15.12.2021 Views

3610 Via Colas 176x250mm 4-2021 V4 dvojstrany

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2021

Časopis zamestnancov spoločnosti COLAS Slovakia

číslo 4 december 2021

Dôležité

verejné zákazky

Kvalita

a bezpečnosť

Opravárenská

dielňa


OBSAH

EDITORIÁL

téma

čísla

7-10

verejné

projekty

Colas v strednej Európe:

silnejšia synergia

Pre obce,

kraje i štát

dokončujeme

dôležité

zákazky.

Colasáci sa činili na Orave aj Liptove

(strana 10).

Vážení kolegovia, podobne ako

v úvode predchádzajúceho čísla,

aj teraz začnem svoj príhovor

témou bezpečnosti. V októbri sme jej

venovali celý týždeň.

odbornosť v krajinách, kde už takéto

projekty prebiehajú.

Vyjadrili ste sa

Nedávno sme dostali výsledky

Týždeň bezpečnosti, organizovaný

prieskumu spokojnosti Dialóg, na

už po deviatykrát v celej Skupine Colas,

ktorom ste sa zúčastnili toto leto. Chcel

3-5

editoriály a kaleidoskop

Pierre Majoral, riaditeľ pre oblasť

Stredná Európa

kaleidoskop stavieb

v stredoeurópskych krajinách

6

ľudia

Jazykový portál goFLUENT

Stravovanie po novom

7-10

obnova pamiatky / krajská cesta /

R3 a D1

Opravené okolie šaštínskej baziliky

Po vyše dvoch rokoch sme ukončili

cestu na Spiši

Rekonštrukčné práce pre NDS

na severe

11

technológie

Drenážny asfalt sa ujíma

12-13

rozhovor

S našimi kvalitárkami

14-15

predstavujeme QSE

O práci bezpečnostného technika

Hospodárska mobilizácia

16-17

doprava / ľudia

Na návšteve u opravárov

18

ľudia

Krížovka o ceny

Vianočné kresbičky našich

najmenších

Drenážny asfalt sa hodí pod atletické

ovály (strana 11).

Postavenie mostovej súpravy je

súčasťou aktivít hospodárskej

mobilizácie (strana 14).

je dôležitou pripomienkou toho, že

bezpečnosť je vždy našou prioritou, čo

platí aj pre našich subdodávateľov. Je

však dôležité, aby okrem tohto týždňového

podujatia bezpečnosť sprevádzala

naše konanie a rozhodovanie aj každý

ďalší deň.

Ak sa ocitnete v situácii, ktorú považujete

za rizikovú, musíte na to okamžite

upozorniť. Len ostražitosť nám môže

pomôcť vyhnúť sa nehodám a vykonávať

svoju prácu v bezpečných podmienkach.

V tomto smere zohráva každý z nás

kľúčovú úlohu. Musíme dávať pozor na

seba, na kolegov, na svojich dodávateľov.

Napriek miernemu zlepšeniu indexu bezpečnosti

musíme byť v našom prístupe

naďalej dôslední a dodržiavať pravidlá,

ktoré Skupina Colas zaviedla minulý rok.

Pierre Majoral.

Svet po pandémii

V októbri sa v Budapešti stretli

manažéri z jednotlivých krajín, aby prehodnotili

naše perspektívy a analyzovali

náš trh v „postkovidovom svete”. Inflácia,

súčasné problémy v dodávateľskom

reťazci a vyššie ceny bitúmenu a energií

nás ovplyvňujú. Napriek tomu sme si

by som poďakovať všetkým, ktorí ste

sa zúčastnili. Čas, ktorý ste strávili

zdieľaním svojich názorov, nám pomohol

identifikovať oblasti, ktoré je potrebné

zlepšiť, a zároveň pochopiť vaše obavy.

V strednej Európe sú hlavnými tromi

oblasťami na zlepšenie angažovanosť,

pracovné zaťaženie a bezpečnosť. Tímy

ľudských zdrojov pracujú na akčných

plánoch a čoskoro vám predstavia ich

výsledky, ako aj ďalšie kroky na zlepšenie

a zefektívnenie našich pracovísk.

Keďže toto je posledné číslo časopisu

v roku 2021, chcel by som využiť túto

príležitosť a poďakovať sa vám za všetko

vaše úsilie a snahu počas tohto roka,

ktorý bol ešte výrazne poznačený pandémiou

a s ňou súvisiacimi neustálymi

zmenami. Prajem vám všetkým pokojný

Časopis VIA COLAS

Vydávajú spoločnosti

COLAS Slovakia a IS-LOM

Redakčný tím: Michaela Lopušniaková,

Zuzana Orság

Zodpovedný redaktor: Anton Oberhauser,

Communication House

Grafické spracovanie: Hi-Reklama,

Tlač a distribúcia: webex advertising s.r.o.

www.colas-sk.sk, www.islom.sk

Kontaktný e-mail: media@colas-sk.sk

Časopis VIA COLAS je pokračovateľom

časopisov Náš Colas, Stavby Colasu,

Mosty východu a Spravodaja CESTY NITRA.

Na titulnej strane

Pokládka SMA (asfaltového koberca

mastixového) na moste pri Hronskej

Breznici na rýchlostnej ceste R1.

Bezpečnostní technici sú tu pre nás

(strana 15).

Opravárenská dielňa rieši rôzne

požiadavky (strana 16).

Žiť podľa nich je najlepšia prevencia.

S blížiacim sa koncom roka mi je

potešením predstaviť vám manažérsky

tím oblasti Stredná Európa. Ako som

už naznačil, tvoria ho odborníci vo

svojich oblastiach, ktorí prinášajú svoje

skúsenosti, znalosť terénu a miestneho

kontextu. Pravidelne sa stretávame v Budapešti,

aby sme si vymieňali skúsenosti,

spolupracovali a poskytovali čo najlepšiu

podporu riadiacim tímom vašej krajiny

a projektom v celej strednej Európe.

udržali svoje ciele a počet objednávok sa

v porovnaní s minulým rokom dokonca

mierne zvýšil.

Našou stratégiou je teraz pokračovať

v rozvoji aktivít v kameňolomoch

a vo výrobe asfaltových zmesí, vrátane

ďalšieho rozvoja zariadení na ich výrobu.

Po druhé, cieľom je zvýšiť kompetencie

potrebné pri veľkých projektoch, aby

sme ich mohli bez problémov realizovať

v krajinách, kde sme doteraz nemali

takéto skúsenosti, a zároveň si udržali

záver roka, veľa zdravia a teším sa, že vás

v budúcom roku pozdravím v novom formáte.

