26.04.2020 Views

Mehmanxana

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sanitariya və Gigiyena Metodları və Normaları Proqramı<br />

(SAHMAN - Sanitation and Hygiene Methods and Norms)<br />

<strong>Mehmanxana</strong> və mehmanxana tipli müəssisələr üçün<br />

TƏLİMAT


“SAHMAN” Proqramı çərçivəsində nəfəs yolu xəstəliklərinin<br />

(xüsusilə, COVID-19-un) profilaktikasına dair<br />

mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələr üçün<br />

TƏLİMAT<br />

1. Təlim və maarifləndirmə<br />

2. Qabaqlayıcı tədbirlər<br />

3. Təmizlik və dezinfeksiya tədbirləri<br />

4. Xəstəlik daşıyıcıları ilə bağlı nəzarət tədbirləri<br />

1. TƏLİM VƏ MAARİFLƏNDİRMƏ<br />

<strong>Mehmanxana</strong> və mehmanxana tipli müəssisələrdə nəfəs yolu xəstəliklərinin,<br />

xüsusilə COVİD-19 (koronavirus) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması üçün<br />

maarifləndirmə işlərinin aparılması və müvafiq təlimlərinin keçirilməsi vacibdir. Bu<br />

məqsədlə, “SAHMAN” proqramı çərçivəsində proqramda təlimlərə cəlb olunan<br />

mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisənin nümayəndərinə virusdan qorunma<br />

tədbirləri barədə məlumatlar veriləcəkdir. Təlimlərdə iştirak edən və müvəffəqiyyətlə başa<br />

vuran nümayəndələr – “SAHMAN” menecerləri müəssisə daxilində proqram çərçivəsində<br />

nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyacaqdır.<br />

Təlim zamanı iştirakçılar şəxsi gigiyena (əl gigyenası, nəfəs yolu gigiyenası,<br />

öskürmə etiketi), dezinfeksiya tədbirləri (işlərin dövriliyi, tətbiqinə icazə verilən<br />

maddələrdən düzgün istifadə qaydaları, həmçinin dezinfeksiyanın aparılması qaydaları),<br />

digər növ qabaqlayıcı qoruyucu tədbirlər haqqında metodiki göstərişlərlə təmin<br />

olunacaqlar. “SAHMAN” menecerləri isə öz növbələrində, müəssisənin rəhbərliyini, işçi<br />

heyətini proqram, onun faydaları və görülməli tədbirlər haqqında məlumatlandırmaq və<br />

təlimatlandırmaq öhdəliyi götürəcəklər. Əlavə olaraq, onlar proqrama dair məlumatların,<br />

eyni zamanda tələb olunan gigiyena və sanitariya tədbirlərinə dair yazılı xatırlatmaların<br />

(misal üçün, əl gigiyenası) əsas ümumiişlək ərazilərdə (resepşn, lobbi, lift, pilləkan,<br />

qidalanma məkanları, idman zalları və s.) yerləşdirilməsini təmin etməlidirlər.


1.1. Əl gigiyenası<br />

Əl gigiyenası əllərin təmiz olmasını nəzərdə tutur. Bura əllərin yuyulması və (ya)<br />

alkoqol tərkibli vasitə ilə dezinfeksiya olunması daxildir. Bir çox yoluxucu xəstəliklər<br />

birbaşa kontakt vasitəsi ilə yayıldığı üçün düzgün əl gigiyenası mehmanxanalarda<br />

infeksiyanın yayılmasına qarşı əsas tədbir hesab olunur.<br />

Əl gigiyenası aşağıdakı qaydada tətbiq olunmalıdır:<br />

• Ağıza, buruna və gözlərə toxunmazdan əvvəl;<br />

• Qidaların hazırlanması və təqdim olunmasından əvvəl;<br />

• Öskürəndən və asqırandan sonra;<br />

• Sanitar qovşaqlardan istifadə edəndən sonra;<br />

• İctimai sanitar qovşaq, qapı dəstəyi, lift düyməsi və s. kimi ümumi yerlərə<br />

toxunduqdan sonra.<br />

Əllərin yuyulması<br />

Əllərin düzgün qaydada yuyulması üçün birinci, üzük, saat və digər əl aksesuarları<br />

çıxarılmalı, sonra isə əllər aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq yuyulmalıdır.<br />

