23.03.2023 Views

Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 293

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

Μηνιαίο Περιοδικό για την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της τεχνολογίας.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΚΩ∆. ΤΑΧ.:217064<br />

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ<br />

Τεύχος 212 • Απρίλιος 2023 • ∆΄ Περίοδος<br />

Cover Story<br />

Vantage Towers:<br />

έξυπνη σύνδεση<br />

του οικοσυστήµατος<br />

κινητής τηλεφωνίας<br />

Συνέντευξη<br />

Στέφανος Αναστασίου<br />

∆ιευθύνων Σύµβουλος, ADAPTERA<br />

«Οι τεχνολογίες observability ως<br />

αναγκαία συνθήκη στα έργα ψηφιακού<br />

µετασχηµατισµού»<br />

• OTT: Netflix για «fair share» - ένας τέτοιος φόρος θα είχε δυσµενείς επιπτώσεις<br />

• TELECOMS: στα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου τηλεπικοινωνιών<br />

• GIGABIT: η ΕΕ ζητά γνώµες για την κάλυψη του κόστους των τηλεπικοινωνιακών δικτύων


20<br />

index<br />

04*23<br />

REVOLUTION<br />

editorial3 άκρως4 point of view6 interview8 cover<br />

story12 cyber14 social16 5g18 revolution20 gigabit22<br />

telecoms24 equality26 flight28 ott30 blackout32<br />

persona grata34<br />

OTT<br />

30<br />

editorial<br />

Slow 5G<br />

Ήδη το γνωρίζαμε, αλλά ήρθε τώρα και η Ookla να το πιστοποιήσει, ανακοινώνοντας τα<br />

ευρήματα της, σχετικά με την ταχύτητα του 5G στα δίκτυα παγκοσμίως.<br />

Αυτό που διαπίστωσε ήταν τεράστιες ανισορροπίες με δυσθεώρητες διαφορές.<br />

Από τη μία πλευρά βλέπουμε ταχύτητα κοντά στα 2 Gbps στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,<br />

το Καταρ και την Κορέα, ενώ από την άλλη κάτω από τα 20 Mbps στη Νορβηγία, τις ΗΠΑ,<br />

την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Ισπανία.<br />

Η διακύμανση αυτή έχει ως κύρια αιτία το γεγονός ότι ελάχιστα δίκτυα ήταν έτοιμα να<br />

επενδύσουν τεράστια ποσά για να αντικαταστήσουν πλήρως της υποδομές τους σε 5G,<br />

ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν killer applications για να φέρουν αύξηση των<br />

εξόδων και απόσβεση του κόστους αρχικής εγκατάστασης.<br />

Έτσι, βλέπουμε 5G υλοποιήσεις που βασίζονται σε κορμό δικτύου τεχνολογίας 4G, ακόμα<br />

και εντός του ίδιου παρόχου.<br />

Η Ookla, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων της, σημειώνει τα εξής: «Βάσει<br />

του marketing γύρω από το 5G, οι καταναλωτές οδηγούνται να περιμένουν μία μεγάλη<br />

αλλαγή στην απόδοση. Ωστόσο, με το 5G να λειτουργεί σε μεγαλύτερο εύρος ζωνών<br />

φάσματος από τις προηγούμενες γενιές, συμπεριλαμβανομένου του φάσματος υψηλής<br />

συχνότητας που έχει σχετικά φτωχότερη διάδοση, είναι κατανοητό ότι η απόδοση του 5G<br />

θα ποικίλλει περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές δικτύων κινητής τηλεφωνίας.»<br />

Ουσιαστικά, με αυτή της τη διαπίστωση, επισημαίνει ότι το λανσάρισμα του 5G έγινε<br />

εσπευσμένα, για λόγους κυρίως marketing και προσαρμογής στον ανταγωνισμό.<br />

Σύμφωνα με τη μελέτη της ερευνητικής εταιρείας Dell’Oro Group, μόλις 39 από τους<br />

200 παρόχους που έχουν λανσάρει το 5G, έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη αυτόνομου<br />

δικτύου 5G, χωρίς να βασίζονται στις παλαιότερες υποδομές 4G.<br />

Άλλωστε και οι ίδιοι οι πάροχοι δεν το κρατούν μυστικό, αφού παραδέχονται ότι απέχουν<br />

πολύ από το να εξαντλήσουν τις δυνατότητες του 4G, καθώς ακόμη δεν υπάρχει επαρκής<br />

ζήτηση για 5G, δεδομένης της μικρής διείσδυσης του σε χρήσεις και εφαρμογές.<br />

Συνεπώς, η επένδυση για πλήρη αντικατάσταση του 4G από αυτόνομα δίκτυα 5G, θα ήταν<br />

το λιγότερο αντιοικονομική και σίγουρα υψηλού ρίσκου. Αγάλι - αγάλι…<br />

Β. Ξανθάκης<br />

ΕΚΔΟΤΗΣ: Κώστας Νόστης<br />

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χρήστος Κοτσακάς<br />

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Θωμαδάκης<br />

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαγγέλης Ξανθάκης<br />

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ:<br />

Γιάννης Καραδημητρόπουλος<br />

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:<br />

Κ. Αγγέλου, H. Aραβαντινός, Μ. Βαρδάκη,<br />

Γ. Γιαγλής, Τ. Ηγουμενίδη, Π. Κουρής,<br />

Π. Κυπραίος, Κ. Κωνσταντάκου,<br />

Α. Κωνσταντίνου, Δ. Λαλούση,<br />

Β. Παπακωνσταντίνου,<br />

I. Ρούσσος, Δ. Σκιάννης<br />

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ:<br />

O. Hansen, M. Hnig, D. Hnig (Γερμανία)<br />

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γ. Ιωσηφέλης<br />

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ε. Μαστρομανώλη<br />

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: E. Καπιτσάκη<br />

DTP: Γ. Ζούμπας, Ν. Χαλκιαδάκης<br />

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: I. Μαρμάρας, I. Ρούσσος<br />

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ SOCIAL MEDIA: Δ. Θωμαδάκης<br />

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Α. Λουλάκης<br />

Consulting by SPEG Co.<br />

T 210 5238777<br />

www.speg.gr, info@speg.gr<br />

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: SMART PRESS<br />

EΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.<br />

Μάγερ 11, 104 38 Αθήνα<br />

τηλ. 210-5230000, 210-5201500, fax 210-5241900<br />

οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε<br />

συμπίπτουν απαραίτητα με αυτές του περιοδικού<br />

Τ 212 (<strong>293</strong>) p<br />

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ


ΑΚΡΩΣ<br />

Cloud is calling<br />

Ήρθε η ώρα που οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες θα μπουν<br />

κι εκείνες στο cloud.<br />

Αφού έστησαν τα δίκτυα διασύνδεσης, και λειτούργησαν<br />

ως η γέφυρα για χιλιάδες επιχειρήσεις να μεταφέρουν<br />

τα δεδομένα και την υπολογιστική τους ισχύ στο cloud,<br />

πλέον και οι ίδιες αισθάνονται έτοιμες να περάσουν στο «σύννεφο».<br />

Ίσως είναι γνωστό ότι οι πλέον απαιτητικές από πλευράς υπολογιστικής<br />

ισχύος και διασύνδεσης βάσεων δεδομένων, είναι οι εταιρείες<br />

τηλεπικοινωνιών.<br />

Με δεκάδες συστήματα που πρέπει να συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο,<br />

τεράστιες απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και cost sensitive<br />

υπηρεσίες, είναι οι τελευταίες εταιρείες που επιλέγουν το cloud για τις<br />

λειτουργίες τους.<br />

Πρόσφατη έρευνα της Capgemini, δείχνει ότι οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί<br />

πάροχοι σκοπεύουν να επενδύσουν κατά μέσο όρο 1 δισεκατομμύριο<br />

δολάρια ο καθένας στον τομέα του network cloud transformation.<br />

Φυσικά, κάτι που επίσης απασχολεί κάθε επιχείρηση, είναι ο χρόνος<br />

απόσβεσης των επενδύσεων, χρόνος που είναι κρίσιμος για την<br />

ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια την επιβίωσή της.<br />

Η ίδια μελέτη προβλέπει ότι οι εταιρείες που θα επενδύσουν νωρίς, θα<br />

ανακτήσουν σε τρία με πέντε χρόνια, τουλάχιστον το μισό της αρχικής τους<br />

επένδυσης.<br />

Στη χώρα μας αν βάλουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης στην εξίσωση, θα<br />

έχουν πάρει τα χρήματά τους πίσω και θα τους μείνουν οι υποδομές και η<br />

αποπληρωμή.<br />

Η πρόβλεψη της Capgemini καταδεικνύει ότι το πολύ μέχρι το 2028,<br />

περίπου το μισό της χωρητικότητας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα<br />

εδρεύει στο cloud.<br />

Από τη σκοπιά των επενδύσεων, το κόστος αυτής της μετάβασης για τους<br />

παρόχους θα είναι (κατά μέσο όρο) περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια<br />

ετησίως.<br />

Ανταποδοτικά, η μετάβαση στο cloud θα δώσει στους παρόχους τη<br />

δυνατότητα μείωσης κατά περίπου 13% του κόστους δικτύου, ενώ μπορούν<br />

να δημιουργήσουν έσοδα από το Open RAN, αλλά και τη γρήγορη διάθεση<br />

δυνητικά προσοδοφόρων υπηρεσιών και εφαρμογών, κυρίως μέσω των<br />

δικτύων 5G.<br />

Με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ρωμανιώτες:<br />

Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων»<br />

το Cosmote History τίμησε τη<br />

μνήμη του Μωυσή Ελισάφ, μίας σπουδαίας<br />

προσωπικότητας της ελληνικής εβραϊκής<br />

κοινότητας που «έφυγε» πρόσφατα από<br />

τη ζωή. Το ντοκιμαντέρ, σε συμπαραγωγή<br />

Cosmote TV και σκηνοθεσία των Ανιές<br />

Σκλάβου και Στέλιου Τατάκη, μεταδόθηκε<br />

τη Δευτέρα 20/2 στις 22:00 στο Cosmote<br />

History, ενώ είναι διαθέσιμο για δωρεάν<br />

θέαση και στον on demand κατάλογο<br />

Cosmote TV PLUS.<br />

Παρά την αβεβαιότητα, λόγω της μακροοικονομικής<br />

και γεωπολιτικής αστάθειας<br />

και της έντασης του ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ<br />

διαθέτει τα εχέγγυα για να διατηρήσει τη<br />

θέση του στην αγορά, επεσήμανε στους<br />

αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των<br />

αποτελεσμάτων του 2022, ο πρόεδρος<br />

και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου,<br />

Μιχάλης Τσαμάζ. Πρόσθεσε, πως οι<br />

επενδύσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά<br />

επίπεδα, περίπου στα 640 εκατ., για<br />

να επιτευχθούν οι στόχοι όσον αφορά<br />

στην κάλυψη FTTH στα σταθερά δίκτυα<br />

(στόχος η ίνα να φτάσει φέτος σε 1,4<br />

εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις) και<br />

το 5G στην κινητή.<br />

Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επεκτείνεται<br />

σε νέες αγορές που σχετίζονται<br />

με την τεχνολογία. Ειδικότερα, για την<br />

ένταση του ανταγωνισμού από τις κινήσεις<br />

των Nova και Vodafone, ο κ. Τσαμάζ<br />

απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις<br />

αναλυτών, σημείωσε πως δεν είναι κάτι<br />

καινούργιο στην αγορά. Ο ΟΤΕ απαντά<br />

με στοχευμένες εμπορικές κινήσεις<br />

έχοντας βασικό στόχο να διατηρήσει την<br />

πελατειακή του βάση και να αυξήσει τους<br />

συνδρομητές του στο FTTH.<br />

Το Ίδρυμα Vodafone, με κεντρικό μήνυμα<br />

«Βγες από το silent mode», ανακοινώνει τη<br />

διάθεση της δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής<br />

και ιστοσελίδας Bright Sky στην χώρα<br />

μας, με στόχο την ενημέρωση σχετικά<br />

με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία,<br />

την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης<br />

και καθοδήγησης για την αντιμετώπιση<br />

τέτοιων περιστατικών. Το Bright Sky είναι<br />

μία κρυπτογραφημένη εφαρμογή η οποία<br />

λειτουργεί υποστηρικτικά παρέχοντας<br />

ολοκληρωμένες οδηγίες αντιμετώπισης<br />

περιστατικών κακοποίησης και πλήρη<br />

ενημέρωση για τις αρμόδιες δομές υπο-<br />

4 infocom•04•23


στήριξης σε οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί<br />

να βρίσκεται σε καθεστώς κακοποιητικού<br />

περιβάλλοντος. H ενδοοικογενειακή βία<br />

δεν είναι γυναικείο θέμα. Είναι πρωτίστως<br />

ανθρώπινο, γιατί μας επηρεάζει όλους.<br />

Ως προοίμιο εξελίξεων για το μέλλον που<br />

έρχεται θεωρείται το fade out που κάνει ο<br />

όμιλος Βαρδινογιάννη με το brand Alpha.<br />

Συγκεκριμένα, με ελαφρά πηδηματάκια<br />

εγκαταλείπει το brand “Alpha” η οικογένεια<br />

Βαρδινογιάννη μετά και τη διάθεση του<br />

50% της Alpha Δορυφορικής στην Primos<br />

Media Sarl με έδρα το Λουξεμβούργο και<br />

την παράλληλη εµπλοκή στελεχών της<br />

United Media στο µετοχικό σχήµα του<br />

Alpha αλλά και της Star Investments στην<br />

οποία έχει πουληθεί η Alpha Ραδιοφωνική<br />

(Alpha 989). Τώρα ο Alpha radio μετονομάζεται<br />

και από Τετάρτη 1η Μαρτίου<br />

επαναλανσάρεται σε Talk Radio. Ήδη οι<br />

παραγωγοί σταμάτησαν να αναφέρουν<br />

το παλιό όνομα του ραδιοσταθμού, εν<br />

αναμονή του νέου.<br />

Το Netflix μειώνει το κόστος των συνδρομών<br />

του σε επιλεγμένες χώρες,<br />

καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά<br />

του streaming συνεχίζει να αυξάνεται.<br />

Η εταιρεία μείωσε την τιμή ορισμένων<br />

πλάνων σε περισσότερες από 30 χώρες<br />

τις τελευταίες εβδομάδες, όπως η Υεμένη,<br />

η Ιορδανία, το Ιράν, η Κένυα, η Κροατία, η<br />

Βενεζουέλα, η Ινδονησία, μεταξύ άλλων.<br />

«Πάντα διερευνούμε τρόπους για να<br />

βελτιώσουμε την εμπειρία των μελών<br />

μας» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.<br />

Άλλο ένα δείγμα του αυξανόμενου<br />

ανταγωνισμού στην αγορά του streaming<br />

ή μήπως προσπάθεια να γλυκάνουμε το<br />

χάπι του μη διαμοιρασμού του κωδικού<br />

-που κάποτε το ίδιο το Netflix πριμοδοτούσε-<br />

αλλά πλέον κατάλαβε πόσο του<br />

κοστίζει και το έκοψε;<br />

Η Samsung παρουσίασε τη δική της λύση<br />

για δορυφορικές επικοινωνίες μέσω<br />

smartphone. Η εταιρεία παρουσίασε το<br />

μόντεμ μη επίγειων δικτύων 5G (NTN),<br />

ώστε οι συσκευές να μπορούν να επικοι-<br />

νωνούν με δορυφόρους σε τοποθεσίες<br />

όπου δεν υπάρχει συνδεσιμότητα κυψελοειδούς<br />

δικτύου. Αναφέρει ότι στοχεύει<br />

να ενσωματώσει αυτήν την τεχνολογία στο<br />

chipset Exynos, το οποίο χρησιμοποιείται<br />

σε πολλά smartphone της - αλλά όχι στην<br />

τρέχουσα ναυαρχίδα, το Galaxy S23. Είναι<br />

δεδομένο ότι η επόμενη γενιά κινητών<br />

θα δουλεύει παντού. Θα φροντίσουν οι<br />

LEO γι’ αυτό.<br />

Με στόχο την «έξυπνη σύνδεση» του<br />

οικοσυστήματος της κινητής τηλεφωνίας<br />

για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού<br />

και την ενσωμάτωση των<br />

νέων τεχνολογιών σε κρίσιμους τομείς<br />

της οικονομικής δραστηριότητας, με<br />

έμφαση στον Τουρισμό, τη Βιομηχανία,<br />

την Υγεία, το Εμπόριο και το Επιχειρείν, η<br />

Vantage Towers πραγματοποίησε ημερίδα<br />

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στην<br />

ημερίδα υπό τον τίτλο «Connect Smart,<br />

Gain Customers - Increase Enterprise<br />

Values» μίλησε και ο γενικός γραμματέας<br />

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιος<br />

Στάβερης. H Vantage δημιουργεί<br />

avantage στον ψηφιακό μετασχηματισμό.<br />

Τα αυξημένα επίπεδα ψηφιακών απειλών<br />

διατηρούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο<br />

ψηλά στη λίστα των επενδυτικών προτεραιοτήτων<br />

των επιχειρήσεων, παγκοσμίως.<br />

Ως αποτέλεσμα και το 2023 οι δαπάνες<br />

επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και<br />

κυβερνήσεων για κυβερνοασφάλεια θα<br />

συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά. Σύμφωνα<br />

με τις τελευταίες προβλέψεις της<br />

Canalys, οι παγκόσμιες δαπάνες για την<br />

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (περιλαμβάνουν<br />

τόσο δαπάνες για προϊόντα, όσο και<br />

για υπηρεσίες) αναμένεται να αυξηθούν<br />

κατά 13,2% το τρέχον έτος. Σε απόλυτα<br />

μεγέθη, οι σχετικές δαπάνες το 2023<br />

αναμένεται να φτάσουν τα $223,8 δισ.<br />

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι συμφώνησε<br />

σε συνεργασίες με την Nvidia και τη<br />

Nintendo, καθώς προσπαθεί να πείσει<br />

τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής<br />

Ένωσης να εγκρίνουν την εξαγορά της<br />

Activision Blizzard, της εταιρείας πίσω<br />

από το δημοφιλές franchise παιχνιδιών<br />

Call of Duty, έναντι 69 δισ. δολαρίων. Η<br />

εταιρεία δήλωσε ότι έχει συνάψει 10ετή<br />

συνεργασία με τη Nvidia, για να μεταφέρει<br />

τα παιχνίδια Xbox PC στην cloud υπηρεσία<br />

της Nvidia. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι<br />

έχει οριστικοποιήσει μια 10ετή συμφωνία<br />

για να προσφέρει την τελευταία έκδοση<br />

του «Call of Duty» στην πλατφόρμα της<br />

Nintendo, μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση<br />

με την Activision.<br />

Στην πλατφόρμα «Ψηφιακός Χάρτης<br />

Ισότητας» (portal.isotita.telenavis.com)<br />

αναρτήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις,<br />

εγκαινιάζοντας και τυπικά τη λειτουργία<br />

του. Ο «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας»<br />

εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών,<br />

οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην<br />

εξυπηρέτηση των στόχων του «Εθνικού<br />

Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων<br />

(ΕΣΔΙΦ 2021-2025)». Οι στόχοι αυτοί<br />

είναι: α) η πρόληψη και καταπολέμηση<br />

έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας,<br />

β) η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών<br />

στην αγορά εργασίας, γ) η ισότιμη<br />

συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης<br />

αποφάσεων και σε ηγετικούς ρόλους και<br />

δ) η ενσωμάτωση διάστασης του φύλου<br />

σε τομεακές πολιτικές.<br />

Η ΑΑΔΕ προχωρά από το 2024 στην<br />

υιοθέτηση απόφασης του Ευρωπαϊκού<br />

Συμβουλίου, βάσει της οποίας θα ζητεί<br />

από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών<br />

να αποστέλλουν πληροφορίες για<br />

διασυνοριακές πληρωμές που εκκινούν<br />

από κράτη-μέλη, όπως επίσης και για<br />

τον δικαιούχο αυτών των διασυνοριακών<br />

πληρωμών.<br />

infocom•04•23 5


POINT OF VIEW<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

Social Networks:<br />

ένας κόσμος που αλλάζει<br />

Υπάρχει μία άποψη η οποία υποστηρίζει πως αν δεν πληρώνεις<br />

για το προϊόν που χρησιμοποιείς, τότε γίνεσαι, εσύ ο ίδιος, το<br />

προϊόν. Επί της ουσίας, αυτό που θέλει να πει η συγκεκριμένη<br />

έκφραση -για να την φέρουμε και στον τεχνολογικό κόσμοείναι<br />

πως αν δεν πληρώνεις για μια υπηρεσία ή εφαρμογή που<br />

χρησιμοποιείς, τότε αυτή χρησιμοποιεί άλλους τρόπους για<br />

να αποκομίσει κέρδος από εσένα - μέσω του περιεχομένου<br />

που προσφέρεις, των αλληλεπιδράσεών σου, κτλ.<br />

Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει<br />

τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων και άλλων<br />

παρόμοιων υπηρεσιών. Επί της ουσίας, όλοι γνωρίζουμε<br />

και αναμένουμε, για παράδειγμα, πως το Facebook θα<br />

προσαρμόσει τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που μας<br />

προβάλει, ώστε αυτό να είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα<br />

μας, μέσω των στοχευμένων διαφημίσεων. Η συγκεκριμένη<br />

στρατηγική βρέθηκε και στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων<br />

μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών, όπως μετά τις αλλαγές<br />

που υιοθέτησε η Apple γύρω από την παρακολούθηση των<br />

χρηστών της.<br />

Όμως, τα τελευταία χρόνια, κάτι φαίνεται πως αλλάζει στις<br />

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Στα μέσα του 2019, το<br />

Facebook άλλαξε την κεντρική σελίδα του, όπου μπορούσε<br />

κανείς να δει, για πολλά χρόνια, την ενημέρωση πως η<br />

υπηρεσία ήταν «free» και θα παρέμενε για πάντα έτσι. Μετά<br />

την αλλαγή του κειμένου, βλέπαμε πως η εγγραφή στην<br />

υπηρεσία ήταν «quick and easy». Φυσικά, από τότε η κεντρική<br />

σελίδα έχει αλλάξει ξανά και έχει εκμοντερνιστεί. Πάντως,<br />

έναν χρόνο πριν την απομάκρυνση του «free», τον Απρίλιο<br />

του 2018, όταν ο Mark Zuckerberg κατέθετε στο αμερικανικό<br />

Κογκρέσο, θα υποστηρίξει πως «ναι, θα υπάρχει πάντα μία<br />

έκδοση του Facebook που θα είναι δωρεάν».<br />

Αν και το παραπάνω αναφέρεται, σύμφωνα και με τα λεγόμενα<br />

του ίδιου, στις συζητήσεις που υπήρξαν για την ανάπτυξη μίας<br />

έκδοσης της υπηρεσίας χωρίς διαφημίσεις, φτάνοντας στο<br />

σήμερα βρίσκουμε κάτι διαφορετικό. Η Meta (που αποτελεί<br />

πλέον την μητρική που διαχειρίζεται το Facebook ως ξεχωριστή<br />

εταιρεία) προχώρησε στην έναρξη της δοκιμαστικής φάσης<br />

για ένα συνδρομητικό πακέτο χαρακτηριστικών, που φέρει<br />

6 infocom•04•23


την ονομασία Meta Verified. Το «πείραμα» ξεκίνησε από την<br />

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ώστε να εντοπιστεί ποια από<br />

τα χαρακτηριστικά του προσφέρουν την «περισσότερη αξία».<br />

Ο στόχος είναι να φτάσει και στον υπόλοιπο κόσμο, «σύντομα».<br />

Τί προσφέρει αυτό; Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,<br />

έναντι 12 δολαρίων τον μήνα, οι χρήστες μπορούσαν να<br />

αποκτήσουν ένα σήμα επαλήθευσης στον λογαριασμό τους,<br />

περισσότερη προστασία από την πλαστοπροσωπία «με την<br />

προληπτική παρακολούθηση λογαριασμών για μιμητές που<br />

ενδέχεται να στοχεύουν άτομα με αυξανόμενο διαδικτυακό<br />

κοινό», βοήθεια από εκπρόσωπο της εταιρείας όταν ένας<br />

χρήστης αντιμετωπίσει προβλήματα με τον λογαριασμό του,<br />

«αυξημένη ορατότητα και προσέγγιση χρηστών μέσω εξέχουσας<br />

θέσης σε ορισμένα σημεία της πλατφόρμας», αλλά<br />

και κάποια αποκλειστικά χαρακτηριστικά «για να εκφραστείτε<br />

με μοναδικούς τρόπους».<br />

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έκανε την εμφάνιση της λίγες<br />

εβδομάδες μετά την παρουσίαση του Twitter Blue, το οποίο,<br />

έναντι 8 δολαρίων τον μήνα, προσφέρει το γνωστό μπλε τικ<br />

για το verification του χρήστη, τη δυνατότητα επεξεργασίας<br />

tweets, τη λειτουργία αναίρεσης αποστολής αναρτήσεων<br />

αλλά και μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών. Μεταξύ αυτών,<br />

εντοπίζεται και η υπόσχεση πως η υπηρεσία θα παρουσιάζει<br />

«τις μισές διαφημίσεις» στους συνδρομητές αυτού του πλάνου,<br />

κάτι που αναμένεται σύντομα. Επί της ουσίας, όλο αυτό<br />

αποτελεί μια προσπάθεια του Elon Musk να αυξήσει τα έσοδα<br />

της εταιρείας - κάτι που έχει συνδυαστεί και με απολύσεις.<br />

Τί φαίνεται να αλλάζει, λοιπόν, στην αγορά των εφαρμογών<br />

κοινωνικής δικτύωσης; Σύμφωνα με κάποιους, αυτό που<br />

αλλάζει είναι πως οι υπηρεσίες, μέσα σε ένα περιβάλλον στο<br />

οποίο φαίνεται πως γίνεται πιο δύσκολο να παρουσιάσουν<br />

ισχυρά έσοδα από (στοχευμένες) διαφημίσεις και boosted<br />

posts, προσφέρουν έναντι συνδρομής χαρακτηριστικά που<br />

θα περίμενε κάποιος πως θα είναι δωρεάν. Για παράδειγμα,<br />

γιατί να πρέπει ένας χρήστης του Twitter να πληρώσει για<br />

να επεξεργαστεί το κείμενο που μόλις δημοσίευσε στην<br />

πλατφόρμα ή για να λάβει περισσότερη προστασία από<br />

περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας στο Facebook;<br />

Παράλληλα -και αυτό είναι κάτι με το οποίο σίγουρα συμφωνούμε-<br />

γιατί να πρέπει να πληρώσει, ένας ιδιώτης,<br />

ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση, για να μπορέσει να<br />

δείξει στο προφίλ του πως είμαι πραγματικά εκείνος και<br />

όχι... κάποιος άλλος, αφού αυτό είναι κάτι που μπορεί να<br />

πιστοποιηθεί μέσω ενός εγγράφου, ταυτότητας ή ακόμη και<br />

πιστωτικής κάρτας; Και ακόμη, όταν κάποιος πληρώνει για<br />

να λάβει «αυξημένη ορατότητα και προσέγγιση χρηστών»,<br />

επί της ουσίας δεν είναι σαν να πληρώνει για να διαφημιστεί;<br />

Δεν δημιουργείται ένα... μπλέξιμο, όταν τα post «απλών»<br />

χρηστών που πληρώνουν για να λάβουν το «verification»,<br />

λαμβάνουν και περισσότερο reach;<br />

Καθώς κάνουν την εμφάνισή τους περισσότεροι «διεκδικητές»,<br />

που κατακτούν ολοένα και περισσότερα κοινά κομμάτια της<br />

πίτας, είναι σαφές πως ο ανταγωνισμός θα αυξάνεται, όπως<br />

και η προσπάθεια για δημιουργία εσόδων. Και όλα αυτά, σε<br />

ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι «ψηφιακοί πολίτες» γίνονται<br />

πιο ευαίσθητοι για την ιδιωτικότητα και την προστασία των<br />

δεδομένων τους, σε μία αγορά που αφορά δισεκατομμύρια<br />

χρήστες, απασχολεί χιλιάδες υπάλληλους και βρίσκεται στο<br />

επίκεντρο της καθημερινότητας μας. Ακόμη κι αν μιλάμε<br />

για έναν ψηφιακό κόσμο, η επίδραση του στον φυσικό είναι<br />

τεράστια - και δεν θα πρέπει να γίνεται τερατώδης.<br />

infocom•04•23 7


INTERVIEW<br />

Στέφανος Αναστασίου<br />

ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ, ADAPTERA<br />

Στις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις observability και τα οφέλη που προκύπτουν<br />

για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς επίσης και για τις προοπτικές που<br />

δημιουργούνται μετά τη σύμπραξη με την Performance Technologies μας μίλησε ο<br />

Διευθύνων Σύμβουλος της ADAPTERA, Στέφανος Αναστασίου.<br />

<br />

Συνέντευξη στον<br />

Βλάση Αμανατίδη<br />

I.C.: Προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα την ADAPTERA,<br />

