Views
8 months ago

Gorički vrh 2017

Gorički vrh

Občina Rogašovci, 18. praznična izdaja Gorički vrh april 2017, letnik 18 " Mocna in srecna ženska" »Ne rada govorim o sebi, to bi morali drugi …« str. 14 Vsi smo čudoviti, majhni in veliki … str. 18 S konca sveta na vrh sveta str. 22 Stopinje skozi čas fotoreportaža, str. 27 Katharina von Bora — močna ženska str. 56

Suhokranjske poti pomlad 2013 - Občina Žužemberk
Ogledalo, številka 93, april 2013 - Občina Vojnik
Revija PRO - December 2017
OGLEDALO, številka 82, julij 2011 - Občina Vojnik
Podoživeti hočem vsak prostor vrtca Zvonka Grum Vojniški vrtec kot ...
Suhokranjske poti, oktober 2009 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, Številka 54, 14.april 2006 - Občina Vojnik
Glasilo Vizita - št.33_34 - Splošna bolnišnica Novo mesto
P O S T O J N S K I - Občina Postojna
april 2008 - Občina Logatec
Od socialne delavke do uspešne podjetnice ... 3 ... - Agencija Mori doo
Številka 1/313 - Cinkarna Celje
Suhokranjske poti, oktober 2008 - Občina Žužemberk
OGLEDALO, Številka_69, marec 2009 - Občina Vojnik
Glasnik januar - februar2009 - Občina Škofljica
NOVICE OB^INE DUPLEK, letnik 11, {tevilka 3, javno glasilo
Aplenca - Občina Komenda
Urednikova beseda bf 3/2012 - Frančiškani v Sloveniji
LeGra - Å olski center Novo mesto
30. december 1963 (št. 717-718) - Dolenjski list