Časopis Via Colas sa rozširuje do

ďalších krajín strednej Európy, aby sme

vám priniesli viac informácií z našej zóny,

viac noviniek a aktuálnych projektov, aby

ste ešte lepšie spoznali svojich kolegov

a ich aktivity.

Prajem vám príjemné čítanie!

Pierre Majoral,

riaditeľ stredoeurópskej oblasti

2 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 3EDITORIÁL

KALEIDOSKOP

Kaleidoskop

zo stredoeurópskej oblasti

MAĎARSKO

ČESKO

Colas CZ sa podieľal na pokládke nového cementobetónového

povrchu diaľnice D5 pri Rozvadove na hraniciach s Bavorskom.

Kryt vozovky prešiel na vyše 6-kilometrovom úseku výmenou.

Súčasťou stavby bola výmena zvodidiel v stredovom deliacom

páse, výmena odvodňovacích žľabov, oprava kanalizácie a obnova

oplotenia. Opravili aj rímsu diaľničného mosta, ktorý vedie ponad

technickú komunikáciu.

V auguste 2019 odštartoval jeden z veľkých projektov

maďarského Colasu: modernizácia odvodňovacieho systému

jazera Balaton. V súčasnosti je projekt dokončený na 50 %.

Reguláciu hladiny najväčšieho stredoeurópskeho jazera

umožní prestavba regulačných objektov v meste Siófok

a prehĺbenie 40 kilometrového úseku rieky Sió, ktoré zahŕňa

úpravu svahov koryta, riešenie skládkovania, premiestnenie

niektorých násypov a mechanickú stabilizáciu. Ochrana prírody

je prvoradá, keďže jazero je domovom rozmanitej flóry i fauny.

CHORVÁTSKO

Kolegovia z Colasu Hrvatska podpísali subdodávateľskú zmluvu

so spoločnosťou China Road and Bridge Corporation na výstavbu

mosta Pelješac, prístupových ciest po oboch stranách mosta

v dĺžke 800 m na každej strane a na asfaltovanie samotného

mosta v dĺžke 2,44 km. Dohodnutá bola aj dodávka liateho asfaltu

podľa špeciálnej receptúry, ktorý sa kladie priamo na oceľovú

konštrukciu. Celkovo sa vyrobí 17 000 ton asfaltu. Most výrazne

skráti cestu na poloostrov Pelješac a umožní aj turistom vyhnúť

územiu Bosny a Hercegoviny.

POĽSKO

Tím Colas Polska zo severnej časti krajiny pokračuje v realizácii

výstavby „Veľkej slučky“ v Olsztyne. Projekt za 45,74 mil. zlotých

(takmer 10 mil. eur) sa týka rekonštrukcie okresných ciest

v celkovej dĺžke viac ako 25 km.

4 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 5PERSONÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Rozprávate plynule?

Ako ľudia z pomerne malej

krajiny sme v medzinárodnej

komunikácii odkázaní na

cudzie jazyky. Mnohí z nás sa v nich

potrebujú ďalej zdokonaľovať. Pomáha

nám v tom internetová vzdelávacia

platforma goFLUENT. Zamestnancom

Colasu je prístupná od tohto roka. Ako

ju môžeme využívať, približuje Martina

Juhásová z personálneho oddelenia.

Platformu môže na jazykové

vzdelávanie využívať každý zamestnanec

spoločnosti s prideleným PC.

Po vstupe do MyColas a aplikácie

Colas Campus si zamestnanci otvoria

platformu goFLUENT, zvolia si jazyk

a oblasti, v ktorých chcú rozvíjať slovnú

zásobu, urobia si zaraďovací test,

ktorý určí ich úroveň.

Vzdelávanie je možné na dvoch

úrovniach: buď samovzdelávaním,

keď po absolvovaní zaraďovacieho

testu aplikácia určí úroveň a navrhne

študijné materiály pre danú úroveň

v rôznych voliteľných oblastiach.

Ide o články, videá, testy.

Druhou úrovňou sú online hodiny,

na ktorých sa zúčastňujú piati

uchádzači rôznych národností, všetko

zamestnanci skupiny Colas. Online

hodina pozostáva z 20 minút písomného

kontaktu formou četu a 20 minút

komunikácie v danom jazyku. Téma je

vopred daná a účastník, záujemca, ju

vidí po prihlásení sa do goFLUENT.

Aj na základe toho sa vie rozhodnúť,

či sa hodiny zúčastní, alebo si počká

na inú tému.

• O ktorý jazyk je najväčší záujem?

GoFluent navštívilo za september

a október 26 zamestnancov, väčšina

z nich zo zvedavosti, aby si osobne

prezreli, čo platforma ponúka.

Dvanásti zamestnanci si vybrali na

otestovanie a vzdelávanie anglický jazyk,

traja francúzštinu, dvaja nemecký

a dvaja taliansky jazyk.

Momentálne je na výber 6 jazykov,

zamestnanci sa môžu vzdelávať súčasne

vo viacerých.

• Umožňuje platforma skladať

skúšky a získať certifikáty?

Platforma goFLUENT umožňuje

prípravu na absolvovanie testov

CAE, FCE, TOEIC formou samoštúdia

prostredníctvom rôznych online

materiálov.

Hodnotenie zamestnancov

Každoročné hodnotenie zamestnancov

Colasu zo strany ich priamych

nadriadených bude prebiehať

od decembra 2021 do februára 2022.

Uskutoční sa prostredníctvom aplikácie

ColasWay, cez modul Hodnotenie

výkonnosti. Ušetrí sa tým čas i papier.

Pohovor so zamestnancom môže prebehnúť

osobne alebo digitálnou formou

prostredníctvom videohovorov cez

aplikáciu MS Teams.

Zatiaľ posledné hodnotenie prebehlo

v máji 2021, zapojilo sa 94 %.

„Predpokladáme, že v budúcnosti

Dve možnosti pri stravovaní

sa bude tento rozvojový nástroj, kde si

nadriadený a zamestnanec poskytujú

spätnú väzbu a zaoberajú sa podnetmi na

profesionálny rast, stále viac prispôsobovať

potrebám nadriadených aj samotných

zamestnancov“, poznamenáva Martina

Juhásová z tímu Ľudských zdrojov.

VEREJNÉ ZÁKAZKY

Šaštín: blesková súhra,

špičkový výsledok

Do návštevy pápeža Františka na Slovensku zostával asi mesiac.

