SERV-MOBIAK PRODUCT CATALOGUE

mobiak

SERV-MOBIAK PRODUCT CATALOGUE

SINCE 1977

SINCE 1977

S.A.

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

INDUSTRIAL AND MEDICAL GASES

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE


PROIZVO DNjA

AKROTIRI, CHANIA - CRETE 731 00

TEL.:+30 28210 63222, FAX:+30 28210 66 260

CENTRALNA K ANCELARIJA-UPRAVA

M.MPOTSARI STR. 96-98, CHANIA- CRETE 731 36

TEL:+30 28210 91561, 91661, FAX:+30 28210 91644

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA CENTRALNU,JUŽNU I OSTRVSKU GRCKU

ASPROPIRGOS, NEA ZOI - ATTICA, ATHENS 193 00

TEL:+30 210 4614006, FAX:+30 210 5595986

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA SEVERNU GRCKU I BALKAN

IONIA, KALOCHORI - THESSALONIKI 570 09

TEL:+30 2310 785668, FAX:+30 2310 574793

DISTRIBUTIVNI CENTAR ISTOČNI KRIT I ULICA

INDUSTRIJSKA ZONA IRAKLION – KRIT 716 01

TEL: +30 2810 333151

CELL: +30 697 97 90 918

e-mail: info@mobiak.gr

www.mobiak.gr

SERVICE RECOGNITION

PR I727261 A-X

Cert No37939

QA - C -510/09

SERVICE SUPPLIER

LPR0/DDI/20100512181902

SERVICE SUPPLIER

09/XH/24/01

SERVICE SUPPLIER

509/08/SNV


POGLAVLjE 1. PROTIVPOŽARNI APARATI

POGLAVLjE 2. REZERVNI DELOVI ZA PROTIVPOŽARNE APARATE

I STABILNI SISTEMI ZA GAŠENjE POŽARA

POGLAVLjE 3. AGENSI ZA SUZBIJANjE/GAŠENjE POŽARA -

TEČNOSTI ZA GAŠENjE POŽARA

POGLAVLjE 4. ORMARI ZA CREVA,ORMARI ZA ALATE I OSTALA

POTREBNA OPREMA

POGLAVLjE 5. PROTIVPOŽARNA VRATA

POGLAVLjE 6. OPREMA ZA VATROGASCE, SIGURNOSNA I OPREMA

ZA POMOC

POGLAVLjE 7. RAZNI PROIZVODI

POGLAVLjE 8. STABILNI SISTEMI ZA GAŠENjE POŽARA


D AL 1977

C e n t r a l n e p r o s t o r i j e u H a n j i , K r i t ( R e g i j a K a t i a n a , Ak t r o t i r i )

Κεντρικές Εγκαταστάσεις στα Χανιά της Κρήτης (Περιοχή Καθιανά, Ακρωτηρίου)


Sektor tecnosti i vazduha-Proizvodnja i punjenje

Kriogenski rezervoari su prikazani na slici

(2 kiseonika,1 azot, 1 argon, 1 ugljendioksid )

Kancelarije administracije

Soba za savetovanja-pokazivanje opreme

Ureðaj za proveru

moguceg curenja

pogonskog gasa

(helijum-azot jedinjenje)

koristeci visoko osetljivi

senzor koji ispunjava

evropske zahteve

Predsednicka soba

Potpuno automatizovano sklapanje - Jedinica za

proveru protivpožarnih aparata

Postupak izrade-koraci:

- Automatsko punjenje aparata suvim prahom

- Vibriranje tokom tog procesa

- Postavljanje ventila

- Punjenje pogonskim gasom (helijum ili azot)

Jedinica za automatsko punjenje boca gasovima

(Medicinski i industrijski kiseonik , azot, argon, smeše

kao što su IG541,IG55 i slicno )

Jedinica za sito štampu

Postojana štampa na

protivpožarnim aparatima


D AL 1977

Skladište sirovina i raznih roba na Kritu

Odeljenje za proveru prenosnih

protivpožarnih aparata

Mašina za ugradnju

ventila

za boce sa gasom

i protivpožarne

aparate

Spoljašnje čišćenje

I farbanje

boca za gas i

protivpožarnih aparata

Odeljak za sušenje

za boce i cilindre koji su

prošli hidrulicki test

Skladište suvog praha

(vrece težine od jedne tone)

koji se koristi za automatsko

punjenje

Ureðaj za automatsko lepljenje nalepnica

Odeljenje za punjenje ugljendioksidom

sa četiri jedinice za punjenje

Hydraulic 6-Position Testing Machinery for Gas

and Fire Extinguisher Cylinders

- Maksimalni pritisak pri testiranju je 450bar-a

- Maksimalni kapacitet je 30 sudova po satu

Hemijska laboratorija

Potpuno opremljena za kontrolu kvaliteta i hemijske analize

odgovarajucim instrumentima

Τμήμα Χειροκίνητης

Μονάδας

Επανελέγχου

Πυροσβεστήρων

Μηχάνημα Υδραυλικής Δοκιμής 6 Θέσεων,

για Φιάλες Αερίων και Πυροσβεστήρες

- Μέγιστη Πίεση Δοκιμής 450 bar

- Μέγιστη Παραγωγική Δυνατότητα 30 Φιάλες /

ώρα


D i s t r i b u t i v n i c e n t a r z a c e n t r a l n u , j u ž n u i o s t r v s k u G r č k u , A s p r o p i r g o s , N e a Z o i , A t i k a - A t i n a

D AL 1977


Distributivni centar za severnu Grčku i Balkan, Ionia, Kalohori, Solun

D AL 1977


P R O T I V P O Ž A R N I A P A R AT I


PROTIVPOŽARNI APARATI


PROTIVPOŽARNI APARATI

ZA UPOTREBU U VOZILIMA-BRODOVIMA-KUHINJAMA

NOVI PROIZVOD

MBK10 - SET - PYR1 - ABC90

NOVI PROIZVOD

MBK10 - SET - PYR2SMALL

1Kg

A B C

85%

8A 34B

C

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

S-1 protivpožarni aparat

- Reflektujući trougao

- Set za prvu pomoc

Veca moc gašenja vatre u

poreðenju sa S-2 (2Kg suvog

praha ABC40% )

S-2 protivpožarni aparat

- Reflektujući trougao

- Set za prvu pomoć

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ07- SET - PYR2BIG

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

S-2 protivpožarni aparat

- Reflektujući trougao

- Set za prvu pomoc (u skladu sa DIN

13164 Lloyed)

- Reflektujući prsluk

-izotermalno ćebe

ZA REFLEKTUJUćE TROUGLOVE

[ I SETOVE PRVE POMOćI VIDETI STR. 184 ]

14


Geo Fire

D AL 1977

POSEBNE VRSTE APARATA

“PAMETNI” PROTIVPOŽARNI CVET

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - FLOWER - F - CLASS

“Pametni” protivpožarni cvet je namenjen za gašenje pocetnih požara ulja

u kuhinjama. Tokom skladištenja može se iskoristiti i kao ukras u kuhinji , tako što se

može postaviti na metalne delove frižidera ili u vazi za cvece. Pogodan je i za kućnu

upotrebu i za profesionalnu upotrebu. Idealan je za poklone.

1 3

2

Sertifikat o protivpožarnosti od

strane MIRTEC SA

ΜΒΚ03 - ΑF447 - AER1

Protivpožarni aparat u obliku palice AEROSOL

Pogodan za požare klasa A, B, C

MBK03 - 085SEMCA

Punjenje za protivpožarni aparat

u obliku palice sa AEROSOLI

- R.I.N.A

tested

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNIM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

15


PROTIVPOŽARNI APARATI

NOVI PROIZVOD

MBK03 - 010PA - P1RD

Geo Fire

1Kg

A B C

85%

13A 34B

C

SUVI PRAH

NOVI PROIZVOD

Ovo je revolucionarni protivpožarni aparat koji

ne sadrži pogonski gas. Princip rada je da se

sredstvo za gašenje ispušta zahvaljujuci

silikonskom elastomerskom punjenju.

Sadrži 800ml posebne pene

za gašenje požara..

Pogodno je za:

• Kuhinje (profesionalne ili u domovima)

• Kancelarije ili preduzeća

• Kuce i vrtove

• Vozila

• ćamce

• Osoblje obezbeðenja

S-1 protivpožarni aparat oblika boce sa suvim prah om

(sa crnom kružnom plasticnom osnovom)

Pogodno za upotrebu u vozilima i čamcima

Idealno za poklon.

MBK10 - FIREX

Pogodno je za sprečavanje požara:

• A (zapaljivih čvrstih materija)

• B (zapaljivih tečnosti)

• C (masti i ulja za kuvanje)

Prednosti:

• Fleksibilan zahvaljujući maloj težini

• Lagan za upotrebu,nezavisan od položaja (360

stepeni)

• Mala težina-manje od 1.5Kg zahvaljujući

plastičnoj strukturi

• Veliki domet, preko 6m

• U potpunosti izraðen od reciklirane plastike

Sertifikati:

• GS (nemačka potvrda o sigurnosti)

• MIRTEC (sertifikat o protipožarnoj zaštiti)

16


D AL 1977

37939

QA - C -510/09

SERVICE SUPPLIER

LPR0/DDI/20100512181902

SERVICE SUPPLIER

09/XH/24/01

509/08/SNV

NOVI PROIZVOD

MBK10 - AEROSOL

Geo Fire

Β C E

Geo Fire

Najmanji prenosni protivpožarni aparat sa AEROSOLI na svetu:

> Nova generacija-Pametni-čisti-Ekonomicni agensi za gašenje

> Mali-lagani ureðaji za upotrebu

> Protivpožarni aparat nije pod pritiskom

> Nema potrebe za kontrolnim pregledom

> Ne ostavlja mrlje nakon suzbijanja požara

> Neškodljiv za okolinu-lagan za upotrebu

> Pouzdan-siguran proizvod-CE sertifikovan

Najmanji prenosni protivpožarni aparat na bazi AEROSOL GEO je najprilagodljivije i najpouzdanije rešenje za suzbijanje požara na

čamcima, domovima, poslovnim prostorima i tome slično.

EMC dir 2004 / 108 / EC Annex II

NOVI PROIZVOD

MBK10-SET-BOX

Geo Fire

5A 25F

Ovaj proizvod se sadrži od protivpozarnog aparata sa 2Kg vlazne hemikali-je,

protivpožarnog cebeta 0,90mx0,90m. Protivpožarni aparat je pogodan za

požare klase F (profesionalne i kuhinje u domovima,roštilje) kao i za požare

klase A (pamuk, drvo, papir, zapaljive čvrste materije i slično).

Kvalitativne osobine:

- U skladu sa Evropskom Direktivom EN3.7/2004 + A1 2007(E). Ovaj tip

protivpožarnog aparata je prigodan za upotrebu za klasu F požara, za

profesionalne kuhinje kao i kuhinje u privatnim kucama.

- Protivpožarni aparat ima manometar za kontrolu pritiska

- Cišćenje prostora nakon upotrebe protivpožarnog aparata za požare

klase F je vrlo jednostavno

- Protivpožarni aparat ispunjava posebne zahteve induktivnog testa

koji je u skladu sa paragrafom 9 EN3-07:2004 + A1.

- Unutrašnjost boce je zaštićena posebnom plasticnom prevlakom koja

služi za suzbijanje oksidacije-korozije.

Fire Fighting Safety Box

SERVICE RECOGNITION

PR I727261 A-X

17


PROTIVPOŽARNI APARATI

KX11 - DP - CYL02 - REA0

ΚΧ11 - DP - CYL04 - REA0

0,2Kg

A B C

40%

0,4Kg

A B C

40%

Protivpožarni aparat za sto 0,2Kg sa suvim prahom.

IDEALAN ZA POKLON POSLOVNIM PRIJATELjIMA.

Protivpožarni aparat za sto 0,4Kg sa suvim prahom

IDEALAN ZA POKLON POSLOVNIM PRIJATELjIMA.

SUVI PRAH

MBK07 - 010ARP - P1A

1Kg

A B C

75%

8A 21B

C

AEROSOL protivpožarni aparat za jednokratnu upotrebu 1Kgr

suvog praha sa manometrom na dnu.

Žuti plastični nosac sadržan.

Upakovan u kartonsku kutiju.

Zašticeno plastičnom kapom.

> INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU ODŠTAMPANE.

1066/2006

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΒΚ03 - PA25

20-25Lt , Naprtnjača

Izrađena od nezapaljivog materijala

visoke vatrootpornosti.

> METALNI manometar sa otvorom z a testiranje

> čELIčNI o sigurač

> ATOMIC kartonska kutija

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

18


D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARATI SA SUVIM PRAHOM

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 010PA - P1D - BASE

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 010PA - DF

Geo Fire

1Kg

A B C

40%

5A 21B

C

1Kg

A B C

40%

5A 21B

C

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI NOSAC SADRŽAN

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI NOSAC SADRŽAN

[ ]

TEHNICKE KARAKTERISTIKE KOJE SU

U TABELI NISU PRIMENLjIVE U SLUCAJU

PROIZVODA SA DOLE NAVEDENIM KODOM

MBK09-010PA-DF

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ02 - 010ΡΑ - Ρ1S

NOVI PROIZVOD

MBK04 - 010PA - P1E

1Kg

INOX

A B C

40%

5A 21B

C

1Kg

A B C

85%

8A 34B

C

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

S-1 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Veci protivpožarni kapacitet

jednak dejstvu aparata S-2 2Kgr suvi prah.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

INOX

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

sa neizbrisivim slovima

> odštampane INSTRUKCIJE ZA UP OTREBU

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

19


PROTIVPOŽARNI APARATI

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 020ΡΑ - Ρ1D

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 020PA - DF

Geo Fire

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

2Kg

A B C

40%

8A 34B

C

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI NOSAČ SADRŽAN

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim

spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI NOSAČ SADRŽAN

SUVI PRAH

NOVI PROIZVOD

2Kg

INOX

MBK02 - 020PA - P1S

A B C

40%

8A 34B

C

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim

spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

INOX

NOVI PROIZVOD

[ ]

TEHNICKE KARAKTERISTIKE KOJE SU

U TABELI NISU PRIMENLjIVE U SLUČAJU

PROIZVODA SA DOLE NAVEDENIM KODOM

MBK09-010PA-DF

ΜΒΚ04 - 020ΡΑ - Ρ1E

2Kg

A B C

85%

13A 89B

C

S-2 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim

spojem.

Kapacitet gašenja požara skoro podjednak

učinku S-6 3Kgr suvi prah ABC40% aparata.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALN I manometar sa otvorom za testiranje

> ČELIČNI osigurač

> ATOMIC kartonska kutija

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

20


D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARATI

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 030PA - P1B

NOVI PROIZVOD

ΚΧ11 - 504 - ΑΟSS

Geo Fire

3Kg

A B C

40%

13A 55B

C

3Kg

INOX

A B C

40%

13A 55B

C

S-3 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI NOSAC SADRŽAN

S-3 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

INOX

NOVI PROIZVOD

MBK04-030PA-P1C

3Kg

A B C

85%

21A

113B

C

S-3 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

Kapacitet gašenja požara veci nego kod

S-6 6Kg suvi prah ABC40% aparata.

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

sa neizbrisivim slovima

> odštampane INSTRUKCIJE ZA UP OTREBU

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

21


PROTIVPOŽARNI APARATI

NOVI PROIZVOD

GOLDEN SERIES

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM

Geo Fire

6Kg

A B C

40%

21A

113B

C

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

SUVI PRAH

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje

> Novi EPDM crevo za pražnjenje sa galvanizovanim spojnicama,

mlaznicom od ojacane plastike i sa magnetom koji ima za cilj

smanjenje vremena potrebnog za reagovanje

> ATOMIC kartonska kutija

> ODŠTAMPANO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OSTAVLjENO DOVOLjNO PROSTORA DA SE U GORNjEM

DELU MOŽE POSTAVITI NALEPNICA SA NAZIVOM PREDUZECA

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - DF

6Kg

A B C

40%

21A

113B

C

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

[ ]

KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U TABELI

NE VAŽE ZA PROIZVOD SA KODOM

MBK09-060PA-DF

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

22


D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARATI SA SUVIM PRAHOM

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F

NOVI PROIZVOD

MBK02 - 060PA - P1S

Geo Fire

6Kg

A B C

40%

21A

113B

C

6Kg

INOX

A B C

40%

21A

113B

C

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

INOX

NOVI PROIZVOD

MBK11 - 060PA - P1S

> čELICNI osigurač

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

sa neizbrisivim slovima

6Kg

INOX

A B C

90%

55A

233B C

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim

spojem.

> NOV TIP Galvanizovan nosač

INOX

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - ΡIL

6Kg

A B C

40%

S-6 protivpožarni aparat sa ampulom sa

ugljendioksidom.

21A

113B

C

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ07 - 060ΡΑ - Ρ1I

6Kg

A B C

85%

34A

233B

C

S-6 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

Kapacitet gašenja požara skoro podjednak kao

S-12 12Kg suvi prah ABC40% aparat,vezano za

suzbijanje požara klase A, dok za požare klase B

tj zapaljivih tečnosti ispunjava evropske standarde

EN3.7 (znatno veći efekat nego S-12 12Kg ABC40%)

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

23


PROTIVPOŽARNI APARATI

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - Ρ1F

Geo Fire

12Kg

A B C

40%

43A

183B

C

SUVI PRAH

S-12 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje

> Novo EPDM crevo za pražnjenje sa galvanizovanim spojnicama,

mlaznicom od ojačane plastike i sa magnetom koji ima za cilj

smanjenje vremena potrebnog za reagovanje

> ATOMIC kartonska kutija

> ODŠTAMPANO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OSTAVLjENO DOVOLjNO PROSTORA DA SE U GORNjEM

DELU MOŽE POSTAVITI NALEPNICA SA NAZIVOM PREDUZECA

NOVI PROIZVOD

12Kg

ΜΒΚ09 - 120ΡΑ - DF

A B C

40%

43A

183B

C

S-12 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

KARAKTERISTIKE KOJE SU NAVEDENE U TABELI

NE VAŽE ZA PROIZVOD SA KODOM

MBK09-120PA-DF

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

24


D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARATI

MBK02 - 120PA - P1S

12Kg

INOX

A B C

40%

43A

183B

C

S-12 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem

NOVI PROIZVOD

PRENOSIVI

PROTIVPOŽARNI APARATI

ZA POŽARE KLASE D

> čELICNI osigurač

INOX

MOGUćNOST PROIZVODNjE S6 I S12 r Fir E

PROTIVPOŽARNIH APARATA SA POSEBNIM SUVIM

PRAHOM PRILAGODENIM ZA KLASU D POŽARA

POGODAN ZA GAŠENjE NATRIJUMA,KALIJUMA I

MAGNEZIJUMA. NE PREPORUCUJE SE ZA LITIJUM.

POTREBNO JE 3,5Kg PRAHA PO KILOGRAMU METALA.

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim slovima

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

sa neizbrisivim slovima

> NOV TIP Galvanizovan nosač

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 090ΡΑ - DF

9Kg

A B C

40%

27A

144B

C

S-9 protivpožarni aparat sa jednim zavarenim spojem.

Manometar sa sigurnosnim ventilom.

KARAKTERISTIKE IZ TABELE NISU VAŽEćE ZA

PROIZVOD SA KODOM MBK09-090PA-DF

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

25


SUVI PRAH

PRODOTTO ORIGINALE

S E R

I E

G O L D E N

ΜΒΚ09 - 060ΡΑ - Ρ1F

26


Geo Fire

D AL 1977

GOLDEN SERIES

SUVI PRAH

PRODOTTO ORIGINALE

S E R

I E

G O L D E N

ΜΒΚ10 - 060ΡΑ - GEM

27


PROTIVPOŽARNI APARATI

ΜΒΚ07 - 010ARF - Ρ1A

NOVI PROIZVOD

MBK04 - 010AF - P1C

PENA ÁFFF(6%)

1Lt

AFFF

6%

5A 21B

AEROSOL protivpožarni aparat za jednokratnu upotrebu 1L.

Pena sa manometrom na dnu boce.

Plastični žuti nosač sadržan.

Upakovano u kartonsku kutiju.

Zašticeno plastičnom kapom.

Odštampano uputstvo za korišćenje.

1066/2006

NOVI PROIZVOD

1Lt

5A

21B

Pz-1 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim

varom.

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.

Testirani prema En3 standardu.

METALNI NOSAč SADRŽAN

MBK04 - 010AF - P1S

1Lt

INOX

5A

21B

Pz-1 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim

varom.

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.

Testirani prema En3 standardu.

INOX

Geo Fire

AFFF

916

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje

> čELICNI osigurač

BOCA SA

AFFF

916

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

> CILINDAR sa unutrašnjom plastičnom oblogom

> ODŠTAMPANA uputstva za upotrebu

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

28


D AL 1977

Pz PROTIVPOŽARNI APARATI SA PENOM AFFF (6%)

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ05 - 020AF - Ρ1D

NOVI PROIZVOD

MBK04 - 020AF - P1S

2Lt

AFFF

916

5A 34B

2Lt

INOX

AFFF

916

5A

34B

Pz-1 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom.

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.

METALNI NOSAč SADRŽAN

Pz-2 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom

sa manometrom i sigurnosnim ventilom.

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

INOX

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1B

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ04 - 030AF - Ρ1S

3Lt

AFFF

916

8A

55B

Geo Fire

3Lt

INOX

AFFF

916

8A

55B

Pz-3 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom.

Manometar sa sigurnosnim ve ntilom.

METALNI NOSAč SADRŽAN

Pz-3 protivpožarni aparat punjen penom sa jednim varom.

INOX

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

> PLOMBA sa utisnutim slovima

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

sa neizbrisivim slovima

> METALNI Generator pene

> DIP TUBE FILTER

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

29


PROTIVPOŽARNI APARATI

MBK07-060AF-P1E

6Lt

AFFF

916

8A

113B

PENA ÁFFF(6%)

NOVI PROIZVOD

MBK04 - 060AF - P1S

6Lt

INOX

AFFF

916

8A

113B

Protivpožarni aparat 6Lt sa jednim zavarenim spojem.

INOX

Geo Fire

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

Protivpožarni aparat 6Lt u boci sa jednim zavarenim

spojem sa sigurnosnim ventilom.

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 060WT - P1A

Geo Fire

6Lt

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

WATER

8A

Protivpožarni aparat 6Lt u boci sa jednim zavarenim

spojem sa sigurnosnim ventilom.

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje

> NOVO EPDM crevo za pražnjenje pene sa niklovanim

spojnicama, kao i ugradenim magnetom, koji smanjuje

vreme potrebno za pocetak gašenja.

> NOVA MLAZNICA - posebna vrsta sa ojacanom plastikom

> ODŠTAMPANA UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANjE

> ATOMIC kartonska kutija.

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

30


D AL 1977

PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARATI SA PENOM 6% - VODOM

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ07 - 090AF - Ρ1D

KX11 - 046A - 00

9Lt

AFFF

916

13A

183B

9Lt

AFFF

916

13A

183B

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim spojem

i sigurnosnim ventilom i manometrom.

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim spojem

i ampulom.

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

MBK04 - 090AF - P1S

9Lt

INOX

AFFF

916

13A

183B

MBK08 - 090WT - P1A

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim

spojem.

9Lt

WATER

13A

INOX

Protivpožarni aparat 9Lt u boci sa jednim zavarenim spojem

punjen vodom i sigurnosnim ventilom i manometrom.

> BOCA sa unutrašnjom plasticnom oblogom

> UZGONSKA CEV SA FILTEROM

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

> CELICNI osigurac

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim logom

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

31


PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARATI

F KLASA - WET CHEMICAL

Prigodno za korišcenje u profesionalnim ali i kuhinjama po kucama.

F KLASA - WET CHEMICAL

SREDSTVO

F KLASE:

• NE OSTAVLjA MRLjE

NAKON UPOTREBE

• NE DOZVOLjAVA PONOVNO

RAZBUKTAVANjE VATRE U

MASTIMA I ULjIMA

• NEŠKODLjIV ZA

OKOLINU

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 020FCS - P1A

2Lt

F Class

Solution

5A 25F

Protivpožarni aparat 2Lt F klase u boci sa jednim

zavarenim spojem sigurnosnim ventilom i

manometrom.

METALNI NOSAČ SADRŽAN

MBK08 - 060FCS - P1A

6Lt

F Class

Solution

8A

75F

Protivpožarni aparat 6Lt F klase u boci sa jednim

zavarenim spojem sigurnosnim ventilom i

manometrom.

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

5A

25F

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje

> ΝOVO EPDM WET CHEMICAL crevo sa niklovanim spojkama

i nastavkom na nerđajućoj mlaznici za sigurnije korišćenje

protivpožarnog aparata.

> NOVA MLAZNICA od ojacane plastike - posebna vrsta

> UPUTSTVA ZA UPOTREBU ODŠTAMPANA NA BOCI

> ATOMIK kartonsko pakovanje

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

32


Geo Fire

D AL 1977

F KLASA - WET CHEMICAL

NOVI PROIZVOD

MBK11 - 020FCS - SS

Geo Fire

2Lt

F Class

Solution

5A 25F

Protivpožarni aparat 2Lt F klase u boci sa jednim

zavarenim spojem i sigurnosnim ventilom i

manometrom.

METALNI NOSAČ SADRŽAN

INOX

> BOCA sa unutrašnjom plasticnom oblogom

> UZGONSKA CEV SA FILTEROM

> CELICNI osigurac

> SIGURNOSNA PLOMBA sa utisnutim logom

> PRSTEN SA GODINOM PROIZVODNjE

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

33


Geo Fire

Geo Fire

PRENOSNI PROTIVPOŽARNI APARATI

MBK02 - 020CA - P1A

ΚΧ11 - 532 - Α0

2Kg

CO2

21B

2Kg

CO2

21B

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg.

Visine 570mm.

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg.

Visine 510mm.

UGLjENDIOKSID

KX11 - 532 - AOR

Geo Fire

2Kg

CO2

21B

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg sa

ojacanom ceonom mlaznicom (sa spoljašnjom metalnom

navrtkom).

Visine 510mm.

MBK04 - 020CA - P1B

Geo Fire

2Kg

CO2

21B

Protivpožarni aparat sa punjenjem ugljendioksida 2Kg u

aluminijumskom sudu sa ojacanom ceonom mlaznicom

(sa spoljašnjom metalnom navrtkom).

