31.05.2022 Views

czerwiec 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr 6/186/2022

OPOLSKI RYNEK

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Czerwiec 2022

OpolskiRynek.pl

WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE

IERUCHOMOŚCI

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@orn24.pl

Atlantis Deweloper rozpoczyna w czerwcu sprzedaż apartamentów na Malince

Wyczekiwana lokalizacja

Więcej strona 2

PARAPETY GRANITOWE OD 64 zł

Kompleksowe naprawy powypadkowe

Pomoc

Drogowa

Tel. 665 333 777

www.pphu-sati.com

24h

RATY

tel. 77 546 22 78, tel. 692 280 435

Ponad 23 lata z Wami!

www.mokna.pl

OKNA i DRZWI

FASADY • WITRYNY • ROLETY • PARAPETY

49 713

okien w domach

naszych klientów

NAJLEPSZE OKNA W MIEŚCIE!

Biuro handlowe: Opole, ul. 1 Maja 133, tel. 77 44 25 129, e-mail: okna@mokna.pl

Kompleksowe naprawy powypadkowe MAESTRO - NAJLEPSZA PIZZA W MIEŚCIE !

tel. 535 888 000

ISSN 1734-7793 NR INDEKSU 204854


MEBLE RYBACCY

77 442 80 81 77 442 81 57

www.kuchnierybaccy.pl

45-121 Opole, ul. Budowlanych 12

www.meblerybaccy.pl

PARAPETY GRANITOWE

www.pphu-sati.com

parapety granitowe od64 zł

SUPER CENA

WYGODNE RATY

schody

murki i słupki

nagrobki

od 450 zł/m 2 od 79 zł/mb od1500 zł

Str. 2

OPOLE (WRZOSKI)

ul. Wrocławska 258, tel. 77 546 22 78, tel. 692 280 435

OPOLE (KRZANOWICE)

ul. Jesiennych liści 6 i 8, tel. 666 523 384

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 3


MIESZKANIE

A

Powierzchnia

63.84 m 2

KONDYGNACJA 2

Budynek B

MIESZKANIE

A

Powierzchnia

63,65 m 2

KONDYGNACJA 1

Budynek C

TB ogródek

38,3m² kost.bet./ trawa

4 Pokój

10,76m² panele

3 Pokój

13,46m² panele

HOL

6.89 m2

2 Pokój/aneks kuch.

25,40m² panele/pł.ceram.

POK.DZIENNY/

ANEKS KUCH.

25.40 m2

POKÓJ

13.46 m2

POKÓJ

10.74 m2

ŁAZIENKA

5.19 m2

POM.POMOCNICZE

2.16 m2

HOL

6.70 m2

6 P.pom

2,33m² pł.cer.

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

25.40 m2

1 Hol

6,70m² pł.cer.

POKÓJ

13.46 m2

5 Łaz.

5.00m² pł.cer.

POKÓJ

10.76 m2

ŁAZIENKA

5.00 m2

MIESZKANIE

L

Powierzchnia

51,65 m 2

KONDYGNACJA 3

Budynek C

MIESZKANIE

P

Powierzchnia

76,14 m 2

KONDYGNACJA 4

Budynek B

1 Hol

5,08m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

29,65m² panele/pł.ceram.

4 Pokój

9,79m² panele

3 Pokój

12,83m² panele

h=99cm

h=99cm

h=120cm

h=120cm

HOL

5.08 m2

4 Łaz.

4,80m² pł.cer.

h=220cm

schowek

h=170cm

h=220cm

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

29.65 m2

h=220cm

h=220cm

2 Pokój/aneks kuch.

29,99m² panele/pł.ceram.

POKÓJ

12.12 m2

ŁAZIENKA

4.80 m2

h=95cm

3 Pokój

12,12m² panele

h=95cm

TB balkon

34,00m² pł.cer.

5 Pokój

12,81m² panele

HOL

9.30 m2

6 Łaz.

5,56m² pł.cer.

1 Hol

9,30m² pł.cer.

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

29.99 m2

POKÓJ

12.83 m2

POKÓJ

9.79 m2

POKÓJ

12.81 m2

TB balkon

31m² pł.cer.

ŁAZIENKA

5.56 m2

Str. 4

Zapraszamy do Biura sprzedaży: Rembud I Sp. z o.o. kom., 45-129 Opole, ul. Kępska 18

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WYSOKI STANDARD

wykończenia

MIESZKANIE

Ł

Powierzchnia

63,50 m 2

KONDYGNACJA 4

Budynek A

MIESZKANIE

F

Powierzchnia

62,09 m 2

KONDYGNACJA 2

Budynek C

3 Pokój

14,83m² panele

TB taras

35,23m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

27,35m² panele/pł.ceram.

4 Pokój

10,13m² panele

HOL

7.87 m2

6 P.pom

2.12m² pł.cer.

1 Hol

7.87m² pł.cer.

3 Pokój

10.89m² panele

h=99cm

h=120cm

h=170cm

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

23.82 m2

1 Hol

9,22m² pł.cer.

h=220cm

POKÓJ

10.89 m2

4 Łaz.

5.28m² pł.cer.

POKÓJ

11.54 m 2

ŁAZIENKA

5.85 m2

HOL

9.22 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

27.35 m2

POKÓJ

14.83 m2

POKÓJ

10.13 m2

ŁAZIENKA

5.28 m2

POMIESZCZENIE

POMOCNICZE

2.12 m2

2 Pokój/aneks kuch.

23,82m² panele/pł.ceram.

TB

28,7m²

balkon

pł.cer.

5 Łaz.

5,85m² pł.cer.

4 Pokój

11.54m² panele

MIESZKANIE

II

Powierzchnia

KONDYGNACJA

Budynek D

MIESZKANIE

A

Powierzchnia

63,65 m 2

KONDYGNACJA 1

Budynek D

TB ogródek

38,3m² kost.bet./ trawa

4 Pokój

10,76m² panele

3 Pokój

13,46m² panele

2 Pokój/aneks kuch.

25,40m² panele/pł.ceram.

6 P.pom

2,33m² pł.cer.

1 Hol

6,70m² pł.cer.

5 Łaz.

5.00m² pł.cer.

HOL

12.78 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

23.14 m2

POKÓJ

10.05 m2

POKÓJ

10.05 m2

POKÓJ

16.00 m2

ŁAZIENKA

4.60 m2

HOL

6.70 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

25.40 m2

POKÓJ

13.46 m2

POKÓJ

10.76 m2

ŁAZIENKA

5.00 m2

MIESZKANIE

76,62 m 2 MIESZKANIE

KONDYGNACJA

KONDYGNACJA 4

JJ

Powierzchnia

82,37 m 2

Budynek D

Ł

Powierzchnia

63,47 m 2

Budynek D

3 Pokój

14,47m² panele

TB taras

35,23m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

25,90m² panele/pł.ceram.

4 Pokój

9,43m² panele

h=95cm

1 Hol

8,40m² pł.cer.

h=220cm

4 Łaz.

5.27m² pł.cer.

HOL

10.84 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

31.94 m2

POKÓJ

9.46 m2

POKÓJ

9.47 m2

POKÓJ

15.51 m2

ŁAZIENKA

5.15 m2

HOL

8.40 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

25.90 m2

POKÓJ

14.47 m2

POKÓJ

9.47 m2

ŁAZIENKA

5.27 m2

Zapraszamy do Biura sprzedaży: tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 5


Str. 6

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 7


Str. 8

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 9


IMPERIAL APARTAMENTY

Wysoki standard

wykończenia

D

APARTAMENT

61,59

1 Hol

4.97m² pł.cer.

9.95m² pł.cer.

3 Pokój

4 Pokój

11.6m² panele

10,49m² panele

Budynek D

A

64,07

m 2

3 pokoje

APARTAMENT

m 2

3 pokoje

2 Pokój/aneks kuch.

23.8m² panele/pł.ceram.

TB ogródek

12.77m² kost.bet./ trawa

I PIETRO

balkon:

16,14 m²

Północny-Zachód

I PIĘTRO

taras:

25,52 m²

P

Budynek D

R

APARTAMENT

65,52 m 2

3 pokoje

4 Pokój

12,42m² panele

1 Hol

6,99m² pł.cer.

5 Łaz.

5.04m² pł.cer.

PARTER

68,17 m 2 I PIĘTRO

APARTAMENT

3 pokoje

2 Pokój/aneks kuch.

31,03m² panele/pł.ceram.

3 Pokój

10,46m² panele

TB balkon /ogródek

45.52m² pł.cer./ kost.bet./ trawa

ogródek:

58,10 m²

Północny-Zachód

balkon:

21,33 m²

3 Pokój

10.01m² panele

5 Łaz.

5.05m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

28,00m² panele/pł.ceram.

4 Pokój

10.01m² panele

TB ogródek

14,65m² kost.bet./ trawa

4 Pokój

10.25m² panele

1 Hol

9.53m² pł.cer.

TB balkon

20.99m² pł.cer.

6 P.pom

2.38m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

27.10m² panele/pł.ceram.

3 Pokój

14.65m² panele

6 P.pom

2,26m² pł.cer.

1 Hol

6,68m² pł.cer.

5 Łaz.

5,99m² pł.cer.

Budynek D

Południowy-Zachód

Budynek D

Północny-Zachód

Rembud I Sp. z o.o. kom., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81

Str. 10

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA

AA

APARTAMENT

PARTER

63,96 m2

3 pokoje

balkon:

10,97 m²

MIESZKANIE

Ł

Powierzchnia

63,47 m 2

KONDYGNACJA 4

Budynek C

3 Pokój

10.01m² panele

5 Łaz.

4,92m² pł.cer.

3 Pokój

14,47m² panele

TB taras

35,23m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

25,90m² panele/pł.ceram.

4 Pokój

9,43m² panele

1 Hol

9.53m² pł.cer.

4 Pokój

10.25m² panele

h=95cm

1 Hol

8,40m² pł.cer.

h=220cm

TB balkon

10.97m² pł.cer.

4 Łaz.

5.27m² pł.cer.

Budynek D

E

63,48

APARTAMENT

2 Pokój/aneks kuch.

27.8m² panele/pł.ceram.

m 2

3 pokoje

6 P.pom

1.85m² pł.cer.

Południe

II PIĘTRO

balkon:

16,25 m²

HOL

8.40 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

25.90 m2

POKÓJ

14.47 m2

MIESZKANIE

J

Powierzchnia

53,16 m 2

POKÓJ

9.47 m2

ŁAZIENKA

5.27 m2

kierunek północny wschód

4 Łaz.

5.10m² pł.cer.

KONDYGNACJA 4

Budynek C

1 Hol

4,30m² pł.cer.

3 Pokój

17,83m² panele

2 Pokój/aneks kuch.

24.62m² panele/pł.ceram.

TB balkon

16,25m² pł.ceramiczne

4 Pokój

9.87m² panele

3 Pokój

10.8m² panele

h=220cm

h=220cm

h=95cm

h=95cm

6 P.pom

2.27m² pł.cer.

2 Pokój/aneks kuch.

26,17m² panele/pł.ceram.

TB

3,9m²

balkon

pł.cer.

TB

3,9m²

balkon

pł.cer.

Budynek D

1 Hol

10.0m² pł.cer.

5 Łaz.

5.12m² pł.cer.

Wschód

HOL

4.30 m2

POKÓJ DZIENNY/

ANEKS KUCHENNY

26.17 m2

POKÓJ

17.83 m2

ŁAZIENKA

5.10 m2

kierunek zachód

Rembud I Sp. z o.o. kom., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 11


Str. 12

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


APARTAMENTY EKO PARK

OPOLE, DZIELNICA GOSŁAWICE

Wstawiono aluminiowe okna na antresolach oraz na pozostałych kondygnacjach budynku, wykonano kompleksowe prace przy elewacji budynku nr 5.

MIESZKANIE

nr

3

PARTER

Blok nr 4

Trzypokojowe

Metraż mieszkania

58,30 m 2

MIESZKANIE

nr

PARTER

10

Blok nr 4

Dwupokojowe

50,56 m 2

Metraż mieszkania

OGRÓDEK 24,8 m 2

Salon z aneksem

kuchennym 21,59 m2

Komunikacja 10,84 m2

Pokój a

11,23 m2

Pokój b

8,67 m2

Łazienka

4,45 m2

WC

1,52 m2

Cena 474 740 zł brutto

TARAS 6,75 m 2

OGRÓDEK 26,4 m 2

Salon z aneksem

kuchennym 29,65 m2

Komunikacja 6,28 m2

Pokój

9,86 m2

Łazienka

4,77 m2

Cena 409 368 zł brutto

MIESZKANIE

nr

PIĘTRO PIERWSZE

20

Blok nr 4

Dwupokojowe

50,19 m 2

Metraż mieszkania

LOGGIA 6,53 m 2

MIESZKANIE

nr

28

Dwupokojowe

Metraż mieszkania

47,73 m 2

LOGGIA 6,53 m 2

PIĘTRO DRUGIE

Salon z aneksem

kuchennym

Komunikacja

Pokój

Łazienka

29,51 m2

6,28 m2

9,86 m2

4,54 m2

Cena 391 482 zł brutto

Salon z aneksem

kuchennym 28,54 m 2

Pokój 9,86 m 2

Łazienka 3,67 m 2

Komunikacja 5,66 m 2 Cena 372 294 zł brutto

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 13


DRZWI

PODŁOGI

Już16

lat na

rynku

Zdecydowanie

największy salon

DRZWI

I PODŁÓG

w regionie

KUPON

RABATOWY

ważny

do 30 czerwca 2022 r.

ODKRYJ BOGACTWO TWOICH WNĘTRZ

Z TYM KUPONEM TANIEJ

10 - 15 %

W ZALEŻNOŚCI

OD ASORTYMENTU

(RABAT NIE ŁĄCZY SIĘ Z PROMOCJAMI)

doradztwo • pomiar • transport • montaż

Mapa dojazdu

Współpracujemy z najlepszymi

Str. 14

VIVE Sp. z o.o., 45-131 Opole, ul. J.Cygana 2b,

tel. 77 455 13 00, www.twojsezam.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 15


tym roku Galeria Wnętrz Prószkowska 54 obchodzi swoje 5

W urodziny. Oficjalne i bardzo uroczyste jej otwarcie miało miejsce

3 czerwca 2017 roku. Wówczas w obecności wyjątkowych gości,

w tym architektów, branżystów, deweloperów oraz nowych najemców,

którzy poza salonem łazienek CERMAG, jako pierwsi tworzyli ofertę

Galerii – zainaugurowano działanie galerii wnętrz. Dążeniem i strategią

budowania pozycji Prószkowskiej 54 było stworzenie kompleksowego

centrum wyposażenia wnętrz kategorii premium. Oferta produktów

z założenia miała głównie zaspokajać potrzeby wymagających

Klientów, poszukujących dobrych jakościowo rozwiązań, niekoniecznie

bardzo drogich. Galeria miała być również doskonałym miejscem

dla architektów, którzy w jednym miejscu mogli tworzyć niebanalne

i designerskie wnętrza domów czy mieszkań swoich Klientów.