Ľubomír Rác ako šéf Divízie Západ si užíval zaslúženú dovolenku s rodinou,

keď sa mu náhle oddych skončil. Vystriedalo ho intenzívne telefonovanie.

Colas oslovilo mestečko Šaštín-Stráže na Záhorí. Celosvetovo sledovaná

návšteva hlavy katolíckej cirkvi mala vyvrcholiť pri miestnej bazilike a to si

vyžadovalo opravy spevnených plôch i miestnej komunikácie.

„Snažili sme sa formality zvládnuť

naozaj rýchlo a boli sme radi, že sme

sa s obcou dohodli na férovej cene,“

rozpráva divízny riaditeľ. „Keď sme

prišli na miesto, bolo jasné, že rekonštrukcia

je veľmi potrebná – samé

zanedbané spevnené plochy, liate,

neliate asfalty, polámané betóny…

Bolo jasné, že ak by sa nič neurobilo,

Slovensko by si mohlo pred svetom

urobiť hanbu.“

Srdcom projektu sa stalo nové

vydláždenie nádvoria pred bazilikou.

Zákazku, ktorej hodnota napokon

dosiahla 202 tisíc eur bez DPH, dostali

Colasáci v čase vrcholnej stavebnej

sezóny. „Kapacity trnavského

strediska boli maximálne vyťažené,

k slovu sa tak dostala Nitra, konkrétne

partia okolo Janka Bédiho

a nitrianski technicko-hospodárski

pracovníci tiež spolupracovali na zákazke,“

hovorí Ľubomír. Z Nitry sme

tu mali stroje, materiál, náradie.

Prípravy zabrali iba niekoľko dní

a Colasáci sa púšťali do práce.

Najväčšia výzva znela: Ako sa dá

3 500 štvorcových metrov položiť za

pár dní, keď partia zvládne za deň

možno stovku štvorákov? Navyše,

išlo o špeciálnu, vizuálne príťažlivejšiu

dlažbu, ktorá sa však kladie

náročnejšie. „Prizvali sme všetkých

spolupracujúcich dodávateľov,

akých sme len mohli zohnať.

Realizácia nám trvala asi 15 dní,

práce sme ukončili 2-3 dni pred príchodom

pápeža,“ komentuje divízny

riaditeľ. Okrem hlavného nádvoria

dostali novú dlažbu aj chodníky

smerujúce k ďalším svätyniam či

kaplnkám v areáli.

Národná kultúrna a cirkevná pamiatka

má konečne reprezentatívne

Nečakaná zákazka na vrchole stavebnej

sezóny preverila naše kapacity.

okolie. Je výsledkom sústredeného

úsilia, ktorí si všetci zainteresovaní

budú ešte dlho pamätať.

Takáto prestížna zákazka sa nerodí

každý deň.

Od januára 2022 nám ako

zamestnancom pribudne nová

možnosť uplatnenia nároku na

stravovanie. Touto novinkou je priamy

finančný príspevok, ktorý bude vyplácaný

spolu s mesačnou mzdou. „Zamestnanci

sa však môžu rozhodnúť aj pre pokračovanie

v stravovaní formou dopĺňania

kreditu na elektronickú stravovaciu

kartu. V jednom i druhom prípade bude

zamestnávateľ zamestnancovi prispievať

rovnakú sumu, ktorá bude oslobodená

od dane a odvodov,“ pripomína Ľuboš

Polician z Odboru ľudských zdrojov.

Formulár, kde si budeme vyberať spôsob

stravovania, sa bude vypĺňať raz ročne,

vždy pred koncom roka s platnosťou pre

nasledujúci rok.

Opravený priestor pred bazilikou.

6 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 7VEREJNÉ ZÁKAZKY

VEREJNÉ ZÁKAZKY

Obnovená tepna

dolného Spiša

Vyše dva roky je dosť dlhý čas. O to viac, keď hovoríme o jednej stavbe,

ktorej realizácia sa začala ešte pred pandémiou, v lete 2019, a ukončená

bola iba pred pár týždňami. V druhej polovici októbra som navštívil

stavbyvedúceho Jozefa Skonca, aby pre Via Colas zosumarizoval celé

dielo Spišské Vlachy – hranica okresu Košice–okolie. Pri realizácii

výdatne pomáhal projektovému manažérovi Mariánovi Adamčíkovi.

Kde som vás dnes zastihol?

Pri Gregorovom prameni medzi

priehradou Ružín a Veľkým Folkmárom

sme vkladali ešte jeden vpust

v rámci odvodnenia cesty. Robil ju

vlani iný dodávateľ, ale hrúbka

položeného asfaltu spôsobila,

že sklon cesty nebol dostatočný,

hromadila sa voda, niekedy jej

bolo až po členky. Preto investor

odsúhlasil ešte jeden odtok.

Veľmi nám pomohli skôr zazmluvnené

dodávky materiálov, hovorí

stavbyvedúci Jozef Skonc. Aj vybavené

povolenia na prepravu po cestách

II. triedy pomohli šetriť náklady.

Stavebníctvo v roku 2021 poznačili

stúpajúce ceny stavebných materiálov.

Ako ste sa s nimi dokázali

vyrovnať na tomto projekte?

Mali sme trochu „šťastie“. Ceny začali

raketovo rásť od jari, no my sme

mali veľkú časť materiálov zazmluvnenú

už asi pred rokom. Kľúčové

dodávky železných prvkov sme

dohodli vo februári. To bolo veľmi

dôležité, lebo hlavná časť prác v roku

2021 zahŕňala približne 1 kilometer

oporných múrov, spevňujúcich

krajnice. To bol charakteristický znak

tejto stavby. Nejaké pilóty a štetovnice

sme zakladali už vlani, ale gro

aktivít nás čakalo tento rok. Oporné

múry sú určitou istotou, keďže sme

si tu na východe donedávna vedeli

interne zabezpečiť väčšinu železa

a betónov.

Dlho sa hovorí aj o nutnosti byť

efektívni, šetriť financie. Kde na to

máte možnosti?

Je pravda, že vždy sa očakáva

dobrý hospodársky výsledok pri

zachovaní špičkovej kvality a maximálnej

bezpečnosti. Na živej stavbe

máte asi najviac možností zlepšovať

efektivitu v rámci dopravy. Už v prvej

Realizácia štrkového lôžka pod

železobetónový múr dĺžky 200 m

začiatkom marca 2021.

fáze stavby sme zabezpečili povolenie

pre prejazd ťažkých mechanizmov

po ceste II. triedy cez kopec

Jahodná miesto toho, aby sme ich

ťahali po diaľnici cez Prešov. Veľa

však treba komunikovať aj s investorom

a projektantom. Napríklad, niekto

uvedie, že treba použiť presne tú

a tú geotextíliu, také a také svietidlá.