Ukupna težina 5.8Kg

Visine 590mm.

> OJACANA CEONA MLAZNICA sa metalnom navrtkom

> ATOMIK kartonsko pakovanje

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

34


Geo Fire

Geo Fire

Geo Fire

D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARAT SA UGLjENDIOKSIDOM CO2

MBK02 - 050CA - P1A

MBK06 - 050CA - P1D

5Κg

CO2

55B

5Kg

CO2

55B

Protivpožarni aparata sa ugljendioksidom 5Kg

Visina 750mm

Protivpožarni aparat sa uglendioksidom 5Kg.

Visina 665mm

NOVI PROIZVOD

ALUMINIJUM

MBK10 - 050CA - P1A

5Kg

CO2

55B

Protivpožarni aparat sa ugljendioksidom 5Kg sa

nerdajucim ventilom.

Visina 675mm

Ukupna težina 14 Kg!

> NOVO EPDM CREVO ZA PRAŽNjENjE

sa drvenom drškom i mlaznicom za

sprecavanje statickog elektriciteta

> UPUTSTVO ZA UPOTREBU ODŠTAMPANO NA

TELU APARATA DOVOLjNO PROSTORA

ZA UTISKIVANjE LOGOA PREDUZECA

> NOVI TIP galvanizovanog nosača

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

Antimagnetni

protivpožarni aparati su

prigodni za upotrebu unutar

podmornica i delova bolnica sa

osetljivom medicinskom

opremom

na magnetna zracenja.

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

35


PROTIVPOŽARNI APARATI

CE oznaka za sklop

KX11 - ACE1 - A0

1Kg

A B C

40%

A B C

PLAFONSKI APARATI

Automatski plafonski protivpožarni aparat 1Kg

sa zaštitnom mrežom za sprinkler.

Visina 25cm. Prečnik 16cm

SPRINKLER

3Kg

KX11 - ACE3 - A0

A B C

40%

A B C

Automatski plafonski protivpožarni aparat.

Visina 27,6cm. Prečnik 24cm

SPRINKLER

CE oznaka za sklop

Jedini automatski pp

aparat na tržištu sa

Tp26bar

i debljinom tela od 2,5mm

koji nudi najvecu mogucu

sigurnost.

OVI PROIZVOD

NCE oznaka za sklop

Geo Fire

KX11 - ACE6 - A0R

6Kg

A B C

40%

A B C

Automatski plafonski protivpožarni aparat 6Kg.

Visina 40,5cm. Prečnik 21,3cm

SPRINKLER

NOVO KONUSNI OBRUč VEćEG PREčNIKA

(160mm) ZA LAKŠE POSTAVLjANjE

> 68°C Sprinkler sertifikovan i sa sigurnosnim ventilom

> METALNI manometar sa otvorom za testiranje

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

36


D AL 1977

AUTOMATSKI PLAFONSKI PROTIVPOŽARNI APARATI SA PRAHOM

NOVI PROIZVOD

CE oznaka za sklop

KX11 - ACE12 - A0M

12Kg

A B C

40%

A B C

Automatski plafonski protivpožarni aparat 12Kg.

Visina 37cm. Precnik 30,2cm!

SPRINKLER

Jedini automatski pp

aparat na tržitšu sa

Tp26bar

i debljinom tela od 2,5mm

koji nudi najvecu mogucu

sigurnost.

NOVO KONUSNI OBRUč VEćEG PREčNIKA

(160mm) ZA LAKŠE POSTAVLjANjE

Kolicinu sredstva za gašenje požara u odredenoj

oblasti mora proracunati obuceno i ovlašceno lice.

U zatvorenim prostorijama količina sredstva potrebnog

za potpuno gašenje pozara je 12Kg na oblast od 10 m 2

i potrebna je visina od 1,5 do 2m od tačke gašenja.

Na otvorenim prostorima potrebna je veća količina

srazmerna gubicima pri raspršivanju.

NOVI PROIZVOD

KX11 - ACE12 - A0M - 122

12Kg

B C 20%

B C

Automatski plafonski protivpožarni aparat 12Kg.

Visina 37cm. Precnik 30,2cm!

SPRINKLER

CE oznaka za sklop

NOVO KONUSNI OBRUč VEćEG PREčNIKA

(160mm) ZA LAKŠE POSTAVLjANjE

MBK07 - MBK - CPCEILING

Brza spojka za punjenje automatskih plafonskih

protivpožarnih aparata

KX11 - ACE - ADB

> KONUSNI OBRUč sa otvorima za bolje raspršivanje,

direktnu kontrolu manometra ali i lako punjenje

aparata

Podesivi plafonski nosač je pogodan za podešavanje

visine automatskog plafonskog protivpožarnog aparata.

Postavljanje aparata se vrši pomoću vijka i navrtke.

Moguće je dobijanje visine od 80 do 150cm.

> PLAFONSKI NOSAč

sa vijkom i navrtkom za brzo i lako postavljanje

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

37


STABILNI LOKALNI SISTEMI ZA GAŠENjE

SISTEM ZA GAŠENjE POŽARA (A) F-KLASA / WET CHEMICAL

Diagramma Schematico del Sistema (A)

AHIL / ACHILLES

SERTIFIKOVANO

Kompanija MOBIAK SA posle par meseci i sistematskih zalaganja je uspela da osvoji tri različite vrste

stabilnih lokalnih sistema za gašenje požara za upotrebu u kuhinjama, tako da krajnji korisnik može

sa se odluči koji je najpovoljniji sistem za njegov radni prostor. Napominjemo da su sva tri sistema

prihvaćena od strane vatrogasnih brigada u svim okruzima u Grčkoj i da je sredstvo za gašenje u tzv

F-klasi odobreno za upotrebu.

Sistem (Α)

Ovaj tip sistema, je automatski, i termo osetljivi

topljivi detektori koji su u nizu su u funkciji

ranog otkrivanja požara. Sredstvo za gašenje

se distribuira do branjene oblasti - od aparata

kroz izduvne cevi od bakarnih cevi do posebnih

mlaznica za pražnjenje.

U slučaju da se sistem sastoji od više lokalnih

delova tj aparata za gašenje, rad svakog se

postiže upotrebom detonatora sa osiguracem. U

oba slucaja aktiviranja rucnog ili automatskog,

sistem se može programirati da prekine dovod

elektricne energije ili gasa, u odabrane uredaje

kako bi se sprecilo ponovno pojavljivanje

požara.

Automatski rad

U slučaju požara, topljenje odnosno pucanje bilo

kog termosenzitivnog detektora (138C ili 182C

ili 260C), aktivira sistem u elektromehanickom

smislu. Detektori su postavljeni u nizu i povezani

nerdajucom celicnom žicom. Prvi deo metalne

žice je fiksiran za izduvni sistem a drugi je

povezan za elektromehanicki prekidac. U

normalnom radu, žica je zategnuta i tako

povezana sa okidačem. U slucaju požara,

termosenzitivni dete ktori se tope ili lome i samim

tim žica više nije zategnuta. Tada okidac aktivira

preko panela za detekciju ventil na aparatu za

gašenje i sredstvo za gašenje pocinje da se

krece kroz bakarne cevi do posebnih mlaznica

za raspršavanje u branjenoj oblasti.

Rucno aktiviranje

U slučaju požara, rucno aktiviranje se može

izvesti na tri načina (1) pritiskom na posebni

taster za aktivaciju koji je ugraden na panel za

detekciju požara, (2) povlacenjem metalne žice,

(3) povlacenjem palice na ventilu na dole ka

podu.

Sistem sadrži:

• Protivpožarne aparate sa unutrašnjom

plastičnom oblogom zapremine 6 i 9 litara

• Protivpožarne aparate od nerðajuceg celika

zapremine 10 litara ili 12Kg.

• Protivpožarne aparate sa antikorozivnom

bojom u unutrašnjosti zapremine 20 litara ili

25Kg I 35 litara ili 50Kg.

• Nosač za zidno postavljanje protivpožarnog

aparata.

• Sertifikovani ventil za protivpožarne aparate

sa rucnom ili automatskom aktivacijom sa,

sigurnosnim ureðajem po CE-TUV normi.

• Savitljivo čelicno crevo (21,7mmx½”) za

povezivanje pp aparata sa mrežom cevi.

• Termo senzitivne detektore (138°C ili 182°C ili

260°C).

• Baza detektora.

• Nerðajuća celicna žica i prevoji.

• Mehanička rucica za daljinsko upravljanje.

• 90 0 voðica za metalnu žicu.

• Jednozonski panel za detekciju sa ugraðenom

sirenom, baterijom i tasterom za ručno

aktiviranje.

• Elektro-mehanički prekidac

• Taster za otkazivanje akcije gašenja.

• Elektro-mehanički ventil za zatvaranje dovoda

gasa.

• Specijalne mlaznice.

• Spojke (1/2”x3/8”) za povezivanje mlaznica na

mrežu cevi.

38


D AL 1977

POŽARA U KUHINjAMA

SISTEM ZA GAŠENjE POŽARA (B) F-KLASA / WET CHEMICAL

PROMETEJ / PROMETHEUS

Sistem (B)

Glavna odlika ovog sistema je nedostatak panela

za dojavu požara. U ovom slucaju, detekcija se

ne obavlja putem putem detektora vec posebnih

tipova sprinklera. U sistemu (A) oslobadanje

sredstva za gašenje se obavlja iz iste cevi i

prilikom rucnog ali i automatskog aktiviranja,

dok u sistemu (B) su tu dve razlicite cevi od kojih

se jedna završava posebnim tipom sprinklera

tokom automatskog rada a druga mlaznicama u

slucaju rucne aktivacije.

Automatski rad

U ovom slucaju, pritisak u sistemu koji se odnosi

na automatski rad bi trebao da bude 18 bari i

napunjen azotom, što je pritisak koji je veci od

pritiska u boci aparata koji iznosi 15 bari. U

ovom slucaju sredstvo za gašenje požara uvek

ostaje u boci jer je pritisak azota u boci manji

od pritiska u sistemu. U slucaju požara, staklene

ampule na sprinklerima koje su osetljive na

toplotu pucaju i samim tim se pritisak u sistemu

cevi smanjuje. Kada je pritisak u cevima manji

od pritiska u boci, pritisak gasa u boci potiskuje

sredstvo za gašenje u sistem a samim tim i do

sprinklera koji se nalazi na kraju sistema cevi.

U sistemu (B) iskljucenje struje a) ili prekid

dovoda gasa b) se obavlja preko prekidaca koji

reaguje na pritisak. Prekidac se može postaviti

na bilo kojoj tacki dela sistema koji automatski

radi i programiran je da reaguje na 14 bari

pritiska.Prekidac je povezan sa relejom koji se

postavlja unutar elektro ormara kuhinje tako da

se u slucaju pojave požara on aktivira I na taj

nacin iskljucuje dovod struje i gasa do uredaja

koji su odabrani.

Rucno aktiviranje

U ovom slucaju, sistem koji je vezan za rucno

upravljanje ne zavisi od pritiska azota u mreži.

Oslobadanje sredstva za gašenje se obavlja

jednostavnim otvaranjem kuglicnog ventila (na

desnoj strani). Ovaj ventil je uvek zatvoren i

samo u slucaju rucne aktivacije on se treba

potpuno otvoriti kako bi se sredstvo za gašenje

oslobodilo i stiglo do posebnih mlaznica odakle

bi bilo raspršeno po branjenom podrucju.

Prekid snabdevanja elektricne energije i gasa

se obavlja preko prekidaca koji je postavljen u

automatskom delu sistema. U slucaju rucnog

aktiviranja, kada se sredstvo za gašenje oslobodi

u boci pp aparata pada pritisak. Taj pad pritiska

direktno utice na pritisak u cevi automatskog dela

sistema i samim tim i on opada. Ovaj pad pritiska

pokrece prekidac koji aktivira relej u razvodnom

ormaru kuhinje. Sve ostale posledice su iste kao

kod dela sistema koji se automatski aktivira.

SERTIFIKOVANO

Diagramma Schematico del Sistema (B)

Sistem sadrži:

• Protivpožarne aparate sa plastičnom

oblogom u unutrašnjosti zapremine 9 litara

• Protivpožarne aparate od nerðajuceg celika

zapremine 10 litara (12Kg).

• Protivpožarne aparate sa antikorozivnom

bojom u unutrašnjosti zapremine 20 litara

(25Kg).

• Protivpožarne aparate sa antikorozivnom

bojom u unutrašnjosti zapremine 30 litara

(50Kg).

• Nosač za zidno postavljanje protivpožarnog

aparata.

• Spojka sa dva izlaza za povezivanje oba 1 / 2

kuglicna ventila

• 4 kuglična ventila S.S316.

• Posebni tip sprinklera 93°C,141°C,182°C ili

260°C.

• Elektro-mehanički ventil za gas.

• Posebne mlaznice.

• Spojke muške ( 1 / 2

”x 3 / 8

”) za povezivanje

mlaznica sa cevima.

• Prekidač (07-30Bar).

• Mehanicka rucica za daljinsko upravljanje

• Posebni tip manometra za merenje pritiska u

cevima automatskog dela sistema.

39


D

NOVI PROIZVO

PROTIVPOŽARNI APARATI

AUTOMATSKE LOKALNE APLIKACIJE ZA GAŠENjE POŽARA

ZA PROSTORIJE GDE JE ZASTUPLjENA STRUJA I KIPUCA ULjA

(PROFESIONALNE KUHINjE, RESTORANI, ITD.)

NOVI PROIZVOD

Automatske lokalne aplikacije za gašenje požara se koriste u profesionalnim kuhinjama za suzbijanje požara kipućih ulja i masti.

Sredstvo za gašenje je Wet chemical.

Ono se može koristiti i za gašenje požara klase A.

Različiti tipovi lokalnih aplikacija su dostupni po porudžbini i to sa bocama od 6,9,20,35 litara kao i čeličnim bocama od 10 i 20l.

LOKALNI SISTEMI

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

Za bliže informacije obratite se prodajnom odeljenju.

NOVI PROIZVOD

CE OZNAKA ZA SKLOP

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1C

Geo Fire

6Lt

F Class

Solution

6Lt F klasa-Wet chemical lokalne aplikacije za

gašenje požara sa CE automatskim ventilom sa

sigurnosnim diskom i okidacem sa navojem od

četvrtine cola (okidac nije sadržan).

GORE NAVEDENI

PP APARATI

SU CE

SERTIFIKOVANI

ZA SKLOP

ASSEMBLAGGIO CERTIFICATO CE

MBK11-160FCS-L1C

Geo Fire

11Lt - 16Lt

zapremina

cilindra

F Class

Solution

NOVI PROIZVOD

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

NOVI PROIZVOD

OBLOGOM

CE OZNAKA ZA SKLOP

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1C

Geo Fire

F-klasa- Wet chemical solution

lokalne aplikacije za gašenje

požara sa CE automatskim

ventilom sa sigurnosnim

diskom i okidacem sa navojem od

četvtine cola (okidac nije sadržan).

9Lt

F Class

Solution

9Lt F klasa-Wet chemical lokalne

aplikacije za gašenje požara sa

CE automatskim ventilom sa

sigurnosnim diskom i okidacem sa

navojem od četvrtine cola (okidac

nije sadržan).

CE OZNAKA ZA SKLOP

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1C

Geo Fire

17Lt - 20Lt

zapremina

cilindra

DIMENZIJE CILINDRA: PRECNIK: 270 mm (tolerancija 2.5mm)

VISINA: 627.5mm (tolerancija 5mm)

F Class

Solution

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

F-klasa- Wet chemical solution lokalne aplikacije za

gašenje požara sa CE automatskim ventilom sa

sigurnosnim diskom i okidacem sa navojem od

četvtine cola (okidac nije sadržan).

DIMENZIJE CILINDRA: PRECNIK: 190 mm (tolerancija 2mm)

VISINA: 795mm (tolerancija 5mm)

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

> NOV E Lokalne aplikacije CE sertifikovani ventili

od strane TUV sa sigurnosnim diskom i sa

okidačem sa navojem.

> Boca sa unutrašnjom plasticnom oblogom.

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

40


D AL 1977

LOKALNE APLIKACIJE F KLASA - WET CHEMICAL PP APARATI

ΜΒΚ09 - 060FCS - L1D

ΜΒΚ09 - 090FCS - L1D

6Lt

F Class

Solution

9Lt

F Class

Solution

PP aparat 6Lt F klasa-Wet chemical za lokalne

aplikacije za gašenje požara sa dvostrukim izlazom

od 1 / 2

”.

PP aparat 9Lt F klasa-Wet chemical za lokalne

aplikacije za gašenje požara sa dvostrukim izlazom

od 1 / 2

”.

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

DVOSTRUKI IZLAZ 3 / 4

“ ZA PP APARATE ZA LOKALNE APLIKACIJE

OD 20 I 35 LITARA JE DOSTUPAN PO ZAHTEVU

DVOSTRUKI IZLAZ 1 / 2

“ ZA PP APARATE ZA LOKALNE APLIKACIJE

ZA BOCE OD NERÐAJUCEG CELIKA OD 10 LITARA JE DOSTUPAN

NA ZAHTEV KAO I IZLAZ 3 / 4

ZA PP APARATE OD 20 LITARA OD

NERÐAJUCEG CELIKA

> Novi SS 316 kuglični ventil bez zavarenih spojeva

Posebni metalni mehanizam za zabravljivanje ventila

Posebni ugradeni klin omogućava lako i brzo ispuštanje

gasa tokom servisiranja bez potrebe za odvijanjem

ventila.

> MANOMETAR sa otvorom za testranje

> NALEPNICA sa sito štampom i. uputstvom za upotrebu

> Nova mesingana spojnica bez zavarenih spojeva za povezivanje

kuglicnih ventila bez mogucnosti curenja gasa

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

41


PROTIVPOŽARNI APARATI

AUTOMATSKE LOKALNE APLIKACIJE ZA GAŠENjE POŽARA

ZA PROSTORIJE SA PRISUSTVOM STRUJE I KLjUCALIH ULjA I MASTI

(PROFESIONALNE KUHINjE, RESTORANI, ITD.)

NOVI PROIZVOD

Automtske lokalne aplikacije za gašenje požara se koriste u profesionalnim kuhinjama za suzbijanje požara ključalih ulja i masti.

Sredstvo za gašenje se naziva F klasa-Wet chemical.

Može se koristiti i za gašenje požara klase A.

Različiti tipovi lokalnih aplikacija su dostupni na zahtev i to sa bocama od 6,9,20,35 litara kao i čeličnim bocama od 10 i 20 litara.

LOKALNI SISTEMI

Za bliže informacije kontaktirajte prodajno odeljenje.

NOVI PROIZVOD

CE OZNAKA ZA SKLOP

F klasa - Wet chemical lokalna aplikacija sa

CE sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim diskom

i okidačem sa navojem 1 / 4

“ (okidač nije sadržan).

INOX

ΜΒΚ10 - 120FCS - L1C

Geo Fire

10Lt

NOVI PROIZVOD

DIMENZIJE CILINDRA:

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm

F Class

Solution

CE OZNAKA ZA SKLOP

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS

F klasa-Wet chemical lokalne aplikacije za gašenje

požara sa CE sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim

diskom i okidačem sa navojem od četvrtine cola .

(okidač nije sadržan).

INOX

Geo Fire

11Lt - 20Lt

zapremina

boce

F Class

Solution

GORE NAVEDENI PP APARATI

SU CE SERTIFIKOVANI

ZA SKLOP

> NOVI CE sertifikovani ventil za lokalne

sisteme sa sigurnosnim diskom i

okidačem sa navojem

42

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.


Geo Fire

D AL 1977

CE OZNAKA ZA SKLOP

ΜΒΚ10 - 200FCS - L1SS

43


PROTIVPOŽARNI APARATI

PP APARAT I SA SUVI M PRAHOM ZA LOKALNE SISTEME

LOKALNI SISTEMI

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1C

6Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat sa bocom 6Kg sa jednim zavarenim spojom

za lokalne sisteme i dvostrukim izlazom 1 / 2

”.

ΜΒΚ03 - 120PΑ - L1C

12Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat sa bocom 12Kg sa jednim zavarenim spojom

za lokalne sisteme i dvostrukim izlazom 1 / 2

”.

ΜΒΚ04 - 060PΑ - L1Β

6Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat sa bocom 6Kg sa jednim zavarenim spojom

za lokalne sisteme i običnim izlazom 1 / 2

”.

LOKALNI SISTEMI SA BOCAMA OD 6 I 12

Kg SU DOSTUPNI BEZ CEVI NA ZAHTEV

KUPCA

> NOVI SS 316 kuglični ventil bez zavarenih spojeva

Posebni metalni mehanizam služi za zabravljivanje ventila.

Posebni klin omogucava lako i brzo ispuštanje gasa tokom

servisiranja bez potrebe za odvijanjem ventila.

44


NOVI PROIZVOD

D AL 1977

ΜΒΚ02 - 120PΑ - L1A

CE OZNAKA ZA SKLOP

MBK05 - 120PA - L1D

12Kg

A B C

40%

A B C

Geo Fire

12Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat od 12Kg za lokalne sisteme za gašenje požara

sa jednim zavarenim spojem i izlazom 1 / 2

”.

PP aparat od 12Kg za lokalne sisteme sa jednim zavarenim

spojem

i sa CE sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim diskom

i sa okidačem sa navojem od cetvrtine cola.

(okidač nije sadržan)

PP APARATI ZA LOKALNE

SISTEME ZA KLASU D

POŽARA (METALI)

PP APARATI ZA LOKALNE SISTEME OD 6, 12 I 25Kg

SA D TIPOM SUVOG PRAHA ZA SUZBIJANJE POŽARA

METALA SU DOSTUPNI NA ZAHTEV.

D TIP SUVI PRAH JE PRIGODAN ZA POŽARE NATRIJUMA,

KALIJUMA I MAGNEZIJUMA .

NIJE PRIGODAN ZA POŽARE LITIJUMA.

3,5Kg SUVOG PRAHA IDE PO 1Kg METALA.

> METALNI manometar sa test otvorom.

> Nalepnica sa sito odštampanim uputstvom za upotrebu

> DVOSTRUKA SPOJNICA bez zavarenih spojeva za povezivanje

kugličnih ventila bez mogućnosti curenja gasa.

45


PROTIVPOŽARNI APARATI

CE OZNAKA ZA SKLOP

MBK03 - 250PA - L1C

Geo Fire

25Kg

A B C

40%

A B C

LOKALNI SISTEMI

PP aparat od 25Kg za lokalne sisteme sa CE

sertifikovanim ventilom sa sigurnosnim diskom i

okidačem sa

navojem od četvrtine cola (okidač nije ukljucen u set)

Prigodno za benzinske stanice.

DIMENZIJE CILINDRA

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm

MBK03 - 500PA - L1D

Geo Fire

CE OZNAKA ZA SKLOP

50Kg

A B C

40%

DIMENZIJE CILINDRA

PREčNIK: 320mm tolerancija 2,5mm

VISINA: 875mm tolerancija 5mm

A B C

PP aparat od 50Kg za lokalne sisteme sa CE sertifikovanim

ventilom sa sigurnosnim diskom i okidačem sa

navojem od četvrtine cola (okidač nije ukljucen u set)

Prigodno za benzinske stanice.

NOVI PROIZVOD

INOX

CE OZNAKA ZA SKLOP

MBK10 - 250PA - L1SS

Geo Fire

25Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat od 25Kg za lokalne sisteme sa CE sertifikovanim

ventilom sa sigurnosnim diskom i okidačem sa

navojem od četvrtine cola (okidač nije ukljucen u set)

Prigodno za benzinske stanice.

> BOCA sa TP 40bar i PS 28bar, debljine 3 i 3,2mm za

protivpožarne aparate od 25Kg i 50Kg.

DIMENZIJE CILINDRA

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm

Na kutiji je utisnut serijski broj protivpožarnog aparata (S/N) u nameri da se brže popuni list

46


D AL 1977

LOKALNI SISTEMI SA PP APARATIMA SA SUVIM PRAHOM

ΜΒΚ02 - 250PΑ - L1A

25Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat sa suvim prahom od 25Kg sa jednim

izlazom tri četvrtine cola

DIMENZIJE CILINDRA

PREčNIK: 270mm tolerancija 2,5mm

VISINA: 627,5mm tolerancija 5mm

MBK02 - 500PA - L1A

50Kg

A B C

40%

A B C

PP aparat sa suvim prahom od 50Kg sa jednim

izlazom tri četvrtine cola

DIMENZIJE CILINDRA

PREčNIK: 320mm tolerancija 2,5mm

VISINA: 875mm tolerancija 5mm

25 Kg & 50 Kg PP APARATI SA SUVIM

PRAHOM BEZ DVOSTRUKOG

IZLAZA OD 3 / 4

"

SU DOSTUPNI PO ZAHTEVU

> POSEBNI NOSAčI za cilindre sa ručicama za nošenje

i postavljanje za sigurniju instalaciju

25 Kg PP APARATI SA SUVIM

PRAHOM ZA LOKALNE SISTEME

SA OBIčNIM IZLAZOM ILI

DVOSTRUKIM

IZLAZOM OD 3 / 4

"

SU DOSTUPNI PO ZAHTEVU

sa deklaracijom za kupca a i da bi se lakše primetili odgovarajuci sertifikati.

47


NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

PROTIVPOŽARNI APARATI

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVIM PRAHOM

PREVOZNI APARATI

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 250ΡΑ - H1Β

25Kg

> BOCA sa 50mm navoja na vratu

> POSEBNA KOLICA postavljena na cilindru

> Visoko otporni toćkovi

> SITO ODŠTAMPANO uputstvo

ABC

40%

Prevozni pp aparat S-25A sa crevom dužine 5m.

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.

EN1866

ΜΒΚ03 - 250AF - W1Α

25Lt

AFFF

916

A ΙB

Prevozni pp aparat S-50A sa crevom dužine 5m.

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.

EN1866

BOCA SA

Geo

Geo Fire

Geo Fire

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

Treći tocak

je dodat na osnovu

sa prednje strane radi

lakšeg upravljanja i

korišćenja.

Treći tocak

je dodat na osnovu

sa prednje strane radi

lakšeg upravljanja i

korišćenja.

