elButlletí 288 de l'Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l'Arpa - Octubre 2021

barcelonacitizen

elButlletí 288 de l'Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l'Arpa - Octubre 2021

elButlletí

de l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa

www.avvclotcampdelarpa.cat

núm. 288

octubre/2021

No ampliem l’aeroport, no ampliem

la emergència climàtica

03

Per una nova llei

d’habitatge

04

Radars: bon veïnatge

amb la gent gran

05

Prou deteriorament

de la sanitat

07

Can Miralletes: 26N

acte informatiu

09

6N: Prou abusos en

l’energia elèctrica

10

Actes de Festa Major

Passeu per

l’AVV a buscar

Loteria de Nadal

Núm 72.904

MANIFESTACIÓ PER RECLAMAR: URBANITZACIÓ DEFINITIVA DE GRAN VIA JA!

Dissabte 27 de Novembre - a les 12 del migdia - davant de La Farinera


02 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Editorial

No ampliem encara més la greu emergència climàtica

A

la portada podeu veure una

imatge de la manifestació que

es va fer el dia 19 de setembre

en contra de l’ampliació de l’aeroport

del Prat, en què milers de persones

vam expressar la nostra oposició a

un projecte d’inversió d’Aena que té

característiques especulatives, que

implica agressions a l’entorn natural

i agrícola del delta del Llobregat i que

va en direcció contrària del que es

diu a les grans declaracions públiques

dels governs quan parlen de l’emergència

climàtica. Els i les expertes diuen

que abans del 2030 hem de reduir

les emissions de gasos amb efecte

d’hivernacle (GEH) un 50%, però hi

ha qui, quan algú els promet una suposada

inversió de 1.700 milions que

comportaria un augment de l’emissió

de GEH de l’aeroport de més del

30%, no hi veuen problema; venen a

dir que “ja s’arreglarà d’alguna manera”

o que unes hipotètiques futures

tecnologies ja ho compensaran algun

dia, no se sap com ni quan. Per a algunes

persones, l’únic important és “la

pasta”, el seu negoci, i tota la resta són

ximpleries.

Si algunes elits econòmiques són del

tot irresponsables i ens volen seguir

portant en direcció contrària al que

interessa a la majoria de la ciutat i de la

humanitat, els haurem de seguir dient

que no, no, no. No a una ampliació que

portaria inevitablement a un greu incompliment

dels compromisos ambientals

i que tindria tot tipus d’efectes

nefastos, també socials i econòmics.

No a una ampliació que ens endinsaria

encara més en un model econòmic ja

massa basat en el turisme (podrien venir

10 milions més de turistes dels que

hi va haver en els moments de màxima

saturació de 2019), que comporta

precarietat laboral i pobresa, un fort

encariment de l’habitatge, massificacions

dels espais, etc. No a una ampliació

que comportaria noves agressions

als sistemes naturals i agraris del Llobregat,

que ja estan al límit. Les suposades

“compensacions”, Aena mai

les compleix i, a més, no poden compensar

de cap manera unes destrosses

mediambientals tan greus com les que

pretenen.

Cal denunciar que les promeses

d’Aena en termes de “milers de llocs

de treball”, de “fer un hub”, de connexions

ferroviàries, etc. són això:

promeses/enganys que sempre queden

molt i molt lluny de fer-se realitat.

La inversió que s’hauria de fer (de

1.700 milions i més) seria en Rodalies

i en altres trens que fa dècades

que estan del tot abandonats i que, en

part, podrien substituir molts vols de

curta i mitjana distància. Si realment

volguessin que l’aeroport es posés al

servei de l’economia i les persones

del país, el que farien és acceptar la

gestió catalana i pública d’aquesta infraestructura

i prendre-la a Aena, una

empresa amb interessos molt particulars

i que inverteix només allà on pot

especular al màxim (el Prat és d’on

n’extreuen més, amb diferència). El

que diuen del hub, ni ells s’ho creuen,

ni realment ho volen, ni ho poden garantir,

ni és forçosament positiu.

No deixem que la seva bogeria ens

arrossegui encara més cap a l’abisme

climàtic. No canviem més el clima,

canviem el sistema!

El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Edita: AVV del Clot-Camp de l’Arpa (c/Joan Sibèlius, 3; tel. 93 232 46 10), avvclotcampdelarpa@gmail.com. Junta directiva: presidenta: Antònia Bigordà i Massaguer ; Sotspresident:

Miquel Catasús i Lacruz; Secretària: Encarna Blasco i Nuez; Tresorer: Miquel Padilla i León; Vocals: Daniel Celma i Fernàndez; Raquel León i Mayol; M. Rosa Mallol i Armengol; Conchita

Ribera de la Barrera; Jordi Rovirosa i Bofill; Rosa M. Sancho i Garcia; Magalí Serra i Batiste i Joan Verdés i Marraes. Coordinació: Raquel León. Correccions: Raquel Valle Bosch. Publicitat:

GPL, s.c.c.l. Cristina - 627 017 071, xavi@gpl.cat. Producció: DBcoop, s.c.c.l. db@dbcoop.cat. Impressió: Indrugraf. D.L.: B-28.908-89. 4.000 exemplars. Facebook: https://www.

facebook.com/Avv-Clot-Camp-de-lArpa-1507393646243776/?fref=ts


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 03

HABITATGE

Per una nova Llei d’Habitatge

E

ntitats com la Plataforma

d’Afectats per la

Hipoteca, el Sindicat de

Llogateres, l’Aliança contra

la Pobresa Energètica i la

majoria de forces sindicals,

entre d’altres, han presentat

una campanya de mobilització

pública per garantir el

dret a l’habitatge digne per

a tothom, aprofitant que el

govern espanyol ha iniciat

els tràmits per a l’aprovació

d’una nova Llei d’Habitatge.