θα ήταν χρήσιμο αρχικά να μας αναφέρετε τον βασικό<br />

πυρήνα των δραστηριοτήτων και λύσεων της εταιρείας,<br />

καθώς και την εξελικτική πορεία της τα τελευταία χρόνια.<br />

Σ.Α.: Η ADAPTERA εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων<br />

observability, που πρακτικά αποτελούν την μετεξέλιξη των<br />

λύσεων στις οποίες συνήθως αναφερόμαστε ως monitoring<br />

(υποδομών, εφαρμογών, υπηρεσιών).<br />

Οι λύσεις observability εμπεριέχουν συστήματα monitoring<br />

και αξιοποιούν τεχνολογίες συσχετισμού και ανάλυσης δεδομένων,<br />

προκειμένου να δώσουν την δυνατότητα όχι απλά<br />

του εντοπισμού της ύπαρξης κάποιου προβλήματος, αλλά<br />

επίσης του προσδιορισμού της αιτίας που το δημιούργησε,<br />

και υποστήριξης της διαδικασίας επίλυσης. Παράλληλα<br />

παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη προσεγγίσεων<br />

προληπτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.<br />

Βασική προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό, την ανάπτυξη<br />

και την αξιοποίηση οποιασδήποτε λύσης observability<br />

είναι η σε βάθος γνώση συστημάτων και τεχνολογιών<br />

monitoring, την οποία η ADAPTERA έχει αποκτήσει από<br />

την υλοποίηση πολυάριθμων και σύνθετων έργων και<br />

μακροχρόνιων συνεργασιών που έχει αναπτύξει με τους<br />

μεγαλύτερους οργανισμούς και επιχειρήσεις στον χώρο<br />

των τραπεζικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, των<br />

υποδομών, κ.ά., λειτουργώντας πρακτικά ως προέκταση<br />

των διευθύνσεων πληροφορικής τους, και ως εξειδικευμένος<br />

συνεργάτης.<br />

I.C.: Γνωρίζουμε φυσικά για την ένταξη της ADAPTERA<br />

στον όμιλο της Performance Technologies, που επισημοποιήθηκε<br />

πριν λίγους μήνες. Πως προήλθε αυτή η σύμπραξη,<br />

και που αποσκοπεί σε σχέση με την ανάπτυξη<br />

της εταιρείας;<br />

Σ.Α.: Με τους ανθρώπους της Performance Technologies<br />

γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, και διαπιστώσαμε ότι έχουμε<br />

κοινό όραμα σχετικά με την αναγκαιότητα των λύσεων<br />

observability για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού<br />

μετασχηματισμού, έχουμε κοινή αντίληψη σχετικά με την<br />

εξειδίκευση που απαιτείται να αναπτυχθεί για να ανταποκριθούμε<br />

στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουμε,<br />

και πρωτίστως μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες σχετικά με την<br />

σημασία των ανθρώπων και την αναγκαιότητα της ομαδικής<br />

προσπάθειας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.<br />

Τα παραπάνω στοιχεία, μας έδωσαν στέρεη βάση για να<br />

προχωρήσουμε στην σύμπραξη, η οποία σε μεγάλο βαθμό<br />

υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες της αγοράς για ανάπτυξη<br />

στρατηγικών έργων observability μεγάλης κλίμακας. Η<br />

ανάγκη αυτή αφορά σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα, με<br />

τους οποίους η ADAPTERA και η Performance Technologies<br />

έχουν μακροχρόνια συνεργασία και διατηρούν σχέσεις<br />

εμπιστοσύνης, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο<br />

οποίος έχει αυξήσει ραγδαία τις τεχνολογικές επενδύσεις<br />

και διαπιστώνει την αναγκαιότητα του observability.<br />

Για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών έργων observability,<br />

πλέον της αποδεδειγμένης εμπειρίας υλοποίησης<br />

και διαχείρισης που διαθέτουν η ADAPTERA και η<br />

Performance Technologies, απαιτούνται συνεχώς περισσότεροι<br />

ανθρώπινοι πόροι και δυνατότητα scale up. Στην<br />

παρούσα φάση διαθέτουμε από κοινού τεχνική ομάδα που<br />

αριθμεί περισσότερους από 25 μηχανικούς με εξειδίκευση<br />

στο monitoring & observability, σημαντικός αριθμός για τα<br />

δεδομένα της ελληνικής αγοράς, ενώ γίνονται συνεχώς<br />

και συστηματικά νέες προσθήκες.<br />

I.C.: Πως λοιπόν οι τεχνολογίες observability μπορούν<br />

σήμερα να συμβάλουν ουσιαστικά και πρακτικά στην υιοθέτηση<br />

του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του<br />

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα; Σε ποιες εταιρείες απευθύνονται<br />

και μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη αξία;<br />

Σ.Α.: Είναι πλέον κοινά αποδεκτό συμπέρασμα ότι βασική<br />

προϋπόθεση για την επιτυχή υιοθέτηση του ψηφιακού<br />

μετασχηματισμού είναι η θέσπιση και διασφάλιση<br />

του επιθυμητού επιπέδου υπηρεσίας (service level) προς<br />

τους τελικούς χρήστες (end users), σε συνδυασμό με τον<br />

προσδιορισμό και την βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους<br />

- απόδοσης.<br />

Το κόστος αφορά στον σχεδιασμό, στην κτήση, χρήση και<br />

λειτουργία των υποδομών, πλατφορμών και εφαρμογών<br />

8 infocom•04•23


Στην ADAPTERA<br />

θεωρούμε ότι<br />

ο ανθρώπινος<br />

παράγοντας είναι ο<br />

σημαντικότερος και<br />

πλέον καθοριστικός<br />

για την ανάπτυξη της<br />

εταιρείας.<br />

infocom•04•23 9


INTERVIEW<br />

Με τους<br />

ανθρώπους της<br />

Performance<br />

Technologies<br />

γνωριζόμαστε<br />

αρκετά χρόνια<br />

και διαπιστώσαμε<br />

ότι έχουμε κοινό<br />

όραμα.<br />

που απαιτούνται για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών,<br />

καλύπτoντας και τα σενάρια μετάβασης στο cloud.<br />

Η απόδοση καταλήγει να αφορά κυρίως στην εμπειρία<br />

του χρήστη, όταν χρησιμοποιεί τις ψηφιακές υπηρεσίες<br />

(διαθεσιμότητα, ταχύτητα απόκρισης).<br />

Η αποτελεσματική λειτουργία των τεχνολογιών observability,<br />

προϋποθέτει και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τον<br />

προσδιορισμό της αλληλεξάρτησης μεταξύ υποδομών<br />

και ψηφιακών υπηρεσιών, και ως εκ τούτου μπορούν να<br />

συμβάλουν αποφασιστικά -θα έλεγα είναι αναγκαία συνθήκη-<br />

για τη διασφάλιση των επιθυμητών service levels στο<br />

πλαίσιο του προσδιορισμένου προϋπολογισμού των έργων<br />

ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεδομένου ότι ο ψηφιακός<br />

μετασχηματισμός αφορά σχεδόν το σύνολο των εταιρειών<br />

του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το ίδιο ισχύει και για<br />

τις τεχνολογίες observability.<br />

I.C.: Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις σε ότι αφορά τις τεχνολογίες<br />

observability, και τι εργαλεία χρησιμοποιείτε εσείς<br />

προκειμένου οι πελάτες στους οποίους απευθύνεστε να<br />

έχουν τη μέγιστη απόδοση με το βέλτιστο κόστος;<br />

Σ.Α.: Η τεχνολογία observability διέπεται από τις ίδιες<br />

τάσεις που διέπουν το σύνολο των τεχνολογιών ψηφιακού<br />

μετασχηματισμού: την ανάλυση δεδομένων, το machine<br />

learning, και το ΑΙ. Η κοινή συνισταμένη είναι ο όγκος<br />

των δεδομένων που πρέπει να αναλυθούν για να φτάσει<br />

κάποιος στο επιθυμητό αποτέλεσμα: την απάντηση συγκεκριμένων<br />

ερωτημάτων, που πρακτικά είναι αδύνατον<br />

να επιτευχθεί με τις προηγούμενες γενιές τεχνολογιών<br />

monitoring. Στην περιοχή του observability αυτές οι τάσεις<br />

συνοψίζονται κυρίως με τον όρο AIOps. Τις τάσεις αυτές<br />

έχουν ενσωματώσει στις τεχνολογίες τους, το σύνολο των<br />

κατασκευαστών λύσεων observability, με τους οποίους<br />

10 infocom•04•23


συνεργαζόμαστε, όπως οι Dynatrace, MicroFocus, IBM,<br />

Microsoft, Netscout, Solarwinds, Riverbed κ.ά., ενώ σε πολλές<br />

περιπτώσεις αξιοποιούμε και τεχνολογίες open source<br />

με χαρακτηριστικά παραδείγματα λύσεις όπως Nagios,<br />

Zabbix κ.ά. Ο ρόλος της ADΑPTERA είναι να αποτελέσει<br />

τον εξειδικευμένο συνεργάτη, για τον σωστό σχεδιασμό,<br />

την στοχευμένη ένταξη των τεχνολογιών observability<br />

στον οργανισμό των πελατών μας, και την συνεχή υποστήριξη<br />

και ανάπτυξη τους, προκειμένου να αποκομίσουν<br />

το μέγιστο όφελος που υπόσχεται το AIOps. Για τον λόγο<br />

αυτό, στην ADAPTERA έχουμε αναπτύξει μια αρχιτεκτονική<br />

προσέγγιση, βάσει της οποίας, αφού προσδιορίσουμε το<br />

υφιστάμενο επίπεδο αξιοποίησης τεχνολογιών monitoring<br />

από τον οργανισμό του πελάτη μας, προσδιορίζουμε τις<br />

φάσεις υλοποίησης και τον τρόπο ένταξης των τεχνολογιών<br />

observability, πάντα στο πλαίσιο προϋπολογισμών που<br />

βοηθούμε τους πελάτες μας να καθορίσουν. Η προσέγγιση<br />

αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους,<br />

πολλές φορές συνδυάζοντας προϊόντα περισσοτέρων του<br />

ενός κατασκευαστών, ακόμα και σε γειτνιάζουσες περιοχές<br />

όπως το ITSM και το automation, και όπου κρίνεται σκόπιμο,<br />

αξιοποιώντας προϊόντα στα οποία έχουν ήδη επενδύσει οι<br />

πελάτες μας.<br />

I.C.: Σίγουρα αναπόσπαστό μέρος της στρατηγικής υλοποίησης<br />

όλων των τεχνολογικών έργων ICT είναι το<br />

cybersecurity. Πως η ADAPTERA, μέσα από το δικό της<br />

πρίσμα, διαχειρίζεται το θέμα της ασφάλειας;<br />

Σ.Α.: Η ADAPTERA, ως ειδικός στο observability, έρχεται<br />

να υποστηρίξει έμπρακτα την κοινή διαπίστωση ότι δεν<br />

μπορείς να ασφαλίσεις αυτό που δεν μπορείς να δεις. Τα<br />

τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε την ανάγκη των πελατών<br />

μας να τροφοδοτήσουν τις λειτουργίες cybersecurity -<br />

SecOps με δεδομένα τα οποία μέχρι τότε συνέλλεγαν<br />

για να υποστηρίξουν την λειτουργία των ICT υποδομών<br />

και υπηρεσιών τους, τάση η οποία καταγράφεται και από<br />

τους αναλυτές της αγοράς τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό<br />

παράδειγμα είναι η χρήση real time δεδομένων που συλλέγονται<br />

από την ανάλυση της δικτυακής κίνησης, τομέας<br />

στον οποίο η ADAPTERA διαθέτει εκτενή εμπειρία, και<br />

που πλέον βρίσκει εφαρμογή πέρα από το ΙΤ και σε περιβάλλοντα<br />

κρίσιμων υποδομών ΟΤ/ICS/ΙοΤ στον χώρο της<br />

ενέργειας, ύδρευσης, μεταφορών κ.ά.<br />

Αυτή η εξειδίκευση της ADAPTERA αποτέλεσε κριτήριο<br />

επιλογής της από την Microsoft, ως εξειδικευμένου συνεργάτη<br />

για την προώθηση της λύσης Defender for OT/IoT,<br />

η οποία εντάσσεται και ολοκληρώνεται με τα υπόλοιπα<br />

προϊόντα του portfolio cybersecurity λύσεων της Microsoft,<br />

δίνοντας μεγάλα τεχνολογικά και εμπορικά οφέλη για τους<br />

πελάτες που θα την επιλέξουν.<br />

I.C.: Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τον ανθρώπινο<br />

παράγοντα, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία<br />

των ανθρώπων της ομάδας της ADAPTERA.<br />

Σ.Α.: Στην ADAPTERA θεωρούμε ότι ο ανθρώπινος<br />

παράγοντας είναι ο σημαντικότερος και πλέον καθοριστικός<br />

για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο πυρήνας της<br />

εταιρείας αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που<br />

συμπορευόμαστε για πολλά χρόνια, ενώ τα τελευταία<br />

χρόνια έχουμε την τύχη να εντάξουμε στην ομάδα μας<br />

νέους και ταλαντούχους μηχανικούς, αλλά και έμπειρους<br />

συνεργάτες, με τους οποίους μοιραζόμαστε το όραμα<br />

μας για την υιοθέτηση των τεχνολογιών observability ως<br />

στρατηγικό component του ψηφιακού μετασχηματισμού<br />

των πελατών μας.<br />

Έχοντας ασχοληθεί για πολλά χρόνια με το αντικείμενο<br />

του monitoring, σε περιόδους που εκλαμβάνονταν ως<br />

δευτερευούσης σημασίας τεχνολογία από το μεγαλύτερο<br />

μέρος της αγοράς, βλέπουμε πλέον με μεγάλη ικανοποίηση<br />

την σχεδόν καθολική αποδοχή της αναγκαιότητας για<br />

δημιουργία δεξιοτήτων full stack observability, στις οποίες<br />

κάθε νέος μηχανικός που εντάσσεται στην ADAPTERA,<br />

έχει την δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί,<br />

όχι ασχολούμενος μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και<br />

σε πρακτικό, μέσω της συμμετοχής του στα έργα που<br />

εκτελεί η εταιρεία.<br />

Στέφανος Αναστασίου<br />

Ο Στέφανος Αναστασίου<br />

γεννήθηκε<br />

στην Αθήνα και είναι<br />

απόφοιτος της σχολής<br />

Ηλεκτρολόγων<br />

Μηχανικών του ΕΜΠ<br />

και κάτοχος MBA<br />

από το Πανεπιστήμιο<br />

του Liverpool.<br />

Έχει 25-ετή εμπειρία<br />

στον τομέα των<br />

πωλήσεων τεχνολογικών λύσεων και της ανάπτυξης<br />

αγορών. Από το ξεκίνημα της καριέρας του, ασχολήθηκε<br />

με την πώληση συστημάτων test & measurement<br />

και monitoring μεγάλων κατασκευαστικών οίκων, εστιάζοντας<br />

στη βέλτιστη προσαρμογή τους στα δεδομένα<br />

της ελληνικής αγοράς. Έχει συμμετάσχει στην<br />

ίδρυση και διοίκηση εταιρειών, με ποιο πρόσφατη της<br />

ADAPTERA, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει<br />

τις τεχνολογίες observability στο επίκεντρο του<br />

ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού και δημόσιου<br />

τομέα.<br />

infocom•04•23 11


COVER STORY<br />

Vantage Towers: έξυπνη σύνδεση<br />

του οικοσυστήματος κινητής<br />

τηλεφωνίας<br />

<br />

Γράφει η<br />

Τέτη Ηγουμενίδη<br />

Με στόχο την «έξυπνη σύνδεση» του οικοσυστήματος της<br />

κινητής τηλεφωνίας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού<br />

και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε<br />

κρίσιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση<br />

στον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, την Υγεία, το Εμπόριο και το<br />

Επιχειρείν η Vantage Towers πραγματοποίησε ημερίδα σε<br />

κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.<br />

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της<br />

εταιρείας Αθανάσιος Έξαρχος, «οι ψηφιακές πλατφόρμες, το<br />

Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 5G και η τεχνητή νοημοσύνη<br />

είναι ορισμένες από τις τεχνολογίες που επηρεάζουν τομείς,<br />

όπως είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες,<br />

η βιομηχανική παραγωγή, ο τουρισμός και η υγειονομική<br />

περίθαλψη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτιστοποίηση<br />

των διαδικασιών παραγωγής, στη μείωση του περιβαλλοντικού<br />

αποτυπώματος, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας<br />

των επιχειρήσεων και στη διάθεση νέων υπηρεσιών και<br />

προϊόντων για το κοινό, μεταμορφώνοντας καθημερινά τη<br />

ζωή των ανθρώπων».<br />

Ο κ. Έξαρχος πρόσθεσε ότι «η συμβολή της Vantage Towers<br />

είναι ζωτικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό<br />

της Ελλάδας, την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης<br />

και τη σμίκρυνση του ψηφιακού κοινωνικού χάσματος. Οι<br />

υποδομές μας έχουν κεντρικό ρόλο τόσο για τη γρήγορη<br />

και αποτελεσματική ανάπτυξη του 5G στη χώρα μας, όσο και<br />

για την προώθηση της συνδεσιμότητας και την προσέλκυση<br />

επενδύσεων».<br />

Η Vantage Towers είναι πάροχος παθητικών υποδομών με<br />

παρουσία σε περίπου 5.250 σημεία σε όλη την Ελλάδα, τα<br />

οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνουν 5.500 μέχρι το<br />

τέλος του έτους. Παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής<br />

κάλυψης εσωτερικών χώρων.<br />

Στην ημερίδα υπό τον τίτλο «Connect Smart, Gain Customers<br />

- Increase Enterprise Values» μίλησε και ο γενικός γραμματέας<br />

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιος Στάβερης,<br />

παραθέτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως μεταξύ άλλων<br />

τα παρακάτω:<br />

Στον τομέα του Τουρισμού, οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης<br />

(AI) φέρνουν επανάσταση στην ταξιδιωτική εμπειρία<br />

παρέχοντας στους ταξιδιώτες εξατομικευμένες προτάσεις.<br />

Η παγκόσμια ταξιδιωτική και τουριστική αγορά αναμένεται<br />

να φτάσει τα 8,9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, με<br />

την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε<br />

αυτήν την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι AI μπορούν<br />

να αναλύσουν τα προηγούμενα ταξίδια, τα ενδιαφέροντα<br />

12 infocom•04•16


και τον προϋπολογισμό ενός ταξιδιώτη για να προτείνουν το<br />

τέλειο δρομολόγιο. Αυτό το επίπεδο εξατομίκευσης έχει<br />

τη δυνατότητα να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία των πελατών<br />

και να αυξήσει την ικανοποίησή τους. Επιπλέον, τα<br />

drones χρησιμοποιούνται για την προώθηση τουριστικών<br />

προορισμών, καταγράφοντας εναέρια θέα που αναδεικνύουν<br />

την ομορφιά και τον ενθουσιασμό μιας συγκεκριμένης<br />

τοποθεσίας.<br />

Στη βιομηχανία οι συσκευές IoT βελτιώνουν σημαντικά την<br />

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών παρέχοντας δεδομένα<br />

και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Μόνο στην Ευρώπη,<br />

η βιομηχανική αγορά IoT αναμένεται να φτάσει σε αξία 90<br />

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025, με την υιοθέτηση της<br />

τεχνολογίας 5G να οδηγεί αυτή την ανάπτυξη. Παράλληλα η<br />

χρήση και δορυφορικών τηλεπικοινωνιών καθιστά την χρήση<br />

συσκευών ΙοΤ δυνατή σε περιοχές όπου 4G/5G ή οποιαδήποτε<br />

επίγειας υποδομής δεν είναι εφικτή.<br />

Ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στον τομέα της Υγείας<br />

είναι εξίσου εντυπωσιακός. Οι αλγόριθμοι AI μετασχηματίζουν<br />

τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης παρέχοντας πιο<br />

ακριβείς διαγνώσεις και πιο εξατομικευμένες θεραπείες. Για<br />

παράδειγμα, οι αλγόριθμοι AI μπορούν να αναλύσουν ιατρικές<br />

εικόνες και να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα γρηγορότερα<br />

και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, οι συσκευές IoT επιτρέπουν<br />

την απομακρυσμένη παρακολούθηση και φροντίδα<br />

των ασθενών. Στην Ευρώπη, η αγορά ηλεκτρονικής υγείας<br />

αναμένεται να φτάσει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ έως το<br />

2025, με την ευρεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών να<br />

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή.<br />

Στο εμπόριο η τεχνητή νοημοσύνη και το IoT χρησιμοποιούνται<br />

για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την αύξηση<br />

των πωλήσεων. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι AI μπορούν<br />

να αναλύσουν δεδομένα πελατών για να παρέχουν εξατομικευμένες<br />

προτάσεις και προωθήσεις, οι οποίες μπορούν να<br />

οδηγήσουν σε αυξημένη αφοσίωση πελατών και πωλήσεις.<br />

Επιπλέον, οι συσκευές IoT επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να<br />

παρακολουθούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους πιο αποτελεσματικά,<br />

γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της<br />

αποδοτικότητας, στη μείωση του κόστους και στην αύξηση<br />

της ικανοποίησης των πελατών. Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικού<br />

εμπορίου αναμένεται να φτάσει τα 700 δισεκατομμύρια<br />

ευρώ έως το 2024, με την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών<br />

να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή.<br />

infocom•04•16 13


CYBER<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

Βασικό βήμα η κυβερνοασφάλεια<br />

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό<br />

των επιχειρήσεων<br />

Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό<br />

της Telstra δείχνει ότι το 41 τοις εκατό των ηγετών στον<br />

τεχνολογικό τομέα της Βρετανίας αναγνωρίζουν την κυβερνοασφάλεια<br />

ως παράγοντα καινοτομίας για τον οργανισμό τους.<br />

Οι συνέπειες από την πανδημία COVID-19 έχουν οδηγήσει<br />

σε πρωτοφανή επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα,<br />

το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών<br />

αυξάνουν τους κινδύνους και οδηγούν τους οργανισμούς σε<br />

μια προσπάθεια να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο της<br />

εξισορρόπησης της ταχείας ψηφιοποίησης με την ασφάλεια.<br />

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 301 ανώτερους υπεύθυνους<br />

λήψης αποφάσεων τεχνολογίας στη Μεγάλη Βρετανίας,<br />

προσδιορίζει τις λύσεις κυβερνοασφάλειας (22 τοις<br />

εκατό) ως τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τον<br />

επιχειρηματικό μετασχηματισμό.<br />

Ακολουθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες (17 τοις εκατό),<br />

η δέσμευση των εργαζομένων (16 τοις εκατό), η εστίαση της<br />

ηγεσίας (14%), οι εξωτερικές επενδύσεις και η χρηματοδότηση<br />

(13%). Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ασφάλεια δεν<br />

αποτελεί πλέον μια «εκ των υστέρων σκέψη», αλλά το πρώτο<br />

βασικό βήμα για το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.<br />

Ο Rob Robinson, επικεφαλής της Telstra Purple EMEA, δήλωσε<br />

χαρακτηριστικά: «Οι CISO προσαρμόζονται συνεχώς<br />

για να συμβαδίζουν με το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο των<br />

απειλών. Σήμερα, η εξέλιξη του ρόλου σημαίνει ότι οι CISO<br />

διαδραματίζουν πλέον κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της<br />

στρατηγικής ασφάλειας του οργανισμού τους μέσα από το<br />

διοικητικό συμβούλιο.<br />

Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούν να εδραιώσουν τις βέλτιστες<br />

πρακτικές και συμπεριφορές γύρω από την ασφάλεια<br />

στο εργατικό τους δυναμικό, προκειμένου να διευκολύνουν<br />

την ψηφιοποίηση που απαιτείται ώστε να συμβαδίσει κάποιος<br />

με τις σύγχρονες προσδοκίες για καινοτομία.<br />

Η έρευνά μας δείχνει ότι οι περισσότεροι υπεύθυνοι λήψης<br />

αποφάσεων αναγνωρίζουν τη σημασία της ασφάλειας για την<br />

ενεργοποίηση της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό<br />

η ασφάλεια να ενσωματωθεί στο DNA των οργανισμών,<br />

καθώς συνεχίζουν τα ταξίδια ψηφιακού μετασχηματισμού. Η<br />

14 infocom•04•23


άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι ο κρίσιμος ρόλος της<br />

κουλτούρας για τη βελτίωση της ασφάλειας, καθώς και τον<br />

μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και, τελικά,<br />

την επιτυχία της επιχείρησης.<br />

Εστιάζοντας στους ανθρώπους και δημιουργώντας ενεργά μια<br />

συνεργατική, προληπτική, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς<br />

κουλτούρα, οι οργανισμοί μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τους<br />

υπαλλήλους να προσφέρουν αξία για τον οργανισμό, μέσω<br />

ενός ευέλικτου, προσαρμόσιμου και καινοτόμου επιχειρηματικού<br />

μετασχηματισμού».<br />

Το 83 τοις εκατό των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι προσφέρουν<br />

μια ανοιχτή κουλτούρα ασφάλειας. Για τους σκοπούς<br />

της μελέτης, μια κουλτούρα ανοιχτής ασφάλειας ορίζεται<br />

ως «μια προσέγγιση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,<br />

που εκτιμά τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία μέσα σε<br />

μια επίπεδη δομή ομάδας, η οποία αποφεύγει την κουλτούρα<br />

κατηγοριών και ενθαρρύνει μια διαφανή διαδικασία αναφοράς<br />

περιστατικών».<br />

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι επίσημος σημαντικός, καθώς<br />

το 29% αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου λάθους.<br />

Άλλα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπους,<br />

είναι το υβριδικό μοντέλο εργασίας (27 τοις εκατό),<br />

η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στην<br />

ευρύτερη επιχείρηση (26 τοις εκατό), η εξουθένωση του<br />

προσωπικού (26 τοις εκατό) και οι ελλείψεις δεξιοτήτων<br />

(25 τοις εκατό).<br />

Άλλωστε, μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από<br />

την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Coalfire, υποστηρίζει ότι ο<br />

ρόλος του CISO αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία -<br />

αλλά και λόγο στα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων.<br />

Μέσα στον τελευταίο χρόνο, σημειώθηκε αύξηση κατά 10<br />

μονάδες στους CISO που υποβάλλουν μηνιαίες αναφορές<br />

στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους. Αυτό το θετικό<br />

αποτέλεσμα προέρχονται από τις ολοένα και αυξανόμενες<br />

αναφορές που παρέχουν οι CISO, οι οποίες βασίζονται σε<br />

δεδομένα τα οποία αξιοποιούνται αποτελεσματικά για τη<br />

σύνδεση των αποτελεσμάτων από τον τομέα της ασφάλειας<br />

με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους.<br />

infocom•04•23 15


SOCIAL<br />

Μήπως η δουλειά έχει μπει για τα καλά<br />

στην κοινωνική ζωή σας; Τι θα πρέπει<br />

να κάνουν οι επιχειρήσεις!<br />

Το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης της επαγγελματικής και<br />

της κοινωνικής μας ζωής είναι μια αυξανόμενη τάση. Το να<br />

χρησιμοποιούμε π.χ. τις ίδιες εφαρμογές σε προσωπικό και<br />

επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες,<br />

λέει ο André Lameiras από την ομάδα της παγκόσμιας εταιρείας<br />

ψηφιακής ασφάλειας ESET. Έτσι, αν πέσουμε θύμα<br />

απάτης ηλεκτρονικού ψαρέματος στο WhatsApp μπορεί να<br />

μας οδηγήσει στη λήψη κακόβουλου λογισμικού που κλέβει<br />

τόσο τα προσωπικά όσο και τα επαγγελματικά μας μηνύματα.<br />

Αντίστοιχα, οι απατεώνες που χρησιμοποιούν εφαρμογές<br />

γνωριμιών μπορεί να εκμεταλλευτούν την επιθυμία κάποιου<br />

να δικτυωθεί προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες για<br />

μια επιχείρηση.<br />

Αυτά για το σπίτι. Όμως, ακόμα και σε ένα περιβάλλον γραφείου,<br />

η κοινοποίηση πληροφοριών στο διαδίκτυο που προορίζονται<br />

για φίλους, αλλά στις οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση και<br />

οι συνάδελφοι -όπως φωτογραφίες στο Facebook ή παρουσία<br />

σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας όπως το Grindr ή το Happnμπορεί<br />

να καταλήξει σε ανεπιθύμητη προσοχή ή να χρησιμοποιηθεί<br />

για παρακολούθηση, doxing ή επαγγελματικό όφελος.<br />

Αλήθεια, πώς ξεκίνησε όλο αυτό;<br />

Από τότε που οι ιστοσελίδες «κοινωνικής δικτύωσης» εμφανίστηκαν<br />

στο Internet με το κύμα του Web 2.0, γύρω στο 2004,<br />

τα κοινωνικά δίκτυα άρχισαν να μιμούνται τις αλληλεπιδράσεις<br />

της καθημερινής ζωής: λίστες φίλων με τους οποίους μπορούσαμε<br />

να μοιραζόμαστε φωτογραφίες, σκέψεις και άλλο<br />

περιεχόμενο. Αλλά ενώ στην πραγματική ζωή μπορείτε να<br />

συναντήσετε μια ομάδα φίλων τη μια μέρα και μια άλλη την<br />

επομένη, στα κοινωνικά δίκτυα αυτές οι ομάδες ενθαρρύνονταν<br />

σε μια αλληλοεπίδραση. Ξαφνικά, έγινε αποδεκτό για<br />

τους συναδέλφους στη δουλειά να στέλνουν αιτήματα φιλίας<br />

και, πολύ γρήγορα, έγινε άβολο να μην τα αποδέχεσαι. Η<br />

Google προσπάθησε να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα<br />

λανσάροντας το Google+, ένα κοινωνικό δίκτυο που θα χώριζε<br />

τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεστε σε διαφορετικές<br />

ομάδες, όπως ακριβώς γίνεται και στην πραγματική ζωή. Αλλά<br />

η ιδέα δεν είχε μεγάλη επιτυχία.<br />

Εν τω μεταξύ, το Internet συνήθισε τόσο πολύ το Facebook<br />

που, μέχρι το 2015, η πλατφόρμα είχε φτάσει τους 1,44<br />

δισεκατομμύρια χρήστες και εξαγόρασε το Instagram και το<br />

WhatsApp. Γρήγορα έγινε η «νέα κανονικότητα» για τους<br />

συναδέλφους στην εργασία να στέλνουν μηνύματα ο ένας<br />

στον άλλον για τη δουλειά σε ώρες εργασίας αλλά και σε<br />

ώρες εκτός εργασίας, συνδέοντας τους εργαζόμενους με<br />

έναν τρόπο που δεν υπήρχε μέχρι τότε.<br />

Και ενώ αυτό θα μπορούσε να είναι θετικό -για παράδειγμα,<br />

να ενισχύσει την εταιρική κουλτούρα- οι εργαζόμενοι σύντομα<br />

άρχισαν να συζητούν για το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» - άλλωστε,<br />