A ΙB C

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ09 - 500ΡΑ - H1Β

Geo Fire

50Kg

ABC

40%

Prevozni pp aparat S-50A sa crevom dužine 5m.

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.

EN1866

> NOVO EPDM crevo za kontrolisano pražnjenje sa pištolj

mlaznicom, napravljeno od naprednih materijala, sa

oprugama od nerđajuceg ćelika za sprećavanje deformacija

creva za pražnjenje.

A ΙΙΙB C

MBK03 - 500AF - W1B

Geo Fire

50Lt

A IIB

Prevozni pp aparat S-50A sa crevom dužine 5m.

Ventil sa manometrom i sigurnosnim mehanizmom.

EN1866

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

AFFF

916

48


NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARATI

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVI M PRAHOM

MBK10 - 1000PA - H1B

MBK10 - 1000AF - W1A

Geo Fire

ABC

100Kg A IVB C 100Lt

40%

Geo Fire

AFFF

916

A IIIB

Prevozni aparat sa suvim prahom 100Kg S-100A sa

crevom od 5 m. Ventil sadrži manometar i sigurnosni

mehanizam.

Prevozni aparat sa suvim prahom 100Kg S-100A sa

crevom od 5 m. Ventil sadrži manometar i sigurnosni

mehanizam.

EN1866

EN1866

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

Treći točak

je dodat na prednju

stranu kolica radi lakšeg

upravljanja pp aparatom.

ΜΒΚ05 - 100AF - W2A

Prevozni pp aparat sa generatorom pene je prigodan za posebne namene i gde

je potrebno hitno reagovanje, kada uobičajeni aparati nisu u mogućnosti da se

pokažu na pravi nacin.

Sadrži cilindar sa kondenzovanom penom 100lt (200lt cilindar je dostupan na

zahtev), usisno crevo za penu, mešalicu, dva vatrogasna creva i mlaznicu za

vodu/penu.

Ovaj aparat mora biti priključen na izvor vode.

Prigodan je za gašenje goriva,boja,razredivača i ostali zapaljivih tečnosti..

49


PROTIVPOŽARNI APARATI

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVI M PRAHOM OD NERÐAJUć EG CELIKA

PREVOZNI PP APARATI

> BOCA sa navojem od 50mm na vratu

NOVI PROIZVOD

> POSEBNA KOLICA postavljena na cilindru

> čVRSTI TOčKOVI

> SITO ODŠTAMPANO uputstvo za upotrebu

ΜΒΚ10 - 250ΡΑ - H1SS

Geo

Geo Fire

25Kg

ABC

40%

A ΙB C

Prevozni pp aparat sa suvim prahom 25kg od nerđajuceg ćelika

sa crevom dužine 5 metara.

Ventil sa manometrom i sigurnosnim uređajem.

INOX

EN1866

Treći točak

je dodat na prednju

stranu kolica radi lakšeg

upravljanja pp aparatom.

> NOVO EPDM crevo za pražnjenje sa pištolj mlaznicom za

kontrolisanje protoka, izrađeno od posebnog materijala,

sa oprugama od nerđajućeg čelika koje sprečavaju

deformacije creva.

50


D AL 1977

PROTIVPOŽARNI APARATI

PREVOZNI PP APARATI SA PENOM I SUVIM PRAHOM OD NERÐAJUCEG CELIKA

NOVI PROIZVOD

MBK10-250AF-W1SS

Geo Fire

25Lt

AFFF

916

A ΙB

Prevozni pp aparat od nerđajuceg ćelika

sa crevom dužine 5 metara.

Ventil sa manometrom i sigurnosnim uređajem.

INOX

EN1866

Treći točak

je dodat na prednju

stranu kolica radi lakšeg

upravljanja pp aparatom.

51


PROTIVPOŽARNI APARATI

CO 2

PREVOZNI PP APARATI

PREVOZNI PP APARATI

ΚΧ11 - 536 - Α0D

10Kg

CO2

70B

10Kg (2x5Kg) CO 2

prevozni pp aparati sa izdržljivim

kolicima sa dve boce 7,5Lt sa EPDM crevom dužine 5m.

MBK03 -120CA - P1A

10Kg

10Kg CO 2

prevozni pp aparat sa bocom od

16Lt sa crevom od 5m.

99/36/EC(π)

CO2

97/23/EC

70 B

EN1964 - 1

EN1866

MBK03 - 300CA - P1A

30Kg

ISO 9809 - 1 ISO 9809 - 1

> EPDM CREVO VISOKOG PRITISKA sa RP

155bar sa drvenom drškom i kontrolom

protoka, u skladu sa EN853.

> č V RSTA KOLICA

> ZAŠTITA ZA VENTIL

EN1866

[ ]

OZNAKA NA SVAKOM PROTIVPOŽARNOM APARATU

JE OBAVEZNA I ZAHTEVANA OD STRANE

SERTIFIKACIONOG TELA

Geo Fire

CO2

113

B

30Kg CO 2

prevozni pp aparat sa bocom od 16Lt sa

crevom od 5m.

99/36/EC(π) EN 1964 - 1 EN1866

MBK03 - 450CA - P1A

45 Kg CO2 B

45Kg CO 2

prevozni pp aparat sa bocom od 16Lt sa

crevom od 5m.

99/36/EC(π) EN 1964 - 1

ISO 9809 - 1

52


D AL 1977

Geo Fire

2Lt F KLASA-WET CHEMICAL

NOVI PROIZVOD

MBK09 - 020FCS - P1A

53


REZERVNI DELOVI ZA

PROTIVPOŽARNE APARATE I SISTEME ZA

GAŠENjE POŽARA


REZERVNI DELOVI


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

SERVISNI PRSTEN SA UGRAVIRANIM IMENOM

Servisni prsten se koristi prilikom servisiranja i provere pp aparata.

Servisni prsten nosi ime preduzeća i ugraviranu godinu.

> Najmanja porudžbina je 3000 komada kako bi se odštampalo ime preduzeća.

U slučaju manje porudžbine servisni prsten dolazi bez štampe.

> Servisni prstenovi se proizvode za sve tipove aparata.

REZERVNI DELOVI

NOVI PROIZVOD

BOCE PP APARATA

SA SUVIM PRAHOM

Boca sa jednim zavarenim spojem sa navojem

30x1,5mm na vratu.

TP 26bar, PS 18bar

FT01 - 501 - A4 1Kg D: 85mm ±1, L: 270mm ±2

FT01 - 502 - A4 2Kg D: 110mm ±1, L: 310mm ±5

Geo Fire

FT01 - 504 - A4 3Kg D: 130mm ±1, L: 365mm ±5

FT01 - 06A - 02 - 00 6Kg D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5

KX11 - 512 - A2

FT01 - 12A - 02 - 00

9Kg D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5

12Kg D: 190mm ±1,5, L: 535mm ±5

56


Geo Fire

D AL 1977

ΚΑΙ I ΜΟΝΙΜΩΝ STABILNE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ SISTEME ZA GAŠENjE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ POŽARA

NOVI PROIZVOD

PENA - VODA

WET CHEMICAL BOCE

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

Boca sa jednim zavarenim spojem sa unutrašnjom plasticnom oblogom

za najveću zaštitu od korozije, sa 30x1,5mm navojem na vratu.

TP 27bar, PS 18bar

KX11 - 501 - A3 1Lt D: 85mm ±1, L: 270mm ±2

KX11 - 502 - A3 2Lt D: 110mm ±1, L: 310mm ±5

KX11 - 504 - A3 3Lt D: 130mm ±1, L: 365mm ±5

KX11 - FEX - CY6B 6Lt D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5

KX11 - FEX - CY9B 9Lt D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5

57


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

NOVI PROIZVOD

BOCE SA JEDNIM ZAVARENIM

SPOJEM OD NERÐAJUćEG CELIKA

Geo Fire

Boce sa jednim zavarenim spojem od nerðajućeg celika

REZERVNI DELOVI

TP 26bar, PS 18bar ΙΝΟΧ

KX11 - 501 - B2 1Kg / 1Lt D: 89mm ±0,5, L: 270mm ±2

KX11 - 502 - B3 2Kg / 2Lt D: 110mm ±0,5, L: 302mm ±2

KX11 - 504 - B2 3Kg / 3Lt D: 130mm ±1, L: 346mm ±2

KX11 - 507 - B3 6Kg / 6Lt D: 160mm ±1, L: 448mm ±3

KX11 - 516 - B2 12Kg / 9Lt D: 180mm ±1, L: 595mm ±3

58


Geo Fire

D AL 1977

ΚΑΙ I STABILNE ΜΟΝΙΜΩΝ SISTEME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ZA GAŠENjE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

POŽARA

NOVI PROIZVOD

BOCE SA JEDNIM ZAVARENIM

SPOJEM OD NERÐAJUCEG CELIKA

Geo Fire

Boce sa jednim zavarenim spojem od nerðajućeg celika

TP 26bar

ΚΧ11 - ACE6 - A2R

6Kg

6kg- visina 41,5cm

precnik 21,3cm

Jedini plafonski

automatski

aparat sa TP 26bara

i 2,5mm debljine lima,

nudi

najbolju zaštitu

MBK07 - ACE12 - A3

12Kg

NOVI KONUSNI PRSTEN

PREčNIKA 160mm ZA

LAKŠU UGRADNjU

12kg- visina 37cm

precnik 30,2cm

> KONUSNI PRSTEN sa simetričnim otvorima za

rasprskavanje sredstva za gašenje, laksu kontrolu

manometra kao i ponovno punjenje.

> PLAFONSKI NOSAč sa maticom i vijkom

za laku ugradnju.

59


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

BOCE ZA LOKALNE SISTEME

ZA GAŠENjE POŽARA

REZERVNI DELOVI

NOVI PROIZVOD

Boce za lokalne sisteme za gašenje pozara.

Posebni nosači za zid sa drškama za lakse nošenje/ugradnju

Mogućnost redne ugradnje.

1” navoj na vratu.

TP 40bar, PS 18bar za debljine 3 i 3,2mm za boce za

25kg i 50kg

ΚΧ11 - PES25 - Α2

DIMENZIJE BOCE:

PREčNIK: 270 ± 2,5mm VISINA: 627,5mm

ΚΧ11 - PES25 - Α2R

(pena-wet chemical sredstvo)

DIMENZIJE BOCE:

PREčNIK: 270 ± 2,5mm VISINA: 627,5mm

KX11 - PES50 - A2

(pena - wet chemical sredstvo)

DIMENZIJE BOCE:

PREčNIK: 320 ± 3mm VISINA: 875mm ± 5mm

Geo Fire

INOX

MBK10-PES25-A2-SS

DIMENZIJE BOCE:

PREčNIK: 270 ± 2,5mm VISINA: 627,5 ± 5mm

25Kg

25Lt

50Kg

25Kg/Lt

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

DIMENZIJE BOCE:

PREčNIK: 270 ± 2,5mm

VISINA: 627,5 ± 5mm

60


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

BOCA ZA PREVOZNE PP APARATE

SA PRAHOM

TP 30bar, PS 21bar

KX11 - 525 - A2

Boca za prevozne pp aparate sa prahom sa odvojivim kolicima i

navojem 50mm navratu boce.

Ojacani točkovi.

25Kg

KX11 - 528 - A2

50Kg

BOCA ZA PREVOZNE

PP APARATE SA PENOM

BOCA SA

UNUTRAŠNjOM

PLASTIčNOM

OBLOGOM

Boca za prevozni pp aparat sa penom sa unutrašnjom

plastičnom oblogom i odvojivim kolicima, 50mm navoja na

vratu boce, ojačani tockovi

TP 30bar, PS 21bar

KX11 - 525 - A2R

25Lt

KX11 - 528 - A2R

50Lt

Treci točak

je dodat na prednju

stranu kolica kako bi se

lakše upravljalo pp

aparatom

61


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI

NOVI PROIZVOD

BOCE ZA PREVOZNE PP APARATE

PRAH/PENA OD NERÐAJUćEG CELIKA

INOX

TP 30bar, PS 21bar

ΜΒΚ10-525-Α2SS

Treci točak

je dodat na prednju

stranu kolica kako bi se

lakše upravljalo pp

aparatom

Geo Fire

Boce za prevozne pp aparate sa odvojivim kolicima.

Ojačani tockovi.

25Kg/Lt

62


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

SUDOVI POD PRITISKOM

Geo Fire

WP 150bar TP 250bar 97/23 (CE)

ΚΧ11 - 532 - Β2

2Kg (3Lt) CO 2

pilot boca za IG55,CO 2

IG 545 stabilne sisteme.

3 Lt - VISINA: 475mm, PREčNIK: 105mm ± 1.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 12

16 Lt - VISINA: 960mm, PREčNIK: 160mm ±2.

PUNjENjE BOCA

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 30

40 Lt - VISINA: 1210mm, PREčNIK: 229mm ±2.

SREDSTVOM ZA GAŠENjE

I KORIŠćENjE

SERTIFIKOVANIH

VENTILA JE DOSTUPNO NA

ZAHTEV

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 35

50 Lt - VISINA: 1515mm, PREčNIK: 229mm ±2.

MARINE

DNV

WP 150bar TP250 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK09 - ΤΙC - 45

67,5 Lt - VISINA: 1480mm, PREčNIK: 267mm ±3.

75Lt -150bar-50kg

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK08 - ZW - 50

67,5 Lt - VISINA: 1500mm, PREčNIK: 267mm ±3.

zapremine CO 2

boce su dostupne

nakon zahteva

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 60

80 Lt - VISINA: 1750mm, PREčNIK: 267mm ±3.

63


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

SIGURNOSNA KAPA

ΚΧ10 - 026 - 01

Sigurnosna kapa za boce sa gasovima.

REZERVNI DELOVI

SIGURNOSNI NOSAč

ΚΧ10 - 166 - 00

ZAŠTITNA KAPA ZA VENTILE

KX10 - 346 - 00

KX10 - 346Α - 00

ZAŠTITNI DISK ZA VENTIL

KX10 - 181 - 00

W.P. 200bar T.P. 300bar 99/36/EC(π)

ALUMINIJUMSKE BOCE

NAVOJ 25E

Plastični nosač za boce sa gasovima

sa unutrašnjim navojem na vratu..

Koristi se na prevoznim CO 2

aparatima

Koristi se u slučaju pada.

Plastična zaštitna kapa

za CO 2

aparate.

Koristi se u slučaju pada.

2 Kg Co 2

5 Kg Co 2

Zaštitni disk za ventil, štiti bocu i ventil

u slučaju pada. Takode, preporučuje se

za podizanje delova stabilnih sistema

boca sa CO 2

, IG 541, IG 55.

KX11 - 533 - D2

1,5Lt D:111mm, L:280mm ±3

KX11 - 531 - D2 2Lt D:111mm, L:368mm ±4

KX11 - 532 - D2 3Lt D:111mm, L:495mm ±5

ΚΧ11 - 536 - D2 5Lt D:111mm, L:535mm ±5

64


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

VENTILI ZA PP APARATE I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX02 - 025G - 00

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm

izlaz 1 / 4

”,

i navojem za manometar M10x1

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX02 - 015J - 00

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm

izlaz 1 / 4

”, sa sigurnosnim mehanizmom

i navojem za manometar M10x1

6-12Kg / 6 - 9Lt

ΚΧ02 - 159A - 00

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm

izlaz 1 / 4

”,

i navojem za manometar M10x1

3Kg / 3Lt

KX02 - 017H - 00/CE2

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm

izlaz 1 / 4

”, sa sigurnosnim mehanizmom

i navojem za manometar M10x1

1 - 2Kg / 1 - 2Lt

ΚΧ01 - 009F - 00/CE1

PS 18bar (60 0 C) TP 27bar (TUV)

Ventil za penu/suvi prah, 30x1,5mm

izlaz 1 / 8

”, sa sigurnosnim mehanizmom

i navojem za manometar M10x1

1 - 2Kg / 1 - 2Lt

KX02 - 061B - 00A

Ventil za penu/suvi prah 30x1,5mm

Navoj manometra M10x1

65


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

VENTILI ZA PP APARATE I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

REZERVNI DELOVI

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX01 - 006A - 00Β

1 - 3Kg / 1 - 3Lt

KX01 - 004 - 00C

ΙΝΟΧ

3 - 12Kg / 3 - 9Lt

KX02 - 007C2 - 00

Ventil od nerðajućeg celika za penu/suvi prah

ΙΝΟΧ

(TUV)

(TUV)

(TUV)

1 - 2Kg / 1 - 2Lt

KX01 - 009F - 00A1

Ventil od nerðajućeg celika za penu/suvi prah

30x1,5mm sa sigurnosnim uredajem na

manometru

(TUV)

25 - 50 - 100 - 150Kg / Lt

KX05 - 003C - 00/CE

(TUV)

ΚΧ05 - 002C - 00

Ventil za penu/suvi prah

24x1,5mm

sa sigurnosnim uredajem na

manometru

Ventil za penu/suvi prah

24x1,5mm

sa sigurnosnim uredajem na

manometru

Ventil za prevozne pp aparate sa penom/suvim prahom

Sa ženskim navojem,

Ulaz 2” (Ö50mm), Izlaz 3 / 4


Sa sigurnosnim mehaniozmom na manometru

Ventil za prevozne aparate

sa penom/suvim prahom

izlaz 1 / 2

”, ulaz 1”

(TUV)

ΚΧ05 - 004 - 44C

Rezervna ručka ventila prevoznog aparata

66


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

Inlet 30x1.5 6 - 12Kg

ΚΧ03 - 046E - 00

Geo Fire

(TUV)

Inlet 1’’ 25 - 50Kg

KX03 - 046F - 01

(TUV)

CE- oznaka ventil sa sigurnosnim ureðajem za

penu/suvi prah/wet chemical stabilne sisteme

za gašen. je požara.

Ručni i adapter za okidač za 1/4” okidac

(okidač nije sadržan)

1 Ventil

2 Klip

2.

1.

ΚΧ04 - 010 - 00

Ventil za stabilne sisteme sa dvostrukim izlazom

Ručno i automatsko aktiviranje- adapter M8x0,75

(MBK03-PYR-2006C1 nije sadržan)

Sa ampulom koja je toplotno osetljiva na 68°C

ΚΧ04 - 010 - 48

Rezervna toplotno osetljiva ampula 68°C

za ventil (Ê×04 - 010 - 00)

2 - 5Kg CO 2

KX03 - 016E - 00

CO 2

ventil čeoni izlaz

27,8 x 14 (25E)

(TUV)

PS 174bar (60 0 C)

ΤP 250bar

sigurnosni uređaj 225 ± 22,5 bar

2 - 5Kg CO 2

ΚΧ03 - 007Β1 - 00

CO 2

ventil bočni izlaz

27,8 x 14 (25E) (TUV)

PS 174bar (60 0 C) ΤP 250bar

sigurnosni uređaj 225 ± 22,5 bar

67


Geo Fire

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

VENTILI ZA PP APARATE I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

ΚΧ03 - 016D - 00

CO 2

ventil

REZERVNI DELOVI

1” ulazni navoj

(TUV)

KX03 - 001 - 00

19,2x14(17E) navoj

(TUV)

ΚΧ03 - 026N - 00

27,8x14(25E) ulazni navoj (TUV)

sigurnosni ureðaj 260±26Bar

ΚΧ03 - 022 - 00

19,2x14(17E) ulazni navoj

(TUV)

CO 2

ventil

CO 2

ventil Uglavnom se koristi za prevozne

pp aparate

CO 2

ventil

ΜΒΚ03 - S - 023BR - CE

27,8x14 (25E) navoj

(BV)

Sertifikovani CE ventil CO 2

za stabilne

sisteme, sa ručnim, pneumatskim i 1 / 4

"

okidačem za aktivaciju

68


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

Geo Fire

EN 12094-4

WP 200bar TP 300bar

MBK10 - SN - 200

27,8x14 (25E) navoj

Ventil za IG 541/IG 55 stabilne sisteme,

trostruki način aktiviranja

EN 12094-4

WP 200bar TP 300bar

MBK04 - V - K8555

27,8x14 (25E) navoj

Ventil za IG 541/IG 55 stabilne sisteme,

trostruki način aktiviranja, sa sigurnosnim sistemom

ΜΒΚ04 - S - 056CB

Proizvedeno u skladu sa BS normama

27,8x14 (25E) navoj

Solenoidni ventil za stabilne sisteme sa

CO 2

, IG 55, IG 541

pogodno i za pilot boce CO 2

(TUV)

MBK04 - V - 19255

27,8x14 (25E) navoj

Solenoidni ventil za CO 2

, IG 55, IG 541

stabilne sisteme za gašenje pozara

MESINGANA SLEPA SPOJKA

KX09 - 003 - 149

3

/ 8

“ mesingani završetak, prigodan za

zaptivanje zadnje boce CO 2

, IG 55 , IG 541

stabilnog sistema za gašenje požara ili za

pilot cilindar.

FUSE

ΜΒΚ02 - PYR

Koristi se u sistemima sa CO 2

/IG541/IG55/

Wet chemical/suvi prah/pena

69


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

FUSE

MBK03 - PYR - 2006C1

M8x0,75, proizveden u Engleskoj

(prigodan za KX04-010-00)

REZERVNI DELOVI

NOVI PROIZVOD

OSIGURAČI

ΙΝΟΧ

KX02 - 015 - 09 - 02B

KX01 - 006 - 09 - 02A

ΚΧ09 - 006 - 00

ΙΝΟΧ

ΚΧ05 - 004 - 09 - 02C

ΙΝΟΧ

Geo Fire

Geo Fire

KX02 - 025D - 09

Osigurač, dužine 4cm,

Nerðajući celik

Osigurač, dužine 4cm

Osigurač, sa prstenom, dužine 3cm

Osigurač od ner aju eg celika za

prevozne pp aparate

Osigurač od nerðajućeg celika sa zaštitnom kapom

za manometar ventila KX02-025G-00

ΙΝΟΧ

KX02 - 015J - 09

Osigurač od nerðajućeg celika, sa zaštitnom

navlakom za manometar prigodno za

ventil KX02-015J-00/CE

70


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

PLOMBA

KX10 - 131 - 00

Plomba, igli ni tip plastična

Vaš logo moze biti odstampan

Najmanja količina za poručivanje 1000 komada

Plomba, nalik na uzicu Vaš logo moze biti odstampan

Najmanja količina za porucivanje 5000 komada

ΚΧ09 - 006 - 06C

Tip uzice plavi

(ugraviran MBK logo)

ΚΧ09 - 006 - 28F

Tip uzice žuti

(ugraviran MBK logo)

ΚΧ09 - 006 - 28D2

Tip uzice beli

(ugraviran MBK logo)

71


NOVI PROIZVOD

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

SET ZA REPARACIJU

MBK03 - 025G - 00

Set za reparaciju sa komponentama za pp aparate od 6 do 12Kg/ 6- 9 Lt

(KX02-025G-00) upakovan u kesicu

REZERVNI DELOVI

NOVI PROIZVOD

Zamolite izvozno

odeljenje da Vam

dostavi katalog sa

uzorcima zaptivki.

MBK09 - 015J - 00

Set za reparaciju sa komponentama za pp aparate od 6 do 12Kg/ 6- 9 Lt

(KX02-015J-00) upakovan u kesicu

MBK03 - 025G - 00A

Set sadrži: Zaptivku 33x2,5, zaptivku 6x1,9

i zaptivku za udarnu iglu

KX - BX - 01

ZAPTIVKE

KX10 - 084E - 00

KX10 - 219 - 00

KX07 - 012 - 10

KX10 - 292 - 00

Sigurnosni ventil za sve tipove pp aparata suvi prah-pena-wet

chemical sa zaštitom od prepunjenja.

Zaptivka 14x2mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50

komada, za 3-6-12kg suvi prah/6-9Lt pena creva

Zaptivka 33,5x2,5mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50

komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm. Prigodno za postavljanje na bocu.

Zaptivka 34x3mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50

komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm. Prigodno za postavljanje na bocu i

drugih proizvođača.

Zaptivka 34,5x3,25mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži

50 komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm sa dvostrukim izlazom za

stabilne sisteme i plafonske.

KX10 - 220 - 00

Zaptivka 36,5x3,5mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži

50 komada, za ventile sa navojem 30x1,5mm sa jednostrukim i sa dvostrukim

izlazom za stabilne sisteme.

KX10 - 084B - 00

Zaptivka 29x2,65mm (spoljni prečnik x debljina), plastično pakovanje sadrži 50

komada, za ventile sa navojem 24x1,5mm.

72


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

KX02 - 045 - 10

Zaptivka 28x3mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada

za ventile 24x1,5

KX07 - 035 - 10

Zaptivka 29x3.5mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada

za ventile 24x1,5

ΚΧ10 - 293 - 00Α

ΚΧ10 - 293 - 00

ΚΧ05 - 004 - 10A/CE

Zaptivka 51x3mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada

za ventile sa spoljašnjim navojem za prevozne pp aparate. (koristi se zajedno sa

KX10-293-00)

Zaptivka 51x3.5mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada

za ventile sa spoljašnjim navojem za prevozne pp aparate. (koristi se zajedno sa

KX10-293-00)

Zaptivka 45x3.5mm (spoljni prečnik x širina), pakovanje 50 komada

za ventile sa spoljašnjim navojem za prevozne pp aparate. (unutrašnja zaptivka)

MLAZNICA ZA PENU

1 - 2Lt

KX09 - 003 - 28D

G 1 / 8

x 28 metalna mlaznica za penu

(za ventil KX01-009F-00/CE1)

3Lt

KX09 - 003 - 28B

G 1 / 4

x 19 metalna mlaznica za penu

(za ventil KX02-017H-00/CE2)

1 - 2Lt

KX09 - 003 - 28F

Metalna mlaznica za penu (za ventil sa

crnom zaštitnom kapom KX02-061B-00A)

MLAZNICA

3Κg

ΚΧ02 - 001Α - 03Α

Mlaznica G 1 / 4

” za ventil KX02-017H-00/CE2

Plastika

3Κg

ΚΧ09 - 004 - 12

Metalna sa zaptivkom

REZERVNA GUMA

ΚΧ01 - 008 - 09 - 01

Plasticni rezervni deo, za povezivanje osiguraca sa

ventilom.

