22.09.2021 Views

Projekt_macesnik_brosura_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Življenje, delo in sprostitev pod isto streho,

˝Pod macesnovo streho˝


2

Podobe Solčavskega


Karta območja

Logarska dolina - Solčavsko

3


Druzina Golob

Živimo na Solčavskem, v majhni gorski vasici Solčavi,

na pragu Robanovega kota in Logarske doline v objemu

Kamniško Savinjskih Alp.

Radi imamo ta naš alpski svet, v njem iščemo smisel, izzive

in smeri naših življenjskih zgodb. Tu smo doma, od tod izvirajo

naše misli, čutenja in hrepenenja.

Ponosni smo, da turistična destinacija Logarska dolina -

Solčavsko spada med “top 100” trajnostnih destinacij sveta.

4


Zdenka: »Moji predniki so od 14. stoletja naprej

živeli na domačiji Ugovšek nad Gornjim Gradom,

skoraj 1000 metrov visoko na pobočju planine

Lepenatke. O rodovih prednikov z domačij nad

Zgornjo Savinjsko dolino priča tudi družinsko drevo

na steni ob vhodu.«

Jani: »Rodil sem se v tej hiši kot sin Grobelske

Mici in Havdejevega Joža. Oče je bil doma nad

Robanovim kotom na kmetiji Havdej. Eni prvih

priseljencev Solčavskega so 1200 metrov visoko

ustvarili kmetijo Knez in kasneje še Havdej. Mama

Mici je ena od treh otrok Silvestra in Marije, katerih

predniki izhajajo s starodavnih svobodnih kmetij

Solčavskega in okolice. Verjetno pa je v rodbinsko

zgodovino kdaj vskočil tudi kakšen hlapec, saj nisem

tako čistokrven, kot moja žena. Glede na družinsko

drevo, imava z Zdenko verjetno prvega skupnega

prednika v devetem kolenu.«

5


Preizkusnje generacij

v 20. stoletju

Konec druge svetovne vojne. Povsod pomanjkanje. Hrana

na karte, cigarete na karte, cement na karte… Stari oče

Silvester in stara mama Marija pa z mlado družino

brez strehe nad glavo. Taki so bili časi, težave so

se kopičile in da jim ne bi bilo prekmalu konca, je

stara mama hudo zbolela. Po mnenju zdravnikov

za posledicami hudega šoka, ko je nemški vojaški pes

napadel enega od otrok – diagnoza skleroza multipleks.

Zgraditi hišo za družino je bila neizmerna želja starega očeta.

Poleg službe je moral skrbeti za bolno ženo in tri otroke, z

nepredstavljivimi napori pa še graditi hišo. Kar sva ustvarila

z ženo Zdenko je le bleda senca tega, kar je uspelo staremu

očetu, ko se je leta 1952 z mlado družino preselil v, za današnje

razmere, skromno hiško.

Mici, najmlajša med otroki, je smela spati pri mami in očetu.

Njena brata pa sta spala na nedokončanem podstrešju. Tam je

bilo spravljeno seno za kravo, ki so jo preko zime vzeli v rejo, da

je bilo pri hiši mleko in maslo za otroke.

6


Bolezen stare mame je napredovala, zato je potrebovala nenehno

oskrbo. Mama Mici je postala podjetnica zato, da je lahko delala

doma in poleg podjetništva skrbela še za bolno mamo. Z možem

Janezom, ki je bil mizar, sta postavila majhno mizarsko delavnico.

Čeprav skromna, nam je dobro služila do mamine upokojitve. V

najboljših časih je mama Mici zaposlovala pet redno zaposlenih

delavcev in bila edina ženska lesarka v Savinjski dolini. Moški

»tišlerski« kolegi so nanjo gledali z občudovanjem.

Jani: Ljubezen do lesa mi je bila

položena v zibelko…

Zdenka: “… in morda naju je ljubezen

povezala tudi zato, ker sem študirala

lesarstvo?”