Przez te 5 lat Galeria zrealizowała swój plan i stała się miejscem

funkcjonowania salonów z branży: łazienkowej, meblowej, kuchennej,

oświetleniowej, podłóg i drzwi, tapet i dekoracji. Swoją działalność

dziś realizują w niej: Salon Łazienek CERMAG – jeden z największych

na Opolszczyźnie, Salon meblowy – MARENZA Concept

Store, Salon oświetlenia ELSTILO, Salon kuchni niemieckich NOLTE,

studio kuchni NOVAMEBLE, salon podłóg i drzwi na wymiar FLO-

OR DOOR and MORE czy Studio FANTAZJA Homedecor, które posiada

pełną ofertę dekoracji ściennych, jak tapety, lamele, tynki, betony

oraz największy wybór dekoracji okiennych. Wszystkie salony

w ofercie posiadają wyselekcjonowane produkty renomowanych marek,

takich jak: PORCELANOSA, IMOLA, TUBĄDZIN, VILLEROY-

&BOCH, GROHE, SALONI, NOLTE, BOSCH, SIEMENS, BEFAME,

KARTELL, BENJAMIN MOORE, AQFORM, CASTA czy CORE-

TEC. Bogactwo marek to niewątpliwy atut, ale to co najważniejsze to

dostępność ekspozycji produktów, które prezentują najnowsze trendy

i rozwiązania. Każdy salon oferuje profesjonalne doradztwo zarówno

produktowe jak i aranżacyjne. Klienci przechodząc z salonu do salonu

mogą kompletnie zrealizować aranżację swojego domu czy mieszkania.

Stanowi to sporą zaletę, ponieważ oszczędza to czas na poszukiwania

rozwiązań z wielu dziedzin.

Zatem jeśli poszukujecie inspiracji i rozwiązań do wnętrz, które

chcecie wyróżnić, zaprojektować wedle własnych upodobań z jednoczesną

dbałością o jakość i najnowsze trendy, to koniecznie skierujcie

swoje kroki na Prószkowską 54 w Opolu. Warto poświęcić czas na

zapoznanie się z ofertą i posłuchanie od ekspertów o tym, co rynek

oferuje w obszarze urządzania wnętrz. Opole, ul. Prószkowska 54,

Galeria Wnętrz Prószkowska 54

Agnieszka Mazur

Str. 16

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 17


Str. 18

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 19


Str. 20

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


RZUTY APARTAMENTÓW

SEGMENT Z DUŻYM OGRODEM

12

Ogród

172,24 m2

Kondygnacja: Parter

Trzypokojowe

1.1 Sień 3,30 m2

1.2 Korytarz 10,79 m2

1.3 Salon z aneksem

kuchennym

22,00 m2

1.4 Pokój 9,38 m2

1.5 Łazienka 5,93 m2

1.6 Pokój 14,05 m2

1.7 Schowek 4,49 m2

Powierzchnia:

77,47 m 2

Ogród

172,24 m 2

pompa

ciepła

Pokój

12,33 m2

pralka

1.4

1.5

Łazienka

5,93 m2

1.2

Korytarz

10,79 m2

Salon

z aneksem

kuchennym

26,58 m2

lodówka

1.3

zmywarka

Schowek

4,49 m2

1.7

Układ mieszkań na parterze

1.6

Pokój

14,05 m2

12

1.1

Sień

3,30 m2

2.1

Wejście

Wejście do mieszkania

na piętrze

do mieszkania

SEGMENT Z BALKONEM

13

Balkon

14,90 m2

Kondygnacja: I piętro

Trzypokojowe

2.4

2.1 Wejście 2,56 m2

2.2 Schody 5,17 m2

2.3 Korytarz 5,12 m2

2.4 Salon z aneksem

kuchennym

32,01 m2

2.5 Łazienka 5,93 m2

2.6 Pokój 12,56 m2

2.7 Pokój 11,09 m2

Powierzchnia:

74,44 m 2

Balkon

14,90 m 2

pompa

ciepła

pralka

2.5

Łazienka

5,93 m2

Salon

z aneksem

kuchennym

32,01 m2

2.3

Korytarz

5,12 m2

lodówka

zmywarka

Schody

5,16 m2 2.2

Układ mieszkań na I piętrze

13

2.6

Pokój

12,59 m2

2.7

Pokój

11,07 m2

2.1 Wejście

CHICO-BUILD

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

CHICO-BUILD

Development

Więcej informacji: tel 696 007 321

Str. 21


RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Lepiej już było

Sięgając nieco w przeszłość, tylko

o kilkanaście lat, obserwowaliśmy

dynamiczne zmiany na

rynku nieruchomości. Po kryzysie

finansowym z 2008 roku na polskim

rynku ceny nieruchomości

w początkowym okresie spadły

o ok. dwadzieścia procent, ale już

po dwóch latach zaczęły sukcesywnie

wzrastać aż do 2022 roku.

Wzrosty były istotne.

Sięgając okresu sprzed kryzysu

z 2008 roku, ceny również zmieniały

się dynamicznie.

Zmiana cen

Kraj

mieszkań

od 2005 r. do 2020 r.

Polska 142 %

Luksemburg 141 %

Szwecja 135 %

Estonia 125 %

Czechy 121 %

Malta 121 %

Łotwa 117 %

Austria 116 %

Litwa 92 %

Bułgaria 72 %

Niemcy 67 %

Belgia 64 %

Słowenia 62 %

Portugalia 53 %

Dania 49 %

Chorwacja 43 %

Finlandia 40 %

Francja 38 %

Holandia 34 %

Cypr 11 %

Hiszpania 7 %

Irlandia 2 %

Włochy - 3 %

Grecja - 19 %

Węgry brak danych

Rumunia brak danych

Słowacja brak danych

na podst. danych Eurostatu

Źródło Internet: https://forsal.pl/nieruchomosci/

mieszkania/artykuly/8211964,ceny-mieszkan-

w-polsce-wzrosly-najmocniej-w-ue-2005-2020-

eurostat.html

Ceny transakcyjne mieszkań we Wrocławiu (2008-2020)

- rynek pierwotny

Źródło Internet: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Tak-zmienialy-sie-ceny-mieszkan-po-2008-roku-10-wykresow-ktore-warto-zobaczyc-7902631.html

Jak donosi Foksal.pl najstarsze

dane Eurostatu, dotyczące cen

mieszkań w Polsce sięgają 2005 r.,

a więc obejmują 17 lat, Polska wyróżnia

się na tle Europy wyraźnie,

ponieważ wzrost cen mieszkań był

najwyższy wśród 24 krajów UE. Poniższe

zestawienie ilustruje wzrosty.

Zestawione dane nie uwzględniają

wzrostu cen, który nastąpił

w 2021 roku, a był on istotny, gdyż

ceny tylko na opolskim rynku

wzrosły o kolejne ok. 28 proc.

Brak opracowań dotyczących

Opola zmusza mnie do zaprezentowania

wzrostu cen z pobliskiego

Wrocławia. Ceny opolskie nie odbiegały

w przeszłości i nadal nie odbiegają

znacząco od wrocławskich.

Powracając jednak do tytułowego

zagadnienia - „lepiej już było”

– należy przypuszczać, że ewolucja

rynku nieruchomości już następuje.

Po pierwsze zmienia się profil

– to teraz górą będą NABYWCY.

Ani deweloperzy, ani prywatni zbywający

nie będą już kaprysić i robić

„łaskę” ze sprzedaży swoich nieruchomości.

Skończy się też trwający

dotychczas dyktat cenowy.

Po drugie - inwestujący w nieruchomości

będą wyczekiwać typowych

okazji cenowych, które

napływać będą na rynek głównie

z uwagi na wzrastające drastycznie

raty kredytowe, ale także okoliczności

życiowe oraz postępujące niedostatki

w budżetach domowych

związanych z narastającą drożyzną.

Jeden i drugi element będą drenować

rodzinne zasoby do dna. W coraz

gorszej sytuacji będą również

starsi wiekowo i samotni właściciele

większych lokali mieszkalnych i domów

jednorodzinnych.

Po trzecie polski rynek nieruchomości

zacznie zmieniać swoją

strukturę zwiększając udział najmu

w stosunku do prawa własności nieruchomości,

czyli w tym zakresie

zaczniemy się bardziej europeizować.

W większych i dużych miastach

Europy Zachodniej stosunek

najmu do własności mieszkań wynosi

80 do 20 proc. W Polsce, jak

dotychczas, odwrotnie.

Po czwarte, znaczna część potencjalnych

nabywców nieruchomości

na cele bytowe nie będzie już

miała zdolności kredytowej i nadziei

na własne niezależne lokum,

co wpłynie na wzrost zainteresowania

najmem.

Po piąte - na zmianach rynku

nieruchomości zyskają posiadacze

mieszkań na wynajem, ale z jednym

zastrzeżeniem, że rentowność

tych inwestycji nieco spadnie, gdyż

lawinowe wzrosty cen mediów

i innych ciężarów będą ograniczały

możliwości wzrostu czynszów najmu,

czyli czystego dochodu właścicieli

nieruchomości.

Po szóste, zmniejszy się ilość budowanych

mieszkań, co będzie miało

wpływ na gospodarkę kraju, a więc

istotny parametr makroekonomiczny.

Po siódme, powstaje pewne zagrożenie

ustrojowo-prawne związane

z poszanowaniem własności

prywatnej nieruchomości bytowych.

Ten groźny dla porządku prawnego

element został już uchwalony

w dwóch państwach południowej

Europy. Oby nie rozlał się szerzej.

Wszystko wskazuje na to, że to co

już było na rynku nieruchomości

nie wróci i czekają nas istotne i długotrwałe

jego zmiany.

Andrzej Jakiel

analityk i doradca rynku

nieruchomości, prezes OSRN,

wiceprezydent FPPRN

Str. 22

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Budynek usługowy: Opole ul. Szarych Szeregów 34 ab SPRZEDAŻ

LUB

WYNAJEM

ZESPÓŁ GABINETÓW

LEKARSKO-STOMATOLOGICZNYCH

Budynek piętrowy częściowo podpiwniczony

PRZYZIEMIE 190 m 2 PIĘTRO 156 m2 PIWNICA 62 m2

● ogrzewanie podłogowe-gazowe

● wentylacja mechaniczna-rekuperacja

● klimatyzacja

● monitoring zewnętrzny

● system alarmowy

● na dachu system fotovoltaiczny 8,9 kWp

● sieć LAN w pomieszczeniach

● meble w gabinetach stomatologicznych,

pomieszczeniu socjalnym i sterylizatorni

tel.602 575 682

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 23


www.vitrobud.pl

Wykonujemy:

szyby zespolone

szklane drzwi, ściany,

kabiny prysznicowe

Nowość Styl LOFT

balustrady i laminacja

obróbka CNC, szkła i spieków

kwarcowych, piaskowanie,

grawer

szkło dekoracyjne na ścianę,

blaty szklane itp.

witraże tradycyjne

i nowoczesne

lustra na wymiar, także

z oświetleniem LED

oprawa obrazów

Nowość – styl LOFT!

Str. 24

Głogowska 23, 45-315 Opole

matysek@vitrobud.pl, info@vitrobud.pl

77 441 64 84

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


OGŁOSZENIA PRYWATNE

Ogłoszenia prywatne publikujemy w gazecie oraz na www.opolskirynek.pl na koszt redakcji.

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

OPOLE

Str. 25

POWIAT PRUDNICKI

DOMY

Sprzedam nowy dom w zabudowie

bliźniaczej 117 m2. Z garażem, pompą

ciepła, rekuperacją, biały montaż,

obecnie przygotowywane jest wnętrze

łazienki oraz ściany i podłogi

w pozostałych pomieszczeniach. Lokalizacja

Opole, ul. Cyprysowa. Więcej

informacji: tel. 696 007 321.

Dom w centrum Chmielowic. Działka

7 ar. Tel. 696 007 321.

MIESZKANIA

Mieszkanie “na start”. Mieszkanie

dwupokojowe o powierzchni 45,60

m2, na 3 p. przy ul. Jerzego Popiełuszki

68a. Mieszkanie składa się z salonu,

sypialni, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Do mieszkanie przynależy piwnica.

Kamienica w bardzo dobrym stanie

technicznym, dach po remoncie, ocieplona

elewacja, miejsce parkingowe.

W cenie mieszkania wszystkie meble

oraz sprzęt AGD. Spokojna lokalizacja,

bardzo dobry dojazd do centrum Opola

3 linie autobusowe, PKP, w pobliżu

sklep spożywczy. BEZ POŚREDNIKÓW.

Termin przekazania do uzgodnienia,

więcej informacji udzielę telefonicznie.

Cena: 275 000 zł do negocjacji.

Tel. 720 700 372.

Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie.

W kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej

w centrum Opola. Powierzchnia

mieszkania: 108,91 m2.

Powierzchnia komórki: 0,83 m2. Powierzchnia

balkonu: 120 x 400 cm.

Mieszkanie po kapitalnym remoncie.

Nowe instalacje: elektryczna, wodno-

-kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie

– piec CO dwufunkcyjny z zamkniętą

komorą spalania. Piwnica i rowerownia

(wspólną). Wybrukowane miejsca

na postój aut. Mieszkanie posiada

elektryczną klimatyzację oraz rolety

we wszystkich oknach, opuszczane

elektrycznie. Kamienica znajduje się

w cichej, zielonej dzielnicy miasta,

a jednocześnie jest to centrum – ul.

Grunwaldzka. Własne miejsce parkingowe

na wprost bramy wyjazdowej,

brama na posesję na pilota. Cena: 687

000 zł. Tel. 604 56 33 21.

Do sprzedania kawalerka z balkonem,

piwnicą. Zamieszkiwana okazjonalnie

w cichej i spokojnej dzielnicy

Opola, w okolicach ul.1-go Maja i Katowickiej.

Ciche i słoneczne po generalnym

remoncie w 2017 r. Przy budynku

parking dla mieszkańców. Tel. 607 631

704. Cena: 266 000.

Sprzedam mieszkanie, Opole

osiedle AK, ul. Batalionu "Parasol",

słoneczne, ciepłe mieszkanie 2 pokojowe.

Powierzchnia 48 m2. Drugie

piętro, jest winda. Cena 349.000 zł.

Tel. 605 581 201.

Sprzedam czteropokojowe mieszkanie

w centrum Opola. Komfortowe

umeblowane mieszkanie wyposażone

w meble, szafy przesuwne, sprzęt AGD,

łózka, stoły, krzesła oraz stylowy kominek.

Lokalizacja: Opole, ul Kośnego,

centrum. Powierzchnia: 149,72 mkw.

Liczba pokoi: 4, inne pomieszczenia:

kuchnia, spiżarnia, łazienka, toaleta,

garderoba. Cena do negocjacji. Więcej

informacji – tel. 696 007 321.

Sprzedam mieszkanie 150 mkw.

W centrum Opola blisko Galerii Opolanin.

W pełni umeblowane i wyposażone

z pomieszczeniami gospodarczymi

i garderobą oraz piwnicą. Cena do negocjacji.

Tel. 696 007 321.

Opole, ul. Ligonia. Mieszkanie

100 m2, parter. W skład mieszkanie

wchodzą 4 pokoje, kuchnia,

łazienka. Wyposażone we wszystkie

media, z licznikami. Lokal

nadaje się również na biura, gabinety

etc. Kamienica jest docieplona

i podpiwniczona. Do lokalu

przynależą dwie piwnice (łącznie

35 m2). Tel. 601 421 778.