73


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

DELOVI ZA PP APARATE

MANOMETRI

Μ10x1

0 - 27bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 - G Φ23

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B - G Φ27

MANOMETRI

Μ10x1

0 - 28bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G23 Φ23

1

/ 8

NPT 0 - 24bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G25

Μ10x1

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G27B Φ27

Μ10x1

0 - 28bar

0 - 24bar

KX09 - 020A - 00

Geo Fire

Geo Fire

Manometri sa test otvorom, sa zaptivkom i filterom. Izdržljivi,

vodootporni i sa sjajnim odlikama u dugoročnom radu sa

visokim pritiscima.

Manometar sa zaptivkom i filterom

Φ25 manometri sa filterom,

bez zaptivke

Φ27 manometri sa filterom,

bez zaptivke

74

REZERVNI


Geo Fire

D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

MANOMETRI

Μ10x1

0 - 28bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G35A

Φ35 Manometri za prevozne

protivpožarne aparate

Μ10x1 0 - 35bar sa zelenom oblasti 20 - 25bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37A

Φ37 za aparate sa penom i prahom

(za benzinske stanice) - stabilne sisteme

sa sredstvom Wet Chemical.

1

/ 8

NPT 0 - 25bar

ΚΧ09 - ΜΒΚ - G37

Φ37 sa filterom, bez zaptivke

NOVI PROIZVOD

1

/ 4

NPT 0 - 25bar

ΚΧ09 - 057 - 00

Φ63 za sisteme sa niskim pritiskompunjene

penom, prahom i sredstvom

Wet Chemical.

CREVA ZA PRAŽNjENjE

PP APARATA

Creva za pražnjenje za prah - EPDM tip pritisak pucanja- 98bar

ΤP 26bar

3Κg

KX - HLC - 05 - 05

40cm

6Κg

KX - HLC - 05 - 03

52cm

12Κg

KX - HLC - 05 - 04

61,5cm

75


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

DELOVI ZA PP APARATE

> MAGNET ZA POVEZIVANjE SA BOCOM

> GALVANIZOVANE SPOJKE

> NOVI SPECIJALNI TIP MLAZNICE

> MLAZNICA-GENERATOR PENE OD OJAčANE PLASTIKE

KX - HLC - 04 - 04

6 / 9 Lt ΤP 26bar

CREVA ZA PRAŽNjENjE

ZA PREVOZNE PP APARATE

25 - 50Kg / 25 - 50Lt ΤP 26bar

> SNAŽNA NERÐAJUćA čELICNA OPRUGA

> NAPREDNA MEHANIčKA SVOJSTVA

Suvi prah 3 / 4 ” 5m

ΚΧ07 - 069C - 00

Pena 3 / 4 ” 5m

KX07 - 069D - 00

KX07 - 069 - 87

Rezervna mlaznica za aparate sa prahom

KX07 - 069 - 00

49cm

Rezervna pištolj mlaznica za prevozne aparate sa prahom

NOVO EPDM crevo 26Bar za aparate sa

penom 98Bar pritisak pucanja

NOVO EPDM crevo za pražnjenje za aparate sa prahom/penom

i sa Pištolj mlaznicom za prevozne aparate.

KX07 - 069Α - 88

Rezervna mlaznica za aparate sa penom

ZAPTIVKA ZA CREVA ZA

PREVOZNE PROTIVPOŽARNE APARATE

> Dimenzije (unutr. x spolj. x debljina) = (30mm x 18mm x 3mm)

(Izmeðu creva i ventila)

> Dimenzije (unutr. x spolj. x debljina) = (25mm x 18mm x 2,5mm)

(Izmeðu creva i pištolj mlaznice)

76

REZERVNI


NOVI PROIZVOD

D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

CREVA ZA PRAŽNjENjE

PP APARATA

Crevo za pražnjenje za prevozne pp aparate sa

prahom/penom sa pištolj mlaznicom

KX07 - 069C2 - 00

Suvi prah

1

/ 2 ”, 5m

KX07 - 069D2 - 00

Pena

1

/ 2 ”, 5m

Geo Fire

MBK08 - M - 05 - 063

6 / 9Lt ΤP 26bar

EPDM

EPDM crevo sa posebnom mlaznicom za

F-Klasu/Wet Chemical

pp aparate

MBK12 - 006 - 14F

6 / 9Lt

Pocinkovani prsten za crevo MBK08-M-05-063 za pp aparate od

6 i 9lt F-klase/wet chemichal.

CREVO SA

MLAZNICOM-TRUBOM

Geo Fire

EN 853

KX - HLC - 06 - 00

DRVENA DRŠKA

EPDM

Crevo EPDM za visoki pritisak sa mlaznicom

trubom za 5Kgr Co 2

pp aparat, sa drvenom

drškom koja pruža zaštitu od statičkog

elektriciteta.

KX10 - 085D - 00

Nastavak 19,8x10,5x1,8 plastični za crevo sa mlaznicom za CO 2

5Kg.

Odgovara izlazu sa ventila , na sastavu creva sa mlaznicom.

EN 853

EPDM

CREVO SA

MLAZNICOM-TRUBOM

DRVENA DRŠKA

KX - HLC - 02 - 02

EPDM Crevo sa mlaznicom i kontrolerom protoka za prevozne Co 2

aparate sa

drvenom drškom koja pruža zaštitu od statickog elektriciteta

5 Metara

KX - HLC - 02 - 03

8 Metara

77


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

DELOVI ZA PP APARATE

OJAčANE MLAZNICE

KX09 - 009 - 07

KX09 - 012 - 00

SPARE MAGNET

MBK11 - SPARE - MAGNET

PLASTIčNI POJAS

> 500 τεμ. ανά κιβώτιο

2Κg

2Κg

3Kg / 3Lt & 6Kg / 6Lt

ΚΧ09 - 006 - 14G

9 - 12Kg / 9Lt

ΚΧ09 - 006 - 14

MLAZNICA ZA SUVI PRAH

ΚΧ09 - 001 - 01A

MLAZNICA ZA PENU

KX09 - 008 - 00

METALNI NAVOJ!

CO 2

- ojačana mlaznica sa spoljnom navrtkom

(za čeone ventile KX03-016E-00)

CO 2

- ojačana mlaznica (za ventile sa

otvorom sa strane KX03-007B1-00)

Rezervni magnet za crevo za pražnjenje

pp aparata od 6 do 12kg. Može se koristiti

umesto plastičnog steznika.

Plastični pojas za učvršcivanje creva aparata sa prahom/penom/wet

Chemical sredstvom

dužina: 60cm

dužina: 70cm

> napravljeno od savitljive plastike

Plastična mlaznica za penu sa navojem 3 / 8

”.

Mlaznica za suvi prah, plastična promera Φ13

Prilagođena za creva prevoznih pp aparata.

Može se ugraditi na KX09-001-01A mlaznicu za suvi prah

i tako je pretvoriti u mlaznicu za. penu

78

REZERVNI


Geo Fire

D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

REZERVNE AMPULE ZA POGONSKI GAS

NOVI PROIZVOD

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1

KX11 - 046 - 122A

Rezervne ampule za pogonski gas za MBK09-060PA-PIL

pp aparat sa suvim prahom.

Navoj: M18x1, 5

Dužina: 275 mm Kapacitet: 120gr

NOVI PROIZVOD

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1

KX11 - 046A - 122A

Rezervne ampule za pogonski gas za KX11-046A-00

pp aparat sa penom.

Navoj: M18x1, 5

Dužina: 267 mm Kapacitet: 75gr

PVC

USPONSKE CEVI SA NAVOJEM ZA PP APARATE SA PRAHOM

Za prenosne pp aparate sa suvim prahom

Μ16x1,5

KX09 - 010 - 01P

L=20,50 cm D=16 mm,

za 1 Kg pp aparate

KX09 - 010 - 01P1

L=28,50cm , D=16mm

za 2 Kg pp aparate

KX09 - 010 - 01P2

L=28,50cm , D=16mm

za 3 Kg pp aparate

KX09 - 010 - 01P4

KX09 - 010 - 01P5

L=28,50cm , D=16mm

za 6 Kg pp aparate

(prigodno i za boce od 6 Kg

za stabilne sisteme sa jednim ili

dva izlaza)

L=28,50cm , D=16mm

za 12 Kg pp aparate

(prigodno i za boce od 12 Kg

za stabilne sisteme sa jednim ili

dva izlaza)

79


DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

USPONSKE CEVI ZA APARATE SA PENOM,VODOM I WET CHEMICAL SA

NAVOJEM NA OBA KRAJA

Za aparate sa penom,vodom i wet chemical sredstvom sa navojem na obe strane zbog

postavljanja filtera KX02-022D-38

ΚΧ09 - 010 - 57Β

ΜΒΚ07 - ΜΒΚ - DΤ2LT

MBK07 - MBK - DP3LT

ΚΧ09 - 010 - 57

ΚΧ09 - 010 - 57A

25 & 50Κg L=85cm

ΚΧ09 - 010 - 07Β

CO 2

USPONSKA CEV SA NAVOJEM

L=80cm, OD=14mm, ID=10mm

ΚΧ09 - 010 - 36

OD=10mm, ΙD=8mm, L=80cm

KX09 - 010 - 01J5

L=20,50cm , D=16mm za 1 Lt pp aparat

L=26cm, za 2 Lt pp aparat

L=26cm, za 3 Lt pp aparat

L=26cm, za 6 Lt pp aparat

L=26cm, za 9 Lt pp aparat

USPONSKE CEVI ZA PREVOZNE APARATE SA NAVOJEM

25Lt

MBK07 - MBK - DT25LT

50Lt

L=53,5cm

L=80cm

KX09 - 010 - 07B1

Μ16 x 1,5

Za prevozne aparate sa suvim prahom

Spoljašnji precnik = 26mm, 3 / 4

” BSP navoj na jednoj strani

a na drugoj zakošenje pod uglom od 45 stepeni

Za prevozne aparate sa penom

Crna usponska cev, spoljašnjeg prečnika=26mm, 3 / 4

” navoj

na jednoj strani a na drugoj navoj za priključenje filtera

KX09-004-95

za 5Kg CO 2

pp aparate

za 5Kg CO 2

pp aparate i za 10Kg CO 2

previozne

aparate

80

REZERVNI


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

SUVI PRAH - PENA - WET CHEMICAL

1

/ 2

”, za boce sa jednim izlazom

USPONSKE CEVI ZA BOCE

ZA STABILNE SISTEME

L=65cm

ΚΧ09 - 010 - 038A

25 Kg / 25 Lt

L=90cm

ΚΧ09 - 010 - 038

50 Kg / 50 Lt

CEV L=300cm, D=16mm SE MOŽE SKRATITI U ZAVISNOSTI OD VELIčINE BOCE

ΚΧ09 - 010 - 01P6

FILTER ZA PENU

ΚΧ02 - 022D - 38

Filter za usponsku cev za prenosne pp aparate

sa penom od 1-9 Lt sa navojem ÉD = 16mm

čvrsta plastika!

KX09 - 004 - 95

Aluminijumski filter za usponske cevi za pp aparate

prevozne sa penom od 25 - 50 Lt 3 / 4

” navoj

81


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

NASTAVAK SA DVA IZLAZA

Za boce za stabilne sisteme za gašenje.

Sa posebno izvedenim navojem za

lakše skidanje.

Bez mogucnosti isticanja pogonskog gasa.

NOVI PROIZVOD

30 x 1,5

ΚΧ02 - 119 - 00Β

1” BSP

KX02-119-00C

NASTAVAK SA JEDNIM IZLAZOM

30 x 1,5

KX09 - 003 - 143

1’’ BSP

Geo Fire

KX09 - 003 - 143A

NASTAVAK SA DVA IZLAZA

1’’ NAVOJ

za boce u stabilnim sistemima za gašenje

KX02 - 119Α - 00

sa 2 izlaza 1

/ 2

” za 6-12 Kg / Lt pp aparate

sa 2 izlaza 3

/ 5

” za 25-50 Kg / Lt pp aparate

Za boce u stabilnim sistemima

1

/ 2

” izlaz za 6-12 Kg

pp aparate

3

/ 4

” izlaz za 25-50 Kg

pp aparate

3

/ 4

” izlaz za 25-50 Kg

pp aparate

82


Geo Fire

D AL 1977

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

KUGLIčNI VENTIL OD CELIKA

Novi tip 1 / 2

” ili 3 / 4

” nerðajuci celik ( Ss316) (bez zavarenih spojeva), ventil za visoke pritiske

Posebni metalni mehanizam ručke se koristi za zabravljivanje ventila i to posebnom ugraðenom

spojkom koja omogućava lako i brzo pražnjenje sredstva za gašenje iz pp aparata

tokom pregleda-održavanja bez potrebe za odvijanjem kugličnog ventila.

NOVI PROIZVOD

6 - 12Kg

ΚΧ06 - 003Ι - 00Β

1

/ 2


25 - 50Kg

ΚΧ06 - 03J1 - 00A 3

/ 4


NASTAVAK SA NAVOJIMA 1 / 2


MBK06 - TZ - 1 / 2

Nastavak sa navojima sa obe strane,

za ½” kuglicni ventil (KX06-003I-00B)

prilagođen za menjanje sa ženskog na muški

navoj kako bi se postavila savitljiva creva

KX09-007-30 (strana 84).

VENTIL ZA ISPUŠTANjE VAZDUHA

ΚΧ09 - 003 - 124

Za stabilne sisteme za gašenje požara

i za automatske plafonske pp aparate.

LEPAK

200ml

ΜΒΚ09 - Α1042

Za stabilne sisteme za gašenje požara

i za automatske plafonske pp aparate.

83


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

DELOVI ZA PP APARATE

SAVITLjIVA CREVA ZA

STABILNE SISTEME

NERÐAJUćI CELIK

KX09 - 007 - 30 21,7 - 1 / 2


KX09 - 007 - 30Α 21,7 - 3 / 4


MLAZNICE ZA SUVI PRAH

ΚΧ09 - 004 - 59A

Za stabilne sisteme

CO 2

MLAZNICA

ΚΧ09 - 004 - 58

KX09 - 004 - 63

Za stabilne sisteme

IG55 / IG541 MLAZNICA

KX09 - 041 - 00

KX09 - 041A - 00

KX09 - 041B - 00

50cm dužine, ženski navoj na oba kraja, spojke od nerđajućeg čelika i

spoljnja zaštitna mreža od nerðajućeg celika, povezuje ventil na boci sa

suvim prahom sa mrežom mlaznica sistema zagašenje požara.

Plastična zaštitna kapa za sistememe sa

suvim prahom. Preporučuje se za

upotrebu na benziskim pumpama.

1

/ 2


1

/ 2


1

/ 2


3

/ 4


KX09 - 041C - 00 1 1 / 2


1”

84

REZERVNI


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME

F KLASA - WET CHEMICAL

Geo Fire

NOVI PROIZVOD

OSNOVA DETEKTORA

KX10 - 356 - 04

NOVI PROIZVOD

TOPLjIVA OSNOVA

KX10 - 356 - 03

NOVI PROIZVOD

TOPLjIVI DETEKTORI

KX10 - 356 - 01Α

KX10 - 356 - 01

138 0 C

182 0 C

NOVI PROIZVOD

90° VOÐICA

KX10 - 356 - 02

NOVI PROIZVOD

INOX 316

ŽICA OD NERÐAJUćEG CELIKA

MBK10 - WIRE - 316

NOVI PROIZVOD

SPOJKA ZA ŽICU

KX09 - 003 - 308

85


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

Zaštitna

navlaka KX09-110-01-09-01

je uključena

u komplet sa svim

tipovima mlaznica.

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME

F KLASA - WET CHEMICAL

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

SPECIJALNI TIP MLAZNICE

KX09 - 004 - 110 - 03 (ΜΒΚ Α2)

> Prigodno za roštilje, friteze, električne rerne, aspiratore

KX09 - 004 - 110 - 02 (ΜΒΚ Α3)

> Prigodno za ventilacione otvore, ćumur, drvo

KX09 - 004 - 110 - 04 (ΜΒΚ Α4)

> Prigodno za rerne

KX09 - 004 - 110 - 05 (ΜΒΚ Α8)

> Adatto per 4 punti su Forno Elettrico

KX09 - 004 - 110 - 01 (ΜΒΚ Α9)

> Prigodno za šporete sa 4 grejne ploče

KX09 - 004 - 110 - 01 - 09 - 01

> Pogodno za friteze i ploče roštilja

86


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

Geo Fire

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME

F KLASA - WET CHEMICAL

NOVI PROIZVOD

KX04 - 001D - 00

> 93° Posebni tip sprinklera

Prigodno za F klasu -

Wet Chemical stabilni Sistemi

NOVI PROIZVOD

KX04 - 001D - 00A

> 141° Posebni tip sprinklera

Prigono za F klasu -

Wet Chemical stabilni sistemi

NOVI PROIZVOD

KX04 - 013D - 00

> 182° Posebni tip sprinklera

Prigodno za F klasu -

Wet Chemical stabilni sistemi

NOVI PROIZVOD

KX04 - 001D - 00Β

> 260° Posebni tip sprinklera

Prigodno za F klasu -

Wet Chemical stabilni sistemi

87


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME

F KLASA - WET CHEMICAL

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

MBK10 - FC - PANEL

PANEL ZA DETEKCIJU POŽARA SA JEDNOM

ZONOM DOJAVE,UGRAÐENOM BATERIJOM

SIRENOM I TREPTUCIM SVETLOM,

I TASTEROM ZA POKRETANjE SISTEMA

MBK10 - CANCEL - BUTTON

TASTER ZA PREKID AKCIJE GAŠENjA

88


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

Geo Fire

REZERVNI DELOVI ZA STABILNE SISTEME

F KLASA - WET CHEMICAL

NOVI PROIZVOD

MBK10 - FD576

POZICIONI PREKIDAč

NOVI PROIZVOD

MBK10 - PRESS

PREKIDAč OSETLjIV NA PRITISAK

89


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

Geo Fire

SPRINKLER

K=80,6 UL VISEć I

KX04 - 042 - 00

VISEćI

SPRINKLERI

SE UGRAÐUJU ISPOD

CEVI.

USPRAVNI SPRINKLERI

SE UGRAÐUJU

IZNAD CEVI.

K=80,6 UL USPRAVNI

ΜΒΚ06 - ST - 68UL

K=80 VISEćI / USPRAVNI

KX04 - 001 - 00

Niklovani, 1 / ” 2 , 68 0 C, UL sertifikovan

Niklovani, 1 / ” 2 , 68 0 C, UL sertifikovan

Niklovani, 1 / ”, 2 68 0 C

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE

90


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

K=80 VISEć I

KX04 - 018 - 00

Niklovan, 1 / 2

”,

68 0 C, prav

K=80 VISEć I

KX04 - 002A - 00

Niklovan, 1 / 2

”,

68 0 C, za visoki pritisak

K=80 USPRAVAN

KX04 - 019 - 00 68 0 C, Niklovan 1 / 2


K=80 VISEć I / USPRAVAN

KX04 - 001A - 00

Nikelato, 1 / 2


93 0 C

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE

91


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

SPRINKLER

K=80 VISEćI / USPRAVNI

KX04 - 001B - 00

VISEćI

SPRINKLERI

SE UGRAÐUJU ISPOD

CEVI.

USPRAVNI SPRINKLERI

SE UGRAÐUJU

IZNAD CEVI.

ZA ROŠTILjE - GRILOVE SA ćUMUROM

Ureðaje sa visokom temperaturom

Geo Fire

KX04 - 013Α - 00Α

Niklovan 1 / ”, 2 141 0 C

Niklovan 1 / ”, 2 182 0 C

VISEćI

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE

92


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

ZA ROŠTILjE- GRILOVE SA ćUMUROM

Ureðaje sa visokom temperaturom

ΚΧ04 - 013Α - 00Β

VISEćI

1

/ 2

”,

260 0 C

KX04 - 029 - 00 otvoreni tipe ,niklovan, 1 / 2


K=80 opušteni Sprinkler 68 0 C

KX04 - 023 - 00

1

/ 2

”,

Pogodan za obložene plafone

93


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

NOVI PROIZVOD

upušten sprinkler 68 0 C

MBK10-RECESSED

K=80 zidni sprinkler 68 0 C

KX04 - 021 - 00

30 x 1,5

KX04 - 007J - 00

(TUV)

3

/ 4

”,

Pokriva oblast

od 9m dužine

i 5m širine

Niklovan, 1 / 2

”,

SERTIFIKOVAN UL/FM

Sprinkler 68 0 C sertifikovan CE ( TUV),

sa sigurnosnim ventilom i mestom za

manometar.

SVI SPRINKLERI SE ISPORUčUJU U ZAŠTITNOM PLASTIčNOM OMOTU.

MORATE GA SKINUTI PRE UGRADNjE

94


Geo Fire

D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

30 x 1,5

KX04 - 022 - 00

sa metalnom osnovom 68 0 C

NOVI PROIZVOD

VISEćI 68 0 C

MBK10 - DH80

3

/ 4

”,

SERTIFIKOVAN UL

Pokriva oblast

od 9m dužine i 5m širine

K=30 Foam 1 / 2


KX15 - FES - ZTP10

NOVI PROIZVOD

Posebni sprinkler

K=200

68 0 C

za upotrebu u skladištima

MBK10 - ESFR

3

/ 4

”,

ili drugim prostorima sa visinom

13m i pokrivenošću od 9.3m 2

95


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

DELOVI ZA PP APARATE

ZAŠTITNI POKLOPCI

ZA SPRINKLERE

KX10 - 168A - 00

ROZETE-OKVIRI

ΚX10 -121 - 00

ΚX10 -117 - 00

WP 200 BAR

TP 300 BAR

HROMIRANI KOLEKTOR

ΚΧ09 - 003 - 167

Za plafonske pp aparate bez konusnog obruča

ili za mreže sprinklera

udubljene za sprinklere

zidne za sprinklere

1 1 / 4

” X 1 1

/ 4

” X 3

/ 4


ΚΧ09 - 003 - 167Α 2 ” X 2 ” X 3 / 4


ΚΧ09 - 003 - 167Β 2 1 / 2

” X 2 1

/ 2

” X 3

/ 4


ΚΧ09 - 003 - 167C 3 ” X 3 ” X 3 / 4


96

REZERVNI


Geo Fire

D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

WP 200 BAR

TP 300 BAR

REDUCIR SPOJKA ZA KOLEKTOR

ΚΧ09 - 003 - 166

1 1 / 4


KOLEKTORI SU ISPITANI NA PRITISKU 300BARI

OD STRANE SERTIFIKACIONOG TELA MIRTEC SA

ΚΧ09 - 003 - 166Α 2 ”

ΚΧ09 - 003 - 166Β 2 1 / 2


ΚΧ09 - 003 - 166C 3 ”

WP 200 BAR

TP 300 BAR

HROMIRANA SLEPA SPOJKA

ΚΧ09 - 003 - 168

1 1 / 4


ΚΧ09 - 003 - 168Α 2 ”

ΚΧ09 - 003 - 168Β 2 1 / 2


ΚΧ09 - 003 - 168C 3 ”

97


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

DELOVI ZA PP APARATE

WP 200 BAR

REDUCIR SPOJKA KOLEKTORA

ΚΧ09 - 003 - 169

1 1 / 4

” - 3

/ 4


ΚΧ09 - 003 - 169Α 2 ” - 1 ”

ΚΧ09 - 003 - 169Β 2 1 / 2

” - 1 1

/ 2


ΚΧ09 - 003 - 169C 3 ” - 2 ”

NEPOVRATNI VENTIL

KX06 - 082 - 00

WP 200 BAR

TP 300 BAR

TP 300 BAR

SAVITLJIVA CREVA

MBK04 - 007 - 45Β

MBK04 - 007 - 45

3

/ 4

’’ - 3 / 4

’’ za stabilne

IG541/ IG55 / CO 2

sisteme.

Ugrađuje se između savitljivog creva

i kolektora.

Dužine 50cm 21,78 - 3 / 8

“ (ženski navoj na oba kraja

creva) Za povezivanje ventila sa pilot boce

sa ventilom prve boce pod pritiskom stabilnog

sistema IG541 / IG55 /CO 2

(Sistem sa više boca u nizu)

Dužine 50cm 3 / 8

“- 3 / 8

“(ženski navoj na oba kraja

creva) Za povezivanje pneumatskih ventila na

bocama stabilnog sistema IG541/IG55/Co 2

jednog sa drugim (sistem sa više boca u nizu)

98

REZERVNI


D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

SPOJKE

ΚΧ09 - 003 - 170

3 ”

/ 8 - 3 ”

/ 8 za povezivanje CO 2

ventila sa crevima

koja povezuju boce stabilnog sistema sa

ugljendioksidom

WP 200 BAR

TP 300 BAR

SAVITLjIVA CREVA

MBK04 - 007 - 45C

MBK04 - 007 - 45Α

50cm dužine, 21,78 - 3 / 4

“ (ženski navoj na oba

kraja creva). Za povezivanje boca stabilnog

sistema sa IG 541/ IG 55 / CO 2

i kolektorom

(sistem sa više boca).

50cm dužine, 21,78 - 1 / 2

“ (ženski navoj na oba

kraja creva). Za povezivanje boca stabilnog

sistema sa IG 541/ IG 55 / CO 2

i mrežom

mlaznica (sistem sa više boca).

PO ZAHTE VU

MOGUćA IZRADA

RAZLIčITIH DUŽINA

SAVITLjIVIH CREVA.

PRSTEN-ZAPTIVKA

KX10 - 085A - 00

21,7 mm (18,6x12,3x1,6mm). Prilagodljiv za izlaz

sa ventila stabilnog sistema , kao i na mestu

spoja savitljivog creva i konektora/mlaznice.

KX10 - 085B - 00

3

/ 8

” (15x6,5x1,5mm) . Prilagoden za creva,

za povezivanje stabilnog sistema sa

CO 2

/ IG 541 / IG 55 bocama jedne za drugu

osiguravajuci na taj nacin zaptivanje spoja.

KX10 - 085C - 00

1

/ 2

” (19,8x12,5x1,6mm). Prilagoden za savitljiva

creva koja povezuju boce stabilnog sistema

CO 2

/ IG 541 / IG 55 sa mlaznicamau mreži,

osiguravajuci na taj nacin zaptivanje spoja.