Hčerki Kristina in Ana sta se zapisali umetnosti. Ljubezen do glasbe

in pisane besede, začinjena s trmasto vztrajnostjo, poraja uspehe

in zadovoljstvo mlade generacije - pospremljeno s ponosom in

hvaležnostjo staršev.

7


Sanje

zelje odlocitve

Življenjski dogodki in odločitve so nas v devetdesetih letih

pripeljali na razpotje. Za izboljšanje kvalitete bivanja smo

morali preurediti pretesno staro hišo. Odločala sva se med

enostavno spremembo in korenitim posegom v hišo, ki bi

omogočal tudi spremembo dejavnosti.

Zavedanje poslovnih priložnosti v turizmu se je

spogledovalo z dolgoletnimi sanjami. Zaradi poznavanja

trendov in prakse ekoloških gradenj smo lahko iz sanj in

želja prešli na konkretna dejanja.

Kdor hoče videti, mora gledati

s srcem. Bistvo je očem nevidno.

(A. S. Exupéry)

8


Dokončno odločitev za adaptacijo in razširitev sva sprejela leta

1999. Pred tem sva veliko razmišljala o možnostih za razvoj

turistične ponudbe. Dotedanja mamina lesarska delavnica ni

imela perspektive, za širitev v večji lesni obrat pa ni bilo prostora.

Prepričana sva bila, da je lokacija primerna za turistično ponudbo

in padla je odločitev za spremembo dejavnosti.

Sledilo je načrtovanje temeljite nadgradnje v večji, sodoben,

ekološko in trajnostno grajen turistično stanovanjski objekt.

To je bil precejšen izziv, saj se takrat o sodobni trajnostni gradnji

še ni kaj prida govorilo, predpisi o energetski učinkovitosti pa so

bili izdelani precej kasneje.

V prenosu znanja naših

prednikov - oplemenitenim

s sodobnimi spoznanji, v

lokalnem okolju in lokalnih

materialih je ključ za rešitev

mnogih težav sodobnega

človeka.

9


Kdo je cez les!Mi smo za les

Arhitekturna zasnova turističnega dela objekta žal ni

dopuščala, da bi bil les edini konstrukcijski material.

Zato smo konstrukcijo izvedli na klasičen način, »vse

ostalo pa naj bo leseno«.

Zdenka: Že od vsega začetka sva si

želela leseno streho. Ko sem se z očetom

sprehajala po domačem gozdu, je večkrat

poudaril: »Macesen raste za domače«.

Mama pa je pred časom z nasmehom namignila:

»Če si Jani res tako želi macesnovo streho, pa

naj jo dobi«.

Jani: Ime apartmajev »Pod macesnovo

streho« je polno simbolike. Macesen je drevo,

ki raste v gorah, v ekstremnih razmerah.

Je trden in žilav, velikokrat samorastnik, v

katerega tolčejo strele.

Prav takšen mora biti tudi prebivalec alpskega

podeželja: vztrajen, trden, povezan z naravo in s

skupnostjo. Kot strela v gorah, pa v navade domačinov

prepogosto tolče logika birokratskih zapovedi. Pod macesnovo

streho lahko najdemo območje sproščenosti, varnosti in

umirjenosti v povezavi z naravo in bližnjimi - s tistim, kar

imamo radi. Zato Pod macesnovo streho gostje zlahka postanejo

prijatelji.

10


Zdenka: Streha predstavlja zatočišče,

zavetje in dom, kar nas navdaja z občutki varnosti,

pripadnosti in povezanosti z okoljem in skupnostjo.

Streha je vez med nebom in zemljo, med duhovnim in

materialnim povezanim v harmonično celoto.

Zdenka: Kvaliteten macesnov les raste zelo počasi visoko

v gorah, težko ga je posekati, še težje pa spraviti v dolino. Še

posebej je sečnja težavna pozimi ob pravem času po luninih

menah. Takrat posekanemu lesu pravimo lunarni les.