Aquesta campanya demana

que aquesta futura llei inclogui

els aspectes següents:

1. Garantir el dret efectiu a

un habitatge digne, assequible

i accessible per a

tothom.

2. Garantir l’aturada de tots

els desnonaments, quan no

hi ha una alternativa habitacional

digna.

3. Garantir i ampliar un parc

públic de lloguer social que

suposi com a mínim el 20%

del parc d’habitatge total,

en un termini no superior

a 20 anys.

4. Garantir la regulació estatal

dels lloguers, amb preus

en funció de les rendes de

les persones llogateres.

5. Garantir els subministraments

bàsics (aigua, llum

i gas) i l’accés a les telecomunicacions

a tothom.

6. Garantir una segona oportunitat

efectiva a aquelles persones

amb deutes hipotecaris.

7. Garantir un pressupost

destinat a habitatge de com

a mínim el 2% del conjunt

del pressupost estatal.

8. Garantir i afavorir la participació

activa de la població

en la política d’habitatge

i en l’urbanisme.

L’Observatori d’Habitatge

i Turisme del Clot‐Camp

de l’Arpa ens hem unit a

aquesta iniciativa. Ens agradaria,

però, aterrar algunes

d’aquestes reivindicacions al

nostre dia a dia.

Els preus del lloguer

Des de finals de 2020 és vigent

a Catalunya la llei que

regula els preus del lloguer.

Aquesta llei fixa uns topalls

màxims de preus als contractes

de lloguer. Sembla

que a les ciutats on s’ha aplicat

ha estat efectiva, reduint

els preus vora un 5,5% (dades

de l’Agència de l’Habitatge

de Catalunya).

La nostra proposta, però,

va més enllà i pretén garantir

una major justícia social, atès

que fixaria el preu del lloguer

en funció de les rendes

disponibles de les inquilines,

assegurant l’accés universal

a l’habitatge.

Ampliar el parc públic d’habitatge

Ampliar el parc públic no

significa construir més habitatges.

Els pisos ja hi són,

segons fonts oficials, a tota

la ciutat hi ha més de 10.000

pisos buits (2019). Per alliberar

aquest habitatge captiu,

l’Observatori proposa:

- Quan són pisos de petits

propietaris, cal que l’Ajuntament

insti els particulars a

incloure’ls en la Borsa de Lloguer

Social de l’Ajuntament,

que compta amb subvencions

per a la rehabilitació, el

manteniment i condicions

molt avantatjoses per a totes.

- Quan són pisos de grans

tenidors o de la banca, cal

que l’Ajuntament expropiï

temporalment els habitatges

i els alliberi per a lloguer social,

atès que si es mantenen

buits incompleixen la funció

social de l’habitatge. La llei

24/2015 (article 7) ho permet

fer.

Només que alliberéssim un

20% (2.000) dels pisos buits

que hi ha a la ciutat, resoldríem

amb escreix la problemàtica

més urgent, que a

mes de setembre manté 658

famílies a l’espera d’un pis

d’emergència i 1.064 persones

sense sostre (darrer cens

d’Arrels, 2021).

L’Observatori, juntament

amb l’AVV, ja hem actuat i

hem informat l’Ajuntament

d’una trentena de pisos al barri

amb signes evidents d’abandonament.

Volem que s’actuï

d’ofici per forçar‐ne l’alliberament

per a lloguer social.

Si vols dir‐hi la teva, vine

a les assemblees de l’Observatori,

tots els dimecres de

19h a 21h a la seu de l’AVV

del Clot‐Camp de l’Arpa (c/

Sibèlius, 3).


04 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Ahir varen ser ells, avui som nosaltres, demà pots ser tu

E

REPRESSIÓ

n els últims anys s’ha

vist un augment dels casos

de repressió patits

a l’Estat espanyol, com per

exemple els famosos casos

dels joves d’Altsasu, de Pablo

Hasél o dels titellaires.

També cal mencionar tota la

repressió a Catalunya, com

ara els imputats per l’1 d’octubre,

els anarquistes detinguts

pel suposat còctel Molotov

del passat mes de març o

el hacker que s’enfronta a 18

anys de presó. És comprensible

que a molts veïns del

barri tots aquests casos els

semblin una cosa llunyana i

que no mereix més atenció

que altres preocupacions del

dia a dia.

Però tampoc ha de ser així,

ja que el nostre barri no

és aliè a la repressió i no són

pocs els veïns que l’han patit

en els últims anys.

És el cas d’un veí del barri

que es troba entre els 13

joves que s’enfrontaven a

peticions de penes de més

de vuit anys de presó per

mobilitzar-se a favor de la

rebaixa de les taxes universitàries.

Malgrat haver sigut

absolts enguany després del

judici, van sofrir persecució,

amb seguiments, vigilància i

altres mètodes de repressió,

que han afectat part del dia a

dia de les persones represaliades

des del 2017.

També és el cas de l’Adrià,

un altre jove del Clot-Camp

de l’Arpa represaliat, que

s’enfronta a una petició de

pena de 8 anys de presó per

participar en una manifestació

antifeixista el 2018

en resposta a la manifestació

convocada per Jusapol

(“sindicat” majoritari de la

policia). La campanya Adrià

Absolució del grup de suport

continua avui dia, amb un judici

proper.