Apartament o powierzchni 52,04

m2. Cena: 485.000 zł, I piętro, w nowoczesnym

budynku, z dużym tarasem,

kompletnie umeblowany

w wysokim standardzie z przynależnym

garażem w cenie: 25.000 zł.

Tel. 697 069 871.

DZIAŁKI

Sprzedam działkę pod budowę

domu jednorodzinnego w okolicach

Komprachcic. O powierzchni 13 arów.

Atrakcyjna cena. Tel. 696 007 321.

Działki budowlane o powierzchni

7, 9, 12 arów, w pobliżu Opola.

Możliwość negocjacji ceny. Cena: ok.

10 000 za ar. Tel. 889 040 072.

Działka w Chróścinie pod Opolem 47

arów szerokość 31.5m. Tel. 696 457 841.

Cena: 350 000 zł.

Działka budowlana w Opolu. ul.

Krzanowicka. Działka budowlana

o powierzchni 7 arów, uzbrojona,

ogrodzona. Media na działce: woda,

kanalizacja, energia. Cena: 148 000 zł.

Tel. 77 46 47 363.

Sprzedam działkę budowlaną w Ligocie

Prószkowskiej o pow. 81 arów

podzieloną na 8 działek z wydanymi

wszystkimi potrzebnymi dokumentami

w tym warunkami zabudowy pod

zabudowę jednorodzinną. W zasięgu

działki energia, kanalizacja, woda, dobry

dojazd do Opola. Działka przygotowana

pod inwestora, który dokończy

budowę osiedla . Więcej informacji: tel.

696 007 321.

Sprzedam działkę budowlaną 40

arów. 1,5 km od Korfantowa. Cena

2.500 zł za 1 ar. Tel. 699 919 729.

Sprzedam Górki działka budowlana

z widokiem na Opole pod inwestycje

deweloperską, tel. 696 007 321.

Sprzedam Mechnice działka budowlana

pod zabudowę jednorodzinną

pow. 8 arów, tel. 696 007 321.

Sprzedam Opole-Żerkowice

działka budowlana pod zabudowę

jednorodzinną pow. 30 arów,

tel. 696 007 321.

DZIAŁKA Z PARKIEM NAD WISŁĄ.

Wyszogród, 50 km za Krakowem.

Działka budowlana z parkiem o pow.

53 ary, złożona z dwóch przyległych

do siebie działek. Media: prąd, TV, telefon

TP SA, woda ze studni, woda

doprowadzona do granic działki.

Cena: 286.200 zł. Telefon: 604 563 321,

696 007 321.

LOKALE

Lokal w centrum Opola. Cena: 30

zł/m 2. Wynajmę lokal o pow. 60 m

2. Jedno pomieszczenie z własnym

wejściem bezpośrednio z ulicy.

Tel. 575 405 782 od godz. 10.00.

NAJEM

Mieszkanie 2 pokojowe w Opolu.

Bardzo dobra lokalizacja ZWM. Cena:

1.200 zł (+ opłaty). Tel. 604 076 972,

794 634 414.

POWIAT NYSKI

Sprzedam mieszkanie – apartament

w centrum Nysy. (100 m od katedry

św. Jakuba), rok budowy 1995,

księga wieczysta, 86,7 m2, ll piętro,

4 pokojowe, dwa balkony, parking,

wysoki standard, umeblowane,

czynsz 310 zł, ogrzewanie miejskie

płatne tylko za sezon grzewczy. Cena:

530.000 zł. Tel. 790 787 724.

Sprzedam mieszkanie w Prudniku.

97 m2, III piętro, kuchnia, 3 pokoje, 2

łazienki, 2 balkony, garaż murowany

w podwórku. Osiedle zamknięte, blisko

do centrum handlowego. Cena:

410.000 zł. Tel. 600 436 368.

Dom w miejscowości Browiniec

Polski. Cena: 200.000 zł. 5 pokoi, dom

do remontu wraz z budynkami gospodarczymi,

działka o powierzchni

62 arów. Telefon: +4915770407294.

Poszukuję domu na wsi do wynajęcia

za ogrzewanie, nakłady

konieczne i opiekę nad posesją.

Może być bez mebli. Nie muszę

zajmować całego domu. Wskazany

kawałek działki i blisko las. Tel.

517120637.

POZOSTAŁE

Sprzedam widokową działkę rolną,

budowlaną powierzchni 2 ha

40 arów w powiecie głubczyckim, 15

km od Czech. Cena: 240 000 zł. Tel.

785824180.

Okazja działka w dobrej

lokalizacji pod inwestycje!

Sprzedam działkę budowlaną

w Ligocie Prószkowskiej o pow. 81

arów podzieloną na 8 działek z wydanymi

wszystkimi potrzebnymi

dokumentami w tym warunkami

zabudowy pod zabudowę jednorodzinną.

W zasięgu działki energia,

kanalizacja, woda, dobry dojazd do

Opola. Działka przygotowana pod

inwestora, który dokończy budowę

osiedla .

Więcej informacji

tel. 696 007 321

OSRN

Przyjmujemy zapisy na kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości.

Rozpoczynamy 4 czerwca 2022 roku.

Całość kursu wraz z egzaminem licencyjnym w formie zdalnej online.

Program zgodny z Minimum Programowym FPPRN obejmuje 48 godz. eduk. dla jednego zawodu i 64 godziny dla obu zawodów.

Konkurencyjna cena.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: aj@aj-mediator.pl

Tel. 517 120 637 • www.akademianieruchomosci.net

OPOLE, KRAPKOWICE, KĘDZIERZYN-KOŹLE, PRUDNIK, NYSA, BRZEG, NAMYSŁÓW, KLUCZBORK, OLESNO, STRZELCE OPOLSKIE

ISSN 1734-7793 Nr indeksu 204854

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 26

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:

OPOLE

O F E R T Y M I E S Z K A Ń

OFERTY DZIAŁEK

MIESZKANIA

2-POKOJOWE

Opole, Centrum, Plac Teatralny. 2 pokoje,

47m2 Mieszkanie składa się z dwóch

pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z toaletą.

Wystawka okien od strony zachodniej.

Okna PCV

Tel. 77 474 88 00 (14424)

Cena: 379 000 zł

Investdom_20220528001

Opole, Przestronne i rozkładowe. 2 pokoje,

67m2 Nieruchomość znajduję się na

drugim piętrze trzypiętrowej kamienicy

przy ulicy 1 Maja. Z ustawnego korytarza

wchodzi się niezależnie do przestronnej

kuchni, łazienki z wc i dużego jasnego salonu,

drugi pokój pozostaje przejściowy.

Tel. 77 474 88 00 (14420)

Cena: 319 000 zł

Investdom_20220528002

Opole. Zaodrze, 2 pokoje, 47m2 położone

na I piętrze niskiego bloku przy ul. Dambonia

w Opolu.

Tel. 77 474 88 00 (14387)

Cena: 320 000 zł

Investdom_20220426001

Dąbrowa.Słoneczne przytulne mieszkanie

położone na pierwszym piętrze małego

bloku mieszkalnego w Dąbrowie. 2

pokoje, 61m2

Tel. 77 474 88 00 (14313)

Cena: 320 000 zł

Investdom_20220226002

Opole, Apartament z miejscem parkingowym.

2 pokoje, 61m2 Oferujemy Państwu

przestronne i słoneczne mieszkanie

zlokalizowany w dzielnicy Zaodrze - Szczepanowice.

Tel. 77 474 88 00 (14267)

Cena: 419 000 zł

Investdom_20220226004

Opole, Półwieś, Opole - Półwieś. W cenie

mieszkania miejsce postojowe w garażu

podziemnym! Półwieś, 2 pokoje, 44m2

Mieszkanie składa się z przestronnego

salonu z aneksem kuchennym, sypialni,

łazienki z toaletą oraz przedpokoju. Do

mieszkania przynależy duży balkon o powierzchni

9m2 oraz pralnia o powierzchni

około 7m2

Tel. 77 474 88 00 (14265)

Cena: 485 000 zł

Investdom_20220226005

Opole, Śródmieście. Przytulne mieszkanie

na poddaszu, 2 pokoje, 62m2

Tel. 77 474 88 00 (13369)

Cena: 280 tys. zł

Poszukujemy działki budowlane

pod Opolem.

Wydawca:

Opolskie Stowarzyszenie

Rynku Nieruchomości,

46-020 Opole, ul. Krakowska 37

Redakcja:

Studio Wydawnicze Fodo Press,

45-940 Opole, ul. Niemodlińska 107

Redaktor naczelny:

Mariusz Ciołeszyński,

tel. kom 696 007 321

Z-ca redaktora naczelnego:

Andrzej Jakiel

Tel. 517 120 637

Investdom_20200627006

Dyrektor wydawnictwa:

Ewa Makowiecka-Granatowska

Dyrektor techniczny:

Artur Ciechociński

Grafika/DTP:

Bogna Kiełpikowska, Marcin Chłąd

Zespół redakcyjny:

Tomasz Mrożek,

Katarzyna Ciołeszyńska,

Joanna Grabowska, Beata

Marcinowicz, Krzysztof Bulkiewicz,

Zygmunt Pyszkowski

ISSN 1734-7793

Nr indeksu 204854

www.OpolskiRynek.pl

MIESZKANIA

3-POKOJOWE

Opole, Szczepanowice. Ul. Tęczowa,

mieszkanie z miejscem postojowym i piwnicą.

3 pokoje, 50m2 Nieruchomość w stanie

bardzo dobrym. Mieszkanie środkowe.

Solidne drzwi wejściowe. Media miejskie.

Tel. 77 474 88 00 (14422)

Cena: 444 000 zł

Investdom_20220528003

Opole, Malinka. Jasne i przestronne

mieszkanie - Polecam. 3 pokoje, 63m2 Malinka.

Zlokalizowane na X piętrze o pow.

63m2. Nieruchomość składa się z salonu

połączonego z kuchnią, pokoju, sypialni,

łazienki, osobnej toalety oraz przedpokoju.

Do mieszkania przynależy piwnica.

Tel. 77 474 88 00 (14382)

Cena: 485 000 zł

Investdom_20220426003

Opole, Śródmieście. Dwupoziomowe

mieszkanie blisko centrum! 3 pokoje,

70m2

Tel. 77 474 88 00 (14314)

Cena: 549 000 zł

Investdom_20220226007

Opole, Grotowice. Ul. Platynowa. Nowa

inwestycja. Budynki dwulokalowe z garażem

i ogródkiem!

Grotowice, 5 pokoi, 117m2

Tel. 77 474 88 00 (14163)

Cena: 630 000 zł

Investdom_20211128006

Opole, Armii Krajowej. TYLKO U NAS! 3

pokoje, 61m2 Wszystkie media miejskie.

Atrakcyjna okolica w pobliżu park

Tel. 77 474 88 00 (14109)

Cena: 389 000 zł

Investdom_20211025005

Opole, Zaodrze. Nowe mieszkanie - PO-

LECAM !!! 3 pokoje, 67m2 bardzo jasny,

ładny i rozkładowy apartament zlokalizowany

na I piętrze w jednym z nowych

budynków na dzielnicy Zaodrze w Opolu.

Tel. 77 474 88 00 (14073)

Cena: 890 000 zł

Investdom_20211025008

Opole, Zaodrze, Nowy apartament. 3

pokoje, 67m2 Apartament składa się z:

salonu z aneksem kuchennym , sypialni

z osobną garderobą, pokoju gościnnego,

dużej łazienki , toalety i przestronnego

przedpokoju , tarasu oraz pomiesczenia

gospodarczego pełniącego rolę pralni

oraz dodatkowej garderoby

Tel. 77 474 88 00

Cena: 579 000 zł

Investdom_20210425005

Lokal na sprzedaż Opole. Centrum, 3

pomieszczenia, 51m2. Idealny pod biuro,

gabinet, salon, lub inwestycyjnie pod wynajem.

Pierwotnie pełnił funkcję mieszkaniowa

i taka mozna ponownie przywrócić.

Parking w podwórku zamykany bramą.

Tel. 77 474 88 00 (14408)

Cena: 510 000 zł

Investdom_20220528006

Opole. Obiekt przemysłowy położony na

terenie o łącznej pow. 0,6772 ha. Teren zabudowany

3 halami produkcyjnymi o łącznej

pow. 844,23 m2 oraz wiatami o łącznej

powierzchni 1263,08m2.

Tel. 77 474 88 00 (13002)

Cena: 2 000 tys. zł

Investdom_20191127008i

Opole Śródmieście. 3 pok. widna duża

kuchnia, 80 m2. Możliwość dokupienia

garażu.

Tel. 517 120 637

Cena: 480 tys. zł

Mediator_20210830003

Opole, Armii Krajowej. Jasne i rozkładowe

mieszkanie. 3 pokoje, 52m2. Zlokalizowane

na IV piętrze, piwnica o pow. 4,42

m2. Wystawka okien i loggi: wschód - południe

- zachód. Wszystkie media miejskie.

Tel. 77 474 88 00

Cena: 320 tys. zł

Investdom_20201024013

MIESZKANIA

4-POKOJOWE

Opole, Grudzice. Apartament gotowy

do zakupu, 4 pokoje, Prezentowany Apartament

posiada powierzchnie użytkową

110,70m2 na którą składają się trzy poziomy.

Powierzchnia ogrodu to 57,53 m2.

Tel. 77 474 88 00 (14410)

Cena: 620 000 zł

Investdom_20220528004

Opole, Śródmieście. 4 pokoje, 90m2

Mieszkanie o powierzchni 90 m2 położone

na parterze kamienicy w centrum

Opola. Pierwotnie 3-pokojowe z kuchnią

i łazienką, po generalnym remoncie stało

sie mieszkaniem 4-pokojowym z aneksem

kuchennym.

Tel. 77 474 88 00 (14138)

Cena: 549 000 zł

Investdom_20211128007

Opole ścisłe centrum. Mieszkanie 5 pok.

o pow. 105 m2 na parterze w zadbanej kamienicy.

Idealne pod działalność: gabinety,

kancelarie, stomatologię.

Tel. 505 835 381

Cena: 785 tys. zł do negocjacji

Mediator_20200827005

Opole Kolonia Gosławicka. Pogodne 2 -

duże 4 pok. 85 m2, parter, winda, 2 balokony,

pom.gosp. garaż.

Tel. 517 120 637

Cena: 549 tys. zł

Mediator_20200827010

Opole. Centrum, 5 pokoi, 130m2, Luksusowe,

klimatyczne mieszkanie 5- pokojowe

w Centrum miasta!

Tel. 77 474 88 00 (11800)

Cena: 1 600 000 zł

Investdom_5973

OFERTY LOKALI I OBIEKTÓW

Opole. Lokal można zaadaptować na

dowolną działalność. 5 pomieszczeń,

101m2Oferujemy Państwu na sprzedaż

wolnostojący budynek jednokondygnacyjny

o pow. 101m2 położony na wybrukowanej,

ogrodzonej działce o pow.

0,0255m2 na opolskim Zaodrzu.

Tel. 77 474 88 00 (13787)

Cena: 599 000 zł

Investdom_20210830004

Opole, Centrum. Lokal komercyjny położony

w centrum Opola. Umiejscowiony na

I piętrze o pow. 72,37 m2. Lokal składa się

z 2 sal, toalety.