Med študijem lesarstva so me lastnosti lesa, posekanega »ob

pravem času«, močno prevzele. Nagovorila sem brata Marka, naj

les, ki je rastel visoko pod Lepenatko, resnično poseka ob pravem

času po luninih menah.

Najboljše, kar si lahko človek zaželi za svojo hišo

je macesnova streha.

Macesnovi so tudi podi v naši hiši. V stanovanju sva jih oljila

sama, v poslovnem delu pa smo dobili strokovnjake.

Jani: Smreke za ostrešje so rasle na višini 1200 -

1300 metrov nad morjem, na posestvu domačije

Havdej. Po očetu sem dobil doto v obliki lesa. Stric

Berti mi ga je posekal, ob pravem času. Potem smo

ga pustili, da se je delno osušil v gozdu. Žagal ga

je Stanko Ošep na kmetiji Pečovnik v Robanovem

Kotu – na stari venecijanki. Tudi pohištvo je

iz takšnega smrekovega lesa. Zaščitili smo ga s

čebeljim voskom.

11


Skrbno nacrtovanje se obrestuje

Zdenka: Novi objekt smo snovali sami. Ideje smo

dobivali vsepovsod, tudi na naših dopustih in

potovanjih. Kjerkoli smo, želimo imeti čimbolj

pristen stik z naravo in ker bi radi omogočili

bivanje pri nas tudi osebam z alergijami,

astmo in drugimi zdravstvenimi težavami, smo v

apartmajih v največji možni meri uporabili naravne

materiale.

Jani je vse izrisal, od grobih načrtov do podrobnih delavniških

risb. Pri oblikovanju prostora in razporeditvi notranje opreme

smo upoštevali tudi zakonitosti feng shu-ja. Ko sem zvečer legla

k počitku, sem velikokrat proučevala knjigo o kitajski umetnosti

oblikovanja prostora.

Naša prizadevanja na vseh

področjih gradnje in opremljanja

objekta so se sestavljala kot delčki

mozaika. In namen je dosežen:

Ponosni smo na naš dom in odlično

se počutimo v njem.

Gostje z veseljem sprejemajo

pristno domačnost – nikomur se

ne mudi domov, četudi je dopust

pri kraju.

12


Gradnja po fazah

z zapleti in razpleti

Do leta 2002 smo pripravili načrte in dovoljenja ter začeli s prvimi

gradbenimi deli. Leta 2004 je bil objekt pod streho.

Pred začetkom gradnje:

67 m 2 stanovanjskega

prostora, 102 m 2

poslovnih notranjih

površin za mizarsko

delavnico

Po končani nadgradnji objekta:

179 m 2 stanovanjskega prostora,

561 m 2 poslovnih notranjih

površin z apartmaji, wellnessom,

skupnimi prostori in pisarno.

Sledilo je urejanje stanovanjskega dela in priprava na razpis za

dokončanje investicije v poslovni del objekta. Med leti 2007

in 2009 smo izvedli vsa potrebna dela in pridobili uporabno

dovoljenje.

13


Postopki, ki spremljajo gradnjo so bili zapleteni.

Pojavile so se težave s predfinanciranjem, s

pridobivanjem sredstev na razpisih, pa tudi

sama gradnja tako razgibanega objekta je bila

zahtevna. Obdobje je bilo neugodno tudi zaradi

gospodarske nestabilnosti in spreminjanja cen.

Po zaključeni gradnji smo zaradi zapletov pri pridobivanju

uporabnega dovoljenja izgubili eno turistično sezono, kar je bilo

takrat precej neprijetno, predvsem s finančnega in čustvenega

vidika.