99


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

UREÐAJ ZA MERENjE TEŽINE BOCA

NAJVEćA DOZVOLjENA TEŽINA 180kg

MBK04 - S - 015MB

MBK04 - S - 013MB

VENTIL PREKIDAč

MBK04 - SRC - 100

MBK04 - SRC - 150 1 1 / 2


MBK04 - SRC - 200 2 ”

MBK04 - SRC - 250

Ureðaj sa indikacijom PRAZAN/PUN

za stabilne sisteme

Adapter za bocu sadržan

(MBK04-S-016MB)

1, Skala

2, Prekidač (nije sadržan)

3, Adapter

Prekidac prilagoðen skali za elektronsku

proveru sadržaja stabilnog sistema koji

sadrži CO 2

/ IG 541 / ΙG 55 (deo 2 sa slike)

Za CO 2

/ IG 541 / IG 55 stabilne sisteme -aktivira se

pneumatski ili sa kontrolne table

1 ”

2 1 / 2


3.

1.

2.

100


Geo Fire

D AL 1977

I STABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

NOSAčI ZA PP APARATE I BOCE SISTEMA

NOVI PROIZVOD

METALNI NOSACI

Elektrostatički zaštićeni, sa plastičnim ivicama za zaštitu od

grebanja boce.

KX09 - 013 - 37

> Zidni nosač za 6Kg / Lt. Sadržan je u

kartonskoj kutiji sa pp aparatom.

KX09 - 016 - 02C1

1Κg / 1Lt

KX09 - 013 - 37A

KX09 - 016 - 03D

> Zidni nosač za 9-12Kg / Lt. Sadržan je u

kartonskoj kutiji sa pp aparatom.

2Kg / 2Lt

3Κg / 3Lt

KX09 - 016 - 03E

KX09 - 013 - 37B

> Zidni nosač za 2kg pp CO 2

Sadržan je u kartonskoj kutiji sa pp

aparatom.

6Κg / 6Lt

KX09 - 016 - 78 - NEW

KX09 - 013 - 37C

> Zidni nosač za 5 kg CO 2

aparat.

Sadržan je u kartonskoj kutiji sa pp

aparatom.

PLASTIčNI NOSAčI

Φ90, za čelicne i od nerðajućeg celika 1Kg/1Lt

ΚΧ09 - 016 - 30C

Φ110, za čelicne da 2Kg/2Lt

ΚΧ09 - 016 - 30Α1

Φ105, za čelicne 2Kg/2Lt

ΚΧ09 - 016 - 30Β1

Φ130, za čelicne i od nerðajućeg celika 3 Kg/3Lt

ΚΧ09 - 016 - 33Α

101


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

Geo Fire

ZIDNI NOSAčI

ΚΧ09 - 013 - 04E

MBK10 - BRACKET - 12

KX09 - 013 - 06

KX09 - 013 - 21N

ΚΧ10 - 176 - 00

ΜΒΚ02 - DOLPHIN

Izuzetno čvrsti nosac za 6Kg / 6Lt

Izuzetno čvrsti nosac za 12Kg / 9Lt

Izuzetno čvrsti nosac za 6Kg / 6Lt / 2-5Kg CO 2

Plastični cvrsti zidni nosac za 6-12 Kg / 6-9 Lt

(prigodan za spoljašnju upotrebu u ekstremnim

vremenskim uslovima npr blizu mora)

Zaštitni odbojnik.

Koristi se za čelične boce

6-12 Kg / 6-9 Lt da se ne bi oštetil e

a i da ne oštete zid.

NOSAč SA ALARMOM za aparate sa

prahom, CO 2

i penom (potrebna baterija 9V).

Aktivira se kada se pp aparat neovlašćeno skine

sa nosača. Deaktiviranje se vrši kada ovlašćeno lice

vrati iglu/osigurac na predviđeno mesto na nosacu.

102


Geo Fire

D AL 1977

Geo Fire

Geo Fire

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

NOVI PROIZVOD

HROM

PODNI TIP

NOSAčA ZA

ΜΒΚ10 - CHROMEBASE

Za pp aparate 6-12 Kg/ 6-12 Lt/ 2-5 Kg ugljendioksid

sa znakom za poziciju pp aparata

PODNI TIP NOSAčA ZA

KX09 - 016 - 44

Za pp aparate 6-12 Kg/ 6-9 Lt/ 2-5 Kg CO 2

sa znakom za poziciju pp aparata

NOVI PROIZVOD

PODNI TIP NOSAčA

HROMIRANI ZA

NOVI PROIZVOD

PODNI TIP NOSAčA

ZA DVA APARATA

ΜΒΚ10 - SUPPORT - CHROMIUM

ΚΧ09 - 016 - 84

Za pp aparat 6-12 Kg / 6-12 Lt / 2-5 Kg CO 2

Za pp aparat 6-12 Kg / 6-12 Lt / 2-5 Kg CO 2

103


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

NOSAč ZA PILOT BOCE

STABILNOG SISTEMA

KX09 - 016 - 48

VISOKO IZDRŽLjIVI NOSAčI ZA

Pocinkovani nosač sa unutrašnjim zaštitnim jastucima. Podesiv za različite

zapremine boce. Elektrostatička zaštita. Pogodan za upotrebu na kamionima ili

zidovima. Odličan izbor za sisteme sa suvim prahom ili penom u čeličnim bocama.

Geo Fire

ΚΧ09 - 016 - 20Β

ΚΧ09 - 016 - 18Β

Metalni nosač za pilot boce stabilnog sistema

za gašenje požara sa unutrašnjim zaštitnim slojem

elektrostatične boje.

6 Kg / 6Lt / 5Kg CO 2

12Kg / 9Lt

Geo Fire

PODNI TIP NOSAčA ZA

ΚΧ09 - 016 - 45

Per Estintore da 6-12 Kg / 6-9 Lt / 2-5 Kg CO 2

104


Geo Fire

D AL 1977

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

PODNI TIP NOSAčA ZA

Metalni nosač sa unutrašnjom postavom i čeličnim vijcima.

Elektrostatičnom bojom premazani. Za hotizontalno i vertikalno postavljanje.

NOVI PROIZVOD

KX09 - 016 - 48C

6 Kg

NOVI PROIZVOD

ΚΧ09 - 016 - 48D

12Kg

NOVI PROIZVOD

ΚΧ09 - 016 - 08A

Sigurnosni pojas uključen

6Kg

NOVI PROIZVOD

ΚΧ09 - 016 - 08B

Sigurnosni pojas uključen

12Kg

105


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

NOSAČ BOCE

Za stabilne CO 2

ή IG 541 / IG 55, sisteme, sa unutrašnjom plasti č nom oblogom za bolje prijanjanje i dodatnu zaštitu

boce. čelični leptir zavrtnjevi su prisutni zarad bržeg i lakšeg postavljanja.

Zaštićeni elektrostatickom bojom.

KX09 - 016 - 47

KX09 - 016 - 46

KX09 - 016 - 46A

KX11 - ACE - ADB

Prilagodljivo. Dugi nosač sa otvorima i osiguračem/klinom za

plafonske aparate. Najkraća dužina 90cm – Najveća dužina 150cm.

Boca 16Lt

Boca 40 - 50Lt

Boca 60 - 80Lt

106


Geo Fire

Geo Fire

D AL 1977

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

ZAŠTITNA KUTIJA

ΚΧ06 - 090 - 00

Plasticna kutija pp aparat 1Kg / 1Lt

sa prostorom za protivpožarno ćebe 90 x 90cm.

(MBK04-CT9090 nije sadržano).

Dimenzije kutije 26x18cm

ΚΧ06 - 090A - 00

1Kg / 1Lt

Plastična zaštitna transportna kutija.

za 1Kg / 1Lt.

Dimenzije kutije: 33x14cm

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ08 - R - RR2M

2Kg / 2Lt

NOVI PROIZVOD

KX - TH02 - 03 - 00

Plastična zaštitna kutija za 6-9-12 Kg / 6-9 Lt

(prigodna za kamione, autobuse, i slično)

Zaptivna guma i pojas takode sadržani.

Dimenzije 83x31x26,3cm.

NOVI PROIZVOD

MBK10 - TH02 - 04

Dupla plasticna kutij a za dva

pp aparata i to S-6 i

CO 2

- 2Kg (prigodno za

autobuse, kamione i slicno)

Dimenzije 71,5x54x27cm

107


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

ZAŠTITNE KUTIJE

Poliesterske zaštitne kutije.

Prigodne za spoljašnju upotrebu u teškim vremenskim

uslovima npr blizu mora.

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S1

ΚΧ15 - ΕΧΤC - S2

KONZOLA ZA PODRŠKU

6Kg / za pp aparate prečnika 18cm

ΜΒΚ03 - SUPPAF

12Kg / 9Lt za pp aparate prečnika 20cm

MBK03 - SUPPAT

6 Kg / 6 Lt

Dimenzije: 28x65x22,5 cm

12 Kg / 9 Lt

Dimenzije: 30x75x22,5 cm

PP

APARAT

Metalna konzola, sa kukom za podešavanje dva kaiša (nisu sadržani),

za smeštanje unutar zaštitne kutije (MBK02-TR12/T)

Koriste se i kao zasebni nosaci.

PP

APARAT

108


Geo Fire

D AL 1977

DRVENA KUTIJA ZA PP APARATE

MBK10-WOODENCASE

6Kg / 6Lt

109


REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

REZERVNI DELOVI ZA PP APARATE

KAIŠ ZA UčVRŠCIVANjE APARATA

KX09 - 006 - 100

ZATEZNA CRNA TRAKA

KX06 - 090A - 130

NAJLONSKA ZAŠTITNA NAVLAKA

ΚΧ - TH08 - 01

Zatezna crna traka za zaštitne kutije

Najlonska zaštitna navlaka

izuzetne izdržljivosti i vodootporna za

aparate na otvorenom prostoru

6 Κg / 6 Lt / 2 Kg CO 2

ΚΧ - TH08 - 01A 12 Κg / 9 Lt / 5 Kg CO 2

Najlonska zaštitna navlak a izuzetne izdržljivosti i vodootporna

za aparate na otvorenom prostoru

KX - TH08 - 02

KX - TH08 - 02A

za 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt .

Prilagoðava se uz metalnu konzolu

(MBK0-SUPPAF, MBK03-SUPPAT

sa strane 110)

25 Κg / 25 Lt

50 Κg / 50 Lt

110


Geo Fire

D AL 1977

ISTABILNE SISTEME ZA GAŠENjE POŽARA

KOLICA ZA CO 2

PREVOZNE APARATE

10 Kg CO 2

ΚΧ11 - 542 - Α3

1 kom po pakovanju+potrebne komponente za 10Kg di CO 2

25-30 Kg CO 2

KX11 - 547 - A3

1 kom po pakovanju+potrebne komponente za 25-30Kg di CO 2

40-60 Kg CO 2

KX11 - 550 - A3

1 kom po pakovanju+potrebne komponente za 40-60Kg di CO 2

MBK 08 - KX - WHEELS KIT

Set za servisiranje za prevozne aparate CO 2

(točkovi-rezervni delovi)

NOVO

OJAčANI TIP!

U SAGLASNOSTI SA EN1866

111


SREDSTVA ZA GAŠENjE POŽARA

TEčNOSTI ZA GAŠENj E POZARA


SREDSTVA ZA GAŠENJE


SREDSTVA ZA GAŠENjE POZARA

PRAH ZA GAŠENjE POŽARA

NOVI PROIZVOD

114SREDSTVA ZA GAŠENjE

ΚΧ10 - 315Α - 00B

Vreća od 1.000 Kg

Prah za gašenje požara

Proizveden u Engleskoj

ΑΒC 40%

ΚΧ10 - 315Α - ABC85

> Prah za gašenje požara ABC85% specijal

zatvoreno pakovanje u kartonskoj kutiji radi

boljeg pakovanja

Kartonska kutija sa 25Kg

MBK11 - SZ - ABC40

> Prah za gašenje ABC40% specijal zatvoreno pakovanje

u kartonskoj kutiji radi boljeg pakovanja

Kartonska kutija sa 25 Kg

ΑΒC 40% EN615 Lojdov registar

ΑΒC 40% EN615 Registrato al Lloyd

MBK - ABC40 - 1000

NOVI PROIZVOD

Vreća od 1.000 Kg

ΑΒC 85% EN615 Lojdov registar

ΑΒC 40% EN615 Lojdov registar

POSEBNE PORUDžBINE- DOSTUPNE PO ZAHTEVU

Po posebnom zahtevu moguće je obezbediti specijalni prah za gašenje

požara klase D. Prigodno za metale kao sto su magnezijum, titanijum,

aluminijum...

pogodno za:

> Ifarmaceutske industrije

> industrije ðubriva

> hemijske industrije

ΑΒC 40% EN615 Lojdov registar

MBK - ABC40

Vreća od 25 Kg

NOVI PROIZVOD

ΒCE 20%

MBK11 - SZ - BC20

> Prah za gašenje požara BC20% specijal

zatvoreno pakovanje kartonskoj kutiji radi boljeg

pakovanja

- kartonska kutija sa 25kg


D AL 1977

SREDSTVA ZA GAŠENjE POZARA

EN1568 - 3 & EN1568 - 4

PENA ZA GAŠENjE AFFF 6%

Pena za gašenje 716 (6%). Proizvedeno u Engleskoj

Geo Fire

MBK08 - AF716 - 25

Kanister 25 Lt

MBK08 - AF716 - 200

Kanister 200 Lt

Pena za gašenje 916 (6%). Proizvedena u Engleskoj

MBK09 - AF916 - 25

Kanister 25 Lt

MBK08 - AF916 - 200

Kanister 200 Lt

EN1568 - 3 & EN1568 - 4

PENA ZA GAŠENjE AFFF 3%

Pena za gašenje

713 (3%). Proizvedena u Engleskoj

MBK05 - AF713 - 25

Kanister 25 Lt

MBK05 - AF713 - 200

Kanister 200 Lt

SREDSTVO ZA F -KLASU , ”WET CHEMICAL”

> Kanister 25 Lt

MBK07 - F - CLASS - 25

prigodno za požare klase F kipućih ulja i masti

a takoðe i klasu A (čvrste gorive materije)

> Kanister 20 Lt

ΜΒΚ08 - F - CLASS - 200

> Kanister 200 Lt

TEČNOST ZA GAŠENjE

ΜΒΚ04 - 001

Broj odobrenja Α.Π.Σ. 56404_Φ.701.6, 9 November 2009

Tečnost za gašenje

sa izveštajem

sa ispitivanja

NAŠA KOMPANIJA MOŽE OBEZBEDITI

(cena

TEčNOST ZA GAŠENjE METALNIH I

po kanisteru)

DRVENIH POVRŠINA.

SA ODOBRENjEM NADLEŽNIH

pokrivenost

300-350gr/m 2

[ ]

115


ORMARIćI ZA CREVA, HIDRANTSKI ORMARIćI,

ORMARIćI ZAALAT, CREVA, SPOJKE,

I OSTALA OPREMA


HIDRANTSKI ORMARIćI


Geo Fire

ORMARIćI ZA CREVA

PRAZNI ORMARIćI ZA CREVA I ALATE

ORMARIćI ZA CREVA

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)

700 x 630 x 180 mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)

700 x 630 x 180 mm

MBK05 - FC - BIG

Ormarić za protivpožarno crevo sa

koturom.

Elektrostatična boja RAL 3000, UV-zaštićena

sito štampa.

ΚΧ06 - 002W4 - 00A

Ormarić za protivpožarno crevo sa

koturom.

Elektrostatična boja RAL 3000, UV-zaštićena

sito štampa.

Geo Fire

KX06 - 002W4 - 00C

Pocinkovani ormarić za protivpožarno

crevo.

Elektrostatična boja RAL 3000, UV-zaštićena

sito štampa.

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)

700 x 630 x 180 mm

Debljina lima: 1,5mm

[ ]

SVI ORMARIćI ZA PROTIVPOŽARNA

CREVA SU ZAPAKOVANI U

KARTONSKU KUTIJU

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u

118


Geo Fire

D AL 1977

ORMARIćI ZA PROTIVPOŽARNA CREVA

MBK07 - TN - REEL - PGL

Ormarić za protivpožarno crevo sa providnim

pleksiglas prozorom

Elektrostatic ka zaštita RAL 3000 - UV zaštita

ORMARIćI

POSEBNIH

NESTANDARDNIH

DIMENZIJA

SE MOGU PORUčITI

PO ZAHTEVU KUPCA

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)

700 x 630 x 180 mm

MBK07 - TN - REEL - EXT

Ormarić za protivpožarno crevo sa odeljkom za pp

aparat (dvojaka namena)

Elektrostatic ka zaštita RAL 3000 - UV zaštita sito štampa

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)

630 x 1000 x 180 mm

Ormarić od nerðajućeg celika sa koturom

Vrata se otvaraju pritiskom na dugme.

NOVI PROIZVOD

S.S. 316

KX06 - 002W6 - 00B

S.S. 304

KX06 - 002W6 - 00

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina)

700 x 630 x 180 mm

Kotur od nerðajućeg celika

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .

119


ORMARIćI

PRAZNI ORMARIćI ZA CREVA I ALATE

MBK05 - FC - SMALL

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

Ormarić sa kukom.

ORMARIć ZA CREV

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

Elektrostatična zaštita RaL3000

UV zaštićeno

MBK11 - H - SMALL

Ormarić sa kukom.

Nova posebna zaštitna obloga, sito

štampa

ΚΧ06 - 002W9 - 00

Ormaric sa kukom.

Debljina lima 0.9mm

Elektrostaticka zaštita RAL3000

UV zašticeno, sito štampa

NOVI PROIZVOD

POCINKOVANO

ΜΒΚ10 - SLOPE

Ormarić sa kukom.

Debljina lima 0.9mm

Geo Fire

Elektrostatička zaštita RAL3000

UV zaštićeno, sito štampa

nastrešnica u čeonom delu

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm

U p a k o v Ia M n B Ai L u L O k Ia N r C t A Ro Tn O Ns E k u

120


D AL 1977

ORMARIćI ZA PROTIVPOŽARNA CREVA

NOVI PROIZVOD

Nerđajući čelik 316 Sjajni

ΚΧ06 - 002W2 - 00Α

Geo Fire

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.

Vrata se otvaraju jednostavnim pritiskom na dugme.

Nerđajući čelik 314 Sjajni

ΚΧ06 - 002W2 - 00

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 500 x 470 x 140 mm

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.

Vrata se otvaraju jednostavnim pritiskom na dugme.

FIRE HOSE CABINET

KX15 KX15 - - TH02 - - 09

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.

Prigodno za teške vremenske uslove (npr blizu

mora).

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 420 x 420 x 210 mm

FIRE HOSE CABINET

KX15 - H0SEC - S2

Ormarić od nerðajućeg celika sa kukom.

Prigodno za teške vremenske uslove (npr blizu

mora).

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina) 573 x 573 x 210 mm

z sb c o a tg o ls a i Pg e u r r an Go i os n n i Di i h sr i ca U z r el Zo Z ag a .

121


ORMARIćI ZA pp CREVA

PRAZNI ORMARIćI ZA CREVA I ALATE

ORMARIćI ZA CREVA

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 520 x 450 x 195 mm

ΜΒΚ02 - PK45 - BL

Pvc Ormarić sa providnim lomljivim vratima

i sa adapterom za ventil i zaštitnom rešetkom za

crevo.

Sertifikovano u saglasnosti sa EN 671-2:2001 (UNI 45)

REZERVNO STAKLO

SE MOŽE PORUčITI.

MBK02 - PK45 - RF

Pvc Ormarić sa providnim lomljivim vratima

i sa adapterom za ventil i zaštitnom rešetkom za

crevo.

Sertifikovano u saglasnosti sa EN 671-2:2001 (UNI 45)

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 520 x 450 x 195 mm

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u

122


Geo Fire

D AL 1977

ORMARIćI

ΜΒΚ05 - FS - STATION

FIRE ΤΟΟL STATION

Ormarić za alat sa 4 kuke

Elektrostatička zaštita RAL3000

UV zaštita? sito štampa.

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

KX06 - 002W8 - 00A

FIRE ΤΟΟL STATION

Ormarić za alat sa dva odeljka pogodno za velike

alate i aparat za disanje.

Elektrostatička zaštita RAL3000

UV zaštita? sito štampa.

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

NOVI PROIZVOD

Nerđajući čelik 304

KX06 - 002W8 - 00B

Ormarić od nerđajućeg čelika, sa dva odeljka

pogodno za velike alate i aparat za disanje.

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .

123


HIDRANTSKI ORMARIćI

KOMPLETNI HIDRANTSKI ORMARIćI I ORMARICI ZA ALAT

Kompletan ormarić (MBK05 - FC-BIG), sa 1 3 / 4

’’ 8bari crevom sa

žičanim zatezačom i zaštitnim navlakama.

Spojke sa navojem i repom, ventilom i podesivom mlaznicom

(KX07-060A-00).

HIDRANTSKI ORMARI

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

FIRE HOSE CABINET WITH REEL

NE SASTAVLjEN

> 1 3 / 4

” 8 bara ELOT 14811-1

> 1 3 / 4

” 15 bara EN 14540

SASTAVLjEN I SPREMAN ZA UPOTREBU

> 1 3 / 4

” 8 bara ELOT SECONDO LA 14811-1

> 1 3 / 4

” 15 bara EN 14540

Kompletan ormarić (KX05-002W4-00A), sa

1 3 / 4

’’ 8bari crevom sa žičanim zatezačom i zaštitnim navlakama.

Spojke sa navojem i repom, ventil i podesiva mlaznica.

NE SASTAVLjEN

> 1 3 / 4

” 8 bari ELOT 14811-1

> 1 3 / 4

” 15 bari EN 14540

SASTAVLjEN I SPREMAN ZA UPOTREBU

> 1 3 / 4

” 8 bari ELOT 14811-1

> 1 3 / 4

” 15 bari EN 14540

Kompletan ormarić (KX05-002W4-00A), sa

2” 8 bari/15 bari pp crevom žičanim zatezačom i zaštitnim navlakama.

Spojke sa navojem i repom, ventil i podesiva mlaznica.

NE SASTAVLjEN

> 2” 8 bari

> 2” 15 bari ΕΝ 14540

SASTAVLjEN I SPREMAN ZA UPOTREBU

> 2” 8 bari

> 2” 15 bari ΕΝ 14540

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u

124


D AL 1977

HIDRANTSKI ORMARI

Kompletan hidrantski ormar (MBK05 - FC-BIG), sa 2” 8 bari/15 bari

crevom pletenim sa žičanim zatezacem i zaštitnom navlakom,

spojkom sa navojem i repom , ventilom i podesivom mlaznicom

(KX07-060A-00)

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

NE SASTAVLjEN

> 2” 8 bari

> 2” 15 bari ΕΝ 14540

SASTAVLjEN

> 2” 8 bari

> 2” 15 bari ΕΝ 14540

Hidrantski ormar sa kukom (ΚΧ06-002W9-00) crvenim pp crevom 1 / 2

” 15m,

nova plastična podesiva mlaznica od 1 / 2

” (MBK07-UT-NZ12), slavinica 2

par pocinkovanih šelni. Nije sastavljen ali su sve komponente prisutne

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

Elektrostatička zaštita RAL3000

UV zaštita sito štampa.

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 500 x 470 x 140 mm

Hidrantski ormar sa kukom (MBK05-FC-SMALL) crveno crevo 1 / 2

” 15m,

nova plastična prilagodljiva mlaznica 1 / 2

” (MBK07-UT-NZ12), nastavak i

pocinkovane šelne.

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

Elektrostatička zaštita RAL3000

UV zaštita sito štampa.

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 500 x 470 x 140 mm

Hidrantski ormar sa kukom (MBK05-FC-SMALL) crveno crevo 1 / 2

” 15m,

nova plastična prilagodljiva mlaznica 1 / 2

” (MBK07-UT-NZ12), nastavak i

pocinkovane šelne.

FIRE HOSE CABINET

WITH WATER HOSE

Nova posebna zaštitna obloga

sito štampa.

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 500 x 470 x 140 mm

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .

125


HIDRANTSKI ORMARI

KOMPLETNI HIDRANTSKI ORMARI

HIDRANTSKI ORMARI

FIRE ΤΟΟL STATION

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

FIRE ΤΟΟL STATION

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina): 700 x 630 x 180 mm

Kompletni ormarić za alat TIPO A

(MBK05-FS-STATION)

Sadrži:pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m i dve svetiljke

sa baterijama.

Kompletni ormarić za alat TIPO B

(MBK05-FS-STATION)

Sadrži: pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m , dve svetiljke

sa baterijama, jedan aparat za disanje

15 minuta, dve kacige, i dve maske sa

filterima.

Elektrostatička zaštita RAL3000?

UV zaštita sito štampa.

Kompletni ormarić za alat TIPO A

(KX06-002W8-00A)

Sadrži:pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m i dve svetiljke

sa baterijama.

Kompletni ormarić za alat TIPO B

(KX06-002W8-00A)

Sadrži: pijuk, pajser, keser, sekiru, lopatu,

protivpožarno ćebe 0,9x0,9m , dve svetiljke

jedan aparat za disanje 15 minuta, dve

kacige, dve maske sa filterima.

Elektrostatička zaštita RAL3000?

UV zaštita sito štampa.

U p a k o v a n i u k a r t o n s k u

126


Geo Fire

Geo Fire

D AL 1977

ORMARI SA ALATOM

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJC - 09A

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):

760 x 760 x 240 mm

Ormarić sa dva odeljka-kompletan sa

crevom 3 / 4

’’ (30m).

Sertifikovano u skladu sa

ΒSI / EN671,

NOVI PROIZVOD

BSI / EN694

ΜΒΚ10 - SJC - 02C

Kompletan hidrantski ormarić, sastavljen sa

crevom 3 / 4

’’ (30m) i podesivom mlaznicom

Sertifikovano u skladu sa

BSI / EN694

ΒSI / EN671,

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):

1400 x 700 x 300 mm

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJC - 02D

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJC - 09B

Armadio Manichetta Antincendio Completo -

Assemblato con Manichetta 1’’ (30m) e Ugello

Hidrantski ormarić sa dva odeljka sastavljen sa

crevom 1’’ (30m).

Sertifikovano u skladu sa

ΒSI / EN671,

Sertifikovano u skladu sa

ΒSI / EN671,

BSI / EN694

BSI / EN694

SPECIJALNE DIMENZIJE

HIDRANTSKIH ORMARIćA

(SERTIFIKOVANIH U SKLADU

SA CE-EN)

SU DOSTUPNE NAKON

ZVANIčNOG ZAHTEVA ZA

NjIMA

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):

840 x 840 x 300 mm

z b o g s i g u r n o s n i h r a z l o g a .