Són també diverses les veïnes

del barri que s’enfronten

a 21.000 € de multa per participar

en la vaga del 21 de

febrer de 2019.

La repressió també ataca

el moviment per l’habitatge.

Recentment s’ha il·lustrat

en un intent d’ofegament

econòmic: un cop més, el

braç repressor de l’Estat està

ofegant econòmicament de

manera continuada els joves

que ens organitzem amb els

sindicats d’habitatge. Això

es materialitza amb la tramitació

d’una onada de multes

dels Mossos d’Esquadra a

persones de grups d’habitatge

per intentar aturar desnonaments,

a través de la llei

mordassa i amb acusacions

que van de la desobediència

a l’obstrucció a l’autoritat.

Això és només un pas més

en l’estratègia de les forces

opressores per reprimir la

lluita per l’habitatge.

Aquests són només alguns

dels exemples més recents

de la materialització de la repressió

al nostre barri i de la

utilització d’aquesta eina per

part de les forces de repressió

per vigilar i perseguir els

moviments socials al barri.

Al veure tot això, el més lògic

és fer-se la pregunta: per

què? La resposta és relativament

senzilla: perquè cada

dia que passa més i més persones

prenen consciència de

les opressions de la societat

en què vivim, cosa que els

desperta l’impuls d’organitzar-se

i lluitar contra aquestes

opressions per construir

una societat més humana i

justa. Davant d’això, la resposta

de les classes dominants,

que es mantenen al

poder i s’enriqueixen arran

d’aquestes opressions i gràcies

a elles, és reprimir amb

una mà i legitimar la repressió

amb l’altra. Què significa

això? Que alhora que reprimeixen

les persones organitzades

mitjançant multes o

condemnes, també utilitzen

els mitjans de comunicació

per legitimar l’actuació repressora

i demonitzar les

persones reprimides. En definitiva,

un panorama que no

fa sinó amenaçar amb més

repressió. I tot és amb l’objectiu

de desmobilitzar-nos.

Després d’aquesta reflexió,

ens podem preguntar: què

podem fer davant aquest escenari?

El primer pas és dubtar

de la versió que acostumen

a donar els grans mitjans

de comunicació (canals de

televisió, diaris, ràdio, etc.)

sobre les persones represaliades,

ja que molt sovint les

mostren com a criminals o,

fins i tot, terroristes, quan

en realitat només són persones

i veïns conscienciats que

lluiten per una societat més

justa. Per tant, també hem de

buscar canals d’informació

que tinguin fonts honestes i

interessos que coincideixin

amb els nostres i no amb els

de les classes dominants.

El següent pas és doble:

llegir i formar-se sobre els

problemes de la societat per

comprendre i trobar la solució,

i també començar a organitzar-se

en els fronts de lluita

als quals ens sentim més

pròxims i que considerem

més justos (com l’habitatge,

la lluita contra el racisme o

la violència masclista, etc.).

Com hem vist, no és un camí

fàcil, però és un camí que no

es fa sol i que compta amb el

suport mutu de totes les persones

que en formen part i

que decideixen recórrer-lo.

Finalment, l’últim pas és

unir les diferents lluites, crear

teixit i organització entre els

diversos fronts de lluita. I és

a través del suport mutu, l’organització

popular i el treball

en comú, amb la creació d’un

teixit popular i una organització

conjunta, que ens reforçarem

i triomfarem. Perquè

una cosa que ha fet patent

l’augment constant dels casos

de repressió és que s’ataca el

moviment popular organitzat

sense miraments ni moderació.

Perquè davant de

la repressió i la injustícia, és

imprescindible una resposta

massiva i contundent. Perquè

davant la repressió, no ens

hem d’aturar ni claudicar.


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 05

SANITAT

PROU DETERIORAMENT DE LA SANITAT!

E

l deteriorament de

l’atenció primària fa

anys que es produeix,

des de molt abans de la

pandèmia. La saturació dels

centres de salut, les acumulacions

de feina o la manca

de professionals no haurien

de servir de coartada perquè

les administracions públiques

o alguns grups professionals

limitin l’accés als

centres de salut posant barreres

físiques o funcionals.

Les causes de la degradació

progressiva de l’atenció

primària s’han de buscar en

les decisions polítiques que

han causat un finançament

insuficient, una mala gestió

dels recursos i una medicalització

excessiva.

Algunes administracions

i grups professionals ho

han aprofitat per organitzar

la demanda al seu gust: correu

electrònic, telèfon, telemedicina.

Això ha tingut

i té conseqüències nefastes

per a la població, sobretot

la més envellida i la més

pobre i necessitada, perquè

és la menys “digitalitzada”.

També perjudica l’atenció

dels processos aguts sobrevinguts,

com el càncer, ja

que fa lenta la visibilitat.

És important i urgent

recuperar el que s’ha retallat

en els últims anys i garantir

uns centres de salut

oberts, accessibles i amables,

on es doni prioritat a

les consultes presencials;

incrementar la infermeria

comunitària amb la incorporació

de noves professionals;

augmentar el personal

de les àrees d’admissió, que

ha d’estar format adequadament,

i desmedicalitzar

l’atenció primària.

Tot i que durant la pandèmia

s’ha vist que alguns

canvis en la forma de treballar

han permès conèixer

certs beneficis, la consulta

telefònica, per correu electrònic

i les videoconsultes

poden continuar per a alguns

procediments, però

no fent que el pacient s’hi

senti obligat. L’atenció presencial

ha de ser la predominant

perquè facilita la

relació cara a cara entre

professional i pacient. Fer

el contrari atenta contra la

deontologia professional i

deshumanitza l’atenció.

