16.12.2020 Views

#17

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Любов до людини без любові до Бога є самолюбство.

Любов до Бога без любові до людини є самообман.

Прп. Юстин Попович

Парафіяльна газета храму на честь Воскресіння Христового села Зазим'є УПЦ

Як діє Дух Святий?

В НОМЕРІ:

4 с.

6 с.

7 с.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 с.

13 с.


свzткуємо

2 Зазимський Благовісник


свzткуємо

червень, 2014 р.

3


богослужiннz

4 Зазимський Благовісник


богослужiннz

червень, 2014 р.

5


лiтопис парафiі

У Духовно-просвітницькому центрі с. Зазим'є

пройшла фотовиставка «Наш Афон»

6 Зазимський Благовісник


православне життz

червень, 2014 р.

7


православне життz

8 Зазимський Благовісник


православне життz

червень, 2014 р.

9


традицiz

Освячення дому

Так як через Твій прихід на дім Закхея зійшло

благословення, так і нині з приходом Твоїх

священнослужителів, а з ними і Твоїх святих ангелів

зішли Твій мир цьому дому, і милостиво благослови

його, спасаючи і просвічуючи всіх, хто хоче в нім

жити..

10 Зазимський Благовісник


традицiz

Благослови Господи дім цей і наповни його Твоїми

земними благами і тих, що хочуть в ньому

благочесно жити, від всяких підступів лихого

неушкодженими збережи, і всяке багатство небесного і

земного Твого благословення їм даруй, і як щедрий

помилуй по великій Твоїй милості.

червень, 2014 р.

11


традицiz

«Буду ходити серед дому мого в чистоті серця мого,

- говорить псалмоспівець. - Не покладу перед очима

моїми справи протизаконної. Серце кривдника не

пристане до мене. Злого я не хочу знати».

12 Зазимський Благовісник


Не з нашого двору

червень, 2014 р.

13


Не з нашого двору

Как вербуют Свидетели Иеговы

14 Зазимський Благовісник


Не з нашого двору

червень, 2014 р.

15


. ,

подорож до бога

Гостинно запрошуємо до храму!

Духовно-просвітницький центр

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!