• Axar suda əlləri isladın;<br />

• Maye sabun əlavə edin və əlləri sürtərək köpürdün;<br />

• Axar sudan kənarda ovucları, biləkləri, əllərin arxasını, barmaqların arasını və<br />

arxasını, barmaqların ucların 20 saniyə ərzində sürtün (eyni qayda dezinfeksiya<br />

zamanı da tətbiq olunur);<br />

• Sürtəndən sonra əlləri axar suda təmiz yuyun;<br />

• Sonra isə əlləri bir dəfə istifadə olunan təmiz pambıq və ya kağız dəsmalla<br />

qurulayın;<br />

• Əgər ehtiyac olsa, su kranını toxunmadan, dəsmalla tutaraq bağlayın.<br />

1.2. Öskürək/respirator xəstəlik zamanı şəxsi gigiyena<br />

Öskürək/respirator xəstəlik zamanı xəstəliyin mənbəyindən qorunma üçün nəzarət<br />

tədbiridir. <strong>Mehmanxana</strong>nın işçiləri və qonaqlar öskürək/respirator xəstəliklə bağlı<br />

aşağıdakı düzgün etiket qaydaları barədə məlumatlandırılmalıdır:


Nəzarət tədbirləri<br />

• Öskürəndə və asqıranda ağızı kağız salfetlə bağlanmalı və istifadə olunmuş<br />

salfet ağzı bağlı zibil qabına atılmalıdır;<br />

• Resprator axıntı ilə təmasdan sonra əllər müvafiq qaydada təmizlənməlidir;<br />

• Resprator simptomları olan qonaqlara tibbi maskalar təklif olunmalıdır;<br />

• Resprator simptomları olan qonaqların digər qonaqlardan kənarda oturmasına<br />

diqqət yetirilməlidir (ən azı 1 m).<br />

Öskürək/respirator xəstəlik və şəxsi gigiyena qaydalarına işçilərlə yanaşı qonaqlar<br />

da əməl etdikdə virusun yayılmasının qarşısının alınması daha yaxşı nəticə verir. Buna<br />

görə də qonaqların gigiyena qaydalarına əməl etməsinə diqqət yetirmək lazımdır.<br />

Qonaqlara və işçilərə gigiyena qaydalarının xatırladılması üçün mehmanxanada mümkün<br />

yerlərdə məlumat lövhələri qoyulmalıdır.<br />

2. QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR<br />

“SAHMAN” proqramında iştiak edən müəssisələr aşağıdakı qabaqlayıcı qoruyucu<br />

tədbirləri həyata keçirməyi öhdələrinə götürürlər:<br />

• İşçi heyətinin sağlamlığına nəzarət edilməsi (gündə iki dəfə sensor termometr<br />

vasitəsilə temperaturun ölçülməsi, soyuqdəymə, infeksiya əlamətlərinin olubolmamasına<br />

daimi nəzarət);<br />

• Özünü narahat hiss edən, temperaturu 38 dərəcə C-dən yüksək olan, nəfəs yolu<br />

xəstəliklərinin simptomlarını nümayiş etdirən işçilərə və qonaqlara təcili tibbi<br />

xidmətin təşkili;<br />

• Münasib olduqca, müəssisəyə daxil olan qonaqların temperaturunun ölçülməsi<br />

və onlarda nəfəs yolu xəstəliklərinin simptomlarının olub-olmamasına nəzarət<br />

edilməsi;<br />

• Müəssisənin şəxsi gigiyena və dezinfeksiya tədbirlərinin görülməsi üçün zəruri<br />

olan vasitələrlə təmin olunması: sensor termometr, əl dezinfeksiyaedici məhlullar,<br />

əl salfetləri, üz maskaları, əlcəklər, istifadə edilmiş tibbi maskalar və əlcəklərin<br />

atılması üçün ayrıca qapalı torbalar, dezinfeksiyaedici məhlullar, işçi heyəti üçün<br />

təmiz geyimlər;<br />

• Resepşn və digər qəbul işçiləri tərəfindən üz maskaları və əlcəklərin istifadəsi;<br />

• Ümumiişlək ərazilərdə əl dezinfektantlarının, salfetlərinin təchiz edilməsi;<br />

• Qonaqlar üçün tələb olunduqda üz maskalarının və əlcəklərin təchiz olunması;<br />

• Görülən bütün tədbirlərin qeydiyyatının aparılması və sənədləşdirilməsi.