κανείς δεν ήθελε να λαμβάνει μηνύματα για τη δουλειά<br />

την ώρα του φαγητού ή να μοιράζεται φωτογραφίες από τις<br />

διακοπές του με τα αφεντικά του. Αντίστοιχα, στο γραφείο, οι<br />

διευθυντές δεν ήθελαν οι εργαζόμενοι να χάνουν χρόνο με<br />

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αλλά ήταν πλέον πολύ αργά.<br />

Η εργασία μπαίνει για τα καλά<br />

στην κοινωνική ζωή μας<br />

Η λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης μπορεί να απαιτεί<br />

μια κατάσταση “always on” (πάντα ενεργός), αλλά αυτό<br />

συμπεριλαμβάνει κάτι περισσότερο από το να κάθεσαι απλώς<br />

μπροστά στον υπολογιστή σου στο γραφείο. Είναι σαφές ότι<br />

η εργασία μας δεν περιορίζεται πλέον εκεί. Η δουλειά μας<br />

βρίσκεται στις τσέπες μας, και στα τηλέφωνά μας. Αυτή η συγκέντρωση<br />

δεδομένων, εργαλείων επεξεργασίας και δημιουργίας<br />

δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφικής<br />

μηχανής) και εργαλείων επικοινωνίας, όλα σε ένα, είναι μια<br />

μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη ζωή<br />

μας. Κάθε σωστός προγραμματιστής εφαρμογών το γνωρίζει.<br />

Το Telegram, μια υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων<br />

που βασίζεται στο cloud, με πάνω από 700 εκατομμύρια<br />

ενεργούς χρήστες παγκοσμίως και με εφαρμογές για όλες<br />

τις συσκευές, μετατρέπεται πλέον σε χώρο εργασίας για<br />

κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων<br />

και καναλιών (όπως στο Slack ή στο Teams), την κοινή<br />

χρήση αρχείων έως 4 GB και φακέλων που προτρέπουν τους<br />

χρήστες να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες λογαριασμούς<br />

τους για να δημιουργήσουν έναν αποκλειστικό χώρο<br />

μόνο για τη ροή εργασιών - ναι, ναι κάπου εκεί ανάμεσα στις<br />

16 infocom•04•23


οικογενειακές συνομιλίες και τις συνομιλίες για το gaming.<br />

Αν δεν απενεργοποιηθεί, το Telegram στέλνει στους χρήστες<br />

συστηματικά ειδοποιήσεις για τη δουλειά, ακόμη και κατά τη<br />

διάρκεια διακοπών.<br />

Παράλληλα, υπάρχουν πολλές άλλες εφαρμογές ανταλλαγής<br />

μηνυμάτων που επαναχρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς<br />

σκοπούς και τις οποίες χρησιμοποιούν αρκετά εκατομμύρια<br />

άνθρωποι. Παραδόξως, ακόμη και εφαρμογές γνωριμιών<br />

χρησιμοποιούνται για επαγγελματική δικτύωση, εύρεση νέων<br />

πελατών, προσλήψεις και αναζήτηση εργασίας. Ενώ η κύρια<br />

εστίασή του είναι οι γνωριμίες, το Bumble προσφέρει επίσης<br />

τη λειτουργία Bizz που διευκολύνει τις συναντήσεις μεταξύ<br />

επαγγελματιών.<br />

Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους<br />

αλλά και τις επιχειρήσεις όταν τα όρια<br />

της επαγγελματικής και προσωπικής<br />

ζωής θολώνουν<br />

Μόλις πρόσφατα, η Meta επέβαλε πειθαρχικές ποινές ή<br />

απέλυσε περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους επειδή<br />

φέρονται να έκαναν κατάχρηση εσωτερικών συστημάτων για<br />

να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών, σε<br />

ορισμένες περιπτώσεις με αντάλλαγμα χιλιάδες δολάρια.<br />

Αν και αυτό μπορεί να μην είναι ένα ευρέως διαδεδομένο<br />

πρόβλημα, τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτό δε συμβαίνει και σε<br />

άλλες εταιρείες. Και ακόμη και αν ο στόχος μπορεί να είναι<br />

ένας προσωπικός λογαριασμός, τα επαγγελματικά δεδομένα<br />

που ανταλλάσσονται με τη χρήση αυτού του λογαριασμού είναι<br />

το κερασάκι στην τούρτα όταν βρεθούν σε χέρια εγκληματιών.<br />

Καθώς βιώνουμε αλλαγές στην κουλτούρα μας γύρω από τον<br />

τρόπο επικοινωνίας, εργασίας και καθημερινής ζωής, δεν<br />

μπορούμε να αγνοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η «ζωή» που<br />

έχουμε online συνυφαίνεται με την πραγματική μας ζωή, δημιουργώντας<br />

νέους κινδύνους που πρέπει να αποφεύγονται με<br />

τη θέσπιση σαφών κανόνων. Ας δούμε μερικούς από αυτούς:<br />

• Εάν οι επιχειρήσεις αναμένουν από τους υπαλλήλους να<br />

είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή, πρέπει να είναι προετοιμασμένες<br />

να τερματίσουν τις πολιτικές «Φέρε τη δική<br />

σου συσκευή» για να διασφαλίσουν το διαχωρισμό μεταξύ<br />

προσωπικής και ιδιωτικής ζωής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει<br />

να δίνουν στους υπαλλήλους συσκευές αποκλειστικά για<br />

την εργασία - όχι μόνο φορητούς υπολογιστές, αλλά και<br />

smartphones. Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι<br />

τόσο οι ίδιες όσο και οι υπάλληλοί τους γνωρίζουν τις<br />

συνέπειες της χρήσης της ίδιας συσκευής για την εργασία<br />

και για την ιδιωτική ζωή.<br />

• Ακόμη και αν ορισμένοι χρήστες επωφελούνται από την<br />

επερχόμενη νομοθεσία για το δικαίωμα αποσύνδεσης, όλοι<br />

επηρεάζονται από τις πολιτικές δεδομένων της αγαπημένης<br />

τους υπηρεσίας cloud. Αν και αυτό θα πρέπει να μας<br />

απασχολεί τόσο για τα προσωπικά όσο και τα επαγγελματικά<br />

δεδομένα, οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν<br />

τουλάχιστον εφαρμογές που κρυπτογραφούν τα δεδομένα<br />

και συλλέγουν ελάχιστα δεδομένα, και κατά προτίμηση<br />

να χρησιμοποιούν εφαρμογές που αποθηκεύουν όλα τα<br />

μηνύματα και τα πολυμέσα τοπικά στη συσκευή του χρήστη.<br />

• Οι εταιρείες θα πρέπει να μην προσφέρουν πλέον τα<br />

προφίλ διαμόρφωσης που μπορούν να εγκαταστήσουν οι<br />

εργαζόμενοι στις προσωπικές τους συσκευές iOS για να<br />

έχουν πρόσβαση στο εργασιακό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο<br />

και σε άλλες πλατφόρμες εργασίας.<br />

• Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σαφείς κανόνες<br />

για τους κωδικούς πρόσβασης, ώστε να αποθαρρύνουν<br />

τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό<br />

πρόσβασης για προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς<br />

και να απαιτούν έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών<br />

παραγόντων.<br />

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας,<br />

ο αριθμός των χρηστών του Facebook μειώθηκε για πρώτη<br />

φορά μετά από 18 χρόνια κατά περίπου μισό εκατομμύριο<br />

χρήστες. Αν και από τότε ανέκαμψε, μήπως τελικά αυτό το<br />

επεισόδιο δείχνει ότι το απόγειο των παραδοσιακών πλατφορμών<br />

κοινωνικής δικτύωσης έχει παρέλθει;<br />

Το μέλλον είναι γεμάτο από εκπληκτικές τεχνολογίες, εργαλεία<br />

συνεργασίας και πιο εξανθρωπισμένες διαδικτυακές<br />

κοινωνικές εμπειρίες, αλλά η λεπτή γραμμή που χωρίζει<br />

τις διαφορετικές σφαίρες της ζωής μας θα συνεχίσει να<br />

θολώνει.<br />

infocom•04•23 17


5G<br />

Το «δεύτερο κύμα» της πέμπτης γενιάς:<br />

30 χώρες θα προσφέρουν 5G το 2023<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

Νέα στοιχεία από τον GSMA δείχνουν ότι οι συνδέσεις 5G<br />

αναμένεται να διπλασιαστούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια,<br />

αριθμός που επιταχύνεται από τις τεχνολογικές καινοτομίες<br />

και τις νέες υλοποιήσεις δικτύων 5G που αναμένονται σε<br />

περισσότερες από 30 χώρες το 2023. Από τα δίκτυα που<br />

θα αναπτυχθούν μέσα στην τρέχουσα χρονιά, τα 15 θα είναι<br />

standalone 5G.<br />

Οι προβλέψεις του GSMA, που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια<br />

του MWC 2023, υποδεικνύουν πως βρισκόμαστε<br />

σε μια σημαντική περίοδο ανάπτυξης, όσον αφορά στους<br />

συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας και την υιοθέτηση από τις<br />

επιχειρήσεις. Οι καταναλωτικές συνδέσεις ξεπέρασαν το<br />

ένα δισεκατομμύριο στο τέλος του 2022 και υπολογίζεται<br />

πως θα φτάσουν σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια φέτος<br />

και δύο δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2025. Αυτή η<br />

δυναμική επιβεβαιώνει πως το 5G αποτελεί την ταχύτερα<br />

αναπτυσσόμενη γενιά, σε σύγκριση με τα 3G και 4G. Από<br />

τον Ιανουάριο του 2023, υπάρχουν 229 εμπορικά διαθέσιμα<br />

5G δίκτυα παγκοσμίως και περισσότερα από 700 συμβατά<br />

μοντέλα smartphone στα ράφια των καταστημάτων.<br />

Η ανάπτυξη θα προέλθει, επίσης, από βασικές αγορές εντός<br />

των περιοχών APAC και LATAM, όπως η Βραζιλία και η Ινδία,<br />

που προχώρησαν πρόσφατα σε εμπορική διάθεση δικτύων<br />

5G. Η Ινδία θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά,<br />

καθώς η επέκταση των υπηρεσιών από την Airtel και την Jio<br />

το 2023 αναμένεται πως θα είναι καθοριστική. Ο GSMA προβλέπει<br />

ότι θα υπάρχουν τέσσερα 5G δίκτυα στην Ινδία μέχρι<br />

το τέλος του 2025, με 145 εκατομμύρια επιπλέον χρήστες.<br />

Πολλές από τις αγορές που έχει προγραμματιστεί να αναπτύξουν<br />

5G δίκτυα το 2023, βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες<br />

περιοχές στην Αφρική -συμπεριλαμβανομένης της Αιθιοπίας<br />

και της Γκάνας- και της Ασίας. Σήμερα, η υιοθέτηση του 5G<br />

18 infocom•04•23


στην υποσαχάρια Αφρική βρίσκεται κάτω από 1%, αλλά θα<br />

φτάσει το 4% έως το 2025 και το 16% το 2030 - σε μεγάλο<br />

βαθμό χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια της βιομηχανίας<br />

και των κυβερνητικών οργανισμών για να παρέχουν συνδεσιμότητα<br />

στους πολίτες.<br />

Την ίδια στιγμή, από τον Ιανουάριο του 2023, περισσότεροι<br />

από 90 πάροχοι σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (η<br />

συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι πάροχοι κινητής<br />

τηλεφωνίας) έχουν διαθέσει fixed wireless 5G υπηρεσίες<br />

σε περισσότερες από 48 χώρες. Αυτό σημαίνει ότι περίπου<br />

το 40% των εμπορικά διαθέσιμων δικτύων 5G παγκοσμίως<br />

περιλαμβάνει FWA.<br />

Στις ΗΠΑ, η T-Mobile πρόσθεσε πάνω από μισό εκατομμύριο<br />

πελάτες 5G FWA στο 4ο τρίμηνο του 2021 και το πρώτο<br />

τρίμηνο του 2022. Μέχρι το 2025, αναμένει να έχει οκτώ<br />

εκατομμύρια συνδρομητές FWA, ενώ η Verizon στοχεύει σε<br />

πέντε εκατομμύρια συνδρομητές FWA για την ίδια περίοδο.<br />

Με παρόχους όπως η Jio να ανακοινώνουν πως θα συνδέσουν<br />

έως και 100 εκατομμύρια σπίτια σε ολόκληρη την Ινδία<br />

σε δίκτυο 5G FWA, ο αριθμός των χρηστών FWA είναι πιθανό<br />

να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.<br />

Ενώ η πλειονότητα των τρεχουσών υλοποιήσεων 5G FWA<br />

επικεντρώνεται στις ζώνες 3,5-3,8 GHz, αρκετοί πάροχοι σε<br />

όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν ήδη φάσμα 5G mmWave ως<br />

«ενισχυτή χωρητικότητας και απόδοσης», για να συμπληρώσουν<br />

την κάλυψη που παρέχεται από χαμηλότερες ζώνες.<br />

Μόλις το 7% των υλοποιήσεων 5G ήταν σε φάσμα mmWave<br />

μέχρι στιγμής, αλλά αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει, δεδομένου<br />

ότι το 27% των εκχωρήσεων φάσματος και το 35%<br />

των δοκιμών χρησιμοποιούν ζώνες 5G mmWave. Επιπλέον,<br />

μόνο μέσα στο 2023, ο κλάδος θα δει να εκχωρείται φάσμα<br />

5G mmWave σε δέκα ακόμη χώρες – μια σημαντική αύξηση<br />

από τις 22 στις οποίες έχει εκχωρηθεί μέχρι σήμερα. Η<br />

Ισπανία έλαβε την πρώτη ευρωπαϊκή κατανομή φάσματος<br />

5G mmWave φέτος, με αποτέλεσμα η Telefónica, η Ericsson<br />

και η Qualcomm να λανσάρουν το πρώτο εμπορικό δίκτυο 5G<br />

mmWave στο MWC 2023.<br />

Τα στοιχεία υποδηλώνουν, επίσης, ότι, για τους παρόχους,<br />

η επιχειρηματική αγορά θα είναι ο κύριος μοχλός αύξησης<br />

των εσόδων από το 5G την επόμενη δεκαετία. Τα έσοδα<br />

από τους επιχειρηματικούς πελάτες αντιπροσωπεύουν ήδη<br />

περίπου το 30% του συνόλου, κατά μέσο όρο, για τους μεγάλους<br />

παρόχους. Η τεχνολογία Edge computing και το IoT<br />

προσφέρουν περαιτέρω ευκαιρίες για το 5G, με το 12% να<br />

έχει ήδη λανσάρει private wireless λύσεις - αριθμός που θα<br />

αυξηθεί το 2023.<br />

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη για το enterprise θα είναι η<br />

εμπορική διαθεσιμότητα του 5G Advanced το 2025, το οποίο<br />

αναμένεται πως θα βελτιώσει την ταχύτητα, την κάλυψη και<br />

την απόδοση, και πως θα υποστηρίξει ένα νέο κύμα επιχειρηματικών<br />

ευκαιριών. Η έρευνα του GSMA έδειξε ότι οι μισοί<br />

πάροχοι αναμένουν να υποστηρίξουν τα προηγμένα εμπορικά<br />

δίκτυα 5G εντός δύο ετών από την κυκλοφορία τους.<br />

infocom•04•23 19


REVOLUTION<br />

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας<br />

νέας επανάστασης - χρειάζεται<br />

ριζική αλλαγή<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

Σε μια ομιλία του, στην ετήσια έκθεση του GSMA, το Mobile<br />

World Congress, ο Thierry Breton, επίτροπος εσωτερικής<br />

αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποίησε ότι τα σημερινά<br />

δίκτυα δεν ανταποκρίνονται στον στόχο του «μαζικού<br />

μετασχηματισμού» που μόλις ξεκινά και που έχει ως κινητήρια<br />

δύναμη τις ολοένα και πιο καθηλωτικές τεχνολογίες (όπως<br />

τους εικονικούς κόσμους και τις εξελίξεις στην τεχνητή<br />

νοημοσύνη που τροφοδοτούν τεχνολογίες όπως τα συνδεδεμένα<br />

αυτοκίνητα και οι έξυπνες πόλεις), εφαρμογές που<br />

βασίζονται στην υψηλή ταχύτητα και εύρος ζώνης, αλλά και<br />

την χαμηλή καθυστέρηση.<br />

«Θα χρειαστεί να βρούμε ένα μοντέλο χρηματοδότησης<br />

για τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται, το οποίο<br />

θα σέβεται και θα διατηρεί τα θεμελιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού<br />

κεκτημένου μας», δήλωσε, κατά τη διάρκεια της<br />

πρώτης ημέρας του ετήσιου συνεδρίου τηλεπικοινωνιών στη<br />

Βαρκελώνη, τονίζοντας ότι η επικείμενη στροφή πρέπει να<br />

διασφαλίζει την ελευθερία της επιλογής για τους τελικούς<br />

χρήστες και τον σεβασμό των υφιστάμενων κανόνων του<br />

ευρωπαϊκού μπλοκ για την ουδετερότητα του δικτύου, καθώς<br />

και για τη στήριξη του ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας δίκαιους<br />

και ισότιμους όρους.<br />

Στην ομιλία του, ο Breton αναγνώρισε ότι «η επανάσταση<br />

της συνδεσιμότητας θέτει υπό αμφισβήτηση το παραδοσιακό<br />

μοντέλο της κάθετης ολοκλήρωσης». «Η ψηφιακή βιομηχανία<br />

θα πρέπει να προχωρήσει προς την αποκέντρωση και τη<br />

διαλειτουργικότητα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ανοιχτών,<br />

διαλειτουργικών συστημάτων που θα επιτρέπουν σε διαφορετικές<br />

συσκευές και εφαρμογές να συνεργάζονται για<br />

να δημιουργούν έναν πιο συνδεδεμένο και αποτελεσματικό<br />

κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο<br />

και λίγες ώρες πριν, παρουσιάστηκε το Open Gateway του<br />

GSMA, μια πρωτοβουλία που είναι σχεδιασμένη «για να<br />

παρέχει καθολική πρόσβαση στα δίκτυα των παρόχων για<br />

τους developers».<br />

20 infocom•04•23


«Η πραγματική μετάβαση θα είναι το Web 4.0, όπου τα πάντα<br />

θα είναι άψογα διασυνδεδεμένα. Όπως με τα digital twins, το<br />

αντίγραφο των πάντων, για να διαχειριστείτε και να προβλέψετε<br />

τη συμπεριφορά από ένα κτίριο έως ένα αυτοκίνητο, το<br />

ανθρώπινο σώμα και ακόμη και τον πλανήτη Γη», προέβλεψε<br />

ο Breton στην ομιλία του. «Αυτή η μετάβαση δεν θα είναι<br />

εφικτή χωρίς τη χρήση υπερυπολογιστών. Θα χρειαστεί να<br />

είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε γρήγορα τεράστιες ποσότητες<br />

δεδομένων. Και αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από<br />

διαλειτουργικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια,<br />

αύριο, όλοι θα έχουν έναν υπερυπολογιστή στην τσέπη τους,<br />

στο αυτοκίνητό τους, στο σπίτι τους».<br />

Η ενεργοποίηση αυτού του άλματος προς τα εμπρός στη<br />

συνδεσιμότητα είναι αυτό που διακυβεύεται σε μια διαβούλευση<br />

που ξεκίνησε η ΕΕ την Παρασκευή, είπε ο Breton. Η<br />

διαβούλευση περιλαμβάνει μια σειρά από επιλογές σε σχέση<br />

με τον τρόπο χρηματοδότησης της υποδομής ευρυζωνικών<br />

δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης<br />

της δυνατότητας άμεσων πληρωμών<br />

από όλους τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών ή από ένα<br />

υποσύνολο εκείνων των εταιρειών που είναι υπεύθυνες για<br />

τη «μεγάλη κυκλοφορία», κάτι που άλλωστε ζητούν εδώ και<br />

πολύ καιρό οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.<br />

«Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ξεκινήσαμε μια ευρεία διαβούλευση<br />

για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας<br />

και των υποδομών του. Η διαβούλευση έχει περιγραφεί από<br />

πολλούς ως η μάχη για το fair share μεταξύ των Big Telco<br />

και της Big Tech. Μια δυαδική επιλογή μεταξύ αυτών που<br />

παρέχουν δίκτυα και εκείνων που τα τροφοδοτούν με κίνηση.<br />

Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: διακυβεύονται πολλά<br />

περισσότερα. Δεν έχει να κάνει με το αν ένα κεκτημένο συμφέρον<br />

θα πρέπει να υπερισχύει έναντι του άλλου. Πρόκειται<br />

για την επίτευξη του τεράστιου άλματος για συνδεσιμότητα<br />

που έχουμε μπροστά μας», συνέχισε ο Breton.<br />

«Δεν αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες της ενιαίας<br />

αγοράς της ΕΕ με τα 440 εκατομμύρια πολίτες. Είναι καιρός<br />

να συζητήσουμε σοβαρά τα πιθανά υπάρχοντα εμπόδια στη<br />

διασυνοριακή ενοποίηση των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών<br />

στην ΕΕ, καθώς και τα οφέλη μιας ολοκληρωμένης<br />

αγοράς ραδιοφάσματος. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο ζητήματα<br />

συγκρατούν αυτή τη στιγμή το συλλογικό μας δυναμικό σε<br />

σύγκριση με άλλες ηπείρους».<br />

«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας επανάστασης», πρόσθεσε.<br />

«Τα επόμενα χρόνια, ολόκληρη η βιομηχανία θα<br />

χρειαστεί να υποστεί μια ριζική αλλαγή και να επανεξετάσει<br />

τα επιχειρηματικά της μοντέλα. Κάποιοι θα μπορούσαν να<br />

το περιγράψουν ως μια Σουμπιτεριανή στιγμή (δημιουργική<br />

καταστροφή). Η βιομηχανία θα πρέπει να προσαρμοστεί για<br />

να επιβιώσει. Ή, για να το θέσω πιο θετικά, προσαρμοστείτε<br />

για να πετύχετε.»<br />

infocom•04•23 21


GIGABIT<br />

ΕΕ: ζητά γνώμες για την κάλυψη του<br />

κόστους των τηλεπικοινωνιακών δικτύων<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

Η Κομισιόν παρουσίασε ένα σύνολο δράσεων, στόχος του<br />

οποίου είναι να καταστήσει τη Gigabit συνδεσιμότητα διαθέσιμη<br />

σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής<br />

Ένωσης έως το 2030.<br />

Αρχικά, η Κομισιόν ενέκρινε την πρόταση «Gigabit Infrastructure<br />

Act», μια οδηγία που θα προτείνει κανόνες οι οποίοι<br />

αναμένεται πως θα επιτρέψουν την ταχύτερη, φθηνότερη και<br />

πιο αποτελεσματική ανάπτυξη δικτύων Gigabit σε ολόκληρη<br />

την Ευρωπαϊκή Ένωση.<br />

Δεύτερον, δημοσίευσε ένα σχέδιο «Gigabit Recommendation»,<br />

το οποίο επιδιώκει να παράσχει καθοδήγηση στις Εθνικές<br />

Ρυθμιστικές Αρχές για τους όρους πρόσβασης των παρόχων<br />

με σημαντική ισχύ στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειμένου<br />

να δοθούν κίνητρα για ταχύτερη απενεργοποίηση παλαιών<br />

τεχνολογιών και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη δικτύων Gigabit.<br />

Τρίτον, η Κομισιόν ξεκίνησε μια διερευνητική διαβούλευση για<br />

το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών<br />

του, ώστε να συγκεντρώσει απόψεις σε σχέση με τον τρόπο<br />

κατά τον οποίο οι αυξανόμενες απαιτήσεις για συνδεσιμότητα<br />

και οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το<br />

μέλλον και τις σχετικές ανάγκες.<br />

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η «Πράξη για τις<br />

υποδομές Gigabit» ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση<br />

για ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και εντατική συνδεσιμότητα,<br />

αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της αργής<br />

και δαπανηρής ανάπτυξης των υποδομών που στηρίζουν τα<br />

προηγμένα δίκτυα Gigabit.<br />

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το σχέδιο «θα μειώσει τη γραφειοκρατία,<br />

το κόστος και τον διοικητικό φόρτο που συνδέονται με<br />

την ανάπτυξη δικτύων Gigabit. Μεταξύ άλλων, θα απλοποιήσει<br />

και θα ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ο νέος<br />

κανονισμός θα ενισχύσει, επίσης, τον συντονισμό των τεχνικών<br />

έργων μεταξύ των παρόχων και θα διασφαλίσει ότι οι σχετικοί<br />

φορείς αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν». Επιπλέον, προβλέπεται<br />

πως όλα τα νέα ή σημαντικά ανακαινισμένα κτίρια, εκτός από<br />

αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα<br />

με οπτικές ίνες.<br />

Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο<br />

να εξετάσουν τον προτεινόμενο κανονισμό. Με την έγκριση της<br />

πρότασης της Κομισιόν από τους νομοθέτες, οι νέοι κανόνες<br />

θα εφαρμοστούν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.<br />

Στη συνέχεια, το λεγόμενο «Gigabit Recommendation» επικεντρώνεται<br />

στην παροχή καθοδήγησης προς τις εθνικές<br />

ρυθμιστικές αρχές, σε σχέση με τους όρους πρόσβασης στα<br />

δίκτυα παρόχων που διαθέτουν σημαντική ισχύ. Το σχέδιο έχει<br />

ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι πάροχοι είναι σε θέση να<br />

έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές, όταν αυτό κρίνεται<br />

σκόπιμο. Με τον τρόπο αυτό, «μπορεί να διασφαλιστεί ένα<br />

22 infocom•04•23


ζητά, επίσης, τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σε σχέση<br />

με τον τρόπο κατά τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις<br />

που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών<br />

θα κινητοποιηθούν εγκαίρως σε ολόκληρη την Ένωση.<br />

κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, να δοθούν κίνητρα για την<br />

κατάργηση των παλαιών τεχνολογιών χωρίς αδικαιολόγητη<br />

καθυστέρηση -δηλαδή εντός 2 έως 3 ετών- και να προωθηθεί<br />

η ταχεία ανάπτυξη δικτύων Gigabit».<br />

Το σχέδιο σύστασης έχει αποσταλεί στο Σώμα Ευρωπαϊκών<br />

Ρυθμιστικών Αρχών (BEREC) για διαβούλευση, διάρκειας δύο<br />

μηνών. Αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του BEREC, η Κομισιόν θα<br />

εκδώσει την τελική της σύσταση.<br />

Τέλος, με το λεγόμενο «consultation on the future of the<br />

telecoms sector», η Κομισιόν δρομολογεί ευρεία διερευνητική<br />

διαβούλευση για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και<br />

των υποδομών. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν απόψεις για<br />

το μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο στην αγορά και το πώς<br />

αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.<br />

Ειδικότερα, «επιδιώκει να προσδιορίσει τους τύπους υποδομών<br />

που απαιτούνται για να μπορέσει η Ευρώπη να προηγηθεί των<br />

μετασχηματιστικών τεχνολογικών εξελίξεων και να ηγηθεί του<br />

ψηφιακού μετασχηματισμού τα επόμενα χρόνια. Η διαβούλευση<br />

Στο πλαίσιο αυτό, η διερευνητική διαβούλευση αποτελεί μέρος<br />

ενός ανοικτού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους<br />

φορείς, για την πιθανή ανάγκη να συμβάλουν δίκαια όλοι οι<br />

φορείς που επωφελούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό<br />

στις επενδύσεις σε υποδομές συνδεσιμότητας. Πρόκειται για<br />

ένα πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση<br />

των υποκείμενων στοιχείων και αριθμών, πριν αποφασιστεί<br />

η ανάγκη για περαιτέρω δράση. Η Κομισιόν είναι σταθερά<br />

προσηλωμένη στην προστασία ενός ουδέτερου και ανοικτού<br />

διαδικτύου», τονίζεται σχετικά.<br />

Τέλος, η διαβούλευση καλύπτει το ζήτημα του τρόπου διασφάλισης<br />

της οικονομικής προσιτότητας της συνδεσιμότητας<br />

για τους καταναλωτές και του τρόπου προόδου προς μια<br />

ολοκληρωμένη ενιαία αγορά για τον τομέα της συνδεσιμότητας.<br />

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, επιχειρήσεις και πολίτες<br />