Je na nás, či vieme nájsť lacnejšieho

dodávateľa s takou istou kvalitou,

ako je požadovaná.

Aké skúsenosti ste mali s lokálnymi

dodávateľmi?

Jedného sme zazmluvnili pri

stavbe asi 200 metrov oporného

múra a druhého na práce s oceľovými

prvkami ako mreže, zastávky

a priepusty. Býva náročné navyknúť

ich na našu úroveň bezpečnosti, ale

všetci vieme, že iná cesta nevedie.

Dôležité bolo, že pri plánovaní

prác železobetónových trámov, čo

Betonáž rímsy na opornom múre v marci. Úprava krajnice za Kolinovcami, jún 2021.

bolo 8 úsekov s celkovou dĺžkou

1044 metrov, sme diverzifikovali

subdodávateľov po jednotlivých

úsekoch. Minimalizovali sme tým

riziko, že by v prípade nejakých

problémov hrozilo nedokončenie

prác. To sa nám výrazne osvedčilo

a práce sa stihli v predstihu.

Kedy plánujete odovzdať stavbu?

Všetko by sa malo ukončiť približne

do mesiaca od nášho rozhovoru,

teda 22. novembra. Investor stavbu

preberá postupne, po objektoch.

Deje sa tak počas kontrolných dní.

Ako sa práce navyše odrazili

na rozpočte?

S klientom sme okrem základnej

zmluvy podpísali tri dodatky

s prácami navyše, týkajúce sa

predovšetkým zmeny zakladania

železobetónových trámov, navýšenie

výmer asfaltových plôch a pod

vplyvom zmeny vyhlášky dopravného

značenia bolo nutné prepracovať

pôvodný projekt dopravných

značiek, pribudlo viac zvislých.

Podarilo sa vyriešiť všetky otázne

miesta?

Všetky nie. Napríklad na zložitom

úseku asi 400 metrov za obcou

Kolinovce v smere na Spišské

Vlachy zostávajú staré zvodidlá,

spevnenie krajníc tam chýba. Sú za

tým prepletené vlastnícke vzťahy.

Aj asi 600-metrový úsek, ktorý sme

neopravovali, tesne pred mestom

Krompachy, ostal ako bol. Takzvaný

„tankodrom“. Proste sa investor

rozhodol nezahrnúť ho do projektu.

Oni vedia prečo. Možno sa rozhodnú

opraviť to inokedy.

Október 2021... vo finále bolo potrebné

urobiť ešte jeden vpust.

Celá stavba sa realizovala za plnej premávky, vodiči museli byť trpezliví.

8 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 9VEREJNÉ ZÁKAZKY

Koberce na severe

V

októbri sa dve naše asfaltové

čaty sa podieľali na

práci pre Národnú diaľničnú

spoločnosť na severe Slovenska.

Išlo o napĺňanie rámcovej zmluvy

uzavretej ešte pred začiatkom tohto

roka, pričom celková cena prác

zrealizovaných za štyri roky môže

dosiahnuť 4 milióny eur bez DPH.

Jedna čata sa sprvu venovala

Frézovanie vozovky na oravskej R3.

Pri odbočke na Važec v smere na Poprad, 19. októbra.

oprave povrchu vozovky na obchvate

oravského mesta Trstená v rámci

rýchlostnej cesty R3, ktorý sme približne

pred 13 rokmi sami budovali.

Na úseku v dĺžke okolo 1,6 kilometra

pracovali 12 dní, ako potvrdil šéf

strediska Poprad – Rožňava našej

Divízie Východ, Peter Jurčo.

Druhá partia v tom čase pracovala

na diaľnici D1 medzi Liptovským

Mikulášom a Mengusovcami.

Úseky v celkovej dĺžke niekoľkých

kilometrov boli opravované približne

4 týždne, pričom sme opraviť na

zabudovali okolo 11 tisíc ton asfaltu.

Cena tohtoročných prác v rámci

predmetnej rámcovej zmluvy sa

vyšplhala na 1,8 milióna eur

bez dane.

Práce prebiehali pod vedením

stavbyvedúceho Mariána Kondulu,

ktorý redakcii opäť poskytol výborné

fotky.

Nový koberec na obchvate Trstenej

15. októbra.

Ako jeden z mála našich výrobkov

nebude tento asfaltový

koberec po dokončení

niektorých stavieb viditeľný. Prečo?

Ukazuje sa ako vhodné riešenie pre

atletické štadióny, kde ho zakryje

tartanová bežecká dráha.

Už samotný názov naznačuje, že

drenážny asfaltový koberec odvádza

vodu z povrchu vozovky. Vďaka

medzerovitej štruktúre táto odteká

z povrchu, čím sa znižuje riziko

aquaplaningu a zlepšuje sa bezpečnosť

aj znížením rozstreku vody

a súvisiacej tvorby aerosólu – hmly.

Kvôli náročnejšej údržbe však

táto asfaltová úprava nepatrí

u slovenských zákazníkov medzi

preferované obrusné vrstvy.

„Napríklad ho aspoň raz ročne

treba čistiť tlakovou vodou, v zime

zasa zvyšuje nároky na spotrebu

posypových solí, pretože roztopený

sneh aj so slaným roztokom

odteká cez medzerovitú štruktúru

z povrchu vozovky,“ poznamenáva

technický riaditeľ slovenského

Colasu Peter Briatka.

Predsa sa však pre drenážnu

asfaltovú zmes Coldraine® našlo

uplatnenie. Zákazkou bolo polo-

ženie drenážneho asfaltového

koberca na atletický ovál súkromnej

základnej školy Best v Trnave.

„Športový areál vlastní mesto

a realizátorom podobných zákaziek

je firma Šport Nitra,“ komentuje

riaditeľ Divízie Západ Ľubomír Rác.

Dielo v Trnave malo hodnotu približne

40 tisíc eur bez DPH. Pod priepustným

drenážnym kobercom boli

použité aj ďalšie konštrukčné vrstvy

s vyššou priepustnosťou vody.

