Αποσπάσματα πανηγυρικού Ιωάννη Κυρίτση στον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του Ολύμπου (Φεβρουάριος 2020)

dionolympus
  • No tags were found...

Αποσπάσματα πανηγυρικού Ιωάννη Κυρίτση, καθηγητή τμήματος Οικονομικών ΑΠΘ, στον εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης του Ολύμπου του 1878 (Φεβρουάριος 2020).

Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου

Κουμουνδούρου, ήταν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, μεγάλος αντίπαλος του Χαριλάου

Τρικούπη και για πέντε φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Από την αλληλογραφία τους λοιπόν το πρώτο από τα εμπιστευτικά (τότε) έγγραφα

που παρουσιάζω απόψε, και τα οποία προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του

Υπουργείου Εξωτερικών, που και από τη θέση αυτή ευχαριστώ γιατί μου έδωσε τη

δυνατότητα να τα προσεγγίσω.

Και να εκφράσω την ευχή, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα ιστορικά τεκμήρια να

μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα στεγάσουμε σε ένα Ιστορικό Μουσείο στο

Λιτόχωρο. Γιατί στον τόπο μας η Ιστορία στέκεται ολόρθη απέναντί μας και μας

κοιτάει στα μάτια. Και δεν ξέρουμε τι να αποκριθούμε.

Διαβάζω λοιπόν:

Προ μικρού (9 μμ) άνθρωπος ελθών εκ Λιτοχώρου μοι ενεχείρησε προκήρυξιν της

Προσωρινής Κυβερνήσεως της Μακεδονίας, την οποία λαμβάνω την τιμή να διαβιβάσω

προς Υμάς, δια του αναχωρούντος την νύκτα ταύτην ιταλικού ατμοπλοίου.

Ομοίας προκηρύξεις μοι είπεν ο κομιστής ότι απεστάλησαν και διά τους ενταύθα

Προξένους Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Αμερικής,

αίτινες όμως δεν είχον εισέτι επιδοθεί.

Ο Πρόεδρος κ. Κοροβάγκος –γράφει στην Ελληνική Κυβέρνηση ο Βατικώτης - (Δ15)

είναι εις εκ των εγκριτοτέρων και νουνεχεστέρων κατοίκων του Λιτοχώρου, πολλής

απολαύων αυτόθι και εν Κατερίνη υπολήψεως˙ ο δε Αθανάσιος Αστερίου είναι

επιστήμων ιατρός εκ Λιβαδίου, πολλής επίσης απολαύων τιμής και υπολήψεως καθ’

άπασαν την περιφέρειαν του Ολύμπου και της Πιερίας.

Τα λοιπά μέλη εισίν επίσης λίαν αξιότιμα πρόσωπα.

More magazines by this user
Similar magazines