καλούνται να τηρήσουν την προθεσμία για τις σχετικές υποβολές,<br />

που λήγει στις 19 Μαΐου. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση<br />

σχετικά με τα αποτελέσματα. Με βάση τα αποτελέσματα της<br />

διαβούλευσης, θα εξετάσει τις καταλληλότερες δράσεις για<br />

το μέλλον του τομέα των τηλεπικοινωνιών.<br />

infocom•04•23 23


TELECOMS<br />

Τηλεπικοινωνίες: στα 5 δισεκατομμύρια<br />

ευρώ ο κύκλος εργασιών του κλάδου<br />

Η ΕΕΤΤ δημοσίευσε την Επισκόπηση Αγορών για το 2021,<br />

η οποία αποτυπώνει αναλυτικά τα βασικά οικονομικά<br />

μεγέθη, τις τάσεις και το επίπεδο του ανταγωνισμού στις<br />

αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών<br />

υπηρεσιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση, το<br />

2021, τα βασικά μεγέθη και των δύο αγορών κινήθηκαν<br />

ανοδικά.<br />

Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών<br />

• Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε στα 5 δισ.<br />

ευρώ και τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες<br />

κατέλαβαν το 86,5%. Η συμβολή του κύκλου εργασιών<br />

του κλάδου στο ΑΕΠ της Ελλάδας κυμάνθηκε<br />

στο 2,7%.<br />

• Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών<br />

ανήλθαν σε 758 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας<br />

μείωση 31% σε σχέση με το 2020. Επισημαίνεται ότι, η<br />

σημαντική αύξηση των επενδύσεων το 2020 οφειλόταν<br />

κατά κύριο λόγο στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης<br />

ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-<br />

3800 MHz και 26 GHz, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων<br />

κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).<br />

• Οι γραμμές σταθερής τηλεφωνίας ανήλθαν σε<br />

4.912.074, με τη διείσδυση να φθάνει στο 46% επί<br />

του πληθυσμού. Παράλληλα, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας<br />

σημείωσε ετήσια πτώση 7,9%, κυρίως λόγω<br />

της μείωσης κατά 9,2% της διάρκειας των εθνικών<br />

κλήσεων προς σταθερά.<br />

• Οι ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν<br />

σε 11,5 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,7%,<br />

σε σχέση με το 2020.<br />

• Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών χαρακτηρίστηκε<br />

για άλλη μία χρονιά από την εντυπωσιακή<br />

αύξηση κατά 49% στη χρήση υπηρεσίας δεδομένων,<br />

που ανήλθαν σε 563 εκατ. GΒ έναντι 379 εκατ. GΒ το<br />

24 infocom•04•23


2020, καθώς και από την αύξηση των λεπτών ομιλίας<br />

εντός της Ελλάδας κατά 4,3%, με τον μεγαλύτερο<br />

όγκο να πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, από τους<br />

οικιακούς χρήστες µε συμβόλαιο (43,4%), ενώ έπονται<br />

οι συνδρομητές καρτοκινητής (40,7%). Επιπλέον,<br />

αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των σύντομων γραπτών<br />

μηνυμάτων (SMS) κατά 6,1%, τα οποία ανήλθαν σε<br />

2,4 δισ. SMS έναντι 2,2 δισ. SMS το 2020. Τέλος,<br />

σημαντική πτώση 15,8% παρουσίασαν τα μηνύματα<br />

πολυμέσων (MMS), τα οποία ανήλθαν, το 2021, σε<br />

8,1 εκατ. έναντι 9,6 εκατ. το 2020.<br />

• Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις<br />

4.429.370 γραμμές, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση<br />

3,7%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας<br />

στον πληθυσμό έφτασε στο 41,5%. Σε σύγκριση<br />

με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και σύμφωνα με στοιχεία<br />

που αφορούν τον Ιούνιο του 2021, η διείσδυση<br />

της σταθερής ευρυζωνικότητας κυμάνθηκε στην Ελλάδα<br />

στο 41% και στην ΕΕ στο 37,2%, γεγονός που<br />

κατατάσσει τη χώρα μας στην 8η θέση μεταξύ των<br />

κρατών μελών.<br />

• Σε αντίθεση με τη σταθερή ευρυζωνικότητα, η διείσδυση<br />

της κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα,<br />

αν και κινήθηκε ανοδικά φθάνοντας το 89% (Ιούνιος<br />

2021), εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τη μέση<br />

διείσδυση στην ΕΕ (108,4%).<br />

• Η ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA),<br />

έφτασε το 91,7% των νοικοκυριών εντός του 2021<br />

έναντι 86,7% στα μέσα του 2020, υπερβαίνοντας για<br />

πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (90,1%).<br />

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης<br />

μέσω της τεχνολογίας VDSL Vectoring. Ωστόσο, η<br />

διείσδυση της ευρυζωνικής πρόσβασης NGA σε ποσοστό<br />

διείσδυσης των νοικοκυριών εξακολουθεί να παραμένει<br />

σε χαμηλά επίπεδα (33,5%) και να απέχει αρκετά από τον<br />

αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (57,5%).<br />

• Σταθερά αυξητική ήταν η πορεία της διείσδυσης των<br />

συνδυαστικών/δεσμοποιημένων προσφορών το 2021,<br />

οι οποίες ανήλθαν στα 4,5 εκατ. Ο πιο δημοφιλής<br />

τύπος συνδυαστικής προσφοράς παρέμεινε αυτός<br />

της σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής<br />

πρόσβασης (περίπου 2,2 εκατ. συνδρομές).<br />

Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών<br />

• Ο αριθμός των ταχυδρομικών επιχειρήσεων αυξήθηκε<br />

κατά 20%, φτάνοντας τις 720 επιχειρήσεις έναντι 601<br />

επιχειρήσεων το προηγούμενο έτος.<br />

• Ο κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων<br />

παρουσίασε άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε σε 666<br />

εκατ. ευρώ, έναντι 648 εκατ. το 2020. Η άνοδος των<br />

πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επηρέασε<br />

θετικά τη χρήση υπηρεσιών διανομής, με αποτέλεσμα<br />

οι επιχειρήσεις-κάτοχοι Γενικής Άδειας να παρουσιάσουν<br />

βελτίωση 11% του κύκλου εργασιών σε σύγκριση<br />

με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών<br />

του ΦΠΚΥ παρουσίασε πτώση 8% σε σύγκριση με το<br />

2020, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μείωση της<br />

αλληλογραφίας των μεγάλων πελατών, ως αποτέλεσμα<br />

της εντεινόμενης ηλεκτρονικής υποκατάστασης της<br />

αλληλογραφίας και διακυβέρνησης, καθώς και στον<br />

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.<br />

• Τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν<br />

αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2020, φθάνοντας<br />

τα 631 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 317<br />

εκατ. αντικειμένων, μειωμένων κατά 3,7% σε σχέση<br />

με την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο εσόδων του<br />

Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη<br />

συνολική αγορά μειώθηκε στο 21% από 25% που ήταν<br />

το 2020, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των<br />

επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 76% από 72% που<br />

ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων<br />

με Ειδική Άδεια παρέμεινε σχεδόν σταθερό<br />

(3%).<br />

• Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε<br />

αύξηση και το 2021 στο σύνολο του πλήθους, αλλά και<br />

των εσόδων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων,<br />

φθάνοντας το 26% και το 61%, αντίστοιχα.<br />

• Εντός της χώρας διακινήθηκε το 89% των συνολικών<br />

αντικειμένων, αποφέροντας το 67% των εσόδων<br />

της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς. Ο μεγαλύτερος<br />

όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε<br />

από την Αττική (72%) και τη Μακεδονία (13%) προς<br />

το εσωτερικό και το εξωτερικό.<br />

• Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), πέραν<br />

του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα επιχειρήσεις<br />

με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 23% των<br />

ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν<br />

το 13% των εσόδων της. Οι φάκελοι είναι αναμφισβήτητα<br />

το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της<br />

ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,1% των διακινηθέντων<br />

αντικειμένων, αποφέροντας το 84,2% των εσόδων της<br />

συγκεκριμένης αγοράς.<br />

• Στην αγορά των ταχυμεταφορών, εισήλθαν 139 νέες<br />

επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος<br />

των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 710. Οι επιχειρήσεις<br />

ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό<br />

32% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 68%<br />

του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν<br />

στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα<br />

έσοδα (23%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (77%).<br />

infocom•04•23 25


EQUALITY<br />

Νέος κύκλος δράσεων του προγράμματος<br />

EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς<br />

Στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL που η Τράπεζα<br />

παρουσίασε τον Μάρτιο 2022, ανακοίνωσε την έναρξη του<br />

3ου κύκλου των δράσεων Women Founders and Makers,<br />

Women Βack to Work, καθώς και του 2ου κύκλου της δράσης<br />

Women in Agriculture, ενώ παράλληλα συνεχίζεται<br />

με επιτυχία και η δράση Profession has no Gender που<br />

απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και<br />

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.<br />

Το πρόγραμμα EQUAL αποτελεί κεντρικό άξονα της πολυδιάστατης<br />

στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της<br />

Τράπεζας Πειραιώς που είναι άμεσα συνδεδεμένη με<br />

τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η<br />

έναρξη των επόμενων κύκλων καταδεικνύει έμπρακτα<br />

τη δέσμευση της Τράπεζας να διευρύνει συνεχώς τις<br />

δράσεις της για ένα Αύριο που θα συμπεριλαμβάνει όλους<br />

και όλες ισότιμα.<br />

Σκοπός των συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος<br />

EQUALL είναι να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία στις<br />

γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται<br />

στην αξία και τις δυνατότητές τους, υποστηρίζοντας την<br />

ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματική<br />

δραστηριότητα, στοιχεία απαραίτητα για την<br />

αυτονομία και την εξέλιξή τους.<br />

Οι δράσεις, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους<br />

100mentors και απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες άνω των<br />

18 ετών σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας επιμόρφωση,<br />

καθοδήγηση και δικτύωση, είναι οι ακόλουθες:<br />

Women Founders and Makers για τις γυναίκες που έχουν<br />

δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους<br />

επιχείρηση και αποτελείται από 2 σκέλη:<br />

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί<br />

τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει σχεδιάσει ώστε να<br />

συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των<br />

έμφυλων στερεοτύπων.<br />

1. επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που<br />

έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του<br />

Κέντρου Επιχειρηματικότητας AHEAD - Alba Hub<br />

for Entrepreneurship and Development του Alba<br />

Graduate Business School, The American College<br />

of Greece, και<br />

2. καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking),<br />

σχεδιασμένα από την ομάδα των<br />

100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.<br />

26 infocom•04•23


Women Back to Work για τις γυναίκες που επιθυμούν να<br />

ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας και αποτελείται<br />

από δύο σκέλη:<br />

1. επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που<br />

έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του<br />

Executive Education του Alba Graduate Business<br />

School, The American College of Greece, και<br />

2. καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking),<br />

σχεδιασμένα από την ομάδα των<br />

100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.<br />

Women in Agriculture για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται<br />

ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα<br />

της Αγροδιατροφής ή/και του Αγροτουρισμού, με τη συμβολή<br />

καθηγητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και<br />

του Alba Graduate Business School, The American College<br />

of Greece.<br />

Σε όλα τα προγράμματα, κάθε ενότητα εκπαίδευσης<br />

(training) συνδυάζεται με την αντίστοιχη κοινότητα μεντόρων,<br />

που, εκτός από τις πολύτιμες εμπειρίες τους,<br />

μοιράζονται συμβουλές καθοδήγησης, ενδυναμώνουν και<br />

υποστηρίζουν τις συμμετέχουσες στην ανάπτυξη των οριζόντιων<br />

δεξιοτήτων τους (soft skills).<br />

Με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των<br />

γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα<br />

προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360», μία ολοκληρωμένη<br />

πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση<br />

και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.<br />

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος EQUALL, η Τράπεζα<br />

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τις νέες γενιές όσον αφορά<br />

στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα,<br />

με την ακόλουθη δράση:<br />

Profession has no Gender<br />

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία<br />

με το The Tipping Point, συνεχίζεται και για τη σχολική<br />

χρονιά 2022 - 2023 και αφορά στους μαθητές και τις<br />

μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων<br />

ανά την Ελλάδα διασυνδέοντάς τους με μέντορες από<br />

την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε<br />

επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το<br />

διαφορετικό φύλο.<br />

Μέσα από την παραπάνω δράση, η Τράπεζα επιδιώκει να<br />

ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά, όσον αφορά στην επιλογή<br />

επαγγέλματος, και να καταρρίψει τα στερεότυπα που αναπαράγονται<br />

και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές<br />

των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν,<br />

λόγω του φύλου τους.<br />

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Profession has no Gender<br />

είναι δωρεάν. Το 2023, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και<br />

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο να ωφεληθούν<br />

συνολικά 2.400 μαθητές και μαθήτριες. Για το 2022, από το<br />

Profession has no Gender ωφελήθηκαν 1.224 μαθητές και<br />

μαθήτριες από 30 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε<br />

όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία ανήκουν στο δίκτυο<br />

του The Tipping Point (700+ σχολεία).<br />

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του προγράμματος<br />

EQUALL και τους τρόπους συμμετοχής στο equall.gr.<br />

infocom•04•23 27


FLIGHT<br />

AEGEAN: ψηφιακή ταυτοποίηση<br />

των στοιχείων των επιβατών μέσω<br />

του gov.gr κατά την επιβίβαση<br />

Η AEGEAN αξιοποιεί τις δυνατότητες του gov.gr και φέρνει<br />

πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία «Digital ID», καθιστώντας<br />

ακόμη πιο γρήγορο και εύκολο τoν έλεγχο των στοιχείων<br />

των επιβατών κατά την επιβίβασή τους. Η νέα υπηρεσία που<br />

είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του AEGEAN App, επιτρέπει<br />

στους επιβάτες εσωτερικού της AEGEAN και της OLYMPIC<br />

Air μετά την πραγματοποίηση του check in και σε μόλις λίγα,<br />

απλά βήματα να ενσωματώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς<br />

τους στην ψηφιακή κάρτα επιβίβασης. Με τον τρόπο αυτό<br />

επιτυγχάνεται η άμεση ταυτοποίηση των στοιχείων του κάθε<br />

επιβάτη, επισπεύδοντας και απλουστεύοντας τη διαδικασία<br />

ελέγχου κατά την επιβίβαση.<br />

Για την επίτευξη της πιστοποίησης του χρήστη και την επαλήθευση<br />

των στοιχείων των επιβατών, η υπηρεσία «Digital<br />

ID» της AEGEΑΝ είναι διασυνδεμένη με την εφαρμογή για<br />

κινητά τηλέφωνα Gov.gr Wallet και πληροί όλα τα πρότυπα<br />

ασφάλειας και κρυπτογράφησης βάσει προδιαγραφών, για<br />

διαδικτυακές συναλλαγές. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση<br />

της υπηρεσίας «Digital ID» της AEGEAN πραγματοποιήθηκε<br />

σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.<br />

Στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης χρήσης της υπηρεσίας,<br />

που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, σήμερα στο αεροδρόμιο<br />

Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, παρουσία του Υπουργού<br />

Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου<br />

Πιερρακάκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της AEGEAN, κ.<br />

Δημήτρη Γερογιάννη και στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής<br />

Διακυβέρνησης και της AEGEAN που εργάστηκαν από<br />

κοινού για την ανάπτυξη της εφαρμογής, ο κ. Πιερρακάκης<br />

δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα, όχι μόνον<br />

επειδή εγκαινιάζεται μια νέα ψηφιακή υπηρεσία, αλλά επειδή<br />

το Ελληνικό Δημόσιο αποτέλεσε έμπνευση για τη γέννηση<br />

αυτής της υπηρεσίας κι αυτό μας γεμίζει υπερηφάνεια. Η<br />

28 infocom•04•23


Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό τόσο στο<br />

Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άριστα καταρτισμένο<br />

και πολύ δημιουργικό. Πριν από λίγες ημέρες γιορτάσαμε τα<br />

τρία χρόνια του gov.gr και την τεράστια αύξηση των ψηφιακών<br />

υπηρεσιών και συναλλαγών. Συγχαίρουμε την AEGEAN για την<br />

πρωτοβουλία της και για τη συνεργασία στην υλοποίηση μιας<br />

υπηρεσίας απλής και εύκολης στη χρήση, που θα κάνει πιο<br />

ευχάριστη την ταξιδιωτική εμπειρία εκατομμυρίων επιβατών<br />

κάθε χρόνο. Η Ελλάδα είναι σε κίνηση, αλλάζει και παρουσιάζει<br />

ένα νέο υπόδειγμα.»<br />

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN,<br />

κ. Δημήτρης Γερογιάννης, επεσήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα<br />

ικανοποιημένοι, για τη νέα αυτή υπηρεσία που μπορούμε να<br />

προσφέρουμε στους επιβάτες μας, χάρη στις νέες ψηφιακές<br />

δυνατότητες που παρέχει σε όλους η πλατφόρμα του gov.gr.<br />

Μια ιδέα που γεννήθηκε μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου<br />

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δυνατότητα αποθήκευσης<br />

του δελτίου ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή σε κινητά τηλέφωνα<br />

και υλοποιήθηκε, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία των<br />

στελεχών του Υπουργείου και της AEGEAN. Η ενσωμάτωση<br />

της ψηφιακής ταυτότητας στην κάρτα επιβίβασης, με γρήγορο<br />

και ασφαλή τρόπο, αποτελεί συνέχεια μιας σειράς νέων<br />

υπηρεσιών που αναπτύξαμε τα τελευταία δυο χρόνια και που<br />

με εργαλείο την τεχνολογία διευκολύνουν, απλοποιούν και<br />

αναβαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία. Ευχαριστούμε την<br />

ομάδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την<br />

εξαιρετική συνεργασία και τη δυνατότητα που μας έδωσε,<br />

μέσα από τις εφαρμογές που έχει αναπτύξει τα τελευταία<br />

χρόνια, να κάνουμε τη διαδικασία της επιβίβασης ακόμη πιο<br />

εύκολη και γρήγορη, τόσο για τους επιβάτες μας όσο και για<br />

τις υπηρεσίες ελέγχου στο έδαφος.»<br />

Η υπηρεσία «Digital ID» της AEGEAN προϋποθέτει την προεγκατάσταση<br />

της εφαρμογής Gov.gr Wallet, μέσα από την<br />

οποία γίνεται εφικτή η δημιουργία ψηφιακών δελτίων ταυτότητας,<br />

για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας<br />

και μέχρι στιγμής, είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για πτήσεις<br />

εσωτερικού της AEGEAN και της OLYMPIC Air. Ενώ, όταν<br />

το ελληνικό Gov.gr Wallet αποκτήσει πανευρωπαϊκή ισχύ,<br />

αναμένεται να επεκταθεί και σε πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής<br />

Ένωσης.<br />

Η εφαρμογή της AEGEAN είναι διαθέσιμη σε συσκευές iOS,<br />

Android, Huawei και οι επιβάτες είναι απαραίτητο να έχουν<br />

κατεβάσει την τελευταία έκδοση (v6.5.5) προκειμένου να<br />

αξιοποιήσουν την υπηρεσία.<br />

infocom•04•23 29


OTT<br />

Netflix για «fair share»: ένας τέτοιος<br />

φόρος θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

Ο Greg Peters, co-CEO του<br />

Netflix, έδωσε τη δική του<br />

απάντηση στις απαιτήσεις που<br />

έχουν προβάλει οι τηλεπικοινωνιακοί<br />

πάροχοι, σύμφωνα με<br />

τις οποίες οι OTT θα πρέπει να συνεισφέρουν<br />

στις επενδύσεις για τις<br />

τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Σημείωσε,<br />

δε, ότι η αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου<br />

αποτελεί στην πραγματικότητα μια τεράστια ευκαιρία για<br />

όλους τους ενδιαφερόμενους.<br />

«Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας ISP έχουν προτείνει<br />

τη φορολόγηση των εταιρειών ψυχαγωγίας για την επιδότηση<br />

της υποδομής του δικτύου τους. Όμως, όπως είπε χθες<br />

ο Επίτροπος Breton, αυτό δεν πρέπει να είναι μια δυαδική<br />

επιλογή μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών ή<br />

ψυχαγωγίας», είπε ο Peters, κατά τη διάρκεια ομιλίας του,<br />

στο πλαίσιο του MWC23. Σε αυτό το σημείο, ο Peters αναφερόταν<br />

σε σχόλια του Επιτρόπου Thierry Breton, ο οποίος<br />

ανέφερε ότι ακολουθεί μια «open-minded» προσέγγιση στο<br />

θέμα του «fair share».<br />

Ο Peters επισήμανε ότι το Netflix έχει επενδύσει σε περιεχόμενο<br />

περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια<br />

μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, κάτι που ισοδυναμεί με<br />

περισσότερο από το 50 τοις εκατό των εσόδων του σε αυτό<br />

το χρονικό διάστημα.<br />

«Ορισμένοι από τους ISP ανησυχούν για<br />

το αυξανόμενο κόστος, αλλά ας δούμε<br />

τα στατιστικά: η επισκεψιμότητα<br />

στο Διαδίκτυο αυξάνεται σταθερά<br />

γύρω στο 30 τοις εκατό ετησίως<br />

τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι<br />

πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου<br />

διαχειρίστηκαν αυτήν την ανάπτυξη,<br />

διατηρώντας το κόστος τους<br />

σταθερό κατά την ίδια περίοδο,<br />

χρησιμοποιώντας κέρδη αποδοτικότητας<br />

εντός του δικτύου», τόνισε<br />

ο Peters.<br />

Παρατήρησε, επίσης, ότι «τα περιθώριά μας είναι<br />

σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που επιτυγχάνουν είτε η<br />

BT είτε η Deutsche Telekom. Θα μπορούσαμε εύκολα να<br />

υποστηρίξουμε ότι αυτοί οι telcos θα έπρεπε να πληρώσουν<br />

τις εταιρείες ψυχαγωγίας για το κόστος του περιεχομένου,<br />

γιατί ένας τέτοιος φόρος θα είχε σημαντικές δυσμενείς<br />

επιπτώσεις.»<br />

Ο Peters σημείωσε, επίσης, ότι ενώ οι τηλεπικοινωνίες και<br />

οι ISP ισχυρίζονται ότι αυτοί οι φόροι θα ισχύουν μόνο για<br />

εταιρείες όπως το Netflix, αυτό θα αλλάξει με την πάροδο<br />

του χρόνου, καθώς «οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μεταβαίνουν<br />

στο streaming για να λάβουν τα ίδια οφέλη για τους πελάτες<br />

τους που παρέχει το Διαδίκτυο». Και προσέθεσε: «Είμαστε<br />

εμπορικοί συνεργάτες με περισσότερους από 160 τηλεπικοινωνιακούς<br />

παρόχους και ISP σε όλο τον κόσμο, πολλοί<br />

από τους οποίους κάνουν bundle το Netflix απευθείας στα<br />

πακέτα που προσφέρουν στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές<br />

αγαπούν αυτές τις κοινές προσφορές, κάτι που δείχνει<br />

την αξία που μπορούμε να έχουμε μέσω της συνεργασίας.»<br />

30 infocom•04•23


10 o Συνέδριο<br />

2023<br />

Build<br />

Strategy<br />

30 ΜΑΡΤΊΟΥ 2023<br />

ΑΘΉΝΑ, DIVANI CARAVEL<br />

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ<br />

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ<br />

www.securityproject.gr


BLACKOUT<br />

<br />

Γράφει o<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

35 χώρες «έκοψαν» 187 φορές<br />

την πρόσβαση στο διαδίκτυο<br />

Οι υπηρεσίες παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο βρέθηκαν<br />

αντιμέτωπες με περιορισμούς 187 φορές, σε 35 χώρες, με<br />

την Ινδία, το Ιράν και τη Μιανμάρ να επιβάλλουν επανειλημμένα<br />

blackouts στην πρόσβαση στο internet.<br />

διαδίκτυο 18 φορές, και η Μιανμάρ, η οποία προχώρησε στην<br />

εφαρμογή επτά μπλακ άουτ. Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε<br />

πυραυλικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις για να<br />

διακόψει το Διαδίκτυο στην Ουκρανία 22 φορές.<br />

Ο συνολικός αριθμός των χωρών έφτασε σε επίπεδα - ρεκόρ,<br />

προκαλώντας «ανυπολόγιστη και επίμονη ζημιά στις ζωές<br />

ανθρώπων». Η έρευνα της Access Now και του #KeepItOn<br />

αναφέρεται σε 187 διακοπές - τον υψηλότερο αριθμό μέσα<br />

σε έναν χρόνο από τότε που οι δύο εταίροι ξεκίνησαν τις<br />

καταγραφές τους, το 2016.<br />

Οι περισσότερες από τις διακοπές στην πρόσβαση προκλήθηκαν<br />

μετά από διαμαρτυρίες, συγκρούσεις και καταγγελίες για<br />

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έναν μικρότερο<br />

αριθμό να συμπίπτει με την πραγματοποίηση σχολικών<br />

εξετάσεων και εκλογικών αναμετρήσεων.<br />

Η Ινδία χαρακτηρίζεται ως ο «μεγαλύτερος παραβάτης», με<br />

τουλάχιστον 84 διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο το<br />

2022. Οι περισσότερες από αυτές συνέβησαν στις περιοχές<br />

του Τζαμού και του Κασμίρ, που και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωπες<br />

με πολιτική αστάθεια - αν και, σύμφωνα με την έκθεση,<br />

η πρακτική έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.<br />

Στους υπόλοιπους «επαναλαμβανόμενους παραβάτες» περιλαμβάνονται<br />

το Ιράν, το οποίο έκλεισε την πρόσβαση στο<br />

Το μπλακ άουτ που επέβαλε η κυβέρνηση της Αιθιοπίας στην<br />

περιοχή Tigray είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή που<br />

έχει καταγραφεί από την Access Now και το #KeepItOn,<br />

διαρκώντας περισσότερα από δύο χρόνια. Τα τηλέφωνα και<br />

το internet αποκαταστάθηκαν μετά την υπογραφή κατάπαυσης<br />

του πυρός τον Νοέμβριο, αλλά ορισμένες περιοχές παραμένουν<br />

αποκομμένες.<br />

Μια θετική τάση που σημειώνεται στην έκθεση είναι η<br />

πτώση του αριθμού των χωρών που κόβουν το Διαδίκτυο<br />

κατά τη διάρκεια εκλογών, με μόνο πέντε χώρες να κάνουν<br />

κάτι τέτοιο το 2022, σε σύγκριση με 12 το 2021. Ωστόσο,<br />

οι Access Now και #KeepItOn δηλώνουν ότι ανησυχούν για<br />

17 εκλογικές διαδικασίες, όπως εκείνων στο Πακιστάν, τη<br />

ΛΔΚ, τη Γουατεμάλα και τη Ζιμπάμπουε, που θα πραγματοποιηθούν<br />

φέτος.<br />

Οι διακοπές στην πρόσβαση έφτασαν στο ανώτατο όριο των<br />

213 (σε 33 χώρες) το 2019, πριν μειωθούν σε 159 το 2020<br />

κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Οι συντάκτες<br />

της έκθεσης προειδοποιούν ότι ο αριθμός τους παρουσιάζει<br />

αυξητική τάση.<br />

32 infocom•04•23


13 ο<br />

Conference & Expo<br />

POWER<br />

inCYBER SECURITY<br />

26 & 27 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023, ΩΔΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ<br />

InfoComConferences<br />

infocomworld<br />

InfoComWorld<br />

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ<br />

www.infocomsecurity.gr


PERSONA GRATA<br />

info-κωμ-ικά<br />

@compact: Το Oukitel K16 παρουσιάστηκε<br />

στο MWC και θα αρχίσει να κυκλοφορεί<br />

από τον επόμενο μήνα και στην Ευρώπη. Το<br />

χαρακτηριστικό, που κάνει το K16 να ξεχωρίζει<br />

από το πλήθος, είναι το μέγεθός του. Πρόκειται<br />

για μια συσκευή με διαστάσεις 120,5 x 58,5 x 15,7<br />

mm. Η οθόνη LCD IPS 3,5 ιντσών έχει ανάλυση<br />

720 x 1280 pixels και δε διαθέτει εγκοπή ή τρύπα,<br />

επειδή περιβάλλεται από ένα μεγάλο πλαίσιο, το<br />

οποίο στεγάζει την μπροστινή κάμερα 8 MP.<br />

Φώτης Καρώνης<br />

Executive Vice President, Group leader<br />

5G & Edge computing, Capgemini<br />

H 5G Ventures επέλεξε τον Φώτη Καρώνη ως το νέο μέλος της Συμβουλευτικής<br />

της Επιτροπής. Ο Φώτης Καρώνης είναι Capgemini Executive<br />

Vice President, Group leader 5G and Edge Computing. Ως 5G global leader<br />

της Capgemini, ο Φώτης συνεργάζεται με καθετοποιημένες βιομηχανίες<br />

και παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών για το ταξίδι τους στον ψηφιακό<br />

μετασχηματισμό. Στο παρελθόν, διετέλεσε CTIO Γενικός Διευθυντής<br />

Κινητής και Πληροφορικής του ομίλου BT/ΕΕ προωθώντας την υλοποίηση<br />

του προγράμματος “5G the UK” το 2019. Ως CTIO ηγήθηκε της ΕΕ, ώστε<br />

η εταιρεία να λανσάρει πρώτη δίκτυο 4G στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2012,<br />