DIMENZIJE (visina x dužina x sirina):

1500 x 780 x 250 mm

760 x230 x720 mm

680 x230 x680 mm

1030 x230 x720 mm

840 x300 x840 mm

780 x230 x780 mm

127


ORMARIćI I KOTURI

HIDRANTSKI ORMAR

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ06 - ΤD - REEL

Rezervni kotur za crevo , sa pokretnom rukom

za postavljanje na vertikalnim površinama.

ΜΒΚ10 - SJR - 01B

Zidni ručno pokretani kotur

sa crevom 1.3” 30m spremnim za upotrebu

Sertifikovano u skladu sa EN671-1:2000

Geo Fire

ΜΒΚ10 - SJR - 02A

ΜΒΚ10 - SJR - 02Β

Zidni fiksni-nepomerljivi kotur sa crevom

3

/ 4

” 30m. Dostupan u varijanti 1” 30m.

Spreman za upotrebu

> 3/4”

> 1”

Sertifikovano u skladu sa

EN671-1:2000

128


Geo Fire

Geo Fire

D AL 1977

ORMARIćI I KOTURI

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJR - 05A

ΜΒΚ10 - SJR - 05B

> 3/4”

> 1”

Zidni od nerdajućeg čelika

pokretljivi sa ugraden im manometrom i crevom

3

/ 4 ” 30m. Dostupno i kao 1” 30m.

Spremno za upotrebu.

Sertifikovano u skladu sa

EN671-1:2000

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJR - 06A

ΜΒΚ10 - SJR - 06C

> 3/4”

> 1”

Zidni automatski pokretljivi sa ugrađenim

manometrom i crevom 3 / 4 ” 30m.

Dostupno i kao 1” 30m.

Spremno za upotrebu.

Sertifikovano u skladu sa

EN671-1:2000

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJR - 04B

ΜΒΚ10 - SJR - 04C

> 3/4”

> 1”

Zidni ručno pokretljivi kotur sa crevom 3 / 4


30m. Dostupno i sa 1” 30m crevom.

Spreman za upotrebu.

NOVI PROIZVOD

ΜΒΚ10 - SJR - 07A

ΜΒΚ10 - SJR - 07C

> 3/4”

> 1”

Zidni automatski pokretljivi kotur sa crevom

3

/ 4 ” 30m. Dostupno i sa 1” 30m crevom.

Spremno za upotrebu.

Sertifikovano u skladu sa

EN671-1:2000

129


Geo Fire

HIDRANTSKI ORMARIćI

P R O T I V P O Ž A R N A C R E V A

HIDRANTSKI ORMARI

ΜΒΚ05 - PL - 15

Crveno crevo za vodu 1 ”15m.

ΜΒΚ08 - UT - 34 HOSE

Crveno crevo za vodu 3 / 4

”30m.

EN694

ΚΧ - HLC - HOSE2

Crevo za vodu za zidne koturove, 3 / 4


Radni pritisak 16 bari.

EN694

KX - HLC - HOSE1

Crevo za vodu 1” za zidne koturove.

Radni pritisak 16 bari.

ΚΧ14 - 501 - Β2

Crevo za vodu 1” sa unutrašnjom

gumenom oblogom

A r m i r a n a c r e v a s a

130


Geo Fire

D AL 1977

HIDRANTSKI ORMARIćI

ARMIRANA CREVA

ARMIRANA CREVA sa žičanim zatezačom i standardnim spojkama

sa plastičnim navlakama za zaštitu ruku

VISOKO KVALITETNA PROTIVPOŽARNA CREVA. OZNAKA SERTIFIKATA

JE NA SVAKOM CREVU.

MED 96/98 /EC DIN 14811

[ ]

SVA KO S ERT IFIK OVA NO CRE VO

JE ZAPAKOVANO U KARTONSKU KUTIJU

GL EN 14540:2004 AI:2007

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M1 1” 8bar 20m

ΜΒΚ07 - EL - 8B30M1

1” 8 bar 30m

ΜΒΚ08 - EL - 16B20M1 1” 16 bar 20m

MBK07 - DIN - HS20 - 1 - 25

1” 16 bar red 25m DIN 14811

MBK07- EL - 16B25M1

1” 16 bar red 25m

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M1

1” 16 bar 30m

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M112

1 1 / 2

” 8 bar 20m

ΜΒΚ10 - EL - 16B30M112

1 1 / 2

” 15 bar 30m EN 14540

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M134

1 3 / 4

” 8 bar 15m ELOT DIN 14811

s p o j k a m a i ž i č a n i m

131


HIDRANTSKI ORMARIćI

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M134

1 3 / 4

” 8 bar 20m ELOT DIN 14811

HIDRANTSKI ORMARI

ΜΒΚ07 - BD - 8B30M134

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M134

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M134

1 3 / 4

” 15 bar 25m ΕΝ 14540

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M134

ΜΒΚ07 - BD - 8B15M2

ΜΒΚ07 - BD - 8B20M2

ΜΒΚ10 - BD - 8B30M2

ΜΒΚ07 - BD - 16B20M2

ΜΒΚ07 - BD - 16B25M2

ΜΒΚ07 - EL - 8B20M212

ΜΒΚ07 - EL - 16B20M212

ΜΒΚ07 - EL - 16B25M212

ΜΒΚ07 - EL - 16B30M212

1 3 / 4

” 8 bar 30m ELOT DIN 14811

1 3 / 4

” 15 bar 20m ΕΝ 14540

1 3 / 4

” 15 bar 30m ΕΝ 14540

2” 8 bar 15m

2” 8 bar 20m

2” 8 bar 30m

2” 15 bar 20m ΕΝ 14540

2” 15 bar 25m ΕΝ 14540

2 1 / 2

” 8 bar 20m

2 1 / 2

” 16 bar 20m

2 1 / 2

” 16 bar 25m

2 1 / 2

” 16 bar 30m

[ ]

SVAKO SERTIFIKOVANO CREVO

SE ISPORUčUJE U KARTONSKU KUTIJU

A r m i r a n a c r e v a s a

132


D AL 1977

HIDRANTSKI ORMARIćI

ZAŠTITNE NAVLAKE

ΜΒΚ07 - UT - PS1

1 ”

KX08 - 006A - 98B

1 1 / 2


KX08 - 006A - 98 1 3 / 4


KX08 - 006A - 98C

KX08 - 006A - 98A 2 1 / 2


2”

Zaštitna navlaka za armaturna creva.

Postavljaju se preko žičanog zatezača radi

zaštite ruku korisnika.

KX08 - 006A - 98D

3”

PP CREVA UL/FM

Sertifikovano pp crevo, 20m, sa unutrašnjom ispunom od EPDM materijala

zarad povećanja izdržljivosti, prilagođeno korišćenju na niskim temperaturama.

Dijagonalno tkanje creva pospešuje izdržljivost pri višestrukim naprezanjima .

Oznaka sertifikata utisnuta na crevu.

Svako crevo je pojedinačno testirano.?

KX19 - 002 - 00

1 1 / 2

” 14bar UL LISTED 410gr/m

KX14 - 506 - AH3 - 20FM

1 3 / 4

” 8bar FM APPROVED 150gr/m

KX14 - 506 - AH4 - 20FM

2” 8 bar FM APPROVED 180gr/m

ΚΧ19 - 002Β - 00

2 1 / 2

” 14bar UL LISTED 475gr/m

s p o j k a m a i ž i č a n i m

133


PROTIVPOŽARNA CREVA

HIDRANTSKI ORMARI

ΚΧ14 - 501 - Α1

ΚΧ14 - 501 - Α2 1 1 / 2

” 100gr/m

ΚΧ14 - 501 - Α3

ΚΧ14 - 501 - Α4

ΚΧ14 - 501 - Α5

1” 80gr/m

1 3 / 4

” 130gr/m ΕLΟΤ DIN 14811-1

2” 145gr/m

2 1 / 2

” 150gr/m

ΚΧ14 - 501 - Α6 3” 280gr/m

PROTIVPOŽARNA CRAVA RP 8bari , 20m,

TP 24 bara, PRITISAK PUCANjA preko 50 bari

Ojačano crevo za sprečavanje deformacije usled gaženja preko creva

maksimalne čvrstoće i deformacije svedene na nulu. Novi optimizovani

unutrašnji sloj.

Izuzetna čvrstoća u situacijama kada je pod opteećenjem.

Debljina 0.4mm s tolerancijom 0.03mm, tanje od uobicajenih creva,

nema sadržaj reciklirane plastike.

Svako crevo je testirano!?

UNUTRAŠNjA OBLOGA!

A r m i r a n a c r e v a s a

134


Geo Fire

D AL 1977

PROTIVPOŽARNA CREVA

PROTIVPOŽARNO CREVO RP 8bari, 30m,

TP 24bari, PRITISAK PUCANjA CREVA preko 50 bari

[

]

NAKON ZAHTEVA MOGUćE

JE OVA CREVA PRESEćI I NAPRAVITI DVA

OD 15m SVAKO

ΚΧ14 - 501 - Α1 - 30 1” 80gr/m

ΚΧ14 - 501 - Α3 - 30

1 3 / 4

” 130gr/m ELOT DIN 14811-1

ΚΧ14 - 501 - Α4 - 30 2’’ 145gr/m

UNUTRAŠNjA OBLOGA!

s p o j k a m a i ž i č a n i m

135


PROTIVPOŽARNA CREVA

HIDRANTSKI ORMARI

MBK07 - EL - 16B1” - 20

MBK07 - EL - 16B1” - 25

MBK07 - EL - 16B1” - 30

MBK07 - EL - 16B112 - 30

MBK10 - EL - 15B112 - 20 - MED

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 20

1” 20m 100gr/m

PROTIVPOŽARNA CREVA RP 15/16bari

TP 48bari, PP 50bari

Nova optimizovana unutrašnja obloga za jači otpor spoljašnjem opterećenju

1” 25m 100gr/m, ROSSA

1” 30m 100gr/m

1 1 / 2

” 30m 175gr/m EN 14540

1 1 / 2

” 20m 175gr/m EN 14540, MED / SOLAS

1 3 / 4

” 20m 180gr/m EN 14540

Svako crevo je testirano!

[ ]

SVAKO SERTIFIKOVANO CREVO

SE ISPORUčUJE U KARTONSKU KUTIJU

Geo Fire

136


D AL 1977

PROTIVPOŽARNA CREVA

ΚΧ14 - 504 - ΑΗ3 - 20 ΜΕD

1 3 / 4

” 20m 180gr/m EN 14540, MED / SOLAS

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 25

1 3 / 4

” 25m 180gr/m EN 14540

ΚΧ14 - 506 - ΑΗ3 - 30

1 3 / 4

” 30m 180gr/m EN 14540

MBK10 - EL - 15B2 - 20 MED

2” 20m 230gr/m EN 14540, MED / SOLAS

KX14 - 506 - AH4 - 20

2” 20m 230gr/m EN 14540

KX14 - 506 - AH4 - 25

2” 25m 230gr/m EN 14540

KX14 - 506 - AH4 - 30

2” 30m 230gr/m EN 14540

KX14 - 506 - AH5 - 20

2 1 / 2

” 20m 310gr/m

MBK10 - EL - 15B212 - 20 MED

2 1 / 2

20m 310gr/m EN 14540, MED / SOLAS

KX14 - 506 - AH5 - 25

2 1 / 2

” 25m 310gr/m

KX14 - 506 - AH5 - 30

2 1 / 2

” 30m 310gr/m

ΚΧ14 - C14 - 7520

3” 20m 420gr/m

137


PROTIVPOŽARNA CREVA

SPECIJALNA PROTIVPOŽARNA CREVA

NOVI PROIZVOD

VATROOTPORNA CREVA “FORESTRY HOSE”

HIDRANTSKI ORMARI

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

FORESTRY HOSE je lako crevo, jednoslojno crevo od poliestera sa TPU elastomerom.

Wisentec tretman uveliko pojačava otpornost na abraziju, toplotu i plamen dok virtuelno

smanjuje unos vode. Kada se koristi, HBY forestry hose je zašticen od budi i nema

potrebe da se suši. Njegova površina je posebno pripremljena i osposobljena za dug

životni vek i smanjeno trenje kao i otporna na vučenje, uticaj ozona, kvašenje, buđ, i abraziju.

Površina creva pruža mnogo bolju otpornost na bud, petrolej, oštecenja nego obicna gumena

creva a takođe su i lakša i kompaktnija. Celom dužinom creva se prostire traka koja služi za

obeležavanje ovog tipa creva mada se ona može I utkati. Ova traka je po NFPA standardima.

Uzimajući u obzir da je ovo crevo lake konstrukcije, ne preporučuje se za upotrebu pri ispiranju

ili u građevinama, mlinovima, elektranama.

VATROOTPORNO CREVO “DUZ”

DUZ crevo je troslojno protivpožarno crevo sa oblogom i ekstrudiranim slojem i

duplo vulkaniziranim slojem, sa ojacanjem od poliestera za maksimalnu trajnost i izdržljivost.

Rebrasta nitrilna gumena obloga uveliko povecava otpornost na abraziju, obezbeđuje duži

životni vek a utkano ojačanje obezebeđuje punkciju. Glatke linije u unutrašnjosti smanjuju trenje

I najbolje su u klasi. Crevo ostaje savitljivo i na temperaturama do -20C i otporno je na uticaj

ozona, oksidacije, i većine hemikalija ili naftnih produkata. DUZ crevo je proizvedeno u skladu sa

BS 63591 standardom.

• Koristi se za snabdevanje vodom irigacionih sistema

• Koristi se za protok tečnih dubriva

• Koristi se i za poljoprivredne sisteme

• Koristi se za vodosnabdevanje

• Koristi se za postavljanje u visoko abrazivnim sredinama

• Koristi se za gašenje požara u zgradama

• Koristi se za gašenje požara u industriji

• Koristi se za gašenje požara u vojnim i pomorskim ustanovama

KX14 - 506 - 134DUZ - 20

KX14 - 506 - 2DUZ - 20

PLASTIčNO PP CREVO ( PVC) 8 BAR

NBR/PVC crevo prigodno za hemijsku industriju i rafinerije

Geo Fire

1 3 / 4

17bar RED 20m

2 ” 17bar RED 20m

WP 8bar

MBK09 - EL - 134PVC8

MBK09 - EL - 2PVC8

1 3 / 4

8bar 20m

2 ” 8bar 20m

138


Geo Fire

D AL 1977

PROTIVPOŽARNA CREVA

NOVI PROIZVOD

PLASTIčNO PP CREVO Rp?16bari, 20m

TP 48bari PP preko 50bari

NBR/PVC obloga

Prigodno za hemijsku industriju i rafinerije

MBK07 - EL - 134PVC

1 3 / 4


MBK07 - EL - 2PVC

2”

NOVI PROIZVOD

PP CREVO - POLUKRUTO

MBK10 - SEMIRIGID - 1 - 30

1” 15 Bari crveno, 30m

Posebno crevo namenjeno za protivpožarna vozila,

kamione i zidne hidrantske ormare.

MBK07 - EF - BINDING

Prenosni uređaj za povezivanje creva sa spojkama uz pomoć

niklovane žice. Prigodno za creva od 1” do 4”. Sastoji se od dva dela:

stezaljke i vođice za crevo i elementa za namotavanje žice.

Prigodno i za upotrebu na brodovima.

MARINE

139


PROTIVPOŽARNA CREVA

I ODGOVARAJUćA OPREMA

HIDRANTSKI ORMAR

D-TIP OBUJMICA

ΚΧ10 - 091Β - 00

ΚΧ10 - 091C - 00

ΚΧ10 - 091D - 00

ΚΧ10 - 091E - 00

ΚΧ10 - 091F - 00

ΚΧ10 - 091G - 00

GALVANIZOVANA OBUJMICA

ΚΧ10 - 091Α - 00Α

ΚΧ10 - 091B - 00Α

ΚΧ10 - 091C - 00Α

ΚΧ10 - 091D - 00A

1”

1 1 / 2


1 3 / 4


2”

2 1 / 2


3”

1

/ 2


1”

1 1 / 2


1 3 / 4


Mesingana obujmica.

17mm širine za postavljanje

na spojku creva.

ΚΧ10 - 091E - 00A

2”

ΚΧ10 - 091F - 00A

2 1 / 2


ΚΧ10 - 091G - 00A

3”

τέλεια Προσαρμογή του Σφικτήρα στην Ουρά του Ρακόρ για Ιδανικό Δέσιμο του Πυροσβεστικού Σωλήνα!

140


Geo Fire

D AL 1977

SPOJKE ZA PP I CREVA ZA VODU

SPOJKA ZA CREVO

ΚΧ09 - 003 - 221

1

/ 2

” spojka prilagođena za crevo za vodu malog

hidrantskog ormara sa slavinom.

SERTIFIKOVANE ALUMINIJUMSKE

SPOJKE

MBK07 - DIN - ST1F

DIN 14306 1” NAVOJ

MBK07 - DIN - ST1M

DIN 14301 1’’ KLIN

ΜΒΚ07 - DIN - ST134M

NEN 1 3 / 4

” KLIN

ΜΒΚ07 - DIN - ST2F

DIN 14307 1 3 / 4

” - 2’’ NAVOJ

ΜΒΚ07 - DIN - ST2M

DIN 14321 2’’ KLIN

ΜΒΚ07 - NEN - ST212F

NEN 2 1 / 2

’’ NAVOJ

ΜΒΚ07 - NEN - ST212M

NEN 2 1 / 2

’’ KLIN

MBK07 - DIN - ST3F

DIN 14308 3’’ NAVOJ (2 1 / 2

’’ ΒSP )

MBK07 - DIN - ST3M

DIN 14332 3’’ KLIN

141


PROTIVPOŽARNA CREVA

I ODGOVARAJUćA OPREMA

HIDRANTSKI ORMARI

NOVI PROIZVOD

NOVI PROIZVOD

TS 50 BAR

ALUMINIJUMSKE STORZ SPOJKE

Izrađene od cistog aluminijuma (nerecikliranog)

> sa belom ZaPtivkom vrHUnskoG

kvaliteta

KX08 - 002Q - 00

ΚΧ08 - 001J - 00

ΚΧ08 - 002J - 00

ΚΧ08 - 001 - 00

ΚΧ08 - 002I - 00

ΚΧ08 - 001G - 00

KX08 - 002H - 00

KX08 - 001D1 - 00

KX08 - 002P - 00

KX08 - 001B1 - 00

MBK05 - YT - 3THR

MBK05 - YT - 3TAIL

ALUMINIJUMSKE REDUCIR SPOJKE

Geo Fire

1” NAVOJ

1” klin

1 1 / 2

” NAVOJ

1 1 / 2

” klin

1 3 / 4

” NAVOJ

1 3 / 4

” klin

2” NAVOJ

2” klin

2 1 / 2

” NAVOJ

2 1 / 2

” klin

3” klin

3” klin

Koriste se za povezivenje spojki sa razlicitim dimenzijama.

1 1 / 2

” x 1”, 2” x 1”, 2” x 1 1 / 2

”, 2 1 / 2

” x 1”, 2 1 / 2

” x 1 1 / 2


2 1 / 2

” x 2”, 3” x 1 1 / 2

”, 3” x 2”, 3” x 2 1 / 2


142


D AL 1977

SPOJKE ZA PP I CREVA ZA VODU

NOVI PROIZVOD

ALUMINIJUMSKE SPOJKE

KX08 - 002P2 - 00A

2 1 / 2

” NAVOJ

> AMERIčKI NAVOJ

MESINGANE STORZ SPOJKE

KX08 - 002I1 - 00

1 3 / 4

” NAVOJ

KX08 - 001G1 - 00

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2F

1 3 / 4

” KLIN

2” NAVOJ

ΜΒΚ07 - UΤ - BR2M

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212F

ΜΒΚ07 - UΤ - BR212M

2” KLIN

2 1 / 2

” NAVOJ

2 1 / 2

” KLIN

JOHN MORRIS ALUMINIJUMSKE

SPOJKE

MARINE

Spojke, John Morris, (navoj-klin)

Proizvedeno u

skladu sa BS 336

ΜΒΚ07-UT-JMR134AL

MBK07 - UT - JMR2AL

MBK07 - UT - JMR212AL

1 3 / 4

’’

2”

2 1 / 2

’’

Proizvedeno u skladu sa BS 336

MBK07 - UT - JMR212x2BSP

MARINE

Spojka-adapter aluminijumski John Morris 2 1 / 2

''

ženski x 2” za postavljanje na ventil.

143


PROTIVPOŽARNA CREVA

SPOJKE ZA PP CREVA

MARINE

HIDRANTSKI ORMAR

JOHN MORRIS MESINGANE SPOJKE

MBK07 - UΤ - JMR2BR

MBK07 - UΤ - JMR212BR

MBK07 - UΤ - JMR2X2BSP - BR

Mesingani adapter za spojke John Morris žęnski x 2” BSP,

za postavljanje na ventile ili mlaznice. Proizvedeno u skladu sa

BS 336.

MBK07 - UΤ - JMR212X2BSP - BR

MESINGANE NAKAJIMA SPOJKE

MBK07 - UT - NΚJ112BR

MBK07 - UT - NΚJ2BR

MARINE

Spojke John Morris dostupno u parovima

(navoj-klin) prigodno za aplikacije pod visokim

pritiskom

2”

2 1 / 2

’’

Mesingani adapter za spojk e John Morris 2 1 / 2

’’ žęnski x 2” BSP,

za postavljanje na ventile ili mlaznice. Proizvedeno u skladu sa

BS 336.

1 1 / 2

’’

2’’

Proizvedeno

u skladu sa BS 336

MARINE

MARINE

MBK07 - UT - NΚJ212BR

> ODVIJA SE POSEBNIM NAKAJIMA KLjUćEM

2 1 / 2

’’

Proizvedeno u skladu sa

Francuskim standardom

NF 561-704

144


D AL 1977

SPOJKE ZA PROTIVPOŽARNA CREVA

MARINE

NAKAJIMA ADAPTERI ZA SPOJKE

Proizvedeno u skladu sa Francuskim standardom

KX08 - 072B - 00

Mesingani adapter za Nakajima spojke 1 1 / 2

’’

Nakajima x 1 1 / 2

’’ BSP se prilagođava

ventilu ili mlaznici.

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ2AD

Mesingani adapter za Nakajima spojke 2’’

Nakajima x 1 1 / 2

’’ BSP se prilagođava

ventilu ili mlaznici.

ΜΒΚ07 - UT - NΚJ212AD

Mesingani adapter za Nakajima spojke

2 1 / 2

’’ Nakajima x 2 1 / 2

’’ BSP se prilagođava

ventilu ili mlaznici.

SLÊEP×E1 0S P- O0J9K1EÂ -- S0T0ORZ

SERTIFIKOVANE

ΚΧ10 - 091Β - 00

SLEPE SPOJKE - STORZ

SERTIFIKOVANE

DIN 14311

MBK07 ΚΧ10 -- DIN 091Β - CAP134 - 00

1 3 / 4


DIN 14311

MBK07 - DIN - CAP2

2”

MBK07 - NEN - CAP212

2 1 / 2


145


PROTIVPOŽARNA CREVA

SPOJKE ZA PROTIV POŽARNA CREVA

HIDRANTSKI ORMARI

TS 50 BAR

ALUMINIJUMSKA STORZ SLEPA SPOJKA

Proizvedena od čistog aluminijuma (nerecikliranog) -

visoke otpronosti.

SA BELOM ZAPTIVKOM VISOKOG KVALITETA

KX08 - 061D - 00

KX08 - 061E - 00

KX08 - 061F - 00

KX08 - 061B - 00

KX08 - 061C - 00

1”

1 1 / ” 2

1 3 / 4


2”

2 1 / ” 2

MESINGANE STORZ SLEPE SPOJKE

ΜΒΚ07 - UT - CAP134BR

ΜΒΚ07 - UT - CAP2BR

Geo Fire

1 3 / ” 4

2”

ΜΒΚ07 - UT - CAP212BR

2 1 / 2


146


D AL 1977

ALATI

ALATI ZA HIDRANTE

KX10 - 087 - 00

Alat za odvijanje Storz spojki 1” - 3”

KX10 - 088 - 00

Alati za odvijanje Storz spojki 1” - 4”

KX10 - 090 - 00

Alat za odvijanje Stroz spojki veličine od 2 1 / 2

” - 3”,

za hidrante.

MBK07 - UT - NJSP112

Ključ za NAKAJIMA spojke 1 1 / 2


MBK07 - UT - NJSP2

Ključ za NAKAJIMA spojke 2”

MBK07 - UT - NJSP212

Ključ za NAKAJIMA spojke 2 1 / 2


147


Geo Fire

HIDRANTSKI ORMARIćI

SPOJKE ZA PROTIV POŽARNA CREVA

HIDRANTSKI ORMARI

BELA ZAPTIVKA ZA SPOJKE

SPOJKA -STORZ, VRHUNSKOG KVALITETA

KX08 - 001J - 37

KX08 - 001M - 37

KX08 - 001G - 37

KX08 - 001C - 37

KX08 - 001B - 37

MBK07 - UT - RUB3’’

MBK07 - UT - RUB4’’ 4”

MLAZNICA

MBK07 - UT - ADJ12

Prilagodljiva plastična mlaznica za creva 1 / 2

”, 3 / 4

” ili 1’’

(prilagodljivi ulaz)

1”

1 1 / 2


1 3 / 4


2”

2 1 / 2


3”

1

/ 2


148


Geo Fire

D AL 1977

MLAZNICE

MESINGANE MLAZNICE

PODESIVE

KX07 - 075Α - 00

1

/ 2


KX07 - 075 - 00

3

/ 4


ALUMINIJUMSKE MLAZNICE

(NE PODESIVE)

ΚΧ07 - 061 - 00

1”

ALUMINIJUMSKE MLAZNICE

PODESIVE

ΚΧ07 - 060 - 00

1 1 / 2

” (muški navoj)

ΚΧ07 - 060Α - 00

1 3 / 4

” - 2” (muški navoj)

KX07 - 060B - 00

2 1 / 2

” (muški navoj)

ALUMINIJUMSKE MLAZNICE

SA 3 POLOŽAJA

SA PODEŠAVANjEM PROTOKA (PUN MLAZ-RASPRŠEN MLAZ-STOP)

KX07 - 001H - 00

KX07 - 002H - 00

MBK07 - UT - ADJ212

1” (muški navoj)

1 3 / 4

” - 2” (muški navoj)

2 1 / 2

” (muški navoj)

149


HIDRANTSKI ORMARIćI

I PRIPA DA JUćA OPREMA

HIDRANTSKI ORMARI

SERTIFIKOVANA MLAZNICA SA 3

POLOŽAJA

DIN 14365

Pun mlaz-raspršen mlaz-stop prekdač i vodena zavesa za

dodatnu zaštitu od toplote i dima sa pokrivenosću u rasponu

od 0 do 160 stepeni (sa ženskom klinastom spojkom).