Jani: Troslojna lesena okna so naredili

posebej za ta objekt, saj takih prej še ni bilo na

tržišču. V dobrih petnajstih letih pa je postal

to standard za nizkoenergijske in skoraj nič

energijske hiše.

Kar svet

potrebuje je več

ljubezni in manj

birokracije.

(NN)

14


Zdenka: Velik del notranje

opreme so lokalni mojstri naredili ročno, od

mizarskih do kovinskih izdelkov, ustvarjanje

ambienta, poslikave wellnessa…

Naravo, ki smo

jo podedovali od naših

prednikov, želimo ohraniti za

naslednje rodove. Zato smo

zavezani k okolju prijazni

gradnji in sonaravnemu

življenjskemu slogu.

15


Kaj pa druzina

To je bilo zelo stresno obdobje za vso družino, predvsem zaradi

pomanjkanja časa in sprotnih stresnih situacij, pa tudi zaradi

velike zadolženosti in strahu, če bi se zgodilo kaj nepredvidenega.

Kristina: Na gradnjo hiše imam le bežne spomine, le nekaj več

kot samo slike. Spominjam se navdušenja in adrenalina ob hoji

po deskah nad „prepadi“ med eno in drugo sobo, sploh ker mi

tam ni bilo dovoljeno hoditi. In kako pomembno sem se počutila,

ko so mi v roke potisnili kamero in naročili naj snemam gradnjo.

Spomnim se, da mi je ob tem postalo dolgčas in sem raje snemala

psa, luči, rožice, vodo,... V spominu se pojavljajo slike razmočene

zemlje, neskončnih strojev, večne neurejenosti, tekanja mlajše

sestrice, delavca Braneta kako jé golaž in majhnega stanovanja.

Ana: Spomnim se en »blonten las« več od

ničesar. Torej, skoraj nič. Vem le, da me je

bilo povsod polno, a ne na gradbišču,

tja mi odrasli niso dovolili, ker sem

bila skoraj zmeraj komu v napoto.

Najbolj se spomnim prijaznih delavcev,

ki so se veliko ukvarjali z mano. Eden

od njih me je naučil kako se kotalka.

Imam še par prebliskov o tem, kako so,

zaskrbljeno in veselo obenem, klicali za

mano, ko sem splezala na streho, pa o mojem

aktivnem iskanju izgubljenih žebljev…

16


Mama Mici: ves čas gradnje sem stanovala v svojem

stanovanju, nad katerim so zalili ploščo in zidali stene nadstropja

in mansarde. Strah me je bilo, da mi bo beton stekel

v stanovanje, da stene mojega stanovanja ne

bodo zdržale dodatne teže in se bodo podrle.

Še sedaj me včasih malo spreleti ta strah.

Seveda se je strah mešal z občutki veselja

in ponosa, da se ustvarja nekaj novega

in velikega. Danes pa prevladuje prijeten

občutek toplote v hiši, okna tesnijo - ni

prepiha, kot nekdaj.

17


Dosezen cilj:

Okolju prijazna trajnostna

gradnja

Uporabili smo naravne gradbene materiale iz bližnje

okolice (les, kamen, olje, vosek, volna, lan), ekološke

lazure brez škodljivih emisij (brez formaldehida, lakov,

topil, razredčil itd.), naravne materiale posteljnih

garnitur (bombaž, čista ovčja volna) in ekološko

nevtralne materiale (beton, steklo, keramika).

Osnova za gradnjo so bili lokalni viri gradbenih

materialov in lokalni izvajalci. Tako smo dosegli bistveno

nižje emisije CO 2

za transport in manipulacijo materiala,

lokalni izvajalci pa so za prevoz porabili manj goriva in

zmanjšali izpuste CO 2

, kot bi jih izvajalci iz oddaljenih

krajev.

Naša stavba ustreza kriterijem za nizko energetske

objekte. Koeficienti toplotne prevodnosti (k)

posameznih delov objekta pričajo o nizki porabi

energije (tlaki proti zemlji k = 0,239, fasadna stena

k = 0,161, streha k = 0,160 in troslojna lepljena

lesena okna k=0,9).