ενώ το 2015 βραβεύθηκε ως CTO της Χρονιάς για την Ευρώπη. Ο ρόλος<br />

της επιτροπής είναι να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αμισθί<br />

στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επενδυτική Επιτροπή της 5G Ventures,<br />

διαχειρίστριας εταιρείας του Ταμείου «Φαιστός». Η Συμβουλευτική Επιτροπή<br />

αποτελείται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επαγγελματίες με<br />

διεθνή σταδιοδρομία, οι οποίοι έχουν διακριθεί στην επιχειρηματικότητα,<br />

την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και τη<br />

διοίκηση επιχειρήσεων. «Καλωσορίζω τον Φώτη, ένα έμπειρο στέλεχος<br />

με καταξιωμένη διεθνή πορεία και τον ευχαριστώ για τη διάθεσή του να<br />

προσφέρει στην εθνική προσπάθεια για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας<br />

και την ανάπτυξη καινοτόμων επενδύσεων στον τομέα της<br />

ψηφιακής τεχνολογίας», δήλωσε ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, διευθύνων<br />

σύμβουλος της 5G Ventures.<br />

@fast: Στο πλαίσιο του MWC, η Realme<br />

παρουσίασε το GT 3, το πρώτο smartphone που<br />

θα φορτίζεται πλήρως σε λιγότερο από 10 λεπτά.<br />

Πρόκειται για μια συσκευή, με ιδιαίτερα κομψό<br />

σχεδιασμό. Η συσκευή διαθέτει μια μπαταρία<br />

5000mAh μαζί με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης<br />

150W στην κανονική έκδοση. Η ακριβότερη<br />

έκδοση του smartphone θα έχει μια μπαταρία<br />

4600mAh με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης<br />

240W. Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, η έκδοση των<br />

240 W φορτίζει τη συσκευή από το μηδέν έως το<br />

100% σε μόλις 9 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.<br />

@enable: Το MWC δίνει την ευκαιρία να έρθουμε<br />

σε επαφή με νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν<br />

να βελτιώσουν την καθημερινότητα ατόμων με<br />

κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Η ABLE Human<br />

Motion προσπαθεί να βοηθά τα άτομα με κινητικές<br />

αναπηρίες να απολαμβάνουν τη ζωή στο έπακρο.<br />

Έχουμε δει εξωσκελετούς που έχουν σχεδιαστεί<br />

για να δίνουν στους ανθρώπους περισσότερη<br />

δύναμη ώστε να σηκώνουν ή να μετακινούν<br />

πράγματα. Όμως, οι εξωσκελετοί της ABLE<br />

Human Motion προχωρούν ένα βήμα παραπέρα.<br />

@virtual: Η HTC έκανε την εμφάνισή της στο<br />

MWC 2023 στη Βαρκελώνη με το δικό της Vive<br />

XR Elite headset, του οποίου το design μας φέρνει<br />

πιο κοντά σε αυτά τα ιδανικά μινιμαλιστικά γυαλιά,<br />

που βλέπουμε στις ταινίες του Χόλυγουντ. Το<br />

VR/ AR heaset της HTC προσφέρει ανάλυση 2K<br />

για κάθε μάτι, πεδίο θέασης 110 μοιρών, ρυθμό<br />

ανανέωσης στα 90Hz, ενώ είναι εφοδιασμένο με<br />

12GB RAM, 128GB αποθηκευτικού χώρου και<br />

το Qualcomm Snapdragon XR2 chipset. Επίσης,<br />

διαθέτει τέσσερεις ευρυγώνιες κάμερες που<br />

παρακολουθούν την κίνηση των χεριών των<br />

χρηστών ή ενός ζευγαριού από motion controllers.<br />

34 infocom•04•23


www.infocom.gr


How To: εντοπίστε το χαμένο ή κλεμμένο σας Android device!<br />

Απρίλιος 2023 | <strong>ΤΕΥΧΟΣ</strong> <strong>293</strong> | TIMH: €5.30<br />

παρουσιάσεις<br />

10 ακόμα<br />

HOT SPOT: 4iSIM4Oppo Air Glass 24Panzer Matrix Hybrid Glass4Ulefone Armor 23 Ultra<br />

PREVIEWS: 4CAT S754Honor Magic5 Pro4TCL Tab 11<br />

REVIEWS: 4Poco X5 5G4Samsung Galaxy S23 Ultra4Xiaomi 13 Lite


CREATIVE<br />

MUVO GO<br />

Φορητό Aδιάβροχο Ηχείο Bluetooth® 5.3<br />

• Με IPX7 πιστοποίηση το Creative MUVO Go μπορεί να<br />

αντέξει τις πιτσιλιές και τη βύθιση σε νερό*<br />

• Αξιοσημείωτη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μέχρι 18<br />

ώρες με μία μόνο φόρτιση<br />

• Με τη ζευγοποίηση δύο Creative MUVO Go απολαμβάνετε<br />

stereo ήχο για μια εντυπωσιακή εμπειρία<br />

*<br />

1 έως 30 λεπτά σε βάθος 1m / 3,28 ft.<br />

18 HRS<br />

IPX7 WATERPROOF<br />

UP TO 18 HOURS<br />

BATTERY LIFE<br />

DUAL FULL-RANGE<br />

MICRO DRIVERS WITH<br />

PASSIVE RADIATORS<br />

WIRELESS<br />

STEREO LINK<br />

creative.com


CONTENTS<br />

Απρίλιος 2023 / Τεύχος <strong>293</strong><br />

14 CAT S75<br />

Για «σήμα» παντού και πάντα!<br />

EDITORIAL....................... 6<br />

HOT SPOT......................... 8<br />

PREVIEW<br />

CAT S75.........................................14<br />

Honor Magic5 Pro.........................16<br />

TCL Tab 11.....................................18<br />

REVIEW<br />

Poco X5 5G...................................20<br />

Samsung Galaxy S23 Ultra............22<br />

Xiaomi 13 Lite...............................26<br />

HOW TΟ<br />

Εντοπίστε το χαμένο ή κλεμμένο σας<br />

Android device!............................28<br />

USER GUIDE................ 30<br />

GREEK EVENTS.......... 32<br />

EXIT....................................... 34<br />

Eκδότης: Κώστας Νόστης<br />

Αρχισυντάκτες:<br />

Πέτρος Κυπραίος [p.kypraios@smartpress.gr],<br />

Δημήτρης Σκιάννης [d.skiannis@smartpress.gr]<br />

Διεύθυνση έκδοσης:<br />

Χρήστος Κοτσακάς [c.kotsakas@smartpress.gr]<br />

Σύνταξη: Μ. Κωνσταντινιάδης<br />

Συνεργάτες: Γ. Γιαγλής, Χ. Ζέινος, Δ. Θωμαδάκης,<br />

Δ. Καλογερόπουλος, Α. Κωτσογιαννίδης, Α. Κωνσταντίνου,<br />

Γ. Μαντζάνας, Α. Μαυροφυλλίδης, Ν. Μουμούρης,<br />

Π. Μπελιμπασάκης, Ι. Ρούσσος<br />

Ανταποκριτές εξωτερικού: O.Hansen, M. Henig,<br />

D. Henig (Γερμανία)<br />

Υπεύθυνος διαφήμισης: Γιώργος Ιωσηφέλης<br />

Υπεύθυνη παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη<br />

dtp: Γ. Ζούμπας, Ν. Χαλκιαδάκης<br />

Φωτογραφίες: A. Λαγόπουλος, Ι. Ρούσσος<br />

Φωτορεπορτάζ: Σταμάτης Λαγάνης-Σέκερης<br />

Γραμματεία: Έλλη Μαστρομανώλη<br />

Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης<br />

Consulting by SPEG Co.<br />

T 210 5238777, www.speg.gr, e-mail: info@speg.gr<br />

Ιδιοκτησία: SMART PRESS A.E<br />

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα<br />

Τηλ.: 210 5230000, 210 5231555, 210 5201500<br />

Fax.: 210 5241900<br />

e-mail: smart@smartpress.gr<br />

Το περιοδικό «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»<br />

κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο. Οι απόψεις που εκφράζονται<br />

σε ενυπόγραφα άρθρα δε συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του<br />

περιοδικού. Υλικό που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται,<br />

ανεξαρτήτως τού αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική ή μερική<br />

αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου, διαγράμματος ή φωτογραφίας,<br />

με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή<br />

άδεια του εκδότη.<br />

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Κύπρου)<br />

Samsung Galaxy S23 Ultra<br />

Η ναυαρχίδα των ναυαρχίδων22 26<br />

Xiaomi 13 Litε<br />

Για τους selfie lovers!<br />

Διευθυντής έκδοσης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:<br />

Σολωμός Κυριάκου<br />

Υπεύθυνη διαφήμισης: Αλεξία Σπύρου<br />

Σύνταξη: Π. Θεοχαρίδης, Μ. Λυσάνδρου, Μ. Μενελάου<br />

SMARTPRESS CYPRUS LTD<br />

Phone: (+357) 22 76 50 39<br />

Fax: (+357) 22 76 50 62<br />

E mail: kintilefonia@thesmartcom.com<br />

Καλλιπόλεως 17, ΤΚ 1055, Λευκωσία, Κύπρος<br />

4 KT AΠΡ 2023


EDITORIAL<br />

c.kotsakas@smartpress.gr<br />

Το MWC και η επόμενη μέρα<br />

Αναμφίβολα, το σημαντικότερο τεχνολογικό event των τελευταίων<br />

εβδομάδων ήταν το Mobile World Congress 2023, που έλαβε χώρα<br />

στην (όχι και τόσο μακρινή) Βαρκελώνη, από τις 27 Φεβρουαρίου έως<br />

τις 2 Μαρτίου. Αν δεν ξεκινούσαμε με αυτήν την αναφορά, θα ήταν<br />

σαν να προσπαθούμε να την αποφύγουμε, να κοιτάξουμε προς κάποια<br />

άλλη «πλευρά». Και γιατί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εντούτοις, μια τέτοια<br />

«οπτική» φαίνεται πως υιοθετεί το consumer κομμάτι του κλάδου της<br />

κινητής τηλεφωνίας, με το MWC να δείχνει πως στρέφει το ενδιαφέρον<br />

του προς την B2B και enterprise αγορά.<br />

Μην μας παρεξηγήσετε. Είδαμε αρκετές νέες καινοτομίες και συσκευές<br />

κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης. Για παράδειγμα, είδαμε<br />

smartphones με τεράστιες κάμερες, περισσότερες δυνατότητες δορυφορικής<br />

επικοινωνίας, αναδιπλούμενες (αλλά και rollable) συσκευές<br />

από ακόμη περισσότερους κατασκευαστές, μια στροφή προς τη βιωσιμότητα<br />

και την επισκευασιμότητα (με smartphones που είναι πιο<br />

εύκολο από ποτέ να επισκευαστούν), ακόμη περισσότερα επιτεύγματα<br />

γύρω από την (πολύ) γρήγορη φόρτιση, εξελίξεις σε σχέση με τη ψύξη<br />

των συσκευών ώστε να διατηρούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές<br />

αποδόσεις.<br />

Είδαμε (και μάλιστα... εκ των έσω) ακόμα και το πρώτο, μεγάλο launch<br />

event της Xiaomi στη Βαρκελώνη, όντας καλεσμένοι και φιλοξενούμενοί<br />

της, που μαζί με την Apple επί χρόνια δεν έδειχναν ενδιαφέρον<br />

για το MWC. Τα νέα Xiaomi 13 και 13 Pro ήταν τα highlights, φυσικά,<br />

με 200MP κύρια κάμερα, φακούς της Leica και hardware ικανό να<br />

σταθεί δίπλα σε οποιασδήποτε ναυαρχίδας της αγοράς αυτή τη στιγμή.<br />

Όσο για την Apple, ακόμα κι αν επιμένει να «απέχει», κέρδισε το<br />

βραβείο του καλύτερου smartphone (iPhone 14 Pro Max) στα GLOMO<br />

Awards…<br />

Όμως, εντοπίζουμε δύο πράγματα: πως το Mobile World Congress<br />

δείχνει να στρέφει το ενδιαφέρον του προς το B2B κομμάτι της κινητής<br />

τηλεφωνίας και των telecoms και πως, ολοένα και περισσότερο, οι καινούργιες<br />

consumer συσκευές που βλέπουμε στη Βαρκελώνη αφορούν,<br />

συνήθως, σε κάποιο ευρωπαϊκό λανσάρισμα κινητών τηλεφώνων που<br />

έχουν ήδη κυκλοφορήσει σε κάποια άλλη γωνιά της Γης και που φτάνουν,<br />

πλέον, και στην Ευρώπη, ακόμη και υπό διαφορετική ονομασία.<br />

Εξελίσσεται, σύμφωνα με μια άποψη, σε μια τεχνολογική έκθεση που,<br />

πέρα από τη στροφή προς τις επιχειρήσεις, υιοθετεί και μια «εστίαση»<br />

προς την ευρωπαϊκή αγορά.<br />

Ένα άλλο σημείο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι οι μάλλον απειροελάχιστες<br />

παρουσιάσεις που σχετίζονταν με την τεχνητή νοημοσύνη - πέρα<br />

από κάποιες ανακοινώσεις ορισμένων brands. Με το AI να βρίσκεται στο ε-<br />

πίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες και με μια σαφή επίδραση<br />

στο σήμερα και το αύριο κάθε τεχνολογικού τομέα, θα περίμενε κανείς<br />

πως η παρουσία του στην Ισπανία θα ήταν εντονότερη, κάτι που μάλλον<br />

δεν συνέβη. Από την άλλη, ίσως είναι πολύ νωρίς για να απασχολεί, σε<br />

τόσο μεγάλο βαθμό, μια εμπορική έκθεση. Ίσως οι εταιρείες προσπαθούν<br />

ακόμη να δουν το κλίμα που υπάρχει γύρω από αυτό -και το που θα κάτσει<br />

η «μπίλια»- για να το φέρουν στο επίκεντρο ενός trade show.<br />

Όσον αφορά σε δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά της κινητής<br />

τηλεφωνίας, την Apple και την Samsung, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη:<br />

με την εταιρεία από το Cupertino να συνεχίζει την αποχή της από τέτοιου<br />

είδους εκθέσεις, δεν αναμενόταν να τη δούμε φέτος με κάποιο booth στη<br />

Βαρκελώνη. Βέβαια, το όνομα της ακούστηκε σε αρκετές συζητήσεις (όπως<br />

από την Qualcomm, σε σχέση με το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία<br />

του δικού της 5G modem για το iPhone). Από την άλλη, η κορεατική κατασκευάστρια,<br />

παρά την αξιοσημείωτη παρουσία του brand της σε πολλούς<br />

χώρους της έκθεσης, μάλλον δεν μπορούμε να πούμε πως προχώρησε<br />

σε κάποια εκκωφαντική παρουσίαση. Αναμενόμενο αφού, όπως και η<br />

Apple, έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον στα δικά της events - τα γνωστά<br />

μας Unpacked.<br />

Κλείνοντας, στρέφουμε το βλέμμα μας προς την επόμενη χρονιά και το<br />

Mobile World Congress 2024, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη<br />

στις 26 με 29 Φεβρουαρίου του 2024. Η πόλη θα συνεχίσει να φιλοξενεί<br />

το MWC, καθώς ο GSMA και η καταλανική πρωτεύουσα έχουν επεκτείνει<br />

τη συμφωνία τους για τα επόμενα οκτώ χρόνια, παρατείνοντας τη σύμβαση<br />

που έληγε το 2024. Σας αφήνουμε, λοιπόν, με λίγη τροφή για σκέψη: θα<br />

μπορούσε μια τέτοια έκθεση, αυτού του επιπέδου και μεγέθους, να πραγματοποιηθεί<br />

στην Ελλάδα;<br />

Θα τα ξαναπούμε και να προσέχετε.<br />

Χρήστος Κοτσακάς<br />

6 KT ΑΠΡ 2023


8 KT ΑΠΡ 2023


Οθόνη<br />

Δεν θα μπορείτε να πάρετε τα μάτια σας<br />

από την οθόνη του Xiaomi 13 Pro χάρη<br />

στο 1 δις χρώματα και την υποστήριξη<br />

Dolby Vision και HDR10+, από... άκρη σ’<br />

άκρη!<br />

Επιδόσεις<br />

Το Qualcomm Snapdragon 8 Gen<br />

2 πλέον δεν χρειάζεται συστάσεις<br />

και σε συνδυασμό με τον UFS 4.0<br />

αποθηκευτικό χώρο, «σπάει τα κοντέρ»<br />

των επιδόσεων!<br />

Κάμερα by Leica<br />

Η τριπλή κάμερα του Xiaomi 13 Pro έχει<br />

τον μεγαλύτερο αισθητήρα της αγοράς (1”)<br />

αλλά και τα πολύτιμα optics της Leica, για<br />

εντυπωσιακά καθαρές λήψεις!<br />

Φόρτιση<br />

Ο ταχυφορτιστής των 120W του Xiaomi<br />

13 Pro περιλαμβάνεται στη συσκευασία<br />

και γεμίζει τη μπαταρία του σε μόλις 19<br />

λεπτά!<br />

Όπως αναμενόταν, η Xiaomi<br />

παρουσίασε τη νέα της<br />

ναυαρχίδα για φέτος,<br />

το Xiaomi 13 Pro, ένα<br />

smartphone με spec list<br />

που εντυπωσιάζει και<br />

στο οποίο δεν έγινε καμία «έκπτωση»! Στόχος<br />

του, οι πολύ απαιτητικοί χρήστες που θέλουν<br />

μέγιστες επιδόσεις, κάμερες στην αιχμή της<br />

τεχνολογίας και φυσικά, μια ελκυστική, ανθεκτική<br />

συσκευή με ταχεία φόρτιση. Η Xiaomi<br />

ξεκίνησε δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο<br />

smartphone, με edge οθόνη και κεραμικό<br />

πίσω μέρος, στο οποίο δεσπόζει το τεράστιο,<br />

τετράγωνο camera module με τις «ευλογίες»<br />

της Leica. Το Xiaomi 13 Pro είναι ανθεκτικό απέναντι<br />

σε νερό και σκόνη κατά IP68 και σίγουρα<br />

τραβάει τα βλέμματα αμέσως. Όχι μόνο των<br />

υπολοίπων αλλά και το δικό σας, αφού η LTPO<br />

AMOLED οθόνη των 6,73” είναι χάρμα οφθαλμών,<br />

με Dolby Vision, έως 1.900 nits peak<br />

φωτεινότητας και HDR10+, ενώ προστατεύεται<br />

από Gorilla Glass Victus. Στο εσωτερικό, το νέο,<br />

πανίσχυρο Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2<br />

chipset αναλαμβάνει κάθε βαρύ task με άνεση,<br />

χάρη και στα 12GB RAM αλλά και τα 256GB<br />

ταχύτατου UFS 4.0 αποθηκευτικού χώρου. Εκεί<br />

που η εταιρεία, όμως, θέλησε να κάνει πραγματικά<br />

τη διαφορά, είναι η κάμερα. Σε συνεργασία<br />

με την πασίγνωστη Leica δημιούργησε<br />

μια τριπλή κάμερα 50+50+50MP που θα καλύψει<br />

κάθε σας ανάγκη σε φωτογραφία και video.<br />

Με φακούς της Leica αλλά και τον τεράστιο<br />

αισθητήρα της 1” στην κύρια κάμερα, οι λήψεις<br />

είναι υψηλότατης ποιότητας, με πολλή πληροφορία<br />

και λεπτομέρεια ακόμα και σε συνθήκες<br />

χαμηλού φωτισμού. Ο τηλεφακός συνδυάζεται<br />

με τον 2ο αισθητήρα των 50MP και προσφέρει<br />

έως 3,2x optical zoom και έως 70x digital<br />

zoom, για να φέρετε τα πάντα... μπροστά σας!<br />

Τέλος, η ultrawide κάμερα των 50MP δεν<br />

είναι εκεί... για το τυπικό της υπόθεσης, αφού<br />

είναι αρκετά καλή ώστε να την χρησιμοποιείτε<br />

συχνότερα απ΄ότι θα περιμένατε. Με 8K λήψη<br />

video HDR, 4K στα 60FPS με HDR10+ και Dolby<br />

Vision HDR αλλά και 1080p στα... 1.920FPS, τι<br />

άλλο να ζητήσετε; Ούτε η selfie κάμερα πάει<br />

πίσω, όμως, με αισθητήρα 32MP, HDR και<br />

πολλές δυνατότητες μέσω του camera UI! Ο<br />

ήχος προέρχεται από ισχυρά, stereo ηχεία και<br />

από πλευράς συνδεσιμότητας έχουμε κυριολεκτικά...<br />

τα πάντα. Ο αισθητήρας δακτυλικών<br />

αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη<br />

και το πακέτο ολοκληρώνει με επιτυχία η μπαταρία<br />

των 4.820mAh, η οποία επαναφορτίζεται<br />

στα 120W (100% μέσα σε 19’), με την φορτιστή<br />

να περιλαμβάνεται στη συσκευασία, μάλιστα.<br />

Επίσης, όμως, υποστηρίζει και 50W ασύρματη<br />

φόρτιση αλλά και 10W αντίστροφη ασύρματη<br />

φόρτιση! Αν όλα τα παραπάνω δεν σας καλύπτουν,<br />

τότε τίποτα δεν θα το κάνει!<br />

9 KT ΑΠΡ 2023


HOT SPOT<br />

Ulefone Armor 23 Ultra<br />

Όμορφο και ανθεκτικό!<br />

Πολλοί είναι οι χρήστες που λόγω της φύσης του<br />

επαγγέλματός τους ή για διάφορους άλλους λόγους,<br />

όπως το ότι είναι επιρρεπείς στις ρίψεις της συσκευής<br />

τους, αναζητούν rugged τηλέφωνα. Κάποιοι πάλι δεν τα<br />

συμπαθούν και ιδιαίτερα, γιατί κατά παράδοση δεν είναι και<br />

τόσο όμορφα. Εμείς, πάντως, γυρνώντας όλα τα περίπτερα<br />

του MWC 2023, έτυχε και πέσαμε πάνω σε μια νέα πρόταση<br />

της Ulefone που φημίζεται για τις στιβαρές της συσκευές και<br />

το τελευταίο της μεγαθήριο είναι το Armor 23 Ultra.<br />

Όχι μόνο δεν είναι άσχημo αισθητικά, αλλά φέρει μια<br />

πίσω όψη που θυμίζει επένδυση από carbon υλικό, ενώ το<br />

πιο εντυπωσιακό πάνω του είναι πως φέρει selfie κάμερα<br />

κάτω από την οθόνη, πρωτοπόρο στην κατηγορία του!<br />

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία της συσκευής είναι η τεράστια<br />

μπαταρία των 7.000mAh με ταχεία φόρτιση 120W, η<br />

χρήση του chipset Snapdragon 8 Gen 1 και η μνήμη RAM<br />

16GB, με επιλογή για επέκταση τεχνητά κατά 8GB! Περί<br />

αποθηκευτικού χώρου, έχουμε 1 TB στην διάθεσή μας.<br />

Μιλώντας για την οθόνη του, να πούμε ότι πρόκειται για<br />

πάνελ AMOLED 6,67 ιντσών που διαθέτει ανάλυση Full<br />

HD+ και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, και το πιο σημαντικό,<br />

δεν διαθέτει τα τεράστια πλαίσια που έχουμε συνηθίσει<br />

να βλέπουμε σε άλλα ανθεκτικά τηλέφωνα. Οπότε αν σας<br />

χρειάζεστε ένα τέτοιο τηλέφωνο, τότε το Ulefone Armor 23<br />

Ultra με πιστοποίηση IP68, βαθμολογία MIL-STD-810H και<br />

όλο το παραπάνω πακέτο, θα σας φανεί χρήσιμο!<br />

Panzer Matrix<br />

Hybrid Glass<br />

Ανθεκτικό αλλά... οικολογικό!<br />

Η Panzer Glass θέλησε να πρωτοστατήσει και αυτό το<br />

πετυχαίνει κυκλοφορώντας ένα νέο προστατευτικό οθόνης,<br />

από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό. Δίνει την αίσθηση του<br />

γυαλιού και σκοπεύει να διατηρήσει ανέγγιχτο το εμπρός πάνελ<br />

των τηλεφώνων σας για πολλά χρόνια.<br />

Πρόκειται για το MATRIX Hybrid Glass Screen Protector και<br />

παρουσιάστηκε στο MWC 2023, σε συνδυασμό με τη<br />

σειρά Samsung Galaxy S23. Υπάρχουν ορισμένα ευδιάκριτα<br />

πλεονεκτήματα στην επιλογή αυτού του προστατευτικού έναντι<br />

άλλων. Προφανώς, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι πολύ<br />

μικρότερος με ένα ανακυκλωμένο προϊόν παρά με κάτι που<br />

κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από σύνθετα υλικά. Επιπλέον,<br />

επειδή είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, αυτό το<br />

προστατευτικό λειτουργεί καλύτερα για καμπύλες οθόνες, όπως<br />

αυτή του Galaxy S23 Ultra.<br />

Κάτι άλλο που σίγουρα θα σας αρέσει είναι πως εφόσον δεν είναι γυαλί, θα αποφεύγετε αυτή την κολλώδη υφή που έχετε με τα<br />

περισσότερα γυάλινα προστατευτικά. Στο περίπτερο της Panzer στο MWC είδαμε να γίνεται επαναλαμβανόμενη χρήση σφυριών<br />

σε τηλέφωνα με προστατευτικά από σκληρυμένο γυαλί για να αποδείξει πόσο άθραυστα είναι. Η εταιρεία ήταν ανοιχτή στο να<br />

παραδεχτεί ότι το προστατευτικό MATRIX δεν θα είναι τόσο δυνατό. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει<br />

τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, όπως γρατσουνιές από κλειδιά και άλλα αντικείμενα στην τσέπη<br />

σας, τη μέση πτώση κ.λπ.<br />

10 KT ΑΠΡ 2023


HOT SPOT<br />

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 με iSIM<br />

Το πρώτο chipset με υποστήριξη iSIM!<br />

Μη βασίζεστε 100% στις eSIM, γιατί το επόμενο<br />

τηλέφωνό σας μπορεί να έχει έναν πιο προηγμένο<br />

τρόπο σύνδεσης με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η<br />

Qualcomm και η Thales επιβεβαίωσαν την πιστοποίηση<br />

της πρώτης ενσωματωμένης κάρτας SIM ή “iSIM” που<br />

είναι έτοιμη για χρήση. Υπόσχεται τις ίδιες ψηφιακές<br />

εγγραφές και ασφάλεια χωρίς κάρτα, η iSIM είναι<br />

ενσωματωμένη απευθείας στον κύριο επεξεργαστή ενός<br />

τηλεφώνου. Το τηλέφωνό σας δεν χρειάζεται ειδικό chip,<br />

εξοικονομώντας χώρο και χρήματα.<br />

Οι εταιρείες δεν ανέφεραν ποια τηλέφωνα θα είναι<br />

τα πρώτα που θα χρησιμοποιήσουν iSIM. Ωστόσο,<br />

η τεχνολογία υποστηρίζει το ίδιο πρότυπο<br />

απομακρυσμένης παροχής με τις eSIM. Ο πάροχος<br />

σας δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να ενημερώσει τα<br />

συστήματά του για να υποστηρίζει συσκευές που<br />

βασίζονται σε iSIM.<br />

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι κατασκευαστές<br />

τηλεφώνων θα μετακυλίσουν τη διαφορά<br />

κόστους. Ωστόσο, το μειωμένο αποτύπωμα θα μπορούσε να δημιουργήσει χώρο για ελαφρώς μεγαλύτερες μπαταρίες και άλλα<br />

εξαρτήματα. Το πιο σημαντικό, θα μπορούσε να ενθαρρύνει περισσότερους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν ψηφιακές SIM κάνοντας την<br />

τεχνολογία πιο εύκολη στην εφαρμογή. Με αυτά τα λόγια, το SoC Snapdragon 8 Gen 2 είναι μια πλατφόρμα υψηλής ποιότητας. Μπορεί<br />

να μην δείτε ευρύτερη υιοθέτηση έως ότου τα πιο προσιτά chip’s να είναι ικανά για να προσφέρουν υποστήριξη iSIM.<br />

Πολλά τηλέφωνα περιλαμβάνουν πλέον υποστήριξη eSIM, ενώ τα αμερικανικά μοντέλα iPhone 14 και 14 Pro δεν διαθέτουν φυσικές<br />

υποδοχές για SIM. Η συμβατική κάρτα SIM βρίσκεται σε πτώση χρήσης και η iSIM θα μπορούσε να επισπεύσει αυτή τη μετάβαση.<br />

Oppo Air Glass 2<br />

Το μέλλον των wearables!<br />

Αυτή την χρονιά θα υπάρξει μια αλματώδη<br />

ανάπτυξη της τεχνολογίας AR, θα υιοθετηθεί<br />

από ακόμη περισσότερους κατασκευαστές και θα<br />

μπορέσουμε τελικά να δούμε πως ο άνθρωπος<br />

θα εκμεταλλευθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις προς<br />

όφελος όλων!<br />

Φέτος, στο MWC 2023 υπήρξαν μερικές<br />

ενδιαφέρουσες προτάσεις γυαλιών που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν είναι<br />

ακόμα έτοιμα για την αγορά. Στην συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μεγάλα, ογκώδη<br />