És urgent reforçar els

serveis públics essencials:

salut pública, salut comunitària,

atenció primària i

serveis socials. Cal atenció

presencial en tots els serveis

públics bàsics i millorar

l’equitat d’accés a la resolució

dels problemes de

salut. Tota la població ha

de tenir dret d’accés a tota

Ja no és hora d'aplaudiments i paraules; exigim per ara mateix més pressupost, més

personal, més bones condicions laborals i més participació social i transparència.

la cartera pública de serveis

sanitaris, visqui on visqui.

Cal implementar el rendiment

de comptes i la

transparència. Aquí rau la

importància del funcionament

dels consells de participació

de centre.

Per últim, cal recordar

que no permetrem que ens

portin cap a uns serveis

públics per a pobres que

donen com a resultat uns

pobres serveis públics, ni

podem donar ales a l’afany

de lucre de la sanitat privada,

que tothom sap que deriva

els pacients als centres

públics quan les patologies

es compliquen, ja que per a

les mútues som clients i no

pacients.


06 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

MAREA PENSIONISTA

PACTES, MENTIDES I POBRESA

La Marea Pensionista del Clot-Camp de l’Arpa crida a participar en les mobilitzacions i actes en defensa de les pensions i

dels serveis públics, perquè la lluita és l’únic camí.

E

l crac de 2008, creat

per la voracitat especulativa

del capital financer

i la banca, amb beneficis

milionaris que estaven assegurats

en paradisos fiscals,

va produir a Espanya la crisi

de la rajola i la banca. Aquest

escenari va permetre al sistema

financer, a través de

la Comissió Europea neoliberal,

l’FMI i el Banc Mundial,

segrestar la sobirania

nacional mitjançant la imposició

de reformes laborals,

de pensions i de la mateixa

Constitució que asseguressin

que els diners que es regalaven

als bancs i empreses

espanyoles els paguéssim

els i les ciutadanes del país,

mentre els successius presidents

del govern, Zapatero i

Rajoy, mantenien el discurs

contrari i eren, per tant, collaboradors

de l’engany. I així

van arribar les reformes de

pensions i laborals establertes

pel govern Zapatero, amb

la inestimable col·laboració

de la patronal i la cúpula sindical,

seguides per les del govern

Rajoy.

Les conseqüències d’aques -

tes reformes són visibles actualment

al món laboral, ja

que han propiciat contractes

precaris; han desmantellat la

negociació col·lectiva, cosa

que fa vulnerables les posicions

dels i les treballadores;

permeten els preufets,

que estaven prohibits, com

el cas de les kellys, agricultura

i subcontractes; s’han

desregulat els ERO, usats per

empreses amb grans beneficis

i sense revolucions tecnològiques

per acomiadar

treballadors i treballadores

majors de 50 anys i substituir-los

per personal jove amb

contractes temporals, a baix

cost i amb llargues jornades

de treball, com succeeix a

la banca actualment. Tot això

pagat amb els diners dels

mateixos treballadors i treballadores,

amb el resultat

final de pensions de menor

quantia i accés més difícil.

Des de 2008 Espanya és el

país on més ha crescut la pobresa

i la bretxa econòmica:

els rics són més rics a costa,

lògicament, de l’augment de

ciutadans i ciutadanes en situació

de pobresa severa tot

i tenir feina; això és especialment

greu en el cas de dones

i menors. Hem canviat la justícia

per la caritat que no han

de pagar els rics.

De la mateixa manera, fent

un transvasament de recursos

de la Seguretat Social

(diners que els i les treballadores

ingressem a la caixa de

les pensions) cap a despeses

que li són alienes, amb

l’objectiu de desmantellar-la

en favor d’aquests patriotes

rics que eludeixen impostos

i porten els seus diners a

paradisos fiscals, es van fer

les dues reformes que van

endarrerir l’edat de jubilació,

van apujar les pensions

el 0,25% (per sota de l’IPC),

van augmentar els anys de

cotització necessaris, van

penalitzar la jubilació anticipada

en llargues carreres de

cotització i van imposar el

factor de sostenibilitat, que

deixa en mans dels governs

l’import de les futures pensions,

incomplint la mateixa

Llei general de la Seguretat

Social.

A dia d’avui, cap d’aquestes

reformes laborals no ha

estat derogada. En el cas de

les pensions, tant el Pacte

de Toledo com la Taula de

Concertació Social les consoliden,

augmenten i empitjoren.

Per a aquells que argumenten

que no es pot fer res

per canviar tot això, els recordem

que el poble francès

va sortir al carrer i va parar

aquestes mateixes reformes

quan les va intentar implantar

el govern de Macron, que

ha hagut de desistir.

Per això, Marea Pensionista

de Catalunya, que pertany

a la coordinadora estatal en

defensa del sistema públic de

pensions (COESPE), convida

treballadors i treballadores

en actiu o a l’atur, estudiants,

autònoms i autònomes,

al costat de nosaltres, pensionistes,

a obligar el Govern a

canviar les seves polítiques i

fer-ho en favor de la majoria

dels i les ciutadanes d’aquest

país, participant en les mobilitzacions

que es faran posteriorment

a la MANIFESTA-

CIÓ DEL 16 D’OCTUBRE a

MADRID, en què exigim la

derogació de les reformes laborals

i de pensions de Zapatero

i Rajoy.

PEL NOSTRE PRESENT I

FUTUR:

TOTHOM A DEFENSAR

ELS NOSTRES DRETS I

PENSIONS PÚBLIQUES.