Tel. 77 474 88 00 (12780)

Cena: 360 tys. zł

Investdom_2019072413

Pod Opolem. Działka budowlana 10,07

ara, dojazd asfaltowy, media w drodze.

Tel. 517 120 637

Cena: 12.000/ar

Mediator_20220329001

Opole. Działka budowlana ogrodzona,

czysta, media w drodze, dojazd asfaltowy.

Powierzchnia 690m2.

Tel. 517 120 637

Cena: 148 tys. zł

Mediator_20220329002

Opole. Lokal można zaadaptować na dowolną

działalność. wolnostojący budynek

jednokondygnacyjny o pow. 101m2 położony

na wybrukowanej, ogrodzonej działce

o pow. 0,0255m2 na opolskim Zaodrzu,

5 pomieszczeń, 101m2

Tel. 77 474 88 00 (13787)

Cena: 599 000 zł

Investom_20210328012

Pod Opolem. Działka pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną o pow. 7 ha. Wg. mpzp

możliwość postawienia ok 50 budynków.

Tel. 517 120 637

Cena: 79 zł/m2

Mediator_20200827016

Blisko Opola. Pow. 8,7 ara pod zabudowę

jednorodzinną. Uzbrojona: energia elektryczna,

kanalizacja, woda. Dobry dojazd

do obwodnicy i Opola.

Tel. 517 120 637

Cena: 12 tys. zł/ar

Mediator_ 201905005

Pod Opolem. Działka pod zabudowę jednorodzinną

10 arów. Uzbrojona: woda,

prąd, kanalizacja.

Tel. 517 120 637

Cena: 12 tys. zł/ar

Mediator_ 201905017

Opole. Peryferie, 690 m2 z pełnym uzbrojeniem),

ogrodzona. OKAZJA!

Tel. 517 120 637

Cena: 129 tys. zł do neg.

Poszukujemy

Mediator_5650

działki budowlane

w Opolu i okolicy

pod zabudowę

mieszkaniową

wielorodzinną.

Tel. 517 120 637

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

OPOLE

Str. 27

Szukamy do najmu domu na wsi z ogrodem na 5-10 lat

O F E R T Y N A J M U

W rozliczeniu opieka nad domem, ogrzewanie w zimie,

bieżące remonty, dbałość o ogród. Może być bez mebli.

Ogłoszenia prywatne

drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia

na adres: SMS:

604 56 33 21

e-mail: redakcja@orn24.pl.

www.orn24.pl

Opole. Piękny domy wolnostojący

o powierzchni użytkowej 187 m2 , nieruchomość

zlokalizowana na 5 arowej

działce w zachodniej części Opola.

Tel. 77 474 88 00 (14388)

Cena: 595 000 zł

Investdom_20220426006

Tel. 517 120 637

O F E R T Y D O M Ó W

Opole, Metalchem. Spokojna okolica -

zapraszam do oglądania, cena za dom

pod klucz. 5 pokoi, 162m2 na działce

o powierzchni 306 m2.

Tel. 77 474 88 00 (14227)

Cena: 899 000 zł

Investdom_20220129001

Opole, Krzanowice. 5 pokoi, 136m2

Dom wybudowany w technologii tradycyjnej

z cegły ceramicznej, dach kryty

dachówka betonową. Dom docieplony.

Tel. 77 474 88 00 (14333)

Cena: 900 000 zł

Investdom_20220328006

Opole, Malina, Opole - Malina. Dom

dwurodzinny! 7 pokoi, 195m2

Tel. 77 474 88 00 (14336)

Cena: 990 000 zł

Investdom_20220328005

Opole, Zaodrze. Dom pod działalność-

-biura łącznie 300m2, można przywrócić

funkcje mieszkalną. Zaodrze, 6 pokoi,

257m2

Tel. 77 474 88 00 (13772)

Cena: 1 350 000 zł

Investom_20210328002

Opole - Wrzoski. Do wynajęcia lokal użytkowy

o pow. 37 m2. Czynsz 75 zł/m2 + media

wg zużycia.

Tel. 505 835 381

Cena: 2.770 zł

Mediator_20210628002

Opole - Wrzoski. Do wynajęcia lokal użytkowy

o pow. 133 m2. Czynsz 60 zł/m2 +

media wg zużycia.

Tel. 505 835 381

Cena: 7.900 zł

Mediator_20210628003

Opole, ul. Głogowska. Lokal biurowy na

1 p. budynku biurowego o pow. 140,5 m2

z zapleczem socjalnym z opcją 2 niezależnych

wejść. Rozbudowana sieć parkingów.

Tel. 509 828 078

CENA: 4000,00 zł netto

Investdom_20200629002

Opole, ul. Głogowska. Powierzchnia

magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym

253m2 z opcją ogrzewania. Teren

monitorowany z dostępnymi miejscami

parkingowymi.

Tel. 509 828 078

CENA: 3542,00 zł netto

Investdom_20200629003

Opole, ul. Głogowska. Lokale biurowe,

usługowe na parterze o łącznej pow. 200

m2 z zapleczem socjalnym.

Tel. 509 828 078

CENA: 5600,00 zł netto

Investdom_20200629001

Opole. Centrum, Ciekawa propozycja Polecam,

do wynajęcia pomieszczenie biurowe

o powierzchni 20 m2. Lokal znajduje

sie na II piętrze.

Tel. 77 474 88 00 (12920)

Cena: 599 zł

Investdom_20191028018i

Opole. Centrum przy rynku. 72 m2, 3 pom.

sprzedażowe, socjalne z aneksem, WC,

pom. gospodarcze, na parterze.

Tel. 517120637

Cena: 4.320 zł netto+ media

Mediator_20190820007

Opole, ul. Głogowska. Kontenery magazynowe

o pow. 28,5 m2 na terenie monitorowanym

i chronionym. Opcja dostarczenia

kontenerów pod wskazany adres.

Umowy już od 1 miesiąca najmu.

Tel. 515 100 220

CENA: 500,00 zł netto

Investdom_20200629004

Nowe biurowce w Opolu - Klasa A. 6 pomieszczeń,

250m2. Oferta dotyczy przykładowego

lokalu. Cena wynajęcia netto

- 50 zł/m2.

Tel. 77 474 88 00

(12771)

Cena: 12 500 zł

Investdom_20190820007

Opole. Centrum, 6 pomieszczeń, 365m2.

Duzy lokal handlowy z witryną, parter

przy bardzo ruchliwej ulicy.

Tel. 77 474 88 00 (11833)

Cena: 13 900 zł

Investdom_5871

Opole Centrum. Lokal na parterze pod

działalność biurowo-handlową o pow.

88 m2.

Tel. 517 120 637

Czynsz najmu: 5.000 zł

Mediator_20191127009m

Opole. Centrum, 169m2, 5 pomieszczeń,

standard podwyższony, parter jednej z kamienic

w ścisłym centrum Opola.

Tel. 774748800 (11074)

Cena: 13 520 zł + opłaty

Investdom_5474

Opole. Ścisłe centrum, 176m2, ul. Krakowska

składa się z części sprzedażowej, pomieszczeń

gosp. oraz socjalnych.

Tel. 774748800

(2581)

Cena: 15 tys. zł + opłaty

Investdom_5475

Opole, Groszowice. Dom do adaptacji

- 5 minut do Centrum. 4 pokoje, 115m2

dom bliźniak

Tel. 77 474 88 00

Cena: 630 tys. zł

Investdom_20210224002

Opole. Czarnowąsy, - piękna, duża

działka! Staw! Cały dom podpiwniczony!

Dom na sprzedaż Opole, Czarnowąsy,

4 pokoje, 310m2

Tel. 77 474 88 00 (11973)

Cena: 830 tys. zł

Investdom_5929

Borki k/Opola. 5 pokoi, 160m2 Ogrodzony

teren o pow. ok. 17 arów, budynek

mieszkalny o pow. ok. 160 m2 oraz

budynak gospodarczy.

Tel. 77 474 88 00 (14158)

Cena: 559 000 zł

Investdom_20211128009

POWIAT OPOLSKI

Opole - Czarnowąsy. Dom dwurodzinny

w z pomieszczeniami na działalność

gospodarczą i garażami o pow. 269 m2

na działce 800 m2.

Tel. 505 360 090

Cena: 830 tys. zł

Mediator_20191028001m

Opole. 140m2, 4p., 2 łaz., wysoki standard,

do zamieszkania lub na działalność.

Działka 670 m2. Pow. dodatk.

115 m2. Garaże.

Tel. 517 120 637 (0183)

Cena: 782 tys. zł

Mediator_4816

Opole - Brzezie. Dom jednorodzinny

80 m2 na działce 9 arów z ciepłem

z elektrowni.

Tel. 505 360 090

Cena: 350 tys. zł

Mediator_20211226001

Stare Siołkowice. Gospodarstwo rolne

o pow. 21.130 m2 z zabudowaniami,

w tym dom do kapitalnego remontu

o pow. 167 m2

Tel. 505 360 090

Cena: 209 tys. zł

Mediator_

Pod Opolem. Działka - tereny lasów

o funkcji rekreacyjnej i uprawy polowe

oraz dolesienie. Powierzchnia 10.670

m2.

Tel. 505 360 090

Cena: 350 tys. zł

Mediator_20220329005

Działki budowlane na terenie Opola

dla zdecydowanych klientów!

Tel. 77 474 88 00.

Turawa. Nowa szeregówka całoroczna

64,5m2, salon, kuchnia, sypialnia, antresola,

działka 120m2.

Tel. 517 120 637

Cena: 306 tys. zł

Kotórz Wielki, Turawa. Zielona okolica.

6 pokoi, 118m2

Tel. 77 474 88 00 (14230)

Cena: 519 000 zł

Mediator_20210426006

Investdom_20220129003

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 28

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:

POWIAT OPOLSKI

Ligota Górna. 4 pokoje, 188m2. Stan

domu idealny. Nowoczesna aranżacja,

duże przeszklenia oraz wysoki standard

wykończenia

Tel. 77 474 88 00 (12136)

Cena: 1 603 470 zł

Investdom_6004

Tułowice. Skarbiszowice, 160m2, 6

pok., 2 łaz., strych do zagospodarowania.

Duża, zadbana działka 0,74 ha.

tel. 517 120 637

Cena: 489 tys. zł

Mediator_201906003

Przecza. Duża działka budowlana o pow.

60 arów. Media: woda, prąd, kanalizacja.

Istnieje możliwość podziału na mniejsze

działki. Działka przy drodze głównej.

Tel. 505 835 381

Cena: 7.900/ar

Mediator_20211025004

Gmina Dąbrowa. Działki rolne - Lipowa.

Klasa gruntu IV, V.

Tel. 505835381

Cena za ha: 60 tys. zł

Mediator_20220426002

Dobrzeń Wielki, Os. Energetyk. 3 pokoje,

65m2 Nieruchomość składa się z trzech

pokoi, odrębnej kuchni, łazienki, toalety

oraz balkonu. Do mieszkania przynależy

piwnica o powierzchni około 20 m2.

Tel. 77 474 88 00 (14396)

Cena: 380 000 zł

Investdom_20220426002

Nakło, Tarnów Opolski. 1009m2 Oferujemy

na sprzedaż działkę o powierzchni

10 arów. Media (prąd, woda, kanalizacja)

w bliskiej odległości od działki. W sąsiedztwie

działki domy , tereny leśne, pola,

idealne miejsce pod budowę własnego

domu.

Tel. 77 474 88 00 (13916)

Cena: 89 000 zł

Investdom_20210628011

Jełowa. Działka usługowa w przy drodze

wojewódzkiej o pow. 5.515 m2 woda, prąd,

telefon

Tel. 505 360 090

Cena: 250 tys. zł

Mediator_20210528002

Chróścice. Działka w Chróścicach 3065 m2

z pięknymi wysokimi sosnami, w drodze:

gaz, woda, kanalizacja, prąd.

Tel. 505 360 090

Cena: 200 tys. zł

Mediator_20201221008

Dobrzeń Wielki. Działka w Dobrzeniu

Wielki 918 m2. Media: woda, kanalizacja

i prąd w pobliżu.

Tel. 505 360 090

Cena: 80 tys. zł

Mediator_20201221009

Brynica, Łubniany. 13200m2 Oferujemy

Państwu na sprzedaż teren o powierzchni

około 1,32 ha. znajdujący się w Brynicy. Teren

o równomiernym kształcie, składa się

z pięciu sąsiadujących ze sobą działek.

Tel. 77 474 88 00 (13643)

Cena: 200 000 zł

Investdom_20201129041

Chróścice. Działka w Chróścicach 724 m2,

w drodze: gaz, woda, kanalizacja, prąd.

Tel. 505 360 090

Cena: 62,5 tys. zł

Mediator_20201221005

Siedliska. Działka budowlana ok. 9,5 ara.

Blisko dojazd do A-4.

Tel. 505 835 381

Cena: 85 tys. zł

Mediator_20201221010

Łubniany, Zielona okolica. 1380m2,

działka o powierzchni około 1380m2, położoną

w miejscowości Łubniany. Teren

o kształcie zbliżonym do prostokąta z dojazdem

drogą gruntową. Teren płaski.

Tel. 77 474 88 00 (13631)

Cena: 138 000v zł

Investdom_20201129043

Blisko Opola. Pow. 10,69 ara pod zabudowę

jednorodzinną. Uzbrojona: energia

elektryczna, kanalizacja, woda. Dobry dojazd

do obwodnicy i Opola.

Tel. 517 120 637

Cena: 128 tys. zł

Mediator_ 201905005

Bukowo, Murów. Działka gruntu o pow.

45 arów. Teren o kształcie zbliżonym do

prostokąta z dojazdem drogą gruntową.

Cicha i spokojna okolica

Tel. 77 474 88 00 (13093)

Cena: 10 368 zł

Investdom_20200226014

Łąka k/ Kadłuba Turawskiego. Grunty

rolne o powierzchni ok. 1,5 ha.

Tel. 517 120 637

Cena: 66.000 zł

Mediator_20200226005m

Dobrzeń W. Działka o pow. 5106 m2 blisko

drogi wojewódzkiej. Tereny inwestycyjne

- przeznaczone dla obiektów produkcyjnych,

składów i magazynów.

Tel. 505 36 00 90

Cena: 300 tys. zł

Mediator_2020012606

Bukowo, Murów. 6000m2 dwie działki

gruntu o powierzchni 60 arów, położony

w Bukowie, w gminie Murów.

Tel. 77 474 88 00 (13068)

Cena: 19 200 zł

Investdom_2020012609

Bukowo, Murów. 3240m2, działka gruntu

o powierzchni 45 arów. Teren o kształcie

zbliżonym do prostokąta.

Tel. 77 474 88 00 (13093)

Cena: 10 368 zł

Investdom_2020012610

Bukowo, Murów. 4540m2, działka gruntu

o powierzchni 45 arów, położony w Bukowie,

w gminie Murów. Teren o kształcie

zbliżonym do prostokąta.

Tel. 77 474 88 00 (13092)

Cena: 11 528 zł

Investdom_2020012611

Stare Budkowice, Murów. Około 64 arów,

teren o kształcie zbliżonym do prostokąta

z dojazdem drogą asfaltową. Media przy

drodze głównej: woda, prąd.