Pred samotnou pokládkou sme

sa venovali receptúre. Navrhli sme

zmes, vopred sme si ju odskúšali

a kolegovia zo strediska Nitra ju

položili 21. októbra. „Zrealizovala

to asfaltová čata Michala Križana.

Oproti štandardnej pokládke sme

TECHNOLÓGIE

Drenážny asfaltový koberec

ako riešenie pre štadióny

počas zhutňovania valcom vynechali

vibráciu, aby nedošlo k neželanému

uzatvoreniu zmesi,“ hovorí

stavbyvedúci Peter Hellebrandt.

Na celý výrobný proces i samotnú

pokládku dozerala naša hlavná

technologička pre asfaltové zmesi,

Zora Abaffyová.

Podľa Ľubomíra Ráca môžu

podobné zákazky pribúdať po

celom Slovensku, keďže takýchto

atletických oválov financovaných

z verejných zdrojov by mohli v najbližších

rokoch vyrásť desiatky.

Študenti súkromnej základnej školy budú mať pod nohami drenážny asfaltový

koberec Coldraine. Foto: Tomáš Koppl

10 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 11ROZHOVOR

ROZHOVOR

Kvalitárky: ruky a hlavy

v plnom nasadení

kontrolu všetkých výrobných činností,

čo je pre našich technikov pre ich

pracovné vyťaženie mimoriadne

náročné“ pripomína Eleonóra Živická,

ktorá je s nami osem rokov, keď predtým

strávila dve dekády v inej veľkej

Referenti či manažéri pre kvalitu neodmysliteľne patria k „výbave“

každej stavebnej spoločnosti. V Colase tieto pozície zastávajú

Všetko je o komunikácii

Kvalitárkam sa osvedčuje mať kaž-

stavebnej spoločnosti.

Doba nízkych cien

skúsené dámy – Eleonóra Živická na Divízii Východ, Ružena Petrášová

dú stavbu pod drobnohľadom – do tej

Pri najväčšej snahe sa reklamáciám

na Divízii Západ a Miroslava Kotuličová v Prefe Kysak.

miery, ako je to možné – aj počas celej

vyhnúť nedá. Stavba je živý organiz-

realizácie. „Neustále komunikujem so

mus a jej realizácia prináša množstvo

Ich prvoradé povinnosti sa týkajú

zabezpečovania kvality našich

stavieb – najmä kvality a vhodnosti

súťažných podkladov pre každého

klienta,“ hovorí Ružena Petrášová,

ktorá je v našom tíme od roku 1986.

stavbyvedúcimi, majstrami,“ potvrdzuje

Ružena. Osobitne treba mať podľa

nej na zreteli činnosti netypické pre

zmien, ktoré je potrebné technicky

a realizačne zvládnuť. Optimalizácia

v snahe dosiahnuť očakávané hospo-

Miroslava Kotuličová.

následky naozaj nemôžeme znášať

ich nedostatok na celom pracovnom

zabudovaných materiálov, nastavenia

Obzvlášť náročné je to pri verejných

cestársku firmu, kde je nevyhnutný

dárske výsledky nesie so sebou veľa

my,“ približuje. V Prefe si neraz musia

trhu. Viac zodpovednosti sa tak, či

postupov a súvisiacej dokumentácie

zákazkách, kde sú však požiadavky

úzky kontakt s poddodávateľmi.

náročnej práce pri hľadaní a realizácii

výkresy dokonca aj sami tlačiť. „Je to

chceme, či nie, presúva na subdo-

tak, aby boli splnené požiadavky

jasne definované na webovej stránke,

Pred realizáciou je potrebné

alternatívnych riešení. Pri tejto snahe

prácne, ale eliminujeme tak ďalšie

dávateľov. V Prefe Kysak sú naši

zákazníkov a aby sme sa vyhli prípad-

napríklad u Slovenskej správy ciest.

spracovať kontrolný a skúšobný plán

je potrebné zachovať kvalitu a vyhnúť

možné problémy.“

administratívni pracovníci v špeciál-

ným reklamáciám v budúcnosti.

Inak je to pri súkromných investo-

a pretaviť ho do skutočnosti. Nároky

sa reklamáciám, o čo sa snažia všetci

Neustály tlak na ceny spôsobuje,

ne zložitej pozícii, doba ich posúva

Práve tieto kolegyne sa však často

roch, kde si treba dať pozor na ich

klientov na kvalitu a jej zdokumento-

kolegovia.

že chyby sa niekedy nepozorovane

k „multifunkčnosti“. „Okrem toho,

stretávajú aj s neúprosnou realitou

možnú neskúsenosť, niekedy v kom-

vanie sa neustále zvyšujú.

„Papier znesie všetko a často sa

vkradnú do zhotovovaného diela.

že kontrolujem každý vyrobený kus,

dnešného stavebného trhu. Každá zo

binácii s dravými právnikmi. „Dnes si

Veľký dôraz sa kladie na dodr-

chyba dá objaviť až počas realizácie,“

„Nacenenie diel býva často na hrane,

robím odbery vzoriek, podieľam sa

situácií, ktorú riešia, si od nich vyža-

už títo klienti najímajú odborníkov,

žiavanie zazmluvnených technicko

prízvukuje Nora.

optimalizácia nás sprevádza každý

na príprave výroby, organizujem veci

duje zapojiť skúsenosti, predvídavosť,

ktorí dohliadajú na oblasť kvality ako

kvalitatívnych podmienok a dodržia-

Potvrdzuje to i Miroslava Kotuli-

deň a učíme sa s tým žiť. Máme naprí-

a pomáham aj priamo na hale. Keď

diplomaciu.

stavebný dozor, prípadne požiadajú

vanie technologických postupov. „Je

čová z Prefy. „Stáva sa, že vyrobíme

klad k dispozícii menej skúšok, než by

treba, vážim autá, kontrolujem doda-

K slovu sa dostávajú už pri príprave

o spoluprácu akreditované laborató-

dôležité, aby sme všetky prípadné

prefabrikáty podľa projektu a ná-

bolo potrebné,“ dodáva Nora.

cie listy, vybavujem predaje, odovzdá-

tendrov. „Vieme, čo treba pripraviť do

rium,“ dodáva Ružena.

nezhody objavili čo najskôr – dbali na

sledne sa projekt zmení. Teda, naše

Všetky kvalitárky sa zhodujú, že

vam zákazky,“ vymenúva Miroslava.

výrobky už nie sú v súlade s výkreso-

počet zamestnancov je jeden z hlav-

Naše kvalitárky majú možnosť svo-

vou dokumentáciou. No ak si niekto

ných faktorov, ktoré sú v pozadí tohto

je talenty využiť naozaj na maximum.

nedá námahu oznámiť nám to včas,

stavu. Chýbajú majstri i technici. Je

Sme radi, že ich máme!