GOVERNI QUI

GOVERNI, LES PENSIONS

ES DEFENSEN.

Marea Pensionista Clot-

Camp de L’Arpa


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 07

URBANISME

Can Miralletes: Per fi: projecte de la masia aprovat i,

aviat, les obres (del parc en parlarem el dia 26 de novembre)

Reunió informativa: divendres 26 de novembre a les 18.00 h a la sala de la biblioteca d’Alchemika

L

a cadena humana que

l’AVV va organitzar el

23 de gener va provocar

que els dos assumptes de

Can Miralletes (masia i parc)

sortissin de la paràlisi en què

ens trobàvem des de feia

massa anys. Poc després vam

veure que en els pactes polítics

i pressupostaris entre

el govern municipal i ERC

s’aprovaven el projecte i les

obres de rehabilitació de la

masia, i també fer el projecte

de millora del parc. Respecte

a aquest últim tema, encara

no en tenim informacions

concretes, però ens acaben

d’enviar el projecte de la

masia, que, segons ens diuen,

ja està aprovat i també

s’està tramitant la licitació

de les obres perquè comencin

abans de finals d’any. No

se’ns ha deixat participar en

l’elaboració del projecte però,

pel que hem vist en una

primera mirada, s’assembla

bastant al que l’AVV i el barri

reclamava: una rehabilitació

completa de la masia (estructura,

teulada, etc.) però

mantenint l’aspecte exterior

i preparant-la per a uns usos

que ells anomenen “serveis

auxiliars del parc” (espais

per a jocs, lavabos, espais polivalents,

etc.) i que tindran

personal que els gestionarà.

A la reunió informativa del

26 de novembre donarem

molts més detalls que aquí

Es farà una rehabilitació integral de la masia per a usos infantils i familiars i caldria que també per a juvenils.

no tenim espai per exposar

i parlarem també dels usos

concrets que s’hi podran fer

o no. El pressupost de les

obres, que duraran uns 6 mesos,

és de 785.000 €.

Us convidem a assistir a la

reunió del 26 de novembre,

en què parlarem de la masia

però també del projecte d’arranjament

del parc i d’altres

temes de la zona que vulgueu

exposar (como ara les teulades

d’amiant, per exemple).

Us hi esperem!


08 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

URBANISME

Urbanització definitiva de la Gran Via:

No pararem de reivindicar-la fins que la

tinguem assegurada per a aquest mandat

A

l Butlletí núm. 287,

del juny, explicàvem

que les obres d’urbanització

definitiva de la

Gran Via, entre el carrer

Independència i la rambla

del Poblenou, haurien

d’haver començat aquest

estiu. Últimament, però,

l’Ajuntament les vol ajornar

fins al desembre de

2023 (dos anys i mig més

tard) i mentrestant fer una

actuació “provisional” que

costaria al voltant d’1,7 milions

d’euros. També vam

denunciar que els seus projectes

“s’obliden” de l’arranjament

de la zona de la

rambla de Poblenou entre

la Gran Via i el Casal de

Gent Gran Parc del Clot.

El dia 20 de setembre es

va fer una assemblea (que

veieu a la foto) en què es

va explicar que ara estem

pitjor que a la primavera,

ja que llavors la Regidora

d’Urbanisme, Janet Sanz,

ens havia dit que sí que faria

tot el possible per començar

les obres definitives dins

d’aquest mandat (abans

del maig de 2023), però en

la Comissió de Seguiment

del juliol vam veure que en

la documentació constava

que les obres començarien

al mandat següent. Ja vàrem

explicar que passar les

obres al mandat següent

és inacceptable perquè no

“només” representa 8 mesos

més d’endarreriment

(en total, uns 30), sinó que

el més perillós és que ens

porta a un punt d’incertesa

total, ja que no hi ha cap

garantia que els terminis

que ens diuen ara es puguin

complir amb un nou govern

que no sabem de quin partit

serà ni quins condicionants

tindrà (crisi?). Les AAVV

vam proposar a l’assemblea

que tots plegats exigim a tot

arreu (també al carrer) que

l’actual Regidora d’Urbanisme,

que es va comprometre

en la seva planificació a fer

aquestes obres en aquest

mandat, ho compleixi. És

qüestió de voluntat política,

es pot fer i li exigirem que

ho faci tant de temps com

calgui.

Veïns i veïnes de la Gran Via:

envieu-nos la vostra adreça

electrònica

Necessitem que els veïns i

comerciants de la zona de

Gran Via ens ajudeu a fer

present a tot arreu aquesta

A l’assemblea vam decidir no parar de lluitar per Gran Via, pels equipaments de barri i per l’habitatge públic de lloguer de gestió directa.

reivindicació si no volem

tenir “empantanegada”

durant diversos anys, en

una situació “provisional”,

tota aquesta zona, ja prou

castigada per l’autopista

primer i pels molts anys

d’obres després. Les AAVV

anirem fent convocatòries

per manifestar públicament

aquesta reivindicació,

però necessitem tenir

una comunicació fàcil amb

el veïnat de l’entorn i això

només ho podem fer si tenim

les adreces electròniques

de totes les persones

interessades. Per tant, us

demanem que ens envieu

un correu electrònic a avvclotcampdelarpa@gmail.

com dient que us apunteu

al grup de persones

interessades en els temes

de Gran Via-Glòries (evidentment,

si ja vàreu rebre

per correu electrònic la

convocatòria de l’assemblea,

no cal, perquè ja hi

sou apuntats). Això no us

compromet a res més que

a rebre les convocatòries

que es facin. Si ens ajudeu

ho podem aconseguir, però

si no fem res en podem

tenir per uns quants anys,

de “provisionalitat”, potser

molts. Evitem-ho tots

plegats!