Tel. 77 474 88 00 (13014)

Cena: 40 tys. zł

Investdom_20191222009

Gracze. Dom jednorodzinny z zabudowaniami

gospodarczymi. Do remontu.

Działka 22,5 ara, możliwość prowadzenia

działalności usługowej.

Tel. 505835381

Cena: 212 tys. zł do negocjacji

Mediator_20210927001

Osowiec, Turawa. Dziaka ok. 10 arów,

dom o pow. 180m2, 6 pokoi. W otoczeniu

lasu, w pobliżu małego stawu

Tel. 77 474 88 00

Cena: 480 tys. zł

Investdom_20200426009

Dąbrowa. Szeregówki piętrowe z ogródkami

w Dąbrowie k/Opola.

Tel. 505 835 381

Cena: od 434 tys. zł

Dobrzeń Wielki . Dom 167 m2, 8 pokoi,

2 łazienki, ogrzewanie na pelety, działka

360 m2.

Tel. 505 360 090

Cena: 495 tys zł

Mediator_20201221011

Nowe Siołkowice. Blisko lasu i kąpieliska

dom 144 m2 na działce 13 ar wraz

zabudowaniami gospodarczymi (garaże,

stodoła, kuchnia letnia).

Tel. 505 360 090

Cena: 399 tys. zł

Mediator_20220426003

Chrząstowice. Dzałka budowlana z mpzp

budownictwo jednorodzinne. Pow. 11,3

ara. Media w drodze. Udział w drodze do

wykupienia.

Tel. 517 120 637

Cena: 120 zł/m2

Mediator_20220329003

Chrząstowice. Działka z mpzp pod jednorodzinną

zabudowę mieszkaniową. Blisko

las. Media w drodze.

Tel. 517 120 637

Cena: 12 tys. zł/ar

Mediator_20220329004

Gmina Dobrzeń Wielki. Przestronne bezczynszowe

2 pokojowe mieszkanie o pow.

52 m2 gotowe do zamieszkania.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 180 000 zł

Kosikowski_20210427005

Gmina Murów. ATRAKCYJNA CENA!

Mieszkanie o pow. ok. 32,5 m2 z balkonem

oraz przynależną piwnicą.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 95 000 zł

Kosikowski_20210427006

Mediator_20220129001

Łubniany. Działka budowlana o pow. 4110

m2, media w drodze prąd, woda, kanalizacja,

gaz

Tel. 505 360 090

Cena: 250 tys. zł.

Mediator_20211226004

Dobrzeń Wielki. Działka usługowa o pow.

5206 m2 przy drodze wojewódzkiej, media

prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Tel. 505 360 090

Cena: 199 tys. zł

Mediator_20211226006

Marszałki, Turawa. Działka w okolicy

Osowca i Jezior Turawskich - POLECAM !!!

2200m2

Tel. 77 474 88 00 (14170)

Cena: 155 000 zł

Investdom_20211128011

Jełowa, Łubniany. Teren o powierzchni

32,15 arów w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego dzieli się

na część pod zabudowę mieszkaniową,

jednorodzinną - około 10 arów oraz część

stanowiącą zieleń i rolę = około 22 arów.

Tel. 77 474 88 00 (14169)

Cena: 150 000 zł

Investdom_20211128012

Lipowa. Działka budowlana o pow. ok. 40

arów. Media: woda, prąd. Istnieje możliwość

podziału na mniejsze działki. Działka

przy drodze głównej.

Tel. 505 835 381

Cena: 199 tys. zł

Mediator_20211025002

Lipowa. Działka pod budowę domu. Powierzchnia

ok 16 arów. Media: woda, prąd.

Działka przy drodze głównej.

Tel. 505 835 381

Cena: 79.000 zł

Mediator_20211025003

Pomagamy w wyborze

i analizie działek pod inwestycje.

Przygotowujemy wielobranżową

dokumentacje projektową.

Zapewniamy wysoką

jakość Architektury .

Zapraszamy do kontaktu

przez stronę internetową

Tel. 574 349 211

www.spirala-architektura.pl

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Str. 29

Opolski Rynek Nieruchomości dostępny w wielu miastach województwa opolskiego:

· OPOLE · KRAPKOWICE · KĘDZIERZYN-KOŹLE · PRUDNIK · NYSA · BRZEG · NAMYSŁÓW

· KLUCZBORK · OLESNO · STRZELCE OPOLSKIE · GŁOGÓWEK · GOGOLIN

POWIAT OPOLSKI

POWIAT KRAPKOWICKI

Nowe Budkowice, Murów. Około 1,2 ha.

Teren o kształcie zbliżonym do prostokąta

z dojazdem drogą grntową. Media przy

drodze głównej: woda, prąd.

Tel. 77 474 88 00 (13013)

Cena: 25 tys. zł

Investdom_20191222010

Daniec. Działka pod zabudowę przemysłowo-handlową

zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Pow. ok. 1,4 ha. Super cena!

tel. 517 120 637

Cena za całość 358 tys. zł do neg.

Mediator_20191028004m

Chróścice działka siedliskowa 5 276 m2.

Media w drodze: prąd, woda, kanalizacja

i będzie gaz.

Tel. 505360090

Cena: 70 tys. zł.

Mediator_202004260005

Okolice Lubszy. Działka rolna składająca

się z pięciu działek o łącznej pow. 9,08 ha.

Tel. 505 360 090

Cena: 181 600 zł

Mediator_20190820010

Chróścice. LAS 11290 m2 drzewa o średnicy

powyżej 25 cm ok. 200 szt, poniżej 25 cm ok.

50 szt drzewa liściaste ok. 20 szt.

Tel. 505 360 090

Cena: 58 tys. zł do neg.

Mediator_4858

Chróścice, Dobrzeń Wielki. 800m2. Działka

uzbrojona z dostępem do kanalizacji, sieci

gazowej, wody i energii.

Tel. 77 474 88 00 (11818)

Cena: 320 tys. zł

Investdom_5886

Dylaki. Działka budowlano-rekreacyjna

o pow. 8,4 ara, uzbrojona, spokojna lokalizacja,

dobry dojazd, dużo zieleni.

Tel. 517 120 637

Cena: 58 tys. zł

Mediator_5649

Dobrzeń Wielki. Działka 1236 m2. Działka

pusta, płaska, prostokątna.

Tel. 505360090

Cena: 111 tys. zł

Mediator_2019072408

Jełowa. Działka do zabudowy lub podziału

na mniejsze - pow. 25 arów. Dostęp do drogi

publicznej. Media w drodze

Tel. 517 120 637

Cena: 4,5 tys. zł/ar do negocjacji

Mediator_6007

Kały, Murów. 25 km od Opola. Piękna

okolica! 2300m2 Media (prąd, woda) w bliskiej

odległości od działki.

Tel. 77 474 88 00 (12512)

Cena: 80 500 zł

Investdom_ 201904014

Suchy Bór. Przemysłowa 3,45ha. W Miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego

- jako Ba - Tereny przemysłowe,

Lz - Grunty zadrzewione

Tel. 77 474 88 00 (12230)

Cena: 1750 tys. zł

Investdom_6087

Skarbiszowice. Tułowice. Powierzchnia działek

to 2,0877 ha. Większa z działek to grunt

budowlany z funkcją produkcji oraz usługi.

Tel. 77 474 88 00 (12454)

Cena: 550 tys. zł

Investdom_201903013

POWIAT KLUCZBORSKI

Mieszkanie na sprzedaż Krapkowice.

2 pokoje, 36m2 Oferujemy Państwu do

sprzedaży mieszkanie położone w jednej

z kamienic w Krapkowicach. Lokal mieści

się na drugim piętrze i składa z: pokoju

dziennego, aneksu kuchennego, sypialni,

łazienki i przedpokoju.

Tel. 77 474 88 00 (14439)

Cena: 129 000 zł

Investdom_20220528007

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.

2 pokoje, 34m2 Apartamenty sprzedawane

będą w stanie deweloperskim, a budowa

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych

energooszczędnych technologii

Tel. 77 474 88 00 (14295)

Cena: 230 860 zł

Investdom_20220226008

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.

2 pokoje, 44m2 Apartamenty sprzedawane

będą w stanie deweloperskim, a budowa

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych

energooszczędnych technologii.

Tel. 77 474 88 00 (14292)

Cena: 292 991 zł

Investdom_20220226009

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.

3 pokoje, 59m2 Apartamenty sprzedawane

będą w stanie deweloperskim, a budowa

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych

energooszczędnych technologii.

Tel. 77 474 88 00 (14303)

Cena: 364 002 zł

Investdom_20220226010

Krapkowice. 5 pokoi, 177m2. Atrakcyjna

nieruchmość położona w cichej, spokojnej

okolicy.

Tel. 77 474 88 00 (14315)

Cena: 695 000 zł

Investdom_20220226012

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.

4 pokoje, 78m2 Apartamenty sprzedawane

będą w stanie deweloperskim, a budowa

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych

energooszczędnych technologii.

Tel. 77 474 88 00 (14302)

Cena: 466 381 zł

Investdom_20220226011

Krapkowice. 2 pokoje, na parterze kamienicy

znajdującej się w Krapkowicach.

Mieszkanie o powierzchni 51 m2 składa

się z dwóch pokoi, ( w tym jeden przechodni),

kuchni, komunikacji oraz łazienki.

Tel. 77 474 88 00 (14078)

Cena: 135 000 zł

Investdom_20220129007

Krapkowice. Kawalerka, 38m2 Mieszkanie

o powierzchni 38 m2 składa się dużego

pokoju, kuchni, komunikacji oraz łazienki.

Tel. 77 474 88 00 (14120)

Cena: 175 000 zł

Investdom_20211128015

Krapkowice. Kawalerka, 38m2, lokal mieszkalny

położony na trzecim piętrze, w jednym

z budynków wielorodzinnych w Krapkowicach.

Tel. 77 474 88 00 (14120)

Cena: 175 000 zł

Investdom_20211025011

Krapkowice, otmęt, Krapkowice. 7

pokoi, 275m2m, budynek wielorodzinny

z dużym potencjałem.

Tel. 77 474 88 00 (13004)

Cena: 620 tys. zł

Investdom_20200323024

Stradunia, Walce, Opolska. Nieruchomość

gruntowa o powierzchni 8,13 ara.

Tel. 77 474 88 00

Cena: 50 000 zł

Investom_20210328020

Stradunia, Walce, Opolska. Nieruchomość

gruntowa o powierzchni 8,13 ara.

Kształ prostokąta, dojazd drogą asfaltową

Tel. 77 474 88 00 (13715)

Cena: 50 tys. zł

Investdom_20210224029

Gogolin, Gogolin-Osiedle Dębowe. 3

pokoje, 60m2

Tel. 77 474 88 00

Cena: 283 504 zł

Investdom_20210127012

Stradunia, Krapkowice. 5 pomieszczeń,

108m2 Lokal usługowo-handlowy..

Tel. 77 474 88 00 (13638)

Cena: 65 000 zł

Investdom_20201129031

Gwoździce. Krapkowice, 1804m2. Działka

w kształcie zbliżonym do trójkąta.

Tel. 77 474 88 00 (13635)

Cena: 239 000 zł

Investdom_20201129032

Obieszowice, Walce. 2550m2 Kształt

prostokąta o wymiarach ok 60m x 43m.

Tel. 77 474 88 00 (12887)

Cena: 89 000 zł

Investdom_20201129035

Zdzieszowice. 4 pokoje, 148m2. Budynek

murowany, ocieplony styropianem,

dach spadzisty, kryty dachówką cementową.

Tel. 77 474 88 00 (14421)

Cena: 620 000 zł

Investdom_20220528008

Kluczbork, CENTRUM. CENA DO NEGO-

CJACJI! Mieszkanie składa się z pokoju,

kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Na

podłogach płytki i panele.

Tel. 77 474 88 00 (14142)

Cena: 110 000 zł

Investdom_20211226007

Kluczbork, CENTRUM. CENA DO NEGO-

CJACJI! Mieszkanie składa się z pokoju,

kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Na

podłogach płytki i panele.

Tel. 77 474 88 00 (14142)

Cena: 124 000 zł

Investdom_20211226007

Lasowice Wielkie. CENA DO NEGOCJA-

CJI! Obiekt na sprzedaż, 1 pomieszczenie,

230m2 Obszerny teren odpowiedni dla

samochodów dostawczych umożliwiający

postój oraz manewrowanie samochodami

ciężarowymi.

Tel. 77 474 88 00 (14162)

Cena: 950 000 zł

Investdom_20211226009

Byczyna. DUŻE MIESZKANIE Z BALKO-

NEM. CENA DO NEGOCJACJI. 4 pokoje,

90m2

Tel. 77 474 88 00 (14228)

Cena: 295 000 zł

Investdom_20220129008

Ligota Górna. Działka budowlana o powierzchni

9,82 ar położoną w. Odległość

od centrum Kluczborka około 2 km.

Tel. 77 474 88 00 (13542)

Cena: 80 000 zł

Investdom_20201129009

Gierałcice, Wołczyn. Działka o powierzchni

14 arów - nie uzbrojona. W bezpośredniej

okolicy terenu: woda, prąd

Tel. 77 474 88 00 (13338)

Cena: 22 000 zł

Investdom_20201129011

Gogolin, Gogolin-Osiedle Dębowe. 5

pokoi, 137m2. Dwadzieścia segmentów

mieszkalnych w zabudowie szeregowej.

Tel. 77 474 88 00

Cena: 595 000 zł

Investdom_20220226013

Krapkowice, Otmęt. 4 pokoje, nieruchomośc

gruntowa o pow. 921 m2, zabudowaną

budynkiem o pow. ok. 90 m2.

Tel. 77 474 88 00 (13472)

Cena: 350 000 zł

Investdom_20211025014

Walce, Walce. 5 pokoi, 178m2. Cicha

i spokojna okolica. Budynek nadaje się

do zamieszkania dla dwóch rodzin i jest

w stanie do remontu

Tel. 77 474 88 00 (14400)

Cena: 220 000 zł

Investdom_20220426012

Poszukujemy działki budowlane w Opolu i okolicy

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Tel. 517 120 637

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 30

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:

Opolski Rynek Nieruchomości dostępny w wielu miastach województwa opolskiego:

· OPOLE · KRAPKOWICE · KĘDZIERZYN-KOŹLE · PRUDNIK · NYSA · BRZEG · NAMYSŁÓW

· KLUCZBORK · OLESNO · STRZELCE OPOLSKIE · GŁOGÓWEK · GOGOLIN

POWIAT BRZESKI

Brzeg. Ogrzewanie miejskie, balkon! 2 pokoje,

78m2 Oferujemy Państwu na sprzedaż

atrakcyjny lokal mieszkalny położony

na trzecim piętrze w jednej z kamienic

w Brzegu. Lokal o powierzchni 77,53m2

składa się z salonu z wyjściem na balkon,

sypialni, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Tel. 77 474 88 00 (14085)

Cena: 315 000 zł

Investdom_20220528009

Lewin Brzeski. 3 pokoje, 87m2 Do sprzedaży

mieszkanie zlokalizowane na pierwszym

piętrze w centrum Lewina BrzeskiegoLokal

ze względu na powierzchnię

posiada spory potencjał aranżacyjny, pokoje

są duże i przestronne, lokal wymaga

remontu.