Čo ich na práci najviac baví?

Mirka: Keď všetko stíham

Ruženka: V dnešnom uponáhľa-

Tieto víťazstvá nám priniesli veľké

a zvládam. Keď dokážem veci dobre

nom svete si dokážem vychutnať

potešenie a zadosťučinenie, že naša

zorganizovať. Som v stavebníctve od

tie vzácne chvíle, keď som súčas-

práca stojí za to.

svojich 17 rokov a naučila som sa ozaj

ťou niečoho pekného. Mala som

Norika: „Stavarina“ je tá najkrajšia

veľa činností. Technických, adminis-

príležitosť byť pri dvoch stavbách

profesia. Pohľad na stavby, na ktorých

tratívnych, vo výrobe. Som rada, keď

roka ocenených verejnosťou – najprv

ste sa hoci malým kúskom podieľali

je veľká zákazka úspešne odovzdaná

v tíme, ktorý rekonštruoval Mierové

je úžasný. Aj keď je zložitá doba,

a môžem si pri svojom ani nie 2-roč-

námestie v Trenčíne. Tam sme vyhrali

akékoľvek problémy sa dajú prekonať

nom dieťatku dopriať aspoň trochu

aj ďalšie dve ceny. A potom sme

so super kolegami, za čo som

Ružena Petrášová.

Eleonóra Živická.

času na iné myšlienky.

budovali archeopark pri Kopčanoch.

veľmi vďačná.

12 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 13PREDSTAVUJEME QSE

PREDSTAVUJEME QSE

Hlbší rozmer stavieb

objektov. Spracúvame dokumentáciu

k projektom a stavbám z hľadiska BOZP

a PO. Spolupracujeme so subdodáva-

na zamedzenie prašnosti. Viac dbajú

o svoje zdravie používaním OOPP, najmä

respirátorov. Sami prichádzajú s ná-

A ešte jedna číselná otázka:

koľko najazdíte približne za mesiac

kilometrov?

teľmi pri napĺňaní požiadaviek zákonov

padmi, ako zlepšiť BOZP. Sú podstatne

Emília: 2 000 – 3 000 km

Náš tím QSE – z anglických slov znamenajúcich kvalitu, bezpečnosť

a vyhlášok. Pomáhame jednotlivcom

uvedomelejší ako v minulosti.

Pavel: Za október to bolo 3 597 km.

a životné prostredie – má vo svojom strede skúsených a pohotových

v konkrétnych otázkach, spolupracu-

Martin: U mňa je to tiež okolo

odborníkov. V čom spočíva ich práca? Pozrime sa.

jeme s pracovnou zdravotnou službou

Čo pokladáte za dlhodobé slabšie

2 500 km mesačne, keďže zodpovedám

EMAS – s ohľadom na prírodu

Pripravení pomôcť v núdzi

a nesmiem zabudnúť na prípravu

cappuccina pre návštevy a kontroly! J

miesta vo vnímaní bezpečnosti,

kde ešte máme priestor na zlepšenie?

aj za lom Čierne Kľačany.

„Naším cieľom

COLAS Slovakia prevzal po spoloč-

Martin: Vybavovanie rôznych

Emília: Zapojenie sa vedúcich

je vytvárať trvalé

nosti Cesty Nitra právny záväzok stať

povolení, hlásení a poplatkov – vyňatie

zamestnancov.

hodnoty a zodpo-

sa subjektom hospodárskej mobilizácie

pozemkov, plány dobývania, stavebné

Pavel: Vždy je priestor na prehlbo-

vedne sa správať

(HM). O túto stránku firmy sa stará

povolenia, kolaudačné povolenia,

vanie vedomostí a získanie širšieho

k životnému pros-

Peter Lehocký:

certifikáty kvality kameniva, certifikáty

pohľadu a súvislostí. Snažíme sa, aby sa

trediu. Dobrovoľne

ISO… Zaberajú množstvo času a vý-

bezpečnosť konečne stala prirodzenou

sme sa do našich

Naše úlohy sa delia na dve základné

sledkom je zvyčajne jedno rozhodnutie

súčasťou všetkých našich aktivít, poč-

aktivít rozhodli

skupiny: tie, ktoré plníme nepretržite,

Peter Lehocký,

alebo povolenie.

núc prípravou. Známe „safety first“ síce

zaviesť požiadavky EMAS (schéma pre

a úlohy pre krízové situácie. Nepre-

technik krízového riadenia.

znie dobre, ale v praxi to takto úplne

environmentálne manažérstvo a audit).

tržite sa musíme venovať krízovému

V čom spočíva, popri praxi,

nefunguje.

Tento nástroj nám poskytuje rámec

plánovaniu, evidencii ľudských zdrojov

vypracovaného krízového plánu a všet-

ďalšie vzdelávanie bezpečnostného

Martin: Práca subdodávateľov.

pre hodnotenie environmentálneho

pre plnenie pracovných úloh, evidencii

kým našim zamestnancom môže byť

technika?

Emília Malatincová.

správania – na stavbách, prevádzkach aj

vecných zdrojov a prostriedkov, ktoré

nariadená pracovná povinnosť.

Emília: Každých 5 rokov absolvujeme

Ako radi trávite svoj voľný čas

v kanceláriách či areáloch,“ hovorí manažérka

QSE Michaela Lopušniaková.

„Naša registrácia EMAS registrácia

môžu byť použité v krízovej situácii

a mnoho iných úloh. Počas krízy – či už

v mieri, napríklad po živelných pohro-

Bezpečáci: prax, papiere,

predpisy

aktualizačnú odbornú prípravu, neustále

študujeme potrebné normy (STN),

manuály k novým technológiám a pod.

– ak nejaký máte? J

Emília: S rodinou a štyrmi havkáčmi.

