První kroky s certifikátem – čipová karta (PDF ... - Komerční banka

mojebanka.cz

První kroky s certifikátem – čipová karta (PDF ... - Komerční banka

Certifikát

První kroky s certifikátem

na čipové kartě


Vážená klientko, vážený kliente,

děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání certifikátu.

Co je to osobní certifikát

Certifikát uložený na čipové kartě soubor s certifikátem je uložený na čipové kartě. Přístup

k certifikátu je chráněn PINem a certifikát je platný 2 roky (s možností bezplatného prodloužení

platnosti). Výhodou tohoto úložiště je, že certifikát nelze z čipové karty žádným způsobem

zkopírovat. Pokud tedy nedojde k fyzické ztrátě čipové karty včetně PINu, je zneužití certifikátu

vyloučeno. Pro použití certifikátu na čipové kartě je nutné vlastnit čtecí zařízení a do počítače

nainstalovat podpůrný software.

2


První kroky s certifikátem

Krok 1: Než začnete pracovat s certifikátem

Před prvním spuštěním Certifikačního průvodce, kde provedete jednoduché vyzvednutí

certifikátu, nebo před prvním přihlášením do aplikací přímého bankovnictví MojeBanka,

MojeBanka Business, Profibanka a Přímý kanál doporučujeme provést otestování Vašeho

počítače, abyste zjistili, zda je správně nakonfigurován pro chod těchto aplikací. Bližší informace

naleznete níže na této straně.

Krok 2: Zprovoznění certifikátu na čipové kartě

Pokud jste si vybrali uložení certifikátu na čipové kartě, je nutné před prvním přihlášením

do aplikace provést instalaci podpůrného softwaru pro Váš typ čtečky čipových karet. Bližší

informace naleznete na straně 4.

NEŽ ZAČNETE PRACOVAT S CERTIFIKÁTEM

Před prvním spuštěním Certifikačního průvodce nebo aplikací přímého bankovnictví Vám

doporučujeme, abyste si ověřili vhodnost nastavení svého počítače. Abyste mohli měnit

nastavení nebo instalovat aktualizace, které Vám doporučí náš Konfigurační průvodce, je třeba

být přihlášen jako Administrátor (Správce počítače).

Internetový Konfigurační průvodce

(pro uživatele všech aplikací Přímého bankovnictví)

Pro ověření správného nastavení Vašeho počítače můžete využít jednoduchého Konfiguračního

průvodce, kterého naleznete na stránkách www.mojebanka.cz v sekci První přihlášení (odkaz

Test počítače). Případné nutné změny vypíše Konfigurační průvodce po ukončení

testu.

3


Důležité upozornění: Pracuje-li Váš počítač správně, můžete přistoupit ke zprovoznění certifikátu (strana 6).

Lokální Konfigurační průvodce

Lokální Konfigurační průvodce Vám poslouží, pokud se Vám nepodaří nastavit počítač pomocí

Internetového Konfiguračního průvodce.

Pro uživatele aplikace Profibanka: Otestujte svůj počítač stiskem tlačítka Test PC na úvodní

obrazovce instalačního programu Profibanky.

ZPROVOZNĚNÍ CERTIFIKÁTU NA ČIPOVÉ KARTĚ

Pro práci s certifikátem uloženým na čipové kartě je nutné vlastnit čtečku čipových karet

a před jejím prvním zapojením do PC nainstalovat podpůrný program Cryptoplus. Čtečku

čipových karet můžete získat na své pobočce KB, příp. lze použít i jakoukoli další z čteček

uvedených v seznamu podporovaných čteček KB (4).

Po otestování počítače pro používání certifikátu potřebujete pouze nainstalovat podpůrný

program Cryptoplus do Vašeho PC.

Důležité upozornění: Nepřipojujte čtečku dříve, než bude nainstalován program Cryptoplus!