MBK07 - Z - CUR2

MBK07 - Z - CUR212

ALUMINIJUMSKA MLAZNICA

SA 3 POLOŽAJA

Pun mlaz-raspršen mlaz-stop prekdač i vodena zavesa za

dodatnu zaštitu od toplote i dima sa pokrivenosću u rasponu

od 0 do 160 stepeni (sa ženskom klinastom spojkom).

MBK07 - UT - CUR112

ΚΧ07 - 033Α - 00

2”

2 1 / ” 2

1 1 / ” (muški navoj)

2

2” (muški navoj)

KX07 - 033A1 - 00

2 1 / 2

” (muški navoj)

150


Geo Fire

D AL 1977

MLAZNICE

TURBODžET MLAZNICE

2’’ mlaznica, podešavanje protoka u 4 položaja 463Lt/min

pri pritisku od 7bara.

Τurbojet

MARINE

MBK07 - STR - TURB2 - KLIN SPOJKA

ΚΧ07 - 048C1 - 00 - KLIN SPOJKA

2”

2 1 / 2


KX07 - 048F - 00 - JOHN MORRIS

2 1 / 2

” mlaznica, podešavanje protoka u 4 položaja

514Lt/min pri pritisku od 7bara.

Τurbojet

MARINE

KX07 - 048M - 00 - ΝΑΚΑJIMA

1 1 / 2

” - 2’’, mlaznica, podešavanje protoka u 4 položaja

463Lt/min pri pritisku od 7bara.

Τurbojet

MARINE

MARINE

MESINGANA MLAZNICA

RASPRŠIVAč

Podesivi vodeni mlaz - snop i podesivi protok vode

MBK07 - UT - DIF112

MBK07 - UT - DIF2

1 1 / 2


2”

MBK07 - UT - DIF212

2 1 / 2


151


HIDRANTSKI ORMARIćI

I PRIPA DA JUćA OPREMA

PLASTIčNE MLAZNICE

Prilagodljivo za modifikovanje obične u podesive mlaznice.

HIDRANTSKI ORMARI

KX07 - 016 - 00

KX07 - 036 - 00

Sa ženskim navojem 1’’.

KX07 - 016Α1 - 00

2” klin spojka uključena u komplet.

MLAZNICA TIP “L”

KX07 - 110Α - 00

Proizvedeno u skladu sa DIN 30

MLAZNICA TIP PIŠTOLj

MARINE

2" podesivi protok i vodena zavesa za

dodatnu zaštitu od toplote

dužina 180cm

Pištolj tip, sa kapsulom za penu (moze se zameniti posle upotrebe), za

uspešno gašenje. Pena se stvara kada voda ude u mlaznicu. Sloj pene

koji se stvori sprecava pristup kiseonika površini gorive materije i na taj

nacin povecava uspešnost akcije gašenja na poroznim materijalima kao

što su drvo, fabricka, prirodna ili sinteticka vlakna.

Takode je prigogna i za cišcenje mašina, puteva i vozila od naftnih derivata

i ulja. Mešavina vode i ekstakta je neškodljiva za okolinu i zadovoljava

EVROPSKE STANDARDE!

ΜΒΚ07 - Α - FIRE - EX

152


Geo Fire

D AL 1977

VENTILI

SERTIFIKOVANI UGAONI VENTILI

Mesingani ugaoni ventili

DIN 14461-3

Odeljak 3 - EN671

MBK07 - Z - LD2

1 3 / 4

” - 2”

DIN 14461-3

Odeljak 3 - EN671

MBK07 - Z - LD212 2 1 / 2


MESINGANI VENTILI

ΚΧ06 - 073 - 00 1 1 / 2


ΚΧ06 - 073Α - 00 1 3 / 4

” - 2”

KX06 - 073C - 00

2 1 / 2


ALUMINIJUM

KX06 - 046 - 00

KX06 - 046Β - 00

KX06 - 046C - 00

1 1 / 2


1 3 / 4

” -2”

2 1 / 2


TOčKIC-REZERVNI DEO

TOčKIC-REZERVNI DEO

ΚΧ06 - 073Α - 43

153


HIDRANTSKI ORMARIćI

I PRIPA DA JUćA OPREMA

HIDRANTSKI STUB

HIDRANTSKI ORMARI

NOVI PROIZVOD

VISINA 1m

MBK07 - EL - PIL3

ELEKTROSTATIčKA ZAŠTITA

ULAZ 3” IZLAZ 2 x 2 1 / 2

GUMENE ZAPTIVKE

ZA HIDRANTSKE STUBOVE

MBK07 - EL - RB3”

Hidrantski stub sa dva izlaza 2 1 / 2

’’

sa unutrašnjim meahnizmom regulacije protoka vode

Slepe spojke nisu uključene.

CE 89/106/EEC (EN 14384:2005) CE 89/106/EEC (EN 14384:2005)

ΜΒΚ05 - ΒΑ - 0554

VISINA 1.455mm

3”

MBK05 - ΒΑ - 0558

VISINA 1.465mm

ulaz 3” ulaz 4”

NOVI PROIZVOD

VISINA 1m

MBK04 - EL - PIL4

ELEKTROSTATIčKA ZAŠTITA

ULAZ 4” IZLAZ 2 x 2 1 / 2

GUMENE ZAPTIVKE

ZA HIDRANTSKE STUBOVE

MBK07 - UT - LV112

Geo Fire

1 1 / 2


MBK07 - EL - RB4” 4”

MBK07 - UN - LV2

MBK07 - UN - LV212

2”

2 1 / 2


154


D AL 1977

HIDRANTI I ODGOVARAJUć A OPREMA

KX10 - 118A - 00

Kljuc za hidrantske stubove 1-4"

PILASTRO STRADALE A COLONNA

KX08 - 175C - 00

Povezuje se direktno na izvor vode, tri izlaza.

2 x 1 / 2

” za creva za vodu i 2 x 1 / 2

” spojka za vatrogasno crevo

sa izlazom od 2 x 1 / 2


Proizvedeno

u skladu sa

DIN 3221

DVOKRAKI HIDRANT

Priključak 2 1 / 2

” sa muškim navojem

KΧ08 - 175Β - 00

Hidrant sa dva izlaza sa ventilima, direktno se

povezuje na cevovod.

Izlaz 2” muški navoj.

Proizveden u

skladu sa

DIN 3221

155


HIDRANTSKI ORMARIćI

I PRATEćA OPREMA

DVOKRAKI NASTAVAK

HIDRANTSKI ORMARI

Sa izlazima od 2 1 / 2


KX08 - 077A - 00

KX08 - 077 - 00

NEPOVRATNI VENTIL

Prilagoðava se dvokrakom nastavku

MBK07 - UT - NRV3

3” mesingani disk i osa za usmeravanje protoka

MBK07 - UT - NRV4

3” priključak

4” priključak

4” mesingani disk i osa za usmeravanje protoka

156


Geo Fire

D AL 1977

ORMARI ZA ALATE I ODGOVARAJUć A OPREMA

MLAZNICA ZA PENU

SA UGRAÐENIM MIKSEROM

KX07 - 103Α - 00

2”, aluminijumska, niskog protoka 200Lt/min, sa crevom za

usisavanje pene

NOVI PROIZVOD

ALUMINIJUM

2” PENA-VODA MIKSER

KX07 - 122A - 00

2” PENA-VODA (Maksimalni protok 400Lt/min)

ALUMINIJUMSKA MLAZNICA

KX07 - 010Z1 - 00

Aluminijumska mlaznica od 2” sa muškim navojem, za penu i

vodu sa mikserom,regulatorom protoka (najveci protok: 215Lt/min

pri 5bara). Otvori za dodavanje vazduha smesi su na donjem delu

mlaznice. 2” ženska spojka nije sadržana koja povezuje mlaznicu

sa mikserom KX07-122A-00

Sa filterom!

CREVO ZA PENU

KX07 - 122A - 49 - 00

1”x1,5m sa 1” spojkom. Crevo odgovara za mikser

KX07-122A-00

Za posebne porudžbine porudzbine kontaktirajte izvozno odeljenje +30 28210 63222,exports@mobiak.gr

157


Geo Fire

HIDRANTSKI ORMARIćI

ORMARI ZA ALAT I ODGOVARAJUćA OPEMA

HIDRANTSKI ORMARI

ALATI ZA PP STANICE

ΜΒΚ03 - 200 - 05

ΜΒΚ03 - 200 - 01

ΜΒΚ03 - 200 - 02

ΜΒΚ04 - 200 - 07

Pijuk

Pajser

Tesla

Sekira

158


D AL 1977

ORMARI ZA ALAT I ODGOVARAJUćA OPEMA

ΜΒΚ04 - 200 - 06

Nazubljena

lopata

ΜΒΚ05 - 200 - 08

Lampa bez baterija

ΚΧ10 - 326 - 00

Metlarica dužine 1,5m

KX - TH07 - 02 - 00

Kofa za pesak

159


Geo Fire

NOVI PROIZVOD

POSEBNE VATROOTPORNE KUTIJE ZA PESAK

Prigodno za pumpe sa gorivom, industrijske pogone itd.

KX06 - 167A - 00

> 100 Lt

Visina: 440mm dužina: 750 mm sirina: 450mm

KX06 - 167B - 00

> 150 Lt

Visina: 500mm dužina: 800mm sirina: 500mm

KACIGA ZA PP STANICU

ΜΒΚ03 - SE1711R

EN397

160


D AL 1977

PRIBOR ZA ORMARE SA ALATOM

MASKE ZA POLA LICA

Od gume

ΜΒΚ03 - SE1570

Maska sa jednim filterom

(tip MBK08 - Se 153B)

Filter nije sadržan

MBK05 - SE153B

Filter za prašinu, vlagu, i dim za

prethodnu masku.

MBK03 - SE1540

Maska sa dva filtera

(tip MBK05-SE156C) Filteri nisu sadržani.

ΜΒΚ05 - SE156C

Filter za prašinu, vlagu i dim za gore navedenu masku.

161


HIDRANTSKI ORMARI

ORMARI ZA ALAT I ODGOVARAJUćA OPREM

SERTIFIKOVANA MASKA ZA POLA LICA

HIDRANTSKI ORMARI

Geo Fire

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426

ΜΒΚ03 - TP2000 - R

Maska sa dva filtera za pola lica (filteri nisu sadržani)

Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426

ΜΒΚ03 - TP2000 - S

Maska sa dva filtera za pola lica (filteri nisu sadržani)

ΜΒΚ03 - A2

Filter prigodan za organske gasove i isparenja

za oba tipa gore pomenutih maski.

ΜΒΚ07 - BL - P3

Filter za prašinu, vlagu, dim,aerosoli itd.

Za oba tipa maski.

Guma

Silikon

Filteri sertifikovani u skladu sa 89/686 i 14387:2004EN

Filteri sertifikovani u skladu sa 89/686 i EN 143:2000

162


D AL 1977

OPREMA ZA ORMARE

EN 136/98

MASKA ZA CELO LICE

Maska sa jednim filterom (tip MBK03-A1F ili MBK03-P3))

Filter nije sadržan.

MBK03 - SGE150

Guma

Dir EC/89/686 EN140

ΜΒΚ03 - SGE400

Silikon

Dir EC/89/686 EN140

BRAON......................... Α

organski gasovi i isparenja

(tacka kljucanja > 65 0 C)

Geo Fire

SIVA.............................. Β

neorganski gasovi i isparenja

(npr hlorin, H 2

S, HCN)

MBK06 - PN - SE1595

Neopren

ŽUTA............................. Ε

sumpordioksid i gasovi

kiselina i isparenja

ZELENA........................ Κ

Amonijak i amonijakovi

derivati

BRAON.......................ΑΧ

organski gasovi i isparenja

(tacka kljucanja


HIDRANTSKI ORMARI

I PRIPA DA JUćA OPREMA

PROTIVPOŽARNA CEBAD

HIDRANTSKI ORMARI

Vatrootporno ćebe žute boje,

sa uputstvom za upotrebu.

KX13 - 010 - 00A - Y

KX13 - 010 - 00A - Ζ

KX13 - 009 - 00A - Y

KX13 - 006 - 00

Geo Fire

0,90 x 0,90m

u mekom pvc omotu

1,00 x 1,50m

u mekom pvc omotu

0,90 x 0,90m u tvrdom pvc omotu

1,20 x 1,20m u tvrdom pvc omotu

NUOVO PRODOTTO

KX10 - 375A - 00

1,50 x 1,50m

u mekom pvc omotu

164


D AL 1977

ORMARI ZA ALATE I PRIGODNU OPREMU

SERTIFIKOVANO

PROTIVPOŽARNO ćEBE

upakovano u cvrstu cilindričnu kutiju

MARINE

EN1869

RINA

MBK04 - CT9090

0,90 x 0,90m

MARINE

EN1869

RINA

ΜΒΚ02 - CA120X180 1,20 x 1,80m

MARINE

EN1869

RINA

ΜΒΚ03 - Α - 180Χ180/Ν 1,80 x 1,80m

Geo Fire

EN1869

Geo Fire

EN1869

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 11

1 x 1m

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1212

1,2 x 1,2m

Geo Fire

EN1869

Geo Fire

EN1869

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 115

1 x 1,5m

ΜΒΚ10 - FIRE_BLANKET - 1515

1,5 x 1,5m

APARAT ZA DISANjE

Aparat za disanje, sertifikovan

ΙΜΟ RES. MSC. 98(73) e ΕΝ 1146: 1997 prema LlOYDs

MBK06 - S - TH10

Pogodno za upotrebu u vodi

10 min rada (2.2 Lt cilindar na 210bari)

MARINE

MED 96/98 EC - SOLAS

MBK03 - AOGD03Z002

Pogodno za upotrebu u vodi

15 min rada (3 Lt cilindar na 210bari)

MARINE

MED 96/98 EC - SOLAS

165


VATROOTPORNA VRATA


PROTIVPOŽARNA VRATA


VATROOTPORNA VRATA

VATROOTPORNA VRATA

Vatrootporna vrata 60 ili 120min, sertifikovana u skladu sa EN 1634-1, jednokrilna ili dvokrilna.

Testovi pri sertifikaciji su bili izvedeni od strane CSI medunarodnog akreditacionog tela za ovaj sektor.

ΕΝ1634 - 1

Tehnički detalji i specifikacija

> Ukupna debljina vrata je 60mm, spoljni sloj je izrađen od duplog lima

debljine 0,8mm, dok je unutrašnji sloj izraðen od gustog nezapaljivog

materijala.

> Okvir je izrađen od lima debljine 1,5mm

> Brava sa ključem

> Crna sigurnosna kvaka

> Duple šarke po krilu , od kojih jedna ima oprugu za vraćanje vrata

u prvobitni položaj

> Ojacane ploce za potrebu postavljanja panik ručke (opciono)

> 28 mm zaptivna guma termosenzitivna za bolju izolaciju tokom požara

> Metalna pločica sa natpisom sertifikata za vrata

> Obojeno bojom na vodenoj eko osnovi, RAL 7035 svetlo siva

Karakteristike i detalji:

35 Kg/m 2 , težina za vrata od 60 min , 45 Kg/m 2

za vrata od 120minuta

svaka vrata sadrže uputstvo za ugradnju i sertifikat

prikazane dimenzije su od zida do zida

NAPOMENA:

Nakon posebnog zahteva vatrootporna vrata su dostupna i u

drugim veličinama, bojama, dodacima itd

Za više informacija kontaktirati izvozno odeljenje

Obrtna

168


D AL 1977

I ODGOVARAJUćA OPREMA

JEDNOKRILNA VRATA 60’

SVETLO SIVA, RAL 7035

ΜΒΚ06 - D205 - 80

800 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 90

900 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 100

1.000 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 110

1.100 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 120

1.200 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D205 - 135

1.350 x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 80

800 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 90

900 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 100

1.000 x 2.150 mm

ΜΒΚ04 - D215 - 110

1.100 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 120

1.200 x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - D215 - 135

1.350 x 2.150 mm

NAKON POSEBNE PORUDžBINE DVOKRILNA VRATA SU DOSTUPNA U GORE NAVEDENIM ALI I DRUGIM DIMENZIJAMA!

169


VATROOTPORNA VRATA

VATROOTPORNA VRATA

170

ZA DRUGE

DIMENZIJE

KONTAKTIRAJTE

IZVOZNO

ODELjENjE NA

+ 30 282 1063222 ILI

exports@mobiak.gr

REPLIKA DRVETA

JEDNOKRILNA VRATA 60’

Dostupno u šest razlicitih boja drveta:

Bukva

DL76/8001

Svetli orah

DL87/8001

ΕΝ1634 - 1

Briar-koren

DL37/8002

MBK07 - DW205 - 90

Hrast

DL89/8024

MBK07 - DW205 - 100

MBK07 - DW215 - 90

MBK07 - DW215 - 100

Vrata u boji hrasta DL89/8024 gore navedenih velicina

su na stoku!

Sjajni estetski rezultati daju mogucnost uklapanja vatrootpornih

vrata.

Trešnja

DL99CE/8002

Mahagoni

DL57SME/8017

900 x 2.050 mm

1.000 x 2.050 mm

900 x 2.150 mm

1.000 x 2.150 mm

Posebne veličine vrata 60min u navedenim bojama su dostupne po porudžbini.

JEDNOKRILNA VRATA 120’

ΕΝ1634 - 1

MBK07 - D205 - 80 - 120’

MBK07 - D205 - 90 - 120’

MBK07 - D205 - 100 - 120’

MBK08 - D215 - 80 - 120’

MBK07 - D215 - 90 - 120’

MBK07 - D215 - 100 - 120’

800 x 2.050 mm

900 x 2.050 mm

1.000 x 2.050 mm

800 x 2.150 mm

900 x 2.150 mm

1.000 x 2.150 mm

Obrtna!

Obrtna!


D AL 1977

I ODGOVARAJUćA OPREMA

DVOKRILNA VRATA 60’

Boja: Svetlo siva

RAL 7035

Vrata imaju ram na sve tri strane. Nisu sastavljena.

Ugraðeni mehanizam osigurava pravilno zatvaranje vrata.

Reversibile

(900+500) x 2.050

ΜΒΚ06 - DL205 - 140

(1000+500) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 150

(800+800) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 160

(900+900) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 180

(1.000+1.000) x 2.050 mm

ΜΒΚ06 - DL205 - 200

(900+500) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 140

(1000+500) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 150

(800+800) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 160

(900+900) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 180

(1.000+1.000) x 2.150 mm

ΜΒΚ06 - DL215 - 200

NA POSEBAN ZAHTEV MOGUćE JE DOBITI I DVOKRILNA VRATA SA 120MINUTA ZAŠTITE I DRUGIH DIMENZIJA!

171


VATROOTPORNA VRATA

VATROOTPORNA VRATA

ZA DRUGE

VELIčINE

KONTAKTIRAJTE

IZVOZNO

ODELjENjE

+ 30 2821063222

exports@mobiak.gr

DVOKRILNA VRATA 120’

(800+800) x 2.050

(800+800) x 2.150 mm

ΜΒΚ09 - DL205 - 160 - 120

ΜΒΚ08 - DL215 - 160 -120

(900+900) x 2.050 mm

(900+900) x 2.150 mm

ΜΒΚ08 - DL205 - 180 - 120

ΜΒΚ08 - DL215 - 180 - 120

(1000+1000) x 2.050 mm

(1000+1000) x 2.150 mm

ΜΒΚ08 - DL205 - 200 -120

ΜΒΚ08 - DL215 - 200 - 120

VATROOTPORNA VRATA - POSEBNE DIMENZIJE

SERTIFIKOVANA VATROOTPORNA VRATA SU DOSTUPNA U SLEDEćEM OSEGU DIMENZIJA:

ZA JEDNOKRILNA VRATA:

OD 554mm DO 1350mm (ŠIRINA)

OD 1770MM DO 2690MM (VISINA)

ZA DVOKRILNA VRATA:

OD 900mm DO 2592mm (ŠIRINA)

OD 1658MM DO 2690MM (VISINA)

-DOSTUPNO U SVIM BOJAMA

-DEFINIŠITE NACIN OTVARANjA (PRAVAC) U SKLADU SA SLIKOM NA STRANI 175

UZ VATROOTPORNA VRATA

DOSTUPNA SU I OBIčNA METALNA VRATA KOJA NISU ISTIH

SVOJSTAVA KAO VATROOTPORNA.

172


D AL 1977

I ODGOVARAJUćA OPREMA

UNUTAR

PROSTORIJE

UNUTAR

PROSTORIJE

IZVAN

PROSTORIJE

DESNA VRATA

IZVAN

PROSTORIJE

LEVA VRATA

173


VATROOTPORNA VRATA

VATROOTPORNA VRATA

VATROOTPORNI PROZOR 60”

Vatrootporna vrata sa staklenim prozorom su dostupna u dimenzijama:

900 X 2.050, 900 x 2,150, 1.000 x 2.050, 1.000 x 2,150, jednokrilna RAL 7035.

Ostale dimenzije su dostupne nakon posebnog zahteva kupca.

VATROOTPORNA VRATA

REZERVNI DELOVI

MBK07 - D - MS

MBK10 - FIXED - KNOB

MBK07 - DL - MS2A

0407 ΕΝ12209

ΜΒΚ07 - LOCK - 015

0407 ΕΝ12209

ΜΒΚ07 - LOCK - 019L

0407 ΕΝ1125

ΜΒΚ04 - D - M1

MBK06 - D - PANLOCK

ΕΝ1125

ΜΒΚ04 - D - M2

DIMENZIJE:

300X400 i debljina 22-24mm

Jednostrana kvaka

Jednostrana ili dvostrana fiksna kvaka

Dvostrana kvaka

Panik ručka za jednokrilna vrata i za

glavno krilo dvokrilnih vrata

Obavezna brava nije sadržana

u kompletu.

Brava za panik ručku za

jednokrilna vrata.

Panik ručka za pomocno krilo

dvokrilnih vrata

Obavezna brava nije sadržana u

kompletu.

Brava za jednostranu kvaku

(bez panik rucke)

Brava za dvostranu kvaku

(bez panik rucke)

MBK06 - DL - PANLOCK

Brava za panik ručku za pomocno

krilo dvokrilnih vrata.

174


D AL 1977

I PRIPADAJUćA OPREMA

MBK10 - SLASH - Μ1

Panik ručka za jednokrilna vrata i za glavna krilo

dvokrilnih vrata - SLASH TIP

Obavezna brava nije sadržana u kompletu.

MBK10 - SLASH - M2

PANIK BRAVA NIJE SADRŽANA

Panik ručka za pomocno krilo dvokrilnih vrata

Obavezna brava nije sadržana u kompletu.

MBK04 - D - CYL1

Cilindar sa tri ključa.

MBK04 - D - CYL 1 / 2

Cilindar za panik bravu sa tri ključa.

ΕΝ1154

MBK07 - D - CPS

Mehanizam za zatvaranje.

MBK07 - D - ΤΗΕRM

Vatroosetljiva guma (po metru).

MBK07 - D - GFF

Zaptivna guma za vatrootporna vrata.

ELETTROMAGNETI

ΜΒΚ04 - D - MW

za zid

ΜΒΚ04 - D - MF

za pod

Drugi rezervni delovi

koji nisu pomenuti u

katalogu mogu se

dobiti nakon posebne

porudžbine.

175


O P R E M A Z A VAT R O G A S C E

LICNA ZAŠTITNA OPREMA I ZBIRNA ZAŠTITNA OPREMA

O P R E M A I S E T O V I Z A P R V U P O M O C


ZAŠTITA


OPREMA ZA VATROGASCE

APARAT ZA DISANjE

(ZA SPASIOCE)

Autonomni aparat za disanje zapremine 6 Lt komprimovanog

vazduha pri pritisku 300bar, 60 minuta trajanje

Sa anatomskim nosačem za leða i pojasevima od vatrootpornog

materijala. Upakovan u kofer od čvrste plastike.

ΕΝ 136 ΕΝ 137 96/98/ΕC SOLAS

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630

ZAŠTITA

REZERVNI DELOVI

ZA 6 Lt APARAT

ΚΧ15 - ΒΑ630 - MASK

ΚΧ15 - ΒΑ630 - LVD

ΚΧ15 - ΒΑ630 - TMD

KX15 - BA630 - RSV

Maska za celo lice

Ventil za izdisanje i stalni protok vazduha

Crevo visokog pritiska, manometar i alarm

Ventil za kontrolu pritiska

MBK07 - SH - VALVE6

Cilindar ventil

CE 97/23

CILINDAR ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH

6Lt / 300bar (za aparate pod oznakom KX15-510-BA630)

ΚΧ15 - 510 - ΒΑ630 - CYL

178


D AL 1977

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć

NOVI PROIZVOD

SPASILAčKI (ZA DISANjE)

APARAT - CE SERTIFIKOVAN

89/686/EC Lična zaštitna oprema

MBK10-BA600

Autonomni aparat za disanje zapremine 6Lt - CE sertifikovan

s komprimovanim vazduhom, 60 minuta ra,da

sa anatomskim nosacem za leda i pojasevima od

vatrootpornog materijala.

Upakovan u kofer od cvrste plastike.