A ak stíham, tak aj s knihou.

bola predĺžená o ďalší rok, čím preuka-

mách, alebo za vojnového stavu – nám

Naši technici pre bezpečnosť

Pavel: Aj oprávnenie technika PO,

Pavel: S manželkou vlastníme dvoch

zujeme aj navonok, že nám na životnom

môže byť doručený príkaz na plnenie

a ochranu zdravia (BOZP) sa často

väčšinou sú funkcie spojené.

retrieverov, štvorročného labradora

prostredí záleží. Registrácia nám

rôznych úloh, od prepravných až po

objavujú medzi nami na stavbách. Po-

Martin: Účasť na seminároch, kde si

Lily a dvojročnú hladkosrstú Agátu.

poskytuje aj istú konkurenčnú výhodu

sanačné a rekonštrukčné práce. Súvisia

chôdzky sú však v ich práci iba špičkou

môžeme navzájom vymieňať skúsenos-

Tešíme sa, keď s nimi môžeme do

pri verejnom obstarávaní.“

so stavebnou činnosťou ako je obnova

ľadovca. Emília Malatincová z Divízie

ti, prípadne školenia.

prírody. Mladšia dcéra Hana hrá ľadový

ciest, mostov a iných stavieb kritickej

Východ, Pavel Krákora z Divíze Západ

hokej, čo tiež zaberá veľa času, no záro-

infraštruktúry. Tiež sme ochraňovateľom

a Martin Šarocký z Divízie Lomy pood-

Kde vidíte posun k lepšiemu

veň radosti. Venujem sa i streľbe podľa

štátnych hmotných rezerv, čo v našom

halili viac zo svojej každodennej rutiny.

vo vnímaní bezpečnosti zo strany

pravidiel IPSC.

Pavel Krákora.

prípade znamená starostlivosť, tvorba

zamestnancov za posledné obdobie?

Martin: Rodina, turistika, kanáriky,

a údržba zverených mostných súprav

Ktorú vašu prácu väčšina ľudí nevidí?

Emília: Myslím, že väčšina už chápe,

záhradka…

MS 60, TMS. Slúžia ako náhradné pre-

Emília: Neustále sledujeme aktuálne

že OOPP nenosí kvôli „bezpečákovi“,

mostenia na využitie v krízach.

predpisy, spolupracujeme so štátnymi

ale kvôli svojej bezpečnosti a zdraviu.

Kedy sa v práci cítite najužitočnejší?

orgánmi – pripravujeme a vedieme

Pavel: Postoj k ochrane vlastného

Pavel: Asi vo chvíli, keď ľudia pocho-

Ktorí zamestnanci by boli v prípade

dokumentáciu ku kontrolám, vypracú-

zdravia se pomaly mení, kolegovia si

pia, čo je pre nich dôležité a súhlasia

nutnosti „povolaní“?

vame hlásenia, štatistiky, evidujeme

začínajú uvedomovať jeho nenahradi-

so mnou…

Za bežných okolností sa stretávajú

nehody a pracovné úrazy, študujeme

teľnosť a dokážu si ochranu presadiť

Emília: Keď mi zo stavby zavolajú,

s HM len zamestnanci v niekoľkých pro-

rôzne materiály.

napriek príkazom nadriadených.

že ma tam potrebujú.

Dlhoročná Colasáčka

fesiách, pri absolvovaní výcviku v stavbe

Pavel: Patrí k tomu aj zmena a kon-

Martin: Sú samostatnejší a netre-

Martin: Stále… keď vybavím dôležité

Monika Petriková spolupracuje

mostných provizórií. Za krízovej situácie

troly interných dokumentov, výkon inter-

ba ich upozorňovať na niektoré veci.

povolenie, alebo keď kontrola dopadne

pri príprave registrácie EMAS.

sa pravidlá menia. Postupujeme podľa

ných auditov, protipožiarna kontrola

Napríklad, skoro ráno polievajú cestu

dobre…

Martin Šarocký.

14 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 15DOPRAVA

Šikovní chlapi pre všetko

Kým sa zhováram s Viktorom

Strončekom, vedúcim

opravárenskej dielne na

Priemyselnej ulici v Košiciach,

každé dve-tri minúty nás niekto

vyruší. Trebárs si žeriavnik príde po

tenké umelohmotné pásky. Alebo

Viktorovi zazvoní telefón. Ak by

sme sa mohli pozrieť do zoznamu

služobných hovorov našich zamestnancov,

jeho meno by v počte

telefonátov rozhodne figurovalo na

popredných priečkach.

Dielňa je miestom, kam sa

chodí po súčiastky, náhradné diely,

materiál. Miestom, kde sa tieto

veci skladujú a objednávajú nové.

Patrí pod Divíziu Dopravy a me-

chanizácie. Viktor dielni šéfuje

tri roky, patrí však medzi dlhoročných

kolegov.

Rodák od Bardejova dlho pôsobil

na prešovskom závode 06. Dodnes

si s bývalými kolegami telefonujú.

Začiatky mu siahajú ešte k prelomu

70. a 80. rokov, prvý pracovný

úspech zažil na liptovskej diaľnici

a moste Podtureň, keď ho vybrali

za garážmajstra. V nedávnej minulosti,

kým prišiel do dielne, bol

správcom malej mechanizácie.

Aj tá má vo veľkej plechovej hale

dodnes svoje miesto. „Keď som

prišiel do dielne, opäť to bolo niečo

nové. Musel som mať otvorené

oči a uši, lebo som sa začal starať

aj o veľké stroje vrátane finišérov.

Strojníci vedia, čo potrebujú,

všetky náhradné diely musia byť

objednané načas.“

Ľudia, ktorí prichádzajú za

Viktorom Strončekom s nejakou

požiadavkou, nikdy neodídu

„s dlhým nosom“. V dielni je proste

všetko. A ak náhodou nie, chlapi

hneď vedia, kde sa čo dá zohnať.

Veľmi často sú v kontakte s kolegami

dispečermi z tímu Dopravy.

Okamžite pripravení

Počet ľudí sa aj v dielni postupne

znižuje. Aktuálne pomáhajú

Viktorovi štyria statoční. Ak treba,

práce sa objednávajú externe.

V dielni je systém, poriadok.

Jozefa Petruľu stretávam pri prezúvaní

bieleho Peugeota do zimných

pneumatík. Marka Mäsiarika

(inak machra na zváranie a špeciálne

opravy) nachádzam za dielňou,

kde nakladá materiál. Elektrikára

Jaroslava Drusu v jednej chvíli

vidím a za moment je už preč.

DOPRAVA/ĽUDIA

Dielňa je čerstvým nositeľom

certifikácie 6 S.

A Bartolomej Rusnák je práve

niekde na cestách s pojazdnou

dielňou. Chlapi musia byť pripravení,

že ich okamžite vyšlú na výjazd

– hoci aj niekoľko stoviek kilometrov.