και προφανώς δεν θυμίζουν τόσο ένα τυπικό ζευγάρι γυαλιών, ενώ μερικά διαθέτουν και μια<br />

πρόσθετη οθόνη μπροστά από τους φακούς.<br />

Αλλά καθώς περπατούσαμε μέσα στον εκθεσιακό χώρο της Βαρκελώνης, στο περίπτερο της Oppo, εντοπίσαμε τα<br />

Oppo Air Glass 2 που έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον!<br />

Το πρώτο πράγμα που προσέχεις επάνω τους είναι το συμπαγή μέγεθός τους και μάλιστα φέρουν χαμηλό βάρος παρά την<br />

ενσωματωμένη μπαταρία, την οθόνη και άλλα εξαρτήματα. Επίσης δείχνουν να φέρουν μια εικόνα πραγματικά πιο κοντά σε<br />

ένα κλασσικό απλό ζευγάρι γυαλιών, χωρίς κάτι το περίεργο αισθητικά για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στην ακοή<br />

τους και φέρουν λειτουργίες GPS.<br />

Χρησιμοποιώντας απλές κινήσεις ολίσθησης και αγγίγματος στο δεξί χέρι, μπορείτε να περιηγηθείτε σε ένα μενού<br />

χαρακτηριστικών όπως ο καιρός, το ημερολόγιο, κ.ά.<br />

Στην παρούσα φάση, όπως μας πληροφόρησαν, τα Oppo Air Glass 2 είναι ακόμα στο στάδιο της ιδέας και των<br />

αναπροσαρμογών, άρα φαινομενικά είμαστε μακριά από την εμπορική τους τελική μορφή.<br />

12 KT ΑΠΡ 2023


Οι νέες θήκες της Speck για iPhone 14 είναι εδώ!<br />

Η Speck δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς<br />

εδώ και χρόνια αναπτύσσει τις πιο ανθεκτικές αλλά<br />

και stylish προστατευτικές θήκες, για την οικογένεια<br />

των iPhone! Τα πρωτοποριακά και εξαιρετικά<br />

ανθεκτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι<br />

σχεδιασμένα για να κάνουν τη διάφορά! Ακόμη και<br />

εάν η συσκευή σας πραγματοποιήσει «βουτιά» από<br />

τα 4 μέτρα, μια θήκη της Speck αποτελεί εγγύηση<br />

ότι το iPhone 14 σας θα βγει από την πρόσκρουση…<br />

απολύτως σώο και αβλαβές!<br />

Γιατί οι θήκες<br />

Speck είναι<br />

η νούμερο 1<br />

επιλογή<br />

• Extreme αντοχή κάτω από τις<br />

πιο αντίξοες συνθήκες<br />

• Θωρακίζουν σε πολλαπλά<br />

επίπεδα<br />

• Με ειδική επίστρωση που<br />

αποτρέπει τις γρατσουνιές και<br />

τον αποχρωματισμό<br />

• Συμβατές με την τεχνολογία<br />

MagSafe της Apple<br />

• Με αντιμικροβιακή προστασία<br />

που εξουδετερώνει το 99% των<br />

Βακτηρίων<br />

• Εξελιγμένη προστασία για τους<br />

φακούς της κάμερας<br />

• Εγγύηση εφ’ όρου ζωής<br />

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000


PREVIEW<br />

CAT S75<br />

ΤΕΧΝΙΚΆ<br />

ΟΘΟΝΗ<br />

6,6”, 1080x2408 pixels<br />

CPU<br />

Mediatek Dimensity 930<br />

CAMERA<br />

50+8+2MP triple camera,<br />

8MP selfie<br />

RAM<br />

6GB<br />

STORAGE<br />

128GB<br />

OS<br />

Android 12<br />

TIMH<br />

€599<br />

ΓΙΑ "ΣΉΜΑ"<br />

ΠΑΝΤΟΎ ΚΑΙ ΠΆΝΤΑ!<br />

STRONG<br />

POINT<br />

Δορυφορική επικοινωνία<br />

Η δορυφορική επικοινωνία για<br />

καταστάσεις ανάγκης είναι το νέο<br />

“trend” στην κινητή τηλεφωνία και<br />

το S75 είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά<br />

“satellite phones” που θα βρείτε στη<br />

λιανική!<br />

ε εσάς που προτεραιότητα έχει η<br />

επικοινωνία με τους υπολοίπους<br />

Σ ακόμη και σε ακραίες συνθήκες<br />

περιβάλλοντος, ο όμιλος Bullitt<br />

συστήνει να δείτε το νέο Cat S75, το επόμενο<br />

ανθεκτικό τηλέφωνο της εταιρείας και το πρώτο<br />

τηλέφωνο με το chip NTN (μη επίγειο δίκτυο) της<br />

MediaTek για αμφίδρομη υποστήριξη δορυφορικών<br />

μηνυμάτων.<br />

Δεδομένου ότι είναι ένα ανθεκτικό τηλέφωνο με<br />

δοκιμές Mil-Spec 810H, μπορεί να επιβιώσει σε<br />

ακραίες θερμοκρασίες, σε περιβάλλον με υψηλή<br />

υγρασία, συνθήκες ομίχλης και έχει δοκιμαστεί<br />

για να αντέχει σε πτώσεις έως και 1,8 μέτρα και<br />

είναι αδιαπέραστο από σκόνη, άμμο και εισροή<br />

βρωμιάς. Έχει δοκιμαστεί σε βάθος 5 μέτρων και<br />

διαθέτει βαθμολογίες IP68/IP69K.<br />

Το Bullitt Satellite Messenger είναι το πρώτο<br />

δορυφορικό NTN που βασίζεται σε πρότυπα 3GPP<br />

ή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων απευθείας<br />

σε δορυφόρο για κινητά τηλέφωνα, δήλωσε η<br />

εταιρεία. Χρησιμοποιεί το νέο chip MediaTek<br />

MT6825 NTN και το Bullitt Satellite Messenger για<br />

πρόσβαση σε ένα δίκτυο γεωστατικών δορυφόρων.<br />

Η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων ή η αποστολή<br />

αιτήματος βοήθειας SOS μέσω δορυφόρου<br />

απαιτεί συνδρομή και συσκευή με δυνατότητα<br />

NTN. Ωστόσο, οποιοδήποτε τηλέφωνο, μπορεί να<br />

λάβει ένα μήνυμα από κάποιον που χρησιμοποιεί<br />

την υπηρεσία Bullitt Satellite Messenger, είπε η<br />

εταιρεία. Θα το λάβουν ως SMS και μπορούν<br />

να απαντήσουν κατεβάζοντας τη δωρεάν για<br />

χρήση έκδοση iOS ή Android της εφαρμογής<br />

Bullitt Satellite Messenger, που είναι διαθέσιμη<br />

στο App Store ή στο Play Store.<br />

Οι συνδρομητές της υπηρεσίας Bullitt Satellite<br />

Messenger επωφελούνται από μια δωδεκάμηνη<br />

δωρεάν δοκιμή του SOS Assist, παρέχοντας<br />

24ωρη πρόσβαση σε κέντρα απόκρισης έκτακτης<br />

ανάγκης που παρέχονται από την FocusPoint<br />

International. Τα προγράμματα ανταλλαγής<br />

μηνυμάτων απευθείας σε δορυφόρο ξεκινούν<br />

από €4,99 (5,29 US$ / 440 Rs. περίπου) το μήνα,<br />

με άλλα ευέλικτα και ακριβότερα προγράμματα<br />

χρήσης επίσης διαθέσιμα.<br />

Η τιμή του Cat S75 είναι €599 και περιλαμβάνει<br />

δωρεάν δοκιμή 3 μηνών του προγράμματος<br />

υπηρεσίας Bullitt Satellite Messenger Essentials,<br />

το οποίο περιλαμβάνει έως και 30 μηνύματα<br />

απευθείας σε δορυφόρο κάθε μήνα.<br />

14 KT ΑΠΡ 2023


BN220<br />

Bluetooth speaker v5.3<br />

CLIP ON headset<br />

Έρχεται με θύρα φόρτισης TYPE C και με το υπερσύγχρονο<br />

Bluetooth v5.3 για να απογειώσει την εμπειρία του<br />

ήχου σας αλλά και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας<br />

κατα περίπου 40%.<br />

TYPE C<br />

Διαθέτει δόνηση-αντικλεπτικό συναγερμό έτσι<br />

ώστε σε περίπτωση που απομακρυνθεί 10 μέτρα απο<br />

την συσκευή με την οποία εί ναι συνδεδεμένο τότε το<br />

bluetooth θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει και να<br />

δονείτε για να σας ειδοποιήσει έγκαιρα. Επίσης με<br />

την λειτουργία της δόνησης δεν θα χάσετε καμία<br />

κλήση ακόμα και αν το κινητό σας βρίσκεται σε<br />

αθόρυβη λειτουγία.<br />

Με το άγγιγμα ενός και μόνο κουμπιού μπορείτε<br />

να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές συνομιλίες,<br />

να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση αλλά και<br />

να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού<br />

που σας κάλεσε.<br />

Το καλώδιο με το συνολικό του μήκος να φτάνει τα<br />

40 εκατοστά είναι πολύ εύκολο στη χρήση, η επαναφορά<br />

του καλωδίου γίνεται απλά με ένα κουμπί και είναι<br />

ταχύτατη χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό του.<br />

Ακόμα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός απο το clip<br />

για στήριξη σε πουκάμισο-μπλουζάκι, έρχεται επίσης με<br />

υποδοχές για σχοινάκι-λουράκι λαιμού.<br />

Επιπλέον, η λειτουργία power display που διαθέτει<br />

σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το επίπεδο<br />

μπαταρίας του Bluetooth από την οθόνη του κινητού σας.


PREVIEW<br />

HONOR MAGIC5 PRO<br />

ΤΕΧΝΙΚΆ<br />

ΟΘΟΝΗ<br />

6,81”, 1312x2848 pixels<br />

CPU<br />

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2<br />

CAMERA<br />

50+50+50MP triple camera,<br />

12MP selfie<br />

RAM<br />

8-12-16GB<br />

STORAGE<br />

256-512GB<br />

OS<br />

Android 13<br />

TIMH<br />

Από €899<br />

ΤΟ COMEBACK<br />

ΤΗΣ HONOR!<br />

STRONG<br />

POINT<br />

Κάμερα<br />

Η τριπλή 50+50+50MP κάμερα της<br />

νέας ναυαρχίδας της Honor θα καλύψει<br />

ακόμα και τους πολύ απαιτητικούς<br />

χρήστες!<br />

όλις έκανε το ντεμπούτο του το νέο<br />

Magic 5 Pro στο MWC της Βαρκελώνης<br />

και θα πωλείται τόσο στην<br />

M<br />

Ευρώπη όσο και στην Κίνα. Σχεδιαστικά<br />

είναι κοντά στον προκάτοχό του, αλλά η<br />

Honor λέει ότι το νέο της τηλέφωνο ακολουθεί τις<br />

σαρωτικές, οργανικές καμπύλες που προτίμησε ο<br />

αρχιτέκτονας Antoni Gaudí.<br />

Η “Quad Curved Floating Screen” είναι όπως<br />

του Magic 4, μια οθόνη 6,81 ιντσών, 120 Hz,<br />

LTPO OLED με ανάλυση 2.848 x 1.312 και μέγιστη<br />

φωτεινότητα 1.800 nits, που φέρει καμπυλωτό<br />

πλαίσιο. Ακόμη, η Honor λέει ότι οι βελτιώσεις βρίσκονται<br />

κυρίως στα ενδότερα, με ένα νέο διακριτό<br />

chipset οθόνης για καλύτερη ποιότητα βίντεο και<br />

καλύτερη φωτεινότητα. Φωλιασμένο στο εσωτερικό<br />

είναι ένα SoC Snapdragon 8 Gen 2 που συνδυάζεται<br />

με 12GB RAM και 512GB αποθηκευτικό<br />

χώρο. Μια μπαταρία 5.100 mAh τροφοδοτεί την<br />

συσκευή και αυτός είναι ο λόγος που αυτό το νέο<br />

μοντέλο είναι τέσσερα γραμμάρια βαρύτερο από<br />

το προηγούμενο. Υπάρχει ενσύρματη φόρτιση 66<br />

W ή ασύρματη φόρτιση 50 W, εάν έχετε την απαραίτητη<br />

βάση Honor SuperCharge στο σπίτι σας.<br />

Το Magic 5 Pro έρχεται με μια έκδοση “Star<br />

Wheel” του δακτυλίου κάμερας “Eye of Muse”,<br />

γεμάτη με τρεις φακούς που προεξέχουν από το πίσω<br />

μέρος. Ο πρώτος είναι ένας φακός 50MP, f/1,6<br />

με προσαρμοσμένο αισθητήρα 1/1,12 ιντσών, τον<br />

κατασκευαστή του οποίου δεν γνωρίζουμε για<br />

την ώρα. Συνδυάζεται με μια κάμερα 50MP, f/2.0<br />

εξαιρετικά ευρεία, με οπτικό πεδίο 122 μοιρών και<br />

έναν τηλεφακό περισκοπίου 50MP, f/3.0 με οπτικό<br />

ζουμ 3,5x και ψηφιακό ζουμ 100x συνδεδεμένο με<br />

τον αισθητήρα εικόνας IMX858 της Sony. Λιγότερη<br />

προσοχή δίνεται στην κάμερα που βλέπει προς<br />

τα εμπρός, η οποία είναι πιθανώς η ίδια μονάδα<br />

12MP, f/2,4 σε συνδυασμό με μια κάμερα 3D<br />

βάθους όπως βρίσκεται στο Magic 4 Pro.<br />

Έχουμε και αισθητήρα 8×8 Direct Time of Flight<br />

για εστίαση με λέιζερ, ένας αισθητήρας θερμοκρασίας<br />

χρώματος πολλαπλού φάσματος και<br />

συμβάλλει στην διόρθωση από το τρεμόπαιγμα.<br />

Η εταιρεία υπαινίχθηκε περαιτέρω βελτιώσεις στη<br />

λήψη φωτογραφιών και ενώ οι ικανότητες λήψης<br />

βίντεο απέσπασαν αρκετά σχόλια, θα εξακολουθεί<br />

να παράγει (συμπιεσμένο) πλάνα “Log” χρησιμοποιώντας<br />

την αποκλειστική μορφή Magic-Log της<br />

Honor. Tο Magic 5 Pro διαθέτει διακριτές κεραίες<br />

Bluetooth και WiFi που θα ενισχύσουν τις ταχύτητες<br />

λήψης και θα βελτιώσουν την αξιοπιστία<br />

της σύνδεσής σας Bluetooth. Τέλος, μπορείτε να<br />

ελέγχετε στοιχεία του UI του τηλεφώνου με κινήσεις<br />

των χεριών σας εξ’ αποστάσεως.<br />

16 KT ΑΠΡ 2023


3ης Σεπτεμβρίου 1, Ομόνοια<br />

| Τ: 2144 168 901 (Αστ. Χρέωση)


PREVIEW<br />

ΤΕΧΝΙΚΆ<br />

ΟΘΟΝΗ<br />

10,95”, 1200x2000 pixels<br />

TCL<br />

TAB 11<br />

CPU<br />

Mediatek Helio P60T<br />

CAMERA<br />

8MP, 8MP selfie<br />

RAM<br />

4GB<br />

STORAGE<br />

128GB, microSD<br />

OS<br />

Android 13<br />

TIMH<br />

€199 (εκτιμώμενη)<br />

NEXT-GEN<br />

ΘΈΑΣΗ!<br />

STRONG<br />

POINT<br />

NXTPAPER<br />

Η τεχνολογία της TCL είναι γνωστή σε όλη<br />

την αγορά πλέον και εξασφαλίζει υψηλή<br />

ποιότητα θέασης, χωρίς να κουράζει τα<br />

μάτια σας!<br />

TCL δεν περιορίζεται μονάχα στην<br />

κατασκευή έξυπνων τηλεφώνων,<br />

H ασχολείται και με την ανάπτυξη<br />

tablets και αυτή την φορά η εταιρεία<br />

είχε την έμπνευση να δημιουργήσει και<br />

να μας μιλήσει για μια νέα έκδοση τεχνολογίας<br />

έγχρωμης οθόνης που μοιάζει με χαρτί, ονόματι<br />

NXTPAPER 2.0.<br />

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, η TCL<br />

λέει ότι το NXTPAPER 2.0 προσφέρει 150% περισσότερη<br />

φωτεινότητα με έως και 500 nits, καθιστώντας<br />

ευκολότερη τη χρήση σε εξωτερικούς<br />

χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας (επίσης η<br />

τεχνολογία αντιθαμβωτικής προστασίας θα βοηθήσει).<br />

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι λόγω του φιλτραρίσματος<br />

σε επίπεδο υλικού, η τεχνολογία<br />

υπερβαίνει τα πιστοποιημένα από την TÜV επίπεδα<br />

μείωσης του μπλε φωτός. Η TCL λέει ότι η τεχνολογία<br />

μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της<br />

υγείας των ματιών σας, διατηρώντας παράλληλα<br />

την ακρίβεια των χρωμάτων και αποφεύγοντας το<br />

κιτρίνισμα της οθόνης. Η θερμοκρασία χρώματος<br />

της οθόνης θα προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα<br />

με την ώρα και το περιβάλλον.<br />

Σύντομα θα μπορείτε να δείτε το NXTPAPER 2.0<br />

σε πολλά νέα tablets, ένα εκ των οποίων είναι<br />

και το TCL Tab 11, που θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις<br />

- 4G και Wi-Fi. Και στις δύο περιπτώσεις η<br />

τροφοδοσία παρέχεται από το ίδιο chipset Helio<br />

P60T (4x A73 + 4x A53 στα 2,0 GHz, PowerVR<br />

GE83200) με 4 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικό<br />

χώρο. Υπάρχει μια υποδοχή microSD, συν<br />

(προαιρετικά) μια υποδοχή SIM. Η οθόνη είναι<br />

παρόμοια, IPS LCD 10,95 ιντσών με ανάλυση<br />

2.000 x 1.200 px (15:9) και υποστήριξη για<br />

την προαιρετική γραφίδα T-Pen (4.096 επίπεδα<br />

πίεσης). Ωστόσο, του λείπουν οι βελτιώσεις<br />

NXTPAPER. Στο μπροστινό μέρος, ο ευρυγώνιος<br />

φακός 100° για την κάμερα 8MP σάς δίνει την<br />

ελευθερία για τέλειες βιντεοκλήσεις. Η κάμερα<br />

στο πίσω μέρος έχει επίσης αισθητήρα 8MP.<br />

Το slate είναι εξοπλισμένο με συνδεσιμότητα<br />

Wi-Fi 5 (ac) και Bluetooth 5.0, ενώ υπάρχει και<br />

επιλογή συνδεσιμότητας μέσω LTE. Υπάρχουν<br />

τέσσερα ηχεία και 2 μικρόφωνα. Όπως το πιο<br />

ακριβό αδερφάκι του, το Tab 11 έχει πάχος μόνο<br />

6,9 mm και διαθέτει μπαταρία 8.000 mAh και<br />

φορτιστή 18 W που περιλαμβάνεται στο κουτί.<br />

18 KT AΠΡ 2023


LIME TYPE C PD 3.0<br />

SUPER FAST TRAVEL CHARGER<br />

SUPER FAST<br />

CHARGE<br />

TYPE C-PD 3.0<br />

For all<br />

compatible devices<br />

TRAVEL CHARGER<br />

Απολαύστε αστραπιαίες ταχύτητες φόρτισης χωρίς να περιμένετε για<br />

ώρες προκειμένου να φορτίσετε τις συμβατές συσκευές σας. Ο νέος<br />

φορτιστής της LIME SUCCESSORIES TYPE C PD 3.0 SUPER FAST CHAR-<br />

GER QC 3.0 LTC30 30W 4000mA σας επιτρέπει να φορτίσετε τη<br />

συσκευή σας μέσω υποδοχής TYPE C γρήγορα και αποτελεσματικά.


REVIEW<br />

ΤΕΧΝΙΚΆ<br />

ΟΘΟΝΗ<br />

6,67”, 1080x2400 pixels<br />

POCO<br />

X5 5G<br />

CPU<br />

Qualcomm Snapdragon 695<br />

5G<br />

CAMERA<br />

48+8+2MP triple camera,<br />

13MP selfie<br />

RAM<br />

6-8GB<br />

STORAGE<br />

128-256GB, microSD<br />

OS<br />

Android 12<br />

TIMH<br />

€299<br />

MID-RANGE<br />

“FIGHTER”!<br />

ο Poco sub-brand της Xiaomi συνεχίζει<br />

τη σταθερή αλλά αξιόπιστη<br />

T πορεία του στην παγκόσμια και<br />

την ελληνική αγορά, με τακτικές<br />

βελτιώσεις και προσθήκες στη γκάμα του, έστω<br />

κι αν σπάνια διεκδικεί κάποια “κορυφή”. Άλλωστε,<br />

ο “πόλεμος” κερδίζεται στη μικρή και<br />

τη μεσαία κατηγορία, έτσι έφθασε στα χέρια μας<br />

το νέο Poco X5 5G, το οποίο μαζί με το Poco X5<br />

Pro 5G έφθασαν στην ελληνική αγορά… πάμε<br />

να το δούμε!<br />

Εμφάνιση και κατασκευή<br />

Είχαμε στη διάθεσή μας τη συσκευή στο μαύρο<br />

χρώμα από την εταιρεία και είναι το πιο τυπικό<br />

και διακριτικό, σίγουρα. Όμορφο πίσω μέρος με<br />

πολύ smooth φινίρισμα, με το camera module<br />

να εξέχει ελαφρώς, αλλά να έχετε υπ’όψιν οτι η<br />

συσκευή γλιστράει! Το πλαστικό πλαίσιο στερεί<br />

λίγους πόντους σε αίσθηση ενώ το Poco X5 5G<br />

είναι ελαφρώς προστατευμένο απέναντι στο<br />

νερό και τη σκόνη (IP53). Έχει βάρος 189 γραμμάρια<br />

και πάχος 8mm, νούμερα που βρίσκονται<br />

STRONG<br />

POINT<br />

Οθόνη<br />

Το AMOLED panel του Poco X5 5G με<br />

τα 120Hz refresh rate και την υψηλή<br />

φωτεινότητα του προσφέρει ένα μικρό<br />

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού!<br />

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...<br />

XIAOMI REDMI BUDS 4 PRO<br />

Τα νέα true wireless ακουστικά της Xiaomi είναι<br />

ο ιδανικός «σύντροφος» για πολλά smartphone<br />

της mid-range κατηγορίας και θα σας ακολουθούν<br />

παντού!<br />

20 KT ΑΠΡ 2023


01<br />

Σε μαύρο χρώμα έχουμε ένα<br />

όμορφο πίσω μέρος με πολύ<br />

smooth φινίρισμα, με το camera<br />

module να εξέχει ελαφρώς, αλλά<br />

να έχετε υπ’όψιν οτι η συσκευή<br />

γλιστράει!<br />

κοντά στο μέσο όρο και είναι αρκετά λογικά<br />

και ανεκτά. Στη συσκευασία θα βρείτε καλώδιο<br />

Type-C, φορτιστή 33 Watts και μια διάφανη θήκη<br />

σιλικόνης που προστατεύει και προσφέρει το<br />

απαιτούμενο grip για χρήση με το ένα χέρι (στο<br />

βαθμό του δυνατού).<br />

Η συσκευή διαθέτει μια μεγάλη οθόνη 6,67″<br />

με AMOLED panel και ανάλυση 1080×2400<br />

pixels, ενώ τα bezels είναι μικρά, προσφέροντάς<br />

της ένα 85% screen-to-body<br />

ratio. Τα 120Hz ρυθμού ανανέωσης είναι ευπρόσδεκτα<br />

και τα 1.200 nits peak φωτεινότητας<br />

επίσης (η πιο ρεαλιστική τιμή HBM φωτεινότητας<br />

αγγίζει τα 700nits). Η selfie camera<br />

«κρύβεται» μέσα στο hole notch και έτσι κάποια<br />

pixels “θυσιάζονται”, αλλά είναι τόσο λίγα που<br />

δεν υπάρχει λόγος για “γκρίνια”. Επίσης να σημειώσουμε<br />

ότι την οθόνη προστατεύει Gorilla<br />

Glass 3, από εκδορές και ραγίσματα.<br />

Hardware, software και δυνατότητες<br />

Από πλευράς hardware το μοντέλο της Poco διαθέτει<br />

το mid-range Qualcomm Snapdragon 695<br />

5G chipset (κατασκευάζεται στα 6nm), 6-8GB<br />

RAM και 128-256GB αποθηκευτικού χώρου<br />

(UFS 2.2), ο οποίος όμως επεκτείνεται μέσω<br />

microSD. Οι πυρήνες του chipset «τρέχουν» στα<br />

2,2GHz (max) και εξασφαλίζει πως τα περισσότερα<br />

apps θα τρέχουν απρόσκοπτα, ακόμα και<br />

σε «βαριές» συνθήκες. Το μοντέλο της Poco<br />

τρέχει Android 12 με το MIUI 13 for Poco “από<br />

πάνω” και έχει Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 με A2DP<br />

και LE, όπως και NFC, μεταξύ άλλων μεθόδων<br />

συνδεσιμότητας. Επίσης θα βρείτε και audio<br />

jack ενώ η θύρα USB είναι 2.0 και με OTG. Να<br />

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ<br />

σημειωθεί οτι ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων<br />

βρίσκεται στο πλάι, μέσα στο power/<br />

lock πλήκτρο.<br />

Πάμε και στις κάμερες. Η οπίσθια triple κάμερα<br />

έχει κύριο αισθητήρα 48MP με φακό f/1.8, PDAF,<br />

HDR και συνδυάζεται με 8MP ultra-wide camera<br />

118 μοιρών και μια 2MP macro κάμερα. Τo dual-<br />

LED dual-tone flash είναι ένα μικρό “ατού” σε<br />

σχέση με τον ανταγωνισμό και η selfie κάμερα<br />

έχει αισθητήρα 13MP με φακό f/2.5 και λήψη<br />

video 1080p. Ίδιας ανάλυσης είναι και το video<br />

που μπορεί να λάβει η κύρια κάμερα, χωρίς να<br />

διεκδικεί «δάφνες», αλλά θα καλύψει το μέσο<br />

χρήστη.<br />

Ο ήχος προέρχεται από ένα ηχείο και όσον α-<br />

φορά την αυτονομία, έχουμε μια μεγάλη μπαταρία<br />

με χωρητικότητα 5.000mAh, που προσφέρει<br />

αρκετές ώρες χρήσης. Επαναφορτίζεται<br />

στα 33W, μέσω του παρεχόμενου φορτιστή, ό-<br />

πως είπαμε, κάτι που δυστυχώς βλέπουμε μόνο<br />

σε low-end και mid-range smartphones, πλέον.<br />

Συμπέρασμα<br />

Το Poco X5 5G είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα<br />

πρόταση στη μεσαία κατηγορία αυτή<br />

τη στιγμή, με πολύ καλή οθόνη, αποδοτικό<br />

chipset, ελκυστική εμφάνιση και ικανοποιητική<br />

αυτονομία, αλλά και 5G συνδεσιμότητα, χωρίς<br />

να ξεφεύγει σε βάρος και διαστάσεις. Σίγουρα<br />

σας προτείνουμε να του ρίξετε μια ματιά, αν<br />

έχετε βγει στην αγορά για νέο smartphone! Αν,<br />

ωστόσο, θέλετε κάτι καλύτερο αλλά με την ίδια<br />

φιλοσοφία, το Poco X5 Pro 5G είναι το μεγαλύτερο<br />

αδερφάκι του και θα το βρείτε επίσης στην<br />

αγορά, αν και σε υψηλότερο price point…<br />

8,5/10 8,5/10 8,5/10 8/10 9/10<br />

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

02<br />

03<br />

Οι πυρήνες του SD695 «τρέχουν»<br />

στα 2,2GHz (max) και εξασφαλίζουν<br />

πως τα περισσότερα apps θα<br />

τρέχουν απρόσκοπτα, ακόμα και σε<br />

«βαριές» συνθήκες.<br />

Τα 120Hz ρυθμού ανανέωσης<br />

της οθόνης είναι ευπρόσδεκτα<br />

και τα 1.200 nits peak<br />

φωτεινότητας επίσης!<br />

FINAL<br />

VERDICT<br />

Το Poco X5 5G είναι στη «μέση» της αγοράς,<br />

είναι ισορροπημένο σε όλους τους τομείς<br />

και θα υπαρκαλύψει τις ανάγκες του μέσου<br />

χρήστη!<br />

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:<br />

8.5/10<br />

21 KT ΑΠΡ 2023


REVIEW<br />

ΤΕΧΝΙΚΆ<br />

ΟΘΟΝΗ<br />

6,8” Dynamic AMOLED 2X,<br />

1440x3088 pixels<br />

SAMSUNG<br />

GALAXY S23 ULTRA<br />

CPU<br />

Qualcomm Snapdragon 8<br />

Gen 2<br />

CAMERA<br />

200+10+10+12MP quad<br />

camera, 12MP selfie<br />

RAM<br />

8-12GB<br />

STORAGE<br />

256-512-1024GB<br />

OS<br />

Android 13<br />

TIMH<br />

€1.449<br />

σειρά S23 δεν θα μπορούσε παρά<br />

να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον<br />

των φίλων της mobile τεχνο-<br />

H<br />

λογίας, αποτελώντας το πιο hot<br />

αντικείμενο συζήτησης. Ο διάδοχος του S22<br />

λοιπόν έφτασε και τηρώντας την «παράδοση»<br />

που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, η<br />

σειρά S23 αποτελείται από τρία διαφορετικά<br />

μοντέλα. Και μπορεί τα S23 (core) και S23<br />

Plus να είναι αρκετά κοντά σε ότι έχει να κάνει<br />

με τα specs τους, ωστόσο το «μεγάλο» της<br />

παρέας Ultra είναι μια… «κατηγορία» από<br />

μόνο του! Χωρίς αμφιβολία, το Ultra τα έχει<br />

όλα στο… Ultra, καθώς αποτελεί τον απόλυτο<br />

«Βασιλιά» στον κόσμο των Android phones<br />

για το 2023. Με την Samsung να ενσωματώνει<br />

στο Ultra, «state-of-the art» τεχνολογία<br />

που… σπάει τα κοντέρ και ένα camera setup<br />

που ανεβάζει level το κομμάτι του mobile<br />

photography γενικότερα, το S23 Ultra επαναδιατυπώνει<br />

τους κανόνες στη high-end κατηγορία.<br />

Για πάμε όμως να το γνωρίσουμε και<br />

STRONG<br />

POINT<br />

Κάμερα<br />

Η 200MP κύρια κάμερα του S23 Ultra<br />

μαζί με τις απίστευτες tele-κάμερες των<br />

10MP έκαστη (συν την ultrawide), δημιουργούν<br />

το απόλυτο camera phone<br />

της αγοράς!<br />

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...<br />

SAMSUNG GALAXY WATCH 5 PRO<br />

Υπάρχει καλύτερος «φίλος» για το κορυφαίο<br />

smartphone της Samsung από το κορυφαίο της...<br />

smartwatch;<br />

22 KT AΠΡ 2023


πιο αναλυτικά, εξετάζοντας κάθε διαφορετική<br />

πτυχή του βήμα - βήμα…<br />

When Note meets… S!<br />

Με την πρώτη ματιά, το S23 Ultra δείχνει να<br />

ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική γλώσσα με<br />

τον προκάτοχό του, με τη νέα ναυαρχίδα του<br />

κορεατικού γίγαντα της τεχνολογίας ουσιαστικά<br />

να συνενώνει δύο κόσμους: Αυτόν της<br />

σειράς Note (που ως γνωστόν ανήκει πλέον<br />

στη… λήθη της “mobile” ιστορίας) και την<br />

πιο «παραδοσιακή» σειρά S. Κοιτάζοντας πιο<br />

προσεκτικά το Ultra, δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε<br />