ODGOVARAJUćI

REZERVNI DELOVI

ZA CE SERTIFIKOVANE

APARATE

JE DOSTUPNA PO

PORUDžBINI

NOVI PROIZVOD

CILINDAR SA KOMPRIMOVANIM

VAZDUHOM ZA MBK10-BA600

CE 97/23/EC, ISO 9809-2, EN1964-2

ΜΒΚ10-ΒΑ600-CYL

6Lt / 300bar

179


OPREMA ZA VATROGASCE

NOVI PROIZVOD

APARAT ZA DISANjE, CE

Geo Fire

SERTIFIKOVAN CILINDAR OD

KARBONSKIH VLAKANA

89/686/EC Lična zaštitna oprema

ZAŠTITA

NOVI PROIZVOD

MBK10-BA600-COMPOSITE

Autonomni aparati za disanje,

6Lt - CE SERTIFIKOVAN CILINDAR SA

K-ARBONSKIM VLAKNIMA, Za komprimovani

vazduh, 60 minuta rada, Sa anatomskim nosacem za leða

sa pojasevima od vatrootpornog materijala, upakovano u

kofer od čvrste plastike.

ODGOVARAJUćI

REZERVNI DELOVI

ZA CE-SERTIFIKOVANI

APARAT

MOGU SE DOBITI

NAKON PORUDžBINE

CILINDAR OD KARBONSKIH

VLAKANA ZA KOMPRIMOVANI

VAZDUH

MBK10 - BA600 - COMPOSITE

CE 97/23/EC, EN12245:2002

ΜΒΚ10-ΒΑ600-COMPOSITE-CYL

6,8Lt / 300bar

180


D AL 1977

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć

OPREMA ZA VATROGASCE

SOLAS

KX15 - DTXF - 93I

Varogasna odela proizvedena od tekstila sa fiberglasom i

aluminijumom za odbijanje toplote Upakovana u torbu

Ukupna te žina: 14kg Veli č ina: minimalna visina 165cm

maksimalna visina 190cm

Sadrži:čizme, pantalone, jaknu, navlaku za čizme, rukavice

i navlaku za glavu.

KX15 - HY - BELT

Vatrogasni opasac, vatrootporan, sa prstenom za kačenje

spasilačkog užeta i torbice za vatrogasnu sekiru.

MBK07 - ST - AXEFR

Vatrogasna sekira

NUOVO PRODOTTO

Geo Fire

SOLAS

KX15 - HY - ROPE

Spasilačko uže sa prstenom za kačenje

na pojas i mesinganom plocicom

sa uputstvom

na svakom kraju užeta)

Dužina 40m.

SOLAS

KX15 - HY - LANTERN

LAMPA

MBK07 - PT - SE2523

Vatrootporne rukavice , tekstil sa nanosom

aluminijuma za odbijanje toplote.

Dužine 35cm.

MBK07 - PT - SE2530

Vatrootporne navlake za čizme od tekstila sa nanosom

aluminijuma za odbijanje toplote.

181


OPREMA ZA VATROGASCE

ZNACI OBAVEŠTENjA

Dimenzije:27x14cm

S v e t l o s n e n a l e p n i c e

KX15 - PVCLB - 05

ZNAK ZA PP APARAT

ZAŠTITA

KX15 - PVCLB - 03

KX15 - PVCLB - 04

KX15 - PVCLB - 01

KX15 - PVCLB - 01Α

IZLAZ

NEMA IZLAZA

IZLAZ NA LEVO - STEPENICE

IZLAZ NA LEVO

KX15 - PVCLB - 02

IZLAZ NA DESNO - STEPENICE

KX15 - PVCLB - 02Α

IZLAZ NA DESNO

182


Geo Fire

D AL 1977

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć

ΚΧ10 - 175 - 00

Plastična kutija za kljuc

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK100

Ručna sirena 110±2db.

Radna frekvencija 550Hz. Težina 1,2Kg.

Koristi se u slučajevima nestanka struje,

požara, i slično.

ΜΒΚ07 - ΤΖΗ - LK120

Podna sirena 120±2db.

Radna frekvencija 600Hz.

Težina 9Kg

Koristi se u slučajevima nestanka struje,

požara i slično.

KX - TH10 - 04 - 00

Više funkcionalni čekić za razbijanje stakla

za automobile, hidrantske ormariće, alarme i slicno.

Sa dve glave sa sečivom za secenje sigurnos pojasa u

vozilima

EN 471 Class 2

MBK07 - PT - SE2035

Reflektujući prsluk

183


Geo Fire

OPREMA ZA VATROGASCE

MBK04 - PT - SE5613

Reflektujući trougao, metalna osno va, sertifikovan u

skladu sa E11 od strane UNITED KINGDOM VEHICLE

APPROVAL AUTHORITY.

ZAŠTITA

NUOVO PRODOTTO

NUOVO PRODOTTO

NUOVO PRODOTTO

MBK07 - KB - TRIANGLE

Geo Fire

MBK08 - Η - HY2905

MBK08 - Η - HY2903

Mala prva pomoć-mekano pakovanje.

Lista sa sadržajem u pakovanju.

Reflektujući trougao,

u skladu sa ECER27

Prva pomoć-srednja (tvrdo pakovanje)

sertifikovano prema DIN 13164- Lloyd s

NUOVO PRODOTTO

MBK08 - Η - HY2908

Prva pomoć-velika (meko pakovanje)

sertifikovano u skladu sa DIN 13164

184


D AL 1977

st. Irene

LIčNA ZAŠTITNA OPREMA - OPREMA ZA PRVU POMOć

Medicinska oprema

99/36/ΕC (π) WP 200bar TP 300bar

TERAPIJSKI SET SA REGULATOROM PROTOKA SA

KISEONIKOM POGODAN ZA HOTELE,AUTO PRODAVNICE

Prenosni auminijumski O cilindar za medicinsku upotrebu. 2

Opremljen maskom za lice,punjiv i sa regulatorom protoka.

ΜΒΚ08 - ΜED1.5 - COMB

Cilindar 1,5Lt

Visine: 460mm

Težina: 4Kg

ΜΒΚ08 - ΜED2 - COMB

Cilindar 2Lt

Visine: 480mm

Težina: 4,5Kg

ΜΒΚ08 - ΜED3 - COMB

Cilindar 3Lt

Visine: 620mm

Težina: 5,75Kg

ΜΒΚ08 - ΜED5 - COMB

Cilindar 5Lt

Visine: 650mm

Težina: 9,25Kg

VREĆA ZA CILINDRE JE DOSTUPNA

ALI SE POSEBNO NE NAPLAĆUJE

185


LEčENjE KISEONIKOM

TERAPIJSKI SET SA KISEONIKOM I REGULATOROM PROTOKA

99/36/ec (π) WP 200bar tp300bar

Prenosne alumijumske ili čelične boce za kiseonik za medicinsku upotrebu. Punjive,sa 25E

navojem. Regulator protoka nije sadržan.

Oznaka proizvoda Opis Visine Težina

0202087

Aluminijumska boca 1,5Lt 350mm 3,25Kg

0202023

Aluminijumska boca 2Lt 460mm 3,71Kg

ZAŠTITA

0202024

0202018

0202013

0202030

0202009

Aluminijumska boca 3Lt 590mm 5Kg

Aluminijumska boca 5Lt 630mm 8,44Kg

čelična bocao 10Lt 980mm 15,9Kg

čelična boca 16Lt 1100mm 27Kg

čelična boca 50Lt 1660mm 80Kg

TRAJANjE KISEONIKA U ZAVISNOSTI OD PROTOKA

ZAPREMINA PRITISAK m 3 1 2 3 4 5 6 7 9 12 15

(Lt) (bar) Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min Lt/min

Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati Sati

1,5 200 0,3 5 2,5 1,67 1,25 1 0,83 0,71 0,56 0,42 0,33

2 200 0,4 6,67 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 0,95 0,74 0,56 0,44

3 200 0,6 10 5 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,11 0,83 0,67

5 200 1 18,33 9,17 6,11 4,58 3,67 3,06 2,62 2,04 1,53 1,22

10 200 2 36,5 18,1 12,1 9 7 6 5,1 4 3 2,15

16 200 3,4 56,67 28,33 18,89 14,17 11,33 9,44 8,1 6,3 4,72 3,78

50 200 10,7 178,33 89,17 59,44 44,58 35,67 29,72 25,48 19,81 14,86 11,89

186


D AL 1977

LEčENjE KISEONIKOM

st. Irene

Medicinska oprema

0807338

Regulator protoka kiseonika

0802553

Regulator protoka za kombinovani

sistem

0802552

Sistem čuvanja kiseonika “Easy

pulse 5”

U poređenju sa sistemom sa stalnim protokom štedi u

odnosu 5:1 kiseonika

0808014

Kolica za bocu od 16 litara

187


R A Z N I

P R O I Z V O D I


RAZNI PROIZVODI


RAZNI PROIZVODI

CILINDAR ZA AZOTOM

Utilizzato come Gas propellente su estintori.

50 Lt, 200bAR (10M 3 ) kompletan, zamenjuje se sa praznim

cilindrom koji kupac donese.

RAZNI PROIZVODI

PRENOSNI CILINDAR SA HELIJUMOM

MBK08 - ΖW - ΗL30

Party Time!

Geo Fire

Jedno punjenje je dovoljno za 30 balona dužine 23cm.

30 balona i traka su sadržani.

Jednostavno za upotrebu

190


Geo Fire

D AL 1977

RAZNI PROIZVODI

PUMPE ZA BRZO I SIGURNO PUNjENjE PP APARATA

(SA POGONSKIM GASOM AZOTOM)

ΚΧ10 - 332Α - 00

Za 3-12Kg pp aparate

sa izlazom 1 / 4


ΚΧ10 - 332 - 00

Za 1-2Kg pp aparate sa izlazom 1 / 8


MBK06 - IS - CLUTCHCO 2

Spojke za trenutno i sigurno punjenje tečnim

CO 2

izlaz od 1 / 2

” 350 Bar

> Nakon zahteva

TRAINING DVD

Metode za gašenje pozara, korišćenje sredstava za gašenje

Uputstvo za upotrebu namenjeno za zaposlene u preduzecima na DVD-u.

> Nakon zahteva

NERÐAJUĆI CELIK

KADICA ZA PROVERU

PRAKTIČNOG ZNANJA

Koristi se za praktičnu proveru znanja zaposlenih u korišćenju pp aparata.

Sadrži cev za povezivanje sa bocom sa propanom od 25kg (nije sadrzana u

kompletu) , ventil za kontrol protoka i sigurnosni ventil.

Dostupno u dve veličine:

- 90 x 90 cm

- 110 x 110 cm

191


Geo Fire

RAZNI PROIZVODI

RAZNI PROIZVODI

ALAT KOJI SE KORISTI ZA ODVIJANjE

ILI ZAVIJANjE VENTILA PP APARATA

U ZAVISNOSTI OD VELIčINE VENTILA

NA PP APARATU

METALNI

KX11 - ACE - KS - NEW

TEFLONSKI

KX11 - 009Α - DYN - NEW

TEFLONSKI

KX11 - 017H - DYN - NEW

TEFLONSKI

KX11 - 025G - DYN - NEW

TEFLONSKI

KX11 - 015J - DYN - NEW

METALNI

ΜΒΚ10 - TROLLEY - WRENCH

DINAMOMETAR

ΚΧ11 - ACE - DYN

Koristi se da odvije/zavije ventile sa pp aparata koristeći

odgovarajuci nastavak (jedan od gore prikazanih).

Za sprinklere u plafonskim automatskim pp aparatima.

Za ventile tipa (KX01-009F-00-CE1) za 1-2 Kg / Lt

pp aparate.

Za ventile srednje veličine (KX02-017H-00) za

pp aparate od 3Kg /3 Lt

Per Valvole tipo ( kx02-025G-00) estintori

da 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt

Za ventile (KX02-015J-00) za pp aparate

od 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt

Za ventile za prevozne aparate

(KX05-003C-00)

25, 50 i 100 Kg / Lt

192


D AL 1977

RAZNI PROIZVODI

CREVA ZA PUNjENjE PP APARATA

AZOTOM KAO POGONSKIM GASOM

MBK07 - MBK - FLHOSE09

0,9m

MBK07 - MBK - FLHOSE15

1,5m

BRZE SPOJKE ZA PUNjENjE

PP APARATA

Odgovaraju svim crevima za punjenje pp

aparata.

MBK07 - MBK - CP1 - 2

Za prenosne aparate od 1-2Kg

MBK07 - MBK - CP3 - 12

Za prenosne aparate od 3-12Kg

193


RAZNI PROIZVODI

BRZE SPOJKE ZA PUNjENjE

PP APARATA

RAZNI PROIZVODI

MBK07 - MBK - CPCEILING

MBK07 - MBK - CPMOBILE

MBK07 - MBK - CPPERMST

MBK07 - MBK - ΒV6 - 12

Za automatske plafonske

pp aparate.

Za prevozne pp aparate.

Za plafonske pp aparate za

stanice sa gorivom.

Za lokalne stabilne sisteme od 6 i 12Kg

sa obicnim ili dvostranim izlazom.

Prilagoðen za povezivanje sa proizvodima sa kodom:

MBK06-IS-CLUTCH3-12 ili za

creva sa spojkama za punjenje pp aparata od 3-12Kg.

194


Geo Fire

D AL 1977

RAZNI PROIZVODI

POKLONI

MBK07 - 034F - FD

USB memorija u obliku pp aparata

NOVI PROIZVOD

MBK10 - 034G - AS

Anti stres cilindar u obliku pp aparata

[ ]

Vaš logo može biti odštampan

na USB memoriji po vašem zahtevu ali za

količine preko 1500 komada.

NOVI PROIZVOD

MBK10 - 034H - SH

Heftalica u oblik pp aparata

[ ]

Vaš logo može biti odštampan

na USB memoriji po vašem zahtevu ali za

količine preko 3000 komada.

[ ]

Vaš logo može biti odštampan

na USB memoriji po vašem zahtevu ali za

količine preko 1500 komada.

195


STABILNI SISTEMI


STABILNI SISTEMI


STABILNI SISTEMI

STABILNI SISTEMI SA CO2

CO 2

B

STABILNI SISTEMI

Ugljendioksid je gas bez boje, mirisa i inertan je.

Prilikom upotrebe ne može izazavati štetu (za razliku od vode ili suvog praha čijom se

upotrebom mogu naneti znacejne štete opremi),bezbedno je sredstvo za upotrebu na

vecini materijala, neškodljiv za hranu, nije korozivan i nije provodnik.

Isparava u roku od nekoliko sekundi nakon procesa gašenja požara i ne ostavlja

tragove.

Samim tim, može se koristiti bez rizika u prostorijama gde ima elektricnih i elektronskih

uredaja vrednih umetnina, slika ili manuskripata, ili u skladištima zapaljivih tečnosti,

trafo stanicama, pecima.

Upotreba ugljendioksida se treba izbegavati u prostorima gde ima ljudi ili životinja, jer

izaziva stanje ugušivanja.

Trodimenzionalna je upotreba ugljendoksida , što znači da se može koristiti za gašenje

i u vertikalnom i u horizontalnom pravcu. Njegova brza difuzija je kljuc uspeha u akciji

gašenja pozara, jer se probiti i kroz otvore u zidu i dospeti do mesta koja nismo u

mogucnosti da uocimo.

Ugljendioksid se koristi i u mnogim drugim komercijalnim oblicima i široko je zastupljen.

Stabilni sistemi sa ugljendioksidom se mogu aktivirati automatski ili rucno, dok se

sam proces aktivacije može odvijati na mehanički, pneumatski ili elektronski nacin ili

kombinacijom vec navedenog.

Ugljendioksid se skladišti u normalnim uslovima u čelicnim bocama-cilindrima. Pritisak

je promenljiv u zavisnosti od spoljašnje temperature i na npr 21C pritisak je oko

59bara.

Sistemi sa više boca u nizu se mogu postaviti u specifičnim područjima gde želimo da

se zaštitimo od požara.

Sistem se obično sastoji od:

OPIS SISTEMA

čelicnog cilindra pod visokim pritiskom, bez zavarenih spojeva i različitih zapremina,

obojenih elektrostatičkom bojom - crvenom i u predelu vrata cilindra sivom. Cilindri su

sertifikovani u skladu sa 99/36/EC i EN 1964-1 (ð) .

Ventili sistema se aktiviraju pneumatski ili ručno sa mogucnošcu da se iskoristi osigurač.

Pored ova dva, može se koristiti i elektricni ventil, u zavisnosti od potreba korisnika.

čelični pilot cilindar zapremine 3Lt , koji sadrži azot, sa rucnim i ventilom sa osiguracem

i elektro ventilom (u zavisnosti od potrebe korisnika) se koristi u slucajevima kada se sistem

sastoji od dva ili više cilindara sa ugljendioksidom. Cilindar za ugljendioksid je sertifikovan u

skladu sa 97/23/EC odobrenog odstrane TUV (CE0036).

Kolektor za visoke pritiske, 300 bara, je galvanizovan, i njegov prečnik je u opsegu od 1 1 / 4


do 3” sa izlazom od do 3”. 3 / 4


Takode su obezbedeni i:

Zidni nosači cilindara sa ugljendioksidom, fleksibilna creva za visoke pritiske za povezivanje

cilindara jednog sa drugim i njihovim povezivanjem sa kolektorom, različitim tipovima

mlaznica .

CERTIFICATI

ISO 9809 - 1 EN 1964 - 1, π 99/36/EC

CE CYLINDAR 97/23/EC (TUV)

Kolektor testiran na 300bari od strane MIRTEC SA

(BV) CE 0062

UPUTSTVO ZA UGRADNjU

1. Postavite zidne nosače

2. Postavite cilindre tako da izlaz sa ventila bude okrenut ka

prednjoj strani

3. Sastavite kolektor i povežite nepovratne ventile

4. Povežite ventile jedan sa drugim koristeći savitljiva creva od 3 / 8

“ - 3 / 8

”.

Postavite slepu spojku 3/8“ na zadnji cilindar u sistemu kako bi izvršili

zaptivanje.

5. Povežite ventile sa nepovratnim ventilom i kolektorom koristeci

savitljiva creva od 21,78 - 3 / 4


6. Povežite pilot bocu sa prvim cilindrom u nizu koristeci savitljiva creva

od 21,78 - 3 / 4

“. Priključite okidač i slepu spojku na ventil pilot boce.

198


D AL 1977

STABILNI SISTEMI

STABILNI SISTEMI SA IG 541 IG - 541

IG 541 se koristi kao sredstvo za gašenje u osetljivim područjima kao što su npr prostorije sa

računarima prostorije u kojima se nalaze mašine, objektima sa osetljivom opremom.

IG 541 se sastoji od azota (52%), argona (40%) i ugljendioksida(8%). On je bez ukusa, boje, nije

korozivan i zbog cinjenice da se sastoji od gasova koji su zastupljeni u atmosferi, nemaju uticaj

na ozonski omotac i porast temperature.

IG 541 gasi požare tako sto smanjuje prisustvo kiseonika na ispod 13% (najzastupljenije gorive

materije prestaju da gore na ovom nivou).

U isto vreme, ugljen dioksid iz ove smeše štiti ljude koji se zateknu u toj oblasti od smanjenog

prisustva kiseonika.

Ova pojava je vezana za cinjenicu da prisustvo ugljendioksida u krvi kontroliše i disanje i da

samim tim povecava dotok kiseonika u mozak.

Dakle, ukoliko se covek zatekne u prostoriji gde je prisustvo kiseonika manje od 21% - što je

uobicajeno stanjeon se nalazi u opasnosti. Ugljendioksid iz smese izaziva širenje arterija i kao

rezultat toga veca kolicina kiseonika i to oko 15% (u poredenu sa uobicajenim stanjem) se

doprema do mozga.

IG 541 se skladišti u cilindrima različite zapremine npr 16 , 40 , 60 , 67.5 ,80 litara.

OPIS SISTEMA

Uobicajeni sistem se sastoji od:

Celični cilindri pod visokim pritiskom,bez zavarenih spojeva i različitih zapremina, obojenih

elektrostatickom bojom i to crvenom a u predelu vrata boce crnom, sivom i zelenom bojom.

Cilindri su sertifikovani u skladu sa 99/36/EC I EN 1964 - 1 (ð) .

Ventili na sistemu se aktiviraju pneumatski-ručno .

Nezavisno od gore navedenog, po zahtevu korisnika može se postaviti i elektro ventil.Celicni

pilot cilindar zapremine 3 litra, napunjen azotom, sa rucnim aktiviranjem i osiguračem ili

električnim ventilom se postavlja na sistemima koji se sastoje od dva ili više cilindara.

Cilindri pod visokim pritiskom su sertifikovani u skladu sa CE 97/23EC od strane TUV (CE

0036).

Kolektor za visoke pritiske, 300bar, je niklovan, i njegov precnik može biti od 1 1 / 4

" do 3", sa

ulazom od 3 / 4 " i izlazom od 3 / 4

" do 3".

Nepovratni ventili 3 / 4

"- 3 / 4

" su obavezni kako bi instalacija bila korektna a obavezni su i zidni

držači.

Uz sistem su obezbedeni i sledeci delovi: nosač cilindara, fleksibilna creva za visoke pritiske

za povezivanje cilindara jednog sa drugim ali i povezivanje sa kolektorom, razlicitim vrstama

prskalica zavisno od projekta protivpožarne zaštite za objekat koji se štiti.

UPUTSTVO ZA UGRADNjU

TEHNIčKA SPECIFIKACIJA

IG 541 se sastoji od:

Azota 52% ± 4%; argona 40% ± 4%, ugljendioksida CO2 8% ± 4%

SERTIFIKATI

ISO 9809 - 1 EN 1964 - 1, π 99/36/EC

CE CILINDAR PILOT 97/23/EC (TUV) - CE VENTIL CE 0589

1. Postavite nosače na zid

2. Postavite cilindre na takav način da izlazi sa ventila budu sa prednje

strane gledajuci ceono

3. Sastavite kolektor i postavite nepovratne ventile

4. Povežite ventile jedan sa drugim koristeći savitljiva creva od 3 / 8

“ - 3 / 8

”.

Postavite slepu spojku 3 / 8

“ na zadnji cilindar u nizu kako bi izvršili

zaptivanje sistema .

5. Povežite ventile sa nepovratnim ventilima i sa kolektorom koristeći

savitljiva creva 21,78 - 3 / 4


6. Povežite pilot cilindar sa prvim cilindrom u nizu koristeci savitljiva creva

21,78 - 3 / 4

“. Postavite osigurac i slepu spojku 3 / 8

“ na ventil pilot boce.

199


STABILNI SISTEMI

AUTOMATSKI STABILNI SISTEMI ZA AUTOBUSE I KAMIONE

Sistem je razvijen i testiran namenski za ugušivanje pozara u odeljku za pogonske motore vozila kao što su

autobusi i teretna vozila , i to za požare koji nastaju kao posledica curenja goriva ili ulja i neispravnosti elektro

instalacija na vozilu.

Automatsko ugušivanje požara u ovim slucajevima se aktivira tako što reaguje provodnik detektora na pojavu

STABILNI SISTEMI

plamena ili povišene temperature.

Kriticna temperatura je +180°C, koja stvara kratak spoj u provodniku detektora. Sistem se može aktivirati i rucno

iz kabine pritiskom na dugme ili aktivacijom ureðaja za okidanje izvan vozila.

Reakcija u provodniku uzrokuje aktivaciju okidaca na ventilu. On razbija stakleni osigurač i na taj nacin otvara

ventil koji dopušta sredstvu za gasenje da dopre u cevovod. Sredstvo za gašenje se rasprsava na odeljak za

pogonski motor kroz mlaznice koje se nalaze na cevovodu.

Pena za gašenje pozara prekriva oblast pog požarom,stvarajući jednaki zaštitni sloj koji sprečava kiseonik da

dopre do gorive materije. Vodeni deo pene sprečava ponovno paljenje i ujedno rashlaðuje oblast koja je bila pod

požarom.

Za Grcku, Kipar i zemlje Balkana distribuciju ovih sistema vrši Mobiak.

Function diagram:

Technology

Triggering Baza za

aktiviranje station

Manual Ručni

trigger okidač

Staklena

Glass ampula fuse 65ºC 65º

Toplotni Temp. sensor senzor

180ºC

Triggering Prajmer

okidača primer

Pressure

Manometar

Prekida

Manometer switch

Fuel Prestanak supply

dovoda

cut-off

goriva

Crevo Hose ½”

Boca Ext. sa agent sredstvom

container za gašenje

Manifold

Cevovod

12mm

12 mm

Mlaznice Nozzles

te

200

Functional description:


D AL 1977

Technology

KX04 valve:

Manual

trigger

Glass fuse

+68ºC

Triggering primer

Service life: 10 years

Nitrogen filling

connector

Pressure

sensor

Technology

Tightening torque to

the container 25 Nm

Manometer

te

Outlet

3/8”

KX04 valve:

KX04 ventil

Baza Triggering za i aktiviranje

station:

Sistem System u pripravnosti ready for operation

Manual Ručni

okidač trigger

Press Pritisnite the trigger okidač for duže more od trithan 3

secunde!

seconds!

Pritisak Container ispod potrebnog pressure too low

Sistem System u radu triggered

Glass Staklena fuse

ampula+68 +68ºC

0 C

Triggering Prajmer okidača primer

servisiranje Service life: na 10 years godina

Nitrogen Konektor filling za

azotno connector punjenje

Pressure Senzor

pritiska sensor

Tightening Zatezna torque sila jeto

the container 25 Nm25 Nm

Manometar

Manometer

te

Outlet

Izlaz 3 /

3/8” 8


Test Test and i reset dugme button

Deactivate Za isključivanje engine blokade stop motora and

acoustic i zvučnog alarma! alarm!

Triggering i station:

ti

System ready for operation

Press the trigger for more than 3

seconds!

Container pressure too low

System triggered

201


Geo Fire

S.A.

G. E. M.

st. Irene

RETAIL SHOP - CHANIA

INSTALLATIONS AND fIRE PROTECTION STUDIES

PREPORUčENA CENA KATALOGA 80EUR/KOM


SINCE 1977

S.A.

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

INDUSTRIAL AND MEDICAL GASES

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE

SERVICE RECOGNITION

PR I727261 A-X

Cert No37939

QA - C -510/09

SERVICE SUPPLIER

LPR0/DDI/20100512181902

SERVICE SUPPLIER

09/XH/24/01

SERVICE SUPPLIER

509/08/SNV


SINCE 1977

SINCE 1977

S.A.

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

INDUSTRIAL AND MEDICAL GASES

MEDICAL EQUIPMENT - HOME CARE

More magazines by this user