„Tento týždeň musel jeden

ísť na otočku až do Trstenej na

Oravu. A včera potrebovali z Fijaša

presunúť ultrazvukovú lištu.

Aj keď sa zloží, meria štyri metre.

Treba na to aspoň dodávku.“

Stále sa niečo deje. Viktor pripúšťa,

že niekedy nevypína mobil ani

počas krátkych dovoleniek.

„Mali sme piateho kolegu, mladý,

prišiel priamo zo školy, bol šikovný,

no stal sa nadbytočným. Pomohli

sme mu nájsť miesto tu neďaleko,

vo firme na opravu hydraulických

hadíc, s ktorou spolupracujeme.

Je tam spokojný,“ vraví Viktor.

Na tlak sú zvyknutí. Ako asi

každý z nás. „Je zmyslom našej

práce robiť všetko, čo je potrebné.

Niekedy robí jeden kolega jednu

vec, ale príde požiadavka, ktorá

má prednosť a treba vyriešiť tú.

Nedávno sa napríklad pokazilo

baranidlo francúzskej výroby, pre

ktoré na Slovensku neexistujú

oficiálni opravári. Moji chlapci ho

nakoniec dokázali opraviť,“ hovorí

hrdo vedúci.

Pri prechode halou oslovujem

ďalšieho Colasáka. Vodiča

nákladného auta. Aj on je v dielni.

Jeho veľký vyklápač má práve tri

roky a o hodinu ho čakajú na STK.

Dáva ho tu do perfektného stavu.

Šoféri lepia nové odrazky na zadnú

plochu korby. Predná kabína sa len

tak leskne od čistoty…

Na dvore vidíme zviazané pižmá,

pripravené na odpredaj do českého

Colasu. Pri pohľade opačným smerom

vidíme debnenia, ktoré tiež využívame

už len málo. Z rozsiahleho

dvora na Priemyselnej sa niektoré

časti pravdepodobne prenajmú.

Pre Viktora a jeho chlapov to bude

znamenať možno aj sťahovanie do

iných priestorov. Sú však pripravení

naďalej všetko zvládnuť. Spolu ako

jeden tím.

Ako dopadol prieskum Dialóg?

Výsledky Slovenská republika

Top 3 oblasti s najviac pozitívnymi výsledkami/ 3 oblasti,

ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť

3 NAJVIAC POZITÍVNE

VÝSLEDKY

3 OBLASTI ROZVOJA, NA

KTORÉ SA ZAMERIAME

Viktor Stronček pri nástenke, kde svieti výsledok 96 % v systéme 6S.

Hodnotí sa ním ekologické správanie na pracovisku.

Jozef Petruľa prezúva služobné osobné

auto do zimných pneumatík.

1. Zamestnanci vnímajú Colas

ako firmu, ktorá sa stará

o bezpečnosť svojich ľudí.

2. Vzájomná pomoc a spolupráca

v rámci pracovného tímu.

3. Dobré zvládanie krízy

týkajúcej sa Covid 19.

1. Platové ohodnotenie

zamestnancov.

2. Stratégia rozvoja spoločnosti

do budúcna, komunikácia

manažmentu.

3. Podpora rozvoja

zamestnancov

16 VIA COLAS DECEMBER 2021 DECEMBER 2021 VIA COLAS 17KRÍŽOVKA

Krížovka s cenou

Milé kolegyne a kolegovia, v poslednom čísle tohto

roka vám opäť prinášame krížovku. Veríme, že

tak ako tá premiérová, bude mať u vás úspech.

Správne znenie tajničky zasielajte na media@colas-sk.sk

do 31. 1. 2022. Uveďte svoje meno a telefonický kontakt.

Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch výhercov

darčekovej poukážky v hodnote 50 eur.

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla:

„Každý z nás vytvára kvalitu“ a výhercami sú Silvia Arellanová

(Trnava), Dušan Malec (OS Mníchova Lehota), Iveta

Vranáková (OS Mníchova Lehota).

1. časť

tajničky

druh

Fatimy

šarha

osobné

zámeno

MPZ

Kambodže

psychotropné

látky

4. časť

tajničky

inde, česky

kyslík

tlak

krvi

armádne

výcvikové

stredisko

poľná

plodina

3. časť

tajničky

materiál

na zátky

druh

účesu

zlý duch,

čert

bróm

liter

mastná

zemina

úžas

íver,

chorvátsky

francúzska

hora

propanón,

riedidlo

Pomôcky:

Hemerka,

Irapa, Boi,

Baen

draslík

obrnený

transportér

bočná

strana

masť

proti

reume

huncút,

šibal

analitický

samica

koňa

severský

paroháč

drevené

sedadlo

tiež

artikel

ponad

síra

turecké

jedlo

ženské

meno

mesto

v Brazílii

indonézska

rieka

okresné

mesto

haluška,

česky

česká

textilka

oráči

tretí,

anglicky

sodík

brzdia,

zdržujú

vidlica,

nemecky

obyvat.

Ilýrie

palec,

miera

sodík

register

ton

hudobný

nástroj

jednotné

číslo

Peace

and Social

Justice

plaz

slovenský

skladatel

brazílske

sídlo

spojka

dusík

chystať,

nemecky

obnažene

druh

horniny

ampér

dedina

starý

český

zápasník

osamel

cigareta

s náustkom

orgazmus,

anglicky

otravné

látky

MPZ

Nigérie

vrchná

jura

skutok,

nemecky

obyvateľ

Arosy

orientálna

čiapka

darovali

mesto

v Japonsku

atlét,

česky

urán

druh

nerastu

traky,

česky

not

in action

kvetina

švajčiarske

mesto

brucho,

nemecky

meno

Gregora

srknutie

EČV

Trenčína

odpočíva

lesný

kolesový

traktor

MPZ

Bruneja

francúzske

mesto

prítok

Volgy

Release

čln

na Rýne

kyslík

citoslovce

údivu

ár

EČV

Brezna

Bas

Luyten

stat

zberač

ovocia

začiatok

abecedy

bručanie

síra

štýl

hudby

alebo,

španielsky

Kansas

Stanislav

ktorý,

aký

Pokojné a zdravé Vianoce a šťastný nový rok 2022

vám želá spoločnosť COLAS Slovakia

a redakčná rada časopisu Via Colas.

oddelenie

v nemocnici

2. časť

tajničky

18 VIA COLAS DECEMBER 2021SLOVENSKO

ČESKO

SLOVINSKO

POĽSKO

MAĎARSKO

RUMUNSKO

CHORVÁTSKO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!