το πόσο premium είναι το μικρό<br />

κτήνος της κορεατικής εταιρείας, καθώς η ποιότητα<br />

κατασκευής του κυριολεκτικά δεν αφήνει<br />

κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.<br />

Το S23 Ultra έχει πάχος 8,9mm και βάρος<br />

234 gr, απόλυτα αναμενόμενο για την<br />

τεχνολογία που φέρει. Ανθεκτικό σε νερό και<br />

σκόνη με πιστοποίηση IP68, το πρώτο πράγμα<br />

που διαπιστώνει κανείς είναι το εξαιρετικά ανθεκτικό<br />

aluminum frame, το οποίο συνδυάζει<br />

αρμονικά μέταλλο και γυαλί. Σε αυτό το σημείο,<br />

αξίζει να τονίσουμε ότι η Samsung έδωσε<br />

μεγαλύτερη ώθηση στα eco-friendly υλικά, για<br />

αυτό και όλα τα μοντέλα είναι κατασκευασμένα<br />

από ανακυκλωμένα υλικά hardware (τόσο στο<br />

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό), τα οποία<br />

είναι διπλάσια σε σύγκριση με το S22 (από 6<br />

σε 12). Μια πολύ σημαντική προσθήκη των<br />

νέων Galaxy S έχει να κάνει με την επιλογή<br />

της προστασίας της οθόνης, με την Corning να<br />

κάνει ντεμπούτο το Gorilla Victus 2, το οποίο<br />

προσφέρει απίθανη αντοχή ακόμη και κάτω<br />

από τις πιο αντίξοες συνθήκες.<br />

Φυσικά η σχεδιαστική φιλοσοφία του δεν απέχει<br />

πολύ από την περσινή έκδοση, με το «πενάκι»<br />

S-Pen να «αναπαύεται» στο σώμα της<br />

συσκευής, ενώ οι σένσορες του main camera<br />

setup είναι «σμιλευμένες» με τέτοιο τρόπο στο<br />

κυρίως σώμα, έτσι ώστε να εξέχουν ελάχιστα,<br />

καταλαμβάνοντας ωστόσο περίπου το 30%<br />

του back cover. Σε ότι έχει να κάνει με την<br />

τοποθέτηση των διαφόρων buttons, η συσκευή<br />

διαθέτει ένα Power ON/OFF button και<br />

τα volume rockers για την αυξομείωση της<br />

έντασης του ήχου στην δεξιά πλευρά, ενώ στην<br />

κάτω πλευρά θα δείτε εκτός από την εσοχή για<br />

το S-Pen, την Type-C θύρα, την SIM slot όπως<br />

επίσης και τα ηχεία (τα οποία φέρουν την ποιοτική<br />

υπογραφή της AKG).<br />

Λόγω της κληρονομιάς του Note που ουσιαστικά<br />

έχει ενσωματωθεί στο Ultra, η ναυαρχίδα<br />

της σειράς S23 είναι σίγουρα μια ογκώδης συσκευή,<br />

παρόλα αυτά οι στρογγυλοποιημένες<br />

άκρες και η κυρτότητα την καθιστούν μια άκρως<br />

δυναμική από άποψη design συσκευή, η οποία<br />

αμέσως μαγνητίζει το βλέμμα.<br />

Ultra επιδόσεις… Ultra εμπειρίες!<br />

To Galaxy S23 Ultra διαθέτει ένα χορταστικό<br />

display, όπως πάντα, με Dynamic AMOLED<br />

2X panel των 120Hz, peak φωτεινότητα<br />

1750 nits και HDR10+, ενώ η διαγώνιος φτάνει<br />

τις 6,8” και η ανάλυση τα 1440×3088<br />

pixels. Με τo screen-to-body ratio να αγγίζει<br />

το 89.9%, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε<br />

να απολαύσετε τα αγαπημένα σας mobile<br />

games και οποιοδήποτε streaming περιεχόμενο<br />

από μια πραγματικά μεγάλη οθόνη που<br />

μετράει. Τα ρεαλιστικά χρώματα και η υψηλή<br />

απόκριση που προσφέρει το display του<br />

S23 Ultra υπενθυμίζουν σε όλους το πόσο<br />

premium είναι η οθόνη ενός ακόμη Ultra που<br />

ανήκει στην οικογένεια των Galaxy S.<br />

Φυσικά, όταν έρχεται η ώρα του<br />

performance, το S23 Ultra είναι… «αγριεμένο»,<br />

με τη Samsung να επιλέγει ένα «αέρινο»<br />

Snapdragon 8 Gen 2. H Samsung<br />

με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δηλώνει την<br />

προσήλωση της στο κομμάτι του next-level<br />

performance που μας υπόσχεται το Galaxy<br />

S23 Utra. Η επιλογή ενός Snapdragon 8 Gen<br />

2, του κορυφαίου chipset της Qualcomm, με<br />

τους 8 πυρήνες (1×3.36 GHz Cortex-X3 &<br />

2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-<br />

A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) να δίνουν<br />

το maximum της ισχύος τους, το μόνο βέβαιο<br />

είναι ότι το S23 Ultra αποτελεί μια από τις πιο<br />

01<br />

Μια πολύ σημαντική προσθήκη των<br />

νέων Galaxy S έχει να κάνει με την<br />

επιλογή της προστασίας της οθόνης,<br />

με την Corning να «ντεμπουτάρει»<br />

πάνω τους το Gorilla Victus 2!<br />

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ<br />

02<br />

Τα ρεαλιστικά χρώματα και η υψηλή<br />

απόκριση που προσφέρει το display<br />

του S23 Ultra υπενθυμίζουν σε<br />

όλους τι σημαίνει “premium”<br />

συσκευή!<br />

03<br />

Παρά το πάχος λόγω του S-Pen,<br />

οι στρογγυλεμένες άκρες και η<br />

κυρτότητα συνθέτουν μια άκρως<br />

δυναμική, σχεδιαστικέ, συσκευή, η<br />

οποία αμέσως μαγνητίζει το βλέμμα!<br />

23 KT AΠΡ 2023


REVIEW<br />

Η ΝΑΥΑΡΧΊΔΑ<br />

ΤΩΝ ΝΑΥΑΡΧΊΔΩΝ!<br />

γρήγορες συσκευές που κυκλοφορούν στην<br />

αγορά της κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να γνωρίζει<br />

την παραμικρή έννοια του lag, ακόμη και<br />

στα πιο απαιτητικά apps και games.<br />

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της<br />

Samsung, η CPU του Snapdragon 8 Gen 2<br />

προσφέρει 33% μεγαλύτερο performance σε<br />

σχέση με το Galaxy S22, ενώ η GPU και<br />

η NPU παρέχουν 45% και 48% παραπάνω<br />

performance αντίστοιχα. Επιπλέον, αξίζει να<br />

αναφέρουμε ότι τα νέα Galaxy S διαθέτει δύο<br />

φορές μεγαλύτερο και αποδοτικότερο cooling<br />

system, για ακόμη πιο πετυχημένη ψύξη (ο<br />

θάλαμος διάχυσης αέρα του Samsung Galaxy,<br />

τώρα μεγαλύτερος σε κάθε μοντέλο της σειράς<br />

Galaxy S23, διατηρεί το πολύωρο gaming σε<br />

εξέλιξη), ενώ τα S23 έρχονται με AI-based<br />

adaptive game performance, προσφέροντας<br />

απόδοση που προσαρμόζεται πάνω στο εκάστοτε<br />

mobile game.<br />

Έτσι λοιπόν χωρίς να ξεχνάει τις “επαγγελματικές”<br />

του ρίζες, το Galaxy S23 μπορεί<br />

πλέον πολύ εύκολα να γίνει και το αγαπημένο<br />

gaming phone, των φανατικών φίλων του<br />

mobile gaming. Για αυτό και το Snapdragon 8<br />

Gen 2 SoC συνοδεύεται από 8 και 12GB RAM,<br />

ενώ οι επιλογές στο storage είναι τα 256GB,<br />

τα 512GB και το 1TB. Ο αποθηκευτικός χώρος<br />

στηρίζεται στο πρότυπο UFS 4.0, για ακόμη<br />

μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάγνωση και στη<br />

μεταφορά δεδομένων.<br />

Σε ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της συνδεσιμότητας,<br />

φυσικά και στο S23 Ultra θα<br />

βρείτε τα…πάντα. Η ναυαρχίδα λοιπόν της<br />

Samsung υποστηρίζει: Bluetooth 5.4, UWB,<br />

Wi-Fi 6e tri-band, αλλά και USB Type-C 3.2,<br />

καθώς επίσης και διασύνδεση με το DeX που<br />

ουσιαστικά επιτρέπει τη μετατροπή του σε ένα<br />

πλήρως λειτουργικό εργαλείο παραγωγικότητας.<br />

Φυσικά, το λειτουργικό που «φοράει» η<br />

ναυαρχίδα της Samsung, δεν είναι άλλο από<br />

το Android 13 μαζί με το One UI 5.1 on-top, έ-<br />

νας συνδυασμός που προσφέρει ευελιξία και<br />

εντυπωσιακή ενεργειακή διαχείριση. Τέλος, το<br />

S23 Ultra ενσωματώνει τη νέα γενιά του Knox<br />

Security, για ακόμη μεγαλύτερη προστασία α-<br />

πό υποψήφιους εισβολείς που ενδεχομένως να<br />

έχουν βάλει στο μάτι τα ευαίσθητα προσωπικά<br />

δεδομένα σας.<br />

Camera setup από… άλλο γαλαξία!<br />

Εκεί βέβαια που το S23 Ulta… «δίνει ρέστα»<br />

είναι στον τομέα του mobile photography,<br />

καθώς η κορεατική εταιρεία για μια ακόμη<br />

φορά ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη. Με έναν<br />

θηριώδη αισθητήρα ISOCELL των 200MP να<br />

κάνει παιχνίδι, το Ultra μπορεί άνετα να αναδειχθεί<br />

και σε ένα ιδανικό smartphone για τους<br />

λάτρεις του content creation, παράγοντας α-<br />

ποτέλεσμα που… αφήνει τα στόματα ανοικτά.<br />

Ειδικότερα, η κύρια κάμερα έχει αισθητήρα…<br />

200MP, που μπορεί να μην είναι ο πρώτος<br />

στην αγορά αλλά σε συνδυασμό με τους<br />

αλγόριθμους της Samsung, το chip επεξεργασίας<br />

εικόνας και τον φακό (24mm, f/1.7)<br />

του με multi-directional PDAF, Laser AF και<br />

OIS, προσφέρει ανεπανάληπτη ποιότητα φωτογραφιών<br />

και video (έως και 8K@30 FPS).<br />

Οι δύο τηλεφακοί (ο ένας periscope) με αισθητήρες<br />

10MP έκαστος προσφέρουν έως 10x<br />

και 3x optical zoom αντίστοιχα, με DPPDAF<br />

και OIS, ώστε να φέρνετε κοντά σας χωρίς<br />

«απώλειες» τα μακρινά αντικείμενα. Τέλος,<br />

η 12MP ultra–wide κάμερα με DPPDAF και<br />

Super Steady Video ολοκληρώνει ιδανικό<br />

το «πακέτο», όπως και το stereo sound<br />

recording, αλλά και 12MP selfie με DPPDAF<br />

με HDR10+, dual video call και 4K video δυνατότητες.<br />

H κορεατική εταιρεία γνωρίζοντας το τι σημαίνει<br />

«mobile photography» και το πόσο μεγάλη<br />

είναι η σημασία της για όλους τους premium<br />

users (είτε τους αρέσει να δημιουργούν σε ε-<br />

ρασιτεχνικό επίπεδο, είτε αρέσκονται στο να…<br />

παίζουν πιο «επαγγελματικά»), «προίκισε» το<br />

S23 Ultra με τον πιο «φρέσκο» sensor της.<br />

Ο νέος αισθητήρας που φέρει την υπογραφή<br />

της Samsung καθίσταται ιδανικός για νυχτερινές<br />

λήψεις και για περιπτώσεις που το φως<br />

«λάμπει» δια της απουσίας του. Ειδικότερα,<br />

STRONG<br />

POINT<br />

Επιδόσεις<br />

Το Snapdragon 8 Gen 2 δεν χρειάζεται<br />

συστάσεις και η Samsung μάς το προσφέρει<br />

με ακόμα υψηλότερη συχνότητα<br />

λειτουργίας, για κορυφαίες επιδόσεις!<br />

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...<br />

SAMSUNG GALAXY BUDS PRO<br />

Τα true wireless ακουστικά της Samsung<br />

προσφέρουν κορυφαίο noise cancellation και θα σας<br />

«ταξιδέψουν» με τον ήχο που προσφέρουν, μακριά<br />

από το «θόρυβο» του περιβάλλοντος!<br />

24 KT AΠΡ 2023


01<br />

Οι δύο τηλεφακοί (ο ένας periscope)<br />

με αισθητήρες 10MP έκαστος<br />

προσφέρουν έως 10x<br />

και 3x optical zoom αντίστοιχα, με<br />

DPPDAF και OIS, αλλά και 100x<br />

digital zoom!<br />

02<br />

Επιτέλους έχουμε Snapdragon<br />

chipset στη θέση του Exynos και το<br />

Snapdragon 8 Gen 2 είναι ακριβώς<br />

αυτό που ονειρευόμασταν!<br />

03<br />

To Galaxy S23 Ultra ενσωματώνει<br />

τη νέα γενιά του Knox Security, για<br />

ακόμη μεγαλύτερη προστασία από<br />

υποψήφιους εισβολείς!<br />

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ<br />

τρεις είναι οι πυλώνες που αφορούν στο main<br />

camera setup, κάνοντας «focus» τόσο στο<br />

κομμάτι του Nightography, αλλά και στην υ-<br />

περβολική λεπτομέρεια, παρέχοντας ένα αποτέλεσμα<br />

που είναι επαγγελματικής ποιότητας.<br />

Τα πρώτα δείγματα των νυχτερινών λήψεων<br />

που πραγματοποιεί η Pro-Grade camera του<br />

S23 Ultra (όπως ονομάζεται) πραγματικά κόβουν<br />

την ανάσα και σίγουρα ξεχωρίζουν για<br />

το φωτεινό και μοναδικά «ζωντανό» αποτέλεσμα<br />

(είμαστε σίγουροι ότι τα συγκριτικά στο<br />

DxOMark θα πάρουν φωτιά). Το δε “Space<br />

Zoom” που φτάνει το 100x (digital) κάνει και<br />

εδώ δυναμικό comeback, επιτρέποντας στους<br />

λάτρεις της mobile φωτογραφίας να “χαζεύουν”<br />

ακόμη και τα… αστέρια.<br />

Ολοκληρώνοντας το αναλυτικό review μας, δεν<br />

θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην αυτονομία<br />

της μπαταρίας των 5.000mAh που θα<br />

σας βγάλει μια δύσκολη μέρα με τις κατάλληλες<br />

ρυθμίσεις. Και όταν χρειαστεί επαναφόρτισει,<br />

αυτή γίνεται ενσύρματα στα 45W (65%<br />

σε 30’), ασύρματα, ενώ υποστηρίζεται και<br />

αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 4,5W.<br />

Συμπέρασμα<br />

Το S23 Ultra είναι μια ναυαρχίδα με τα… όλα<br />

της, με τη Samsung για μια ακόμη φορά να<br />

προσφέρει στην κοινότητα των mobile users,<br />

ένα κορυφαίο smartphone γεννημένο για<br />

να πρωταγωνιστεί. Κάνοντας τις απαραίτητες<br />

μικρές, αλλά και μεγαλύτερες προσθήκες σε<br />

σχέση με την περσινή version, το Ultra είναι<br />

το premium high-end smartphone που ενσωματώνει<br />

χρόνια τεχνολογικής εξέλιξης και<br />

πρωτοπορίας στον τομέα της mobile τεχνολογίας.<br />

Η τιμή του βέβαια είναι υψηλή, ωστόσο<br />

με όλα αυτά που προσφέρει πρόκειται για<br />

μια ονειρεμένη συσκευή που είναι… unique<br />

«εμπειρία»!<br />

9,5/10 10/10 9,5/10 10/10 9,5/10<br />

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

FINAL<br />

VERDICT<br />

Το Samsung Galaxy S23 Ultra απευθύνεται<br />

στους απαιτητικούς χρήστες που θέλουν<br />

απλά το καλύτερο, χωρίς κανένα συμβιβασμό!<br />

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:<br />

9,7/10<br />

25 KT AΠΡ 2023


REVIEW<br />

XIAOMI 13 LITE<br />

ΤΕΧΝΙΚΆ<br />

ΟΘΟΝΗ<br />

6,55”, 1080x2400 pixels<br />

CPU<br />

Qualcomm Snapdragon 7<br />

Gen 1<br />

CAMERA<br />

50+8+2MP triple camera,<br />

32+8MP selfie<br />

RAM<br />

8GB<br />

STORAGE<br />

128-256GB<br />

OS<br />

Android 12<br />

TIMH<br />

€549<br />

ΓΙΑ ΤΟΥΣ<br />

SELFIE LOVERS!<br />

το πλαίσιο του MWC 2023 της Βαρκελώνης,<br />

η Xiaomi παρουσίασε για<br />

Σ τη global αγορά την πολυαναμενόμενη<br />

σειρά Xiaomi 13, αποτελούμενη<br />

από τρία μοντέλα, τα Xiaomi 13 Pro, 13<br />

και 13 Lite. Εμείς βρεθήκαμε ως καλεσμένοι της<br />

στο launch event της και φυσικά είχαμε πρώτοι<br />

στα χέρια μας τις νέες συσκευές για να σας τις<br />

παρουσιάσουμε! Πάμε να δούμε το μικρότερο<br />

της σειράς, που ουσιαστικά τοποθετείται στην<br />

κατηγορία των premium mid-rangers, το Xiaomi<br />

13 Lite…<br />

Σχεδίαση και κατασκευή<br />

Είχαμε στα χέρια μας τη συσκευή στο Lite<br />

Pink χρώμα, το οποίο φυσικά θα είναι διαθέσιμο<br />

και στην Ελλάδα. Το Xiaomi 13 Lite, όντας πολύ<br />

φθηνότερο από τα μεγάλα του αδερφάκια, δεν είναι<br />

ναυαρχίδα αλλά έχει ορισμένες από τις αρετές<br />

τους και μάλιστα έχει μεγαλύτερη οθόνη από το<br />

vanilla Xiaomi 13! Πάχος 7,2mm με γενικά λεπτό<br />

προφίλ, edgy πλαίσιο και βάρος στα 171 γραμμάρια,<br />

είναι ένα ελαφρύ phone που όμως γλιστράει<br />

λόγω του πλαισίου του (πλαστικό, όχι μεταλλικό).<br />

Αν σας αρέσει το κυρτό “τελείωμα” της<br />

πλάτης, όμως, θα σας ικανοποιήσει.Ευτυχώς, στη<br />

συσκευασία θα βρείτε και διάφανη θήκη σιλικόνης<br />

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Gorilla<br />

Glass 5 καλύπτει την πρόσοψη και το πίσω μέρος<br />

είναι γυάλινο, όπως και στα μεγαλύτερα μοντέλα.<br />

Τέλος, είναι στεγανό με βάση το IP53 πρότυπο,<br />

αντί του IP67.<br />

Στη συσκευασία θα βρείτε επίσης καλώδιο USB-A<br />

σε USB-C, πινάκι για το SIM tray και τον φορτιστή<br />

STRONG<br />

POINT<br />

Dual selfie<br />

Η διπλή selfie κάμερα είναι αναμφισβήτητα<br />

το highlight του Xiaomi 13 Lite και<br />

το καθιστά το ιδανικό phone για τον σύγχρονο...<br />

ticktocker!<br />

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ...<br />

XIAOMI REDMI BUDS 4 PRO<br />

Τα νέα true wireless ακουστικά της Xiaomi είναι<br />

ο ιδανικός «σύντροφος» για πολλά smartphone<br />

της mid-range κατηγορίας και θα σας ακολουθούν<br />

παντού!<br />

26 KT AΠΡ 2023


των 67W που υποστηρίζει το νέο μοντέλο. Στο κάτω<br />

μέρος βρίσκουμε την Type-C θύρα και το SIM<br />

tray, δεξιά είναι τα πλήκτρα, πάνω το IR blaster<br />

και μικρόφωνα.<br />

Hardware, sowftware και δυνατότητες<br />

Το Xiaomi 13 Lite έχει AMOLED panel των 6,55΄΄<br />

με 120Hz refresh rate, Dolby Vision, HDR10+<br />

και 1.000 peak φωτεινότητας και θα καλύψει<br />

τους απαιτητικούς χρήστες. Η φωτεινότητα είναι<br />

χαμηλότερη από των “αδερφών” του αλλά δεν<br />

παύει να είναι υψηλή, αντικειμενικά, ενώ η ανάλυση<br />

αγγίζει τα 1080×2400 pixels με 20:9 aspect<br />

ratio. Τα bezels είναι μικρά και δίνουν ένα 89,5%<br />

screen-to-body ratio, αρκετά υψηλό φυσικά.<br />

Το Xiaomi 13 Lite δεν έχει τη ναυαρχίδα της<br />

Qualcomm, φυσικά, αλλά κρύβει μέσα του<br />

το Snapdragon 7 Gen 1 chipset της, κατασκευασμένο<br />

στα 4nm. Η Adreno 644 GPU αναλαμβάνει<br />

τα γραφικά και φυσικά μιλάμε για ένα συνδυασμό<br />

που προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις σε όλες τις<br />

εφαρμογές. Ο συνδυασμός που θα έρθει στην Ελλάδα<br />

είναι ο 8/256GB, με τον αποθηκευτικό χώρο<br />

να είναι UFS 2.2. Να σημειωθεί οτι η RAM μπορεί<br />

να επεκταθεί μέσω δυνατότητας virtual RAM. Το<br />

software είναι το Android 12 με το MIUI 14 α-<br />

πό πάνω του και σίγουρα περιμένουμε κάποια<br />

updates άμεσα, μεταξύ των οποίων και αυτό σε<br />

Android 13, εννοείται.<br />

Η Leica δεν ενεπλάκη στα optics της κάμερας του<br />

13 Lite, οπότε δεν περιμέναμε τις κορυφαίες λήψεις<br />

του Xiaomi 13 ή του 13 Pro. Στο πίσω μέρος<br />

της συσκευής δεσπόζει ένα διαφορετικό modules,<br />

σαφώς μικρότερο και που εξέχει λιγότερο από την<br />

πλάτη. Ο κύριος αισθητήρας του είναι 50MP με<br />

διάφραγμα φακού f/1.8, PDAF και πλαισιώνεται<br />

από 8MP ultrawide κάμερα των 119 μοιρών και<br />

μια απλή, 2MP macro κάμερα. Δεν περιμέναμε<br />

τηλεφακό, αν και πολύ θα το θέλαμε, όμως η<br />

αγορά έχει αλλάξει, δυστυχώς.<br />

Υπάρχει επίσης ένα dual-LED, dual-tone flash στο<br />

πίσω μέρος, ενώ όσον αφορά τη λήψη video,<br />

αγγίζει τα τα 4K στα 30FPS και τα 1080p στα<br />

120FPS! Κι όμως, υπάρχει ένας τομέας στον οποίο<br />

το Xiaomi 13 Lite μπορεί να αποδειχθεί καλύτερο<br />

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ<br />

από τα μεγαλύτερα αδερφάκια του! Η selfie κάμερα<br />

δεν είναι μονή αλλά διπλή, κάτι που σημαίνει<br />

ότι στερεί περισσότερα pixels από την επιφάνεια<br />

προβολής, αλλά συνδυάζει τον 32MP κύριο αισθητήρα<br />

(με άλλο φακό, όμως, σε σχέση με του<br />

13/13 Pro) με μια 8MP depth κάμερα. Έτσι έχουμε<br />

πιο ωραία πορτραίτα και λοιπές δυνατότητες, ενώ<br />

παραμένει το HDR και η λήψη 1080p video αναβαθμίζεται<br />

στα έως 60 FPS! Αν είστε λάτρεις των<br />

selfies, λοιπόν, θα σας αρέσει το Xiaomi 13 Lite…<br />

Συνδεσιμότητα και αυτονομία<br />

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Xiaomi 13 Lite<br />

υποστηρίζει Wi-Fi 6 (dual-band), BT 5.2 με A2DP<br />

και LE, NFC, έχει IR blaster και Type-C 2.0 θύρα<br />

με OTG, ενώ όλα τα Xiaomi 13 series υποστηρίζουν<br />

eSIM. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων<br />

είναι οπτικός, μέσα στην οθόνη και οι πρώτες<br />

εντυπώσεις είναι καλές αν και όχι άριστες, όσον<br />

αφορά το μέγεθος και την ακρίβειά του.<br />

Η Xiaomi μας έκανε πολύ χαρούμενους τοποθετώντας<br />

ταχυφορτιστές μέσα στις συσκευασίες<br />

και των τριών νέων μοντέλων της. Το Xiaomi<br />

13 Lite υποστηρίζει ισχύ έως 67W (όπως και<br />

το Xiaomi 13) και θα βρείτε τον φορτιστή στο<br />

κουτί. Γεμίζει τη μπαταρία πλήρως σε 40΄΄ αλλά<br />

δεν υπάρχει ασύρματη και αντίστροφη ασύρματη<br />

φόρτιση, όπως στα άλλα δύο μοντέλα. Η<br />

μπαταρία των 4.500mAh είναι ίδια με του Xiaomi<br />

13, η οθόνη μεγαλύτερη αλλά το power draw<br />

του chipset είναι μικρότερο, οπότε αναμένουμε<br />

παρεμφερή αυτονομία, γενικά καλή.<br />

Συμπέρασμα<br />

Το Xiaomi 13 Lite έχει σχεδόν τη μισή τιμή του<br />

Xiaomi 13 (€549) και απευθύνεται σίγουρα σε<br />

μια διαφορετική κατηγορία χρηστών, απαιτητικών<br />

μεν, αλλά με μικρότερο budget και χωρίς<br />

απίστευτα ψηλές απαιτήσεις. Με τον ελκυστικό<br />

σχεδιασμό του (διαθέσιμο σε Black, Lite Blue και<br />

Lite Pink χρώματα) , το ολοκαίνουριο chipset<br />

στα 4nm και την ισορροπημένη χρήση ποιοτικού<br />

hardware, μπαίνει δυνατά στην κατηγορία<br />

των premium mid-rangers και αξίζει σίγουρα την<br />

προσοχή σας.<br />

9/10 8,5/10 8/10 8,5/10 9/10<br />

OΘΟΝΗ HARDWARE SOFTWARE ΚΑΜΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ<br />