Si no ens mobilitzem ara pot ser que la Gran Via estigui en “provisionalitat”

durant masses anys. Veniu tots i totes a la:

Manifestació per reivindicar:

URBANITZACIÓ DEFINITIVA DE GRAN VIA JA! (en aquest mandat)

- Dissabte 27 de Novembre - a les 12 del migdia

- Sortirem de davant de La Farinera, passarem pel Districte i acabarem davant del

Departament d'Urbanisme, a Diagonal 240


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 09

ENERGIES

Què passa amb les elèctriques?

Aturem la pujada abusiva de la llum

A

l darrer mes de juny el govern

espanyol, mitjançant la Comissió

Nacional dels Mercats

i la Competència i el Ministeri per

la Transició Ecològica i Repte Ecològic,

ha impulsat una reforma de

la tarifa de la llum que representa

l’enèsima pujada de la factura per

a la majoria de la població. I és que

vint anys després del gran procés

de liberalització de les elèctriques

a l’Estat espanyol i a la UE, impulsat

per la Comissió Europea, el

preu de la llum ha augmentat un

100%, mentre que el salari mitjà

només s’ha incrementat un 20%. A

l’hivern ja vam veure com la llum

pujava un 27% en plena onada de

fred. Ja l’any 2017, 400.000 famílies

catalanes (6,3% de la població)

no podien mantenir la seva llar a

una temperatura adequada. De fet,

l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques

Públiques va calcular que

l’11% de les llars, que representa

un total de 855.000 persones, pateixen

pobresa energètica.

Les empreses de l’oligopoli energètic

s’enriqueixen sense aturador. Endesa,

l’any 2020, durant la pandèmia

de COVID-19, va obtenir 1.500 milions

d’euros de beneficis. Iberdrola,

per altra banda, n’ha obtingut 3.600.

També cal esmentar el sou dels alts

directius d’aquestes empreses, que

guanyen més del 200% del sou d’una

treballadora amb el salari mitjà.

Durant el setembre, dia a dia,

s’han batut els rècords del cost de

la llum i no està previst que deixi

d’encarir-se fins al març. A més, davant

de les queixes de la població

i dels intents més minsos del govern

espanyol de pal·liar els efectes

d’aquesta pujada a través de la baixada

de l’impost, les elèctriques no

han dubtat a amenaçar amb el tancament

de les centrals nuclears de

manera abrupta, cosa que encariria

fins a nivells exorbitants el preu de

la llum per l’escassetat d’energia.

També cal posar de manifest que

el servei que ofereixen aquestes

empreses, que rendibilitzen beneficis

a costa de l’empobriment de les

famílies, sovint és deficient, especialment

en el cas de les persones en

situació de vulnerabilitat, ja que prioritzen

els beneficis econòmics per

davant de l’accés a un recurs que és

bàsic per a la vida de les persones.

Què podem fer nosaltres?

Una manera de dificultar la crescuda

i l’enriquiment de les elèctriques

tradicionals, tot i que no acabarà

amb l’oligopoli, és afiliar-se a

cooperatives elèctriques d’energies

netes i que no cerquen beneficis

en si mateixes. Tenim l’exemple de

Som Energia (www.somenergia.

coop/es) i de l’elèctrica fomentada

per l’Ajuntament de Barcelona:

Barcelona Energia (www.barcelonaenergia.cat).

L’altra manera que tenim, com a

veïnes organitzades i amb capacitat

de decidir-ho tot (o almenys això és

el que ens fan creure), és exigir als

nostres governants, tant de la Generalitat

de Catalunya com del govern

central, que nacionalitzin les

elèctriques i que es recuperi la capacitat

de controlar col·lectivament

les energies de la natura, que ens

pertanyen a tots i totes.

Si teniu mai cap tall de subministraments

que incompleixi la

legalitat vigent, us podeu posar

en contacte amb nosaltres, que us

acompanyarem a presentar les de-

núncies que facin falta davant de

les administracions i els mitjans de

comunicació.

Recuperem allò que és nostre!

AVVCCA


010 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

ACTIVITATS AVV A FESTA MAJOR

Festa Major de la represa

(amb permís de la pandèmia)

La pandèmia de la COVID-19 segueix, però tot fa pensar que aquest any podrem tenir Festa Major del barri

adaptada a les circumstàncies (actes amb mesures de seguretat, Fira Boja amb distàncies, etc.). En tot cas, les

entitats intentarem tornar tant com puguem a les activitats festives, culturals i associatives. L’AVV té previstes les

activitats següents:

Xerrada sobre l’emergència climàtica

Dijous 4 de novembre a les 19.00 h al

nostre local

Parlarà: Olga Margalef , professora de la UAB

i membre de la Xarxa per la Justícia Climàtica

Ara ja ningú qüestiona el canvi climàtic, però

tampoc quasi cap poder fa el que podria fer

i diu (o vol fer veure públicament) que vol fer

per començar a frenar-lo. Les versions que

surten als mitjans de comunicació són les

que han passat els filtres dels poders, però

us convidem a venir a la xerrada que farà

l’Olga Margalef per saber quina és realment la

situació, què s’hauria de fer a tots els nivells

i què és el que realment s’està fent o no per

mitigar el principal problema de la humanitat

actual i de les properes generacions.