Tel. 77 474 88 00 (14432)

Cena: 230 000 zł

Investdom_20220528010

Brzeg. Ogrzewanie miejskie, balkon! 2

pokoje, 78m2 Bardzo korzystny układ pomieszczeń,

pokoje duże ustawne i bardzo

przestronne. Ogrzewanie miejskie, ciepła

woda z piecyka gazowego. Dobra lokalizacja,

Tel. 77 474 88 00 (14085)

Cena: 315 000 zł

Investdom_20220426007

Brzeg. 3 pokoje, Lokal o powierzchni

53.90m2 z balkonem i ogrzewaniem miejskim!

Mieszkanie jest w pełni rozkładowe,

składa się z salonu, kuchni, dwóch sypialni,

przedpokoju oraz łazienki z wc

Tel. 77 474 88 00 (14385)

Cena: 277 000 zł

Investdom_20220426008

Brzeg. kawalerka, 28m2 Mieszkanie bardzo

przyjemne i słoneczne. Ogrzewanie

miejskie, ciepła woda z piecyka gazowego,

niewielkie koszty utrzymania mieszkania.

Tel. 77 474 88 00

(14321)

Cena: 125 000 zł

Investdom_20220328010

Brzeg. Lokal na sprzedaż Brzeg, 4 pomieszczenia,

82m2 Na parterze znajdują

się dwie duże sale sprzedaży, każde

z osobnym wejściem oraz dodatkowe dwa

pomieszczenia. Bezpośrednio pod lokalem

znajduje się piwnica o powierzchni

50,16m2, którą również można zagospodarować

pod swoją działalność.

Tel. 77 474 88 00 (14157)

Cena: 370 000 zł

Investdom_20211226004

2 pokoje, 39m2. Mieszkanie składa. się

z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi oraz

łazienki z wc. Lokal wymaga częściowego

remontu, w lokalu wymieniono stolarkę

okienną oraz częściowo instalację elektryczną,

Tel. 77 474 88 00 (14337)

Cena: 135 000 zł

Investdom_20220328011

Lewin Brzeski. Mieszkanie z ogródkiem

i garażem! 3 pokoje, 62m2Zapraszamy

Państwa do zakupu lokalu mieszkalnego

o powierzchni 61,67m2 usytuowanego

na parterze budynku w centrum Lewina

Brzeskiego.

Tel. 77 474 88 00 (14235)

Cena: 350 000 zł

Investdom_20220226018

Brzeg. Garaż + własny ogródek! 4 pokoje,

78m2 Oferowana nieruchomość to cztery

pokoje, kuchnia, łazienka i ganek.

Tel. 77 474 88 00 (12794)

Cena: 370 000 zł

Investdom_20210830009

Brzeg. Garaż + własny ogródek! 4 pokoje,

parter, pow. użytkowa 78,20m2 w budynku

dwurodzinnym w Brzegu wraz z garażem

oraz własnym ogródkiem.

Tel. 77 474 88 00 (12794)

Cena: 370 000 zł

Investom_20210328016

Brzeg. Działka inwestycyjne na sprzedaż

Brzeg, 5966m2

Tel. 77 474 88 00 (13828)

Cena: 670 000 zł

Investdom_20210425011

Nowa Wieś Mała. Działka budowlana o powierzchni

9,41 ar. W miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego działka

przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną

z możliwością prowadzenia usług

Tel. 77 474 88 00 (13655)I

Cena: 94 100 zł

Investdom_20210224019

Lewin Brzeski, Wronów. Działka rolna

w Wronowie gmina o pow. 60.800 m2 porośnięta

wierzbą energetyczną.

Tel. 505 360 090

Cena: 152 tys. zł

Mediator_20201221014

Brzeg. 2 pokoje, 51m2. Lokal mieszkalny

o powierzchni 51,45m² składa się z salonu

z aneksem kuchennym, oddzielnej sypialni,

łazienki z wc i przedpokoju.

Tel. 77 474 88 00 (13187)

Cena: 295 000 zł

Investdom_20201128005

Brzeg, Mieszkanie + garaż. 3 pokoje,

88m2 Mieszkanie jest przestronne, z dużym

potencjałem. Nieruchomość nie wymaga

nakładów finansowych, mieszkanie

jest gotowe do wprowadzenia.

Tel. 77 474 88 00 (12020)

Cena: 275 000 zł

Investdom_20201128010

Pisarzowice, Lubsza. 3000m2. Oferujemy

Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni

ok. 0,3000 ha w miejscowości Pisarzowice,

gmina Lubsza. Media - woda, prąd

- w okolicy.

Tel. 77 474 88 00

(13257)

Cena: 180 000 zł

Investdom_20201128024

Pisarzowice, Lubsza. 2950m2 Oferujemy

Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni

ok. 0,2950 ha w miejscowości Pisarzowice,

gmina Lubsza. Media - woda, prąd

- w okolicy.

Tel. 77 474 88 00

(13254)

Cena: 177 000 zł

Investdom_20201128027

Brzeg. Garaż + własny ogródek! 4 pokoje,

78m2. Cztery pokoje, kuchnia, łazienka

i ganek. Do lokalu przynależy piwnica

o powierzchni 17,94m2, kotłownia o powierzchni

7,49m2, pomieszczenie gospodarcze

3,71m2, a także garaż o powierzchni

18,25m2

Tel. 77 474 88 00

(12794)

Cena: 370 000 zł

Investdom_20201128021

Pisarzowice, Lubsza. Działka o pow. ok.

0,5100 ha w miejscowości Pisarzowice,

gmina Lubsza. Media - woda, prąd - w okolicy.

Działka w kształcie prostokąta,

Tel. 77 474 88 00

(13255)

Cena: 306 000 zł

Investdom_20201128026

Kościerzyce, Lubsza. 4 pokoje, 160m2

Bardzo dobra lokalizacja, świetnie położona

działka, okolica bardzo cicha i spokojna

Czas przekazania – od zaraz.

Tel. 77 474 88 00 (14374)

Cena: 435 000 zł do negocjacji

Investdom_20220426005

Pępice, Skarbimierz, PÓŁ DOMU. 4

pokoje, 100m2. Duże mieszkanie - parter

domu, o powierzchni użytkowej

100,13 m2 na działce o pow. ok.10 arów

Cena: 350 000 zł

Tel. 77 474 88 00 (14383)

Investdom_20220426009

Kantorowice. Domek letniskowy

o pow.70 m2. Trzy pokoje. Działka 2 ary.

Nad jeziorem.

Tel. 505 835 381

Cena: 305 tys. zł

Janów, Olszanka, Janów. Pałac w Janowie!

2260 m2 w skład której wchodzi

zabytkowy pałac, neobarokowa brama

wjazdowa, spichlerz oraz altana.

Tel. 77 474 88 00 (14308)

Cena: 1 990 000 zł

Wierzbnik, Grodków. 4 pokoje, 120m2,

murowany dom z zabudowaniami gospodarczymi,

działka o pow. 37 arów.

Do remontu lub wyburzenia

Tel. 77 474 88 00 (14232)

Cena: 89 000 zł

Mediator_20220226001 Investdom_20220226019 Investdom_20220226020

Nowa Wieś Mała, Grodków. 4 pokoje,

92m2, dom GAJA 2, w stanie surowym

otwartym. Działka 10 arów.

Tel. 77 474 88 00 (13660)

Cena: 340 tys. zł

Investdom_20210224018

Łosiów. Dom pod inwestycję. 13 pokoi.

W trakcie remontu. Nowe instalacje.

Ogrzewanie gazowe. Pompa ciepła.

Tel. 505 835 381

Cena: 424 tys. zł

Mediator_20200928004

Szydłowice, Lubsza. 3 pokoje, 80m2

Domu wolno stojący o powierzchni

ok.80 m2 na dużej, 23- arowej działce

we wsi Szydłowice, gmina Lubsza.

Tel. 77 474 88 00

Cena: 152 000 zł

Investdom_20201128037

Żłobizna, Skarbimierz, Osiedle Malinowe.

Dom o powierzchni całkowitej

135,92 m2 w standardzie deweloperskim

zamkniętym. 4 pokoje, 136m2

Tel. 77 474 88 00 (13142)

Cena: 599 000 zł

Investdom_20201128035

Żłobizna, Skarbimierz. 4 pokoje,

118m2. Inwestycja "WILLOWY ZAKĄ-

TEK" – I etap budowy.

Tel. 77 474 88 00 (13930)

Cena: 599 000 zł

Investdom_20210628012

Kruszyna, Skarbimierz. Budynek

mieszkalny o powierzchni użytkowej

ok. 200 m2 położony na działce o powierzchni

500 m2.

Tel. 77 474 88 00 (14184)

Cena: 470 000 zł

Investdom_20220129005

Okolice Brzegu.. Pałac z 1840 r z nieukończonym

remontem. Powierzchnia

pałacu 2260 m2. W pięknym parku 320

drzew na obszarze 15.000 m2.

Tel. 505 360 090

Cena: 1,99 mln zł

Mediator_5760

Lubicz, Lubsza. Ranczo ze stawem i laskiem,

5 pokoi, 125m2

Tel. 77 474 88 00 (13789)

Cena: 970 000 zł

Investom_20210328004

Nowa Wieś Mała, Grodków. Działka 10

ar w drugiej linii zabudowy od drogi. Lokalizacja:

2 km od Grodkowa, 20 km od

Nysy. 4 pokoje, 92m2

Tel. 77 474 88 00 (13660)

Cena: 430 tys. zł

Investdom_20201226007

Błota, Lubsza. Do kapitalnego remontu

/ rozbiórki. 4 pokoje, 160m2. Nieruchomość

gruntowa o powierzchni 22

arów.

Tel. 77 474 88 00 (13901)

Cena: 99 000 zł

Investdom_202105270187

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Str. 31

POWIAT PRUDNICKI

POWIAT NAMYSŁOWSKI

Ogłoszenia prywatne

drukujemy bezpłatnie!

Prudnik okolice. Działka budowlana

z mpzp pod dom jednorodzinny o pow.

790 m2. Ładna okolica.

Tel. 505 105 345

Cena 45,7 tys. zł

Mediator_20210328006

Trzebina. Duża działka pod dom jednorodzinny.

Jest miejscowy plan (MN). Powierzchnia

13,5 ara. Ładny widok na Góry

Opawskie.

Tel. 505 105 345

Cena 84 tys. zł

Mediator_20210328007

Pod Prudnikiem. Działka 10,3 ara

w ustronnym i cichym miejscu.

Tel. 505 105 345

Cena 60 tys. zł

Mediator_20210328008

Uzdrowisko Pokrzywna. Obiekt o pow.

360 m2 na usługi lub cele mieszkaniowe.

Duża ogrodzona posesja 30 arów.

Tel. 505 105 345

Cena: 750 tys zł do negocjacji.

Mediator_20201221016

Prudnik. Duży w stylu prowansalskim

260m2, 6 pokoi, sypialnia z garderobą,

otwarty salon i kuchnia, taras, wiata garażowa,

działka 6,2 ar

Tel. 505 105 345

Cena: 1,15 mln zł

Mediator_20220329006

Pokój. Obiekt użytkowy w centrum Pokoju.

Powierzchnia budynku 484 m2, powierzchnia

działki ok. 22 ary.

Tel. 505835381

Cena: 635 tys. zł

Mediator_20220426001

Namysłów, Zielone Osiedle. Mieszkanie

w stanie deweloperskim, 3 pokoje z balkonem,

46m2. W świetnej lokalizacji.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 211 000 zł

Kosikowski_20210427003

Namysłów, Zielone Osiedle. Mieszkanie

ok. 33m2 na I piętrze w nowym budownictwie

w atrakcyjnej lokalizacji!

Tel. 77 410 50 60

Cena: 165 000 zł

Kosikowski_20210427004

Namysłów. Do sprzedaży rozkładowe, 3

pokojowe mieszkanie z piwnicą zlokalizowane

na spokojnym osiedlu.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 217 000 zł

Kosikowski_20210427008

Namysłów. Nowoczesne, bezczynszowe

mieszkanie o pow. 64,36 m2 na parterze

w Namysłowie!

Tel. 77 410 50 60

Cena: 330 000 zł

Kosikowski_20210427009

Pokój, Jagienna. Do sprzedaży dom w zabudowie

bliźniaczej o pow. 73 m2, 4 minuty

od Pokoju.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 180 000 zł

Kosikowski_20210427007

Gmina Wilków. Wolnostojący dom z możliwością

adaptacji poddasza na sporej działce

zlokalizowany na wsi w gminie Wilków.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 199 000 zł

Kosikowski_20210427010

Głuszyna, Namysłów, DOM Z DUŻĄ

DZIAŁKĄ. 7 pokoi, Budynek o powierzchni

użytkowej 295 m2 + budynek gospodarczy

położony na działce o pow. ok 50 arów

Tel. 77 474 88 00 (13235)

Cena: 550 tys. zł

Investdom_20210127019

Pokój. Kompleks działek o łącznej pow.

19700 m2 z możliwością zabudowy mieszkaniowej.

Media: woda, prąd.

Tel. 505 835 381

Cena: 476 tys. zł

Mediator_20200928001

Wyślij treść ogłoszenia

na adres: SMS:

604 56 33 21

e-mail: redakcja@orn24.pl.

www.orn24.pl

POWIAT OLESKI

Jaworzno Bankowe, Rudniki. 5 pokoi,

dom jednorodzinny wolnostojący o powierzchni

użytkowej około 150 mkw

Tel. 77 474 88 00 (14084)

Cena: 370 000 zł

Investdom_20220129009

POWIAT STRZELECKI

Prudnik. Rezydencja z dużym basenem,spokojna

okolica, ogród, duża działka

50ar

Tel. 505 105 345

Cena: 2,5 mln zł

Pod Prudnikiem. Kompleks działek

budowlanych od 8 do 14 arów. Sielska

okolica, widok na góry.

Tel. 505 105 345

Cena: 58 zł/m2

Mediator_20220329007

Mediator_20210528005

POWIAT NYSKI

Pokrzywna. Dom do adaptacji pow.

362m2. Działka 30 arów..

Tel. 505 105 345

Cena: 890 tys. zł

Mediator_20201128004

Gmina Głuchołazy. Budynek– restauracji

z salą konsumpcyjną na dużej działce

ponad 29 a.

Tel. 505 105 345

Cena: 900 tys. zł.

Mediator_20201128005

Pokrzywna. Działka budowlana pow. 8

arów, nieuzbrojona, okolica turystyczna.

Tel. 505 105 345

Cena: 55 tys. zł.

Mediator_20201128007

Góry Opawskie. Obiekt pałacowo-parkowy

odremontowany, położony na

działce 2,5 ha ze starodrzewiem.

Tel. 505 105 345

Cena: 3,7 mln zł do negocjacji

Mediator_20201128008

Jarnołtówek, Głuchołazy. 15 pokoi,

700m2. OFERTA INWESTYCYJNA!! Obiekt,

Dom, Pensjonat.

Tel. 77 474 88 00 (12741)

Cena: 1 290 000 zł

Investdom_201906014t

Sowin, Łambinowice. 6 pokoi, budynek

mieszkalny jednorodzinny o pow.

158,60 m2, garaż, działka 800 m2.