01<br />

02<br />

03<br />

Το Xiaomi 13 Lite έχει AMOLED<br />

panel των 6,55΄΄ με 120Hz refresh<br />

rate, Dolby Vision, HDR10+ και<br />

1.000 peak φωτεινότητας και θα<br />

καλύψει τους απαιτητικούς χρήστες!<br />

Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο<br />

το Xiaomi 13 Lite μπορεί να<br />

αποδειχθεί καλύτερο από τα<br />

μεγαλύτερα αδερφάκια του, η<br />

διπλή selfie κάμερα!<br />

Το Xiaomi 13 Lite υποστηρίζει ισχύ<br />

έως 67W (όπως και το Xiaomi 13)<br />

και θα βρείτε τον φορτιστή στο<br />

κουτί!<br />

FINAL<br />

VERDICT<br />

Το Xiaomi 13 Lite είναι ένα εξαιρετικό<br />

premium mid-ranger με λίγη από την «αίγλη»<br />

των μεγαλύτερων αδερφών του, αλλά...<br />

με τη μισή τιμή!<br />

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:<br />

8,6/10<br />

27 KT AΠΡ 2023


HOW TO<br />

1. Ελέγξτε την τοποθεσία<br />

της συσκευής σας<br />

Εάν είχατε ενεργά data στη συσκευή<br />

σας, ή είναι σε Wi-Fi,<br />

μπορείτε να πλοηγηθείτε στη<br />

διεύθυνση www.google.com/<br />

android/find. Αφού κάνετε login<br />

στο Google account σας θα δείτε<br />

ένα χάρτη όπου απεικονίζονται οι<br />

τοποθεσίες όλων τον συσκευών<br />

σας.<br />

2. Ενεργοποίηση Secure<br />

Device<br />

Η πρώτη ενέργεια που θα πρέπει<br />

να κάνετε στη σελίδα αυτή είναι<br />

η ενεργοποίηση της λειτουργίας<br />

Secure Device. Έτσι θα μπορείτε να<br />

ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης<br />

στη συσκευή σας, εάν είχατε την<br />

πρόσβαση ελεύθερη και να εμφανίσετε<br />

ένα μήνυμα στην οθόνη της<br />

συσκευής σας με τα στοιχεία επικοινωνίας<br />

ή ό,τι άλλο επιθυμείτε.<br />

HOW TO Track your Android!<br />

3. Αναφορά απώλειας/<br />

κλοπής στις τοπικές<br />

αρχές<br />

Αμέσως μετά τις πρώτες ενέργειες,<br />

κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο<br />

αστυνομικό τμήμα ώστε να<br />

δηλώσετε την απώλεια/κλοπή<br />

της συσκευής σας. Για τη δήλωση<br />

είναι απαραίτητα ο αριθμός<br />

IMEI ο οποίος αναγράφεται στη<br />

συσκευασία του κινητού. Εάν το<br />

έχετε πετάξει, μπορείτε να βρείτε<br />

τα στοιχεία από όλες τις συσκευές<br />

που είναι ενεργοποιημένες στο<br />

account σας στο Find My Device.<br />

4. Ενημέρωση του<br />

κατόχου της συσκευής με<br />

ήχο<br />

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα η<br />

συσκευή μας να έχει βρεθεί από<br />

κάποιον και να μην έχει τρόπο να<br />

μας ενημερώσει για αυτό. Σε περίπτωση<br />

που η συσκευή είναι κοντά<br />

μπορούμε να «στείλουμε» εντολή<br />

για ηχητική ενημέρωση, για 5 λεπτά,<br />

ακόμα κι αν είναι στο «αθόρυβο».<br />

Αυτό θα σας βοηθήσει και να<br />

βρείτε το κινητό σας, αν είστε κοντά<br />

αλλά δεν έχετε οπτική επαφή μαζί<br />

του.<br />

28 KT ΑΠΡ 2023


5. Στη χειρότερη<br />

περίπτωση διαγράψτε<br />

εντελώς τη συσκευή σας<br />

Πολλές φορές οι συσκευές μας<br />

περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά<br />

δεδομένα, όπως φωτογραφίες,<br />

αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών<br />

και email μας. Αν λοιπόν<br />

πιστεύετε πως δεν είναι δυνατή η<br />

ανάκτηση της συσκευής, μπορείτε<br />

να κάνετε πλήρη διαγραφή της.<br />

Αυτό θα εξασφαλίσει πως κανείς<br />

δεν θα μπορέσει να έχει πρόσβαση<br />

στα προσωπικά σας στοιχεία.<br />

6. Αφήνετε ανοιχτά GPS<br />

και data<br />

Το Find My Device δεν θα λειτουργήσει<br />

αν το κινητό σας δεν<br />

έχει πρόσβαση στο internet, μέσω<br />

data ή Wi-Fi. Οπότε, αφήνετε<br />

πάντα ανοιχτά τα data όταν είστε<br />

έξω, ή σε μεγάλους εσωτερικούς<br />

χώρους. Επίσης, βιαστείτε να το<br />

εντοπίσετε προτού αυτός που το<br />

βρήκε/έκλεψε απενεργοποιήσει τα<br />

δεδομένα. Τέλος, αν το GPS είναι<br />

κλειστό, δε θα μπορέσετε να το<br />

εντοπίσετε, αλλά αν είναι online<br />

μπορείτε να το κλειδώσετε/διαγράψετε<br />

και να ενεργοποιήσετε ηχητική<br />

ειδοποίηση.<br />

Αν λοιπόν το Android σας χαθεί ή κάποιος επιτήδειος καταφέρει να σας το κλέψει, υπάρχουν κάποιες<br />

ενέργειες που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να προστατεύσετε τα δεδομένα που βρίσκονται στη<br />

συσκευή και να εξαντλήσετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανακτήσετε.<br />

7. Δείτε τη διαδρομή<br />

που ακολουθεί η<br />

συσκευή<br />

Μέσα από το Find My Device<br />

και πατώντας πάνω στο “Maps<br />

Timeline”, αν είχε ανοιχτό το GPS<br />

τις προηγούμενες ώρες, μπορείτε<br />

να δείτε την διαδρομή που έχει<br />

ακολουθήσει στο χάρτη μέχρι την<br />

τελευταία ενημέρωση. Έτσι, ακόμα<br />

κι αν το GPS απενεργοποιηθεί<br />

εκ των υστέρων, θα δείτε το που<br />

βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, αλλά<br />

και πως έφτασε εκεί.<br />

8. Κρατήστε τακτικά<br />

αντίγραφα ασφαλείας<br />

Θα είστε πρόθυμοι να διαγράψετε<br />

τα δεδομένα σας από απόσταση<br />

σε περίπτωση κλοπής, εάν είστε<br />

σίγουροι πως έχετε εξασφαλίσει<br />

πρόσφατα αντίγραφο ασφαλείας<br />

όλων των δεδομένων της συσκευής<br />

σας. Είναι άλλωστε σημαντικό<br />

και στην ψυχολογία σας, να ξέρετε<br />

πως ο κλέφτης δεν κατέχει το μοναδικό<br />

αντίγραφο των δεδομένων και<br />

τα πολύτιμα ενθύμιά σας.<br />

29 KT ΑΠΡ 2023


USER GUIDE<br />

Τα καλύτερα «φοιτητικά» apps!<br />

Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε και φυσικά η smart συσκευή σας είναι<br />

βέβαιο ότι μπορεί να κάνει ευκολότερη της ζωή σας, αφού είναι γνωστό ότι<br />

αποτελεί πλέον την προέκταση του χεριού σας. Εμείς συγκεντρώσαμε μία σειρά<br />

από εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν πολύ στην καθημερινότητα σας, τώρα<br />

που επιστρέφετε και πάλι στα… θρανία, ενώ παράλληλα είναι βέβαιο ότι θα<br />

εκτοξεύσουν και την παραγωγικότητά σας!<br />

Android<br />

iOS<br />

Blackberry<br />

Windows Phone<br />

Microsoft Office Mobile<br />

€Δωρεάν<br />

Που πάτε ξυπόλητοι στα<br />

αγκάθια, χωρίς Office,<br />

Powerpoint και Excel; Η<br />

Microsoft κυκλοφορεί την<br />

δημοφιλή σουίτα μέσω του<br />

App Store της Apple και του<br />

Play Store της Google και<br />

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο,<br />

το οποίο θα σας δώσει<br />

τη δυνατότητα να φέρετε εις<br />

πέρας τις πανεπιστημιακές<br />

εργασίες (ή να κάνετε αυτή<br />

τη διόρθωση της τελευταίας στιγμής στην εργασία σου) ακόμη και εάν<br />

βρίσκεσαι «εν κινήσει»!<br />

Evernote<br />

€Δωρεάν<br />

Για τους γνώστες η συγκεκριμένη εφαρμογή<br />

είναι το Α και το Ω του καλού σπουδαστήφοιτητή.<br />

Το Evernote σας δίνει τη δυνατότητα<br />

να μετατρέψετε τις σκέψεις σας σε κείμενο,<br />

εικόνα και ήχο, να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις,<br />

ραντεβού, υποχρεώσεις, οι οποίες<br />

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες<br />

σας. Με δυνατότητα συγχρονισμού ανάμεσα<br />

σε δύο συσκευές, το Evernote θα σε βοηθήσει<br />

να οργανώσετε καλύτερα την φοιτητική<br />

ζωή σας, έτσι ώστε να μην χάνεις μάθημα…<br />

ή φοιτητικό πάρτυ!<br />

Google Drive<br />

€Δωρεάν<br />

Ψάχνετε έναν τρόπο να μοιραστείτε με τους συμφοιτητές<br />

σας μία σειρά από αρχεία, εύκολα,<br />

γρήγορα και προπάντων απλά; H λύση είναι μία<br />

και ακούει στο όνομα Google Drive και πρόκειται<br />

για μία εφαρμογή - υπηρεσία cloud storage<br />

που επιτρέπει να ανεβάσετε και να μοιραστείτε<br />

αρχεία από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε<br />

(ιδανική για την ανταλλαγή σημειώσεων). Κάθε<br />

χρήστης του Google Drive αποκτάει 5GB δωρεάν<br />

αποθηκευτικού χώρου (από κινητό ή από<br />

υπολογιστή), ενώ εάν επιθυμεί περισσότερο<br />

χώρο μπορεί να αγοράσει ακόμη περισσότερο.<br />

OASA Telematics<br />

€Δωρεάν<br />

Θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο εργαστήριι<br />

στην άλλη άκρη της πόλης, αλλά<br />

έχετε αργήσει γιατί το «φοιτητικό» meeting<br />

τράβηξε λιγάκι… παραπάνω; Υπάρχει λύση<br />

για όλους εσάς που αναζητάτε έναν τρόπο<br />

για να κινηθείτε καλύτερα μέσα στην πόλη<br />

και η λύση αυτή ακούει στο όνομα OASA<br />

Telematics. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών<br />

Αθηνών κυκλοφόρησε τη συγκεκριμένη<br />

εφαρμογή, η οποία σου δίνει τη<br />

δυνατότητα να ενημερώνεσαι real-time για<br />

τη θέση, την άφιξη και την αναχώρηση του<br />

κάθε λεωφορείου, πράγμα που σημαίνει ότι<br />

έτσι θα γλιτώσετε και χρόνο και… χρήμα!<br />

30 KT ΑΠΡ 2023


Pocket<br />

€Δωρεάν<br />

Προσθέστε στο… «τσεπάκι» κάθε<br />

ιστοσελίδα, σύνδεσμο, κείμενο,<br />

αρχείο ή απλά μια ιδέα σας. Η<br />

εφαρμογή Pocket λειτουργεί τόσο<br />

στο κινητό όσο και στο Η/Υ, αποθηκεύοντας<br />

πληροφορίες από τον<br />

browser για να τις έχει άμεσα προσβάσιμες<br />

ο χρήστης. Οι τελευταίες<br />

ερωτήσεις πριν το διαγώνισμα, τα<br />

SOS θέματα για διάβασμα, πληροφορίες<br />

για την εργασία σας,<br />

όλα μπορούν να αποθηκευτούν<br />

στο Pocket και να τα έχετε άμεσα<br />

προσβάσιμα από παντού!<br />

Deliveras.gr - Food Delivery<br />

€Δωρεάν<br />

Ύστερα από μία κοπιαστική μέρα στο αμφιθέατρο,<br />

που καιρός για… μαγείρεμα. Εάν<br />

λοιπόν οι φοιτητικές υποχρεώσεις σας είναι<br />

τόσο αυξημένες που δεν σας επιτρέπουν το<br />

μαγείρεμα, τότε υπάρχει για εσάς η αναβαθμισμένη<br />

εφαρμογή του Deliveras.gr, η οποία σου<br />

δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλεις εύκολα<br />

και γρήγορα online φαγητό, καφέ ή αυτό το<br />

Μιλφέιγ που σας είχε καρφωθεί εδώ και ώρα<br />

στο μυαλό, από τα καλύτερα delivery της περιοχής.<br />

Υποστηρίζει περισσότερα από 3000<br />

καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,<br />

Λάρισα, Ιωάννινα και Βόλο, ενώ προσφέρει δυνατότητα αποθήκευσης<br />

των καλύτερων από αυτά, καθώς και των πιο οικονομικών!<br />

Wikipedia<br />

€Δωρεάν<br />

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το<br />

mobile app της μεγαλύτερης online εγκυκλοπαίδειας<br />

στον κόσμο. Έχετε απορίες;<br />

Θέλετε να ενημερωθείτε για λεπτομέρειες<br />

του αντικειμένου που παρακολουθείτε στο<br />

σχολείο ή την σχολή; Έχετε αμφιβολίες για<br />

την απάντηση που επέλεξες στο τελευταίο<br />

διαγώνισμα; Ρίξτε μια ματιά στα εκατομμύρια<br />

όγκου δεδομένων της Wikipedia και είναι<br />

βέβαιο ότι θα βρεις την απάντηση στο κινητό<br />

σας σε χρόνο dt.<br />

DuoLingo<br />

€Δωρεάν<br />

Καμία φορά το να προσπαθείτε να μάθετε μία<br />

δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να αποδειχθεί<br />

ένας μικρός… μπελάς. Για αυτό εάν χρειαστεί<br />

και θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα μία γλώσσα,<br />

αλλά θέλετε να το κάνετε με τον πλέον<br />

entertainment τρόπο, τότε το DuoLingo είναι<br />

το καταλληλότερο app για εσάς. Παίζοντας<br />

μία σειρά από interactive παιχνίδια θα σας<br />

δοθεί η δυνατότητα να μάθετε μία ξένη γλώσσα<br />

(υπάρχει μπόλικη ποικιλία), εύκολα, γρήγορα<br />

και… διασκεδαστικά!<br />

Photomath<br />

€Δωρεάν<br />

Για τους μαθητές Λυκείου που τα βρίσκουν<br />

σκούρα με το μάθημα των μαθηματικών<br />

(ιδίως την Άλγεβρα) υπάρχει το Photomath<br />

ένα εξαιρετικά χρήσιμο app, το οποίο μπορεί<br />

να λύσει (και να εξηγήσει) οποιοδήποτε<br />

πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα σε<br />

χρόνο… dt! Η συγκεκριμένη εφαρμογή<br />

σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε με την<br />

camera της συσκευής σας το μαθηματικό<br />

πρόβλημα (ή ακόμη και να το πληκτρολογήσετε)<br />

και το Photomath θα αναλάβει<br />

τα υπόλοιπα.<br />

My Study Life<br />

€Δωρεάν<br />

Πολλές φορές η φοιτητική - σχολική ζωή μπορεί<br />

να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκη, σε<br />

σημείο μάλιστα που μπορεί να έχετε πρόβλημα<br />

στο να παρακολουθήσετε το πλήθος<br />

των tasks που θα πρέπει να φέρετε εις πέρας!<br />

Εδώ είναι που έρχεται για να βάλει σε τάξη την<br />

καθημερινότητα σας, η εφαρμογή Study Life<br />

η οποία θα σας κρατάει πάντοτε up-to-date<br />

όσο απαιτητικό και εάν είναι το πρόγραμμά<br />

σας. Μαθήματα, παρακολουθήσεις, εργασίες,<br />

εξεταστικές αλλά και… εξωσχολικές<br />

δραστηριότητες μπορούν να μπουν σε αυτό<br />

το εύχρηστο app ώστε να μην ξεχάσετε ποτέ<br />

πια, καμία από τις υποχρεώσεις σας!<br />

31 KT ΑΠΡ 2023


GREEK EVENTS<br />

Το Ίδρυμα Vodafone φέρνει στην Ελλάδα<br />

την εφαρμογή Bright Sky κατά της έμφυλης<br />

και ενδοοικογενειακής βίας<br />

Το Ίδρυμα Vodafone,<br />

με κεντρικό μήνυμα<br />

«Βγες από το silent<br />

mode», ανακοινώνει<br />

τη διάθεση της δωρεάν<br />

ψηφιακής εφαρμογής<br />

και ιστοσελίδας<br />

“Bright Sky” στην<br />

χώρα μας, με στόχο<br />

την ενημέρωση σχετικά<br />

με την έμφυλη και<br />

ενδοοικογενειακή<br />

βία, την παροχή<br />

συμβουλευτικής<br />

υποστήριξης και<br />

καθοδήγησης για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.<br />

Το “Bright Sky” είναι μία κρυπτογραφημένη εφαρμογή κινητού τηλεφώνου,<br />

διαθέσιμη σε Google Play και App Store, η οποία λειτουργεί<br />

υποστηρικτικά παρέχοντας ολοκληρωμένες οδηγίες αντιμετώπισης<br />

περιστατικών κακοποίησης και πλήρη ενημέρωση για τις αρμόδιες<br />

δομές υποστήριξης σε οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να βρίσκεται σε<br />

καθεστώς κακοποιητικού περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της εφαρμογής<br />

είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, προκειμένου οι χρήστες να<br />

μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για την διαχείριση της κατάστασης<br />

στην οποία βρίσκονται, είτε οι ίδιοι είτε οικεία τους πρόσωπα<br />

που κινδυνεύουν και ενδεχομένως χρειάζονται βοήθεια.<br />

Μέσω στοχευμένου ερωτηματολογίου εκτίμησης κινδύνου, η εφαρμογή<br />

εκπαιδεύει, πρώτα από όλα, τους χρήστες να διακρίνουν τα είδη<br />

κακοποιητικής συμπεριφοράς σε ένα μεγάλο εύρος, από τη σεξουαλική<br />

κακοποίηση, την ψυχολογική ή οικονομική εκμετάλλευση έως την<br />

διαδικτυακή παρενόχληση και παρακολούθηση και να αξιολογήσουν<br />

τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται. Η εφαρμογή περιλαμβάνει έναν<br />

πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο με όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης στην<br />

Ελλάδα καθώς και έναν οδηγό με αναλυτικά βήματα για την εγκατάλειψη<br />

του κακοποιητικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρέχει την δυνατότητα<br />

αποθήκευσης τόσο σημειώσεων όσο και άλλων αποδεικτικών<br />

στοιχείων που μπορούν να δοθούν αυτούσια στις αστυνομικές αρχές,<br />

ενώ ενσωματωμένο βρίσκεται κουμπί ταχείας τηλεφωνικής κλήσης<br />

στην Αστυνομία, σε περίπτωση ανάγκης.<br />

Η εφαρμογή “Bright Sky” μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε<br />

smartphone, ενώ το περιεχόμενό της είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμο<br />

και στην ιστοσελίδα www.bright-sky.org στην ελληνική και την<br />

αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην εφαρμογή και<br />

την αντίστοιχη ιστοσελίδα “Bright Sky” πραγματοποιείται μέσω των<br />

ακόλουθων συνδέσμων:<br />

Η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για το “Bright Sky” του Ιδρύματος<br />

Vodafone τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής<br />

και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.<br />

32 KT ΑΠΡ 2023


Ημερίδα της Vantage Towers για την έξυπνη σύνδεση<br />

του οικοσυστήματος κινητής τηλεφωνίας<br />

Με στόχο την «έξυπνη σύνδεση» του οικοσυστήματος της κινητής τηλεφωνίας<br />

για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την<br />

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής<br />

δραστηριότητας, με έμφαση στον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, την Υγεία, το<br />

Εμπόριο και το Επιχειρείν η Vantage Towers πραγματοποίησε ημερίδα<br />

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.<br />

Στην ημερίδα υπό τον τίτλο «Connect Smart, Gain Customers - Increase<br />

Enterprise Values» μίλησε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και<br />

Ταχυδρομείων, Αθανάσιος Στάβερης, παραθέτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία,<br />

όπως μεταξύ άλλων τα παρακάτω:<br />

Στον τομέα του Τουρισμού, οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)<br />

φέρνουν επανάσταση στην ταξιδιωτική εμπειρία παρέχοντας στους<br />

ταξιδιώτες εξατομικευμένες προτάσεις. Η παγκόσμια ταξιδιωτική και<br />

τουριστική αγορά αναμένεται να φτάσει τα 8,9 τρισεκατομμύρια δολάρια<br />

έως το 2027, με την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο<br />

σε αυτήν την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι AI μπορούν να<br />

αναλύσουν τα προηγούμενα ταξίδια, τα ενδιαφέροντα και τον προϋπολογισμό<br />

ενός ταξιδιώτη για να προτείνουν το τέλειο δρομολόγιο. Αυτό<br />

το επίπεδο εξατομίκευσης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη συνολική<br />

εμπειρία των πελατών και να αυξήσει την ικανοποίησή τους. Επιπλέον, τα<br />

drones χρησιμοποιούνται για την προώθηση τουριστικών προορισμών,<br />

καταγράφοντας εναέρια θέα που αναδεικνύουν την ομορφιά και τον<br />

ενθουσιασμό μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας.<br />

Στη βιομηχανία οι συσκευές IoT βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα<br />

των διαδικασιών παρέχοντας δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό<br />

χρόνο. Μόνο στην Ευρώπη, η βιομηχανική αγορά IoT αναμένεται να<br />

φτάσει σε αξία 90 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025, με την υιοθέτηση<br />

της τεχνολογίας 5G να οδηγεί αυτή την ανάπτυξη. Παράλληλα η χρήση και<br />

δορυφορικών τηλεπικοινωνιών καθιστά την χρήση συσκευών ΙοΤ δυνατή σε<br />

περιοχές όπου 4G/5G ή οποιαδήποτε επίγειας υποδομής δεν είναι εφικτή.<br />

Ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στον τομέα της Υγείας είναι εξίσου<br />

εντυπωσιακός. Οι αλγόριθμοι AI μετασχηματίζουν τον κλάδο της υγειονομικής<br />

περίθαλψης παρέχοντας πιο ακριβείς διαγνώσεις και πιο εξατομικευμένες<br />

θεραπείες. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι AI μπορούν να αναλύσουν<br />

ιατρικές εικόνες και να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα γρηγορότερα και<br />

με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, οι συσκευές IoT επιτρέπουν την απομακρυσμένη<br />

παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών. Στην Ευρώπη,<br />

η αγορά ηλεκτρονικής υγείας αναμένεται να φτάσει τα 70 δισεκατομμύρια<br />

ευρώ έως το 2025, με την ευρεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών να<br />

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή.<br />

Στο εμπόριο η τεχνητή νοημοσύνη και το IoT χρησιμοποιούνται για τη<br />

βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και την αύξηση των πωλήσεων. Για<br />

παράδειγμα, οι αλγόριθμοι AI μπορούν να αναλύσουν δεδομένα πελατών<br />

για να παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις και προωθήσεις, οι οποίες<br />

μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη αφοσίωση πελατών και πωλήσεις.<br />

Επιπλέον, οι συσκευές IoT επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν<br />

τις αλυσίδες εφοδιασμού τους πιο αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί<br />

να βοηθήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στη μείωση του κόστους<br />

και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Η ευρωπαϊκή αγορά<br />

ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να φτάσει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ<br />

έως το 2024, με την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών να διαδραματίζει<br />

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή.<br />

33 KT ΑΠΡ 2023


EXIT<br />

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε smartphone;<br />

Τα κριτήρια επιλογής smartphone, όταν έρθει η ώρα της αγοράς νέας συσκευής, δεν είναι κοινά για<br />

όλους μας. Άλλοι δίνουν σημασία στην οθόνη, άλλοι στην κάμερα, άλλοι στη μπαταρία. Μερικοί<br />

συνεχίζουν να ψάχνουν την «τέλεια» συσκευή, αυτή που τα κάνει όλα και δεν υπολείπεται σε κανένα<br />

τομέα, ακόμα κι αν η τιμή της αγγίζει τετραψήφια νούμερα. Καθώς οι περισσότεροι, όμως, αρκούνται<br />

σε smartphones των 200-300 ευρώ, πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Εσείς, με ποια κριτήρια επιλέγετε;<br />

Σίγουρα, μια συσκευή του «χιλιάρικου»<br />

μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα με απόλυτες<br />

επιδόσεις και αξοπιστία, αλλά επειδή το<br />

budget μας, συνήθως, κινείται χαμηλότερα,<br />

πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Για μένα,<br />

η αυτονομία είναι πολύ σημαντική, αν και<br />

τα fast-charging powerbanks που κυκλοφόρησαν<br />

τα τελευταία χρόνια έχουν λύσει<br />

το πρόβλημα. Επιπλέον, θέλω οπωσδήποτε<br />

καλή ασύρματη συνδεσιμότητα, αλλά και<br />

μια κάμερα με πολλές δυνατότητες και highend<br />

αισθητήρες στο πίσω μέρος. Τέλος, στα<br />

«απαραίτητα» είναι πάντα μια μεγάλη οθόνη<br />

με υψηλή ποιότητα απεικόνισης και δύο ι-<br />

σχυρά stereo ηχεία. Μάλλον θα λέγαμε πως<br />

είμαι “multimedia” τύπος…<br />

Δημήτρης Σκιάννης<br />

Σίγουρα, το σημαντικότερο κριτήριο στην<br />

αγορά κάποιου smartphone από τον καθένα<br />

μας είναι το διαθέσιμο budget. Άλλο<br />

να μπορούμε να δώσουμε 1000 ευρώ και<br />

άλλο 300 και σίγουρα ανάλογα με το πόσα<br />

μπορούμε να ξοδέψουμε κάνουμε (ή όχι)<br />

τους αντίστοιχους συμβιβασμούς. Σε κάθε<br />

περίπτωση πάντως, προσωπικά, δεν κάνω τα<br />

τελευταία χρόνια ποτέ συμβιβασμούς στον<br />

τομέα της κάμερας, καθώς το smartphone<br />

είναι πλέον η βασική μου φωτογραφική<br />

μηχανή, ενώ δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα και<br />

στο κομμάτι της απόδοσης, καθώς, ακόμη<br />

κι αν προτιμήσω μία mid-range συσκευή,<br />

θα ήθελα να έχει τα specs εκείνα ώστε να<br />

«αντέχει» όλα εκείνα που θέλω να κάνω<br />

απροβλημάτιστα και χωρίς κολλήματα.<br />

Βαρβάρα Ντέντη<br />

Για εμένα δύο είναι οι τομείς που φροντίζω<br />

στο να δίνω μεγαλύτερη προσοχή, πριν<br />

να καταλήξω στην αγορά Smartphone.<br />

Πρώτο και κύριο είναι η απόδοση, όπου<br />

εκεί γνωρίζω ότι όσο μεγαλύτερη RAM και<br />

όσο καλύτερο είναι το SoC που «φοράει» η<br />

συσκευή, τόσο πιο πολύ θα έχω το κεφάλι<br />

μου ήσυχο, καθώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσω<br />

ενοχλητικές περιπτώσεις lag και<br />

slow-downs. Το δεύτερο στοιχείο που κοιτάζω<br />

εξίσου με την απόδοση είναι η κάμερα,<br />

καθώς πλέον όλοι θέλουμε ένα smartphone<br />

που να μπορεί να τραβήξει απίθανες φωτογραφίες,<br />

οι οποίες να διακρίνονται για<br />

την εξαιρετική λεπτομέρεια τους, αλλά και<br />

ποιοτικά videos. Οπότε η δική μου ψήφος<br />

πάει στον τομέα του performance και της<br />

κάμερας.<br />

Πέτρος Κυπραίος<br />

Όσα χαρακτηριστικά υπάρχουν για τα<br />

κινητά σήμερα, άλλες τόσες απαντήσεις<br />

δίνονται στην επιλογή κριτηρίων. Προσωπικά<br />

ξεκινάω την έρευνα αγοράς από τις<br />

ναυαρχίδες κάθε κατασκευαστή, για λόγους<br />

«βιωσιμότητας». Όσο πιο ισχυρό είναι το<br />

hardware, τόσο περισσότερο χρόνο θα<br />

αντέξει στις απαιτήσεις των νέων εκδόσεων<br />

OS. Επίσης έχουν πιο ανθεκτικά υλικά κατασκευής<br />

(μέταλλο & γυαλί VS πλαστικό).<br />

Δεύτερον, πηγαίνω στο μέγεθος της οθόνης.<br />

Είναι σημαντική η εργονομία, δηλαδή το<br />

σωστό ratio μεταξύ διαστάσεων συσκευής<br />

και χεριού. Τα smartphones έχουν ουσιαστικά<br />

εκτοπίσει τις αυτόνομες μηχανές, τουλάχιστον<br />

της consumer κατηγορίας, έτσι η<br />

ποιότητα των οπτικών βρίσκεται πολύ ψηλά<br />

στη λίστα κριτηρίων μου. Ένα όχι ακριβώς<br />

δημοφιλές χαρακτηριστικό, αλλά σημαντικό<br />

για εμένα, είναι το UI. Κάθε κατασκευαστής<br />

ενσωματώνει στα smartphones του ένα<br />

proprietary περιβάλλον για τις κεντρικές<br />

οθόνες, συνοδευόμενο από εφαρμογές<br />

που αντικαθιστούν τις default του Android.<br />

Με όλο αυτό το οικοσύστημα δουλεύω<br />

όλη μέρα, και έτσι επιλέγω κάτι που να με<br />

βολεύει.<br />

Δημήτρης Θωμαδάκης<br />

34 KT AΠΡ 2023

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!