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 011

ACTIVITATS AVV A FESTA MAJOR

Xerrada: El català està en greu regressió; què cal que fem?

Dijous 18 de novembre a les 19.00 h al nostre local.

Amb la participació de la Plataforma per la Llengua.

La situació del català està empitjorant per diverses causes (demogràfiques,

legislatives, mitjans de comunicació, xarxes, etc.) i ja és hora que tots i totes

ens impliquem en la seva defensa per combatre la minorització creixent que

està patint en molts àmbits. Segur que cadascú de nosaltres, “la soci” i tots

plegats hi podem fer més del que estem fent. Vine i en parlarem.

Acte sobre el patrimoni del barri:

explicació de l’estudi paisatgístic

ja fet i xerrada sobre afectacions

urbanístiques i patrimoni

Dilluns 22 de novembre a les 19.00 h a La

Farinera

Per motius sanitaris, cal inscripció prèvia en el

formulari que trobareu al nostre web.

En aquest acte s’explicarà el complet

estudi paisatgístic ja fet sobre el nostre

barri (història, estructura, patrimoni, etc.),

que compta amb gràfics i documentació

ben interessants. En la segona part

parlarem de les nombroses afectacions

urbanístiques innecessàries que tenim al

barri i com es podrien resoldre amb un

bon pla de patrimoni, si aconseguim que

l’Ajuntament el faci. No us ho perdeu.


012 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

GENT GRAN

Campanya del Bon Veïnatge del

projecte RADARS als barris del Clot i

de Camp de l’Arpa

R

ADARS és un projecte pensat

per tenir cura de les persones

grans dels nostres barris, des

d’una mirada sensible i respectuosa

i, sobretot, propera. RADARS

neix i es desenvolupa des de la proximitat,

des de l’entorn immediat

i des de la quotidianitat de la vida

als barris de la nostra ciutat. Són la

veïna, el voluntari, la botiguera, el

farmacèutic... que, des d’una mirada

atenta, tenen cura de les persones

grans que els envolten i són

capaços d’identificar aquells canvis

que denoten que alguna cosa no va

bé. I, per descomptat, RADARS són

aquelles persones que saluden, que

s’interessen, que pregunten, que

dediquen una estona als altres i que

viuen compromeses amb el seu entorn

i la seva gent.

El projecte RADARS té un efecte

doblement positiu en els barris on

té presència, ja que a més de tenir

cura de les persones grans, relliga

diferents actors del barri: comerços,

veïnat sensibilitzat, persones

voluntàries, entitats i associacions,

i els serveis socials i de salut bàsica,

enfortint les seves relacions des

d’una mirada sensible cap a les persones

grans, obtenint noves sinergies

que transformen la societat.

Fa més de 9 anys que el projecte

Radars està present en els barris

del Clot i de Camp de l’Arpa. El

projecte s’articula al voltant d’una

taula comunitària oberta a la ciutadania

on conflueixen totes aquelles

mirades sensibilitzades amb el projecte.

És l’espai des d’on es dissenya

l’estratègia per combatre la solitud

no desitjada, enfortir la xarxa comunitària,

difondre el projecte i

vincular les persones usuàries amb

el seu entorn.

Cada actor que participa de la

taula RADARS ocupa un paper rellevant

i aporta una mirada única

al projecte. Els voluntaris i voluntàries

contacten amb les persones

grans i les conviden a sortir de casa

(sempre que la COVID ho permeti),

els comerços i els mercats es

fixen en aquelles persones grans

que es poden sentir soles, les entitats

i associacions les acullen a les

seves activitats i els professionals

de la salut i de l’àmbit social vetllen

pel seu benestar. En aquesta temporada

que ens ha tocat viure, les

trucades de les persones voluntàries

han estat clau perquè la nostra

gent gran se senti acompanyada i

per gestionar aquelles necessitats

puntuals: ara és quan el projecte ha

pres més sentit que mai.

És per això que volem iniciar una

campanya de Bon Veïnatge per

sensibilitzar les persones del barri

i donar a conèixer aquest projecte

que fem entre tots.

La idea és que cada edifici del

barri pugui col·laborar amb el projecte.

Com? Us proposem diferents

maneres i de ben segur que en sortiran

moltes més.

1. Penjar el cartell, que podeu demanar

a Serveis Socials, a un lloc

visible de la porteria. Com més

fix estigui, millor, ja que no és

un cartell puntual, sinó que ha de

perdurar en el temps.

2. Explicar el projecte als vostres

veïns i veïnes i que s’adhereixin

com a Radars Veïnals (aquesta

adhesió no implica res més que

estar atents i poder trucar al nostre

telèfon en cas de necessitat).

En cas de voler adherir-vos, podeu

enviar un mail.

3. Implicar-vos com a Edifici Radars

i poder participar més activament

en el projecte. En aquest

cas us donaríem també un distintiu

per posar-lo a la porta del

edifici.

RADARS ha estat i és una oportunitat

per humanitzar les relacions

que s’estableixen en el nostre barri,

una oportunitat que ens convida a

tots i totes a formar part de la xarxa

RADARS i a fer barri amb les persones

grans. Si penseu que podeu

ser un RADAR o coneixeu persones

a les quals els pot anar bé, no

dubteu a informar-vos-en:

- barcelona.cat/radars

- Podeu contactar amb el Centre

de Serveis Socials Clot-Camp de

l’Arpa

- Truqueu al 932915884 o envieu

un correu a radarsgentgran@bcn.

cat


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 013

RACÓ VEÏNES

No hi ha dret!

E

scric aquesta carta

perquè se sàpiga el

que passa amb els patinets.