2.1. Təhlükəsiz məsafə tədbirləri<br />

• Müəssisə daxilində və ətrafında insanların kütləvi toplanmasına imkan<br />

verilməməsi;<br />

• Qələbəlik (tünlük) yaranmasının qarşısını almaq üçün növbələrin müəssisə<br />

daxilində bir neçə ərazidə təşkili (resepşn,məlumat nöqtəsi,qeydiyyat nöqtəsi);<br />

• Qonaqlar arasında ən azı 1 metr məsafəni təmin etmək üçün növbə yerlərinin<br />

döşəmə işarələri ilə ayrılması;<br />

• Ümumiişlək ərazilərdə masalar, oturacaqlar, skamyalar və stullar arasında 2<br />

metrlik məsafənin tətbiqi.<br />

3. TƏMİZLİK VƏ DEZİNFEKSİYA TƏDBİRLƏRİ<br />

Yoluxucu virus ətraf mühitdə uzun müddət yaşadığı üçün ərazinin təmizlənməsi və<br />

dezinfeksiyası tədbirləri gücləndirilməlidir. Təmizlik və dezinfeksiya tədbirlərinə<br />

aşağıdakılar daxildir:<br />

• Təmizlik işləri birinci təmiz hissədən başlamalı sonra isə daha çirkli hissələri<br />

təmizləməlidir;<br />

• Daha çox təmas olunan səthlərə (resepşn və qəbul masası, qapıların dəstəyi,<br />

liftlərin düymələri və s.) fokus olunmaqla bütün ümumiişlək yerlər və qonaq<br />

otaqları gün ərzində hər 4 saatdan bir deterjanlı su ilə təmizlənməli və<br />

dezinfeksiya olunmalıdır;<br />

• Müntəzəm olaraq pest-kontrol həyata keçirilməlidir;<br />

• Bütün ümumi sanitar qovşaqlar/yuyunma otaqları maye sabun, kağız dəsmal və<br />

ya əlqurudanlarla təmin olunmalıdır;<br />

• Təmizlik və dezinfeksiya işlərindən sonra əllər gigiyenik qaydada təmizlənməlidir;<br />

• Mövcud gigiyena standartlarının düzgün qaydada tətbiq olunmasına rəhbərlik<br />

mütəmadi nəzarət etməlidir.


4. XƏSTƏLİK DAŞIYICILARI İLƏ BAĞLI NƏZARƏT TƏDBİRLƏRİ<br />

COVİD-19 virusu daşıyıcıları ilə bağlı nəzarət tədbirləri standart tədbirlərə əlavə<br />

olaraq həyata keçirilir. Aşağıdakı tədbirlər daxildir:<br />

• İnfeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün qızdırması və respirator<br />

simptomları olan qonaqların tibbi maskalar geyinməsinə diqqət edilməsi;<br />

• Müəssisə daxilində xüsusi karantin ərazisinin ayrılması;<br />

• Karantin sahələrinə aparan ayrıca izolyasiya edilmiş yolun və buradan nəqliyyatla<br />

yola düşmək üçün ayrıca parkinq ərazisinin olması;<br />

• Şübhəli COVID-19 hallarında ünsiyyət üçün müvafiq qoruyucu geyimlərin<br />

mövcudluğu;<br />

• Evakuasiya planının mövcud olması və heyətə əlaqədar təlimin keçirilməsi;<br />

• Kəskin respirator xəstəlik simptomları nümayiş etdirən qonaqların dərhal tibbi<br />

xidmətə müraciət etməsini və kütləvi yerlərə getməməsinin tövsiyə edilməsi;<br />

• Xəstə qonaqlarla işçi heyətinin təmasının minimuma endirilməsi və onunla<br />

təmasda olan şəxslər tərəfindən şəxsi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi;<br />

• Xəstə qonaq check-out etdikdən sonra otağı təmizlənməli və dezinfeksiya<br />

olunması;<br />

• Onun təmasda olduğu şəxslər və yerlər müəyyən olunmalı və müvafiq qaydada<br />

təmizlik, dezinfeksiya və izolyasiya işlərinin aparılması;<br />

• Front-desk, lobbi, lift, restoran, konfrans zalı və kütlə toplantıların mümkün olduğu<br />

digər yerlərdə insanlar arasında ən azı 1 m məsafənin olması təmin olunması.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!