Med gradnjo smo vse odpadke zbirali in oddajali ločeno.

Jani: Nikoli nisem mogel razumeti, zakaj

nekateri investitorji vozijo les za brunarice in pode

iz Finske ali Rusije, ko pa je pri nas toliko odličnega

lesa. Koliko nafte se porabili, da les prepeljejo več

tisoč kilometrov daleč? Ni vsaka gradnja iz lesa

tudi trajnostna gradnja.

18


Dosezen cilj:

Ekoloska uporaba objekta

Za ogrevanje objekta smo do leta 2019 uporabljali le biomaso –

polena lokalnega izvora. Učinkovitost zagotavlja kotel s prisilnim

vlekom (podpihom) Fröling 50kW z dvema zalogovnikoma za toplo

vodo 2 x 1500 litrov. Z novim projektom energetske sanacije smo

leta 2019 poslovni del objekta energetsko ločili od stanovanjskega

dela. Odstranili smo rezervni vir ogrevanja na kurilno olje, tako da

sedaj poslovni del ogrevamo s toplotno črpalko.

Sanitarno vodo ogreva toplotna črpalka (sistem zrak voda)

postavljena v kotlovnici, kjer izkorišča višek toplotne energije.

Deli objekta, kjer so povečane zahteve za prezračevanje prostorov

(wellness in kletni prostori), so opremljeni z dvema rekuperatorjema

visokih izkoristkov. Segreti odpadni zrak v napravi ogreje sveže

vpihovani zrak.

Optimalno porabo električne energije zagotavljajo varčne svetilke,

rekuperacija odpadnega zraka pri prezračevanju in energijsko

učinkoviti gospodinjski aparati (razreda A do A++)

Odpadne vode so speljane v kanalizacijski kolektor in čistilno

napravo, ločeno zbrane odpadke pa odvaža lokalni prevzemnik

odpadkov.

Iz vodovodnih pip teče čista izvirska pitna voda brez klora, saj imamo

lasten vodni vir na bližnjem hribu. V objektu so nameščene baterije

z manjšo pretočno sposobnost ali dvostopenjsko regulacijo, kar

omogoča racionalno porabo vode.

Izpusti CO 2

v zrak so minimalni, kar zagotavlja sodoben kotel na

biomaso. Izpustov snovi v zemljo ali vodo ni.

V objektu ni močnejših virov elektromagnetnega valovanja. Za

zmanjšanje sevanja mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov v

objektu ni brezžičnega interneta, pač pa je žični telekomunikacijski

priključek v vsaki sobi.

19


Projekt:

Energetska sanacija objekta

Pod macesnovo streho

V prvi fazi spremembe namembnosti objekta nismo

izvedli vseh načrtovanih ukrepov. Zastavljeno energetsko

racionalizacijo nam je leta 2019 uspelo izpeljati do konca

s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj in EU

razpisa za Povečanje snovne in energetske učinkovitosti

turističnih objektov na problemskih območjih.

S projektom energetske sanacije smo peč za ogrevanje na

biomaso in lastno sončno elektrarno dopolnili še s toplotno

črpalko z geosondami.

Pod macesnovo streho smo želeli energetsko učinkovitost

stavbe dvigniti na najvišjo možno raven z uvajanjem ukrepov

za učinkovitejše ravnanje z viri. S tem pa posledično zmanjšati

rabo energije za objekt, zmanjšati rabo vode na nočitev,

zmanjšati količino odpadkov in zmanjšati emisije toplogrednih

plinov. Z izvedenimi ukrepi nismo le zmanjšali okoljskega vpliva

delovanja našega podjetja in povečali rabo obnovljivih virov,

temveč tudi povečali energetsko neodvisnost podjetja v celoti.