Visc al carrer del

Clot i tinc un bon amic

que viu al carrer Aragó.

Sovint anem junts a caminar

una mica. El dia 1 de

juliol, a les sis de la tarda,

quan ell venia cap a casa

meva, davant dels Encants,

entre València i Aragó, un

patinet el va atropellar i el

va deixar inconscient. La

gent que hi havia al carrer

va avisar l’ambulància, que

el va portar a urgències de

l’hospital de Sant Pau. Van

haver de fer-li 20 punts al

cap. També té un cop molt

fort al maluc, un gran hematoma

i molt dolor.

Escric això quan fa 15 dies

que va passar i encara no

pot caminar. En el moment

de l’accident també hi va

anar la Guàrdia Urbana, que

van demanar les dades a la

persona que havia provocat

l’accident, però després em

van trucar dient que les dades

eres falses. Ara aquest

pocavergonya ja pot seguir

circulant i potser atropellar

una altra persona, sense pagar

pel que ha fet.

No hi ha dret! Caldria

que hi hagués unes normes

i que es controlés que es

compleixin. També que els

patinets portessin matrícula

i que estiguessin asse-

gurats. I que es multin les

infraccions.

No sé si aquesta carta

servirà, però crec que

ho havia d’explicar. És un

problema al barri i a la ciutat

i és important que es

prenguin mesures per què

no passin accidents com

aquest o pitjors.

Rosalia Fruitós

Al·leluia! Ja s’han acabat les obres de la sortida d’emergència de l’AVE

P

er fi s’han acabat

les obres de construcció

del pou de

la sortida d’emergència

de la línia de l’AVE que

s’ha fet a Independència-Mallorca.

Ha sigut

un llarg calvari per als

veïns i comerciants de

la zona i per a gran part

del barri ja que ha provocat

el tall del carrer

Independència més de

2 anys, perjudicis per a

molts comerços, que la

zona es quedés sense

autobusos durant molts

mesos, sorolls i pols, etc.

En principi les obres havien

de durar poc més de 2

anys però han sigut bastant

més de 3 anys que s’han fet

molt llargs i durs. En part

era inevitable però la forma

d’actuar d’Adif, poc

empàtica i amb certa prepotència,

i un Ajuntament

que no va garantir prou

una participació suficient

i, de vegades, certes condicions

mínimes (neteja,

seguretat, etc.), doncs tot

plegat ha sigut “manifestament

millorable” (i la

pandèmia evidentment no

hi ha ajudat). Fins i tot al

final ha faltat participació

ja que no s’ha pogut opinar

en com ha deixat Adif

la zona, que s’hauria pogut

preparar millor de cara a la

càrrega i descàrrega i també

preveient els carrils bici

que passaran aviat per la

cruïlla. En fi, alegrem-nos

de que ja s’ha acabat i esperem

que la sortida no s’hagi

de fer servir mai.

Sense la participació necessària, de principi a final.


014 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

NOTÍCIES SOCI

Nova recollida solidària: 10 i 11 de desembre

E

ls dies 17 i 18 de setembre

es va fer l’última

recollida solidària

de la Xarxa de Suport del

barri d’aliments, productes

bàsics i diners per comprar

aliments frescos que

es repartiran a les famílies

necessitades. Es van recollir

unes 2500 unitats i uns

1000 euros; la veritat és

que és menys que altres

vegades i molt menys del

que es necessitaria perquè

els punts de repartiment

solidari del barri puguin

atendre a totes les persones

en situació més vulnerable

econòmicament. Potser va

ser menys perquè la recollida

va ser una mica precipitada

i després de les

vacances però està clar que

hauríem de fer tots/es els

esforços necessaris perquè

la propera recollida dels dies

10 i 11 de Desembre sigui

més reeixida.

A alguns els pot semblar

que amb la “represa” econòmica

que ha començat

les necessitats ja són menys

però això només és veritat

en molt pocs casos ja que

la pobresa ha crescut força

durant la pandèmia (per

exemple: una tercera part

dels infants estan en situació

de risc de pobresa i exclusió

social) i els ajuts oficials

sí que han començat a

funcionar però només arriben

a una petita part de les

persones en pitjor situació.

Per tant, si volem que

aquest hivern i l’inici del

proper any sigui mínimament

feliç per a tots els

nostres veïns: apunteu-vos

a l’agenda que els propers

dies de la solidaritat al

barri són el divendres 10

de desembre i el dissabte

11. No els fallem! Bon any

2022 per a tothom, que sigui

sense pandèmia i amb

molta més justícia social i

solidaritat!

La recollida del setembre va ser massa fluixa.

Ja tenim la loteria de Nadal de “la soci”

La que beneficiarà segur al barri i que, a més, suma 22 com l'any en que cobrarem

el premi: núm. 72.904 .

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

Proposo que m’inscriguin com a soci o sòcia a l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot -Camp de l’Arpa.

Quota: 28 euros al 2021. Si no tens ingressos 0 euros

Omple aquesta butlleta i fes-la arribar al carrer Sibèlius, 3, 08026 Barcelona.

Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa

c/ Sibèlius , 3 - 08026 Barcelona - Tel. 93 232 46 10

NOM I COGNOMS

TITULAR

ADREÇA

ENTITAT

ADREÇA ELECTRÒNICA

ADREÇA OFICINA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

CODI POSTAL

POBLACIÓ

DATA

TELÈFONS

ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTE

PROFESSIÓ

DATA DE NAIXEMENT

DNI

FIRMA


El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 015


More magazines by this user
Similar magazines