpieczne suwanie konstrukcji. Posiada hamulec nożny.<br />

5901891470222<br />

5901891470215<br />

5901891470260<br />

1,00 m<br />

1,60 m<br />

-<br />

Podstawa śrubowa<br />

5901891470239<br />

-<br />

37


ASPEKTY PRAWNE<br />

§41. Przepisy dotyczące ogrodzenia<br />

Ogrodzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie można umieszczać<br />

niebezpiecznych zakończeń takich jak np.: drut kolczasty na ogrodzeniach poniżej 1,8m.<br />

§42. Bramy i furtki<br />

Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz i mieć progów utrudniających<br />

wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.<br />

§43. Wymiary bramy<br />

Zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość bramy powinna stanowić 2,40m,<br />

a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,90m,<br />

przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy dotyczące<br />

ochrony przeciwpożarowej.<br />

§44. Sposób zaprojektowania i wykonania budynku<br />

W przypadku montażu ogrodzenia nie wolno przekroczyć linii granicznych posesji<br />

(zarys tych linii można sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego, albo<br />

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).<br />

Ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki sposób, aby nie zakłócało korzystania<br />

z sąsiednich nieruchomości.<br />

Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Różnice pomiędzy rysunkami i<br />

zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie zdjęć,<br />

informacji zawartych w katalogu, również częściowe tylko za zgodą Polbram Steel Group.<br />

38


Polecam<br />

Wiesiek Skiba<br />

BRAMY<br />

FURTKI<br />

PRZĘSŁA<br />

AKCESORIA<br />

www.polbram.eu<br />

info@polbram.eu<br />

23 692 06 84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!