20


CILJI PROJEKTA:

• razvijati turistično dejavnost v podjetju z nadgradnjo vsebinske

turistične ponudbe;

• ustvariti več prihodkov in posledično ustvariti možnosti za več

zaposlitev;

• z energetsko sanacijo stavbe povečati njeno energetsko

učinkovitost;

• vzdrževati energetsko učinkovitost objekta in tako ohraniti

predznak »zelene« nastanitve;

• povečati skupno število gostov;

• povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji

razvoj zelene turistične ponudbe;

• povečati dodano vrednost podjetja;

• zmanjšati stroške poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov

snovne in energetske

učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.

REZULTATI PROJEKTA:

• Pridobljen certifikat »Green Key«;

• Zmanjšana raba energije za objekt;

• Zmanjšana raba vode na nočitev;

• Zmanjšana količina nastalih odpadkov na nočitev.

Vrednost celotnega projekta energetske sanacije iz leta 2019 znaša

162.260,00 €, od tega je 99.750,00 € sofinanciranih iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

21


Ekskluzivna turisticna

ponudba in zadovoljni gostje

Zdenka: Večina komentarjev se nanaša na

naš odnos do gosta in na splošno počutje – ljudje ne vedo

točno zakaj se počutijo dobro – mislim, da je bistvo v tem,

da smo uspešno sestavili celoten mozaik posameznih

drobnih pozitivnih vplivov.

ODZIVI

ZADOVOLJNIH

GOSTOV:

Nad vsemi pričakovanji.

Vse je bilo super, nastanitev je

od temeljev naprej zgrajena in

opremljena z občutkom, kar občuti

tudi gost, ki tam biva. Zdenka in Jani

s srcem vodita nastanitev: ozračje in

počutje je prijetno, toplo, domače, a

hkrati je vse udobno in izpade zelo

profesionalno. Wellness je še pika

na i celotni zgodbi. Se vrnemo z

veseljem kadarkoli;)

Peter P.21/07/2019

Nad apartmaji smo zelo

navdušeni, ker so bogato

opremljeni in nudijo obilo udobja.

Tudi lastnika sta preprosto

čudovita in zelo gostoljubna.

Piko na i pa doda njihov wellness,

v katerem se resnično razvajaš

in sprostiš. Tu smo bili že četrto

leto zapored in se zagotovo še

vrnemo.

Miha L.03.01.2019

22


Gostje občutijo prednosti naše

ponudbe, ki je zasnovana na petih

nadstandardnih apartmajih v

trajnostno grajenem objektu. Ročno

izdelana notranja oprema iz naravnih

materialov daje občutek domačnosti.

Pogled skozi okno nas povezuje z okoliškimi

planinami. Tudi imena sob in posameznih enot wellnessa

spominjajo na povezanost z okoljem. Pregrejemo se lahko v

suhem »Klemenčem peklu« ali v vlažni »Perkovi jami«. Na

temperaturi blizu ledišča se ohladimo v »Snežni jami«.

V »Matkovem škafu« se potopimo v brbotajočo kopel.

V zdravilni bio spectrum komori »Fidova zijalka« pa

prikličemo nase zdravilne moči solčavskega zdravilca Fida.

Ko se nam zahoče nadihati svežega gorskega zraka se

sprehodimo po Solčavskem z okolico - zakladnici naravne

in kulturne dediščine. Za globlji vdih pa si lahko

privoščimo športne ali adrenalinske užitke. Z e-kolesi in

drugimi električnimi vozili našim gostom omogočamo

tudi vožnje po bližnji okolici brez emisij – brez slabe

vesti.

NAJ WELLNESS

Od vsega začetka turistične dejavnosti je naš wellness namenjen

zasebnemu najemu. Naši gostje in tudi domačini se vanj radi

vračajo, ko si zaželijo kanček zasebnosti za razvajanje in uživanje

ali iz zdravstvenih razlogov.