Tel. 77 474 88 00 (14077)

Cena: 368 000 zł

Investdom_20211025018

Pokrzywna. Obiekt komercyjny - dom

wolnostojący, 361m2, przystosowany

do prowadzenia działalności gospodarczej,

kuchnia, magazyn, działka 29ar

Tel. 505105345

Cena: 800 tys zł

Mediator_20220329008

Namysłów, ul. Stanisławowska. Funkcjonalny

dom w stanie deweloperskim

128m2 z garażem, działka 5 arów.

Tel. 77 410 50 60

Cena: 465 000 zł

Kosikowski_20210427001

Kamienna, Namysłów. Nowe domy

w zabudowie bliźniaczej ok. 87m2 z garażem

i własną działką ok. 275m2 .

Tel. 77 410 50 60

Cena: 323 000 zł

Kosikowski_20210427002

Blisko Strzelec Op. Czynna restauracja

i dom weselny przy krajowej 94. Działka

1ha.

Tel. 607 839 210

Cena: 2,6 mln. zł

Mediator_20210628008

Ogłoszenia nieruchomości z całego województwa opolskiego:

· OPOLE · KRAPKOWICE · KĘDZIERZYN-KOŹLE · PRUDNIK · NYSA · BRZEG · NAMYSŁÓW

· KLUCZBORK · OLESNO · STRZELCE OPOLSKIE · GŁOGÓWEK · GOGOLIN

Wyślij swoje ogłoszenie

prywatne, a zamieścimy

je na koszt redakcji w kolejnym

wydaniu – e-mail:

redakcja@orn24.pl

POZOSTAŁE

Kłodzko - Krosnowice. Działka budowlana

o pow. ok. 55 ara.edia na działce.

Tel. 505 835 381

Cena: 350 tys. zł

Mediator_20201221017

Kłodzko - Krosnowice. Działka pod dom

o pow. ok 10 ar. Media na działce.

Tel. 505 835 381

Cena: 65 tys. zł

Mediator_20201221018

Szczyrk. Klimatyczny dom w centrum,

80 m2, 3 pok., ogrzewanie gazowe,

działka 6,1 ara.

Tel. 607 839 210

Cena: 1,4 mln. zł do neg.

Mediator_20210628010

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Działka budowlana w Ligocie Prószkowskiej

NA CELE DEWELOPERSKIE

blisko lasy, łąki, dużo zieleni

Sprzedam w całości działkę budowlaną

o powierzchni 81 arów na nowym osiedlu

domków jednorodzinnych w gminie Prószków

z podziałem na 8 działek budowlanych.

Każda z wydzielonych 8 działek ma

powierzchnię od 7,3 do 13,99 ara.

Dogodna lokalizacja, spokojna okolica,

blisko lasy, łąki, dużo zieleni

powierzchnia

całej działki

81 arów

8 działek

o pow.

7,3 -13,99 ara

Więcej informacji: tel 696 007 321, tel. 602 482 424

Wygodny

dojazd

15 km

od Opola

Dostępne media:

• woda

• elektryczność

• kanalizacja

Cena: 650 tys. zł

Działki Mechnice

WYGODNA LOKALIZACJA BLISKO OPOLA

OSIEDLE

NOWE MECHNICE

DZIAŁKI BUDOWLANE

Szybki dojazd do centrum miasta

• działki budowlane o powierzchni

ponad 7 arów

Wokół

DUŻO

ZIELENI

Rezerwacja działki budowlanej:

tel. 516 126 431

tel. 696 007 321

• wewnętrzna droga dojazdowa

• sieć energetyczna

w granicy działki

• sieć wodna i kanalizacyjna

w granicy działki

www.dzialkimechnice.pl

Sąsiedztwo

nowych domów

jednorodzinnych

Str. 32

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 33


Str. 34

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 35


Apartamenty Vincent

Apartamenty VINCENT to ponadczasowy

i elegancki design, który

sprawi, że zarówno goście jak

i mieszkańcy budynku poczują jego

prestiż i wyjątkowość. Jest to połączenie

klasyki w nowoczesnym wydaniu

z zastosowaniem materiałów

wysokiej jakości oraz rozwiązań

technologicznych. Dodatkowym

atutem są miejsca parkingowe w garażu

podziemnym oraz komórki lokatorskie

do dokupienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

klientów a zarazem nowoczesnym

rozwiązaniom, przedsięwzięcie

zostanie wzbogacone również

o stacje ładowania samochodów

elektrycznych oraz panele fotowoltaiczne

które sprawią niższe koszty

eksploatacyjne.

Lokalizacja:

Opole Gosławice to dzielnica wielu

możliwości. Codzienna komunikacja,

opieka nad dziećmi, praca, czy

tez organizacja codziennych zadań

jest coraz trudniejsza ze względu na

ograniczenia czasowe.

Apartamenty VINCENT ze

względu na swoje położenie są

kompleksowo przygotowane pod

względem wspierających wygodne

życie elementów infrastruktury.

Bliskość przystanków autobusowych,

centrum handlowego, stacje

ładowania samochodów elektrycznych.

Idealne położenie pod względem

dostępu do lokalnych szkół,

przedszkoli, centrum medycznego.

W pobliżu znajduje się również

centrum handlowe Turawa Park,

sklepy handlowo-usługowe oraz

liczne tereny rekreacyjne, las, trasy

rowerowe, zachęcające do aktywności

na świeżym powietrzu. A dla

miłośników sportu boiska, orliki

KLUB SPORTOWY K2 ARENA

i całodobowa siłownia.

Zespół redakcyjny

BUDUJEMY TWOJĄ

PRZYSZŁOŚĆ

114

mieszkań

w ofercie

U nas znajdziesz

mieszkanie

odpowiadajace

twoim potrzebom

Biuro sprzedaży:

45-222 Opole

ul. Oleska 97H/3

www.apartamentyvincent.pl

Str. 36

513 072 072

Wyjątkowa

lokalizacja

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Coraz bardziej przyśpieszamy i przedstawiamy

postęp prac budowlanych naszej Inwestycji.

Zdjęcia z 20 maja 2022.

Funkcjonalny układ mieszkań i świetna lokalizacja

Aleja Wincenta Witosa w Opolu

Apartamenty

dwupokojowe

Apartamenty

trzypokojowe

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Apartamenty

czteropokojowe

Apartamenty

pięciopokojowe

Str. 37


Kompleksowe usługi ziemne i transportowe

• przygotowanie terenu

pod budowę budynków i dróg

• wyburzenia budynków

• wykopy pod fundamenty

• wykopy pod instalacje

kanalizacyjne

• stabilizacja gruntu

• nasypy, podnoszenia terenu

• usługi transportowe

Gwarantujemy rzetelność obsługi,

fachowość w branży i solidność

Budowa Centrum

logistycznego w Zabrzu

Budowa tunelu –

Dworzec Wschodni w Opolu

www.Pawlik-Transport.pl

Rozpoczęte prace przy nowoczesnym

centrum logistycznym w Jeleniej Górze

Facebook.com/PawlikTransport

Budowa Fabryki

we Wrześni o pow. 130 000 m2

45-124 Opole, ul. Usługowa 2

Biuro: tel. 530 027 959

Nadzór inwestycji: tel. 606 371 433

MOTO-DIESEL SERVICE

WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ

WARSZTAT

tel. 510 870 460

Opole, ul. Kwoczka 86

Technologia bliżej nas

www.MotoDieselService.pl

NAPRAWA

POMP

WTRYSKOWYCH

KOMPUTEROWA

DIAGNOSTYKA

SILNIKÓW

WYMIANA

PASKÓW

ROZRZĄDU

REGENERACJA

TURBOSPRĘŻAREK

REGENERACJA

WTRYSKIWACZY

WYMIANA

OLEJU

SERWIS

KLIMATYZACJA

510 870 460

motodiesel77@o2.pl

Str. 38

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 39


DOMY I DZIAŁKI BUDOWLANE

SPRAWDŹ, JEŚLI CENISZ KOMFORT ŻYCIA, CISZĘ I PIĘKNĄ PRZYRODĘ!

Osiedle Górki to doskonałe miejsce

dla osób, które cenią sobie ciszę,

piękną scenerię przyrody oraz

komfort życia. Zaznaczmy, że

oferowane działki budowlane

znajdują się sześć kilometrów od

miejscowości Opole. Bez żadnych

problemów szybko dostaniemy się

do miasta. Osiedle Górki to idealne

miejsce do wybudowania swojego

wyjątkowego i wspaniałego domu

jednorodzinnego. Postaw na cichą

i bezpieczną okolicę.

CENA

22 000 zł/ar

Przy zakupie działki ze stanem

zerowym dowolnego domu

RABAT 6 000 zł

Górki

pod Opolem

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że wszystkie

sprzedawane przez nas działki są wyposażone w niezbędną

infrastrukturę i media tj. utwardzoną drogę, prąd, wodę oraz

kanalizację w granicy działki.

www.osiedlegorki.pl

Sprzedaż działek i domów –

Jerzy: tel. 533 317 746,

Łukasz: tel. 533 317 748

naturoterapia

Zdrowym

i sprawnym być

ZAPRASZAMY na:

• BIO-rezonans magnetyczny

– analizę składu ciała

• Konsultację Medycyny

Komórkowej dra Ratha

• Konsultacje dietetyczne

ku poprawie zdrowia

• Fitoterapię, czyli naturalne

wspomaganie

• Chiropraktykę – ustawianie

kręgosłupa i stawów

• Hinduski masaż głowy

i karku

Korzystanie z oferty nie zastępuje

porady lekarskiej.

Członek Polskiej Akademii Zdrowia

Wizyty prosimy uzgadniać telefonicznie:

Str. 40

517 120 637

Opole, ul. Kośnego 13/2 (blisko Solarisa)

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 41


KOTŁY NA PELLET I EKO-GROSZEK

o sprawności ponad 90

Pellet Kompakt Lux Pellet Kompakt Perfekt Bio

INWERTEROWE POMPY CIEPŁA

Inteligentne

i nowoczesne

urządzenia

do ogrzewania

oraz chłodzenia

692 761 442 606 870 401 77 46 91 461

www.portal-technika.pl

ul. Jagiełły 39a, 45-920 Opole (Czarnowąsy)

biuro@portal-technika.pl

46-022 Kępa k. Opola

ul. Zawadzka 10

tel. 77 456 86 77

tel./fax 77 458 18 60

kom. 602 574 783, 602 397 211

www.rudatom.com.pl

Złoty Laur Umiejętności

i Kompetencji 2014

Firma Rudatom istnieje od 1989 roku.

Świadczymy usługi w zakresie:

Roboty ziemne

(plantowanie, niwelacja, korytowanie, wykopy)

ponad

33 lata

na rynku

Usługi transportowe

• materiałów sypkich – wywrotki o ładowności od 6 do 25 ton

• sprzętu budowlanego – zestawy niskopodłogowe do 22 ton

• innych materiałów budowlanych (cegła, cement, itp.)

- zestawy do 25 ton

Str. 42

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Zacisze

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 43


Str. 44

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


MEDIATOR POLSKA

MEDIATOR

POLSKA

GRUPA MEDIATOR 32 LATA NA RYNKU

Opole, ul. Kośnego 13/2, parter (blisko Solarisa), biuro@medop.pl

tel. 517 120 637

www.medop.pl

Prudnik

dom 6 pok. 260 m2, działka 620 m2,

do zamieszkania lub na działalność

APARTAMENTY

EKO Górki

SZEREGÓWKI

DĄBROWA

DOMKI

TURAWA

cena 1,15 mln zł

gotowe apartamenty od 80,8

do 86,6 m2, fotowoltaika, pompa

ciepła, działka ok. 325 m2

cena od 476 tys. zł

w budowie szereg. 4pok,2ł.,

ogród, od 108 m2

cena 434 tys. zł

domy całoroczne 64 m2

z kominkiem, tarasem i ogródkiem.

300 m od Jeziora

cena od 306 tys. zł

Gracze

OPOLE Centrum

Pokrzywna

dom piętrowy do remontu, duża

stodoła, budynek gospodarczy,

działka 22,5 ara, ogrodzenie

4 pok. 88 m2, balkon, IIp,

duża piwnica

Poszukujemy

domy na peryferiach

lub na wsi

do wynajęcia

tel. 517 120 637

Willa z możliwością funkcji

mieszkalnej i gastronomicznej 360 m2,

działka 30 arów. Wokół zieleń i góry

cena 212 tys. zł

cena 429 tys. zł

cena 800 tys. zł

Szczyrk Centrum

Działki budowlane

Pogórze Opawskie

Opole

drewniany dom, zewnętrznie

odrestaurowany, wewnętrznie

superkomfort, 80 m2, działka 614 m2

• Opole

• Pokrzywna

• Głuchołazy

• Dylaki

Kompleks działek od 8 do 14 arów

pod bud. jednorodz., widok na góry

Lokal na parterze w centrum

5 pok, 105 m2 idealne na

kancelarię, gabinety

• Prudnik

• Przecza

• Chrząstowice

• Kup

cena 1,4 mln. zł

• Dąbrowa

• Dobrzeń

cena 62 zł/m2

cena 785 tys. zł

Posiadamy w ofercie

tereny inwestycyjne

pod mieszkaniówkę

oraz przemysłowoskładowe

Administracja

najmem -

przyjmujemy

mieszkania i domy

do stałej obsługi

Okol. Prudnika

rezydencja z basenem, ogrodem,

ogrodzeniem, posesja 50 arów

Poszukujemy

działki budowlane

i rekreacyjne

pod Opolem dla

zdecydowanych

klientów

cena 2,5 mln zł

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 45


DOMKI CAŁOROCZNE TURAWA

w zalesionym terenie - 300 m od Jeziora

• zabudowa szeregowa

• 64 m 2 , salon z aneksem i tarasem,

sypialnia, łazienka, antresola

• działka 120 m 2

• kominek

• stan deweloperski

Szczegóły i rezerwacje:

tel. 505 835 381

Cena 306 tys. zł

Mediator Mediator Polska: Polska, Opole, Opole, ul. Kośnego Kośnego 13/2 (blisko 13/2, Solarisa), mail: mail: biuro@medop.pl, tel 517 tel 120 517637

120 637

SZEREGÓWKI DĄBROWA

NOWA inwestycja już w budowie

• parter:

salon z aneksem,

łazienka, hol, kotłownia

• piętro:

3 sypialnie, łazienka i hol

• łącznie od 108 m²

Cena od 434 tys. zł

Indywidualne miejsca parkingowe przed domem

Szczegóły i rezerwacje:

tel. 505 835 381

www.dabrowa.medop.pl

10 km od Opola

Str. 46

Mediator Polska: Opole, ul. Kośnego 13/2 (blisko Solarisa), mail: biuro@medop.pl, tel. 517 120 637

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WARTO WIEDZIEĆ

©Eléonore H - stock.adobe.com

+48 77 46 49 674

Promocje na akcesoria do sauny

RELAKS

-10% RABATU

Mieszanka RELAKS zawiera następujące olejki eteryczne: Citrus

Sinensis Oil (pomarańcza słodka), Citrus Nobilis Oil (klementynka),

Eucalyptus Globulus Oil (eukaliptus gałkowy), Pogostemon

Cablin Oil (paczula), Abies Sibirica Oil (jodła syberyjska),

Citrus Aurantium Amara Oil (liść pomarańczy), Juniperous

Mexicana Oil (cedr Texas), Cananga Odorata Oil (ylang ylang),

Fusanus Spicatus Oil (drzewo sandałowe).