4


Instalace podpůrného programu Cryptoplus do Vašeho PC

Na stránce www.mojebanka.cz v sekci Certifikáty Certifikát na čipové kartě (1) si stáhněte

pod položkou „Příručka k instalaci čtečky čipových karet“ (2) příručku, která Vás podrobně

provede celým instalačním procesem. Pod položkou „Instalace čtečky čipových karet“ (3)

si stáhněte instalační soubor pro Váš typ čtečky.

1.

4.

3.

2.

Pokud je již Váš počítač správně nastaven, můžete si vyzvednout svůj certifikát na čipové kartě

z Certifikačního průvodce, kterého naleznete na stránce www.mojebanka.cz v pravém menu.

5


Výběr typu certifikátu pro stažení

Na uvítací obrazovce Certifikačního průvodce zvolte typ certifikátu, který si přejete vyzvednout,

tedy zvolte odkaz Osobní certifikát na čipové kartě.

Vaše další práce s certifikátem v Certifikačním průvodci se bude týkat zvoleného typu

certifikátu. Níže uvedené kroky popisují vyzvednutí Osobního certifikátu na čipové kartě.

6


1.

Vyzvednutí certifikátu

Pro vyzvednutí certifikátu klikněte v Certifikačním průvodci na odkaz „Vyzvednutí nového

certifikátu“.

7


Svůj certifikát si vyzvedněte v následujících krocích:

Krok 1: Zadání klientského identifikačního čísla a hesla

Do otevřeného okna zadejte své klientské identifikační číslo (1), které naleznete ve Smlouvě

o certifikátu uzavřené na pobočce KB. Zadejte také jednorázové heslo k vyzvednutí certifikátu (2),

které jste obdrželi prostřednictvím SMS zprávy. Heslo zadejte přesně v takovém tvaru,

v jakém je v této SMS. Poté stiskněte tlačítko Pokračovat (3).

1.

3.

2.

Krok 2: Kontrolní výpis zadaných údajů

Na obrazovce jsou zobrazeny Vaše osobní údaje, které byly zadány při sepsání smlouvy

na pobočce. Tyto údaje pečlivě zkontrolujte. Pokud souhlasí se skutečností, stiskněte tlačítko

Pokračovat (1). V případě nesrovnalostí kontaktujte svého bankovního poradce a nepokračujte

v procesu stahování certifikátu.

8


1.

Krok 3: Zadání bezpečnostního PINu

K ochraně Vašeho Osobního certifikátu na čipové kartě slouží bezpečnostní PIN.

PIN pro zabezpečení (2) Vašeho certifikátu budete používat při každém přihlášení ke službám

MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál a při podepisování plateb. Proto si jej pečlivě zapamatujte.

2.

9


Krok 4: Stáhnutí certifikátu

Důležité upozornění: Po odeslání údajů vyčkejte přibližně jednu minutu.

Certifikát se automaticky stáhne na Váš počítač.

Krok 5: Detail nového certifikátu

Po stažení Osobního certifikátu na čipové kartě se Vám zobrazí okno s detailem certifikátu.

Nyní je nutné potvrdit, že jste od KB převzali svůj certifikát. Toto potvrzení bude

zasláno elektronicky po stisknutí tlačítka Potvrzuji přijetí certifikátu (1). Bez odeslání

tohoto potvrzení nebude možné Osobní certifikát používat.

10


1.

Po úspěšném odeslání do KB se Vám zobrazí potvrzení.

Od této chvíle můžete plně využívat svůj nový certifikát a s ním i služby přímého bankovnictví

Komerční banky.

Pro pomoc s obsluhou Vašeho certifikátu a poskytování dalších informací můžete využít rovněž

naši klientskou linku přímého bankovnictví Komerční banky +420 955 551 552.

11


06/2012

Chcete více informací Ptejte se.

Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.

Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře

na bezplatné Infolince KB 800 521 521

nebo navštívit www.kb.cz.

More magazines by this user
Similar magazines