Dve leti zapored smo se z wellnessom Potočka zijalka uvrstili

med tri najboljše v Sloveniji v kategoriji podeželskih wellnessov.

Tretje mesto je za nas zmaga, saj lahko za naj wellness glasujejo

samo gosti. Naš wellness je edini med nagrajenimi, ki se oddaja

v zasebni najem, zato je število naših gostov omejeno in je lahko

glasovalo bistveno manj gostov, kot pri javno odprtih wellnessih.

Zato smo še toliko bolj ponosni, da smo se uvrstili med dobitnike

priznanj. 23


Druge dejavnosti

in nacrti za prihodnost

Z vsem srcem želimo nadaljevati po začrtani poti, korak

za korakom, z organsko rastjo. Tako bomo v bližnji

prihodnosti nadgradili obe lastni blagovni znamki Pod

macesnovo streho in Zero emission.

Jani: Sem certificirani strokovnjak trajnostne gradnje,

projektiram objekte za pridobivanje energije iz obnovljivih virov,

predvsem male hidroelektrarne. Aktiven sem na področju varnosti

in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Posebej pa se vedno znova veselim projektiranja obnove stavbne

kulturne dediščine. Pripravil sem projekte za obnovo več objektov,

zaščitenih po predpisih za varovanje kulturne dediščine. Najbolj

ponosen sem na obnovo farne cerkve Marije Snežne v Solčavi,

kulturnega spomenika državnega pomena.

Za ta projekt sem povabil k sodelovanju več priznanih

strokovnjakov, med njimi dr. Damjana Marušiča

in prof. dr. Vojka Kilarja, oba strokovnjaka s

področja potresnega inženirstva, ter študente

fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Za

potresno analizo cerkve so študenti pripravili

matematični model s preko 15000 končnimi

elementi. Za celostno statično sanacijo in

združitev praktičnih izkušenj s teoretično

obdelavo projekta smo na arhitekturnemu

bienalu v Pragi prejeli mednarodno

priznanje.

24

Certificirani strokovnjak

trajnostne gradnje


Zdenka: poleg turistične dejavnosti Pod macesnovo streho, ki

vključuje oddajanje apartmajev in zasebnega wellnessa,

urejam tudi turistične nastanitvene kapacitete na

smučišču Golte, kjer so gostom na voljo štirje

apartmaji. V podjetju imam »na čez« finance.

Kadar se pokaže nekaj trenutkov prostega časa,

ga z veseljem preživim v naših planinah, ob

večerih pa vzamem v roke knjigo in odplavam...

Kristina in Ana: preko poletja pomagata pri

oddaji apartmajev in skrbita, da so vedno lepo urejeni in

čisti. Nepogrešljivi sta v komunikaciji z gosti.

Kristina je magistrirala na umetniški smeri Akademije

za glasbo v Ljubljani. Kot pianistka nastopa z

različnimi orkestri. Aktivna je kot korepetitorka

in učiteljica klavirja ter zborovodkinja.

Tudi Ana je predana umetnosti. Zaključila je

Umetniško gimnazijo v Velenju. Je študentka na

Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študira anglistiko

in v okviru vzhodnoazijskih študijev koreanistiko.

Mama Mici: je prava mojstrica polstenja volne

avtohtonih jezersko-solčavskih ovc. V filcanih

klobukih in copatih se odraža njen občutek za

oblikovanje. Udeležila se je več strokovnih delavnic

v Sloveniji, na južnem Tirolskem in na Finskem. Je

ustanovna članica društva solčavskih filcark, Bicka.

Njene izdelke smo lahko videli tudi na televiziji.

Njene umetniške roke so vedno bolj utrujene, zato si

predvsem želi svoje znanje posredovati mlajši generaciji.