Mieszanka ta ma działanie relaksujące i odprężające.

Cena: 24,58 zł

ODDECH

-10% RABATU

Mieszanka ODDECH zawiera następujące olejki eteryczne:

Abies Sibirica Oil (jodła syberyjska) Eucalyptus Globulus Oil

(eukaliptus gałkowy), Mentha Arvensis Oil (mięta polna), Citrus

Limon Oil (cytryna zwyczajna) Mentol Cristales Natural

(mentol krystaliczny), Laurus Nobilis Oil (liść laurowy), Elettaria

Cardamomum Seed Oil (kardamon), Cinnamomum Camphora

Oil (cynamonowiec kamforowy).

Mieszanka ta ma działanie udrażniające górne drogi oddechowe.

Cena: 20,60 zł

RADOŚĆ

-10% RABATU

Mieszanka RADOŚĆ zawiera nastepujące olejki eteryczne: Citrus

Paradisi Peel Oil (grejpfrut), Citrus Limon Oil (cytryna zwyczajna),

Citrus Aurantifolia Oil (Limetka), Citrus Nobilis Oil (klementynka),

Rosmarinus Officinalis Oil (rozmaryn), Myristica

Fragrans Oil (muszkatołowiec), Lavandula Angustifolia Oil (lawenda),

Ocimum Basilicum Oil (bazylia), Cinnamomum Zeylanicum

Oil (cynamonowiec), Schinus Molle Oil (pieprz różowy).

Mieszanka ta ma działanie poprawiające samopoczucie oraz

nastrój.

Cena: 39,74 zł

SPOKÓJ

-10% RABATU

Mieszanka SPOKÓJ zawiera następujące olejki eteryczne: Juniperous

Mexicana Oil (cedr Texas), Citrus Aurantium Bergamia

Oil (bergamotka), Olibanum Oil (kadzidłowiec), Lavandula Angustifolia

Oil (lawenda), Abies Sibirica Oil (jodła syberyjska),

Vetiveria zizanioides Oil (wetiweria), Anthemis nobilis Oil (rumianek

rzymski), Fusanus Spicatus Oil (drzewo sandałowe).

Mieszanka ta ma działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne.

Cena: 41,62 zł

AUTOMATYCZNY

DOZOWNIK 0,5 L

Automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu.

Obudowa z tworzywa ABS. Kolor biały. Pojemność 0,5 litra.

Zasilany bateryjnie AA paluszki. Dozownik elektryczny/automatyczny:

opcja na biurko lub ścianę.

KILT DO SAUNY

BASSAU

KREMOWE PASY

Kilt do Sauny z logo Bassau Dostępny w dwóch kolorach

Unisex Długość 50 cm.

-14% RABATU

Cena: 317,34 zł

-10% RABATU

Cena: 77,40 zł

KAMIENIE DO SAUNY

Kamienie magmowe Larvikitt do

zastosowania w saunowych piecach

elektrycznych, gazowych lub opalanych

drewnem. Wysoka jakość oraz

właściwości fizyczne kamieni zapewniają

odpowiednią temperaturę w saunie.

Kraj pochodzenia: Norwegia.

Cena: 55,20 zł

-20% RABATU -10% RABATU

WACHLARZ Z PŁÓTNA BIAŁY

Wachlarz wykonany z drewna bukowego

oraz płótna 100% bawełna, podwójnie zszyty

z logo firmy Bassau. Służy do rozprowadzania

powietrza z naturalnymi olejkami

eterycznymi w saunie suchej. Idealny dla

saunamistrzów. Wachlarz składany. Wymiary

po rozłożeniu: 113 cm szerokości i 50 cm

wysokości. Kolor: biały.

Cena: 223,65 zł

Biuro: ul. Daszyńskiego 15, Prószków

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

info@bassau.pl

www.bassau.pl

Str. 47


Największe

TARGI

OPOLAGRA

w południowej

Polsce

10-12 czerwca 2022

Lotnisko Kamień Śląski k. Opola

Po trzech latach przerwy spowodowanej

pandemią powraca

największa w południowej Polsce

wystawa rolnicza – Opolagra.

Jej XVII-ta edycja odbędzie się

w dniach 10-12 czerwca. Ostatnią

wystawę jaka miała miejsce w 2019

roku odwiedziło 43.000 osób, którzy

podziwiali stoiska ponad 400

wystawców. Długa pauza i obecne,

nad wyraz niesprzyjające warunki,

jak wojna w Ukrainie, wysokie ceny

środków produkcji, przerwane łańcuchy

dostaw, co skutkuje mniejszą

dostępnością maszyn, nie zniechęciły

organizatorów do przygotowania

wielu atrakcji, a głód imprez

wystawienniczych tak wśród zwiedzających

jaki i wystawców oraz

chęć bezpośredniego spotkania się

twarzą w twarz, pozwalają przypuszczać,

że i tegoroczna wystawa

zapowiada się okazale. Opolagra

to uczta dla pasjonatów techniki

rolniczej oraz chowu i hodowli bydła.

Mogą oni nie tylko obejrzeć

maszyny na stoiskach, ale również

przyjrzeć się im podczas licznych

pokazów. Maszyny w trakcie pracy

na Opolagrze to widowisko o niesłabnącym

zainteresowaniu.

Wśród wielu atrakcji przygotowanych

w tym roku przez organizatorów

na tegorocznej Opolagrze,

będzie można m.in. spróbować

jazdy pit bike'iem oraz quadem,

podczas SWIMER CUP Opolagra

2022. Do dyspozycji uczestników

będą maszyny o różnych pojemnościach,

również sprzęty, które na co

dzień ścigają się w zawodach Pucharu

i Mistrzostw Polski Pit Bike.

Na stanowisku odbywać się będą

również różne konkursy, podczas

których wygrać będzie można róż-

Str. 48

ne motocyklowe upominki, będzie

jazda na czas i pokonywanie przeszkód,

wszystko przez całe 3 dni

trwania targów.

Redakcje wiodących magazynów

rolniczych top agrar Polska i Profi

przygotowują konkurs dla młodzieży,

w którym będą mogli sprawdzić

swoje umiejętności w obsłudze

nowoczesnego sprzętu. Ponadto

cyklicznie odbywający się pokaz

sprzętu będzie okazją do zapoznania

się z nowinkami technicznymi

także dla szerszej publiczności.

Ciekawie i niezwykle bogato zapowiada

się program prelekcji połączonych

z pokazami. W namiocie

Forum codziennie portal kukurydza.

pl wraz z MEPU OY będą mówić

o tajnikach ekologicznego i ekonomicznego

suszenia ziarna. Z kolei

w sobotę 10.06, dr Jacek Skudlarski

z SGGW wprowadzi do bloku poświęconego

rolnictwu 4.0, na który

ponadto składać się będą prelekcja

Konrada Kota z Agrihandler pt. „Roboty

Naio - robotyzacja i automatyzacja

w rolnictwie” oraz wystąpienie

przygotowane przez przedstawicieli

John Deere pt. „Rolnictwo precyzyjne

/ Dobra kiszonka zaczyna się

od maszyny - wybór, uzgodnienie”.

W piątek i niedzielę posłuchać będzie

można bloku prelekcji przygotowanych

przez firmę AGROCOM.

Znajdą się w nim: „Na trudne czasy.

Rozwiązania uniwersalnej platformy

cyfrowej 365FarmNet służące redukcji

kosztów produkcji rolniczej i trosce

o środowisko przyrodnicze gleby”,

„Innowacyjny system sterowania

obiegiem wody na obiektach melioracyjnych

- INOMEL. Możliwości

zastosowania produktów INOMEL

jako odpowiedź na potrzeby wodno-melioracyjne

praktyki rolniczej”,

„Czy należy się już obawiać występowania

drugiego pokolenia omacnicy

prosowianki w kukurydzy?

Monitoring i zwalczanie metodami

biologicznymi” oraz „Wspieranie

szacowania szkód łowieckich metodami

niskopułapowymi UAV. System

SCDI”. W część praktycznej, pokazowej

znajdą się praktyczne sposoby

obliczeń, doboru oraz właściwej

i sprawnej regulacji ciśnienia roboczego

w oponach rolniczych podczas

prac polowych - patronat Michelin,

automatyczna dokumentacja polowa:

proste i zaawansowane moduły

365Active zamontowane na nowych

i starszych ciągnikach i maszynach

rolniczych. Transmisja na bieżąco

prowadzona przez 365 FarmNet,

jak również pokaz działania pułapki

świetlnej oraz rozrzucania kapsułek

TRIHOSAFE zawierającego niewikruszynka

do ograniczania występowania

omacnicy prosowianki z powietrza

za pomocą drona.

Z kolei firma HYPERIN przygotowała

program „Ekologicznie czysta

farma”, gdzie każdego dnia imprezy

co godzinę na swoim stoisku

zaprasza do zabawy z Mega EKO

Pianą, na maszynach i nie tylko…

www.facebook.com/opolagra

www.opolagra.pl

Ponadto odbędzie się tu również

pokaz z udziałem ciągników Zetor,

profesjonalnej konserwacji maszyn

rolniczych w zgodzie z ekologią.

Firma Prosat zaprezentuje kosiarkę

gąsienicową sterowaną radiowo

H27 Panther jak również możliwości

myjki ciśnieniowej Ehrle

HD1140 Premium.

W tradycyjnym konkursie dla

zwiedzających nagrodą główną

w tym roku będzie zbiornik

dwupłaszczowy do ON SWIMER

TANK ECO-line 2500l w wersji

Classic ufundowany przez Agriexpert

Mateusz Kierdal.

Na ringu zaprezentuje się 100

sztuk bydła mlecznego i mięsnego,

odbędzie się wycena najpiękniejszych

zwierząt oraz malowniczy

konkurs młodych hodowców. Te

i inne atrakcje już 10-12 czerwca na

lotnisku w Kamieniu Śląskim.

Zespół redakcyjny

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 49


Str. 50

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


ZAPRASZAMY

DO NASZYCH SKLEPÓW:

ul. Piotrkowska 2A, Opole

ul. Popiełuszki 7, Opole

ul. 1 Maja 8, Opole

ul. Oleska 19, Opole

ul. Chmielowicka 46, Opole

ul. Strzelecka 44, Opole

ul. Powstańców Śląskich 26, Izbicko

ul. Opolska 67A, Łubniany

ul. Namysłowska 13, Dobrzeń Wielki

Osiedle XXX-lecia, Krapkowice

ul. Częstochowska 117, Grodziec

ul. Porcelanowa 15, Tułowice

ul. Opolska 29, Stradunia

Polub nas na

Facebooku

www.sopelek.com.pl

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 51


Harmonogram

nogr

Wybierz nieruchomość dla siebie

Harmon

nowe mieszkania i domy

GOTOWE

NOWOŚĆ

II KWARTAŁ 2022

Harmonogram

Harmonogram

GOTOWE

GOTOWE

2022

Harmonogram

onogram

GOTOWE

LIPIEC 2023

Zacisze

II KWARTAŁ 2022

NOWOŚĆ

GOTOWE

GOTOWE

Str. 52

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


O2

O2

O2

O2

O2

O2

230

240

240

240

240

240

240

240

240

240

230

240

hp 0

hp 0

hp 0

hp 0

hp 0

hp 0

O2

240

240

hp 0

2 POKÓJ

1 SALON+KUCHNIA

1 SALON+KUCHNIA

2 POKÓJ

hp 0

240

240

O2

D4

80

240

80

240

D4

D6

80

240

80

240

D6

O2

240

240

hp 0

10 m 2

8 WC

hp 0

240

240

O2

90

240

90

240

D1

D1

90

240

D1

7 PRAL/KOTŁ

7 PRAL/KOTŁ

8 WC

10 m 2

D1

90

240

O2

60

240

hp 0

11 KOMUNIKACJA

12,1 m 2

11 KOMUNIKACJA

12,1 m 2

6 m 2

6 m 2

hp 0

60

240

O2

90

240

D1

D1

90

240

D1

D1

hp 0

hp 0

90

240

90

240

90

240

10 GARAŻ

17,9 m 2

10 GARAŻ

17,9 m 2

90

240

D1

40

240

40

240

D1

O2

O2

12,5 m 2

D8

4 m 2

80

240

80

240

D8

4 m 2

12,5 m 2

D6

D6

D1

D1

hp 0

hp 0

270

240

270

240

90

240

90

240

40

240

40

240

O2

O2

hp 0

hp 0

240

240

240

240

O2

O2

Harmonogram

Harmonogram zakończenia budowy

am

nowych mieszkań i domów

am Harmonogra

ogram

GOTOWE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DOMKI

TURAWA

Harmonogram

2022

LIPIEC 2022

NOWOŚĆ

Odrzańskie Tarasy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Harmono

Harmono

3 POKÓJ

10,2 m

SZEREGÓWKI DĄBROWA

2

49,7 m 2 5 ŁAZIENKA

1,5 m 2 9 SIEŃ

5,1 m 2 4 SYPIALNIA

5,1 m 2 4 SYPIALNIA

OSIEDLE

NOWE MECHNICE

DZIAŁKI BUDOWLANE

1,5 m 2 9 SIEŃ

49,7 m 2 3 POKÓJ

10,2 m 2 5 ŁAZIENKA

NOWOŚĆ

GOTOWE

2022

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 53


Str. 54

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


O2

O2

O2

hp 0

O2

240

240

hp 0

D1

D6

270

240

90

240

D1

90

240

80

240

O2

240

240

hp 0

D1

hp 0

90

240

40

240

O2

D8

D1

hp 0

90

240

40

240

O2

230

240

hp 0

hp 0

240

240

O2

hp 0

hp 0

hp 0

240

240

240

240

60

240

80

240

80

240

240

240

240

240

60

240

hp 0

hp 0

O2

O2

O2

230

240

240

240

240

240

hp 0

hp 0

hp 0

5 ŁAZIENKA

2 POKÓJ

3 POKÓJ

6 m 2

4 SYPIALNIA

10,2 m 2 10 m 2

12,5 m 2

D1

90

240

D4

D6

40

40

11 KOMUNIKACJA

240

240

9 SIEŃ

90

90

12,1 m 240

240

1 SALON+KUCHNIA

2

D8

4 m 2

49,7 m 2 8 WC

90

240

1,5 m 2 D1

10 GARAŻ

270

240

7 PRAL/KOTŁ

17,9 m 2

5,1 m 2

80

240

80

240

D1

90

240

90

240

D1

hp 0

D1

O2

80

240

D6

D1

hp 0

O2

hp 0

240

240

O2

7 PRAL/KOTŁ

10 GARAŻ

17,9 m 2

1 SALON+KUCHNIA

8 WC

1,5 m 2 9 SIEŃ

11 KOMUNIKACJA

12,1 m 2

4 m 2

O2

49,7 m 2 5 ŁAZIENKA

2 POKÓJ

D4

10,2 m 2 3 POKÓJ

D6

10 m 2

90

D1

240

90

240

D1

5,1 m 2 4 SYPIALNIA

12,5 m 2

6 m 2

O2

O2

O2

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Str. 55


Str. 56

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!