25


Imamo manjšo lastno sončno

elektrarno, ki pa ne pokriva vseh naših

potreb po električni energiji. Radi

bi zgradili mikro hidro elektrarno, s

katero bi lahko oskrbovali naš turistični

objekt tako, da bi sami proizvedli

vso potrebno energijo za obratovanje

objekta in energijo, ki jo porabijo naši

gostje na naši polnilnici električnih vozil.

Električna mobilnost je smiselna le v primeru, če je mogoče

električno energijo za vozila zagotoviti iz obnovljivih virov.

Že skoraj dvajset let si prizadevamo pridobiti dovoljenja za mikro

hidro elektrarno za lastno oskrbo, vendar zaenkrat brez uspeha.

Elektrarna je namreč predvidena v neposredni bližini naše hiše, na

reki Savinji, ki je naravna vrednota državnega pomena in kot taka

zaščitena pred gradnjo malih elektrarn. Lokacija je na ekološko

pomembnem območju, v bližini krajinskega parka in v neposredni

bližini območja Natura 2000.

Pri gradnji mikro hidro elektrarne želimo spoštovati

pravila varovanja narave in v celoti odpraviti

morebitne negativne posledice, ki jih ob napačni

izvedbi tovrstni objekti v naravi lahko povzročijo.

Trdno smo prepričani, da je to mogoče, saj je

sonaravna gradnja in proizvodnja električne

energije za lastno oskrbo povsem nekaj

drugega, kot gradnja energetskih objektov s

primarnim ciljem maksimiranja dobička.

V bližnji prihodnosti želimo

našim gostom ponuditi še bolj

pristen stik z naravo. Zato si bomo

prizadevali zgraditi ekološki plavalni bazen,

v katerem bodo vodo brez uporabe kemikalij

prečiščevale rastline.

26


Vedno smo se trudili biti v tesnem stiku z gosti, ki praviloma

postanejo naši prijatelji. Pristne in naravne odnose pa želimo

dopolniti še s pripravo programov, ki jih bomo lahko doživljali

skupaj z gosti. Na ta način želimo našo skupno ponudbo dvigniti

na nivo petzvezdičnih doživetij. Vsebina skupnih doživetjih, pa

naj ostane skrivnost in presenečenje za naše bodoče goste.

Jani: Kot ljubitelj narave in navdušen

čebelar najdem med opazovanjem čebel veliko zgledov za

naše življenje, bodisi na področju družbenega življenja ali

bivalnega okolja.

Čebele že milijone let bivajo v naravi v duplih votlih dreves – varujejo

jih lesene stene. Celice satja in les zalijejo z voskom, razkužijo pa s

propolisom. Tako smo naredili tudi mi Pod macesnovo streho. Obdali

smo se z lesom in ga zaščitili z voskom.

Milijoni let sobivanja z naravo so oblikovali naš genski zapis

in občutja, ki nas nagovarjajo. NE VEMO vedno, kaj je dobro

za nas, zagotovo pa to OBČUTIMO. Pridite in preizkusite.

DOBRODOŠLI

POD MACESNOVO

STREHO!

27


Kontaktni podatki:

LEGRO - Ivan Golob, k.d.

Robanov Kot 5

3335 Solčava, Slovenija

info@pod-macesnovo-streho.si

Telefon: 03 838 60 00

Fax: 03 838 60 01

Mobitel: 041 287 742

Mobitel: 041 353 023

Naložbo sofinancirata Republika

Slovenija in Evropska unija iz

Evropskega sklada za regionalni razvoj

(www.eu-skladi.si).

KOLOFON:

Idejna zasnova: Jani Golob

Besedilo: Jani in Zdenka Golob, Marko Slapnik

Fotografije: arhiv družine Golob, Tomo Jeseničnik,

Matevž Lenarčič, Marko Slapnik, arhiv Centra Rinka

Oblikovanje: Jana Randl in Sebastjan Kurmanšek

Izvedba: Natur-Etno Alp in GEAart, 2. izdaja

avgust 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!